Harlingen, adresboek van Friesland 1928

illustratie adresboek van Friesland 1928
Rond 1928 is in Leeuwarden uitgegeven een "Algemeen adresboek van de provincie Friesland, bewerkt naar de officieele gegevens van de 43 gemeenten in deze provincie", met daarin de "Namen van hoofden van Gezinnen en personen die een zelfstandige positie bekleden in de provincie Friesland, in de alphabetische volgorde gerangschikt naar de plaats hunner inwoning".

Voorin het boek staan de gegevens van de gemeenten. Voor Harlingen:
Burgemeester: L.A. van der Stok
Wethouders: A.E. Hannema en A. Meter
Leden van den Raad: W. Dokter, B. Drijfhout, G. van der Gaast, A.E. Hannema, J.L. Kort, J.J. Krol, T. Mellema, A. Meter, G. Morren, D. van der Ploeg, R. van Vliet, D. de Vries, A. van der Wal, H. Wijga, H.T. Witte.
Secretaris: P. Viëtor Sibinga
Ontvanger: A.J. Glastra van Loon

Het volledige adresboek is ingescand en te zien op de website van Tresoar maar daar kan alleen op plaatsnaam gezocht worden. Zoeken op eigennamen, adressen en beroepen is veel leuker en daarom heb ik de gegevens van Harlingen en Almenum overgenomen. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam beroep adres
S. Bauritius fabrikeur van suikerwerken -
IJ. Alkema schipper Aan Boord
R. Bergsma schipper Aan Boord
Kl. de Boer schipper Aan Boord
A. Bos werktuigkundig ingenieur Aan Boord
J. Bouma schipper Aan Boord
A. Deinum schipper Aan Boord
F. Deinum schipper Aan Boord
J. Deinum schipper Aan Boord
E. van Dijk schipper Aan Boord
H. Draaisma koopman Aan Boord
S. Draaisma koopman Aan Boord
J. Feenstra schipper Aan Boord
R. Feenstra schipper Aan Boord
D. Graafhuis schipper Aan Boord
S. Halbertsma schipper Aan Boord
K. Harkema schipper Aan Boord
S. Harkema schipper Aan Boord
R. Hoekstra grondwerker Aan Boord
J. Hofstra schipper Aan Boord
P. Hoolsema civiel ingenieur Aan Boord
P. de Hoop arbeider Aan Boord
W. de Hoop arbeider Aan Boord
O. Hovinga schipper Aan Boord
M. Kaan bankwerker Aan Boord
M. Karreman arbeider Aan Boord
G.J. Kaspers transportarbeider Aan Boord
H. Knol schipper Aan Boord
B. Koning schipper Aan Boord
E. Koning schipper Aan Boord
S. Kruisinga kapitein s.s. prof. buijs Aan Boord
G. Kuiken grondwerker Aan Boord
J. Molenaar schipper Aan Boord
C. Nielsen transportarbeider Aan Boord
J. Nieveen schipper Aan Boord
B. van Renswoude technisch ambtenaar z.w. Aan Boord
H. Scheltens schipper Aan Boord
K. Schneider stuurman Aan Boord
C. Schokker schipper Aan Boord
A. Schutte bankwerker Aan Boord
J. Seefat schipper Aan Boord
W. Sjoerdsma schipper Aan Boord
H. Sluman schipper Aan Boord
J. Snoodijk schipper Aan Boord
P. Spoelstra grondwerker Aan Boord
E. Spoelstra schipper Aan Boord
S. Steneker vrachtschipper Aan Boord
J.C. Toeter metselaar Aan Boord
J.A.D. v/d Veken machinedraaier Aan Boord
J. de Vrij opzichter zuiderzeewerken Aan Boord
A. Weiland schipper Aan Boord
A. Weiland schipper Aan Boord
W. Wietsma transportarbeider Aan Boord
G. Wouda schipper Aan Boord
F. Wouters schipper Aan Boord
H. Wouters schipper Aan Boord
S. Wouters schipper Aan Boord
B. v/d Zee schipper Aan Boord
T. Bakker onderbaas zuiderzeewerken Aan Boord Zuidoostersingel
P. de Bondt molenbaas Aan Boord Zuidoostersingel
D. de Wit landarbeider Aan de Rie 4
J. Jaspers transportarbeider Achterstraat 4
A. Nielsen betonwerker Achterstraat 5
R. Jorna visscher Achterstraat 6
J. Scheffer transportarbeider Achterstraat 7
F. Posthuma schilder Achterstraat 8
L. van Akkeren petroleumventer Achterstraat 9
J. van Slooten omroeper Achterstraat 10
H. v/d Meij zeeman Achterstraat 12
H. Werner transportarbeider Achterstraat 16
P. Posthuma verver Achterstraat 17
J. van Wier pakhuisknecht Achterstraat 18
J. v/d Meer kapitein Achterstraat 19
D. Roorda transportarbeider Achterstraat 21
S. Bos matroos Achterstraat 22
H. Godthelp sigarenmaker Achterstraat 28
G. Meijer cafehouder Achterstraat 31
D. de Wit werkman Achterstraat 33
R. Weewer matroos Achterstraat 34
L. Tichelaar grondwerker Achterstraat 35
J. de Groot schipper Achterstraat 36
O. Baarda varensgezel Achterstraat 37
H. v/d Heide bootwerker Achterstraat 38
P. Monsma plateelbakker Achterstraat 40
J. v/d Heide bootwerker Achterstraat 41
H. ten Brug metselaar Achterstraat 42
E. Baarda gardenier Achterstraat 43
P. Akkerman transportarbeider Achterstraat 44
O. de Jong veedrijver Achterstraat 49
K. Scheffers - Admiraal Stellingwerfstraat
J. v/d Wal gardenier Admiraal Stellingwerfstraat
Sj. Poelstra verver gasfabriek Admiraal Stellingwerfstraat
Tj. Meijer grondwerker Admiraal Stellingwerfstraat
C. Haan hoofdconducteur ned. sp. Admiraal Stellingwerfstraat
C. Haan koperslager Admiraal Stellingwerfstraat
J. Haan schoenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
A. Wielinga huisschilder Admiraal Stellingwerfstraat
A. Miedema melktapper Admiraal Stellingwerfstraat
G. v/d Bij machinist Admiraal Stellingwerfstraat
S. v/d Gaast sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
B. Ellen klerk n.t.m. Admiraal Stellingwerfstraat
Joh. v/d Molen banketbakker Admiraal Stellingwerfstraat
P. Jellema winkelier Admiraal Stellingwerfstraat
G. de Groot brievenbesteller Admiraal Stellingwerfstraat
H.J. de Groot kantoorbediende Admiraal Stellingwerfstraat
H. Drukker beurtschipper Admiraal Stellingwerfstraat
J. Booij betonwerker Admiraal Stellingwerfstraat
H. van Deursen tramconducteur (gep.) Admiraal Stellingwerfstraat
C. v/d Weide timmerman Admiraal Stellingwerfstraat
J. de Boer vethandelaar Admiraal Stellingwerfstraat
H. Dijkstra sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
C. Bosma opperman Admiraal Stellingwerfstraat
F. Onbelet agent van politie Admiraal Stellingwerfstraat
J. Postma betonwerker Admiraal Stellingwerfstraat
W. Postma koperslager Admiraal Stellingwerfstraat
J. Postma metselaar Admiraal Stellingwerfstraat
L. bij de Leij sigarenfabrikant Admiraal Stellingwerfstraat
J. de Vries werkman gemeente reiniging Admiraal Stellingwerfstraat
A. v/d Leij sigarenfabrikant Admiraal Stellingwerfstraat
S. Bambach letterzetter Admiraal Stellingwerfstraat
C.W. Pasma varensgezel Admiraal Stellingwerfstraat
I. Zijlstra goudsmid Admiraal Stellingwerfstraat
R. Touwslager sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
A. Dijkstra smid Admiraal Stellingwerfstraat
J. Smith sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
C. Nielsen stadsreiniger Admiraal Stellingwerfstraat
E. Kueter tabaksbewerker Admiraal Stellingwerfstraat
B. de Boer suikerwerker Admiraal Stellingwerfstraat
W. v/d Wijk boekdrukker Admiraal Stellingwerfstraat
J. Brouwer sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
T. Steltman klerk r.d.b. Admiraal Stellingwerfstraat
L. Albeda gardenier Almenum
S. Algera - Almenum
D. Alkema varensgezel Almenum
G. Baarda gardenier Almenum
J.C. Barends koopman Almenum
G. Barends schoenmaker Almenum
mej. G. Bekius arbeidster Almenum
J. Bekius tichelknecht Almenum
J. Beuker arbeider Almenum
P. Beuker timmerman Almenum
J. Bierma fabrieksarbeider Almenum
A. Bijlsma landbouwer Almenum
H. Boekholt arbeider Almenum
Joh. de Boer arbeider Almenum
J. de Boer fabrieksarbeider Almenum
H. de Boer sigarenmaker Almenum
H. Boomstra arbeider Almenum
D. Bootsma arbeider Almenum
J. Bootsma arbeider Almenum
E. Bosma - Almenum
H. Braaksma - Almenum
P. Braaksma kweeker Almenum
A. de Bruin schilder Almenum
H. de Bruin veehouder Almenum
R. Bruining arbeider Almenum
W. Bruining stoker Almenum
J. Buren tuinknecht Almenum
H. Burry arbeider Almenum
L. Cornel arbeider Almenum
Sj. Cousijn jr. arbeider Almenum
S. Cousijn sr. arbeider Almenum
D. van Dijk arbeider Almenum
R. van Dijk tasker Almenum
D. Dijkstra arbeider Almenum
C. Draaisma arbeider Almenum
M. Elgersma arbeider Almenum
Elgersma dijkwerker Almenum
F. Engelsma arbeider Almenum
A. Ennema gardenier Almenum
F. Feikema landbouwer Almenum
J. Feikema landbouwer Almenum
P. Foekema - Almenum
Th. Galema - Almenum
H. Galema arbeider Almenum
G. Galema banketbakker Almenum
S. Galema broodbakker Almenum
C. Gerlofsma - Almenum
W. Glas onderwijzeres Almenum
H. Glas tuinman Almenum
Th. Godthelp houtzager Almenum
H. Gorter arbeider Almenum
R. Gorter arbeider Almenum
B. de Graaf arbeider Almenum
J. de Groot - Almenum
R. de Haan koopman Almenum
D. Haitsma arbeider Almenum
S. Haitsma arbeider Almenum
H. Haitsma betonfabrikant Almenum
J. Hankel arbeider Almenum
S. Hankel arbeider Almenum
L. Hartoog arbeider Almenum
C. Hellingwerf verzekeringsagent Almenum
Tj. Hilarides gardenier Almenum
W. Hilwerda arbeider Almenum
D. Hoekstra arbeider Almenum
M. Hofma panbakker Almenum
J. Hondema houtwerker Almenum
K. Hoogland gardenier Almenum
P. Hoogland landbouwer Almenum
W. Hoogland landbouwer Almenum
E. Houtsma arbeider Almenum
D. Jansonius plateelbakker Almenum
H. Jilderts veehouder Almenum
S. de Jong arbeider Almenum
T. de Jong arbeider Almenum
P. de Jong branstoffenhandelaar Almenum
H. de Jong electricien Almenum
M. de Jong houtzager Almenum
T. de Jong melktapper Almenum
J. Jorna kweeker Almenum
Th.B. Jorna tuinman Almenum
J. Kalksma arbeider Almenum
S. Kalksma arbeider Almenum
J. Kamstra arbeider Almenum
A. Kamstra electricien Almenum
J. Kamstra kantoorbediende Almenum
J.E. Kamstra kantoorbediende Almenum
W.A. Kamstra telefoniste Almenum
D. Kamstra tuinman Almenum
H. Kasma gardenier Almenum
S. Kasma gardenier Almenum
G. Kasma melktapper Almenum
J. Klaver arbeider Almenum
J. Knol arbeider Almenum
F. Koksma kweeker Almenum
D. Koman rijswerker Almenum
J. Kooistra arbeider Almenum
J. Kroeger arbeider Almenum
H. Kruit arbeider Almenum
Sj. v/d Kuur arbeider Almenum
W. Lichtendahl vischhandelaar Almenum
M. Marcus arbeider Almenum
S. v/d Meer houtzager Almenum
A. Metselaar spoorwegarbeider Almenum
L. Minderhoud aannemer Almenum
J. Monsma arbeider Almenum
J.F. Mulder arbeider Almenum
H. Nauta smid Almenum
H. Nijkamp schilder Almenum
J. van Nimwegen arbeider Almenum
J. Nota arbeider Almenum
G. Oomkens hoofd eener school Almenum
K. Palma arbeider Almenum
T. de Palma arbeider Almenum
Sj. Pereboom procuratiehouder Almenum
H. Pietersma machinist Almenum
P. Pinkster ovenknecht Almenum
P. v/d Plaats arbeider Almenum
W. v/d Plaats arbeider Almenum
H. Politiek landbouwer Almenum
S. Poortstra arbeider Almenum
J. Postma arbeider Almenum
Sander Postma machinist Almenum
Sipke Postma machinist Almenum
P. Postma veehouder Almenum
P. Quarree tuinman Almenum
H. Riem darmenwasscher Almenum
J. v/d Schaaf tasker Almenum
F. Schaddelee arbeider Almenum
T. Severein arbeider Almenum
J. Severein machinist Almenum
M. Sijbesma venter Almenum
J.H. Sikkes groentenkweeker Almenum
Th. Smit veehouder Almenum
D. Steensma fabrieksarbeider Almenum
O. Stienstra gardenier Almenum
P. Strandstra veehouder Almenum
J. van Straten gardenier Almenum
P. van Straten koopman Almenum
U. Strikwerda fabrieksarbeider Almenum
K. Taekema gardenier Almenum
N. Terpstra grondwerker Almenum
T. Tichelaar varensgezel Almenum
H. Tichelaar wegwerker Almenum
S. Tiemersma opzichter prov. waterstaat Almenum
R. Tigchelaar arbeider Almenum
G. Tigchelaar ticheknecht Almenum
P. Tolsma arbeider Almenum
Joh. de Valk arbeider Almenum
J. v/d Veen arbeider Almenum
D. ten Veen machinist Almenum
R. v/d Veer molenaarsknecht Almenum
R. Vellinga arbeider Almenum
G. Vellinga lederwerker Almenum
J. Veltman vellenblooter Almenum
G. Versluis arbeider Almenum
F. Visser arbeider Almenum
T. Visser arbeider Almenum
G. Visser fabrieksarbeider Almenum
W. Visser landbouwer Almenum
Fl. Visser ovenknecht Almenum
B. Visser tasker Almenum
S. Visser veehouder Almenum
M. Visser venter Almenum
S.C. Vlietstra timmerman Almenum
J. Vogelzang arbeider Almenum
F. de Vries arbeider Almenum
J. de Vries arbeider Almenum
N. de Vries arbeider Almenum
A. de Vries betonwerker Almenum
Sj. de Vries groentenkweeker Almenum
D. de Vries stucadoor Almenum
J. de Wacht koopman Almenum
J. v/d Wal bankwerker Almenum
Chr. de Weerdt restaurateur Almenum
B. Weissenbach meesterknecht Almenum
P. v/d Werf panbakker Almenum
W. Westra - Almenum
S. Wetting arbeider Almenum
H. Wiersma venter Almenum
F. Wietsma arbeider Almenum
H. de Wit gardenier Almenum
D. de Wit polijster Almenum
D. de Wit tuinman Almenum
B. v/d Zee arbeider Almenum
B. v/d Zee ijzerwerker Almenum
L. Zeijlmaker gardenier Almenum
A. Zeinstra gardenier Almenum
H. Zijlstra gardenier Almenum
H. v/d Zweep arbeider Almenum
Sj. v/d Zweep arbeider Almenum
J.L. Kort adjunct-commies r.d.b. Ambachtsschoolstraat 1
C. Molenaar commies-titulair posterijen Ambachtsschoolstraat 2
mej. F. Meijer onderwijzeres Ambachtsschoolstraat 4
M. Rodenburg schoolhoofd Ambachtsschoolstraat 4
Klokman hoofd eener school Ambachtsschoolstraat 6
J. Kuipers bouwkundig opzichter Ambachtsschoolstraat 8
J.L. v/d Meer timmerman Ambachtsschoolstraat 8
R. Agema melktapper Anjelierstraat 2
C. Smitstra - Anjelierstraat 2
H. Boersma matroos (groote vaart) Anjelierstraat 6
R. Boomstra werkman Anjelierstraat 7
Joh. Lendemeijer landarbeider Anjelierstraat 8
J. Wiersma landarbeider Anjelierstraat 9
B. Nielsen transportarbeider Anjelierstraat 10
D. van Seijst varensgezel Anjelierstraat 11
Sj. Baarda varensgezel Anjelierstraat 14
M. v/d Heide betonwerker Anjelierstraat 16
