Harlingen, lantaarngeld 1814

illustratie lantaarngeld 1814
Al in 1678 werd in de gemeenteraad gesproken over de wenselijkheid van straatverlichting, naar aanleiding van het feit dat in Amsterdam de stad toen al verlicht was. Het bleef vanwege de grote financiële bezwaren helaas bij vrome wensen. Het zou nog 45 jaren duren voor de magistraat tot de conclusie kwam dat een langer uitstel onverantwoord was. Een commissie stelde vast dat voor de verlichting 225 houten lantaarns nodig waren, die op een afstand van 125 voet (plm. 37 meter) van elkaar geplaatst moesten worden. Ter dekking van de kosten werden belastingen voorgesteld. Hoewel een overgrote meerderheid van de gemeenteraad instemde met de plannen, kwam het ook toen, in 1723, opnieuw niet tot uitvoering en zou het tot september 1761 duren voor Harlingen echt 'in het licht' kwam.

In die maand brandden voor het eerst de 280 pitjes in de stad en tot half april werden ze iedere avond opnieuw aangestoken door het daarvoor in dienst genomen volk. Er waren weinig klachten en 25 jaar lang was iedereen tevreden, alleen werden de kosten steeds hoger. Er werd bezuinigd op de lonen en de lantaarns moesten per dag een half uur korter branden. Het gevolg was dat het aantal klachten sterk toenam en het personeel niet meer gemotiveerd was. Er werd gerommeld met de olie en het onderhoud en daardoor gingen veel lantaars vroeg uit of gaven geen licht omdat de glazen beroet waren. Het werk werd vervolgens aanbesteed in 1811, omdat de gemeente van alle sores af wilde. In de loop van dat jaar kwam de bewuste aannemer echter tot de conclusie dat hij niet zeker kon zijn van zijn geld, omdat het met het ophalen van de belasting helemaal mis ging. Tenslotte liet hij de verlichting niet meer ontsteken en zat Harlingen na 50 jaar opnieuw in het donker. Het duurde tot 1814 voor er weer licht kwam, maar met minder lantaarns om de kosten te drukken.'

(Uit: 'Oud Harlingen', elfde jaargang, pag. 18-19)

Op negen maart 1814 werd in de vroedschap van Harlingen (de toenmalige gemeenteraad) een voorstel aangenomen om bepaalde ingezetenen van Harlingen de 'kosten voor het branden der lantaarns' te laten dragen. De meest gegoede burgers moesten -naar draagkracht- een jaarlijks bedrag betalen, het zogenaamde lantaarngeld. Dit register noemt hun namen en het te betalen bedrag.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:57A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    voornaam   familienaam bedrag (gulden)
Eeltje Abes 1
