Harlingen, volkstelling 1744

illustratie volkstelling 1744
Register der Huysgesinnen, woonende in de Stad Harlingen en onder Jurisdictie van dien, beneevens de vrijwillige aanbod der Ingeseetenen, om jaarlijks op termijnen aan den Lande te Contribueeren in plaatse van de impositien nu en zeedert lange jaaren geheeven van de waaren en koopmanschappen van buyten in deese Provincie wordende ingevoerd; met aanwijsinge der verdere Huysgesinnen die niets gepraesenteerd hebben en nochtans tot eenige Contributie in Staat zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'vermogend']; ook die onvermoogende zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'insolvent'] off geälimenteerd worden [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'gealimenteerd'], beneevens het getal der persoonen in ieder Huysgesin, opgemaakt ende beschreeven Ingevolge de Resolutie der Heeren Staaten van Friesland in dato den 13 maart 1744 en daer op gevolgde aanschrijvinge van den selven dag.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48nummer kwartier folio voorn patr familienaam bijdrage verhoging ver-
mo-
gend
in-
sol-
vent
geali-
men-
teerd
per-
so-
nen
opmerking schatting
1 1 1v wed. Wigge Pieters           4
2 1 1v Jurjen Crozee CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 1-001
3 1 1v Claas Wouters CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 1-003
4 1 1v Teuntje Jans           1
5 1 1v Huibert Jetses CG 04:00:00         3 1-003
6 1 1v Grietje Hendriks           3
7 1 1v Douwe Symons CG 12:00:00         3 1-004
8 1 1v Douwe Jansz Zeylmaker CG 10:00:00         2 1-005
9 1 1v Sjoerd Harmens CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 1-006
10 1 1v Taetske Ruurds Bontekoe     x     1 1-006
11 1 1v Hans Reiners CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 1-007
12 1 1v Frans Goitjens CG 08:00:00 CG 04:00:00       3 1-007
13 1 2r Jan Hansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-007
14 1 2r Carst Pieters CG 01:10:00         1 1-008
15 1 2r Sybe Symons CG 03:10:00 CG 03:10:00       4
16 1 2r Jacob Douwes CG 16:00:00         3 1-009
17 1 2r Maeike Reiners CG 05:00:00         1
18 1 2r Dirk Harmens       x   4
19 1 2r Pieter Carsten CG 10:00:00         2
20 1 2r Philippus Bakker CG 50:00:00 CG 10:00:00       3 praesenteert eens tot een praesent te geeven 500 gl indien de havenpagten afgeschaft worden 1-011
21 1 2r Antje Jans Bakker CG 40:00:00         2 1-011
22 1 2r Dirk Jacobs CG 10:00:00 CG 04:00:00       9 1-013
23 1 2r Janneke Jans Blauw CG 02:10:00         1
24 1 2r wed. Jan Douwes CG 20:00:00 CG 10:00:00       4 1-014
25 1 2v Evert Louwrens CG 02:00:00 CG 01:00:00       2
26 1 2v wed. Gerrit Douwes CG 01:10:00         3 1-017
27 1 2v Taeke Stephanus CG 22:00:00 CG 04:00:00       7 1-019
28 1 2v Freerk van der Hout CG 50:00:00 CG 10:00:00       11 1-020
29 1 2v Trijntje Everts Oosterbaan CG 10:00:00         1 1-021
30 1 2v wed. Sybe Aukes CG 02:10:00 CG 00:10:00       1 1-021
31 1 2v Wijnant Heering CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
32 1 2v Sjoerd Wessels CG 08:00:00         5
33 1 2v wed. Uiltje Aukes CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
34 1 2v Hendrik Jurjens CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
35 1 2v Tjalling Jansen CG 10:00:00 CG 02:00:00       2
36 1 2v Sybe Jylts CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
37 1 3r Bente IJsenbeek CG 20:00:00 CG 06:00:00       4 1-022
38 1 3r Feddrik Ayses Mahui CG 100:00:00         2 praesenteert eens voor al 500 gl 1-024
39 1 3r Romke Wassenaar CG 12:00:00 CG 03:00:00       6 1-025
40 1 3r Junius van Alema CG 50:00:00 CG 10:00:00       4 1-026
41 1 3r wed. Wybe Hanekuyk CG 15:15:00 CG 04:05:00       2
42 1 3r Evert Hanekuyk CG 50:00:00 CG 05:00:00       3 1-028
43 1 3r Yke Goverts CG 35:00:00 CG 05:00:00       3 1-029
44 1 3r Jan Oldaans CG 50:00:00         3 1-030
45 1 3r Willem Mouter CG 50:00:00         4 1-031
46 1 3r Auke Bakker CG 50:00:00 CG 10:00:00       3 biedt aan voor eens tot een praesent te geeven 500 gl 1-032
47 1 3r Sierk Tolsma CG 50:00:00 CG 10:00:00       4 1-033
48 1 3r Claas Jacobs CG 05:00:00         6 houtkooper 1-034
49 1 3v Douwe Hanekuik CG 60:00:00         5 bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld 1-036
50 1 3v Wybren Hessels CG 05:00:00 CG 03:00:00       3
51 1 3v Jan Eggers CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
52 1 3v Jelle Ottes     x     5 1-040
53 1 3v wed. Jan Poppes           2
54 1 3v Jillis Dirks CG 06:00:00         2
55 1 3v Pieter Huyberts     x     3 1-044
56 1 3v Jan Sjoerds CG 05:00:00         4 1-045
57 1 3v Harmen Blom CG 03:00:00 CG 03:00:00       4 heeft 1 weeversknegt 1-043
58 1 3v Hendrik Annes           8
59 1 3v wed. Jan van Collum           4
60 1 3v Oeds Lolkes     x     5 1-045
61 1 4r Dieuwke Pieters CG 02:00:00         2 en Trijntje Hendriks 1-046
62 1 4r IJsbrand Cornelis CG 04:00:00         5
63 1 4r Bauke Jochems CG 04:00:00         5
64 1 4r Dirk Roelofs CG 04:00:00         4 1-048
65 1 4r Cornelis Jansen CG 02:10:00         2
66 1 4r Claas Sybrens CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 1-048
67 1 4r Hylkjen Fongers           1
68 1 4r Wybe Fongers CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
69 1 4r Jarig Fransen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 1-049
70 1 4r Ernst Jansen CG 04:00:00         3 1-050
71 1 4r Paulus Jansen           3
72 1 4r Dirk Ypkes     x     3 1-051
73 1 4v Tjerk Jans CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 1-052
74 1 4v Marten Hessels CG 04:00:00         4
75 1 4v Gerrit Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       4
76 1 4v Willem Lammerts CG 04:00:00 CG 01:00:00       6
77 1 4v Pieter Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
78 1 4v Ymkjen Pieters CG 01:00:00         1
79 1 4v Jacob Cornelis CG 06:00:00         3
80 1 4v Okke Doedes CG 07:10:00         5 1-040
81 1 4v Yttje Sikkes       x   1
82 1 4v wed. Marius Gerrits           3
83 1 4v Oede Pieters CG 07:00:00         3
84 1 4v Keimpe Sakes CG 04:00:00         7
85 1 5r Douwe Arjens CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
86 1 5r Douwe Beerns CG 02:00:00 CG 01:00:00       2
87 1 5r Harmen Willems CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 1-056
88 1 5r Yme Tjallings CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
89 1 5r Eelke Bernardus CG 05:00:00 CG 02:00:00       5 1-056
90 1 5r Willem Jansen CG 03:00:00 CG 04:00:00       6 heeft 1 weeversknegt 1-055
91 1 5r Willem Jansen           4 soldaet
92 1 5r Grietje Heeres       x   1
93 1 5r Lijsbeth Jans           2
94 1 5r Yde Jansen CG 02:00:00 CG 01:00:00       7
95 1 5r Heere Wybrens CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 1-056
96 1 5r Lens Gerrits           5
97 1 5v Jentje Wybrens CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
98 1 5v Beernt Beernts CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 1 weeversgesel
99 1 5v Yfke Huyberts CG 03:00:00 CG 01:00:00       2
100 1 5v Coert Jansen CG 10:00:00 CG 02:00:00       5 1-061
101 1 5v Sjoerd Joukes CG 05:00:00 CG 05:00:00       2
102 1 5v Hendrik Ydes CG 07:00:00         2
103 1 5v Jan Claeses CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
104 1 5v Tjebbe Harmens CG 08:00:00 CG 02:00:00       6
105 1 5v Ydske Cornelis CG 01:10:00         1
106 1 5v Gerben Douwes CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 1-061
107 1 5v Claes Jacobs Danser CG 03:00:00 CG 02:00:00       5 1-062
108 1 6r Cornelis Tjerks CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
109 1 6r Doekjen Jongma CG 05:00:00 CG 03:00:00       1
110 1 6r Heyn Joukes CG 05:00:00 CG 05:00:00       3 1-063
111 1 6r Jan Cristiaens CG 06:00:00         2
112 1 6r Harmen Warners CG 06:00:00         3 1-064
113 1 6r Tjeerd Joukes CG 05:00:00 CG 02:00:00       4
114 1 6r wed. Jouke Johannes CG 01:10:00         1 1-065
115 1 6r Tjebbe Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 1-066
116 1 6r Oepke Claeses CG 11:00:00 CG 01:00:00       5 1-067
117 1 6r Douwe Wybes CG 01:00:00         7 1-068
118 1 6r Walte Hayes CG 10:00:00 CG 05:00:00       8
119 1 6v Keimpe Johannes CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
120 1 6v Arjen Cornelis CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
121 1 6v Lijsbeth Hendriks       x   1
122 1 6v Janke Gerrits CG 02:10:00 CG 00:10:00       1 1-071
123 1 6v Claas Haukema CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 1-072
124 1 6v Anne Eelkes Bakker CG 20:00:00 CG 10:00:00       9 1-073
125 1 6v Claas Oosterbaan CG 50:00:00 CG 20:00:00       6 1-074
126 1 6v Johannes Elgersma CG 15:00:00 CG 05:00:00       8 1-075
127 1 6v Claas Fontein     x     1 1-076
128 1 6v Dirk IJsenbeek CG 06:00:00 CG 03:00:00       3 1-077