B. Tichelaar grondwerker Anjelierstraat 17
H. de Vries opperman Anjelierstraat 19
R. Bulthuis werkman waterleiding mIJ. Anjelierstraat 20
J. Anema zeeman Anjelierstraat 23
S.R. Jorna landarbeider Anjelierstraat 23
B. van Seist landarbeider Anjelierstraat 26
G. van Seist transportarbeider Anjelierstraat 26
A. Kaspers metselaar Anjelierstraat 27
G. v/d Meulen venter Anjelierstraat 28
M. de Vries pakhuisknecht Anjelierstraat 30
M. Wijkstra schipper Anjelierstraat 31
J. Lettinga bootwerker Anjelierstraat 32
Tj. Vellinga bootwerker Anjelierstraat 33
M. Klein schipper Anjelierstraat 34
H. Klein slikloods Anjelierstraat 34
Tj. Vellinga bootwerker Anjelierstraat 35
Sj. Hesling transportarbeider Anjelierstraat 37
E. Ettema gemeente werkman Anjelierstraat 39
F. Attema ijzerwerker Bargebuurt 4
P. Boomstra vischhandelaar Bargebuurt 6
J. de Jager transportarbeider Bargebuurt 9
L. Stooker bootwerker Bargebuurt 10
J. Janssen vischrooker Bargebuurt 11
A. Rinkema opperman Bargebuurt 14
M. Souverein - Bargebuurt 16
W. Taekema bootwerker Bargebuurt 17
S. Attema transportarbeider Bargebuurt 22
B. Tichelaar vischrooker Bargebuurtspoortje 4
J.J. Tigchelaar landarbeider Begraafplaatslaan 1
J. Bos grondwerker Begraafplaatslaan 3
A. Knipper transportarbeider Begraafplaatslaan 5
C. Sijbesma tuinman Begraafplaatslaan 7
H. Bakker stoker s.s. Bij 't Spoor
A. Nagel portier n.s. Bij 't Spoor
H. Postma huisknecht Bij 't Spoor
B. Postma magazijnknecht Bij 't Spoor
P. Postma ploegbaas ned. spw. Bij 't Spoor
H. de Groot timmerman Bildtstraat 1
J. van Seijst groentenhandelaar Bildtstraat 3
R. Adolfs transportarbeider Bildtstraat 4
J.F.J. Toesman venter Bildtstraat 7
IJ. de Boer schipper Bildtstraat 9
P.C. Hamstra winkelier Bildtstraat 11
T. Spannenburg schoenmaker Bildtstraat 12
M. Bottema bakker Bildtstraat 13
D. Wiersma melktapper Bildtstraat 14
mej. E. Wijngaard huishoudster Bildtstraat 14
H. Schuil aardappelhandelaar Bildtstraat 14a
J. Hofman reserve machinist n.t.m. Bildtstraat 15
P. Zwerver koopman Bildtstraat 15
J. de Wit mandenmaker Bildtstraat 16
Th. v/d Meulen broodventer Bildtstraat 17
Jac. Terpstra slager Bildtstraat 18
J. Blom winkelierster Bildtstraat 19
R. Nauta groentenhandelaar Bildtstraat 20
S. v/d Wijk barbier Bildtstraat 23
P.J.H. Brouns bankwerker Bildtstraat 24
P. Duinmeijer pakhuisknecht Bildtstraat 24
P. Brandenburg hotelknecht Borstelsteeg 1
F. Kunst venter Borstelsteeg 3
S. de Wilde heibaas Borstelsteeg 7a
J. Bijlsma smid gemeentelijke gasfabriek Bosboom Toussaintstraat 5
O.H. Baarda leeraar ambachtsschool Bosboom Toussaintstraat 6
W. de Wit kommies r.d.b. Bosboom Toussaintstraat 7
K. v/d Bos kleermaker Bosboom Toussaintstraat 8
H. de Jong leeraar ambachtsschool Bosboom Toussaintstraat 10
A. Visser matroos kustverlichting Bosboom Toussaintstraat 11
A.J. Glastra van Loon gemeente ontvanger Bosboom Toussaintstraat 12
T. Hilverda brievenbesteller Bosboom Toussaintstraat 13
J.H. Baalman onderwijzer Bosboom Toussaintstraat 14
J.T. Blom klerk posterijen Bosboom Toussaintstraat 15
IJ. Mulder kantoorbediende Bosboom Toussaintstraat 16
O.R. Bergema onderwijzeres Bosboom Toussaintstraat 17
B. de Vries sigarensorteerder Bosboom Toussaintstraat 19
J. Zeijlemaker binnenloods (gep.) Bosboom Toussaintstraat 22
H. Keyzer brievenbesteller Bosboom Toussaintstraat 23
Tj. Zwanenburg kantoorbediende Bosboom Toussaintstraat 24
J. de Valk agent van politie Bosboom Toussaintstraat 25
W. Visser klerk r.d.b. Bosboom Toussaintstraat 25
Ph.A. Lenger magazijnmeester gasfabriek Bosboom Toussaintstraat 26
J.C. Balt fabrieksarbeider Bosboom Toussaintstraat 27
W. Kracht transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 28
H. Siegers wisselwachter n.s. Bosboom Toussaintstraat 29
G. Bouma agent van politie Bosboom Toussaintstraat 30
H. Kooistra electricien Bosboom Toussaintstraat 31
R. Kooistra sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 31
F. Bakker bootwerker Bosboom Toussaintstraat 32
J. Bakker timmerman Bosboom Toussaintstraat 32
D. Boekholt gemeente straatmaker Bosboom Toussaintstraat 33
Tj. de Vries balkvlotter Bosboom Toussaintstraat 34
H.A. Blanksma sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 36
J. van Raukema sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 37
P. Tuinstra chef-fitter gasfabriek (gep.) Bosboom Toussaintstraat 38
M. Souverein opperman Bosboom Toussaintstraat 39
P. Vos ambtenaar ned. spoorwegen Bosboom Toussaintstraat 40
J. Kalksma beurtschipper Bosboom Toussaintstraat 41
W. Kalksma beurtschipper Bosboom Toussaintstraat 41
W. de Vries houtbewerker Bosboom Toussaintstraat 42
A.J. Lambooij onderwijzer (gep.) Bosboom Toussaintstraat 43
J.H. Schoot transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 43
B. v/d Gaast transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 44
D. v/d Gaast varensgezel Bosboom Toussaintstraat 44
J. Jansen - Bosboom Toussaintstraat 45
J. Smeding koopman Bosboom Toussaintstraat 46
D. Jansen stoffeerder Bosboom Toussaintstraat 47
W. Jongkamp ketelwasscher ned. spoorw. Bosboom Toussaintstraat 49
A. Riem houtvlotter Bosch En Hove 2
A. Leijenaar transportarbeider Both Apothekerstraat 5
D. Monsma pakhuisknecht Both Apothekerstraat 7
O. de Keijser transportarbeider Both Apothekerstraat 10
R. Fluit bootwerker Both Apothekerstraat 11
J. Veltman werkman gemeente reiniging Both Apothekerstraat 23
B. Koster drogist Brouwerstraat 1
E. Speijer manufacturier Brouwerstraat 2
G. Monsma kleibakker Brouwerstraat 2a
C. Leenaert ambtenaar ned. sp. (gep.) Brouwerstraat 3
Jac. Vuijk - Brouwerstraat 4
G. Hibma sigarenfabrikant Brouwerstraat 7
Th.J. Snijder dir. n.v. likeurstokerij oolgaard Brouwerstraat 7
J.J. Janzen banketbakker Brouwerstraat 8
W.D. Janzen banketbakker Brouwerstraat 8
A. van Dam koopman Brouwerstraat 9
mej. P.G. Koster onderwijzeres Brouwerstraat 10
F. Wink coiffeur Brouwerstraat 11
S. Kappen sleepbootkapitein Brouwerstraat 11boven
F. Eppinga fabrikant Brouwerstraat 12
E. Smeding koopman Brouwerstraat 13
R. Krijtenburg timmerman Brouwerstraat 13a
H. v/d Sluis dir. van gend en loos Brouwerstraat 14
B. Scheltens - Brouwerstraat 15
L. de Jong slager Brouwerstraat 16
Th. Pellemans waterbouwkundige Brouwerstraat 16
L. Poortinga boekhouder Brouwerstraat 16
Jac. de Pree kantoorbediende Brouwerstraat 16
W. Hendriks winkelier Brouwerstraat 17
J. Lamminga timmerman Brouwerstraat 18boven
G. Jepma reiziger Brouwerstraat 19
J. van Stellingwerf winkelier Brouwerstraat 20
W. Haitsma betonfabrikant Brouwerstraat 21
J. v/d Meer manufacturier Brouwerstraat 22
J. v/d Weide kantoorbediende Brouwerstraat 23
G. de Vries winkelier Brouwerstraat 24
P. v/d Werf koopman Brouwerstraat 25
H. Nieuwenhuis fabrikant Brouwerstraat 26
C. Molenaar handelsreiziger Brouwerstraat 27a
J. v/d Veen broodbakker Brouwerstraat 28
wed. R. Jansonius-Jager winkelierster Caspar di Roblesstraat
M.C. Weersma - Caspar di Roblesstraat
J. Beetsma kantoorbediende Caspar di Roblesstraat
Kl. IJlstra bootwerker Caspar di Roblesstraat
E. Veldhuizen stadstuinbaas Caspar di Roblesstraat
IJ. Schievink ladingmeester n.s. Caspar di Roblesstraat
W. Henstra houtvlotter Caspar di Roblesstraat
U. Henstra timmerman Caspar di Roblesstraat
J. Driesten sigarenmaker Caspar di Roblesstraat
wed. H. Borduin - Caspar di Roblesstraat
D. v/d Meer houtsteksknecht Caspar di Roblesstraat
J. Noordbeek gemeentebode Caspar di Roblesstraat
M. Walsma agent van politie Caspar di Roblesstraat
H. de Weerdt rangeerder ned. sp. Caspar di Roblesstraat
IJ. Gonggrijp bankwerker Caspar di Roblesstraat
A.J. Huese bootwerker Caspar di Roblesstraat
J. Nielsen tegelschilder Caspar di Roblesstraat
R. Rijkeboer matroos Caspar di Roblesstraat
S. de Vries koperslager Comediesteeg 3
G. v/d Velde kleermaker Comediesteeg 6
N. Bons dekknecht Dalpad 1
W. de Wind bootsman Dalpad 2
H. de Wind varensgezel Dalpad 2
F. Rammeloo visscherman Dalpad 3
C.D. Bruijn loodskok (gep.) Dalpad 4
K. Tichelaar - Dalpad 5
B. van Driesten transportarbeider Dalpad 7
J. v/d Leij bierhuishouder Dalpad 9
H. v/d Leij timmerman Dalpad 9
J. v/d Leij bierhuishouder Dalpad 11
H. v/d Leij timmerman Dalpad 11
D. Miedema schipper Dijkswal 1
S. Brouwer bootwerker Dijkswal 2
P. Lichtendahl vischhandelaar Dijkswal 3
Joh. v/d Plaats letterzetter Dijkswal 4
W. v/d Plaats melktapper Dijkswal 4
T. de Groot bootwerker Dijkswal 10
H. de Jong werkman gemeente reiniging Dijkswal 12
S. Souverein transportarbeider Dijkswal 14
H. Prins bootwerker Dokstraat 1
O. Smedinga ijzerwerker Dokstraat 2
H. Klumper tuinman Dokstraat 3
D. Monsma klinker Dokstraat 4
J. Bierma ijzerwerker Dokstraat 5
D. Jellema werkman scheepswerf Dokstraat 6
H. Endema bankwerker Dokstraat 7
J. Smits transportarbeider Dokstraat 8
Joh. de Vries werkman scheepswerf Dokstraat 10
IJ. de Jong scheepstimmerman Dokstraat 12
S. v/d Schaaf cafehouder Droogsloot 13
F. Jorna bootwerker Droogstraat 1
P. van Ingen sigarenmaker Droogstraat 6
W. v/d Pol sigarenmaker Droogstraat 8
W. Nauta stalhouder Droogstraat 9
J. Weewer stucadoor Droogstraat 10
H. Smit slager Droogstraat 12
J. v/d Weide timmerman Droogstraat 14
Kl. de Vries opperman Droogstraat 16
A. Dijkstra gardenier Droogstraat 17
G. Dijkstra houtwerker Droogstraat 18
W. de Graaf opperman Droogstraat 22
P. Attema transportarbeider Droogstraat 23
Bijlsma opperman Droogstraat 24
P. v/d Vlies matroos Droogstraat 25a
W. Leijenaar bakschipper Droogstraat 27
S. Grobbe scheepstimmerman Droogstraat 27a
S. Wielinga matroos Droogstraat 29
P. Andela landarbeider Droogstraat 33
G. de Vries brugwachter Droogstraat 37
Tj. Vellinga lompenkoopman Droogstraat 41
M. Plekker arbeider Droogstraat 45
T. de Groot melktapper Droogstraat 47
P. Nauta stalhouder Droogstraat 51
L. Tigchelaar werkman gemeente reiniging Droogstraat 61
L. Penning transportarbeider Droogstraat 67
A. Soolsma ijzerwerker Droogstraat 69
A. van Andel matroos Droogstraat 71
E. Krakau bootwerker Droogstraat 73
A. Scheffer bootwerker Droogstraat 79
IJ. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
J. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
L. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
P. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
A. Olivier fabrieksarbeider Droogstraat 81
W.F. Katoen fabrieksarbeider Droogstraat 83
W. Scholte werkman Droogstraat 83
A. Cupido kok Dwarsstraat 1
J. Cupido kok Dwarsstraat 1
J. Rab loods Dwarsstraat 1b
J. Algra matroos Dwarsstraat 2
H. de Hoo transportarbeider Dwarsstraat 3
H. Wijga verzekeringsagent Dwarsstraat 4
Joh. Roersma melktapper Dwarsstraat 4a
H. Gemser bootwerker Dwarsstraat 5
R. Gemser expeditieknecht Dwarsstraat 5
J. Plokker varensgezel Dwarsstraat 5
L. Miedema - Dwarsstraat 6
W. Bergsma schipper Dwarsstraat 7
J. Kramer pakhuisknecht Dwarsstraat 8
A. Huizenga transportarbeider Dwarsstraat 9
S. Beuker transportarbeider Dwarsstraat 10
P. de Vries exportslagersknecht Dwarsstraat 11
T. Wielsma kuiper reiniging Dwarsstraat 12
U. v/d Vlies bootwerker Dwarsstraat 13
H. de Bruin transportarbeider Dwarsstraat 15
B. de Groot bootwerker Dwarsstraat 15b
P. Dijkstra bootwerker Dwarsstraat 17
S.T. Zijlstra bootwerker Dwarsstraat 19
J. v/d Werf werkman Dwarsstraat 21
B. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
J. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
W. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
E. de Vries gasmeester Fabrieksplein 1
A.J. Cense dir. gasfabriek Fabrieksplein 2
H.C. Bakker monteur gas- en electriciteitsbedrijf Fabrieksplein 3
W.J. Sandbrink transportarbeider Fabrieksstraat 8
N. van Haperen transportarbeider Fabrieksstraat 12
S. Schoot transportarbeider Fabrieksstraat 14
W. Nak betonwerker Fabrieksstraat 16
B. Nagel fabrieksarbeider Fabrieksstraat 18
A. Souverein transportarbeider Fabrieksstraat 26
S. Berends tuinier Fabrieksstraat 28
P. Berends transportarbeider Fabrieksstraat 28a
H. Nak metselaar Fabrieksstraat 30
D. de Vries opperman Fabrieksstraat 36
J.H. v/d Zeep steenhouwer Fabriekstraat 2
P. Wierda timmerman Fabriekstraat 10
R.W. Huizing predikant Franekereind 3
A. Gnodde fotograaf Franekereind 5
J. Gnodde kantoorbediende Franekereind 5
S. v/d Zee rijksveldwachter (gep.) Franekereind 7
H. Feikema arts Franekereind 9
M. Westra keurmeester Franekereind 10
L.A. v/d Stok burgemeester Franekereind 12
J. Scholte brandstoffenhandelaar Franekereind 13
H. Doewes rijksontvanger Franekereind 14
IJ. Sipma stoombootondernemer Franekereind 17
D. Overzet bakker Franekereind 18
S. Sijbesma fabrieksarbeider Franekereind 19
J. van Wier broodbakker Franekereind 19
B. Kramer kruidenier Franekereind 20
G.C. Voss koopman Franekereind 22
R.A. Kruize kellner Franekereind 23
A.C.W. van Riet hotelhouder Franekereind 23
L. de Jong motorschipper Franekereind 25
J. Schaaf stoombootondernemer Franekereind 26a
F. Broersma transportarbeider Franekereind 27
W. Faber winkelier Franekereind 29
T.O. Smeding koopman Franekereind 30
Tj. Postma kantoorbediende Franekereind 34
K. Postma landbouwer Franekereind 34
C.J. Meijer predikant Franekereind 36
J. de Groot cafehouder Franekereind 38
J. de Groot zeeman Franekereind 38
L.J. van Loon touwslager Franekereind 40
D. Zuiderveld onderwijzer Franekereind 40
