Harlingen, reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)

illustratie reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1736. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 20% belasting verschuldigd, de zgn. '5e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reele schattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen, en desselvs Jurisdictie, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heren Staaten van Friesland in dato den 17en maart 1736 en sulks voor den Jaare van meij 1736 tot meij 1737.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
3-174 eigenaar:   Joris Aarts      
3-174 gebruiker:   Joris Aarts      
3-177 gebruiker:   Joris Aarts c.s.      
3-198 eigenaar:   Joris Aarts      
3-198 gebruiker:   Joris Aarts      
1-154 gebruiker:   Lijsbert Aarts      
1-089 eigenaar:   Fokke Abbes      
1-089 gebruiker:   Fokke Abbes      
7-063 eigenaar:   Fokke Abbes kinderen      
5-102 eigenaar:   Marten Abbes      
3-192 eigenaar:   erven Rienk Abbes      
3-192 gebruiker:   erven Rienk Abbes      
5-112 eigenaar:   wed. Rinse Abbes      
5-112 gebruiker:   wed. Rinse Abbes      
8-044 eigenaar:   Trijntie Abbes      
8-044 gebruiker:   Trijntie Abbes c.s.      
5-109 eigenaar:   wed. Harmen Ables      
3-124 gebruiker:   Beernt Abrams      
6-085 gebruiker:   Grytie Adams      
8-162 eigenaar:   Pyter Adams      
4-241 eigenaar:   erven Stittert Adams      
3-117 eigenaar:   Allert Adriaans      
3-117 gebruiker:   Allert Adriaans      
3-170 gebruiker:   Tjeerd Aebles c.s.      
3-008 eigenaar:   Harmen Ages      
3-008 gebruiker:   Harmen Ages      
3-043 eigenaar:   Harmen Ages      
3-043 gebruiker:   Harmen Ages      
3-066 gebruiker:   Pytie Ages      
1-064 eigenaar:   Albertie Alberts      
1-064 gebruiker:   Albertie Alberts      
1-064 gebruiker:   Albertie Alberts      
3-077 eigenaar:   Beernt Alberts      
3-077 gebruiker:   Beernt Alberts      
8-054 eigenaar:   Beernt Alberts      
1-105 eigenaar:   wed. Beuwe Alberts      
8-118 gebruiker:   Doetie Alberts      
2-100 gebruiker:   Douwe Alberts      
6-110 eigenaar:   Grytie Alberts      
6-110 gebruiker:   Grytie Alberts c.s.      
4-219 gebruiker:   Harmen Alberts      
7-052 eigenaar:   Hendrik Alberts      
7-052 gebruiker:   Hendrik Alberts      
7-053 eigenaar:   Hendrik Alberts      
7-053 gebruiker:   Hendrik Alberts      
4-132 eigenaar:   Jacob Alberts      
4-132 gebruiker:   Jacob Alberts      
4-133 eigenaar:   Jacob Alberts      
4-133 gebruiker:   Jacob Alberts      
2-037 gebruiker:   Jan Alberts      
4-072 gebruiker:   Jan Alberts      
4-254 eigenaar:   Jan Alberts      
4-254 gebruiker:   Jan Alberts c.s.      
5-075 gebruiker:   Jelle Alberts      
4-028 eigenaar:   wed. Ruerd Alberts      
4-028 gebruiker:   wed. Ruerd Alberts      
2-041 eigenaar:   erven Tjalling Alberts      
2-041 gebruiker:   erven Tjalling Alberts      
2-045 eigenaar:   erven Tjalling Alberts      
2-045 gebruiker:   erven Tjalling Alberts      
7-142 gebruiker:   Pyter Alefs      
3-069 eigenaar:   wed. Joeke Allerts      
8-024 gebruiker:   Jacob Alles c.s.      
2-053 eigenaar:   Lubbe Alles      
5-026 eigenaar:   Lubbe Alles      
5-026 gebruiker:   Lubbe Alles      
4-200 eigenaar:   Jan Andries      
4-200 gebruiker:   Jan Andries      
4-200 eigenaar:   Joost Andries      
4-200 gebruiker:   Joost Andries      
4-237 gebruiker:   Cobus Andrys      
2-145 gebruiker:   Frans Andrys      
4-165 eigenaar:   Johannes Andrys      
4-165 gebruiker:   Johannes Andrys      
1-160 eigenaar:   Pier Andrys      
1-160 gebruiker:   Pier Andrys      
4-049 eigenaar:   Pier Andrys      
5-072 gebruiker:   Pieter Andrys      
7-054 eigenaar:   wed. Rippert Andrys      
7-055 eigenaar:   wed. Rippert Andrys      
7-086 eigenaar:   erven Sybout Andrys      
8-126 gebruiker:   Tjerk Andrys      
7-007 eigenaar:   Rein Anes      
7-007 gebruiker:   Rein Anes      
3-101 eigenaar:   Cornelis Annes      
4-073 gebruiker:   Cornelis Annes CG 10:00:00    
4-118 gebruiker:   Cornelis Annes c.s.      
4-127 gebruiker:   Cornelis Annes      
4-238 eigenaar:   Cornelis Annes      
7-045 eigenaar:   Cornelis Annes      
7-059 eigenaar:   Cornelis Annes      
7-117 eigenaar:   Cornelis Annes      
5-014 eigenaar:   Dirk Annes      
8-047 gebruiker:   Gerloff Annes      
7-091 eigenaar:   erven Rintie Annes      
7-091 gebruiker:   erven Rintie Annes      
7-092 eigenaar:   erven Rintie Annes      
7-092 gebruiker:   erven Rintie Annes      
5-133 eigenaar:   Sytse Annes      
5-133 gebruiker:   wed. Sytse Annes      
8-084 eigenaar:   Sytse Annes      
5-013 eigenaar:   wed. Trijntje Annes      
2-020 gebruiker:   Willem Antony      
3-067 eigenaar:   Willem Antony      
3-067 gebruiker:   Willem Antony CG 18:00:00    
3-016 gebruiker:   Jacobus Antoon c.s.      
3-018 gebruiker:   Gerryt Arents      
4-249 gebruiker:   Harmen Arents      
8-129 eigenaar:   Jacob Arents      
8-129 gebruiker:   Jacob Arents c.s.      
3-099 eigenaar:   wed. Jan Arents      
3-099 gebruiker:   wed. Jan Arents      
7-002 eigenaar:   Wouter Arents      
7-002 gebruiker:   Wouter Arents      
7-048 eigenaar:   Wouter Arents      
7-050 eigenaar:   Wouter Arents      
7-051 eigenaar:   Wouter Arents      
8-134 gebruiker:   Pieter Aris CG 15:00:00    
2-021 gebruiker:   Fran Arjaans      
2-130 eigenaar:   Schelte Arjaens      
2-130 gebruiker:   Schelte Arjaens      
1-024 eigenaar:   erven Ayse Arjens Mahui      
1-024 gebruiker:   erven Ayse Arjens Mahui      
4-187 eigenaar:   Ayse Arjens      
2-040 eigenaar:   erven Berber Arjens      
4-241 gebruiker:   Claaske Arjens      
3-080 gebruiker:   Feite Arjens      
6-142 gebruiker:   Imke Arjens      
2-078 gebruiker:   Jarig Arjens c.s.      
8-133 gebruiker:   Schelte Arjens      
4-122 eigenaar:   Sjoerd Arjens      
8-050 gebruiker:   Sjoerd Arjens c.s.      
5-057 eigenaar:   Symon Arjens      
5-057 gebruiker:   Symon Arjens      
3-050 gebruiker:   Marijke Arnoldus      
1-137 eigenaar:   Gerben Ates      
6-146 gebruiker:   Gerben Ates c.s.      
8-134 eigenaar:   Gerben Ates      
2-108 gebruiker:   Auke Aukes c.s.      
4-013 eigenaar:   wed. Claas Aukes      
4-013 gebruiker:   wed. Claas Aukes      
5-168 eigenaar:   wed. Gerben Aukes      
5-168 gebruiker:   wed. Gerben Aukes      
1-009 eigenaar:   Jan Aukes      
1-011 eigenaar:   Jan Aukes      
1-011 gebruiker:   Jan Aukes      
1-012 eigenaar:   Jan Aukes      
1-013 eigenaar:   Jan Aukes      
1-015 eigenaar:   Jan Aukes      
1-015 gebruiker:   Jan Aukes      
1-018 eigenaar:   Jan Aukes      
1-018 gebruiker:   Jan Aukes      
1-038 eigenaar:   Jan Aukes      
1-038 gebruiker:   Jan Aukes      
1-071 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 gebruiker:   Jan Aukes      
1-157 eigenaar:   Jan Aukes      
2-088 gebruiker:   wed. Jan Aukes      
8-167 eigenaar:   Jan Aukes      
8-167 gebruiker:   Jan Aukes      
4-018 eigenaar:   wed. Joost Aukes      
4-018 gebruiker:   wed. Joost Aukes      
1-095 eigenaar:   Otte Aukes      
1-095 gebruiker:   Otte Aukes      
1-096 eigenaar:   Otte Aukes      
2-042 eigenaar:   Otte Aukes      
3-151 gebruiker:   Riemke Aukes c.s.      
1-021 gebruiker:   Sybe Aukes CG 40:00:00    
6-153 gebruiker:   wed. Uyltje Aukes      
2-067 gebruiker:   Willem Aukes      
4-247 eigenaar:   Gerryt Baltus      
4-247 gebruiker:   Gerryt Baltus      
4-248 eigenaar:   Gerryt Baltus      
4-248 gebruiker:   Gerryt Baltus c.s.      
7-140 eigenaar:   Grytie Baltus      
7-140 gebruiker:   Grytie Baltus      
2-047 gebruiker:   Haantie Baltus      
6-084 gebruiker:   wed. Maartie Bastaans c.s.      
6-086 eigenaar:   Werp Bastiaans      
5-154 gebruiker:   Anna Baukes c.s.      
5-164 gebruiker:   Antie Baukes      
2-113 gebruiker:   Baukjen Baukes      
2-177 eigenaar:   Broer Baukes      
2-177 gebruiker:   Broer Baukes      
3-015 eigenaar:   Jylt Baukes      
2-071 eigenaar:   Beernt Beerns      
5-019 eigenaar:   Dirk Beerns      
5-019 gebruiker:   Dirk Beerns      
3-081 gebruiker:   Eybert Beerns      
2-136 gebruiker:   Frans Beerns      
3-101 gebruiker:   Gerryt Beerns      
6-109 gebruiker:   Harmen Beerns c.s.      
3-030 eigenaar:   Hendrik Beerns      
3-030 gebruiker:   Hendrik Beerns      
4-051 eigenaar:   Hendrik Beerns      
4-051 gebruiker:   Hendrik Beerns      
2-108 eigenaar:   Jan Beerns      
2-119 eigenaar:   Jan Beerns      
2-119 gebruiker:   Jan Beerns      
3-071 eigenaar:   Jan Beerns      
3-071 gebruiker:   Jan Beerns      
4-074 gebruiker:   Jan Beerns      
1-139 gebruiker:   Lubbert Beerns      
4-182 gebruiker:   Lubbert Beerns      
2-110 eigenaar:   Pieter Beerns      
2-110 gebruiker:   Pieter Beerns      
4-019 eigenaar:   Pyter Beerns      
4-019 gebruiker:   Pyter Beerns      
3-100 eigenaar:   erven Robbert Beerns      
4-008 gebruiker:   Albert Beernts      
5-088 eigenaar:   Beernt Beernts      
5-088 gebruiker:   Beernt Beernts      
5-117 gebruiker:   Beernt Beernts      
2-084 eigenaar:   wed. Johannes Bendix      
2-084 gebruiker:   wed. Johannes Bendix c.s.      
7-060 gebruiker:   Pier Bendix      
5-162 gebruiker:   wed. Tjeerd Bentes c.s.      
6-032 gebruiker:   Aukjen Bokkes c.s.      
6-065 gebruiker:   Geertie Bokkes c.s.      
5-099 eigenaar:   Tieerd Bokkes      
5-099 gebruiker:   Tieerd Bokkes      
4-049 gebruiker:   Lucas Bos      
5-130 eigenaar:   Philipus Bos      
5-130 gebruiker:   Philipus Bos c.s.      
3-024 gebruiker:   wed. Jacob Boukes      
6-130 eigenaar:   Claas Bouwes      
5-056 eigenaar:   Jan Bouwes      
5-056 gebruiker:   Jan Bouwes      
3-062 gebruiker:   Keimpe Bouwes c.s.      
5-016 gebruiker:   Keimpe Bouwes c.s.      
2-129 eigenaar:   Okke Bouwes c.s.      
8-100 eigenaar:   Sjoerd Bouwes      
8-100 gebruiker:   Sjoerd Bouwes      
8-141 eigenaar:   Jakle Broers      
4-119 gebruiker:   Jan Broers c.s.      
4-139 eigenaar:   Jan Broers      
5-001 gebruiker:   Jan Broers c.s.      
6-128 eigenaar:   Janke Broers      
6-142 eigenaar:   Janke Broers      
6-143 eigenaar:   Janke Broers      
8-148 eigenaar:   Janke Broers      
8-163 eigenaar:   Janke Broers      
1-070 eigenaar:   Trijntie Broers      
1-070 gebruiker:   Trijntie Broers      
4-033 eigenaar:   Ybeltie Broers      
4-033 gebruiker:   Ybeltie Broers      
3-073 gebruiker:   Schelte Bruins c.s.      
4-257 eigenaar:   Jurjen Carstens      
4-257 gebruiker:   Jurjen Carstens      
4-258 eigenaar:   Jurjen Carstens      
4-258 gebruiker:   Jurjen Carstens      
3-165 eigenaar:   Casper Caspers      
3-165 gebruiker:   Casper Caspers c.s.      
5-090 eigenaar:   Hendrik Caspers      
5-090 gebruiker:   Hendrik Caspers      
4-122 gebruiker:   Jacob Caspers      
4-097 eigenaar:   Luiter Caspers      
4-097 gebruiker:   Luiter Caspers      
7-004 gebruiker:   Dirk Christiaans      
5-136 eigenaar:   wed. Feite Christiaans      
5-140 eigenaar:   wed. Feyte Christiaans      
5-140 gebruiker:   wed. Feyte Christiaans      
4-084 gebruiker:   Gerryt Christiaans      
3-054 eigenaar:   wed. Jacob Christiaans      
3-054 gebruiker:   wed. Jacob Christiaans      
7-063 gebruiker:   Jan Christiaans      
8-054 gebruiker:   Matthijs Christiaans      
5-106 gebruiker:   Stoffel Christiaans      
5-050 eigenaar:   Jan Christoffels      
3-014 gebruiker:   Jan Claasen c.s.      
