Harlingen, reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)

illustratie reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1756. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5 1/2e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen en desselfs Jurisdictie gelegen, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. Magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heeren Staten van Friesland, in dato den 13. maert jongstleden, en zulks voor den jaere van Maij 1756 tot Maij 1757.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
1-042 soort onroerend goed: 5 perken ( 0)            
2-165 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-168 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
soort onroerend goed: blau huis ( )            
soort onroerend goed: blauhuis ( )            
8-080 soort onroerend goed: caemer (Hondenstraat 8)            
7-128 soort onroerend goed: caemers (Noorderhaven 24)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 20)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 22)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 3)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 22)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 3)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 20)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 1)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 4)            
4-177 soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis (Rozengracht 22)            
4-177 soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis (Rozengracht 22)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Schritsen 44)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Zuiderhaven 41)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Grote Ossenmarkt 8)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Zuiderhaven 39)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Grote Ossenmarkt 6)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Zuiderhaven 39)            
4-235 soort onroerend goed: een huis (Zuiderhaven 24)            
4-048 soort onroerend goed: gleibackerie (Schritsen 50)            
2-170 soort onroerend goed: gleibackerie ( 0)            
7-116 soort onroerend goed: gorterie (Rinnertspijp 1)            
1-123 soort onroerend goed: hof (Droogstraat 45)            
1-155 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 53)            
1-158 soort onroerend goed: hof (Droogstraat 11)            
soort onroerend goed: hof ( )            
8-155 soort onroerend goed: hof (Zuiderhaven 65)            
1-157 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 65)            
1-159 soort onroerend goed: hof (Zoutsloot 46)            
1-123 soort onroerend goed: hof (Zoutsloot 36)            
1-156 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 55)            
1-159 soort onroerend goed: hof (Zoutsloot 44)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 7)            
3-137 soort onroerend goed: hoff (Franekereind 18)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 29)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 13)            
4-060 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 20)            
4-139 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 4)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-265 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 2)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 32)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 12)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 5)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 11)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 7)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 17)            
4-062 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 22)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 28)            
4-175 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 15)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 6)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 3)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 9)            
3-137 soort onroerend goed: hoff (Lammert Warndersteeg 6)            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 5)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 15)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 6)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 10)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-204 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 36)            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 13)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 1)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 60)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-006 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 13)            
8-089 soort onroerend goed: huis (Vijver 4)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
4-036 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 79)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 28)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
5-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 63)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 22)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
5-021 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 6)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 16)            
7-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 56)            
5-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 47)            
7-034 soort onroerend goed: huis (Noordijs 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 3)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 15)            
8-002 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 17)            
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 8)            
8-126 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 17)            
1-018 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 6)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
4-095 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 14)            
5-050 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 29)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 10)            
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-057 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 2)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 2)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 10)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 5)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 2)            
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-125 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 15)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 70)            
4-225 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 49)            
8-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 40)            
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 46)            
6-131 soort onroerend goed: huis (Lanen 6)            
8-050 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-034 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 8)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 96)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 32)            
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
4-151 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 9)            
6-143 soort onroerend goed: huis (Schritsen 17)            
8-062 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
4-008 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 6)            
6-048 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
7-102 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 19)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 8)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-115 soort onroerend goed: huis (Rinnertspijp 1)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
5-128 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 2)            
7-009 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
4-039 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
5-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 76)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Lanen 27)            
7-131 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 34)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Lanen 70)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
5-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 74)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 14)            
7-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 62)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-152 soort onroerend goed: huis (Schritsen 41)            
8-118 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 2)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
5-038 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 9)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 47)            
8-005 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 11)            
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 28)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 40)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 21)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 3)            
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-105 soort onroerend goed: huis (Lanen 67)            
8-017 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 14)            
4-198 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-036 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 61)            
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
5-065 soort onroerend goed: huis (Lanen 93)            
8-029 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 7)            
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 8)            
1-044 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 15)            
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
4-128 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
5-079 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 26)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 22)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 65)            
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
6-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 26)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 4)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 48)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 8)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 12)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
4-236 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
7-092 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-146 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 18)            
8-065 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 3)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 19)            
7-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 15)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-156 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-078 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 23)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 10)            
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-118 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 33)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-095 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
4-042 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 73)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 68)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
