Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12





A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  



hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
GRAAF, PIETER LEENDERTS Pytter Lenerts Graaffzeevarendekoper door niaar woning en 1/2 schuurDalpad 71705244290v
, JAKOB Jacob Ysaax geniaarde koper Dalpad 71705244290v
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes geniaarde koper Dalpad 71705244290v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels verkoper Dalpad 71705244290v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper Dalpad 71705244290v
DOUWES, BONSE Bonte Douwes schoenmaker (mr. -)koper huisDalpad 71771257241v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans huurder (p.j.)Dalpad 71771257241v
JANS, KORNELIS Cornelis Janzen Beitzegatnaastligger ten zuiden Dalpad 71771257241v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts wever (bont-)verkoper Dalpad 71771257241v
JANS, JELLE Jelle Jans scheepstimmermankoper huisDalpad 71782260241r
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruurds koper Dalpad 71782260241r
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus naastligger ten zuiden* Dalpad 71782260241r
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondagnaastligger ten zuiden* Dalpad 71782260241r
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus verkoper Dalpad 71782260241r
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondagverkoper Dalpad 71782260241r
GOSSES, REIER Reyer Gosses koper huisDalpad 71784261144r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekopernaastligger ten zuiden* Dalpad 71784261144r
JANS, JELLE Jelle Jans arbeiderverkoper Dalpad 71784261144r
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruirds verkoper Dalpad 71784261144r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westrakoper huisDalpad 7180226653v
HEINS, TJERK Tjerk Heins , c.u.huurder (p.w.)Dalpad 7180226653v
DROST, HEIN Hein Drosthuurder (p.j.)Dalpad 7180226653v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekopernaastligger ten zuiden Dalpad 7180226653v
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmanverkoper q.q. Dalpad 7180226653v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper q.q. Dalpad 7180226653v
GOSSES, REIERwijlen Reyer Gosses , en hun onmondige kinderenverkoper Dalpad 7180226653v
AUKES, IEBELTJEwijlen Yebeltje Aukes verkoper Dalpad 7180226653v
DIRKS, HANS Hans Dirks koper huisDalpad 71808268135v
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u.koper Dalpad 71808268135v
, naastligger ten noorden Dalpad 71808268135v
WESTRA, H. H. J. Westrabaljuw 8e districtverkoper Dalpad 71808268135v
JANS, TOBIAS Tobias Jans koper huisDalpad 71810268332r
ANDRIES, FEIKJE Feikje Andries koper Dalpad 71810268332r
HUIDEKOPER, P. de heer P. Huidekopernaastligger ten zuiden Dalpad 71810268332r
DIRKS, HANS Hans Dirks molenmaker (mr. -)verkoper Dalpad 71810268332r
OLFERTS, BEREND Beernt Alphers , c.u.wever (mr. bont-)koper woningDalpad 9173124852v
DIRKS, JAN Jan Dirx huurder Dalpad 9173124852v
LEENDERTS, PIETERweduwe Pieter Lenerts naastligger ten noorden Dalpad 9173124852v
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens wever (mr. -)koper huisDalpad 91737249165v
, HENDRIK Hendrik Campeshuurder Dalpad 91737249165v
LEENDERTS, PIETERde weduwe van Pieter Lenerts naastligger ten noorden Dalpad 91737249165v
OLFERTS, BEREND Beernt Olpherts verkoper Dalpad 91737249165v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen verkoper Dalpad 91737249165v
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens wever (mr. -)koper huisDalpad 91740250104r
GERBENS, AGNIETJE Agnietje Gerbens koper Dalpad 91740250104r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens , c.u.wever (mr. -)naastligger ten zuiden Dalpad 91740250104r
, PIETER Pieter Bockkes verkoper Dalpad 91740250104r
GRAAF, GRIETJE PIERS Grietje Piers de Graaffverkoper Dalpad 91740250104r
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs koper lege grondDalpad 9176425669r
, HENDRIKwijlen Hendrik Zondagkoper Dalpad 9176425669r
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs naastligger ten zuiden Dalpad 9176425669r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens bontfabrikantverkoper Dalpad 9176425669r
HUIDEKOPER, PIETER de heer Pieter Huidekoperkoopmankoper huisDalpad 9178326164v
JANS, JELLE Jelle Jans naastligger ten noorden Dalpad 9178326164v
, CATHARINA Catharina Zondagverkoper Dalpad 9178326164v
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus scheepstimmermanverkoper Dalpad 9178326164v
HOITES, HOITEoud burgerhopman Hoyte Hoytes verkoper q.q. 1657237259r
HILLEBRANDS, ARJEN Arien Hillebrants verkoper q.q. 1657237259r
SIEBRENS, KLAASde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Sybrens verkoper 1657237259r
TJERKS, wijlen Tial Tieercx verkoper 1657237259r
HOITES, HOITE Hoyte Hoytes eigenaar van de overige parten 1657237259r
HILLEBRANDS, ARJEN Arien Hillebrants eigenaar van de overige parten 1657237259r
GIJSBERTS, ARJEN Arien Gijsberts verkoper q.q. 1657237259r
AGES, SIEMEN Symen Agges verkoper q.q. 1657237259r
DANIELS, JOHANNESde nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper 1657237259r
JANS, SIBBELTJEwijlen Sibbel Jans verkoper 1657237259r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmankoper huisDijkswal 61808268177v
SANNES, J. J. van Sanneshuurder Dijkswal 61808268177v
HOUTSMA, W. W. Houtsmanaastligger ten oosten Dijkswal 61808268177v
OVERDIJK, A. A. Overdijknaastligger ten zuiden Dijkswal 61808268177v
STOK, JURJEN Jurjen H. van der Stokmetselaarverkoper Dijkswal 61808268177v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Dijkswal 61808268177v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Dijkswal 61808268177v
STOK, ANTJE meerderjarige vrijster Antje H. van der Stokverkoper Dijkswal 61808268177v
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roosverkoper Dijkswal 61808268177v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Dijkswal 61808268177v
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boerkoper huisDijkswal 61810268333v
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes koper Dijkswal 61810268333v
PIETERS, DOETJE Doedtje Pieters huurder Dijkswal 61810268333v
HOUTSMA, S. S. W. Houtsmanaastligger ten oosten Dijkswal 61810268333v
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijknaastligger ten zuiden Dijkswal 61810268333v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper Dijkswal 61810268333v
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsmabakker (mr. -)koper woningDijkswal 101809268212r
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsmanaastligger ten oosten Dijkswal 101809268212r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten zuiden Dijkswal 101809268212r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Dijkswal 101809268212r
STOK, JURJEN Jurjen van der Stokverkoper van 1/4 Dijkswal 101809268212r
STOK, AALTJE Aaltje van der Stokverkoper van 1/4 Dijkswal 101809268212r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds verkoper van 1/4 Dijkswal 101809268212r
STOK, ANTJE Antje van der Stokverkoper van 1/4 Dijkswal 101809268212r
BAKKER, DIRK Dirk R. Bakkerverkoper van 1/4 Dijkswal 101809268212r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roosverkoper van 1/4 Dijkswal 101809268212r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper van 1/4 Dijkswal 101809268212r
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boerkoper huisDijkswal 10181026910r
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes koper Dijkswal 10181026910r
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsmanaastligger ten oosten Dijkswal 10181026910r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten zuiden Dijkswal 10181026910r
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boernaastligger ten westen Dijkswal 10181026910r
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsmaverkoper Dijkswal 10181026910r
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis of drie kamersDrie Roemersteeg OZ1601228248r
LASES, TIETJEde ledige plaats van Tied Laeses , en haar dochternaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1601228248r
ANNES, DOUWEmr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1601228248r
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg OZ1601228248r
HARMENS, GEERTJE Gertke Harmens verkoper Drie Roemersteeg OZ1601228248r
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huisDrie Roemersteeg1604228388v
SJOERDS, DIRKwijlen Dierck Syoerdts metselaarkoper Drie Roemersteeg1604228388v
LASES, TIETJE Tied Laeses naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg1604228388v
SJOERDS, DIRKwijlen Dierck Syoerdts metselaarnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg1604228388v
ANNES, DOUWEhet huis van mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg1604228388v
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Vrysverkoper Drie Roemersteeg1604228388v
RINSES, ANTJE Anneke Rynses verkoper Drie Roemersteeg1604228388v
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrdts crediteur q.q. Drie Roemersteeg1606228500v
VRIES, SCHELTE HESSELS Schelte Hessels Vriescrediteur q.q. Drie Roemersteeg1606228500v
WOPKES, EVERTde nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg1606228500v
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg1606228500v
, magister Dominico Annio postulantverkoper Drie Roemersteeg1606228500v
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg1606228500v
FEIKES, FOKKEdr. Focco Feykes advocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 drie huizen aan elkaarDrie Roemersteeg OZ161122932r
GATSES, HERE Hero Gatses koper van 1/2 Drie Roemersteeg OZ161122932r
RINSES, TJITSKE Tziets Rintses koper van 1/2 Drie Roemersteeg OZ161122932r
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmakerkoper van 1/2 Drie Roemersteeg OZ161122932r
LASES, HAIEals bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ161122932r
ANNES, DOUWE Douue Annes postulantnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ161122932r
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ161122932r
ANNES, DOUWE Douue Annes postulantverkoper Drie Roemersteeg OZ161122932r
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg OZ161122932r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylkoper huis en loodsDrie Roemersteeg161122955v
, IETJE Yd Baerda koper Drie Roemersteeg161122955v
KLASES, KLAAS Claes Claesen garentwijnderhuurder voor 3 jaren (p.j.)Drie Roemersteeg161122955v
, HANSals bewoner Hans Schoeghsternaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg161122955v
MARTENS, FRANSde kopers Frans Martens Kyl, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg161122955v
, mr. Dominico Annio procureur postulantverkoper Drie Roemersteeg161122955v
DIRKS, MARGARETA Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg161122955v
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar (mr. -)koper huisDrie Roemersteeg OZ1620230228r
, HANS Hans Schoegsterbewoner Drie Roemersteeg OZ1620230228r
FEIKES, FOKKEdr. Focke Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1620230228r
REINERS, HARING Haringh Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1620230228r
FEIKES, FOKKEdr. Focke Feyckes advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg OZ1620230228r
FEIKES, FOKKEhet gewezen huis van dr. Focke Feickens naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1626231105r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1626231105r
, GATSEde curatoren over de nagelaten weeskinderen van Gaatse verkoper ([staat: Gaatse Hans Piers])Drie Roemersteeg OZ1626231105r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg OZ1626231105r
JANS, PIETER Pieter Jans naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1626231112r
WIEBES, BAUKJEhet huis van Bauck Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1626231112r
, GATSKEwijlen Gaadts verkoper Drie Roemersteeg OZ1626231112r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg OZ1626231112r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper 3/4 huis en kamerDrie Roemersteeg1635233177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks koper Drie Roemersteeg1635233177r
BARTELDS, KLAASde kopers Claes Bartels , c.u.naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg1635233177r
HOMMES, DIRK Dirck Hommes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg1635233177r
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Drie Roemersteeg1635233177r
DIRKS, ROMMERT Rombert Dircks verkoper Drie Roemersteeg1635233177r
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemersteeg1635233177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks verkoper Drie Roemersteeg1635233177r
, TIETJEwijlen Tied Laesens erflater Drie Roemersteeg1635233177r
WIEBES, RINSE Rinse Wybes koper door niaar huis (volle susterling van de verkoper)Drie Roemersteeg OZ164823644v
JANS, JAKOB Jacob Jansen geniaarde koper Drie Roemersteeg OZ164823644v
GERLOFS, BERBER Berber Gerloffs geniaarde koper Drie Roemersteeg OZ164823644v
, GRIETJE Griet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ164823644v
, PIETERwijlen Pyter Cliphoetnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ164823644v
TOBIAS, BAUKE Bauck Tobias naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ164823644v
HOMMES, REMMERT Remmert Hommes verkoper Drie Roemersteeg OZ164823644v
HEERKES, JELLE Jelle Heerckes koper huisDrie Roemersteeg1654236256r
SIEBOUTS, JANKE Jancke Sibolts koper Drie Roemersteeg1654236256r
JANS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Clijffoetnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg1654236256r
WIEBES, THOMAShet verhuurde huis van Tomas Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg1654236256r
RINSES, ANTJE Ankie Rinses verkoper Drie Roemersteeg1654236256r
WIEBES, RINSEwijlen Rinse Wybes verkoper Drie Roemersteeg1654236256r
HAANTJES, AMALIA Lycke Haenties koper huisDrie Roemersteeg OZ165623771v
SURINGAR, SIEBREN TJEERDSwijlen Sybren Tieerdts Suringarkoper Drie Roemersteeg OZ165623771v
DOUWES, AALTJE Aaltie Douues verkoper Drie Roemersteeg OZ165623771v
PIETERS, JANwijlen Jan Pytters verkoper (volgens acten van accoord en scheiding van zijn dochter en zwager)Drie Roemersteeg OZ165623771v
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs scheepstimmermankoper huisDrie Roemersteeg166123874r
KLASES, SIJKE Sijke Claases koper Drie Roemersteeg166123874r
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten oosten Drie Roemersteeg166123874r
JANS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Clijfvoetnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg166123874r
HAANTJES, AMALIA Lyke Haantjes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg166123874r
HEERKES, JELLE Jelle Heerckes verkoper Drie Roemersteeg166123874r
SIEBOUTS, JANKE Janke Sibolts verkoper Drie Roemersteeg166123874r
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u.koper huisDrie Roemersteeg OZ169324344v
SIKKES, DIRKde hof van Dirck Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ169324344v
JANS, DIRK Dirck Jansen schipper (pot-)naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ169324344v
DIRKS, DOUWE Douwe Dirx , n.u.molenaar (hout-)naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ169324344v
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)verkoper Drie Roemersteeg OZ169324344v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u.koper huisDrie Roemersteeg OZ171924644v
SIKKES, DIRKde tuin van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ171924644v
REINERS, JANde weduwe van Jan Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ171924644v
RENEMAN, H. ds. H. Reneman, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ171924644v
KUIK, TRIJNTJE JOOSTES Trijntje Joosten Cuykverkoper q.q. Drie Roemersteeg OZ171924644v
HILLEBRANDS, MINKE JAKOBS Minke Jacobi Hillebrandverkoper Drie Roemersteeg OZ171924644v
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.cementmalerkoper kamerDrie Roemersteeg OZ1726246261r
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.cementmalernaastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ1726246261r
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.cementmalernaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1726246261r
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1726246261r
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u.verkoper Drie Roemersteeg OZ1726246261r
BOKKES, PIETER Pytter Bockes koopmankoper huisDrie Roemersteeg OZ1727246298v
OEGES, KLAAS Claes Oeges bewoner Drie Roemersteeg OZ1727246298v
UILKES, BERBER Berber Uilkes bewoner Drie Roemersteeg OZ1727246298v
SIKKES, DIRKde weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ1727246298v