3-029 eigenaar:   Jan Claasen      
3-029 gebruiker:   Jan Claasen      
4-023 eigenaar:   Age Claassen      
4-023 gebruiker:   Age Claassen      
4-091 eigenaar:   Ane Clasen      
4-091 gebruiker:   Ane Clasen      
3-019 eigenaar:   wed. Claas Clasen      
3-019 gebruiker:   wed. Claas Clasen      
7-019 eigenaar:   erven Evert Clasen      
7-019 gebruiker:   erven Evert Clasen      
7-020 eigenaar:   erven Evert Clasen      
7-020 gebruiker:   erven Evert Clasen      
8-049 eigenaar:   Haring Clasen      
8-049 gebruiker:   Haring Clasen      
2-120 eigenaar:   Jan Clasen      
2-117 eigenaar:   wed. Jelle Clasen      
2-117 gebruiker:   wed. Jelle Clasen      
8-032 eigenaar:   erven Minne Clasen      
8-114 eigenaar:   wed. Pieter Clasen      
8-003 eigenaar:   wed. Sweerus Clasen      
8-003 gebruiker:   wed. Sweerus Clasen      
2-132 eigenaar:   Tjeerd Clasen      
6-101 gebruiker:   Tomas Clasen c.s.      
3-042 eigenaar:   wed. Arjen Clases      
3-042 gebruiker:   wed. Arjen Clases      
4-255 eigenaar:   Aukjen Clases      
4-255 gebruiker:   Aukjen Clases      
6-099 gebruiker:   Baukjen Clases      
7-055 gebruiker:   Christiaan Clases      
2-014 eigenaar:   Cornelis Clases      
2-014 gebruiker:   Cornelis Clases      
8-037 gebruiker:   Dirk Clases CG 14:00:00    
1-043 eigenaar:   Folkert Clases      
1-043 gebruiker:   Folkert Clases      
7-134 eigenaar:   Folkert Clases      
7-134 gebruiker:   Folkert Clases      
4-238 eigenaar:   Gerloff Clases      
4-158 gebruiker:   Grietie Clases      
8-151 gebruiker:   Homme Clases      
6-114 gebruiker:   wed. Hylke Clases      
6-012 eigenaar:   vroedsman Jacob Clases      
5-060 eigenaar:   Jan Clases      
5-060 gebruiker:   Jan Clases      
5-158 eigenaar:   Janke Clases      
1-048 eigenaar:   Jelle Clases      
1-002 eigenaar:   Jurjen Clases      
1-002 gebruiker:   Jurjen Clases      
5-061 eigenaar:   Jurjen Clases      
5-061 gebruiker:   Jurjen Clases      
1-067 gebruiker:   Oepke Clases Carremans      
8-007 gebruiker:   Oepke Clases      
7-115 gebruiker:   Rintie Clases      
4-005 gebruiker:   Sytie Clases      
3-159 gebruiker:   Wynsen Clases      
3-045 gebruiker:   Wypkjen Clases      
3-088 gebruiker:   Jan Coenraads c.s.      
2-103 gebruiker:   Age Cornelis      
1-050 gebruiker:   wed. Arjen Cornelis      
3-036 eigenaar:   Arjen Cornelis      
3-036 gebruiker:   Arjen Cornelis      
2-068 eigenaar:   Bauke Cornelis      
6-124 gebruiker:   Bauke Cornelis      
1-100 eigenaar:   Betse Cornelis      
1-100 gebruiker:   Betse Cornelis      
3-179 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
3-179 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
6-048 gebruiker:   wed. Cornelis Cornelis      
7-076 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-076 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
7-088 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-089 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-089 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
8-063 eigenaar:   Edsger Cornelis      
8-063 gebruiker:   Edsger Cornelis      
4-221 eigenaar:   Gerryt Cornelis      
2-022 eigenaar:   Hans Cornelis      
2-022 gebruiker:   Hans Cornelis      
6-066 eigenaar:   Hendrik Cornelis      
6-066 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
1-046 eigenaar:   Henning Cornelis      
1-046 gebruiker:   Henning Cornelis      
2-038 gebruiker:   Henning Cornelis      
3-041 eigenaar:   erven Henning Cornelis      
6-035 eigenaar:   erven wed. Hessel Cornelis      
4-010 eigenaar:   Jan Cornelis      
4-010 gebruiker:   Jan Cornelis      
7-059 gebruiker:   Jochem Cornelis c.s.      
5-060 eigenaar:   Ninke Cornelis      
5-060 gebruiker:   Ninke Cornelis      
1-046 eigenaar:   Pieter Cornelis      
1-046 gebruiker:   Pieter Cornelis      
5-155 eigenaar:   Pyter Cornelis      
5-155 gebruiker:   Pyter Cornelis      
5-168 gebruiker:   Pyter Cornelis      
6-133 eigenaar:   wed. Pyter Cornelis      
8-104 eigenaar:   wed. Pyter Cornelis      
4-121 gebruiker:   wed. Reiner Cornelis      
4-084 eigenaar:   Schelte Cornelis      
8-018 eigenaar:   wed. Symon Cornelis      
8-018 gebruiker:   wed. Symon Cornelis      
8-077 gebruiker:   wed. Tjomme Cornelis c.s.      
3-158 gebruiker:   Tobias Cornelis      
1-054 eigenaar:   Wytse Cornelis      
1-054 gebruiker:   Wytse Cornelis      
8-152 gebruiker:   Wytse Cornelis      
3-097 eigenaar:   Paulus Daniels      
3-097 gebruiker:   Paulus Daniels      
5-053 gebruiker:   Able Dirks c.s.      
5-139 eigenaar:   Anne Dirks      
4-030 eigenaar:   Beert Dirks      
4-030 gebruiker:   Beert Dirks      
3-065 gebruiker:   Casper Dirks      
1-106 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-106 gebruiker:   Cornelis Dirks      
1-115 gebruiker:   Cornelis Dirks c.s.      
4-160 eigenaar:   erven Cornelis Dirks      
3-147 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-008 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-008 gebruiker:   Eelke Dirks      
6-107 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-119 eigenaar:   Foppe Dirks      
6-119 gebruiker:   Foppe Dirks      
3-100 gebruiker:   Gerryt Dirks      
4-236 gebruiker:   Gerryt Dirks      
1-101 eigenaar:   Here Dirks      
6-080 eigenaar:   Here Dirks      
6-080 gebruiker:   Here Dirks      
3-068 eigenaar:   Hilbrand Dirks      
3-068 gebruiker:   Hilbrand Dirks      
5-145 gebruiker:   IJsbrand Dirks      
1-091 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-048 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-048 gebruiker:   Jacob Dirks c.s.      
5-054 gebruiker:   Jacob Dirks c.s.      
5-082 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-082 gebruiker:   Jacob Dirks      
5-096 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-142 eigenaar:   Jacob Dirks      
8-137 gebruiker:   Jacob Dirks c.s.      
5-107 eigenaar:   Jan Dirks      
5-162 eigenaar:   Jan Dirks      
6-121 eigenaar:   Jochem Dirks      
6-121 gebruiker:   Jochem Dirks      
3-145 eigenaar:   Johannes Dirks      
3-145 gebruiker:   Johannes Dirks      
1-051 eigenaar:   wed. Lammert Dirks      
1-051 gebruiker:   wed. Lammert Dirks      
5-064 eigenaar:   Pieter Dirks      
5-064 gebruiker:   Pieter Dirks      
3-059 gebruiker:   Pietie Dirks      
3-040 eigenaar:   Pyter Dirks      
3-040 gebruiker:   Pyter Dirks      
8-056 gebruiker:   Pyter Dirks      
8-148 eigenaar:   Reiner Dirks      
8-148 gebruiker:   Reiner Dirks      
4-141 eigenaar:   erven Seerp Dirks      
7-077 eigenaar:   Seerp Dirks      
7-077 gebruiker:   Seerp Dirks      
5-031 gebruiker:   Sipke Dirks      
1-013 gebruiker:   Sytske Dirks c.s.      
4-077 eigenaar:   Taede Dirks      
4-077 gebruiker:   Taede Dirks      
3-048 gebruiker:   Wieger Dirks      
7-128 gebruiker:   Willem Dirks c.s.      
2-032 gebruiker:   Ypke Dirks      
3-087 eigenaar:   Dirk Dirksen      
3-087 gebruiker:   Dirk Dirksen      
8-016 eigenaar:   erven Dirk Dirksen      
8-016 gebruiker:   erven Dirk Dirksen      
1-130 gebruiker:   Claas Doedes      
1-040 eigenaar:   wed. Hoyte Doedes      
1-040 gebruiker:   wed. Hoyte Doedes      
3-086 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-086 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-122 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-122 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
6-022 eigenaar:   wed. Sytse Doedes      
7-110 gebruiker:   wed. Wopke Doedes      
4-027 eigenaar:   erven Dirk Doekes      
7-108 eigenaar:   Jan Doekes      
7-108 gebruiker:   Jan Doekes      
5-015 eigenaar:   Wybren Doekes      
5-150 eigenaar:   Hessel Doekles      
5-150 gebruiker:   Hessel Doekles      
1-059 eigenaar:   Pier Doekles      
1-059 gebruiker:   Pier Doekles      
4-123 eigenaar:   Abbe Douwes      
4-123 gebruiker:   Abbe Douwes      
4-050 eigenaar:   Antie Douwes      
4-050 gebruiker:   Antie Douwes      
2-078 gebruiker:   wed. Claas Douwes      
4-175 eigenaar:   erven Claas Douwes      
4-175 gebruiker:   erven Claas Douwes      
8-065 eigenaar:   wed. Claas Douwes      
8-065 gebruiker:   wed. Claas Douwes      
7-034 eigenaar:   wed. Dirk Douwes      
6-060 eigenaar:   erven Eelke Douwes      
7-114 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-116 eigenaar:   erven Eelke Douwes      
7-116 gebruiker:   erven Eelke Douwes      
7-129 eigenaar:   erven Eelke Douwes      
7-129 gebruiker:   erven Eelke Douwes      
8-139 eigenaar:   Feyke Douwes      
8-139 gebruiker:   Feyke Douwes vrouw      
1-017 eigenaar:   wed. Gerryt Douwes      
1-017 gebruiker:   wed. Gerryt Douwes      
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
4-146 eigenaar:   Harmen Douwes      
5-021 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-022 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-113 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-121 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-122 grondpacht aan: Harmen Douwes      
8-096 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-045 eigenaar:   wed. Heert Douwes      
5-106 eigenaar:   erven Hylke Douwes      
1-008 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes c.s.      
1-005 eigenaar:   Jan Douwes      
1-014 gebruiker:   wed. Jan Douwes      
4-245 eigenaar:   erven Jan Douwes      
4-245 gebruiker:   erven Jan Douwes      
6-092 eigenaar:   Jelle Douwes      
6-092 gebruiker:   Jelle Douwes      
8-110 gebruiker:   Pyter Douwes      
8-060 eigenaar:   Sybout Douwes      
8-060 gebruiker:   Sybout Douwes      
8-092 eigenaar:   Willem Douwes      
8-092 gebruiker:   Willem Douwes c.s.      
1-027 eigenaar:   Wybe Drieses      
1-027 gebruiker:   Wybe Drieses      
7-036 eigenaar:   Sjoukjen Ebbes      
7-081 gebruiker:   Sjoukjen Ebbes      
4-182 gebruiker:   Sipke Edes      
8-118 gebruiker:   Cornelis Edsgers      
4-187 gebruiker:   Gerryt Edsgers      
5-144 gebruiker:   Anne Eelkes      
2-017 gebruiker:   Claas Eelkes      
4-223 gebruiker:   wed. Doede Eelkes      
1-022 eigenaar:   Jochem Eelkes      
8-031 gebruiker:   Pier Eelkes      
8-072 eigenaar:   Feye Eelties      
8-072 gebruiker:   Feye Eelties      
6-148 eigenaar:   Jan Eerks Jongma      
6-148 gebruiker:   Jan Eerks Jongma      
7-125 gebruiker:   Harryt Eeuwes      
8-037 gebruiker:   Ype Egberts CG 8:00:00    
5-107 eigenaar:   Hendrik Eiberts      
5-107 gebruiker:   Hendrik Eiberts      
7-078 eigenaar:   wed. Michiel Eiberts      
7-078 gebruiker:   wed. Michiel Eiberts      
3-205 gebruiker:   wed. Sjoerd Ekes      
8-010 gebruiker:   wed. Harmen Elyas      
4-071 eigenaar:   wed. Claes Engels      
4-071 gebruiker:   wed. Claes Engels      
5-114 gebruiker:   Eeke Everts      
2-009 eigenaar:   burgemr. Hendrik Everts      
7-107 eigenaar:   burgemeester Hendrik Everts      
7-107 gebruiker:   burgemeester Hendrik Everts      
1-134 eigenaar:   Jan Everts      
1-134 gebruiker:   Jan Everts      
6-139 eigenaar:   Jan Everts      
6-139 gebruiker:   Jan Everts c.s.      
7-075 gebruiker:   Lieuwe Everts      
8-037 eigenaar:   wed. Pyter Fases      
1-007 gebruiker:   Wybe Feddes      
2-145 eigenaar:   erven Janke Feddriks      
3-130 gebruiker:   Hans Femmes c.s.      
4-212 gebruiker:   Mayke Femmes      
1-153 eigenaar:   Claas Feyes      
1-153 gebruiker:   Claas Feyes c.s.      
2-043 eigenaar:   Claas Feyes      
4-112 gebruiker:   Lammert Feyes      
5-102 gebruiker:   Lammert Feyes CG 44:00:00    
4-166 eigenaar:   Melle Feyes      
4-166 gebruiker:   Melle Feyes      
5-166 gebruiker:   Antie Feykes Buma      
6-118 eigenaar:   Sybrand Feykes      
6-118 gebruiker:   Sybrand Feykes      
3-083 gebruiker:   Ype Feykes      
5-070 eigenaar:   erven Pieter Feytema      
8-085 gebruiker:   Hoyte Feytes      
8-081 gebruiker:   Trijntie Feytes      
1-137 gebruiker:   wed. Jan Floris CG 24:00:00    
1-101 grondpacht aan: erven Bauke Fockes      
3-135 eigenaar:   erven wed. Bauke Fockes      
4-160 gebruiker:   Hinke Fockes c.s.      
4-164 gebruiker:   Swaantje Fockes      
2-047 eigenaar:   Symon Fockes      
2-048 eigenaar:   Symon Fockes      
2-048 gebruiker:   Symon Fockes      
2-048 eigenaar:   Symon Fockes      
5-067 eigenaar:   Uilke Foekes      
5-067 gebruiker:   Uilke Foekes      
1-120 gebruiker:   Aafke Fokkes      
2-109 eigenaar:   Cornelis Fokkes      
2-109 gebruiker:   Cornelis Fokkes c.s.      
4-100 eigenaar:   Dirk Fokkes      
1-098 eigenaar:   Symon Fokkes n.u.      