129 1 6v ds. Pierson CG 40:00:00 CG 20:00:00       5 1-078
130 1 6v burgemr. Doncker CG 50:00:00         4 1-079
131 1 7r de Suikerraffinaderij     x     5 segt wel circa 127 gls jaers door de afschaffing te kunnen profyteren
132 1 7r Harmen van 't Vlie CG 10:00:00 CG 02:00:00       5 1-083
133 1 7r Sijke       x   1
134 1 7r Lolkjen       x   1 vrijster
135 1 7r Freerk Hendriks CG 04:00:00         2
136 1 7r Wybe Dirks CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 1-085
137 1 7r Dirk Sanstra CG 05:00:00 CG 02:00:00       4
138 1 7r Jan Doekes CG 10:00:00 CG 02:00:00       2
139 1 7r Reiner Pieters CG 16:00:00 CG 04:00:00       6 1-088
140 1 7r Ruird Hilbrands CG 03:00:00 CG 03:00:00       7
141 1 7r Minne Abes CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 1-088
142 1 7r wed. Fokke Abbes       x   1 1-089
143 1 7v Wopke Jans CG 04:00:00 CG 01:00:00       5
144 1 7v Dirk Sybrens CG 06:00:00 CG 03:00:00       6
145 1 7v Wybren Wybes CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
146 1 7v wed. Jan Teunis CG 05:00:00         3 1-114
147 1 7v Rinske Mosk       x   1
148 1 7v Jan Willems CG 08:00:00         2 1-110
149 1 7v Beernt Jansen       x   5 1-111
150 1 7v Grietje Jans       x   4
151 1 7v Hendrik Hendriks CG 02:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
152 1 7v Arjen Tjepkes CG 03:00:00         3 1-112
153 1 7v Albert Hannes CG 02:00:00 CG 03:00:00       2
154 1 7v wed. Dirk Ymkes           1
155 1 8r Sikke Jansen           5
156 1 8r Heere Wybrens CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 1-090
157 1 8r Gerrit Gerrits CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-091
158 1 8r Rinske Gerrits       x   1
159 1 8r Tjeerd Harmens CG 02:00:00 CG 04:00:00       3 1-092
160 1 8r Jaapjen Jacobs CG 01:10:00         1
161 1 8r Ulbe Cornelis CG 05:00:00         5
162 1 8r wed. Sierk Folkerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 1-094
163 1 8r Symon Claasen CG 05:00:00         2
164 1 8r Otte Aukes CG 15:00:00         3 1-095
165 1 8r Dirk Pieters     x     10 havenchercher 1-096
166 1 8r Lammert Martens           1 1-097
167 1 8v wed. Jan Coderk       x   2
168 1 8v Jan Jylts     x     3
169 1 8v Wiggle de Vries CG 15:00:00 CG 05:00:00       6 1-098
170 1 8v Meye Harmens CG 06:00:00 CG 06:00:00       2 1-099
171 1 8v Betze Cornelis CG 10:00:00 CG 04:00:00       2 1-100
172 1 8v Trijntje Bikker CG 03:00:00         1 1-101
173 1 8v Marten Lammerts CG 01:10:00 CG 02:10:00       3 1-102
174 1 8v Sybren Symons CG 02:10:00 CG 02:10:00       2 1-103
175 1 8v Sierkjen Harmens CG 01:10:00         1
176 1 8v wed. Pieter Wassenaar CG 01:10:00         4
177 1 8v Bauke Reiners CG 04:00:00         3
178 1 8v Fijke Broers CG 01:10:00         1
179 1 9r Tjeerd Claeses CG 10:00:00         3
180 1 9r Pieter Riens CG 10:00:00 CG 04:00:00       3 1-106
181 1 9r Eelkjen Jobs CG 03:00:00         1 1-107
182 1 9r Jurjen Jansen CG 04:00:00         2
183 1 9r Hendrik Beerns           7
184 1 9r Cornelis Dirks CG 02:00:00 CG 03:00:00       6 1-115
185 1 9r Claas Gerbens CG 05:00:00         2 1-116
186 1 9r Trijntje Ruurds           1
187 1 9r Gerrit Johannes CG 06:00:00 CG 02:00:00       4
188 1 9r Lieuwe Alles CG 08:00:00         4
189 1 9r wed. Sybren Pieters           3
190 1 9r Jan Symons CG 06:00:00 CG 04:00:00       4
191 1 9v Pieter Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
192 1 9v wed. Wybe Tjerks CG 02:00:00         1
193 1 9v Johannes Hendriks CG 06:00:00 CG 03:00:00       6
194 1 9v Yfke Jansen Blauw       x   2
195 1 9v Jacob Harmens CG 06:00:00 CG 02:00:00       4
196 1 9v Dieuke Martens CG 01:00:00         1
197 1 9v Feyke Hendriks           4
198 1 9v Jacob Hendriks CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
199 1 9v Gerrit Dirks           6
200 1 9v wed. Thomas Kuypers           1
201 1 9v Aeltje Meinerts           1
202 1 9v Lijsbeth Claeses       x   1
203 1 10r Gijsbert Johannes CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
204 1 10r Gaitse Rinses CG 05:00:00 CG 03:00:00       3
205 1 10r wed. Claas Cornelis CG 01:10:00         2
206 1 10r Joost Hendriks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 1-120
207 1 10r Ype Zijes CG 06:00:00 CG 01:00:00       4 1-121
208 1 10r Heere Heeres CG 06:00:00 CG 04:00:00       2 1-123
209 1 10r Ruird Hessels           1 1-122
210 1 10r Jochem Stellingwerf CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 1-125
211 1 10r Jan Gerlofs CG 16:00:00 CG 04:00:00       8 1-126
212 1 10r Claas Foekes CG 05:00:00 CG 05:00:00       2 1-127
213 1 10r Aefke Foekes CG 02:10:00         1 1-127
214 1 10r Jan Sikkes CG 08:00:00         2 1-128
215 1 10v Leenerd Leenerds CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 1-129
216 1 10v Jacob Dirks CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 1-130
217 1 10v Jan Claasen CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
218 1 10v Jurjen Cristiaans CG 02:00:00 CG 02:00:00       5
219 1 10v wed. Heere Annes           3
220 1 10v Jan Jansen Sanstra CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 1-131
221 1 10v Johannes Freerks CG 02:00:00 CG 03:00:00       3
222 1 10v Anske Sybes CG 05:00:00         2 1-132
223 1 10v Jan Everts CG 03:00:00 CG 03:00:00       7 heeft 1 weewersknegt 1-134
224 1 10v wed. Wytse Heyns CG 06:00:00         3
225 1 10v Dirk Annes CG 05:00:00 CG 02:00:00       5
226 1 10v wed. Gerben Lieuwes           3
227 1 11r Jentje Dirks           5
228 1 11r wed. Pieter Pieters           5
229 1 11r Geertje Tjallings           3
230 1 11r Freerk Lolkes CG 02:00:00         2
231 1 11r Grietje Jans           1
232 1 11r wed. Jochem Jochems           3
233 1 11r Jeltje Claeses           3
234 1 11r wed. Jan Floris       x   1
235 1 11r Haeye Willems       x   4
236 1 11r wed. Rienk Jansen CG 01:00:00         2
237 1 11r Hendrik Zegers CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
238 1 11r Heere Jelles CG 02:00:00         5
239 1 11v Hendrik Duman CG 04:00:00         3 1-139
240 1 11v Ybeltje Jans CG 02:00:00         1 1-140
241 1 11v Reyn Jansen CG 03:00:00         2
242 1 11v Hendrik Faber CG 07:10:00 CG 02:10:00       6 1-142
243 1 11v Pieter Lenses CG 12:00:00 CG 04:00:00       3 1-143
244 1 11v Arjen Aris CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
245 1 11v Jan Kuyck CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 1-144
246 1 11v Johannes Jansen CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
247 1 11v Rigstje Ruirds CG 05:00:00         1
248 1 11v Jan Bretton CG 16:00:00 CG 09:00:00       5 1-146
249 1 11v Claas Sytses CG 16:00:00         3 1-147
250 1 11v Jacob Josephs CG 40:00:00         5 1-148
251 1 12r burgemr. Hiddema CG 30:00:00         2 1-149
252 1 12r Jetze Roorda CG 60:00:00 CG 10:00:00       4 1-150
253 1 12r Hendrik Norel CG 20:00:00         7
254 1 12r Jan Alberts       x   5
255 1 12r Teunis Remmerts CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
256 1 12r Jan Jansen CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 1-152
257 1 12r Ymkjen Jelles CG 01:10:00 CG 01:10:00       1
258 1 12r Antje Jelles           1
259 1 12r Wobbeltje Thomas       x   2
260 1 12r Claas Feijes CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 1-153
261 1 12r Antje Pieters       x   2
262 1 12r Rinske Taekes           1
263 1 12v Claas Jansen de Wylde     x     3
264 1 12v Hiltje Gerbens           1
265 1 12v Idske Wybrens           3
266 1 12v Jan Amelander       x   1
267 1 12v Willem Symons CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
268 2 13v Sytse Gerrits CG 05:10:00 CG 04:10:00       4
269 2 13v Doutjen Claeses CG 03:00:00         1
270 2 13v Claaske Lolkes CG 04:00:00 CG 04:00:00       5
271 2 13v Douwe Ypkes CG 08:00:00         2
272 2 13v Dirk Roelofs CG 05:00:00         2
273 2 13v Johannes Jansen CG 10:00:00         2 2-004
274 2 13v Eelke Jelles CG 10:00:00         3 2-004
275 2 13v Douwe Luytjes CG 10:00:00         5 2-005
276 2 13v Sipke Sakes CG 10:00:00 CG 02:00:00       6 2-006
277 2 13v Dirk Sytses CG 06:00:00         2 2-007
278 2 13v Uilke Anskes CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 2-008
279 2 13v Antje Symons CG 01:10:00         4
280 2 13v Symon Sybrens CG 01:10:00 CG 03:10:00       2 2-010
281 2 14r Attje Martens CG 01:00:00         1 2-011
282 2 14r Auke Aukes CG 06:00:00 CG 04:00:00       4 2-012
283 2 14r wed. Foecke Harmens CG 03:00:00 CG 02:00:00       5 2-013
284 2 14r Jan Trompetter CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-013
285 2 14r Thomas Lammerts CG 05:00:00         3 2-014
286 2 14r Jan Hendriks CG 01:10:00         3 2-015
287 2 14r Beernt Sybes CG 02:00:00 CG 03:00:00       6
288 2 14r Jan Laeses CG 01:00:00 CG 04:00:00       4
289 2 14r Beitske Willems           6
