Harlingen, reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)

illustratie reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1756. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5 1/2e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen en desselfs Jurisdictie gelegen, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. Magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heeren Staten van Friesland, in dato den 13. maert jongstleden, en zulks voor den jaere van Maij 1756 tot Maij 1757.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2022-04-24 13:47:52

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001 Noorderhaven 3soort onroerend goed:     
1-001  eigenaar:      
1-001  gebruiker:      
1-001  opmerking:  nihil
1-001 /2 soort onroerend goed: smitte    
1-001 /2 eigenaar:  wed. Abe Jacobs    
1-001 /2 gebruiker:  Frans Goitjens    
1-001 /2 huurwaarde en aanslag:   28‑10‑00 cg 5‑03‑00 cg
1-002 Noorderhaven 7soort onroerend goed: huis    
1-002  eigenaar:  Pyter Gerardus    
1-002  gebruiker:  Pyter Gerardus    
1-002  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-003 Noorderhaven 9soort onroerend goed: huis    
1-003  eigenaar:  Melle Ynses    
1-003  gebruiker:  Claes Wouters 20-00-00 cg  
1-003  gebruiker:  Hubert Jetses 20-00-00 cg  
1-003  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-004 Noorderhaven 11soort onroerend goed: huis    
1-004  eigenaar:  Melle Ynses    
1-004  gebruiker:  Douwe Simons    
1-004  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-005 Noorderhaven 13soort onroerend goed: huis    
1-005  eigenaar:  wed. Jan Douwes    
1-005  gebruiker:  Douwe J. Seilmaker    
1-005  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-006 Noorderhaven 15soort onroerend goed: huis    
1-006  eigenaar:  Hein Joukes    
1-006  gebruiker:  Cornelis Gabbes c.s.   
1-006  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-007 Noorderhaven 17soort onroerend goed: huis    
1-007  eigenaar:  Hans Reinders    
1-007  gebruiker:  Hans Reinders 10-00-00 cg  
1-007  gebruiker:  Roelof Meinerts 18-00-00 cg  
1-007  gebruiker:  Jan Hansen 16-00-00 cg  
1-007  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-008 Noorderhaven 19soort onroerend goed: huis    
1-008  eigenaar:  Jacob Douwes    
1-008  gebruiker:  Pyter Carsten    
1-008  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-009 Noorderhaven 21soort onroerend goed: huis    
1-009  eigenaar:  erv. Jan Aukes    
1-009  gebruiker:  Jacob Douwes c.s.   
1-009  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-010 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-010  eigenaar:  Sjoerd Harmens    
1-010  gebruiker:  Sjoerd Harmens    
1-010  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 7‑01‑12 cg
1-011 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-011  eigenaar:  erv. Jan Aukes    
1-011  gebruiker:  erv. Jan Aukes    
1-011  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑16‑06 cg
1-012 Noorderhaven 25soort onroerend goed: huis    
1-012  eigenaar:  erv. Jan Aukes    
1-012  gebruiker:  Trijntje Oosterbaan    
1-012  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 8‑10‑14 cg
1-013 Noorderhaven 27soort onroerend goed: huis    
1-013  eigenaar:  erv. wed. Jan Aukes    
1-013  gebruiker:  Dirk Jacobs    
1-013  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-014 Noorderhaven 29soort onroerend goed: huis    
1-014  eigenaar:  erv. Reinder Tjeerds    
1-014  gebruiker:  wed. Jan Douwes    
1-014  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
1-015 Noorderhaven 29soort onroerend goed: woning    
1-015  eigenaar:  erv. Jan Aukes    
1-015  gebruiker:      
1-015  opmerking:  afgebroken
1-016 Noorderhaven 29soort onroerend goed: huis    
1-016  eigenaar:  erv. Ruird Sybes    
1-016  gebruiker:  erv. Ruird Sybes    
1-016  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
1-017 Droogstraat 1soort onroerend goed: woning    
1-017  eigenaar:  Taeke Stephanus    
1-017  gebruiker:  Taeke Stephanus    
1-017  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
1-018 Zoutsloot 6soort onroerend goed: huis    
1-018  eigenaar:  erv. Jan Aukes    
1-018  gebruiker:  erv. Jan Aukes    
1-018  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
1-019 Noorderhaven 31soort onroerend goed: huis    
1-019  eigenaar:  Taeke Stephanus    
1-019  gebruiker:  Taeke Stephanus    
1-019  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
1-020 Noorderhaven 35soort onroerend goed: huis    
1-020  eigenaar:  Freerk van der Hout    
1-020  gebruiker:  Freerk van der Hout    
1-020  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-021 soort onroerend goed: huis    
1-021  eigenaar:  wed. Freerk van der Hout    
1-021  gebruiker:  Sybe Aukes 30-00-00 cg  
1-021  gebruiker:  Hein Joukes 50-00-00 cg  
1-021  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-022 Noorderhaven 37soort onroerend goed: huis en brouwerij    
1-022  eigenaar:  Bente IJsenbeek    
1-022  gebruiker:  Bente IJsenbeek c.s.   
1-022  huurwaarde en aanslag:   124‑10‑00 cg 22‑12‑10 cg
1-023 0soort onroerend goed: panwerk    
1-023  eigenaar:  erv. wed. burgemr. Weima    
1-023  gebruiker:  erv. wed. burgemr. Weima    
1-023  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-024 Noorderhaven 39soort onroerend goed: huis    
1-024  eigenaar:  Jan Simons    
1-024  gebruiker:  Sierk Pyters    
1-024  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
1-025 Noorderhaven 41soort onroerend goed:     
1-025  eigenaar van 3/4:  Romke Wassenaar n.u.   
1-025  eigenaar van 1/8:  Berber Jansz    
1-025  eigenaar van 1/8:  Lijsbet Jansz    
1-025  gebruiker:  Romke Wassenaar    
1-025  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 8‑10‑14 cg
1-026 Noorderhaven 43soort onroerend goed: huis    
1-026  eigenaar:  Junius Alema    
1-026  gebruiker:  Junius Alema    
1-026  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-027 Noorderhaven 45soort onroerend goed: huis    
1-027  eigenaar:  Dries Janzen    
1-027  gebruiker:  Dries Janzen    
1-027  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-028 Noorderhaven 47soort onroerend goed: huis    
1-028  eigenaar:  wed. Evert Hanekuik    
1-028  gebruiker:  wed. Evert Hanekuik    
1-028  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-029 Noorderhaven 49soort onroerend goed: huis    
1-029  eigenaar:  Hendrik Pesma    
1-029  gebruiker:  Hendrik Pesma    
1-029  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
1-030 Noorderhaven 51soort onroerend goed: huis    
1-030  eigenaar:  erv. Pyter Oldaan    
1-030  gebruiker:  erv. Pyter Oldaan    
1-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
1-031 Noorderhaven 53soort onroerend goed: huis    
1-031  eigenaar:  Trijntje Mouter    
1-031  gebruiker:  Trijntje Mouter    
1-031  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
1-032 Noorderhaven 55soort onroerend goed: huis    
1-032  eigenaar:  Auke Backer    
1-032  gebruiker:  Auke Backer    
1-032  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
1-033 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-033  eigenaar:  Sierk Tolsma    
1-033  gebruiker:  Sierk Tolsma    
1-033  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-034 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-034  eigenaar:  Claas Jacobs    
1-034  gebruiker:  Claas Jacobs    
1-034  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
1-035 Noorderhaven 59soort onroerend goed: huis    
1-035  eigenaar:  Sierk Tolsma    
1-035  gebruiker:  Sierk Tolsma    
1-035  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-036 Noorderhaven 61soort onroerend goed: huis    
1-036  eigenaar:  Douwe Hanekuik    
1-036  gebruiker:  Douwe Hanekuik    
1-036  huurwaarde en aanslag:   120‑00‑00 cg 21‑16‑06 cg
1-037 Zoutsloot 1soort onroerend goed: panwerk    
1-037  eigenaar:  Gijsbert Sybes    
1-037  gebruiker:  Gijsbert Sybes    
1-037  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-038 0soort onroerend goed: perk    
1-038  eigenaar:  Jan Aukes    
1-038  gebruiker:  Jan Aukes    
1-038  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
1-039 0soort onroerend goed: perk    
1-039  eigenaar:  erv. Anne Jans    
1-039  opmerking:  ledig
1-040 Zeilmakersstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-040  eigenaar:  Jelle Ottes    
1-040  opmerking:  onvermogende
1-041 Zeilmakersstraat 18soort onroerend goed: huis en pakhuis    
1-041  eigenaar:  Taeke Stephanus    
1-041  gebruiker:  Taeke Stephanus    
1-041  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
1-042 0soort onroerend goed: 5 perken    
1-042  eigenaar:  erv. Anne Jans    
1-042  gebruiker:  Jan Annes    
1-042  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-043 0soort onroerend goed: huis    
1-043  eigenaar:  Pyter Andries    
1-043  gebruiker:  Sjoerd Tjebbes c.s.   
1-043  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
1-043 /2 soort onroerend goed: woninge    
1-043 /2 eigenaar:  erv. Jan Annes    
1-043 /2 gebruiker:  Harmen Blom    
1-043 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
1-044 Zoutsloot 13soort onroerend goed: huis    
1-044  eigenaar:  Folkert Clazes    
1-044  gebruiker:  Pyter Huyberts c.s.   
1-044  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-045 0soort onroerend goed: huis    
1-045  eigenaar:  Jan Hendriks    
1-045  gebruiker:  Jan Hendriks    
1-045  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑09‑00 cg
1-045 /2 soort onroerend goed: huis    
1-045 /2 eigenaar:  Freerk van der Hout    
1-045 /2 gebruiker:  Oeds Lolkes    
1-045 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-046 0soort onroerend goed: huis    
1-046  eigenaar:  wed. Henning Cornelis    
1-046  opmerking:  ledig
1-047 0soort onroerend goed: woning    
1-047  eigenaar:  Gerryt Pieters    
1-047  opmerking:  onvermogende
1-048 0soort onroerend goed: kamer    
1-048  eigenaar:  Dirk Roelofs    
1-048  gebruiker:  Dirk Roelofs    
1-048  opmerking:  1738 insolvent verklaard en nog onvermogende
1-048 /2 soort onroerend goed: kamer    
1-048 /2 eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-048 /2 gebruiker:  Claas Sybrens    
1-048 /2 huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-048 /3 soort onroerend goed: kamer    
1-048 /3 eigenaar:  Joost Zeeman    
1-048 /3 gebruiker:  Lucas Harmens    
1-048 /3 huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-049 0soort onroerend goed: kamer    
1-049  eigenaar:  Faas Pieters    
1-049  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-050 0soort onroerend goed: kamer    
1-050  eigenaar:  Ernst Janzen    
1-050  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-051 0soort onroerend goed: kamer    
1-051  eigenaar:  Dirk Ypkes    
1-051  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-052 Zoutsloot 21soort onroerend goed: kamer    
1-052  eigenaar:  Tjerk Jansz    
1-052  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 3‑03‑10 cg
1-053 0soort onroerend goed: wagenhuis    
1-053  eigenaar:  erv. Anne Jans    
1-053  opmerking:  ledig
1-054 Bildtstraat 4soort onroerend goed: potbackerij    
1-054  eigenaar:  Wytse Cornelis    
1-054  gebruiker:  Wytse Cornelis    
1-054  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-055 0soort onroerend goed: huis    
1-055  eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-055  gebruiker:  Willem Jans c.s.   
1-055  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
1-056 Bildtstraat 2soort onroerend goed: huis    
1-056  eigenaar:  Harmen Willems    
1-056  gebruiker:  Harmen Willems    
1-056  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-056 /2Vissersstraat 10soort onroerend goed: woning    
1-056 /2 eigenaar:  Jan Migchiels    
1-056 /2 gebruiker:  Philip Alth    
1-056 /2 huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑07‑04 cg
1-056 /3 soort onroerend goed: kamer    
1-056 /3 eigenaar:  Sjoerd Talma    
1-056 /3 gebruiker:  Eelke Bernardus    
1-056 /3 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
1-057 0soort onroerend goed: huis en molen    
1-057  eigenaar:  Reinder Pyters    
1-057  gebruiker:  Reinder Pyters    
1-057  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-058 0soort onroerend goed: stal    
1-058  eigenaar:  Lykle Reidses    
1-058  gebruiker:  Lykle Reidses    
1-058  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
1-059 0soort onroerend goed: huis    
1-059  eigenaar:  Wouter Hessels    
1-059  gebruiker:  Lijsbet Jelles c.s.   
1-059  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
1-059 /2 soort onroerend goed: huis    
1-059 /2 eigenaar:  Heere Wybrens    
1-059 /2 gebruiker:  Heere Wybrens    
1-059 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-060 0soort onroerend goed: huis    
1-060  eigenaar:  Jan Hendriks    
1-060  gebruiker:  Jan Hendriks    
1-060  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-061 soort onroerend goed: huis    
1-061  eigenaar:  wed. Evert Hanekuik    
1-061  gebruiker:  Coert Janzen    
1-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-061 /2 soort onroerend goed: kamer    
1-061 /2 eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-061 /2 gebruiker:  Jan Gerlofs    
1-061 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
1-061 /3Bildtstraat 12soort onroerend goed: huis    
1-061 /3 eigenaar:  Engel Alberts Klinker    
1-061 /3 gebruiker:  Jan Clazen    
1-061 /3 huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-061 /4Bildtstraat 14soort onroerend goed: huis    
1-061 /4 eigenaar:  wed. Philip Hanekuik c.s.   
1-061 /4 gebruiker:  N. N.    
1-061 /4 huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
1-061 /5 soort onroerend goed: woninge    
1-061 /5 eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-061 /5 gebruiker:  Pyter Harmens    
1-061 /5 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
1-062 Bildtstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-062  eigenaar:  Claas Jacobs    
1-062  gebruiker:  Claas Jacobs    
1-062  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-063 Zoutsloot 22soort onroerend goed: huis    
1-063  eigenaar:  Hendrik Jarigs    
1-063  gebruiker:  Hein Joukes    
1-063  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-063 /2 soort onroerend goed: pakhuis    
1-063 /2 eigenaar:  suikerrafineerders    
1-063 /2 gebruiker:  suikerrafineerders    
1-063 /2 huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-064 Zoutsloot 20soort onroerend goed: huis    
1-064  eigenaar:  wed. Gerryt Joosten    
1-064  gebruiker:  wed. Gerryt Joosten    
1-064  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
1-064 /2 soort onroerend goed: huis    
1-064 /2 eigenaar:  Harmen Warners c.s.   
1-064 /2 gebruiker:  Harmen Warners c.s.   
1-064 /2 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
1-065 Bildtstraat 10soort onroerend goed: huis    
1-065  eigenaar:  wed. Joucke Johannes    
1-065  gebruiker:  wed. Joucke Johannes    
1-065  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-066 Zeilmakersstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-066  eigenaar:  Tjebbe Gerryts    
1-066  gebruiker:  Tjebbe Gerryts    
1-066  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
1-067 Zeilmakersstraat 15soort onroerend goed: huis    
1-067  eigenaar:  Ocke Jarigs    
1-067  gebruiker:  Ocke Jarigs    
1-067  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-068 Zeilmakersstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-068  eigenaar:  Douwe Wybes    
1-068  gebruiker:  Douwe Wybes    
1-068  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
1-069 Zeilmakersstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-069  eigenaar:  Yede Pyters    
1-069  gebruiker:  Sybout Sierks    
1-069  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-070 Zeilmakersstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-070  eigenaar:  Trijntje Broers    
1-070  gebruiker:  Trijntje Broers    
1-070  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
1-071 Droogstraat 19soort onroerend goed: kamer    
1-071  eigenaar:  Taeke Stephanus    
1-071  gebruiker:  Cornelis Martens    
1-071  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-072 Noorderhaven 63soort onroerend goed: huis    
1-072  eigenaar:  Jan Ellerts    
1-072  gebruiker:  Jan Ellerts    
1-072  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-073 Noorderhaven 65soort onroerend goed: huis    
1-073  eigenaar:  Jan Breton    
1-073  gebruiker:  Jan Breton    
1-073  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
1-074 Noorderhaven 67soort onroerend goed: huis    
1-074  eigenaar:  Claas Oosterbaan    
1-074  gebruiker:  Claas Oosterbaan    
1-074  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-075 Noorderhaven 69soort onroerend goed: huis    
1-075  eigenaar:  Meye H. Meyer    
1-075  gebruiker:  Tjebbe Dreyer    
1-075  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
1-076 Noorderhaven 71soort onroerend goed: huis    
1-076  eigenaar:  Claas Fontein    
1-076  gebruiker:  Claas Fontein    
1-076  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
1-077 Noorderhaven 73soort onroerend goed: huis    
1-077  eigenaar:  ds. Pierson    
1-077  gebruiker:  ds. Pierson    
1-077  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-078 Droogstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-078  eigenaar:  ds. Pierson nom. ux.   
1-078  gebruiker:  ds. Pierson nom. ux.   
1-078  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-079 Noorderhaven 77soort onroerend goed: huis    
1-079  eigenaar:  T. Gratama nom. ux.   
1-079  opmerking:  militairen
1-079  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
1-080 Noorderhaven 79soort onroerend goed: huis    
1-080  eigenaar:  Jan P. Oldaen    
1-080  gebruiker:  Jan P. Oldaen    
1-080  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
1-081 Noorderhaven 81soort onroerend goed: pakhuis    
1-081  eigenaar:  Jan P. Oldaen    
1-081  gebruiker:  Jan P. Oldaen    
1-081  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-082 0soort onroerend goed: kamer    
1-082  eigenaar:  Jan P. Oldaen    
1-082  gebruiker:  Jan P. Oldaen    
1-082  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
1-083 0soort onroerend goed: huis    
1-083  eigenaar:  Harmen Jansz    
1-083  gebruiker:  Harmen Jansz    
1-083  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-084 Bildtstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-084  eigenaar:  erv. Douwe Sybes    
1-084  gebruiker:  wed. Ymke Sickes c.s.   
1-084  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-085 Bildtstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-085  eigenaar:  erv. Jan Dirks    
1-085  gebruiker:  Wybe Dirks    
1-085  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑03‑10 cg
1-086 Bildtstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-086  eigenaar:  vroedsm. Meyer    
1-086  gebruiker:  Bauke Jans    
1-086  gebruiker:  Sedske Hansen    
1-086  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
1-087 Bildtstraat 6soort onroerend goed: huis    
1-087  eigenaar:  Jan Doekes    
1-087  gebruiker:  Jan Doekes    
1-087  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-088 Bildtstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-088  eigenaar:  Reinder Pyters    
1-088  gebruiker:  Reinder Pyters    
1-088  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-088 /2Bildtstraat 24soort onroerend goed: huis    
1-088 /2 eigenaar:  Samuel Hendriks    
1-088 /2 gebruiker:  Samuel Hendriks    
1-088 /2 huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-089 Bildtstraat 1soort onroerend goed: huis    
1-089  eigenaar:  wed. Wierd Tjeerds    
1-089  gebruiker:  wed. Wierd Tjeerds    
1-089  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-090 Bildtstraat 3soort onroerend goed: huis    
1-090  eigenaar:  wed. burgemr. Menalda    
1-090  gebruiker:  wed. heere Wybrens    
1-090  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-091 Bildtstraat 5soort onroerend goed: huis    
1-091  eigenaar:  wed. Sjouke Sjoukes    
1-091  gebruiker:  Balster Jans    
1-091  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
1-092 Bildtstraat 7soort onroerend goed: huis    
1-092  eigenaar:  Tjeerd Harmens    
1-092  gebruiker:  Tjeerd Harmens    
1-092  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
1-093 Bildtstraat 9soort onroerend goed: huis    
1-093  eigenaar:  Sicke Ymkes    
1-093  gebruiker:  Hendrik Ferwerda    
1-093  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
1-094 Bildtstraat 11soort onroerend goed: huis    
1-094  eigenaar:  Jacob Folkerts    
1-094  gebruiker:  Liskje Beernds    
1-094  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-095 Zoutsloot 43soort onroerend goed: huis    
1-095  eigenaar:  Claas Ottes    
1-095  gebruiker:  Claas Ottes    
1-095  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-096 Zoutsloot 45soort onroerend goed: huis    
1-096  eigenaar:  Thomas IJsenbeek    
1-096  gebruiker:  wed. Dirk Pyters    
1-096  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-097 Zoutsloot 47soort onroerend goed: huis    
1-097  eigenaar:  Jan Amelander    
1-097  gebruiker:  Jan Amelander    
1-097  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-098 Zoutsloot 49soort onroerend goed: huis    
1-098  eigenaar:  Wigle de Vries    
1-098  gebruiker:  Wigle de Vries    
1-098  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
1-099 Zoutsloot 51soort onroerend goed: huis    
1-099  eigenaar:  Meye Harmens    
1-099  gebruiker:  Meye Harmens    
1-099  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
1-100 Zoutsloot 53soort onroerend goed: huis    
1-100  eigenaar:  Ids Allerts    
1-100  gebruiker:  Ids Allerts    
1-100  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑18‑02 cg
1-101 Zoutsloot 55soort onroerend goed: huis    
1-101  eigenaar:  Bastiaan Bikker nom. ux.   
1-101  gebruiker:  Trijntje Jentjes    
1-101  opmerking:  woont vergeefs
1-102 Zoutsloot 57soort onroerend goed: huis    
1-102  eigenaar:  Dirk Annes in qlt. c.s.   