2-031 eigenaar:   Symon Fokkes      
2-031 gebruiker:   Symon Fokkes      
2-076 eigenaar:   Symon Fokkes      
7-013 eigenaar:   Symon Fokkes      
7-013 gebruiker:   Symon Fokkes      
8-006 eigenaar:   Symon Fokkes      
8-006 gebruiker:   Symon Fokkes      
4-003 eigenaar:   Tjeerd Fokkes      
4-003 gebruiker:   Tjeerd Fokkes      
3-201 gebruiker:   Ysak Fokkes      
7-085 eigenaar:   erven Bauke Folkerts      
7-085 gebruiker:   erven Bauke Folkerts      
1-061 eigenaar:   Jacob Folkerts      
2-023 gebruiker:   Jacob Folkerts      
7-127 gebruiker:   Jacob Folkerts      
1-061 eigenaar:   Sierk Folkerts      
1-099 eigenaar:   Sierk Folkerts      
1-099 gebruiker:   Sierk Folkerts      
7-111 eigenaar:   Broer Fongers      
7-111 gebruiker:   Broer Fongers      
8-055 eigenaar:   Broer Fongers      
8-066 eigenaar:   Broer Fongers      
8-066 gebruiker:   Broer Fongers c.s.      
5-015 gebruiker:   Dirk Fontein      
2-157 gebruiker:   Foppe Foppes      
2-163 gebruiker:   wed. Foppe Foppes      
3-056 eigenaar:   Jan Foppes      
3-056 gebruiker:   Jan Foppes      
5-088 grondpacht aan: wed. Jan Foppes      
2-151 eigenaar:   erven Teunis Foppes      
2-165 eigenaar:   erven Teunis Foppes      
2-165 gebruiker:   erven Teunis Foppes      
4-013 gebruiker:   wed. Claas Fransen c.s.      
3-181 gebruiker:   wed. Cornelis Fransen      
4-148 eigenaar:   Dirk Fransen      
4-148 gebruiker:   Dirk Fransen      
5-113 eigenaar:   Frans Fransen      
7-121 eigenaar:   Johannes Fransen      
7-121 gebruiker:   Johannes Fransen      
4-144 eigenaar:   Pieter Fransen      
6-064 gebruiker:   Sjoerd Fransen      
2-035 eigenaar:   Sjouk Fransen      
2-035 gebruiker:   Sjouk Fransen      
2-035 eigenaar:   Yfke Fransen      
2-035 gebruiker:   Yfke Fransen      
8-058 eigenaar:   wed. Jacob Frederiks      
8-058 gebruiker:   wed. Jacob Frederiks      
5-161 eigenaar:   Hein Freerks      
5-161 gebruiker:   Hein Freerks      
4-226 eigenaar:   Pyter Freerks      
4-226 gebruiker:   Pyter Freerks c.s.      
1-044 eigenaar:   erven Pieter Fridses      
1-044 gebruiker:   erven Pieter Fridses      
5-124 eigenaar:   Cornelis Gabbes      
5-124 gebruiker:   Cornelis Gabbes      
5-069 gebruiker:   Cornelis Gabes      
1-101 gebruiker:   Tjerk Gabes      
2-053 gebruiker:   wed. Geert Geerts      
6-046 gebruiker:   Harke Geerts      
3-078 eigenaar:   wed. Harmen Geerts      
3-078 gebruiker:   wed. Harmen Geerts      
3-125 eigenaar:   Harmen Geerts      
3-125 gebruiker:   Harmen Geerts      
4-020 eigenaar:   wed. Jan Geerts      
4-020 gebruiker:   wed. Jan Geerts      
6-043 gebruiker:   wed. Jan Geerts      
3-017 eigenaar:   Sikke Geerts      
3-017 gebruiker:   Sikke Geerts      
2-116 eigenaar:   Antony Gerardi      
2-116 gebruiker:   Antony Gerardi Overhart      
2-127 eigenaar:   Antony Gerardi      
1-114 eigenaar:   Auke Gerbens      
1-114 gebruiker:   Auke Gerbens      
2-171 eigenaar:   Auke Gerbens      
2-171 gebruiker:   Auke Gerbens      
3-169 gebruiker:   Bote Gerbens      
1-116 eigenaar:   Claas Gerbens      
1-116 gebruiker:   Claas Gerbens      
3-171 gebruiker:   Hyltie Gerbens      
2-004 eigenaar:   Jelmer Gerbens      
2-004 gebruiker:   Jelmer Gerbens      
3-022 eigenaar:   Jelmer Gerbens      
3-022 gebruiker:   Jelmer Gerbens      
3-207 gebruiker:   Tettie Gerbens c.s.      
5-051 gebruiker:   Tettie Gerbens      
7-131 eigenaar:   erven Tjeerd Gerbens      
7-131 gebruiker:   erven Tjeerd Gerbens      
3-196 gebruiker:   Haye Gerkes      
5-074 gebruiker:   Haye Gerkes      
1-061 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-061 gebruiker:   Jan Gerlofs      
1-061 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-094 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-126 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-126 gebruiker:   Jan Gerlofs      
3-183 gebruiker:   Jan Gerlofs CG 15:00:00    
4-038 eigenaar:   Jan Gerlofs      
4-242 eigenaar:   wed. Pieter Gerlofs      
4-243 eigenaar:   wed. Pieter Gerlofs      
4-243 gebruiker:   wed. Pieter Gerlofs      
4-230 eigenaar:   wed. Pyter Gerlofs      
4-230 gebruiker:   wed. Pyter Gerlofs      
4-231 eigenaar:   wed. Pyter Gerlofs      
4-265 eigenaar:   wed. Pyter Gerlofs      
8-052 grondpacht aan: Pyter Gerlofs      
3-092 eigenaar:   Salomon Gerlofs      
3-092 gebruiker:   Salomon Gerlofs      
5-131 eigenaar:   Salomon Gerlofs      
6-052 eigenaar:   Salomon Gerlofs      
8-103 gebruiker:   Salomon Gerlofs      
1-143 eigenaar:   Wieger Gerlofs      
1-143 gebruiker:   Wieger Gerlofs      
4-055 eigenaar:   Jan Gerrits n.u.      
4-055 gebruiker:   Jan Gerrits n.u.      
1-037 eigenaar:   Wybe Gerrits      
1-037 gebruiker:   Wybe Gerrits      
5-038 eigenaar:   Antie Gerryts      
5-042 gebruiker:   Antie Gerryts c.s.      
8-146 eigenaar:   Antony Gerryts      
7-054 gebruiker:   Arjen Gerryts CG 60:00:00    
7-150 gebruiker:   Bartel Gerryts      
4-143 eigenaar:   Claas Gerryts      
4-143 gebruiker:   Claas Gerryts      
1-102 eigenaar:   Dirk Gerryts      
1-102 gebruiker:   Dirk Gerryts      
1-115 eigenaar:   Dirk Gerryts      
4-064 eigenaar:   Gerryt Gerryts      
4-064 gebruiker:   Gerryt Gerryts      
5-025 gebruiker:   Gerryt Gerryts      
6-161 gebruiker:   Gerryt Gerryts      
7-010 gebruiker:   Gerryt Gerryts      
7-016 eigenaar:   Gerryt Gerryts      
4-153 gebruiker:   Harm Gerryts      
3-098 eigenaar:   erven Hendrik Gerryts      
3-098 gebruiker:   erven Hendrik Gerryts      
3-171 eigenaar:   Hendrik Gerryts      
4-067 eigenaar:   Hendrik Gerryts n.u.      
4-067 gebruiker:   Hendrik Gerryts n.u.      
6-009 gebruiker:   wed. Huig Gerryts      
5-030 gebruiker:   Huige Gerryts      
3-051 eigenaar:   Jan Gerryts      
3-051 gebruiker:   Jan Gerryts      
4-070 eigenaar:   Jan Gerryts      
4-070 gebruiker:   Jan Gerryts      
5-132 eigenaar:   Jan Gerryts      
6-090 eigenaar:   Jan Gerryts      
6-090 gebruiker:   Jan Gerryts      
8-142 eigenaar:   Jan Gerryts      
8-142 gebruiker:   Jan Gerryts      
4-014 grondpacht aan: Jasper Gerryts      
8-101 eigenaar:   Jasper Gerryts      
5-131 gebruiker:   Lodewijk Gerryts c.s.      
4-024 gebruiker:   Pieter Gerryts      
5-135 gebruiker:   Ruerd Gerryts      
5-138 eigenaar:   wed. Sipke Gerryts      
5-138 gebruiker:   wed. Sipke Gerryts      
7-049 eigenaar:   Taede Gerryts      
7-049 gebruiker:   Taede Gerryts      
5-095 eigenaar:   Trijntie Gerryts      
5-095 gebruiker:   Trijntie Gerryts      
3-049 gebruiker:   Warner Gerryts      
4-058 gebruiker:   Wijnant Gerryts      
3-185 eigenaar:   Wybe Gerryts      
3-185 gebruiker:   Wybe Gerryts      
4-022 eigenaar:   Marten Gilles      
8-025 eigenaar:   Marten Gilles      
8-137 eigenaar:   Marten Gilles      
7-082 eigenaar:   Foppe Goitiens      
6-100 gebruiker:   Jacob Goitiens      
2-076 gebruiker:   Dirk Gorryts      
3-015 gebruiker:   Adam Goslings      
6-078 gebruiker:   Evert Goslings      
6-058 eigenaar:   Rutger Goslings      
6-058 gebruiker:   Rutger Goslings      
6-059 eigenaar:   Rutger Goslings      
6-059 gebruiker:   Rutger Goslings      
7-005 eigenaar:   Jan Gosses      
7-005 gebruiker:   Jan Gosses      
3-064 gebruiker:   Oeble Gosses      
8-043 eigenaar:   wed. Pyter Gosses      
8-043 gebruiker:   wed. Pyter Gosses      
1-152 eigenaar:   Rienk Gosses      
4-164 eigenaar:   Tjebbe Gosses      
4-164 gebruiker:   Tjebbe Gosses      
5-003 eigenaar:   wed. Sybren Goukes      
5-003 gebruiker:   wed. Sybren Goukes      
7-024 eigenaar:   erven Sybren Goukes      
8-106 eigenaar:   erven Sybren Goukes      
8-107 eigenaar:   erven Sybren Goukes      
1-029 eigenaar:   Yke Goverts      
1-029 gebruiker:   Yke Goverts      
2-038 eigenaar:   Yke Goverts      
8-041 eigenaar:   Yke Goverts      
8-041 gebruiker:   Yke Goverts      
8-164 gebruiker:   Johannes Goyes c.s.      
2-055 gebruiker:   Aukjen Goytiens      
8-134 gebruiker:   Johannes Haenties CG 17:00:00    
8-134 gebruiker:   Johannes Haenties 15:12:--      
3-073 eigenaar:   Jan Hansen      
5-032 grondpacht aan: erven Melle Hansen      
5-036 grondpacht aan: erven Melle Hansen      
3-108 eigenaar:   wed. Jeltie Hanses      
3-111 eigenaar:   erven Jetse Hanses      
7-046 eigenaar:   Trijntie Hanses      
7-046 gebruiker:   Trijntie Hanses      
5-145 eigenaar:   erven Eibert Harings      
1-144 eigenaar:   erven Jan Harings      
5-097 gebruiker:   wed. Pieter Harings      
6-094 eigenaar:   Bauke Harkes      
6-094 gebruiker:   Bauke Harkes Velthuis      
4-038 gebruiker:   Pier Harkes      
1-127 eigenaar:   Abbe Harmens      
1-127 gebruiker:   Abbe Harmens c.s.      
8-132 eigenaar:   erven Allert Harmens Crol      
7-100 eigenaar:   erven Andrys Harmens      
8-064 grondpacht aan: Arjen Harmens      
2-070 eigenaar:   Claas Harmens      
2-070 gebruiker:   Claas Harmens      
2-071 eigenaar:   Claas Harmens      
2-071 gebruiker:   Claas Harmens      
3-081 gebruiker:   Claas Harmens      
2-092 eigenaar:   Gerryt Harmens Crol      
2-092 gebruiker:   Gerryt Harmens Crol      
2-098 eigenaar:   Gerryt Harmens      
2-098 gebruiker:   Gerryt Harmens      
4-098 gebruiker:   Gerryt Harmens      
4-217 eigenaar:   Harmen Harmens      
4-217 gebruiker:   Harmen Harmens      
5-020 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 gebruiker:   Hessel Harmens      
7-024 gebruiker:   wed. Hessel Harmens      
5-114 eigenaar:   Jacob Harmens      
6-011 gebruiker:   Jacob Harmens Radsma      
6-087 eigenaar:   Jacob Harmens      
1-111 eigenaar:   Jan Harmens      
1-111 gebruiker:   Jan Harmens      
3-119 gebruiker:   Jan Harmens      
6-123 eigenaar:   Jan Harmens      
6-123 gebruiker:   Jan Harmens      
1-043 eigenaar:   Meye Harmens      
1-043 gebruiker:   Meye Harmens      
2-075 eigenaar:   wed. Meye Harmens      
2-075 gebruiker:   wed. Meye Harmens      
2-111 gebruiker:   Minne Harmens      
1-061 gebruiker:   Pieter Harmens      
6-086 gebruiker:   Rintie Harmens      
5-042 eigenaar:   Sjoerdtie Harmens      
4-046 eigenaar:   Sybren Harmens      
4-046 gebruiker:   Sybren Harmens      
2-013 gebruiker:   Taeke Harmens      
3-057 gebruiker:   Tjebbe Harmens      
1-092 eigenaar:   Tjeerd Harmens      
1-092 gebruiker:   Tjeerd Harmens      
2-051 gebruiker:   Tjibbe Harmens      
6-091 gebruiker:   Antie Hayes      
5-104 eigenaar:   Engeltie Hayes      
5-104 gebruiker:   Engeltie Hayes      
8-134 gebruiker:   Gerryt Hayes CG 15:00:00    
5-018 gebruiker:   Jelle Hayes      
3-060 eigenaar:   Ruurd Hayes      
8-120 gebruiker:   Walte Hayes      
6-107 gebruiker:   Wouter Haytses      
1-131 eigenaar:   Heere Heeres      
1-131 gebruiker:   Heere Heeres      
8-143 gebruiker:   Reiner Heeres c.s.      
2-087 eigenaar:   wed. Heiman Heimans n.u.      
8-036 gebruiker:   Daniel Heins      
6-035 gebruiker:   Gerryt Heins      
2-016 eigenaar:   Jan Heins      
6-044 eigenaar:   Jan Heins      
6-044 gebruiker:   Jan Heins c.s.      