8-108 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 4)            
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
5-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 68)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 10)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 68)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 11)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 14)            
5-156 soort onroerend goed: huis (Lanen 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 24)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
4-191 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 46)            
5-171 soort onroerend goed: huis (Schritsen 27)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 9)            
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
4-099 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 26)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 18)            
6-108 soort onroerend goed: huis (Lanen 71)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
3-173 soort onroerend goed: huis (Kruisstraat 10)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 1)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
8-139 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 14)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 82)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-070 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 14)            
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
4-130 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 25)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 26)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
7-083 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 46)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 12)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 4)            
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
4-238 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
8-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 57)            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-075 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 7)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
6-149 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 24)            
8-068 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 15)            
1-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-053 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 23)            
7-107 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
6-158 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 12)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 3)            
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
7-120 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 31)            
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 20)            
5-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 92)            
6-069 soort onroerend goed: huis (Lanen 13)            
7-122 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 27)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
8-097 soort onroerend goed: huis (Vijver 5)            
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
5-015 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 9)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
7-137 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 44)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-145 soort onroerend goed: huis (Lanen 60)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 95)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 62)            
6-090 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 7)            
7-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 72)            
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 15)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 42)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-159 soort onroerend goed: huis (Lanen 46)            
7-042 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 22)            
5-043 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 19)            
8-009 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 3)            
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-174 soort onroerend goed: huis (Schritsen 33)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 108)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 24)            
5-058 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 12)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 6)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-063 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 16)            
8-141 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 18)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 26)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 11)            
5-070 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-035 soort onroerend goed: huis (Havenplein 3)            
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 20)            
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
4-132 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 38)            
6-126 soort onroerend goed: huis (Lanen 18)            
8-048 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 6)            
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 2)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
8-156 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 8)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 10)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
6-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 9)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
4-240 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 16)            
6-041 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 7)            
7-097 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 29)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
4-158 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 23)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 13)            
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
4-017 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 1)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 15)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 3)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
4-169 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 11)            
5-120 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-138 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 5)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 26)            
5-005 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 86)            
6-072 soort onroerend goed: huis (Lanen 19)            
7-125 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 21)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-017 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
5-017 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 14)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 20)            
7-140 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 24)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 104)            
4-176 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 22)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
7-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 101)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 27)            
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
5-033 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 5)            
6-092 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 78)            
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
5-162 soort onroerend goed: huis (Lanen 40)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
8-123 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 23)            
4-092 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 19)            
5-046 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 21)            
6-102 soort onroerend goed: huis (Lanen 59)            
8-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 2)            
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
3-165 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 5)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Schritsen 39)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 14)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 1)            
8-024 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 1)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-065 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 67)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
5-073 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 7)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 36)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 53)            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 26)            
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
4-134 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 27)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 5)            
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
4-229 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 34)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
8-158 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 69)            
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-044 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
7-099 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 25)            
8-169 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 45)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 21)            
4-161 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 1)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 37)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-257 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 21)            
7-111 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 5)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 45)            
5-122 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 14)            
7-003 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 5)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 8)            
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 83)            
5-007 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 82)            
6-075 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
5-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 55)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 103)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-020 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 8)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 54)            
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
5-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 49)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
8-114 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 18)            
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
5-036 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 1)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 11)            
8-001 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 19)            
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-187 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 6)            