G Ackeringa 3
E Ackeringa 1
H Ackerman 1
Johs Agema 3
B Agema 3
Leendert Albada 3
Levij Alexander 2
Jan Alexander 1
wed Paulus Allards 2
wed G Andrae 2
Susanna Andries 2
B Arink 2
wed G Arjens 2
Jan piers van Arum 1
C van Assen 3
ds Johs van Assen 2
C w Bakker 3
Jan a Bakker 3
Age h Bakker 2
Romke j Bakker 1
H k Bakker 1
Atze l Bakker 1
Louw j Balk 1
Willem Bartels 2
Jacob Bartels 1
H a Bauer 4
H Beekman 3
Johs van Beemen 2
wed B van Beemen 1
H van Beemen 1
A van Beemen 1
Cornelis van Beemen 1
Servaas van Beemen 1
T de Beer 2
Bauke de Beer 2
wed G de Beer 1
B Beerendsen 2
S Beidschat 2
Cornelis Beidschat 1
wed J Beidschat 1
C l van Beijma 6
J a visser Bender 2
wed Johs Bensonides 2
wed T van Benthem 3
Joost w Bergsma 1
J Bettels 3
Johs Beuker 1
E Bijlsma 1
A Binksma 3
Arnoldus Bisschop 2
Salomon Blauw 1
D Bleeker 2
wed Sikke Bleeker 2
Lammert Bleeker 2
Fedde Bleeker 1
Samuel jacob Blog 1
K Blok 5
Sake Blok 2
Schelte t Blok 2
W b Blom 2
W d Blom 2
Broer w Blom 1
P de Boer 4
Hijlke jarigs de Boer 3
Dirk de Boer 3
Jacob de Boer 3
Lijkle de Boer 2
J g de Boer 2
Gijsbert de Boer 2
Betting a de Boer 2
Bouke f de Boer 2
J h de Boer 1
Jouke de Boer 1
Cornelis de Boer 1
wed A Bolhuis 2
A Bolman 4
Willem l Bonnema 1
D Boomsma 3
Jetze Boomsma 3
Johs m Boomsma 2
wed B Boomsma 2
Alb t Boonstra 1
B Bos 2
D Boterweg 3
J e Bouwknegt 3
Berend Braameijer 2
Bronkhorst 3
Johs Broodkorf 2
Jan h Brouwer 2
Bonne h Brouwer 2
Wijger h Brouwer 2
Johs jac Brouwer 1
Geert jans Brouwer 1
Pieter s Brouwer 1
W Brugmeijer 2
J b van der Brugmeijer 1
Jacob de Bruin 3
Leendert Buisman 3
D Buisman 3
W Burgerhoff 1
J j Burggraaf 1
Pieter Butter 2
Romke Butter 1
J Cats 3
Douwe Claasen 1
Swerus Coersen 2
H b Cohen 1
A j Conradi 5
Eeltje Cornelis 1
Pieter Cornelis 1
P j Coulbaut 2
wed J Cromwel 3
A r van Dalsen 6
G van Danswijk 2
dr Daum 3
P Deketh 5
A Dekker 2
A Delgrosso 1
Determeijer & comp 5
Jurjen van Deulen 1
H Deurnat 2
A ter Deus 1
Rein Dhamen 1
Roelof van Dijk 3
Jan f Dijkman 1
L van Dijkman 1
Jan Dijkstra 2
Jan Dijkstra 1
Sake b Dijkstra 1
wed Bouwe Dirks 1
wed Jacob Doedes 1
Jan van Dongen 1
D h van Dorpen 3
Andele j Dreijer 1
M Driso 1
Dublinga 2
Olphert s Duiker 2
F ij Duininga 2
wed C Duman 1
Albert van Eeken 3
Jan van Eeken 2
wed Freerk Eijses 1
H Enninga 1
Aijke Entes 1
F f van Esta 5
P van Esta 3
Jan l Faber 5
J w Faber 2
Jan ij Faber 1
Dirk Faber 1
Jan j Faber 1
W Feddema 2
J Feersma 2
F Feersma 2
F Fluks 2
A Foekens 2
Sipke Fokkes 2
F Fontein 6
Jan Fontein 6
B Fontein 3