BOKKES, PIETER Pytter Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1727246298v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koopmannaastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1727246298v
OEGES, KLAAS Claes Oeges verkoper Drie Roemersteeg OZ1727246298v
UILKES, BERBER Berber Uilkes verkoper Drie Roemersteeg OZ1727246298v
BRAAM, KLAAS Claas Braam, voor zich en zijn kindkoopmankoper huisDrie Roemersteeg OZ1738249225r
DIRKS, GEERTJEwijlen Geertie Dirx koper Drie Roemersteeg OZ1738249225r
BOKKES, GEERTJE Geertie Bockes huurder Drie Roemersteeg OZ1738249225r
BOKKES, PIETERwijlen Pieter Bockes broeder van de huurder Drie Roemersteeg OZ1738249225r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ1738249225r
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmalernaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1738249225r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1738249225r
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners verkoper Drie Roemersteeg OZ1738249225r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalerkoper huisDrie Roemersteeg OZ175225311r
BOKKES, GEERTJE Geertje Bockes huurder beneden (p.w.)Drie Roemersteeg OZ175225311r
JOOSTES, LIJSBET Lijsbet Joosten huurder boven per week (p.w.)Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg OZ175225311r
, IEPEoud burgemeester Ype Roodenhuiskoper huisDrie Roemersteeg OZ1805267166r
PIETERS, Harend Pieters huurder beneden (p.j.)Drie Roemersteeg OZ1805267166r
PETRUS, HENDRIK Hendrik Petrus huurder boven (p.w.)Drie Roemersteeg OZ1805267166r
STOK, OKKE Ocke van der Stokverkoper Drie Roemersteeg OZ1805267166r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg OZ1805267166r
REINERS, HARING Haringh Reyners koper huis en loodsDrie Roemersteeg 11615229270r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Drie Roemersteeg 11615229270r
HENDRIKS, SAPEburgemeester Saeff Hendricks protesteert vanwege een vordering Drie Roemersteeg 11615229270r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl, voor zijn kinderenverkoper Drie Roemersteeg 11615229270r
BAERDT, IETJE DOEDESwijlen Ida Doedes Baerdverkoper Drie Roemersteeg 11615229270r
JOUKES, LIEUWE Lieuwe Jouckes , c.u.koper huis met loodsDrie Roemersteeg 11633233113r
MARTENS, FRANSwijlen Frans Martens Kylleerdere eigenaar Drie Roemersteeg 11633233113r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Drie Roemersteeg 11633233113r
HESSELS, FRANSwijlen Frans Hessels verkoper Drie Roemersteeg 11633233113r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenmakerkoper huisDrie Roemersteeg 1164223529r
EILERTS, GRIETJE Griettie Eylerts koper Drie Roemersteeg 1164223529r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1164223529r
JORRITS, WIEBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Wybe Jurrits naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1164223529r
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1164223529r
JOCHEMS, JANhet huis en plaats van burgerhopman Jan Jochums , c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1164223529r
JOCHEMS, JANburgerhopman Jan Jochums verkoper Drie Roemersteeg 1164223529r
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Drie Roemersteeg 1164223529r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koper kamer met een loodsje ([staat: 100 ducatons van 63 stuivers])Drie Roemersteeg 11644235142r
EILERTS, GRIETJE Grietie Eillerts koper Drie Roemersteeg 11644235142r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11644235142r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix , c.u.naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11644235142r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11644235142r
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstverkoper Drie Roemersteeg 11644235142r
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Drie Roemersteeg 11644235142r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roschirurgijnkoper huisDrie Roemersteeg 11723246184r
SJOERDS, BERBER Berber Sioerds koper Drie Roemersteeg 11723246184r
PIETERS, JURJEN Jurjen Pyters , c.u.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11723246184r
REIERS, KORNELISde weduwe van Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11723246184r
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pyters Scheltemanaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11723246184r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Drie Roemersteeg 11723246184r
JANS, SIEMENkapitein Symen Jansen verkoper Drie Roemersteeg 11723246184r
HUBERTS, LIEUWEmeerderjarige vrijgezel Lieve Huiberts koper door niaar huisDrie Roemersteeg 11723246186v
FOPPES, TJERK Tjerk Foppes geniaarde koper Drie Roemersteeg 11723246186v
PIETERS, JURJEN Jurjen Pyters , c.u.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11723246186v
REIERS, KORNELISde weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11723246186v
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltemanaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11723246186v
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roschirurgijn (mr. -)verkoper Drie Roemersteeg 11723246186v
SJOERDS, BERBER Berber Sjoerds verkoper Drie Roemersteeg 11723246186v
MINNES, HARING Haeringh Minnes koper huis (en zilveren ducaton)Drie Roemersteeg 11724246212r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis koper Drie Roemersteeg 11724246212r
SIKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11724246212r
MINNES, HARING Haeringh Minnes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11724246212r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11724246212r
, PIETER Pytter naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11724246212r
, AMALIA Amelia Surringarverkoper Drie Roemersteeg 11724246212r
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Renemanpredikantverkoper Drie Roemersteeg 11724246212r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koper huisDrie Roemersteeg 11726246280v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes koper Drie Roemersteeg 11726246280v
SIKKES, DIRKde weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11726246280v
OEGES, KLAAS Claes Oeges naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11726246280v
, PIETER Pyter naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11726246280v
KORNELIS, GEERTJE Geertje Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 11726246280v
MINNES, HARINGwijlen Haring Minnes verkoper Drie Roemersteeg 11726246280v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxkoper huisDrie Roemersteeg 11774258154v
SIKKEMA, LIJSBET Lijsbeth Siccamakoper Drie Roemersteeg 11774258154v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs huurder beneden (p.j.)Drie Roemersteeg 11774258154v
LIEUWES, HUBERTde weduwe van Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11774258154v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaffnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11774258154v
PEAUX, PIER Pierre Peauxnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11774258154v
SIKKEMA, LIJSBET Lijsbeth Siccamanaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11774258154v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 11774258154v
HIELKES, PIETER Pyter Hylkes verkoper Drie Roemersteeg 11774258154v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 11774258154v
NAUTA, RUDOLF Rudolph Nautaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 11774258154v
OEGES, KLAAS Claes Oeges koper huis met een woning ten zuidenDrie Roemersteeg 31725246238v
UILKES, BERBER Berber Uylkes koper Drie Roemersteeg 31725246238v
SIKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 31725246238v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31725246238v
MINNES, HARINGwijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31725246238v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 31725246238v
MINNES, HARING Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 31725246238v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxkoper huisDrie Roemersteeg 31789263113v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccemakoper Drie Roemersteeg 31789263113v
HOLTKAMP, korporaal Holkamphuurder Drie Roemersteeg 31789263113v
ANNES, JELTJE Jeltje Annes huurder Drie Roemersteeg 31789263113v
SCHAAF, burgemeester Schaaffnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 31789263113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u.naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 31789263113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31789263113v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizenbode (gerechts-)verkoper q.q. Drie Roemersteeg 31789263113v
BANIERS, IEMKJE Ymkje Baniers verkoper van 2/3 Drie Roemersteeg 31789263113v
ROORDA, IEMKJE LUITJENSwijlen Ymkje Luitjens Roordaerflater Drie Roemersteeg 31789263113v
LIEUWES, GRIETJEwijlen Grietje Lieuwes erflater Drie Roemersteeg 31789263113v
LIEUWES, HUBERTde kinderen van Hubert Lieuwes verkoper van 1/3 Drie Roemersteeg 31789263113v
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes koper huisDrie Roemersteeg 51621230275r
TOBIAS, TOBIASwijlen Tobias Tobias koper Drie Roemersteeg 51621230275r
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes bewoner Drie Roemersteeg 51621230275r
, GATSKE Gaets naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51621230275r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51621230275r
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 51621230275r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaarverkoper Drie Roemersteeg 51621230275r
KLASES, PIETER Pytter Claessen koper huisDrie Roemersteeg 5165623768v
, GATSKE Gaats , weduwe vannaastligger ten zuiden ([staat: Gaats Hans Piers weduwe])Drie Roemersteeg 5165623768v
PIERS, HANSwijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5165623768v
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5165623768v
TOBIAS, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Tobyas verkoper Drie Roemersteeg 5165623768v
JOHANNES, RIENK Riencke Joannes koper huisDrie Roemersteeg 51659237184v
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51659237184v
PIERS, HANSde weduwe van Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51659237184v
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 51659237184v
KLASES, PIETER Pytter Clasen Botterverkoper Drie Roemersteeg 51659237184v
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)koper huisDrie Roemersteeg 5168424243v
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltis koper Drie Roemersteeg 5168424243v
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5168424243v
JAKOBS, ANSKEwijlen Anske Jacobs naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5168424243v
JAKOBS, JANKEvrijster Janke Jacobs naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5168424243v
JOHANNES, RIENK Rienick Joannis verkoper Drie Roemersteeg 5168424243v
KORNELIS, HENDRIKvroedsman Hendrik Cornelis koper door niaar 1/2 huisDrie Roemersteeg 5172724756v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekergeniaarde koper Drie Roemersteeg 5172724756v
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Ackergeniaarde koper Drie Roemersteeg 5172724756v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis eigenaar van 1/2 Drie Roemersteeg 5172724756v
SIKKES, DIRKde weduwe van Dirk Sickes koopmannaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5172724756v
JETSES, PIETER Pieter Jetses , n.u.schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5172724756v
HUBERTS, LIEUWE Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5172724756v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 5172724756v
BERENDS, DJURRE Jurre Beerns verkoper Drie Roemersteeg 5172724756v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingenkoper huisDrie Roemersteeg 51734248324r
DIRKS, GEERTJEwijlen Gertie Dirks koper Drie Roemersteeg 51734248324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingenkoper Drie Roemersteeg 51734248324r
BRAAM, JAKOB Jacob Braemkoper Drie Roemersteeg 51734248324r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes huurder (p.j.)Drie Roemersteeg 51734248324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51734248324r
SIEBES, REINER Reinder Sybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51734248324r
HUBERTS, LIEUWEde weduwe van Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 51734248324r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koopmanverkoper Drie Roemersteeg 51734248324r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinkoper huisDrie Roemersteeg 5175225315v
NAUTA, KLAAS Claas Nautadistillateur en koopmangeniaarde koper Drie Roemersteeg 5175225315v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes huurder (p.j.)Drie Roemersteeg 5175225315v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5175225315v
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u.naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5175225315v
LUITJENS, IEMKJE Ymkjen Luitjens naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5175225315v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 5175225315v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxkoper huisDrie Roemersteeg 51782260168v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccamakoper Drie Roemersteeg 51782260168v
SJOUKES, MARTEN Marten Sjoukes , c.u.huurder Drie Roemersteeg 51782260168v
SCHAAF, de tuin van burgemeester Schaafnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51782260168v
, PIETER Pieter Somersnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51782260168v
LIEUWES, HUBERTde erfgenamen van wijlen Huibert Lieuwes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 51782260168v
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinverkoper Drie Roemersteeg 51782260168v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peauxkoopmankoper huisDrie Roemersteeg 51805267117v
REMMERTS, BAUKJE Baukjen Rimmerts huurder Drie Roemersteeg 51805267117v
, LIJSBET Elisabeth Soomersnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51805267117v
, LIJSBET Elisabeth Soomersnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51805267117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peauxnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 51805267117v
, LIJSBET Elisabeth Soomersverkoper Drie Roemersteeg 51805267117v
, GATSKE Gaets koper huis ([staat: Gaets Hans Piers weduwe])Drie Roemersteeg 71619230181r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers koper Drie Roemersteeg 71619230181r
DIRKS, LAAShet onlangs gekochte huis van Laas Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 71619230181r
SIEBES, REIN Rein Sybes koper huisDrie Roemersteeg 7173224873v
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters koper Drie Roemersteeg 7173224873v
BRAAM, KLAAS Claas Braamkoopmannaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7173224873v
BOKKES, Meinouw Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7173224873v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7173224873v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7173224873v
JETSES, PIETER Pieter Jetses verkoper Drie Roemersteeg 7173224873v
BOUWES, SASKER Saske Bouwes verkoper Drie Roemersteeg 7173224873v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalerkoper woningDrie Roemersteeg 7175225317r
TOBIAS, AKE Aeke Tobias huurder Drie Roemersteeg 7175225317r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7175225317r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalernaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7175225317r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7175225317r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 7175225317r
, PIETER Pyter Sommers, c.u.kaarsenmakerkoper huisDrie Roemersteeg 7176825776v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaafnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7176825776v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nautanaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7176825776v
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7176825776v
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters verkoper Drie Roemersteeg 7176825776v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs loods (oud -)verkoper Drie Roemersteeg 7176825776v
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltemamedicinae doctorkoper twee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijksteDrie Roemersteeg 71806267213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemakoper Drie Roemersteeg 71806267213v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuiskoper Drie Roemersteeg 71806267213v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus , c.s.huurder Drie Roemersteeg 71806267213v
