Harlingen, reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)

illustratie reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1736. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 20% belasting verschuldigd, de zgn. '5e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reele schattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen, en desselvs Jurisdictie, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heren Staaten van Friesland in dato den 17en maart 1736 en sulks voor den Jaare van meij 1736 tot meij 1737.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
1-120 gebruiker:   Aafke Fokkes      
4-193 eigenaar:   Aafke Jans      
2-086 eigenaar:   Aagt Hendriks      
2-086 gebruiker:   Aagt Hendriks      
6-114 gebruiker:   wed. Aaltie Jans      
4-006 gebruiker:   Aaltie Minnes      
4-123 eigenaar:   Abbe Douwes      
4-123 gebruiker:   Abbe Douwes      
1-127 eigenaar:   Abbe Harmens      
1-127 gebruiker:   Abbe Harmens c.s.      
7-062 eigenaar:   Abbe Jans      
7-062 gebruiker:   Abbe Jans c.s.      
7-008 gebruiker:   Abbe Jansen      
4-024 eigenaar:   erven Abbe Rinses      
4-026 eigenaar:   erven Abbe Rinses      
4-253 eigenaar:   Abe Jacobs      
4-253 gebruiker:   Abe Jacobs      
4-265 gebruiker:   Abe Jacobs      
5-053 gebruiker:   Able Dirks c.s.      
2-005 gebruiker:   Abraham Vermeers      
5-085 eigenaar:   Abraham Tjommes      
5-085 gebruiker:   Abraham Tjommes      
3-015 gebruiker:   Adam Goslings      
8-144 gebruiker:   Adriana Kuik      
3-197 gebruiker:   Aefke Jenties      
5-096 gebruiker:   Aeltie Jans      
2-186 gebruiker:   Aeltie Wytses      
4-023 eigenaar:   Age Claassen      
4-023 gebruiker:   Age Claassen      
2-103 gebruiker:   Age Cornelis      
3-038 eigenaar:   Age Jans      
3-038 gebruiker:   Age Jans      
7-001 eigenaar:   Age Klasen      
7-001 gebruiker:   Age Klasen      
3-083 eigenaar:   Age Klassens      
3-070 gebruiker:   Age Wiebes c.s.      
6-047 gebruiker:   Ake Jurjens      
5-137 eigenaar:   erven Albert Jeltema      
4-008 gebruiker:   Albert Beernts      
4-015 eigenaar:   Albert Jacobs      
2-037 eigenaar:   Albert Jansen      
4-129 eigenaar:   Albert Jansen      
4-129 gebruiker:   Albert Jansen      
6-067 eigenaar:   Albert Jansen      
6-067 gebruiker:   Albert Jansen      
4-017 gebruiker:   Albert Ruerds      
1-064 eigenaar:   Albertie Alberts      
1-064 gebruiker:   Albertie Alberts      
1-064 gebruiker:   Albertie Alberts      
8-083 gebruiker:   wed. Alef Pyters      
2-162 eigenaar:   Aleph van der Meulen      
2-162 gebruiker:   Aleph van der Meulen      
2-163 eigenaar:   Aleph van der Meulen      
2-097 eigenaar:   Alle Jacobs      
2-097 gebruiker:   Alle Jacobs      
3-117 eigenaar:   Allert Adriaans      
3-117 gebruiker:   Allert Adriaans      
8-132 eigenaar:   erven Allert Harmens Crol      
4-242 gebruiker:   Allert Lieuwes      
8-136 gebruiker:   Allert Symons c.s.      
6-093 gebruiker:   wed. Andrys Schiere      
7-064 gebruiker:   Andrys Rosae      
8-075 eigenaar:   Andrys de Boer      
8-075 gebruiker:   Andrys de Boer      
7-100 eigenaar:   erven Andrys Harmens      
4-214 eigenaar:   wed. Andrys Jans      
4-214 gebruiker:   wed. Andrys Jans      
2-001 eigenaar:   erven Andrys Piers      
2-001 gebruiker:   erven Andrys Piers      
2-002 eigenaar:   erven Andrys Piers      
2-017 eigenaar:   erven Andrys Piers      
3-182 eigenaar:   wed. Andrys Roelofs      
3-182 gebruiker:   wed. Andrys Roelofs      
6-097 eigenaar:   Andrys Sierks      
6-097 gebruiker:   Andrys Sierks      
6-071 eigenaar:   wed. Andrys Tierx      
6-071 gebruiker:   wed. Andrys Tierx c.s.      
4-116 eigenaar:   Andrys Tjerks      
4-234 eigenaar:   wed. Andrys Tjerks      
4-234 gebruiker:   wed. Andrys Tjerks      
8-110 eigenaar:   wed. Andrys Tjerks      
2-024 eigenaar:   Andrys Willems      
2-024 gebruiker:   Andrys Willems      
2-106 eigenaar:   Andrys Ymkes      
2-106 gebruiker:   Andrys Ymkes      
4-091 eigenaar:   Ane Clasen      
4-091 gebruiker:   Ane Clasen      
8-156 gebruiker:   Anjus Sjoerds      
2-012 gebruiker:   Anke Pieters      
5-154 gebruiker:   Anna Baukes c.s.      
6-077 gebruiker:   Anne Westers      
5-139 eigenaar:   Anne Dirks      
5-144 gebruiker:   Anne Eelkes      
1-039 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-039 gebruiker:   erven Anne Jans      
1-041 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-042 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-042 gebruiker:   erven Anne Jans      
1-049 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-050 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-053 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-053 gebruiker:   erven Anne Jans      
2-095 gebruiker:   erven Anne Jans      
5-100 gebruiker:   Anne Pyters      
4-157 eigenaar:   erven Anne Rinties      
4-157 gebruiker:   erven Anne Rinties      
4-252 gebruiker:   Anske Jans      
1-132 eigenaar:   Anske Sybes      
1-132 gebruiker:   Anske Sybes      
4-134 eigenaar:   Anthony Vink      
4-134 gebruiker:   Anthony Vink      
4-135 eigenaar:   Anthony Vink      
4-135 gebruiker:   Anthony Vink      
4-259 gebruiker:   Anthony Dingshoff c.s.      
1-067 eigenaar:   Antie Groenewolt      
2-182 eigenaar:   Antie Groenewolt      
3-142 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-149 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-152 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-153 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-154 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-155 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-155 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-158 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-159 grondpacht aan: Antie Groenewout      
5-170 eigenaar:   Antie Groenewolt      
5-172 eigenaar:   Antie Schiere      
5-172 gebruiker:   Antie Schiere      
7-105 eigenaar:   Antie Groenewolt      
7-125 eigenaar:   Antie Groenewout      
5-164 gebruiker:   Antie Baukes      
4-050 eigenaar:   Antie Douwes      
4-050 gebruiker:   Antie Douwes      
5-166 gebruiker:   Antie Feykes Buma      
5-038 eigenaar:   Antie Gerryts      
5-042 gebruiker:   Antie Gerryts c.s.      
6-091 gebruiker:   Antie Hayes      
8-145 gebruiker:   Antie Hendriks      
2-094 gebruiker:   Antie Jacobs CG 12:00:00    
4-246 eigenaar:   erven Antie Jacobs      
1-117 gebruiker:   Antie Jans      
1-061 gebruiker:   Antie Pieters      
5-160 gebruiker:   Antie Scheltes      
4-163 gebruiker:   Antie Tijssen      
2-116 eigenaar:   Antony Gerardi      
2-116 gebruiker:   Antony Gerardi Overhart      
2-127 eigenaar:   Antony Gerardi      
8-146 eigenaar:   Antony Gerryts      
5-152 gebruiker:   Anttie Kimstra c.s.      
1-066 gebruiker:   Arent Smit      
4-239 eigenaar:   Arent Nieuwenhuis      
7-105 gebruiker:   wed. Aris Pyters c.s.      
4-170 eigenaar:   Arjen Altena      
5-078 eigenaar:   Arjen Altena      
3-042 eigenaar:   wed. Arjen Clases      
3-042 gebruiker:   wed. Arjen Clases      
1-050 gebruiker:   wed. Arjen Cornelis      
3-036 eigenaar:   Arjen Cornelis      
3-036 gebruiker:   Arjen Cornelis      
7-054 gebruiker:   Arjen Gerryts CG 60:00:00    
8-064 grondpacht aan: Arjen Harmens      
4-075 eigenaar:   erven Arjen Robijns      
4-075 gebruiker:   erven Arjen Robijns      
4-088 eigenaar:   erven Arjen Robijns      
4-088 gebruiker:   erven Arjen Robijns      
7-153 grondpacht aan: erven Arjen Robijns      
1-001 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
1-001 gebruiker:   Arjen Teunis Blok      
2-003 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
2-003 gebruiker:   wed. Arjen Teunis      
4-087 eigenaar:   Arjen Teunis      
4-087 gebruiker:   Arjen Teunis      
4-087 eigenaar:   Arjen Teunis      
4-087 gebruiker:   Arjen Teunis      
7-126 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-126 gebruiker:   Arjen Teunis Blok      
7-127 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-128 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-152 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-152 gebruiker:   Arjen Teunis Blok      
1-112 eigenaar:   Arjen Tjepkes      
1-112 gebruiker:   Arjen Tjepkes      
2-094 gebruiker:   Ate Joris      
2-096 gebruiker:   Ate Joris c.s.      
3-173 gebruiker:   Ate Tjeerds      
7-047 eigenaar:   Augustijn Pytters      
7-047 gebruiker:   Augustijn Pytters      
2-127 gebruiker:   Augustinus de Graaff      
8-124 eigenaar:   Augustinus Mokkema      
8-124 gebruiker:   Augustinus Mokkema      
3-070 eigenaar:   wed. Auke Bakker      
3-204 eigenaar:   wed. Auke Bakker      
3-204 gebruiker:   wed. Auke Bakker      
3-205 eigenaar:   wed. Auke Bakker      
4-141 grondpacht aan: erven Auke Bakker      
5-037 grondpacht aan: erven Auke Bakker      
5-038 grondpacht aan: erven Auke Bakker      
2-108 gebruiker:   Auke Aukes c.s.      
1-114 eigenaar:   Auke Gerbens      
1-114 gebruiker:   Auke Gerbens      
2-171 eigenaar:   Auke Gerbens      
2-171 gebruiker:   Auke Gerbens      
4-109 gebruiker:   Auke Jansen      
4-128 eigenaar:   Auke Pyters      
4-128 gebruiker:   Auke Pyters      
8-149 eigenaar:   Auke Pyters      
8-149 gebruiker:   Auke Pyters      
6-032 gebruiker:   Aukjen Bokkes c.s.      
4-255 eigenaar:   Aukjen Clases      
4-255 gebruiker:   Aukjen Clases      
2-055 gebruiker:   Aukjen Goytiens      
4-259 eigenaar:   erven Aukjen Ruurds      
1-024 eigenaar:   erven Ayse Arjens Mahui      
1-024 gebruiker:   erven Ayse Arjens Mahui      
4-187 eigenaar:   Ayse Arjens      
3-090 eigenaar:   Baltinus Randsauw      
3-090 gebruiker:   Baltinus Randsauw      
6-159 gebruiker:   Baltinus Randsau      
7-081 gebruiker:   Barte Willems      
7-150 gebruiker:   Bartel Gerryts      
2-068 eigenaar:   Bauke Cornelis      
6-124 gebruiker:   Bauke Cornelis      
1-101 grondpacht aan: erven Bauke Fockes      
3-135 eigenaar:   erven wed. Bauke Fockes      
7-085 eigenaar:   erven Bauke Folkerts      
7-085 gebruiker:   erven Bauke Folkerts      
6-094 eigenaar:   Bauke Harkes      
6-094 gebruiker:   Bauke Harkes Velthuis      
8-001 eigenaar:   Bauke Pyters n.u.      
8-001 gebruiker:   Bauke Pyters n.u.      
5-052 gebruiker:   Bauke Reiners      
6-079 gebruiker:   Bauke Ydes      
2-113 gebruiker:   Baukjen Baukes      
6-099 gebruiker:   Baukjen Clases      
5-006 eigenaar:   Baukjen Seerps CG 50:00:00    
5-006 gebruiker:   Baukjen Seerps      
1-022 gebruiker:   Beernt Geersma      
4-175 eigenaar:   Beernt Geersma      
4-175 gebruiker:   Beernt Geersma      
3-124 gebruiker:   Beernt Abrams      
3-077 eigenaar:   Beernt Alberts      
3-077 gebruiker:   Beernt Alberts      
8-054 eigenaar:   Beernt Alberts      
2-071 eigenaar:   Beernt Beerns      
5-088 eigenaar:   Beernt Beernts      
5-088 gebruiker:   Beernt Beernts      
5-117 gebruiker:   Beernt Beernts      
5-084 eigenaar:   Beernt Hendriks      
4-055 gebruiker:   Beernt Jansen CG 26:00:00    
4-105 eigenaar:   Beernt Jansen      
4-105 gebruiker:   Beernt Jansen CG 14:00:00    
3-103 eigenaar:   Beernt Lammerts      
3-103 gebruiker:   Beernt Lammerts      
3-075 eigenaar:   Beernt Olpherts      
3-075 gebruiker:   Beernt Olpherts      
3-076 eigenaar:   Beernt Olpherts      
3-076 gebruiker:   Beernt Olpherts      
2-034 gebruiker:   Beernt Sybes      
2-091 eigenaar:   Beernt Willems      
2-091 gebruiker:   Beernt Willems      
3-136 eigenaar:   Beernt Willems      
1-130 eigenaar:   Beert Brouwer      
4-030 eigenaar:   Beert Dirks      
4-030 gebruiker:   Beert Dirks      
5-077 eigenaar:   Beitske Sybes      
2-040 eigenaar:   erven Berber Arjens      
5-013 gebruiker:   Berber Joukes      
8-148 eigenaar:   Berber Pieters      
8-010 gebruiker:   Berent Hendriks c.s.      
1-100 eigenaar:   Betse Cornelis      
1-100 gebruiker:   Betse Cornelis      
1-105 eigenaar:   wed. Beuwe Alberts      
4-101 eigenaar:   Blauwe Schuir Gemeente      
4-101 gebruiker:   Blauwe Schuir Gemeente      
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuurs Gemeente      
3-096 gebruiker:   Blauwe Schuurs Gemeente      
5-128 gebruiker:   Bokke Sikkes      
3-169 gebruiker:   Bote Gerbens      
5-167 eigenaar:   Bote Okkes      
5-167 gebruiker:   Bote Okkes      
8-144 eigenaar:   Bote Tjerks      
8-144 gebruiker:   Bote Tjerks      
5-100 eigenaar:   erven Botte Jacobs      
5-119 eigenaar:   erven Botte Jacobs      
5-120 eigenaar:   erven Botte Jacobs      
6-141 gebruiker:   wed. Bouwe Symons      
8-070 gebruiker:   Bouwe Symons      
4-161 gebruiker:   Bouwe Sytses      
6-089 eigenaar:   Bregtje Jacobs      
6-089 gebruiker:   Bregtje Jacobs      
2-177 eigenaar:   Broer Baukes      
2-177 gebruiker:   Broer Baukes      
7-111 eigenaar:   Broer Fongers      
7-111 gebruiker:   Broer Fongers      
8-055 eigenaar:   Broer Fongers      
8-066 eigenaar:   Broer Fongers      
8-066 gebruiker:   Broer Fongers c.s.      