IJ. v/d Schaaf onderwijzer Franekertrekvaart 2
J.H. Rijnders adj.-inspecteur r.d.b. Franekertrekvaart 2a
S. Post walgeld-ophaler Franekertrekvaart 4
J. Dreijer secretarie ambt. (gep.) Franekertrekvaart 6
J. v/d Schoot - Franekertrekvaart 8
H. Tjepkema leeraar zeevaartschool Franekertrekvaart 10
O. Schuurmans leeraar zeevaartschool Franekertrekvaart 12
J. Talens conducteur posterijen Franekertrekvaart 14
H. Jorna vertegenw. 'singer' naaimach. Franekertrekvaart 16
P. v/d Plaats werkman gemeente reiniging Gardenierstraat 4
A. Bijl tuinder Gedempte Korte Zoutsloot
F. Post zoutweger Gedempte Korte Zoutsloot
M. de Vries arbeider Gedempte Korte Zoutsloot
M. Woudstra manufacturier Gedempte Korte Zoutsloot
K. ten Napel control. werkloosh. verz. Gedempte Korte Zoutsloot
S. ten Napel kantoorbediende Gedempte Korte Zoutsloot
T. de Boer werkman Gedempte Korte Zoutsloot
S. Weldering koetsier Gedempte Korte Zoutsloot
R. Westra - Grachtswalplein 3
Kruijne de Bruijne chef scheepv. en steenkolen-mij. Groote Breedeplaats 1
G. Posthumus houthandelaar Groote Breedeplaats 4
W.G.R. Berkhout stuwadoor Groote Breedeplaats 5
W. Plantenga machinist ter koopvaardij Groote Breedeplaats 5
C. v/d Veen 1e stuurman Groote Breedeplaats 5
H.W. Boomgaart dir. post- en telegraafkantoor Groote Breedeplaats 6
H. Schotanus koopman Groote Breedeplaats 7
S. van Eeken zeeman Groote Breedeplaats 7a
H.M. Voss koopman Groote Breedeplaats 8
P. Westerhuis kaashandelaar Groote Breedeplaats 10
A. Reijntjes secr. waterschap Groote Breedeplaats 11
P. Westerhuis koopman in boter Groote Breedeplaats 12
T. Westerhuis timmerman Groote Breedeplaats 12
H. Westerhuis winkelbediende Groote Breedeplaats 12
A.J. Oosterbaan conducteur ned. sp. Groote Breedeplaats 12a
R. Buma broodbakker Groote Breedeplaats 13
H.J. Buikhuizen winkelbediende Groote Breedeplaats 14
H. Buikhuizen winkelier Groote Breedeplaats 14
Gez. Sluik - Groote Breedeplaats 14a
D. Terpstra schoenmaker Groote Breedeplaats 15
H. Boelens kommies r.d.b. Groote Breedeplaats 15a
H. Leenstra aanspreker Groote Breedeplaats 16
L. Lolkema schelpenvisscher Groote Breedeplaats 16
T. v/d Gaast coiffeur Groote Breedeplaats 17
D. v/d Ploeg asf. wijnkoper Groote Breedeplaats 18
G. de Jong turfventer Groote Breedeplaats 18a
H.J. Juursma leeraar h.b.s. Groote Breedeplaats 19
G. Faber smid Groote Breedeplaats 20
J. Leistra kleermaker Groote Breedeplaats 20a
S. Bruinsma melktapper Groote Breedeplaats 21
G. Koster stucadoor Groote Breedeplaats 21a
H. Velthuis kantoorbediende Groote Breedeplaats 22
W. Velthuis winkelbediende Groote Breedeplaats 22
M. de Wit tuinman Groote Breedeplaats 23
B. Been huishoudster Groote Breedeplaats 24
W. Lolkema 1e stuurman Groote Breedeplaats 24
J. Messcher slager Groote Breedeplaats 24
L. Messcher slager Groote Breedeplaats 24
B. Vijver banketbakker Groote Breedeplaats 25
J.M. Driessen leerares meisjesvakschool Groote Breedeplaats 26
mej. M. Hibma onderwijzeres Groote Breedeplaats 26
J. Klaversteijn ambtenaar rijkswaterstaat Groote Breedeplaats 26
F. Blom kolenweger Groote Breedeplaats 27
J. Weitenberg los werkman Groote Breedeplaats 27
J.P. Christiaanzen leeraar l.v.s. Groote Breedeplaats 29
R. Wijnalda slager Groote Breedeplaats 29
mej. H. Wijnalda-Goudappel modiste Groote Breedeplaats 29
R. Haagsma kuiper Groote Breedeplaats 33
G.J. Kaspers smid Groote Ossenmarkt 1
J.J. Idzenga onderwijzer Groote Ossenmarkt 3
J.J. Jacobi onderwijzer Groote Ossenmarkt 3
F. Martens broodbakker Groote Ossenmarkt 3
A. Molenaar bootwerker Groote Ossenmarkt 5
H. van Heukelum machinist Groote Ossenmarkt 6a
S. de Jong meubelmaker Groote Ossenmarkt 6a
K. de Groot houtwerker Groote Ossenmarkt 7
H. Gonggrijp slager Groote Ossenmarkt 8
J. de Graaf verzekeringsagent Groote Ossenmarkt 8
J. Vellinga sigarenmaker Groote Ossenmarkt 10
B.J. Kater monteur Groote Ossenmarkt 11
E.J. te Loo winkelier Groote Ossenmarkt 11
B. Renema kommies r.d.b. Groote Ossenmarkt 11
B. Bergsma kapitein schelpenzuiger Groote Ossenmarkt 12
H. Velt straatmaker Groote Ossenmarkt 13
Sj. Zondervan bakschipper Groote Ossenmarkt 13a
F. Hesling stucadoor Groote Ossenmarkt 15
G. Boas bootwerker Groote Ossenmarkt 16
J. Stienstra melktapper Groote Ossenmarkt 18
G. de Haan - Groote Ossenmarkt 18a
H. Mulder metselaar Groote Ossenmarkt 19
R.A. Boersma broodbakker Groote Ossenmarkt 21
Tj. Boersma broodbakker Groote Ossenmarkt 21
G. Tigchelaar agent crayonportr. Groote Ossenmarkt 23
J. Jekel bootwerker Groote Ossenmarkt 23a
J. Schievink matroos Groote Ossenmarkt 23a
B. Kueter - Groote Ossenmarkt 27
J. Klein kantoorbediende Groote Ossenmarkt 27a
P.A. van Dalen ijzerwerker Groote Werf 2
W. van Dalen ijzerwerker Groote Werf 2
J. v/d Werf scheepstimmerman Groote Werf 2
mej. W. Allgeier winkeljuffrouw Grote Bredeplaats 8
A.D. Barendregt predikant Grote Bredeplaats 23a
B. Brandy walgeldgaarder Harlingerweg 58
M. Meijer concierge kantongerecht Havenplein 1
R. Smit hotelhouder Havenplein 3
E. Visser loodschipper Havenplein 4
J. v/d Meij loodscommandant Havenplein 6
L. Roodhof cafehouder Havenplein 10
J. Hoeksma transportarbeider Havenplein 12
E. van Eeken melktapper Havenplein 16
N. Schotanus bazalthandelaar Havenplein 18
G. Fopma banketbakker Havenplein 20
H. Fopma banketbakker Havenplein 20
J. Fopma banketbakker Havenplein 20
W. Fopma transportarbeider Havenplein 20
G. Velthuis bootwerker Havenplein 22
M. van Kammen bakker Havenplein 24
N. Braaksma bierbotteler Havenplein 26
A. Bambach kok Havenplein 26a
M. Boonstra zeeman Havenplein 28
D. Fokkema klerk posterijen Havenweg 39
S. v/d Meer stoker gasfabriek Havenweg 41
J. Scheffer stoker Havenweg 43
K. Wietsma - Havenweg 45
W. Deelstra machinist Havenweg 47
T. v/d Gaast transportarbeider Havenweg 49
L. Julius ladingmeester ned. sp. Havenweg 51
J. de Vries houtzagersknecht Havenweg 53
A. v/d Heide bootwerker Havenweg 55
S. Holstein timmerman Havenweg 59
E. de Gorter magazijnmeester Havenweg 61
P. Klijn matroos Havenweg 63
H. Wietsma rangeerder ned. sp. Havenweg 65
B. Westra timmerman Havenweg 67
J. Boogaard rijwielhandelaar Havenweg 69
J. Alkema jr. werkman zuiderzeewerken Heerenknechtenkamerstraat 1
J. Alkema sr. venter Heerenknechtenkamerstraat 1
W. Westra bakkersknecht Heerenknechtenkamerstraat 7
J. Beuker transportarbeider Heerenknechtenkamerstraat 9
J. Fokke matroos Heerenknechtenkamerstraat 11
B. Koster betonwerker Heerenknechtenkamerstraat 13
E. v/d Heide houtbewerker Heerenknechtenkamerstraat 19
D. Lettinga kolenweger Heerensteeg 2
B. Weenink timmerman Heerenwaltje 1
K. v/d Hoek stalhoudersknecht Heerenwaltje 3
R. van Kammen matroos Heerenwaltje 3a
P. Kroese pakhuisknecht Heerenwaltje 4
E. Sterenborg betonwerker Heerenwaltje 4
A. Hes zeeman Heerenwaltje 5
IJ. Lijn venter Heerenwaltje 5
H. Bleeker darmenbewerker Heerenwaltje 7
B. Bergsma exportslager Heerenwaltje 9
P. Zuiderhof transportarbeider Heerenwaltje 9
D. Tigchelaar grondwerker Heerenwaltje 10
T. v/d Heide letterzetter Heerenwaltje 11
J. Bruinsma varensgezel Heerenwaltje 12
M. van Os steenzetter Heerenwaltje 13
A. Noorderbroek plateelschilder Heerenwaltje 15
H. Broersma pakhuisknecht Heerenwaltje 17
R. v/d Meulen verver Heerenwaltje 19
L. Posthumus schilder Heiligeweg
G. de Wit klerk ter secretarie Heiligeweg 1
D. de Wit verver Heiligeweg 1
J. Kuipers sigarenwinkelier Heiligeweg 2
H. de Waard bankwerker Heiligeweg 2a
K.A. de Waard molenbaas Heiligeweg 2a
Joh. Boomstra ontvanger waterschap Heiligeweg 3
Gezs. Douma - Heiligeweg 4
G. v/d Weide broodbakker Heiligeweg 5
G. Dreijer winkelier Heiligeweg 6
G. v/d Weide broodbakker Heiligeweg 7
H. Stootman verver Heiligeweg 8
J. Lok schoenmaker Heiligeweg 9
H. Kuipers beambte rijkstelefoon Heiligeweg 9a
S.B. v/d Meer gep. adj.-dir. hout-import Heiligeweg 11
A. Reiners stoffeerder Heiligeweg 12
Nic. Reinders stoffeerder Heiligeweg 12a
C. Wilkeshuis uitgever Heiligeweg 14
A. Nagel besteller ned. spoorw. Heiligeweg 15
J. Posthumus veehouder Heiligeweg 16a
S. de Bruin poulier Heiligeweg 18
M. Hartog opzichter Heiligeweg 20
F. ten Kate onderwijzer Heiligeweg 20
A. Klein bakker Heiligeweg 20
L. Poortman opzichter zuiderzeewerken Heiligeweg 20
L. Wijnalda wijnhandelaar Heiligeweg 21
D. Scheepstra winkelier Heiligeweg 22
F. Frölich stalhouder Heiligeweg 23a
J. Koopmans slager Heiligeweg 24
J. Torenbeek aannemer Heiligeweg 25
W. Bouma winkelier Heiligeweg 26
M. Vogelaar slager Heiligeweg 27
S. Hofman onderwijzer Heiligeweg 29
D. Blaauw brandstoffenhandel Heiligeweg 30
P.D. Pronker zeeman Heiligeweg 30
F. Krol smid Heiligeweg 32
A. Leijenaar transportarbeider Heiligeweg 34
H. Nauta koopman in vetten Heiligeweg 36
H. Bos sigarenfabrikant Heiligeweg 38
M. v/d Hoek fotograaf Heiligeweg 40
K. Kussendrager transportarbeider Heiligeweg 44
J. van Seijst zeeman Heiligeweg 46
wed. H.D. Voogd-Vellinga winkelierster Heiligeweg 46
Ph.R. v/d Zee timmerman Heiligeweg 50
IJ.C. Bolman stoffeerder Heiligeweg 52
mej. J.J. Kort onderwijzeres meisjesvakschool Heiligeweg 52
S. Sikkema aardappelhandelaar Heiligeweg 54
W. Zijlstra boekhouder Heiligeweg 56
A. v/d Velde grondwerker Heiligeweg 56a
P. v/d Schoot fabrikant Heiligeweg 60
J. Houbein musicus Heiligeweg 62
A. Osinga sigarenmaker Heiligeweg 64
F.J. Langenhorst huisschilder Heiligeweg 66
J.F. Langenhorst huisschilder Heiligeweg 66
mej. J.H. Langenhorst telefoniste Heiligeweg 66
R. Weidema koperslager Heiligeweg 70
G. Houbein groentenhandelaar Heiligeweg 72
T. Kwast bootwerker Hofstraat 1
M. de Groot timmerman Hofstraat 1a
A. Dijkstra knecht ziekenhuis Hofstraat 2
J. Reinbergen lampenist n.s. Hofstraat 3
G. Eskes bode Hofstraat 6
H. Teernstra broodventer Hofstraat 8
P. v/d Meer kleermaker Hofstraat 11
D. v/d Meulen sigarenmaker Hofstraat 12
W. Huisman rijwielhersteller Hofstraat 13
J. Henstra kruidenier Hofstraat 14
S. Rewiersma stoffeerder Hofstraat 15
J. Koster bootwerker Hofstraat 18
J. Leijen arbeider Hofstraat 18
P. Bijlsma machinist houtb. Hofstraat 20
W. Wielinga schilder Hofstraat 20b
Th.W. Metz zeeman Hofstraat 20c
C. v/d Heide stoker gasfabriek Hofstraat 20d
J. Kuné borderwasscher Hofstraat 23
P. Kuné hulp-brievenbesteller Hofstraat 23
H. Leijenaar varensgezel Hofstraat 26
R. v/d Berg timmerman Hofstraat 28
J. Nagel arbeider ned. spoorw. Hofstraat 30
H. de Wit schipper Hofstraat 31
J. de Hoo schipper Hofstraat 32
J. Fortuin transportarbeider Hofstraat 33
C. Leijen timmerman Hofstraat 39
Th. Veltman schipper Hofstraat 43
Tj. Mellema veehouder en melktapper Hofstraat 47
P. de Boer barbier Hondenstraat 2
P.B. Drijfhout barbier Hondenstraat 2
E.A. Klein scheepskok Hondenstraat 2a
F. v/d Molen exportslager Hondenstraat 3
H. Feenstra darmenbewerker Hondenstraat 8
A. Smeding matroos Hondenstraat 9
E. Driesten bootwerker Hondenstraat 10
B. Nak - Hondenstraat 12
mej. C. Eisma huishoudster Hoogstraat 1
M.G. van Hulst - Hoogstraat 1
mej. S. Metelerkamp gezelsch.-juffrouw Hoogstraat 1
Tj. de Vries bloemist Hoogstraat 2
G. Krijtenburg timmerman Hoogstraat 2a
O. Veldstra bierhandelaar Hoogstraat 3
IJ. Blanksma melktapper Hoogstraat 4
J. Blanksma timmerman Hoogstraat 4
L. Miedema timmerman Hoogstraat 4
P. Dekker leeraar ambachtsschool Hoogstraat 5
mej. F. Houbijn winkelierster Hoogstraat 6
C. Roze bakker Hoogstraat 7
P. de Bruin betonwerker Hoogstraat 10
J. Ebink betonwerker Hoogstraat 10b
Tj. Terpstra boekdrukker Hoogstraat 12
J. Krijtenburg timmerman Hoogstraat 13
H. Vogelaar landbouwer Hoogstraat 14
A. Fluitsma slager Hoogstraat 16
J. Jellema winkelier Hoogstraat 18
H. Blom schilder Hoogstraat 19a
mej. A. Henstra kruidenierster Hoogstraat 20
M. Radsma horlogemaker Hoogstraat 21
W. Kramer stuurman Hoogstraat 22
J. Greving rijks-hulpkeurmeester Hoogstraat 23
H. Kamminga kantoorknecht Hoogstraat 23a
J. Flietstra wagenmaker Hoogstraat 24
G. Kamstra electricien Hoogstraat 25
G. v/d Heide broodbakker Hoogstraat 26
J.H. Schumacher stucadoor Hoogstraat 27
T. Hilarius kantoorbediende Hoogstraat 28
D. Hilarius loodgieter Hoogstraat 28
mej. D. v/d Meer winkelierster Hoogstraat 29
P. Miedema broodbakker Hoogstraat 32a
G. Verhoef leeraar zeevaartschool Hoogstraat 35
W. Miedema broodbakker Hoogstraat 36
S. Tigchelaar koopman in aardappelen en groenten Hoogstraat 37
A. Schaap smid Hoogstraat 38
S. de Vries winkel galanteri Hoogstraat 39
Joh.A. Prins 1e stuurman Hoogstraat 40a
Tj. Tigchelaar winkelier Hoogstraat 41
J. Kuurstra timmerman Hoogstraat 43
B. Kerkhoven behanger Hoogstraat 47
B. Drijfhout gardenier Hoogstraat 49
wed. H. Drijfhout winkelierster Hoogstraat 49
L. de Groot commies ned. sp. Hoogstraat 51
IJ. Flietstra cafehouder Hoogstraat 53
G. Dekker agent van politie Jacob Backerstraat 1
G. de Glee tuinder Jacob Backerstraat 2
G. Wielinga kantoorbediende Jacob Backerstraat 3
D. Wielinga kleermaker Jacob Backerstraat 3
C. Outhuijse zoutwegersknecht Jacob Backerstraat 5
A. Sijtsma timmerman Jacob Backerstraat 6
S. Gonggrijp bankwerker Jacob Backerstraat 7
W.H. Schaafsma sigarenmaker Jacob Backerstraat 8
F. Post klerk gasfabriek Jacob Backerstraat 9
D. v/d Pijl machinist Jacob Backerstraat 10
P. Ladenius broodbakker Jacob Backerstraat 11
R. Jacobs meubelmaker Jacob Backerstraat 12
M. de Graaf steenhouwer Jacob Backerstraat 13