5-165 soort onroerend goed: huis (Lanen 34)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 14)            
8-125 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 19)            
4-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 20)            
5-049 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 27)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 65)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 8)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
6-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 58)            
7-056 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 114)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 33)            
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
5-062 soort onroerend goed: huis (Lanen 87)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 8)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 3)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-124 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-076 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 13)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Lanen 85)            
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
6-021 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 32)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 47)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 38)            
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
4-136 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
5-086 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 44)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 14)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-113 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
6-033 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 10)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 92)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 30)            
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
4-150 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 7)            
6-142 soort onroerend goed: huis (Schritsen 19)            
8-061 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
4-007 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 4)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Vijver 3)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 43)            
2-171 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
7-005 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 11)            
5-127 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 4)            
7-008 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 83)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
4-038 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
5-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 78)            
7-130 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 32)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 61)            
8-104 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 103)            
5-023 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 2)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 12)            
7-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 60)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
2-090 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 45)            
3-138 soort onroerend goed: huis (Franekereind 20)            
5-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 43)            
7-036 soort onroerend goed: huis (Noordijs 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-012 soort onroerend goed: huis (Zeepziedersstraat 1)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 7)            
6-096 soort onroerend goed: huis (Lanen 45)            
8-004 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 13)            
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 26)            
5-168 soort onroerend goed: huis (Lanen 32)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-128 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 13)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 33)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 79)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 12)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 6)            
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
5-064 soort onroerend goed: huis (Lanen 91)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 11)            
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-012 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 46)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 63)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 6)            
1-044 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 13)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-127 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-078 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 19)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 20)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
2-141 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 13)            
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
6-023 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 28)            
7-080 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 41)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 2)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 8)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 10)            
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
7-091 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
4-153 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 13)            
6-145 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 16)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
4-010 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 10)            
6-050 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 17)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 17)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 3)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 21)            
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 8)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Wasbleek 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-117 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 35)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
5-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 78)            
7-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 71)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 83)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 7)            
7-133 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 38)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 66)            
7-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 91)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 32)            
5-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 70)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 6)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 66)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-155 soort onroerend goed: huis (Lanen 54)            
7-038 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 28)            
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 12)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
4-190 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 44)            
5-170 soort onroerend goed: huis (Schritsen 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 7)            
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
4-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 30)            
5-055 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 20)            
8-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 18)            
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
8-138 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 12)            
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 10)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 12)            
1-044 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 19)            
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
4-130 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 25)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Schritsen 42)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 2)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-136 soort onroerend goed: huis (Schritsen 3)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 22)            
6-037 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 3)            
7-094 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 35)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
3-074 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 5)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-148 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 13)            
6-052 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 21)            
7-106 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
5-116 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 28)            
6-157 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 10)            
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 1)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
4-264 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
6-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 11)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 76)            
7-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
8-097 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
4-044 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 5)            
5-014 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 7)            
6-079 soort onroerend goed: huis (Lanen 33)            
7-136 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 42)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
5-144 soort onroerend goed: huis (Lanen 62)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 64)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 4)            
7-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 70)            
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 40)            
5-158 soort onroerend goed: huis (Lanen 48)            
7-041 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 24)            
5-042 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 17)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
4-193 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 50)            
5-173 soort onroerend goed: huis (Schritsen 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-130 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 22)            
5-057 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 16)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 22)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-062 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 14)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 9)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 1)            
6-117 soort onroerend goed: huis (Lanen 28)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 40)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 18)            
1-046 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
5-083 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 32)            
6-125 soort onroerend goed: huis (Lanen 20)            
8-047 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 4)            