1-102  gebruiker:  Marten Lammerts c.s.   
1-102  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-103 Zoutsloot 59soort onroerend goed: huis    
1-103  eigenaar:  Sybren Simons    
1-103  gebruiker:  Sybren Simons    
1-103  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-104 Zoutsloot 61soort onroerend goed: huis    
1-104  eigenaar:  Jan J. Trompetter    
1-104  gebruiker:  Sierkje Harmens c.s.   
1-104  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-105 Zoutsloot 63soort onroerend goed: huis    
1-105  eigenaar:  wed. Jaapje Jacobs    
1-105  gebruiker:  wed. Jaapje Jacobs 20-00-00 cg  
1-105  gebruiker:  wed. Sijke Broers 8-00-00 cg  
1-105  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
1-106 Karremanstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-106  eigenaar:  Pyter Reins    
1-106  gebruiker:  Corneles Dirks    
1-106  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑06 cg
1-107 Karremanstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-107  eigenaar:  Jan H. Pot    
1-107  gebruiker:  Jan H. Pot    
1-107  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-108 Karremanstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-108  eigenaar:  Cornelis Jentjes    
1-108  gebruiker:  Dirk Jans    
1-108  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
1-109 Karremanstraat 16soort onroerend goed: kamer    
1-109  eigenaar:  Hendrik Beerds    
1-109  gebruiker:  Hendrik Beerds    
1-109  opmerking:  onvermogende
1-110 Karremanstraat 14soort onroerend goed: huis    
1-110  eigenaar:  Jan Willems    
1-110  gebruiker:  Jan Willems    
1-110  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-111 0soort onroerend goed: kamers (2)    
1-111  eigenaar:  Beernd Jans    
1-111  gebruiker:  Beernd Jans    
1-111  opmerking:  onvermogende
1-112 0soort onroerend goed: huis    
1-112  eigenaar:  Arjen Tjepkes    
1-112  gebruiker:  Arjen Tjepkes    
1-112  opmerking:  onvermogende
1-112 /2 soort onroerend goed: pakhuis    
1-112 /2 eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-112 /2 gebruiker:  Jan Gerlofs    
1-112 /2 huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
1-113 Zoutsloot 51soort onroerend goed: tuintje    
1-113  eigenaar:  Meye Harmens    
1-113  gebruiker:  Meye Harmens    
1-113  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
1-113 /2Vissersstraat 2soort onroerend goed: huis    
1-113 /2 eigenaar:  Jacob S. Kuiper    
1-113 /2 eigenaar:  Simon Backer    
1-113 /2 gebruiker:  Jan Louws    
1-113 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
1-114 0soort onroerend goed: woning    
1-114  eigenaar:  Minne Abes    
1-114  gebruiker:  wed. Jan Teunis    
1-114  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-115 Karremanstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-115  eigenaar:  Cornelis Dirks    
1-115  gebruiker:  Cornelis Dirks    
1-115  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-116 0soort onroerend goed: huis    
1-116  eigenaar:  Claas Gerbens    
1-116  gebruiker:  Claas Gerbens    
1-116  opmerking:  onvermogende
1-117 Karremanstraat 2soort onroerend goed: huis    
1-117  eigenaar:  erv. Simon Ruirds    
1-117  gebruiker:  Lijsbeth Simons    
1-117  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑07‑04 cg
1-118 Zoutsloot 48soort onroerend goed: huis    
1-118  eigenaar:  Gijsbert Johannes    
1-118  gebruiker:  Gijsbert Johannes    
1-118  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
1-119 Zoutsloot 44soort onroerend goed: huis    
1-119  eigenaar:  Eeltje Rinses    
1-119  gebruiker:  Eeltje Rinses    
1-119  opmerking:  hieronder beklemd no. 159
1-119  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
1-120 Zoutsloot 42soort onroerend goed: huis    
1-120  eigenaar:  Joost Hendriks    
1-120  gebruiker:  Aafke Foeckes    
1-120  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
1-121 Zoutsloot 38soort onroerend goed: huis    
1-121  eigenaar:  Ype Sies    
1-121  gebruiker:  Ype Sies c.s.   
1-121  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-122 Zoutsloot 34soort onroerend goed: woning    
1-122  eigenaar:  gemeente    
1-124  gebruiker:  Ruird Hessels c.s.   
1-122  opmerking:  doet geen huir
1-123 Droogstraat 45soort onroerend goed: hof    
1-123  eigenaar:  Corneles Brouwer    
1-123  gebruiker:  Corneles Brouwer    
1-123  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-124 0soort onroerend goed: huis    
1-124  eigenaar:  doopsgezinde gemeente    
1-124  gebruiker:  doopsgezinde gemeente    
1-125 0soort onroerend goed: huis    
1-125  eigenaar:  Meye Harmens    
1-125  gebruiker:  L. Klinkhamer    
1-125  huurwaarde en aanslag:   38‑12‑00 cg 7‑00‑04 cg
1-126 Bildtstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-126  eigenaar:  Jan Gerlofs Houkema    
1-126  gebruiker:  Jan Gerlofs Houkema    
1-126  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-127 Bildtstraat 15soort onroerend goed: huis    
1-127  eigenaar:  Jacob Harmens    
1-127  gebruiker:  Claas Taekes c.s.   
1-127  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
1-128 Bildtstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-128  eigenaar:  Jan Sickes    
1-128  gebruiker:  Jan Sickes    
1-128  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-129 Bildtstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-129  eigenaar:  erv. Leendert Leenderts    
1-129  gebruiker:  erv. Leendert Leenderts    
1-129  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
1-130 Bildtstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-130  eigenaar:  Claas Fontein    
1-130  gebruiker:  erv. Johannes Elgersma    
1-130  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-131 Droogstraat 47soort onroerend goed: huis    
1-131  eigenaar:  Heere Heeres    
1-131  gebruiker:  Jan J. Sandstra    
1-131  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-132 Droogstraat 51soort onroerend goed: huis    
1-132  eigenaar:  Uilke Anskes    
1-132  gebruiker:  Sjoerd Cornelis    
1-132  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
1-133 Droogstraat 53soort onroerend goed: stal    
1-133  eigenaar:  Claas Fontein    
1-133  gebruiker:  Claas Fontein    
1-133  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-134 Droogstraat 55soort onroerend goed: huis    
1-134  eigenaar:  Jan Everts    
1-134  gebruiker:  Jan Everts    
1-134  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
1-135 Vissersstraat 12soort onroerend goed: huis    
1-135  eigenaar:  Jan Simons    
1-135  gebruiker:  Jan Simons    
1-135  huurwaarde en aanslag:   16‑16‑00 cg 3‑01‑00 cg
1-136 Droogstraat 57soort onroerend goed: woninge    
1-136  eigenaar:  mennonite gemeente    
1-137 0soort onroerend goed: huis    
1-137  eigenaar:  Jacob Willems    
1-137  gebruiker:  Jan    
1-137  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-138 0soort onroerend goed: huis    
1-138  eigenaar:  Heere Wybrens    
1-138  gebruiker:  Teunes Rommerts    
1-138  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-139 0soort onroerend goed: huis    
1-139  eigenaar:  erv. burgemr. Hiddema    
1-139  gebruiker:  Hendrik Duman    
1-139  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
1-140 0soort onroerend goed: huis    
1-140  eigenaar:  Dirk Huigens    
1-140  gebruiker:  Yebeltje Jansz    
1-140  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
1-141 Karremanstraat 26soort onroerend goed: huis    
1-141  eigenaar:  Jacob Simons    
1-141  gebruiker:  P. Lenses c.s.   
1-141  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-142 Bildtstraat 23soort onroerend goed: huis    
1-142  eigenaar:  Hendrik Faber    
1-142  gebruiker:  Hendrik Faber    
1-142  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-143 Bildtstraat 25soort onroerend goed: huis    
1-143  eigenaar:  erv. Wieger Gerlofs    
1-143  gebruiker:  Pyter Lenses    
1-143  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑06 cg
1-143 /2Bildtstraat 27soort onroerend goed: huis    
1-143 /2 eigenaar:  Jan R. Baard c.s.   
1-143 /2 gebruiker:  Meyer Marcus    
1-143 /2 huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-144 Noorderhaven 85soort onroerend goed: huis    
1-144  eigenaar:  Jan Speltje    
1-144  gebruiker:  Jan Speltje    
1-144  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
1-145 Noorderhaven 87soort onroerend goed: huis    
1-145  eigenaar:  Jan R. Baard    
1-145  gebruiker:  Johannes Sjoerds    
1-145  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
1-146 Noorderhaven 91soort onroerend goed: huis    
1-146  eigenaar:  Dirk Huigens    
1-146  gebruiker:  commys Schrader    
1-146  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-147 Noorderhaven 93soort onroerend goed: huis    
1-147  eigenaar:  Claas Sytses    
1-147  gebruiker:  Claas Sytses    
1-147  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
1-148 Noorderhaven 95soort onroerend goed: huis    
1-148  eigenaar:  Seerp Wildschut    
1-148  gebruiker:  Seerp Wildschut    
1-148  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-149 Noorderhaven 97soort onroerend goed: huis    
1-149  eigenaar:  erv. burgemr. Hiddema    
1-149  gebruiker:  Fedde Minnes    
1-149  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
1-150 Noorderhaven 99soort onroerend goed: huis    
1-150  eigenaar:  Jetse Roorda    
1-150  gebruiker:  Jetse Roorda    
1-150  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-151 Noorderhaven 101soort onroerend goed: huis    
1-151  eigenaar:  Jacob Wouters    
1-151  gebruiker:  Jacob Wouters    
1-151  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
1-151 /2Noorderhaven 103soort onroerend goed: huis    
1-151 /2 eigenaar:  Heere Wybrens    
1-151 /2 gebruiker:  Heere Wybrens    
1-151 /2 huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-152 Noorderhaven 105soort onroerend goed: huis    
1-152  eigenaar:  Rienk Gosses    
1-152  gebruiker:  Jan Jans c.s.   
1-152  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
1-153 Karremanstraat 30soort onroerend goed: huis    
1-153  eigenaar:  Jan Amelander c.s.   
1-153  gebruiker:  Yetske Wybrens c.s.   
1-153  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
1-154 Karremanstraat 34soort onroerend goed: huis    
1-154  eigenaar:  Willem Simons    
1-154  gebruiker:  Willem Simons    
1-154  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-155 Noorderhaven 53soort onroerend goed: hof    
1-155  eigenaar:  erv. Willem Wouters    
1-155  gebruiker:  erv. Willem Wouters    
1-155  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-156 Noorderhaven 55soort onroerend goed: hof    
1-156  eigenaar:  erv. Jan Aukes    
1-156  gebruiker:  erv. Jan Aukes    
1-156  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
1-157 Noorderhaven 65soort onroerend goed: hof    
1-157  eigenaar:  Taeke Stephanus    
1-157  gebruiker:  Marten Everts    
1-157  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-158 Droogstraat 11soort onroerend goed: hof    
1-158  eigenaar:  wed. Weima    
1-158  gebruiker:  wed. Weima    
1-158  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-159 Zoutsloot 44soort onroerend goed: hof    
1-159  eigenaar:  Eeltje Rinses    
1-159  opmerking:  beklemd onder no. 119
1-160 soort onroerend goed: hof    
1-160  eigenaar:  Claas Oosterbaan    
1-160  gebruiker:  Claas Oosterbaan    
1-160  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
2-001 Zoutsloot 87soort onroerend goed: huis, panwerk etc.    
2-001  eigenaar:  Klaas Thomas cum soc.   
2-001  gebruiker:  Klaas Thomas cum soc.   
2-001  huurwaarde en aanslag:   56‑10‑00 cg 10‑05‑06 cg
2-002 0soort onroerend goed: woning    
2-002  eigenaar:  wed. Klaas Thomas    
2-002  gebruiker:  Hendrik Marcus c.s.   
2-002  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-003 0soort onroerend goed: huis    
2-003  eigenaar:  erv. Arjen Teunis    
2-003  gebruiker:  erv. Arjen Teunis    
2-003  opmerking:  onvermogende
2-004 0soort onroerend goed: huis    
2-004  eigenaar:  Johannes Jans    
2-004  gebruiker:  Johannes Jans    
2-004  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 1‑18‑02 cg
2-004 /2 soort onroerend goed: huis    
2-004 /2 eigenaar:  Eelke Jelles    
2-004 /2 gebruiker:  Eelke Jelles    
2-004 /2 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
2-004 /3 soort onroerend goed: huis    
2-004 /3 eigenaar:  Eelke Jelles    
2-004 /3 gebruiker:  Eelke Jelles    
2-004 /3 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
2-005 0soort onroerend goed:     
2-005  eigenaar:  Melle Ynses    
2-005  gebruiker:  Broer    
2-005  huurwaarde en aanslag:   27‑10‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-006 0soort onroerend goed: huis    
2-006  eigenaar:  Johannes Baltus    
2-006  gebruiker:  Johannes Baltus    
2-006  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-007 Zoutsloot 83soort onroerend goed: huis    
2-007  eigenaar:  wed. Hendrik Cornelis    
2-007  gebruiker:  burgemeester van der Form    
2-007  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑06 cg
2-008 Zoutsloot 85soort onroerend goed: huis    
2-008  eigenaar:  Uilke Anskes    
2-008  gebruiker:  Uilke Anskes    
2-008  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-008 /2 soort onroerend goed: tuin    
2-008 /2 eigenaar:  erv. Thomas Janzen    
2-008 /2 gebruiker:  Harmen Alberts    
2-008 /2 huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑07‑04 cg
2-009 0soort onroerend goed: huis    
2-009  eigenaar:  burgemeester Hendrik Everts    
2-009  gebruiker:  wed. Joost Johannes    
2-009  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-010 Zoutsloot 73soort onroerend goed: huis    
2-010  eigenaar:  Joost Gonggrijp    
2-010  gebruiker:  Joost Gonggrijp    
2-010  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-011 Zoutsloot 77soort onroerend goed: huis    
2-011  eigenaar:  Attje Martens    
2-011  gebruiker:  Attje Martens    
2-011  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-011 /2 soort onroerend goed: tuin    
2-011 /2 eigenaar:  Joost Gonggrijp    
2-011 /2 gebruiker:  Joost Gonggrijp    
2-011 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-012 Zoutsloot 71soort onroerend goed: huis    
2-012  eigenaar:  Sybrand Feitema    
2-012  gebruiker:  Dirk Christiaans    
2-012  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
2-013 Zoutsloot 69soort onroerend goed: huis    
2-013  eigenaar:  Jan J. Trompetter    
2-013  gebruiker:  Claas Rommerts c.s.   
2-013  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-014 Zoutsloot 67soort onroerend goed: huis    
2-014  eigenaar:  Thomas Lammerts    
2-014  gebruiker:  Thomas Lammerts    
2-014  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-015 0soort onroerend goed: huis    
2-015  eigenaar:  Thomas Lammerts    
2-015  gebruiker:  wed. Jan Oenes c.s.   
2-015  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
2-016 0soort onroerend goed: huis    
2-016  eigenaar:  Jan Heins    
2-016  gebruiker:  wed. Harmen Rijks    
2-016  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-016 /2 soort onroerend goed: woning    
2-016 /2 eigenaar:  Claas Thomas c.s.   
2-016 /2 gebruiker:  Claas Thomas c.s.   
2-016 /2 huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
2-017 0soort onroerend goed: woning en tuin    
2-017  eigenaar:  Jacob Willems    
2-017  gebruiker:  Ype Dirks    
2-017  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-017 /2 soort onroerend goed: twee kamers    
2-017 /2 eigenaar:  Teunes Rosendal    
2-017 /2 gebruiker:  Harmen Gerryts 16-00-00 cg  
2-017 /2 gebruiker:  Claas Lolkes 16-00-00 cg  
2-017 /2 huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑04 cg
2-017 /3 soort onroerend goed: hof    
2-017 /3 eigenaar:  Dirk Janzen    
2-017 /3 gebruiker:  Dirk Janzen    
2-017 /3 huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
2-018 0soort onroerend goed: hof    
2-018  eigenaar:  wed. Claas Hindelopen    
2-018  gebruiker:  wed. Claas Hindelopen    
2-018  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-018 /2 soort onroerend goed: woning    
2-018 /2 eigenaar:  Gemeente    
2-018 /2 gebruiker:  Geertje Gerbens    
2-018 /2 opmerking:  woont vergeefs
2-019 Karremanstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-019  eigenaar:  Ulbe Jans    
2-019  gebruiker:  wed. Jan Johannes    
2-019  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
2-020 Achterstraat 27soort onroerend goed: hof    
2-020  eigenaar:  Simon Stijl    
2-020  gebruiker:  Simon Stijl    
2-020  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
2-021 Karremanstraat 13soort onroerend goed: huis    
2-021  eigenaar:  Simon Stijl    
2-021  gebruiker:  Cornelis Simons    
2-021  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-022 Karremanstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-022  eigenaar:  Hendrik Hendriks    
2-022  gebruiker:  Hendrik Hendriks    
2-022  huurwaarde en aanslag:   19‑14‑00 cg 3‑11‑08 cg
2-022 /3 soort onroerend goed: huis    
2-022 /3 eigenaar:  Hendrik Tijssen    
2-022 /3 gebruiker:  Hendrik Tijssen    
2-022 /3 opmerking:  onvermogende
2-022 /2 soort onroerend goed: tuin    
2-022 /2 eigenaar:  Jacob Willems    
2-022 /2 gebruiker:  Jacob Willems    
2-022 /2 huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
2-023 0soort onroerend goed: woning    
2-023  eigenaar:  vroedsman Swerms    
2-023  gebruiker:  Sybren Sipkes c.s.   
2-023  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-024 0soort onroerend goed: schuur    
2-024  eigenaar:  Jan J. Calf    
2-024  gebruiker:  Jan J. Calf    
2-024  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-024 /2 soort onroerend goed: woning    
2-024 /2 eigenaar:  erv. Wybren Reins    
2-024 /2 eigenaar:  Pyter Reins    
2-024 /2 gebruiker:  Hendrik Hendriks c.s.   
2-024 /2 huurwaarde en aanslag:   77‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
2-024 /4 soort onroerend goed: woning    
2-024 /4 eigenaar:  erv. Gijsbert Wildschut    
2-024 /4 gebruiker:  Pyter Sjoerds c.s.   
2-024 /4 opmerking:  om sunst bewoond
2-025 0soort onroerend goed: tuintje    
2-025  eigenaar:  wed. Gabe Sybesma    
2-025  gebruiker:  Douwe Alberts    
2-025  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
2-026 Karremanstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-026  eigenaar:  Pyter Sjoerds    
2-026  gebruiker:  Pyter Sjoerds    
2-026  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-027 Karremanstraat 1soort onroerend goed: de noordermolen en het huis    
2-027  eigenaar:      
2-027  gebruiker:  Foecke Freerks 18-00-00 cg  
2-027  gebruiker:  Foecke Freerks 15-00-00 cg  
2-027  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 5‑19‑14 cg
2-028 0soort onroerend goed: huis    
2-028  eigenaar:  Haantje Willems    
2-028  gebruiker:  wed. Jan Clases    
2-028  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-028 /2 soort onroerend goed: huis    
2-028 /2 eigenaar:  Ulbe Jansz    
2-028 /2 gebruiker:  wed. Harmen Harmens    
2-028 /2 huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-028 /3 soort onroerend goed: huis    
2-028 /3 eigenaar:  Gerryt Janzen    
2-028 /3 gebruiker:  wed. Gerryt Janzen    
2-028 /3 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-029 0soort onroerend goed: lijnbaan etc.    
2-029  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
2-029  gebruiker:  Evert Oosterbaan    
2-029  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
2-030 Zoutsloot 107soort onroerend goed: huis en estrikwerk    
2-030  eigenaar:  Kleis Lanting    
2-030  gebruiker:  Kleis Lanting    
2-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
2-031 0soort onroerend goed: huis    
2-031  eigenaar:  Doeke Simons cum soc.   
2-031  gebruiker:  Doeke Simons cum soc.   