S. Roi sigarenmaker Jacob Backerstraat 14
L. Kuiken kantoorbediende p. en t. Jacob Backerstraat 15
P. de Jong broodbezorger Jacob Backerstraat 16
N. Voogd ambtenaar posterijen Jacob Backerstraat 17
L. de Boer bootwerker Jacob Backerstraat 18
J. Koopal winkelier Jacob Backerstraat 19
J. v/d Meulen kantoorbediende Jacob Backerstraat 20
K. v/d Heide slager Jacob Backerstraat 21
P. Algera magazijnchef Jacob Backerstraat 22
H. Spannenburg reiziger Jacob Backerstraat 22
F. Wijma verzekerings-inspecteur Jacob Backerstraat 24
H. Goslinga agent van politie Jacob Backerstraat 26
W. de Groot bakker Jacob Backerstraat 28
D. Munniksma schipper Jacob Backerstraat 30
H. Jorritsma handelsreiziger Jacob Backerstraat 32
R.L. Lefferts kommies r.d.b. Jacob Backerstraat 33
P. Zondervan slager Jacob Backerstraat 34
D. van Seijst tuinman Jacob Backerstraat 35
Kl. Jonker banketbakker Jacob Backerstraat 36
J.W. v/d Eems conducteur ned. sp. Jacob Backerstraat 37
A. Smeding kleermaker Jacob Backerstraat 39
P. Veltman bakkersknecht Jacob Backerstraat 41
G. Veltman gardeniersknecht Jacob Backerstraat 41
S. de Jong werkman gemeente reiniging Jacob Backerstraat 43
S. Hondema pakhuismeester Jan Ruurdstraat 1
S. de Vries winkelbediende Jan Ruurdstraat 3
P. Kats werkman gemeente reiniging Jekelsteeg 1
G. Wijnia winkelbediende Jekelsteeg 2
IJ. de Vries likeurstoker Karremanstraat 1
E. Gerritsma landarbeider Karremanstraat 5
W. Bergsma vetsmelter Karremanstraat 7
J. Klaassen vakbondbestuurder Karremanstraat 7
J. de Wit slager Karremanstraat 8
F. Tichelaar pakhuisknecht Karremanstraat 10
A. Dijkstra cafehouder Karremanstraat 12
A. Polak slager Karremanstraat 14
G. de Wit koopman Karremanstraat 16
A. de Jong melktapper Karremanstraat 18
H. Knol transportarbeider Karremanstraat 19
K. Knol transportarbeider Karremanstraat 19
P. Nak betonwerker Karremanstraat 20
J. v/d Meij sigarenmaker Karremanstraat 21
Kl. Lusthof kantoorbediende Karremanstraat 22
D. Rollema bakker Karremanstraat 22
T. Rollema kantoorbediende gasfabriek Karremanstraat 22
Joh. Dijkstra mandenmaker Karremanstraat 23
J. Koopmans groentenhandelaar Karremanstraat 25
mej. A. Westra winkelierster Karremanstraat 26
F. Frölich timmerman Karremanstraat 27
J. Fekkes koster Karremanstraat 28
J. Glas ambtenaar gem. secretarie Kerkpad 1b
M. Glas coiffeur Kerkpad 1b
Joh. Fluit bootwerker Kerkpad 2
R Hoekstra bootwerker Kerkpad 6
M. Souverein timmerman Kerkpad 7a
H. de Vries expeditieknecht Kerkpad 10
H. Nak sigarenmaker Kerkpad 12
F. Willekes timmerman Kerkpad 14
J. Soetinga vader herv. diac. Kerkpad 16
J.W. Sjoerdsma winkelier Kerkpad 18
J. Bergsma - Kerkpad 20
S. Kwast pakhuisknecht Kerkpad 22
W. Boumans sigarenmaker Kerkpad 24
J. Beuker morgenwekker Kerkpad 26
J. Weldering arbeider Kerkpad 28
J. Zeinstra timmerman Kerkpad 34
W. Glas coiffeur Kerkpad 44
H. de Boer balkvlotter Kerkpoortstraat 2
W. de Boer letterzetter Kerkpoortstraat 2
H. Schotanus boekhouder Kerkpoortstraat 3
Kl. Leeuwestein ijzerwerker Kerkpoortstraat 4
H. Kerkhoven timmerman Kerkpoortstraat 5
H. v/d Tol - Kerkpoortstraat 8
K. Boonstra arbeider Kerkpoortstraat 9
J. de Groot plateelbakker Kerkpoortstraat 12
U. v/d Sluis arbeider n.t.m. Kerkpoortstraat 12
A. Tigchelaar gemeente-werkman (gep.) Kerkpoortstraat 13
O. de Jong veedrijver Kerkpoortstraat 15
Joh. van Meerloo electricien Kerkpoortstraat 17
S. Vellinga pakhuisknecht Kerkpoortstraat 18
Th. v/d Veer machinist n.t.m. Kerkpoortstraat 19
G. Tigchelaar aannemer Kerkpoortstraat 25
W. Bergsma groentenhandelaar Kerkpoortstraat 31
D. Kerkhoven werkman Kerkpoortstraat 37
A. Bader werkman scheepswerf Kerkpoortstraat 39
M. de Boer grondwerker Kerkpoortstraat 41
S. Vlieger winkelier Kerkpoortstraat 45
J. Vellinga transportarbeider Kerkpoortstraat 47
R. Drost winkelier Kerkpoortstraat 49
D. de Bruin grondwerker Kerkpoortstraat 51
A. de Vries koopman Kerkpoortstraat 53
Tj. Bekius broodbakker Kerkpoortstraat 55
F. v/d Molen houtwerker Kerkpoortstraat 57
C. Tichelaar werkman Kerkpoortstraat 61
J. van Esveld houtwerker Kerkpoortstraat 65
P. Sloterdijk arbeider scheepswerf Kerkpoortstraat 65
Sj. Jager timmerman Kerkpoortstraat 67
W. van Driesten bootwerker Kerkpoortstraat 69
Tj. de Jong grondwerker Kerkpoortstraat 71
S. Minkes conducteur n.t.m. Kerkpoortstraat 75
A. Koning onderwijzer Kerkpoortstraat 77
A. Anema - Kerkpoortstraat 77a
D.T. Rutgers winkelier Kerkstraat 3
J. Jorna gardenier Kerkstraat 4
J. Severein bierbottelaar Kerkstraat 6
G. van Dijk arbeider ned. spoorw. Kerkstraat 9
G. van Dijk smid Kerkstraat 9
G. Tigchelaar slager Kerkstraat 11
A. Tuinman balkvlottersbaas Kerkstraat 12
F. Koolen conducteur brievenm. Kerkstraat 12a
L. Koolen onderwijzer Kerkstraat 12a
J. Wijnja slager Kerkstraat 13
P. Donkersloot machinist ter koopvaardij Kerkstraat 13a
mej. Sj. Postma winkelierster Kerkstraat 14
P. Lichtendahl vischhandelaar Kerkstraat 16
A. Tigchelaar houtbewerker Kerkstraat 16a
Sj. Jorna bootwerker Kerkstraat 17
P.J. Oosterling stoffeerder Kerkstraat 18
A. Kamstra stucadoor Kerkstraat 19
H. v/d Scheer transportarbeider Kerkstraat 19a
J. Abma transportarbeider Kerkstraat 20
M. Abma transportarbeider Kerkstraat 20
H. Smit transportarbeider Kerkstraat 20
J. Lichtendahl vischhandelaar Kerkstraat 21
G.C.M. Ballintijn opzichter ned. spoorwegen Kerkstraat 23
W.M. de Boer vroedvrouw Kerkstraat 23
N. v/d Wijga bakker Kerkstraat 23
C. Klomp kantoorbediende Kerkstraat 24a
F. Ferwerda electricien Kerkstraat 25
Kl. Tigchelaar barbier Kerkstraat 26
P. Deijs klerk rijksbelastingen Kerkstraat 27
W. v/d Linde winkelier Kerkstraat 27
L. Wagenaar - Kerkstraat 27
F. Koopmans slager Kerkstraat 28
L. Buisman groentenkoopman Kerkstraat 29
S. v/d Heide schoenmaker Kerkstraat 30
E. Bosma handelsreiziger Kerkstraat 31
mej. L. Bosma-van Kerkvoorde bewaarschool-onderwijzeres Kerkstraat 31
D. Ettema melktapper Kerkstraat 32
H.R. Drost winkelier Kerkstraat 33
Tj. Tigchelaar stadsreiniger Kerkstraat 33a
D. Monsma venter Kerkstraat 34
W. Hilarius zinkwerker Kerkstraat 35
P. de Boer veilingmeester Kerkstraat 36
G.S. Vlagsma winkelier Kerkstraat 37
Tj. Jongma slager Kerkstraat 38
L.Th. Veltman schipper Kerkstraat 39
S. Klein grossier Kerkstraat 40
O. Reehoorn handelsreiziger Kerkstraat 40
wed. R. Postma-Lolkema winkelierster Kerkstraat 41
J. Rooswinkel timmerman Kerkstraat 42a
H. Beuker transportarbeider Klaverbladstraat 2
I. v/d Meulen houtwerker Klaverbladstraat 6
A. Berends stoker Klaverbladstraat 8
G. Wierda buitenw. gasfabriek Klaverbladstraat 10
F.A. Frölich stoker Klaverbladstraat 12
A. Oldenburg stoker gasfabriek Klaverbladstraat 14
J. Vellinga transportarbeider Klaverbladstraat 15
E. v/d Veer zoutziedersknecht Klaverbladstraat 17
W. de Vries tuinier Klaverbladstraat 18
J. Wijga besteller Klaverbladstraat 22
J. Ouendag schoenmaker Kleine Breedeplaats 2
D. de Vries zadelmaker Kleine Breedeplaats 4
Gez. Snijder - Kleine Breedeplaats 5
S. Postma winkelier Kleine Breedeplaats 6
A.J.C. Tam leeraar h.b.s. Kleine Breedeplaats 7
J. de Jong schoenmaker Kleine Breedeplaats 8
D. Zeinstra venter en winkelier Kleine Breedeplaats 10
J. Postma gep. secr. thes. armvoogdij Kleine Breedeplaats 12
R. Leijenaar vrachtschipper Kleine Breedeplaats 13
D. Heeres commies gemeente secretarie Kleine Breedeplaats 14
D. Lambers hulpkeurmeester Kleine Breedeplaats 15
A. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
L. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
S. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
J. Bloem boekhouder Kleine Breedeplaats 17
N. Jongkind sleepbootkapitein Kleine Breedeplaats 17
P. de la Fette hoofd christelijke school Kleine Breedeplaats 18
Joh. Ijntema slager Kleine Breedeplaats 19
B. Terpstra barbier Kleine Breedeplaats 19
mej. J. Zaagsma verpleegster Kleine Breedeplaats 19
wed. Kruidhof manufacturierster Kleine Breedeplaats 20
G.A. Nijdam kommies r.d.b. Kleine Breedeplaats 20a
J.H. Spékle muziekleeraar Kleine Breedeplaats 21
J. Sterk - Kleine Breedeplaats 23
mej. A. Sterk muziekleerares Kleine Breedeplaats 23
P. v/d Wal pakhuisknecht Kleine Breedeplaats 23
G. v/d Gaast winkelier Kleine Breedeplaats 25
F.W. Leemans melkventer Kleine Kerkstraat 2
H. Leijenaar olieman Kleine Kerkstraat 4a
L. Bogaards opperman Kleine Kerkstraat 5
P. Bogaards sigarenmaker Kleine Kerkstraat 5
S.A. Schuil betonwerker Kleine Kerkstraat 6
Sj. v/d Plaats werkman gemeente reiniging Kleine Kerkstraat 7
A. Hopman sigarenmaker Kleine Kerkstraat 9
H. Zorgdrager matroos Kleine Kerkstraat 9
G. Zijlstra exportslager Kleine Kerkstraat 12
mej. J. Paulides winkelierster Kleine Ossenmarkt 2
T. de Groot houtstekknecht Kleine Ossenmarkt 6
C. Dijkstra transportarbeider Kleine Ossenmarkt 10
G. Hartstra schipper Kleine Werf 4
W. Hartstra schipper Kleine Werf 4
J. v/d Werf transportarbeider Kleine Werf 6
J. Seefat kraandrijver Kleine Werf 10
W. de Groot transportarbeider Kroonsteeg 3
N. v/d Weide werkman scheepswerf Kruisstraat 1
J. de Bruin paardenslager Kruisstraat 3
J. Rooswinkel timmerman Kruisstraat 3
W. Klumper werkman scheepswerf Kruisstraat 4
Kl. Pan brievenbesteller Kruisstraat 5
B. Kalksma timmerman Kruisstraat 7
T. Akkerboom treinpoetser Kruisstraat 9
S. Osinga landarbeider Kruisstraat 10
J. Nagel stadsreiniger Kruisstraat 14
H.J. Jansen timmermansknecht Kruisstraat 16
S. Boomstra bootwerker Lammert Warndersteeg 7
P. Geelof bootwerker Lammert Warndersteeg 9
J. Alberda smid Lammert Warndersteeg 10a
H. Knier transportarbeider Lammert Warndersteeg 12a
H. Jorna landarbeider Lammert Warndersteeg 13
H. Schoot transportarbeider Lammert Warndersteeg 14a
W. Boomstra transportarbeider Lammert Warndersteeg 18a
S. Poelsma vrachtrijder Lammert Warndersteeg 22
J. Germans kleermaker Lanen 4
H. Prins huisschilder Lanen 6boven
J. Mooij mandenmaker Lanen 7
A. Nieuwenhuis koopman Lanen 7
J. Nielsen schipper Lanen 8
wed. H. Stootman winkelierster Lanen 8
J. Akkerman schipper Lanen 8a
H. van Drooge bazalthandelaar Lanen 9
L. van Drooge bazalthandelaar Lanen 9
D. van Drooge concertzaalhouder Lanen 9
P. ten Kampe onderwijzer Lanen 11
J. Postma verver Lanen 11
J. Schuil houtwerker Lanen 12
R. Wijnia - Lanen 13
D. Hoekstra matroos ter koopvaardij Lanen 14
G. Mulder transportarbeider Lanen 14a
W. Nielsen matroos Lanen 15
mej. A. Baarda huishoudster Lanen 17
mej. P. Baarda huishoudster Lanen 17
J. Kip sleepbootmachinist Lanen 17
N.M. Gerrits schoenmaker Lanen 18
F. de Jager bootwerker Lanen 18
H.J. Schoot scheepskok Lanen 19
J. van Dijk brievenbesteller Lanen 19a
S. Steinvoorte cafehouder Lanen 20
R. van Vliet boekdrukker Lanen 21
J. van Drooge expediteur Lanen 22
J. Nauta verver Lanen 24
R. Miedema broodbakker Lanen 26a
N. Kamstra groentenwinkelier Lanen 28
R. Steinvoorte - Lanen 28a
Th. Wink coiffeur Lanen 30
Joh.W. Zijlstra groentenhandelaar Lanen 32
B. Bergsma groentenhandelaar Lanen 33
R. Tigchelaar schipper Lanen 33
F. Weitenberg slager Lanen 34
K. v/d Sluis schipper Lanen 34a
B. Leenstra kruidenier Lanen 35
A. Munniksma schelpenvisscher Lanen 35a
W. v/d Meij kleermaker Lanen 37
G.J. Zwanenburg brievenbesteller (gep.) Lanen 37
H. Schakenbos bakker Lanen 38
W. Stootman - Lanen 38a
G. Wafelaar houtzager Lanen 39a
H. Plantenga melktapper Lanen 40
F. Radsma pakhuisknecht Lanen 40a
L. Tigchelaar kolenweger Lanen 41
A. Hondema houtzager Lanen 42
K. Hondema schoenhandelaar Lanen 42
J. van Os winkelier Lanen 44
J. v/d Werf transportarbeider Lanen 44a
B. Keyzer kleermaker Lanen 45
L. Rijfkogel bakker Lanen 46
M. Meinsma stuurman Lanen 47
R. v/d Veen pakhuisknecht Lanen 47
J. Waardenburg kleermaker Lanen 48
A. Ploegstra aardappelhandelaar Lanen 49
J. Glas transportarbeider Lanen 51
L. Veltman schipper Lanen 52
J. Stienstra melktapper Lanen 54
Johs. van Smeden ijzerhandelaar Lanen 56
H. de Jong veedrijver Lanen 57
P. Kuiper timmerman Lanen 60
W. Küter sigarenmaker Lanen 60a
H. Scheltens winkelier Lanen 62
Th. Wiersma slager Lanen 62a
G. Norder sigarenwinkelier Lanen 64
A.P. de Groot sigarenmaker Lanen 64a
S. Plantenga stuurman ter koopvaardij Lanen 65
wed. N. Wafelaar-Bose winkelierster Lanen 65
H. Meijer winkelier Lanen 67
J. v/d Moolen mandenmaker Lanen 70
H. de Vries melktapper Lanen 70
F. Burghout melktapper Lanen 71
H. v/d Zee timmerman Lanen 72a
H. Terpstra zeeman Lanen 73a
P. Wagenaar kleermaker Lanen 74
S. Hondema barbier Lanen 76
B. Hoekstra transportarbeider Lanen 77
D. v/d Sluis transportarbeider Lanen 77a
H. v/d Sluis schipper Lanen 78a
IJ. Terpstra sigarenwinkelier Lanen 80
H. Krol rijwielhandelaar Lanen 82
J. Krol rijwielhandelaar Lanen 82a
mej. H. Beckering apothekers-assistente Lanen 83
A. Bouma apotheker Lanen 83
mej. S.H. de Glee dir. meisjesvakschool Lanen 84
B.E. Smit - Lanen 84
J. Broersma bootwerker Lanen 86
A. Dreijer verzekeringsagent Lanen 89
H. Jorritsma houtwerker Lanen 91boven
F. v/d Veen grondwerker Leerlooierssteeg 2
J.K. van Wijk werkman Leerlooierssteeg 2
P. Hoekstra grondwerker Leerlooierssteeg 2a
B. v/d Schuit timmerman Liemendijk 4
K. v/d Schuit veehouder Liemendijk 4
S. Werner fabrieksarbeider Liemendijk 6
P.D. Visser slikloods Liemendijk 8
S. Broersma bootwerker Liemendijk 10
E. de Jong brugwachter Liemendijk 12
G. Bauritius boekdrukker Liemendijk 16