6-045 eigenaar:   Jan Heins      
6-045 gebruiker:   Jan Heins      
7-104 gebruiker:   Jan Heins      
5-108 eigenaar:   Pier Heins      
5-121 eigenaar:   Pier Heins      
5-121 gebruiker:   Pier Heins      
4-106 eigenaar:   Taeke Heins      
4-106 gebruiker:   Taeke Heins      
5-101 gebruiker:   Taeke Heins      
1-135 eigenaar:   Wytse Heins      
1-135 gebruiker:   Wytse Heins      
4-232 eigenaar:   erven Yde Hemmes      
4-232 gebruiker:   erven Yde Hemmes      
2-086 eigenaar:   Aagt Hendriks      
2-086 gebruiker:   Aagt Hendriks      
8-145 gebruiker:   Antie Hendriks      
5-084 eigenaar:   Beernt Hendriks      
8-010 gebruiker:   Berent Hendriks c.s.      
7-132 gebruiker:   Coenraed Hendriks      
2-121 eigenaar:   Cornelis Hendriks      
2-121 gebruiker:   Cornelis Hendriks      
4-011 eigenaar:   Dirk Hendriks      
4-099 gebruiker:   Dirk Hendriks      
5-041 eigenaar:   wed. Dirk Hendriks      
5-041 gebruiker:   wed. Dirk Hendriks      
2-085 eigenaar:   Evert Hendriks      
2-085 gebruiker:   Evert Hendriks      
2-170 gebruiker:   Freerk Hendriks c.s.      
5-083 gebruiker:   Gerrit Hendriks      
3-116 gebruiker:   Gerryt Hendriks c.s.      
4-172 eigenaar:   Gerryt Hendriks      
4-172 gebruiker:   Gerryt Hendriks      
4-225 eigenaar:   Gerryt Hendriks      
5-084 gebruiker:   Gerryt Hendriks      
5-113 gebruiker:   Gerryt Hendriks      
6-001 eigenaar:   Gerryt Hendriks      
6-001 gebruiker:   Gerryt Hendriks      
8-111 eigenaar:   Gerryt Hendriks      
3-025 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-025 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
3-164 eigenaar:   wed. Hendrik Hendriks      
3-164 gebruiker:   wed. Hendrik Hendriks      
4-080 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
4-080 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
4-095 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
4-095 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
5-107 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
7-044 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
7-044 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
5-042 eigenaar:   Hessel Hendriks      
8-147 eigenaar:   Hessel Hendriks      
8-147 gebruiker:   Hessel Hendriks c.s.      
4-068 eigenaar:   Jacob Hendriks      
4-068 gebruiker:   Jacob Hendriks      
1-060 eigenaar:   Jan Hendriks      
1-060 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-033 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-134 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-137 gebruiker:   Jan Hendriks      
4-055 eigenaar:   Jan Hendriks      
4-116 gebruiker:   Jan Hendriks      
8-014 eigenaar:   Jan Hendriks      
8-014 gebruiker:   Jan Hendriks      
3-053 eigenaar:   Johannes Hendriks      
3-053 gebruiker:   Johannes Hendriks      
7-015 gebruiker:   Johannes Hendriks c.s.      
3-191 gebruiker:   Joost Hendriks      
5-020 gebruiker:   Joost Hendriks      
8-122 gebruiker:   Jurre Hendriks      
3-027 eigenaar:   Louw Hendriks      
4-103 eigenaar:   Luiter Hendriks      
4-103 gebruiker:   Luiter Hendriks      
2-039 eigenaar:   Nanning Hendriks      
2-039 gebruiker:   Nanning Hendriks      
6-037 gebruiker:   Obbe Hendriks      
3-153 gebruiker:   Pyter Hendriks      
5-040 gebruiker:   Pyter Hendriks      
8-146 gebruiker:   Pyter Hendriks      
3-095 eigenaar:   Rients Hendriks      
3-095 gebruiker:   Rients Hendriks      
6-073 eigenaar:   Sybren Hendriks      
6-073 gebruiker:   Sybren Hendriks c.s.      
5-164 eigenaar:   Tijs Hendriks      
5-164 gebruiker:   Tijs Hendriks      
3-108 gebruiker:   Trijntie Hendriks      
2-156 eigenaar:   Jan Hendryks      
2-156 gebruiker:   Jan Hendryks      
4-031 eigenaar:   Jan Hendryks      
4-031 gebruiker:   Jan Hendryks      
4-032 eigenaar:   Jan Hendryks      
3-167 eigenaar:   Jan Hennes      
3-167 gebruiker:   Jan Hennes      
7-009 eigenaar:   Sipke Hennes      
7-009 gebruiker:   Sipke Hennes      
8-147 eigenaar:   Sijke Heres      
8-147 gebruiker:   Sijke Heres      
2-006 eigenaar:   wed. Dirk Hessels      
2-006 gebruiker:   wed. Dirk Hessels      
3-062 eigenaar:   erven Jan Hessels      
5-176 eigenaar:   Jan Hessels      
5-176 gebruiker:   Jan Hessels      
5-114 eigenaar:   Pieter Hessels      
5-115 eigenaar:   Pieter Hessels      
5-115 gebruiker:   Pieter Hessels      
4-218 eigenaar:   wed. Rienk Hessels      
4-218 gebruiker:   wed. Rienk Hessels      
7-033 gebruiker:   Sytse Hessels      
3-061 eigenaar:   Wouter Hessels      
3-061 gebruiker:   Wouter Hessels      
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 gebruiker:   Jacob Hettes      
2-040 gebruiker:   erven Hans HGerryts      
7-114 gebruiker:   wed. Gabe Hibbes      
5-132 eigenaar:   Enne Hiddes c.s.      
5-132 gebruiker:   Enne Hiddes c.s.      
7-016 eigenaar:   Enne Hiddes      
7-016 gebruiker:   Enne Hiddes      
4-199 eigenaar:   wed. Wybe Hiddes      
4-199 gebruiker:   wed. Wybe Hiddes      
4-204 eigenaar:   Wybe Hiddes      
4-204 gebruiker:   Wybe Hiddes      
5-103 eigenaar:   Gerryt Hillebrands      
5-103 gebruiker:   Gerryt Hillebrands      
2-059 eigenaar:   Pieke Hommes      
2-059 gebruiker:   Pieke Hommes      
4-229 eigenaar:   Yede Hommes      
4-229 gebruiker:   Yede Hommes c.s.      
7-054 gebruiker:   Romke Hotses CG 50:00:00    
6-036 eigenaar:   wed. Broer Hoytes      
6-036 gebruiker:   wed. Broer Hoytes      
6-037 eigenaar:   wed. Broer Hoytes      
5-076 gebruiker:   Feyte Hoytes c.s.      
6-134 eigenaar:   erven Hoyte Hoytes      
6-134 gebruiker:   erven Hoyte Hoytes      
8-118 eigenaar:   Hoyte Hoytes      
5-159 eigenaar:   Keimpe Hoytes      
5-159 gebruiker:   Keimpe Hoytes      
5-160 eigenaar:   Keimpe Hoytes      
4-027 eigenaar:   erven vroedsman Pieter Hoytes      
4-027 gebruiker:   erven vroedsman Pieter Hoytes      
5-040 eigenaar:   erven Pyter Hoytes      
6-041 gebruiker:   Rein Hoytes      
7-085 eigenaar:   Romke Hoytes      
7-085 gebruiker:   Romke Hoytes      
2-093 eigenaar:   Remmert Huberts      
2-093 gebruiker:   Remmert Huberts      
6-061 eigenaar:   Lieuwe Huiberts      
6-061 gebruiker:   Lieuwe Huiberts      
3-195 eigenaar:   Rimmert Huiberts      
3-195 gebruiker:   Rimmert Huiberts      
1-094 gebruiker:   Yfke Huiberts c.s.      
1-140 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-146 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-146 gebruiker:   Dirk Huigens      
2-186 eigenaar:   Dirk Huigens      
3-072 eigenaar:   Dirk Huigens      
3-142 eigenaar:   Dirk Huigens      
3-142 gebruiker:   Dirk Huigens      
5-016 eigenaar:   Dirk Huigens      
5-020 eigenaar:   Dirk Huigens      
5-025 eigenaar:   Dirk Huigens      
5-127 eigenaar:   Dirk Huigens      
6-009 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-015 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-018 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-018 gebruiker:   Dirk Huigens      
7-112 eigenaar:   Dirk Huigens      
8-009 eigenaar:   Dirk Huigens      
4-115 eigenaar:   Claas Hylkes      
4-115 gebruiker:   Claas Hylkes      
1-088 eigenaar:   wed. Harmen Hylkes      
1-088 gebruiker:   wed. Harmen Hylkes      
6-099 eigenaar:   Harmen Hylkes      
5-043 gebruiker:   Tjalling Hylkes      
5-066 gebruiker:   Hendrik Idses      
2-065 eigenaar:   wed. Feyke IJes      
2-065 gebruiker:   wed. Feyke IJes      
7-010 eigenaar:   Dirk IJsbrand      
7-011 eigenaar:   capitein Dirk IJsbrand      
7-011 gebruiker:   Dirk IJsbrand      
3-118 eigenaar:   Dirk IJsbrands      
3-118 gebruiker:   Dirk IJsbrands      
4-159 eigenaar:   Dirk IJsbrands      
1-121 gebruiker:   Harmen IJsbrands      
5-080 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrands      
5-080 gebruiker:   wed. Jacob IJsbrands      
8-143 grondpacht aan: Reiner IJsbrands      
4-256 eigenaar:   Ype IJsbrands      
4-256 gebruiker:   Ype IJsbrands      
5-112 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrandts      
5-112 gebruiker:   wed. Jacob IJsbrandts      
4-054 eigenaar:   Harmanus Israels      
4-054 gebruiker:   Harmanus Israels      
4-253 eigenaar:   Abe Jacobs      
4-253 gebruiker:   Abe Jacobs      
4-265 gebruiker:   Abe Jacobs      
4-015 eigenaar:   Albert Jacobs      
2-097 eigenaar:   Alle Jacobs      
2-097 gebruiker:   Alle Jacobs      
2-094 gebruiker:   Antie Jacobs CG 12:00:00    
4-246 eigenaar:   erven Antie Jacobs      
5-100 eigenaar:   erven Botte Jacobs      
5-119 eigenaar:   erven Botte Jacobs      
5-120 eigenaar:   erven Botte Jacobs      
6-089 eigenaar:   Bregtje Jacobs      
6-089 gebruiker:   Bregtje Jacobs      
1-034 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-034 gebruiker:   Claas Jacobs      
1-062 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-062 gebruiker:   Claas Jacobs      
7-032 gebruiker:   Cornelis Jacobs      
8-080 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
2-042 eigenaar:   erven Dirk Jacobs      
5-004 gebruiker:   Dirk Jacobs      
3-094 eigenaar:   Douwe Jacobs      
3-094 gebruiker:   Douwe Jacobs      
2-152 eigenaar:   erven Freerk Jacobs      
5-134 gebruiker:   Geertie Jacobs      
2-104 eigenaar:   Gerryt Jacobs      
2-104 gebruiker:   Gerryt Jacobs      
3-154 gebruiker:   Grytie Jacobs      
3-055 gebruiker:   Hans Jacobs      
1-128 eigenaar:   Hendrik Jacobs      
1-128 gebruiker:   Hendrik Jacobs      
6-111 eigenaar:   Hendrik Jacobs      
6-111 gebruiker:   Hendrik Jacobs      
2-096 eigenaar:   Jan Jacobs      
2-135 eigenaar:   Jan Jacobs      
2-135 gebruiker:   Jan Jacobs      
7-008 eigenaar:   Jan Jacobs      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
4-127 eigenaar:   erven Jarig Jacobs      
4-205 gebruiker:   Jarig Jacobs      
8-159 gebruiker:   Jarig Jacobs in comp.      
5-097 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
5-055 eigenaar:   Jeremias Jacobs      
6-050 eigenaar:   Jeremias Jacobs      
6-050 gebruiker:   Jeremias Jacobs      
6-154 eigenaar:   Johannes Jacobs      
6-154 gebruiker:   Johannes Jacobs      
7-022 eigenaar:   Johannes Jacobs      
7-022 gebruiker:   Johannes Jacobs      
1-069 gebruiker:   Pieter Jacobs      
7-030 gebruiker:   Stijntie Jacobs      
1-141 eigenaar:   Symon Jacobs      
1-141 gebruiker:   Symon Jacobs c.s.      
2-107 eigenaar:   Symon Jacobs      
3-102 eigenaar:   Symon Jacobs      
3-102 gebruiker:   Symon Jacobs      
3-186 gebruiker:   Symon Jacobs      
3-189 eigenaar:   Symon Jacobs      
3-189 gebruiker:   Symon Jacobs      
2-049 gebruiker:   Tjeerd Jacobs      
2-087 gebruiker:   Tjeerd Jacobs      
7-109 gebruiker:   Trijntie Jacobs      
3-183 gebruiker:   Wiet Jacobs CG 15:00:00    
5-139 gebruiker:   Jan Janes      
4-193 eigenaar:   Aafke Jans      
6-114 gebruiker:   wed. Aaltie Jans      
7-062 eigenaar:   Abbe Jans      
7-062 gebruiker:   Abbe Jans c.s.      
5-096 gebruiker:   Aeltie Jans      
3-038 eigenaar:   Age Jans      
3-038 gebruiker:   Age Jans      
4-214 eigenaar:   wed. Andrys Jans      
4-214 gebruiker:   wed. Andrys Jans      
1-039 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-039 gebruiker:   erven Anne Jans      
1-041 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-042 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-042 gebruiker:   erven Anne Jans      
1-049 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-050 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-053 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-053 gebruiker:   erven Anne Jans      
2-095 gebruiker:   erven Anne Jans      
4-252 gebruiker:   Anske Jans      
1-117 gebruiker:   Antie Jans      
3-207 eigenaar:   Claas Jans      
8-148 gebruiker:   wed. Claas Jans CG 16:00:00    
4-159 gebruiker:   Claaske Jans      
4-107 eigenaar:   wed. Doede Jans      
4-107 gebruiker:   wed. Doede Jans      
3-104 eigenaar:   Eeke Jans      
3-104 gebruiker:   Eeke Jans c.s.      
4-034 eigenaar:   Eke Jans      
4-034 gebruiker:   Eke Jans      
4-035 eigenaar:   Eke Jans      
2-131 gebruiker:   Fedde Jans      
7-065 eigenaar:   Folkert Jans      
7-065 gebruiker:   Folkert Jans      
3-160 gebruiker:   Hendrik Jans CG 14:00:00    
2-079 gebruiker:   Hessel Jans      
7-021 eigenaar:   Janke Jans      
7-021 gebruiker:   Janke Jans      
4-011 gebruiker:   Jeltie Jans      
2-071 gebruiker:   Jochem Jans      
4-139 gebruiker:   Lijsbert Jans      
4-100 gebruiker:   Lolkjen Jans      
4-193 eigenaar:   erven Maartie Jans      
4-221 gebruiker:   wed. Michiel Jans      
8-096 gebruiker:   Reinder Jans c.s.      