2-031  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-032 0soort onroerend goed: kamer    
2-032  eigenaar:  Ypke Dirks    
2-032  gebruiker:  Ypke Dirks    
2-032  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-033 Droogstraat 83soort onroerend goed: kamer    
2-033  eigenaar:  wed. Pier Andries    
2-033  gebruiker:  Pier Andries    
2-033  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-034 Zoutsloot 54soort onroerend goed: huis    
2-034  eigenaar:  erv. Jacob Popta    
2-034  gebruiker:  Geert Geerts 19-00-00 cg  
2-034  gebruiker:  Jan Gerryts 22-00-00 cg  
2-034  huurwaarde en aanslag:   41‑00‑00 cg 7‑09‑00 cg
2-035 Zoutsloot 54soort onroerend goed: huis    
2-035  eigenaar:  Lolkje J. Scheltema    
2-035  gebruiker:  Pyter Hylkes    
2-035  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-036 Zoutsloot 52soort onroerend goed: huis    
2-036  eigenaar:  Hessel S. Hingst    
2-036  gebruiker:  Pyter Simons 18-00-00 cg  
2-036  gebruiker:  Tetske Jans 6-00-00 cg  
2-036  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
2-037 Karremanstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-037  eigenaar:  wed. Gerryt Christiaans    
2-037  gebruiker:  wed. Gerryt Christiaans    
2-037  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-038 Karremanstraat 21soort onroerend goed: huis    
2-038  eigenaar:  erv. Evert Paulus    
2-038  gebruiker:  Henning Cornelis    
2-038  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-039 Karremanstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-039  eigenaar:  Nanning Hendriks    
2-039  gebruiker:  Nanning Hendriks    
2-039  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-040 Karremanstraat 25soort onroerend goed: huis    
2-040  eigenaar:  Nanning Hendriks    
2-040  gebruiker:  Lolke Jacobs    
2-040  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-041 Karremanstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-041  eigenaar:  Gerryt Tjallings    
2-041  eigenaar:  Jelmer Gerbens    
2-041  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-042 Droogstraat 59soort onroerend goed: huis    
2-042  eigenaar:  Otte Aukes    
2-042  eigenaar:  erven Dirk Jacobs    
2-042  gebruiker:  Douwe Alberts    
2-042  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-043 Droogstraat 61soort onroerend goed: huis    
2-043  eigenaar:  Govert Reiners    
2-043  gebruiker:  Govert Reiners    
2-043  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-044 Droogstraat 63soort onroerend goed: stal    
2-044  eigenaar:  Jan Oldaans    
2-044  gebruiker:  Jan Oldaans    
2-044  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-045 Droogstraat 65soort onroerend goed: stal    
2-045  eigenaar:  J. Roorda    
2-045  gebruiker:  J. Roorda    
2-045  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-046 Zoutsloot 58soort onroerend goed: hof en kamer    
2-046  eigenaar:  Age de Haas    
2-046  gebruiker:  Age de Haas10-00-00 cg  
2-046  gebruiker:  Jan Gerryts 30-00-00 cg  
2-046  gebruiker:  Meinert Jans 20-00-00 cg  
2-046  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-047 Droogstraat 67soort onroerend goed: stal en mouterij    
2-047  eigenaar:  Focke Simons    
2-047  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
2-047  opmerking:  ledig
2-048 Droogstraat 81soort onroerend goed: panwerk    
2-048  eigenaar:  Doeke Simons    
2-048  gebruiker:  Doeke Simons    
2-048  huurwaarde en aanslag:   47‑08‑00 cg 8‑12‑04 cg
2-048 /2Droogstraat 81soort onroerend goed: kamer    
2-048 /2 eigenaar:  Focke Simons    
2-048 /2 gebruiker:  Rixtje Ruirds    
2-048 /2 huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-049 0soort onroerend goed: verwerij    
2-049  eigenaar:  Roelof Tjerks    
2-049  gebruiker:  Roelof Tjerks    
2-049  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
2-050 0soort onroerend goed: huis    
2-050  eigenaar:  Jelle Jogchems    
2-050  gebruiker:  Jelle Jogchems    
2-050  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-051 0soort onroerend goed: huis    
2-051  eigenaar:  Jan Simone    
2-051  gebruiker:  Hartman Harmans    
2-051  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-052 0soort onroerend goed: huis    
2-052  eigenaar:  Jan Roorda    
2-052  eigenaar:  Jetse Roorda    
2-052  gebruiker:  Jan Roorda    
2-052  gebruiker:  Jetse Roorda    
2-052  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-053 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-053  eigenaar:  erv. Lubbe Alles    
2-053  gebruiker:  Hendrina van Beemen c.s.   
2-053  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
2-054 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-054  eigenaar:  Age de Haas    
2-054  gebruiker:  Age de Haas    
2-054  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-055 Hoogstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-055  eigenaar:  wed. Simon Stinstra    
2-055  gebruiker:  ds. Schuiler c.s.   
2-055  huurwaarde en aanslag:   61‑00‑00 cg 11‑01‑12 cg
2-056 Hoogstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-056  eigenaar:  wed. Simon Stinstra    
2-056  gebruiker:  wed. Stapert    
2-056  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-057 Hoogstraat 7soort onroerend goed: huis    
2-057  eigenaar:  Pyter Lensius    
2-057  gebruiker:  Pyter Lensius    
2-057  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-058 Hoogstraat 9soort onroerend goed: mouterij    
2-058  eigenaar:  Pyter Lensius    
2-058  gebruiker:  Pyter Lensius    
2-058  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
2-059 Hoogstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-059  eigenaar:  wed. Ulbe Jansz    
2-059  gebruiker:  wed. Ulbe Jansz c.s.   
2-059  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-060 Hoogstraat 13soort onroerend goed: huis    
2-060  eigenaar:  Jan Simons    
2-060  gebruiker:  Jan Simons    
2-060  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
2-061 Hoogstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-061  eigenaar:  Harmen Agema    
2-061  gebruiker:  Jan Roen    
2-061  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-062 Hoogstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-062  eigenaar:  Auke Aukes    
2-062  gebruiker:  wed. Jan Foppes    
2-062  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-063 Hoogstraat 21soort onroerend goed: huis    
2-063  eigenaar:  Roelof Tjerks    
2-063  gebruiker:  Roelof Tjerks    
2-063  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-064 Hoogstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-064  eigenaar:  Jacob Schenk    
2-064  gebruiker:  Jacob Schenk    
2-064  huurwaarde en aanslag:   76‑00‑00 cg 13‑16‑06 cg
2-065 Hoogstraat 25soort onroerend goed: stal en huis    
2-065  eigenaar:  Feike Iës    
2-065  gebruiker:  Ulbe Sjoukes    
2-065  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-066 Hoogstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-066  eigenaar:  Engeltje Doedes    
2-066  gebruiker:  Engeltje Doedes    
2-066  opmerking:  onvermogende
2-067 Wortelstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-067  eigenaar:  Nanning Hendriks    
2-067  gebruiker:  Nanning Hendriks    
2-067  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-068 Zoutsloot 94soort onroerend goed: kamer    
2-068  eigenaar:  Wouter Hessels    
2-068  gebruiker:  Wouter Hessels    
2-068  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-068 /2 soort onroerend goed: huis    
2-068 /2 eigenaar:  Bauke Cornelis    
2-068 /2 gebruiker:  Bauke Cornelis    
2-068 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-069 Wortelstraat 9soort onroerend goed: huis    
2-069  eigenaar:  Harmen Hendriks    
2-069  gebruiker:  Harmen Hendriks    
2-069  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-070 Herenwaltje 11soort onroerend goed: hof    
2-070  eigenaar:  Claas Harmens    
2-070  gebruiker:  Claas Harmens    
2-070  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
2-071 Herenwaltje 12soort onroerend goed: huis    
2-071  eigenaar:  Claas Harmens    
2-071  gebruiker:  Claas Harmens    
2-071  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-071 /2Herenwaltje 12soort onroerend goed: kamer    
2-071 /2 eigenaar:  Beernd Beernds    
2-071 /2 gebruiker:  Beernd Beernds    
2-071 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-072 Wortelstraat 3soort onroerend goed: hof    
2-072  eigenaar:  Junius Alema    
2-072  gebruiker:  Junius Alema    
2-072  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-073 Herenwaltje 1soort onroerend goed: huis    
2-073  eigenaar:  Jan Hendriks Velthuis    
2-073  gebruiker:  Jan Christiaans    
2-073  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑05‑06 cg
2-074 Herenwaltje 3soort onroerend goed: huis    
2-074  eigenaar:  Meye Harmens    
2-074  gebruiker:  wed. Cornelis geerts    
2-074  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-075 Herenwaltje 5soort onroerend goed: huis    
2-075  eigenaar:  erv. Simon Fockes    
2-075  gebruiker:  Jacob Lourens    
2-075  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
2-076 Wortelstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-076  eigenaar:  erv. Simon Fockes    
2-076  gebruiker:  Heere Meiles c.s.   
2-076  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-077 Herenwaltje 9soort onroerend goed: huis    
2-077  eigenaar:  wed. Jacobus Nauta    
2-077  gebruiker:  selve zeg Uilke Jans c.s.   
2-077  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
2-078 0soort onroerend goed: huis    
2-078  eigenaar:  wed. Jacobus Nauta    
2-078  gebruiker:  Jarig Arjens    
2-078  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
2-079 Hoogstraat 29soort onroerend goed: huis    
2-079  eigenaar:  wed. Jacobus Nauta    
2-079  gebruiker:  wed. Claas Douwes    
2-079  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-079  eigenaar:  Hotse Romkes    
2-079  gebruiker:  Antje Hessels    
2-079  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-080 Hoogstraat 31soort onroerend goed: huis    
2-080  eigenaar:  wed. Ulbe Jans    
2-080  gebruiker:  Urk Freerks c.s.   
2-080  huurwaarde en aanslag:   41‑00‑00 cg 7‑09‑00 cg
2-081 Hoogstraat 33soort onroerend goed: woning    
2-081  eigenaar:  Waltje Rinkes    
2-081  gebruiker:  Anthoni de Vries    
2-081  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-081 /2Hoogstraat 33soort onroerend goed: woning    
2-081 /2 eigenaar:  Waltje Rinkes    
2-081 /2 gebruiker:  Heere Meiles    
2-081 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-082 Hoogstraat 35soort onroerend goed: huis    
2-082  eigenaar:  erv. Johannes Ypes    
2-082  gebruiker:  erv. Johannes Ypes c.s.   
2-082  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
2-083 Hoogstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-083  eigenaar:  Jacob Hettes    
2-083  gebruiker:  Jacob Hettes    
2-083  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
2-084 Hoogstraat 39soort onroerend goed: huis    
2-084  eigenaar:  wed. Johannes Benedictus    
2-084  gebruiker:  wed. Johannes Benedictus c.s.   
2-084  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
2-085 Hoogstraat 41soort onroerend goed: huis    
2-085  eigenaar:  wed. Evert Hendriks    
2-085  gebruiker:  wed. Evert Hendriks    
2-085  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
2-085 /2Hoogstraat 41soort onroerend goed: huis    
2-085 /2 eigenaar:  Frans Beernds    
2-085 /2 gebruiker:  Frans Beernds    
2-085 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-086 Wortelstraat 8soort onroerend goed: kamer    
2-086  eigenaar:  Jan Blauw    
2-086  gebruiker:  Rinske Claazes    
2-086  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-087 0soort onroerend goed: huis    
2-087  eigenaar:  Heiman Hemans    
2-087  gebruiker:  Harmen Arents    
2-087  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
2-088 Wortelstraat 13soort onroerend goed: stal    
2-088  eigenaar:  erv. Tjietske Yemes    
2-088  gebruiker:  wed. Jan Aukes    
2-088  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-088 /2 soort onroerend goed: huis    
2-088 /2 eigenaar:  erv. Johannes Ypes    
2-088 /2 gebruiker:  wed. Jogchem Janzen    
2-088 /2 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-089 Hoogstraat 43soort onroerend goed: kamer    
2-089  eigenaar:  Beernd Jans    
2-089  gebruiker:  Beernd Jans    
2-089  opmerking:  onvermogende
2-090 Hoogstraat 45soort onroerend goed: kamer    
2-090  eigenaar:  Jan Smit    
2-090  gebruiker:  Bauke Jieltes    
2-090  huurwaarde en aanslag:   34‑10‑00 cg 6‑05‑06 cg
2-091 Hoogstraat 47soort onroerend goed: huis    
2-091  eigenaar:  Jan Caspers    
2-091  gebruiker:  Jan Caspers    
2-091  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-092 0soort onroerend goed: huis    
2-092  eigenaar:  Beernd Alberts    
2-092  gebruiker:  Beernd Alberts    
2-092  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-093 Hoogstraat 49soort onroerend goed: huis    
2-093  eigenaar:  Heere Gerbens    
2-093  gebruiker:  Heere Gerbens    
2-093  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
2-094 Hoogstraat 51soort onroerend goed: huis    
2-094  eigenaar:  Leendert Janzen    
2-094  gebruiker:  Leendert Janzen    
2-094  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑18‑02 cg
2-094 /2Hoogstraat 53soort onroerend goed: huis    
2-094 /2 eigenaar:  erv. Gerard Suringar    
2-094 /2 gebruiker:  Ate Joris    
2-094 /2 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-095 0soort onroerend goed: perk    
2-095  eigenaar:  erv. Anne Jans    
2-095  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
2-095  opmerking:  vervallen
2-096 Hoogstraat 40soort onroerend goed: huis    
2-096  eigenaar:  wed. Jan Jacobs    
2-096  eigenaar:  Alle Jacobs    
2-096  gebruiker:  Beernd Beernds    
2-096  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
2-097 Hoogstraat 38soort onroerend goed: huis    
2-097  eigenaar:  Alle Jacobs    
2-097  gebruiker:  Alle Jacobs    
2-097  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
2-098 Hoogstraat 36soort onroerend goed: huis    
2-098  eigenaar:  Jacob Gerryts    
2-098  gebruiker:  Jacob Gerryts    
2-098  opmerking:  onvermogende
2-099 Hoogstraat 34soort onroerend goed: huis    
2-099  eigenaar:  Jacob Poppes    
2-099  gebruiker:  Jacob Poppes    
2-099  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-100 Hoogstraat 32soort onroerend goed: huis    
2-100  eigenaar:  Tjeerd J. Sandstra    
2-100  gebruiker:  Tjeerd J. Sandstra    
2-100  gebruiker:  nu Lieuwe Tjerks    
2-100  huurwaarde en aanslag:   53‑00‑00 cg 9‑12‑12 cg
2-101 0soort onroerend goed: huis    
2-101  eigenaar:  Douwe Gosses    
2-101  gebruiker:  Douwe Gosses    
2-101  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-102 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-102  eigenaar:  Pyter Gerbens    
2-102  gebruiker:  Pyter Gerbens    
2-102  huurwaarde en aanslag:   26‑10‑00 cg 4‑16‑06 cg
2-103 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-103  eigenaar:  Ype Pyters    
2-103  gebruiker:  Age Cornelis    
2-103  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-104 Hoogstraat 28soort onroerend goed: huis    
2-104  eigenaar:  Broer Tjeerds    
2-104  gebruiker:  Jacob Clazen 18-00-00 cg  
2-104  gebruiker:  Harmen Harmens 18-00-00 cg  
2-104  gebruiker:  Daniel Hofsveld5-00-00 cg  
2-104  huurwaarde en aanslag:   41‑00‑00 cg 7‑09‑00 cg
2-105 Hoogstraat 26soort onroerend goed: huis    
2-105  eigenaar:  Claas Joosten    
2-105  gebruiker:  Claas Joosten    
2-105  huurwaarde en aanslag:   16‑10‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-106 Hoogstraat 24soort onroerend goed: huis    
2-106  eigenaar:  Hendrik Duman    
2-106  gebruiker:  Hendrik Duman    
2-106  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
2-107 Hoogstraat 22soort onroerend goed: huis    
2-107  eigenaar:  Simon Jacobs    
2-107  eigenaar:  Tjeerd Pyters    
2-107  gebruiker:  Christiaan Jans    
2-107  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑03‑10 cg
2-108 Herenwaltje 15soort onroerend goed: huis    
2-108  eigenaar:  Jan Beernds    
2-108  gebruiker:  Jan Beernds c.s.   
2-108  huurwaarde en aanslag:   29‑16‑00 cg 5‑08‑04 cg
2-109 Herenwaltje 19soort onroerend goed: huis    
2-109  eigenaar:  wed. Corneles Fockes    
2-109  gebruiker:  Pyter Clazen c.s.   
2-109  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-110 Scheerstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-110  eigenaar:  Pyter Beerns    
2-110  gebruiker:  Pyter Beerns    
2-110  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
2-111 Hoogstraat 20soort onroerend goed: huis    
2-111  eigenaar:  Albert Yebs    
2-111  gebruiker:  Albert Yebs    
2-111  huurwaarde en aanslag:   57‑18‑00 cg 10‑10‑08 cg
2-112 Hoogstraat 18soort onroerend goed: huis en gorterij    
2-112  eigenaar:  Jan Sybes    
2-112  gebruiker:  Jan Sybes    
2-112  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
2-113 Hoogstraat 16soort onroerend goed: huis    
2-113  eigenaar:  erv. Willem Wouters    
2-113  gebruiker:  Pyter Harryts    
2-113  huurwaarde en aanslag:   42‑16‑00 cg 7‑15‑10 cg
2-114 Hoogstraat 14soort onroerend goed: huis    
2-114  eigenaar:  Pyter Tjeerds    
2-114  gebruiker:  Pyter Tjeerds    
2-114  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑06 cg
2-115 Hoogstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-115  eigenaar:  Dirk Pyters    
2-115  gebruiker:  Dirk Pyters cum soc.   
2-115  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-116 Hoogstraat 10soort onroerend goed: huis    
2-116  eigenaar:  R. Lanting    
2-116  gebruiker:  R. Lanting    
2-116  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
2-117 Hoogstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-117  eigenaar:  Jë Feikes    
2-117  gebruiker:  Sjoerd Joukes    
2-117  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
2-118 Hoogstraat 4soort onroerend goed: huis    
2-118  eigenaar:  erv. Cornelis Tjeerds    
2-118  gebruiker:  Hessel Jelles    
2-118  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-119 Hoogstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-119  eigenaar:  wed. Ulbe Jans    
2-119  eigenaar:  Tjeerd Pyters    
2-119  gebruiker:  een weduwe Aagje    
2-119  huurwaarde en aanslag:   37‑00‑00 cg 6‑14‑08 cg
2-120 0soort onroerend goed: huis    
2-120  eigenaar:  Beernd Dreyer    
2-120  gebruiker:  Claas Ypes    
2-120  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
2-121 0soort onroerend goed:     
2-121  eigenaar:  wed. Teunies Jelles    
2-121  gebruiker:  wed. Teunies Jelles    
2-121  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-122 Noorderhaven 109soort onroerend goed: huis    
2-122  eigenaar:  erv. Jelte Ruirds    
2-122  gebruiker:  erv. Jelte Ruirds    
2-122  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
2-122  grondpacht aan: de Havenisten    
2-122  grondpacht en aanslag:    5‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-123 Noorderhaven 111soort onroerend goed: huis    
2-123  eigenaar:  erv. br. Munter    
2-123  gebruiker:  erv. br. Munter    
2-123  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
2-123  grondpacht aan: de Havenisten    
2-123  grondpacht en aanslag:    5‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-124 Noorderhaven 113soort onroerend goed: huis    
2-124  eigenaar:  erv. ontvanger Roorda    
2-124  gebruiker:  erv. ontvanger Roorda    
2-124  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 9‑05‑06 cg
2-125 0soort onroerend goed: huis    
2-125  eigenaar:  erv. Abbe Rinses    
2-125  gebruiker:  Tijs Ulbes c.s.   
2-125  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-126 0soort onroerend goed: huis    
2-126  eigenaar:  erv. vroedsman Steensma    
2-126  gebruiker:  Bauke Jogchems    
2-126  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
2-127 0soort onroerend goed: tuin    
2-127  eigenaar:  R. Lanting    
2-127  gebruiker:  R. Lanting    
2-127  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-128 Rommelhaven 7soort onroerend goed: huis    
2-128  eigenaar:  Yede Pyters    
2-128  gebruiker:  Yede Pyters    
2-128  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑16‑06 cg
2-129 Rommelhaven 7soort onroerend goed: sementmakerij    
2-129  eigenaar:  Yede Pyters    
2-129  opmerking:  ledig
2-129  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
2-130 Rommelhaven 11soort onroerend goed: huis    
2-130  eigenaar:  Ocke Bouwes c.s.   
2-130  gebruiker:  Johannes Casperts    
2-130  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-131 Rommelhaven 15soort onroerend goed: huis    
2-131  eigenaar:  Jan Aukes    
2-131  gebruiker:  Jan Aukes    
2-131  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
2-131 /2Scheerstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-131 /2 eigenaar:  Trijntje Jans    
2-131 /2 gebruiker:  wed. Hendrik Jans    
2-131 /2 opmerking:  woont vergeefs
2-132 Scheerstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-132  eigenaar:  wed. Dirk Gerryts    
2-132  gebruiker:  wed. Dirk Gerryts c.s.   
2-132  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-133 Scheerstraat 7soort onroerend goed: huis    
2-133  eigenaar:  erv. Tjeerd Clases    
2-133  gebruiker:  Obbe Gerbens    
2-133  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
2-134 Scheerstraat 9soort onroerend goed: huis    
2-134  eigenaar:  Evert Sybrens    
2-134  gebruiker:  Evert Sybrens    
2-134  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-135 Scheerstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-135  eigenaar:  Douwe Gosses    
2-135  gebruiker:  Hendrik Johannis c.s.   
2-135  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
2-136 Scheerstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-136  eigenaar:  wed. Jan Jacobs    
2-136  gebruiker:  wed. Jan Jacobs    
2-136  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-137 Scheerstraat 8soort onroerend goed: huis    
2-137  eigenaar:  Arent Steffens    
2-137  gebruiker:  Arent Steffens    
2-137  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
2-137 /2Scheerstraat 8soort onroerend goed: stal    
2-137 /2 eigenaar:  Gerard Suringar    
2-137 /2 gebruiker:  Jan Hendriks    
2-137 /2 huurwaarde en aanslag:   14‑08‑00 cg 2‑12‑04 cg
2-138 Scheerstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-138  eigenaar:  Cornelis houtmolenaar   
2-138  gebruiker:  Willem Gerbens c.s.   
