Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
A-173 Leemedijk Achterstraat 2 Aaltie Kronenburg Harlingen winkeliersche 68 j vrouw weduwe protestant 1-31
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Jeltie Visser Oosterbierum 45 j vrouw weduwe protestant 1-31
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Hendrik de Jong Franeker 17 j man ongehuwd protestant 1-31
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Klaas de Jong Franeker 16 j man ongehuwd protestant 1-31
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Aukje de Jong Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Alle S Schaafsma Cornwerd 29 j man gehuwd protestant 1-31
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Antie Rewerda Peins 34 j vrouw gehuwd protestant 1-31
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Sjerk Schaafsma Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-31
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Fokje Schaafsma Almenum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Coert Touwslager [Touslager] Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Marijke Vogel Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Eke Touwslager Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Trijntie Touwslager Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Antie Touwslager Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-170 Leemedijk Achterstraat 8 Cornelis van der Weide Harlingen sjouwerman 43 j man gehuwd protestant 1-31
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Coert Touwslager [Touslager] Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Marijke Vogel Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Eke Touwslager Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Trijntie Touwslager Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Antie Touwslager Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-170 Leemedijk Achterstraat 10 Cornelis van der Weide Harlingen sjouwerman 43 j man gehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Gerben H Tichelaar Harlingen arbeyder 42 j man gehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Pietje van der Werff Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Rein Tichelaar Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Yep Tichelaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Bote Tichelaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Haye Tichelaar Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Setske Tichelaar Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Itske Tichelaar Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Hietie Tichelaar Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-182 Leemedijk Achterstraat 15 Gerrit A Krijl Harlingen schippersknegt 23 j man gehuwd protestant 1-32
A-182 Leemedijk Achterstraat 15 Aaltje J de Vries Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-32
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Hendrikje Kikkert Texel 39 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Rients van Velzen Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Albert van Velzen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Catharina van Velzen Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Grietje van Velzen Harlingen [zeylmaker] 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Janke Snijder Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Akke Jouwstra Harlingen 1 w vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Dirk de Wit Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Hendrikje Kikkert Texel 39 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Rients van Velzen Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Albert van Velzen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Catharina van Velzen Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Grietje van Velzen Harlingen [zeylmaker] 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Janke Snijder Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Akke Jouwstra Harlingen 1 w vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Dirk de Wit Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Dirk R Akkerboom Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Cornelia Reinders Leek 30 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Elisabeth Akkerboom Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Albert Hilwerda Harlingen 48 j man gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Fetje J Schaar Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Janne J Struik Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Dirk R Akkerboom Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Cornelia Reinders Leek 30 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Elisabeth Akkerboom Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Albert Hilwerda Harlingen 48 j man gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Fetje J Schaar Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Janne J Struik Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Bouwe Huitema Leeuwarden schippersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jetske Kerkhoven Harlingen 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Foppe Huitema Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Pietje Huitema Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Lijsbert Huitema Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Geertje Huitema Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Wypkje Huitema Harlingen 36 w vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Auke Kerkhoven Harlingen metselaar 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Bernardus Fok Harlingen metselaar 30 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jan J van der Weide Sneek 47 j man gehuwd protestant 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Grietje Brink Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jan J van der Weide Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Houwkje van der Weide Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Neeltie van der Weide Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Murk de Jager Driesum 48 j man gehuwd protestant 1-67
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Geertruida van der Bel Purmerend 37 j vrouw gehuwd protestant 1-67
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Johannes de Jager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-67
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Dirk de Jager Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-67
B-137 Achterstraat 31 Auke J Jansen Beetgum 28 j man gehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Antie H Eeriks Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Johannes H Fluitman Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Feikje Hendriks Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Jacob P Dijkstra Workum 10 j man ongehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Anna Dijkstra Workum 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Jeltie P Hoogstra Harlingen 50 j vrouw weduwe protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Alida Akkerman Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Johannes van der Woude Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-68
B-139 Achterstraat 45 Hendrik Dirks Harlingen panbakker 27 j man gehuwd protestant 1-68
B-139 Achterstraat 45 Iefke Jans Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-68
B-139 Achterstraat 45 Saartje Hendriks Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
B-139 Achterstraat 45 Dirkje Hendriks Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
B-142 Achterstraat 51 Jan IJ Brink Harlingen 26 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Grietje Gerlofs Harlingen 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Fokje Brink Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Wytske Brink Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Wytske .. Franeker vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Johannes de Wit Harlingen wever 46 j man weduwnaar rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Jeltie de Wit Harlingen 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Johanna de Wit Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
A-196 Karremanstraat Anjelierstraat 1 Trijntie Lootsma Harlingen 43 j vrouw weduwe protestant 1-36
A-196 Karremanstraat Anjelierstraat 1 Elske Uilkema Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-36
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Maaike Fenema [Vinnema] Heerenveen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Rinske Kuipers Bolsward 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Neeltie Kuipers Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Trijntie Huizinga Harlingen 42 j vrouw weduwe protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Tjalling Heins Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Grietje Heins Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Maaike Fenema [Vinnema] Heerenveen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Rinske Kuipers Bolsward 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Neeltie Kuipers Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Trijntie Huizinga Harlingen 42 j vrouw weduwe protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Tjalling Heins Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Grietje Heins Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Gerben de Groot Makkum 49 j man gehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Trijntie Hoffenberg Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Gerrit de Groot Franeker 16 j man ongehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Eeltie de Groot Midlum 15 j man ongehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Fokke de Groot Almenum 14 j man ongehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Jacob Kuipers Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Simon Kuipers Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Truike Kuipers Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-36
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Maaike Fenema [Vinnema] Heerenveen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Rinske Kuipers Bolsward 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Neeltie Kuipers Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Trijntie Huizinga Harlingen 42 j vrouw weduwe protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Tjalling Heins Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Grietje Heins Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-199 Karremanstraat Anjelierstraat 7 Jan Dijkstra Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-36
A-199 Karremanstraat Anjelierstraat 7 Janke Houtkoper Harlingen 60 j vrouw gehuwd protestant 1-36
A-199 Karremanstraat Anjelierstraat 7 Syberen Dijkstra Harlingen 44 j man ongehuwd protestant 1-36
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Wytse [Willem] Fielbach Harlingen touwslager 30 j man gehuwd protestant 1-35
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Gerrytje Dreyer [Drayer] Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 1-35
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Catharina Fielbach Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Sytske van der Veen Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Truike van der Linden Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Baukje van der Linden Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Hans Houtsma Harlingen schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Feikje Molenaar Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Feike Houtsma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Jacob Houtsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-36
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Michiel IJlstra Harlingen schippersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-35
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Dieuwke Beets Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 1-35
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Rienk IJlstra Leeuwarden 11 j man ongehuwd protestant 1-35
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Wessel IJlstra Noordbraband 6 j man ongehuwd protestant 1-35
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Janke IJlstra Leeuwarden 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
B-167 Anjelierstraat 11 Jan J de Vries Harlingen guardenier 38 j man gehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Aaltie A Bakker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Jacob J de Vries Harlingen schoenmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Age J de Vries Harlingen kleermaker 9 j man ongehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Hermanus de Vries Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Anna J de Vries Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-73
A-191 Karremanstraat Anjelierstraat 12 Grietje Tolsma Harlingen 69 j vrouw weduwe protestant 1-34
A-191 Karremanstraat Anjelierstraat 12 Sint Tolsma Wijnaldum 33 j man ongehuwd protestant 1-34
A-191 Karremanstraat Anjelierstraat 12 Trijntie Croes Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-34
B-152 Karremanstraat Anjelierstraat 13 Hendrik Wink Koesveld wever 50 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
B-152 Karremanstraat Anjelierstraat 13 Yetje van der Haring Tzummarum 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-70
B-152 Karremanstraat Anjelierstraat 13 Harmen Wink Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Tjerk Vellinga Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 1-34
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Maayke Lammersma Bolsward 30 j vrouw gehuwd protestant 1-34
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Wieberen Vellinga Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-34
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Harmen Vellinga Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-34
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Pier Vellinga Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-34
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Grietje Onrust Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Jan van der Molen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Pieter van der Molen Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Rients van der Molen Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Joukje van der Molen Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Pietje van der Molen Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-70
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Huite B Vlas Workum schippersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-34
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Hiske J Beekma Workum 40 j vrouw gehuwd protestant 1-34
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Bauke Vlas Bolsward 3 j man ongehuwd protestant 1-34
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Jouke Vlas Workum 2 j man ongehuwd protestant 1-34
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Elisabeth Vlas Workum 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-34
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Henricus Addens Harlingen turfdrager 39 j man gehuwd protestant 1-34
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Lolkje D de Vries Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-34
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Harmen Addens Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-34
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Douwe van Driesen Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-34
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Lubbe van Driesen Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-34
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Grietje Onrust Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Jan van der Molen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Pieter van der Molen Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Rients van der Molen Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Joukje van der Molen Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Pietje van der Molen Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-70
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Pieter ten Brug Franeker schippersknegt 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Johanna Farro Sexbierum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Heerd ten Brug Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Hermanus ten Brug Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Trijntie ten Brug Franeker 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-148 Anjelierstraat 22 Cornelis J Woortman Ameland 48 j man gehuwd protestant 1-69
B-148 Anjelierstraat 22 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
B-148 Anjelierstraat 22 Sijke C Woordman Sexbierum 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-69
B-148 Anjelierstraat 24 Cornelis J Woortman Ameland 48 j man gehuwd protestant 1-69
B-148 Anjelierstraat 24 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
B-148 Anjelierstraat 24 Sijke C Woordman Sexbierum 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-69
B-147 Anjelierstraat 26 Andries J Mars Stavoren 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 26 Geertje J Houtsma Kimswerd [Stavoren] 36 j* vrouw gehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 26 Durkje A Mars Harlingen [Stavoren] 7 j* vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 26 Akke A Mars Harlingen [Stavoren] 5 j* vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 26 Anna Mulder Stavoren vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 26 Joost J Houtsma Hauw [Stavoren] 67 j* man weduwnaar rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 28 Andries J Mars Stavoren 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 28 Geertje J Houtsma Kimswerd [Stavoren] 36 j* vrouw gehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 28 Durkje A Mars Harlingen [Stavoren] 7 j* vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 28 Akke A Mars Harlingen [Stavoren] 5 j* vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 28 Anna Mulder Stavoren vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 28 Joost J Houtsma Hauw [Stavoren] 67 j* man weduwnaar rooms katholiek 1-69
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Jan B Metzelaar Harlingen metzelaar 41 j man gehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Dieuwke Baantjer Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Lupkje Metzelaar Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Jantje Metzelaar Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 31 Jan B Metzelaar Harlingen metzelaar 41 j man gehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 31 Dieuwke Baantjer Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 31 Lupkje Metzelaar Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 31 Jantje Metzelaar Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Albert Rodenburg Joure 47 j man gehuwd protestant 1-71
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Elske F de Jong Herenwal 39 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Fokke Rodenburg Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-71
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Mink Rodenburg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-71