P. de Vries pakhuisknecht Liemendijk 18
H. Goïnga machinist n.t.m. Liemendijk 20a
B. Posthuma metselaar Liemendijk 20b
B. Kuipers kantoorbediende Liemendijk 20c
G. de Vries kleermaker Liemendijk 20d
L. Kolmer stuwadoor Liemendijk 22
B. Weewer fabrieksarbeider Liemendijk 22
W. Tigchelaar grondwerker Liemendijk 26
D. v/d Berg timmerman Liemendijk 28
M. Radsma bootwerker Liemendijk 30
A. Kaspers transportarbeider Liemendijk 34
Sj.D. de Vries venter Liemendijk 36
S. van Kammen bakker Liemendijk 38a
K. Wiersma gardenier Liemendijk 38a
J. Vellinga timmerman Liemendijk 42
C. v/d Nieuwenhuizen controleur Lombardstraat 2
J. Mollema bakker Lombardstraat 2b
J. Roukema koopman Lombardstraat 4
B. Westra timmerman Lombardstraat 8
IJ. Gonggrijp schilder Lombardstraat 10
W. v/d Wal turfventer Lombardstraat 10a
J. Hobma gardenier Midlumerweg 2
W. Hobma gardenier Midlumerweg 2
H. Reeling Brouwer - Midlumerweg 3
P. Glas werkman reiniging Midlumerweg 4
J.D. Hakkers uitvoerder Midlumerweg 5
J. Visser grondwerker Midlumerweg 6
S. Beuker transportarbeider Midlumerweg 8
A.K. Bonnema cafehoudster Midlumerweg 10
J. Stinstra veehouder Midlumerweg 10
J. Hieminga veehouder Midlumerweg 12
P.A. Nieuwenhuijs cargadoor Midlumerweg 14
S. Braaksma aardappelhandelaar Midlumerweg 16
A. Foekens cargadoor Midlumerweg 17
O. Houwink dir. n.v. houtimport Midlumerweg 18
J. Smilde exportslager Midlumerweg 20
J. v/d Schoot - Midlumerweg 22
M. Kroese beambte n.t.m. Molenpad 2
A. Willemsma - Molenpad 6
J. Haan houtvlotter Molenpad 7
H. v/d Heide buitenwerker gasfabriek Molenpad 9
B. van Kampen opperman Molenpad 10
R. Brouwer visscher Molenpad 12
J. Duizenstra schipper Molenpad 12
R. Drost besteller Moriaanstraat 1
L. Drost kleermaker Moriaanstraat 1
J.H. Selvius transportarbeider Moriaanstraat 2
D. Terpstra grondwerker Moriaanstraat 4
R. Wiersma arbeider s.s. Moriaanstraat 7
Kl. Tigchelaar werkman gemeente reiniging Moriaanstraat 8
P. Riem fabrieksarbeider Moriaanstraat 9
J. v/d Veen grondwerker Moriaanstraat 11
Th.B. de Vries suikerbakker Moriaanstraat 12
B. Kuiper betonwerker Nicolaas Baurstraat 1
mej. Gr. Velthuis bewaarschool-onderwijzeres Nicolaas Baurstraat 2
H. Schuil plateelbakker Nicolaas Baurstraat 3
P. Vogelaar landbouwer Nicolaas Baurstraat 4
P. Hemstra timmerman Nicolaas Baurstraat 5
J. Edelenbosch loodgieter Nicolaas Baurstraat 7
J. Huisman gemeente timmerman Nicolaas Baurstraat 9
A.F. Geldersma matroos Nicolaas Baurstraat 11
W.L. Geldersma matroos Nicolaas Baurstraat 11
Tj. Tichelaar stoker gasfabriek Nicolaas Baurstraat 11
S. Dijkstra timmerman Nicolaas Baurstraat 13
J. Boersma agent van politie Nicolaas Baurstraat 15
Anth. v/d Broek kleermaker Nicolaas Baurstraat 17
K. de Boer exportslager Nicolaas Baurstraat 39
K. Klees scheepskok Nicolaas Baurstraat 40
P.D. de Boer ambtenaar ned. sp. Nicolaas Baurstraat 41
mej. J. Postma kraamverpleegster Nicolaas Baurstraat 41
Jac. Godthelp sigarenmaker Nicolaas Baurstraat 42
S. de Jong kantoorbediende (gep.) Nicolaas Baurstraat 43
H. Raspe winkelchef Nicolaas Baurstraat 43
Chr. Bouma grondwerker Nicolaas Baurstraat 44
H. Net meubelmaker Nicolaas Baurstraat 45
C. Veth vuurwerker Nicolaas Baurstraat 46
F. Jonker arbeider telegr. ned. sp.w. Nicolaas Baurstraat 48
L. Bleeker drukker Nicolaas Baurstraat 49
G. Beuker transportarbeider Nicolaas Baurstraat 50
C. Holzmann behanger Nicolaas Baurstraat 51
B. v/d Zee scheepstimmerman Nieuwe Buren 1
W. Leijenaar schipper Nieuwe Buren 3
A. Merkx stoker Nieuwe Buren 5
E. Bisschop timmerman Nieuwe Buren 7
P. Vellinga brievenbesteller Nieuwe Buren 9
H. de Wit kleermaker Nieuwe Buren 11
R. v/d Zee werkman gemeente reiniging Nieuwe Buren 15
J. Taekema gardeniersknecht Nieuwe Buren 19
A. de Jong timmerman Nieuwe Buren 21
D. Lutskes matroos Nieuwe Buren 25
A. Olivier transportarbeider Nieuwe Buren 25a
L. Koopal sigarenmaker Nieuwe Buren 27
G. Monsma trempoetser Nieuwe Buren 29
S. Wielenga schipper v.-i. Nieuweweg 2
D. Broersma bootwerker Nieuweweg 4
P. Alkema schilder Nieuwstraat 1
C. Knier transportarbeider Nieuwstraat 2a
W. v/d Meulen betonwerker Nieuwstraat 5
F. Koster exportslager Nieuwstraat 7
H. Puite schipper Nieuwstraat 11
H. Ploegstra arbeider Nieuwstraat 12
J. v/d Wijk werkman gasfabriek Nieuwstraat 13
G. v/d Wijk winkelier Nieuwstraat 13
G. Mensonides bootwerker Nieuwstraat 14
H. Kuiper letterzetter Nieuwstraat 15
G. Visser letterzetter Nieuwstraat 16
B. van Seijst bootwerker Nieuwstraat 17
C. Vellinga transportarbeider Nieuwstraat 18
J. v/d Heide stoker gasfabriek Nieuwstraat 19
J. v/d Wees werkman steenfabriek Nieuwstraat 20
F.A. Frölich schilder Nieuwstraat 20a
J. Fluit stoker Nieuwstraat 21
T. Willemszoon - Nieuwstraat 22
A. Boonstra fabrieksarbeider Nieuwstraat 23
A.F. Breidenbach grondwerker Nieuwstraat 24
R. Baarda tichelwerker Nieuwstraat 26
A. Severein zoutzieder Nieuwstraat 26
S. Toeter metselaar Nieuwstraat 27
R. Lolkema vetsmelter Nieuwstraat 28
E. Ligthart grondwerker Nieuwstraat 29
Joh. Postma winkelier Nieuwstraat 30
G. En J. Schrage sigarenmakers Nieuwstraat 31
M. de Jong kleermaker Nieuwstraat 32
K. Bouma bootwerker Nieuwstraat 33
P. Hempenius schipper Nieuwstraat 35
S. Hempenius schipper Nieuwstraat 35
J.H. Benning opperman Nieuwstraat 36
A. Olivier transportarbeider Nieuwstraat 37
T. Weldring transportarbeider Nieuwstraat 37
S. Roukema slager Nieuwstraat 38
IJ. Boomstra grondwerker Nieuwstraat 39
H. Stend - Nieuwstraat 39
M. Scheepstra transportarbeider Nieuwstraat 40
P. v/d Boom broodventer Nieuwstraat 41
D. Elzinga kleermaker Nieuwstraat 43
S. Willekes darmenbewerker Nieuwstraat 43
A. Dotinga transportarbeider Nieuwstraat 44
H.J. Hilarius zinkwerker Nieuwstraat 46
L. van Seijst straatmaker Nieuwstraat 48
G. Vellinga werkman gemeente reiniging Nieuwstraat 52
H. de Swart conducteur Nieuwstraat 54
D. Drukker beurtschipper Nieuwstraat 56
IJ. de Groot conducteur n.t.m. Nieuwstraat 56a
W. v/d Woude cafehouder Nieuwstraat 58
G. Bosma timmerman Nieuwstraat 60
A.A. Bosma timmermansknecht Nieuwstraat 60
G. de Groot transportarbeider Nieuwstraat 64
J. Bijlsma gardenier Nieuwstraat 66
S. Galema bakker Nieuwstraat 77
T. v/d Wal verver Nieuwstraat 82a
Jac. Fontein cargadoor Noorder - Gel 21
R. Schaafsma transportarbeider Noordergrachtswal 2
J. Riemersma voerman Noordergrachtswal 4
R. Beinema opperman Noordergrachtswal 10
D. de Wit. steenhouwer Noordergrachtswal 12
S. Dijkstra arbeider Noordergrachtswal 16
B. Brouwer kolenweger Noordergrachtswal 20
S. Brouwer sigarenmaker Noordergrachtswal 20
C. Bergsma sigarenfabrikant Noordergrachtswal 24
P. de Vries matroos Noordergrachtswal 24
D. Bos arbeider-rangeerder ned. sp. Noordergrachtswal 26
H. Godthelp slager Noordergrachtswal 28
Tj. Schuil aardappelhandelaar Noordergrachtswal 32
R. Houbeijn sigarenmaker Noordergrachtswal 36
P. Bos koopman Noordergrachtswal 48
Th. Nauta smid Noorderhaven 1
Tj. de Jong bakker Noorderhaven 2
A. v/d Sluis letterzetter Noorderhaven 2a
K. de Groot plateelbakker Noorderhaven 3
M. Houkes betonwerker Noorderhaven 3
P. Woudstra manufacturier Noorderhaven 4
O.H.M. Koster bootwerker Noorderhaven 4a
M. de Vries brugwachter Noorderhaven 5
J. Barneveld leeraar gymnastiek Noorderhaven 6a
H.B. Deerenberg zeeman Noorderhaven 7
J. Gerbl monteur Noorderhaven 7
J. Ooms grondwerker Noorderhaven 7a
A. Wijkstra schipper Noorderhaven 7a
D. Walta timmerman Noorderhaven 8
M. Clowting sleepbootkapitein Noorderhaven 9
J. Clowting varensgezel Noorderhaven 9
S. Mellema - Noorderhaven 10
H. v/d Wal slager Noorderhaven 10
T. de Groot kantoorbediende Noorderhaven 11
S. v/d Zeep steenhouwer Noorderhaven 11
W. Markenstein timmerman Noorderhaven 12
S. ten Cate rijksveldwachter Noorderhaven 13
IJ. van Popta onderwijzer Noorderhaven 13
B. Wagenaar winkelier Noorderhaven 14
E. Smilde exportslager Noorderhaven 15
J. Oosdijk brievenbesteller Noorderhaven 16
W.J. Trooster suikerbakker Noorderhaven 16
Ph.W. Timmer notaris Noorderhaven 17
M. Bisschop machinist Noorderhaven 19
A. Lanser concierge Noorderhaven 19
E.H. Kroon kantoorbediende Noorderhaven 20
D.W. Kroon kleermaker Noorderhaven 20
D.W. Kroon kleermaker Noorderhaven 20
F. de Hartog loods Noorderhaven 22a
D. de Groot hotelhouder Noorderhaven 24
G. Schuil bootwerker Noorderhaven 25
R.L. v/d Valk kantoorlooper Noorderhaven 25
R. Beima broodbakker Noorderhaven 26
R.C. Boon touwslager Noorderhaven 26
D. Roorda voorman bootwerk Noorderhaven 28a
D. Lovius zeilmaker en handelaar Noorderhaven 29
wed. M.A. Ridderhof-Brouwer muziekleerares Noorderhaven 31
mej. R. Pais ambtenares ter secretarie Noorderhaven 32
B.R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
H.J. Albarda inspecteur loodswezen Noorderhaven 33
D. Snijder houthandelaar Noorderhaven 35
Joh. Leijenaar scheepstimmerman Noorderhaven 36a
L.J. Hannema fabrikant Noorderhaven 37
J.F. Posthuma collecteur staatsloterij Noorderhaven 41
P. de Jong bakkersknecht Noorderhaven 42
W. Keikes ass. zuivelfabriek Noorderhaven 42
G.S. Steinvoorte kastelein Noorderhaven 42
S. Dikkerboom onderwijzer Noorderhaven 43
A. Visser brandstoffenhandelaar Noorderhaven 44
W. Fekkes - Noorderhaven 45
wed. C. Fekkes-de Jong - Noorderhaven 45
A. de Boer exportslager Noorderhaven 46
J. Markenstein bootwerker Noorderhaven 46a
K. Hoekstra concierge Noorderhaven 47
J. Sijtema conducteur Noorderhaven 48
L.H. Snijder - Noorderhaven 48
T. Snijder - Noorderhaven 48
J. Snijder boekhouder Noorderhaven 48
H. Snijder wijnhandelaar Noorderhaven 48
J. Falkena chauffeur Noorderhaven 49
S. Hellingwerf agent raad v. arbeid Noorderhaven 49
Tj. Jellema steenbakker en winkelier Noorderhaven 51
R. Bijkerk bouwk. ambt. rijksgebouwendienst Noorderhaven 53
W. Dokter - Noorderhaven 55
H.G. Harkema dir. h.b.s. Noorderhaven 55
mej. L.Z. Harkema leerares h.b.s. Noorderhaven 55
J. v/d Werf - Noorderhaven 55
H. v/d Werf onderwijzeres Noorderhaven 55
IJ. Norel - Noorderhaven 55boven
B. Bosch arts Noorderhaven 57
C. Schuijl transportarbeider Noorderhaven 58
H. Gonggrijp smid Noorderhaven 58a
H.J. v/d Oever koopman Noorderhaven 60
H. Gonggrijp smid Noorderhaven 61a
R. de Bruin cafehouder Noorderhaven 62
H. de Groot buitenhavenmeester Noorderhaven 63
E. Tuinhout winkelier Noorderhaven 64
G. Radsma bootwerker Noorderhaven 64a
S.J. de Wit boekhouder z.-w. Noorderhaven 65a
K. Faber exportslager Noorderhaven 66
D. van Wier slager Noorderhaven 66
R. Schurink arts Noorderhaven 67
T.J. Krijthe rijksklerk r.d.b. Noorderhaven 69
Kl. de Vries expediteur Noorderhaven 69
W. Doorenbos koopman Noorderhaven 70
Sc. Fontein houthandelaar Noorderhaven 71
K. Küter rijwielhandelaar Noorderhaven 72
K. Rodenhuis - Noorderhaven 73
G.H. Visser stuurman visscherij inspectie Noorderhaven 75
G.H. Elsinga banketbakker Noorderhaven 75a
O. Visser sluismeester Noorderhaven 76
mej. R. Merkelbach verpleegster Noorderhaven 77
G. Pierik kantoorbediende Noorderhaven 78
H. Heeres kleermaker Noorderhaven 82
L. Spaanderman schoenmaker Noorderhaven 82a
J. Spaanderman timmerman Noorderhaven 82a
J. Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 87
J.B. van Stellingwerf - Noorderhaven 87a
L.G. Vlaskamp hotelhouder Noorderhaven 88
S. Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 89
B. Posthuma boekhandelaar Noorderhaven 90
H.J. Clowting kantoorbediende Noorderhaven 92
J. Visser kantoorbediende Noorderhaven 92
A. Meter wethouder Noorderhaven 95
mej. A. Houwink winkelierster Noorderhaven 96
mej. W. Houwink winkelierster Noorderhaven 96
R. van Slooten fabrikant Noorderhaven 97
J. Steenge arbeider ned. spoorw. Noorderhaven 98
P. Frölich aannemer Noorderhaven 99
S. v/d Werf winkelier Noorderhaven 100
C. v/d Schoot winkelier Noorderhaven 101
J. v/d Sluis schipper Noorderhaven 103
F. Fontein cargadoor Noorderhaven 104
A. Smilde veehandelaar Noorderhaven 105
J. van Hulst fabrikant Noorderhaven 107
P. Smilde exportslager Noorderhaven 108
E. Engelkes predikant Noorderhaven 109
H.G. Engelkes stuurman Noorderhaven 109
S. Harkema groentenhandelaar Noorderhaven 110
S. van Keulen stuurman ter koopvaardij Noorderhaven 110a
W. Noordbeek slager Noorderhaven 111
Sj. v/d Veen slager Noorderhaven 111
J.H. Bekius assistent zoutweger Noorderhaven 112
P.D. Matak Fontein houthandelaar Noorderhaven 113
D. Matak Fontein koopman Noorderhaven 113
Joh. Nijkamp sigarenmaker Noorderhaven 114
A. Miedema houthandelaar Noorderkade 3
A. Klein ontvanger registratie Noorderkade 7
J. Kuipers scheepstimmerman Noorderkade 9
J. Kuipers scheepstimmerman Noorderkade 13
A. Soolsma letterzetter Noorderkade 17
B. Soolsma visscher Noorderkade 17
H. Huijser transportarbeider Noorderkade 19
J. Metselaar landarbeider Noorderkade 23
F. Hulsebos onderwijzer Noorderkade 25
J. Tigchelaar slager Noorderkade 25
J. Kuiper varensgezel Noorderkade 27
M. Tigchelaar bootwerker Noorderwal 2
Joh. Marton kantoorbediende Noorderwal 4
P. Marton sigarensorteerder Noorderwal 4
M. Zwart motorschipper Noorderwal 6
J. v/d Werf bootwerker Noorderwal 14
A. Kuipers suikerwerk. Noorderwal 16
S. v/d Meer timmerman Noorderwal 18
T. Kuipers bakker Noorderwal 22
H. Scholte bootwerker Noorderwal 24
Kl. Paesens fitter gasfabriek Noorderwal 26
J.D. Paesens timmerman Noorderwal 26
B. Reitsma bloemkweeker Noorderwal 28