2-138  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
2-139 Scheerstraat 2soort onroerend goed: houtstek    
2-139  eigenaar:  Sybrand Feitema    
2-139  eigenaar:  Tjeerd Jurjens    
2-139  gebruiker:  Sybrand Feitema    
2-139  gebruiker:  Tjeerd Jurjens    
2-139  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-140 0soort onroerend goed: stal    
2-140  eigenaar:  wed. br. Menalda    
2-140  gebruiker:  wed. br. Menalda    
2-140  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-141 Rommelhaven 13soort onroerend goed: houtstek en molenhuis    
2-141  eigenaar:  Pyter Feitema    
2-141  gebruiker:  Pyter Feitema    
2-141  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
2-142 Noordijs 1soort onroerend goed: huis    
2-142  eigenaar:  Sybrand Feitema    
2-142  gebruiker:  Albert Pyters    
2-142  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-143 Noordijs 3soort onroerend goed: huis    
2-143  eigenaar:  wed. br. Menalda    
2-143  gebruiker:  wed. br. Menalda    
2-143  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑16‑06 cg
2-144 Noordijs 5soort onroerend goed: huis    
2-144  eigenaar:  wed. erv. br. Weima    
2-144  gebruiker:  wed. erv. br. Weima    
2-144  huurwaarde en aanslag:   51‑01‑00 cg 9‑05‑08 cg
2-145 Noordijs 9soort onroerend goed: huis    
2-145  eigenaar:  erv. F. A. Mahiu    
2-145  gebruiker:  Jan Andries    
2-145  huurwaarde en aanslag:   40‑18‑00 cg 7‑08‑10 cg
2-146 Noordijs 11soort onroerend goed: huis    
2-146  eigenaar:  wed. br. Menalda    
2-146  gebruiker:  wed. br. Menalda    
2-146  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-147 Noordijs 11soort onroerend goed: huis en gleibackerij    
2-147  eigenaar:  Pieter Feitema    
2-147  gebruiker:  Pieter Feitema    
2-147  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-148 Noordijs 13soort onroerend goed: huis    
2-148  eigenaar:  Jacob Hanekuik    
2-148  gebruiker:  Jacob Hanekuik    
2-148  huurwaarde en aanslag:   89‑00‑00 cg 16‑03‑10 cg
2-149 Noordijs 15soort onroerend goed: huis    
2-149  eigenaar:  Feddrick A. Mahiu    
2-149  gebruiker:  ds. Stinstra    
2-149  huurwaarde en aanslag:   110‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
2-150 Noordijs 17soort onroerend goed: huis    
2-150  eigenaar:  Bente van der Ley    
2-150  gebruiker:  Bente van der Ley    
2-150  opmerking:  hier onder begrepen no. 166
2-150  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-151 Noordijs 19soort onroerend goed: huis    
2-151  eigenaar:  Teunes Foppes    
2-151  gebruiker:  wed. Jarig Jacobs    
2-151  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
2-152 Noordijs 21soort onroerend goed: huis    
2-152  eigenaar:  wed. Ruird Scheltinga    
2-152  gebruiker:  wed. Freerk Scheltinga    
2-152  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-153 0soort onroerend goed: huis    
2-153  eigenaar:  Gouke S. Hingst    
2-153  gebruiker:  Gouke S. Hingst    
2-153  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-154 Noordijs 23soort onroerend goed: huis    
2-154  eigenaar:  ds. Harmanus Portier    
2-154  gebruiker:  ds. van Engelen    
2-154  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-155 soort onroerend goed: tuin    
2-155  eigenaar:  convoimr. Sloterdijk    
2-155  gebruiker:  convoimr. Sloterdijk    
2-155  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
2-156 Noordijs 25soort onroerend goed: huis    
2-156  eigenaar:  wed. Jan Hendriks    
2-156  gebruiker:  wed. Jan Hendriks    
2-156  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-157 Noordijs 27soort onroerend goed: huis    
2-157  eigenaar:  wed. Dirk IJsbrands    
2-157  gebruiker:  Jacob Norel    
2-157  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
2-158 Franekereind 3soort onroerend goed: huis    
2-158  eigenaar:  br. Feersma    
2-158  gebruiker:  br. Feersma    
2-158  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 8‑10‑14 cg
2-159 Franekereind 1soort onroerend goed: huis    
2-159  eigenaar:  Simon Stijl    
2-159  gebruiker:  Simon Stijl    
2-159  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-160 Franekereind 7soort onroerend goed: huis    
2-160  eigenaar:  convoimr. Sloterdijk    
2-160  gebruiker:  convoimr. Sloterdijk    
2-160  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
2-161 Franekereind 9soort onroerend goed: huis    
2-161  eigenaar:  A. van der Meulen    
2-161  gebruiker:  A. van der Meulen    
2-161  huurwaarde en aanslag:   81‑00‑00 cg 14‑14‑08 cg
2-162 Franekereind 11soort onroerend goed: huis    
2-162  eigenaar:  A. van der Meulen    
2-162  gebruiker:  B. van der Meulen    
2-162  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-163 0soort onroerend goed: huis    
2-163  eigenaar:  A. van der Meulen    
2-163  gebruiker:  Uilke Paulus    
2-163  huurwaarde en aanslag:   56‑04‑00 cg 10‑04‑06 cg
2-164 Franekereind 15soort onroerend goed: huis    
2-164  eigenaar:  Tjepke Gratema    
2-164  gebruiker:  Tjepke Gratema    
2-164  huurwaarde en aanslag:   150‑00‑00 cg 27‑05‑06 cg
2-165 0soort onroerend goed: stal    
2-165  eigenaar:  erv. Teunis Foppes    
2-165  gebruiker:  erv. Teunis Foppes    
2-165  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-166 0soort onroerend goed: pakhuis    
2-166  eigenaar:  Bente van der Ley    
2-166  opmerking:  beklemd onder no. 155
2-167 0soort onroerend goed: kamer    
2-167  eigenaar:  Jacob Hanekuik    
2-167  gebruiker:  Jacob Hanekuik    
2-167  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-168 0soort onroerend goed: kamer    
2-168  eigenaar:  wed. br. Menalda    
2-168  gebruiker:  Stijntje Jacobs    
2-168  opmerking:  woont vergeefs
2-169 William Boothstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-169  eigenaar:  Heere Rinkes    
2-169  gebruiker:  Heere Rinkes    
2-169  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
2-170 0soort onroerend goed: huis    
2-170  eigenaar:  Heere Rinkes    
2-170  gebruiker:  Freerk Hendriks    
2-170  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 8‑07‑04 cg
2-171 0soort onroerend goed: verwerij    
2-171  eigenaar:  Heere Rinkes    
2-171  gebruiker:  Heere Rinkes    
2-171  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-171 /2 soort onroerend goed: huis    
2-171 /2 eigenaar:  Teunes van der Ley    
2-171 /2 gebruiker:  Johannes Jans    
2-171 /2 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-172 Lombardstraat 4soort onroerend goed: huis    
2-172  eigenaar:  Jan Hendrik Rutgers    
2-172  gebruiker:  Jan Hendrik Rutgers    
2-172  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-173 Lombardstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-173  eigenaar:  Gerrit Gijsberts    
2-173  gebruiker:  Pyter Willems c.s.   
2-173  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-173  grondpacht aan: erv.erv. Harmen Douwes    
2-173  grondpacht en aanslag:    2‑02‑00 cg0‑10‑08 cg
2-174 William Boothstraat 5soort onroerend goed: stal    
2-174  eigenaar:  Hendrik Everts    
2-174  gebruiker:  Hendrik Everts    
2-174  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
2-175 William Boothstraat 9soort onroerend goed: keeten    
2-175  eigenaar:  B. van der Meulen    
2-175  gebruiker:  B. van der Meulen    
2-175  huurwaarde en aanslag:   287‑10‑00 cg 52‑05‑06 cg
2-176 0soort onroerend goed: huis    
2-176  eigenaar:  Corn. Ecama    
2-176  gebruiker:  Corn. Ecama    
2-176  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
2-177 William Boothstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-177  eigenaar:  erv. Broer Baukes    
2-177  gebruiker:  Lieuwe Hiddes cum soc.   
2-177  huurwaarde en aanslag:   37‑00‑00 cg 6‑14‑08 cg
2-178 William Boothstraat 19soort onroerend goed: soutkeet    
2-178  eigenaar:  wed. br. Menalda    
2-178  gebruiker:  wed. br. Menalda    
2-178  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
2-179 William Boothstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-179  eigenaar:  wed. erv. Pyter Tjebbes    
2-179  opmerking:  afgebroken
2-180 William Boothstraat 31soort onroerend goed: soutkeet    
2-180  eigenaar:  wed. erv. Pyter Tjebbes    
2-180  gebruiker:  wed. erv. Pyter Tjebbes    
2-180  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
2-181 William Boothstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-181  eigenaar:  wed. erv. Pyter Tjebbes    
2-181  opmerking:  ledig
2-182 0soort onroerend goed: huis    
2-182  eigenaar:  Teunes van der Ley    
2-182  eigenaar:  Jan van der Ley    
2-182  opmerking:  ledig
2-183 William Boothstraat 39soort onroerend goed: huis    
2-183  eigenaar:  Tjalling Tjallings    
2-183  gebruiker:  Tjalling Tjallings c.s.   
2-183  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-184 Franekereind 17soort onroerend goed: huis    
2-184  eigenaar:  Melle Ynses    
2-184  gebruiker:  Claas Norel    
2-184  huurwaarde en aanslag:   25‑10‑00 cg 4‑12‑10 cg
2-185 Franekereind 19soort onroerend goed: huis    
2-185  eigenaar:  Minne de Wilda    
2-185  gebruiker:  Minne de Wilda    
2-185  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 9‑05‑06 cg
2-186 Franekereind 21soort onroerend goed: huis    
2-186  eigenaar:  Hans Hansen    
2-186  gebruiker:  Gosling Adams    
2-186  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
3-001 soort onroerend goed: soutkeet en huis    
3-001  eigenaar:  Doede Bakker    
3-001  gebruiker:  Doede Bakker    
3-001  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-002 Scheffersplein 29soort onroerend goed: soutkeet    
3-002  eigenaar:  wed. br. Rypema    
3-002  gebruiker:  wed. br. Rypema    
3-002  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-003 Scheffersplein 27soort onroerend goed: soutkeet    
3-003  eigenaar:  Junius P. Munter    
3-003  gebruiker:  Junius P. Munter    
3-003  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-004 soort onroerend goed: wagenhuis    
3-004  eigenaar:  convoimr. Sloterdijk    
3-004  gebruiker:  convoimr. Sloterdijk    
3-004  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-005 Scheffersplein 17soort onroerend goed: huis    
3-005  eigenaar:  Johannes Pyters    
3-005  gebruiker:  Pyter Johannes    
3-005  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-006 soort onroerend goed: huis    
3-006  eigenaar:  Sara Groenewold    
3-006  gebruiker:  Jiellert Sipkes    
3-006  huurwaarde en aanslag:   19‑10‑00 cg 3‑10‑12 cg
3-007 soort onroerend goed: huis en brouwerij    
3-007  eigenaar:  Sara Groenewold    
3-007  gebruiker:  Sara Groenewold    
3-007  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
3-008 soort onroerend goed: huis    
3-008  eigenaar:  Sara Groenewold    
3-008  gebruiker:  Harmen Gerryts    
3-008  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
3-009 soort onroerend goed: hof    
3-009  eigenaar:  Servaas van Beemen    
3-009  gebruiker:  Johannes van Beemen    
3-009  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-010 soort onroerend goed: huis    
3-010  eigenaar:  Piecke Sacharias    
3-010  gebruiker:  Piecke Sacharias    
3-010  opmerking:  onvermogende
3-011 Oosterkeetstraat 5soort onroerend goed: huis en tuin    
3-011  eigenaar:  Hendrik Fransen    
3-011  gebruiker:  Hendrik Fransen    
3-011  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-012 soort onroerend goed: kamer    
3-012  eigenaar:  Arjen Wassenaer nom. ux.   
3-012  gebruiker:  Gerben Heeres    
3-012  huurwaarde en aanslag:   14‑10‑00 cg 2‑12‑10 cg
3-012  grondpacht aan: erv.erv. Jelte Ruirds    
3-012  grondpacht en aanslag:    1‑11‑08 cg0‑07‑14 cg
3-013 soort onroerend goed: huis    
3-013  eigenaar:  erv. Wopke Johannes    
3-013  gebruiker:  erv. Wopke Johannes    
3-013  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
3-014 soort onroerend goed: stal    
3-014  eigenaar:  erven wed. Douwe Reins    
3-014  eigenaar:  wed. Joost Gonggrijp    
3-014  gebruiker:  erven wed. Douwe Reins    
3-014  gebruiker:  mr. Joost Gonggrijp    
3-014  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑18‑02 cg
3-015 soort onroerend goed: huis    
3-015  eigenaar:  Cornelis Janzen    
3-015  gebruiker:  Cornelis Janzen    
3-015  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
3-015 /2 soort onroerend goed: huis    
3-015 /2 eigenaar:  Freerk Ates    
3-015 /2 gebruiker:  Freerk Ates    
3-015 /2 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-016 soort onroerend goed: huis    
3-016  eigenaar:  Jan Rienks    
3-016  gebruiker:  Cornelis Pyters    
3-016  huurwaarde en aanslag:   41‑00‑00 cg 7‑09‑00 cg
3-017 soort onroerend goed: kamer    
3-017  eigenaar:  Harmen Janzen    
3-017  gebruiker:  Harmen Janzen    
3-017  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-018 Oosterkeetstraat 11soort onroerend goed: huis    
3-018  eigenaar:  Hendrik Janzen    
3-018  gebruiker:  Hendrik Janzen    
3-018  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-018 /2 soort onroerend goed: huis    
3-018 /2 eigenaar:  Hendrik L. Wolda    
3-018 /2 gebruiker:  Swerus Ruirds    
3-018 /2 huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-019 soort onroerend goed: kamer    
3-019  eigenaar:  Meinert Cobus    
3-019  gebruiker:  Meinert Cobus    
3-019  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-019 /2Nieuwstraat 1soort onroerend goed: kamer    
3-019 /2 eigenaar:  Freerk Hendriks    
3-019 /2 gebruiker:  Jan Janzen    
3-019 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-019 /3 soort onroerend goed: kamer    
3-019 /3 eigenaar:  wed. br. Donker    
3-019 /3 gebruiker:  Jan Alberts    
3-019 /3 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-020 soort onroerend goed: kamer    
3-020  eigenaar:  Gerryt Gijsberts    
3-020  gebruiker:  Pyter Hendriks    
3-020  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-021 Oosterkeetstraat 1soort onroerend goed: huis    
3-021  eigenaar:  Bouwe Gerryts    
3-021  gebruiker:  Bouwe Gerryts    
3-021  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-021 /2 soort onroerend goed: stal    
3-021 /2 eigenaar:  wed. Christiaen Clazes    
3-021 /2 gebruiker:  wed. Christiaen Clazes    
3-021 /2 huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
3-022 soort onroerend goed: stal    
3-022  eigenaar:  Gerlof Jansen    
3-022  gebruiker:  Gerlof Jansen    
3-022  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
3-023 Nieuwstraat 11soort onroerend goed: huis    
3-023  eigenaar:  Willem Willems    
3-023  gebruiker:  Willem Willems    
3-023  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-024 Nieuwstraat 13soort onroerend goed: huis    
3-024  eigenaar:  Joost Gonggrijp n. ux.   
3-024  gebruiker:  Lourens Dirks    
3-024  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-025 soort onroerend goed: huis    
3-025  eigenaar:  Hendrik Alberts    
3-025  gebruiker:  Hendrik Alberts    
3-025  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-026 Nieuwstraat 19soort onroerend goed: huis    
3-026  eigenaar:  Gerryt Jurjens    
3-026  gebruiker:  Gerryt Jurjens    
3-026  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-027 soort onroerend goed: huis    
3-027  eigenaar:  Louw Hendriks    
3-027  gebruiker:  Elias Janzen    
3-027  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-028 soort onroerend goed: huis    
3-028  eigenaar:  Albert Gerryts    
3-028  gebruiker:  Albert Gerryts    
3-028  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
3-029 soort onroerend goed: huis    
3-029  eigenaar:  wed. Jan Clazes    
3-029  gebruiker:  Jan Clazes c.s.   
3-029  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-030 soort onroerend goed: huis    
3-030  eigenaar:  Hendrik Beernds    
3-030  gebruiker:  Hendrik Beernds    
3-030  opmerking:  onvermogende
3-031 soort onroerend goed: huis    
3-031  eigenaar:  Jan de Wit    
3-031  gebruiker:  Jan de Wit    
3-031  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
3-032 Nieuwstraat 36soort onroerend goed: huis    
3-032  eigenaar:  doopsgez[inde] gem[een]te    
3-032  gebruiker:  doopsgez[inde] gem[een]te    
3-032  opmerking:  vergeefs bewoond
3-033 Nieuwstraat 38soort onroerend goed: huis    
3-033  eigenaar:  Harmen Everts    
3-033  gebruiker:  Harmen Everts    
3-033  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-033 /2 soort onroerend goed: huis    
3-033 /2 eigenaar:  Hendrik Boekhold    
3-033 /2 gebruiker:  Hendrik Boekhold    
3-033 /2 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-033 /3 soort onroerend goed: huis    
3-033 /3 eigenaar:  Jan Coenraad    
3-033 /3 gebruiker:  Jan Coenraad    
3-033 /3 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-033 /4Nieuwstraat 34soort onroerend goed: huis    
3-033 /4 eigenaar:  Pyter Janzen    
3-033 /4 gebruiker:  Pyter Janzen    
3-033 /4 huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-034 Nieuwstraat 32soort onroerend goed: huis    
3-034  eigenaar:  Wessel Gerryts    
3-034  gebruiker:  Wessel Gerryts    
3-034  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-035 Nieuwstraat 28soort onroerend goed: huis    
3-035  eigenaar:  Jan Janzen    
3-035  gebruiker:  Jan Janzen    
3-035  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-035 /2Nieuwstraat 30soort onroerend goed: huis    
3-035 /2 eigenaar:  Minne Ages nom. ux.   
3-035 /2 gebruiker:  Minne Ages nom. ux.   
3-035 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-036 Nieuwstraat 24soort onroerend goed: huis    
3-036  eigenaar:  Arjen Corneles    
3-036  gebruiker:  Arjen Corneles    
3-036  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-037 soort onroerend goed: huis    
3-037  eigenaar:  Jacob Yedes    
3-037  gebruiker:  Jacob Yedes    
3-037  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-038 soort onroerend goed: woninge    
3-038  eigenaar:  Albert Janes    
3-038  gebruiker:  Albert Janes    
3-038  opmerking:  onvermogende
3-039 soort onroerend goed: huis    
3-039  eigenaar:  Hendrik Everts    
3-039  gebruiker:  Hendrik Everts    
3-039  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-040 Nieuwstraat 40soort onroerend goed: soutkeet en huis    
3-040  eigenaar:  erv. Pyter Dirks    
3-040  gebruiker:  Freerk Fontein    
3-040  huurwaarde en aanslag:   201‑15‑00 cg 36‑13‑06 cg
3-041 soort onroerend goed: huis    
3-041  eigenaar:  Henning Cornelis    
3-041  gebruiker:  Henning Cornelis    
3-041  opmerking:  onvermogende
3-042 soort onroerend goed: kamer    
3-042  eigenaar:  wed. Arjen Clases    
3-042  gebruiker:  wed. Arjen Clases    
3-042  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
3-043 soort onroerend goed: huisje    
3-043  eigenaar:  Sara Groenewold    
3-043  gebruiker:  Sara Groenewold c.s.   
3-043  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-044 soort onroerend goed: huis    
3-044  eigenaar:  Gatse Tjallings    
3-044  gebruiker:  Gatse Tjallings    
3-044  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-045 Franekereind 25soort onroerend goed: huis    
3-045  eigenaar:  Claas Leistra    
3-045  gebruiker:  Claas Leistra    
3-045  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
3-046 Franekereind 27soort onroerend goed: huis    
3-046  eigenaar:  Jan Arents    
3-046  gebruiker:  Jan Arents    
3-046  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-047 Franekereind 29soort onroerend goed: huis    
3-047  eigenaar:  erv. Douwe Ceimpes    
3-047  gebruiker:  Johannes Ockes    
3-047  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-048 Franekereind 29soort onroerend goed: huis    
3-048  eigenaar:  Hendrikje Roels    
3-048  gebruiker:  Hendrikje Roels    
3-048  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
3-049 soort onroerend goed: huis    
3-049  eigenaar:  wed. Simon Jacobs    
3-049  gebruiker:  wed. Simon Jacobs    
3-049  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-050 Nieuwstraat 62soort onroerend goed: huis    
3-050  eigenaar:  Tjebbe Heerkes    
3-050  gebruiker:  Minne Pyters    
3-050  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
3-051 soort onroerend goed: huis    
3-051  eigenaar:  Tjeerd Gerryts    
3-051  gebruiker:  Tjeerd Gerryts    
3-051  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-052 Nieuwstraat 60soort onroerend goed: huis    
3-052  eigenaar:  erv. Harke Tjebbes    
3-052  gebruiker:  erv. Harke Tjebbes c.s.   