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Akke Rodenburg Leeuwarden 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Thijs J Baantjer Harlingen metzelaar 25 j man gehuwd protestant 1-71
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Anke Akkerman Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Hendrik Stootman Oosterwink in Munsterland wever 53 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Anna Maria Stootman Harlingen 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Willem Stootman Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Johannes Stootman Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Gerhardus Stootman Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Antonius Stootman Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Sjoerdtje Sjaarda Wirdum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Jan van der Woude Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-71
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Gerryt Tichelaar Harlingen 47 j man gehuwd protestant 1-41
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Johanna Lodewijks Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-41
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Douwe Tichelaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-41
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Klaas Tichelaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-41
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Lodewijk Tichelaar Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-41
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Grietje Tichelaar Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Jan Fok Harlingen sjouwerman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-42
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Grietje Dekker Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-42
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Johannes Fok Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-42
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Petrus Fok Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-42
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Akke Fok Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-42
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Alida Fok Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-42
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Willem van der Veer Harlingen 27 j man gehuwd protestant 1-41
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Trijntie Eilderts Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-41
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Zytse Eilderts Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-41
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Engeltie Eilderts Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-227 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 6 Antie J Zwink Franeker 67 j vrouw weduwe protestant 1-41
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Sybren D Sleeper Harlingen 45 j man weduwnaar protestant 1-41
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Wytske Sleeper Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Dirkje Sleeper Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Henderika Sleeper Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Grietje Sleeper Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Klaas J Deuze Wildervank 48 j man gehuwd protestant 1-41
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Reintje R Veer Hindelopen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-41
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Anthony G de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-41
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Regina K Deuze Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Bregtje K Deuze Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Pieter Smeding Harlingen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-40
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Jantie Rauwerda [Rouwerda] Leeuwarden 47 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-40
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Bernardus Smeding Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-40
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Angenes Smeding Harlingen 18 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-40
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Maria Smeding Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-40
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Jeltie Smeding Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-40
E-199 Laanen Bedelaarsteeg 1 Gerryt van der Woude Joure koperslager 53 j man gehuwd protestant 2-33
E-199 Laanen Bedelaarsteeg 1 Klaaske van Velzen Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-33
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jacob Kiel Harlingen herbergier en stalh. 58 j man gehuwd protestant 1-35
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jantie Bolhuis Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-35
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Caatje Kiel Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Anna Kiel Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jantie de Boer Harlingen 43 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Gerryt Nieuwenhuis Bolsward 28 j man ongehuwd protestant 1-35
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Antie Dumeyer Vlieland 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Mietje Beuker Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Piet Beuker Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Johannes P Schmidt Herborn gepensioneerd ambtenaar 65 j man weduwnaar protestant 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Wilhelmina Schmidt Workum 24 j vrouw weduwe protestant 1-37
A-173 Leemedijk Bildtstraat 3 Aaltie Kronenburg Harlingen winkeliersche 68 j vrouw weduwe protestant 1-31
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Geertje van Beemen Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Grietje Jaagsma Nijkerk 32 j vrouw gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Gerrit J Faber Harlingen grofsmid 58 j man weduwnaar protestant 1-31
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Jan G Faber Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-31
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Tjeerd M Radsma Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-31
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Gijsbertus Radsma Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-31
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Feikje P van der Tol Kimswerd 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Geertje van Beemen Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Grietje Jaagsma Nijkerk 32 j vrouw gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan L Balkstra Harlingen touwslager 58 j man gehuwd protestant 1-32
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Yemkje Harkema Sexbierum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-32
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan J Balkstra Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-32
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Janna Balkstra Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Trijntie Balkstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Hiltie W Conijn Wonswerd 59 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Hein Drost Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Petrus Drost Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Bernardus Drost Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Catharina Drost Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eertze K Woudema Ried landbouwer en winkelier 39 j man gehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Trijntie H de Boer Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Haye R Botsma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eelke R Botsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Tiettia R Botsma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Sinna Klasina Woudema Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Marten Y Bos Franeker geen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-27
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Grietje Klaver Harlingen 56 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-27
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Haring M Bos Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-27
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Martje M Bos Harlingen 16 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-27
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Tjietske A de Ruiter Harlingen winkeliersche 33 j vrouw weduwe protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Sjoerd Schaafsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Abraham Schaafsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Richard Schaafsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Jan Schaafsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Obe Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Geeltie R Agema Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Draisma Balk pottebakker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Wouter Bouwmans Harlingen pottebakker 38 j man gehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Aaltie Draisma Joure 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Bouwmans Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Cornelis Bouwmans Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Maria Bouwmans Harlingen 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Johanna Bouwmans Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Cristina Bouwmans Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Sibbelina Bouwmans Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Akke Boomsma Harlingen 27 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-111 Bildstraat Bildtstraat 13 Rinze van der Vliet Harlingen 24 j man gehuwd protestant 1-20
A-111 Bildstraat Bildtstraat 13 Berendtie G Schippers Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-20
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Hiltie W Conijn Wonswerd 59 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Hein Drost Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Petrus Drost Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Bernardus Drost Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Catharina Drost Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Jurjen Baron Harlingen winkelknegt 50 j man gehuwd protestant 1-20
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Danietta Postma Workum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-20
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Hendrik Baron Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-20
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Harmen J Kroon Kimswerd pakhuisknegt 54 j man gehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Trijntie R Kroon Kimswerd 55 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Auke Kroon Kimswerd 26 j man ongehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Antie Kroon Kimswerd 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Rintie T Kuiper Harlingen varensgezel 44 j man gehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Teuntje van der Berg Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Gerben Posthumus Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-21
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Sybrand L Zwaal Harlingen timmerman 39 j man gehuwd protestant 1-20
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Pietje G de Boer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-20
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Lolke S Zwaal Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-20
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Jantje S Zwaal Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Aukje S Zwaal Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Henderika S Zwaal Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Paulus Haitsma Franeker bakker 27 j man gehuwd protestant 1-21
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Rinske Philippus Oosterbierum 38 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Tjepke Haitsma Franeker 12 j man ongehuwd protestant 1-21
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulen Harlingen zadelmaker man gehuwd protestant 1-21
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Trijntie J Radsma Harlingen vrouw gehuwd protestant 1-21
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Grietje van der Meulen Harlingen vrouw ongehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Tetje Bouma Hallum 25 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Tetje Bouma Hallum 25 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Trijntie Boonstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Trijntie Boonstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-21
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Gepke Cornelis Sneek tabakskerwer 58 j vrouw weduwe protestant 1-21
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Cornelis Gonggrijp Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 1-21
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Johannes Gonggrijp Harlingen touwslager 17 j man ongehuwd protestant 1-21
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Anna Hanekamp Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-16
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Anna Hanekamp Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Tjeerd Piebenga Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Tjeerd Piebenga Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jacoba de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jacoba de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Geertje Piebenga Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Geertje Piebenga Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Iemkje Piebenga Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Iemkje Piebenga Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Maartje Piebenga Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Maartje Piebenga Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jetske Jeltes Harlingen 70 j vrouw weduwe protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jetske Jeltes Harlingen 70 j vrouw weduwe protestant 1-16
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Egbert Burgersch Kantes kaptein ter zee 48 j man gehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Baukje C Teves Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Rubertus Burgersch Pekel A 18 j man ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Dirk Burgersch Pekel A 15 j man ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Albertje Burgersch Pekel A hoedjemaakster 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Alida Burgersch Pekel A 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Egberta Burgersch Pekel A 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Harmina Teves Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Antje van der Mey Harlingen 71 j vrouw weduwe protestant 1-15
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Gerryt Rikkers Franeker policiebediende 61 j man gehuwd protestant 1-16
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Jetske Reitsma Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 1-16
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Aaltie Rikkers Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Hendrik Rikkers Harlingen timmerman 25 j man ongehuwd protestant 1-16
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Klaas de Jong Terschelling kapitein ter zee 40 j man gehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Stijntie P Dijkstra Terschelling 44 j vrouw gehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Johannes de Jong Terschelling 13 j man ongehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Dirk de Jong Terschelling 9 j man ongehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Klaas de Jong Terschelling 3 j man ongehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Trijntie de Jong Terschelling 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Baukje de Jong Terschelling 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Esther Jacob Pais Amsterdam 24 j vrouw gehuwd israëliet 2-120
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Israël Boas Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-120
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Jacobus Israel Boas Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 2-120
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Grietje Israel Boas Harlingen 6 m vrouw ongehuwd israëliet 2-120
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Joseph Jacobus Pais Amsterdam koopman 19 j man ongehuwd israëliet 2-120
G-166 Typelstegen Borstelsteeg 3 Lijske van der Plaats Harlingen geen 46 j vrouw weduwe protestant 2-120
G-166 Typelstegen Borstelsteeg 3 Aaltie Beuker Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
G-166 Typelstegen Borstelsteeg 3 Ytje Beuker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
G-162 Typelstegen Borstelsteeg 4 Johannes Fok Harlingen 78 j man weduwnaar rooms katholiek 2-119
G-162 Typelstegen Borstelsteeg 4 Treesje Gerrits Harlingen 50 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-119
G-162 Typelstegen Borstelsteeg 4 Tetje B Sein Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Fokje Steenbergen Midlum geen 50 j vrouw weduwe protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Willem Holmans Harlingen gruttersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Jan Jans Holmans Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Elisabeth Holmans Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Jantie Holmans Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Yda Holmans Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Marten W Postma Sexbierum 26 j man gehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Japke A van der Velde Sexbierum 31 j vrouw gehuwd protestant 2-119
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Tjeerdtje Stavinga Leeuwarden geen 38 j vrouw weduwe protestant 2-120
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Akke B Tikkel [Tikker] Harlingen 36 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Berend Tikkel [Tikker] Harlingen 6 w man ongehuwd protestant 2-120
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Hylke Goedemoed Leeuwarden 14 j man ongehuwd protestant 2-120
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Paulus F Torenbeek Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-120
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Henderika de Groot Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-120
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Foppe Torenbeek Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-120
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Geert Torenheek Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-120
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Aafke Torenheek Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Fokje Steenbergen Midlum geen 50 j vrouw weduwe protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Willem Holmans Harlingen gruttersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Jan Jans Holmans Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Elisabeth Holmans Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Jantie Holmans Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Yda Holmans Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Marten W Postma Sexbierum 26 j man gehuwd protestant 2-119
