Harlingen, reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)

illustratie reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1726. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reêle goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaekt en gerenoveert bij de Magistraat van voor. Stede, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland, de dato den 27 April 1726, en sulks voor den jare van Meij 1726 tot May 1727.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
5-152 eigenaar:   dr. Acker erven      
5-157 eigenaar:   dr. Acker      
8-014 grondpacht aan: Pyter Ackersloot erven      
2-185 eigenaar:   burgemeester Adema      
5-066 eigenaar:   Pyter Adema      
8-127 eigenaar:   burgemeester Agema      
1-101 grondpacht aan: Baucke Fockes Agricola in qlt.      
1-026 eigenaar:   Junius Alema      
2-072 eigenaar:   Junius Alema      
5-129 eigenaar:   Abraham Alema      
3-160 grondpacht aan: vroedsman Altena      
4-172 eigenaar:   vroedsman Altena      
5-078 eigenaar:   vroedsman Altena      
3-156 gebruiker:   Jacob Asperen      
3-157 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-070 eigenaar:   wed. Auke Backer      
3-204 eigenaar:   wed. Auke Backer      
3-205 eigenaar:   Auke Backer      
4-036 eigenaar:   secretaris Backer      
4-143 grondpacht aan: Auke Backer      
7-011 grondpacht aan: Auke Backer erven      
7-140 eigenaar:   mr. Baltus dogter      
2-173 eigenaar:   juffr. Baroni      
4-165 eigenaar:   dr. Bechius erven      
4-227 gebruiker:   nu Ype Lammerts Beekman      
7-056 gebruiker:   Johannes van Beemen cum soc.      
1-079 eigenaar:   juffrouw Belida      
7-103 eigenaar:   Servaes van Bemen      
4-054 eigenaar:   Sacharias Bergaen      
6-026 eigenaar:   capt. Beuker nom. uxor.      
4-205 eigenaar:   de heer Beyma      
4-214 eigenaar:   de heer Beyma      
8-021 eigenaar:   wed. de hopman Beyma      
1-127 eigenaar:   burgemeester Bierma      
4-184 eigenaar:   burgemeester Bierma      
7-099 eigenaar:   burgemeester Bierma      
7-149 eigenaar:   burgemeester Bierma      
3-051 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
5-096 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
8-096 eigenaar:   wed. Jan Blauw      
3-012 eigenaar:   Tyte Blinksma      
2-102 eigenaar:   Tyte Blinxma      
6-158 eigenaar:   ds. Boekholt      
4-171 eigenaar:   juffr. Boelens      
7-079 eigenaar:   juffr. Boelens      
8-133 gebruiker:   Marten de Boer      
2-010 eigenaar:   Boetema erven      
7-066 eigenaar:   Jan Boetema erven      
1-078 eigenaar:   equipagiemr. Boncamp      
2-063 eigenaar:   Willem Boneta      
2-088 gebruiker:   wed. Guilliam Boneta      
3-024 eigenaar:   J. Bonk      
3-137 eigenaar:   Jacob Bonk      
3-163 eigenaar:   Jacob Bonk      
7-075 eigenaar:   Jacob Bonk      
7-087 eigenaar:   Jacob Bonk      
3-112 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-113 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-114 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
4-229 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
3-017 eigenaar:   Willem Boon      
2-028 eigenaar:   Arjen Bootsma      
7-110 eigenaar:   Arjen Bootsma      
8-134 eigenaar:   Symon Bootsma soons      
5-130 eigenaar:   Philippus Bos      
5-037 eigenaar:   Jan Bostijn      
5-054 eigenaar:   Philippus Bostijn      
6-146 eigenaar:   ds. Botterweg      
6-147 eigenaar:   ds. Botterweg      
4-138 eigenaar:   Wopke Bouma      
5-166 eigenaar:   Wopke Bouma      
1-085 eigenaar:   Jan Bouman      
6-017 eigenaar:   Jacob R. Braam      
6-091 eigenaar:   Jacob R. Braam      
2-152 gebruiker:   wed. Huibert Braem      
2-030 eigenaar:   C. Brinkman      
2-124 eigenaar:   C. Brinkman      
2-176 eigenaar:   C. Brinkman      
6-148 eigenaar:   burgemeester Pier Jarigs Britton      
4-180 eigenaar:   capt. de Bruin      
8-159 eigenaar:   capt. de Bruin      
5-075 eigenaar:   Burman erven      
8-157 gebruiker:   J. Campen      
4-106 eigenaar:   vroedsman Cannegieter      
8-111 eigenaar:   Jan Capiteintie      
5-011 gebruiker:   Joost de Clerq      
4-141 eigenaar:   vroedsman Frouwkjen Clinkhamer      
5-141 eigenaar:   Jacob Cock      
4-112 eigenaar:   burgemeester Corver      
7-147 eigenaar:   burgemeester Corver      
7-152 eigenaar:   burgemeester Corver      
8-033 eigenaar:   burgemeester Corver      
3-124 eigenaar:   Johannes Cramer      
3-202 eigenaar:   Johannes Cramer erven      
4-091 eigenaar:   Johannes Cramer erven      
4-092 eigenaar:   Johannes Cramer erven      
4-094 eigenaar:   Johannes Cramer erven      
4-178 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-237 eigenaar:   Johannes Cramer erven      
5-001 eigenaar:   Johannes Cramer erven cum soc.      