3-052  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
3-053 Nieuwstraat 56soort onroerend goed: huis    
3-053  eigenaar:  wed. Wieger Dirks    
3-053  gebruiker:  Pyter Douwes    
3-053  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
3-054 Nieuwstraat 54soort onroerend goed: huis    
3-054  eigenaar:  wed. Jacob Christiaans    
3-054  gebruiker:  wed. Jacob Christiaans    
3-054  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-055 Nieuwstraat 52soort onroerend goed: huis    
3-055  eigenaar:  wed. Sybe Pyters    
3-055  gebruiker:  Hans Jacobs    
3-055  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-056 Nieuwstraat 50soort onroerend goed: huis    
3-056  eigenaar:  Huige Gerryts    
3-056  gebruiker:  Frans Alberts    
3-056  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
3-057 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-057  eigenaar:  Claas Leistra    
3-057  gebruiker:  Claas Leistra    
3-057  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-058 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-058  eigenaar:  Harmen Baxma    
3-058  gebruiker:  Meinert Urks    
3-058  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑09‑00 cg
3-059 Franekereind 23soort onroerend goed: huis    
3-059  eigenaar:  wed. Wieger Dirks    
3-059  gebruiker:  wed. Wieger Dirks    
3-059  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
3-060 soort onroerend goed: huis    
3-060  eigenaar:  wed. Wieger Dirks    
3-060  gebruiker:  Pyter Wytzes    
3-060  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
3-061 soort onroerend goed: huis    
3-061  eigenaar:  Antje Wouters    
3-061  gebruiker:  Antje Wouters    
3-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-062 Grote Kerkstraat 25soort onroerend goed: huis    
3-062  eigenaar:  Jan Hessels    
3-062  gebruiker:  Johannes Fransbergen    
3-062  huurwaarde en aanslag:   31‑00‑00 cg 5‑12‑12 cg
3-063 Grote Kerkstraat 27soort onroerend goed: huis    
3-063  eigenaar:  Jacob Cornelis    
3-063  gebruiker:  Jacob Cornelis    
3-063  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-064 Grote Kerkstraat 29soort onroerend goed: huis    
3-064  eigenaar:  wed. Bonte Douwes    
3-064  gebruiker:  Mayke Willems van Loon    
3-064  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-065 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-065  eigenaar:  de hr. Idsinga    
3-065  gebruiker:  Albert Jacobs    
3-065  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-066 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-066  eigenaar:  Johannes Douwes    
3-066  gebruiker:  Johannes Douwes    
3-066  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-067 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-067  eigenaar:  Jan Annes    
3-067  gebruiker:  Philippus Levi cum soc.   
3-067  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 8‑07‑04 cg
3-068 Grote Kerkstraat 33soort onroerend goed: huis    
3-068  eigenaar:  wed. Tjalling Sopingius    
3-068  gebruiker:  wed. Tjalling Sopingius    
3-068  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-069 Grote Kerkstraat 35soort onroerend goed: huis    
3-069  eigenaar:  Hans Warnders n.ux.   
3-069  gebruiker:  Hans Warnders n.ux.   
3-069  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-070 Grote Kerkstraat 37soort onroerend goed: huis    
3-070  eigenaar:  wed. Auke Bakker    
3-070  gebruiker:  Age Wybes c.s.   
3-070  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
3-071 Grote Kerkstraat 39soort onroerend goed: huis    
3-071  eigenaar:  Paulus Dirks    
3-071  gebruiker:  Jan Janzen    
3-071  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
3-072 Grote Kerkstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-072  eigenaar:  erv. Dirk Huigens    
3-072  gebruiker:  Dirk Aukes cum soc.   
3-072  huurwaarde en aanslag:   44‑16‑00 cg 8‑02‑14 cg
3-073 Kerkpoortstraat 1soort onroerend goed: huis    
3-073  eigenaar:  Jan Hansen    
3-073  gebruiker:  Sipke Willems    
3-073  huurwaarde en aanslag:   53‑00‑00 cg 9‑12‑12 cg
3-074 Kerkpoortstraat 5soort onroerend goed: huis    
3-074  eigenaar:  Jan Beernds    
3-074  gebruiker:  Jan Beernds    
3-074  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
3-075 Kerkpoortstraat 7soort onroerend goed: huis    
3-075  eigenaar:  Beernd Olpherts    
3-075  gebruiker:  Beernd Olpherts    
3-075  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-076 Kerkpoortstraat 9soort onroerend goed: huis    
3-076  eigenaar:  Geertruid Harmens    
3-076  gebruiker:  Hendrik Arents    
3-076  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-077 Kerkpoortstraat 15soort onroerend goed: huis    
3-077  eigenaar:  Julianus Pyters    
3-077  gebruiker:  Julianus Pyters    
3-077  opmerking:  onvermogende
3-078 soort onroerend goed:     
3-078  eigenaar:  wed. Geert Harmens    
3-078  gebruiker:  wed. Geert Harmens    
3-078  opmerking:  onvermogende
3-079 Kerkpoortstraat 11soort onroerend goed:     
3-079  eigenaar:  Alef Wybes    
3-079  gebruiker:  Alef Wybes    
3-079  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-080 Kerkpoortstraat 17soort onroerend goed: huis    
3-080  eigenaar:  Rein H. Brouwer    
3-080  gebruiker:  Evert Janzen    
3-080  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-080 /2 soort onroerend goed: huis    
3-080 /2 eigenaar:  Rein H. Brouwer    
3-080 /2 gebruiker:  Egbert Beernds c.s.   
3-080 /2 huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
3-081 soort onroerend goed: hof    
3-081  eigenaar:  Simon Stinstra    
3-081  gebruiker:  Simon Stinstra    
3-081  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-082 soort onroerend goed: huis    
3-082  eigenaar:  Gerryt Harmens    
3-082  gebruiker:  Gerryt Harmens    
3-082  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-083 soort onroerend goed: huis    
3-083  eigenaar:  A. van der Meulen    
3-083  gebruiker:  Albert Beernds cum soc.   
3-083  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
3-084 soort onroerend goed: kamer    
3-084  eigenaar:  Dirk Clazen    
3-084  gebruiker:  Dirk Clazen    
3-084  opmerking:  onvermogende
3-085 Kerkpoortstraat 29soort onroerend goed: huis    
3-085  eigenaar:  wed. Jan Sjoukes    
3-085  gebruiker:  wed. Jan Sjoukes c.s.   
3-085  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-086 Kerkpoortstraat 31soort onroerend goed: hof    
3-086  eigenaar:  Doede Bakker    
3-086  gebruiker:  Doede Bakker    
3-086  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-087 Kerkpoortstraat 33soort onroerend goed: huis    
3-087  eigenaar:  Philippus Bos    
3-087  gebruiker:  Jan Coenraads    
3-087  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
3-088 Kerkpoortstraat 35soort onroerend goed: huis    
3-088  eigenaar:  Rimmert Luitjens    
3-088  gebruiker:  Rimmert Luitjens    
3-088  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-088 /2Kerkpoortstraat 37soort onroerend goed: huis    
3-088 /2 eigenaar:  Loiter Jansz    
3-088 /2 gebruiker:  Loiter Jansz    
3-088 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-089 soort onroerend goed: huis    
3-089  eigenaar:  erv. Willem Nannings    
3-089  gebruiker:  erv. Willem Nannings    
3-089  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-090 soort onroerend goed: hof    
3-090  eigenaar:  erv. Willem Nannings    
3-090  gebruiker:  erv. Willem Nannings    
3-090  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑18‑02 cg
3-091 soort onroerend goed: kamer    
3-091  eigenaar:  Johannes Hendriks    
3-091  gebruiker:  Johannes Hendriks    
3-091  huurwaarde en aanslag:   13‑10‑00 cg 2‑09‑00 cg
3-092 soort onroerend goed: hof    
3-092  eigenaar:  Poppe Salomons Builaart    
3-092  gebruiker:  Poppe Salomons Builaart    
3-092  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-092  grondpacht aan: Hylke Hanekuik    
3-092  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
3-093 soort onroerend goed: kamer    
3-093  eigenaar:  Jan Willems    
3-093  gebruiker:  Jan Willems    
3-093  opmerking:  onvermogende
3-094 Kerkpoortstraat 39soort onroerend goed: huis    
3-094  eigenaar:  Dirk Cornelis    
3-094  gebruiker:  Steffen Gerryts    
3-094  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
3-095 Kerkpoortstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-095  eigenaar:  Rients Hendriks    
3-095  gebruiker:  Rients Hendriks    
3-095  opmerking:  onvermogende
3-096 soort onroerend goed: huis    
3-096  eigenaar:  Blauwe Schuirs gemeente    
3-096  gebruiker:      
3-096  opmerking:  
3-097 Kerkpoortstraat 43soort onroerend goed: huis    
3-097  eigenaar:  Pyter Clazes    
3-097  gebruiker:  Rixtje Pyters    
3-097  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-098 Kerkpoortstraat 47soort onroerend goed: huis    
3-098  eigenaar:  Harmen Janzen    
3-098  gebruiker:  Harmen Janzen    
3-098  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-099 soort onroerend goed: huis    
3-099  eigenaar:  Jan Jansen Groen    
3-099  gebruiker:  Jan Jansen Groen    
3-099  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-100 soort onroerend goed: huis    
3-100  eigenaar:  Hendrik Lucas    
3-100  gebruiker:  Jan Tijssen    
3-100  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-101 soort onroerend goed: huis    
3-101  eigenaar:  Beernd Beernds    
3-101  gebruiker:  Beernd Beernds    
3-101  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
3-101  gebruiker:  Harmen Dirks    
3-101  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
3-102 soort onroerend goed: hof    
3-102  eigenaar:  erv. Willem Nannings    
3-102  gebruiker:  erv. Willem Nannings    
3-102  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑18‑02 cg
3-103 soort onroerend goed: kamer    
3-103  eigenaar:  Beernd Lammerts    
3-103  gebruiker:  Beernd Lammerts    
3-103  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
3-103  opmerking:  onverm.
3-104 soort onroerend goed: hof en kamer    
3-104  eigenaar:  Eke Jansen    
3-104  gebruiker:  Eke Jansen c.s.   
3-104  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
3-104 /2 soort onroerend goed: kamer    
3-104 /2 eigenaar:  wed. Dirk IJsbrands    
3-104 /2 gebruiker:  Teunis Jans c.s.   
3-104 /2 huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
3-105 soort onroerend goed: hof en kamer    
3-105  eigenaar:  Tjepke Gratama    
3-105  gebruiker:  Tjepke Gratama c.s.   
3-105  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
3-106 soort onroerend goed: kamer    
3-106  eigenaar:  Tjepke Gratama    
3-106  gebruiker:  Gerryt Jansen    
3-106  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-106 /2 soort onroerend goed: kamer    
3-106 /2 eigenaar:  Tjepke Gratama    
3-106 /2 gebruiker:  Albert Feckes    
3-106 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-107 soort onroerend goed: kamer    
3-107  eigenaar:  Casper Christiaans    
3-107  gebruiker:  Casper Christiaans    
3-107  opmerking:  onvermogende
3-108 soort onroerend goed: kamer    
3-108  eigenaar:  Hans Jetses c.s.   
3-108  gebruiker:  Trijntje Hendriks    
3-108  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-109 soort onroerend goed: stal en kamer    
3-109  eigenaar:  Johannes Tjebbes    
3-109  gebruiker:  Johannes Tjebbes cum soc.   
3-109  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-110 Kerkpoortstraat 49soort onroerend goed: huis    
3-110  eigenaar:  erv. Wybren Doekes    
3-110  gebruiker:  Jacob Gerryts    
3-110  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-111 Kerkpoortstraat 51soort onroerend goed: huis    
3-111  eigenaar:  wed. Hans Jetses    
3-111  gebruiker:  wed. Hans Jetses    
3-111  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-112 Kerkpoortstraat 53soort onroerend goed: huis    
3-112  eigenaar:  erv. Tetske Bontekoe    
3-112  gebruiker:  wed. Jan Beernds c.s.   
3-112  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
3-113 Kerkpoortstraat 55soort onroerend goed: kamer    
3-113  eigenaar:  erv. Tetske Bontekoe    
3-113  gebruiker:  Geeske Beernds    
3-113  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-114 Rapenburg 1soort onroerend goed: kamer    
3-114  eigenaar:  erv. Tetske Bontekoe    
3-114  gebruiker:  Gerryt Jansen    
3-114  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-115 soort onroerend goed: huis    
3-115  eigenaar:  Rutger Tjerks    
3-115  gebruiker:  Rutger Tjerks    
3-115  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-116 soort onroerend goed: kamer    
3-116  eigenaar:  erv. Tjepke Gratema    
3-116  gebruiker:  Gerryt Hendriks c.s.   
3-116  huurwaarde en aanslag:   43‑00‑00 cg 7‑16‑06 cg
3-117 soort onroerend goed: kamer    
3-117  eigenaar:  Allert Adriaans    
3-117  gebruiker:  Allert Adriaans    
3-117  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-117 /2 soort onroerend goed: kamer    
3-117 /2 eigenaar:  Teunes Wouters    
3-117 /2 gebruiker:  wed. Frans Adriaans    
3-117 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-118 soort onroerend goed: hof    
3-118  eigenaar:  wed. Dirk IJsbrands    
3-118  gebruiker:  wed. Dirk IJsbrands    
3-118  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-119 Kerkpoortstraat 18soort onroerend goed: huis    
3-119  eigenaar:  wed. Teunes Wouters    
3-119  gebruiker:  wed. Teunes Wouters    
3-119  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-119 /2Kerkpoortstraat 14soort onroerend goed: woning    
3-119 /2 eigenaar:  Corneles Jentjes    
3-119 /2 gebruiker:  Gerryt Harmens    
3-119 /2 huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑09‑00 cg
3-119 /3Kerkpoortstraat 12soort onroerend goed: huis    
3-119 /3 eigenaar:  Corneles Jentjes    
3-119 /3 gebruiker:  Hendrik Janzen    
3-119 /3 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-120 Kerkpoortstraat 10soort onroerend goed: kamer    
3-120  eigenaar:  Louw Taekes    
3-120  gebruiker:  Louw Taekes    
3-120  opmerking:  onverm.
3-120 /2Kerkpoortstraat 8soort onroerend goed: huis    
3-120 /2 eigenaar:  Wessel Gerryts    
3-120 /2 gebruiker:  Jan Rients    
3-120 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-121 soort onroerend goed: huis    
3-121  eigenaar:  Dirk Cornelis    
3-121  gebruiker:  Dirk Cornelis    
3-121  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-122 soort onroerend goed: kamer    
3-122  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-122  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-122  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
3-123 soort onroerend goed: kamer    
3-123  eigenaar:  Harmen Gerryts    
3-123  gebruiker:  Harmen Gerryts    
3-123  opmerking:  onverm.
3-123  grondpacht aan: erv. br.erv. br. Hiddema    
3-123  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-123 /2 soort onroerend goed: wagenhuis    
3-123 /2 eigenaar:  vroedsm. Heimans    
3-123 /2 gebruiker:  vroedsm. Heimans    
3-123 /2 huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
3-124 soort onroerend goed: woning    
3-124  eigenaar:  Beernd Hendriks    
3-124  gebruiker:  Beernd Hendriks    
3-124  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑03‑10 cg
3-124 /2 soort onroerend goed: huis    
3-124 /2 eigenaar:  Jacob Dirks    
3-124 /2 gebruiker:  Roelof Tijssen    
3-124 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-124 /3 soort onroerend goed: huis    
3-124 /3 eigenaar:  Harmen Hendriks    
3-124 /3 gebruiker:  Harmen Hendriks    
3-124 /3 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-125 soort onroerend goed: huis    
3-125  eigenaar:  Harmen Gerryts    
3-125  gebruiker:  Harmen Gerryts    
3-125  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-126 soort onroerend goed: hof    
3-126  eigenaar:  Hendrik Gerryts    
3-126  gebruiker:  Hendrik Gerryts    
3-126  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-127 soort onroerend goed: hof    
3-127  eigenaar:  erv. Job A. Backer    
3-127  gebruiker:  erv. Job A. Backer    
3-127  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-128 soort onroerend goed: hof    
3-128  eigenaar:  A. v.d. Meulen    
3-128  gebruiker:  A. v.d. Meulen    
3-128  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-129 soort onroerend goed: hof    
3-129  eigenaar:  wed. br. Nollides    
3-129  gebruiker:  wed. br. Nollides    
3-129  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-130 soort onroerend goed: huis    
3-130  eigenaar:  wed. br. Weima    
3-130  gebruiker:  Hendrik Drinkelb.    
3-130  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
3-131 soort onroerend goed: woning    
3-131  eigenaar:  wed. Sybe Pyters    
3-131  gebruiker:  Tobias Cornelis    
3-131  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-132 soort onroerend goed: hof    
3-132  eigenaar:  T. Gratama n.ux.   
3-132  gebruiker:  T. Gratama n.ux.   
3-132  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-133 soort onroerend goed: twee kamers    
3-133  eigenaar:  T. Gratama n.ux.   
3-133  gebruiker:  Claas Pyters    
3-133  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑09‑00 cg
3-134 soort onroerend goed: kamer    
3-134  eigenaar:  Heere Heeres    
3-134  gebruiker:  Jacob Jansen    
3-134  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-135 soort onroerend goed: kamer    
3-135  eigenaar:  Jan Hessels    
3-135  gebruiker:  wed. Claas Symons    
3-135  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
3-136 Franekereind 18soort onroerend goed: kamer    
3-136  eigenaar:  T. Tjallingii    
3-136  gebruiker:      
3-136  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
3-136  opmerking:  1766 leedig
3-137 Franekereind 18soort onroerend goed: woning    
3-137  eigenaar:  Harm. J. Visser    
3-137  gebruiker:  Harm. J. Visser    
3-137  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-138 Franekereind 20soort onroerend goed: kamer    
3-138  eigenaar:  wed. nots. Voorda    
3-138  gebruiker:  wed. nots. Voorda    
3-138  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-139 soort onroerend goed: huis    
3-139  eigenaar:  Beernd Veldhuis    
3-139  gebruiker:  Beernd Veldhuis    
3-139  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-140 soort onroerend goed: huis    
3-140  eigenaar:  wed. Meile Ollema    
3-140  gebruiker:  Teunis Dirks    
3-140  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-141 soort onroerend goed: huis    
3-141  eigenaar:  wed. Meile Ollema    
3-141  gebruiker:  Dirk Roseboom    
3-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-142 soort onroerend goed: hoff    
3-142  eigenaar:  erv. Dirk Huigens    
3-142  gebruiker:  erv. Dirk Huigens    
3-142  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
3-142  grondpacht aan: Jacob Tuininga    
3-142  grondpacht en aanslag:    4‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-143 soort onroerend goed: huis    
3-143  eigenaar:  wed. convoimr. Sloterdijk    
3-143  gebruiker:  wed. convoimr. Sloterdijk    
3-143  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑05‑06 cg
3-144 soort onroerend goed: hof    
3-144  eigenaar:  wed. convoimr. Sloterdijk    
3-144  gebruiker:  wed. convoimr. Sloterdijk    
3-144  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
3-145 soort onroerend goed: woning    
3-145  eigenaar:  Tjeerd Sandstra    
3-145  gebruiker:  Jacob Tjerks    
3-145  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
3-146 soort onroerend goed: hof    
3-146  eigenaar:  H. Portier    
3-146  gebruiker:  H. Portier    
3-146  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑18‑02 cg
3-146 /2 soort onroerend goed: huis    
3-146 /2 eigenaar:  Gerryt Jansen    
3-146 /2 gebruiker:  Gerryt Jansen    
3-146 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-146 /3 soort onroerend goed: huis    
3-146 /3 eigenaar:  Eelke D. Wildschut    
3-146 /3 gebruiker:  Haitse Wouters    
3-146 /3 huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑09‑00 cg
3-147 soort onroerend goed: huis    
3-147  eigenaar:  Hylke Sybes    
3-147  gebruiker:  Dirk gleibacker   
3-147  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-148 soort onroerend goed: hof    
3-148  eigenaar:  Eelke Dirks    
3-148  gebruiker:  Eelke Dirks    
3-148  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-149 Franekereind 40soort onroerend goed: huis    
3-149  eigenaar:  wed. Jan Lennings    
3-149  gebruiker:  wed. Jan Lennings    
3-149  huurwaarde en aanslag:   37‑00‑00 cg 6‑14‑08 cg
3-149  grondpacht aan: Jacob Tuininga    
3-149  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-150 Franekereind 38soort onroerend goed: pakhuis    
3-150  eigenaar:  Sjoerd Talma    
3-150  gebruiker:  Sjoerd Talma    
3-150  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-151 Franekereind 36soort onroerend goed: huis    
3-151  eigenaar:  T. Gratama    
3-151  gebruiker:  Pyter Joosten    
3-151  huurwaarde en aanslag:   59‑00‑00 cg 10‑14‑06 cg
3-152 Franekereind 34soort onroerend goed: huis    
3-152  eigenaar:  Sybe Pieters    
3-152  gebruiker:  Sybe Pieters c.s.   
3-152  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
3-153 soort onroerend goed: huis    
3-153  eigenaar:  Claas Doedes    
3-153  gebruiker:  Claas Doedes    
3-153  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
3-153  grondpacht aan: Jacob Tuininga    
3-153  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-154 Franekereind 32soort onroerend goed: huis    
3-154  eigenaar:  Albert Jansen    
3-154  gebruiker:  Pyter Tjeerds c.s.   
3-154  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
3-155 Franekereind 30soort onroerend goed: huis    
3-155  eigenaar:  wed. Harm. Portier    
3-155  gebruiker:  Hendrik Jansen cum soc.   