6-036 eigenaar:   wed. Broer Hoytes      
6-036 gebruiker:   wed. Broer Hoytes      
6-037 eigenaar:   wed. Broer Hoytes      
1-145 gebruiker:   Caspar Brinkman      
8-024 eigenaar:   Caspar de Haas      
8-025 gebruiker:   Caspar de Haas      
3-105 gebruiker:   Casper Brinkman      
3-120 eigenaar:   wed. Casper Groen      
3-120 gebruiker:   wed. Casper Groen      
3-165 eigenaar:   Casper Caspers      
3-165 gebruiker:   Casper Caspers c.s.      
3-065 gebruiker:   Casper Dirks      
6-018 eigenaar:   Caye Slaapkool      
6-018 gebruiker:   Caye Slaapkool      
7-055 gebruiker:   Christiaan Clases      
1-072 gebruiker:   Claas Haukama      
1-076 eigenaar:   Claas Fontein      
1-076 gebruiker:   Claas Fontein      
1-133 eigenaar:   Claas Fontein      
1-133 gebruiker:   Claas Fontein      
2-018 eigenaar:   Claas Hindelopen      
2-018 gebruiker:   Claas Hindelopen      
6-017 eigenaar:   wed. Claas Hindelopen      
6-017 gebruiker:   wed. Claas Hindelopen      
6-062 eigenaar:   Claas Braam      
6-153 eigenaar:   Claas Haukema      
7-113 eigenaar:   Claas Britton      
7-113 gebruiker:   Claas Britton      
4-013 eigenaar:   wed. Claas Aukes      
4-013 gebruiker:   wed. Claas Aukes      
6-130 eigenaar:   Claas Bouwes      
3-019 eigenaar:   wed. Claas Clasen      
3-019 gebruiker:   wed. Claas Clasen      
1-130 gebruiker:   Claas Doedes      
2-078 gebruiker:   wed. Claas Douwes      
4-175 eigenaar:   erven Claas Douwes      
4-175 gebruiker:   erven Claas Douwes      
8-065 eigenaar:   wed. Claas Douwes      
8-065 gebruiker:   wed. Claas Douwes      
2-017 gebruiker:   Claas Eelkes      
1-153 eigenaar:   Claas Feyes      
1-153 gebruiker:   Claas Feyes c.s.      
2-043 eigenaar:   Claas Feyes      
4-013 gebruiker:   wed. Claas Fransen c.s.      
1-116 eigenaar:   Claas Gerbens      
1-116 gebruiker:   Claas Gerbens      
4-143 eigenaar:   Claas Gerryts      
4-143 gebruiker:   Claas Gerryts      
2-070 eigenaar:   Claas Harmens      
2-070 gebruiker:   Claas Harmens      
2-071 eigenaar:   Claas Harmens      
2-071 gebruiker:   Claas Harmens      
3-081 gebruiker:   Claas Harmens      
4-115 eigenaar:   Claas Hylkes      
4-115 gebruiker:   Claas Hylkes      
1-034 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-034 gebruiker:   Claas Jacobs      
1-062 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-062 gebruiker:   Claas Jacobs      
3-207 eigenaar:   Claas Jans      
8-148 gebruiker:   wed. Claas Jans CG 16:00:00    
1-069 eigenaar:   Claas Jansen      
2-042 gebruiker:   Claas Jansen c.s.      
3-058 eigenaar:   Claas Jansen      
5-007 eigenaar:   Claas Jansen      
5-007 gebruiker:   Claas Jansen      
5-135 eigenaar:   Claas Jansen      
6-082 eigenaar:   Claas Jansen      
6-082 gebruiker:   Claas Jansen      
2-002 gebruiker:   Claas Jansens      
2-105 eigenaar:   Claas Joostens      
2-105 gebruiker:   Claas Joostens      
8-018 grondpacht aan: Claas Joukes      
4-156 eigenaar:   wed. Claas Meyes      
8-032 gebruiker:   Claas Minnes c.s.      
1-005 gebruiker:   Claas Oepkes c.s.      
3-045 eigenaar:   Claas Pieters      
3-131 gebruiker:   Claas Pyters      
3-178 gebruiker:   wed. Claas Pyters      
5-018 eigenaar:   erven Claas Pyters      
5-120 gebruiker:   Claas Pyters CG 30:00:00    
7-151 eigenaar:   Claas Pyters      
7-151 gebruiker:   Claas Pyters      
6-065 eigenaar:   Claas Reiners      
7-134 gebruiker:   Claas Rinties      
4-156 gebruiker:   wed. Claas Scheltes      
6-129 eigenaar:   wed. Claas Sjoerds      
6-129 gebruiker:   wed. Claas Sjoerds      
8-004 eigenaar:   Claas Symons      
8-004 gebruiker:   Claas Symons      
1-147 eigenaar:   Claas Sytses      
1-147 gebruiker:   Claas Sytses      
6-145 eigenaar:   Claas Tomas      
6-145 gebruiker:   Claas Tomas      
3-028 gebruiker:   Claas Willems      
6-010 eigenaar:   Claas Willems      
6-010 gebruiker:   Claas Willems      
6-057 gebruiker:   Claas Yskes      
1-074 eigenaar:   Claas E. Oosterbaan      
1-074 gebruiker:   Claas E. Oosterbaan      
1-010 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-010 gebruiker:   Claas R. Mahui      
1-072 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-138 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-151 eigenaar:   Claas R. Mahuy      
1-155 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-155 gebruiker:   Claas R. Mahui      
8-053 eigenaar:   Claas R. Mahui      
8-053 gebruiker:   Claas R. Mahui      
8-054 eigenaar:   Claas R. Mahui      
8-054 gebruiker:   Claas R. Mahui      
4-002 eigenaar:   Claaske Stapert      
8-150 eigenaar:   Claaske Stapert      
8-150 gebruiker:   Claaske Stapert      
8-151 eigenaar:   Claaske Stapert      
4-241 gebruiker:   Claaske Arjens      
4-159 gebruiker:   Claaske Jans      
4-196 eigenaar:   Claaske Johannes      
4-196 gebruiker:   Claaske Johannes      
2-026 eigenaar:   erven Claaske Minnes      
2-026 gebruiker:   erven Claaske Minnes c.s.      
4-071 eigenaar:   wed. Claes Engels      
4-071 gebruiker:   wed. Claes Engels      
5-109 gebruiker:   Claes Pieters      
4-237 gebruiker:   Cobus Andrys      
8-043 gebruiker:   Coen Willems      
3-018 eigenaar:   Coenraad Linses      
7-132 gebruiker:   Coenraed Hendriks      
1-061 gebruiker:   Coert Jansen      
3-109 gebruiker:   Coert Jansen      
1-019 eigenaar:   wed. Cornelis Vinkelbos      
1-019 gebruiker:   wed. Cornelis Vinkelbos c.s.      
2-176 eigenaar:   Cornelis Ekama      
2-176 gebruiker:   Cornelis Ekama      
4-021 gebruiker:   Cornelis Wassenaar      
4-155 eigenaar:   Cornelis van Toorn      
4-155 gebruiker:   Cornelis van Toorn c.s.      
6-019 eigenaar:   Cornelis de Jong      
8-059 gebruiker:   Cornelis Oldaan c.s.      
8-070 eigenaar:   Cornelis Oldaan      
8-081 eigenaar:   Cornelis Oldaan      
8-134 gebruiker:   wagens Cornelis 15:12:--      
3-101 eigenaar:   Cornelis Annes      
4-073 gebruiker:   Cornelis Annes CG 10:00:00    
4-118 gebruiker:   Cornelis Annes c.s.      
4-127 gebruiker:   Cornelis Annes      
4-238 eigenaar:   Cornelis Annes      
7-045 eigenaar:   Cornelis Annes      
7-059 eigenaar:   Cornelis Annes      
7-117 eigenaar:   Cornelis Annes      
2-014 eigenaar:   Cornelis Clases      
2-014 gebruiker:   Cornelis Clases      
3-179 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
3-179 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
6-048 gebruiker:   wed. Cornelis Cornelis      
7-076 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-076 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
7-088 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-089 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-089 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
1-106 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-106 gebruiker:   Cornelis Dirks      
1-115 gebruiker:   Cornelis Dirks c.s.      
4-160 eigenaar:   erven Cornelis Dirks      
8-118 gebruiker:   Cornelis Edsgers      
2-109 eigenaar:   Cornelis Fokkes      
2-109 gebruiker:   Cornelis Fokkes c.s.      
3-181 gebruiker:   wed. Cornelis Fransen      
5-124 eigenaar:   Cornelis Gabbes      
5-124 gebruiker:   Cornelis Gabbes      
5-069 gebruiker:   Cornelis Gabes      
2-121 eigenaar:   Cornelis Hendriks      
2-121 gebruiker:   Cornelis Hendriks      
7-032 gebruiker:   Cornelis Jacobs      
8-080 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
8-111 gebruiker:   Cornelis Jansen c.s.      
1-108 eigenaar:   Cornelis Jenties      
3-119 eigenaar:   Cornelis Jenties      
3-119 eigenaar:   Cornelis Jenties      
7-079 eigenaar:   Cornelis Jenties      
7-079 gebruiker:   Cornelis Jenties      
7-155 eigenaar:   Cornelis Jenties      
8-019 eigenaar:   Cornelis Jenties n.u.      
3-020 eigenaar:   Cornelis Menses      
3-020 gebruiker:   Cornelis Menses      
4-142 eigenaar:   Cornelis Minks      
4-142 gebruiker:   Cornelis Minks      
3-031 gebruiker:   wed. Cornelis Taekes      
2-118 eigenaar:   Cornelis Tjeerds      
2-118 gebruiker:   Cornelis Tjeerds      
6-062 gebruiker:   Cornelis Ulbes      
6-087 eigenaar:   Cornelis Ulbes      
6-087 gebruiker:   Cornelis Ulbes      
8-036 gebruiker:   Daniel Heins      
3-123 eigenaar:   wed. Daniel Jansen      
3-123 gebruiker:   wed. Daniel Jansen      
7-033 eigenaar:   erven Deucke Pyters      
1-077 gebruiker:   Dirk IJsenbeek      
3-141 gebruiker:   Dirk Roseboom      
4-240 eigenaar:   wed. Dirk van Zeist      
4-240 gebruiker:   wed. Dirk van Zeist      
5-014 eigenaar:   Dirk Annes      
5-019 eigenaar:   Dirk Beerns      
5-019 gebruiker:   Dirk Beerns      
7-004 gebruiker:   Dirk Christiaans      
8-037 gebruiker:   Dirk Clases CG 14:00:00    
3-087 eigenaar:   Dirk Dirksen      
3-087 gebruiker:   Dirk Dirksen      
8-016 eigenaar:   erven Dirk Dirksen      
8-016 gebruiker:   erven Dirk Dirksen      
4-027 eigenaar:   erven Dirk Doekes      
7-034 eigenaar:   wed. Dirk Douwes      
4-100 eigenaar:   Dirk Fokkes      
5-015 gebruiker:   Dirk Fontein      
4-148 eigenaar:   Dirk Fransen      
4-148 gebruiker:   Dirk Fransen      
1-102 eigenaar:   Dirk Gerryts      
1-102 gebruiker:   Dirk Gerryts      
1-115 eigenaar:   Dirk Gerryts      
2-076 gebruiker:   Dirk Gorryts      
4-011 eigenaar:   Dirk Hendriks      
4-099 gebruiker:   Dirk Hendriks      
5-041 eigenaar:   wed. Dirk Hendriks      
5-041 gebruiker:   wed. Dirk Hendriks      
2-006 eigenaar:   wed. Dirk Hessels      
2-006 gebruiker:   wed. Dirk Hessels      
1-140 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-146 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-146 gebruiker:   Dirk Huigens      
2-186 eigenaar:   Dirk Huigens      
3-072 eigenaar:   Dirk Huigens      
3-142 eigenaar:   Dirk Huigens      
3-142 gebruiker:   Dirk Huigens      
5-016 eigenaar:   Dirk Huigens      
5-020 eigenaar:   Dirk Huigens      
5-025 eigenaar:   Dirk Huigens      
5-127 eigenaar:   Dirk Huigens      
6-009 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-015 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-018 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-018 gebruiker:   Dirk Huigens      
7-112 eigenaar:   Dirk Huigens      
8-009 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-010 eigenaar:   Dirk IJsbrand      
7-011 eigenaar:   capitein Dirk IJsbrand      
7-011 gebruiker:   Dirk IJsbrand      
3-118 eigenaar:   Dirk IJsbrands      
3-118 gebruiker:   Dirk IJsbrands      
4-159 eigenaar:   Dirk IJsbrands      
2-042 eigenaar:   erven Dirk Jacobs      
5-004 gebruiker:   Dirk Jacobs      
1-108 gebruiker:   Dirk Jansen      
3-139 gebruiker:   Dirk Jansen      
6-072 eigenaar:   Dirk Jansen      
6-072 gebruiker:   Dirk Jansen c.s.      
6-079 eigenaar:   Dirk Jansen      
6-125 eigenaar:   Dirk Jansen      
6-125 gebruiker:   Dirk Jansen c.s.      