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 102)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 8)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 7)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 24)            
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 20)            
6-040 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 5)            
7-096 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 31)            
8-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 53)            
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
3-076 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 9)            
4-157 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 21)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 6)            
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
2-164 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 1)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
4-168 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 9)            
5-119 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 117)            
4-030 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 18)            
5-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 94)            
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
5-004 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 88)            
6-071 soort onroerend goed: huis (Lanen 17)            
7-124 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 23)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
7-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 79)            
8-099 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
4-047 soort onroerend goed: huis (Schritsen 50)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 18)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
7-139 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 102)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
7-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 99)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 16)            
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
5-032 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 3)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 76)            
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
5-161 soort onroerend goed: huis (Lanen 42)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
5-045 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
5-176 soort onroerend goed: huis (Schritsen 37)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
8-132 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 4)            
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-107 soort onroerend goed: huis (Romastraat 10)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
4-205 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 69)            
8-143 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 13)            
5-072 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 5)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 5)            
7-073 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 55)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 24)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 3)            
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 6)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Both Apothekerstraat 2)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
8-058 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 4)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 50)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
4-242 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
6-043 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 11)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 19)            
4-160 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 27)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-072 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 4)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
4-018 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 19)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
7-002 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 3)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 89)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 81)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
6-074 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
7-127 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 26)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-019 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 83)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
4-053 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 12)            
5-019 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 10)            
6-083 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 52)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 28)            
2-086 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 98)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
5-035 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 9)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Lanen 41)            
7-155 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 82)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 1)            
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 2)            
5-164 soort onroerend goed: huis (Lanen 36)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 12)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-094 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 16)            
5-048 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 25)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 63)            
8-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 6)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
4-196 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 54)            
6-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 60)            
7-055 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 112)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 31)            
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-061 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 4)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Lanen 79)            
8-026 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 4)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-208 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 1)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 1)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
5-075 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 11)            
8-040 soort onroerend goed: huis (Havenplein 16)            
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
6-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 34)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 36)            
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
4-135 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 2)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 4)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 12)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-113 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 2)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
4-231 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 30)            
6-032 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-160 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 65)            
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
4-149 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-060 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 46)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-163 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 5)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 4)            
8-075 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 41)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 1)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 9)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 6)            
5-126 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 6)            
7-007 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 15)            
8-090 soort onroerend goed: huis (Vijver 2)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-037 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 30)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 59)            
8-103 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
5-022 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 4)            
6-085 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 18)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 18)            
5-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 45)            
7-035 soort onroerend goed: huis (Noordijs 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 5)            
6-095 soort onroerend goed: huis (Lanen 43)            
8-003 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 15)            
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 3)            
5-167 soort onroerend goed: huis (Lanen 30)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 10)            
8-127 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 15)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 75)            
4-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Zeepaardsteeg 1)            
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-058 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 4)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
2-023 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-063 soort onroerend goed: huis (Lanen 89)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 9)            
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
4-211 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
6-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 48)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 7)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 4)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
4-126 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 17)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 18)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
7-079 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 43)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 6)            
6-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 4)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 8)            
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
6-035 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 6)            
7-090 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 90)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 63)            
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
4-152 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 11)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 40)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
4-009 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 8)            
6-049 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Vijver 1)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 49)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 6)            
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
5-129 soort onroerend goed: huis (Lanen 80)            
7-010 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
4-040 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