SCHAAF, de weduwe van Schaaff, c.u.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 71806267213v
STOK, OKKE Okke van der Stoknaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 71806267213v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 71806267213v
STOK, OKKE Okke van der Stokverkoper Drie Roemersteeg 71806267213v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 71806267213v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper twee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte])Drie Roemersteeg 7181026922v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuisverkoper q.q. Drie Roemersteeg 7181026922v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 7181026922v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 7181026922v
JANS, PIETER Pieter Jansen koper huisDrie Roemersteeg 91619230181v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Drie Roemersteeg 91619230181v
, ISAAKde weduwe van wijlen Isack turfdragerbewoner Drie Roemersteeg 91619230181v
, TIEDE Tied naastligger ten zuiden ([staat: Tied Dircks weduwe])Drie Roemersteeg 91619230181v
, DIRKJEwijlen Dirck naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 91619230181v
, GATSKE Gaets [staat: Bauck] naastligger ten noorden ([staat: Bauck Hans Piers weduwe])Drie Roemersteeg 91619230181v
PIERS, HANSwijlen Hans Piers naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 91619230181v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmankoper huisDrie Roemersteeg 91737249159v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braamkoper Drie Roemersteeg 91737249159v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam, q.q.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 91737249159v
REINERS, KLAAS Claas Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 91737249159v
SIEBES, REINERde weduwe van Reinder Sybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 91737249159v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen verkoper Drie Roemersteeg 91737249159v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper Drie Roemersteeg 91737249159v
NAUTA, KLAAS Claas Nautadistillateur en koopmankoper huisDrie Roemersteeg 9175225314r
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder beneden (p.j.)Drie Roemersteeg 9175225314r
PIETERS, JAN Jan Pieters huurder boven (p.w.)Drie Roemersteeg 9175225314r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9175225314r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9175225314r
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9175225314r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 9175225314r
SCHAAF, SIEDS oud burgemeester Syds Schaaffkoper en naastligger ten oosten huisDrie Roemersteeg 91795264263r
BRUINING, CHRISTIAAN Christiaan Bruining, c.u.huurder beneden Drie Roemersteeg 91795264263r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaffnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 91795264263r
STOK, OKKE Ocke van der Stoknaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 91795264263r
, LIJSBET Lijsbeth Somersnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 91795264263r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Drie Roemersteeg 91795264263r
HILVERDA, ABE Abe Hilverdakoopmanverkoper q.q. Drie Roemersteeg 91795264263r
PIETERS, ANTJEde boedel van wijlen Anna Pieters verkoper Drie Roemersteeg 91795264263r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoopmanverkoper Drie Roemersteeg 91795264263r
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltemamedicinae doctorkoper twee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijksteDrie Roemersteeg 91806267213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemakoper Drie Roemersteeg 91806267213v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuiskoper Drie Roemersteeg 91806267213v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus , c.s.huurder Drie Roemersteeg 91806267213v
SCHAAF, de weduwe van Schaaff, c.u.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 91806267213v
STOK, OKKE Okke van der Stoknaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 91806267213v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 91806267213v
STOK, OKKE Okke van der Stokverkoper Drie Roemersteeg 91806267213v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 91806267213v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper twee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte])Drie Roemersteeg 9181026922v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuisverkoper q.q. Drie Roemersteeg 9181026922v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 9181026922v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 9181026922v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes koper ledige plaats Droogstraat NZ159822891v
ALLERTS, EELKJE Eelck Allerts koper Droogstraat NZ159822891v
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger Droogstraat NZ159822891v
SINTS, JANKE Jantyen Sents naastligger Droogstraat NZ159822891v
JANS, TEUNIS Thonis Jansen naastligger ten oosten Droogstraat NZ159822891v
ENGELSMAN, ROBERT Robert Engelsmannaastligger ten westen Droogstraat NZ159822891v
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes verkoper Droogstraat NZ159822891v
SINTS, JANKE Jantyen Sents verkoper Droogstraat NZ159822891v
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens koper 1/8 huisDroogstraat NZ1598228111v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Droogstraat NZ1598228111v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Droogstraat NZ1598228111v
TJITSES, LEENDERT Lenert Tyesses verkoper Droogstraat NZ1598228111v
HOBBES, TIEMEN Tymen Hobbes koper huis met ledige plaats daar achterDroogstraat1598228118av
HIDDEMA, GOSLING de plaats van Goslick Hiddemanaastligger ten westen Droogstraat1598228118av
HASSELT, JAN JANSmr. Jan Jansen van Hasseltnotarisverkoper Droogstraat1598228118av
HIDDES, ANDELE Andle Hiddes verkoper Droogstraat1598228118av
JOCHEMS, DIEUWKE Dyuuer Jochums verkoper Droogstraat1598228118av
ALBERTS, BAUKE Baucke Alberts koper plaatsjeDroogstraat1599228133v
SJOERDS, Jescke Syuerdts koper Droogstraat1599228133v
TJEERDS, HAIE Haye Tyaerdts verpachter grond Droogstraat1599228133v
TJEERDS, HAIEde verkoper Haye Tyaerdts naastligger ten oosten Droogstraat1599228133v
HUISMAN, JAN Jan Huysmannaastligger ten westen Droogstraat1599228133v
TJEERDS, HAIE Haye Tyaerdts verkoper Droogstraat1599228133v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyeters koper ledige plaats met het houtstek daarop ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat1599228165r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jansen koper Droogstraat1599228165r
MARTENS, AUKE Aucke Martens naastligger ten oosten Droogstraat1599228165r
PIETERS, JAN Jan Pyeters naastligger ten westen Droogstraat1599228165r
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes verkoper Droogstraat1599228165r
WOPKES, JAKOBwijlen Jacob Wopckes verkoper Droogstraat1599228165r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyeters koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat1599228165r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jansen koper Droogstraat1599228165r
IEMES, JAN Jan Emis naastligger ten zuiden Droogstraat1599228165r
BIL, JAN Jan Bilnaastligger ten westen Droogstraat1599228165r
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes verkoper Droogstraat1599228165r
WOPKES, JAKOBwijlen Jacob Wopckes verkoper Droogstraat1599228165r
, OBBE Obbe Geerties koper ledige plaatsDroogstraat NZ1600228225v
TJERKS, RIKSTJE Ricxt Tiercx koper Droogstraat NZ1600228225v
IEDES, KORNELISde plaats eerder van Cornelis Ydes naastligger ten westen Droogstraat NZ1600228225v
, OBBEde plaats nu van de koper Obbe Geerties , c.u.naastligger ten westen Droogstraat NZ1600228225v
ARJENS, JAKOBJE Jacob Arys verkoper Droogstraat NZ1600228225v
OKKES, KORNELISwijlen Cornelis Ockes verkoper Droogstraat NZ1600228225v
, OBBE Obbe Geerties koper ledige plaatsDroogstraat NZ1600228226r
TJERKS, RIKSTJE Ricxt Tiercx koper Droogstraat NZ1600228226r
, MATTEUS Mathijs protesteert q.q. Droogstraat NZ1600228226r
, LIJSBETde kindskinderen van Lijsbeth protesteert omdat de verkoper geen eigenaar is ([staat: Lijsbeth Jacob Jans kindskinderen])Droogstraat NZ1600228226r
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228226r
ARJENS, JAKOBJEde plaats eerder van Jacob Arys naastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228226r
, OBBEde plaats nu van de koper Obbe Geerties , c.u.naastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228226r
NANNES, JAKOBde hof van Jacob Nanninghs naastligger ten westen Droogstraat NZ1600228226r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytemaverkoper Droogstraat NZ1600228226r
KLASES, JANde mouterij van Jan Claesen naastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228226v
LOO, JAN de hof van dr. Jan Loonaastligger ten westen Droogstraat NZ1600228226v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claesen crediteur q.q. Droogstraat NZ1600228226v
, TETJEhet sterfhuis van wijlen Tet , en mede crediteurencrediteur (triumphant) ([staat: Tet Douwes weduwe])Droogstraat NZ1600228226v
, DOUWEwijlen Douwe crediteur (triumphant) Droogstraat NZ1600228226v
HARMENS, JAN Jan Harmens pannenbakkerverkoper (gesuccumbeerde) Droogstraat NZ1600228226v
HARMENS, JAN Jan Harmens pannenbakkernaastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228235v
, MINKE Mincke naastligger ten oosten ([staat: Mincke Pybes weduwe])Droogstraat NZ1600228235v
, PIEBEwijlen Pybe naastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228235v
HESSELS, FRIDS Fridts Hessels naastligger ten westen Droogstraat NZ1600228235v
ATES, ATE Atte Attes naastligger ten westen Droogstraat NZ1600228235v
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Droogstraat NZ1600228235v
LOO, de weeskinderen van wijlen dr. van Looverkoper Droogstraat NZ1600228235v
LOUWS, TJEERD Tyaerdt Louwes , secretaris van Barradeelkoper provisioneel hof of tuin van drie huissteeden breedDroogstraat NZ1601228246r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Droogstraat NZ1601228246r
, MINKE Mincke naastligger ten oosten ([staat: Mincke Pybes weduwe])Droogstraat NZ1601228246r
, PIEBEwijlen Pybe naastligger ten oosten Droogstraat NZ1601228246r
ATES, ATE Atte Attes naastligger ten westen Droogstraat NZ1601228246r
HESSELS, FRIDS Fridts Hessels naastligger ten westen Droogstraat NZ1601228246r
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Droogstraat NZ1601228246r
LOO, JAN de kinderen van wijlen dr. Jan Looverkoper Droogstraat NZ1601228246r
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs koper provisioneel huisDroogstraat1601228247r
ARJENS, JOOST Joest Ariaens bewoner Droogstraat1601228247r
SALVES, AMEhet weeskind van wijlen Aeme Salvis eigenaar Droogstraat1601228247r
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes verkoper q.q. Droogstraat1601228247r
JOCHEMS, HENDRIK Hendrick Jochums verkoper q.q. Droogstraat1601228247r
SALVES, AMEhet weeskind van wijlen Aeme Salvis verkoper Droogstraat1601228247r
, JOHANNES Johanni Vincentiipostulantkoper provisioneel huisDroogstraat1601228272r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels crediteur (triumphant) Droogstraat1601228272r
GIJSBERTS, AREND Arnt Gijsberts verkoper (gesuccumbeerde) Droogstraat1601228272r
, HIELKJE Hilck protesteert Droogstraat1601228278r
WOPKES, JAKOBwijlen Jacob Wopckes protesteert Droogstraat1601228278r
ENNES, JAN Jan Innes , c.u.protesteert Droogstraat1601228278r
SIERKS, WIEBE Wybe Syrcx naastligger ten oosten Droogstraat1601228278r
BIL, JAN de weduwe van Jan Bilnaastligger ten westen Droogstraat1601228278r
HAIES, AGE Agge Hayes verkoper q.q. Droogstraat1601228278r
IEMES, JANde crediteuren van wijlen Jan Eemes verkoper Droogstraat1601228278r
JASPERS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Jaspers verkoper Droogstraat1601228278r
ALLERTS, JAN Jan Alderts koper provisioneel huisDroogstraat1602228283r
ENNES, JAN Jan Innes verkoper Droogstraat1602228283r
TEUNIS, HENDRIK Hendricx Thoenis brouwerkoper 1/5 huisDroogstraat1603228381v
GOSSES, PIETER Pieter Gosses verkoper Droogstraat1603228381v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat1604228386r
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes naastligger ten westen Droogstraat1604228386r
, JANwijlen Jan van postulanteerdere eigenaar Droogstraat1604228386r
HENDRIKS, wijlen Pietertgien Hendricx eerdere eigenaar Droogstraat1604228386r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmidverkoper Droogstraat1604228386r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Droogstraat1604228386r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Donckerverkoper Droogstraat1604228386r
JANS, Baertgien Jans verkoper Droogstraat1604228386r
LUITJENS, BOUWE Bouwe Luyties verkoper Droogstraat1604228386r
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Droogstraat1604228386r
JANS, RIKSTJE Ricxt Jans verkoper Droogstraat1604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Droogstraat1604228386r
HASSELT, JAN JANSwijlen Jan Jans van Hasselt, de jongeverkoper Droogstraat1604228386r
JANS, JETSEde weeskinderen van wijlen Jetse Jans verkoper Droogstraat1604228386r
, HESTERwijlen Hester Mathens verkoper Droogstraat1604228386r
HASSELT, JAN JANSwijlen Jan Jans van Hasselt, de oudeerflater Droogstraat1604228386r
HENDRIKS, PIETJEwijlen Pieterthien Hendricx erflater Droogstraat1604228386r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claessens naastligger ten westen Droogstraat1604228393r
HASSELT, JAN JANShet sterfhuis van wijlen Jan Jans van Hasseltverkoper Droogstraat1604228393r
HASSELT, JAN JANShet sterfhuis van wijlen Jan Jans van Hasseltverkoper Droogstraat1604228393r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen bewoner Droogstraat1605228445v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters naastligger Droogstraat1605228445v
HARINGS, REINER Reyner Harings procureur postulantverkoper q.q. Droogstraat1605228445v
ATES, ATEde weeskinderen van wijlen Atte Attes verkoper Droogstraat1605228445v
SIEBRENS, RINSKE Rins Sybrants verkoper Droogstraat1605228445v
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen bewoner Droogstraat1605228455r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters naastligger Droogstraat1605228455r
ENGELS, ROBERT Robert Engeles gebruiker Droogstraat1605228480v
TJEERDS, TJERK Tzierck Tieerts crediteur (triumphant) Droogstraat1605228480v
JOHANNES, JAN Jan Joannes verkoper (gecondemneerde) Droogstraat1605228480v
KORNELIS, RIEMKJE Reymke Cornelis koper provisioneel 1/2 huisDroogstraat1605228483v
TJEERDS, TJERK Tierck Tierts crediteur (triumphant) Droogstraat1605228483v
JOHANNES, JAN Jan Joannes verkoper (gecondemneerde) Droogstraat1605228483v
HESSELS, Haancke Hessels paardenvanger [staat: hinxtevanger]koper huis, pothuis, plaats en pottenbakkersgereedschappenDroogstraat NZ16112292r
IDSES, FOPKEhet panwerk van Fopcke Idtses naastligger ten oosten Droogstraat NZ16112292r
SIEBES, JELLEde hof van Jelle Sybes naastligger ten westen Droogstraat NZ16112292r
HARMENS, JAN Jan Harmens pan- en pottenbakkerverkoper Droogstraat NZ16112292r
IENSES, DOETJE Doed Jenses kruidenierverkoper Droogstraat NZ16112292r
VRIES, ROELOF Roeliff Frieskoper huis, ledige plaats en loodsDroogstraat161122912r
, Leenthie Emmerixs koper Droogstraat161122912r
HESSELS, FRIDSde hof van Fritz Hessels naastligger ten oosten Droogstraat161122912r
GERBENS, TJEPKE Tziepcke Gerbens rogstorterverkoper Droogstraat161122912r
JARICHS, GELSKE Gerls Jarichs verkoper Droogstraat161122912r
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters koper hofDroogstraat NZ161222975r
, TJEPKJE Tziepck Tziepcke koper Droogstraat NZ161222975r
HESSELS, Haancke Hessels naastligger ten oosten Droogstraat NZ161222975r
PIETERS, JELMERproclamant Jelmer Pyters naastligger ten westen Droogstraat NZ161222975r
JELLES, TETJE Tet Jelles verkoper Droogstraat NZ161222975r
, JOUWwijlen Juw Alvaverkoper Droogstraat NZ161222975r
JELLES, MAAIKE Maicke Jelles verkoper Droogstraat NZ161222975r
ADELEN, KLAAS Claes Adelenverkoper Droogstraat NZ161222975r
ADELEN, KLAAS Claes Adelenverkoper q.q. Droogstraat NZ161222975r
JELLES, REMMERT Rempt Jelles verkoper Droogstraat NZ161222975r
JELTES, ANTJE Anna Jeltes koper kamerDroogstraat161222991r
JAKOBS, GRIETJEde kamer van Griet Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat161222991r
JANS, JANde kamer van Jan Jans bezemmakernaastligger ten westen Droogstraat161222991r
DIRKS, LAMMERT Lambert Dircx verkoper q.q. Droogstraat161222991r
KLASES, WILLEMKE Willemke Claeses verkoper Droogstraat161222991r
, JARICHwijlen Jarich Oettges verkoper Droogstraat161222991r
JANS, LOURENS Lourens Jans koper kamer en paardenstalDroogstraat ZZ1612229103v