290 2 14r Jan Fokkes CG 03:00:00         3
291 2 14r Ype Dirks CG 07:00:00         5 2-017
292 2 14r Jan Huyberts CG 06:00:00 CG 02:00:00       5
293 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversgesellen
294 2 14v Jan Eiberts           4
295 2 14v Jan Teunis           7
296 2 14v Jurre Jansen CG 01:00:00 CG 04:00:00       3
297 2 14v Tyttje Symons CG 02:00:00 CG 01:00:00       3
298 2 14v wed. Cornelis Pieters           2
299 2 14v Antje Dirks           2
300 2 14v wed. Cornelis Symons           5 2-021
301 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00 CG 05:00:00       7 2-022
302 2 14v Hendrik Thijssen           6 2-022
303 2 14v wed. Jan Johannes           6
304 2 14v Doutjen Luitjens           3
305 2 15r Jan Harmens CG 01:10:00 CG 01:10:00       4
306 2 15r Lieuwe Dirks           9
307 2 15r Sybren Sipkes CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-023
308 2 15r Pier Harkes CG 05:00:00 CG 03:00:00       5
309 2 15r Jan Jansen CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 2-024
310 2 15r Harmen Jansen CG 04:00:00         6
311 2 15r Willem Josephs CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 2 weeversknegts
312 2 15r Meindert Lieuwes CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
313 2 15r Hendrik Hendriks CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
314 2 15r Pieter Sjoerds CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 2-026
315 2 15r Symon Meyles CG 07:00:00 CG 03:00:00       4 2-027
316 2 15r Jan Oenes CG 07:00:00 CG 03:00:00       5 2-027
317 2 15v Haentje Willems CG 06:00:00 CG 04:00:00       7 2-028
318 2 15v wed. Jan Claasen           4 2-028
319 2 15v Harmen Harmens CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 heeft 2 weeversknegts 2-028
320 2 15v Hendrik ten Vaerde CG 03:00:00 CG 05:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
321 2 15v Gerrit Jansen CG 03:10:00 CG 01:10:00       3 heeft 1 weeversknegt 2-028
322 2 15v Foppe Pieters CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
323 2 15v Sipke Arjens CG 05:00:00         4 2-031
324 2 15v Trijntje Ypkes CG 05:00:00 CG 02:00:00       3 2-032
325 2 15v wed. Pier Andrys CG 01:00:00 CG 01:00:00       1 2-033
326 2 15v Geertje Geerts CG 02:00:00         2 2-034
327 2 15v Eeltje Rinses CG 12:00:00 CG 02:00:00       5
328 2 15v Lolkjen Scheltema CG 02:10:00         1
329 2 16r Jetske Jans           1
330 2 16r Pieter Symons CG 08:00:00         3 2-036
331 2 16r Trijntje Ages CG 02:00:00         1
332 2 16r Henning Cornelis CG 01:00:00         3 2-038
333 2 16r Nanning Hendriks CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 2-039
334 2 16r Lolke Jacobs CG 05:00:00 CG 03:00:00       5 2-040
335 2 16r Jelmer Gerbens CG 10:00:00         2 2-041
336 2 16r Douwe Alberts CG 06:00:00 CG 01:00:00       3 2-042
337 2 16r Minne Hendriks CG 02:10:00         4
338 2 16r Govert Reiners CG 10:00:00 CG 02:00:00       7 2-043
339 2 16r Jelle Jocchems CG 03:00:00 CG 03:00:00       5 2-050
340 2 16r Hartman Hartmans CG 04:00:00 CG 01:00:00       4 2-051
341 2 16v Wybe Dirks CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
342 2 16v Claas Harmens CG 03:00:00 CG 03:00:00       3
343 2 16v Hendrina van Beemen CG 05:00:00         1 2-053
344 2 16v de nots. Walrich CG 25:00:00 CG 05:00:00       2 2-054
345 2 16v kinderen Pieter Dreyer CG 40:00:00         6 2-055
346 2 16v dr. Stinstra CG 50:00:00         7 zoude wel meerder geneegen zijn uyt te bieden als niet met officie geld wel beswaard 2-056
347 2 16v Haantje Baltus CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 2-057
348 2 16v Ysaak Fokkes CG 05:00:00         5
349 2 16v wed. Jan Aukes           1
350 2 16v Ulbe Jansen CG 10:00:00 CG 05:00:00       3 2-059
351 2 16v Antje Gerrits           1
352 2 16v Haitse Claases CG 01:10:00         2
353 2 17r Jan Symons CG 10:00:00 CG 05:00:00       6 2-060
354 2 17r Jacob Wouters CG 10:00:00         1 2-061
355 2 17r Jan Sybrens CG 06:00:00 CG 04:00:00       5 2-062
356 2 17r Jan Rijks CG 04:00:00 CG 06:00:00       3
357 2 17r Claas Suypenbol           3
358 2 17r Antje Hanses CG 01:10:00         2
359 2 17r Willem Boneta CG 02:10:00 CG 02:10:00       7 2-086
360 2 17r Janke Beerns CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
361 2 17r Ysaac Roozen CG 26:00:00 CG 04:00:00       2 2-064
362 2 17r Tytte Ruirds CG 10:00:00 CG 05:00:00       4 2-065
363 2 17r Engeltje Doedes CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-066
364 2 17r wed. Jacob Dirks           5
365 2 17v Barent Gerrits           6
366 2 17v Rinske Symons           3
367 2 17v Antje Baukes       x   1
368 2 17v Johannes Steffens CG 03:00:00 CG 01:00:00       8 2-067
369 2 17v Wouter Hessels CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 2-068
370 2 17v Abel Lenses     x     5
371 2 17v Bauke Cornelis CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 2-068
372 2 17v Yke Symons           5
373 2 17v Harmen Hendriks CG 04:00:00 CG 04:00:00       2 2-069
374 2 17v Beernt Jansen     x     2 en Hendrik Arends
375 2 17v Claas Harmens CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 2-070
376 2 17v Jan Harmens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 en Gerrit Arends
377 2 18r Beernt Beernts CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts 2-071
378 2 18r Taeke Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       2 2-073
379 2 18r Claas Wopkes CG 02:00:00 CG 04:00:00       3
380 2 18r Tettje Jans       x   1
381 2 18r wed. Cornelis Geerts CG 01:00:00         1 2-074
382 2 18r Dieuwke Pieters CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 2-075
383 2 18r Heere Meyles CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 2-076
384 2 18r Feyte Hoytes CG 01:10:00 CG 02:10:00       5
385 2 18r Uilke Jans CG 02:00:00 CG 01:00:00       5 2-077
386 2 18r Jan Jansen           5
387 2 18r Jarig Arjens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 2-078
388 2 18r wed. Claas Douwes CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 2-079
389 2 18v Antje Hessels CG 02:00:00         1 2-079
390 2 18v Dieuke Uilkes           1
391 2 18v Trijntje Hanses           2
392 2 18v Ork Freerks CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 2-080
393 2 18v Albert Jacobs CG 04:00:00         4
394 2 18v Douwe Thomas           5
395 2 18v Sibble Lodewijks CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
396 2 18v Ye Feykes     x     1 2-065
397 2 18v Andrys Jans CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
398 2 18v Johannes Ypes CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 2-082
399 2 18v Jacob Hettes CG 14:00:00 CG 04:00:00       4 2-083
400 2 18v wed. Johannes Benedictus CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 2-084
401 2 18v Feyke Sjoerds     x     3
402 2 19r wed. Evert Hendriks       x   1 2-085
403 2 19r Frans Beernts CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-085
404 2 19r Rinske Claases CG 01:00:00         1 2-086
405 2 19r Harmen Arends CG 02:00:00 CG 02:00:00       6 2-087
406 2 19r Jocchem Jansen CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 2-088
407 2 19r Jan Symons CG 05:00:00 CG 02:00:00       6
408 2 19r Beernt Jansen           0 weggetrokken 2-089
409 2 19r Bauke Jyles CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 2-090
410 2 19r wed. Jan van Rippers       x   1
411 2 19r Jan Caspars CG 04:00:00         2 2-091
412 2 19r Beernt Alberts CG 05:00:00         3 2-092
413 2 19r Heere Gerbens CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 2-093
414 2 19v wed. Ate Joris     x     1 2-094
415 2 19v Sander Jansen           6
416 2 19v Claas Jansen CG 01:00:00 CG 03:00:00       3
417 2 19v Bouwe Claeses CG 10:00:00         4
418 2 19v Oene Fokkes CG 06:00:00 CG 04:00:00       3
419 2 19v Samuel Hendriks CG 04:00:00         2
420 2 19v Beernt Beernts CG 02:00:00         3 weeversknegt
421 2 19v wed. Gerrit Hendriks           4
422 2 19v Allert Jacobs CG 08:00:00 CG 04:00:00       6 2-097
423 2 19v Jan Gerrits CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 2-098
424 2 19v Jacob Poppes CG 08:00:00         5 2-099
425 2 19v Hendrik Marcus CG 03:00:00 CG 03:00:00       5
426 2 20r Tjeerd Jansen CG 03:00:00         2 2-100
427 2 20r Douwe Gosses CG 08:00:00 CG 04:00:00       4 2-101
428 2 20r Pieter Gerbens CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-102
429 2 20r Age Cornelis CG 04:00:00 CG 03:00:00       4 2-103
430 2 20r wed. Gerrit           1 cooltjer 2-104
431 2 20r Claas Joosten CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 2-105
432 2 20r Lieuwe Tjerks CG 06:00:00         3 2-100
433 2 20r Andrys Ymkes CG 03:00:00         1 2-106
434 2 20r Cristiaan Jansen CG 08:00:00 CG 04:00:00       6 2-107
435 2 20r Jeltje Claases CG 01:00:00         1