G. Rosendal matroos Noorderwal 30
J. Rosendal matroos Noorderwal 30
R. Rosendal matroos Noorderwal 30
D. Rosendal smid Noorderwal 30
S. Henstra broodbezorger Noorderwal 32
G. Knoop - Noorderwal 34
Z. Postma gasfitter Noorderwal 38
J.P. Reehoorn sigarenmaker Noorderwal 40
J. de Wit pakhuisknecht Noorderwal 42
B. de Boer verversknecht Noorderwal 44
K. van Stellingwerf melktapper Noordijs 4
Chr. Foppen dekknecht Noordijs 5
D. Eijgelaar schoenmaker Noordijs 6
P. de Vries schipper Noordijs 9
Th. Smit vethandelaar Noordijs 10
P. Tjallingii zoutzieder Noordijs 11
D.A. Postema onderwijzer Noordijs 12
wed. Th. Roorda - Noordijs 13
B. Roorda fabrikant Noordijs 13
Jac. Roorda fabrikant Noordijs 13
H.A. Plemper van Balen comm. van politie Noordijs 15
J. Holsteijn ladingmeester Noordijs 17
N. Simonsz - Noordijs 19
A.G. van Hulst - Noordijs 21
H. Postma slager Noordijs 21
M. Trip - Noordijs 21
J. Bruinsma reiziger Noordijs 23a
W. Bruinsma brugwachter Noordijs 27
A.E. Hannema fabrikant Noordoostersingel 5
I.C. Kooijman aannemer Noordoostersingel 7
C. Kooijman uitvoerder Noordoostersingel 7
W.C. Vernes leeraar ambachtsschool Noordoostersingel 9
P. Roorda fabrikant Noordoostersingel 11
S. Siersema leeraar m.o. Noordoostersingel 13
S. v/d Schoot reiziger Noordoostersingel 15
A. Blok slager Noordoostersingel 19
J. Huijser bloemist Noordoostersingel 43
J. Huijser bloemist Noordoostersingel 43
J.B. Huijser kantoorbediende Noordoostersingel 45
J. Ferwerda sigarenmaker Nutstraat 2
J. Bader bootwerker Nutstraat 3
P.A. de Groot matroos Nutstraat 4
A. de Bock bouwkundig opzichter Nutstraat 4b
Kl. Meinsma matroos Nutstraat 4b
P. Huizenga transportarbeider Nutstraat 5
E. Broekstra melktapper Nutstraat 6
L. Zwart transportarbeider Nutstraat 6a
C. Rab zeeman Nutstraat 7
J.F. Monsma conducteur ned. sp. Nutstraat 8
P. de Bruin transportarbeider Nutstraat 9
C. Visser stoker gasfabriek Nutstraat 10
J. de Vries stoker Nutstraat 11
A. Dijkstra bootwerker Nutstraat 13
Schaafsma stoker gasfabriek Nutstraat 14
W. Lenger bootwerker Nutstraat 15
J. Nederhoed bootwerker Nutstraat 16
S. Nederhoed rangeerder ned. sp. Nutstraat 16
D. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
G. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
W. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
O. de Vries bootwerker Nutstraat 19
W. de Graaf stoker Ooievaarsteeg 1
G. de Bruin grondwerker Ooievaarsteeg 3
H. Brouwer pakhuisknecht Ooievaarsteeg 5
W. Koster transportarbeider Ooievaarsteeg 7
P. Vellinga pakhuisknecht Ooievaarsteeg 11
J. Tichelaar venter Ooievaarsteeg 12
H. Feenstra transportarbeider Ooievaarsteeg 13
J. Schoot transportarbeider Ooievaarsteeg 14
Kl. Tigchelaar bootwerker Ooievaarsteeg 16
J. Helfrich transportarbeider Ooievaarsteeg 19
A. Ploegstra grondwerker Ooievaarsteeg 25
S. Brouwer opperman Ooievaarsteeg 29
S. Brouwer opperman Ooievaarsteeg 31
A.R. de Vries agent levensverz. mij. Oosterbolwerk 6
H. Nak betonwerker Oosterkeetstraat 2
F. Willekes pakhuisknecht Oosterkeetstraat 3
C. Postma kwitantielooper Oosterkeetstraat 5
R. Bakker grondwerker Oosterkeetstraat 6
J. Alkema binnenschipper Oosterkeetstraat 7
H. Smitstra - Oosterkeetstraat 9
J. Kaspers zoutzieder Oosterkeetstraat 11
J. Broersma handelsreiziger Oosterstraat 1
J.P. v/d Berg hoofd ter secretarie Oosterstraat 3
S. Prosée agent van politie Oosterstraat 4
W.Th. v/d Meer klerk ter secretarie Oosterstraat 9
G.W. Janssen chef-monteur electriciteitsbedrijf Oosterstraat 15
J. Pasma opzichter gemeentewerken Oosterstraat 17
K. Zwerver leeraar ambachtsschool Oosterstraat 19
W.P. de Jong kantoorbediende posterijen Oosterstraat 21
P. de Lange secr.-thes. alg. arm- en weesv. Oosterstraat 21
P. Nauta onderwijzer Oosterstraat 23
A. Dijkstra onderwijzer Oosterstraat 25
E. de Boer binnenloods Oosterstraat 27
mej. J. Haringa muziekleerares Oosterstraat 29
A. Kop stuurman Oosterstraat 31
G. Broersma bureau ambtenaar ned. spoorw. Oosterstraat 33
D. Stellema kantoorbediende Oosterstraat 35
J.J. Snijder kantoorbediende Oosterstraat 39
H. de Jong hoofd 2e gemeenteschool Oosterstraat 41
H. Smeding koopman Oosterstraat 43
P. Bauritius fabrikeur van suikerwerken Oosterstraat 47
S.W. de Jong slager Oosterstraat 49
Ph. Schwartz leeraar ambachtsschool Oosterstraat 51
P. Verschuure visscher Oosterstraat 53
L. Veltman schipper Oosterstraat 55
H. v/d Veen winkelbediende Oosterstraat 57
Th. v/d Meulen brievenbesteller Oosterstraat 59
D. Doeksen uitvoerder waterbouwwerken Oosterstraat 61
A. de Vries letterzetter Oosterstraat 63
O. Westra sigarenmaker Oosterstraat 63
H.A. Bakker darmenbewerker Oosterstraat 65
Sj. Bekius broodbakker Oosterstraat 67
E. Vellinga - Oosterstraat 69
J. Vellinga electricien Oosterstraat 69
L. Miedema brugwachter Oude Turfkade 2
J. Jellema brugwachter Oude Turfkade 4
J.C. Outhuijse transportarbeider Pakhuissteeg 4
G. Sloterdijk transportarbeider Pakhuissteeg 6
H. Tigchelaar kantoorbediende Patrimoniumstraat 1
H. Hiemstra assistent ned. sp. Patrimoniumstraat 2
E. Karolus - Patrimoniumstraat 3
A. de Boer kommies r.d.b. Patrimoniumstraat 4
O. v/d Meulen kantoorbediende Patrimoniumstraat 5
J. Vrieswijk agent van politie Patrimoniumstraat 6
A. Schol kommies r.d.b. Patrimoniumstraat 8
J. Hilwerda werkman reiniging Patrimoniumstraat 10
J.H. Schaafsma sigarenmaker Patrimoniumstraat 12
H.H. van Hulst fabrikant Paul Krugerlaan
K. Kiestra hoofd eener school Paul Krugerlaan
L. de Bruin veekoopman Paul Krugerlaan
Tj.W. Postma - Paul Krugerlaan
H.A. Leenmans predikant Paul Krugerlaan
H. Vriesema winkelier Petrus Feddesstraat
D. Duit kapitein groote vaart Petrus Feddesstraat 2
F. Geers ingenieur Petrus Feddesstraat 4
J. Stienstra wijnhandelaar Petrus Feddesstraat 17
B.J. Wibbelink ambtenaar r.d.b. Petrus Feddesstraat 19
Joh. Zijlstra boekhouder gasfabriek Petrus Feddesstraat 21
R. Houbijn letterzetter Petrus Feddesstraat 23
P. Braunius dir. zuivelfabriek Petrus Feddesstraat 25
D. Bijlsma opzichter interc. waterleiding mIJ. Petrus Feddesstraat 27
H. van Drooge bazalthandelaar Petrus Feddesstraat 29
K. Norg kommies r.d.b. Petrus Feddesstraat 31
D. Bantema machinist Petrus Feddesstraat 33
H. Ettema agent van politie Petrus Feddesstraat 35
P. de Vries spoorwegarbeider Petrus Feddesstraat 37
J. Weldring terreinwerker gasfabriek Petrus Feddesstraat 39
P. Attema tuinman Petrus Feddesstraat 41
J. Schaap smid Plantsoen 2
D. Oldenburg werkman gasfabriek Plantsoen 4
G. Boomstra transportarbeider Plantsoen 6
Sj. Fortuin transportarbeider Plantsoen 8
D. Kwast transportarbeider Poortje, 't 3
S. Boomstra bootwerker Poortje, 't 5
L. de Graaf stoker Poortje, 't 5a
K. Rodenburg transportarbeider Poortje, 't 7
H. Klumper koetsier Poortje, 't 11
B. Klumper transportarbeider Poortje, 't 11
J. Kwast betonwerker Poortje, 't 11
T. Krakau bootwerker Prinsensteeg 1
W. de Vrij kleermaker Prinsensteeg 1a
J. Steeksma transportarbeider Prinsensteeg 2
G. v/d Veen schipper Prinsenstraat 1
E. v/d Plaats zetkastelein Prinsenstraat 2
F. Schuil zeilmaker Prinsenstraat 4
C. Torenbeek sigarenmaker Prinsenstraat 6
J. Leijenaar bootwerker Prinsenstraat 6a
L. Bal opzichter visscherij inspectie Prinsenstraat 8
J. Roos monteur gem. electr. bedrijf Prinsenstraat 10
J. Postma arbeider Prinsenstraat 10a
J. Hornstra exportslager Prinsenstraat 12
mej. J. Wip mangelster Raamstraat 2
H.M. Trompetter israelisch godsdienst-onderwijzer Raamstraat 3
J. Schat tuinder Raamstraat 4
C. de Groot fotograaf Raamstraat 7
M. Haan rangeerder ned. spoorw, Raamstraat 8
IJ. de Vries cafehouder Raamstraat 12
H. Bouwmeester schilder Rapenburg 2
J. Spoelstra timmerman Rapenburg 4
J. de Haan poetser gasfabriek Rapenburg 6
H. v/d Veen werkman gemeente reiniging Rapenburg 8
P. de Laat boekhouder h.u.z. Rapenburg 9
B. Vork timmerman Rapenburg 9
H. Jellema grondwerker Rapenburg 11
J. Visser schipper Rapenburg 12
A. Zeilmaker grondwerker Rapenburg 13
Joh. Jellema wafelbakker Rapenburg 15
K. Nielsen transportarbeider Rapenburg 16
B. Rodenburg groentenventer Rapenburg 17
A. Lolkema grondwerker Rapenburg 18
W.S. Noordhof inspecteur r.d.b. Rein Miedemastraat 1
P. Nauta stalhouder Rein Miedemastraat 2
B. Borduin brievenbesteller Rein Miedemastraat 3
P. de Jong stoker gasfabriek Rein Miedemastraat 5
J. v/d Sloot brievenbesteller Rein Miedemastraat 6
Sj. Nijkamp fabrieksarbeider Rein Miedemastraat 7
Kl. v/d Meij vakbondbestuurder Rein Miedemastraat 8
R. van Zwol bakker Rein Miedemastraat 9
H. v/d Zee scheepstimmerman Rein Miedemastraat 10
H. Prok agent van politie Rein Miedemastraat 11
P. Knoop venter Rein Miedemastraat 12
K. Koster kleermaker Rein Miedemastraat 13
B. de Vries adj. c.r.d.b. Rein Miedemastraat 15
A. Bosma timmerman gasfabriek Riedstraat 32
L. van Minnen besteller v. gend en loos Riedstraat 34
R. de Groot sigarenmaker Riedstraat 36
J. Hoekstra bakker Riedstraat 40
D. Quarré stadstuinman Riedstraat 44
J. Zijlstra kleermaker Riedstraat 44
A. Broere schipper Riedstraat 46
S. Bijlsma werkman bij de gem. waterleiding Romastraat 1
J. Outhuijse transportarbeider Romastraat 4
S. de Vlas chauffeur Romastraat 5
W. Kalksma beurtschipper Romastraat 6
Sj. Baarda smid Romastraat 7
K. Baarda transportarbeider Romastraat 7
M. Knipper transportarbeider Romastraat 8
K. Hoekstra zeeman Romastraat 9
G. Lenger bootwerker Romastraat 13
B. Broersma bootwerker Romastraat 15
H. van Wier machinist Romastraat 17
S. de Boer bootwerker Romastraat 19
J.D. Jansen opperman Romastraat 21
R. Zeinstra schoenmaker Romastraat 23
A. Huisman kruidenier Romastraat 31
K. Banning panbakker Romastraat 35
P. Zeilmaker bootwerker Romastraat 41
L. van Hurck visscher Romastraat 45
J. Berends werkman gemeente reiniging Romastraat 49
Tj. de Vries kleermaker Rommelhaven 2
IJ. Drijfhout gardenier Rommelhaven 3
J. Wijnia wissellooper Rommelhaven 3a
S. v/d Laan werkman Rommelhaven 4
J. van Nimwegen smid Rommelhaven 4
G. Bijlsma smid Rommelhaven 5
H. de Wit sigarenmaker Rommelhaven 6
mej. C. Aarnoutse onderwijzeres Rommelhaven 7
I.H. de Jager tuinder Rommelhaven 7
T. Eskes mandenmaker Rommelhaven 8
A. Willekes timmerman Rommelhaven 8
D. Jansonius timmerman Rommelhaven 10
H. v/d Heide kantoorlooper Rommelhaven 11
J. Meijer fabrieksarbeider Rommelhaven 11a
P. Fekkes kantoorbediende Rommelhaven 15
R. Pan slagersknecht Rommelhaven 18
J. Doeksen walkapitein Rommelhaven 18a
P. Moorman kantoorbediende Rommelhaven 20
R. Posthuma metselaar Rommelhaven 22
P.H. Moorman timmerman Rommelhaven 26
J. de Vries manufacturier Rommelhaven 26b
Joh. Boersma schipper Rommelhaven 28
H. Buis dir. cooperatieve vischhandelaren Roptaweg 4
J. Lolkema machinist Roptaweg 4a
S.A. Lenger bootwerker Roptaweg 4b
B. Boomstra steenzetter Roptaweg 5
W. Lichtendahl vischhandelaar Roptaweg 6
J. Soolsma visscher Roptaweg 7
H. Lichtendahl vischhandelaar Roptaweg 8
B. Schaafsma sigarenmaker Roptaweg 10
S. Boomstra bootwerker Roptaweg 11
H. Postma timmerman Roptaweg 12
J. Kramer - Roptaweg 14
P. Attema transportarbeider Roptaweg 15
H. v/d Wal - Roptaweg 19
S. Miedema vellenblooter Roptaweg 21
H. de Windt koopman Rozengracht 2
H. de Bock timmerman Rozengracht 4
D. Tigchelaar kantoorbediende Rozengracht 4
A. Dreijer opperman Rozengracht 5
B. Dreijer transportarbeider Rozengracht 5
H. Jorna matroos Rozengracht 5a
E. Simonsz - Rozengracht 7
R.A. Feenstra koopman Rozengracht 8
R. v/d Spoel dir. gemeente reiniging Rozengracht 9
E. Dijkstra klerk n.t.m. Rozengracht 11
W. Lubach klerk posterijen Rozengracht 11
A. van Ringelestijn machinist groote vaart Rozengracht 11a
F. Rotthier leeraar m.o. Rozengracht 15
F. Kamminga kommies r.d.b. Rozengracht 16
R.O. v/d Veen houthandelaar Rozengracht 17
T. Hidma cafehouder Rozengracht 19
A.A. Hoek houtzager Rozengracht 20
J. Scheffer scheepskok Rozengracht 20
H. Leijdesdorf taxateur Rozengracht 23
A. de Boer brandstoffenhandelaar Rozengracht 25
D. de Boer kantoorbediende Rozengracht 25
H. Broersma aannemer Rozengracht 26
H.W. Geesink tandarts Rozengracht 27
Tj. Pieksma houtvlotter Rozengracht 28
F. Anema aannemer Rozenstraat 1
G. Anema timmerman Rozenstraat 1
W. Visser broodbakker Rozenstraat 2
D. de Jong broodbakker Rozenstraat 3
mej. Kl. v/d Veen telefoniste Scheerstraat 1
M. Wijnia onderwijzer Scheerstraat 1
mej. G. Hoek bewaarschoolhouderes Scheerstraat 2
A. Wassenaar costumi?re Scheerstraat 2
R. Posthuma schipper Scheerstraat 5
Joh. v/d Meulen agent van politie (gep.) Scheerstraat 6
L. Flietstra wagenmaker Scheerstraat 10
D. Visser bootwerker Scheerstraat 12
W. Riewald kuiper Scheerstraat 13
Joh. v/d Zee werkman ijzerw. Schoolplein 5
W.A. de Boer slager Schoolplein 7
S. Schuil bootwerker Schoolsteeg 5
H. Postma steenzetter Schoolsteeg 5a
G. van Drimmelen scheepsbouwer Schoolstraat 2
H. de Vries magazijnmeester Schoolstraat 4
A. Weldering scheepstimmerman Schoolstraat 6
B. Smedinga ijzerwerker Schoolstraat 8
R. de Boer scheepstimmerman Schoolstraat 10
A. de Vroomen arbeider zuiderzeewerken Schoolstraat 12
H. Meijer scheepstimmerknecht Schoolstraat 14
G. Dijkstra ijzerwerker Schoolstraat 18
O. v/d Werf scheepstimmerman Schoolstraat 20
W. Duba machinist Schritsen 2
J. Duba vetsmelter Schritsen 2
Duba gasfitter Schritsen 2a
Fr. Gonggrijp cafehouder Schritsen 3