4-159 gebruiker:   Rinske Jans      
5-125 eigenaar:   Rinske Jans      
2-133 eigenaar:   wed. Roeloff Jans      
2-133 gebruiker:   wed. Roeloff Jans      
8-078 gebruiker:   Sybren Jans c.s.      
2-073 eigenaar:   Tjeerd Jans      
2-005 eigenaar:   erven Tomas Jans      
4-169 gebruiker:   Trijntie Jans      
5-042 gebruiker:   Trijntie Jans      
3-066 eigenaar:   wed. Ulbe Jans      
1-056 gebruiker:   Willem Jans      
7-086 gebruiker:   Ybeltie Jans c.s.      
7-008 gebruiker:   Abbe Jansen      
2-037 eigenaar:   Albert Jansen      
4-129 eigenaar:   Albert Jansen      
4-129 gebruiker:   Albert Jansen      
6-067 eigenaar:   Albert Jansen      
6-067 gebruiker:   Albert Jansen      
4-109 gebruiker:   Auke Jansen      
4-055 gebruiker:   Beernt Jansen CG 26:00:00    
4-105 eigenaar:   Beernt Jansen      
4-105 gebruiker:   Beernt Jansen CG 14:00:00    
1-069 eigenaar:   Claas Jansen      
2-042 gebruiker:   Claas Jansen c.s.      
3-058 eigenaar:   Claas Jansen      
5-007 eigenaar:   Claas Jansen      
5-007 gebruiker:   Claas Jansen      
5-135 eigenaar:   Claas Jansen      
6-082 eigenaar:   Claas Jansen      
6-082 gebruiker:   Claas Jansen      
1-061 gebruiker:   Coert Jansen      
3-109 gebruiker:   Coert Jansen      
8-111 gebruiker:   Cornelis Jansen c.s.      
3-123 eigenaar:   wed. Daniel Jansen      
3-123 gebruiker:   wed. Daniel Jansen      
1-108 gebruiker:   Dirk Jansen      
3-139 gebruiker:   Dirk Jansen      
6-072 eigenaar:   Dirk Jansen      
6-072 gebruiker:   Dirk Jansen c.s.      
6-079 eigenaar:   Dirk Jansen      
6-125 eigenaar:   Dirk Jansen      
6-125 gebruiker:   Dirk Jansen c.s.      
8-104 gebruiker:   Dirk Jansen      
5-069 eigenaar:   erven wed. Doede Jansen      
7-070 eigenaar:   wed. Doeke Jansen      
7-070 gebruiker:   wed. Doeke Jansen      
7-071 eigenaar:   Doeke Jansen      
7-071 gebruiker:   Doeke Jansen      
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-009 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
3-021 eigenaar:   Douwe Jansen      
3-021 gebruiker:   Douwe Jansen      
6-020 eigenaar:   Douwe Jansen      
6-020 gebruiker:   Douwe Jansen      
8-043 eigenaar:   Dries Jansen      
8-051 eigenaar:   Dries Jansen      
8-051 gebruiker:   Dries Jansen      
5-005 gebruiker:   Eeke Jansen      
6-060 gebruiker:   wed. Ellert Jansen      
8-107 gebruiker:   Ellert Jansen c.s.      
8-015 eigenaar:   Feyke Jansen      
8-015 gebruiker:   Feyke Jansen      
5-097 eigenaar:   Foppe Jansen      
5-097 gebruiker:   Foppe Jansen      
6-039 eigenaar:   Foppe Jansen      
6-039 gebruiker:   Foppe Jansen      
5-127 gebruiker:   Frans Jansen      
8-080 gebruiker:   Freerk Jansen      
1-066 eigenaar:   Gerlof Jansen      
2-090 eigenaar:   Gerlof Jansen      
3-172 eigenaar:   Gerloff Jansen      
3-178 eigenaar:   Gerloff Jansen      
3-180 eigenaar:   Gerloff Jansen      
3-180 gebruiker:   Gerloff Jansen      
3-181 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-049 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-049 gebruiker:   Gerloff Jansen      
2-066 eigenaar:   Gerryt Jansen      
2-066 gebruiker:   Gerryt Jansen      
2-182 gebruiker:   Gerryt Jansen c.s.      
3-032 eigenaar:   Gerryt Jansen      
4-228 eigenaar:   Gerryt Jansen      
4-228 gebruiker:   Gerryt Jansen      
6-084 eigenaar:   Gerryt Jansen Wijngaarden c.s.      
3-033 eigenaar:   Hans Jansen      
3-033 gebruiker:   Hans Jansen      
4-206 eigenaar:   Hans Jansen      
4-206 gebruiker:   Hans Jansen      
5-142 gebruiker:   Hans Jansen      
1-083 eigenaar:   Harmen Jansen      
1-083 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-107 gebruiker:   Harmen Jansen      
4-171 gebruiker:   Harmen Jansen      
4-219 gebruiker:   Harmen Jansen      
5-017 grondpacht aan: erven Harmen Jansen      
5-072 eigenaar:   erven Harmen Jansen      
2-061 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-061 gebruiker:   Hendrik Jansen      
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-183 gebruiker:   Hendrik Jansen      
3-119 gebruiker:   Hendrik Jansen      
4-096 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-096 gebruiker:   Hendrik Jansen      
4-125 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-125 gebruiker:   Hendrik Jansen      
6-064 eigenaar:   Hendrik Jansen      
7-130 eigenaar:   Hendrik Jansen      
7-130 gebruiker:   Hendrik Jansen      
8-087 eigenaar:   IJsbrand Jansen      
8-087 gebruiker:   IJsbrand Jansen      
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 gebruiker:   Jacob Jansen      
4-069 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-069 gebruiker:   Jacob Jansen      
4-242 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-242 gebruiker:   Jacob Jansen c.s.      
4-252 eigenaar:   Jacob Jansen      
8-131 eigenaar:   wed. Jacob Jansen      
8-131 gebruiker:   wed. Jacob Jansen      
2-074 eigenaar:   Jan Jansen      
2-074 gebruiker:   Jan Jansen      
3-023 eigenaar:   Jan Jansen      
3-023 gebruiker:   Jan Jansen      
3-034 eigenaar:   Jan Jansen      
3-085 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-085 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
3-106 eigenaar:   Jan Jansen      
3-106 gebruiker:   Jan Jansen      
4-026 gebruiker:   erven Jan Jansen      
4-072 eigenaar:   Jan Jansen      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
5-035 gebruiker:   Jan Jansen Blauw      
5-096 eigenaar:   Jan Jansen Blau      
5-158 gebruiker:   Jan Jansen      
6-070 eigenaar:   erven Jan Jansen Post      
6-095 eigenaar:   Jan Jansen      
6-095 gebruiker:   Jan Jansen      
6-103 eigenaar:   Jan Jansen      
6-103 gebruiker:   Jan Jansen      
4-007 eigenaar:   Jane Jansen      
4-007 gebruiker:   Jane Jansen      
4-009 eigenaar:   Jane Jansen      
4-009 gebruiker:   Jane Jansen      
7-051 eigenaar:   Jane Jansen      
1-107 eigenaar:   Job Jansen      
1-107 gebruiker:   Job Jansen      
4-015 gebruiker:   Johan Jansen      
2-132 gebruiker:   Johannes Jansen      
5-156 eigenaar:   wed. Johannes Jansen      
5-156 gebruiker:   wed. Johannes Jansen      
4-215 eigenaar:   Marten Jansen      
4-215 gebruiker:   Marten Jansen      
3-058 gebruiker:   Meynert Jansen      
5-030 eigenaar:   Paulus Jansen c.s.      
5-031 eigenaar:   Paulus Jansen c.s.      
8-069 eigenaar:   wed. Paulus Jansen      
8-069 gebruiker:   wed. Paulus Jansen      
3-045 eigenaar:   Pieter Jansen      
3-166 eigenaar:   Pieter Jansen c.s.      
3-166 gebruiker:   Pieter Jansen voor sijn helft      
5-079 eigenaar:   Pyter Jansen      
5-079 gebruiker:   Pyter Jansen      
7-035 gebruiker:   Pyter Jansen      
3-033 eigenaar:   Reiner Jansen      
8-048 eigenaar:   Reiner Jansen      
8-048 gebruiker:   Reiner Jansen      
2-067 eigenaar:   Roeloff Jansen c.s.      
4-072 eigenaar:   Rutger Jansen      
6-075 gebruiker:   Sikke Jansen      
6-112 eigenaar:   Sipke Jansen      
6-112 gebruiker:   Sipke Jansen      
1-061 gebruiker:   Sjoerd Jansen      
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 gebruiker:   Sybe Jansen Reyers      
8-143 gebruiker:   Sybren Jansen Meinardi      
1-061 eigenaar:   Symon Jansen q.q.      
7-042 eigenaar:   Tabe Jansen      
7-042 gebruiker:   Tabe Jansen c.s.      
4-120 gebruiker:   Taede Jansen      
2-032 eigenaar:   erven Tijs Jansen      
8-106 gebruiker:   wed. Tijs Jansen      
3-110 eigenaar:   Tjeerd Jansen      
3-110 gebruiker:   Tjeerd Jansen      
2-150 eigenaar:   erven Tomas Jansen      
2-166 eigenaar:   erven Tomas Jansen      
2-166 gebruiker:   erven Tomas Jansen      
4-035 eigenaar:   Tomas Jansen      
4-035 gebruiker:   Tomas Jansen      
6-040 eigenaar:   erven Tomas Jansen      
2-080 eigenaar:   Ulbe Jansen      
3-194 eigenaar:   Ulbe Jansen      
3-194 gebruiker:   Ulbe Jansen      
5-084 eigenaar:   wed. Ulbe Jansen      
5-084 gebruiker:   wed. Ulbe Jansen c.s.      
2-051 eigenaar:   Ulbo Jansen      
4-131 eigenaar:   wed. Waling Jansen      
4-131 gebruiker:   wed. Waling Jansen      
2-107 gebruiker:   Wiert Jansen      
3-082 eigenaar:   Willem Jansen      
3-033 gebruiker:   Wouter Jansen      
3-202 gebruiker:   Wybe Jansen      
5-151 eigenaar:   erven Wybren Jansen      
5-151 gebruiker:   erven Wybren Jansen      
6-051 gebruiker:   Wytse Jansen      
8-138 eigenaar:   Yeme Jansen      
8-138 gebruiker:   Yeme Jansen      
2-094 gebruiker:   Ysak Jansen CG 15:00:00    
2-002 gebruiker:   Claas Jansens      
2-017 eigenaar:   Dirk Jansens      
2-017 gebruiker:   Dirk Jansens      
2-028 eigenaar:   Hendrik Jansens Bootsma      
1-152 gebruiker:   Jan Jansens      
1-063 eigenaar:   Hendrik Jarigs      
1-063 gebruiker:   Hendrik Jarigs      
6-143 gebruiker:   Hessel Jarigs      
3-186 eigenaar:   Jacob Jarigs      
3-186 gebruiker:   Jacob Jarigs      
4-044 eigenaar:   Jacob Jarigs      
4-187 eigenaar:   Jacob Jarigs      
4-187 gebruiker:   Jacob Jarigs      
8-157 eigenaar:   Jacob Jarigs      
8-157 gebruiker:   Jacob Jarigs      
8-158 eigenaar:   Jacob Jarigs      
8-158 gebruiker:   Jacob Jarigs      
1-119 eigenaar:   wed. Jan Jarigs      
1-119 gebruiker:   wed. Jan Jarigs      
1-159 eigenaar:   Jan Jarigs      
1-159 gebruiker:   Jan Jarigs      
2-172 eigenaar:   erven Keimpe Jarigs      
3-121 gebruiker:   wed. Markus Jaspers      
3-006 eigenaar:   Meinert Jaspers      
7-066 eigenaar:   Douwe Jelles      
7-066 gebruiker:   Douwe Jelles      
1-105 gebruiker:   Eelke Jelles      
5-017 gebruiker:   Gerryt Jelles      
5-108 eigenaar:   Gerryt Jelles      
5-110 eigenaar:   Jochem Jelles      
5-110 gebruiker:   Jochem Jelles      
7-003 eigenaar:   Jouke Jelles      
7-003 gebruiker:   Jouke Jelles      
3-133 gebruiker:   Sikke Jelles      
7-122 eigenaar:   wed. Stoffel Jelles      
7-122 gebruiker:   wed. Stoffel Jelles      
5-038 gebruiker:   Teunis Jelles c.s.      
5-021 eigenaar:   Dirk Jeltes      
5-021 gebruiker:   Dirk Jeltes      
4-162 eigenaar:   Jelte Jeltes      
4-162 gebruiker:   Jelte Jeltes      
3-197 gebruiker:   Aefke Jenties      
1-108 eigenaar:   Cornelis Jenties      
3-119 eigenaar:   Cornelis Jenties      
3-119 eigenaar:   Cornelis Jenties      
7-079 eigenaar:   Cornelis Jenties      
7-079 gebruiker:   Cornelis Jenties      
7-155 eigenaar:   Cornelis Jenties      
8-019 eigenaar:   Cornelis Jenties n.u.      
2-077 gebruiker:   wed. Jelle Jenties c.s.      
7-118 gebruiker:   Pyter Jenties c.s.      
5-098 eigenaar:   wed. Wybren Jenties      
5-098 gebruiker:   wed. Wybren Jenties      
5-137 gebruiker:   Dirk Jeppes      
8-114 gebruiker:   Dirk Jeppes      
6-102 eigenaar:   erven Teunis Jeppes      
6-102 gebruiker:   Teunis Jeppes CG 18:00:00    
5-055 gebruiker:   Jacob Jeremias      
6-102 gebruiker:   Gerben Jetses CG 16:00:00    
3-111 gebruiker:   Hans Jetses      
5-173 gebruiker:   Jelle Jetses      
6-141 eigenaar:   Pyter Jetses      
6-086 gebruiker:   Stittert Jetses      
6-136 eigenaar:   Stittert Jetses      
6-136 gebruiker:   Stittert Jetses      
8-040 eigenaar:   Wouter Jetses      
8-040 gebruiker:   Wouter Jetses      
3-069 gebruiker:   wed. Dirk Jillerts      
4-060 eigenaar:   Hans Jochems      
4-060 gebruiker:   Hans Jochems      
6-055 eigenaar:   Jacob Jochems      
6-055 gebruiker:   Jacob Jochems      
4-014 eigenaar:   Jochem Jochems      
4-014 gebruiker:   Jochem Jochems      
4-017 eigenaar:   Jochem Jochems      
6-111 gebruiker:   Jan Jochums      
4-196 eigenaar:   Claaske Johannes      
4-196 gebruiker:   Claaske Johannes      
7-087 gebruiker:   Hendrik Johannes c.s.      