436 2 20r Jan Lammerts CG 02:00:00         2
437 2 20r Jan Beernts CG 03:00:00 CG 01:00:00       6 2-108
438 2 20v Wopke Hanses CG 06:00:00         2
439 2 20v Lammert Jansen CG 04:00:00 CG 02:00:00       4
440 2 20v Pieter Beerns CG 05:00:00         5 2-110
441 2 20v Minne Wilda CG 14:00:00 CG 04:00:00       4 2-111
442 2 20v Jan Sybes CG 06:00:00 CG 04:00:00       2 2-112
443 2 20v wed. Tjeerd Cornelis CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
444 2 20v Pieter Tjeerds CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 2-114
445 2 20v wed. Dirk Pieters CG 02:00:00         1 2-115
446 2 20v Gerrit Gerrits CG 02:00:00         3
447 2 20v Antje Wygers       x   1
448 2 20v Anthony Gerardi CG 10:00:00         3 2-116
449 2 20v Hessel Jelles CG 02:10:00 CG 02:10:00       5 2-118
450 2 21r Trijntje Boneta       x   1
451 2 21r wed. Marten Andrys       x   2
452 2 21r Aegjen Dirks CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 2-119
453 2 21r wed. Cornelis Sipkes           2
454 2 21r Dirk Uilkes CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 2-120
455 2 21r Teunis Jelles CG 06:00:00         3 2-121
456 2 21r Jelte Ruirds CG 35:00:00 CG 05:00:00       5 2-122
457 2 21r burgemr. Munter CG 40:00:00         3 2-123
458 2 21r ontfanger Roorda CG 60:00:00 CG 10:00:00       5 2-124
459 2 21r Hylke Orkes CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
460 2 21r wed. Claas Jacobs CG 01:00:00         1
461 2 21r Tijs Ulbes CG 04:00:00 CG 02:00:00       3 2-125
462 2 21v Andrys Jans CG 03:00:00 CG 02:00:00       5
463 2 21v Claas Claasen     x     3
464 2 21v Sjoerdje Folkerts CG 01:00:00         1
465 2 21v Jan Alles CG 04:00:00         3
466 2 21v Doede Sierks CG 04:00:00 CG 02:00:00       3 2-126
467 2 21v Wybren Sierks CG 04:00:00         1 2-126
468 2 21v Yde Pieters CG 10:00:00 CG 01:00:00       2 2-128
469 2 21v Sybout Sierks CG 07:00:00 CG 01:00:00       4
470 2 21v Dirk Louwrens CG 08:00:00 CG 02:00:00       4
471 2 21v Johannes Caspars CG 06:00:00 CG 04:00:00       3 2-130
472 2 21v Schelte Arjens CG 10:00:00         6 2-131
473 2 21v Sytske Ruirds CG 02:00:00         2
474 2 22r Pieter Claases CG 06:00:00         6
475 2 22r Marijke Teunis     x     1
476 2 22r wed. Wybe Wybes     x     1
477 2 22r IJsbrand Thomas CG 08:00:00         5 2-131
478 2 22r wed. Dirk Gerrits CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-132
479 2 22r Dirk Jans CG 03:00:00         3
480 2 22r wed. Obbe Gerbens CG 01:10:00         1 2-133
481 2 22r Evert Sybrens CG 04:00:00         3 2-134
482 2 22r Teunis Zegers CG 04:00:00 CG 02:00:00       4
483 2 22r Dirk Cornelis CG 02:10:00 CG 03:10:00       3
484 2 22r Jan Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
485 2 22r Hendrik Johannes CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 2-135
486 2 22v Jan Jacobs CG 15:00:00 CG 03:00:00       8 2-136
487 2 22v Symons Douwes CG 04:00:00 CG 04:00:00       5
488 2 22v Jan Hendriks CG 02:00:00         5 2-137
489 2 22v Dirk Hendriks CG 04:00:00         2
490 2 22v Willem Gerbens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 2-138
491 2 22v wed. Jan Hessels           1
492 2 22v Tjerk Jurjens CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 2-139
493 2 22v Bregtje Pieters           1
494 2 22v Albert Pieters CG 25:00:00         5 2-142
495 2 22v Hans Hansen CG 06:00:00         2
496 2 22v Jan Pieters CG 06:00:00         3
497 2 22v wed. burgemr. R. S. Menalda CG 35:00:00         3 2-143
498 2 23r Tjalling Geerts       x   2
499 2 23r wed. burgemr. Weyma CG 32:00:00 CG 08:00:00       4 2-144
500 2 23r Jan Andrys CG 10:00:00 CG 05:00:00       4 2-145
501 2 23r wed. burgemr. S. Menalda CG 20:00:00 CG 05:00:00       2 2-146
502 2 23r Sybrand Feytama CG 30:00:00 CG 25:00:00       6 2-147
503 2 23r Jacob Hanekuyk CG 25:00:00 CG 10:00:00       3 2-148
504 2 23r Claas R. Mahui CG 100:00:00         2 praesenteert eens voor al 500 gl 2-149
505 2 23r Pieter Gelinda CG 06:00:00 CG 24:00:00       7 2-150
506 2 23r wed. Jarig Jacobs CG 50:00:00 CG 10:00:00       6 2-151
507 2 23r Freerk Scheltinga CG 30:00:00         6 2-152
508 2 23r wed. burgemr. Lanting CG 24:00:00 CG 06:00:00       4 2-153
509 2 23r Harmanus Portier CG 80:00:00         3 2-154
510 2 23v Jan Hendriks CG 08:00:00         5 2-156
511 2 23v Sipke Dirks CG 20:00:00 CG 10:00:00       7 2-157
512 2 23v burgemr. Veersma CG 24:00:00         6 2-158
513 2 23v Symon Stijl CG 40:00:00 CG 05:00:00       2 2-159
514 2 23v convoymr. Sloterdijk CG 75:00:00 CG 05:00:00       5 2-160
515 2 23v Aleph van der Meulen CG 50:00:00         6 2-161
516 2 23v Cornelis Brouwer CG 50:00:00         3 praesenteert voor het 1e jaar dubbeld 2-162
517 2 23v Sjoerd Hendriks CG 10:00:00 CG 03:00:00       2 2-163
518 2 23v dr. Gerard Suiringar CG 55:00:00         7 2-164
519 2 23v Stijntje Jacobs     x     2 2-168
520 2 23v Claas Louwrens CG 10:00:00         7
521 2 23v Heere Renkes CG 36:00:00 CG 04:00:00       3 2-169
522 2 24r Freerk Hendriks CG 07:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 2-170
523 2 24r Allert Haeyes CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
524 2 24r Doede Dirks CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
525 2 24r Gerrit Jacobs CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 2-172
526 2 24r Sjoerd van der Hout       x   2
527 2 24r Pieter Willems CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 2-173
528 2 24r Hendrik Wolles CG 03:00:00 CG 03:00:00       3
529 2 24r Benjamin Lenses CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
530 2 24r Evert Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
531 2 24r Cornelis Ekama CG 20:00:00 CG 04:00:00       5 2-176
532 2 24r Broer Baukes CG 16:00:00 CG 04:00:00       2 2-177
533 2 24r Jan Michiels CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
534 2 24v wed. Pieter Thomas       x   2
535 2 24v Tjalling Tjallings CG 08:00:00         5 2-183
536 2 24v Melle Ynses CG 18:00:00         5 2-184
537 2 24v Gerrit Offringa CG 15:00:00 CG 05:00:00       3 2-185
538 2 24v Hans Menses CG 07:00:00 CG 03:00:00       5 2-186
539 3 25v Beernt Willems CG 07:00:00 CG 03:00:00       5
540 3 25v Bregtje Claeses       x   1
541 3 25v Pieter Jansen CG 08:00:00         6
542 3 25v Marij Beerns       x   1
543 3 25v Johan Pieters CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 3-005
544 3 25v Pieter Johannes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 3-005
545 3 25v wed. Jyllert Sipkes       x   2 3-006
546 3 25v Meinert Arendsma CG 10:00:00         5
547 3 25v Jan Gerrits CG 08:00:00         3
548 3 25v Harmen Gerrits CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-008
549 3 25v Pieke Zacharias CG 05:00:00         3 3-010
550 3 25v Hendrik Fransen CG 10:00:00         3 3-011
551 3 26r Gerben Heeres CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 3-012
552 3 26r Lammert Jansen           5
553 3 26r Wopke Johannes CG 10:00:00         2 3-013
554 3 26r Cornelis Pieters CG 07:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
555 3 26r Steeven Hendriks CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 1 weeversknegt
556 3 26r Harmen Jansen CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-017
557 3 26r Hendrik Jansen CG 07:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-018
558 3 26r Swerus Ruirds           5 3-018
559 3 26r Meynert Cobus CG 08:00:00         4 heeft 1 weeversknegt 3-019
560 3 26r Jan Alberts CG 08:00:00         4 3-019
561 3 26r wed. Jan Jansen CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-019
562 3 26r Reyn Cornelis CG 08:00:00         5 3-015
563 3 26v wed. Jylt Baukes CG 05:00:00         2 3-015
564 3 26v Freerk Ates CG 12:00:00         3
565 3 26v wed. Pieter Hendriks CG 04:00:00         4 3-020
566 3 26v Broer Tjeerds CG 08:00:00         3
567 3 26v Willem Willems CG 08:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 3-023
568 3 26v Willem Andrys CG 06:00:00         3
569 3 26v Hendrik Alberts CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-025
570 3 26v Gerrit Jurjens CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 3-026
571 3 26v Elias Jansen CG 05:00:00         6 3-027
572 3 26v wed. Jan Claasens CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 4 weeversknegts 3-029
573 3 26v Minne Pieters CG 10:00:00 CG 01:00:00       5
574 3 26v Hendrik Beerns CG 10:00:00         8 heeft 2 weeversknegts 3-030
575 3 27r Jan de Wit CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-031
576 3 27r Leenerd Jansen CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-032
577 3 27r Sjoerd Heerts     x     2 stalman
578 3 27r Johannes Wighuys CG 08:00:00         3 heeft 3 weeversknegts 3-033
579 3 27r Harmen Everts CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-033