8-050 eigenaar:   burgemeester Croese      
7-072 eigenaar:   N. Cromhausen      
4-040 eigenaar:   de heer Cronenburg      
4-038 eigenaar:   burgemeester Crytenburg      
4-115 eigenaar:   Nieske Crytenburg      
8-164 eigenaar:   dr. Crytenburg      
8-165 eigenaar:   dr. Crytenburg      
7-123 eigenaar:   Jan Jacobs Cuik      
4-045 gebruiker:   W. B. Deersma cum soc.      
1-047 eigenaar:   Diaconie      
4-215 eigenaar:   Diaconie      
1-138 eigenaar:   Jan Pyters Dick      
7-136 eigenaar:   wed. Pyter Donker      
6-126 eigenaar:   Eybertus Doolwert      
8-125 eigenaar:   hopman Duma      
7-012 eigenaar:   Jan Engelsman      
6-052 gebruiker:   wed. Feyke Falck      
3-046 eigenaar:   Pieter Farrijn      
2-012 eigenaar:   wed. Pyter Feitema      
2-147 eigenaar:   wed. Pyter Feitema      
5-043 eigenaar:   wed. Pyter Feitema      
6-006 eigenaar:   Pyter Feitema      
6-007 eigenaar:   Pyter Feitema      
5-070 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
6-113 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
6-151 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
8-168 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
8-171 eigenaar:   Reinder G. Fontein      
3-187 eigenaar:   Reiner Fonteyn      
4-043 eigenaar:   Reinder Fonteyn      
4-168 grondpacht aan: Reinder Fonteyn      
4-191 eigenaar:   Reinder Fonteyn      
4-192 eigenaar:   Reinder Fonteyn      
6-078 eigenaar:   Reinder Fonteyn      
8-044 eigenaar:   Reinder Fonteyn      
8-045 eigenaar:   Reiner Fonteyn      
8-046 eigenaar:   Reiner Fonteyn      
8-047 eigenaar:   Reiner Fonteyn      
8-048 eigenaar:   Reiner Fonteyn      
3-207 eigenaar:   burgemeester Fopma      
2-159 eigenaar:   Jacob van der Form      
7-109 eigenaar:   Lutske van der Form      
5-175 gebruiker:   bode van der Geest      
1-087 eigenaar:   Sybren Geitiebaan kinderen      
2-054 eigenaar:   Pyter Gelinde      
4-048 eigenaar:   Petrus Gelinde      
1-136 eigenaar:   Mennonite Gemeente      
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuirs Gemeente      
4-080 eigenaar:   Menniste Gemeente      
4-103 eigenaar:   Blauwe Schuurs Gemeente      
5-039 eigenaar:   Menniste Gemeente      
6-127 eigenaar:   Jan Jacobs Gemeente      
6-019 eigenaar:   de faendrik Gonggrijp      
8-117 eigenaar:   Thomas Gonggrijp erven      
2-069 eigenaar:   Tomas Gongrijp      
6-038 eigenaar:   hopman Gongrijp      
7-013 gebruiker:   Pals Gongrijp      
7-146 eigenaar:   burgemeester Gongrijp      
2-164 eigenaar:   wed. Tjepke Gratema      
3-105 eigenaar:   wed. Tjepke Gratema      
3-106 eigenaar:   Tjepke Gratema      
3-116 eigenaar:   wed. Tjepke Gratema      
3-093 eigenaar:   wed. Frans Groen      
3-120 eigenaar:   Casper Groen      
3-142 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-149 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-152 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-155 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-158 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-159 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
1-067 eigenaar:   Jacobus Groenewolt      
2-182 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
5-170 eigenaar:   Jacobus Groenewolt      
7-105 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
7-125 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
8-128 eigenaar:   Groenewolt erven      
7-058 eigenaar:   commissaris Guilkert      
4-194 eigenaar:   capt. Guitet      
6-028 gebruiker:   de heer van der Haar      
3-094 eigenaar:   Symon de Haes      
7-063 eigenaar:   wed. Servaas de Haese      
4-211 eigenaar:   juffr. Hamerstein erven      
1-073 eigenaar:   H. D. Hanekuik      
2-148 eigenaar:   Wybe D. Hanekuik      
2-167 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
3-092 grondpacht aan: Hylke Johannes Hanekuik erven      
3-190 eigenaar:   wed. Hylke Hanekuik      
3-201 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
4-209 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