DIRKS, AMERENS Amerens Dircks koper Droogstraat ZZ1612229103V
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercks verkoper Droogstraat ZZ1612229103v
DIRKS, RINSKE Rinske Dircks verkoper Droogstraat ZZ1612229103V
JANS, SJOERD Sjoerd Jans koper huis met ledige plaatsDroogstraat1613229151r
TJEPKES, GRIETJE Griet Tiepckes koper Droogstraat1613229151r
JANS, LOURENSde hof van Lourens Jans naastligger ten oosten Droogstraat1613229151r
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts wevernaastligger ten westen Droogstraat1613229151r
JOHANNES, JENTJE Jencke Johannes verkoper Droogstraat1613229151r
DOUWES, AATJE Ath Douues verkoper Droogstraat1613229151r
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants koper huis met ledige plaatsDroogstraat1613229158r
DOUWES, HEEBELTJE Habel Douues koper Droogstraat1613229158r
MARTENS, LOLLE Lolle Marthens verpachter grond Droogstraat1613229158r
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis naastligger ten noorden Droogstraat1613229158r
TIJSES, WIEBE Wybe Tijssen verkoper Droogstraat1613229158r
, MAAIKE Maycke Luitgies verkoper Droogstraat1613229158r
JELTES, RINSE Rintse Jeltes apothekerkoper tuin of kruidhofDroogstraat1614229205v
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters koper Droogstraat1614229205v
LOUWS, GEERTde erfgenamen van wijlen Geurt Lous wevernaastligger ten oosten Droogstraat1614229205v
LIEKELES, SJOERDde weduwe van wijlen Sioerdt Lyckles naastligger ten westen Droogstraat1614229205v
GATSES, HERE Here Gatses verkoper Droogstraat1614229205v
JELLES, AATJE Aett Jelles koper huis, ledige plaats en klein huisje erachterDroogstraat161723083r
ATSES, JELLE Jelle Atses koper Droogstraat161723083r
MARTENS, LOLLEde erfgenamen van wijlen Lolle Martens verpachter grond Droogstraat161723083r
KORNELIS, KEIMPE Keympe Cornelis naastligger ten zuiden Droogstraat161723083r
SJOERDS, PIETERhet huis van Pieter Syourdts naastligger ten noorden Droogstraat161723083r
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sybrandts verkoper Droogstraat161723083r
DOUWES, HEEBELTJE Hebbel Douwes verkoper Droogstraat161723083r
IEPES, RITSKE Ritscke Jeppes koper kamerDroogstraat NZ1619230176v
HIDDES, GEERTJE Geertie Hiddes koper Droogstraat NZ1619230176v
GERRITS, JAN Jan Gerryts naastligger ten oosten Droogstraat NZ1619230176v
JELTES, JOHANNES Johannes Jeltis naastligger ten westen Droogstraat NZ1619230176v
, JARICH Jarich Hieronimitimmermanverkoper Droogstraat NZ1619230176v
JELTES, TEETSKE Tets Jeltis verkoper Droogstraat NZ1619230176v
SCHELTES, WIETSE Wytse Scheltes metselaarkoper huis, loods en ledige plaatsDroogstraat NZ1619230180r
SIEMENS, DIEUWKE Diucke Simons koper Droogstraat NZ1619230180r
PIETERS, JELMERde hof van Jelmer Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ1619230180r
JAKOBS, ARJENde weduwe van wijlen Arian Jacobs naastligger ten westen Droogstraat NZ1619230180r
, ROELOF Roeliff Friesaverkoper Droogstraat NZ1619230180r
EMMERIKS, LEENTJE Leentie Emmericks verkoper Droogstraat NZ1619230180r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper plaats en hof, zomerhuis, bomen en plantenDroogstraat NZ1622230319v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ1622230319v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Droogstraat NZ1622230319v
TJERKS, RIKSTJE Richt Tyercks verkoper Droogstraat NZ1622230319v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper huis met plaats daar achterDroogstraat1622230327v
, ANTJE Antie Kilyaans koper Droogstraat1622230327v
JANS, THOMAS Tomas Jansen verpachter grond Droogstraat1622230327v
, TEUNIS Tonis du Wayenaastligger ten oosten Droogstraat1622230327v
DOEDES, LIJSBET Lijsbet Doedes naastligger ten westen Droogstraat1622230327v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verkoper Droogstraat1622230327v
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie Isbrants verkoper Droogstraat1622230327v
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ1626231102v
JAKOBS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arian Jacobs naastligger ten westen Droogstraat NZ1626231102v
HARMENS, SIERKoud burgemeester Sierck Harmens verkoper q.q. Droogstraat NZ1626231102v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Droogstraat NZ1626231102v
SCHELTES, HARKE Harcke Scheltes verkoper Droogstraat NZ1626231102v
BERENDS, FOKKE Focke Beerns verkoper q.q. Droogstraat NZ1626231102v
SCHELTES, WIETSEhet nagelaten weeskind van wijlen Wytse Scheltes verkoper Droogstraat NZ1626231102v
SJOERDS, IESKJEwijlen Jesck Siuerdts verkoper Droogstraat NZ1626231102v
EELKES, RIENKJE Rinck Eelckes verkoper ([staat: en van denselven svangbaer gaende])Droogstraat NZ1626231102v
SCHELTES, WIETSEwijlen Wytse Scheltes verkoper Droogstraat NZ1626231102v
PIETERS, JELMERde hof van Jelmer Pieters , c.u.naastligger ten oosten Droogstraat NZ1626231112r
SIKKES, SCHELTEwijlen Schelte Sickes verkoper Droogstraat NZ1626231112r
RIENKS, PIEBE Pybe Rinckes schipperkoper huis, plaats en schuur met uitzondering van de gortmolen en gereedschappenDroogstraat NZ162923281r
IENSES, WIETSKE Wytske Intses koper Droogstraat NZ162923281r
DIRKS, ARJENhet huis van Arien Dircks houtkopernaastligger ten oosten Droogstraat NZ162923281r
BONKE, KORNELIS SJOERDSde hof en schuur van Cornelis Sioerdts Boncknaastligger ten westen Droogstraat NZ162923281r
TEEKES, TEUNISde kamer van Tonis Taeckes naastligger ten noorden Droogstraat NZ162923281r
ALLES, DOUWE Douwe Aeles scheepstimmermanverkoper Droogstraat NZ162923281r
SJOERDS, ANTJE Antie Sioerdts verkoper Droogstraat NZ162923281r
DIRKS, ARJENde mouterij van Arien Dircks naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1630232116r
HESSELS, HAANTJEde pottenbakkerij van Haentie Hessels naastligger ten westen Droogstraat ZZ1630232116r
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ1630232116r
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheenverkoper q.q. Droogstraat ZZ1630232116r
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemertverkoper q.q. Droogstraat ZZ1630232116r
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
JAKOBS, ARJEN Arien Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat1629232120v
IENTES, AREND Antie Intes naastligger ten westen Droogstraat1629232120v
, JELTJE Jeltye Syoedts , voor zich en haar kinderenverkoper Droogstraat1629232120v
GERRITS, JANwijlen Jan Gerryts verkoper Droogstraat1629232120v
IEGES, SIEDS Syts Yeges koper kamerDroogstraat NZ163123317r
, JELKE Jelcke naastligger ten oosten Droogstraat NZ163123317r
, JAN Jan wagenaarnaastligger ten oosten Droogstraat NZ163123317r
JANS, HARMEN Harmen Jansen naastligger ten westen Droogstraat NZ163123317r
JANS, HARMEN Harmen Jansen naastligger ten noorden Droogstraat NZ163123317r
GATSES, HERE Herre Gatses verkoper q.q. Droogstraat NZ163123317r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks verkoper q.q. Droogstraat NZ163123317r
JANS, STOFFELde weduwe of erfgenamen van wijlen Stoffel Jans naastligger ten oosten Droogstraat NZ163323397r
REINS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Reyns naastligger ten westen Droogstraat NZ163323397r
REMKES, REINERde twee kinderen van Reiner Rempkes verkoper Droogstraat1634233153v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper Droogstraat1634233153v
LASES, JETSKE Jetske Laeses koper kamerDroogstraat NZ1640234112v
WATSES, SIKKEwijlen Sicke Watses koper Droogstraat NZ1640234112v
PIETERS, WIETSKEde weduwe Wyts Piters naastligger ten oosten Droogstraat NZ1640234112v
TEUNIS, AAFKE Aeff Teunis naastligger ten westen Droogstraat NZ1640234112v
SIEDSES, HENDRIK Hendrick Sydses naastligger ten westen Droogstraat NZ1640234112v
PIETERS, JOOST Joost Piters verkoper Droogstraat NZ1640234112v
JANS, ANNE Anne Jans houtkoperkoper huis, schuur en plaatsDroogstraat164223527r
JANS, ANNE Anna Jans houtkopernaastligger ten oosten Droogstraat164223527r
BONKE, GRIETJE huis en hof van Griet Boncknaastligger ten westen Droogstraat164223527r
GERRITS, ARJAANTJE Ariaen Gerrits verkoper Droogstraat164223527r
JANS, JOHANNES Johannes Janssen koopmankoper hof met bomen, planten en zomerhuisDroogstraat NZ1644235105r
REEN, PIER ANNESde weduwe van Pier Annes Rheennaastligger ten oosten Droogstraat NZ1644235105r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlappernaastligger ten westen Droogstraat NZ1644235105r
FELTEN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Pheltenverkoper Droogstraat NZ1644235105r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Droogstraat165623761r1
DIRKS, SIPKEnu betaald door Sipcke Dircx eigenaar perceel Droogstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Droogstraat165623761r1
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u.pottenbakkerkoper hof met prieeltjeDroogstraat NZ1658237176ar
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma, c.soc.apothekernaastligger ten oosten Droogstraat NZ1658237176ar
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemnaastligger ten westen Droogstraat NZ1658237176ar
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens , c.u.verkoper Droogstraat NZ1658237176ar
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten oosten Droogstraat NZ1657237257v
SEERPS, WIEBRENde erfgenamen van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Droogstraat NZ1657237257v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ1657237257v
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Droogstraat16652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Droogstraat16652396r1
MONSES, SASKER Sasker Montes koper huis met loodsDroogstraat NZ1668239130r
NANNES, GRIETJEde weduwe Grietje Nannings naastligger ten oosten Droogstraat NZ1668239130r
DOUWES, PIETER Pieter Douwes naastligger ten noorden Droogstraat NZ1668239130r
JANS, MINNE Minne Jansen , c.u.verkoper Droogstraat NZ1668239130r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper hof met bomen, planten en 2 priëlenDroogstraat NZ1668239142v
WILLEMS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Willems pottenbakkerverkoper Droogstraat NZ1668239142v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemkoopmankoper hof met bomen en plantenDroogstraat NZ1669239197v
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersmaapothekernaastligger ten oosten Droogstraat NZ1669239197v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemkoopmannaastligger ten westen Droogstraat NZ1669239197v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles verkoper Droogstraat NZ1669239197v
MICHIELS, HENDRIKwijlen Hendrick Michiels verkoper Droogstraat NZ1669239197v
FABER, HENDRIK Hendrik Faberkoper woning ten noorden van de tuin gekocht door Jan FaberDroogstraat16662396va
FABER, JAN de tuin van Jan Fabernaastligger ten zuiden Droogstraat16662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Droogstraat16662396va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Droogstraat16662396va
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper 1/4 huisDroogstraat167924148r
AUKES, JANwijlen Jan Auckes koper Droogstraat167924148r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakkerverkoper Droogstraat167924148r
ARJENS, IETJE Yttie Arjens verkoper Droogstraat167924148r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , c.u.kooltjerkoper huis, paardenstal, loods en plaatsDroogstraat ZZ16832428r
TJEERDS, JELLEhet achterhuis van de erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts naastligger ten oosten Droogstraat ZZ16832428r
GEELES, GEELEde weduwe van mr. Gale Gales naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ16832428r
DOUWES, EEBEde weduwe van vroedsman Eebe Douwes naastligger ten westen Droogstraat ZZ16832428r
IEPES, PIETER Pytter Ypes metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat ZZ16832428r
MELLES, GRIETJE Grietie Melles verkoper Droogstraat ZZ16832428r
WIEBES, GRIETJE Grietie Wybes koper huisDroogstraat NZ168424225v
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen koper Droogstraat NZ168424225v
BRAAM, JAKOB ROMKESde schuur van Jacob Romckes Braamnaastligger ten oosten Droogstraat NZ168424225v
JANS, MINNEburgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Droogstraat NZ168424225v
MONSES, SASKER Sasker Montes rogverschieternaastligger ten westen Droogstraat NZ168424225v
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens , c.u.huurder Droogstraat NZ168424225v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Droogstraat NZ168424225v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes verkoper q.q. Droogstraat NZ168424225v
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Droogstraat NZ168424225v
OEBELES, TJEERD Tjeerdt Oebles verkoper q.q. Droogstraat NZ168424225v
PIETERS, PIER Pier Pytters verkoper Droogstraat NZ168424225v
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings verkoper Droogstraat NZ168424225v
KLASES, HENDRIK Hendrick Clases verkoper Droogstraat NZ168424225v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs voermankoper huis, erf en stallingDroogstraat168524292v
LUIKEN, FRANSKE Francijntie van Luykenkoper Droogstraat168524292v
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes huurder Droogstraat168524292v
TJEERDS, PIETER Pytter Tjeerdts rogverschieternaastligger ten oosten Droogstraat168524292v
TJEERDS, JELLE Jelle Tjeerdts naastligger ten zuiden Droogstraat168524292v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Droogstraat168524292v
SIERKS, RINSKE Rinske Zierx verkoper Droogstraat168524292v
BINKES, PIETER Pytter Jan Bentes koper twee kamersDroogstraat OZ1686242123r
MEINERTS, KLAASKE Klaeske Meynerts koper Droogstraat OZ1686242123r
HAITSES, SJOERD Sioerd Haytses , vrijgezelverkoper Droogstraat OZ1686242123r
ARJENS, TRIJNTJE Trijntie Arjens koper tuin en hof, met zomer- en wagenhuis, vruchtbomen en wijnstokken die het recht hebben te liggen op de kamers ten noordenDroogstraat NZ169324335v
AARTS, JAKOBwijlen Jacob Aerts koper Droogstraat NZ169324335v
DOUWES, DOUWEde kamer van de weduwe van Douwe Douwes naastligger ten westen Droogstraat NZ169324335v
BOOTSMA, SIEMEN Simon Bootsmaverkoper Droogstraat NZ169324335v
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Droogstraat NZ169324335v
AARTS, PIETERwijlen Pytter Aerts erflater Droogstraat NZ169324335v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsingasecretaris van Barradeelkoper tuin met een zomerhuis met een uitgang in de DroogstraatDroogstraat NZ1696243245v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsingasecretaris van Barradeelnaastligger ten oosten Droogstraat NZ1696243245v
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes naastligger ten oosten Droogstraat NZ1696243245v
, MAAIKEhof in gebruik bij Mayke Hilaerdanaastligger ten westen Droogstraat NZ1696243245v
HOITEMA, ANTONIUS Anthoni Hoytemaverkoper Droogstraat NZ1696243245v
HOITEMA, LOLKE Lolcke Hoytemaverkoper Droogstraat NZ1696243245v
HOITEMA, TJEERD Tjeerd Hoytemaverkoper Droogstraat NZ1696243245v
AUKES, JAN Jan Aukes houtkoperkoper twee kamers met hof daarachterDroogstraat1705244300v
FILIPPUS, IEFKE Yfke Philippus koper Droogstraat1705244300v
JAKOBS, JANde schuur van Jan Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat1705244300v
KINGMA, RINTJE Rintje Kingmanaastligger ten westen Droogstraat1705244300v
JANS, JAN Jan Jansen , c.s.naastligger ten noorden Droogstraat1705244300v
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers verkoper Droogstraat1705244300v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctorverkoper Droogstraat1705244300v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , c.u.koper woning off kamerDroogstraat NZ1714245203r
POT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Potnaastligger ten oosten Droogstraat NZ1714245203r
TEUNIS, LIJSBET Lijsbet Teunis verkoper Droogstraat NZ1714245203r
TEUNIS, PIEBEwijlen Piebe Teunis gardenierverkoper Droogstraat NZ1714245203r
SIEBES, ANTJE Antie Sybes koper 1/2 tuinDroogstraat ZZ1714245209v
WOPKES, HEINwijlen Hein Wopkes koper Droogstraat ZZ1714245209v
JONKER, HENDRIK Hendrick Jonker, c.u.naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1714245209v
SIEBES, ANTJEde koperse Antie Sybes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1714245209v
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten westen Droogstraat ZZ1714245209v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ1714245209v
HEINS, SJOUKJE Sjoukjen Heyns verkoper Droogstraat ZZ1714245209v
, DIRK Dirck Huegens koopmankoper woningDroogstraat ZZ171924642v
, DIRKde achter in- en uitgang van Dirck Huegens koopmannaastligger ten oosten Droogstraat ZZ171924642v
, DIRKhuis en tuintje van de koper Dirck Huegens koopmannaastligger ten zuiden Droogstraat ZZ171924642v
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs kuipernaastligger ten westen Droogstraat ZZ171924642v
IEDES, GRIETJEwijlen Grietie Ydes verkoper Droogstraat ZZ171924642v