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Japke A van der Velde Sexbierum 31 j vrouw gehuwd protestant 2-119
G-157 Typelstegen Borstelsteeg 10 Dirk P Metzelaar Harlingen verwersknegt 30 j man gehuwd protestant 2-118
G-157 Typelstegen Borstelsteeg 10 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
G-157 Typelstegen Borstelsteeg 10 Uilkje Postma Makkum 70 j vrouw weduwe protestant 2-118
G-156 Typelstegen Borstelsteeg 12 Dirk Leeninga Leeuwarden geen 40 j man gehuwd protestant 2-118
G-156 Typelstegen Borstelsteeg 12 Fenne Willems Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-118
G-156 Typelstegen Borstelsteeg 12 Frouwkje Leeninga Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
G-156 Typelstegen Borstelsteeg 12 Jetske Leeninga Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
G-155 Typelstegen Borstelsteeg 14 Teetske Wouters Harlingen naaister 55 j vrouw weduwe protestant 2-118
G-077 Both Apothekerstraat 3 Symon Louwenaar Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-107
G-077 Both Apothekerstraat 3 Caatje Folkerts [Volkerts] Nimwegen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-107
G-077 Both Apothekerstraat 3 Albert Louwenaar Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-107
G-077 Both Apothekerstraat 3 Gerryt Louwenaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-107
G-077 Both Apothekerstraat 3 Gilles [Philis] Smal Harlingen werkman 22 j man ongehuwd protestant 2-107
G-077 Both Apothekerstraat 5 Symon Louwenaar Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-107
G-077 Both Apothekerstraat 5 Caatje Folkerts [Volkerts] Nimwegen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-107
G-077 Both Apothekerstraat 5 Albert Louwenaar Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-107
G-077 Both Apothekerstraat 5 Gerryt Louwenaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-107
G-077 Both Apothekerstraat 5 Gilles [Philis] Smal Harlingen werkman 22 j man ongehuwd protestant 2-107
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Geertruida Scholte Grieth 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Henderkus Verkuil Amsterdam 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johan Offerman Keizer Salsbergen timmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Catharina de Haan Harlingen 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Gerhardus Keizer Harlingen 8 m man ongehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Izabelle Dukstra Harlingen 67 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-103
G-078 Both Apothekerstraat 7 Rintje G Baantjer Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 2-107
G-078 Both Apothekerstraat 7 Henke Leyenaar Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-107
G-078 Both Apothekerstraat 7 Hendrik Baantjer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-107
G-078 Both Apothekerstraat 7 Gerryt Baantjer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-107
G-078 Both Apothekerstraat 7 Jeltie Baantjer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-107
G-075 Both Apothekerstraat 8 Jacob Visser Makkum veerschipper 49 j man gehuwd protestant 2-106
G-075 Both Apothekerstraat 8 Djeuwke van der Zee Delfzijl 44 j vrouw gehuwd protestant 2-106
G-075 Both Apothekerstraat 8 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
G-075 Both Apothekerstraat 8 Douwtie Visser Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
G-075 Both Apothekerstraat 10 Jacob Visser Makkum veerschipper 49 j man gehuwd protestant 2-106
G-075 Both Apothekerstraat 10 Djeuwke van der Zee Delfzijl 44 j vrouw gehuwd protestant 2-106
G-075 Both Apothekerstraat 10 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
G-075 Both Apothekerstraat 10 Douwtie Visser Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
G-079 Both Apothekerstraat 11 Foppe Tuinhout Harlingen turfdrager 43 j man gehuwd protestant 2-107
G-079 Both Apothekerstraat 11 Neeltie Schoonbergen Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-107
G-079 Both Apothekerstraat 11 Haring Tuinhout Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-107
G-079 Both Apothekerstraat 11 Pieter Tuinhout Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-107
G-079 Both Apothekerstraat 11 Engele Tuinhout Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-107
G-079 Both Apothekerstraat 11 Asmes Tuinhout Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 2-107
G-074 Both Apothekerstraat 12 Jetze [Jelte] Spandauw [Spandaw] Harlingen werkman 41 j man weduwnaar protestant 2-106
G-074 Both Apothekerstraat 12 Riemke Hoekstra Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
G-074 Both Apothekerstraat 12 Dirk Hoekstra Harlingen werkman 27 j man ongehuwd protestant 2-106
G-074 Both Apothekerstraat 12 Akke Spandauw Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
G-074 Both Apothekerstraat 12 Geert Jetzes [Jeltes] Spandauw Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-106
G-074 Both Apothekerstraat 12 Gretske Spandauw Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
G-079 Both Apothekerstraat 13 Foppe Tuinhout Harlingen turfdrager 43 j man gehuwd protestant 2-107
G-079 Both Apothekerstraat 13 Neeltie Schoonbergen Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-107
G-079 Both Apothekerstraat 13 Haring Tuinhout Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-107
G-079 Both Apothekerstraat 13 Pieter Tuinhout Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-107
G-079 Both Apothekerstraat 13 Engele Tuinhout Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-107
G-079 Both Apothekerstraat 13 Asmes Tuinhout Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 2-107
G-074 Both Apothekerstraat 14 Jetze [Jelte] Spandauw [Spandaw] Harlingen werkman 41 j man weduwnaar protestant 2-106
G-074 Both Apothekerstraat 14 Riemke Hoekstra Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
G-074 Both Apothekerstraat 14 Dirk Hoekstra Harlingen werkman 27 j man ongehuwd protestant 2-106
G-074 Both Apothekerstraat 14 Akke Spandauw Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
G-074 Both Apothekerstraat 14 Geert Jetzes [Jeltes] Spandauw Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-106
G-074 Both Apothekerstraat 14 Gretske Spandauw Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
G-082 Both Apothekerstraat 15 Gerrit de Vries Harlingen zeylmakersknegt 27 j man gehuwd protestant 2-107
G-082 Both Apothekerstraat 15 Hieke Brameyer Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-107
G-082 Both Apothekerstraat 15 Hendrik G de Vries Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-107
G-082 Both Apothekerstraat 15 Sipke Holthof Harlingen werkman 26 j man ongehuwd protestant 2-107
G-082 Both Apothekerstraat 15 Klaaske Visser Sneek 26 j vrouw gehuwd protestant 2-107
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Helena Maria Repko Franeker 27 j vrouw gehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Abraham de Ruiter Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Hendrik de Ruiter Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Sijke de Ruiter Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Gerrytje de Ruiter Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Klaske Bakker Hindelopen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Helena Maria Repko Franeker 27 j vrouw gehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Abraham de Ruiter Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Hendrik de Ruiter Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Sijke de Ruiter Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Gerrytje de Ruiter Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Klaske Bakker Hindelopen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Feitze Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-48
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Tietje Tjeerds Vellinga Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-48
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Trijntie Zwanenburg Harlingen 10 m vrouw ongehuwd protestant 2-48
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Klaas Vellinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-48
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Rinze Lovius Leeuwarden zeekaptein 54 j man gehuwd protestant 2-103
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Hiltie Menners Leeuwarden 53 j vrouw gehuwd protestant 2-103
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Douwe Lovius Leeuwarden zeevarend 28 j man ongehuwd protestant 2-103
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Hendrik Lovius Leeuwarden zeevarend 23 j man ongehuwd protestant 2-103
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Willem Lovius Harlingen zeevarend 18 j man ongehuwd protestant 2-103
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Aaltie Lovius Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Jacobus Schrage Bolsward koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Elisabeth van Klaveren Harlingen 27 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Maria Schrage Harlingen 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-103
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Petronella Schrage Harlingen 11 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-103
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Theresia van Oudenhoven Antwerpen 53 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-103
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Thomas Bijlsma Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-103
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Hendrik Bijlsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-103
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Antie Bijlsma Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Sytske Bijlsma Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Baukje Bijlsma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Klaas Reitsma Harlingen koek en banketbakker 36 j man gehuwd protestant 2-48
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Dirkje Dijkstra Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-48
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Jan Reitsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-48
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Tjietske Reitsma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-48
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Marijke Reitsma Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-48
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Gerben Reitsma Harlingen koek en banketbakker 27 j man ongehuwd protestant 2-48
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Grietje Holmans Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-48
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Geertruida Scholte Grieth 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Henderkus Verkuil Amsterdam 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johan Offerman Keizer Salsbergen timmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Catharina de Haan Harlingen 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Gerhardus Keizer Harlingen 8 m man ongehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Izabelle Dukstra Harlingen 67 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-103
F-034 Brouwersgragt Brouwersstraat 10 Wiekje Kramer Vlieland geen 63 j vrouw weduwe protestant 2-47
F-034 Brouwersgragt Brouwersstraat 10 Trijntie Koudenburg Vlieland naaister 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Johannes Telsemeyer Hoorn koopman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-104
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Marianna Veltman Rookzel bij Munster 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-104
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Bernardus Telsemeyer Harlingen 11 m man ongehuwd rooms katholiek 2-104
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Marianna Telsemeyer Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-104
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Johanna Pieper Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-104
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Wilhelmina Pieper Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-104
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Bernardina Pieper Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-104
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Jan Hendrik Hofmeester Utrecht zee officier 40 j man gehuwd protestant 2-47
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Meyke Huidekoper Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-47
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Jan Jacob Hofmeester Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-47
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Sigmond Henk. Hofmeester Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-47
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Janke Hofmeester Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Trijntie Nieuwenhuis Dongjum 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Magrietta Daams Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Trijntie IJzenbeek Harlingen winkeliersche 64 j vrouw weduwe protestant 2-47
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Trijntie IJzenbeek Harlingen winkeliersche 64 j vrouw weduwe protestant 2-47
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Maartje Battaard s Gravenhage 37 j vrouw weduwe protestant 2-47
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Maartje Battaard s Gravenhage 37 j vrouw weduwe protestant 2-47
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Hendrik de Windt Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-47
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Hendrik de Windt Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-47
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Sietske de Windt [Wind] Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Sietske de Windt [Wind] Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
G-063 Brouwersgragt Brouwersstraat 15 Jeltie R Atsma Leeuwarden schoolhouderes 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-104
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Paulus G de Boer Franeker waagmeester 71 j man weduwnaar rooms katholiek 2-47
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Gerrit P de Boer Harlingen 41 j man ongehuwd rooms katholiek 2-47
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Jan P de Boer Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 2-47
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Anna Wolbertes Franeker 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-47
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Broer Attes Haagsma Heeg scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 2-47
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Teertske Schotanus Jutrijp 27 j vrouw gehuwd protestant 2-47
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Atte Brs. Haagsma Heeg 2 j man ongehuwd protestant 2-47
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Jacob Sj. Sloterdijk Heeg scheepstimmerman 19 j man ongehuwd protestant 2-47
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen zeeman 27 j man gehuwd protestant 2-104
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Tetje Nieuwenhuis Achlum 22 j vrouw gehuwd protestant 2-104
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-104
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rinske Bakker Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-104
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Willem van Loon Oldemarkt geen 70 j man weduwnaar protestant 2-104
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Jan van Loon Harlingen kleermaker 41 j man weduwnaar protestant 2-104
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Frederik de Bruin Dokkum timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-46
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Magreta Tamboezer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-46
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Jacob de Bruin Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-46
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Marselis de Bruin Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-46
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Catharina de Bruin Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Janna de Bruin Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Magrietta de Bruin Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Frouwkje Stuur Oude Pekel A 52 j vrouw weduwe protestant 2-46
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Schelte Gebel Harlingen timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-104
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Anna Vettevogel Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-104
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Anna Gebel Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-104
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Michiel van Gelder Oldemark vleeschhouwer 43 j man gehuwd israëliet 2-46
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Lea Blok Schoonhoven 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-46
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Mozes van Gelder Blokzijl 17 j man ongehuwd israëliet 2-46
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Gerson van Gelder Blokzijl 12 j man ongehuwd israëliet 2-46
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Leon van Gelder Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-46
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 David van Gelder Harlingen 8 m man ongehuwd israëliet 2-46
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Saartje van Gelder Blokzijl 9 j vrouw ongehuwd israëliet 2-46
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Thomas C Smith Harlingen wolkammer 66 j man gehuwd protestant 2-104
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Geertje Petrus van der Veer Dokkum 64 j vrouw gehuwd protestant 2-104
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Aafke T Smith Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-104
F-027 Brouwersgragt Brouwersstraat 22 Rinske Spannenburg Harlingen geen 59 j vrouw weduwe protestant 2-46
F-027 Brouwersgragt Brouwersstraat 22 Doedtje Houtsma Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
F-027 Brouwersgragt Brouwersstraat 22 Harmke B Faber Midlum 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Likle Olferts Duiker Harlingen deurwaarder der dir. bel. 37 j man gehuwd protestant 2-104
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Elisabeth Tichelaar Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-104
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Olfius Freds. Duiker Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 2-104
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Sophia Vogelina Duiker Harlingen 3 w vrouw ongehuwd protestant 2-104
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Tjamke Tichelaar Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-104
F-026 Brouwersgragt Brouwersstraat 24 Tjebbe J Ferwerda Almenum vleeschhouwer 43 j man ongehuwd protestant 2-46
F-026 Brouwersgragt Brouwersstraat 24 Baukje P Postma Holwert 43 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
