Harlingen, huiseigenaren 1832 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. KO)

Eigendommen van Petrus Deketh wonende te Harlingen

Vermelde tegenwoordige adressen geven een indicatie, geen garantie, van de plaats van het onroerend goed.

De afmetingen per perceel zijn in het origineel opgegeven in bunder, roede en el. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de bunder gelijkgesteld aan een hectare, de (vierkante) roede werd gelijkgesteld aan een are en de el werd gelijkgesteld aan een meter. De gegeven maten kunnen dus gelezen worden als een moderne oppervlaktemaat in vierkante meters.

Kadasternummer Gebruik Ter hoogte van oppervlak
1495 huis en erf Zuiderhaven 65 360 m²
1496 stal en wagenhuis Zuiderhaven 67 77 m²
1497 plaisiertuin 1040 m²