BERENDS, DJURRE Djorre Berents verkoper Droogstraat ZZ171924642v
IEDES, IEDE Yde Ydes matroos op het Prinsenjachtverkoper Droogstraat ZZ171924642v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koper door niaar huis en paardestalDroogstraat ZZ1723246155v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts koper door niaar Droogstraat ZZ1723246155v
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u.geniaarde koper Droogstraat ZZ1723246155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1723246155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1723246155v
SWERMS, HOTSE vroedsman Hotse Swermsnaastligger ten westen Droogstraat ZZ1723246155v
SIMKES, JOHANNEShuisman Joannes Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ1723246155v
SIMKES, JOUKJE Jouk Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ1723246155v
JANS, GERRIThuisman Gerrit Jansen verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ1723246155v
SIMKES, JAKOBhuisman Jacob Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ1723246155v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen metselaar (mr. -)koper door niaar huis en paardestalDroogstraat ZZ1725246229r
ROORDA, JAN Jan Roordaontvanger generaalgeniaarde koper Droogstraat ZZ1725246229r
ROORDA, JETSE Jetze Roordageniaarde koper Droogstraat ZZ1725246229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1725246229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1725246229r
, vroedsman Zwermsnaastligger ten westen Droogstraat ZZ1725246229r
FRANSES, FEIKE Feyke Fransen verkoper Droogstraat ZZ1725246229r
LUITJENS, DOUWTJE Doutien Lutiens verkoper Droogstraat ZZ1725246229r
ROORDA, JAN Jan Roordakoper huis en paardestalDroogstraat ZZ1725246231r
ROORDA, JETSE Jetse Roordakoper Droogstraat ZZ1725246231r
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u.bewoner tot 12-05-1726 (geen huur)Droogstraat ZZ1725246231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1725246231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1725246231r
SWERMS, vroedman Swermsnaastligger ten westen Droogstraat ZZ1725246231r
FRANSES, WILLEM Willem Fransen metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat ZZ1725246231r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper stal en afdak en vrije putDroogstraat NZ1726246270v
TJALLINGS, PIETERburgemeester Pieter Tjallings naastligger ten oosten Droogstraat NZ1726246270v
JANS, PIETER Pieter Jansen Oldaennaastligger ten westen Droogstraat NZ1726246270v
TJALLINGS, PIETERburgemeester Pieter Tjallings naastligger ten noorden Droogstraat NZ1726246270v
EBINGA, EEBE Ebbe Ebbingajuwelierverkoper Droogstraat NZ1726246270v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmankoper tuin en zomerhuisDroogstraat NZ1733248231r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmannaastligger ten oosten Droogstraat NZ1733248231r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backernaastligger ten oosten Droogstraat NZ1733248231r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmannaastligger ten westen Droogstraat NZ1733248231r
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fonteinkoopmanverkoper Droogstraat NZ1733248231r
OTTES, JELLE Jelle Ottes schipper (schuit-)koper door niaar huisDroogstraat NZ1738249229r
DOEDES, JAN Jan Doedes geniaarde koper Droogstraat NZ1738249229r
BAUKES, JELTJE Jeltie Baukes geniaarde koper Droogstraat NZ1738249229r
WILDE, KLAAS JANS Claas Jansen de Wildehuurder Droogstraat NZ1738249229r
, HILTJE Hiltje turfmeetsterhuurder Droogstraat NZ1738249229r
FEIES, KLAAS Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat NZ1738249229r
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten westen Droogstraat NZ1738249229r
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ1738249229r
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Droogstraat NZ1738249229r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx schipperverkoper van 1/4 en Droogstraat NZ1738249229r
TJALLINGS, LIJSBET Lijsbeth Tiallings verkoper van 1/4 Droogstraat NZ1738249229r
, BAUKE Bauke turfdragerverkoper van 1/4 Droogstraat NZ1738249229r
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaardakoopvrouwkoper hofDroogstraat NZ173925041r
WEIMA, JARICH wijlen burgemeester Jarig Weimakoper Droogstraat NZ173925041r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backerdistillateurniaarnemer Droogstraat NZ173925041r
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdaghniaarnemer Droogstraat NZ173925041r
TABES, LOURENS Lourins Tabeshuurder (p.j.)Droogstraat NZ173925041r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuinaastligger ten oosten Droogstraat NZ173925041r
WEIMA, JARICH de weduwe van burgemeester Jarig Weimanaastligger ten westen Droogstraat NZ173925041r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoopkoopmanverkoper Droogstraat NZ173925041r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmankoper door niaar hof met zomerhuis, huis en nog een woningDroogstraat NZ174925215v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemakoopmankoper door niaar Droogstraat NZ174925215v
SCHELTEMA, IENSKE Ynskje Scheltemakoper door niaar Droogstraat NZ174925215v
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Grootschipperkoper door niaar Droogstraat NZ174925215v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltemakoper door niaar Droogstraat NZ174925215v
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes koper door niaar Droogstraat NZ174925215v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerfiscaalgeniaarde koper Droogstraat NZ174925215v
FOKKES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simon Fokkes naastligger ten oosten Droogstraat NZ174925215v
VRIES, IEFKE FRANSESde erfgenamen van wijlen Yfke Fransen de Vriesnaastligger ten westen Droogstraat NZ174925215v
, JAKOBdr. Jacobus Tiallingiikoopmanverkoper van 7/36 Droogstraat NZ174925215v
, TJALLING Tialling Tiallingiiverkoper van 7/36 Droogstraat NZ174925215v
, FRANS Frans Tiallingiikoopmanverkoper van 7/36 Droogstraat NZ174925215v
POPTA, SIETSKE Sydske Poptaverkoper van 5/12 Droogstraat NZ174925215v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerdakoffieschenkerverkoper van 5/12 Droogstraat NZ174925215v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (huis-)koper huisDroogstraat NZ177725977v
BERENDS, MARTJEN Martje Beernds koper Droogstraat NZ177725977v
WARNERS, BOTE Bottie Warnders huurder achter (p.j.)Droogstraat NZ177725977v
SIETSES, SIPKE Sipke Sytses huurder voor (p.j.)Droogstraat NZ177725977v
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinnaastligger ten oosten Droogstraat NZ177725977v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes , c.u.naastligger ten noorden Droogstraat NZ177725977v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper q.q. Droogstraat NZ177725977v
HEERKES, TRIJNTJEmeerderjarige vrijster Trijntie Heerkes verkoper Droogstraat NZ177725977v
HEERKES, GEERTJE Gertie Heerkes verkoper Droogstraat NZ177725977v
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichterverkoper Droogstraat NZ177725977v
HEERKES, KLAASKE Klaaske Heerkes verkoper Droogstraat NZ177725977v
REINERS, PIETER Pieter Reinders kleermaker (mr. -)verkoper Droogstraat NZ177725977v
HEERKES, AUKJE Aukje Heerkes verkoper Droogstraat NZ177725977v
RINSES, ROELOF Roelof Rinses verkoper Droogstraat NZ177725977v
IEMES, HEERKE Heerke Yemes verkoper Droogstraat NZ177725977v
IEMES, ANTJE Antie Yemes verkoper Droogstraat NZ177725977v
JANS, WILLEM Willem Jans verkoper Droogstraat NZ177725977v
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Droogstraat NZ177725977v
FEIKES, DOUWE Douwe Feikes verkoper q.q. Droogstraat NZ177725977v
, GRIETJE Grietie Yenes verkoper Droogstraat NZ177725977v
BAUKES, WOPKE Wopke Baukes verkoper Droogstraat NZ177725977v
HEERKES, GRIETJEwijlen Grietie Heerkes erflater Droogstraat NZ177725977v
ANSKES, UILKEwijlen Uilke Anskes erflater Droogstraat NZ177725977v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huisDroogstraat ZZ178126043v
JELTES, JELTE Jelte Jeltes , c.u.huurder (p.w.)Droogstraat ZZ178126043v
BLOK, REINOU MINNESde erfgenamen van wijlen Reinouwke Minnes Bloknaastligger ten oosten Droogstraat ZZ178126043v
, KORNELIS Cornelis Beitsegatnaastligger ten westen Droogstraat ZZ178126043v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Droogstraat ZZ178126043v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Droogstraat ZZ178126043v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnkoper door niaar huis en weefwinkelDroogstraat ZZ1782260207r
, HENDRIKJE Henderina Eekemakoper door niaar Droogstraat ZZ1782260207r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemageniaarde koper Droogstraat ZZ1782260207r
BOLMAN, JAN Jan Bolmangeniaarde koper Droogstraat ZZ1782260207r
DIRKS, ARENDde weduwe van Arend Dirks huurder (p.j.)Droogstraat ZZ1782260207r
VEENSTRA, OEGE Oege Veenstranaastligger ten oosten Droogstraat ZZ1782260207r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1782260207r
RUITINGA, JAKOB Jacob Ruitinganaastligger ten westen Droogstraat ZZ1782260207r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper als erfgenamen Droogstraat ZZ1782260207r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat ZZ1782260207r
EVERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Everts erflater Droogstraat ZZ1782260207r
BLOK, REINOU MINNESwijlen Reinouke Minnes Blokerflater Droogstraat ZZ1782260207r
DIRKS, BOUWE Bouwe Durks koper huis en stalDroogstraat ZZ178826314r
SIEMENS, HIELKJE Hylkje Symons koper Droogstraat ZZ178826314r
VRIES, KLAAS Klaas de Vriesnaastligger ten oosten Droogstraat ZZ178826314r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildenaastligger ten zuiden Droogstraat ZZ178826314r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintnaastligger ten westen Droogstraat ZZ178826314r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper Droogstraat ZZ178826314r
WESTRA, HENDRIK Henricus Westraadvocaatkoper huisDroogstraat ZZ1789263144r
HERES, ANTJE Antje Heeres huurder Droogstraat ZZ1789263144r
KLASES, IETSENwijlen Ytje Clases huurder Droogstraat ZZ1789263144r
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1789263144r
WEERD, DIRK Dirk van Weerdnaastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1789263144r
HERES, WIEBREN Wybren Heeres naastligger ten westen Droogstraat ZZ1789263144r
PIETERS, HINKE Hinke Pieters verkoper Droogstraat ZZ1789263144r
SIEBRENS, GERBENwijlen Gerbrand Sibrands schipperverkoper Droogstraat ZZ1789263144r
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vliekoper pakhuisDroogstraat ZZ179326476v
TETRODE, P. P. Tetrode, c.s.huurder Droogstraat ZZ179326476v
HANEKUIK, dr. Hanekuyknaastligger ten oosten Droogstraat ZZ179326476v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten westen Droogstraat ZZ179326476v
, BAUKJE Baukje Feytamaverkoper Droogstraat ZZ179326476v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Droogstraat ZZ179326476v
JANS, BEREND Beerent Jans smid (mr. ijzer-)koper huisDroogstraat NZ1803266245r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ1803266245r
FRIESEMAN, S. oud burgemeester S. Friesemannaastligger ten westen Droogstraat NZ1803266245r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyernaastligger ten noorden Droogstraat NZ1803266245r
TEIES, SJOUKJE Sjouwke Tayes verkoper Droogstraat NZ1803266245r
JANS, SIEMENwijlen Symon Jans metselaarverkoper Droogstraat NZ1803266245r
JANS, JAN Jan Jansen pannenbakkerkoper twee ledige plaatsen of huisstedenDroogstraat 11620230219v
JELTES, FOPKJE Fopck Jeltes koper Droogstraat 11620230219v
JANS, STOFFELde hof van Stoffel Jansen naastligger ten westen Droogstraat 11620230219v
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Droogstraat 11620230219v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Droogstraat 11620230219v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)koper huisDroogstraat 11771257229r
, HARMEN Harmanus Anthonihuurder (p.j.)Droogstraat 11771257229r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Droogstraat 11771257229r
BAKKER, JAN AUKEShet pakhuis van Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, STEFFEN vroedsman Stephanus T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Droogstraat 11771257229r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Droogstraat 11771257229r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 11771257229r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 11771257229r
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Droogstraat 11771257229r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koper twee ledige plaatsenDroogstraat 31606228518v
HOITES, TRIJNTJE Trijnke Hoeytes koper Droogstraat 31606228518v
KORNELIS, ANTJEde weduwe Antie Cornelis verpachter grond Droogstraat 31606228518v
KLASES, GERRIT Gerryt Claes naastligger ten oosten Droogstraat 31606228518v
, EMILIUShet plaatsje van de erfgenamen van wijlen Amel Arients naastligger ten westen Droogstraat 31606228518v
KORNELIS, ANTJE Antien Cornelis verkoper Droogstraat 31606228518v
HARMENS, SIEMENwijlen Symen Harmens verkoper Droogstraat 31606228518v
REINERS, PIETER Pyter Reyners verkoper Droogstraat 31606228518v
SIEMENS, PIETER Pieter Symens slagerkoper schuur met ledige plaats en met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westenDroogstraat 31615229241r
, SIEDSde weduwe en erfgenamen van wijlen Syds timmermanverpachter grond Droogstraat 31615229241r
HOBBES, TIEMEN Thymen Hobbes verkoper Droogstraat 31615229241r
BARTELDS, DOETJE Doedtie Bartels verkoper Droogstraat 31615229241r
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Siuerdts Bonckkoper schuur en hof daar achterDroogstraat 51622230293r
KORNELIS, TEUNTJE Theuntie Cornelis koper Droogstraat 51622230293r
ALLES, DOUWE Douue Alles naastligger ten oosten Droogstraat 51622230293r
ADAMS, REIER Reyer Adams naastligger ten westen Droogstraat 51622230293r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes verkoper Droogstraat 51622230293r
HOITES, TRIJNTJE Trijntie Hoytes verkoper Droogstraat 51622230293r
WEIMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Weimakoper houttuin of afgestekte grondDroogstraat 51754253157v
WEIMA, JANKE het panwerk van Janke Weimanaastligger ten oosten Droogstraat 51754253157v
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Droogstraat 51754253157v
MAHIU, FEDDRIK AISESwijlen Feddrik Aises Mahiukoopmanerflater Droogstraat 51754253157v
ARJENS, JETSKE Jetske Arjens koper huis en keukenDroogstraat 6173124844v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmankoper Droogstraat 6173124844v
SJOERDS, DIRK Dirk Sjoerds huurder Droogstraat 6173124844v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arjens huurder Droogstraat 6173124844v
HANEKUIK, HIELKE DOUWESweduwe Hylke Douwes Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Droogstraat 6173124844v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u.houtkopernaastligger ten zuiden Droogstraat 6173124844v
ARJENS, JETSKE Jetske Arjens naastligger ten westen Droogstraat 6173124844v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 6173124844v
JANS, KLAAS Claas Jansen gortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Droogstraat 6173124844v
JAKLES, ANTJE Antie Jaekles verkoper van 1/2 Droogstraat 6173124844v
TEEKES, TEUNIS Thoenis Takes koper huisDroogstraat 71613229140v
SIKKES, ANTJE Anna Sickes koper Droogstraat 71613229140v
PIETERS, PIETERde hof van Pyter Pyters naastligger ten oosten Droogstraat 71613229140v
HIDDES, JAKOBhet houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 71613229140v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricks houtstapelaarverkoper Droogstraat 71613229140v
TEUNIS, SIETSKE Syts Thoenis verkoper Droogstraat 71613229140v
ANDRIES, PIER Pier Andries timmermankoper huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 71615229256v
JANS, Idtgien Jansen koper Droogstraat 71615229256v
PIETERS, PIETERde hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 71615229256v
HIDDES, JAKOBde hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 71615229256v
BERENDS, FOEKJE Foeck Beernts verkoper van 1/2 Droogstraat 71615229256v
KLASES, GERRITwijlen Gerryt Claesen , en zijn 3 zoonsverkoper van 1/2 Droogstraat 71615229256v
GERRITS, BEREND Beernt Gerryts verkoper van 1/6 Droogstraat 71615229256v
GERRITS, JAN Jan Gerryts verkoper van 1/6 Droogstraat 71615229256v
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts verkoper van 1/6 Droogstraat 71615229256v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 7161623040v
HAANTJES, JAN Jan Haentjes aanhandelaar Droogstraat 7161623040v
PIETERS, PIETERde hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 7161623040v
HIDDES, JAKOBde hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 7161623040v