4-210 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
6-093 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
6-135 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
7-068 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
4-166 gebruiker:   vroedsman Hania      
4-151 eigenaar:   wed. vroedsman Harda      
5-105 eigenaar:   wed. Wadtse Harda      
1-113 eigenaar:   compagnie van de Haringnuisen      
5-092 eigenaar:   ds. Harkenroth      
6-023 eigenaar:   burgemeester Haselaar      
4-081 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
4-089 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
4-173 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
4-221 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
5-086 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
6-004 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
6-025 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
6-076 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
6-077 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
7-135 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
7-112 gebruiker:   van Hattum cum soc.      
2-122 grondpacht aan: de Havenisten      
7-080 eigenaar:   de heer Heemstra      
4-169 eigenaar:   juffrs. Heerma      
4-170 eigenaar:   juffrs. Heerma      
3-059 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
3-083 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
6-014 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
6-015 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
6-016 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
6-098 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
6-100 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
6-101 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
8-007 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
8-028 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
4-264 eigenaar:   Arjen van Hemert erven      
8-160 eigenaar:   Arjen van Hemert kinderen      
4-188 gebruiker:   Egbert Heykamp      
1-139 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
1-149 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
3-123 grondpacht aan: burgemeester Hiddema      
3-128 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
7-104 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
1-028 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
4-265 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
8-017 eigenaar:   wed. Ewert Hingst      
3-098 eigenaar:   Hendrik Homan      
3-199 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-200 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-208 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
2-057 eigenaar:   Jan Hoorstra      
7-071 eigenaar:   vroedsman Hornstra      
3-064 eigenaar:   Cornelis van der Hout      
7-139 eigenaar:   Sjoerd van der Hout      
8-110 eigenaar:   Cornelis van der Hout      
7-032 eigenaar:   burgemeester Hylaarda cum soc.      
8-124 eigenaar:   burgemeester Hylaerda      
4-196 eigenaar:   de raed fiskael Idsinga      
8-052 eigenaar:   secretaris Idsinga      
1-077 eigenaar:   Jan Dirks IJsenbeek      
7-050 eigenaar:   Jan IJsenbeek      
5-139 eigenaar:   Immetie Intema      
3-172 eigenaar:   burgemeester Jacobides      
8-080 eigenaar:   Attje Lieuwes Jacobides      
1-096 eigenaar:   burgemeester Jelgersma erven      
7-106 eigenaar:   Wiltetus Jelgersma      
7-117 eigenaar:   burgemeester Jelgersma erven      
7-132 eigenaar:   burgemeester Jelgersma erven      
8-130 eigenaar:   Wiltetus Jelgersma      
5-137 eigenaar:   wed. Johannes Jellema      
8-126 gebruiker:   bode Jelmersma      
6-044 gebruiker:   Foeke Jorritsma      
7-153 eigenaar:   Fokle Jorritsma      
6-043 eigenaar:   Foeke Jorrytsma      
4-011 eigenaar:   Jan Cornelis Katt      
4-193 eigenaar:   de heer Kempenaer erven      
4-200 eigenaar:   de heer Kempenaer      
4-222 eigenaar:   Kerkearmen      
6-042 eigenaar:   Jan de Keth      