F-026 Brouwersgragt Brouwersstraat 24 Jeltie T Ferwerda Harlingen 5 j vrouw gehuwd protestant 2-46
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Anne Sjoerds Foekens Miedum schoolonderwijzer 58 j man weduwnaar protestant 2-105
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Sjoerd Annes Foekens Harlingen cargadoor 22 j man ongehuwd protestant 2-105
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Jan Annes Foekens Harlingen kantoorbediende 21 j man ongehuwd protestant 2-105
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Foeke Annes Foekens Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-105
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Syds Annes Foekens Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-105
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Siebrege Annes Foekens Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-105
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Grietje Sjoerds Foekens Miedum 61 j vrouw gehuwd protestant 2-105
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Antie Barends Roodhart Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-105
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 G. Lieuwes Timmerman Vlieland zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-105
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Alida Klein Amsterdam 37 j vrouw gehuwd protestant 2-105
F-025 Brouwersgragt Brouwersstraat 26 Bergita Meil Franeker geen 57 j vrouw weduwe protestant 2-45
F-025 Brouwersgragt Brouwersstraat 26 Maaike K Pan Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Johannes Dijkstra Harlingen geen 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-105
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Truike Huisman Harlingen 49 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-105
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Abe Dijkstra Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-105
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Antoon Dijkstra Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-105
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Johannes Dijkstra Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-105
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Jacoba de Goede Harlingen 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-105
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Jantie Knikken Harlingen 9 w vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-105
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Jacobus H de Jong Harlingen 29 j man gehuwd protestant 2-105
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Petronella Schimmelpenning Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-105
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Johanna de Jong Harlingen 9 w vrouw ongehuwd protestant 2-105
G-069 Hofstraat Brouwersstraat 27 Sybrand Stephany Harlingen winkelier 65 j man gehuwd protestant 2-105
G-069 Hofstraat Brouwersstraat 27 Berber Bouwknegt Harlingen 63 j vrouw gehuwd protestant 2-105
G-069 Hofstraat Brouwersstraat 27 Janneke Stephany Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-105
G-069 Hofstraat Brouwersstraat 27 Doetje Stephany Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-105
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jeltes Hilwerda Achlum geen 79 j man weduwnaar protestant 2-45
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jans Hilwerda Harlingen bakker 43 j man weduwnaar protestant 2-45
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Marijke Hilwerda Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Wopkje Hilwerda Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Janna Hilwerda Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Ocke D Oosterwerf Sneek 46 j vrouw weduwe protestant 2-45
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Hendrikus Eerdmans Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-45
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Ragelina van Bruggen Groningen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Jan M Boudewijn Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 2-50
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Eeke Nauta Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-50
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Sjoerdtie Boudewijn Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Lijsbert Boudewijn Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Martje Boudewijn Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Doetje Boudewijn Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Sjouwkje Alles Harlingen 66 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Evert Hoog Harlingen pakhuisknegt 34 j man gehuwd protestant 2-49
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Antie Rinkema Almenum 33 j vrouw gehuwd protestant 2-49
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Zytse Hoog Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-49
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Fedde Hoog Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-49
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Johannes Hoog Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-49
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Trijntie Hoog Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-49
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Aaltie Hoog Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-49
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Frederik Repko Harlingen 48 j man gehuwd protestant 2-49
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Catrina Beuker [Beucker] Harlingen 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-49
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Johannes Repko Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-49
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Jan Repko Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-49
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Aukjen Repko Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-49
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Fransina Repko Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-49
F-047 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 10 Eva Molenaar Harlingen 65 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-49
F-047 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 10 Harmanus Molenaar Harlingen scheepstimmerman 24 j man ongehuwd rooms katholiek 2-49
F-047 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 10 Fetjie Molenaar Harlingen 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-49
F-046 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 12 Catriena Posthumus Stavoren 68 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-49
F-045 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 14 Yetje J Spoelstra Franeker 65 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-49
F-045 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 14 Hendrik A Bos Harlingen 28 j man ongehuwd rooms katholiek 2-49
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Bouwe de Vries Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-34
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Sjouwkje de Boer Veenwouden 34 j vrouw gehuwd protestant 2-34
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Hendrik de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-34
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Syberen de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-34
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Maayke de Vries Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Sjerk Rienks Harlingen 31 j man gehuwd protestant 2-34
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Antie Faber Almenum 26 j vrouw gehuwd protestant 2-34
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Maria Rienks Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Frans Ringsma Harlingen werkman 48 j man gehuwd protestant 2-34
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Yda Frederiks Hes Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-34
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Wouter Ringsma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-34
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Anna Ringsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Grietje Ringsma Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Betje Ringsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
E-206 Laanen Comediesteeg 6 Klaas Gorter Holwerd werkman 30 j man gehuwd protestant 2-34
E-206 Laanen Comediesteeg 6 Grietje Brouwer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-34
E-206 Laanen Comediesteeg 6 Maatje Gorter Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frans K Blokmaker Harlingen smidsknegt 37 j man gehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Betje J Meyer Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Cornelis Blokmaker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frederik Blokmaker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Cornelia Blokmaker Harlingen naaister 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Sietske Blokmaker Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Marijke Blokmaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Lolkje Blokmaker Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Nancy [Nanzie] van Hoften Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Minno Radsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Detje K Mulder Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Nanne de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Klaas de Boer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Jieppe van der Veer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Bontje M Hommes Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-5
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Johan Peter Daum Harlingen stokersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-23
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Tjietske Kamminga Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-23
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Johannes Daum Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-23
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Ymke Daum Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-23
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Jan Daum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-23
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Elisabeth van der Woude Wolvega 66 j vrouw ongehuwd protestant 2-23
E-151 Laanen Drie Roemersteeg 3 Geeske Gerbranda Harlingen geen 32 j man weduwnaar protestant 2-24
E-151 Laanen Drie Roemersteeg 3 Marijke Onsman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
E-151 Laanen Drie Roemersteeg 3 Grietje Onsman Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
E-151 Laanen Drie Roemersteeg 3 Gerben Velthuis Franeker schoenmaker 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-24
E-151 Laanen Drie Roemersteeg 3 Geertje van der Werf Workum 43 j vrouw gehuwd protestant 2-24
E-151 Laanen Drie Roemersteeg 3 Foekje Velthuis Franeker 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-24
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 5 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 5 Henke de Vries Makkum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-24
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 5 Jacob Regoord [Rigoor] Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-24
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 5 Janke Regoord [Rigoor] Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 7 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 7 Henke de Vries Makkum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-24
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 7 Jacob Regoord [Rigoor] Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-24
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 7 Janke Regoord [Rigoor] Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
E-153 Laanen Drie Roemersteeg 9 Johanna Gerkes [Adaams] Harlingen naayster 48 j vrouw weduwe protestant 2-24
E-153 Laanen Drie Roemersteeg 9 Johanna de Vries Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
E-153 Laanen Drie Roemersteeg 9 Geertje de Vries Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
E-153 Laanen Drie Roemersteeg 9 Antie Burgaard Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Sophia Greydanus Leeuwarden winkeliersche 66 j vrouw gehuwd protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Berber Nijkamp Leeuwarden 34 j vrouw weduwe protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Jarig K Westra Harlingen medicina doctor 70 j man ongehuwd protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Akke J Koestra Harlingen 37 j vrouw weduwe protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Akke J Koestra Harlingen 37 j vrouw weduwe protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Andries Onsman Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Andries Onsman Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Ynte Onsman Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Ynte Onsman Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Onsman Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Onsman Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Arjan Onsman Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Arjan Onsman Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Grietje Onsman Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Grietje Onsman Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Koestra Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Koestra Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 1-15
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Pieter Wiersma Harlingen melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Pieter Wiersma Harlingen melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Janke van Loon Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Janke van Loon Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Bauke Wiersma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Bauke Wiersma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Lieuwe Wiersma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Lieuwe Wiersma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Sjouwkje de Beer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Sjouwkje de Beer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-064 Droogstraat Droogstraat 14 Yetje L IJlstra Harlingen winkeliersche 70 j vrouw weduwe protestant 1-15
A-084 Droogstraat Droogstraat 19 Baukje Otma Workum werkster 42 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-084 Droogstraat Droogstraat 19 Symontie Hilwerda Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-084 Droogstraat Droogstraat 19 Berber Hilwerda Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 25 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 25 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 27 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 27 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 31 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 31 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 33 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 33 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-090 Droogstraat Droogstraat 43 Jacob van der Meulen Leeuwarden 53 j man gehuwd protestant 1-17
A-090 Droogstraat Droogstraat 43 Aafke C de Jong Sneek 60 j vrouw gehuwd protestant 1-17
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Aafke G Rietveld Sneek 34 j vrouw gehuwd protestant 1-19
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Douwe Drijfhout Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-19
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Karel Richter Stettyn zeevarende 33 j man gehuwd protestant 1-17
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Klaasje de Vries Stavoren 49 j vrouw gehuwd protestant 1-17
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Theresia Meyer Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Immelia Spitske Harlingen 54 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Antje de Haan Workum kosterinne 63 j vrouw weduwe protestant 1-18
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Wiebe D van Vliet Harlingen aanspreker 30 j man gehuwd protestant 1-18
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Tjietske van der Hout Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-18
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Abel van Vliet Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-18
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Antie van Vliet Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-18
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Geertje van Vliet Harlingen 2 m vrouw ongehuwd protestant 1-18
B-069 Droogstraat 59 Jouwerke Vrij Harlingen 39 j vrouw weduwe protestant 1-58
B-069 Droogstraat 59 Wieberdina Vrij Leer 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-069 Droogstraat 59 Tietje Bakker Marsum 62 j vrouw weduwe protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Symon Trompetter Harlingen scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Antie G Faber Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Dirk Trompetter Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Pietertje Trompetter Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Janneke Trompetter Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Baukje Trompetter Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Lourens T Coster Harlingen 58 j man gehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Jantie M Bos Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Teunis L Coster Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Jan L Coster Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Reindert Coster Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Trijntje L Coster Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Luitje L Coster Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Marten van der Wal Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Lodewijk Georg Ging Neurenburg slootemaker 32 j man ongehuwd protestant 1-58
B-074 Droogstraat 79 Rients D de Wit Almenum wijnwerker 46 j man gehuwd protestant 1-58
B-074 Droogstraat 79 Jetske Steinfort Arum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-58
B-074 Droogstraat 79 Baukje de Wit Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-074 Droogstraat 79 Jetske de Wit Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-074 Droogstraat 79 Jantie de Wit Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-075 Droogstraat 81 Aukje de Jong Harlingen winkeliersche 54 j vrouw weduwe protestant 1-58
B-075 Droogstraat 81 Aukje de Jong Harlingen winkeliersche 54 j vrouw weduwe protestant 1-58
B-075 Droogstraat 81 Yeme Reidsma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-58
B-075 Droogstraat 81 Yeme Reidsma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-58
B-076 Droogstraat 83 Rients Wagenaar Harlingen wolkammersknegt 63 j man gehuwd protestant 1-59
B-076 Droogstraat 83 Aukje Rinsma Mildam 66 j vrouw gehuwd protestant 1-59
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Baukje Vogelzang Hindelopen 52 j vrouw weduwe protestant 2-26
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Harmen Hoek Harlingen 34 j man gehuwd protestant 2-26