wed G Fontein 2
Dirk Fontein pz 5
D j Fremeaux 4
Siebe Frieseman 1
Jan Galama 3
Weltje Galama 2
wed P d Galama 1
H Gastrik 2
wed D Gautier 1
Johs Gebel 1
Lammert b Gelding 1
P Gelinde 1
Aldert Gerrits 2
L c van Goch 2
Johs m Godhelp 2
wed H Gonggrijp 2
J h Gonggrijp 1
J Gonggrijp 1
Johs Gorter 2
Harmen Gortmans 1
P Greijdanus 2
Jan Groen 1
Y s de Groot 3
wed C de Groot 3
R de Groot 3
IJ s de Groot 2
Marten d de Groot 2
wed Jan Grote 1
S de Haan 3
F de Haas 3
A de Haas 3
Christ de Haas 2
Anske f Hallinga 1
Geert a Hamstra 1
Johs Hanekamp 1
J Hanekamp 1
H Hanekuik 6
P Hanekuik 6
W Hanekuik 6
Jacob Hanekuik 5
Jan Hannema 6
Jacobus Hannema 5
wed S Hannema 5
wed J p Hannema 2
S b van Hardenburg 1
W Harmens 5
Bouwe Harmens 1
G Hartman 2
Johs Hassenberg 1
G ter Heijde 3
Johs van der Heijde 2
Witze Heinse 2
C Heinser 3
H Helmer 2
Johs Hendriks 2
juff Herbig 2
G a Herklotz 5
D p Heslinga 2
wed Pieter Hessels 1
D van Hettinga 2
S van Hettinga 1
Aafke Hibma 2
wed T Hiddema 2
Sipke j Hiemstra 1
W Hilarius 3
J j Hilwerda 3
S Hingst 6
wed D e Hingst 4
G Hingst 3
Cornelis van der Hoef 1
Hoeffler 3
A van Hoek 1
Adam Hoek 1
Bastiaan Hoek 1
F Hoekstra 3
S van der Hoeven 3
K Hoffius 2
Johs a Hogenburg 1
Gepke w Holthoff 1
wed Johs Homburg 3
H Homeulen 3
IJ Hoornstra 4
J j Horreus 2
D van der Hout 4
Abel p van der Hout 1
D Houtman 1
Jan w Houtsma 5
Sipke Houtsma 4
T Houtsma 3
H Houtsma 3
W s Houtsma 3
M Houttuin 3
P Huidekoper 4
Jan Huidekoper 2
B Huisker 2
Rinke s Hunia 2
G Hunsveld 2
Broer IJemes 3
S IJsenbeek 6
Jan IJsenbeek 5
Klaas IJsenbeek 3
Janke IJsenbeek 2
J Jacobi 2
Jacob Jacobi 1
Michiel Jacobs 2
wed Bouwe Jacobs 2
wed Frans Jacobs 1
Dirk Jager 3
Willem d Jager 3
Hubert Jans 3
Hotske Jans 2
wed Brand Jans 2
Marten Jans 2
Hendrik b Jans 1
P Jansen 1
Folkert Johannes 1
Jelke t de Jong 2
Jenske de Jong 2
Samuel s de Jong 2
Pieter p de Jong 2
wed J de Jong 1
Gerrit g de Jong 1
Cornelis Jonker 3
Haaijtze Jorrits 2
P Kallenborn 1
Jan Kamerling 2
Jan h Kamp 2
wed Kamsma 2
Willem wilhelmus van Kartel 1
Jan Keijser 2
G Keil 2
Jacob Kerkhoven 2
Jacobus Kerkhoven 2
Johs Kerkhoven 2
Jacobus van Keulen 1
Jan Kiel 2
Kladder 1
P van Klaveren 1
Catharina Klein 2
W r Kleinvogel 1
de Klerk 2
Klaas morits Klundert 2
H b Komst 1
Hette Kootstra 2
S Kootstra 1
Klaas Koster 3
wed Rein Kronenburg 1
M Kroon 2
Kl p Kuiper 1
H j Kuipers 2
J h Kuipers 1
J n Kusjes 6
wed Johs de Lange 1
J Langeloo 2
F de Langeloo 2
P Lanting 1
C Lautenbach 3
F w Leemkoel 5
Johs Leenderts 2
wed Thomas Leenderts 1