8-104 gebruiker:   Dirk Jansen      
2-017 eigenaar:   Dirk Jansens      
2-017 gebruiker:   Dirk Jansens      
5-021 eigenaar:   Dirk Jeltes      
5-021 gebruiker:   Dirk Jeltes      
5-137 gebruiker:   Dirk Jeppes      
8-114 gebruiker:   Dirk Jeppes      
3-069 gebruiker:   wed. Dirk Jillerts      
1-052 eigenaar:   Dirk Lieuwes      
1-052 gebruiker:   Dirk Lieuwes      
1-140 gebruiker:   Dirk Pieters      
2-115 eigenaar:   Dirk Pieters      
2-115 gebruiker:   Dirk Pieters      
8-082 gebruiker:   wed. Dirk Pyters      
1-048 gebruiker:   Dirk Roelofs      
6-031 eigenaar:   wed. Dirk Sikkes      
6-031 gebruiker:   Dirk Sikkes      
2-007 eigenaar:   Dirk Sitsses      
2-007 gebruiker:   Dirk Sitsses      
1-007 eigenaar:   Dirk Sytses      
3-137 eigenaar:   wed. Dirk Taedes      
3-137 gebruiker:   wed. Dirk Taedes      
8-154 eigenaar:   Dirk Wybrens      
8-154 gebruiker:   Dirk Wybrens      
3-001 eigenaar:   Doede Bakker      
3-001 gebruiker:   Doede Bakker      
4-223 gebruiker:   wed. Doede Eelkes      
4-107 eigenaar:   wed. Doede Jans      
4-107 gebruiker:   wed. Doede Jans      
5-069 eigenaar:   erven wed. Doede Jansen      
2-120 gebruiker:   Doede Sierks      
6-056 eigenaar:   Doede Sikkes      
6-056 gebruiker:   Doede Sikkes      
8-118 eigenaar:   Doede Sikkes      
7-070 eigenaar:   wed. Doeke Jansen      
7-070 gebruiker:   wed. Doeke Jansen      
7-071 eigenaar:   Doeke Jansen      
7-071 gebruiker:   Doeke Jansen      
6-070 gebruiker:   Doeke Pieters      
4-262 eigenaar:   Doeke Symons      
4-262 gebruiker:   Doeke Symons      
5-120 gebruiker:   Doekle Wybes CG 24:00:00    
8-118 gebruiker:   Doetie Alberts      
8-113 grondpacht aan: erven Doettie Lieuwes      
8-114 grondpacht aan: erven Doettie Lieuwes      
8-115 grondpacht aan: erven Doettie Lieuwes      
1-036 eigenaar:   Douwe Hanekuik      
1-036 gebruiker:   Douwe Hanekuik      
3-013 gebruiker:   Douwe Bolta      
2-100 gebruiker:   Douwe Alberts      
3-094 eigenaar:   Douwe Jacobs      
3-094 gebruiker:   Douwe Jacobs      
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-009 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
3-021 eigenaar:   Douwe Jansen      
3-021 gebruiker:   Douwe Jansen      
6-020 eigenaar:   Douwe Jansen      
6-020 gebruiker:   Douwe Jansen      
7-066 eigenaar:   Douwe Jelles      
7-066 gebruiker:   Douwe Jelles      
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Keimpes      
7-145 eigenaar:   wed. Douwe Keimpes      
7-145 gebruiker:   wed. Douwe Keimpes      
5-122 eigenaar:   Douwe Martens      
5-122 gebruiker:   Douwe Martens      
3-015 eigenaar:   Douwe Reins      
4-029 eigenaar:   Douwe Reins      
4-029 gebruiker:   Douwe Reins      
1-084 eigenaar:   Douwe Sybes      
3-200 gebruiker:   Douwe Sybes      
1-068 eigenaar:   Douwe Wybes      
1-068 gebruiker:   Douwe Wybes      
2-168 gebruiker:   Douwe Wybes      
8-043 eigenaar:   Dries Jansen      
8-051 eigenaar:   Dries Jansen      
8-051 gebruiker:   Dries Jansen      
7-045 eigenaar:   Ebbe Sybes      
7-045 gebruiker:   Ebbe Sybes c.s.      
8-063 eigenaar:   Edsger Cornelis      
8-063 gebruiker:   Edsger Cornelis      
5-114 gebruiker:   Eeke Everts      
3-104 eigenaar:   Eeke Jans      
3-104 gebruiker:   Eeke Jans c.s.      
5-005 gebruiker:   Eeke Jansen      
4-052 eigenaar:   Eeke Pieters      
4-052 gebruiker:   Eeke Pieters      
3-207 eigenaar:   Eeke Sjoerds      
3-147 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-008 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-008 gebruiker:   Eelke Dirks      
6-107 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-060 eigenaar:   erven Eelke Douwes      
7-114 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-116 eigenaar:   erven Eelke Douwes      
7-116 gebruiker:   erven Eelke Douwes      
7-129 eigenaar:   erven Eelke Douwes      
7-129 gebruiker:   erven Eelke Douwes      
1-105 gebruiker:   Eelke Jelles      
2-046 gebruiker:   Eelke Rienks      
3-133 eigenaar:   dr. Eelko Suiringar      
7-031 eigenaar:   Eeuwe Piers      
4-186 eigenaar:   Egbert Heidekamp      
4-186 gebruiker:   Egbert Heidekamp      
5-145 eigenaar:   erven Eibert Harings      
6-126 eigenaar:   wed. Eibertes Doolwits      
6-126 gebruiker:   wed. Eibertes Doolwits      
4-034 eigenaar:   Eke Jans      
4-034 gebruiker:   Eke Jans      
4-035 eigenaar:   Eke Jans      
5-105 gebruiker:   Elias Tjeerds      
6-060 gebruiker:   wed. Ellert Jansen      
8-107 gebruiker:   Ellert Jansen c.s.      
3-080 eigenaar:   Elsje Schaaff      
3-081 eigenaar:   Elsje Schaaff      
6-041 eigenaar:   Elsje Schaaff      
8-111 gebruiker:   Emmerik Willems c.s.      
5-104 eigenaar:   Engeltie Hayes      
5-104 gebruiker:   Engeltie Hayes      
5-132 eigenaar:   Enne Hiddes c.s.      
5-132 gebruiker:   Enne Hiddes c.s.      
7-016 eigenaar:   Enne Hiddes      
7-016 gebruiker:   Enne Hiddes      
8-005 eigenaar:   Enne Minnes      
8-005 gebruiker:   Enne Minnes      
8-017 eigenaar:   Enne Minnes      
8-017 gebruiker:   Enne Minnes      
8-082 eigenaar:   Enne Minnes      
7-031 gebruiker:   Enogh Sjoerds      
4-185 eigenaar:   erven Esge Lieuwes      
4-185 gebruiker:   erven Esge Lieuwes      
1-021 gebruiker:   Evert Nieuwenhuis CG 70:00:00    
1-028 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-028 gebruiker:   Evert Hanekuik      
1-058 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-058 gebruiker:   Evert Hanekuik      
1-061 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-087 gebruiker:   Evert Drogenham      
2-029 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
2-029 gebruiker:   Evert Oosterbaan      
3-173 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
4-211 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
4-211 gebruiker:   Evert Oosterbaan      
4-222 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
4-222 gebruiker:   Evert Oosterbaan      
4-223 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
4-224 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
4-263 eigenaar:   Evert Hanekuik      
4-263 gebruiker:   Evert Hanekuik      
5-010 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
5-011 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
7-068 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
7-068 gebruiker:   wed. Evert Hingst      
7-019 eigenaar:   erven Evert Clasen      
7-019 gebruiker:   erven Evert Clasen      
7-020 eigenaar:   erven Evert Clasen      
7-020 gebruiker:   erven Evert Clasen      
6-078 gebruiker:   Evert Goslings      
2-085 eigenaar:   Evert Hendriks      
2-085 gebruiker:   Evert Hendriks      
6-069 eigenaar:   Evert Martens      
6-069 gebruiker:   Evert Martens      
4-055 gebruiker:   Evert Teunis CG 18:00:00    
3-081 gebruiker:   Eybert Beerns      
7-097 eigenaar:   erven Eybert Pyters      
7-097 gebruiker:   erven Eybert Pyters      
2-131 gebruiker:   Fedde Jans      
4-076 gebruiker:   Fedde Minnes      
4-028 grondpacht aan: wed. Fedde Pieters Dreyer      
5-094 eigenaar:   Fedde Reins      
5-094 gebruiker:   Fedde Reins      
3-080 gebruiker:   Feite Arjens      
5-136 eigenaar:   wed. Feite Christiaans      
8-072 eigenaar:   Feye Eelties      
8-072 gebruiker:   Feye Eelties      
8-139 eigenaar:   Feyke Douwes      
8-139 gebruiker:   Feyke Douwes vrouw      
2-065 eigenaar:   wed. Feyke IJes      
2-065 gebruiker:   wed. Feyke IJes      
8-015 eigenaar:   Feyke Jansen      
8-015 gebruiker:   Feyke Jansen      
3-193 eigenaar:   Feyke Tjommes      
3-193 gebruiker:   Feyke Tjommes      
5-140 eigenaar:   wed. Feyte Christiaans      
5-140 gebruiker:   wed. Feyte Christiaans      
5-076 gebruiker:   Feyte Hoytes c.s.      
3-136 gebruiker:   Feyte Tjommes      
5-111 eigenaar:   Feyte Tjommes      
4-238 gebruiker:   Floris Yedes c.s.      
6-043 eigenaar:   Foecke Joritsma      
2-126 eigenaar:   erven Foeke Taedes      
2-126 gebruiker:   erven Foeke Taedes      
7-020 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
1-089 eigenaar:   Fokke Abbes      
1-089 gebruiker:   Fokke Abbes      
7-063 eigenaar:   Fokke Abbes kinderen      
4-238 gebruiker:   Fokke Joostens      
8-002 eigenaar:   Fokke Symons      
8-002 gebruiker:   Fokke Symons      
8-079 eigenaar:   Fokke Tjeerds      
8-079 gebruiker:   Fokke Tjeerds      
8-133 eigenaar:   Fokke Tjeerds      
1-043 eigenaar:   Folkert Clases      
1-043 gebruiker:   Folkert Clases      
7-134 eigenaar:   Folkert Clases      
7-134 gebruiker:   Folkert Clases      
7-065 eigenaar:   Folkert Jans      
7-065 gebruiker:   Folkert Jans      
7-051 gebruiker:   wed Folkert Rinties      
2-099 eigenaar:   Folkert Yebes      
2-099 gebruiker:   Folkert Yebes      
6-119 eigenaar:   Foppe Dirks      
6-119 gebruiker:   Foppe Dirks      
2-157 gebruiker:   Foppe Foppes      
2-163 gebruiker:   wed. Foppe Foppes      
7-082 eigenaar:   Foppe Goitiens      
5-097 eigenaar:   Foppe Jansen      
5-097 gebruiker:   Foppe Jansen      
6-039 eigenaar:   Foppe Jansen      
6-039 gebruiker:   Foppe Jansen      
6-049 eigenaar:   Foppe Tjeerds      
6-049 gebruiker:   Foppe Tjeerds      
6-122 eigenaar:   wed. Foppe Uiftes      
2-021 gebruiker:   Fran Arjaans      
3-093 eigenaar:   Frans Groen      
3-093 gebruiker:   Frans Groen      
8-148 gebruiker:   Frans CG 24:00:00    
2-145 gebruiker:   Frans Andrys      
2-136 gebruiker:   Frans Beerns      
5-113 eigenaar:   Frans Fransen      
5-127 gebruiker:   Frans Jansen      
8-117 gebruiker:   Frans Martens      
3-006 gebruiker:   Frans Michiels      
5-032 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
3-013 eigenaar:   Frans Pyters      
5-024 eigenaar:   wed. Frans Pyters      
5-024 gebruiker:   wed. Frans Pyters      
3-135 gebruiker:   Frederik Poolman      
1-020 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-020 gebruiker:   Freerk van der Hout      
1-021 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-045 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-045 gebruiker:   Freerk van der Hout      
2-125 eigenaar:   Freerk Scheltinga      
2-125 gebruiker:   Freerk Scheltinga c.s.      
2-149 eigenaar:   Freerk Scheltinga      
2-149 gebruiker:   Freerk Scheltinga      
3-161 eigenaar:   Freerk Fontein      
3-161 gebruiker:   Freerk Fontein      
4-170 gebruiker:   Freerk Scheltinga      
5-073 eigenaar:   Freerk Fontein      
5-073 gebruiker:   Freerk Fontein      
6-024 eigenaar:   Freerk Schotsman      
6-024 gebruiker:   Freerk Schotsman      
6-076 gebruiker:   Freerk Fontein [doorgehaald]      
8-021 eigenaar:   Freerk Schiere      
8-021 gebruiker:   Freerk Schiere      
2-170 gebruiker:   Freerk Hendriks c.s.      
2-152 eigenaar:   erven Freerk Jacobs      
8-080 gebruiker:   Freerk Jansen      
5-116 eigenaar:   Freerk Lucas      
7-016 gebruiker:   Freerk Sybrens      
4-057 eigenaar:   G. Vermeersch      
4-058 eigenaar:   G. Vermeersch      
4-059 eigenaar:   G. Vermeersch      
6-013 eigenaar:   G. Suiringar      
6-029 eigenaar:   wed. G. Vermeersch      
6-029 gebruiker:   wed. G. Vermeersch      
6-104 eigenaar:   G. Suiringar      
6-104 gebruiker:   G. Suiringar      
6-120 grondpacht aan: erven G. Suiringar      
8-071 eigenaar:   G. Vermeersch      
8-071 gebruiker:   G. Vermeersch      
8-085 eigenaar:   G. Vermeersch      
8-159 eigenaar:   wed. G. Vermeersch      
8-171 eigenaar:   ds. G. Fontein      
6-158 eigenaar:   Gabe Sybersma      
6-158 gebruiker:   Gabe Sybersma      
7-114 gebruiker:   wed. Gabe Hibbes      
4-147 eigenaar:   Gatske Tijssen      
4-147 gebruiker:   Gatske Tijssen      
5-035 grondpacht aan: erven Gauke Suiringar      
2-053 gebruiker:   wed. Geert Geerts      
8-073 eigenaar:   Geert Rupperts      
8-073 gebruiker:   Geert Rupperts c.s.      
6-065 gebruiker:   Geertie Bokkes c.s.      
5-134 gebruiker:   Geertie Jacobs      
7-017 eigenaar:   erven Geertie Reiners      
4-002 eigenaar:   Geeske Stapert      
8-150 eigenaar:   Geeske Stapert      
8-150 gebruiker:   Geeske Stapert      
8-151 eigenaar:   Geeske Stapert      
1-148 gebruiker:   Gerard Suiringa      
2-152 gebruiker:   wed. Gerard Suringar      
1-137 eigenaar:   Gerben Ates      
6-146 gebruiker:   Gerben Ates c.s.      