3-155  huurwaarde en aanslag:   41‑00‑00 cg 7‑09‑00 cg
3-156 Franekereind 26soort onroerend goed: soutkeet    
3-156  eigenaar:  wed. Harm. Portier    
3-156  gebruiker:  wed. Harm. Portier    
3-156  huurwaarde en aanslag:   193‑00‑00 cg 35‑01‑12 cg
3-157 Franekereind 24soort onroerend goed: schuir    
3-157  eigenaar:  H. Portier    
3-157  gebruiker:  H. Portier    
3-157  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
3-158 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-158  eigenaar:  H. Portier    
3-158  gebruiker:  Weltje Pyters    
3-158  huurwaarde en aanslag:   20‑14‑00 cg 3‑15‑06 cg
3-159 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-159  eigenaar:  wed. Sybe Pyters    
3-159  gebruiker:  Lijsbert Rommerts    
3-159  huurwaarde en aanslag:   22‑15‑00 cg 4‑02‑12 cg
3-160 Franekereind 24soort onroerend goed: huis en brouwerij    
3-160  eigenaar:  H. Portier    
3-160  gebruiker:  H. Portier49-00-00 cg  
3-160  gebruiker:  Hendrik Jans 14-00-00 cg  
3-160  huurwaarde en aanslag:   64‑06‑00 cg 11‑13‑10 cg
3-160  grondpacht aan: vroedsm.vroedsm. Altena    
3-160  grondpacht en aanslag:    0‑08‑00 cg0‑02‑00 cg
3-161 Lammert Warndersteeg 10soort onroerend goed: zoutkeet    
3-161  eigenaar:  Reinder Fontein    
3-161  eigenaar:  Freerk Fontein    
3-161  gebruiker:  Reinder Fontein    
3-161  gebruiker:  Freerk Fontein    
3-161  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-162 Lammert Warndersteeg 8soort onroerend goed: zoutkeet    
3-162  eigenaar:  T. Tjallingii    
3-162  gebruiker:  T. Tjallingii    
3-162  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-163 soort onroerend goed: kamer    
3-163  eigenaar:  wed. nots. Voorda    
3-163  gebruiker:      
3-163  opmerking:  leedig
3-163 /2 soort onroerend goed: huis    
3-163 /2 eigenaar:  Jan Harmens    
3-163 /2 gebruiker:  Jan Harmens    
3-163 /2 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
3-164 Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goed: huis    
3-164  eigenaar:  Jan Ennes    
3-164  gebruiker:  Hendrik Jansen    
3-164  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-165 Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goed: huis    
3-165  eigenaar:  Anthoni Vink    
3-165  gebruiker:  Anthoni Vink c.s.   
3-165  huurwaarde en aanslag:   20‑08‑00 cg 3‑14‑02 cg
3-165  opmerking:  1 kamer leedig
3-166 Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goed: huis    
3-166  eigenaar:  Pyter Jacobs c.s.   
3-166  gebruiker:  Pyter Jacobs c.s.   
3-166  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-166  gebruiker:  Trijntje Alberts    
3-166  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-167 Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goed: schuir en huis    
3-167  eigenaar:  Jan Heins    
3-167  gebruiker:  Jan Heins    
3-167  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-168 Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goed: huis    
3-168  eigenaar:  wed. Adam Goslings    
3-168  gebruiker:  wed. Adam Goslings    
3-168  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-169 Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goed: huis    
3-169  eigenaar:  Paulus Daniels    
3-169  gebruiker:  Paulus Daniels c.s.   
3-169  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-170 Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goed: huis    
3-170  eigenaar:  Hendrikje Daniels    
3-170  gebruiker:  Hendrikje Daniels    
3-170  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
3-171 Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goed: kamer    
3-171  eigenaar:  Albert Dirks    
3-171  gebruiker:  Albert Dirks    
3-171  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-172 soort onroerend goed: huis    
3-172  eigenaar:  Hendrik Jansen    
3-172  gebruiker:  Hendrik Jansen    
3-172  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
3-172  opmerking:  het beneden huis leedig
3-173 Kruisstraat 10soort onroerend goed: wooning    
3-173  eigenaar:  dr. Tjallingii c.s.   
3-173  gebruiker:  Migchiel Romkes c.s.   
3-173  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-174 Kruisstraat 10soort onroerend goed: pakhuis    
3-174  eigenaar:  Claas Leistra    
3-174  gebruiker:  Claas Leistra    
3-174  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
3-175 Kruisstraat 8soort onroerend goed: mouterij    
3-175  eigenaar:  Jan Symons    
3-175  eigenaar:  Eibert Olthof    
3-175  gebruiker:  Jan Symons    
3-175  gebruiker:  Eibert Olthof    
3-175  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-176 Kruisstraat 6soort onroerend goed: pakhuis    
3-176  eigenaar:  erv. Hylke Joh. Hanekuik    
3-176  gebruiker:  erv. Hylke Joh. Hanekuik    
3-176  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-177 Heiligeweg 60soort onroerend goed: schuir en tuin    
3-177  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
3-177  gebruiker:  Joris Aarts c.s.   
3-177  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
3-178 soort onroerend goed: huis    
3-178  eigenaar:  Minne Pyters    
3-178  gebruiker:  Willem Symons    
3-178  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-179 soort onroerend goed: huis    
3-179  eigenaar:  Minne Pyters    
3-179  gebruiker:  Minne Pyters    
3-179  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-180 soort onroerend goed: huis    
3-180  eigenaar:  Broer Tjeerds    
3-180  gebruiker:  Broer Tjeerds    
3-180  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-181 soort onroerend goed: kamer    
3-181  eigenaar:  H. Portier    
3-181  gebruiker:  Corn. Fransen    
3-181  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
3-182 soort onroerend goed: huis    
3-182  eigenaar:  gemeente    
3-182  gebruiker:  wed. Jan de Wilda    
3-182  opmerking:  woont vergeefs
3-183 Franekereind 14soort onroerend goed: kamer    
3-183  eigenaar:  Hylke Hanekuik    
3-183  gebruiker:  Jan Gerloffs 14-00-00 cg  
3-183  gebruiker:  Harmen Bauckes 14-00-00 cg  
3-183  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
3-184 Franekereind 16soort onroerend goed: huis    
3-184  eigenaar:  Freerk Fontein    
3-184  gebruiker:  Freerk Fontein    
3-184  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
3-185 soort onroerend goed: huis    
3-185  eigenaar:  Freerk Fontein    
3-185  gebruiker:  Jacob Johannes    
3-185  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-186 soort onroerend goed: pakhuis    
3-186  eigenaar:  Hendrik L. Wolda    
3-186  gebruiker:  Hendrik L. Wolda    
3-186  gebruiker:  wed. Symon Jacobs    
3-186  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
3-187 Franekereind 10soort onroerend goed: huis    
3-187  eigenaar:  erv. vroedsm. Baxma    
3-187  gebruiker:  Jarig Eelcoma    
3-187  huurwaarde en aanslag:   61‑00‑00 cg 11‑01‑12 cg
3-188 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-188  eigenaar:  Freerk Fontein    
3-188  gebruiker:  Freerk Fontein    
3-188  huurwaarde en aanslag:   75‑00‑00 cg 13‑12‑10 cg
3-188  opmerking:  huurwaarde en aanslag samen met 3-189
3-189 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-189  eigenaar:  Freerk Fontein    
3-189  gebruiker:  Freerk Fontein    
3-189  huurwaarde en aanslag:   75‑00‑00 cg 13‑12‑10 cg
3-189  opmerking:  huurwaarde en aanslag samen met 3-188
3-190 Franekereind 6soort onroerend goed: huis    
3-190  eigenaar:  erv. Hylcke Hanekuik    
3-190  gebruiker:  erv. Hylcke Hanekuik    
3-190  huurwaarde en aanslag:   103‑00‑00 cg 18‑13‑04 cg
3-191 soort onroerend goed: huis    
3-191  eigenaar:  erv. Hylcke Hanekuik    
3-191  gebruiker:  Joost Hendriks    
3-191  huurwaarde en aanslag:   28‑10‑00 cg 5‑01‑12 cg
3-192 Franekereind 4soort onroerend goed: huis    
3-192  eigenaar:  wed. Rinse Abbes    
3-192  gebruiker:  wed. Rinse Abbes    
3-192  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-193 Franekereind 2soort onroerend goed: huis    
3-193  eigenaar:  Feite Tjommes    
3-193  gebruiker:  Feite Tjommes    
3-193  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
3-194 soort onroerend goed: huis    
3-194  eigenaar:  Gerben Jansen    
3-194  gebruiker:  Arent Wouters    
3-194  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
3-195 Heiligeweg 68soort onroerend goed: huis    
3-195  eigenaar:  Rimmert Huiberts    
3-195  gebruiker:  Rimmert Huberts    
3-195  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
3-196 Heiligeweg 66soort onroerend goed: huis    
3-196  eigenaar:  Sjoerd P. Aardenberg    
3-196  gebruiker:  Corn. Aardenberg    
3-196  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
3-197 Heiligeweg 64soort onroerend goed: huis    
3-197  eigenaar:  wed. Hylke Hanekuik    
3-197  gebruiker:  Hendrik Claver    
3-197  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 8‑10‑14 cg
3-198 Heiligeweg 62soort onroerend goed: huis    
3-198  eigenaar:  Joris Aarts    
3-198  gebruiker:  Joris Aarts    
3-198  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-199 Heiligeweg 60soort onroerend goed: huis    
3-199  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
3-199  gebruiker:  ds. Harkenroth    
3-199  huurwaarde en aanslag:   130‑00‑00 cg 23‑12‑10 cg
3-200 soort onroerend goed: huis    
3-200  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
3-200  gebruiker:  Douwe Sybes    
3-200  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
3-201 Heiligeweg 58soort onroerend goed: huis    
3-201  eigenaar:  Jan de Boer    
3-201  gebruiker:  Jan de Boer    
3-201  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-202 Heiligeweg 56soort onroerend goed: huis    
3-202  eigenaar:  Jan Christoffels    
3-202  gebruiker:  erv. Sybren Jogchems    
3-202  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-202  opmerking:  het beneden huis ledig
3-203 Heiligeweg 54soort onroerend goed: huis    
3-203  eigenaar:  Otte Johannes    
3-203  gebruiker:  Otte Johannes    
3-203  huurwaarde en aanslag:   37‑00‑00 cg 6‑14‑08 cg
3-204 Heiligeweg 52soort onroerend goed: huis    
3-204  eigenaar:  Doede Bakker    
3-204  gebruiker:  Jan Schonebeek    
3-204  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
3-205 Heiligeweg 50soort onroerend goed: huis    
3-205  eigenaar:  Doede Bakker    
3-205  gebruiker:  Eke Sjoerds    
3-205  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-206 Heiligeweg 48soort onroerend goed: huis    
3-206  eigenaar:  wed. Tjeerd Poort    
3-206  gebruiker:  wed. Tjeerd Poort c.s.   
3-206  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-207 Heiligeweg 42soort onroerend goed: huis    
3-207  eigenaar:  Jan Clazen    
3-207  eigenaar:  Eeke Sjoerds    
3-207  gebruiker:  Tettje Gerbens cum soc.   
3-207  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
3-207 /2 soort onroerend goed: huis    
3-207 /2 eigenaar:  Tjerk Lolkes    
3-207 /2 gebruiker:  Tjerk Lolkes    
3-207 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-207 /3Heiligeweg 38soort onroerend goed: huis    
3-207 /3 eigenaar:  Johannes Fredriks    
3-207 /3 gebruiker:  Johannes Fredriks    
3-207 /3 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-208 soort onroerend goed: huis    
3-208  eigenaar:  wed. Albert Ruirds    
3-208  gebruiker:  wed. Albert Ruirds    
3-208  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
4-001 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-001  eigenaar:  wed. Pyter Jans Trompetter    
4-001  gebruiker:  wed. Pyter Jans Trompetter    
4-001  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 7‑01‑12 cg
4-002 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-002  eigenaar:  Claaske Stapert    
4-002  eigenaar:  Geeske Stapert    
4-002  gebruiker:  Willem van Cassel    
4-002  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
4-003 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-003  eigenaar:  wed. Jacob Lolles    
4-003  gebruiker:  wed. Jacob Lolles    
4-003  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-004 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-004  eigenaar:  wed. Jacob Lolles    
4-004  gebruiker:  wed. Jacob Lolles    
4-004  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-005 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-005  eigenaar:  Tjerk IJsenbeek    
4-005  eigenaar:  Sydske Hansen    
4-005  gebruiker:  Tjerk IJsenbeek    
4-005  gebruiker:  Pyter Reinders    
4-005  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-006 Carl Visschersteeg 2soort onroerend goed: huis    
4-006  eigenaar:  Jacob Buitenpost    
4-006  gebruiker:  Jan Lammerts    
4-006  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-007 Carl Visschersteeg 4soort onroerend goed: huis    
4-007  eigenaar:  wed. Jane Jansen    
4-007  gebruiker:  wed. Jane Jansen    
4-007  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
4-008 Carl Visschersteeg 6soort onroerend goed: huis    
4-008  eigenaar:  wed. Jane van Sloten    
4-008  gebruiker:  Douwe P. Meetje    
4-008  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-009 Carl Visschersteeg 8soort onroerend goed: huis    
4-009  eigenaar:  wed. Jan Janzen    
4-009  gebruiker:  Yede Yedes    
4-009  huurwaarde en aanslag:   12‑10‑00 cg 2‑05‑06 cg
4-010 Carl Visschersteeg 10soort onroerend goed: kamer    
4-010  eigenaar:  erv. Jan Corneles    
4-010  gebruiker:  erv. Jan Corneles    
4-010  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-010  opmerking:  onverm.
4-011 Carl Visschersteeg 12soort onroerend goed: kamer    
4-011  eigenaar:  Lammert Dirks    
4-011  gebruiker:  Lammert Dirks    
4-011  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-012 Carl Visschersteeg 14soort onroerend goed: tuin en kamer    
4-012  eigenaar:  Jacob Buitenpost    
4-012  gebruiker:  Jacob Buitenpost    
4-012  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-012  opmerking:  [in het register ten tweeden male vermeld als 4-011 /2]
4-013 Carl Visschersteeg 16soort onroerend goed: kamer    
4-013  eigenaar:  wed. Gerard Suiringar    
4-013  gebruiker:      
4-013  opmerking:  ledig
4-013  opmerking:  [in het register vermeld als 4-012]
4-014 soort onroerend goed: kamer    
4-014  eigenaar:  Claas Leistra    
4-014  gebruiker:  Ettje Willems    
4-014  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-015 soort onroerend goed: kamer    
4-015  eigenaar:  Jacob Buitenpost    
4-015  gebruiker:  Cornelia Kuik    
4-015  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-016 soort onroerend goed: kamer    
4-016  eigenaar:  Albert Jacobs    
4-016  gebruiker:  Johannes Janzen    
4-016  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-017 Carl Visschersteeg 1soort onroerend goed: huis    
4-017  eigenaar:  erv. vroedsm. Sybeda    
4-017  gebruiker:      
4-017  opmerking:  ledig
4-018 Schritsen 58soort onroerend goed: woning    
4-018  eigenaar:  Johannes Acama    
4-018  gebruiker:  Joost Auckes    
4-018  opmerking:  ledig
4-019 Schritsen 58soort onroerend goed: huis    
4-019  eigenaar:  Cornelis Oudeman    
4-019  gebruiker:  militairen    
4-019  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑03‑10 cg
4-020 soort onroerend goed: huis    
4-020  eigenaar:  Marijke Huigens c.s.   
4-020  gebruiker:  Auke Ottes militairen    
4-020  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
4-021 Brouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-021  eigenaar:  Elske Martens    
4-021  gebruiker:  Elske Martens    
4-021  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-020 /2 soort onroerend goed: huis    
4-020 /2 eigenaar:  wed. Ruird Simons    
4-020 /2 gebruiker:  wed. Ruird Simons    
4-020 /2 huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-021 /2 soort onroerend goed: huis    
4-021 /2 eigenaar:  Gerben Pyters    
4-021 /2 gebruiker:  Gerben Pyters    
4-021 /2 huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-022 soort onroerend goed: huis    
4-022  eigenaar:  erv. vroedsm. Sybeda    
4-022  gebruiker:  Tjebbe Spannenburg    
4-022  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-023 Brouwersstraat 8soort onroerend goed: huis    
4-023  eigenaar:  wed. Dirk Agema    
4-023  gebruiker:  wed. Dirk Agema    
4-023  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-024 Brouwersstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-024  eigenaar:  Abbe Rinses    
4-024  gebruiker:  Johannes Jans    
4-024  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
4-025 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-025  eigenaar:  Abbe Rinses    
4-025  gebruiker:  Freerk Pyters    
4-025  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑06 cg
4-026 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-026  eigenaar:  Tjebbe Spannenburg    
4-026  gebruiker:  Tjebbe Spannenburg    
4-026  huurwaarde en aanslag:   62‑00‑00 cg 11‑05‑06 cg
4-027 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-027  eigenaar:  Claas Doedes    
4-027  gebruiker:  Claas Doedes    
4-027  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-028 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-028  eigenaar:  wed. Gerlof Alberts    
4-028  gebruiker:  wed. Gerlof Alberts    
4-028  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 8‑07‑04 cg
4-029 Brouwersstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-029  eigenaar:  Douwe Reins    
4-029  gebruiker:  Douwe Reins    
4-029  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
4-030 Brouwersstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-030  eigenaar:  Beert Dirks    
4-030  gebruiker:  Beert Dirks    
4-030  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-031 Brouwersstraat 20soort onroerend goed: huis    
4-031  eigenaar:  Jan Hendriks    
4-031  gebruiker:  Jan Hendriks    
4-031  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-032 Brouwersstraat 22soort onroerend goed: huis    
4-032  eigenaar:  erv. Ybeltje Broers    
4-032  gebruiker:  Age Jacobs    
4-032  huurwaarde en aanslag:   41‑00‑00 cg 7‑09‑00 cg
4-033 Brouwersstraat 24soort onroerend goed: huis    
4-033  eigenaar:  A. Scheltinga    
4-033  gebruiker:  Gepke Ages    
4-033  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
4-034 Brouwersstraat 26soort onroerend goed: huis    
4-034  eigenaar:  Eeke Jansz    
4-034  gebruiker:  Eeke Jansz    
4-034  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
4-035 Brouwersstraat 28soort onroerend goed: huis    
4-035  eigenaar:  Thomas Jansen    
4-035  gebruiker:  Thomas Jansen c.s.   
