Harlingen, pastoors

Harlingen, pastoors
Omstreeks 1980 is in Harlingen uitgegeven het boek 'Huis en baken, de kerk van Sint Michaël te Harlingen', geschreven door H. Oldenhof. Achterin het boek is een lijst met gebeurtenissen, waarin ook de namen en 'dienstjaren' van de pastoors voorkomen. Ik heb die gegevens van in Harlingen gestationneerde pastoors overgenomen. Voor verdere gegevens over deze pastoors en het katholieke leven in Harlingen verwijs ik naar bovengenoemd boek.

Veel informatie over Rooms Katholiek Friesland op de website van Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland http://www.archiefrkfriesland.nl

Een vroege vermelding komt voor in deel II, fol. 432 van het Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland: Heer Niklaas, Priester van Tjerkgaast, door Johan Ingenwinkel, Proost en Aartsdiaken van Sint Jans Kerk te Utrecht, tot Pastoor over de Parochiekerk van Almenum aangesteld. 24 Julij 1522.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam aangesteld in vertrokken in
Alardi (=allaerts), Joannes 1628 1630
Alckemade, Theodorus van 1650 1651
Arundaeus (=de riet), Joannes 1660 1662
Berchmans, Carolus 1642 1650
Blocklandt, Joannes van 1627 1628
Bultsma, Arjen 2004 2008
Claessens, Carolus 1671 1683
Conijn, Marco 2008 0
Costa, Aegidius a 1687 1690
Costerus, Petrus 1651 1660
Delhoofen, Piere Marie Joseph 1982 1987
Foss, Henricus du 1686 1687
Groote, Antonius de 1742 1754
Gyselbrechts, Franciscus 1683 1683
Hermsen, Johannes Henricus Theodorus 1918 1927
Hoekstra, Johannes 1990 1997
Holtslag, H.j.m. 1927 1933
Hoorn, Nicolaas van 1664 1664
Huffelen, Aegidius van 1632 1639
Janssen, Johannes Henricus Gerardus 1914 1918
Janssens, Philippus 1684 1685
Jorna, Theodorus Petrus 1822 1872
Jumont, Petrus du 1683 1684
Kestens, Petrus Antonius 1820 1822
Marchant, Nicolaas 1755 1769
Mathijsen, Wichardus 1630 1632
Meijere, Gielis de 1620 1620
Moreels, Martinus 1650 1651
Oever, Albertus ten 1733 1741
Orlemans, Joannes 1770 1776
Otthonis (=otten), Gerardus 1640 1641
Overbeeck, Joannes van 1690 1732
Poll, Theodorus van 1687 1687
Rijswijk, Johannes van 1786 1791
Rolf, Gerardus Henricus 1964 1969
Rooswinkel, Jacobus 1791 1798
Schenkel, Dominicus 1620 1627
Schouten, Alardus 1798 1819
Sletering, Johannes Jacobus 1872 1914
Smithuis, Hendrikus Willibrordus Maria 1988 1990
Splinter, Rudolf 1776 1786
Stael, Fredericus 1664 1665
Swart, Meinte 1975 1976
Terlinden, Martinus 1668 1671
Uwens, Jacobus 1665 1668
Velsen, Simon van 1662 1664
Viering, Johannes 1617 1618
Voskuilen, Gijsbertus Gerardus 1969 1982
Wandelman, Godfried 1618 1619
Wareghem, Willem van 1612 1616
Wijnants, Joannes 1732 1732
Wirtz, Petrus Jacobus 1933 1964