Harlingen, huiseigenaren 1862 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 4249)

illustratie huiseigenaren 1862 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 4249)
Na het in gebruik nemen van de kadastrale registratie in 1832 - zie daarvoor: Huiseigenaren 1832 - bleef men natuurlijk doorgaan met bouwen, splitsen, samentrekken, afbreken, kopen en verkopen. Dit werd voortaan bijgehouden via het Kadaster. Maar het Kadaster publiceert uit zichzelf niets, het registreert alleen.

De Gemeente Harlingen vond het daarom een goed idee om een soort tussenstand uit te geven, met daarin de eigenaren van onroerend goed in 1862. Tevens waren daar nieuwere kadasternummers in te vinden dan in de toestand van 1832. Bijvoorbeeld het samentrekken of splitsen van een onroerend goed heeft namelijk al een nieuw kadastraal nummer tot gevolg. De nummers gingen in 1832 tot 2127, in deze uitgave is het hoogste nummer 2889. In de dertig jaar tussen 1832 en 1862 zijn dus om uiteenlopende redenen 762 nieuwe nummers uitgegeven.

In totaal hadden al deze onroerende goederen 856 eigenaren, die ik heb verzameld in een zgn. legger, een index op naam. Op die manier heb ik geprobeerd de warboel van verschillende schrijfwijzen van eigennamen weer een beetje in te dammen. Hieronder de weergave van deze legger.

Klik op een regel in onderstaande tabel om alle geregistreerde onroerende goederen van een persoon te bekijken. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.nummer voornamen familienaam aantal
1 Abe G. Abenga c.u. 1
3 erv. Hein Addens 1
4 Tjerk L. Adema 1
5 Rinske Agema 1
6 erv. Grietje C. Akkerboom 1
7 Pietertje Boon vrouw van O. Akkerboom 1
9 Jacobus Albada 1
10 Hendrik H. Alkema 1
11 Elisabeth Js. Alta 1
12 Klaaske Visser wed. J. Alta 1
13 Lieuwe Alta 1
15 Willem C. van Amerongen 1
19 Jan Appeldoorn 1
22 Jan P. van Arum 1
24 Atze D. Atsma c.u. 1
30 IJde P. Bakker 1
31 Jan Romkes Bakker 1
32 Lieuwkje van Slooten wed. M. Bakker 1
33 Taeke D. Bakker 1
34 Louw Balkstra 1
39 Tjalkje van Beemen 1
43 Engeltje IJpma vrouw van S. Beidschat 1
45 Okke S. Beidschat en mede eig. 1
48 Frederik H. Benning 1
49 Jacobus Bent 1
50 Jacobus Berndes 1
51 Jacob O. Bijlsma 1
52 Hiltje Bijlsma en mede eig. 1
53 Roelof A. Bisschop 1
54 Hein D. Blanksma 1
56 Johannes S. Bleeker 1
57 Klaas en Hendrik Johan Bleeker 1
59 Sjieuwke Westerbaan vrouw van A.R. Blijstra 1
60 Sijds G. Blok 1
61 Frans Blokmaker 1
62 Gerrit J. Blom 1
67 Hendrik J. de Boer 1
68 Jacobus de Boer 1
69 Jan Jakles de Boer 1
70 Jan L. de Boer 1
71 Johanna van Ghert wed. A. de Boer 1
72 Melis Sjoerd de Boer 1
73 Okke J. de Boer 1
78 Pieter H. de Boer c.u. 1
79 Pieter H. Bollema 1
80 IJbe Bolman 1
81 Hendrik H. Bolta 1
82 Johs. H. Bolta 1
83 Jan Bolte 1
84 Johann Bolte 1
87 Rinke Boomsma en mede eig. 1
90 erv. wed. C. Boonstra 1
91 Daniel Alberts Boonstra 1
93 Martje D. Boonstra en mede eig. 1
94 Eelke Bootsma 1
95 Haaije Bootsma 1
96 Tietje R. Bootsma 1
99 Pieter Bos 1
101 Sijbren Barends Bos en mede eig. 1
102 Maria Bosma 1
105 wed. Philippe A. Braams 1
106 Braams & Schaafsma 1
108 Frans Britsel & zoon 1