8-134 eigenaar:   Gerben Ates      
5-168 eigenaar:   wed. Gerben Aukes      
5-168 gebruiker:   wed. Gerben Aukes      
6-102 gebruiker:   Gerben Jetses CG 16:00:00    
3-063 eigenaar:   Gerben Pieters      
3-063 gebruiker:   Gerben Pieters      
5-101 eigenaar:   Gerben Stoffels      
6-156 eigenaar:   Gerben Tjommes      
6-156 gebruiker:   Gerben Tjommes      
5-108 gebruiker:   Gerkjen Pyters      
1-066 eigenaar:   Gerlof Jansen      
2-090 eigenaar:   Gerlof Jansen      
8-047 gebruiker:   Gerloff Annes      
4-238 eigenaar:   Gerloff Clases      
3-172 eigenaar:   Gerloff Jansen      
3-178 eigenaar:   Gerloff Jansen      
3-180 eigenaar:   Gerloff Jansen      
3-180 gebruiker:   Gerloff Jansen      
3-181 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-049 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-049 gebruiker:   Gerloff Jansen      
4-201 eigenaar:   Gerloff Pieters      
4-201 gebruiker:   Gerloff Pieters      
4-202 eigenaar:   Gerloff Pieters      
4-202 gebruiker:   Gerloff Pieters      
8-162 gebruiker:   Gerloff Pyters      
8-103 eigenaar:   wed. Gerloff Salomons      
1-120 eigenaar:   Gerloff Ymes      
7-037 gebruiker:   Gerloff Ymes      
5-083 gebruiker:   Gerrit Hendriks      
1-158 eigenaar:   wed. Gerryt Middagten      
1-158 gebruiker:   wed. Gerryt Middagten      
2-094 eigenaar:   Gerryt Suringar      
2-136 eigenaar:   Gerryt Suringar      
2-137 eigenaar:   Gerryt Suringar      
3-041 gebruiker:   Gerryt      
4-013 eigenaar:   Gerryt Suiringar      
4-113 gebruiker:   Gerryt Nijhoff      
4-261 eigenaar:   Gerryt Suiringar      
7-115 eigenaar:   wed. Gerryt Middagten      
3-018 gebruiker:   Gerryt Arents      
4-247 eigenaar:   Gerryt Baltus      
4-247 gebruiker:   Gerryt Baltus      
4-248 eigenaar:   Gerryt Baltus      
4-248 gebruiker:   Gerryt Baltus c.s.      
3-101 gebruiker:   Gerryt Beerns      
4-084 gebruiker:   Gerryt Christiaans      
4-221 eigenaar:   Gerryt Cornelis      
3-100 gebruiker:   Gerryt Dirks      
4-236 gebruiker:   Gerryt Dirks      
1-017 eigenaar:   wed. Gerryt Douwes      
1-017 gebruiker:   wed. Gerryt Douwes      
4-187 gebruiker:   Gerryt Edsgers      
4-064 eigenaar:   Gerryt Gerryts      
4-064 gebruiker:   Gerryt Gerryts      
5-025 gebruiker:   Gerryt Gerryts      
6-161 gebruiker:   Gerryt Gerryts      
7-010 gebruiker:   Gerryt Gerryts      
7-016 eigenaar:   Gerryt Gerryts      
2-092 eigenaar:   Gerryt Harmens Crol      
2-092 gebruiker:   Gerryt Harmens Crol      
2-098 eigenaar:   Gerryt Harmens      
2-098 gebruiker:   Gerryt Harmens      
4-098 gebruiker:   Gerryt Harmens      
8-134 gebruiker:   Gerryt Hayes CG 15:00:00    
6-035 gebruiker:   Gerryt Heins      
3-116 gebruiker:   Gerryt Hendriks c.s.      
4-172 eigenaar:   Gerryt Hendriks      
4-172 gebruiker:   Gerryt Hendriks      
4-225 eigenaar:   Gerryt Hendriks      
5-084 gebruiker:   Gerryt Hendriks      
5-113 gebruiker:   Gerryt Hendriks      
6-001 eigenaar:   Gerryt Hendriks      
6-001 gebruiker:   Gerryt Hendriks      
8-111 eigenaar:   Gerryt Hendriks      
5-103 eigenaar:   Gerryt Hillebrands      
5-103 gebruiker:   Gerryt Hillebrands      
2-104 eigenaar:   Gerryt Jacobs      
2-104 gebruiker:   Gerryt Jacobs      
2-066 eigenaar:   Gerryt Jansen      
2-066 gebruiker:   Gerryt Jansen      
2-182 gebruiker:   Gerryt Jansen c.s.      
3-032 eigenaar:   Gerryt Jansen      
4-228 eigenaar:   Gerryt Jansen      
4-228 gebruiker:   Gerryt Jansen      
6-084 eigenaar:   Gerryt Jansen Wijngaarden c.s.      
5-017 gebruiker:   Gerryt Jelles      
5-108 eigenaar:   Gerryt Jelles      
3-026 eigenaar:   Gerryt Lammerts      
3-026 gebruiker:   Gerryt Lammerts      
3-032 gebruiker:   Gerryt Lammerts      
3-168 gebruiker:   Gerryt Pieters c.s.      
4-092 gebruiker:   Gerryt Roelofs      
5-056 gebruiker:   Gerryt Steffens c.s.      
8-112 eigenaar:   Gerryt Tjallings      
8-112 gebruiker:   Gerryt Tjallings      
8-118 eigenaar:   Gerryt Tjallings      
8-121 eigenaar:   Gerryt Tjallings      
8-121 gebruiker:   Gerryt Tjallings c.s.      
8-122 eigenaar:   Gerryt Tjallings      
4-048 eigenaar:   Gerryt Willems      
5-126 eigenaar:   Gerryt Willems      
5-126 gebruiker:   Gerryt Willems      
4-066 gebruiker:   Gieke Tomas Gemeente      
5-027 eigenaar:   Gijsbert Wiltschut      
5-027 gebruiker:   Gijsbert Wiltschut      
5-037 eigenaar:   Gijsbert Wiltschut      
5-037 gebruiker:   Gijsbert Wiltschut      
1-025 eigenaar:   erven Gilles Martens      
1-025 gebruiker:   erven Gilles Martens      
6-096 eigenaar:   Gosse Pyters      
6-096 gebruiker:   Gosse Pyters      
5-122 grondpacht aan: Gouke Suiringar      
7-043 eigenaar:   wed. Govert Jylderens      
7-043 gebruiker:   wed. Govert Jylderens      
2-043 gebruiker:   Govert Reiners      
4-158 gebruiker:   Grietie Clases      
8-125 grondpacht aan: erven Grietie Lieuwes      
8-127 grondpacht aan: erven Grietie Lieuwes      
5-045 gebruiker:   Grietie Wouters c.s.      
6-085 gebruiker:   Grytie Adams      
6-110 eigenaar:   Grytie Alberts      
6-110 gebruiker:   Grytie Alberts c.s.      
7-140 eigenaar:   Grytie Baltus      
7-140 gebruiker:   Grytie Baltus      
3-154 gebruiker:   Grytie Jacobs      
3-188 eigenaar:   Grytie Lases      
3-044 eigenaar:   Grytie Willems      
3-044 gebruiker:   Grytie Willems      
2-047 gebruiker:   Haantie Baltus      
4-022 gebruiker:   Hans Claver      
2-022 eigenaar:   Hans Cornelis      
2-022 gebruiker:   Hans Cornelis      
3-130 gebruiker:   Hans Femmes c.s.      
2-040 gebruiker:   erven Hans HGerryts      
3-055 gebruiker:   Hans Jacobs      
3-033 eigenaar:   Hans Jansen      
3-033 gebruiker:   Hans Jansen      
4-206 eigenaar:   Hans Jansen      
4-206 gebruiker:   Hans Jansen      
5-142 gebruiker:   Hans Jansen      
3-111 gebruiker:   Hans Jetses      
4-060 eigenaar:   Hans Jochems      
4-060 gebruiker:   Hans Jochems      
5-023 eigenaar:   wed. Hans Joukes      
5-014 gebruiker:   Hans Pieters      
4-032 gebruiker:   Hans Uilkes      
3-027 gebruiker:   Hans Warners      
3-172 gebruiker:   Haring Baarda c.s.      
8-049 eigenaar:   Haring Clasen      
8-049 gebruiker:   Haring Clasen      
6-046 gebruiker:   Harke Geerts      
7-050 gebruiker:   Harke Seerps c.s.      
3-050 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-052 eigenaar:   Harke Tjibbes      
3-052 gebruiker:   Harke Tjibbes      
4-153 gebruiker:   Harm Gerryts      
2-164 gebruiker:   Harmanus Portier      
2-174 eigenaar:   Harmanus Portier      
2-174 gebruiker:   Harmanus Portier      
3-156 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-156 gebruiker:   Harmanus Portier      
3-157 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-157 gebruiker:   Harmanus Portier      
3-158 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-160 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-160 gebruiker:   Harmanus Portier CG 49:00:00    
3-162 eigenaar:   Harmanus Portier n.u.      
3-162 gebruiker:   Harmanus Portier n.u.      
3-184 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-184 gebruiker:   Harmanus Portier      
4-035 eigenaar:   Harmanus Portier      
4-035 gebruiker:   Harmanus Portier      
4-061 eigenaar:   Harmanus Portier      
4-061 gebruiker:   Harmanus Portier      
4-154 eigenaar:   Harmanus Dort      
4-154 gebruiker:   Harmanus Dort      
5-065 eigenaar:   Harmanus van 't Vlie q.q.      
7-100 gebruiker:   Harmanus Siccama      
8-022 eigenaar:   Harmanus Portier      
4-054 eigenaar:   Harmanus Israels      
4-054 gebruiker:   Harmanus Israels      
4-083 eigenaar:   Harmen Borchert      
4-083 gebruiker:   Harmen Borchert      
4-138 eigenaar:   Harmen Doetmans      
4-138 gebruiker:   Harmen Doetmans      
5-074 eigenaar:   Harmen Agema      
6-078 eigenaar:   Harmen Agema      
6-087 gebruiker:   Harmen Radsma      
8-123 eigenaar:   Harmen Wassenaar      
8-123 gebruiker:   Harmen Wassenaar      
5-109 eigenaar:   wed. Harmen Ables      
3-008 eigenaar:   Harmen Ages      
3-008 gebruiker:   Harmen Ages      
3-043 eigenaar:   Harmen Ages      
3-043 gebruiker:   Harmen Ages      
4-219 gebruiker:   Harmen Alberts      
4-249 gebruiker:   Harmen Arents      
6-109 gebruiker:   Harmen Beerns c.s.      
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
4-146 eigenaar:   Harmen Douwes      
5-021 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-022 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-113 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-121 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-122 grondpacht aan: Harmen Douwes      
8-096 grondpacht aan: Harmen Douwes      
8-010 gebruiker:   wed. Harmen Elyas      
3-078 eigenaar:   wed. Harmen Geerts      
3-078 gebruiker:   wed. Harmen Geerts      
3-125 eigenaar:   Harmen Geerts      
3-125 gebruiker:   Harmen Geerts      
4-217 eigenaar:   Harmen Harmens      
4-217 gebruiker:   Harmen Harmens      
1-088 eigenaar:   wed. Harmen Hylkes      
1-088 gebruiker:   wed. Harmen Hylkes      
6-099 eigenaar:   Harmen Hylkes      
1-121 gebruiker:   Harmen IJsbrands      
1-083 eigenaar:   Harmen Jansen      
1-083 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-107 gebruiker:   Harmen Jansen      
4-171 gebruiker:   Harmen Jansen      
4-219 gebruiker:   Harmen Jansen      
5-017 grondpacht aan: erven Harmen Jansen      
5-072 eigenaar:   erven Harmen Jansen      
4-048 gebruiker:   Harmen Jurjens c.s.      
3-074 gebruiker:   Harmen Martens      
3-170 eigenaar:   Harmen Martens      
1-064 eigenaar:   Harmen Warners c.s.      
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 gebruiker:   Harmen Werps      
1-055 eigenaar:   Harmen Willems      
1-055 gebruiker:   Harmen Willems      
3-084 eigenaar:   erven Harmens Warners      
3-084 gebruiker:   erven Harmens Warners      
7-125 gebruiker:   Harryt Eeuwes      
3-196 gebruiker:   Haye Gerkes      
5-074 gebruiker:   Haye Gerkes      
8-116 eigenaar:   Haye Keimpes      
8-116 gebruiker:   Haye Keimpes      
5-047 eigenaar:   Haye Pyters      
5-047 gebruiker:   Haye Pyters      
5-053 eigenaar:   Haye Pyters      
5-078 gebruiker:   Haye Pyters      
4-161 eigenaar:   Haye Willems      
1-131 eigenaar:   Heere Heeres      
1-131 gebruiker:   Heere Heeres      
1-004 gebruiker:   Heere Lieuwes      
5-045 eigenaar:   wed. Heert Douwes      
2-087 eigenaar:   wed. Heiman Heimans n.u.      
8-038 eigenaar:   Hein van der Woude      
8-039 eigenaar:   Hein van der Woude      
8-039 gebruiker:   Hein van der Woude      
5-161 eigenaar:   Hein Freerks      
5-161 gebruiker:   Hein Freerks      
8-094 eigenaar:   Hein Rienks      
8-094 gebruiker:   Hein Rienks      
1-142 eigenaar:   Hendrik Faber      
1-142 gebruiker:   Hendrik Faber      
3-151 eigenaar:   wed. Hendrik Sopingius      
3-154 eigenaar:   wed. Hendrik Sopingius      
4-224 gebruiker:   Hendrik wever      
5-170 gebruiker:   Hendrik Reidhorst      
7-052 eigenaar:   Hendrik Alberts      
7-052 gebruiker:   Hendrik Alberts      
7-053 eigenaar:   Hendrik Alberts      
7-053 gebruiker:   Hendrik Alberts      
3-030 eigenaar:   Hendrik Beerns      
3-030 gebruiker:   Hendrik Beerns      
4-051 eigenaar:   Hendrik Beerns      
4-051 gebruiker:   Hendrik Beerns      
5-090 eigenaar:   Hendrik Caspers      
5-090 gebruiker:   Hendrik Caspers      
6-066 eigenaar:   Hendrik Cornelis      
6-066 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
5-107 eigenaar:   Hendrik Eiberts      
5-107 gebruiker:   Hendrik Eiberts      
2-009 eigenaar:   burgemr. Hendrik Everts      
7-107 eigenaar:   burgemeester Hendrik Everts      
7-107 gebruiker:   burgemeester Hendrik Everts      
3-098 eigenaar:   erven Hendrik Gerryts      
3-098 gebruiker:   erven Hendrik Gerryts      
3-171 eigenaar:   Hendrik Gerryts      
4-067 eigenaar:   Hendrik Gerryts n.u.      
4-067 gebruiker:   Hendrik Gerryts n.u.      
3-025 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-025 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
3-164 eigenaar:   wed. Hendrik Hendriks      
3-164 gebruiker:   wed. Hendrik Hendriks      
4-080 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
4-080 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
4-095 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
4-095 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
5-107 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
7-044 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
7-044 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
5-066 gebruiker:   Hendrik Idses      
1-128 eigenaar:   Hendrik Jacobs      
1-128 gebruiker:   Hendrik Jacobs      
6-111 eigenaar:   Hendrik Jacobs      
6-111 gebruiker:   Hendrik Jacobs      
3-160 gebruiker:   Hendrik Jans CG 14:00:00    
2-061 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-061 gebruiker:   Hendrik Jansen      
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-183 gebruiker:   Hendrik Jansen      
3-119 gebruiker:   Hendrik Jansen      
4-096 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-096 gebruiker:   Hendrik Jansen      
4-125 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-125 gebruiker:   Hendrik Jansen      
6-064 eigenaar:   Hendrik Jansen      
7-130 eigenaar:   Hendrik Jansen      
7-130 gebruiker:   Hendrik Jansen      
2-028 eigenaar:   Hendrik Jansens Bootsma      
1-063 eigenaar:   Hendrik Jarigs      
1-063 gebruiker:   Hendrik Jarigs      
7-087 gebruiker:   Hendrik Johannes c.s.      