580 3 27r Marijke Lammerts       x   2
581 3 27r Wierke Wierkes     x     1 heeft 2 weeversknegts
582 3 27r Jan Coenraeds CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 heeft 1 weeversknegt 3-033
583 3 27r Reyner Jansen CG 08:00:00         4 heeft 3 weeversknegts 3-033
584 3 27r Wessel Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts 3-034
585 3 27r Jan de Boer CG 07:00:00 CG 01:00:00       3 3-035
586 3 27r Minne Ages CG 08:00:00         4 3-035
587 3 27v wed. Arjen Cornelis CG 06:00:00         4 3-036
588 3 27v Jacob Ydes CG 10:00:00 CG 02:00:00       6 3-037
589 3 27v Albert Jaans CG 08:00:00         4 3-038
590 3 27v Hendrik Everts     x     3 3-039
591 3 27v Hiske Jacobs       x   1
592 3 27v Gatske Tjallings CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
593 3 27v Aukjen Cornelis       x   4
594 3 27v Gerrit Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt
595 3 27v wed. Arjen Claases CG 03:00:00         1 3-042
596 3 27v Jyske Sjoerds CG 02:00:00         1
597 3 27v Pietje Abels CG 01:10:00         1
598 3 27v Meynert Willems CG 04:00:00         2
599 3 28r Cornelis Johannes CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 3-058
600 3 28r Jan Jaans     x     3 3-057
601 3 28r Jan Fopkes CG 04:00:00         2 3-056
602 3 28r Hans Jacobs CG 06:00:00         9 3-055
603 3 28r wed. Jacob Cristiaans CG 08:00:00         2 3-054
604 3 28r Pieter Douwes CG 08:00:00         3 3-053
605 3 28r Jan Jacobs CG 10:00:00         3 3-052
606 3 28r Tjeerd Gerrits CG 08:00:00         2 3-051
607 3 28r Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 3-050
608 3 28r Jocchem Cornelis           5 3-049
609 3 28r Gerrit Gijsberts CG 06:00:00         1 3-048
610 3 28r Johannes Ockes       x   2 3-047
611 3 28v Jan Arends CG 07:00:00 CG 03:00:00       4 3-046
612 3 28v vroedsman Lijstra CG 22:00:00 CG 04:00:00       4 3-045
613 3 28v Rienk Hansen CG 25:00:00         4
614 3 28v wed. Pieter Wytses CG 05:00:00         1 3-060
615 3 28v Pier Beerns CG 05:00:00         1
616 3 28v Marijke Arnoldus           1
617 3 28v Antje Wouters CG 05:00:00         4 3-061
618 3 28v Johannes Fransbergen CG 10:00:00         2 3-062
619 3 28v Pybe Jacobs     x     4
620 3 28v Gerben Pieters CG 08:00:00         2
621 3 28v wed. Symon Sybes CG 10:00:00         4 3-064
622 3 28v Sjoerd Olpherts CG 10:00:00         7 3-065
623 3 29r Johannes Douwes CG 08:00:00         2 3-066
624 3 29r Philippus Levy CG 06:00:00         4 3-067
625 3 29r Willem Anthony CG 01:00:00         2
626 3 29r Tjalling Sopingius CG 08:00:00         4 3-068
627 3 29r Johannes Gerbens CG 15:00:00     x   1
628 3 29r Hans Warners           3 3-069
629 3 29r Jurjen Jansen CG 08:00:00   x     3
630 3 29r Age Wybes CG 12:00:00 CG 03:00:00       6 3-070
631 3 29r Jan Beerns CG 05:00:00 CG 02:00:00       6 3-071
632 3 29r Claas Arjens CG 08:00:00         6
633 3 29r Dieuke Aukes CG 02:00:00         2 3-072
634 3 29r wed. Hendrik Lieuwes           3
635 3 29v Sipke Willems     x     3 3-073
636 3 29v Tyte Hendriks CG 08:00:00         6
637 3 29v wed. Tjerk S. Wijnstra       x   1
638 3 29v Hiltje Jans           1
639 3 29v Jan Hendriks     x     2
640 3 29v Jan Beernts CG 08:00:00         3 heeft 3 weeversknegts 3-074
641 3 29v Beernt Alpherts CG 10:00:00         3 3-075
642 3 29v Hendrik Arends     x     4 gaat vertrekken nae overijssel 3-076
643 3 29v Jyllis Pieters CG 08:00:00         5 3-077
644 3 29v Harmen Alberts CG 06:00:00         4
645 3 29v Geertje Harmens           6 3-078
646 3 29v Claas Lodewijks           6
647 3 30r Ale Wybes CG 06:00:00         3 3-079
648 3 30r Evert Jansen CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-080
649 3 30r Frans Beerns CG 08:00:00         5
650 3 30r Egbert Beernts CG 08:00:00         6 3-080
651 3 30r Jan Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-082
652 3 30r Geeske Gerrits       x   1 3-082
653 3 30r Hendrik Sacharias CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
654 3 30r Albert Beerns CG 06:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 3-083
655 3 30r Dirk Claasen CG 06:00:00         4 3-084
656 3 30r Harmen Beerns           4
657 3 30r Beernt Harmens           5
658 3 30r Goikjen           3
659 3 30v Harmen Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       ?
660 3 30v Leentje Thijssen           ?
661 3 30v Remmert Luitjens CG 10:00:00         ? 3-088
662 3 30v Loiter Jansen CG 06:00:00         ? bij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts 3-088
663 3 30v Willem Nannings CG 08:00:00         ? heeft 1 weeversknegt 3-089
664 3 30v Hendrik Dirks       x   ?
665 3 30v Frans Alberts CG 06:00:00         3
666 3 30v Jan Willems CG 05:00:00         3 3-093
667 3 30v Douwe Jacobs CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 3-094
668 3 30v Rients Hendriks CG 06:00:00         5 3-095
669 3 30v Evert Hendriks           5
670 3 30v Pieter Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-097
671 3 31r Harmen Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 2 weeversknegts 3-098
672 3 31r Jan Arends CG 06:00:00         1 heeft 2 weeversknegts
673 3 31r Hendrik Gerbens     x     5
674 3 31r Beernt Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 3-100
675 3 31r Beernt Beernts CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 3-101
676 3 31r Hendrik Jansen     x     3 heeft 1 weeversknegt
677 3 31r Nanning Willems CG 10:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-102
678 3 31r Beernt Lammerts CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 3-103
679 3 31r Teunis Jansen CG 06:00:00         4 bij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts 3-104
680 3 31r Gerrit Beerns CG 06:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
681 3 31r Tjeerd Oebles CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 3 weeversknegts
682 3 31r Jan Jansen     x     4
683 3 31v Gerrit Jansen CG 07:00:00         3 3-106
684 3 31v Albert Fekkes CG 05:00:00         3 3-106
685 3 31v Caspar Cristiaans CG 06:00:00         4 heeft 1 weeversknegt 3-107
686 3 31v wed. Gerrit Johannes           1
687 3 31v Lolkjen Jans       x   1
688 3 31v wed. Jacob Gerrits           4 3-110
689 3 31v Hans Jetses CG 16:00:00 CG 02:00:00       5 3-111
690 3 31v Regina Jans       x   3
691 3 31v Dirk van Weert     x     2
692 3 31v Geeske Beerns     x     2 3-113
693 3 31v Gerrit Hendriks CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt
694 3 31v Rutger Tjerks CG 06:00:00         6 3-115
695 3 32r Gerrit Hendriks CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-116
696 3 32r Coenraad Beerns CG 08:00:00         5 heeft 1 weeversknegt
697 3 32r Allert Adriaens CG 08:00:00         2 3-117
698 3 32r Frans Adriaens CG 08:00:00         1 3-117
699 3 32r Beernt Harmens     x     2 heeft 2 weeversknegts
700 3 32r Hendrik Beernts CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
701 3 32r Jan Poppes CG 08:00:00         4 heeft 1 weeversknegt
702 3 32r Beernt Roelofs     x     2
703 3 32r vroedsman Jan Buma CG 20:00:00         4 en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed 3-119
704 3 32r Gerrit Harmens CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-119
705 3 32r Hendrik Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 3-119
706 3 32r Louw Taekes           6 3-120
707 3 32v Wessel Gerrits     x     1 3-120
708 3 32v Dirk Cornelis CG 10:00:00         4 3-121
709 3 32v Harmen Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-123
710 3 32v Beernt Hendriks CG 08:00:00         3 3-124
711 3 32v Roelof Tijssen           3 3-124
712 3 32v Harmen Hendriks CG 07:00:00         2 heeft 3 weeversknegts 3-124
713 3 32v Harmen Gerrits CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-125
714 3 32v Hendrik Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-126
715 3 32v wed. Beernt Lammerts           3 3-147
716 3 32v Gerrit Jansen CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-146
717 3 32v Tjerk Rutgers           2
718 3 32v Aeltje Pieters       x   2 3-130
719 3 33r Antje Reyners       x   2
720 3 33r Tobias Cornelis CG 06:00:00         4 3-131
721 3 33r Claas Pieters CG 06:00:00         2 3-133
722 3 33r Pieter Claasen CG 04:00:00         1 3-133
723 3 33r Jacob Jansen CG 09:00:00 CG 01:00:00       3 3-134
724 3 33r wed. Claas Symons           3 3-135
725 3 33r Meinert Orks CG 08:00:00         2 3-136
726 3 33r Sikke Jelles CG 06:00:00         5 3-137
727 3 33r Beernt Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
728 3 33r Cornelis Gerrits CG 05:00:00         5 heeft 2 weeversknegts
729 3 33r Teunis Dirks CG 06:00:00         2 heeft 3 weeversknegts 3-140
730 3 33r Gerrit Gerrits CG 06:00:00         1
731 3 33v Dirk Roseboom CG 06:00:00         ? 3-141
732 3 33v Pieter Joris CG 06:00:00         ?