109 Pieter J. Broekema en mede eig. 1
110 erv. Broer Broersma 1
112 Ruurd H. Brouwer 1
113 Petrus Brouwer Jacz. 1
115 Steffen L. Brug 1
116 Thijs J. de Bruin 1
117 Albert J. van Bruining 1
120 Jacob Bulkerus 1
121 Christoffel Burgaard 1
124 Pieter Cool 1
125 Hendrik Damen 1
126 Jan Damen 1
127 Johannes Damen 1
128 Reinder Tj. Damen 1
129 Johannes Daum 1
133 Roelof H. Dieters 1
134 Hermanus van Dijk 1
136 Jacob Dijk 1
138 Jan S. van Dijk 1
139 Bauke S. Dijkstra 1
140 Dirk Jans Dijkstra 1
142 wed. Jan S. Dijkstra 1
144 Sake B. Dijkstra en mede eig. 1
145 Willem Dikmans 1
146 de Directie erfpachter 1
147 Nolle J. Dirks 1
148 Maria Dorn 1
149 Pieter van Dorpen 1
150 M. Douma 1
151 erv. Cornelis P. Draaisma 1
153 Jan H. van Droge 1
157 Sijbrandus J. Drost 1
158 Sipke W. Duif 1
159 Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Duiker 1
161 erv. Pieter Duinmeijer 1
162 Frederikus R. Duman 1
165 Eeltje D. Eelkema 1
166 erv. Roel H. Eijgelaar 1
167 Johan Eilerts 1
169 Petrus Ens 1
171 Eelke Pieters Faber 1
175 Pieter Tj. Faber 1
176 Tetje Visser wed. R. Faber 1
179 Trijntje Feersma 1
180 wed. Jan Fekkes 1
181 Johannes Filbach 1
182 wed. Frans H. Fluks 1
183 Henricus Fluks 1
185 Allegonda J. Brouwer vrouw van F. Foekens 1
187 Aafke Ingena Fontein 1
188 Hendrik Fontein 1
191 Anna Maria Hannema vrouw van F. Fontein DPz. 1
193 Dirk Fontein Pietersz. 1
195 Bauke van der Gaast 1
196 de North of Europe Gazlight and Coke Company te London 1
197 Sijbren Gebel 1
198 erv. Sijbren Gebel 1
199 Johannes Geelof n.f. 1
200 Pieter Jacob Geijkema 1
201 Hendrina Meijer, wed. J. Gelinde 1
210 erv. N.F. Giel 1
211 Jan van Glinstra jr. 1
213 Egbert Godthelp 1
214 Gerrit H. Smit en Egbert Godthelp 1
215 Andries van der Gonggrijp 1
216 Cornelis G. Gonggrijp 1
217 Hendrik Gonggrijp 1
218 Petronella Gonggrijp 1
220 Klaas J. Gorter en vrouw 1
221 Tjeerd S. Gosliga 1
223 Harmen de Graaf 1
224 Johannes J. Groen 1
227 wed. Hein Tj. de Groot 1
228 Hermina de Groot 1
229 Jacob S. de Groot 1
230 Jan S. de Groot 1
232 erv. Klaas Jans de Groot 1
233 Rein J. de Groot 1
234 Servaas de Groot 1
235 erv. Simme J. de Groot 1
236 Tjitze de Groot 1
237 Jacob Groothuis 1
238 Dirk Haagsma 1
239 Klara Haagsma 1
241 Friedrich Hagemann 1
243 Paulus Haitsma 1
244 wed. Pieter Hamers 1
245 Petrus Hamstra 1
246 Pieter C. Hamstra 1
251 Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema 1
253 Eppe Harkema 1
255 Stoomboot-Reederij Harlingen 1
256 Abraham Harmens 1
262 Johannes Hartman c.u. 1
265 Aafje J. van der Heide 1
266 Lammert Heiner 1
267 Ruurd Hellema 1
269 Roelof Helmers 1
271 Hette W. Hettema 1
273 Jacob IJdes Hettema voor Taeke Hettema 1
274 Meindert Hibma c.u. 1
275 Helena Tj. Hiddema en mede eig. 1
276 Foekje J. Hiddema en zuster 1
277 Teije Hilarius 1
278 Watze T. Hilarius 1
279 Willem Hilarius 1
280 erv. Rint O. Hilwerda 1
283 Hendrik H. Hodde 1
290 Bouwe Hoeksma 1
291 Sijbrand Hoekstra 1
293 erv. Jan F. Hoekstra c.a. 1
295 Grietje Wijnalda vrouw van B.J. Hoffinga 1
296 Geertje Wijma wed. Hofhuis 1
299 Marten van Hoften 1
300 Oege van Hoften 1
301 Aafke Hofmans wed. J. Hollander 1