3-072 gebruiker:   Hendrik Lenerts c.s.      
4-141 gebruiker:   Hendrik Lucas      
3-011 eigenaar:   Hendrik Markus      
3-011 gebruiker:   Hendrik Markus      
5-149 eigenaar:   Hendrik Martens      
5-149 gebruiker:   Hendrik Martens      
5-065 gebruiker:   Hendrik Melchers      
8-023 gebruiker:   Hendrik Minnes      
5-081 eigenaar:   Hendrik Paulus      
5-081 gebruiker:   Hendrik Paulus      
6-138 eigenaar:   Hendrik Pyters      
6-138 gebruiker:   Hendrik Pyters      
4-063 eigenaar:   Hendrik Rienks      
4-063 gebruiker:   Hendrik Rienks      
8-091 gebruiker:   Hendrik Stoffels      
4-093 eigenaar:   Hendrik Symons      
4-093 gebruiker:   Hendrik Symons      
6-105 eigenaar:   Hendrik Tomas      
6-105 gebruiker:   Hendrik Tomas c.s.      
3-005 gebruiker:   Hendrik Warners      
5-108 gebruiker:   Hendrik Willems      
1-137 gebruiker:   Hendrik Zegers CG 14:00:00    
5-012 eigenaar:   erven wed. Henne Wybrens      
1-046 eigenaar:   Henning Cornelis      
1-046 gebruiker:   Henning Cornelis      
2-038 gebruiker:   Henning Cornelis      
3-041 eigenaar:   erven Henning Cornelis      
1-101 eigenaar:   Here Dirks      
6-080 eigenaar:   Here Dirks      
6-080 gebruiker:   Here Dirks      
2-081 eigenaar:   Here Rinkes      
2-169 eigenaar:   Here Rinks      
2-169 gebruiker:   Here Rinks      
2-170 eigenaar:   Here Rinks      
8-038 gebruiker:   Here Ruerds c.s.      
6-159 eigenaar:   erven Here Symens      
6-035 eigenaar:   erven wed. Hessel Cornelis      
5-150 eigenaar:   Hessel Doekles      
5-150 gebruiker:   Hessel Doekles      
5-020 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 gebruiker:   Hessel Harmens      
7-024 gebruiker:   wed. Hessel Harmens      
5-042 eigenaar:   Hessel Hendriks      
8-147 eigenaar:   Hessel Hendriks      
8-147 gebruiker:   Hessel Hendriks c.s.      
2-079 gebruiker:   Hessel Jans      
6-143 gebruiker:   Hessel Jarigs      
4-193 gebruiker:   Hessel Sytses      
7-096 gebruiker:   Hidde Lieuwes      
3-068 eigenaar:   Hilbrand Dirks      
3-068 gebruiker:   Hilbrand Dirks      
8-077 eigenaar:   wed. Hillebrand Ruerds      
4-160 gebruiker:   Hinke Fockes c.s.      
2-033 eigenaar:   erven Hoite Keimpes      
4-216 eigenaar:   Holke Obbes      
4-216 gebruiker:   Holke Obbes      
8-151 gebruiker:   Homme Clases      
2-089 eigenaar:   wed. Homme Tjibbes      
2-089 gebruiker:   wed. Homme Tjibbes      
8-169 gebruiker:   Horatius van Zeist      
2-049 eigenaar:   Hotse Swerms      
1-040 eigenaar:   wed. Hoyte Doedes      
1-040 gebruiker:   wed. Hoyte Doedes      
8-085 gebruiker:   Hoyte Feytes      
6-134 eigenaar:   erven Hoyte Hoytes      
6-134 gebruiker:   erven Hoyte Hoytes      
8-118 eigenaar:   Hoyte Hoytes      
6-009 gebruiker:   wed. Huig Gerryts      
5-030 gebruiker:   Huige Gerryts      
8-045 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
8-046 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
8-046 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
8-047 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
6-114 gebruiker:   wed. Hylke Clases      
5-106 eigenaar:   erven Hylke Douwes      
3-092 grondpacht aan: wed. Hylke Johannes Hanekuik      
3-176 eigenaar:   erven Hylke Johannes      
3-176 gebruiker:   erven Hylke Johannes      
3-183 eigenaar:   erven Hylke Johannes Hanekuik      
3-190 eigenaar:   wed. Hylke Johannes Hanekuik      
3-190 gebruiker:   wed. Hylke Johannes Hanekuik      
8-090 eigenaar:   Hylke Joris      
8-090 gebruiker:   Hylke Joris      
4-188 eigenaar:   erven Hylke Sytsses      
4-188 gebruiker:   erven Hylke Sytsses      
1-073 eigenaar:   wed. Hylke D. Hanekuik      
1-073 gebruiker:   wed. Hylke D. Hanekuik      
6-093 eigenaar:   erven Hylke D. Hanekuik      
3-171 gebruiker:   Hyltie Gerbens      
6-094 eigenaar:   IJsbrand Velthuis      
6-094 gebruiker:   IJsbrand Velthuis      
5-145 gebruiker:   IJsbrand Dirks      
8-087 eigenaar:   IJsbrand Jansen      
8-087 gebruiker:   IJsbrand Jansen      
6-142 gebruiker:   Imke Arjens      
1-079 eigenaar:   vroedsman J. Donker      
1-079 gebruiker:   vroedsman J. Donker      
1-067 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
1-145 eigenaar:   erven Jacob Popta      
2-034 eigenaar:   erven Jacob Popta      
2-046 eigenaar:   erven Jacob Popta      
2-182 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
3-153 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-154 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-155 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-155 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-158 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-159 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-163 eigenaar:   Jacob Bonk      
3-163 gebruiker:   Jacob Bonk      
4-002 gebruiker:   Jacob Buitenpost      
5-170 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
6-085 eigenaar:   Jacob Radsma      
6-088 gebruiker:   Jacob Wigmana      
7-056 eigenaar:   Jacob Tuininga      
7-056 gebruiker:   Jacob Tuininga      
7-087 eigenaar:   Jacob Bonk      
7-090 eigenaar:   Jacob Tuininga      
7-103 gebruiker:   Jacob Velthuis      
7-105 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
7-125 eigenaar:   Jacob Groenewout      
8-156 eigenaar:   erven Jacob Popta      
4-132 eigenaar:   Jacob Alberts      
4-132 gebruiker:   Jacob Alberts      
4-133 eigenaar:   Jacob Alberts      
4-133 gebruiker:   Jacob Alberts      
8-024 gebruiker:   Jacob Alles c.s.      
8-129 eigenaar:   Jacob Arents      
8-129 gebruiker:   Jacob Arents c.s.      
3-024 gebruiker:   wed. Jacob Boukes      
4-122 gebruiker:   Jacob Caspers      
3-054 eigenaar:   wed. Jacob Christiaans      
3-054 gebruiker:   wed. Jacob Christiaans      
6-012 eigenaar:   vroedsman Jacob Clases      
1-091 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-048 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-048 gebruiker:   Jacob Dirks c.s.      
5-054 gebruiker:   Jacob Dirks c.s.      
5-082 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-082 gebruiker:   Jacob Dirks      
5-096 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-142 eigenaar:   Jacob Dirks      
8-137 gebruiker:   Jacob Dirks c.s.      
1-008 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes c.s.      
1-061 eigenaar:   Jacob Folkerts      
2-023 gebruiker:   Jacob Folkerts      
7-127 gebruiker:   Jacob Folkerts      
8-058 eigenaar:   wed. Jacob Frederiks      
8-058 gebruiker:   wed. Jacob Frederiks      
6-100 gebruiker:   Jacob Goitiens      
5-114 eigenaar:   Jacob Harmens      
6-011 gebruiker:   Jacob Harmens Radsma      
6-087 eigenaar:   Jacob Harmens      
4-068 eigenaar:   Jacob Hendriks      
4-068 gebruiker:   Jacob Hendriks      
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 gebruiker:   Jacob Hettes      
5-080 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrands      
5-080 gebruiker:   wed. Jacob IJsbrands      
5-112 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrandts      
5-112 gebruiker:   wed. Jacob IJsbrandts      
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 gebruiker:   Jacob Jansen      
4-069 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-069 gebruiker:   Jacob Jansen      
4-242 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-242 gebruiker:   Jacob Jansen c.s.      
4-252 eigenaar:   Jacob Jansen      
8-131 eigenaar:   wed. Jacob Jansen      
8-131 gebruiker:   wed. Jacob Jansen      
3-186 eigenaar:   Jacob Jarigs      
3-186 gebruiker:   Jacob Jarigs      
4-044 eigenaar:   Jacob Jarigs      
4-187 eigenaar:   Jacob Jarigs      
4-187 gebruiker:   Jacob Jarigs      
8-157 eigenaar:   Jacob Jarigs      
8-157 gebruiker:   Jacob Jarigs      
8-158 eigenaar:   Jacob Jarigs      
8-158 gebruiker:   Jacob Jarigs      
5-055 gebruiker:   Jacob Jeremias      
6-055 eigenaar:   Jacob Jochems      
6-055 gebruiker:   Jacob Jochems      
5-077 gebruiker:   Jacob Joukes      
2-036 gebruiker:   wed. Jacob Lolkes      
4-004 eigenaar:   Jacob Lolkes      
4-004 gebruiker:   Jacob Lolkes      
5-141 eigenaar:   Jacob Lolles      
5-141 gebruiker:   Jacob Lolles      
4-065 eigenaar:   Jacob Poppes      
4-065 gebruiker:   Jacob Poppes      
4-237 eigenaar:   Jacob Pyters      
7-006 gebruiker:   Jacob Pyters c.s.      
1-122 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-122 gebruiker:   Jacob Romkes      
8-131 grondpacht aan: erven Jacob Romkes Braam      
4-073 gebruiker:   Jacob Sapes CG 10:00:00    
6-122 gebruiker:   wed. Jacob Scheltes      
1-090 gebruiker:   Jacob Sjibbes      
1-098 gebruiker:   Jacob Symons      
5-157 gebruiker:   Jacob Symons      
6-054 gebruiker:   Jacob Symons c.s.      
7-155 gebruiker:   Jacob Symons      
4-108 eigenaar:   Jacob Tjerks      
4-108 gebruiker:   Jacob Tjerks      
4-109 eigenaar:   Jacob Tjerks      
4-016 eigenaar:   Jacob Wessels n.u.      
4-016 gebruiker:   Jacob Wessels n.u.      
7-095 gebruiker:   Jacob Willems      
3-037 gebruiker:   Jacob Ydes      
3-142 grondpacht aan: Jacobus Groenewout      
3-149 grondpacht aan: Jacobus Groenewout      
3-152 grondpacht aan: Jacobus Groenewout      
7-102 gebruiker:   Jacobus Nauta      
8-046 gebruiker:   Jacobus Dronrijp      
3-016 gebruiker:   Jacobus Antoon c.s.      
8-141 eigenaar:   Jakle Broers      
1-077 eigenaar:   erven Jan IJsenbeek      
1-085 eigenaar:   Jan Bouman      
1-085 gebruiker:   Jan Bouman      
2-013 eigenaar:   Jan Trompetter      
2-052 eigenaar:   Jan Roorda      
2-052 gebruiker:   Jan Roorda      
2-057 eigenaar:   wed. Jan Hoornstra      
2-080 gebruiker:   Jan Seilmaker c.s.      
2-131 eigenaar:   Jan de Wilda      
3-031 eigenaar:   Jan de Wit      
4-102 eigenaar:   Jan Vrijman      
4-102 gebruiker:   Jan Vrijman      
4-183 eigenaar:   vroedsman Jan Kuik      
4-184 eigenaar:   vroedsman Jan Kuik      
4-207 eigenaar:   Jan Jongma      
4-207 gebruiker:   Jan Jongma      
4-208 eigenaar:   Jan Jongma      
4-208 gebruiker:   Jan Jongma      
4-209 eigenaar:   Jan Jongma      
4-209 gebruiker:   Jan Jongma      
4-210 eigenaar:   Jan Jongma      
4-210 gebruiker:   Jan Jongma      
5-058 eigenaar:   Jan Schonebeek      
5-058 gebruiker:   Jan Schonebeek      
5-075 eigenaar:   Jan Schonebeek      
5-128 eigenaar:   Jan Schonebeek      
5-177 gebruiker:   wed. Jan de Groot c.s.      
6-005 eigenaar:   Jan Scheltema      
6-005 gebruiker:   Jan Scheltema      
6-021 gebruiker:   Jan Alema      
6-048 eigenaar:   Jan Kuik      
7-012 eigenaar:   Jan Engelsman      
7-035 eigenaar:   Jan Schonebeek      
7-040 eigenaar:   Jan Huidekoper      
7-040 gebruiker:   Jan Huidekoper      
7-041 eigenaar:   Jan Huiydekoper      
7-041 gebruiker:   Jan Huiydekoper      
7-057 eigenaar:   erven Jan Vuirmans      
7-080 eigenaar:   Jan Speltie      
7-080 gebruiker:   Jan Speltie      
7-088 gebruiker:   Jan Cramer      
7-123 eigenaar:   Jan Kuik      
7-123 gebruiker:   Jan Kuik      
8-033 eigenaar:   Jan Bruinsma      
8-033 gebruiker:   Jan Bruinsma      
8-055 gebruiker:   Jan wever      
8-057 gebruiker:   wed. Jan Bloem      
8-086 eigenaar:   erven Jan Oldaan      
8-086 gebruiker:   erven Jan Oldaan      
8-096 eigenaar:   wed. Jan Blauw      
8-111 eigenaar:   erven Jan Capiteintie      
8-128 eigenaar:   erven Jan Groenewout      
8-130 grondpacht aan: erven Jan Capteintie      
8-135 eigenaar:   ontfanger Jan Roorda      
8-135 gebruiker:   ontfanger Jan Roorda      
8-136 eigenaar:   Jan Schonebeek      
8-161 eigenaar:   Jan de Keth      
8-161 gebruiker:   Jan de Keth      
2-037 gebruiker:   Jan Alberts      
4-072 gebruiker:   Jan Alberts      
4-254 eigenaar:   Jan Alberts      
4-254 gebruiker:   Jan Alberts c.s.      