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Naatje van der Meer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-26
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Maria Hoek Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-26
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Catharina Hoek Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-26
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Willem Hoek Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-26
H-196 Dwarsstraat 21 Jan Klases Kamminga Makkum scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 2-181
H-196 Dwarsstraat 21 Debora Wijma Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-181
H-196 Dwarsstraat 21 Klaas Kamminga Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
H-196 Dwarsstraat 21 Dirkje Kamminga Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-181
H-196 Dwarsstraat 21 Aaltie Kamminga Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-181
G-322 Fabrieksstraat 6 Douwe R Brouwer Harlingen koorendrager 52 j man gehuwd protestant 2-147
G-322 Fabrieksstraat 6 Idske Molenaar Workum 57 j vrouw gehuwd protestant 2-147
G-322 Fabrieksstraat 6 Jan D Brouwer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-147
G-322 Fabrieksstraat 6 Leendert Brouwer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-147
G-322 Fabrieksstraat 6 Idske Dijkstra Cubaard 72 j vrouw weduwe protestant 2-147
G-314 Fabrieksstraat 8 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
G-314 Fabrieksstraat 8 Neeltie Kloppenburg Harlingen 51 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-147
G-314 Fabrieksstraat 10 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
G-314 Fabrieksstraat 10 Neeltie Kloppenburg Harlingen 51 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-147
G-313 Fabrieksstraat 12 Hidde van der Woude Harlingen kleermaker 26 j man gehuwd protestant 2-146
G-313 Fabrieksstraat 12 Houkje Strikwerda Midlum 29 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-313 Fabrieksstraat 12 Klaske van der Woude Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-146
G-313 Fabrieksstraat 12 Gerrit van der Woude Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-146
G-313 Fabrieksstraat 14 Hidde van der Woude Harlingen kleermaker 26 j man gehuwd protestant 2-146
G-313 Fabrieksstraat 14 Houkje Strikwerda Midlum 29 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-313 Fabrieksstraat 14 Klaske van der Woude Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-146
G-313 Fabrieksstraat 14 Gerrit van der Woude Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-146
G-312 Fabrieksstraat 16 Albertus Jacbs. Huese Den Haag geen 65 j man gehuwd protestant 2-146
G-312 Fabrieksstraat 16 Petronelia Jaling Goor 47 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-312 Fabrieksstraat 16 Jan Kisjes Leeuwarden 14 j man ongehuwd protestant 2-146
G-311 Fabrieksstraat 18 Gerke Tiesema Harlingen geen 67 j man gehuwd protestant 2-146
G-311 Fabrieksstraat 18 Gatske Visser Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-311 Fabrieksstraat 18 Anna Tiesema Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-146
G-310 Fabrieksstraat 20 Willem Nolman Harlingen wever 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-146
G-310 Fabrieksstraat 20 Catharina Fonk Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-146
G-310 Fabrieksstraat 20 Willem Nolman Leeuwarden 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-146
G-310 Fabrieksstraat 20 Grietje Nolman Harlingen 6 w vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-146
G-310 Fabrieksstraat 20 Winder Nolman Harlingen wever 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-146
G-310 Fabrieksstraat 22 Willem Nolman Harlingen wever 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-146
G-310 Fabrieksstraat 22 Catharina Fonk Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-146
G-310 Fabrieksstraat 22 Willem Nolman Leeuwarden 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-146
G-310 Fabrieksstraat 22 Grietje Nolman Harlingen 6 w vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-146
G-310 Fabrieksstraat 22 Winder Nolman Harlingen wever 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Doutje Tiessema Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Doutje Tiessema Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 28 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 28 Doutje Tiessema Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 28 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 28 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 28 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
G-252 Fabrieksstraat 32 Anthoon Spiekerman Sneek pakhuisknegt 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-136
G-252 Fabrieksstraat 32 Anna Klumper Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
G-252 Fabrieksstraat 32 Arnoldus Spiekerman Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
G-252 Fabrieksstraat 32 Bernardus Spiekerman Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
G-252 Fabrieksstraat 32 Juliana Spiekerman Harlingen 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-136
G-252 Fabrieksstraat 32 Klaas Hagedoorn Heeg scheepstimmerman 22 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
G-252 Fabrieksstraat 32 Akke Piers Harlingen 60 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-136
G-266 Fabrieksstraat 34 Jelle D Tadema Harlingen werkman 55 j man gehuwd protestant 2-139
G-266 Fabrieksstraat 34 Eelkje van Vliet Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-139
G-266 Fabrieksstraat 34 Haye Tadema Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-139
G-265 Fabrieksstraat 36 Jan Baantjer Harlingen kuipersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-139
G-265 Fabrieksstraat 36 Hiske Bessing Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-139
G-265 Fabrieksstraat 36 Grietje Baantjer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-139
G-265 Fabrieksstraat 36 Aukje Bessing Harlingen 75 j vrouw weduwe protestant 2-139
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Tjerk van Reenen Harlingen turfdrager 50 j man weduwnaar protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Elisabeth van Reenen Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sipkie van Reenen Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sjoerd van Reenen Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Reinikje Balstra Harlingen turftonster 78 j vrouw weduwe protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Jan de Vries Harlingen schoenmakersknegt 49 j man gehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Djeuwke de Boer Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Johannes de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Bernardus de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Juliana de Vries Harlingen geen 19 j man ongehuwd protestant 2-120
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Eelkje de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-120
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sytske de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-120
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Sjoeke van der Meulen Koudum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Sijke Kune Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Jantie Kune Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Gerritje Kune Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Tjerk van Reenen Harlingen turfdrager 50 j man weduwnaar protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Elisabeth van Reenen Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sipkie van Reenen Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sjoerd van Reenen Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Reinikje Balstra Harlingen turftonster 78 j vrouw weduwe protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Jan de Vries Harlingen schoenmakersknegt 49 j man gehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Djeuwke de Boer Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Johannes de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Bernardus de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Juliana de Vries Harlingen geen 19 j man ongehuwd protestant 2-120
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Eelkje de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-120
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sytske de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-120
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Sjoeke van der Meulen Koudum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Sijke Kune Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Jantie Kune Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Gerritje Kune Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie van der Vliet Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie van der Vliet Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Anna Giel Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Anna Giel Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Trijntie Giel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Trijntie Giel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Frederika Giel Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Frederika Giel Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie Giel Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie Giel Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
G-021 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 2 Henderika Koestra s Hage geen 40 j vrouw weduwe protestant 2-96
G-021 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 2 Hette Douwma [Douma] Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-96
G-021 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 2 Grietje Douwma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-021 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 2 Johanna Douwma Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-021 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 2 Rinske Douwma Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-021 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 2 Johanna Swizerijn Harlingen 80 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-96
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Gauke Hingst Harlingen geen 63 j man weduwnaar protestant 1-118
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Gauke Hingst Harlingen geen 63 j man weduwnaar protestant 1-118
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Trijntie S Vellinga Makkum 29 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Trijntie S Vellinga Makkum 29 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Antje Zwanenburg Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Antje Zwanenburg Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Durk Boterweg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Durk Boterweg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Jeltie Boterweg Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Jeltie Boterweg Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Aukje Boterweg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Aukje Boterweg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Jantie Boterweg Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Jantie Boterweg Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Jetske Kreyl Harlingen 25 j* vrouw gehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Jetske Kreyl Harlingen 25 j* vrouw gehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Foekje Meyer Harlingen 4 j* vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Foekje Meyer Harlingen 4 j* vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Baukje Meyer Harlingen 2 j* vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Baukje Meyer Harlingen 2 j* vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Antje Meyer Harlingen 8 m* vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Antje Meyer Harlingen 8 m* vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Janna van der Velde Makkum 29 j* vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Janna van der Velde Makkum 29 j* vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-119
D-029 Noordijs Franekereind 9 Bernardus Eerdmans Bolsward koek en banketbakker 55 j man gehuwd protestant 1-119
D-029 Noordijs Franekereind 9 Anna Margreta Molenberg Leeuwarden 40 j vrouw gehuwd protestant 1-119
D-029 Noordijs Franekereind 9 Johannes Eerdmans Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-119
D-029 Noordijs Franekereind 9 Dirk Eerdmans Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-119
D-029 Noordijs Franekereind 9 Martie Eerdmans Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-029 Noordijs Franekereind 9 Antie Eerdmans Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-029 Noordijs Franekereind 9 Grietje Eerdmans Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-029 Noordijs Franekereind 9 Yeme de Haas Franeker bakkersknegt 35 j man ongehuwd protestant 1-119
D-029 Noordijs Franekereind 9 Tietje Westveld Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 12 Ingena Hannema Harlingen zoutziederij 51 j vrouw weduwe protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 12 Rinske Fontein Harlingen 58 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 12 Aafke Ingena Fontein Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 12 Yetje Zoete Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 12 Tietje van Varel [Farel] Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
D-030 Noordijs Franekereind 13 Hendrik J Wouda Stiens kooltjer en winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-119
D-030 Noordijs Franekereind 13 Antie P Kuiken St Jacob 44 j vrouw gehuwd protestant 1-119
D-030 Noordijs Franekereind 13 Minne L Buuren Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-119
D-030 Noordijs Franekereind 13 Saapje L Buuren Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-119
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Ingena Hannema Harlingen zoutziederij 51 j vrouw weduwe protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Ingena Hannema Harlingen zoutziederij 51 j vrouw weduwe protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Rinske Fontein Harlingen 58 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Rinske Fontein Harlingen 58 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Aafke Ingena Fontein Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Aafke Ingena Fontein Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Yetje Zoete Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Yetje Zoete Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Tietje van Varel [Farel] Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Tietje van Varel [Farel] Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
D-031 Noordijs Franekereind 15 Harmanus Groeneweegen Amsterdam predikant 46 j man gehuwd protestant 1-120
D-031 Noordijs Franekereind 15 Gerardina Maria Jansen Amsterdam schoolhoudersche 42 j vrouw gehuwd protestant 1-120
D-031 Noordijs Franekereind 15 Hermanus Groeneweegen Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-120
D-031 Noordijs Franekereind 15 Gerardus Groeneweegen Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-120
D-031 Noordijs Franekereind 15 Jan Hendrik Groeneweegen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-120
D-031 Noordijs Franekereind 15 Geertrui Johs. de Vries Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-120
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Dirk Zeylmaker Sneek besteller 41 j man gehuwd protestant 1-126
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Leentie de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-126
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Klaas Zeylmaker Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-126
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Johanna Zeylmaker Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-126
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Wypkje W Stoker Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Broer K Plantinga Leeuwarden brood en kleinbakker 38 j man gehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Christina E Coese Leeuwarden 34 j vrouw gehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Albertus Plantinga Leeuwarden 9 j man ongehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Klaas Plantinga Leeuwarden 7 j man ongehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Jacob Plantinga Leeuwarden 6 j man ongehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Waltie Jac. Plantinga Leeuwarden 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Anna Catharina Plantinga Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Froukje Plantinga Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Jeltie Plantinga Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Gerrit Rikkers Harlingen bakkersknegt 23 j man ongehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Hendrikus Conradi Harlingen bakkersknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-126
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Janke Kooistra Surg 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-126
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Jan Oorthuis Harlingen s rijksweger 54 j man gehuwd protestant 2-96
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Antje Leyenaar Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-96
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Barend Oorthuis Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-96
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Beytske Oorthuis Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Fimkje Oorthuis Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Reinskje Oorthuis Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Trijntie Oorthuis Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Marijke Oorthuis Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
D-070 Bij Lammert W. Brug Franekereind 21 Doekele H Vinje Franeker praamverhuurder 70 j man weduwnaar protestant 1-126
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Hendrik F de Boer Makkum logementhouder 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Hendrik F de Boer Makkum logementhouder 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Boudina Vallinga Gaast 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Boudina Vallinga Gaast 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Feike H de Boer Workum verwersknegt 20 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Feike H de Boer Workum verwersknegt 20 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Robbertus de Boer Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Robbertus de Boer Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Sibbelina de Boer Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Sibbelina de Boer Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Geertruida de Boer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Geertruida de Boer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Agatha de Boer Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Agatha de Boer Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Julia H de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Julia H de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Jannetta de Boer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Jannetta de Boer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Margaretha de Boer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Margaretha de Boer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Henderika de Boer Harlingen 3 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Henderika de Boer Harlingen 3 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Aafke H Visser Makkum 39 j vrouw weduwe protestant 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Aafke H Visser Makkum 39 j vrouw weduwe protestant 1-127