8-108 eigenaar:   Jan de Keth      
4-131 eigenaar:   Jan Kievyt erven      
4-203 eigenaar:   Hebbea Kijl erven      
4-185 eigenaar:   Jan Kuik      
4-186 eigenaar:   Jan Kuik      
2-153 eigenaar:   rentemr. Lanting      
3-126 eigenaar:   burgemeester Laquart      
5-008 eigenaar:   burgemeester Laquart      
7-143 eigenaar:   juffrouw Laquart      
7-144 eigenaar:   juffrouw Laquart      
1-031 gebruiker:   Pyter van Leeuwen      
4-155 eigenaar:   wed. dr. Ludinga      
6-030 eigenaar:   wed. dr. Ludinga      
7-004 eigenaar:   wed. dr. Ludinga      
1-010 eigenaar:   Reyer Arjens Mahu      
7-024 gebruiker:   P. Marnstra      
4-219 eigenaar:   Pyter Meetje      
2-143 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes Menalda      
8-023 eigenaar:   burgemeester Menalda      
5-168 eigenaar:   Pyter Clasen Metje      
1-158 eigenaar:   wed. Gerrit Midagten      
7-115 eigenaar:   wed. Gerrit Middagten      
4-140 eigenaar:   gemeensman Mockema      
4-181 eigenaar:   Johannes Mockema      
7-074 eigenaar:   vroedsman Mockema      
2-123 eigenaar:   Junius Munter      
4-241 eigenaar:   wed. Arend Nieuwenhuis      
3-129 eigenaar:   burgemeester Jan Nollides      
5-153 eigenaar:   burgemeester Nollides      
6-149 eigenaar:   burgemeester Nollides      
6-160 eigenaar:   burgemeester Nollides      
7-037 eigenaar:   Pyter J. Oldaen      
7-040 eigenaar:   Pyter Jansen Oldaen      
1-080 eigenaar:   Pyter Jansen Oldaens c.s.      
1-081 eigenaar:   Pieter Jansen Oldaens c.s.      
2-044 eigenaar:   Pyter J. Oldaens      
8-059 eigenaar:   Jan P. Oldaens erven      
8-086 eigenaar:   Jan P. Oldaens      
3-139 eigenaar:   Meile Ollema      
3-140 eigenaar:   Meile Ollema      
7-073 eigenaar:   Meile Ollema      
1-075 gebruiker:   burgemeester Oosterveen      
2-116 eigenaar:   Tomas Overhard      
7-148 eigenaar:   Jan Overzee      
8-022 eigenaar:   wed. Pyter Jansen Oy      
4-136 eigenaar:   burgemeester Pauw erven      
4-137 eigenaar:   burgemeester Pauw erven      
5-145 gebruiker:   commys Pheyfer      
1-089 gebruiker:   Jan Playsier      
3-191 gebruiker:   Tjeerd Clasen Poort      
1-145 eigenaar:   wed. Jacob Popta erven      
2-034 eigenaar:   Jacob Popta erven      
2-046 eigenaar:   Jacob Popta erven      
8-156 eigenaar:   Jacob Popta erven      
3-162 eigenaar:   Hermanus Portier nom. uxor.      
3-188 gebruiker:   wed. Hermanus Portier      
6-070 eigenaar:   Jan Jansen Post cum soc.      
6-096 eigenaar:   Jan Jansen Post      
8-105 eigenaar:   Pieter Hendriks Potkast      
1-041 eigenaar:   capt. Prigge      
4-113 gebruiker:   capt. Prigge      
4-114 eigenaar:   capt. Prigge      
4-116 eigenaar:   capt. Prigge      
8-062 eigenaar:   capt. Prigge      
7-082 eigenaar:   Jacob Quader      
3-090 eigenaar:   Baltinus Rantzouw      
6-159 gebruiker:   Balt. Rantzouw      
7-022 eigenaar:   Sybrand Reen      
4-174 eigenaar:   ds. Reneman      
5-016 eigenaar:   ds. Reneman erven      
6-064 eigenaar:   ds. Reneman      
8-113 eigenaar:   wed. Lammert Reus      
2-049 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
4-208 eigenaar:   wed. Pieter de Rijk      
8-109 eigenaar:   Jan van Rippert      
8-013 eigenaar:   wed. Luitjen Roorda      
8-074 eigenaar:   Pyter Roorda cum soc.      
5-123 eigenaar:   Abraham Roos      
5-149 eigenaar:   Albert Roos erven      
8-131 eigenaar:   Jacob Jansen Ros      
2-161 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-162 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-163 eigenaar:   vroedsman Rowel      
4-100 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-095 eigenaar:   Marten Rozee erven      
3-045 eigenaar:   Marten Rozee      
5-053 eigenaar:   Marten Rozee erven      
7-064 eigenaar:   Marten Rozee erven      
2-157 eigenaar:   burgemeester Rypema      
3-002 eigenaar:   burgemeester Rypema      
6-034 eigenaar:   gemeensman Rypema      
6-047 eigenaar:   vroedsman Rypema      
6-057 eigenaar:   burgemeester Rypema cum soc.      