302 Taekle D. Hollander 1
304 Daniel S. Hollenga en mede eig. 1
305 Johan Holsderber 1
306 Ulbe Holsderver 1
309 Harke P. Hoogerhuis 1
312 Simon van der Hout 1
313 Abel P. van der Hout c.u. 1
314 Vereeniging Houtkoopers-Zeehandelaren 1
318 W. Houtsma 1
319 Petronella Houtsma c.s. 1
320 Martinus Hovenier 1
322 Herre H. Huitema 1
323 Joachim IJ. Huizinga 1
324 Jan van Hulst 1
327 Bonne G. IJlstra 1
330 Henricus IJzendijk 1
332 Johannes J. Jager 1
334 Murk Johs. de Jager 1
336 Harmen Jans Jans 1
339 Michiel A. Jentink 1
340 wed. Douwe Tj. de Jong 1
342 Jan Poppe de Jong 1
343 Johs. K. de Jong 1
344 Klaas D. de Jong 1
346 Sijger J. de Jong 1
347 Sikke Johs. de Jong 1
348 Willem P. de Jong 1
350 Barbera L. Tolsma wed. Jorritsma 1
351 Cornelis Kalis 1
354 Maria Kallenborn 1
356 wed. Elkan J.L. Kan 1
357 Harmen Keijzer c.u. 1
358 Geertje Anthonie Keimper 1
359 Gereformeerde Kerk 1
360 Bauke Tj. Kerkhoven 1
362 erv. Johannes Kerkhoven 1
363 Theodurus Kerkhoven en mede eig. 1
365 Jan Kisjes 1
366 Maria van Klaveren 1
367 Sake Klein 1
368 Sake Klein en mede eig. 1
370 wed. W.R. Kleinvogel 1
371 Hermanus Klumper 1
372 Anne Antonus Knipper 1
373 Anthonij H. Knipper 1
374 Martinus Knipper 1
375 Jantje N. van der Wal wed. L. Knol 1
377 Anthonij Knuise 1
378 Cornelis Knukkel 1
380 Geertje Bouwknegt wed. A. Koopmans 1
381 Meinardus R. Koopmans 1
382 Jacobus Koster 1
383 Schelte Krako 1
384 Sijtse A. Kreil 1
386 Elske Jans Kroese 1
387 Gerrit J. Kroese 1
391 erv. G.D. Krol 1
392 Albert J. Kuiper 1
394 Simon K. Kuipers 1
396 Coenraad Kun 1
397 Sijtse van der Laan 1
402 Sijtske Langendijk 1
405 Johs. J. Langenhorst 1
407 Elske Kroese vrouw van Meindert Lap 1
408 Janke Larooi 1
410 Cornelia A.M.F. Ledel 1
412 Klaas W. Leeksma 1
415 Coenraad Leers 1
417 Doeke J. van der Leij 1
418 Jelte D. van der Leij 1
419 Cornelis P. Leijen 1
420 Willem Lichtendahl en mede eig. 1
421 Martinus H. van Lieuwma c.u. 1
423 Germen van der Linde 1
427 de Firma B. van Loon en zoon 1
431 Justus Hendrik van Loon en mede eig. 1
432 wed. L.J. van Loon 1
433 Johannes Louer 1
434 Minne Lovius 1
436 wed. Henricus A. Lunter 1
438 Adolf Benjamin Mank 1
440 Anna Kroese vrouw van Joseph Roelof Markestein 1
441 Bartle W. van der Meer 1
443 Ids van der Meer 1
444 Simme O. van der Meer 1
445 erv. Jan M. van der Mei 1
446 Jan J. van der Meij 1
448 Gerben Meijer 1
450 Gerben Meijer en mede eig. 1
452 Johs. H. Mentz 1
455 Jacob Metzelaar 1
459 Trijntje van Kampen wed. B. van der Meulen 1
460 Willem van der Meulen c.u. 1
462 Janke Miedema 1
464 Douwe Minnema 1
465 Gosse D. Minnema 1
466 Petrus Lodewijk Mirande Pz. 1
469 Dirk H. van der Molen 1
470 Thijs M. van der Molen 1
471 Jacob S. Molenaar 1
473 Dirk C. Monsma 1
475 IJsbrand Kl. Mulder 1
480 Marius Nauta Peters 1
482 Johs. J. Nielsen erfpachter 1
483 Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig. 1
486 erv. Jacob J. Noordkamp 1
488 wed. Dirk Numan 1
490 Pieter B. Oldenburger 1
491 Jan Olivier 1
494 Berend Oosterbaan 1
495 Klaas van Oppen 1
497 F. Osinga 1
498 Koenraad Oswald 1
499 R. Oswald en vrouw 1
501 Tjeerd Ouendag 1
502 Reinder Pan 1