ANDRIES, PIER Pyer Andries timmermanverwandelaar Droogstraat 7161623040v
JANS, Idtyen Jans verwandelaar Droogstraat 7161623040v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx aanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 7161623042r
TEUNIS, SIETSKE Sydts Tonys aanhandelaar Droogstraat 7161623042r
BERENDS, Foeck Beernts protesteert vanwege een hypotheek Droogstraat 7161623042r
PIETERS, PIETERde hof van de erfgenamen van wijlen Pyeter Pyeters naastligger ten oosten Droogstraat 7161623042r
HIDDES, JAKOBde hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 7161623042r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar Droogstraat 7161623042r
, JAN Jan Haentyes verwandelaar Droogstraat 7161623042r
ALLES, DOUWE Douue Alles koper huis met ledige plaats daar achterDroogstraat 71622230293v
SJOERDS, ANTJE Antie Siuerdts koper Droogstraat 71622230293v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen dr. Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 71622230293v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 71622230293v
TEEKES, TEUNIS Toenis Taeckes naastligger ten noorden Droogstraat 71622230293v
HENDRIKS, KLAASde weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Hendricks verkoper Droogstraat 71622230293v
HILAARDA, SIERK DIRKSgezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaardachirurgijn (mr. -)koper panwerk en woningDroogstraat 7west1686242124r
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs naastligger ten oosten Droogstraat 7west1686242124r
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahuinaastligger ten westen Droogstraat 7west1686242124r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Droogstraat 7west1686242124r
JANS, BROER Broer Jans , vrijgezelzeilmakerverkoper Droogstraat 7west1686242124r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de DroogstraatDroogstraat 71692242385v
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers kooltjerkoper Droogstraat 71692242385v
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 71692242385v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 71692242385v
JANS, JAN Jan Jansen Bostijnkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Droogstraat 71692242385v
GERBENS, JELTJE Jeltie Gerbens verkoper Droogstraat 71692242385v
PIETERS, GERRITwijlen Gerrit Pieters verkoper Droogstraat 71692242385v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema, minderjarig jongmankoper pan- en estrikwerk en knechtswoningDroogstraat 7west1773258128r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemakoopmankoper Droogstraat 7west1773258128r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesnaastligger ten oosten Droogstraat 7west1773258128r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongbetrokkene (levert klei voor het pan-en estrikwerk volgens contract van 10-04-1768)Droogstraat 7west1773258128r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcomarector van de Latijnse scholen te Bolswardverkoper q.q. Droogstraat 7west1773258128r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaafverkoper q.q. Droogstraat 7west1773258128r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesverkoper Droogstraat 7west1773258128r
TABES, LOURENS wijlen oud burgemeester Lourens Tabesverkoper Droogstraat 7west1773258128r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmankoper stal, wagenhuis, knegtskamer, hooizolder, plaats, bleek en putDroogstraat 7oost179726566v
DALFSEN, van Dalsennotarisnaastligger ten oosten Droogstraat 7oost179726566v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemanaastligger ten westen Droogstraat 7oost179726566v
DALFSEN, van Dalsennotarisnaastligger ten noorden Droogstraat 7oost179726566v
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. Droogstraat 7oost179726566v
WIJMA, S. S. Wijmaverkoper q.q. Droogstraat 7oost179726566v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Droogstraat 7oost179726566v
SMID, REIN de geabandonneerde boedel van Rein Smitsecretaris van Barradeel (oud -)verkoper Droogstraat 7oost179726566v
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foekje Nieuwenhuisverkoper op eigen naam Droogstraat 7oost179726566v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoper van 1/6 Droogstraat 7west1806267273v
BOER, JAN Jan G. de Boerkoper van 1/6 Droogstraat 7west1806267273v
BOER, PAULUS Paulus G. de Boerkoper van 1/6 Droogstraat 7west1806267273v
BOER, JOHANNES Johannes de Boerkoper van 1/12 Droogstraat 7west1806267273v
BOER, Mebius de Boerkoper van 1/12 Droogstraat 7west1806267273v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper Droogstraat 7west1806267273v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoonkoper pan- en estrikwerk etc.Droogstraat 7west1807267303v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennaastligger ten oosten Droogstraat 7west1807267303v
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmanverkoper q.q. Droogstraat 7west1807267303v
BOER, PAULUS Paulus G. de Boerkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 7west1807267303v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeekkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
BOER, JAN Jan G. de Boerkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
BOER, JOHANNES Johannes de Boerkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
BOER, Mebius de Boerkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
DIRKS, ARJEN Arien Dircks naastligger ten oosten Droogstraat 81629232119r
HUISMAN, WIEBREN JANS Wybrant Jansen Huismannaastligger ten westen Droogstraat 81629232119r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses verkoper Droogstraat 81629232119r
BOEKES, SIEUWKE Siuk Buckes verkoper Droogstraat 81629232119r
SIETSES, LOLKE Lolcke Sytses verkoper Droogstraat 81629232119r
BOEKES, JANKE Jancke Buckes verkoper Droogstraat 81629232119r
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses verkoper q.q. Droogstraat 81629232119r
BOEKES, PIETJEde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pietie Buckes verkoper Droogstraat 81629232119r
JANS, BOEKEwijlen Bucke Jansen erflater Droogstraat 81629232119r
PIETERS, JAAIKEwijlen Jay Pieters erflater Droogstraat 81629232119r
REENSTRA, ANNE hopman kolonel Annius Reenstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper huisDroogstraat 81647235265v
REEN, HARMEN Harmannus Reenkoper Droogstraat 81647235265v
PIETERS, HILTJEverkoper Hiltie Pyters naastligger ten oosten Droogstraat 81647235265v
HEMERT, ARJEN DIRKSwijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert]naastligger ten oosten Droogstraat 81647235265v
REENSTRA, ANNE kopers Annius Reenstranaastligger ten zuiden Droogstraat 81647235265v
REEN, HARMEN Harmannus Reennaastligger ten zuiden Droogstraat 81647235265v
HUISMAN, WIEBREN JANS Wyberen Jansen Huismannaastligger ten westen Droogstraat 81647235265v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters verkoper Droogstraat 81647235265v
HEMERT, ARJEN DIRKSwijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert]verkoper Droogstraat 81647235265v
GERRITS, ARJAANTJE Adriaentie Gerrits koper huis, plaats en schuurDroogstraat 9163323396v
GERRITS, JANKE Jantien Gerrits koper Droogstraat 9163323396v
DIRKS, ARJENde hof van Arrien Dircx koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 9163323396v
BONKE, KORNELIS SJOERDShuis en schuur van Cornelis Sioerdts Boncknaastligger ten westen Droogstraat 9163323396v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters , c.u.schipper (groot-)verkoper Droogstraat 9163323396v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tierdts koper hof met zomerhuis en galerijDroogstraat 91657237131v
SJOUKES, FOKJE Fockien Sioukes koper Droogstraat 91657237131v
DIRKS, ARJENde weduwe van Arien Dirx verpachter grond Droogstraat 91657237131v
BRAAM, KLAAS FREERKSde hof van Claes Freerck Braemsnaastligger ten oosten Droogstraat 91657237131v
WIETSES, WOPKEde weduwe van Wopke Wytses naastligger ten westen Droogstraat 91657237131v
WIEGERS, TEUNIS Teunis Wygers verkoper Droogstraat 91657237131v
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs , c.u.koper hof met bomen, planten en zomerhuisDroogstraat 91674240154r
BRAAM, KLAAS FREERKSde hof van Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Droogstraat 91674240154r
WIETSES, WOPKEhet huis van de weduwe van Wopke Wytzes naastligger ten westen Droogstraat 91674240154r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts verkoper Droogstraat 91674240154r
SJOUKES, FOEKJE Foeckien Siouwckes verkoper Droogstraat 91674240154r
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koper hof met bomen en planten ([staat: 100 zilveren ducatons van 63 stuyvers het stuk])Droogstraat 9168424242v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper Droogstraat 9168424242v
MAHIU, REIER ARJENSde hof van Reyer Arjens Mahuinaastligger ten oosten Droogstraat 9168424242v
JANS, BROERhuis en schoenmakersperk van Broer Jansens naastligger ten westen Droogstraat 9168424242v
BINKES, SIETSKE Sytscke Bentes verkoper Droogstraat 9168424242v
JAKOBS, JARICHwijlen Jarigh Jacobs verkoper Droogstraat 9168424242v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Beniers Middachtenkoper tuin en zomerhuis streckende van de Droogstraat af tot aan de ZoutslootDroogstraat 91689242287r
FEDDES, JANKE Jancke Feddes koper Droogstraat 91689242287r
MAHIU, REIER ARJENSde tuin van Reyer Arjens Mahuinaastligger ten oosten Droogstraat 91689242287r
HILAARDA, SIERK het pan- en estrikwerk en huis van vroedsman Sjerck Hylaardanaastligger ten westen Droogstraat 91689242287r
KLASES, KORNELIShet schoenmakersperk van Cornelis Claasens , c.soc.naastligger ten westen Droogstraat 91689242287r
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs , voor zich en voor zijn drie kinderenkoopmanverkoper Droogstraat 91689242287r
KORNELIS, ANTJEwijlen Antie Cornelis verkoper Droogstraat 91689242287r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotariskoper tuin met zomerhuisDroogstraat 9achter178826317r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennaastligger ten oosten Droogstraat 9achter178826317r
SMID, REIN Rein Smithsecretarisnaastligger ten zuiden Droogstraat 9achter178826317r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 9achter178826317r
TABES, LOURENS Annaus Lourens Tabeskoopmanverkoper Droogstraat 9achter178826317r
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foeckje Nieuwenhuiskoper stalling, wagenhuis en tuinDroogstraat 9178926377v
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelkoper Droogstraat 9178926377v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisnaastligger ten oosten Droogstraat 9178926377v
HANNEMA, P. P. Hannemanaastligger ten westen Droogstraat 9178926377v
TABES, ANNE Anneus Tabestichelbaasnaastligger ten noorden Droogstraat 9178926377v
TABES, ANNE Anneus Tabesverkoper Droogstraat 9178926377v
JANS, BEREND Beerend Jans smid (mr. grof-)koper huisDroogstraat 101810268332v
GRATEMA, T. de heer T. Gratamanaastligger ten oosten Droogstraat 101810268332v
, MICHIEL Michiel Drysonaastligger ten zuiden Droogstraat 101810268332v
, JAN Jan Frearks naastligger ten westen Droogstraat 101810268332v
, JAKOB Jacob Dodenhuizenslager (mr. -)verkoper Droogstraat 101810268332v
EVERTS, DIRKJE Dirkjen Eeverts koper kamerDroogstraat 12169324332r
REINS, IEDEde weduwe van Yede Reins huurder Droogstraat 12169324332r
HESSELS, SIEBREN Sybren Hessels naastligger ten oosten Droogstraat 12169324332r
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes , c.soc.verkoper Droogstraat 12169324332r
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u.koper huis met hof daarachter ten westen ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 13163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Droogstraat 13163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts naastligger ten zuiden Droogstraat 13163923490v
SEERPS, WIEBREN Wybren Seerps naastligger ten westen Droogstraat 13163923490v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.pannenbakkerverkoper Droogstraat 13163923490v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Bramius, c.u.houtkoperkoper hof groot 3 plaatsen, met prieel, bomen, planten en 2 ingangenDroogstraat 131642234180v
JANS, ANNE Anne Jansen , c.u.houtkoperkoper Droogstraat 131642234180v
SEERPS, WIEBRENde hof van Wibrant Seerps naastligger ten oosten Droogstraat 131642234180v
, ARJENhet huis van Arien Schameydnaastligger ten westen Droogstraat 131642234180v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Peters verkoper van 1/2 Droogstraat 131642234180v
DIRKS, ARJENwijlen Arien Dirxen verkoper van 1/2 Droogstraat 131642234180v
DIRKS, FREERK Freerk Dirxen verkoper van 1/4 Droogstraat 131642234180v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters verkoper van 1/4 Droogstraat 131642234180v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper hof met prieel met ook een ingang aan de ZoutslootDroogstraat 131694243113r
DREYER, HINKE PIETERS Hinke Pieters Dreyerkoper Droogstraat 131694243113r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Droogstraat 131694243113r
, PIETJE Pietie mutsenmaaksternaastligger ten zuiden Droogstraat 131694243113r
ROMKES, JAKOBde stalling van Jacob Romkes naastligger ten zuiden Droogstraat 131694243113r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis naastligger ten westen Droogstraat 131694243113r
JELGERSMA, de vroedsman Jelgersmanaastligger ten noorden Droogstraat 131694243113r
LASES, SIETSKE Sytske Laeses verkoper Droogstraat 131694243113r
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper Droogstraat 131694243113r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotariskoper hof van 104 x 35 voet, prieelDroogstraat 13178526213r
MOUTER, TRIJNTJE wijlen Trijntje Moutergebruiker Droogstraat 13178526213r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkernaastligger ten oosten Droogstraat 13178526213r
MOUTER, JETSKE Yetske Mouterverkoper van 1/3 Droogstraat 13178526213r
HESSELING, JAKOB Jacobus Hesselingpredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Droogstraat 13178526213r
, BAUKJE Baukjen Feytemaverkoper van 1/3 Droogstraat 13178526213r
WYBENGA, S. S. Wybingakoopmanverkoper van 1/3 Droogstraat 13178526213r
STINSTRA, PIETER Pieter Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Droogstraat 13178526213r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper perckDroogstraat 15achter1689242288v
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Droogstraat 15achter1689242288v
FRANSES, SIEMENhet panwerk van Symen Fransens naastligger ten oosten Droogstraat 15achter1689242288v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersmanaastligger ten zuiden Droogstraat 15achter1689242288v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters Hooghstranaastligger ten westen Droogstraat 15achter1689242288v
WASSENAAR, KORNELIS KLASES Cornelis Clases Wassenaarverkoper Droogstraat 15achter1689242288v
PIETERS, ANTJE Antje Pyters verkoper Droogstraat 15achter1689242288v
KLASES, SIETSE Sydse Clasen , c.u.koopmankoper hof met zomerhuisje en vruchtbomenDroogstraat 151703244230v
KLASES, SIETSEde koper Sydse Clasen , c.u.koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 151703244230v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstranaastligger ten westen Droogstraat 151703244230v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Droogstraat 151703244230v
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersmaverkoper van 1/2 Droogstraat 151703244230v
WILTS, TRIJNTJE Trijntje Wiltetus verkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts slager (mr. -)verkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
WILTS, JETSKE Jitske Wiltetus verkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
HENDRIKS, BERENDwijlen Beern Hendrix verkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
JELGERSMA, ANTJE WILTS Antje Wiltetus Jelgersmaverkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
SAPES, OEDEwijlen Oede Sapes verkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmankoper looierij of perkDroogstraat 15achter1726246268r
PIETERS, HAIEhet panwerk van Haye Pyters naastligger ten oosten Droogstraat 15achter1726246268r
PIETERS, HAIEhet panwerk van Haye Pyters naastligger ten zuiden Droogstraat 15achter1726246268r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Droogstraat 15achter1726246268r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmanverkoper Droogstraat 15achter1726246268r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerryts koopmankoper huis, fabriek dakpannnen enzDroogstraat 151728247137r
AUKES, JAN Jan Aukes naastligger ten westen Droogstraat 151728247137r
BAKKER, HAIE AUKES Haye Aukes Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 151728247137r