733 3 33v Jean Linnich CG 10:00:00         ? 3-149
734 3 33v Pieter Joostens CG 05:00:00         ? 3-151
735 3 33v wed. Beernt Abrahams           ?
736 3 33v Ydske Jacobs     x     ?
737 3 33v wed. Jan Claasens     x     ?
738 3 33v wed. Sybe Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       ? 3-152
739 3 33v Jentje Pieters     x     ?
740 3 33v Sytse Andrys CG 05:00:00 CG 03:00:00       ?
741 3 33v Thomas Waterbeek CG 05:00:00         ?
742 3 33v Beernt Beernts     x     ? soldaat
743 3 34r Gerrit Harmens     x     3 soldaat
744 3 34r Hendrik Jansen CG 09:00:00         4 3-155
745 3 34r Rinske       x   1 scheerster
746 3 34r Wiltje Pieters CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 3-158
747 3 34r Jan Hansen CG 08:00:00 CG 01:00:00       2
748 3 34r Lijsbeth Remmerts CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 3-159
749 3 34r Ruird Pieters CG 08:00:00         2
750 3 34r wed. Symon Jacobs CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
751 3 34r Jan Pieters CG 08:00:00 CG 02:00:00       4
752 3 34r Tjam Sierks CG 03:00:00         1
753 3 34r Cobus Fransen           7
754 3 34r Trijntje Ruirds CG 03:00:00         3 3-163
755 3 34v Leentje Jans           3
756 3 34v Neeltje Willems           1
757 3 34v Hendrik Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 3-164
758 3 34v Hendrik Thomas       x   2
759 3 34v Caspar Caspars CG 07:00:00         2 3-165
760 3 34v Trijntje Alberts CG 02:00:00         1 3-166
761 3 34v Pieter Jansen Seevenbergen     x     2 3-166
762 3 34v Jan Hinnes CG 08:00:00         2 3-167
763 3 34v Adam Goslings CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 3-168
764 3 34v wed. Marten Beerns           2
765 3 34v Tjeerd Jacobs CG 04:00:00         2
766 3 35r Paulus Daniels CG 08:00:00         4 3-169
767 3 35r Hendrikjen Daniels           4 3-170
768 3 35r wed. Goitjen Jans           2
769 3 35r Jan Gerrits CG 05:00:00         3 3-171
770 3 35r Rouke Wytses     x     7
771 3 35r Sape Theunis CG 05:00:00 CG 01:00:00       1 3-172
772 3 35r Trijntje Fransen CG 03:00:00         3
773 3 35r Bonte Beerns     x     2
774 3 35r Sape Jocchems     x     8
775 3 35r Folkert Jansen       x   4
776 3 35r Willem Symons     x     6 heeft 1 weeversknegt 3-178
777 3 35r Cornelis Cornelis     x     2 3-179
778 3 35v Gerlof Jansen CG 10:00:00         2 3-180
779 3 35v Cornelis Fransen CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 3-181
780 3 35v Jan de Wylde           2 3-182
781 3 35v wed. Jan Gerlofs           1 3-183
782 3 35v Hans Cristoffels CG 04:00:00 CG 01:00:00       2 3-185
783 3 35v vroedsman Baksma CG 13:00:00         2 3-187
784 3 35v Hanso Jonas van Hasenhoek CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 3-188
785 3 35v Antje Mooy       x   1
786 3 35v Marten Hansen CG 06:00:00 CG 01:00:00       3 3-189
787 3 35v wed. Hylke Johannes Hanekuik CG 40:00:00         5 3-190
788 3 35v kinderen Joost de Klerk       x   6 3-191
789 3 35v wed. Abbe Rinses CG 06:00:00         2 3-192
790 3 36r Tyte Tjommes CG 06:00:00         5 3-193
791 3 36r Gerben Jansen CG 15:00:00         3 3-194
792 3 36r Remmert Huyberts CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-195
793 3 36r Tjebbe Herkes CG 10:00:00         3 3-196
794 3 36r Marijke Leenerds     x     1
795 3 36r Hendrik Jarigs CG 12:00:00 CG 01:00:00       6 3-197
796 3 36r Joris Aerts CG 14:00:00 CG 02:00:00       4 3-198
797 3 36r Freerk Fontein CG 50:00:00 CG 05:00:00       3 3-199
798 3 36r Douwe Sybes CG 07:10:00         3 3-200
799 3 36r Michiel Wassenaar     x     3
800 3 36r Jan de Boer CG 10:00:00         4 3-201
801 3 36r Wybe Jansen CG 07:10:00         5 3-202
802 3 36v Sybren Jocchems CG 13:00:00         3 3-202
803 3 36v Otte Johannes CG 10:00:00         2 3-203
804 3 36v Jan Schonebeek CG 15:00:00         3 3-204
805 3 36v Eeke Sjoerds CG 08:00:00         2 3-205
806 3 36v wed. Tjeerd Poort CG 06:00:00         2 3-206
807 3 36v Rinse Tjepkes CG 06:00:00         3
808 3 36v Akke Tobias       x   1
809 3 36v Tettje Gerbens CG 04:00:00         4 3-207
810 3 36v Beernt Adams     x     5 3-208
811 3 36v Tjerk Lolkes     x     2 3-207
812 3 36v Johannes Fredriks CG 08:00:00 CG 02:00:00       5 3-207
813 3 36v de heer Beucker CG 120:00:00         6
814 4 37v wed. Pyter Trompetter CG 12:00:00 CG 02:00:00       4 4-001
815 4 37v Ype Broers CG 08:00:00         4
816 4 37v dr. Tjallingi CG 26:00:00 CG 04:00:00       4 4-002
817 4 37v Tjerk IJsenbeek CG 10:00:00         2 4-005
818 4 37v Jan Lammerts CG 10:00:00         3 4-006
819 4 37v wed. Jan Jansen CG 14:00:00         2 4-007
820 4 37v Hendrik Reidhorst     x     7 havenchercher 4-008
821 4 37v Yde Ydes CG 06:00:00         3 4-009
822 4 37v Ruird Hotses     x     3
823 4 37v Lammert Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 4-011
824 4 37v Tymon Pieters CG 06:00:00 CG 02:00:00       3
825 4 37v Gerrit Everts           2
826 4 38r wed. Claas Willems       x   2 4-013
827 4 38r Jan Hendriks CG 06:00:00         2
828 4 38r Johannes Claasen CG 06:00:00         2
829 4 38r wed. Taekle Yntes CG 10:00:00         3
830 4 38r Auke Ottes CG 06:00:00         3 4-020
831 4 38r wed. Jan Geerts CG 05:00:00         1 4-021
832 4 38r wed. Ruird Symons CG 15:00:00 CG 03:00:00       4 4-020
833 4 38r Antje Kimstra CG 05:00:00         1
834 4 38r Sytse Poelstra CG 10:00:00         5
835 4 38r wed. Dirk Agema CG 16:00:00         4
836 4 38r wed. Age Claessens CG 05:00:00         1 4-023
837 4 38r Freerk Pieters     x     3 4-025
838 4 38v Antje Jentjes       x   3
839 4 38v Eelke Pieters           1
840 4 38v Pieter Bokkes CG 05:00:00         4 soldaet
841 4 38v Haring Sipkes CG 05:00:00         7
842 4 38v Pieter Gerrits CG 08:00:00         5
843 4 38v Johannes Acama CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 4-026
844 4 38v conrector Schulze CG 12:00:00         1
845 4 38v Tjebbe Spannenburg CG 15:00:00         2 4-027
846 4 38v Albert Ruirds CG 16:00:00 CG 02:00:00       3 4-028
847 4 38v Douwe Reins de Veth CG 25:00:00 CG 10:00:00       4 4-029
848 4 38v Beert Brouwer CG 15:00:00 CG 03:00:00       3
849 4 38v Jan Hendriks CG 25:00:00         7
850 4 39r Hans Uilkes CG 10:00:00 CG 02:00:00       6
851 4 39r Ybeltje Broers CG 06:00:00         1
852 4 39r Eeke Jansen CG 18:00:00         4 4-034
853 4 39r Teunis Jansen CG 10:00:00         3 4-035
854 4 39r Thomas Meyer CG 10:00:00         4
855 4 39r Pieter Gelinda CG 50:00:00         4 4-036
856 4 39r ds. Harkenroth CG 40:00:00         6 4-037
857 4 39r Sake Ydes CG 05:00:00         4
858 4 39r Cornelis Geerts     x     2
859 4 39r Doitse Tjeerds CG 05:00:00         3 4-038
860 4 39r Baartje Jans     x     1
861 4 39r Ate de Vries CG 16:00:00         3
862 4 39v Anthony de Groot CG 25:00:00         2 4-039
863 4 39v Cornelis van Velsen     x     2
864 4 39v burgemr. Brouwer CG 40:00:00         3 4-041
865 4 39v burgemr. van der Brugh CG 40:00:00         7 4-042
866 4 39v Pier Wouters CG 12:00:00         3 4-043
867 4 39v Uilke Melis CG 10:00:00 CG 06:00:00       4 4-044
868 4 39v wed. Jan de Groot CG 05:00:00         1
869 4 39v wed. Gosse Jansen     x     2 4-045
870 4 39v Paulus Dirks CG 10:00:00 CG 05:00:00       4 4-046
871 4 39v Jan Lammerts CG 06:00:00         4
872 4 39v Johannes Jacobs     x     6 4-048
873 4 39v Fedde Jans           7
874 4 40r Pieter Douwes CG 08:00:00         3 4-049
875 4 40r Antje Douwes     x     1 4-050
876 4 40r Hendrik Beernts CG 05:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 4-051
877 4 40r Eelke Pieters CG 05:00:00         5 4-052
878 4 40r wed. Harmen Ysraels CG 05:00:00         2 4-054
879 4 40r Jan Sacharias CG 08:00:00         5 4-053
880 4 40r Jan Wouters     x     3 4-055
881 4 40r Hendrik Jans CG 05:00:00         3 4-055
882 4 40r Beernt Jansen CG 08:00:00         4 bij naeder aangeeving, heeft 3 weeversknegts
883 4 40r Gerrit Steffens CG 05:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 4-056