R. Kaspers transportarbeider Schritsen 4
H. Ploeg bootwerker Schritsen 5
H. Gonggrijp matroos Schritsen 7
U. Palstra timmerman Schritsen 8
E. Bakker kommies-verificateur Schritsen 9
P.J. Wassenaar wagenmaker Schritsen 10
A. Zwaan arbeider Schritsen 10a
D. Faber notarisklerk Schritsen 11
A. Faber transportarbeider Schritsen 11
H. Wijnstra bakker Schritsen 13
J. Stoker houtwerker Schritsen 14
H. v/d Zwaag boekhouder Schritsen 15
D. de Vries arbeider Schritsen 16
J.K. Schoen machinist Schritsen 17
D. Markenstein bootwerker Schritsen 18
H. Stobbe - Schritsen 19
H. Toeter sigarenmaker Schritsen 19
W. Smeding transportarbeider Schritsen 20
P. de Vries - Schritsen 21
P. Bisschop timmerman Schritsen 22
P. van Zandbergen huisschilder Schritsen 23
B. Reinink stoker Schritsen 24
J. Dreijer matroos Schritsen 25
H.Ph. v/d Zee timmerman Schritsen 26
F.X. Colman winkelier Schritsen 27
W. Overzet bakker Schritsen 28
J. v/d Heide betonwerker Schritsen 30
C. v/d Heide bootwerker Schritsen 30
W. de Vrij bootwerker Schritsen 31
B. de Vrij verver Schritsen 31
B. Bambach sorteerder sigarenfabriek Schritsen 32
J. Westerhuis boekhandelaarsbediende Schritsen 33
P. Viëtor Sibinga gemeente-secretaris Schritsen 34
M. van Weemen gemeente-timmerman Schritsen 34
K. van Weemen timmerman Schritsen 34
B. Hondema letterzetter Schritsen 36
H. Kruidhof dekknecht Schritsen 36a
H. Kruidhof machinist Schritsen 36a
E. Kruidhof sleepbootkapitein Schritsen 36a
G. Oswald winkelier Schritsen 37
J. van Keulen loodsleerling Schritsen 38
H. van Kraanen ladingmeester ned. sp. Schritsen 38a
M. Kuilman transportarbeider Schritsen 39
P.A. Ree cementwerker Schritsen 39
J. Jilderts - Schritsen 40
J. Haitsma - Schritsen 41
A. Haitsma betonfabrikant Schritsen 41
Jac. Dijkstra mandenmaker Schritsen 43
J. Stängel kantoorbediende Schritsen 44
L. Stängel likeurstoker Schritsen 44
B. Nieuwenhuis timmerman Schritsen 45
G. de Bruin paardenslager Schritsen 46
S. Boomstra stoker gemeentelijke gasfabriek Schritsen 48
R. Bisschop timmerman Schritsen 50
H. Bergman cafehouder Schritsen 51
D. Stoelhorst timmerman Schritsen 51
A. Wijtsma stuurman Schritsen 51boven
IJ. Dijkstra stoker gasfabriek Schritsen 53
J. Kroes machinist Schritsen 55
K.D. Buding cafehouder Schritsen 58
J. Koekkoek hoofd r.k. jongensschool Schritsen 60
A. Koens winkelier Schritsen 60
R. v/d Weijde betonwerker Schritsen 61
J. v/d Weijde opperman Schritsen 61
mej. B. Uiterkamp Schoot onderwijzer Schritsen 63
W. Uiterkamp Schoot onderwijzeres (gep.) Schritsen 63
J. Wijtsma bootsman Schritsen 64
Anth. de Brock notarisklerk Schritsen 65
Tj. Terpstra banketbakker Schritsen 65
L. de Vries taxateur Schritsen 66a
W.A. Abeleven zeeman Schritsen 67
S.A. Lindeman handelscorrespondent Schritsen 67
P. Veltman winkelier en schoorsteenveger Schritsen 67
P. Dirksen cafehouder Simon Stijlstraat 1
P. Sluik winkelier Simon Stijlstraat 3
mej. A. Mendels leerares meisjesvakschool Simon Stijlstraat 4
I. Polak koopman in manufacturen Simon Stijlstraat 4
N. Polak koopman in manufacturen Simon Stijlstraat 4
G. Althuis boekhandelaar Simon Stijlstraat 5
P. Wierdsma winkelier Simon Stijlstraat 7
J. Kroes - Simon Stijlstraat 7a
E. Postma electricien Simon Stijlstraat 9
B. v/d Gaast arbeider ned. spoorw. Singelstraat
S. Monsma schipper Singelstraat
M. Spaanderman kantoorbediende Sint Jacobstraat 1
W. Spaanderman smid Sint Jacobstraat 1
J. Nauta - Sint Jacobstraat 2
M. de Wit gardenier Sint Jacobstraat 2
F. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
G. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
H. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
J. Oudes winkelier Sint Jacobstraat 4
A. Gonggrijp electricien Sint Jacobstraat 5
J. v/d Heide houtstekknecht Sint Jacobstraat 5b
H. van Asperen aannemer Sint Jacobstraat 6
R. Faber kruidenier Sint Jacobstraat 7
A. Zeldenrust winkelier Sint Jacobstraat 7
Joh. Dijkstra banketbakker Sint Jacobstraat 8
G. de Jong barbier Sint Jacobstraat 11
mej. P. Rooswinkel naaister Sint Jacobstraat 12
Kl. Tot visscher Sint Jacobstraat 12
J. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 13
B. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 13a
A. van Eeken sigarenhandelaar Sint Jacobstraat 14
G. Dijkstra sigarenwinkelier Sint Jacobstraat 15
S. Nijdam onderwijzer Sint Jacobstraat 15
mej. J. Wijtsma modiste Sint Jacobstraat 17
P. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 97
S. Breidenbach werkman Sint Odolphisteeg 2
H. v/d Heide opperman Sint Odolphisteeg 3
J. Helfrich transportarbeider Sint Odolphisteeg 4
A. Nagel koperslager Sint Odolphisteeg 4
P. Koster schoenmaker Sint Odolphisteeg 6
W. Buma - Sint Odolphisteeg 7
W. Nauta verver Sint Odolphisteeg 9
B. Visser transportarbeider Sint Odolphisteeg 11
C. Molenaar schoenmaker Sint Odolphisteeg 12
C.R. Germans sigarenmaker Sint Odolphisteeg 13
H. Weitenberg slager Sint Odolphisteeg 14
D. Beverlo transportarbeider Sint Odolphisteeg 18
B. Wiersma slager Sint Odolphisteeg 20
D. Taekema groentenventer Spekmarkt 1
W. Jellema steenbakker en winkelier Spekmarkt 2
H. Attema vischhandelaar Spekmarkt 4
D. de Jong sigarenmaker en aanspreker Spekmarkt 6
F. Jansen transportarbeider Spinhuisstraat 3
J.C. Posthuma stoker Spinhuisstraat 3
IJ. Scheffer transportarbeider Spinhuisstraat 5
R. v/d Zee grondwerker Spinhuisstraat 7a
D. de Bruin werkman gemeente reiniging Spinhuisstraat 9
C. Riem transportarbeider Spinhuisstraat 9
M. v/d Heide werkman gasfabriek Spinstraat 1
H. Munniksma schelpenvisscher Spinstraat 2
A. Posthuma timmerman Spinstraat 4
R. Nielsen transportarbeider Spinstraat 5
F. Helfrich landbouwer Spinstraat 7
J. v/d Moolen houtstekknecht Spinstraat 8
E. Scheffer transportarbeider Spinstraat 9
P. Nielsen transportarbeider Spinstraat 11a
W. Galema werkman reiniging Spinstraat 13
F. Knevelman binnenhavenmeester Stationsweg 1
D. Zwama stationschef n.t.m. Stationsweg 2
W. v/d Berg onderwijzer (gep.) Stationsweg 3
Th. Schipholt stationschef Stationsweg 4
L. de Vries cafehouder Steenhouwersstraat 2
S. Schachtschabel zeeman Steenhouwersstraat 6
C. Feenstra schipper Steenhouwersstraat 6a
R. Schelfsma sigarenmaker Stokersteeg 1a
F. Schaafsma pakhuisknecht Stokersteeg 6
J. de Bruin petroleumventer Tjerk Hiddes De Vriesstraat 1
IJ. Jellema brievenbesteller Tjerk Hiddes De Vriesstraat 2
W.IJ. Bleeker werkman pepermuntfabriek Tjerk Hiddes De Vriesstraat 3
M. Kracht meteropnemer gasfabriek Tjerk Hiddes De Vriesstraat 3
J. Metselaar wegwerker ned. sp. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 6
L. Cuperus exportslager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 7
S. Schoonbergen plateelschilder Tjerk Hiddes De Vriesstraat 8
G. v/d Meulen houtstekknecht Tjerk Hiddes De Vriesstraat 9
A. Bos houtwerker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 10
S. Riem sigarenmaker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 12
J. de Boer machinist Tjerk Hiddes De Vriesstraat 13
H. Koning slager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 13
H. Bergsma houtstekknecht Tjerk Hiddes De Vriesstraat 14
H. Alkema wegwerker s.s. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 15
G.A. Beuker timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 16
W. Walinga arbeider rijkswaterstaat Tjerk Hiddes De Vriesstraat 17
J. v/d Berg gemeente timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 18
Sj. de Vries rangeerder ned. sp. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 19
M. Kwast bootwerker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 20
J. de Jong timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 21
J. Schuil plateelbakker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 22
S. Plekker veehandelaar Tjerk Hiddes De Vriesstraat 23
O. de Bruin transportarbeider Tjerk Hiddes De Vriesstraat 24
R. Houbein broodbakker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 25
Chr. Frölich tegelschilder Tjerk Hiddes De Vriesstraat 26
J. de Jong mandenmaker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 28
P. Postma goudsmid Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
S. Postma koperslager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
M. Postma smid Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
D. Bouma transportarbeider Tuinpad 2
Th.P. Beuker timmerman Vianen 22
J. v/d Berg sigarenmaker Vijver 2
J. de Vries bootwerker Vijver 3
R. Bergsma sigarenfabrikant Vijver 4
C. Buren zeeloods Vijver 4
R. Eijgelaar steenhouwer Vijver 5
S. Heeres kantoorbediende Vijver 6
F. Drost schoenmaker Vijver 10
D. Bakker varensgezel Vijversteeg 2
J. de Wendt magazijnknecht Vijverstraat 1
A. Mobach schilder Vijverstraat 1a
E. Koster werkman reiniging Vijverstraat 4
M. v/d Wal smid Vijverstraat 5
J. de Jong stoker Vijverstraat 6
W. Kulzer transportarbeider Vijverstraat 7
S. v/d Molen besteller n.t.m. Vijverstraat 8
IJ. Wobma bootwerker Vijverstraat 8
Th. de Jong timmerman Vijverstraat 10
W. Fopma matroos Vijverstraat 11
S. Jorna bootwerker Vijverstraat 12
A. de Vries bakschipper Vijverstraat 13
H. van Deursen kolenweger Vijverstraat 14
F. Nagel spoorbeambte Vijverstraat 15
G. de Jager fabrieksarbeider Vijverstraat 17
P. v/d Wal smid Vijverstraat 18
J. Paxal bootwerker Vijverstraat 19
J. Wever houtwerker Vijverstraat 20
J. Schoot transportarbeider Vijverstraat 20a
R. Smit winkelier Vijverstraat 22
Joh. de Jong reiziger Vijverstraat 24
J. Bijlsma bootwerker Vijverstraat 24a
P. Fortuin transportarbeider Vijverstraat 26
A. Smit transportarbeider Vischbuurt 10
IJ. Bolman stoffeerder Vischmarkt 4
D. Attema bootwerker Visscherstraat 1
R. de Groot bootwerker Visscherstraat 3
O. Tjallings kleermaker Visscherstraat 5
C. Tjallings morgenwekker Visscherstraat 5
H.J.J. Tjallings zadelmaker Visscherstraat 5
S. Godthelp rijwielhandelaar Visscherstraat 7
R. Godthelp sigarenmaker Visscherstraat 7
H. Godthelp tuinman Visscherstraat 7
B. Visser petroleumventer Visscherstraat 8
J. Wesseling monteur Visscherstraat 9
J. Posthuma timmerman Visscherstraat 10
Tj. de Boer winkelierster Visscherstraat 12
J. Drost slager Voorstraat 1
G. Mulder zuivelarbeider Voorstraat 2
C. de Windt winkelier Voorstraat 2
A. Aukema winkelier Voorstraat 3
L. van Wier sigarenwinkelier Voorstraat 4
D.Z. Mulder kleermaker Voorstraat 4boven
H.C. v/d Ark candidaat notaris Voorstraat 5
wed. I. Oswald-v/d Wal manufacturierster Voorstraat 5
A. Postma bouwkundig teekenaar Voorstraat 5
B.T. Bisschop bankwerker Voorstraat 7a
S. Helfrich transportarbeider Voorstraat 7achter
A. de Vries administrateur woningbureau Voorstraat 8
D. v/d Vleugel slager Voorstraat 9
J. Elsinga sr. banketbakker Voorstraat 10
B. Zuurveen sigarenwinkelier Voorstraat 11
A. Keyzer winkelier Voorstraat 11a
H. Rijfkogel bakker Voorstraat 12
J. van Rosmalen waker zuiderzeewerken Voorstraat 12a
G. Sluik timmerman Voorstraat 13
Jac. van Drooge commies gemeente secretarie Voorstraat 13a
G. van Dieken gardenier Voorstraat 15
G. v/d Slooten fabrikant Voorstraat 16
wed. Krikke-Dijkema modiste Voorstraat 17
H. Schotanus procuratiehouder Voorstraat 18
G. Munneke - Voorstraat 19
P. v/d Loon manufacturier Voorstraat 20
A. Henneveld machinist Voorstraat 20a
H. Offinga winkelier Voorstraat 21
G. Bolkestein drogiste Voorstraat 23
G. Munter predikant Voorstraat 24
G. Bouma winkelbediende Voorstraat 25
L. Kromhout v/d Meer chef albino-mIJ. Voorstraat 25
L. de Vries kantoorbediende Voorstraat 26
Kl. Voerman rijksontvanger (gep.) Voorstraat 26a
O. Bakker stuurman Voorstraat 27
H. v/d Molen kleermaker Voorstraat 27
W. Sinnema winkelier Voorstraat 28
G.A. Heslinga chemicus Voorstraat 28a
mej. A. Heslinga onderwijzeres Voorstraat 28a
W. Stind - Voorstraat 30
N. Alkema manufacturier Voorstraat 31
J. de Vries schoenwinkelier Voorstraat 32
R. Huese manufacturier Voorstraat 33
mej. J.M. van Goor winkelierster Voorstraat 34
G. Morren bedrijfsleider coöp. Voorstraat 36a
C. Morren kantoorbediende Voorstraat 36a
wed. C.A. Simonsz-Hoekstra - Voorstraat 38
W. Cornel winkelier Voorstraat 39
W.A.P.F.L. Jorg predikant Voorstraat 39a
S. van Hulst dir. n.v. bouw-industrie j. v. hulst Voorstraat 40
wed. M. Posthumus-Grotenhuis winkelierster Voorstraat 41
J. Duijster arts Voorstraat 42
W. de Vries koperslager Voorstraat 43
W.J. de Vries koperslager Voorstraat 43
IJ. van Slooten fabrikant Voorstraat 44
N.J. Poort boekhandelaar Voorstraat 45
W. v/d Velde timmerman Voorstraat 45a
J.C. v/d Schoot stoffeerder Voorstraat 46
E. Clason opzichter zuiderzeewerken Voorstraat 47
J. v/d Wal slager Voorstraat 47
H. v/d Meij kleermaker Voorstraat 48
F.H. Preut manufacturier Voorstraat 49
R. de Ruiter fabrikant Voorstraat 50
H. Oepkes bakkersknecht Voorstraat 51
D. Sieperda banketbakker Voorstraat 51
Sj. Fontein - Voorstraat 52
C. Huese boekhandelaar Voorstraat 53
A.A. Land boekhandelaar Voorstraat 53
J. de Koningh leeraar m.o. Voorstraat 54
wed. J. Hannema - Voorstraat 56
T. Alkema manufacturier Voorstraat 57
H. Godthelp leeraar h.b.s. Voorstraat 57a
wed. D. Fontein-Trip - Voorstraat 58
R. van Slooten fabrikant Voorstraat 60
mej. N.A. Timmers verpleegster Voorstraat 60
H. Strak winkelier Voorstraat 61
J. Mol onderw. res. Voorstraat 61a