5-011 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 1)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 5)            
7-132 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 36)            
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Schritsen 57)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
4-061 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 20)            
5-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 72)            
6-087 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 8)            
7-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 64)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-154 soort onroerend goed: huis (Lanen 56)            
8-119 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 6)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Zeepziedersstraat 1)            
4-086 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 10)            
5-039 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 11)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 49)            
8-006 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 9)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 42)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 23)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
5-054 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 22)            
8-018 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 16)            
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
8-137 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 10)            
1-036 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 20)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 86)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 10)            
1-044 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 17)            
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-080 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 6)            
1-055 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 10)            
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 4)            
7-093 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 37)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 3)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-147 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-051 soort onroerend goed: huis ('t Poortje 5)            
7-105 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 13)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
5-115 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 30)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
4-263 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 86)            
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 74)            
7-013 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 73)            
8-096 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
4-043 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 7)            
5-013 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 5)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 31)            
7-135 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 40)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
5-143 soort onroerend goed: huis (Lanen 64)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
5-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 66)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 2)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 16)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 38)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 16)            
5-157 soort onroerend goed: huis (Lanen 50)            
7-040 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
1-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 1)            
5-041 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 15)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
3-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
4-192 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 48)            
5-172 soort onroerend goed: huis (Schritsen 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 11)            
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
4-099 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 28)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 24)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 20)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-173 soort onroerend goed: huis (Kruisstraat 12)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 38)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-061 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 12)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 30)            
4-120 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 7)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-070 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 16)            
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
5-082 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 36)            
6-124 soort onroerend goed: huis (Lanen 22)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 7)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
6-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 22)            
7-084 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 48)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-144 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 4)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 14)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
8-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 55)            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-075 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 7)            
4-156 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 19)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
6-054 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 25)            
7-108 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 9)            
4-167 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
5-118 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 115)            
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 7)            
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
5-003 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 90)            
6-070 soort onroerend goed: huis (Lanen 15)            
7-123 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 25)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
8-098 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
4-046 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 1)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 16)            
6-081 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-138 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 46)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
5-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 53)            
7-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 97)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-031 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 1)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 9)            
7-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 74)            
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
5-160 soort onroerend goed: huis (Lanen 44)            
7-043 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 20)            
5-044 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 21)            
8-010 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 1)            
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
5-175 soort onroerend goed: huis (Schritsen 35)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 110)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 2)            
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 8)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-122 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 15)            
5-071 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 3)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Lanen 83)            
8-036 soort onroerend goed: huis (Havenplein 1)            
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 3)            
7-072 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 22)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 64)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 1)            
1-112 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 4)            
6-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 18)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
4-146 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 11)            
8-057 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 2)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
4-241 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
6-042 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 9)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
4-159 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 25)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
4-017 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 17)            
6-056 soort onroerend goed: huis (Lanen 5)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-001 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 1)            
8-085 soort onroerend goed: huis (Vijver 12)            
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
6-073 soort onroerend goed: huis (Lanen 21)            
7-126 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 24)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
5-136 soort onroerend goed: huis (Lanen 72)            
7-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
8-101 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 18)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
4-053 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 57)            
5-018 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 12)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 22)            
7-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 50)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 26)            
2-086 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 8)            
4-176 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 22)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
5-034 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 7)            
6-093 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 13)            
7-154 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 80)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
5-163 soort onroerend goed: huis (Lanen 38)            
7-045 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-093 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 21)            
5-047 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 23)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 61)            
8-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 4)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Woudemansteeg 2)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 4)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 29)            
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-060 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 6)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-066 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 65)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-040 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 16)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