BAKKER, AUKE Auke Backerkoopmankoper door niaar pan- en estrikwerk met een knechtswoning en paardenstalDroogstraat 151751252161v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuikkoopmankoper door niaar Droogstraat 151751252161v
HANEKUIK, GEERTJE Geertje Hanekuikkoper door niaar Droogstraat 151751252161v
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverdakoopmangeniaarde koper Droogstraat 151751252161v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmannaastligger ten westen Droogstraat 151751252161v
BROUWER, MEINT ANDRIESoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwerverkoper Droogstraat 151751252161v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper tuin, hof, zomerhuis en wagenhuisDroogstraat 151786262145r
BRAUNIUS, de heer Brauniushuurder Droogstraat 151786262145r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Droogstraat 151786262145r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkernaastligger ten westen Droogstraat 151786262145r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 151786262145r
POPTA, SIKKE Sikko Poptachirurgijn (mr. -)koper door niaar houtschuurDroogstraat 15178826339r
TJEERDS, SJOERD Sjoerd Tjeerds koopmangeniaarde koper Droogstraat 15178826339r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingiihuurder Droogstraat 15178826339r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis naastligger ten oosten Droogstraat 15178826339r
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. Droogstraat 15178826339r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Droogstraat 15178826339r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperverkoper q.q. Droogstraat 15178826339r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerverkoper Droogstraat 15178826339r
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs koper huis met loods en klein leeg plaatsje erachter strekkende tot aan het achterhuis van Tonys IntesDroogstraat 16161623055v
SIEBRENS, Wyckel Sybrens koper Droogstraat 16161623055v
, ALLERTde erfgenamen van wijlen Allert brouwernaastligger ten oosten Droogstraat 16161623055v
IENTES, TEUNIS Tonys Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 16161623055v
FLORIS, SIEDSde weduwe van Sydts Floris* timmermannaastligger ten westen Droogstraat 16161623055v
HOBBES, TIEMEN Tymen Hobbes verkoper Droogstraat 16161623055v
BARTELDS, DOETJE Doedtke Bartels verkoper Droogstraat 16161623055v
FLORIS, SIEDSde kinderen en erfgenamen van wijlen Syds Floris timmermanverkoper Droogstraat 16162523155r
, AALTJE Alyt verkoper Droogstraat 16162523155r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten oosten Droogstraat 16162523159r
ARJENS, PIETER Pieter Aris naastligger ten westen Droogstraat 16162523159r
TEUNIS, WILLEM Willem Thuenis koper kamer en halve loodsDroogstraat 161626231143v
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten oosten Droogstraat 161626231143v
ARJENS, PIETER Piter Aris naastligger ten westen Droogstraat 161626231143v
PIETERS, Foecke Piters verkoper q.q. Droogstraat 161626231143v
PIETERS, AUKJE Auk Piters verkoper Droogstraat 161626231143v
GERRITS, PIETER Piter Gerryts , althans ter zee zijndeverkoper Droogstraat 161626231143v
JANS, PIETER Pieter Jansen Groenlantnaastligger ten oosten Droogstraat 16164023491v
PIETERS, TJEBBEtwee huizen van Tiebbe Pieters naastligger ten westen Droogstraat 16164023491v
ALLERTS, ANTJE Antie Allerts verkoper van 1/2 Droogstraat 16164023491v
IEPES, RUURD Ruierd Ipes verkoper van 1/2 Droogstraat 16164023491v
ALLERTS, ALLERT Allert Allerts verkoper Droogstraat 16164023491v
SEERPS, JILDOU Jildu Seerps verkoper Droogstraat 16164023491v
ANDRIES, ANDRIES Andries Andris verkoper van 1/2 Droogstraat 16164023491v
JAKOBS, MARTJEN Martien Jacobs verkoper Droogstraat 16164023491v
PIETERS, JAN Jan Pieters Dik, c.u.koper woningDroogstraat 161717245294v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten oosten Droogstraat 161717245294v
DREYER, DIENA TJEBBESde kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreiernaastligger ten zuiden Droogstraat 161717245294v
FEDDES, PIETERwijlen Pieter Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 161717245294v
DREYER, DIENA TJEBBESde kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreiernaastligger ten westen Droogstraat 161717245294v
FEDDES, PIETERwijlen Pieter Feddes naastligger ten westen Droogstraat 161717245294v
DREYER, DIENA TJEBBESde kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreierverkoper Droogstraat 161717245294v
FEDDES, PIETERwijlen Pieter Feddes verkoper Droogstraat 161717245294v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmankoper door niaar woningDroogstraat 161728247147r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Droogstraat 161728247147r
OVERZEE, JAN Jan Overseeschipper (wijd-)geniaarde koper Droogstraat 161728247147r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Droogstraat 161728247147r
BRAAM, ROMKE de weduwe van Romke Braemnaastligger ten zuiden Droogstraat 161728247147r
BRAAM, ROMKE de weduwe van Romke Braemnaastligger ten westen Droogstraat 161728247147r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper van 1/2 Droogstraat 161728247147r
LEENDERTS, LEENDERT Lenert Lenerds verkoper van 1/2 Droogstraat 161728247147r
JANS, SIEBRICHJE Sybrigje Jans verkoper van 1/2 Droogstraat 161728247147r
PIETERS, JANwijlen Jan Pyters verkoper van 1/2 Droogstraat 161728247147r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitingadrogistkoper huisDroogstraat 161808268160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitingahuurder Droogstraat 161808268160r
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten oosten Droogstraat 161808268160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinganaastligger ten westen Droogstraat 161808268160r
HERES, WIEBREN Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat 161808268160r
, ALLERTde erfgenamen van wijlen Allert brouwernaastligger ten oosten Droogstraat 181636233181v
IENTES, TEUNIShet achterhuis van Thonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 181636233181v
FLORIS, SIEDSde weduwe van Syds Floris* timmermannaastligger ten westen Droogstraat 181636233181v
MEEUWIS, PIEBEde erfgenamen van wijlen Pybo Mevis verkoper Droogstraat 181636233181v
DOUWES, EDGER Aedger Douues koper huis, loods en plaatsDroogstraat 181641234158v
KORNELIS, FIEKE Fyke Cornelis koper Droogstraat 181641234158v
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes naastligger ten oosten Droogstraat 181641234158v
IENTES, TEUNIS Tonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 181641234158v
WILLEMS, HENDRIKJE Hendrickie Willems naastligger ten westen Droogstraat 181641234158v
GROENLAND, PIETER JANS Piter Jansen Groenland, c.u.verkoper Droogstraat 181641234158v
IENTES, TEUNIS Theunis Intes , c.u.koper huis, loods en plaatsDroogstraat 18164323578r
JELKES, KORNELIS Cornelis Jelkes naastligger ten oosten Droogstraat 18164323578r
DOUWES, EDGER Edger Douwes , c.u.schippernaastligger ten zuiden Droogstraat 18164323578r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Piters Dreiernaastligger ten westen Droogstraat 18164323578r
DOUWES, EDGER Edger Douwes , c.u.schipperverkoper Droogstraat 18164323578r
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Pytters naastligger ten westen Droogstraat 181657237263v
SIEMENS, FRANS Frans Symens koopmanverkoper q.q. Droogstraat 181657237263v
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Droogstraat 181657237263v
DREYER, PIETER TJEBBES Pytter Tiebbes Dreyerverkoper q.q. Droogstraat 181657237263v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Droogstraat 181657237263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Droogstraat 181657237263v
TEUNIS, BERBERwijlen Berber Teunis verkoper Droogstraat 181657237263v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Droogstraat 181657237263v
SIPPES, GEERTJEwijlen Geertie Sippes erflater Droogstraat 181657237263v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes schuitvoerderkoper huisDroogstraat 18168024179r
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts koper Droogstraat 18168024179r
EILERTS, FREERKwijlen Freerck Ellerts bierdragernaastligger ten oosten Droogstraat 18168024179r
WASSENAAR, BEERT ULBESburgemeester Beert Ulbes Wassenaernaastligger ten zuiden Droogstraat 18168024179r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes naastligger ten westen Droogstraat 18168024179r
LAMMERTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Lammerts verkoper Droogstraat 18168024179r
LAMMERTS, GRIETJE Grietie Lammerts verkoper Droogstraat 18168024179r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts , c.u.gortmaker (mr. -)koper huisDroogstraat 18171924637r
WILLEMS, SIEMEN Simen Willems naastligger ten oosten Droogstraat 18171924637r
, BOTJE Botte bakkernaastligger ten zuiden Droogstraat 18171924637r
DIRKS, IEPKE Ypke Dirx verkoper Droogstraat 18171924637r
DIRKS, GERRIT Gerrit Dirx verkoper Droogstraat 18171924637r
DIRKS, LAMMERT Lambert Dirx verkoper Droogstraat 18171924637r
DIRKS, HILTJE Hyltjen Dirx verkoper Droogstraat 18171924637r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisDroogstraat 181730247307r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartles koper Droogstraat 181730247307r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pyters bewoner Droogstraat 181730247307r
WILLEMS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Willems naastligger ten oosten Droogstraat 181730247307r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Droogstraat 181730247307r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Droogstraat 181730247307r
TJALLINGS, ALBERT Albert Tjallings verkoper van 1/3 Droogstraat 181730247307r
TJALLINGS, TJALLING Tjalling Tjallings verkoper van 1/3 Droogstraat 181730247307r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper huisDroogstraat 18173524971v
FLORIS, JANde weduwe van Jan Floris huurder Droogstraat 18173524971v
WILLEMS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Willems naastligger ten oosten Droogstraat 18173524971v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Droogstraat 18173524971v
HEMERT, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens van Hemertaanhandelaar huisDroogstraat 18173524978v
ATES, GERBEN Gerben Ates aanhandelaar Droogstraat 18173524978v
FLORIS, JANde weduwe van Jan Floris , c.s.huurder Droogstraat 18173524978v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissarisverwandelaar Droogstraat 18173524978v
MARNSTRA, PETRUS Petrus Marnstraprocureur postulantkoper huisDroogstraat 181751252177v
DONKER, AALTJE Aaltje Donkerkoper Droogstraat 181751252177v
FONGERS, WIEBE Wybe Fongers, c.u. en c.s.huurder Droogstraat 181751252177v
, WILLEM Willem naastligger ten oosten Droogstraat 181751252177v
, JAN Jan Damastnaastligger ten zuiden Droogstraat 181751252177v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 181751252177v
ATES, GERBEN Gerben Aates melktapperverkoper Droogstraat 181751252177v
ARJENS, FONGERKE Fongerke Arjens verkoper Droogstraat 181751252177v
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens schipper (trekveer-)koper huisDroogstraat 18175325370r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuwke Cornelis koper Droogstraat 18175325370r
, WILLEM Willem naastligger ten oosten Droogstraat 18175325370r
, JAN Jan Damastnaastligger ten zuiden Droogstraat 18175325370r
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 18175325370r
MARNSTRA, DOMINICUS oud burgemeester Dominicus Marnstranotarisverkoper van 1/3 Droogstraat 18175325370r
MARNSTRA, GEERTJE Geertje Marnstraverkoper van 1/3 Droogstraat 18175325370r
LIEUWES, PIETER Pytter Lieuwes molenaar (olie-)verkoper van 1/3 Droogstraat 18175325370r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstraverkoper van 1/3 Droogstraat 18175325370r
HENDRIKS, EILERT Eyllert Hendriks verkoper van 1/3 Droogstraat 18175325370r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis recht tegenover de vermaningDroogstraat 181755253221r
JANS, MARIA Marijke Janz koper Droogstraat 181755253221r
, WILLEM Willem naastligger ten oosten Droogstraat 181755253221r
, JAN Jan Damastnaastligger ten zuiden Droogstraat 181755253221r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 181755253221r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis scheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Droogstraat 181755253221r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelierverkoper q.q. Droogstraat 181755253221r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Cornelis verkoper Droogstraat 181755253221r
GERBENS, JELMERwijlen Jelmer Gerbens verkoper Droogstraat 181755253221r
SIEBRENS, GERBEN Gerbrand Sybrands schipper (kof-)koper huisDroogstraat 18176825792v
PIERS, HINKE Hinke Piers koper Droogstraat 18176825792v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jogchems , c.s.huurder Droogstraat 18176825792v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten oosten Droogstraat 18176825792v
, HARTMAN Hartman naastligger ten zuiden Droogstraat 18176825792v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 18176825792v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.verkoper Droogstraat 18176825792v
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens gortmakerkoper schuurDroogstraat 20west1650236135r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper Droogstraat 20west1650236135r
LOLLES, TJEERD Tieerd Lolles koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 20west1650236135r
JELMERS, PIETER Pyter Jelmers naastligger ten westen Droogstraat 20west1650236135r
LOLLES, TJEERD Tieerd Lolles koopmanverkoper Droogstraat 20west1650236135r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts koopmankoper [achterhuis van] huis bestaande uit verscheidene woningen, en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 20oost165523730r
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes Vetsensnaastligger ten oosten Droogstraat 20oost165523730r
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens naastligger ten westen Droogstraat 20oost165523730r
TJEERDS, LOLLE Lolle Tieerds verkoper Droogstraat 20oost165523730r
JANS, AGE Age Jansen koper schuur geschikt als stal voor 36 beestenDroogstraat 20west166023832v
LOLLES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tieerd Lolles naastligger ten oosten Droogstraat 20west166023832v
, GERRIThet huis van Gerrit koordewerkernaastligger ten zuiden Droogstraat 20west166023832v
JELMERS, PIETER Pieter Jelmers naastligger ten westen Droogstraat 20west166023832v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u.verkoper Droogstraat 20west166023832v
AGES, JAN Jan Aages , c.u.wagenaarkoper 2/3 huis voorheen schuurDroogstraat 20west166523932v
LOLLES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Lolles naastligger ten oosten Droogstraat 20west166523932v
SIEMENS, GERRITvoormalig huis van Gerrit Simens naastligger ten zuiden Droogstraat 20west166523932v
JELMERS, PIETER Pieter Jelmers naastligger ten westen Droogstraat 20west166523932v
TJERKS, ALLERT Allert Tierks verkoper Droogstraat 20west166523932v
AGES, EELKJE Eelk Ages verkoper Droogstraat 20west166523932v
AGES, ANTJEvrijster Antje Aages verkoper Droogstraat 20west166523932v
JANS, MELLE Melle Jansen , c.u.voermankoper huis, paardenstal, loods en plaatsDroogstraat 20west167224081v
TJEERDS, JELLEhet achterhuis van Jelle Tjeerdts naastligger ten oosten Droogstraat 20west167224081v
GEELES, GEELEde weduwe van Gale Gaeles naastligger ten zuiden Droogstraat 20west167224081v
JELMERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Jelmers naastligger ten westen Droogstraat 20west167224081v
JAKOBS, BAUKJE Baukjen Jacobs verkoper Droogstraat 20west167224081v
AGES, JANwijlen Jan Aeges Pottaelverkoper Droogstraat 20west167224081v
RINWERS, JAN Jan Renwerts verkoper Droogstraat 20west167224081v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamakoper door niaar huis en tuinDroogstraat 20179226437r
TETRODE, P. P. Tetrodekoopmankoper door niaar Droogstraat 20179226437r
VISSER, BEREND Barend Visserkoopmangeniaarde koper Droogstraat 20179226437r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper q.q. Droogstraat 20179226437r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiiverkoper q.q. Droogstraat 20179226437r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstraverkoper q.q. Droogstraat 20179226437r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Droogstraat 20179226437r
, BAUKJE Baukje Feytamaverkoper Droogstraat 20179226437r
ADAMS, REIER Reyer Adams koper twee kamers en hofDroogstraat 211620230219r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Clasen koper Droogstraat 211620230219r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten westen Droogstraat 211620230219r
SYBRANDI, PIETER nieuw gebouwde kamer van de verkopers Pieter Sibrandi, c.u.naastligger ten noorden Droogstraat 211620230219r