4-035  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-035 /2 soort onroerend goed: kamer    
4-035 /2 eigenaar:  Eeke Jansz    
4-035 /2 gebruiker:  Eeke Jansz    
4-035 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-035 /3 soort onroerend goed: koolstek    
4-035 /3 eigenaar:  Eeke Jansz    
4-035 /3 gebruiker:  Eeke Jansz    
4-035 /3 huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-036 Zuiderhaven 79soort onroerend goed: huis    
4-036  eigenaar:  Hidde Brouwer    
4-036  gebruiker:  Hidde Brouwer    
4-036  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-037 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-037  eigenaar:  wed. b[urgem]r. Crytenburg    
4-037  gebruiker:  ds. van Velsen    
4-037  huurwaarde en aanslag:   124‑00‑00 cg 22‑10‑14 cg
4-038 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-038  eigenaar:  ds. van Velsen    
4-038  gebruiker:  Doitse Tjeerds    
4-038  huurwaarde en aanslag:   43‑00‑00 cg 7‑16‑06 cg
4-039 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-039  eigenaar:  de hr. Camminga    
4-039  gebruiker:  Anthoni de Groot    
4-039  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
4-039  grondpacht aan: Jelte Ruirds erven   
4-039  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-040 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-040  eigenaar:  de hr. Camminga    
4-040  gebruiker:  de hr. Camminga    
4-040  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-041 soort onroerend goed: huis    
4-041  eigenaar:  Corneles Brouwer    
4-041  gebruiker:  Corneles Brouwer    
4-041  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-042 Zuiderhaven 73soort onroerend goed: huis    
4-042  eigenaar:  b[urgem]r. van der Brug    
4-042  gebruiker:  b[urgem]r. van der Brug    
4-042  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑16‑06 cg
4-043 Raamstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-043  eigenaar:  Pier Wouters    
4-043  gebruiker:  Pier Wouters    
4-043  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-044 Raamstraat 5soort onroerend goed: huis en stal    
4-044  eigenaar:  Teunes Jarigs    
4-044  gebruiker:  Albert Jacobs    
4-044  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
4-045 Raamstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-045  eigenaar:  wed. Gosse Jans    
4-045  gebruiker:  wed. Gosse Jans    
4-045  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-046 Raamstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-046  eigenaar:  Paulus Dirks    
4-046  gebruiker:  Paulus Dirks    
4-046  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-047 Schritsen 50soort onroerend goed: gleibackerij    
4-047  eigenaar:  Pyter Gelinde    
4-047  gebruiker:  Pyter Gelinde    
4-047  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-048 Schritsen 50soort onroerend goed: huis    
4-048  eigenaar:  Jacob Willems    
4-048  gebruiker:  Johannes Jacobs    
4-048  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
4-049 Kerkpoortstraat 69soort onroerend goed:     
4-049  eigenaar:  wed. b[urgem]r. Vosma    
4-049  gebruiker:  Pyter Douwes    
4-049  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-050 Kerkpoortstraat 67soort onroerend goed: woning    
4-050  eigenaar:  Antje Douwes    
4-050  gebruiker:  Antje Douwes    
4-050  opmerking:  onvermogende
4-051 Kerkpoortstraat 65soort onroerend goed: woning    
4-051  eigenaar:  b[urgem]r. Vosma erven   
4-051  gebruiker:  Pyter Douwes    
4-051  opmerking:  woont vergeefs
4-052 Kerkpoortstraat 59soort onroerend goed: woning    
4-052  eigenaar:  Eelke Pyters    
4-052  gebruiker:  Eelke Pyters    
4-052  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-053 Kerkpoortstraat 57soort onroerend goed: huis    
4-053  eigenaar:  Jan Sacharias    
4-053  gebruiker:  Jan Sacharias    
4-053  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-054 Rapenburg 14soort onroerend goed: huis    
4-054  eigenaar:  wed. Harmen Ysraels    
4-054  gebruiker:  wed. Harmen Ysraels    
4-054  opmerking:  onvermogende
4-055 Rapenburg 16soort onroerend goed: huisje    
4-055  eigenaar:  Jan Wouters    
4-055  gebruiker:  Jan Wouters    
4-055  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-055 /2 soort onroerend goed: huis    
4-055 /2 eigenaar:  Gerryt Harmens    
4-055 /2 eigenaar:  Jan Wouters    
4-055 /2 gebruiker:  Gerryt Harmens    
4-055 /2 huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
4-055 /2 gebruiker:  Jan Wouters    
4-055 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-056 soort onroerend goed: huis    
4-056  eigenaar:  Jan Rienks    
4-056  gebruiker:  Gerryt Steffens    
4-056  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-057 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-057  eigenaar:  G. Vermeersch erven   
4-057  gebruiker:  Jan Heins    
4-057  opmerking:  geeft geen huir
4-058 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-058  eigenaar:  G. Vermeersch erven   
4-058  gebruiker:  G. Vermeersch erven   
4-058  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
4-059 Rapenburg 18soort onroerend goed: hof    
4-059  eigenaar:  G. Vermeersch erven   
4-059  gebruiker:  G. Vermeersch erven   
4-059  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-060 Rapenburg 20soort onroerend goed: huis    
4-060  eigenaar:  Harm. Portier    
4-060  gebruiker:  Harm. Portier    
4-060  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
4-061 Rapenburg 20soort onroerend goed: hof    
4-061  eigenaar:  Harm. Portier    
4-061  gebruiker:  Harm. Portier    
4-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-062 Rapenburg 22soort onroerend goed: kamer    
4-062  eigenaar:  Harm. Portier    
4-062  gebruiker:  Neeltje Jans    
4-062  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-063 Rapenburg 22soort onroerend goed: woning    
4-063  eigenaar:  Hendrik Rienks    
4-063  gebruiker:  Hendrik Rienks    
4-063  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-064 soort onroerend goed: huis    
4-064  eigenaar:  Gerryt Gerryts    
4-064  gebruiker:  Gerryt Gerryts    
4-064  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-065 soort onroerend goed: huis    
4-065  eigenaar:  Jan Blom    
4-065  gebruiker:  Jan Blom    
4-065  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-066 soort onroerend goed: huis    
4-066  eigenaar:  Beernd Beernds    
4-066  gebruiker:  Beernd Beernds    
4-066  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-067 Rapenburg 4soort onroerend goed: huis    
4-067  eigenaar:  wed. Beernd Kok    
4-067  gebruiker:  wed. Beernd Kok    
4-067  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-068 Rapenburg 2soort onroerend goed: huis    
4-068  eigenaar:  Teunes Wouters    
4-068  gebruiker:  Teunes Wouters    
4-068  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-069 soort onroerend goed: huis    
4-069  eigenaar:  Doeke Sierks    
4-069  gebruiker:  Doeke Sierks    
4-069  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-070 soort onroerend goed: huis    
4-070  eigenaar:  Jan Ottes    
4-070  gebruiker:  Jan Ottes    
4-070  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-071 soort onroerend goed: huis    
4-071  eigenaar:  Harmen Jansen    
4-071  gebruiker:  Harmen Jansen    
4-071  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-072 soort onroerend goed: huis    
4-072  eigenaar:  Jan Jansen    
4-072  gebruiker:  Beerrnd Jansen    
4-072  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-073 soort onroerend goed: huis    
4-073  eigenaar:  Sjoerd Talma    
4-073  gebruiker:  Theodorus Bensonides10-00-00 cg  
4-073  gebruiker:  wed. Jacob Sapes 10-00-00 cg  
4-073  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-074 soort onroerend goed: huis    
4-074  eigenaar:  Jan Rienks    
4-074  gebruiker:  Evert Sapes    
4-074  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-075 Kerkpoortstraat 22soort onroerend goed: stal    
4-075  eigenaar:  Robijn Arjens    
4-075  gebruiker:  Robijn Arjens    
4-075  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-076 Hofstraat 32soort onroerend goed: huis en schuur    
4-076  eigenaar:  Jan Rienks    
4-076  gebruiker:  Fedde Minnes    
4-076  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-077 Hofstraat 30soort onroerend goed: huis    
4-077  eigenaar:  Hendrik Jansen Campen    
4-077  gebruiker:  Hendrik Jansen Campen    
4-077  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-078 Hofstraat 28soort onroerend goed: kamer    
4-078  eigenaar:  Mennonite gemeente    
4-078  gebruiker:      
4-078  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-079 Hofstraat 26soort onroerend goed: kamer    
4-079  eigenaar:  Seerp Wildschut    
4-079  gebruiker:  IJsbrand Harmens    
4-079  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-080 Hofstraat 22soort onroerend goed: kamer    
4-080  eigenaar:  Lucas Jansen    
4-080  gebruiker:  Lucas Jansen    
4-080  opmerking:  onvermogende
4-081 Hofstraat 20soort onroerend goed: stal    
4-081  eigenaar:  wed. b[urgem]r. Vosma    
4-081  gebruiker:  wed. b[urgem]r. Vosma    
4-081  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-082 Hofstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-082  eigenaar:  wed. b[urgem]r. Vosma    
4-082  gebruiker:  wed. b[urgem]r. Vosma    
4-082  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-083 Hofstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-083  eigenaar:  Teunes Wesling    
4-083  gebruiker:  Teunes Wesling    
4-083  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-084 Hofstraat 6soort onroerend goed:     
4-084  eigenaar van 1/2:  Jacob Josephs    
4-084  gebruiker van 1/2:  Jan Rienks    
4-084  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-084  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
4-085 Hofstraat 6soort onroerend goed: huis    
4-085  eigenaar:  Cent Ypes    
4-085  gebruiker:  Cent Ypes    
4-085  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-086 Hofstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-086  eigenaar:  Seerp Pyters    
4-086  gebruiker:  Seerp Pyters    
4-086  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-087 Hofstraat 24soort onroerend goed: hof    
4-087  eigenaar:  Seerp Wildschut    
4-087  gebruiker:  Seerp Wildschut    
4-087  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-087 /2Hofstraat 12soort onroerend goed: kamer    
4-087 /2 eigenaar:  Sjoerd Pyters    
4-087 /2 gebruiker:  Harmen Gerryts    
4-087 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-088 Kerkpoortstraat 24soort onroerend goed: hof    
4-088  eigenaar:  Robijn Arjens    
4-088  gebruiker:  Robijn Arjens    
4-088  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-089 soort onroerend goed: panwerk    
4-089  eigenaar:  Jan Reus    
4-089  gebruiker:  Jan Reus    
4-089  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-090 soort onroerend goed: huis    
4-090  eigenaar:  Jan Reus    
4-090  gebruiker:  Hiltje Harmens    
4-090  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
4-091 Rozengracht 17soort onroerend goed: huis    
4-091  eigenaar:  Albert Hiddes    
4-091  gebruiker:  Albert Hiddes    
4-091  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-092 Rozengracht 19soort onroerend goed: huis    
4-092  eigenaar:  Dirk Cramer    
4-092  gebruiker:  Hans Tytes    
4-092  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
4-093 Rozengracht 21soort onroerend goed: huis    
4-093  eigenaar:  Dirk Cramer    
4-093  gebruiker:  Dirk Cramer    
4-093  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-094 Hofstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-094  eigenaar:  Jan Rienks    
4-094  gebruiker:  Jan Rienks    
4-094  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-095 Hofstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-095  eigenaar:  Hendrik Alberts    
4-095  gebruiker:  Hendrik Alberts    
4-095  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-096 soort onroerend goed: huis    
4-096  eigenaar:  wed. Hendrik Janzen    
4-096  gebruiker:  wed. Hendrik Janzen    
4-096  opmerking:  onvermogende
4-097 Kerkpad 32soort onroerend goed: huis    
4-097  eigenaar:  Loiter Caspers    
4-097  gebruiker:  Loiter Caspers    
4-097  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-098 Kerkpad 30soort onroerend goed: huis    
4-098  eigenaar:  Hans Menses    
4-098  gebruiker:  Wybe Piers    
4-098  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-099 Kerkpad 26soort onroerend goed: kamer    
4-099  eigenaar:  Harmen Beernds    
4-099  gebruiker:  Harmen Beernds    
4-099  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
4-099 /2 soort onroerend goed: kamer    
4-099 /2 eigenaar:  Sybe Pyters    
4-099 /2 gebruiker:  Jan Sacharias    
4-099 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-100 Kerkpad 22soort onroerend goed: twee kamers    
4-100  eigenaar:  Pyter Clasen    
4-100  gebruiker:  Pyter Clasen    
4-100  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-101 soort onroerend goed: huis    
4-101  eigenaar:  Jan Blauw    
4-101  gebruiker:  Trijntje Yemes    
4-101  opmerking:  woont vergeefs
4-102 soort onroerend goed: huis    
4-102  eigenaar:  Beernd Harmens    
4-103 soort onroerend goed: huis    
4-103  eigenaar:  Egbert Jans Pool    
4-103  gebruiker:  Egbert Jans Pool    
4-103  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-104 soort onroerend goed: huis    
4-104  eigenaar:  Hendrik Corneles    
4-104  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-105 soort onroerend goed: huis    
4-105  eigenaar:  Beernd Jans    
4-105  gebruiker:  Gerryt Harmens    
4-105  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-106 soort onroerend goed: huis    
4-106  eigenaar:  Jacob Willems    
4-106  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-107 Romastraat 10soort onroerend goed: huis    
4-107  eigenaar:  Haitse Wybrens    
4-107  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-108 Romastraat 12soort onroerend goed: huis Roma    
4-108  eigenaar:      
4-108  huurwaarde en aanslag:   152‑00‑00 cg 27‑12‑10 cg
4-109 soort onroerend goed: huis    
4-109  eigenaar:  burgemr. Velthuis erven   
4-109  gebruiker:  Freerk Wybrens    
4-109  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-110 soort onroerend goed: tuin    
4-110  eigenaar:  vroedsman Siderius    
4-110  huurwaarde en aanslag:   9‑10‑00 cg 1‑14‑08 cg
4-111 soort onroerend goed: hof    
4-111  eigenaar:  capt. Prigge erven   
4-111  gebruiker:  Ewoud Frank    
4-111  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
4-112 soort onroerend goed: huis    
4-112  eigenaar:  capt. Prigge erven   
4-112  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-111  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-111  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-113 soort onroerend goed: huis    
4-113  eigenaar:  Willem Bouwes    
4-113  gebruiker:  Aaltje Gerryts    
4-113  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
4-114 soort onroerend goed: kamer    
4-114  eigenaar:  capt. Prigge erven   
4-114  gebruiker:      
4-114  opmerking:  behoort onder no. 111
4-115 soort onroerend goed: kamer    
4-115  eigenaar:  Jan Beernds    
4-115  gebruiker:  Jan Beernds    
4-115  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-116 soort onroerend goed: huis    
4-116  eigenaar:  Harryt Eeuwes c.s.   
4-116  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-117 soort onroerend goed: huis    
4-117  eigenaar:  capt. Prigge erven   
4-117  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-118 soort onroerend goed: huis    
4-118  eigenaar:  Jan Jansen    
4-118  gebruiker:  Jan Jansen 15-00-00 cg  
4-118  huurwaarde en aanslag:   27‑10‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-118 /2 soort onroerend goed: huis    
4-118 /2 eigenaar:  Douwe Douwes    
4-118 /2 gebruiker:  Douwe Douwes    
4-118 /2 huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
4-120 Hofstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-120  eigenaar:  Broer Wybrens    
4-120  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-121 Hofstraat 9soort onroerend goed: huis    
4-121  eigenaar:  Gosse Tjebbes nom.ux.   
4-121  gebruiker:  Gosse Tjebbes nom.ux.   
4-121  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-122 Hofstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-122  eigenaar:  Sjoerd Arjens    
4-122  gebruiker:  IJsbrand Ypes    
4-122  huurwaarde en aanslag:   13‑10‑00 cg 2‑08‑14 cg
4-123 Hofstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-123  eigenaar:  Hendrik Faber    
4-123  gebruiker:  Jan Obbes    
4-123  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
4-124 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-124  eigenaar:  Johannes Hylkema    
4-124  gebruiker:  ds. Pieckenbroek    
4-124  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-122  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-122  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-125 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-125  eigenaar:  Hendrik Jansen    
4-125  opmerking:  pauper
4-125  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-125  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-126 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-126  eigenaar:  Meinert Hendriks    
4-126  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-127 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-127  eigenaar:  Jacob Jarigs    
4-127  gebruiker:  Jacob Jarigs    
4-127  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-127  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-127  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-128 Hofstraat 21soort onroerend goed: kamer    
4-128  eigenaar:  Bonte Douwes    
4-128  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-128  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-128  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-129 soort onroerend goed: huis    
4-129  eigenaar:  Dirk Cramer n.ux.   
4-129  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-129  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-129  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-130 Hofstraat 25soort onroerend goed: woning    
4-130  eigenaar:  Jacob Alberts    
4-130  gebruiker:  pauper Jacob Alberts    
4-130  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-131 Hofstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-131  eigenaar:  Regt Simons    
4-131  gebruiker:  Regt Simons    
4-131  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-131  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-131  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-132 Hofstraat 21soort onroerend goed: woning    
4-132  eigenaar:  Albert Jansen    
4-132  gebruiker:  Albert Jansen    
4-132  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-132  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-132  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-133 Hofstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-133  eigenaar:  Albert Jansen    
4-133  gebruiker:  Albert Jansen    
4-133  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-134 Hofstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-134  eigenaar:  Anthoni Vink    
4-132  opmerking:  pauper
4-134  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-135 Hofstraat 29soort onroerend goed: hoff    
4-135  eigenaar:  Anthoni Vink    
4-135  opmerking:  
4-135  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-136 Rozengracht 7soort onroerend goed: hof    
4-136  eigenaar:  Wopke Buma    
4-136  gebruiker:  Wopke Buma    
4-136  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-137 Hofstraat 29soort onroerend goed: hof    
4-137  eigenaar:  Anthoni Vink    
4-137  gebruiker:  Anthoni Vink    
4-137  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-138 soort onroerend goed: hof    
4-138  eigenaar:  Jan Reus    
4-138  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
4-139 Hofstraat 4soort onroerend goed: kamer    
4-139  eigenaar:  Jan Broers    
4-139  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-140 soort onroerend goed: kamer    
4-140  eigenaar:  Ype Meinerts    
4-140  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-141 soort onroerend goed: huis    
4-141  eigenaar:  Seerp Wildschut    
4-141  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-142 soort onroerend goed: kamer    
4-142  eigenaar:  wed. Cornelis Menses    
4-140  opmerking:  pauper
4-142  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-143 Heiligeweg 6soort onroerend goed: huis    
4-143  eigenaar:  Paulus Dirks    
4-143  gebruiker:  Jan Pyters    
4-143  huurwaarde en aanslag:   36‑05‑00 cg 6‑11‑12 cg
4-143  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk erven   
4-143  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
4-144 Heiligeweg 4soort onroerend goed: huis    
4-144  eigenaar:  Evert Paulus    
4-144  gebruiker:  Hendricus Lensing    
4-144  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-145 Heiligeweg 2soort onroerend goed: huis    
4-145  eigenaar:  Johannes de Waerd    
4-145  gebruiker:  Johannes de Waerd    
4-145  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-145  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk erven   
4-145  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-146 Brouwersstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-146  eigenaar:  Willem van Cassel    
4-146  gebruiker:  Harke Teunes    
4-146  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
4-147 Both Apothekerstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-147  eigenaar:  Albert Jacobs    
4-147  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-148 Both Apothekerstraat 4soort onroerend goed: huis    
4-148  eigenaar:  Pyter Aukes    
4-148  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-148  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk erven   
4-148  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-149 Both Apothekerstraat 6soort onroerend goed: huis    
4-149  eigenaar:  Sybe Ottes erven   
4-149  gebruiker:  Sipke Weiland    
4-149  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-150 Brouwersstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-150  eigenaar:  b[urgem]r. Hogeboom    
4-150  gebruiker:  b[urgem]r. Hogeboom    
4-150  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-151 Brouwersstraat 9soort onroerend goed: huis    
4-151  eigenaar:  wed. vroedsman Siderius    
4-151  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 7‑01‑12 cg
4-152 Brouwersstraat 11soort onroerend goed: huis    
4-152  eigenaar:  wed. vroedsman Siderius    
4-152  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
4-153 Brouwersstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-153  eigenaar:  ds. Luidinga    
4-153  gebruiker:  Geeske Jans c.s.   
4-153  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-153  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk erven   
4-153  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-154 Brouwersstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-154  eigenaar:  Johannes Wighuis    
4-154  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-155 Brouwersstraat 17soort onroerend goed: huis    
4-155  eigenaar:  Dirk Bartling    
4-155  gebruiker:  Dirk Bartling    
4-155  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-156 Brouwersstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-156  eigenaar:  Jan Harmens    
4-156  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-157 Brouwersstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-157  eigenaar:  Pyter Freerks    
4-157  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
4-158 Brouwersstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-158  eigenaar:  wed. Tyte Tytes    
4-158  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
4-159 Brouwersstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-159  eigenaar:  wed. Dirk IJsbrands    
4-159  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
4-157  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-157  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-160 Brouwersstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-160  eigenaar:  Simon Fockes    
4-160  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
4-161 Hofstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-161  eigenaar:  Jetse Ottes    
4-161  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-162 Hofstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-162  eigenaar:  Pyter Sierks    
4-162  gebruiker:  Baukje Jeltes cum soc.   