3-092 grondpacht aan: wed. Hylke Johannes Hanekuik      
3-176 eigenaar:   erven Hylke Johannes      
3-176 gebruiker:   erven Hylke Johannes      
3-183 eigenaar:   erven Hylke Johannes Hanekuik      
3-190 eigenaar:   wed. Hylke Johannes Hanekuik      
3-190 gebruiker:   wed. Hylke Johannes Hanekuik      
8-088 eigenaar:   Jan Johannes      
8-088 gebruiker:   Jan Johannes      
8-101 gebruiker:   Jan Johannes c.s.      
5-087 eigenaar:   Janke Johannes      
2-009 gebruiker:   Joost Johannes      
1-065 eigenaar:   Jouke Johannes      
1-065 gebruiker:   Jouke Johannes      
7-012 gebruiker:   Mayke Johannes      
3-203 eigenaar:   Otte Johannes      
3-203 gebruiker:   Otte Johannes      
3-067 gebruiker:   Rintie Johannes CG 18:00:00    
3-082 gebruiker:   Rintie Johannes      
5-087 gebruiker:   wed. Sjoerd Johannes      
5-165 eigenaar:   Sjoerd Johannes      
5-165 gebruiker:   Sjoerd Johannes c.s.      
7-045 gebruiker:   Sybren Johannes c.s.      
7-025 gebruiker:   Tjebbe Johannes      
2-090 gebruiker:   Wopke Johannes      
2-094 eigenaar:   Wopke Johannes      
3-014 eigenaar:   Wopke Johannes      
2-139 eigenaar:   wed. Taeke Johannis      
2-139 gebruiker:   wed. Taeke Johannis      
2-134 gebruiker:   Willem Johannis      
7-069 eigenaar:   wed. Jan Joosten      
7-069 gebruiker:   wed. Jan Joosten      
4-079 gebruiker:   Johannes Joosten      
3-091 gebruiker:   Pieter Joosten      
2-105 eigenaar:   Claas Joostens      
2-105 gebruiker:   Claas Joostens      
4-238 gebruiker:   Fokke Joostens      
2-094 gebruiker:   Ate Joris      
2-096 gebruiker:   Ate Joris c.s.      
8-090 eigenaar:   Hylke Joris      
8-090 gebruiker:   Hylke Joris      
5-119 gebruiker:   Jeltie Joris      
5-146 eigenaar:   Jeltie Joris      
5-146 gebruiker:   Jeltie Joris      
4-152 eigenaar:   Lammert Joris      
4-152 gebruiker:   Lammert Joris      
4-182 eigenaar:   Lammert Joris      
4-182 gebruiker:   Lammert Joris      
8-091 eigenaar:   Otte Joris      
5-013 gebruiker:   Berber Joukes      
8-018 grondpacht aan: Claas Joukes      
5-023 eigenaar:   wed. Hans Joukes      
5-077 gebruiker:   Jacob Joukes      
4-251 eigenaar:   Rienk Jouws      
4-251 gebruiker:   Rienk Jouws      
6-047 gebruiker:   Ake Jurjens      
4-048 gebruiker:   Harmen Jurjens c.s.      
4-105 gebruiker:   Jannek Jurjens CG 14:00:00    
2-102 eigenaar:   Otte Jurjens      
2-102 gebruiker:   Otte Jurjens      
2-048 gebruiker:   Tjeerd Jurjens      
4-117 gebruiker:   Wybe Jurjens      
5-118 eigenaar:   Jan Jurriens      
5-118 gebruiker:   Jan Jurriens      
7-043 eigenaar:   wed. Govert Jylderens      
7-043 gebruiker:   wed. Govert Jylderens      
8-011 gebruiker:   Sybe Jylts      
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Keimpes      
7-145 eigenaar:   wed. Douwe Keimpes      
7-145 gebruiker:   wed. Douwe Keimpes      
8-116 eigenaar:   Haye Keimpes      
8-116 gebruiker:   Haye Keimpes      
2-033 eigenaar:   erven Hoite Keimpes      
8-092 eigenaar:   erven Jan Keimpes      
8-092 gebruiker:   erven Jan Keimpes      
4-233 eigenaar:   Pieter Keimpes      
4-233 gebruiker:   Pieter Keimpes c.s.      
4-265 gebruiker:   Pieter Keimpes      
5-173 eigenaar:   Pieter Keimpes      
5-174 eigenaar:   Pieter Keimpes      
5-174 gebruiker:   Pieter Keimpes      
6-124 eigenaar:   erven Pieter Keimpes      
7-001 eigenaar:   Age Klasen      
7-001 gebruiker:   Age Klasen      
3-083 eigenaar:   Age Klassens      
3-103 eigenaar:   Beernt Lammerts      
3-103 gebruiker:   Beernt Lammerts      
3-026 eigenaar:   Gerryt Lammerts      
3-026 gebruiker:   Gerryt Lammerts      
3-032 gebruiker:   Gerryt Lammerts      
2-068 gebruiker:   Jan Lammerts      
5-132 gebruiker:   Jan Lammerts c.s.      
5-136 gebruiker:   Jan Lammerts      
6-019 gebruiker:   Jan Lammerts c.s.      
4-225 gebruiker:   Ype Lammerts      
3-188 eigenaar:   Grytie Lases      
3-188 eigenaar:   Mayke Lases      
1-138 gebruiker:   Pieter Lases      
3-072 gebruiker:   Hendrik Lenerts c.s.      
1-129 eigenaar:   Lenert Lenerts      
1-129 gebruiker:   Lenert Lenerts      
3-149 eigenaar:   Johannes Lennings      
3-149 gebruiker:   Johannes Lennings      
5-011 gebruiker:   Philippus Levy      
7-057 gebruiker:   Philippus Levy      
4-242 gebruiker:   Allert Lieuwes      
1-052 eigenaar:   Dirk Lieuwes      
1-052 gebruiker:   Dirk Lieuwes      
8-113 grondpacht aan: erven Doettie Lieuwes      
8-114 grondpacht aan: erven Doettie Lieuwes      
8-115 grondpacht aan: erven Doettie Lieuwes      
4-185 eigenaar:   erven Esge Lieuwes      
4-185 gebruiker:   erven Esge Lieuwes      
8-125 grondpacht aan: erven Grietie Lieuwes      
8-127 grondpacht aan: erven Grietie Lieuwes      
1-004 gebruiker:   Heere Lieuwes      
7-096 gebruiker:   Hidde Lieuwes      
6-068 eigenaar:   Mayke Lieuwes      
3-018 eigenaar:   Coenraad Linses      
5-012 gebruiker:   [doorgehaald] Johannes Lodewijks c.s.      
2-081 gebruiker:   Sibble Lodewijks      
2-036 gebruiker:   wed. Jacob Lolkes      
4-004 eigenaar:   Jacob Lolkes      
4-004 gebruiker:   Jacob Lolkes      
5-141 eigenaar:   Jacob Lolles      
5-141 gebruiker:   Jacob Lolles      
4-246 gebruiker:   Lijsbet Lolles c.s.      
8-148 gebruiker:   Marijke Lourens      
5-116 eigenaar:   Freerk Lucas      
4-141 gebruiker:   Hendrik Lucas      
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
1-008 gebruiker:   Ytie Luities      
8-013 gebruiker:   Lenert Luitjens      
1-003 eigenaar:   Rimmert Luitjens      
1-003 gebruiker:   Rimmert Luitjens      
2-101 eigenaar:   Meindert Luuwes      
2-101 gebruiker:   Meindert Luuwes      
5-089 eigenaar:   Jelle Lykles      
5-089 gebruiker:   Jelle Lykles      
8-132 gebruiker:   wed. Reitse Lykles c.s.      
8-011 eigenaar:   Ruerd Lykles      
8-012 eigenaar:   Ruerd Lykles      
8-012 gebruiker:   Ruerd Lykles c.s.      
8-026 eigenaar:   Tjepke Lykles      
8-026 gebruiker:   Tjepke Lykles      
3-011 eigenaar:   Hendrik Markus      
3-011 gebruiker:   Hendrik Markus      
7-051 gebruiker:   Jan Markus      
7-048 gebruiker:   Meyer Markus      
5-122 eigenaar:   Douwe Martens      
5-122 gebruiker:   Douwe Martens      
6-069 eigenaar:   Evert Martens      
6-069 gebruiker:   Evert Martens      
8-117 gebruiker:   Frans Martens      
1-025 eigenaar:   erven Gilles Martens      
1-025 gebruiker:   erven Gilles Martens      
3-074 gebruiker:   Harmen Martens      
3-170 eigenaar:   Harmen Martens      
5-149 eigenaar:   Hendrik Martens      
5-149 gebruiker:   Hendrik Martens      
1-097 eigenaar:   Lammert Martens      
1-097 gebruiker:   Lammert Martens      
6-147 gebruiker:   Riemke Martens      
4-099 eigenaar:   Stoffel Martens      
4-099 gebruiker:   Stoffel Martens      
4-140 eigenaar:   Ype Meinderts      
4-140 gebruiker:   Ype Meinderts      
4-126 eigenaar:   Leukjen Meinerts      
4-126 gebruiker:   Leukjen Meinerts      
8-091 eigenaar:   Rinske Meinerts      
8-091 gebruiker:   Rinske Meinerts      
5-065 gebruiker:   Hendrik Melchers      
3-020 eigenaar:   Cornelis Menses      
3-020 gebruiker:   Cornelis Menses      
4-156 eigenaar:   wed. Claas Meyes      
3-119 eigenaar:   wed. Sipke Meyes      
3-119 gebruiker:   wed. Sipke Meyes      
3-006 gebruiker:   Frans Michiels      
6-083 eigenaar:   Jan Michiels      
6-083 gebruiker:   Jan Michiels      
8-118 gebruiker:   Jan Michiels      
4-142 eigenaar:   Cornelis Minks      
4-142 gebruiker:   Cornelis Minks      
2-008 eigenaar:   erven Pieter Minks      
4-006 gebruiker:   Aaltie Minnes      
8-032 gebruiker:   Claas Minnes c.s.      
2-026 eigenaar:   erven Claaske Minnes      
2-026 gebruiker:   erven Claaske Minnes c.s.      
8-005 eigenaar:   Enne Minnes      
8-005 gebruiker:   Enne Minnes      
8-017 eigenaar:   Enne Minnes      
8-017 gebruiker:   Enne Minnes      
8-082 eigenaar:   Enne Minnes      
4-076 gebruiker:   Fedde Minnes      
8-023 gebruiker:   Hendrik Minnes      
1-144 gebruiker:   wed. Jarig Minnes      
8-043 eigenaar:   Reinouke Minnes      
8-045 gebruiker:   Reinouke Minnes      
1-056 gebruiker:   N. N. c.s.      
3-089 gebruiker:   Willem Nannings      
2-036 eigenaar:   wed. Jan Netters      
4-216 eigenaar:   Holke Obbes      
4-216 gebruiker:   Holke Obbes      
3-048 eigenaar:   Johannes Ockes      
1-005 gebruiker:   Claas Oepkes c.s.      
3-169 eigenaar:   Jan Oepkes      
5-167 eigenaar:   Bote Okkes      
5-167 gebruiker:   Bote Okkes      
3-047 gebruiker:   Johannes Okkes      
3-075 eigenaar:   Beernt Olpherts      
3-075 gebruiker:   Beernt Olpherts      
3-076 eigenaar:   Beernt Olpherts      
3-076 gebruiker:   Beernt Olpherts      
3-065 eigenaar:   Sjoerd Olpherts      
4-109 gebruiker:   Jan Ottes      
4-149 eigenaar:   erven Sybe Ottes      
4-149 gebruiker:   erven Sybe Ottes      
5-134 eigenaar:   Sybe Ottes      
5-081 eigenaar:   Hendrik Paulus      
5-081 gebruiker:   Hendrik Paulus      
2-050 gebruiker:   Pieter Paulus      
2-001 eigenaar:   erven Andrys Piers      
2-001 gebruiker:   erven Andrys Piers      
2-002 eigenaar:   erven Andrys Piers      
2-017 eigenaar:   erven Andrys Piers      
7-031 eigenaar:   Eeuwe Piers      
5-144 eigenaar:   Laas Piers c.s.      
8-119 eigenaar:   Laas Piers      
8-120 eigenaar:   Laas Piers      
6-054 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-027 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 gebruiker:   Lieuwe Piers      
2-012 gebruiker:   Anke Pieters      
1-061 gebruiker:   Antie Pieters      
8-148 eigenaar:   Berber Pieters      
3-045 eigenaar:   Claas Pieters      
5-109 gebruiker:   Claes Pieters      
1-140 gebruiker:   Dirk Pieters      
2-115 eigenaar:   Dirk Pieters      
2-115 gebruiker:   Dirk Pieters      
6-070 gebruiker:   Doeke Pieters      
4-052 eigenaar:   Eeke Pieters      
4-052 gebruiker:   Eeke Pieters      
4-028 grondpacht aan: wed. Fedde Pieters Dreyer      
5-032 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
3-063 eigenaar:   Gerben Pieters      
3-063 gebruiker:   Gerben Pieters      
4-201 eigenaar:   Gerloff Pieters      
4-201 gebruiker:   Gerloff Pieters      
4-202 eigenaar:   Gerloff Pieters      
4-202 gebruiker:   Gerloff Pieters      
3-168 gebruiker:   Gerryt Pieters c.s.      
5-014 gebruiker:   Hans Pieters      
5-063 eigenaar:   Jan Pieters      
5-063 gebruiker:   Jan Pieters      
6-046 eigenaar:   Jan Pieters Vettevogel      
1-118 eigenaar:   Johannes Pieters      
1-118 gebruiker:   Johannes Pieters      
5-086 gebruiker:   Rienk Pieters c.s.      
3-055 eigenaar:   Siebe Pieters      
4-086 eigenaar:   Sjoerd Pieters      
4-086 gebruiker:   Sjoerd Pieters      
3-159 eigenaar:   Sybe Pieters      
4-099 eigenaar:   Sybe Pieters      
4-261 gebruiker:   Taeke Pieters      
2-107 eigenaar:   Tjeerd Pieters      
5-044 eigenaar:   Tjeerd Pieters      
3-115 eigenaar:   wed. Wouter Pieters      
3-115 gebruiker:   wed. Wouter Pieters      
4-065 eigenaar:   Jacob Poppes      
4-065 gebruiker:   Jacob Poppes      
4-062 gebruiker:   Jan Poppes      
7-006 eigenaar:   Jan Poppes      
5-004 eigenaar:   Janke Poppes      
5-005 eigenaar:   Janke Poppes      
1-071 gebruiker:   wed. Pieter Poppes      
8-083 gebruiker:   wed. Alef Pyters      
5-100 gebruiker:   Anne Pyters      
7-105 gebruiker:   wed. Aris Pyters c.s.      