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Hilbrand W Koster Wirdum voerman 34 j man gehuwd protestant 1-127
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Trijntie Waardenburg Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-127
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Alida H Koster Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Jantie Jans de Groot Harlingen naaister 40 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Sytze Pereboom Cuinre kastelein en trekveerschipper 54 j man gehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Lamiena [Larsiena] Steunebrink Steenwijk 52 j vrouw gehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Dubbeld Pereboom Cuinre 16 j man ongehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Barend Pereboom Cuinre 14 j man ongehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Adreanus Pereboom Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Jetske Pereboom Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Aaltie Pereboom Cuinre 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
D-076 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Trijntie J van der Zee Harlingen winkeliersche 46 j vrouw weduwe protestant 1-128
D-076 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Jan Jansen Witting Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-128
D-076 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Anna J Witting Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
D-076 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Hendrikje Witting Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Jan E Posthumus Marssum winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-128
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Antie W Blom Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-128
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Fettje Posthumus Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Wietske J Meyer Bergum 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Johannes Pottinga Harlingen zoutzieder & koopman 59 j man gehuwd protestant 2-95
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Hielkje Wijngaarden Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-95
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Klaas Tigler [Tihlaar] Pottinga Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-95
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Jelle Pottinga Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-95
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Mietje Pottinga Harlingen 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Dorothea Pottinga Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Trijntie Pottinga Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Pietje Pottinga Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Aafke Dijkstra Kingmatille 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
G-004 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 34 Sjoerd Nauta Harlingen rustend leeraar 67 j man ongehuwd protestant 2-95
G-004 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 34 Gerrytje Burghout Harlingen huishoudster 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Jan A Bolman Harlingen koopman 26 j man gehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Sjoerdtje de Boer Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Albert Bolman Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Theunis Bolman Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Klaaske Bolman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Geert Bolman Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Harmanus Bolman Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Trijntie de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Pieter Cool Amsterdam doopsgez. predikant 32 j man gehuwd protestant 2-95
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Catharina Fontein Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-95
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Jetje Timmerman Vlieland dienstmaagd 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Bernardus de Vries Harlingen balkflotter 46 j man gehuwd protestant 2-116
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Aaltie Faber Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-116
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Marij Faber Makkum 70 j vrouw weduwe protestant 2-116
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Attie Ates de Vries Witmarsum 46 j vrouw weduwe protestant 2-116
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Johanna Coulbaut [Coulbeau] Harlingen geen 32 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-117
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Jan Schoenmaker Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-117
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Petrus Schoenmaker Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-117
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Johannes Schoenmaker Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-117
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Anna Schoenmaker Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-117
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Helena Schoenmaker Harlingen 6 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-117
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Maria Schoenmaker Harlingen 48 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-117
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen werkman 37 j man gehuwd protestant 2-116
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Jeltie Broersma Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-116
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Ulke de Vrij Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-116
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-116
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Zake de Vrij Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-116
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Trijntie de Vrij Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-116
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Anne Feddes Rinkema Almenum melktapper 36 j man gehuwd protestant 2-116
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Tietje R Voerman Almenum 35 j vrouw gehuwd protestant 2-116
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Reinder Rinkema Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-116
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Janke Rinkema Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-116
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Tjerk van der Vleugel Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-117
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Gerritje Louwenaar Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-117
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Albert van der Vleugel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-117
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Lolke van der Vleugel Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-117
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Jetske van der Vleugel Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-117
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Symentie van der Vleugel Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-117
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Jetske van der Ploeg Harlingen 79 j vrouw weduwe protestant 2-117
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Andries Blommer Harlingen katoenspinner 31 j man gehuwd rooms katholiek 2-117
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Grietje Westerhof Harlingen 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-117
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Naatje Westerhof Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-117
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Trijntie Westerhof Harlingen 12 w vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-117
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Salomon Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-116
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Keetje Heimans Amsterdam 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-116
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Heymans Metzelaar Amsterdam 8 j man ongehuwd israëliet 2-116
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Jantie Wilda Harlingen 9 j vrouw ongehuwd israëliet 2-116
G-136 Typelstegen Gardenierstraat 12 Franciscus Pas Harlingen 71 j vrouw weduwe protestant 2-115
G-136 Typelstegen Gardenierstraat 12 Janke Stoker Harlingen 38 j vrouw weduwe protestant 2-115
G-136 Typelstegen Gardenierstraat 12 Jacobje Stoker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-115
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Arjan Lieuwes [Luiwers] Harlingen gruttersknegt 48 j man gehuwd protestant 2-117
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Foekje Kievit Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-117
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Johannes Breuwer Harlingen wever 25 j man ongehuwd protestant 2-117
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Jan van Rooyen Harlingen wever 20 j man ongehuwd protestant 2-117
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Trijntie Gerryts Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 2-117
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Jan Hendriks de Vries Harlingen korendrager 37 j man gehuwd protestant 2-115
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Christina Theod. Petzler Brielle 39 j vrouw gehuwd protestant 2-115
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Hendrik de Vries Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-115
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Theodorus de Vries Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-115
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Geertie de Vries Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-115
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Jan Reinders Veendam werkman 41 j man gehuwd protestant 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Romkje H de Wind Veendam 41 j vrouw gehuwd protestant 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Reinder Jans Veendam 11 j man ongehuwd protestant 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Regina Jans Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Jeltie Jans Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Elisabeth Jans Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Jeltie B van Gelder Harlingen 71 j vrouw weduwe protestant 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Reinder Reinders Jans Harlingen 71 j man weduwnaar protestant 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Antie Hankers Harlingen spinster 53 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Klaaske Postema Harlingen spinster 26 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Anna Postema Harlingen spinster 28 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-118
G-134 Typelstegen Gardenierstraat 16 Jan Terpstra Harlingen 25 j man gehuwd protestant 2-115
G-134 Typelstegen Gardenierstraat 16 Maayke Zand Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-115
G-134 Typelstegen Gardenierstraat 16 Jan Terpstra Harlingen 19 w man ongehuwd protestant 2-115
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Jan Bongaard Harlingen schoenmaker 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-115
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Rinske Bronk Harlingen 50 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-115
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Daniel Bongaard Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-115
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Jan Bongaard Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-115
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Doede vd Hout Brouwer Stiens koopman 33 j man gehuwd protestant 1-75
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Johanna van Loon Oudbeyerland 30 j vrouw gehuwd protestant 1-75
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Grietje P Yverson Sexbierum 29 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Diederich Rademaker Amsterdam luthersch predikant 26 j man ongehuwd protestant 1-75
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Johannes Schrage Harlingen schoenmakersbaas 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-75
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Catharina Jansen Antwerpen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-75
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Melchior Schrage Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-75
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Kaspar Schrage Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-75
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Carolina Diester Minden in Pruissen 70 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-75
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Gerrit Harmens Smit N. Pekel A buitenschipper 38 j man gehuwd protestant 2-5
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Trijntie Th. van Slooten Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-5
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Harmen G Smit Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-5
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Trijntie Nieuwenhuis Midlum 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Sicco Popta Harlingen medicine doctor 24 j man ongehuwd protestant 2-5
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus J Vaës Leeuwarden logementhouder 29 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Anna Margreta Linnes [Lienes] St Johannisga 50 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Elisabeth C Vaës Leeuwarden 31 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus* Becker [Bekker] Oudeboorn 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Lamoraal* Becker [Bekker] Oldeboorn [Ytens] 7 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Margaretha Becker [Bekker] Dokkum 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Jan Cornelis Linstra Sneek schipper en koopman 44 j man gehuwd protestant 1-76
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Regina Hoekstra Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-76
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Aafke Hoekstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Caatje F Spoelstra Sneek 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
E-062 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Jan Sytses Goverts Makkum kantoorbediende 26 j man gehuwd protestant 2-5
E-062 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Taetske Th. Smith Harlingen 23 j vrouw gehuwd protestant 2-5
E-062 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Sytze Jans Goverts Harlingen 15 w man ongehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Anna Greydanus Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Jan Goslings Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Petrus Greidanus Goslings Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Pietje Goslings Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Catharina Vellinga Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Klara van der Werf Oostende 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Maaike Brouwer Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Anna Greydanus Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Jan Goslings Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Petrus Greidanus Goslings Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Pietje Goslings Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Catharina Vellinga Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Klara van der Werf Oostende 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Maaike Brouwer Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Femke Lutzes Hindelopen 62 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Femke Lutzes Hindelopen 62 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Lubbertus Kroese Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Lubbertus Kroese Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Elske Kroese Harlingen 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Elske Kroese Harlingen 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Tjiebbe J Smit Veendam 58 j man gehuwd protestant 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Tjiebbe J Smit Veendam 58 j man gehuwd protestant 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Zwaantje Nepperus Veendam 60 j vrouw gehuwd protestant 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Zwaantje Nepperus Veendam 60 j vrouw gehuwd protestant 1-76
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Anneus Harmens Harlingen zeehandelaar 34 j man gehuwd protestant 2-5
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Baudina Fontein Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-5
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Hayo Harmens Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-5
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Elisabeth Harmens Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Rijkje Harmens Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Trijntie Kraak Huizinge Gron. 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Rinske Lautenbach Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Maike Jans van* Slooten [Teves] Harlingen 41 j vrouw weduwe protestant 1-76
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Tevis [Jan] T Teves Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-76
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Sophia [Seria] M Teves Rotterdam 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Antie C de Vries Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Sipkje Abes Harlingen 71 j vrouw weduwe protestant 1-76
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Jan Fontein Tuinhout Workum fabrikant 22 j man ongehuwd protestant 1-76
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 10 Durk H de Vries Harlingen kalkbrander 75 j man weduwnaar protestant 2-5
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 10 Hidde D de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 2-5
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 10 Geertje D de Vries Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Alegonda Merkelbach Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Cornelis Loutenbach Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Hendrik Loutenbach Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Johan Wilh. Loutenbach Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Evert Loutenbach Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Geertje Loutenbach Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Aafke Loutenbach Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Sjoerdtie Loutenbach Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Baukje Loutenbach Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12 Durk H de Vries Harlingen kalkbrander 75 j man weduwnaar protestant 2-5