503 erv. Taeke Panbakker 1
504 Gibert F. Parant 1
507 Oepke Parma 1
508 C. Pasma 1
509 Aukje Lantinga wed. Peaux 1
510 Lucas Peereboom 1
511 Roelof A. Peijzel 1
512 Cornelis R. Peijzel 1
513 Everhardus W. Petersen sr. 1
514 Bote W. Pieksma 1
515 Hielke Pieksma 1
517 wed. Broer J. van der Plaats 1
520 Geertje G. Plat 1
521 Geertje Jobs Plekker 1
522 Gooitje J. Ploeg 1
523 Gooitze J. Ploeg 1
526 Steven Pohlman 1
529 Jan Poort 1
531 Pieter Popta 1
532 Trijntje F. van der Stel vrouw van J. van der Post 1
534 Geertje Anthonie Posthuma 1
535 Jetze Posthuma c.u. 1
537 Petrus Posthuma 1
539 Jan P. Posthumus 1
540 Jurjen Posthumus c.u. 1
542 Hillebrand Johs. Postma 1
543 Johannes S. Postma 1
544 Hilbrandus G. Pot 1
545 Johanna Potting en mede eig. 1
546 Harke Pottinga 1
549 Jouke van Rees 1
550 erv. Tjalke van Rees 1
552 erv. Hessel D. Reidsma 1
553 M. Reinalda 1
555 Sipke P. Reitsma 1
557 Marten Sijbes Bijlsma & IJnse K. Renema 1
558 Aagje Repko 1
559 erv. F. Repko 1
560 erv. Th.J. Repko 1
561 Cornelis T. Reus 1
562 Jurjaan Riesberg 1
563 Marten Riewald 1
564 Marten R. Riewald 1
565 Karel F. Rigter 1
566 Frederik R. Rijf 1
568 Hendrik G. Rikkers 1
569 erv. Murk H. Ringnalda 1
571 Henricus Rinkes 1
573 Pieter H. Robijn en mede eig. 1
574 Anthonij G. Robinson 1
575 Andries Rodenhuis 1
578 Albertina van Altena wed. IJ. Rodenhuis Bz. 1
581 erv. Douwe K. Roedema 1
584 Jan Roodbeen 1
586 Cornelis Roozendaal 1
589 Rinse A. de Ruiter 1
591 Iver F. Salvesen 1
592 Pieter Marten Schaaf 1
600 Rinke Schaafsma 1
601 Tjalling Schaafsma 1
602 Sipke Schellingwou 1
606 Johannes Schimmelpenning 1
608 Bens G. Schipper 1
609 Grietje & Reintje Schokker 1
612 Janna J. van Keulen vrouw van Engele J. Schoonbergen 1
614 W. Schoonhoven 1
616 Albertus van der Schoot 1
617 Cornelis van der Schoot 1
620 erv. H. van Schouwenburg 1
623 Martha van Schouwenburg 1
624 Harmanus Schrage 1
627 Tjerk D. Siebesma 1
629 Hendrik Simonsz 1
631 Abe Thomas van Slooten 1
633 Gooike A. van Slooten 1
635 Minne B. van Slooten 1
636 Thomas van Slooten 1
637 wed. Monte van Slooten en kind. 1
638 Jacob Sloterdijk 1
639 Albertina A. Sluik en mede eig. 1
641 Hendrik A. Sluik en mede eig. 1
643 Reinder A. Sluik 1
644 Goris Sijbren van Smeden 1
645 Gerrit H. Smit 1
646 E. Godthelp en Gerrit H. Smit 1
647 Daniel Snijder 1
649 Tjalke Ates Snip 1
650 Roelof Snoek 1
651 Leden der Societeit Zeeburg 1
652 Anna S. Spannenburg 1
653 erv. G.S. Spannenburg 1
654 Gerrit R. Spoelstra 1
657 Dirk Stastra 1
659 Sjoerd R. Steensma 1
660 E.H.J.A. Stevens 1
662 Outger Stienstra n.f. 1
664 Pietje Tj. Stoker 1
665 Klaas M. Stolte 1
668 Jacob A. van der Straten 1
669 Tamme Stuul 1
670 Albert Stuur 1
673 Catharina Hanekamp wed. Johannes G.N. Termeer 1
674 erv. Johs. G.N. Termeer en mede eig. 1
675 Johs. G.N. Termeer en mede eig. 1
677 erv. Cornelis J. Teves 1
679 Haije H. Tigchelaar 1
681 IJep Tigchelaar 1
682 Meinte H. Tigchelaar 1
687 F. Feijtama Tjallingii 1
689 Anna Jacobus Tolsma 1
691 Rigtje Tolsma en mede eig. 1
692 Taede Tolsma en mede eig. 1
693 Lubbert J. Torenbeek 1
696 Jan Trompetter 1
697 Simon D. Trompetter 1