1-043 eigenaar:   Dirk Sanstra      
1-086 eigenaar:   Tjaard Sanstra erven      
6-041 eigenaar:   Elske Schaeff      
8-009 eigenaar:   Samuel Schalé      
6-005 eigenaar:   Jan Scheltema      
6-033 eigenaar:   wed. Jan P. Scheltema      
8-115 eigenaar:   Pyter Scheltema      
2-018 eigenaar:   Jan Schiere      
3-003 eigenaar:   Jan Schiere erven      
6-108 eigenaar:   Jan Schiere erven      
7-069 eigenaar:   Jan S. Schiere erven      
7-119 eigenaar:   ds. Schiere      
5-128 eigenaar:   wed. Schonebeek      
6-024 eigenaar:   Fr. Schotsman      
4-009 eigenaar:   ds. van Sloten erven      
8-097 eigenaar:   wed. ds. van Sloten      
8-098 eigenaar:   wed. ds. van Sloten      
8-099 eigenaar:   wed. ds. van Sloten      
2-160 eigenaar:   wed. burgemeester Sloterdijk      
4-145 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk erven      
4-146 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk erven      
4-147 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-148 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-149 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-150 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-152 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-153 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-159 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-161 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
7-094 gebruiker:   convoymr. Sloterdijk      
3-004 eigenaar:   burgemeester Sloterijk      
3-005 eigenaar:   burgemeester Sloterijk      
3-028 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-037 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-151 eigenaar:   Hendrik Sopingius      
3-153 eigenaar:   wed. Hendrik Sopingius      
3-154 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
5-072 eigenaar:   wed. Harmen Jansen Speltie      
4-077 eigenaar:   de Stad      
6-150 eigenaar:   capt. Stapert      
8-153 eigenaar:   Salomon Stapert      
8-155 eigenaar:   Salomon Stapert      
8-036 eigenaar:   Diaconie deser Stede      
1-125 eigenaar:   Stellingwerff kinderen      
2-019 eigenaar:   Symon Stijl erven      
2-020 eigenaar:   Symon Stijl erven      
2-021 eigenaar:   Symon Stijl erven      
5-002 eigenaar:   Jelle Stijl erven      
5-027 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-051 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
7-020 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
2-055 eigenaar:   Symon Stinstra      
2-111 eigenaar:   Symon Stinstra      
3-081 eigenaar:   Symon Stinstra      
5-029 eigenaar:   Symon Stinstra      
3-132 eigenaar:   dr. Suringar      
3-133 eigenaar:   dr. Suringar      
2-058 eigenaar:   vroetsman Swerms      
2-064 eigenaar:   vroetsman Swerms      
7-036 gebruiker:   Trijntje Sybeda      
2-025 eigenaar:   vroetsman Sybesma      
8-031 eigenaar:   vroedsman Sybisma      
2-170 grondpacht aan: Tjaerd Syvarda      
4-007 eigenaar:   Tjaard Syvarda      
4-207 eigenaar:   Tjaerd Syvarda      
4-266 eigenaar:   Tjaers Syvarda      
8-008 eigenaar:   Tjaerd Syvarda      
8-137 grondpacht aan: Tjaerd Syvarda      
2-090 eigenaar:   Sjoerd Talma      
4-224 eigenaar:   Wytse P. Talma      
4-225 eigenaar:   Wytse P. Talma      
4-226 eigenaar:   Wytse P. Talma      
4-157 eigenaar:   Cornelis ten Toorn      
1-104 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
5-119 gebruiker:   wed. Willem Trompetter      
7-089 gebruiker:   J. Tuininga cum soc.      