G c Leers 2
wed S van der Leij 2
H Leijenaar 2
wed G Lemke 1
wed P Lensius 2
Jacob Levij 2
wed H Lieuwma 1
F Lieuwsma 2
J van der Linde 1
E Lindeboom 2
Jan Lodewijks 1
C van Loon 3
Sijmon j van Loon 2
H Loots 2
wed Christ Lourens 1
H Luxemburg 1
Cornelis Martens 1
Anne Martens 1
Sijtze Martens 1
Jan Martinus 1
Medendorp 2
Cornelis b van der Meer 3
Jan martens van der Meij 1
wed M van der Meij 1
Hendrik Meijer 2
Jan Meijer 2
Johs Meijer 1
A a Meijer 1
Auke Meinderts 1
T Meintes 1
wed R Meints 2
A Mentes 5
wed H Merkelbach 2
M van Messel 2
wed C p Metselaar 2
P c Metzelaar 2
J c Metzlar 3
Rienk d van der Meulen 2
Hemmes van der Meulen 1
Johs van der Meulen 1
Rients van der Meulen 1
R Miedema 4
S Miedema 3
F Miedema 2
P Minnema 3
wed Moensch 3
Gerrit de Mol 1
Sijmon h Molenaar 2
Klaas d Molenaar 1
C Mollema 5
Cornelis Monsma 1
H ter Mos 2
wed H Mulder 2
Johannes Mulder 1
Jan Nak 2
W p Nauta 3
wed Nauta 2
D Nieubuur 4
H Nolmans 1
Johs Norel 3
Klaas Norel 2
W s van Noten 6
Johs Numan 2
J h Olinjus 3
B Omans 1
D Oolgaard 4
B Oorthuis 1
A Oostendorp 2
E Oosterbaan 2
M Ouendag 3
G b Overberg 1
K Overdijk 2
H w Overmeer 2
T Paludanus 6
Geert j Panjer 2
Jan j Pannebakker 1
J j Park 1
Folkert j Park 1
H a Peaux 4
R Peijzel 3
J w Petreus 3
G Pettinga 5
M Pettinga 3
Pheiffer 4
G Piekinga 4
P Pietersen 1
M van der Plaats 3
T Plantinga 5
Jan Poelstra 3
H Poort 3
S Popta 6
P Popta 3
J Posthuma 3
S Posthuma 3
wed J f Posthuma 2
H g Postma 1
Gerrit g Postma 1
Roelof r Postma 1
Johs Pottinga 5
wed H Prins 2
Johs Proosterbeek 3
wed J e Radsma 3
M Radsma 3
M Radsma 2
A Rasschen 3
H ij van Rees 4
S j Reidmaker 1
Jan c Reidsma 3
Douwe h Reidsma 1
Jacob Riet 1
P Rikkers 3
G Rikkers 1
A van Ringh 3
G Rinkes 3
H Rinkes 2
Johs Rinsma 3
L Robijns 1
P Rodenhuis 6
IJpe Rodenhuis 5
B Rodenhuis 3
J Rodenhuis 3
Geert Roelofs 2
wed Tjeerd Roelofs 1
Roguette 2
Broer Romkes 1
A r de Roock 6
Jacob Roorda 6
Douwe de Roos 1
Jacobus de Roos 1
Sjouke Rootje 1
Jentje van Ruiten 1
Y de Ruiter 3
A de Ruiter 3
P j van Ruiter 2
W Ruitinga 5
Rimmert Ruurds 1
Salomons 1
C Schaafsma 2
T n Schattenberg 1
N Schenkius 3
Jan Schiere 5
Bouwe Schiere 2
Gosse a Schipper 2
Sipke Schoonbergen 2
Wiebe Schoonhoven 2
A Schouten 3
wed H van Schouwenburg 5
M Schrage 2
F Schuman 1
H Schuur 1
S Schuurman 3
Rinse Seba 2
wed D Sichman 2
H Siebrensma 2
D Siersma 4
Hartman Sijbrens 2
Hinne Sijtzes 2
Th van Slooten 4
Jacob van Slooten 3
T van Sloten 3
Harm j Smit 1
H j Smith 2
Th Smith 2
Jacob Smith 1
C Smits 2