4-200 eigenaar:   Jan Andries      
4-200 gebruiker:   Jan Andries      
3-099 eigenaar:   wed. Jan Arents      
3-099 gebruiker:   wed. Jan Arents      
1-009 eigenaar:   Jan Aukes      
1-011 eigenaar:   Jan Aukes      
1-011 gebruiker:   Jan Aukes      
1-012 eigenaar:   Jan Aukes      
1-013 eigenaar:   Jan Aukes      
1-015 eigenaar:   Jan Aukes      
1-015 gebruiker:   Jan Aukes      
1-018 eigenaar:   Jan Aukes      
1-018 gebruiker:   Jan Aukes      
1-038 eigenaar:   Jan Aukes      
1-038 gebruiker:   Jan Aukes      
1-071 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 gebruiker:   Jan Aukes      
1-157 eigenaar:   Jan Aukes      
2-088 gebruiker:   wed. Jan Aukes      
8-167 eigenaar:   Jan Aukes      
8-167 gebruiker:   Jan Aukes      
2-108 eigenaar:   Jan Beerns      
2-119 eigenaar:   Jan Beerns      
2-119 gebruiker:   Jan Beerns      
3-071 eigenaar:   Jan Beerns      
3-071 gebruiker:   Jan Beerns      
4-074 gebruiker:   Jan Beerns      
5-056 eigenaar:   Jan Bouwes      
5-056 gebruiker:   Jan Bouwes      
4-119 gebruiker:   Jan Broers c.s.      
4-139 eigenaar:   Jan Broers      
5-001 gebruiker:   Jan Broers c.s.      
7-063 gebruiker:   Jan Christiaans      
5-050 eigenaar:   Jan Christoffels      
3-014 gebruiker:   Jan Claasen c.s.      
3-029 eigenaar:   Jan Claasen      
3-029 gebruiker:   Jan Claasen      
2-120 eigenaar:   Jan Clasen      
5-060 eigenaar:   Jan Clases      
5-060 gebruiker:   Jan Clases      
3-088 gebruiker:   Jan Coenraads c.s.      
4-010 eigenaar:   Jan Cornelis      
4-010 gebruiker:   Jan Cornelis      
5-107 eigenaar:   Jan Dirks      
5-162 eigenaar:   Jan Dirks      
7-108 eigenaar:   Jan Doekes      
7-108 gebruiker:   Jan Doekes      
1-005 eigenaar:   Jan Douwes      
1-014 gebruiker:   wed. Jan Douwes      
4-245 eigenaar:   erven Jan Douwes      
4-245 gebruiker:   erven Jan Douwes      
6-148 eigenaar:   Jan Eerks Jongma      
6-148 gebruiker:   Jan Eerks Jongma      
1-134 eigenaar:   Jan Everts      
1-134 gebruiker:   Jan Everts      
6-139 eigenaar:   Jan Everts      
6-139 gebruiker:   Jan Everts c.s.      
1-137 gebruiker:   wed. Jan Floris CG 24:00:00    
3-056 eigenaar:   Jan Foppes      
3-056 gebruiker:   Jan Foppes      
5-088 grondpacht aan: wed. Jan Foppes      
4-020 eigenaar:   wed. Jan Geerts      
4-020 gebruiker:   wed. Jan Geerts      
6-043 gebruiker:   wed. Jan Geerts      
1-061 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-061 gebruiker:   Jan Gerlofs      
1-061 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-094 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-126 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-126 gebruiker:   Jan Gerlofs      
3-183 gebruiker:   Jan Gerlofs CG 15:00:00    
4-038 eigenaar:   Jan Gerlofs      
4-055 eigenaar:   Jan Gerrits n.u.      
4-055 gebruiker:   Jan Gerrits n.u.      
3-051 eigenaar:   Jan Gerryts      
3-051 gebruiker:   Jan Gerryts      
4-070 eigenaar:   Jan Gerryts      
4-070 gebruiker:   Jan Gerryts      
5-132 eigenaar:   Jan Gerryts      
6-090 eigenaar:   Jan Gerryts      
6-090 gebruiker:   Jan Gerryts      
8-142 eigenaar:   Jan Gerryts      
8-142 gebruiker:   Jan Gerryts      
7-005 eigenaar:   Jan Gosses      
7-005 gebruiker:   Jan Gosses      
3-073 eigenaar:   Jan Hansen      
1-144 eigenaar:   erven Jan Harings      
1-111 eigenaar:   Jan Harmens      
1-111 gebruiker:   Jan Harmens      
3-119 gebruiker:   Jan Harmens      
6-123 eigenaar:   Jan Harmens      
6-123 gebruiker:   Jan Harmens      
2-016 eigenaar:   Jan Heins      
6-044 eigenaar:   Jan Heins      
6-044 gebruiker:   Jan Heins c.s.      
6-045 eigenaar:   Jan Heins      
6-045 gebruiker:   Jan Heins      
7-104 gebruiker:   Jan Heins      
1-060 eigenaar:   Jan Hendriks      
1-060 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-033 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-134 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-137 gebruiker:   Jan Hendriks      
4-055 eigenaar:   Jan Hendriks      
4-116 gebruiker:   Jan Hendriks      
8-014 eigenaar:   Jan Hendriks      
8-014 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-156 eigenaar:   Jan Hendryks      
2-156 gebruiker:   Jan Hendryks      
4-031 eigenaar:   Jan Hendryks      
4-031 gebruiker:   Jan Hendryks      
4-032 eigenaar:   Jan Hendryks      
3-167 eigenaar:   Jan Hennes      
3-167 gebruiker:   Jan Hennes      
3-062 eigenaar:   erven Jan Hessels      
5-176 eigenaar:   Jan Hessels      
5-176 gebruiker:   Jan Hessels      
2-096 eigenaar:   Jan Jacobs      
2-135 eigenaar:   Jan Jacobs      
2-135 gebruiker:   Jan Jacobs      
7-008 eigenaar:   Jan Jacobs      
5-139 gebruiker:   Jan Janes      
2-074 eigenaar:   Jan Jansen      
2-074 gebruiker:   Jan Jansen      
3-023 eigenaar:   Jan Jansen      
3-023 gebruiker:   Jan Jansen      
3-034 eigenaar:   Jan Jansen      
3-085 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-085 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
3-106 eigenaar:   Jan Jansen      
3-106 gebruiker:   Jan Jansen      
4-026 gebruiker:   erven Jan Jansen      
4-072 eigenaar:   Jan Jansen      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
5-035 gebruiker:   Jan Jansen Blauw      
5-096 eigenaar:   Jan Jansen Blau      
5-158 gebruiker:   Jan Jansen      
6-070 eigenaar:   erven Jan Jansen Post      
6-095 eigenaar:   Jan Jansen      
6-095 gebruiker:   Jan Jansen      
6-103 eigenaar:   Jan Jansen      
6-103 gebruiker:   Jan Jansen      
1-152 gebruiker:   Jan Jansens      
1-119 eigenaar:   wed. Jan Jarigs      
1-119 gebruiker:   wed. Jan Jarigs      
1-159 eigenaar:   Jan Jarigs      
1-159 gebruiker:   Jan Jarigs      
6-111 gebruiker:   Jan Jochums      
8-088 eigenaar:   Jan Johannes      
8-088 gebruiker:   Jan Johannes      
8-101 gebruiker:   Jan Johannes c.s.      
7-069 eigenaar:   wed. Jan Joosten      
7-069 gebruiker:   wed. Jan Joosten      
5-118 eigenaar:   Jan Jurriens      
5-118 gebruiker:   Jan Jurriens      
8-092 eigenaar:   erven Jan Keimpes      
8-092 gebruiker:   erven Jan Keimpes      
2-068 gebruiker:   Jan Lammerts      
5-132 gebruiker:   Jan Lammerts c.s.      
5-136 gebruiker:   Jan Lammerts      
6-019 gebruiker:   Jan Lammerts c.s.      
7-051 gebruiker:   Jan Markus      
6-083 eigenaar:   Jan Michiels      
6-083 gebruiker:   Jan Michiels      
8-118 gebruiker:   Jan Michiels      
2-036 eigenaar:   wed. Jan Netters      
3-169 eigenaar:   Jan Oepkes      
4-109 gebruiker:   Jan Ottes      
5-063 eigenaar:   Jan Pieters      
5-063 gebruiker:   Jan Pieters      
6-046 eigenaar:   Jan Pieters Vettevogel      
4-062 gebruiker:   Jan Poppes      
7-006 eigenaar:   Jan Poppes      
2-138 gebruiker:   Jan Pyters c.s.      
4-130 eigenaar:   Jan Pyters      
4-130 gebruiker:   Jan Pyters      
8-059 eigenaar:   erven Jan Pyters Oldaan      
6-140 eigenaar:   Jan Reiners      
3-016 eigenaar:   Jan Rienks      
5-056 eigenaar:   Jan Rienks      
4-074 eigenaar:   Jan Rienks      
4-076 eigenaar:   Jan Rienks      
4-094 eigenaar:   Jan Rienks      
4-094 gebruiker:   Jan Rienks      
4-175 eigenaar:   Jan Rienks      
4-027 gebruiker:   Jan Ripers      
7-039 gebruiker:   Jan Rippers      
8-109 eigenaar:   Jan Rippers      
8-109 gebruiker:   Jan Rippers      
8-117 eigenaar:   Jan Rippers      
5-116 gebruiker:   wed. Jan Roelofs      
5-163 eigenaar:   wed. Jan Rommerts      
5-163 gebruiker:   wed. Jan Rommerts      
8-086 eigenaar:   wed. Jan Ruerds      
8-086 gebruiker:   wed. Jan Ruerds      
2-008 gebruiker:   wed. Jan Ruurds      
8-152 eigenaar:   Jan Scheltes      
6-012 gebruiker:   Jan Schut      
4-244 eigenaar:   wed. Jan Sents      
4-244 gebruiker:   wed. Jan Sents      
2-142 eigenaar:   Jan Sipkes Buma      
2-142 gebruiker:   Jan Sipkes Buma      
5-050 gebruiker:   Jan Sipkes c.s.      
7-117 gebruiker:   Jan Sipkes c.s.      
6-030 gebruiker:   Jan Sybrens c.s.      
2-060 eigenaar:   Jan Symons      
2-060 gebruiker:   Jan Symons      
7-154 eigenaar:   erven Jan Symons      
8-137 eigenaar:   Jan Symons      
6-130 gebruiker:   Jan Sytses c.s.      
8-076 eigenaar:   Jan Taekes      
8-076 gebruiker:   Jan Taekes c.s.      
3-168 eigenaar:   Jan Tjeerds      
4-043 eigenaar:   wed. Jan Tjerks      
4-043 gebruiker:   wed. Jan Tjerks      
6-042 eigenaar:   Jan Tjerks      
6-042 gebruiker:   Jan Tjerks      
6-022 gebruiker:   Jan Tomas c.s.      
1-096 gebruiker:   Jan Willems c.s.      
1-110 eigenaar:   Jan Willems      
1-110 gebruiker:   Jan Willems      
6-076 gebruiker:   Jan Wouters [doorgehaald]      
8-066 eigenaar:   Jan Wybes      
8-066 gebruiker:   Jan Wybes c.s.      
5-114 gebruiker:   Jan Wybrens      
6-027 eigenaar:   wed. Jan Wybrens      
6-027 gebruiker:   wed. Jan Wybrens      
1-104 gebruiker:   Jan Ydes c.s.      
2-129 gebruiker:   Jan Ydes de Groot      
6-074 eigenaar:   Jan Ydes      
6-074 gebruiker:   Jan Ydes c.s.      
6-075 eigenaar:   Jan Ydes      
1-109 eigenaar:   wed. Jan Yntes      
1-109 gebruiker:   wed. Jan Yntes      
1-104 eigenaar:   wed. Jan J. Trompetter      
6-033 eigenaar:   wed. Jan P. Scheltema      
6-033 gebruiker:   wed. Jan P. Scheltema      
4-007 eigenaar:   Jane Jansen      
4-007 gebruiker:   Jane Jansen      
4-009 eigenaar:   Jane Jansen      
4-009 gebruiker:   Jane Jansen      
7-051 eigenaar:   Jane Jansen      
5-070 gebruiker:   Janke Wildschut      
6-128 eigenaar:   Janke Broers      
6-142 eigenaar:   Janke Broers      
6-143 eigenaar:   Janke Broers      
8-148 eigenaar:   Janke Broers      
8-163 eigenaar:   Janke Broers      
5-158 eigenaar:   Janke Clases      
2-145 eigenaar:   erven Janke Feddriks      
7-021 eigenaar:   Janke Jans      
7-021 gebruiker:   Janke Jans      
5-087 eigenaar:   Janke Johannes      
5-004 eigenaar:   Janke Poppes      
5-005 eigenaar:   Janke Poppes      
8-095 eigenaar:   Janke Rinties      
8-095 gebruiker:   Janke Rinties      
4-105 gebruiker:   Jannek Jurjens CG 14:00:00    
2-185 eigenaar:   Jarig Adama      
2-185 gebruiker:   Jarig Adama      
5-028 eigenaar:   Jarig Westra      
5-028 gebruiker:   Jarig Westra      
2-078 gebruiker:   Jarig Arjens c.s.      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
4-127 eigenaar:   erven Jarig Jacobs      
4-205 gebruiker:   Jarig Jacobs      
8-159 gebruiker:   Jarig Jacobs in comp.      
1-144 gebruiker:   wed. Jarig Minnes      
4-014 grondpacht aan: Jasper Gerryts      
8-101 eigenaar:   Jasper Gerryts      
5-002 eigenaar:   erven Jelle Stijl      
5-002 gebruiker:   Jelle Stijl      
5-051 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-075 gebruiker:   Jelle Alberts      
2-117 eigenaar:   wed. Jelle Clasen      
2-117 gebruiker:   wed. Jelle Clasen      
1-048 eigenaar:   Jelle Clases      
6-092 eigenaar:   Jelle Douwes      
6-092 gebruiker:   Jelle Douwes      
5-018 gebruiker:   Jelle Hayes      
2-077 gebruiker:   wed. Jelle Jenties c.s.      
5-173 gebruiker:   Jelle Jetses      
5-089 eigenaar:   Jelle Lykles      
5-089 gebruiker:   Jelle Lykles      
6-151 gebruiker:   Jelle Roelofs      
2-163 grondpacht aan: Jelle Ruirds      
8-118 eigenaar:   Jelle Steffens      
8-118 gebruiker:   Jelle Steffens      
3-140 gebruiker:   Jelle Sybes c.s.      