698 Catharina de Boer vrouw van H. Tuimelaar 1
699 Evert Tuinhout 1
700 Foppe Tuinhout 1
703 erv. Douwe Tuinstra 1
704 Willem Freerks Unia 1
709 erv. Gerrit J. Veenstra 1
710 Popkjen G. Veenstra 1
711 Jan C. van der Veer 1
713 Ruurd Jappes van der Veer 1
715 erv. Willem J. van der Veer 1
717 Gerrit van Velden 1
718 Geertje Valderpoort wed. M. Vellinga 1
720 Sipkje A. Koolker wed. G.W. Vellinga 1
723 erv. H. Vettevogel 1
724 Jelle H. Viersen 1
725 Obbe Vinkelbos 1
726 Michiel Hendrik Vis 1
727 Eva van der Linde vrouw van Douwe Visser 1
729 Jantje Vogelzang vrouw van Jacob Visser 1
730 Johanna Boom wed. R. Visser 1
731 Reinder Tj. Visser 1
733 Douwe S Visser en mede eig. 1
734 Pieter Vlaskamp 1
735 Harmen J. van Vliet 1
737 Rinse van Vliet 1
740 Boele de Vries 1
742 Douwe W. de Vries 1
745 Foppe de Vries 1
746 Gerke de Vries 1
749 Hendrik J. de Vries 1
750 Herre D. de Vries 1
752 Hijlke H. de Vries 1
753 Jacob A. de Vries 1
754 Jacob de Vries 1
755 wed. Jacob H. de Vries 1
756 Jacob Kl. de Vries 1
757 Jan David de Vries 1
758 Klaas J. de Vries 1
760 Willem Pieters de Vries 1
761 Pieter de Vries Binksma en mede eig. 1
767 Willem Wagenaar 1
770 Nanning N. van der Wal 1
773 Gerardus Hermanus Weddelooper 1
775 erv. Dirk van der Wei 1
778 Eva van der Weide 1
779 Hendrik van der Weide 1
780 Jan H. van der Weide 1
781 Hendrik van der Wel 1
782 Sijtske Wellinga en mede eig. 1
783 Jacobus Wentholt 1
785 Andries van der Werf 1
787 Bauke van der Werf 1
788 Diedertje Meinsma wed. van der Werf 1
790 Hendrik van der Werf 1
791 Jacob van der Werf 1
792 Klaas A. van der Werf 1
794 Klaas van der Werf c.u. 1
795 Klaas van der Werf c.u. 1
800 Ids Wiarda en mede eig. 1
803 Anne G. Wielenga 1
810 Wijbe F. Wijga 1
811 Fokke Wijma 1
815 Aaltje F. Wijngaarden 1
816 Jan P. Wijngaarden 1
817 Jelte Egberts de Wilde 1
818 Rinse W. de Wilde 1
819 Tjitse de Wilde 1
822 Armvoogdij van Witmarsum 1
824 Johs. H. Witte 1
826 Teunis J. Wobma 1
828 Eede Jans van der Woude 1
829 Jan H. van der Woude 1
831 Hendrik Oedses Wouwenaar 1
835 Ate P. Zaagstra 1
836 J.A. Zaal Stroband 1
837 Dirk R. van der Zee 1
838 erv. Haije G. van der Zee 1
839 Jacob Alderts van der Zee 1
842 Gerben A. Zeilmaker 1
843 Germen Zeilmaker 1
844 Jacob Zoete 1
846 Harlinger Zoutbranders 1
847 erv. H. Zwaal 1
848 Jurjen F. Zwaal 1
849 Otto Jurriaan Zwaal 1
850 Schelte Zwaal 1
851 Willem L. Zwaal 1
852 Willem S. Zwaal en mede eig. 1
853 Jan L. Zwaal en vrouw 1
855 Hilbrand Zwanenburg 1
8 Eeltje Akkerboom en mede eig. 2
23 Pieter J. Asbeek 2
27 Pieter Josephus Bakema 2
28 Berend G. Bakker 2
29 Dirk Taekes Bakker 2
40 Jacob de Beer 2
55 Douwe R. Bleeker 2
63 Dirk de Boer 2
65 Franciscus de Boer 2
66 Hendrik F. de Boer 2
74 Rinnert J. de Boer 2
75 Siebe W. de Boer 2
76 Sijtze P. de Boer 2
85 Bernardus Bonnema 2
88 Paulus Boone 2
92 Neeltje G. Posthuma wed. G.K. Boonstra 2
97 Janna Lucia Dekker wed. A.A. Borger 2
98 Antje C. de Haas vrouw van S.B. Bos 2
107 Willem Brandi 2
111 Doede van der Hout Brouwer 2
114 Sijtse J. van der Brug 2
118 erv. wed. Rommert H. Bruinsma 2
119 Foeke Buitenrust 2
123 Isa?c Hartog Cohen 2
130 Siebe J. Dekker 2