H r Snijder 2
Klaas Soete 3
Jacob t Spanjer 1
S Spannenburg 3
S Spannenburg 3
vrouw Spellekers 2
J Spiers 2
A van Steenderen 3
Douwe Steenstra 2
Wopke d van der Stel 3
F van der Stel 1
S Stephanij 2
G Stinstra 6
wed dr G Stinstra 3
Marijke Stoef 1
Jurjen van der Stok 1
J a van der Straaten 6
wed C van der Straaten 1
Daniel johs Stram 1
H Stroband 3
S j Swart 2
Siebe Swart 1
wed Claas Swart 1
A Tadema 3
E Tadema 1
H Tamboer 2
Cornelis Teewes 2
S Teijema 2
G Telsemeijer 3
A Terwocht 2
wed Tetrode 2
P Tetrode 2
G van Themmen 2
Jan Thomas 2
Tierens 3
wed F Tjallingii 6
wed S Tjallingii 4
S Tjallingii 4
T Tjallingii 4
wed Toussaint 3
wed J Trompetter 2
D Trompetter 1
Ruurd Tuininga 2
Bote Tuininga 2
N r Tuininga 1
Jurjen ij Tuinstra 2
P Valderpoort 1
H van Varel 1
M van der Veen 3
P van der Veen 3
Jan l van der Veen 3
R van der Veen 3
Gerrit j Veenstra 3
C Veenstra 2
Jappe r van der Veer 2
C van der Veer 2
D van der Veer wed 1
T j Vellinga 3
M Vellinga 2
H g Vellinga 2
Vervaten 3
Johs w Vettevogel 3
W Vettevogel 3
Jan w Vettevogel 1
Doekle Vinia 1
M Vink 3
D w Visser 2
Marten Visser 2
Johs Visser 2
Jan van der Vleugel 1
M van Vliet 1
Dirk h van Vliet 1
A Vogelzang 2
Ch c Voordewind 1
C de Vos 2
N de Vries 2
Sijbren b de Vries 2
Claas de Vries 2
Teunis w de Vries 2
Dirk h de Vries 2
Foppe c de Vries 2
Johs b de Vries 2
Claas h de Vries 2
Wijbren c de Vries 2
Arjen a de Vries 2
Dirk b de Vries 1
Anth b de Vries 1
H de Vries 1
Ulbe de Vries 1
Wiebe Wagenaar 2
Jelle j van der Wal 3
Jurjen van der Wal 1
Jan d van Weerd 1
D van der Weij 2
J van der Weijde 3
H Welboren 2
J a van der Werff 4
Hendrik b van der Werff 2
Douwe b van der Werff 2
Werkhoven 3
J a Werndlij 2
erven Westendorp 3
B Westerhoff 1
Anth b Westerhoff 1
T Westerhuis 1
H j Westra 6
J Westra 2
S p Wiarda 4
S e Wiarda 3
K van Wielen 2
Berend johs Wielinga 1
Klaas Wierds 2
Sake Wierds 1
Popkje Wiersma 2
Hielke m Wiersma 2
wed Andries Wijbes 1
Jacob ij Wijga 2
E e Wijga 1
Sjoerd s Wijma 5
S Wijma 3
Sikke Wijnalda 2
Egbert a de Wilde 2
J Wildschut 6
S Willekes 2
wed Pieter Willems 2
Andries Willems 1
wed H de Wind 2
P Winkelhaak 2
H Winnekers 4
H Winter 3
Hendrik de Wit 1
Bernardus Witte 3
Douwe van der Woude 1
B f van der Zee 3
wed L van der Zee 2
Allart h van der Zee 2
wed J d Zeijlmaker 3
F a Zeldenrijk 2
D c Zijlstra 6
C d Zijlstra 4
H w c Zijlstra 3
wed C Zijlstra 1
A c Zijlstra 1
Rinnert johs Zijlstra 1
Hessel Zijtzes 2
Cornelis b Zoete 1
W Zondervan 1
J Zuiderman 3
Reinder Zwart 2
Cornelis j Zwart 2