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12 Hidde D de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 2-5
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12 Geertje D de Vries Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12a Durk H de Vries Harlingen kalkbrander 75 j man weduwnaar protestant 2-5
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12a Hidde D de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 2-5
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12a Geertje D de Vries Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Anne R Blijstra Blija bakker 32 j man gehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Sjouwkje Westerbaan Bolsward 27 j vrouw gehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Antie A Blijstra Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Durkje Blijstra Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Kornelis H Jaarsma Ooster Nijkerk bakkersknegt 32 j man ongehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Antie M Bangma Makkum 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
E-058 Voorstraat Grote Bredeplaats 14 Pieter J Poelstra Harlingen grutter 24 j man ongehuwd protestant 2-4
E-058 Voorstraat Grote Bredeplaats 14 Jacob P Poelstra Dronrijp koopman 57 j man weduwnaar protestant 2-4
E-058 Voorstraat Grote Bredeplaats 14 Pietje R Tolsma St Jacob 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
C-017 Breedeplaats Grote Bredeplaats 15 Trijntie Feersma Harlingen winkeliersche 32 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-017 Breedeplaats Grote Bredeplaats 15 Klaaske Feersma Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-017 Breedeplaats Grote Bredeplaats 15 Jeltie Feersma Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-017 Breedeplaats Grote Bredeplaats 15 Foekje Feersma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Johs. Schoemaker Franeker vleeschhouwer 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-4
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Catharina Schuur Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-4
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Jan Schoemaker Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-4
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Leentie Schoemaker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-4
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Martie Popma Sneek 21 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-4
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Nicolaas Schenkius Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-77
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Grietje Nauta Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-77
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Willem Schenkius Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-77
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Grietje Visser Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Jaapje W Zeilmaker Terschelling 71 j vrouw weduwe protestant 1-77
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Willem Hends. Mulder Oostenrijk zeeschipper 50 j man gehuwd protestant 2-4
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Rinske Klases Visser Engwierum 39 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Margrietta Mulder Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Wilhelmina Visser Dokkum 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Antie van der Wal Harlingen 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Hendrik Sluik Terschelling beurtschipper 42 j man gehuwd protestant 1-78
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Baukje Lautenbach Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-78
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Jacoba Zonsveld Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Femke Buisman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Frans Muller Stockerau [Stokstra in Oo schoenmakersbaas 50 j man gehuwd rooms katholiek 2-4
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Sytske Oostra Dokkum 31 j vrouw gehuwd protestant 2-4
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Willem Muller Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-4
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Frans Muller Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-4
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Volkert Muller Harlingen 18 w man ongehuwd protestant 2-4
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Wilhelmina Muller Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Theresia Muller Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Maria Muller Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Mietje de Boer Eerzumazijl 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Bartele Noorman Harlingen kleermaker 35 j man gehuwd protestant 1-78
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Frouwkje de Jong Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-78
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Henricus Noorman Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-78
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Willem Noorman Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-78
E-054 Voorstraat Grote Bredeplaats 22 Weltie Galama Harlingen geen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
E-054 Voorstraat Grote Bredeplaats 22 Elisabeth Galama Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Anna Kamsma Harlingen winkelierse in manufactn. 49 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Catharina Kamsma Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Catharina Kamsma Amsterdam 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna Jans Schiere Harlingen geen 54 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna Sjouwkes Schiere Dragten 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Foekje Sjouwkes Schiere Dragten 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Aukje Hobma Sneek 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Wypkie Plantinga Harlingen* 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Albert de Boer Harlingen beurtschipper 47 j man gehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Trijntie Trompetter Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Jan A de Boer Harlingen beurtschipperknegt 21 j man ongehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Dirk A de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Bauke de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Janke de Boer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna de Boer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Maaike Ottes* Kamp [Ottenkamp] Harlingen 53 j vrouw weduwe protestant 1-153
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Taeke Plantinga Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-153
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp Leeuwarden winkelier 67 j man gehuwd rooms katholiek 1-78
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Lammigje Huizinga Groningen 67 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-78
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp Harlingen 29 j man ongehuwd rooms katholiek 1-78
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Catharina Hanekamp Harlingen 25 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-78
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geeske de Vries Joure 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geeske de Vries Joure 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geeske de Vries Joure 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geeske de Vries Joure 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geeske de Vries Joure 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geeske de Vries Joure 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geeske de Vries Joure 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
C-023 Breedeplaats Grote Bredeplaats 27 Fetje Bakker Dokkum winkeliersche 79 j vrouw weduwe protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Johs. M Godthelp Bergen Op Zoom vleeshouwer 70 j man gehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Johs. M Godthelp Bergen Op Zoom vleeshouwer 70 j man gehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Sytske H Advokaat Harlingen vrouw gehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Sytske H Advokaat Harlingen vrouw gehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Egbert Godthelp Harlingen kantoorbediende 29 j man ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Egbert Godthelp Harlingen kantoorbediende 29 j man ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Willem Godthelp Harlingen huistimmerman 26 j man ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Willem Godthelp Harlingen huistimmerman 26 j man ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Albert Godthelp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Albert Godthelp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Catharina Godthelp Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Catharina Godthelp Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Gatske van Straten Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Rommert de Jager Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Antie de Jager Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans A Posthuma Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Foekje C Faber Harlingen 57 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Maatje Faber Harlingen 60 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Jacob Numan Stralzand zeeman 28 j man gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
C-026 Voorstraat Grote Bredeplaats 33 Philippus R Snijder Harlingen tabaksfabrikant 22 j man ongehuwd protestant 1-79
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Aafke de Groot Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-76
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Sjoerd van Hoften Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-76
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Douwe Dijkstra Pietersbierum geen 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-77
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Djieuwke Jansen Harlingen 50 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-77
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Jan Dijkstra Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-77
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Willemke Dijkstra Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-77
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Hille de Weerd Harlingen 32 j man gehuwd protestant 2-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Akke Dorenja Almenum 32 j vrouw gehuwd protestant 2-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Frederik Brons Harlingen scheepstimmerman 28 j man gehuwd protestant 2-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Johanna Duyeman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Johs. Norberhuis Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 2-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Gerritje van der Schaaf Almenum 38 j vrouw gehuwd protestant 2-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Trijntie Liwei Ilpendam 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Folkert Jans Medemblik 45 j man gehuwd protestant 2-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Romkje Wiersma Wijnaldum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Jan Folkerts Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Trijntie Folkerts Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Jan S de Boer Harlingen scheepstimmerman 45 j man gehuwd protestant 2-76
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Cornelia Sanstra Leeuwarden 44 j vrouw gehuwd protestant 2-76
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Anna J de Boer Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Maayke de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Johanna de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Kaatje de Boer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Jantie Treinsma Harlingen geen 56 j vrouw weduwe protestant 2-76
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Tetje Hilverda Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Trijntie Hilverda Harlingen naaister 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Jetske Zwering Koudum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Tetje Schouman Lemmer 48 j vrouw gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Hiltie Schuitema Dokkum naaister 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Oebe O Siebesma Dongjum 29 j man gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Johanna Steenstra Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Fokje de Jager Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Willem de Jager Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Jetske Zwering Koudum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Tetje Schouman Lemmer 48 j vrouw gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Hiltie Schuitema Dokkum naaister 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Oebe O Siebesma Dongjum 29 j man gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Johanna Steenstra Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Fokje de Jager Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Willem de Jager Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-75
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Jacobus Oosterbaan Harlingen winkelier 50 j man gehuwd protestant 2-75
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Petronella Leurs Leeuwarden 51 j vrouw gehuwd protestant 2-75
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Nikolaas Oosterbaan Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-75
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Barend Oosterbaan Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-75
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Jacobus Oosterbaan Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-75
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jan Jans van der Woude Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jan Jans van der Woude Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jeltie Feddes Weidema Exmorra 29 j vrouw gehuwd protestant 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jeltie Feddes Weidema Exmorra 29 j vrouw gehuwd protestant 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Trijntie van der Woude Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Trijntie van der Woude Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Lolkje van der Woude Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Lolkje van der Woude Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Catharina Bisschop Harlingen winkeliersche 66 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Catharina Bisschop Harlingen winkeliersche 66 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Wiepkje Numan Harlingen 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Wiepkje Numan Harlingen 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Koosje Jansen Bolsward 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Koosje Jansen Bolsward 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Anna Jansen s Hertogenbosch 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Anna Jansen s Hertogenbosch 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Jochem Elias de Vos Amsterdam 72 j man gehuwd israëliet 2-40
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Grietje Yzaak de Groot Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-40
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Izaäk Jochum de Vos Amsterdam 28 j man ongehuwd israëliet 2-40
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Emanuel Jochem de Vos Amsterdam 23 j man ongehuwd israëliet 2-40
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Roelof van Wijk Harlingen horologiemaker 34 j man gehuwd protestant 2-75
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Hiltie Dijkstra Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-75
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Jan R van Wijk Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-75
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Trijntie van Wijk Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Pietje van Wijk Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Adolf Benj. Manck [Mank] Rotterdam zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-40
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Johanna Smid Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-40
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Anne Adolf Manck Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-40
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Reinskje Rintjes Harlingen geen 68 j vrouw weduwe protestant 2-40
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Jacob van Slooten Harlingen stadsbode 74 j man weduwnaar protestant 2-40
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Geertjie Wijga Harlingen vleeschhouwer 43 j vrouw weduwe protestant 2-75
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Willem Jager Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-75
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Yeke Jager Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-75
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Durkjie Wijga Dokkum 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
E-245 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 19 Marten Riewald Harlingen kuiper 34 j man weduwnaar protestant 2-40
E-245 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 19 Ruurd Riewald Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-40
E-245 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 19 Aukje Riewald Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-40
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Jenna van der Burgh Harlingen* naaister 44 j vrouw weduwe protestant 2-74
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Anna [van der] Slaphak [Burgh] Harlingen* 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Willemke [van der] Slaphak [Burgh] Harlingen* 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Engeltie [van der] Slaphak [Burgh] Harlingen* 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Antje Zomer Parrega* 71 j vrouw weduwe protestant 2-74
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Lutske [Luitsche] Durks Harlingen* 54 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Elias [Leyes] Durks Harlingen* 26 j man ongehuwd protestant 2-74
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Durk de Wit Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-74
E-246 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 21 Sytse van der Brug Harlingen verwer 25 j man gehuwd protestant 2-41
E-246 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 21 Grietje Tichelaar Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-41
E-246 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 21 Jan van der Brug Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-41
F-169 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 22 Pierkje Broersma Harlingen geen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