5-074 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-075 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 51)            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 28)            
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
4-135 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 29)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 42)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
4-230 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 32)            
6-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 14)            
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
4-148 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 13)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 2)            
6-045 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
7-100 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 23)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
4-162 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 3)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-074 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 17)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 39)            
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-258 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 23)            
7-112 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 7)            
8-087 soort onroerend goed: huis (Vijver 10)            
8-170 soort onroerend goed: huis & timmerhuis (Zuiderhaven 43)            
7-037 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Noordijs 2)            
4-033 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Brouwersstraat 24)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Heiligeweg 18)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Simon Stijlstraat 4)            
6-144 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Grote Bredeplaats 14)            
7-037 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Noordijs 4)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Heiligeweg 16)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Simon Stijlstraat 4)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Zeepziedersstraat 2)            
2-078 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noorderhaven 37)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerij (William Boothstraat 8)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerij (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerij (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerij (William Boothstraat 10)            
8-100 soort onroerend goed: huis en gorterie (Kleine Bredeplaats 16)            
6-111 soort onroerend goed: huis en gorterie (Lanen 79)            
2-041 soort onroerend goed: huis en gorterij (Karremanstraat 27)            
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterij (Hoogstraat 18)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 38)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 44)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Spinhuisstraat 13)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 42)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff ( 0)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 10)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 40)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 46)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 8)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
soort onroerend goed: huis en hoff (met 5-091 tot een - gemaekt) ( )            
soort onroerend goed: huis en hoff (met 5-092 tot een - gemaekt) ( )            
4-057 soort onroerend goed: huis en molen (Rapenburg 18)            
2-027 soort onroerend goed: huis en molen (Karremanstraat 1)            
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
soort onroerend goed: huis en mouterie ( )            
1-041 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zeilmakersstraat 18)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 111)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 109)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 113)            
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
2-064 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 23)            
2-057 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 7)            
2-028 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
2-064 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 23)            
2-056 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 5)            
4-210 soort onroerend goed: huis en werff (Zuiderhaven 36)            
4-260 soort onroerend goed: huis en [sic] (Zuiderstraat 27)            
4-085 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 8)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Grote Ossenmarkt 25)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 8)            
4-085 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 6)            
soort onroerend goed: huis etc. ( )            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 8)            
4-078 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 28)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Grote Ossenmarkt 27)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 10)            
2-140 soort onroerend goed: huis in een stal ( 0)            
4-232 soort onroerend goed: huis, hoff en pakhuis etc. (Zuiderhaven 28)            
8-122 soort onroerend goed: huis, houthuis en werwen (Vijverstraat 30)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 87)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 93)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 99)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 105)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 91)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 97)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 103)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 89)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 95)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 101)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
2-120 soort onroerend goed: huisje ( 0)            
8-081 soort onroerend goed: kaemer (Hondenstraat 10)            
8-120 soort onroerend goed: kaemer (Kleine Ossenmarkt 6)            
8-113 soort onroerend goed: kaemer (Vijverstraat 16)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-082 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 18)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 25)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 56)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-052 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 21)            
1-056 soort onroerend goed: kamer (Vissersstraat 4)            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 19)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 32)            
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
3-170 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 12)            
1-056 soort onroerend goed: kamer (Vissersstraat 10)            
4-011 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 12)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 12)            
7-012 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 73)            
4-063 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 22)            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 53)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 35)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 18)            
4-143 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 6)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-254 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 10)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 33)            
5-117 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 26)            
7-015 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 75)            
3-077 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 15)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 39)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-080 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 22)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 2)            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 32)            
2-087 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
3-136 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 4)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 3)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 23)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 54)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-056 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 2)            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 17)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-021 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 89)            
4-059 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
3-170 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 10)            
1-056 soort onroerend goed: kamer (Vissersstraat 8)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-113 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 36)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-098 soort onroerend goed: kamer (Lanen 51)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 33)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-114 soort onroerend goed: kamer (Comediesteeg 2)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 16)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-013 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 16)            
4-253 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 12)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 31)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 37)            
2-077 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 9)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
5-134 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 67)            
3-164 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 7)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 30)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-136 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 18)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 1)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 21)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 62)            
4-223 soort onroerend goed: kamer (Smidstraat 1)            
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
6-059 soort onroerend goed: kamer ('t Poortje 2)            
7-021 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 87)            
4-058 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 27)            
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 8)            
1-056 soort onroerend goed: kamer (Vissersstraat 6)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 31)            
3-021 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 1)            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 34)            
6-106 soort onroerend goed: kamer (Lanen 69)            
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 6)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 14)            
4-012 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 14)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 14)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 55)            