mej. A. Rooswinkel manufacturierster Voorstraat 62
S. de Vries winkelier Voorstraat 63
E.J. Schutte - Voorstraat 64
mej. W. Schutte coupeuse Voorstraat 64
E.J. Schutte winkelier Voorstraat 64
Kl. Mellema horlogemaker Voorstraat 65
F.E. van Ruijven leeraar m.o. Voorstraat 68
J.B. Kreeft dir. zeevaartschool Voorstraat 70
J. Witte stoffeerder Voorstraat 72
A. Dijkstra mandenmaker Voorstraat 73
J. Edens machinist Voorstraat 73a
D. de Wit kleermaker Voorstraat 74
L. Leijdesdorf koopman in goud-zilverwerk Voorstraat 75
D. v/d Berg horlogemaker Voorstraat 76
H. de Bruin horlogemaker Voorstraat 76
G. v/d Meulen pakhuisknecht Voorstraat 76a
A. Ferwerda sigarenhandelaar Voorstraat 78
J. Hoogland kweeker Voorstraat 78b
wed. F. Fontein-Trip - Voorstraat 80
S. Terpstra apothekers-assistent Voorstraat 81
L. Dijkstra mandenmaker Voorstraat 82
A.L. Dijkstra winkelier Voorstraat 82
S. Bijlsma broodbakker Voorstraat 83
R. Oudeboon uitgever Voorstraat 84
W. le Noble bouwkundig opzichter Voorstraat 85a
L. Goldsmit adjunct-commies gem. secretarie Voorstraat 86a
J. Poort winkelier Voorstraat 87
J. Cornel grossier suikerwerken Voorstraat 89
L. de Boer koopman en vellenblooter Voorstraat 90
E. Meijboom boekh.-electricien Voorstraat 91
Fr. v/d Vlasakker manufacturier Voorstraat 91
X.H. Heeger manufacturier Voorstraat 92
J. Hoogeveen banketbakker Voorstraat 93
J. van Es leeraar ambachtsschool Voorstraat 94a
A.M. Poort winkelier Voorstraat 95
H. Poort winkelier Voorstraat 95
mej. K.R. Visser onderwijzeres Voorstraat 97a
F. Nagel sigarenwinkelier Voorstraat 99
P.C.E. Bisschop huishoudster Voorstraat 101
E.G. Bisschop onderwijzeres Voorstraat 101
V.G. Bisschop winkelierster Voorstraat 101
Gez. Huitema - Voorstraat 101a
D. de Vries groentenhandelaar Waschbleek 3
P. Riem panbakker Waschbleek 7
A. Boogaard opperman Waschbleek 11
H. Taekema bootwerker Waschbleek 18
J. Bleeker transportarbeider Waschbleek 20
S. v/d Weide transportarbeider Waschbleek 24
S. Westra werkman Waschbleek 26
E. Koster transportarbeider Waschbleek 30
S. Beverlo transportarbeider Waschbleek 40
J. Helvrich grondwerker Waschbleek 44
M. Riem transportarbeider Waschbleek 46
D. Wierda transportarbeider Waschbleek 54
F. de Groot transportarbeider Waschbleek 56
J. v/d Heide houtstekknecht Waschbleekstraat 1
L. Nagel transportarbeider Waschbleekstraat 8
L. van Malsen varensgezel Weeshuisstraat 1
IJ. Nielsen bootwerker Weeshuisstraat 2
Kl. Tichelaar bootwerker Weeshuisstraat 4
Kl. Tichelaar transportarbeider Weeshuisstraat 6
Kl. Boonstra transportarbeider Weeshuisstraat 7
P. Kwast bootwerker Weeshuisstraat 8
B. Punter binnenvader arm- en weeshuis Weeshuisstraat 9
S. Braaksma gardenier Weeshuisstraat 11
W. Posthuma de Boer bootwerker Weeshuisstraat 13
C. de Groot bootwerker Weeshuisstraat 17
R. Vlietstra transportondernemer Weeshuisstraat 19
K. Boonstra transportarbeider Weeshuisstraat 33
T. Meinsma schipper Werfpad 3
R. Meinsma timmerman Werfpad 3
S. Vlieger houtwerker Werfpad 7
H. Bandsma bootwerker Werfpad 9
B. Bandsma sigarenmaker Werfpad 9
R. de Groot bootwerker Westerkerklaan 1
J. Wouters schipper Westersteeg 1
J. Wassenaar werkman Westersteeg 3
D. Baarda transportarbeider Westersteeg 4
K. Zijlstra kommies r.d.b. Westerstraat 1
R. Visser binnenloods Westerstraat 3
J. Buurman boekhouder Westerstraat 5
L. Broersma onderwijzer Westerstraat 7
A.G. Gudmundsson - Westerstraat 9
Tj. Tot visscher Westerstraat 11
IJ. de Vries bootwerker Westerstraat 14
H. Schumacher stucadoor Westerstraat 16
G. Beers meesterknecht aardappelhandel Westerstraat 18
D. van Wier pakhuisknecht Westerstraat 20
C. Souverein besteller Westerstraat 22
S. Wassenaar werkman Westerstraat 24
C. Tigchelaar exportslager Westerzeedijk 3
J. Blokland steenzetter Westerzeedijk 5
O. la Roi 2e stuurman Westerzeedijk 7
D. Osinga veehouder Westerzeedijk 9
C. van Dokkum opperman Weverstraat 3
B. de Bruin panbakker Weverstraat 10
L. Scheffer landarbeider Weverstraat 12
A. Nagel houtwerker Weverstraat 14
H. Schuil transportarbeider Weverstraat 16
H. Wiebrecht arbeider Willemshaven
C. Visser smid Willemshaven Noodwoning
G. Tigchelaar schipper Willemskade 9
J. Reinhart zeeman Willemskade 11
C. Nijkamp varensgezel Willemskade 13
D. Terpstra melktapper en veehouder Wortelstraat 2
S. Schaafsma besteller Wortelstraat 5
M. Severein bootwerker Wortelstraat 8
H. de Bruin grondwerker Wortelstraat 13
S. Zeilmaker opperman Wortelstraat 15
P. Wijkstra schipper Wortelstraat 17
M. Schoot exportslager Zeepaardsteeg 1
J. Bergsma zeeman Zeepziedersstraat 3
Sj. Broersma cafehouder Zeepziederstraat 1
S. Heeres dekknecht Zeepziederstraat 3
O. v/d Sluis bootwerker Zeepziederstraat 4
L. Pieksma houtwerker Zeeweg 3
D. Holmans houtvlotter Zeeweg 5
J. de Groot houtwerker Zeeweg 7
T. Bijlsma timmerman Zeeweg 9
E. Wijga venter Zeeweg 13
G. Terpstra melktapper en veehouder Zeilmakerstraat 2
T. Hoekstra bakker Zeilmakerstraat 3
T. Hoekstra matroos Zeilmakerstraat 3
N. Swart opzichter begraafplaats Zeilmakerstraat 5
U. Posthuma metselaar Zeilmakerstraat 9
Sj. de Vrij bootwerker Zeilmakerstraat 11
Jac. Hollander verver Zeilmakerstraat 11a
J. Jager arbeider Zoutsloot 1
S. Jorna visscher Zoutsloot 2
D. de Wit gemeente-timmerman Zoutsloot 2
D. Breidenbach varensgezel Zoutsloot 3
D. Zeijlemaker - Zoutsloot 4
A. Abma transportarbeider Zoutsloot 5
N. Bambach bootwerker Zoutsloot 7
W. Bergsma bootwerker Zoutsloot 9
D. Nielsen timmerman Zoutsloot 10
Z. v/d Zee brugwachter Zoutsloot 11
S. Renema transportarbeider Zoutsloot 12
J. IJbema schipper Zoutsloot 13
J. Schuil bootwerker Zoutsloot 15
P. Attema schipper Zoutsloot 16
H. Kramer kleermaker Zoutsloot 18
J. de Boer sigarenfabrikant Zoutsloot 20
P. Torenbeek visscher Zoutsloot 21
D. de Groot bootwerker Zoutsloot 23
H.H. Visser schipper Zoutsloot 24
A. Schreur schipper Zoutsloot 25
A. Pascum sigarenfabrikant Zoutsloot 26
B. de Vries bootwerker Zoutsloot 27
H. Friso korenmolenaar Zoutsloot 28
P. Friso korenmolenaar Zoutsloot 28
R. Berkenpas agent van politie Zoutsloot 29
J. v/d Veen venter Zoutsloot 30
P. Vlietstra exportslager Zoutsloot 31
T. Rosendal zeeman Zoutsloot 32
C. Boonstra machinist n.t.m. (gep.) Zoutsloot 33
J. Nauta werkman Zoutsloot 36
H. v/d Schoot conducteur briev.-malen Zoutsloot 40
Ph.J. Huijser tuinier Zoutsloot 41
E. Nauta stalhouder Zoutsloot 43
Joh. Post schilder Zoutsloot 43
J.P. Bouma postconducteur (gep.) Zoutsloot 44
R. de Swart telegrafist ned. sp. Zoutsloot 45
H. Leijenaar veehandelaar Zoutsloot 46
D. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
G. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
G. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
J. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
S. Bauritius vellenblooter Zoutsloot 47a
J.K. Tiel gereedschapmaker Zoutsloot 49
J.W. Tiel kleermaker Zoutsloot 49
J.K. Hoitsma bakker Zoutsloot 51
H. Walinga stoffeerder Zoutsloot 52
M. Lolkema schelpenvisscher Zoutsloot 53
C. Roedema stoker Zoutsloot 55
J. Akkerboom exportslager Zoutsloot 56
G. v/d Sluis transportarbeider Zoutsloot 57
H. Tigchelaar brandstoffenhandelaar Zoutsloot 58
Chr. Broersma bootwerker Zoutsloot 59
J. Frölich plateelschilder Zoutsloot 60
S.A. Lenger - Zoutsloot 61
J. Nauta timmerman Zoutsloot 61
G. v/d Zee slager Zoutsloot 64
R. Tigchelaar brandstoffenhandelaar Zoutsloot 65
F. van Driesten betonwerker Zoutsloot 66
G. de Vrij plateelbakker Zoutsloot 67
D. Antonisse schilder Zoutsloot 68
J. Antonisse schilder Zoutsloot 68
J. Beuker spoorwegarbeider Zoutsloot 68
Joh. Jager letterzetter Zoutsloot 69
J. Jager schoenmaker Zoutsloot 69
K. Jager slager Zoutsloot 69
H. de Vries matroos Zoutsloot 70
G. Lichtendahl vischhandelaar Zoutsloot 71
J. Lichtendahl vischhandelaar Zoutsloot 71
J. Weitenberg zeeman Zoutsloot 73
R. Quarré slager Zoutsloot 75
W. van Driesten betonwerker Zoutsloot 76
A.J. Christiaans stoker Zoutsloot 77
D. Quarré wachtsman Zoutsloot 79
J. Kuijper varensgezel Zoutsloot 80
B. v/d Vlies matroos Zoutsloot 80a
E.C. Baarda gardenier Zoutsloot 83
W. de Vries houtstekknecht Zoutsloot 84
P. van Vliet gardenier Zoutsloot 85
K. Touwslager aanspreker Zoutsloot 87
J. van Hettema transportarbeider Zoutsloot 90
G. Huijser pakhuisknecht Zoutsloot 92
J.M. Brunsmann timmermansknecht Zoutsloot 94
W.A. Albarda sluisknecht Zoutsloot 95
T. Houtman barbier Zoutsloot 96
L. Houtman sigarenmaker Zoutsloot 96
K. Baarda gardenier Zoutsloot 97
A. Eppinga fabrieksarbeider Zoutsloot 99
B. Eppinga kantoorknecht Zoutsloot 99
mej. S. Haasdijk huishoudster Zoutsloot 101
L. Roedema schipper Zoutsloot 103
P. Cupido zeeman Zoutsloot 105
J. Vogelzang venter Zoutsloot 107
S. Bijl gardenier Zoutsloot 108
J. Kuipers hulp-doodgraver Zoutsloot 109
T. Vriesema zoutkeetsknecht Zoutsloot 110
J. Agema jr. gardenier Zoutsloot 113
J. Agema sr. melktapper Zoutsloot 113
A.D. Sijbesma pakhuisknecht Zoutsloot 122
Kl. de Jong petroleumventer Zoutsloot 129
F. Postma exportslager Zoutstraat 4
W. Zeinstra cementmolenaar Zuiderbolwerk 3
S. Schaafsma brugwachter Zuiderbolwerk 4
H. ten Brug betonwerker Zuiderbolwerk 5
M. de Vries stoepopzichter gem. reiniging Zuidergrachtswal 4
C. Kroon hotelhouder Zuiderhaven 1
S. Wielinga schoolhoofd Zuiderhaven 2
Joh. Giezen brugwachter Zuiderhaven 5
P. van Loon groentenventer Zuiderhaven 5
S. Roodhof cafehouder Zuiderhaven 9
D. Tichelaar huisschilder Zuiderhaven 11
H. Stoelinga tuinknecht Zuiderhaven 11a
J. Bos plateelschilder Zuiderhaven 15
A. Speijer winkelier Zuiderhaven 17
T. de Groot sleepbootkapitein Zuiderhaven 19
S. van Loon brugwachter (gep.) Zuiderhaven 20
S. v/d Sluis winkelier Zuiderhaven 23
O.H.M. Koster rangeerder Zuiderhaven 23a
G. Dijkhuizen klerk registratie Zuiderhaven 24a
J. Nauta timmerman Zuiderhaven 25
J.J. Stratingh leeraar m.o. Zuiderhaven 26
mej. E. Steunebrink huishoudster Zuiderhaven 27
F. Zijlstra groentenhandelaar Zuiderhaven 27
G. Fokkema agent postboot Zuiderhaven 30
O. Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32
P. Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32
R. Schaafsma winkelier Zuiderhaven 33
P. Sjoerdsma schipper Zuiderhaven 35
A. de Vries electricien Zuiderhaven 35a
A. Horn muziekleeraar Zuiderhaven 39
E.A. Klein machinist Zuiderhaven 41
G. Hoek houtbewerker Zuiderhaven 43
J. van Meurs - Zuiderhaven 45
C. v/d Meulen onderwijzer Zuiderhaven 45a
A. v/d Wal koopman Zuiderhaven 46
L.H. Beekamp predikant Zuiderhaven 48
G. Reinsma autobus-ondernemer Zuiderhaven 51a
D. v/d Wal koopman Zuiderhaven 53
J. Kuiken - Zuiderhaven 54
P. Riem kleermaker Zuiderhaven 54a
H. Pieksma schoenwinkelier Zuiderhaven 55
F. Willekes kleermaker Zuiderhaven 55bis
E. Kuipers deurwaarder Zuiderhaven 57
A.I. Bakker candidaat notaris Zuiderhaven 59
J. Kamminga concierge h.b.s. Zuiderhaven 63
R. Dijkman vader geref. diaconiehuis Zuiderhaven 65
A.G.H. Markus dir. ambachtsschool Zuiderhaven 67
C. Riemers predikant Zuiderhaven 69
D.J. de Koff leeraar m.o. Zuiderhaven 71
T. Wind dir. nato-bank Zuiderhaven 73
J.H.A. Hendriks kapelaan Zuiderhaven 77
H. Witte manufacturier Zuiderhaven 79
A. Heeres klerk rijksbelastingen Zuiderhaven 81
mej. G. Ouendag costuumnaaister Zuiderhaven 81a
S. Okkinga notaris Zuiderplein 1
D. v/d Meer aannemer Zuiderplein 3
Joh.H. v/d Meer kantoorbediende Zuiderplein 3
C. Riem werkman Zuidersteeg 1
D. Kuiper bootwerker Zuidersteeg 2b
M. Kwast bootwerker Zuidersteeg 5
H. Huizenga transportarbeider Zuidersteeg 9
Th. Leijenaar bootwerker Zuidersteeg 11
H. de Boer exportslager Zuiderstraat 1
W. de Boer 2e stuurman Zuiderstraat 2
J. Bal opzichter visscherij inspectie Zuiderstraat 4
J. Roersma melktapper Zuiderstraat 6
A. Schievink stoker Zuiderstraat 7
H. Souverein transportarbeider Zuiderstraat 8
A. Schut koopman Zuiderstraat 10
R. Smeding transportarbeider Zuiderstraat 10a
J. Fluitsma cafehouder Zuiderstraat 11
F. Overzet bakker Zuiderstraat 12
J. Eisma gemeentebode Zuiderstraat 13
J. de Boer bootwerker Zuiderstraat 14
J. Kuipers transportarbeider Zuiderstraat 15
D. Ijntema veehouder Zuiderstraat 17
D. de Groot stucadoor Zuiderstraat 17a
Sj. Hesling transportarbeider Zuiderstraat 19
Th. van Rossum kantoorbediende Zuiderstraat 20
B. Soolsma cafehouder Zuiderstraat 23
G. Broersma aannemer Zuidoosterbolwerk 9
R. Strak gemeente-architect Zuidoostersingel
J. Gortemulder concierge Zuidoostersingel 11
S. Zwanenburg expediteur Zuidoostersingel 15
J. van Wageningen leeraar ambachtsschool Zuidoostersingel 17
D. Palstra boekhouder houthand. Zuidoostersingel 17a
S. Ferwerda veearts Zuidoostersingel 19
F. van Spiegel onderwijzer Zuidoostersingel 25
J. Broersma aannemer Zuidoostersingel 25a
D.H. van Harrij onderwijzer Zuidoostersingel 27
mej. W. Faber onderwijzeres Zuidoostersingel 27a
Tj. van Stralen onderwijzer Zuidoostersingel 27a
A. Knijpenga onderwijzeres Zuidoostersingel 29
J. Knijpenga stuurman Zuidoostersingel 29
G. Aalfs leeraar H.B.S. Zuidoostersingel 31
H. Smit koopman Zuidoostersingel 35
T. de Breed leeraar zeevaartschool Zuidoostersingel 37
L. Ijntema leeraar ambachtsschool Zuidoostersingel 41
S. Vestdijk leeraar gymnastiek Zuidoostersingel 43
R. v/d Woude bootwerker Zuidoostersingel 47
D. Doeksen reeder Zuidoostersingel 49
H.F. Tot visscher Zuidoostersingel (Aan Boord)