8-010 eigenaar:   erven wed. Jelle Sybes      
2-004 eigenaar:   Jelmer Gerbens      
2-004 gebruiker:   Jelmer Gerbens      
3-022 eigenaar:   Jelmer Gerbens      
3-022 gebruiker:   Jelmer Gerbens      
4-162 eigenaar:   Jelte Jeltes      
4-162 gebruiker:   Jelte Jeltes      
4-039 grondpacht aan: Jelte Ruerds      
6-047 grondpacht aan: Jelte Ruerds      
6-049 grondpacht aan: Jelte Ruerds      
2-122 eigenaar:   Jelte Ruirds      
2-122 gebruiker:   Jelte Ruirds      
3-013 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
8-083 eigenaar:   Jelte Ruirds      
3-108 eigenaar:   wed. Jeltie Hanses      
5-097 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
4-011 gebruiker:   Jeltie Jans      
5-119 gebruiker:   Jeltie Joris      
5-146 eigenaar:   Jeltie Joris      
5-146 gebruiker:   Jeltie Joris      
3-113 gebruiker:   Jentie Wybrens      
5-055 eigenaar:   Jeremias Jacobs      
6-050 eigenaar:   Jeremias Jacobs      
6-050 gebruiker:   Jeremias Jacobs      
1-150 eigenaar:   Jetse Roorda      
1-150 gebruiker:   ds. Jetse Roorda      
2-052 eigenaar:   Jetse Roorda      
2-052 gebruiker:   Jetse Roorda      
3-111 eigenaar:   erven Jetse Hanses      
1-107 eigenaar:   Job Jansen      
1-107 gebruiker:   Job Jansen      
1-032 eigenaar:   Job A. Bakker      
1-032 gebruiker:   Job A. Bakker      
3-127 eigenaar:   Job A. Bakker      
3-127 gebruiker:   Job A. Bakker      
1-125 eigenaar:   Jochem Stellingwerf      
1-125 gebruiker:   Jochem Stellingwerf      
7-059 gebruiker:   Jochem Cornelis c.s.      
6-121 eigenaar:   Jochem Dirks      
6-121 gebruiker:   Jochem Dirks      
1-022 eigenaar:   Jochem Eelkes      
2-071 gebruiker:   Jochem Jans      
5-110 eigenaar:   Jochem Jelles      
5-110 gebruiker:   Jochem Jelles      
4-014 eigenaar:   Jochem Jochems      
4-014 gebruiker:   Jochem Jochems      
4-017 eigenaar:   Jochem Jochems      
3-069 eigenaar:   wed. Joeke Allerts      
4-231 gebruiker:   Johan Tousaint      
4-015 gebruiker:   Johan Jansen      
1-075 gebruiker:   Johannes Elgersma      
3-124 eigenaar:   Johannes Kramer      
3-202 eigenaar:   erven Johannes Kramer      
4-089 eigenaar:   erven Johannes Kramer      
4-089 gebruiker:   erven Johannes Kramer      
4-090 eigenaar:   erven Johannes Kramer      
4-090 gebruiker:   erven Johannes Kramer      
4-092 eigenaar:   erven Johannes Kramer      
4-111 gebruiker:   Johannes Elgersma      
4-124 eigenaar:   Johannes Hylkama      
4-176 eigenaar:   Johannes Kramer      
4-176 gebruiker:   Johannes Kramer      
5-001 eigenaar:   erven Johannes Kramer      
5-057 grondpacht aan: Johannes Vosma      
6-120 eigenaar:   Johannes Hylkama      
6-120 gebruiker:   Johannes Hylkama      
4-165 eigenaar:   Johannes Andrys      
4-165 gebruiker:   Johannes Andrys      
2-084 eigenaar:   wed. Johannes Bendix      
2-084 gebruiker:   wed. Johannes Bendix c.s.      
3-145 eigenaar:   Johannes Dirks      
3-145 gebruiker:   Johannes Dirks      
7-121 eigenaar:   Johannes Fransen      
7-121 gebruiker:   Johannes Fransen      
8-164 gebruiker:   Johannes Goyes c.s.      
8-134 gebruiker:   Johannes Haenties CG 17:00:00    
8-134 gebruiker:   Johannes Haenties 15:12:--      
3-053 eigenaar:   Johannes Hendriks      
3-053 gebruiker:   Johannes Hendriks      
7-015 gebruiker:   Johannes Hendriks c.s.      
6-154 eigenaar:   Johannes Jacobs      
6-154 gebruiker:   Johannes Jacobs      
7-022 eigenaar:   Johannes Jacobs      
7-022 gebruiker:   Johannes Jacobs      
2-132 gebruiker:   Johannes Jansen      
5-156 eigenaar:   wed. Johannes Jansen      
5-156 gebruiker:   wed. Johannes Jansen      
4-079 gebruiker:   Johannes Joosten      
3-149 eigenaar:   Johannes Lennings      
3-149 gebruiker:   Johannes Lennings      
5-012 gebruiker:   [doorgehaald] Johannes Lodewijks c.s.      
3-048 eigenaar:   Johannes Ockes      
3-047 gebruiker:   Johannes Okkes      
1-118 eigenaar:   Johannes Pieters      
1-118 gebruiker:   Johannes Pieters      
4-145 eigenaar:   Johannes Pyters      
4-145 gebruiker:   Johannes Pyters      
8-064 eigenaar:   Johannes Pyters      
8-064 gebruiker:   Johannes Pyters      
2-082 eigenaar:   Johannes Rimmerts      
2-082 gebruiker:   Johannes Rimmerts c.s.      
3-197 eigenaar:   Johannes Taekes      
6-051 eigenaar:   Johannes Taekes      
6-088 eigenaar:   Johannes Taekes      
7-095 eigenaar:   Johannes Taekes      
3-109 eigenaar:   erven Johannes Tjebbes      
7-025 eigenaar:   erven Johannes Tjebbes      
3-015 gebruiker:   Joost Gonggrijp      
3-024 eigenaar:   Joost Gongarijp n.u.      
7-075 eigenaar:   Joost Gonggrijp n.u.      
7-093 eigenaar:   Joost Gonggrijp      
7-093 gebruiker:   Joost Gonggrijp      
4-200 eigenaar:   Joost Andries      
4-200 gebruiker:   Joost Andries      
4-018 eigenaar:   wed. Joost Aukes      
4-018 gebruiker:   wed. Joost Aukes      
3-191 gebruiker:   Joost Hendriks      
5-020 gebruiker:   Joost Hendriks      
2-009 gebruiker:   Joost Johannes      
3-174 eigenaar:   Joris Aarts      
3-174 gebruiker:   Joris Aarts      
3-177 gebruiker:   Joris Aarts c.s.      
3-198 eigenaar:   Joris Aarts      
3-198 gebruiker:   Joris Aarts      
1-041 gebruiker:   Joseph Norden      
5-006 gebruiker:   Joseph Norden      
7-003 eigenaar:   Jouke Jelles      
7-003 gebruiker:   Jouke Jelles      
1-065 eigenaar:   Jouke Johannes      
1-065 gebruiker:   Jouke Johannes      
1-026 eigenaar:   Junius Alema      
1-026 gebruiker:   Junius Alema      
2-072 eigenaar:   Junius Alema      
2-072 gebruiker:   Junius Alema      
5-129 eigenaar:   Junius Alema      
7-061 eigenaar:   Junius Alema      
4-257 eigenaar:   Jurjen Carstens      
4-257 gebruiker:   Jurjen Carstens      
4-258 eigenaar:   Jurjen Carstens      
4-258 gebruiker:   Jurjen Carstens      
1-002 eigenaar:   Jurjen Clases      
1-002 gebruiker:   Jurjen Clases      
5-061 eigenaar:   Jurjen Clases      
5-061 gebruiker:   Jurjen Clases      
6-032 eigenaar:   wed. Jurjen Pyters      
5-143 eigenaar:   Jurjen Willems      
5-143 gebruiker:   Jurjen Willems c.s.      
8-122 gebruiker:   Jurre Hendriks      
3-015 eigenaar:   Jylt Baukes      
3-062 gebruiker:   Keimpe Bouwes c.s.      
5-016 gebruiker:   Keimpe Bouwes c.s.      
5-159 eigenaar:   Keimpe Hoytes      
5-159 gebruiker:   Keimpe Hoytes      
5-160 eigenaar:   Keimpe Hoytes      
2-172 eigenaar:   erven Keimpe Jarigs      
5-052 eigenaar:   Keimpe Tjeerds      
7-034 gebruiker:   Laas Spannenburg      
5-144 eigenaar:   Laas Piers c.s.      
8-119 eigenaar:   Laas Piers      
8-120 eigenaar:   Laas Piers      
8-113 eigenaar:   wed. Lammert Reus      
1-051 eigenaar:   wed. Lammert Dirks      
1-051 gebruiker:   wed. Lammert Dirks      
4-112 gebruiker:   Lammert Feyes      
5-102 gebruiker:   Lammert Feyes CG 44:00:00    
4-152 eigenaar:   Lammert Joris      
4-152 gebruiker:   Lammert Joris      
4-182 eigenaar:   Lammert Joris      
4-182 gebruiker:   Lammert Joris      
1-097 eigenaar:   Lammert Martens      
1-097 gebruiker:   Lammert Martens      
5-148 eigenaar:   Lammert Sybrens      
5-148 gebruiker:   Lammert Sybrens      
1-129 eigenaar:   Lenert Lenerts      
1-129 gebruiker:   Lenert Lenerts      
8-013 gebruiker:   Lenert Luitjens      
4-126 eigenaar:   Leukjen Meinerts      
4-126 gebruiker:   Leukjen Meinerts      
8-078 eigenaar:   Lieuwe de Bruin      
7-075 gebruiker:   Lieuwe Everts      
6-061 eigenaar:   Lieuwe Huiberts      
6-061 gebruiker:   Lieuwe Huiberts      
6-054 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-027 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 gebruiker:   Lieuwe Piers      
6-135 gebruiker:   Lieuwe Pyters c.s.      
3-039 eigenaar:   Lieuwe Sjoerds      
3-039 gebruiker:   Lieuwe Sjoerds      
5-105 eigenaar:   Lieuwe Sjoerds      
7-029 eigenaar:   Lieuwe Sjoerds      
7-029 gebruiker:   Lieuwe Sjoerds      
8-093 eigenaar:   Lieuwe Sjoerds      
1-154 gebruiker:   Lijsbert Aarts      
4-139 gebruiker:   Lijsbert Jans      
4-246 gebruiker:   Lijsbet Lolles c.s.      
8-113 gebruiker:   Lijsbet Teunis      
8-093 gebruiker:   Liskien Symons c.s.      
5-131 gebruiker:   Lodewijk Gerryts c.s.      
4-100 gebruiker:   Lolkjen Jans      
4-062 eigenaar:   Louw Bleker      
3-027 eigenaar:   Louw Hendriks      
3-112 gebruiker:   Louw Teunis      
2-053 eigenaar:   Lubbe Alles      
5-026 eigenaar:   Lubbe Alles      
5-026 gebruiker:   Lubbe Alles      
1-139 gebruiker:   Lubbert Beerns      
4-182 gebruiker:   Lubbert Beerns      
4-049 gebruiker:   Lucas Bos      
8-022 gebruiker:   Lucas Pyters      
4-097 eigenaar:   Luiter Caspers      
4-097 gebruiker:   Luiter Caspers      
4-103 eigenaar:   Luiter Hendriks      
4-103 gebruiker:   Luiter Hendriks      
8-013 eigenaar:   Luitjen P. Roorda      
7-109 eigenaar:   Lutske van der Vorm      
2-100 eigenaar:   ds. M. van Woensel      
2-173 eigenaar:   M. van Woensel      
2-173 gebruiker:   M. van Woensel      
6-084 gebruiker:   wed. Maartie Bastaans c.s.      
4-193 eigenaar:   erven Maartie Jans      
5-111 gebruiker:   Marijke Polet      
3-050 gebruiker:   Marijke Arnoldus      
8-148 gebruiker:   Marijke Lourens      
8-056 eigenaar:   Marijke Willems      
3-121 gebruiker:   wed. Markus Jaspers      
2-095 eigenaar:   erven Marten Rosae      
7-064 eigenaar:   Marten Rosae      
5-102 eigenaar:   Marten Abbes      
4-022 eigenaar:   Marten Gilles      
8-025 eigenaar:   Marten Gilles      
8-137 eigenaar:   Marten Gilles      
4-215 eigenaar:   Marten Jansen      
4-215 gebruiker:   Marten Jansen      
8-102 eigenaar:   Marten Sybrens      
8-102 gebruiker:   Marten Sybrens c.s.      
8-051 grondpacht aan: wed. Marten Willems      
8-054 gebruiker:   Matthijs Christiaans      
4-212 gebruiker:   Mayke Femmes      
7-012 gebruiker:   Mayke Johannes      
3-188 eigenaar:   Mayke Lases      
6-068 eigenaar:   Mayke Lieuwes      
3-139 eigenaar:   Meile Ollema      
3-140 eigenaar:   Meile Ollema      
3-141 eigenaar:   Meile Ollema      
6-108 eigenaar:   Meile Ollema      
6-108 gebruiker:   Meile Ollema      
2-101 eigenaar:   Meindert Luuwes      
2-101 gebruiker:   Meindert Luuwes      
3-006 eigenaar:   Meinert Jaspers      
4-166 eigenaar:   Melle Feyes      
4-166 gebruiker:   Melle Feyes      
5-032 grondpacht aan: erven Melle Hansen      
5-036 grondpacht aan: erven Melle Hansen      
1-004 eigenaar:   Melle Ynses      
2-184 eigenaar:   Melle Ynses      
2-184 gebruiker:   Melle Ynses      
4-078 eigenaar:   Menniste Gemeente      
4-078 gebruiker:   Menniste Gemeente      
5-168 eigenaar:   Menniste Gemeente      
5-177 eigenaar:   Menniste Gemeente      
7-060 eigenaar:   Menniste Gemeente      
4-066 eigenaar:   Mennonite Gemeente      
1-043 eigenaar:   Meye Harmens      
1-043 gebruiker:   Meye Harmens      
2-075 eigenaar:   wed. Meye Harmens      
2-075 gebruiker:   wed. Meye Harmens      
7-048 gebruiker:   Meyer Markus      
7-074 eigenaar:   Meyle Ollema      
7-074 gebruiker:   Meyle Ollema      
7-038 eigenaar:   Meyle Ruerds      
7-038 gebruiker:   Meyle Ruerds      
6-038 eigenaar:   Meynert van Hoek      
6-038 gebruiker:   Meynert van Hoek c.s.      
3-058 gebruiker:   Meynert Jansen      
7-078 eigenaar:   wed. Michiel Eiberts      
7-078 gebruiker:   wed. Michiel Eiberts      
4-221 gebruiker:   wed. Michiel Jans      
8-032 eigenaar:   erven Minne Clasen      
2-111 gebruiker:   Minne Harmens      
7-072 eigenaar:   wed. N. Cromhausen      
7-072 gebruiker:   wed. N. Cromhausen      
1-056 gebruiker:   N. N. c.s.      