884 4 40r Tevis Hendriks CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
885 4 40r Albert Dirks CG 06:00:00         2 4-057
886 4 40v Jan Sluyter       x   2 soldaet
887 4 40v Hendrik Rienks CG 06:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 4-063
888 4 40v Gerrit Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 4-064
889 4 40v Jan Blom CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 4-065
890 4 40v Beernt Beernts CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 3 weeversknegts 4-066
891 4 40v Jan Gerrits           3 heeft 1 weeversknegt
892 4 40v Teunis Wouters CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 4-068
893 4 40v Jacob Jansen CG 15:00:00         2 4-069
894 4 40v Jan Ottes CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 4-070
895 4 40v Harmen Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       5 heeft 2 weeversknegts 4-071
896 4 40v Beernt Jansen CG 08:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 4-072
897 4 41r Aeltje Paulus       x   1
898 4 41r Schelte Bruyns CG 08:00:00         5
899 4 41r Theodorus Bensonides CG 05:00:00         1
900 4 41r wed. Jacob Sapes           1 4-073
901 4 41r Jacob Annes CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
902 4 41r Jan Huyselaer           3
903 4 41r Evert Jansen CG 08:00:00         4 4-074
904 4 41r Fedde Minnes CG 20:00:00 CG 04:00:00       7 4-076
905 4 41r Taede Dirks CG 07:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 4-077
906 4 41r Arjaantje Arjens       x   1
907 4 41r Antje Ypes CG 04:00:00         1
908 4 41r wed. Johannes Teunis           1
909 4 41v Setske Lieuwes           1
910 4 41v Lucas Jansen     x     3 4-080
911 4 41v Teunis Wesling CG 15:00:00 CG 05:00:00       6 heeft 5 weeversknegts 4-083
912 4 41v Trijntje Aukes CG 04:00:00         4
913 4 41v Wouter Jansen CG 06:00:00         1 1/2 huis, heeft 1 weeversknegt 4-084
914 4 41v wed. Albert Seerps CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 1/2 huis 4-084
915 4 41v Yde Tjeerds     x     1
916 4 41v Nieske Ydes           1
917 4 41v Sent Ypes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 4-085
918 4 41v Sjoerd Pieters CG 15:00:00         3 4-086
919 4 41v wed. Harmen Hilbrands CG 05:00:00         2
920 4 41v Age Jacobs CG 10:00:00         3
921 4 42r Ane Claesen     x     2 4-091
922 4 42r Jan Gerrits CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 1 weeversknegt 4-092
923 4 42r Dirk Cramer CG 10:00:00         3 4-093
924 4 42r Jan Rienks CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 1 weeversknegt 4-094
925 4 42r wed. Hendrik Hendriks     x     4 heeft 2 weeversknegts 4-095
926 4 42r wed. Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 4-096
927 4 42r Loiter Caspars CG 05:00:00 CG 01:00:00       1 heeft 3 weeversknegts 4-097
928 4 42r Harmen Beerns CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 heeft 2 weeversknegts
929 4 42r Wybe Piers CG 05:00:00         3 4-098
930 4 42r Abraham Bouman     x     3
931 4 42r Jelte Jeltes CG 05:00:00         2
932 4 42r Trijntje Ymes     x     1 4-101
933 4 42v Cristiaan Anthony CG 06:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
934 4 42v Hendrik Jansen CG 08:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
935 4 42v Huibert Pieters CG 05:00:00         3 4-104
936 4 42v Sipke Iedes     x     2 heeft 1 weeversknegt
937 4 42v Augustinus Harmens CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
938 4 42v Hendrik Stiphout CG 07:00:00 CG 01:00:00       2
939 4 42v Jan Wouters CG 05:00:00 CG 03:00:00       5 heeft 2 weeversknegts
940 4 42v Hendrik Adams CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-105
941 4 42v Gerrit Harmens CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 heeft 1 weeversknegt
942 4 42v wed. Frans Michiels           5 4-106
943 4 42v Hoite Wybrens CG 05:00:00 CG 03:00:00       4 heeft 1 weeversknegt 4-107
944 4 42v Jacob Tjerks CG 25:00:00 CG 05:00:00       7 4-108
945 4 43r Jan Sybrens     x     2
946 4 43r wed. Auke Jans           4 4-108
947 4 43r Freerk Wybrens CG 06:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-109
948 4 43r wed. Wouter Haitses           2 4-112
949 4 43r Andrys Wouters     x     1
950 4 43r Aeltje Gerrits     x     1 4-113
951 4 43r Ewout Frank CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 4-114
952 4 43r Jan Beernts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 4-115
953 4 43r Ymkjen Harmens     x     1 4-116
954 4 43r Hylke Bouwes     x     2 4-117
955 4 43r Haitse Wouters CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
956 4 43r Jan Roelofs CG 05:00:00         4 heeft 3 weeversknegts 4-118
957 4 43v Douwe Douwes CG 07:00:00 CG 03:00:00       2 4-118
958 4 43v Bonne Teunis     x     3 4-119
959 4 43v Yve Heeres           6
960 4 43v Jan Jansen     x     3
961 4 43v Gosse Tjebbes CG 10:00:00         4 4-121
962 4 43v Jan Oebles CG 06:00:00         3 4-123
963 4 43v IJsbrand Ypes CG 05:00:00         3 4-122
964 4 43v ds. Piekenbroek CG 30:00:00         3 4-124
965 4 43v Hendrik Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 4-125
966 4 43v Harmen Beerns     x     2 heeft 2 weeversknegts 4-126
967 4 43v Jacob Jarigs CG 05:00:00         2 4-127
968 4 43v Bonte Douwes CG 08:00:00         3 4-128
969 4 44r Albert Jansen     x     4
970 4 44r wed. Johannes Haentjes     x     2 4-129
971 4 44r Regt Symons     x     6 4-131
972 4 44r Jacob Pieters CG 08:00:00         5
973 4 44r Anthony Vink CG 08:00:00         2 4-134
974 4 44r Dinglum Arjens CG 06:00:00         3 4-135
975 4 44r Jan Broers     x     2 4-139
976 4 44r Ype Meinderts CG 05:00:00         2 4-140
977 4 44r Jan Pieters           8
978 4 44r Sybren Jocchems CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
979 4 44r wed. Marten Tjallings CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
980 4 44r Antje Tijssen           1
981 4 44v Hendrik Lucas           6 heeft 2 weeversknegts 4-141
982 4 44v Trijntje Jans       x   1
983 4 44v wed. Cornelis Menses       x   2 4-142
984 4 44v Jan Pieters CG 08:00:00         7 4-143
985 4 44v Olphert Everts CG 08:00:00 CG 03:00:00       3 4-144
986 4 44v Johannes de Waerd CG 08:00:00         6 4-145
987 4 44v Willem van Cassel CG 08:00:00 CG 04:00:00       4 4-146
988 4 44v Albert Jansen CG 14:00:00 CG 01:00:00       5
989 4 44v wed. Sikke Douwes       x   2 4-148
990 4 44v Frans Hessels CG 06:00:00 CG 02:00:00       3
991 4 44v Hauk Hilles CG 04:00:00         1
992 4 44v capt. Stapert CG 40:00:00         4 4-149
993 4 44v vroedsman Hogeboom CG 22:00:00         2 4-150
994 4 45r wed. vroedsman Siderius CG 25:00:00         5 4-151
995 4 45r Geeske Jans CG 05:00:00         2 4-153
996 4 45r Gerrit Pieters CG 04:00:00         3
997 4 45r Liskjen Pieters           2
998 4 45r wed. Harmanus Dortman CG 05:00:00         2
999 4 45r Ary van der Jagt CG 05:00:00         1
1000 4 45r Dirk Bertling CG 10:00:00 CG 02:00:00       5 4-155
1001 4 45r Jan Harmens CG 09:00:00 CG 02:00:00       3 4-156
1002 4 45r wed. Anne Rintjes     x     1
1003 4 45r Eibert Ypes CG 05:00:00         2
1004 4 45r Cornelis Annes CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 logeert 2 vrijgesellen 4-158
1005 4 45r burgemr. van der Form CG 12:00:00         4
1006 4 45v Rinske Gerrits     x     2
1007 4 45v Hendrik Jansen           3
1008 4 45v Arent Anthony CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 4-160
1009 4 45v Jetse Ottes CG 08:00:00 CG 01:00:00       4 4-161
1010 4 45v wed. Tjeerd Jurjens       x   4
1011 4 45v Meinert Hansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 4-163
1012 4 45v Jan Bakker CG 15:00:00         2
1013 4 45v Tjebbe Gosses CG 08:00:00         1 4-165
1014 4 45v Johannes Andrys CG 08:00:00 CG 02:00:00       6 4-166
1015 4 45v Antje Jans       x   1 4-166
1016 4 45v Roelof Jacobus CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