4-128 eigenaar:   Auke Pyters      
4-128 gebruiker:   Auke Pyters      
8-149 eigenaar:   Auke Pyters      
8-149 gebruiker:   Auke Pyters      
8-001 eigenaar:   Bauke Pyters n.u.      
8-001 gebruiker:   Bauke Pyters n.u.      
3-131 gebruiker:   Claas Pyters      
3-178 gebruiker:   wed. Claas Pyters      
5-018 eigenaar:   erven Claas Pyters      
5-120 gebruiker:   Claas Pyters CG 30:00:00    
7-151 eigenaar:   Claas Pyters      
7-151 gebruiker:   Claas Pyters      
7-033 eigenaar:   erven Deucke Pyters      
8-082 gebruiker:   wed. Dirk Pyters      
7-097 eigenaar:   erven Eybert Pyters      
7-097 gebruiker:   erven Eybert Pyters      
3-013 eigenaar:   Frans Pyters      
5-024 eigenaar:   wed. Frans Pyters      
5-024 gebruiker:   wed. Frans Pyters      
5-108 gebruiker:   Gerkjen Pyters      
8-162 gebruiker:   Gerloff Pyters      
6-096 eigenaar:   Gosse Pyters      
6-096 gebruiker:   Gosse Pyters      
5-047 eigenaar:   Haye Pyters      
5-047 gebruiker:   Haye Pyters      
5-053 eigenaar:   Haye Pyters      
5-078 gebruiker:   Haye Pyters      
6-138 eigenaar:   Hendrik Pyters      
6-138 gebruiker:   Hendrik Pyters      
4-237 eigenaar:   Jacob Pyters      
7-006 gebruiker:   Jacob Pyters c.s.      
2-138 gebruiker:   Jan Pyters c.s.      
4-130 eigenaar:   Jan Pyters      
4-130 gebruiker:   Jan Pyters      
8-059 eigenaar:   erven Jan Pyters Oldaan      
4-145 eigenaar:   Johannes Pyters      
4-145 gebruiker:   Johannes Pyters      
8-064 eigenaar:   Johannes Pyters      
8-064 gebruiker:   Johannes Pyters      
6-032 eigenaar:   wed. Jurjen Pyters      
6-135 gebruiker:   Lieuwe Pyters c.s.      
8-022 gebruiker:   Lucas Pyters      
8-067 eigenaar:   Pyter Pyters      
8-067 gebruiker:   Pyter Pyters      
5-023 gebruiker:   Reiner Pyters      
4-235 eigenaar:   Rinse Pyters      
4-235 gebruiker:   Rinse Pyters      
6-137 eigenaar:   erven Schelte Pyters      
6-137 gebruiker:   erven Schelte Pyters      
6-140 gebruiker:   Sipke Pyters      
7-026 eigenaar:   Sjoerd Pyters      
7-026 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
3-131 eigenaar:   Sybbe Pyters      
3-152 eigenaar:   Sybe Pyters      
3-152 gebruiker:   Sybe Pyters c.s.      
6-152 eigenaar:   wed. Syds Pyters      
6-152 gebruiker:   wed. Syds Pyters      
8-035 eigenaar:   erven wed. Symon Pyters      
8-035 gebruiker:   wed. Symon Pyters c.s.      
3-005 eigenaar:   Sytse Pyters      
2-172 gebruiker:   Tjebbe Pyters      
5-071 eigenaar:   Tjeerd Pyters      
5-071 gebruiker:   Tjeerd Pyters      
7-051 eigenaar:   Tjeerd Pyters      
8-141 gebruiker:   Watse Pyters c.s.      
8-163 gebruiker:   Watse Pyters c.s.      
6-157 gebruiker:   Weltie Pyters c.s.      
2-128 eigenaar:   Yde Pyters      
2-128 gebruiker:   Yde Pyters      
5-046 eigenaar:   Yde Pyters      
5-046 gebruiker:   Yde Pyters      
8-143 eigenaar:   Yde Pyters      
2-103 eigenaar:   Ype Pyters      
3-148 eigenaar:   Ype Pyters      
3-148 gebruiker:   Ype Pyters      
7-047 eigenaar:   Augustijn Pytters      
7-047 gebruiker:   Augustijn Pytters      
5-052 gebruiker:   Bauke Reiners      
6-065 eigenaar:   Claas Reiners      
7-017 eigenaar:   erven Geertie Reiners      
2-043 gebruiker:   Govert Reiners      
6-140 eigenaar:   Jan Reiners      
6-106 eigenaar:   Pieter Reiners      
6-106 gebruiker:   Pieter Reiners      
8-170 eigenaar:   Pyter Reiners      
8-170 gebruiker:   Pyter Reiners c.s.      
7-017 eigenaar:   erven Sijke Reiners      
3-015 eigenaar:   Douwe Reins      
4-029 eigenaar:   Douwe Reins      
4-029 gebruiker:   Douwe Reins      
5-094 eigenaar:   Fedde Reins      
5-094 gebruiker:   Fedde Reins      
2-015 eigenaar:   Ytie Rienk      
2-015 gebruiker:   Ytie Rienk c.s.      
2-046 gebruiker:   Eelke Rienks      
8-094 eigenaar:   Hein Rienks      
8-094 gebruiker:   Hein Rienks      
4-063 eigenaar:   Hendrik Rienks      
4-063 gebruiker:   Hendrik Rienks      
3-016 eigenaar:   Jan Rienks      
5-056 eigenaar:   Jan Rienks      
4-074 eigenaar:   Jan Rienks      
4-076 eigenaar:   Jan Rienks      
4-094 eigenaar:   Jan Rienks      
4-094 gebruiker:   Jan Rienks      
4-175 eigenaar:   Jan Rienks      
5-066 gebruiker:   Tyte Rienks c.s.      
2-082 eigenaar:   Johannes Rimmerts      
2-082 gebruiker:   Johannes Rimmerts c.s.      
2-081 eigenaar:   Here Rinkes      
2-169 eigenaar:   Here Rinks      
2-169 gebruiker:   Here Rinks      
2-170 eigenaar:   Here Rinks      
4-024 eigenaar:   erven Abbe Rinses      
4-026 eigenaar:   erven Abbe Rinses      
4-157 eigenaar:   erven Anne Rinties      
4-157 gebruiker:   erven Anne Rinties      
7-134 gebruiker:   Claas Rinties      
7-051 gebruiker:   wed Folkert Rinties      
8-095 eigenaar:   Janke Rinties      
8-095 gebruiker:   Janke Rinties      
4-027 gebruiker:   Jan Ripers      
7-039 gebruiker:   Jan Rippers      
8-109 eigenaar:   Jan Rippers      
8-109 gebruiker:   Jan Rippers      
8-117 eigenaar:   Jan Rippers      
4-038 gebruiker:   Oene Ritskes      
4-075 eigenaar:   erven Arjen Robijns      
4-075 gebruiker:   erven Arjen Robijns      
4-088 eigenaar:   erven Arjen Robijns      
4-088 gebruiker:   erven Arjen Robijns      
7-153 grondpacht aan: erven Arjen Robijns      
8-089 eigenaar:   Ruerd Robijns c.s.      
8-089 gebruiker:   Ruerd Robijns c.s.      
3-182 eigenaar:   wed. Andrys Roelofs      
3-182 gebruiker:   wed. Andrys Roelofs      
1-048 gebruiker:   Dirk Roelofs      
4-092 gebruiker:   Gerryt Roelofs      
5-116 gebruiker:   wed. Jan Roelofs      
6-151 gebruiker:   Jelle Roelofs      
5-068 eigenaar:   Pyter Roelofs      
5-068 gebruiker:   Pyter Roelofs      
1-122 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-122 gebruiker:   Jacob Romkes      
8-131 grondpacht aan: erven Jacob Romkes Braam      
5-163 eigenaar:   wed. Jan Rommerts      
5-163 gebruiker:   wed. Jan Rommerts      
4-017 gebruiker:   Albert Ruerds      
8-038 gebruiker:   Here Ruerds c.s.      
8-077 eigenaar:   wed. Hillebrand Ruerds      
8-086 eigenaar:   wed. Jan Ruerds      
8-086 gebruiker:   wed. Jan Ruerds      
4-039 grondpacht aan: Jelte Ruerds      
6-047 grondpacht aan: Jelte Ruerds      
6-049 grondpacht aan: Jelte Ruerds      
7-038 eigenaar:   Meyle Ruerds      
7-038 gebruiker:   Meyle Ruerds      
6-128 gebruiker:   wed. Sipkjen Ruerds c.s.      
4-118 eigenaar:   Sweerd Ruerds      
4-104 eigenaar:   Sweers Ruerds      
4-104 gebruiker:   Sweers Ruerds      
6-133 gebruiker:   Sweers Ruerds      
4-260 eigenaar:   Tyte Ruerds      
4-260 gebruiker:   Tyte Ruerds      
2-163 grondpacht aan: Jelle Ruirds      
2-122 eigenaar:   Jelte Ruirds      
2-122 gebruiker:   Jelte Ruirds      
3-013 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
8-083 eigenaar:   Jelte Ruirds      
8-073 eigenaar:   Geert Rupperts      
8-073 gebruiker:   Geert Rupperts c.s.      
2-073 gebruiker:   wed. Willem Rutgers      
4-259 eigenaar:   erven Aukjen Ruurds      
2-008 gebruiker:   wed. Jan Ruurds      
1-117 eigenaar:   erven Symon Ruurds      
2-006 eigenaar:   Sipke Sakes      
2-006 gebruiker:   Sipke Sakes      
4-236 eigenaar:   Stoffel Sakes      
1-091 gebruiker:   wed. Tjepke Sakes      
8-043 gebruiker:   Yde Sakes      
8-103 eigenaar:   wed. Gerloff Salomons      
8-034 eigenaar:   wed. Sikke Salomons      
8-034 gebruiker:   wed. Sikke Salomons      
8-042 eigenaar:   wed. Sikke Salomons      
8-042 gebruiker:   wed. Sikke Salomons      
4-073 gebruiker:   Jacob Sapes CG 10:00:00    
4-073 eigenaar:   Pieter Sapes      
6-132 eigenaar:   Sierk Sapes n.u.      
6-132 gebruiker:   Sierk Sapes n.u.      
5-160 gebruiker:   Antie Scheltes      
4-156 gebruiker:   wed. Claas Scheltes      
6-122 gebruiker:   wed. Jacob Scheltes      
8-152 eigenaar:   Jan Scheltes      
7-120 eigenaar:   Trijntie Scheltes      
7-120 gebruiker:   Trijntie Scheltes c.s.      
4-101 eigenaar:   Blauwe Schuir Gemeente      
4-101 gebruiker:   Blauwe Schuir Gemeente      
6-012 gebruiker:   Jan Schut      
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuurs Gemeente      
3-096 gebruiker:   Blauwe Schuurs Gemeente      
5-006 eigenaar:   Baukjen Seerps CG 50:00:00    
5-006 gebruiker:   Baukjen Seerps      
7-050 gebruiker:   Harke Seerps c.s.      
3-035 eigenaar:   erven Pieter Seerps      
3-035 gebruiker:   erven Pieter Seerps      
4-244 eigenaar:   wed. Jan Sents      
4-244 gebruiker:   wed. Jan Sents      
4-085 eigenaar:   wed. Ype Sents      
4-085 gebruiker:   wed. Ype Sents      
6-097 eigenaar:   Andrys Sierks      
6-097 gebruiker:   Andrys Sierks      
2-120 gebruiker:   Doede Sierks      
7-136 eigenaar:   Sybout Sierks      
7-136 gebruiker:   Sybout Sierks      
1-049 gebruiker:   Trijntje Sierks      
1-121 eigenaar:   Ype Sijes      
3-091 eigenaar:   Sytske Sikke      
5-128 gebruiker:   Bokke Sikkes      
6-031 eigenaar:   wed. Dirk Sikkes      
6-031 gebruiker:   Dirk Sikkes      
6-056 eigenaar:   Doede Sikkes      
6-056 gebruiker:   Doede Sikkes      
8-118 eigenaar:   Doede Sikkes      
2-142 eigenaar:   Jan Sipkes Buma      
2-142 gebruiker:   Jan Sipkes Buma      
5-050 gebruiker:   Jan Sipkes c.s.      
7-117 gebruiker:   Jan Sipkes c.s.      
8-108 gebruiker:   wed. Sybren Sipkes      
4-144 gebruiker:   Sytse Sipkes      
4-179 gebruiker:   Tjetse Sipkes c.s.      
4-057 gebruiker:   Trijntie Sipkes      
7-061 gebruiker:   Wouter Sipkes      
8-126 eigenaar:   erven Wouter Sipkes      
2-007 eigenaar:   Dirk Sitsses      
2-007 gebruiker:   Dirk Sitsses      
1-090 gebruiker:   Jacob Sjibbes      
8-156 gebruiker:   Anjus Sjoerds      
6-129 eigenaar:   wed. Claas Sjoerds      
6-129 gebruiker:   wed. Claas Sjoerds      
3-207 eigenaar:   Eeke Sjoerds      
7-031 gebruiker:   Enogh Sjoerds      
3-039 eigenaar:   Lieuwe Sjoerds      
3-039 gebruiker:   Lieuwe Sjoerds      
5-105 eigenaar:   Lieuwe Sjoerds      
7-029 eigenaar:   Lieuwe Sjoerds      
7-029 gebruiker:   Lieuwe Sjoerds      
8-093 eigenaar:   Lieuwe Sjoerds      
8-140 gebruiker:   Okjen Sjoerds c.s.      
4-084 eigenaar:   Pieter Sjoerds      
4-084 gebruiker:   Pieter Sjoerds      
1-151 gebruiker:   Sjouke Sjoukes c.s.      
5-056 gebruiker:   Gerryt Steffens c.s.      
8-118 eigenaar:   Jelle Steffens      
8-118 gebruiker:   Jelle Steffens      
5-032 gebruiker:   Taeke Stephanus      
5-101 eigenaar:   Gerben Stoffels      
8-091 gebruiker:   Hendrik Stoffels      
4-227 eigenaar:   Ruerd Sybbes Bontekoe      
1-132 eigenaar:   Anske Sybes      
1-132 gebruiker:   Anske Sybes      
2-034 gebruiker:   Beernt Sybes      
5-077 eigenaar:   Beitske Sybes      
1-084 eigenaar:   Douwe Sybes      
3-200 gebruiker:   Douwe Sybes      
7-045 eigenaar:   Ebbe Sybes      
7-045 gebruiker:   Ebbe Sybes c.s.      
3-140 gebruiker:   Jelle Sybes c.s.      