2-039 eigenaar:   Nanning Hendriks      
2-039 gebruiker:   Nanning Hendriks      
2-138 eigenaar:   erven Nanning Tijssen      
3-147 gebruiker:   Nanning Willems      
4-113 eigenaar:   erven Nieske Krytenburg      
5-060 eigenaar:   Ninke Cornelis      
5-060 gebruiker:   Ninke Cornelis      
6-037 gebruiker:   Obbe Hendriks      
6-053 eigenaar:   Obbe Ypes      
6-053 gebruiker:   Obbe Ypes      
3-064 gebruiker:   Oeble Gosses      
4-038 gebruiker:   Oene Ritskes      
1-067 gebruiker:   Oepke Clases Carremans      
8-007 gebruiker:   Oepke Clases      
8-140 gebruiker:   Okjen Sjoerds c.s.      
2-129 eigenaar:   Okke Bouwes c.s.      
5-025 grondpacht aan: een Onbekent Persoon      
1-095 eigenaar:   Otte Aukes      
1-095 gebruiker:   Otte Aukes      
1-096 eigenaar:   Otte Aukes      
2-042 eigenaar:   Otte Aukes      
3-203 eigenaar:   Otte Johannes      
3-203 gebruiker:   Otte Johannes      
8-091 eigenaar:   Otte Joris      
2-102 eigenaar:   Otte Jurjens      
2-102 gebruiker:   Otte Jurjens      
7-014 gebruiker:   Otte Sybes      
3-097 eigenaar:   Paulus Daniels      
3-097 gebruiker:   Paulus Daniels      
5-030 eigenaar:   Paulus Jansen c.s.      
5-031 eigenaar:   Paulus Jansen c.s.      
8-069 eigenaar:   wed. Paulus Jansen      
8-069 gebruiker:   wed. Paulus Jansen      
5-160 grondpacht aan: een Persoon tot Sneek      
3-088 eigenaar:   Philippus Bos      
5-054 eigenaar:   Philippus Bos      
5-124 eigenaar:   Philippus Bos      
5-124 gebruiker:   Philippus Bos      
8-153 eigenaar:   Philippus Swart      
8-153 gebruiker:   Philippus Swart CG 30:00:00    
5-011 gebruiker:   Philippus Levy      
7-057 gebruiker:   Philippus Levy      
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
5-130 eigenaar:   Philipus Bos      
5-130 gebruiker:   Philipus Bos c.s.      
2-059 eigenaar:   Pieke Hommes      
2-059 gebruiker:   Pieke Hommes      
5-062 gebruiker:   Pier Stellingwerff      
5-066 eigenaar:   Pier Stellingwerff      
5-066 eigenaar:   Pier Stellingwerff      
1-160 eigenaar:   Pier Andrys      
1-160 gebruiker:   Pier Andrys      
4-049 eigenaar:   Pier Andrys      
7-060 gebruiker:   Pier Bendix      
1-059 eigenaar:   Pier Doekles      
1-059 gebruiker:   Pier Doekles      
8-031 gebruiker:   Pier Eelkes      
4-038 gebruiker:   Pier Harkes      
5-108 eigenaar:   Pier Heins      
5-121 eigenaar:   Pier Heins      
5-121 gebruiker:   Pier Heins      
2-012 eigenaar:   wed. Pieter Feytema      
2-054 eigenaar:   Pieter Gelinde      
3-012 eigenaar:   Pieter Adama      
3-012 gebruiker:   Pieter Adama      
3-046 eigenaar:   erven Pieter Farijn      
3-046 gebruiker:   erven Pieter Farijn      
4-036 eigenaar:   Pieter Gelinde      
4-036 gebruiker:   Pieter Gelinde      
4-047 eigenaar:   Pieter Gelinde      
4-047 gebruiker:   Pieter Gelinde      
4-180 eigenaar:   Pieter Gelinde      
4-180 gebruiker:   Pieter Gelinde      
4-181 eigenaar:   Pieter Gelinde      
4-181 gebruiker:   Pieter Gelinde      
5-043 eigenaar:   erven Pieter Feytema      
6-006 eigenaar:   erven Pieter Feytema      
6-007 eigenaar:   erven Pieter Feytema      
6-007 gebruiker:   erven Pieter Feytema      
7-096 eigenaar:   erven Pieter Voordewijns      
8-143 eigenaar:   erven Pieter Stellingwerff      
5-072 gebruiker:   Pieter Andrys      
8-134 gebruiker:   Pieter Aris CG 15:00:00    
2-110 eigenaar:   Pieter Beerns      
2-110 gebruiker:   Pieter Beerns      
8-114 eigenaar:   wed. Pieter Clasen      
1-046 eigenaar:   Pieter Cornelis      
1-046 gebruiker:   Pieter Cornelis      
5-064 eigenaar:   Pieter Dirks      
5-064 gebruiker:   Pieter Dirks      
5-070 eigenaar:   erven Pieter Feytema      
4-144 eigenaar:   Pieter Fransen      
1-044 eigenaar:   erven Pieter Fridses      
1-044 gebruiker:   erven Pieter Fridses      
4-242 eigenaar:   wed. Pieter Gerlofs      
4-243 eigenaar:   wed. Pieter Gerlofs      
4-243 gebruiker:   wed. Pieter Gerlofs      
4-024 gebruiker:   Pieter Gerryts      
5-097 gebruiker:   wed. Pieter Harings      
1-061 gebruiker:   Pieter Harmens      
5-114 eigenaar:   Pieter Hessels      
5-115 eigenaar:   Pieter Hessels      
5-115 gebruiker:   Pieter Hessels      
4-027 eigenaar:   erven vroedsman Pieter Hoytes      
4-027 gebruiker:   erven vroedsman Pieter Hoytes      
1-069 gebruiker:   Pieter Jacobs      
3-045 eigenaar:   Pieter Jansen      
3-166 eigenaar:   Pieter Jansen c.s.      
3-166 gebruiker:   Pieter Jansen voor sijn helft      
3-091 gebruiker:   Pieter Joosten      
4-233 eigenaar:   Pieter Keimpes      
4-233 gebruiker:   Pieter Keimpes c.s.      
4-265 gebruiker:   Pieter Keimpes      
5-173 eigenaar:   Pieter Keimpes      
5-174 eigenaar:   Pieter Keimpes      
5-174 gebruiker:   Pieter Keimpes      
6-124 eigenaar:   erven Pieter Keimpes      
1-138 gebruiker:   Pieter Lases      
2-008 eigenaar:   erven Pieter Minks      
2-050 gebruiker:   Pieter Paulus      
1-071 gebruiker:   wed. Pieter Poppes      
6-106 eigenaar:   Pieter Reiners      
6-106 gebruiker:   Pieter Reiners      
4-073 eigenaar:   Pieter Sapes      
3-035 eigenaar:   erven Pieter Seerps      
3-035 gebruiker:   erven Pieter Seerps      
4-084 eigenaar:   Pieter Sjoerds      
4-084 gebruiker:   Pieter Sjoerds      
4-164 eigenaar:   Pieter Tjallings      
4-164 gebruiker:   Pieter Tjallings      
2-179 eigenaar:   wed. Pieter Tjebbes      
2-179 gebruiker:   wed. Pieter Tjebbes      
2-180 eigenaar:   wed. Pieter Tjebbes      
2-180 gebruiker:   wed. Pieter Tjebbes      
2-181 eigenaar:   wed. Pieter Tjebbes      
2-181 gebruiker:   wed. Pieter Tjebbes      
2-114 eigenaar:   Pieter Tjeerds      
2-114 gebruiker:   Pieter Tjeerds      
3-155 eigenaar:   Pieter Tomas      
3-155 gebruiker:   Pieter Tomas      
2-113 eigenaar:   Pieter Willems      
3-060 gebruiker:   Pieter Wytses c.s.      
1-030 eigenaar:   erven Pieter J. Oldaan      
1-030 gebruiker:   erven Pieter J. Oldaan      
1-080 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-080 gebruiker:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-081 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-081 gebruiker:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-082 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-082 gebruiker:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-143 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-143 gebruiker:   wed. Pieter J. Oldaan c.s.      
3-059 gebruiker:   Pietie Dirks      
2-016 gebruiker:   wed. Pyter van Campen      
2-028 gebruiker:   wed. Pyter van Leijen      
2-141 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
2-141 gebruiker:   wed. Pyter Feytema      
2-147 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
2-147 gebruiker:   wed. Pyter Feytema      
4-045 eigenaar:   Pyter Scheltema c.s.      
4-045 gebruiker:   Pyter Scheltema c.s.      
6-113 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
6-113 gebruiker:   wed. Pyter Feytema      
6-151 eigenaar:   erven Pyter Feytema      
7-090 eigenaar:   Pyter Scheltema      
7-098 eigenaar:   Pyter de Waard      
7-098 gebruiker:   Pyter de Waard      
7-110 eigenaar:   Pyter de Adam      
8-014 grondpacht aan: erven Pyter Akkersloot      
8-019 gebruiker:   Pyter Jongma      
8-074 eigenaar:   wed. Pyter Roorda c.s.      
8-074 gebruiker:   wed. Pyter Roorda c.s.      
8-105 eigenaar:   Pyter Potkast      
8-105 gebruiker:   Pyter Potkast      
8-115 eigenaar:   Pyter Scheltema      
8-115 gebruiker:   Pyter Scheltema      
8-128 gebruiker:   Pyter Meetie      
8-168 eigenaar:   Pyter Feitama      
8-168 gebruiker:   Pyter Feitama      
8-162 eigenaar:   Pyter Adams      
7-142 gebruiker:   Pyter Alefs      
4-019 eigenaar:   Pyter Beerns      
4-019 gebruiker:   Pyter Beerns      
5-155 eigenaar:   Pyter Cornelis      
5-155 gebruiker:   Pyter Cornelis      
5-168 gebruiker:   Pyter Cornelis      
6-133 eigenaar:   wed. Pyter Cornelis      
8-104 eigenaar:   wed. Pyter Cornelis      
3-040 eigenaar:   Pyter Dirks      
3-040 gebruiker:   Pyter Dirks      
8-056 gebruiker:   Pyter Dirks      
8-110 gebruiker:   Pyter Douwes      
8-037 eigenaar:   wed. Pyter Fases      
4-226 eigenaar:   Pyter Freerks      
4-226 gebruiker:   Pyter Freerks c.s.      
4-230 eigenaar:   wed. Pyter Gerlofs      
4-230 gebruiker:   wed. Pyter Gerlofs      
4-231 eigenaar:   wed. Pyter Gerlofs      
4-265 eigenaar:   wed. Pyter Gerlofs      
8-052 grondpacht aan: Pyter Gerlofs      
8-043 eigenaar:   wed. Pyter Gosses      
8-043 gebruiker:   wed. Pyter Gosses      
3-153 gebruiker:   Pyter Hendriks      
5-040 gebruiker:   Pyter Hendriks      
8-146 gebruiker:   Pyter Hendriks      
5-040 eigenaar:   erven Pyter Hoytes      
5-079 eigenaar:   Pyter Jansen      
5-079 gebruiker:   Pyter Jansen      
7-035 gebruiker:   Pyter Jansen      
7-118 gebruiker:   Pyter Jenties c.s.      
6-141 eigenaar:   Pyter Jetses      
8-067 eigenaar:   Pyter Pyters      
8-067 gebruiker:   Pyter Pyters      
8-170 eigenaar:   Pyter Reiners      
8-170 gebruiker:   Pyter Reiners c.s.      
5-068 eigenaar:   Pyter Roelofs      
5-068 gebruiker:   Pyter Roelofs      
6-081 eigenaar:   Pyter Sybrens      
6-081 gebruiker:   Pyter Sybrens      
2-044 eigenaar:   Pyter J. Oldaans      
2-044 gebruiker:   Pyter J. Oldaans      
4-001 eigenaar:   Pyter J. Trompetter      
4-001 gebruiker:   Pyter J. Trompetter      
7-037 eigenaar:   Pyter J. Oldaan      
3-066 gebruiker:   Pytie Ages      
2-154 eigenaar:   dr. R. Bakker      
2-154 gebruiker:   dr. R. Bakker      
7-071 eigenaar:   R. Hemminga      
7-071 gebruiker:   R. Hemminga      
7-007 eigenaar:   Rein Anes      
7-007 gebruiker:   Rein Anes      
6-041 gebruiker:   Rein Hoytes      
6-063 eigenaar:   wed. Rein Sybes      
6-063 gebruiker:   wed. Rein Sybes      
8-096 gebruiker:   Reinder Jans c.s.      
6-155 eigenaar:   Reinder Wybes      
6-155 gebruiker:   Reinder Wybes      
3-161 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-161 gebruiker:   Reiner Fontein      
4-166 grondpacht aan: erven Reiner Fontein      
8-165 gebruiker:   Reiner Blok      
4-121 gebruiker:   wed. Reiner Cornelis      
8-148 eigenaar:   Reiner Dirks      
8-148 gebruiker:   Reiner Dirks      
8-143 gebruiker:   Reiner Heeres c.s.      
8-143 grondpacht aan: Reiner IJsbrands      
3-033 eigenaar:   Reiner Jansen      
8-048 eigenaar:   Reiner Jansen      
8-048 gebruiker:   Reiner Jansen      
5-023 gebruiker:   Reiner Pyters      
1-014 eigenaar:   Reiner Tjeerds      
8-043 eigenaar:   Reinouke Minnes      
8-045 gebruiker:   Reinouke Minnes      
8-132 gebruiker:   wed. Reitse Lykles c.s.      
2-093 eigenaar:   Remmert Huberts      
2-093 gebruiker:   Remmert Huberts      
3-151 gebruiker:   Riemke Aukes c.s.      
6-147 gebruiker:   Riemke Martens      
3-192 eigenaar:   erven Rienk Abbes      
3-192 gebruiker:   erven Rienk Abbes      
1-152 eigenaar:   Rienk Gosses      
4-218 eigenaar:   wed. Rienk Hessels      
4-218 gebruiker:   wed. Rienk Hessels      
4-251 eigenaar:   Rienk Jouws      
4-251 gebruiker:   Rienk Jouws      
5-086 gebruiker:   Rienk Pieters c.s.      
3-095 eigenaar:   Rients Hendriks      
3-095 gebruiker:   Rients Hendriks      
3-195 eigenaar:   Rimmert Huiberts      
3-195 gebruiker:   Rimmert Huiberts      
1-003 eigenaar:   Rimmert Luitjens      
1-003 gebruiker:   Rimmert Luitjens      
5-112 eigenaar:   wed. Rinse Abbes      
5-112 gebruiker:   wed. Rinse Abbes      
4-235 eigenaar:   Rinse Pyters      
4-235 gebruiker:   Rinse Pyters      
8-027 gebruiker:   Rinse Yedes      
4-159 gebruiker:   Rinske Jans      
5-125 eigenaar:   Rinske Jans      
8-091 eigenaar:   Rinske Meinerts      
8-091