135 Himkje J. van der Laan vrouw van J.J. Dijk 2
143 Sipke T. Dijkstra 2
155 Hein H. Drost 2
156 Pieter Johs. Drost 2
170 erv. Dirk H. Faber 2
173 Hidde Faber 2
174 Jan Faber 2
178 Pieter Cornelis Farret 2
190 Freerk Fontein DPz. 2
194 Jan Fontein Tuinhout 2
205 Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente 2
206 Hervormde Gemeente 2
209 wed. Pieter van Getzen 2
222 Michiel Goslings 2
226 erv. Cornelis J. de Groot 2
231 Klaas Jans de Groot 2
240 Douwe de Haan 2
252 Martinus H. van Hardorff 2
259 Cornelis Harmens en mede eig. 2
263 Barend Nathan de Hartogh 2
264 Felix en Jan Heeger 2
268 Hendrik Georg Helmer 2
272 Jacob IJdes Hettema 2
282 Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Hobma 2
287 Salomo Levi van der Hoek 2
288 Lourens Hoekers 2
289 Lourens Hoekers en mede eig. 2
294 Brand Jans Hoffinga 2
297 Hendrik S. Hofhuis 2
298 Coenraad van Hoften 2
307 Pieter J. Holstein 2
326 Aafke Tuinhout wed. W.H.Bouricius van Idema 2
329 Nicolaas IJzenbeek 2
333 Johs. J. Jager 2
337 erv. Jan Jaspers 2
338 Jouke Jelgerhuis Swildens 2
345 Reinder Doris de Jong 2
349 Walke Jonker 2
352 Doetje Stephani vrouw van Cornelis Kalis 2
355 Trijntje van Kampen en mede eig. 2
364 erv. Jacob J. Kiel 2
369 Jan Pieters Kleinvogel 2
376 Johanna P. Knorre 2
379 Harm Harms Kok 2
385 Taeke Krijtenburg 2
388 Jan Kroese 2
395 Waltje Kuipers 2
398 Auke D. Laansma 2
399 Aron Daniel Labes 2
401 Egbert Land 2
406 Meindert K. Lap 2
409 Evert Lautenbach 2
414 Gerardus Leemkoel 2
416 Jo?l Simons de Leeuw 2
424 Hartog S. van der Linde 2
435 Henricus A. Lunter 2
437 Andries Magr 2
439 Joseph Roelof Markenstein 2
453 Hendrik Minnes Merkelbach 2
456 Pieter Tj. Metzelaar 2
457 Sibbeltje S. de Vries wed. Tj.P. Metzelaar 2
461 Jan Fokkes Miedema 2
463 Simon Miedema 2
467 Wijnand Modders 2
468 Frederik Mol 2
474 Pieter H. Mooiman 2
476 Jan G. Munneke 2
478 Folkert Ates Nauta 2
479 erv. Pieter W. Nauta 2
485 Jacob J. Noordkamp 2
506 Wolf Friedman Parfumeur 2
518 Broer Klazes Plantenga 2
524 Rinske Douma wed. J. Ploeg 2
525 Pieter J. Poelstra 2
527 Jan Poll 2
530 Catharina Tjallingii wed. dr. S. Popta 2
541 Kornelis Posthumus 2
548 Sjuck Jans Radersma 2
551 Marie G. van der Meulen vrouw van H. Regter 2
554 Jan K. Reitsma 2
567 het Rijk 2
570 Anne Feddes Rinkema 2
590 Jacobus Johs. du Saar 2
593 Job S. van der Schaaf c.u. 2
594 Atze Sjoerds Schaafsma 2
595 Maaike Boon vrouw van Atze Sjoerds Schaafsma 2
599 Poppe Tj. Schaafsma 2
603 Allart Scheltinga Oosterbaan 2
607 Abe G. Schipper 2
610 Kaspar Johs. Schokker 2
615 Willem Schoonhoven 2
626 Hermanus Siderius 2
628 Cornelis Pieters Simonsz 2
632 Antje R. Smit vrouw van Gooike A. van Slooten 2
634 Martinus H. van Slooten 2
642 Jan A. Sluik 2
655 Gerrit S. Spoelstra 2
656 Gerrit S. Spoelstra en mede eig. 2
658 Reinder Steeksma 2
666 Nicolaas T. Straatsma 2
671 Siebe Tacoma 2
672 Sijbren Takema 2
685 Karel Jans Timmer 2
694 Hidtje Tromp 2
702 Lourens B. Tuininga 2
706 Ate S. van Veen 2
707 erv. Nicolaas van der Veen 2
708 wed. Sjoerd A. van Veen 2
719 Jacob Tj. Vellinga 2
721 Aafke Tjallingii vrouw van mr. A.G. van Velsen Wiersma 2