1-109 soort onroerend goed: kamer (Karremanstraat 16)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 20)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-254 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 10)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 35)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-015 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 77)            
3-011 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 5)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 41)            
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 20)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 4)            
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Lanen 7)            
6-133 soort onroerend goed: kamer en school (Schritsen 1)            
2-016 soort onroerend goed: kamer en tuin ( 0)            
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
6-100 soort onroerend goed: kamers (Voorstraat 44)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
6-100 soort onroerend goed: kamers (Voorstraat 44)            
6-101 soort onroerend goed: kamers (Lanen 57)            
6-100 soort onroerend goed: kamers (Voorstraat 44)            
7-087 soort onroerend goed: kamers (Noorderhaven 100)            
1-111 soort onroerend goed: kamers (2) ( 0)            
soort onroerend goed: kamers, twee ( )            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
3-162 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 8)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
3-161 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 10)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 35)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 129)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 33)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 44)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 40)            
soort onroerend goed: keet en pakhuis ( )            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 11)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 9)            
8-162 soort onroerend goed: kool & houtstek (Zuiderhaven 61)            
8-162 soort onroerend goed: kool & houtstek (Schritsen 34)            
soort onroerend goed: koolstek ( )            
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan etc. ( 0)            
soort onroerend goed: lijnbaen ( )            
6-007 soort onroerend goed: mouterie (Comediesteeg 4)            
3-175 soort onroerend goed: mouterie (Kruisstraat 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 71)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 74)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 77)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 69)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 72)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 75)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 6)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 66)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 67)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 70)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 73)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 76)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 79)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 4)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 64)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 68)            
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
1-001 soort onroerend goed: nihil (Noorderhaven 5)            
1-001 soort onroerend goed: nihil (Noorderhaven 3)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Lanen 25)            
1-063 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 22)            
8-042 soort onroerend goed: pakhuis (Havenplein 18)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 25)            
7-068 soort onroerend goed: pakhuis (Roeperssteeg 2)            
7-081 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 39)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 14)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 127)            
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 3)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 23)            
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 29)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 12)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
1-112 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 49)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 1)            
7-144 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 58)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 27)            
7-081 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 39)            
8-079 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 25)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 47)            
8-071 soort onroerend goed: pakhuis (Hondenstraat 2)            
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
4-186 soort onroerend goed: pakhuis (Rozengracht 4)            
8-159 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 67)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 3)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 9)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 7)            
4-091 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 17)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
4-180 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 18)            
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 5)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 11)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 13)            
4-179 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 20)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
4-005 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 11)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 11)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Zoutsloot 88)            
4-179 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 20)            
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
4-004 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 15)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 10)            
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 13)            
1-054 soort onroerend goed: potbackerij (Zoutsloot 29)            
1-054 soort onroerend goed: potbackerij (Bildtstraat 4)            
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
2-093 soort onroerend goed: pothuis (Hoogstraat 49)            
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
soort onroerend goed: prieel ( )            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: schuir ( )            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: schuir en hoff ( )            
4-234 soort onroerend goed: smidte (Zuiderhaven 24)            
1-001 soort onroerend goed: smitte (Noorderhaven 5)            
1-001 soort onroerend goed: smitte (Noorderhaven 3)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 21)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 19)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
soort onroerend goed: stal ( )            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 37)            
soort onroerend goed: stal ( )            
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 96)            
4-083 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 18)            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 35)            
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal en hoff ( )            
2-018 soort onroerend goed: stal en hoff ( 0)            
6-015 soort onroerend goed: stokerie (Voorstraat 42)            
6-015 soort onroerend goed: stokerie (Voorstraat 42)            
8-167 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 51)            
8-135 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 37)            
4-183 soort onroerend goed: tuin (Rozengracht 12)            
soort onroerend goed: tuin ( )            
6-025 soort onroerend goed: tuin (Voorstraat 28)            
1-113 soort onroerend goed: tuintje (Vissersstraat 2)            
2-025 soort onroerend goed: tuintje ( 0)            
1-113 soort onroerend goed: tuintje (Zoutsloot 51)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 19)            
2-127 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 17)            
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 21)            
4-249 soort onroerend goed: windmolen (Dwarsstraat 21)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 17)            
1-114 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-011 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 77)            
1-015 soort onroerend goed: woning (Noorderhaven 29)            
2-014 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 67)            
2-075 soort onroerend goed: woning (Herenwaltje 7)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 3)            
1-047 soort onroerend goed: woning ( 0)            
soort onroerend goed: woning ( )            
1-017 soort onroerend goed: woning (Noorderhaven 31)            
2-006 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-020 soort onroerend goed: woning (Achterstraat 27)            
1-056 soort onroerend goed: woning (Vissersstraat 6)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 10)            
2-009 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 15)            
1-122 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 34)            
2-050 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-075 soort onroerend goed: woning (Herenwaltje 5)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 1)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 2)            
2-004 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-031 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-056 soort onroerend goed: woning (Vissersstraat 4)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 8)            
2-008 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 85)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 13)            
1-056 soort onroerend goed: woning (Vissersstraat 10)            
soort onroerend goed: woning ( )            
2-052 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 5)            
2-002 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-056 soort onroerend goed: woning (Bildtstraat 2)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zeepziedersstraat 4)            
2-007 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 83)            
2-020 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 9)            
1-056 soort onroerend goed: woning (Vissersstraat 8)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 31)            
soort onroerend goed: woninge ( )            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 37)            
1-136 soort onroerend goed: woninge (Droogstraat 57)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 30)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Bildtstraat 14)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 35)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 41)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Bildtstraat 12)            
1-043 soort onroerend goed: woninge ( 0)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 33)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 39)            
1-136 soort onroerend goed: woninge (Droogstraat 57)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 32)