8-010 eigenaar:   erven wed. Jelle Sybes      
7-014 gebruiker:   Otte Sybes      
6-063 eigenaar:   wed. Rein Sybes      
6-063 gebruiker:   wed. Rein Sybes      
1-006 eigenaar:   erven Ruerd Sybes      
1-006 gebruiker:   erven Ruerd Sybes      
1-016 eigenaar:   erven Ruurd Sybes      
2-005 eigenaar:   Trijntie Sybes      
2-005 gebruiker:   Trijntie Sybes      
4-250 eigenaar:   Wybe Sybouts      
4-250 gebruiker:   Wybe Sybouts      
7-016 gebruiker:   Freerk Sybrens      
6-030 gebruiker:   Jan Sybrens c.s.      
5-148 eigenaar:   Lammert Sybrens      
5-148 gebruiker:   Lammert Sybrens      
8-102 eigenaar:   Marten Sybrens      
8-102 gebruiker:   Marten Sybrens c.s.      
6-081 eigenaar:   Pyter Sybrens      
6-081 gebruiker:   Pyter Sybrens      
2-010 eigenaar:   Symon Sybrens      
2-010 gebruiker:   Symon Sybrens      
6-131 eigenaar:   Wybe Sybrens      
6-131 gebruiker:   Wybe Sybrens      
6-159 eigenaar:   erven Here Symens      
4-020 eigenaar:   Ruerd Symon      
4-020 gebruiker:   Ruerd Symon      
4-021 eigenaar:   Ruerd Symon      
8-136 gebruiker:   Allert Symons c.s.      
6-141 gebruiker:   wed. Bouwe Symons      
8-070 gebruiker:   Bouwe Symons      
8-004 eigenaar:   Claas Symons      
8-004 gebruiker:   Claas Symons      
4-262 eigenaar:   Doeke Symons      
4-262 gebruiker:   Doeke Symons      
8-002 eigenaar:   Fokke Symons      
8-002 gebruiker:   Fokke Symons      
4-093 eigenaar:   Hendrik Symons      
4-093 gebruiker:   Hendrik Symons      
1-098 gebruiker:   Jacob Symons      
5-157 gebruiker:   Jacob Symons      
6-054 gebruiker:   Jacob Symons c.s.      
7-155 gebruiker:   Jacob Symons      
2-060 eigenaar:   Jan Symons      
2-060 gebruiker:   Jan Symons      
7-154 eigenaar:   erven Jan Symons      
8-137 eigenaar:   Jan Symons      
8-093 gebruiker:   Liskien Symons c.s.      
7-027 eigenaar:   erven Sybe Symons      
7-027 gebruiker:   Sybe Symons      
1-103 eigenaar:   Sybren Symons      
1-103 gebruiker:   Sybren Symons      
4-161 gebruiker:   Bouwe Sytses      
1-147 eigenaar:   Claas Sytses      
1-147 gebruiker:   Claas Sytses      
1-007 eigenaar:   Dirk Sytses      
4-193 gebruiker:   Hessel Sytses      
6-130 gebruiker:   Jan Sytses c.s.      
4-188 eigenaar:   erven Hylke Sytsses      
4-188 gebruiker:   erven Hylke Sytsses      
3-137 eigenaar:   wed. Dirk Taedes      
3-137 gebruiker:   wed. Dirk Taedes      
2-126 eigenaar:   erven Foeke Taedes      
2-126 gebruiker:   erven Foeke Taedes      
3-031 gebruiker:   wed. Cornelis Taekes      
8-076 eigenaar:   Jan Taekes      
8-076 gebruiker:   Jan Taekes c.s.      
3-197 eigenaar:   Johannes Taekes      
6-051 eigenaar:   Johannes Taekes      
6-088 eigenaar:   Johannes Taekes      
7-095 eigenaar:   Johannes Taekes      
4-239 gebruiker:   Sybren Taekes      
4-035 gebruiker:   Tettie Taekes      
3-175 eigenaar:   Sjoerd Talma      
3-175 gebruiker:   Sjoerd Talma      
1-001 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
1-001 gebruiker:   Arjen Teunis Blok      
2-003 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
2-003 gebruiker:   wed. Arjen Teunis      
4-087 eigenaar:   Arjen Teunis      
4-087 gebruiker:   Arjen Teunis      
4-087 eigenaar:   Arjen Teunis      
4-087 gebruiker:   Arjen Teunis      
7-126 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-126 gebruiker:   Arjen Teunis Blok      
7-127 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-128 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-152 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-152 gebruiker:   Arjen Teunis Blok      
4-055 gebruiker:   Evert Teunis CG 18:00:00    
8-113 gebruiker:   Lijsbet Teunis      
3-112 gebruiker:   Louw Teunis      
3-114 gebruiker:   Sape Teunis      
6-071 eigenaar:   wed. Andrys Tierx      
6-071 gebruiker:   wed. Andrys Tierx c.s.      
4-163 gebruiker:   Antie Tijssen      
4-147 eigenaar:   Gatske Tijssen      
4-147 gebruiker:   Gatske Tijssen      
2-138 eigenaar:   erven Nanning Tijssen      
3-089 eigenaar:   Roeloff Tijssen      
5-096 gebruiker:   Roeloff Tijssen      
8-112 eigenaar:   Gerryt Tjallings      
8-112 gebruiker:   Gerryt Tjallings      
8-118 eigenaar:   Gerryt Tjallings      
8-121 eigenaar:   Gerryt Tjallings      
8-121 gebruiker:   Gerryt Tjallings c.s.      
8-122 eigenaar:   Gerryt Tjallings      
4-164 eigenaar:   Pieter Tjallings      
4-164 gebruiker:   Pieter Tjallings      
4-175 gebruiker:   Yme Tjallings      
3-050 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-109 eigenaar:   erven Johannes Tjebbes      
7-025 eigenaar:   erven Johannes Tjebbes      
2-179 eigenaar:   wed. Pieter Tjebbes      
2-179 gebruiker:   wed. Pieter Tjebbes      
2-180 eigenaar:   wed. Pieter Tjebbes      
2-180 gebruiker:   wed. Pieter Tjebbes      
2-181 eigenaar:   wed. Pieter Tjebbes      
2-181 gebruiker:   wed. Pieter Tjebbes      
3-173 gebruiker:   Ate Tjeerds      
2-118 eigenaar:   Cornelis Tjeerds      
2-118 gebruiker:   Cornelis Tjeerds      
5-105 gebruiker:   Elias Tjeerds      
8-079 eigenaar:   Fokke Tjeerds      
8-079 gebruiker:   Fokke Tjeerds      
8-133 eigenaar:   Fokke Tjeerds      
6-049 eigenaar:   Foppe Tjeerds      
6-049 gebruiker:   Foppe Tjeerds      
3-168 eigenaar:   Jan Tjeerds      
5-052 eigenaar:   Keimpe Tjeerds      
2-114 eigenaar:   Pieter Tjeerds      
2-114 gebruiker:   Pieter Tjeerds      
1-014 eigenaar:   Reiner Tjeerds      
5-044 gebruiker:   Tjeerd Tjeerds      
1-112 eigenaar:   Arjen Tjepkes      
1-112 gebruiker:   Arjen Tjepkes      
4-116 eigenaar:   Andrys Tjerks      
4-234 eigenaar:   wed. Andrys Tjerks      
4-234 gebruiker:   wed. Andrys Tjerks      
8-110 eigenaar:   wed. Andrys Tjerks      
8-144 eigenaar:   Bote Tjerks      
8-144 gebruiker:   Bote Tjerks      
4-108 eigenaar:   Jacob Tjerks      
4-108 gebruiker:   Jacob Tjerks      
4-109 eigenaar:   Jacob Tjerks      
4-043 eigenaar:   wed. Jan Tjerks      
4-043 gebruiker:   wed. Jan Tjerks      
6-042 eigenaar:   Jan Tjerks      
6-042 gebruiker:   Jan Tjerks      
3-052 eigenaar:   Harke Tjibbes      
3-052 gebruiker:   Harke Tjibbes      
2-089 eigenaar:   wed. Homme Tjibbes      
2-089 gebruiker:   wed. Homme Tjibbes      
8-020 eigenaar:   Sierk Tjibbes      
8-020 gebruiker:   Sierk Tjibbes      
5-085 eigenaar:   Abraham Tjommes      
5-085 gebruiker:   Abraham Tjommes      
3-193 eigenaar:   Feyke Tjommes      
3-193 gebruiker:   Feyke Tjommes      
3-136 gebruiker:   Feyte Tjommes      
5-111 eigenaar:   Feyte Tjommes      
6-156 eigenaar:   Gerben Tjommes      
6-156 gebruiker:   Gerben Tjommes      
6-145 eigenaar:   Claas Tomas      
6-145 gebruiker:   Claas Tomas      
4-066 gebruiker:   Gieke Tomas Gemeente      
6-105 eigenaar:   Hendrik Tomas      
6-105 gebruiker:   Hendrik Tomas c.s.      
6-022 gebruiker:   Jan Tomas c.s.      
3-155 eigenaar:   Pieter Tomas      
3-155 gebruiker:   Pieter Tomas      
4-227 gebruiker:   Schelte Tytes c.s.      
4-121 eigenaar:   erven wed. Tyte Tytes      
4-158 eigenaar:   erven wed. Tyte Tytes      
6-122 eigenaar:   wed. Foppe Uiftes      
5-171 eigenaar:   erven Schelte Uiftes      
5-171 gebruiker:   erven Schelte Uiftes      
4-032 gebruiker:   Hans Uilkes      
6-062 gebruiker:   Cornelis Ulbes      
6-087 eigenaar:   Cornelis Ulbes      
6-087 gebruiker:   Cornelis Ulbes      
5-093 eigenaar:   Steven Ulbes      
5-093 gebruiker:   Steven Ulbes      
7-090 gebruiker:   Yttie Ulbes      
3-027 gebruiker:   Hans Warners      
1-064 eigenaar:   Harmen Warners c.s.      
3-084 eigenaar:   erven Harmens Warners      
3-084 gebruiker:   erven Harmens Warners      
3-005 gebruiker:   Hendrik Warners      
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 gebruiker:   Harmen Werps      
4-016 eigenaar:   Jacob Wessels n.u.      
4-016 gebruiker:   Jacob Wessels n.u.      
1-016 gebruiker:   Sjoerd Wessels      
3-070 gebruiker:   Age Wiebes c.s.      
2-024 eigenaar:   Andrys Willems      
2-024 gebruiker:   Andrys Willems      
7-081 gebruiker:   Barte Willems      
2-091 eigenaar:   Beernt Willems      
2-091 gebruiker:   Beernt Willems      
3-136 eigenaar:   Beernt Willems      
3-028 gebruiker:   Claas Willems      
6-010 eigenaar:   Claas Willems      
6-010 gebruiker:   Claas Willems      
8-043 gebruiker:   Coen Willems      
8-111 gebruiker:   Emmerik Willems c.s.      
4-048 eigenaar:   Gerryt Willems      
5-126 eigenaar:   Gerryt Willems      
5-126 gebruiker:   Gerryt Willems      
3-044 eigenaar:   Grytie Willems      
3-044 gebruiker:   Grytie Willems      
1-055 eigenaar:   Harmen Willems      
1-055 gebruiker:   Harmen Willems      
4-161 eigenaar:   Haye Willems      
5-108 gebruiker:   Hendrik Willems      
7-095 gebruiker:   Jacob Willems      
1-096 gebruiker:   Jan Willems c.s.      
1-110 eigenaar:   Jan Willems      
1-110 gebruiker:   Jan Willems      
5-143 eigenaar:   Jurjen Willems      
5-143 gebruiker:   Jurjen Willems c.s.      
8-056 eigenaar:   Marijke Willems      
8-051 grondpacht aan: wed. Marten Willems      
3-147 gebruiker:   Nanning Willems      
2-113 eigenaar:   Pieter Willems      
1-154 eigenaar:   erven Symon Willems      
1-084 gebruiker:   wed. Willem Willems      
2-050 eigenaar:   Willem Willems      
2-062 eigenaar:   Willem Willems      
2-062 gebruiker:   Willem Willems      
5-045 gebruiker:   Grietie Wouters c.s.      
6-076 gebruiker:   Jan Wouters [doorgehaald]      
5-120 gebruiker:   Doekle Wybes CG 24:00:00    
1-068 eigenaar:   Douwe Wybes      
1-068 gebruiker:   Douwe Wybes      
2-168 gebruiker:   Douwe Wybes      
8-066 eigenaar:   Jan Wybes      
8-066 gebruiker:   Jan Wybes c.s.      
6-155 eigenaar:   Reinder Wybes      
6-155 gebruiker:   Reinder Wybes      
6-068 gebruiker:   Tjieskjen Wybes      
8-154 eigenaar:   Dirk Wybrens      
8-154 gebruiker:   Dirk Wybrens      
5-012 eigenaar:   erven wed. Henne Wybrens      
5-114 gebruiker:   Jan Wybrens      
6-027 eigenaar:   wed. Jan Wybrens      
6-027 gebruiker:   wed. Jan Wybrens      
3-113 gebruiker:   Jentie Wybrens      
7-153 eigenaar:   Sybren Wybrens      
8-108 eigenaar:   Sybren Wybrens      
6-157 eigenaar:   Yge Wygers      
2-186 gebruiker:   Aeltie Wytses      
3-060 gebruiker:   Pieter Wytses c.s.      
6-079 gebruiker:   Bauke Ydes      
3-037 gebruiker:   Jacob Ydes      
1-104 gebruiker:   Jan Ydes c.s.      
2-129 gebruiker:   Jan Ydes de Groot      
6-074 eigenaar:   Jan Ydes      
6-074 gebruiker:   Jan Ydes c.s.      
6-075 eigenaar:   Jan Ydes      
2-099 eigenaar:   Folkert Yebes      
2-099 gebruiker:   Folkert Yebes      
4-238 gebruiker:   Floris Yedes c.s.      
8-027 gebruiker:   Rinse Yedes      
5-076 eigenaar:   Sjoerd Yedes      
2-088 eigenaar:   erven Tjits Yemes      
1-075 eigenaar:   erven Tjitske Yemes      
1-120 eigenaar:   Gerloff Ymes      
7-037 gebruiker:   Gerloff Ymes      
1-093 eigenaar:   Sikke Ymes      
1-093 gebruiker:   Sikke Ymes      
2-077 eigenaar:   erven Tjitske Ymes      
2-078 eigenaar:   erven Tjitske Ymes      
2-078 eigenaar:   erven Tjitske Ymes      
2-079 eigenaar:   erven wed. Tjitske Ymes      
2-106 eigenaar:   Andrys Ymkes      
2-106 gebruiker:   Andrys Ymkes      
1-004 eigenaar:   Melle Ynses      
2-184 eigenaar:   Melle Ynses      
2-184 gebruiker:   Melle Ynses      
1-109 eigenaar:   wed. Jan Yntes      
1-109 gebruiker:   wed. Jan Yntes      
6-053 eigenaar:   Obbe Ypes      
6-053 gebruiker:   Obbe Ypes      
6-057 gebruiker:   Claas Yskes      
1-137 gebruiker:   Hendrik Zegers CG 14:00:00