1017 4 45v Harmen Dirks CG 06:00:00         2
1018 4 46r Jan Hendriks CG 06:00:00         4
1019 4 46r burgemr. Buma CG 25:00:00         6 4-166
1020 4 46r Claas Ypes CG 06:00:00         3 4-168
1021 4 46r Jurjen Everts CG 10:00:00         8
1022 4 46r Fredrik Fredriks CG 06:00:00 CG 04:00:00       3
1023 4 46r Mighel Romkes           4 4-175
1024 4 46r wed. Hans Yverts CG 05:00:00         5
1025 4 46r Tyttje Pybes           2
1026 4 46r Riemke           2
1027 4 46r Grietje Lodewijks           1
1028 4 46r Willem Pieters           1
1029 4 46r Geertje Jans           1
1030 4 46v Trijntje Dirks           1
1031 4 46v Willemke Tymens           1
1032 4 46v wed. Jan Minnes           1
1033 4 46v Fokeltje Baukes           1
1034 4 46v Hendrikjen Jans           1
1035 4 46v Attje Ulbes           1
1036 4 46v Antje Anthony           1
1037 4 46v Pieter Freerks           2
1038 4 46v Hiltje Hendriks           1
1039 4 46v Johanna Hendriks           2 en Lolkjen Jurjens
1040 4 46v Aeltje Dirks           2
1041 4 46v Grietje Willems           1
1042 4 47r Doetje Thomas           1
1043 4 47r Jan Jyllis           3
1044 4 47r Trijntje Hendriks           1
1045 4 47r Rigstje Hanses           1
1046 4 47r Leentje Arends           1
1047 4 47r Evertje Jans           3
1048 4 47r Symon Jansen           2
1049 4 47r Antje Arends           1
1050 4 47r Pietje Hessels           1
1051 4 47r Jacob Jacobs           2
1052 4 47r Antje Jans           1
1053 4 47r Trijntje Fokkes           1
1054 4 47v Aukjen Alberts           1
1055 4 47v Wybe Heins           3
1056 4 47v Tetse Alberts           1
1057 4 47v Grietje Claeses           1
1058 4 47v Stijntje Pieters           1
1059 4 47v Sytske Jans           1
1060 4 47v Oene Ritskes           1
1061 4 47v Rinske Tjepkes           1
1062 4 47v Tjeerdtje Rienks           1
1063 4 47v Rinske Oepkes           4
1064 4 47v Wytske Feddes           4
1065 4 47v Grietje Beerns           7
1066 4 48r Tjeerd Dooitses           5
1067 4 48r wed. Foppe Foppes           3
1068 4 48r Antje Baukes           2
1069 4 48r Harmen Bramers CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 heeft 1 weeversknegt 4-172
1070 4 48r Beernt Harmens CG 05:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
1071 4 48r Beernt Jansen CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-171
1072 4 48r Willem Beernts CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
1073 4 48r Harmen Geerts           5
1074 4 48r Jan Hendriks CG 05:00:00         3 4-171
1075 4 48r Jan Gerbens CG 08:00:00         4
1076 4 48r Folkert Doekles CG 12:00:00         5 4-175
1077 4 48r Sjoerd Rommerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       3
1078 4 48r Johannes Gerrits CG 10:00:00         4
1079 4 48v Beernt Burcherts CG 08:00:00 CG 02:00:00       9 heeft 3 weeversknegts 4-179
1080 4 48v Elsken Jans           1
1081 4 48v Willem Johannes CG 10:00:00 CG 02:00:00       6 heeft 4 weeversknegts
1082 4 48v Lubbert Beerns           3 4-182
1083 4 48v burgemr. Hania CG 20:00:00         4
1084 4 48v Fokke Symons CG 20:00:00 CG 05:00:00       4 4-185
1085 4 48v Cornelis Middagten     x     1
1086 4 48v de boode Heidkamp CG 12:00:00         4 4-186
1087 4 48v Jacob Tjallings CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 4-187
1088 4 48v Cornelis Cornelis CG 05:00:00         2
1089 4 48v Ruird Rintjes CG 05:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
1090 4 48v Taeke Jelles CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 4-188
1091 4 48v wed. Claas Harmens           8
1092 4 49r Wessel Keimpes CG 07:10:00 CG 02:10:00       1 4-196
1093 4 49r de hr. Wijdenbrug CG 150:00:00         11 4-195
1094 4 49r de hr. Beyma     x     0 segt tot Oosterbierum aangegeven te hebben 4-194
1095 4 49r Claas Scheltes CG 05:00:00         5 4-193
1096 4 49r Paulus Jansen CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
1097 4 49r de captn. Guitet CG 40:00:00         5 4-192
1098 4 49r de hr. Kempenaer CG 100:00:00         6 4-191
1099 4 49r Jan Cramer CG 50:00:00         5 4-190
1100 4 49r Fokke Tjeerds CG 40:00:00         5 4-189
1101 4 49r Gerlof Pieters     x     2 dogter 4-201
1102 4 49r Jan Hendriks     x     2 heeft 1 weeversknegt 4-200
1103 4 49r Hendrik Arends CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-199
1104 4 49v Ulbe Ypes CG 05:00:00         3
1105 4 49v Akke Gerrits       x   1
1106 4 49v Jacob Johannes     x     6 4-198
1107 4 49v Symon Sjoerds CG 05:00:00         2
1108 4 49v Jacob Sybes CG 05:00:00         6
1109 4 49v Geertje Taekes           1
1110 4 49v Claaske Haeyes       x   4
1111 4 49v Jacob Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 4-221
1112 4 49v Cornelis Hendriks CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 4-220
1113 4 49v Gerrit Jansen     x     3 heeft 1 weeversknegt 4-219
1114 4 49v Beernt Beernts     x     3 4-219
1115 4 49v Tjeerd Paulus CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-218
1116 4 50r Keimpe Bouwes           3
1117 4 50r Beernt Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 heeft 2 weeversknegts
1118 4 50r Holke Obbes     x     2 4-216
1119 4 50r Frans Mathijssen CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 4-215
1120 4 50r Imke Hendriks           5
1121 4 50r wed. Jyllis Hendriks       x   4
1122 4 50r Frans Claeses     x     2
1123 4 50r Marten Dirks CG 10:00:00         4 4-203
1124 4 50r de commys Scheltinga CG 63:00:00         3 4-202
1125 4 50r Hendrik Beerns     x     4
1126 4 50r Hendrik Jongma CG 30:00:00         5
1127 4 50r Jan Jongma CG 50:00:00         3 4-206
1128 4 50v Evert Oosterbaan CG 40:00:00         3 4-211
1129 4 50v Berber Tytes       x   3
1130 4 50v Pals Bokkes CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-223
1131 4 50v wed. Gerrit Hendriks     x     1 4-225
1132 4 50v Pieter Meetje     x     7 4-227
1133 4 50v Hessel Jansen CG 06:00:00         5
1134 4 50v wed. Gerrit Jansen       x   1 4-228
1135 4 50v Heere Jansen van Slooten           1
1136 4 50v Ottje Ydes     x     2
1137 4 50v Hans Claver     x     3
1138 4 50v Folkert Pieters CG 50:00:00 CG 06:00:00       6 en tot een premie eens f. 250
1139 4 50v wed. Pieter Gerlofs CG 20:00:00         2 4-230
1140 4 51r Trijntje Greidanus     x     1
1141 4 51r Sipke Nauta CG 10:00:00 CG 10:00:00       5 4-231
1142 4 51r Pieter Keimpes CG 20:00:00         3 4-233
1143 4 51r Douwe Claases CG 05:00:00         3 4-234
1144 4 51r Rinse Pieters CG 05:00:00 CG 02:00:00       3 4-235
1145 4 51r wed. Stoffel Sakes     x     3 4-236
1146 4 51r Jacobus Pieters CG 06:00:00 CG 01:00:00       6 4-237
1147 4 51r Fokke Joosten     x     2 4-238
1148 4 51r Jan Bierma CG 08:00:00 CG 02:00:00       6 4-239
1149 4 51r Benne Thomas     x     4
1150 4 51r Tjietse Freerks           3
1151 4 51r Albert Hiddes CG 05:00:00         1
1152 4 51v Hendrik Dirks CG 08:00:00         2
1153 4 51v Salomon Hoytes           3
1154 4 51v Carst Hansen     x     4
1155 4 51v Abraham Hoef           3
1156 4 51v Pieter Gaeles     x     4
1157 4 51v Ruird Jansen CG 06:00:00         2
1158 4 51v Eeltje Tjallings     x     4
1159 4 51v Hendrik Jansen Douwes CG 05:00:00         6 4-242
1160 4 51v Symon Hiddes     x     3 4-243
1161 4 51v Hendrik Jansen       x   4 4-244
1162 4 51v Sybe Lieuwes CG 06:00:00         4 4-245
1163 4 51v Wypke Jans     x     5 4-245
1164 4 52r wed. IJsbrand Salvus           2
1165 4 52r Hendrik Camphuys           6
1166 4 52r Jan Jansen     x     6 heeft 1 weeversknegt 4-249
1167 4 52r Hendrik Martens     x     4
1168 4 52r wed. Jacob Jansen       x   2
1169 4 52r Allert Geerts CG 13:00:00 CG 02:00:00       6
1170 4 52r Doitse Anes CG 05:00:00         5 4-250
1171 4 52r wed. Abe Jacobs     x     1 4-253
1172 4 52r Douwe Lieuwes CG 06:00:00         3 4-254
1173 4 52r Pieter Gerrits CG 06:00:00         3
1174 4 52r Willem Joosten       x   7
1175 4 52r Douwe Claasen CG 05:00:00         5
1176 4 52v wed. Schelte Tytes CG 05:00:00