4-111 eigenaar:   wed. burgemeester Velthuis      
6-144 eigenaar:   Jacob Velthuis      
4-058 eigenaar:   Gilles Vermeersch      
4-059 eigenaar:   Gilles Vermeersch      
4-060 eigenaar:   Gilles Vermeersch      
4-204 eigenaar:   G. Vermeersch      
6-029 eigenaar:   G. Vermeersch      
7-120 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
8-071 eigenaar:   G. Vermeersch      
8-085 eigenaar:   G. Vermeersch      
7-138 eigenaar:   Rommert de Veth      
6-046 eigenaar:   Jan D. Vettevogel      
1-019 eigenaar:   Cornelis Vinkelbos      
5-177 gebruiker:   dr. Visser      
5-034 eigenaar:   de nots. Voorda      
7-096 eigenaar:   Pyter Voordewijns erven      
1-148 eigenaar:   Johannes Vosma      
3-184 eigenaar:   Johannes Vosma      
4-083 eigenaar:   Johannes Vosma      
4-084 eigenaar:   vroedsman Vosma      
4-139 eigenaar:   Johannes Vosma      
5-057 grondpacht aan: Johannes Vosma      
7-014 eigenaar:   Johannes Vosma      
7-023 grondpacht aan: Johannes Vosma      
7-028 eigenaar:   vroedsman Vosma      
6-049 gebruiker:   Helena de Vries      
8-068 eigenaar:   wed. capt. de Vries      
8-161 eigenaar:   wed. capt. de Vries      
4-104 eigenaar:   Jan Vrijman      
7-098 gebruiker:   Pyter de Waerd      
6-001 gebruiker:   Willem Waerdenburg cum soc.      
4-182 eigenaar:   not. Walrig      
4-183 eigenaar:   not. Walrig      
8-151 gebruiker:   wed. dr. Walrig cum soc.      
8-122 eigenaar:   Harmen Wassenaer      
1-108 eigenaar:   wed. Jacob Wedsens      
1-023 eigenaar:   burgemeester Weima      
7-150 eigenaar:   de heer Westerhuis      
4-121 eigenaar:   vroedsman Westra      
4-122 eigenaar:   vroedsman Westra      
5-028 eigenaar:   vroedsman Westra      
5-068 grondpacht aan: Lolke Westra      
6-084 eigenaar:   vroedsman Westra      
6-085 eigenaar:   vroedsman Westra      
6-145 gebruiker:   secretaris Wetsens      
2-144 eigenaar:   burgemeester Weyma      
3-146 eigenaar:   burgemeester Weyma      
8-054 eigenaar:   Hylke Wierda      
1-063 eigenaar:   Jan Wierdsma kinderen      
6-088 gebruiker:   notaris Jacob Wiggama      
4-197 eigenaar:   de heer Wijdenbrug      
4-198 grondpacht aan: de heer Wijdenbrug      
4-199 eigenaar:   de heer Wijdenbrug      
8-057 eigenaar:   Wijdschippers      
5-147 eigenaar:   burgemeester Th. H. Wijngaerden erven      
2-131 eigenaar:   Jan de Wilde      
1-056 eigenaar:   burgemeester Winsma      
1-057 eigenaar:   burgemeester Winsma      
3-150 eigenaar:   burgemeester Winsma      
3-175 eigenaar:   burgemeester Winsma      
4-167 eigenaar:   burgemeester Winsma      
6-002 eigenaar:   burgemeester Winsma      
6-003 eigenaar:   burgemeester Winsma      
6-117 eigenaar:   burgemeester Winsma      
5-033 eigenaar:   wed. dr. Winter      
7-067 eigenaar:   wed. dr. Winter      
7-102 eigenaar:   wed. dr. Winter      
8-145 eigenaar:   wed. dr. Winter      
4-135 grondpacht aan: van der Woldt      
4-124 grondpacht aan: capt. van der Wolt      
4-126 eigenaar:   capt. van der Wolt      
4-127 grondpacht aan: van der Wolt      
4-128 grondpacht aan: van der Wolt      
4-129 grondpacht aan: van der Wolt      
4-130 grondpacht aan: van der Wolt      
4-132 grondpacht aan: van der Wolt      
5-059 eigenaar:   wed. de heer Wydenbrug      
5-074 eigenaar:   wed. de heer Wydenbrug      
5-073 eigenaar:   mevrouw Wydenbrugh      
6-055 eigenaar:   burgemeester Wynsma      
6-114 eigenaar:   burgemeester Wynsma      
6-115 eigenaar:   burgemeester Wynsma      
6-116 eigenaar:   burgemeester Wynsma      
4-242 eigenaar:   Dirk van Zeist      
2-136 eigenaar:   Goucke Zuringar erven      
2-137 eigenaar:   Goucke Zuringar erven      
2-154 eigenaar:   dr. Eelco Zuringar      
2-175 eigenaar:   dr. Zuringar      
5-122 grondpacht aan: G. Zuringar erven      
6-013 eigenaar:   G. Zuringar erven      
6-018 eigenaar:   dr. Zuringar      
6-104 eigenaar:   G. Zuringar erven      
6-120 grondpacht aan: G. Zuringar erven      
7-126 eigenaar:   dr. Zuringar      
8-078 eigenaar:   wed. Steven Zwerms