4-162  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-163 Hofstraat 5soort onroerend goed: huis    
4-163  eigenaar:  wed. Meinert Hansen    
4-163  gebruiker:  wed. Meinert Hansen    
4-163  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-164 Zuiderplein 1soort onroerend goed: huis    
4-164  eigenaar:  Pyter Tjallings erven   
4-164  gebruiker:  Pyter Tjallings erven   
4-164  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
4-165 Zuiderplein 1soort onroerend goed: woning    
4-165  eigenaar:  Tjebbe Gosses    
4-165  gebruiker:  Tjebbe Gosses    
4-165  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-166 Rozengracht 3soort onroerend goed: huis    
4-166  eigenaar:  Johannes Andries    
4-166  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-167 Rozengracht 7soort onroerend goed: huis    
4-167  eigenaar:  b[urgem]r. Buma    
4-167  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-168 Rozengracht 9soort onroerend goed: woning en hof    
4-168  eigenaar:  Anthoni Vink    
4-168  gebruiker:  Anthoni Vink    
4-168  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
4-169 Rozengracht 11soort onroerend goed: hof en kamer    
4-169  eigenaar:  Pieter Scheltema    
4-169  gebruiker:  Pieter Scheltema    
4-169  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-170 Rozengracht 13soort onroerend goed: panwerk    
4-170  eigenaar:  Arjen Altena erven   
4-170  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-171 Rozengracht 24soort onroerend goed: 3 kamers    
4-171  eigenaar:  dr. B. Jelgersma    
4-171  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-172 Rozengracht 26soort onroerend goed: huis    
4-172  eigenaar:  Albert Ruirds    
4-172  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
4-173 Rozengracht 22soort onroerend goed: hof    
4-173  eigenaar:  Jan Cramer    
4-173  gebruiker:      
4-173  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-174 Rozengracht 28soort onroerend goed: huis    
4-174  eigenaar:  Teunes Jansen    
4-174  gebruiker:  Beernd Beernds    
4-174  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑12 cg
4-175 Rozengracht 24soort onroerend goed: kamer    
4-175  eigenaar:  Johannes Elgersma    
4-175  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-176 Rozengracht 22soort onroerend goed: panwerk    
4-176  eigenaar:  dr. Jelgersma    
4-176  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-175 /2 soort onroerend goed: huis en molen    
4-175 /2 eigenaar van 1/2:  Jan Rienks    
4-175 /2 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
4-178 Rozengracht 20soort onroerend goed: panwerk    
4-178  eigenaar:  Harm. Gonggrijp erven   
4-178  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-179 Rozengracht 20soort onroerend goed: huis    
4-179  eigenaar:  Beernd Burcherts    
4-179  gebruiker:  Beernd Burcherts    
4-179  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-180 Rozengracht 18soort onroerend goed: huis    
4-180  eigenaar:  Pyter Gelinde    
4-180  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-181 soort onroerend goed: hof    
4-181  eigenaar:  Pyter Gelinde    
4-181  gebruiker:  Pyter Gelinde    
4-181  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-182 Rozengracht 16soort onroerend goed: huis    
4-182  eigenaar:  wed. b[urgem]r. Bierma    
4-182  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
4-182 /2Rozengracht 14soort onroerend goed: houtstek en tuin    
4-182 /2 eigenaar:  b[urgem]r. Schaaf    
4-182 /2 huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-184 soort onroerend goed: pakhuis    
4-184  eigenaar:  Helena Kuik    
4-184  gebruiker:  Pyter Aukes    
4-184  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-185 Rozengracht 8soort onroerend goed: huis    
4-185  eigenaar:  Jacob Symons    
4-185  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-186 Rozengracht 4soort onroerend goed: huis    
4-186  eigenaar:  Egbert Heidekamp    
4-186  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-187 Rozengracht 2soort onroerend goed: pakhuis    
4-187  eigenaar:  Jacob Jarigs    
4-187  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-188 soort onroerend goed: huis    
4-188  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-188  gebruiker:  Taeke Jelles    
4-188  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-189 Zuiderhaven 40soort onroerend goed: huis    
4-189  eigenaar:  Focke Tjeerds    
4-189  gebruiker:  Focke Tjeerds    
4-189  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-190 Zuiderhaven 44soort onroerend goed: huis    
4-190  eigenaar:  Robijn Arjens    
4-190  gebruiker:  Robijn Arjens    
4-190  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-191 Zuiderhaven 46soort onroerend goed: huis    
4-191  eigenaar:  de hr. van der Haar    
4-191  huurwaarde en aanslag:   122‑00‑00 cg 22‑03‑10 cg
4-192 Zuiderhaven 48soort onroerend goed: huis    
4-192  eigenaar:  equipagemr. Tenckink erven   
4-192  gebruiker:  equipagemr. Tenckink erven   
4-192  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
4-193 Zuiderhaven 50soort onroerend goed: huis    
4-193  eigenaar:  Otte Johannes    
4-193  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
4-194 soort onroerend goed: huis    
4-194  eigenaar:  de hr. Beima    
4-194  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
4-173  opmerking:  beklemd onder no. 176
4-195 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-195  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
4-195  gebruiker:  de hr. Wijdenbrug    
4-195  huurwaarde en aanslag:   130‑00‑00 cg 23‑12‑10 cg
4-196 Zuiderhaven 54soort onroerend goed: huis    
4-196  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
4-196  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-197 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed: kamer    
4-197  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
4-197  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-198 Zuiderhaven 52soort onroerend goed: hof    
4-198  eigenaar:  Jacob Johannes    
4-198  gebruiker:  Jacob Johannes    
4-198  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
4-199 soort onroerend goed: huis    
4-199  eigenaar:  A. Scheltinga    
4-199  gebruiker:  A. Scheltinga    
4-199  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-200 soort onroerend goed: huis    
4-200  eigenaar:  Jan Hendriks Tengers    
4-200  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-201 Schoolstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-201  eigenaar:  Gerlof Pyters erven   
4-201  gebruiker:  Gerlof Pyters erven   
4-201  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-202 soort onroerend goed: huis    
4-202  eigenaar:  Pyter Andries    
4-202  gebruiker:  D. v. Sloterdijk    
4-202  huurwaarde en aanslag:   155‑00‑00 cg 28‑03‑10 cg
4-203 soort onroerend goed: huis    
4-203  eigenaar:  Marten Dirks    
4-203  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-204 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: woning en koolstek    
4-204  eigenaar:  dr. Suffridus Siverda    
4-204  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-205 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: woning    
4-205  eigenaar:  Jan Wighuis    
4-205  gebruiker:  Jan Wighuis    
4-205  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-206 soort onroerend goed: huis    
4-206  eigenaar:  Jan Jongma erven   
4-206  gebruiker:  Jan Jongma erven   
4-206  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-208 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis en werf    
4-208  eigenaar:  Jan Jongma    
4-208  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-209 soort onroerend goed: huis    
4-209  eigenaar:  Jan Jongma    
4-209  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-210 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: schuir    
4-210  eigenaar:  Jan Jongma    
4-210  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-211 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-211  eigenaar:  Antje Nieuwenhuis    
4-211  gebruiker:  de hr. Wieland    
4-211  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-212 soort onroerend goed: huis    
4-212  eigenaar:  D. v. Scheltinga    
4-212  gebruiker:  Marijke Femmes    
4-212  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-213 soort onroerend goed: kamer    
4-213  eigenaar:  diaconye    
4-213  gebruiker:  wed. Claas Harmens    
4-213  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-214 soort onroerend goed: huis    
4-214  eigenaar:  wed. Jan Hendrik Doorn    
4-214  gebruiker:  wed. Jan Hendrik Doorn    
4-214  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-215 soort onroerend goed: woninge    
4-215  eigenaar:  diaconye    
4-215  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-216 soort onroerend goed: huis    
4-216  eigenaar:  Jildren Ruirds    
4-216  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-217 soort onroerend goed: huis    
4-217  eigenaar:  Beernd Harmens    
4-217  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-218 soort onroerend goed: huis    
4-218  eigenaar:  Rienk Hessels erven   
4-218  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-219 soort onroerend goed: kamer    
4-219  eigenaar:  wed. b[urgem]r. Donker    
4-219  gebruiker:  Beernd Beernds    
4-219  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-220 soort onroerend goed: kamer    
4-220  eigenaar:  Cornelis Hendriks    
4-220  gebruiker:  Cornelis Hendriks    
4-220  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-221 soort onroerend goed: kamer    
4-221  eigenaar:  Cornelis Koen    
4-221  gebruiker:  Jacob Clazen    
4-221  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-222 Nutstraat 2soort onroerend goed: kamer    
4-222  eigenaar:  Antje Fredriks    
4-222  gebruiker:  Heere Martens    
4-222  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-223 Smidstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-223  eigenaar:  Antje Fredriks    
4-223  gebruiker:  Claes Foeckes    
4-223  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-224 soort onroerend goed: kamer    
4-224  eigenaar:  Antje Fredriks    
4-224  gebruiker:  wed. Willem Johannes    
4-224  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑07‑04 cg
4-225 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-225  eigenaar:  wed. Gerryt Hendriks    
4-225  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-226 Schoolstraat 8soort onroerend goed: huis    
4-226  eigenaar:  Pyter Ceimpes    
4-226  gebruiker:  Pyter Ceimpes c.s.   
4-226  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
4-227 soort onroerend goed: huis    
4-227  eigenaar:  Tetske Ruirds    
4-227  gebruiker:  Pyter Meetje    
4-227  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑16‑06 cg
4-228 Schoolstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-228  eigenaar:  Eelke Jelles in qlt.   
4-228  gebruiker:  Ruird Janzen    
4-228  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-229 Zuiderhaven 34soort onroerend goed: huis    
4-229  eigenaar:  Yede Harmens erven   
4-229  gebruiker:  Yede Harmens erven c.s.   
4-229  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
4-230 Zuiderhaven 32soort onroerend goed: huis en pakhuis    
4-230  eigenaar:  wed. Pyter Gerlofs    
4-230  gebruiker:  wed. Pyter Gerlofs    
4-230  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
4-231 Zuiderhaven 30soort onroerend goed: huis    
4-231  eigenaar:  wed. Pyter Gerlofs    
4-231  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
4-232 Zuiderhaven 28soort onroerend goed: huis    
4-232  eigenaar:  Yede Hemmes erven   
4-232  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-233 soort onroerend goed: huis    
4-233  eigenaar:  Pyter Ceimpes    
4-233  gebruiker:  Pyter Ceimpes c.s.   
4-233  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-234 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: huis    
4-234  eigenaar:  Jan Andries    
4-234  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-235 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: huis    
4-235  eigenaar:  Rinse Pyters    
4-235  gebruiker:  Pier    
4-235  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-236 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-236  eigenaar:  Hidde Stoffels    
4-236  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-237 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-237  eigenaar:  Jacob Pyters    
4-237  gebruiker:  Jacob Pyters    
4-237  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-238 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: woning    
4-238  eigenaar:  Pyter Ceimpes    
4-238  gebruiker:  Fecke Joosten    
4-238  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-239 Zuiderstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-239  eigenaar:  Folkert Pyters    
4-239  gebruiker:  Jan Bierma c.s.   
4-239  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-240 Zuiderstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-240  eigenaar:  Pyter D. Meetje    
4-240  gebruiker:  Lieuwe Sybes    
4-240  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-241 Zuiderstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-241  eigenaar:  Pyter Freerks    
4-241  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
4-243 soort onroerend goed: kamer    
4-243  eigenaar:  wed. Pyter Gerlofs    
4-243  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-244 soort onroerend goed: kamer    
4-244  eigenaar:  wed. Pyter Gerlofs    
4-244  gebruiker:  Hendrik Janzen    
4-244  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-245 soort onroerend goed: kamer    
4-245  eigenaar:  Sybe Lieuwes    
4-245  gebruiker:  Sybe Lieuwes    
4-245  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-245 /2 soort onroerend goed: kamer    
4-245 /2 eigenaar:  Wypke Jans    
4-245 /2 gebruiker:  Wypke Jans    
4-245 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-247 soort onroerend goed: molen    
4-247  eigenaar:  Aaltje Jans c.s.   
4-247  gebruiker:  Aaltje Jans c.s.   
4-247  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑18‑02 cg
4-248 soort onroerend goed: huis    
4-248  eigenaar:  Aaltje Jans c.s.   
4-248  gebruiker:  Aaltje Jans c.s.   
4-241  opmerking:  [samen met no. 242]
4-248  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-249 Dwarsstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-249  eigenaar:  wed. b[urgem]r. Jelgersma    
4-249  gebruiker:  Claas Dirks    
4-249  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-250 soort onroerend goed: kamer    
4-250  eigenaar:  Doitse Anes    
4-250  gebruiker:  Doitse Anes    
4-250  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-251 soort onroerend goed: kamer    
4-251  eigenaar:  Hendrik Martens    
4-251  gebruiker:  Hendrik Martens    
4-251  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-252 soort onroerend goed: kamer    
4-252  eigenaar:  Jacob Jansz    
4-252  gebruiker:  Anske Jans    
4-252  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-253 Zuiderstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-253  eigenaar:  wed. Abbe Jacobs    
4-253  gebruiker:  wed. Abbe Jacobs    
4-253  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-254 Zuiderstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-254  eigenaar:  Claas Sjoerds    
4-254  gebruiker:  Douwe Lieuwes    
4-254  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
4-255 soort onroerend goed: huis    
4-255  eigenaar:  wed. Schelte Tytes    
4-255  gebruiker:  wed. Schelte Tytes    
4-255  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-256 Zuiderstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-256  eigenaar:  IJsbrand Ypes    
4-256  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-257 Zuiderstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-257  eigenaar:  Jurjen Carsten    
4-257  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-258 Zuiderstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-258  eigenaar:  Jurjen Carsten    
4-258  gebruiker:  Jurjen Carsten    
4-258  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-259 Zuiderstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-259  eigenaar:  Jurjen Carsten    
4-259  gebruiker:  Tjeerd Tjeerds c.s.   
4-259  huurwaarde en aanslag:   85‑00‑00 cg 15‑09‑00 cg
4-260 Zuiderstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-260  eigenaar:  Rinse Pyters de Boer    
4-260  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-261 soort onroerend goed: huis    
4-261  eigenaar:  wed. Gerard Suringar    
4-261  gebruiker:  Dirk Tjeerds    
4-261  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑06 cg
4-262 Wasbleek 4soort onroerend goed: huis    
4-262  eigenaar:  Beernd Hendriks    
4-262  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
4-263 Zuiderstraat 31soort onroerend goed: hof    
4-263  eigenaar:  Evert Hanekuik    
4-263  gebruiker:      
4-263  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-264 Zuiderstraat 31soort onroerend goed: huis    
4-264  eigenaar:  Tjeerd Siverda erven   
4-264  gebruiker:      
4-264  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-265 Wasbleek 2soort onroerend goed: smitte en timmerhuis    
4-265  eigenaar:  Pyter Gerlofs    
4-265  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
4-266 soort onroerend goed: timmerhuis    
4-266  eigenaar:  Pyter Ceimpes    
4-266  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
5-001 Voorstraat 94soort onroerend goed: huis    
5-001  eigenaar:  Dirk Huigens erven   
5-001  gebruiker:  Abraham Ysraels    
5-001  huurwaarde en aanslag:   104‑00‑00 cg 18‑18‑02 cg
5-002 Voorstraat 92soort onroerend goed: huis    
5-002  eigenaar:  Jelle Stijl erven   
5-002  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
5-003 Voorstraat 90soort onroerend goed: huis    
5-003  eigenaar:  Dirk Hendriks    
4-263  opmerking:  vide no. 214 /2
5-004 Voorstraat 88soort onroerend goed: huis    
5-004  eigenaar:  Janke Poppes    
5-004  gebruiker:  Dirk Jacobs    
5-004  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
5-005 Voorstraat 86soort onroerend goed: huis    
5-005  eigenaar:  Janke Poppes    
5-005  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
5-006 Voorstraat 84soort onroerend goed: huis    
5-006  eigenaar:  Baukje Seerps 50‑00‑00 cg  
5-006  gebruiker:  Ymkje Piebes    
5-006  huurwaarde en aanslag:   81‑00‑00 cg 14‑14‑08 cg
5-007 Voorstraat 82soort onroerend goed: huis    
5-007  eigenaar:  Huige Gerryts    
5-007  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
5-008 Voorstraat 80soort onroerend goed: huis    
5-008  eigenaar:  wed. b[urgem]r. Laquart    
5-008  huurwaarde en aanslag:   92‑00‑00 cg 16‑14‑08 cg
5-009 Voorstraat 78soort onroerend goed: huis    
5-009  eigenaar:  wed. b[urgem]r. van Sloten    
5-009  huurwaarde en aanslag:   134‑00‑00 cg 24‑07‑04 cg
5-010 Voorstraat 76soort onroerend goed: huis    
5-010  eigenaar:  Ae. Scheltinga    
5-010  gebruiker:  Hylke Dreyer    
5-010  huurwaarde en aanslag:   75‑10‑00 cg 13‑14‑06 cg
5-011 Kleine Kerkstraat 1soort onroerend goed: huis    
5-011  eigenaar:  Ae. Scheltinga    
5-011  gebruiker:  Freerk    
5-011  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
5-012 Kleine Kerkstraat 3soort onroerend goed: huis    
5-012  eigenaar:  wed. b[urgem]r. van Sloten    
5-012  gebruiker:  Wytse Heins17-00-00 cg  
5-012  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑06 cg
5-013 Kleine Kerkstraat 5soort onroerend goed: huis    
5-013  eigenaar:  Hilbrand Dirks    
5-013  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
5-014 Kleine Kerkstraat 7soort onroerend goed: huis    
5-014  eigenaar:  Tjeerd Corneles    
5-012 /2 opmerking:  1 kamer ledig
5-015 Kleine Kerkstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-015  eigenaar:  Doeke Wybrens    
5-015  gebruiker:  Lourenske Jacobs    
5-016 Kleine Kerkstraat 18soort onroerend goed: huis    
5-016  eigenaar:  wed. Keimpe Bouwes    
5-016  gebruiker:  wed. Keimpe Bouwes c.s.   
5-016  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
5-017 Kleine Kerkstraat 14soort onroerend goed: huis    
5-017  eigenaar:  Arjen Wassenaar n.u.   
5-017  gebruiker:  Arjen Wassenaar n.u.   
5-017  huurwaarde en aanslag:   29‑00‑00 cg 5‑05‑06 cg
5-017  grondpacht aan: Harmen Jansen erven   
5-017  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
5-018 Kleine Kerkstraat 12soort onroerend goed: huis    
5-018  eigenaar:  Age de Haas c.s.   
5-018  gebruiker:  militair sergiant    
5-018  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑02‑12 cg
5-019 Kleine Kerkstraat 10soort onroerend goed: huis    
5-019  eigenaar:  Dirk Beernds    
5-019  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
5-019  gebruiker:  Dirk Beernds    
5-020 Kleine Kerkstraat 8soort onroerend goed: huis    
5-020  eigenaar:  Dirk Huigens erven   
5-020  gebruiker:  Wieger Jarigs    
5-020  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
5-021 Kleine Kerkstraat 6soort onroerend goed: huis    
5-021  eigenaar:  Dirk Jeltes erven   
5-021  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
5-021  grondpacht aan: Harmen Douwes erven   
5-021  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
5-022 Kleine Kerkstraat 4soort onroerend goed: huis    
5-022  eigenaar:  Jelte Douwes    
5-022  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
5-022  gebruiker:  Jelte Douwes    
5-022  grondpacht aan: Harmen Douwes erven   
5-022  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
5-023 Kleine Kerkstraat 2soort onroerend goed: huis    
5-023  eigenaar:  Hans Jouckes erven   
5-023  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
5-024 Voorstraat 74soort onroerend goed: huis    
5-024  eigenaar:  Jacob Willems    
5-024  huurwaarde en aanslag:   82‑00‑00 cg 14‑18‑02 cg
5-025 Voorstraat 72soort onroerend goed: huis    
5-025  eigenaar:  Dirk Huigens erven   
5-025  gebruiker:  wed. Gerryt Gerryts    
5-025  huurwaarde en aanslag:   75‑00‑00 cg 13‑12‑12 cg
5-025  grondpacht aan: [niet genoemd]    
5-025  grondpacht en aanslag:    2‑07‑00 cg0‑11‑12 cg
5-026 Voorstraat 70soort onroerend goed: huis    
5-026  eigenaar:  Lubbe Alles    
5-026  huurwaarde en aanslag:   89‑00‑00 cg 16‑03‑10 cg
5-027 Voorstraat 68soort onroerend goed: huis    
5-027  eigenaar:  Gijsbert Wildschut    
5-027  gebruiker:  Gijsbert Wildschut    
5-027  huurwaarde en aanslag:   128‑00‑00 cg 23‑05‑06 cg
5-028 Voorstraat 66soort onroerend goed: huis    
5-028  eigenaar:  Jarig J Westra    
5-028  huurwaarde en aanslag:   84‑00‑00 cg 15‑05‑06 cg
5-029 Voorstraat 64soort onroerend goed: huis    
5-029  eigenaar:  wed. Simon Stinstra    
5-029  huurwaarde en aanslag:   81‑00‑00 cg 14‑14‑08 cg
5-030 Voorstraat 62soort onroerend goed: huis    
5-030  eigenaar:  Gerryt Gijsberts c.s.   
5-030  gebruiker:  Jan Bretel    
5-030  huurwaarde en aanslag:   98‑00‑00 cg 17‑16‑08 cg
5-031 Simon Stijlstraat 1soort onroerend goed: huis    
5-031  eigenaar:  Gerryt Gijsberts c.s.   
5-031  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
5-032 Simon Stijlstraat 3soort onroerend goed: huis    
5-032  eigenaar:  Arjen Wassenaar n.u.   
5-032  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
5-032  grondpacht aan: Melle Hansen    
5-032  grondpacht en aanslag:    0‑10‑08 cg0‑02‑10 cg
5-033 Simon Stijlstraat 5soort onroerend goed: huis    
5-033  eigenaar:  wed. dr. Winter erven   
5-033  huurwaarde en aanslag:   67‑00‑00 cg 12‑03‑10 cg
5-034 Simon Stijlstraat 7soort onroerend goed: huis    
5-034  eigenaar:  Jacob Eiberts    
5-034  huurwaarde en aanslag:   71‑08‑00 cg 12‑19‑08 cg
5-035 Simon Stijlstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-035  eigenaar:  Jan Jansen Blau    
5-035  huurwaarde:   16‑00‑00 cg  
5-036 Grote Kerkstraat 1soort onroerend goed: huis    
5-036  eigenaar:  Jacob Eiberts    
5-036  opmerking:  beklemd onder no. 34
5-037 Grote Kerkstraat 3soort onroerend goed: huis    
5-037  eigenaar:  Gijsbert Wildschut    
5-037  opmerking:  beklemd onder no. 27
5-038 Grote Kerkstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-038  eigenaar:  Johannes Baltus    
5-038  gebruiker:  Johannes Baltus    
5-038  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
5-039 Grote Kerkstraat 11soort onroerend goed: huis    
5-039  eigenaar:  Pyter Hoites erven   
5-039  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
5-040 Grote Kerkstraat 13soort onroerend goed: huis    
5-040  eigenaar:  wed. Dirk Hendriks    
5-040  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
5-041 Grote Kerkstraat 15soort onroerend goed: huis    
5-041  eigenaar:  Hessel Hendriks erven   
5-041  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
5-042 Grote Kerkstraat 17soort onroerend goed: huis    
5-042  eigenaar:  Sjordtje Harmens erven   
5-042  gebruiker:  Feike Gerryts    
5-042  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
5-043 Grote Kerkstraat 19soort onroerend goed: huis    
5-043  eigenaar:  Sybrand Feitema    
5-043  gebruiker:  Tjalling Hylckes    
5-043  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
5-044 Grote Kerkstraat 21soort onroerend goed: huis    
5-044  eigenaar:  Tjeerd Tjeerds    
5-044  gebruiker:  Tjeerd Tjeerds    
5-045 Grote Kerkstraat 23soort onroerend goed: huis    
5-045  eigenaar:  Rinse Tjepkes    
5-045  gebruiker:  Rinse Tjepkes c.s.   
5-045  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
5-046 Heiligeweg 21soort onroerend goed: huis    
5-046  eigenaar:  Doeke Simons    
5-046  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
5-047 Heiligeweg 23soort onroerend goed: huis    
5-047  eigenaar:  Keimpe Tjeerds    
5-047  huurwaarde:   20‑00‑00 cg  
5-048 Heiligeweg 25soort onroerend goed: huis    
5-048  eigenaar:  Keimpe Tjeerds    
5-048  gebruiker:  Keimpe Tjeerds    
5-048  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
5-049 Heiligeweg 27soort onroerend goed: huis   &n