F-169 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 22 Rinske Broersma Harlingen 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Fedde Innes Wijga Makkum bakker 35 j man gehuwd protestant 2-41
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Grietje Schoonhoven Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-41
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Wiebe Feddes Wijga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-41
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Atje Feddes Wijga Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-41
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Akke Mozes van der Gaast Harlingen 37 j vrouw weduwe protestant 2-41
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Elisabeth Moor Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-41
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Anne Wytses Blom Harlingen bakker 45 j man weduwnaar protestant 2-74
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Wytze Blom Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-74
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Grietje Blom Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Geetruida Kok Harlingen 19 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-74
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Job J Adema Harlingen kuiper 49 j man gehuwd protestant 2-127
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Yfke de Vries Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 2-127
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Rindert van der Hoef Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-127
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Johannes van der Hoef Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-127
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Hyke van der Hoef Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
G-190 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 26 Hiske Dijkstra Midlum 48 j vrouw weduwe protestant 2-126
G-190 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 26 Pietje Zijlstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-126
G-194 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 27 Pieter Kerkhoven Harlingen timmerman 24 j man ongehuwd protestant 2-127
G-194 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 27 Grietje Kerkhoven Harlingen naaister 31 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
G-194 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 27 Lijsbert Kerkhoven Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Fokeltie S de Boer Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Fokeltie S de Boer Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Hein Rozendal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Hein Rozendal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Aaltie F de Vries Leeuwarden geen 69 j vrouw weduwe protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Aaltie F de Vries Leeuwarden geen 69 j vrouw weduwe protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Trijntie Schanstra Leeuwarden 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Trijntie Schanstra Leeuwarden 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-126
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Johannes Potting Harlingen horologiemaker 47 j man gehuwd rooms katholiek 2-127
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Janke Reindersma Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-127
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Bauke J Potting Harlingen gleibakkerschild. 18 j man ongehuwd protestant 2-127
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Elisabeth Potting Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Willem Oenes Visser Harlingen zeilmaker 33 j man gehuwd protestant 2-126
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Minke F de Vries Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-126
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Oene W Visser Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-126
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Frans W Visser Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-126
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Jacobus Visser Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-126
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Grietie Visser Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-126
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Aaltie Visser Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-126
G-196 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Hulst mandemaker 69 j man gehuwd protestant 2-127
G-196 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Guikje Klaases Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 2-127
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Bernardus Spandauw Harlingen schippersknegt 46 j man gehuwd protestant 2-127
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Durkje J Dekker St Anna 41 j vrouw gehuwd protestant 2-127
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Akke Spandauw Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Imkje Spandauw Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Geertje Spandauw Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Willem Veldhuis Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-127
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Maria Klumper Harlingen 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-127
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Franciskus Veldhuis Harlingen stoelwinder 25 j man ongehuwd rooms katholiek 2-127
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Johannes Veldhuis Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-127
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Harmanus Veldhuis Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-127
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Elisabeth Veldhuis Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-127
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Meile van der Molen Harlingen schoenmakersknegt 56 j man gehuwd protestant 2-126
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Geertje Zwolstra Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 2-126
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Aafke van der Molen Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-126
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Pietje Meyer Harlingen naaister 48 j vrouw gehuwd protestant 2-126
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Jacoba van Akkeren Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-126
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Ipke Butter Stavoren geen 44 j man gehuwd protestant 2-128
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Aaltie Tuinstra Almenum 48 j vrouw gehuwd protestant 2-128
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Jan Butter Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-128
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Wybe J Feenstra Harlingen schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 2-125
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Antie S Krol Dokkum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-125
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Antie S Vink Leek 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-125
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Geertje Feenstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-125
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Frans Kordel Franeker 43 j man gehuwd protestant 2-128
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Doetje de Wit Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-128
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Jantie de Groot Franeker 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Johanna Cathara. Brok Kampen naaister 37 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Jacob H Tolsma Wijnaldum panbakker 35 j man gehuwd protestant 2-128
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Wikje Bern. Kroes Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-128
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Dirk Sieds de Wit Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-128
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Martinus Hovenier Harlingen trekveerschipper 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-125
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Susanna Schrage Bolsward 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-125
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Rintie Jelles Dijkstra Blauwhuis timmermansknegt 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-125
G-201 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 37 Johan G Keyzer Brunia in Duitschland inl. kramer 62 j man gehuwd protestant 2-128
G-201 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 37 Neeltie Poort Nieuwendam 58 j vrouw gehuwd protestant 2-128
G-201 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 37 Cornelis Keyzer Harlingen zaakwaarnemer 20 j man ongehuwd protestant 2-128
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Jacobus Oedses Wijma Augustinusga 38 j man weduwnaar protestant 2-125
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Fokke Wijma Oostermeer 14 j man ongehuwd protestant 2-125
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Oeds Wijma Oostermeer 9 j man ongehuwd protestant 2-125
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Ybeltie Wijma Oostermeer 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-125
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Geeske Wijma Makkum 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-125
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Foekje W Schoninga Makkum 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-125
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Jettie B Tolsma Leeuwarden 42 j vrouw weduwe protestant 2-128
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Jacob Noordbeek Harlingen zaagmolenaar 14 j man ongehuwd protestant 2-128
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Bauwke Noordbeek Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-128
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Antie Noordbeek Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Trijntie Noordbeek Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Fokke Klein Harlingen brouwersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-124
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Baukje de Jong Holwerd 40 j vrouw gehuwd protestant 2-124
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Albert Klein Franeker timmerknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-124
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Christoffel Klein Franeker kuipersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-124
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Zake Klein Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-124
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Ate Klein Harlingen 4 m man ongehuwd protestant 2-124
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Saakje Klein Franeker 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Antie Klein Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Aaltie Hendriks Sapmeer geen 74 j vrouw weduwe protestant 2-125
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Frederik Metting Winschoten werkman 61 j man gehuwd protestant 2-125
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Hiltie Bouwman Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-125
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Karel Metting Amsterdam varensgezel 23 j man ongehuwd protestant 2-125
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Janke Rijpstra Harlingen 55 j vrouw weduwe protestant 2-125
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Sybe Weidema Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-125
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Durkje Westerbaan Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-125
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Cornelis Weidema Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-125
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Jeltie de Wit Dronrijp geen 72 j vrouw weduwe protestant 2-125
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Vogeltie Hollander Makkum geen 58 j vrouw weduwe protestant 2-125
G-203 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 41 Hiske de Groot Harlingen winkeliersche 51 j vrouw weduwe protestant 2-128
G-203 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 41 Alida Koestra Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Arjan J Poort Harlingen koopman 63 j man gehuwd protestant 2-124
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Jantie Korper Harlingen [heerenknegt] 62 j vrouw gehuwd protestant 2-124
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Johannes Poort Harlingen herenknegt* 26 j man ongehuwd protestant 2-124
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Hylke Poort Harlingen ondermeester 24 j man ongehuwd protestant 2-124
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Jan Poort Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-124
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Cornelia Poort Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Anne D van Vliet Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Sara P Bleker Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Dirk van Vliet Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Pieter van Vliet Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Djeuwke van Vliet Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Frederik Wiersma Harlingen schoenmaker 42 j man gehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Janneke Tadema Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Hylke Wiersma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Yetje Wiersma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Trijntie Wiersma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Elisabeth Wiersma Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Djeuwke Wiersma Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-124
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Albert Jacobs van Eeken Harlingen koopman 26 j man gehuwd protestant 2-123
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Sara Kindermans Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 2-123
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Bregtje van Eeken Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-123
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Baukje van Eeken Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-123
F-108 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1 Robijn R Zijlstra Harlingen blokmaker 50 j man gehuwd protestant 2-61
F-108 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1 Wemeltie Hogenbrug Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-61
F-108 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1 Sjouwkje Zijlstra Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Jacob R de Boer Wildervank herbergier 55 j man gehuwd protestant 2-61
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Sybrigje Zijlstra Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-61
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Reinder de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-61
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Berentje de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Syberen Dijkstra Harlingen gleybakker 28 j man gehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Trijntie de Vries Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Gerben Dijkstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Martinus Dijkstra Harlingen 10 w man ongehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Dirkje Dijkstra Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Cristiena Dijkstra Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Hans Jacobs in Noordwegen matroos 49 j man gehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Baukje Kramer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Paulus Jacobs Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Rinske Jacobs Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Geertje Kramer Stavoren 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Jansje Cristiaans Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Grietje Kaspers Harlingen 38 j vrouw weduwe protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Martinus de Groot Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Haye G de Boer Harlingen 48 j man weduwnaar protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Geertje Smit Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Antie Freerks Smit Makkum 49 j vrouw weduwe protestant 2-62
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Freerk Leyenaar Makkum 15 j man ongehuwd protestant 2-62
F-111 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 5 Pieter Jans de Groot Harlingen molenaarsknegt 31 j man gehuwd protestant 2-62
F-111 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 5 Anna Jans Panbakker Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-62
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Eelke Jans Wagenaar Harlingen verwer en glazemr. 37 j man weduwnaar protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Jan Wagenaar Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Petrus Wagenaar Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Cornelis Wagenaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Hubert Wagenaar Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Henke Wagenaar Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Maria Bosma Harlingen huishoudster 47 j vrouw ongehuwd protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Maria Kallenborn Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Sikke Nauta Harlingen schoemaker 28 j man gehuwd protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Jantie Nieuwenhuis Steenwijk 33 j vrouw gehuwd protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Watze Nauta Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Gerardus Nauta Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-60
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Anna Magritta Nauta Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-60
F-112 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 7 Jan Pieters de Groot Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-62
F-112 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 7 Janne Ruitenbach Franeker 80 j vrouw weduwe protestant 2-62
F-112 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 7 Dirkje Braaksma Harlingen 38 j man ongehuwd protestant 2-62
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Adam Thijs Stoker Harlingen 52 j man weduwnaar protestant 2-59
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Marten Stoker Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-59
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Betje Stoker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Siene Stoker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Riekje Stoker Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Fruitje Stoker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Johannes Margadant {Margadank] Harlingen 49 j vrouw weduwe protestant 2-59
F-098 Ossemarkt </