722 Franciscus Velthuis 2
728 Hendrik Visser 2
736 Jan Harmens van 't Vliet 2
741 Dirk B. de Vries 2
744 Engele Pieters de Vries 2
748 wed. Hendrik J. de Vries 2
762 Jan Siebes de Vrij 2
764 Uilke S. de Vrij 2
765 Rinske P. Smit wed. J. Wadman 2
766 Eelke J. Wagenaar 2
768 Barend H. van der Wal 2
771 Klaas K. Wassenaar 2
772 Klaas K. Wassenaar sr. 2
777 Albert van der Weide en mede eig. 2
789 Elisabeth Joustra wed. Kl.A. v.d. Werf 2
793 Hendrik van der Werf c.u. 2
796 Andries van der Werff 2
797 Sibbele Westendorp 2
801 Simon Wiarda 2
805 Jan Wiersma 2
806 Dirk J. Wiersma c.u. 2
807 Enne Hendriks Wijga 2
809 Pieter C. Wijga 2
812 Laas L. Wijnalda 2
813 Reinder Tj. Wijnalda 2
814 erv. Sjoerdtje Wijnalda 2
820 Hendrik de Windt 2
821 Durk de Wit 2
825 Bonne W. Witteveen 2
830 Wopke S. van der Woude 2
834 Tjalke Zaagsma 2
845 Tjepke Zoete 2
854 Jan Jacobus de Zwaan 2
14 Dirk J. Alta en mede eig. 3
16 Lieuwe S. Anema 3
35 Hendrik J. Baron 3
38 Sicco Baron 3
41 Salomon M. de Beer 3
42 Jan F.V. Behrns 3
46 Sijtze Cornelis Beidschat 3
86 Jacob W. Bonnema 3
89 Cornelis Boonstra 3
100 Sijbren Barends Bos 3
122 Hendrik Burgerdijk 3
132 Anna Cornelia Dierckx en mede eig. 3
152 Ebele H. Drijfhout 3
164 Albert J. van Eeken 3
212 Albert Johs. Godthelp 3
242 Johs. Haijes c.u. 3
247 Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk 3
257 Annaeus Harmens 3
258 Cornelis Harmens 3
284 Nutte Hoedemaker 3
303 Daniel S. Hollenga 3
311 Jelle J. Horjus 3
316 Sipke Houtsma 3
321 Hendricus Huisman 3
335 Sijbrandus W. Jager 3
341 Hendrik de Jong 3
353 Froukje Swart wed. P. Kallenborn 3
393 Anke van der Brug wed. J. Klazes Kuipers 3
403 Ernst Georg Langenhorst 3
422 Aafke A. Zein vrouw van Martinus H. Lieuwma 3
425 Hendrik IJ. van Lint 3
429 Johan Hendrik W. van Loon 3
430 Justus Hendrik van Loon 3
447 Jouke D. van der Meij 3
477 Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjes 3
487 Okke Norel 3
500 Hermanus Ouendag 3
516 Gerrit Pierik 3
576 Sjoerd Rodenhuis 3
582 Herke D. Roedema 3
588 Watse Ruitenga 3
597 Jelger Schaafsma 3
598 Pier Schaafsma 3
604 Simon Pieter Schenkius 3
605 Jan S. Schiere 3
611 Engele J. Schoonbergen c.u. 3
621 Hendrik van Schouwenburg Jz. 3
622 Jan van Schouwenburg 3
630 Joseph Sinnema 3
661 Leonardus J. Stevens en mede eig. 3
667 Hans W. van Straten 3
678 Teves Jans Teves 3
680 Hendrik M. Tigchelaar 3
714 Tiete van der Veer 3
763 Uilke J. de Vrij 3
784 Nicolaas Wentholt 3
786 Bart Annes van der Werf 3
802 Oeke van der Werf wed. S. Wiarda 3
823 Johannes H. Witte 3
17 erv. Lieuwe S. Anema 4
26 Dirk Baanstra 4
36 Jurjen Baron 4
37 Petronella Baron 4
64 Douwe J. de Boer 4
137 Jan Jacobs Dijk 4
163 Frederik Ebeling 4
177 erv. Wijbe Faber 4
184 Foeke Foekens 4
219 Joseph Gorter 4
225 Gerhardus Groenewoud 4
270 Jan P. Hemstra 4
292 Freerk Hoekstra en mede eig. 4
317 Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsma 4
411 Hendrik Leeksma 4
413 Frans Leemkoel 4
428 Jacob L. van Loon 4
489 Bernardus J. van den Oever 4
505 Friedman Wolf Parfumeur 4
533 Evert Posthuma 4
536 Johannes F. Posthuma en mede eig. 4
538 J. & J. Posthumus 4
547 Dorothea Pottinga en mede eig. 4
579 wed. J. Rodenhuis en dochter 4
580 IJpeus Rodenhuis Pz. 4
596 Jan Pieters Schaafsma 4
613 Sjoerd Schoonhoff 4
618 Cornelis van der Schoot c.u. 4
684 Jan Timmer 4
690 Johannes Jacobus Tolsma 4
705 Gilles Valckenier 4
716 Cornelis van de Velde 4
743 erv. Douwe W. de Vries 4
774 Stads Weesvoogdij 4
798 Obbe S. Westra 4
799 Ids Wiarda 4
25 erv. Hijlke G. Aukes 5
47 Simon S. Beidschat 5
58 Anne R. Blijstra 5
141 wed. Jan Dirks Dijkstra 5
154 Bernardus H Drost 5
168 Johannes van Elst 5
204 Evangelisch Lutherse Gemeente 5
260 Wijger Harmens Cz. 5
315 Laas Houtsma 5
325 Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulst 5
331 IJke Jager 5
390 Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroese 5
404 Frederik Langenhorst 5
426 Catharina E. Bonraad wed. B. van Loon 5
454 Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaar 5
528 Sint Gerrits Pollema 5
556 IJnse K. Renema 5
587 Johs. W. Ruitenga 5
683 erv. Meinte H. Tigchelaar 5
739 Uilke K. Voordewind 5
776 Albert van der Weide 5
808 Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijga 5
856 Sjerp J. Zwanenburg en mede eig. 5
18 Siebren Tj. Anema 6
44 Okke Beidschat 6
77 Sjoerd J. de Boer 6
172 Hendrik H. Faber 6
192 Dirk Fontein Fz. 6
281 Sijbrand Hingst 6
286 Johannes van der Hoek 6
361 Hendrikus Kerkhoven 6
481 Wiebe Neijsingh jr. 6
484 Jacob Nontjes 6
519 Foppe Plantenga 6
577 Pieter Rodenhuis Az. 6
583 Hendricus Roester 6
585 Jacobus Cornelis Rooswinkel 6
663 Simon Stinstra c.u. 6
676 Cornelis J. Teves 6
712 Luitje van der Veer 6
2 Pieter Adama Zijlstra 7
186 Jan Foekens 7
202 Chistelijke Afgescheiden Gemeente 7
207 Isra?litische Gemeente 7
249 Leendert Hannema 7
400 Murk R. Lamminga 7
619 H. van Schouwenburg 7
625 Johannes Schrage 7
640 Hendrik A. Sluik 7
747 Gerrit H. de Vries 7
833 Sjoerd Zaagsma 7
840 Meindert van der Zee 7
841 Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zee 7
160 Lijkle Olphert Duiker 8
203 Doopsgezinde Gemeente 8
261 Harmens & Zonen 8
442 Dirk van der Meer 8
492 Daniël Oolgaard 8
496 van Oppens zonen 8
648 Hendrik Reinier Snijder 8
695 Solco Tromp Ageszoon 8
738 Maartje R. Voerman 8
759 Pieter de Vries 8
804 Jacob Alberts Wiersma 8
389 Lubertus Jans Kroese 9
701 Pieter Asmus Tuinhout 9
769 Marten Jelles van der Wal 9
308 Evert Sijtses Hoog 10
328 Jan S. IJzenbeek 10
449 erv. Gerben Meijer 10
493 Rinke Oorthuis 10
104 Philippe A. Braams 11
285 Adam L. Hoek 11
451 Johannes Meijer jr. 11
832 Redmer Oedses Wouwenaar 11
21 Roomsch Catholijke Armvoogdij 12
458 Hemmes van der Meulen 12
686 Dirk Tjallingii 12
751 Hidde Dirks de Vries 13
248 erv. Jacob Hanekuijk 14
472 Tjitsche Ages Tromp wed. O. Gorter Moll 14
572 Pieter Haijes Robijn 14
208 Roomsch Catholijke Gemeente 15
103 Pieter Gaeles Bouma 16
189 Jan Freerk Fontein 17
310 Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig. 19
250 Leendert Hannema en mede eig. 21
827 vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen 22
688 Frans van Esta Tjallingii 23
20 Algemeene Armvoogdij 25
732 Barend Visser & zoon 27
254 de Stad Harlingen 41
131 Hervormde Diaconie 73