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibrandiverkoper Droogstraat 211620230219r
TEUNIS, AAFKE Aefke Thoenis verkoper Droogstraat 211620230219r
AKKER, KLAAS Claas Ackerchirurgijn (mr. -)koper 1/6 van 2 kamersDroogstraat 211688242255r
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers koper Droogstraat 211688242255r
KINGMA, SIEBREN stal en tuin van Sybren Kingmanaastligger ten westen Droogstraat 211688242255r
, IEKE Ike Hobbekeesnaastligger ten noorden Droogstraat 211688242255r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claasen Braamapothekerverkoper Droogstraat 211688242255r
EVERTS, JAN Jan Everts wever (bont-)koper huisDroogstraat 211729247288v
JANS, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Jans naastligger ten oosten Droogstraat 211729247288v
ROMKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes naastligger ten westen Droogstraat 211729247288v
JANS, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Jans naastligger ten noorden Droogstraat 211729247288v
BRUG, MARIA Marijke van der Brugverkoper Droogstraat 211729247288v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts wever (bont-)verkoper Droogstraat 211729247288v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper op redemptie huis met tuin en zomerhuisDroogstraat 211747251182r
ANNES, TRIJNTJE Trijntie Annes koper op redemptie Droogstraat 211747251182r
POELSTRA, SIETSE Sytse S. Poelstra, c.u.huurder huis (p.j.)Droogstraat 211747251182r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 211747251182r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Clavernaastligger ten noorden Droogstraat 211747251182r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 211747251182r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper hof of tuin met zomerhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 21achter1771257227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 21achter1771257227v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten noorden Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, STEFFEN vroedsman Stephanus T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 21achter1771257227v
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Droogstraat 21achter1771257227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper nieuwe woning ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 211771257227v
EEUWES, AREND Ane Yeves huurder Droogstraat 211771257227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, STEFFEN de eerder vermelde hof van vroedsman Stephanus T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Droogstraat 211771257227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Droogstraat 211771257227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 211771257227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 211771257227v
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Droogstraat 211771257227v
DIRKS, ARJEN Arien Dircks houtkoperkoper huis met ledige plaats daar achterDroogstraat 221621230274v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters koper Droogstraat 221621230274v
, HOTSKEde erfgenamen van wijlen Hots verpachter grond ([afkoopsom: 50-00-00 GG])Droogstraat 221621230274v
TEEKES, PIETER Pieter Taeckes naastligger ten oosten Droogstraat 221621230274v
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten westen Droogstraat 221621230274v
FEDDES, IEPE Epe Feddes brouwerverkoper Droogstraat 221621230274v
TJEBBES, HENDRIKJE Hendrickien Tiebbes verkoper Droogstraat 221621230274v
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltis koper huis met plaats daar naastDroogstraat 221622230313v
JELLES, ANTJE Antie Jelles koper Droogstraat 221622230313v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes koper Droogstraat 221622230313v
EESGES, ANTJE Antie Aesges koper Droogstraat 221622230313v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tiaerdts bewoner Droogstraat 221622230313v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries , c.soc.naastligger ten zuiden Droogstraat 221622230313v
, PIEBE Piebe timmermannaastligger ten westen Droogstraat 221622230313v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper q.q. Droogstraat 221622230313v
ALLERTS, AMALIA Ameltie Allerts verkoper Droogstraat 221622230313v
ALLERTS, FEKKE Fecke Allerts Anskamaverkoper Droogstraat 221622230313v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper grondpacht van 4-18-00 CGDroogstraat 221623230363v
DIRKS, ARJENgrondpacht uit het huis van Arian Dircks eigenaar perceel Droogstraat 221623230363v
TEEKES, PIETER Pieter Taeckes naastligger ten oosten Droogstraat 221623230363v
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten westen Droogstraat 221623230363v
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibrandiverkoper Droogstraat 221623230363v
TIEMENS, JELTJE Jelke Timans verkoper Droogstraat 221623230363v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts koper kamerDroogstraat 2216272328r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijn Hendricks koper Droogstraat 2216272328r
JASPERS, JELLE Jelle Jaspers verpachter grond ([afkoopsom: 70-00-00 CG])Droogstraat 2216272328r
TEEKES, PIETERde weduwe van Pieter Takes naastligger ten oosten Droogstraat 2216272328r
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts naastligger ten zuiden Droogstraat 2216272328r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijn Hendricks naastligger ten zuiden Droogstraat 2216272328r
GERRITS, HARMENburgemeester Harmen Gerryts naastligger ten westen Droogstraat 2216272328r
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Droogstraat 2216272328r
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Droogstraat 2216272328r
LOLLES, TJEERD Tiaardt Lolles koper door niaar schuur met plaats erachterDroogstraat 2216362349r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkopergeniaarde koper Droogstraat 2216362349r
JANS, IEBELTJE Yebel Jans geniaarde koper Droogstraat 2216362349r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles naastligger ten oosten Droogstraat 2216362349r
, WIEPKEhet huis gekocht door Wypcke Tiaardtsen naastligger ten zuiden Droogstraat 2216362349r
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pytters naastligger ten westen Droogstraat 2216362349r
TIETES, AGE Agge Tietes verkoper Droogstraat 2216362349r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems metselaar (stads -)koper woningDroogstraat 22172724754r
REINS, ANTJE Antje Reins koper Droogstraat 22172724754r
REIER, SIEBE JANS Sybe Janzen Reyernaastligger ten oosten Droogstraat 22172724754r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden Droogstraat 22172724754r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten westen Droogstraat 22172724754r
HAUBOIS, LIJSBET Lijsbeth Hauboisverkoper van 1/2 Droogstraat 22172724754r
GOVERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Goverts verkoper van 1/2 Droogstraat 22172724754r
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonis verkoper van 1/2 Droogstraat 22172724754r
RINSES, EEBEwijlen Ebbe Rinzes verkoper van 1/2 Droogstraat 22172724754r
JOCHEMS, JELLE Jelle Jochums timmerman (huis-)koper woningDroogstraat 22174025087v
JURJENS, HENDRIKJE Hendrikjen Jurjens koper Droogstraat 22174025087v
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens huurder (p.j.)Droogstraat 22174025087v
, ISAAK Ysak Roozenkoopmannaastligger ten oosten Droogstraat 22174025087v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes , c.u.naastligger ten zuiden Droogstraat 22174025087v
DOUWES, IEPKE[het steegje naar] Ypke Douwes , c.u.naastligger ten westen Droogstraat 22174025087v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannis wever (bont-)verkoper van 1/6 Droogstraat 22174025087v
JOHANNES, FRANS Frans Johannis wever (bont-)verkoper van 1/6 Droogstraat 22174025087v
JOHANNES, ROBIJNminderjarige jongeman Robijn Johannis verkoper van 1/6 Droogstraat 22174025087v
EKEMA, LIJSBET IEKES Lijsbet Ekes Ecoma, bejaarde vrijsterverkoper van 3/12 Droogstraat 22174025087v
PIETERS, LIJSBETmeerderjarige vrijster Lijsbet Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat 22174025087v
PIETERS, HIELKE Hylke Pytters varensgezelverkoper van 1/12 Droogstraat 22174025087v
PIETERS, HANSminderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat 22174025087v
IEBES, ALBERT Albert Yebs koper woningDroogstraat 22175725485v
DOEDES, SIEUWKE Sjieuwke Doedes koper Droogstraat 22175725485v
JURJENS, HENDRIKJEwijlen Hendrikjen Jurjens huurder Droogstraat 22175725485v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerkx wever (bont-)naastligger ten oosten Droogstraat 22175725485v
AUKES, AUKE Auke Aukes naastligger ten zuiden Droogstraat 22175725485v
AUKES, AUKE[het steegje naar] Auke Aukes naastligger ten westen Droogstraat 22175725485v
GERBENS, PIETERburgervaandrig Pyter Gerbens Clamstraverkoper q.q. Droogstraat 22175725485v
IEBES, ALBERT Albert Yebs bakker (mr. -)verkoper q.q. Droogstraat 22175725485v
JURJENS, HENDRIKJEde boedel van wijlen Hendrikjen Jurjens verkoper Droogstraat 22175725485v
LOURENS, JAKOBwijlen Jacob Lourens rogverschieterverkoper Droogstraat 22175725485v
SLOTEN, JAN Jan van Slootenkoper huisDroogstraat 22de Rode Ploeg1786262112r
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomkoper Droogstraat 221786262112r
WERF, IEPE Ype van der Werf, c.u.huurder (p.j.)Droogstraat 221786262112r
ABES, PIER Pierus Abes naastligger ten zuiden Droogstraat 221786262112r
WYBENGA, S. de heer S. Wybenganaastligger ten westen Droogstraat 221786262112r
RINSES, JETSE Jetze Rinses bakker (mr. -)verkoper Droogstraat 221786262112r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers turfdragerkoper huisDroogstraat 221787262175v
WERF, IEPE Ype van der Werff, c.u.huurder (p.j.)Droogstraat 221787262175v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten zuiden Droogstraat 221787262175v
WYBENGA, S. de heer S. Wybenganaastligger ten westen Droogstraat 221787262175v
RINSES, JETSE Jetze Rinses verkoper Droogstraat 221787262175v
SLOTEN, J. J. van Slootenverkoper Droogstraat 221787262175v
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomverkoper Droogstraat 221787262175v
HENDRIKS, DOEKELE Doekele Hendriks koper huisDroogstraat 221809268254v
LAMMERTS, GRIETJE Grietje Lammerts koper Droogstraat 221809268254v
, GERARDUS Gerardus van Kempen, c.u.huurder Droogstraat 221809268254v
HARINGS, WIEGER Wieger Harings timmerknecht (huis-)verkoper Droogstraat 221809268254v
GERRITS, JAN Jan Gerrits timmerman (mr. -)koper huisDroogstraat 231729247287v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Droogstraat 231729247287v
JANS, ANNEtuiningang weduwe van Anne Jans koopmannaastligger ten westen Droogstraat 231729247287v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters naastligger ten noorden Droogstraat 231729247287v
JANS, SIEBRICHJE Sybrigje Jans verkoper Droogstraat 231729247287v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters verkoper Droogstraat 231729247287v
HEINS, WIETSE Wytse Heins scheepstimmermankoper huisDroogstraat 23173424914r
TIETES, TRIJNTJE Trijntie Tytes koper Droogstraat 23173424914r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten westen Droogstraat 23173424914r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters leertouwernaastligger ten noorden Droogstraat 23173424914r
GERRITS, JAN Jan Gerryts timmermanverkoper Droogstraat 23173424914r
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Droogstraat 23173424914r
SIEMENS, JAN Jan Simons metselaar (mr. -)koper huisDroogstraat 231746251123v
GOSSES, KLAASKE Claaske Gosses koper Droogstraat 231746251123v
RINSES, EELKE Eeltie Rinses naastligger ten westen Droogstraat 231746251123v
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes naastligger ten noorden Droogstraat 231746251123v
TIETES, TRIJNTJE Trijntie Tyttes verkoper Droogstraat 231746251123v
HEINS, WIETSEwijlen Wytse Heins verkoper Droogstraat 231746251123v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper nieuwe woning ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 231771257227v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder Droogstraat 231771257227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, STEFFEN de eerder vermelde hof van vroedsman Stephanus T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Droogstraat 231771257227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Droogstraat 231771257227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 231771257227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 231771257227v
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Droogstraat 231771257227v
JANS, SIEMEN Simon Jans metselaar (mr. -)koper huisDroogstraat 231783261109v
, EELKEde erfgenamen van wijlen Eeltje hoveniernaastligger ten westen Droogstraat 231783261109v
SCHONE, ROELOF Roeloff Schonenaastligger ten noorden Droogstraat 231783261109v
BAKKER, RIENK Rinke Backerkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 231783261109v
SIEMENS, JANwijlen Jan Simons metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat 231783261109v
FLORIS, KORNELIS Cornelis Floris koper huisDroogstraat 241600228232r
, RIENK Rienck smidnaastligger ten westen Droogstraat 241600228232r
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Droogstraat 241600228232r
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper Droogstraat 241600228232r
SIEBES, JAN Jan Sybes pottenbakkerkoper huisDroogstraat 24166523922r
KEIMPES, HANS Hans Keimpes naastligger ten oosten Droogstraat 24166523922r
SIEBES, JAN Jan Sybes pottenbakkernaastligger ten zuiden Droogstraat 24166523922r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten westen Droogstraat 24166523922r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes , c.u.molenaar (hout-)verkoper Droogstraat 24166523922r
, HOTSEvroedsman Hotse Zwermskoper door niaar huisDroogstraat 241733248179v
PIETERS, DIRK Dirk Pyters timmerman (mr. -)koper Droogstraat 241733248179v
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks koper Droogstraat 241733248179v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis huurder Droogstraat 241733248179v
SWERMS, HOTSE vroedsman Hotse Swermsnaastligger ten oosten Droogstraat 241733248179v
SWERMS, HOTSE vroedsman Hotse Swermsnaastligger ten zuiden Droogstraat 241733248179v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems metselaar (stads -)naastligger ten westen Droogstraat 241733248179v
MOUTER, PIETER WILLEMS Pieter Willems Mouterkoopmanverkoper van 1/2 Droogstraat 241733248179v
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reyergortmaker (oud mr. -)verkoper van 1/2 Droogstraat 241733248179v
BLOK, REINOU MINNES Reinouke Minnes Blokkoper huisDroogstraat 241765256144r
EVERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Everts koopmankoper Droogstraat 241765256144r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Schenknaastligger ten oosten Droogstraat 241765256144r
PARS, de weduwe van Parsnaastligger ten zuiden Droogstraat 241765256144r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)verkoper Droogstraat 241765256144r
RADSMA, JELTE Jelte Radsmakoper pakhuis of wagenhuis en stallingDroogstraat 241784261188r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningakoper Droogstraat 241784261188r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Droogstraat 241784261188r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstragortmaker (mr. -)koper huis, tuin met achterwoningDroogstraat 26177225847r
VOS, GRIETJE Grietje de Voskoper Droogstraat 26177225847r
MOLLEMA, HEIN Heyn Mollemanaastligger ten westen Droogstraat 26177225847r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper Droogstraat 26177225847r
LAMMERTS, AUKJEwijlen Aukjen Lammerts verkoper Droogstraat 26177225847r
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baardkoper van 1/32 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271745251105v
WIJNGAARDEN, SIEBREN Sybren Wijngaardenkoper van 1/32 Droogstraat 271745251105v
OLDAANS, JAN Jan Oldaanskoper van 1/64 Droogstraat 271745251105v
FREERKS, IEME Yme Freerks koper van 1/64 Droogstraat 271745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Droogstraat 271745251105v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Droogstraat 271745251105v
BAKKER, JAN AUKESde erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271745251105v
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper van 1/8 Droogstraat 271745251105v
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 2717452513va
BAKKER, JAN AUKESde erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a.koopmannaastligger ten westen Droogstraat 2717452513va
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Droogstraat 2717452513va
VRIES, BENJAMIN JOSEFS Benjamin Josephs de Vriesverkoper Droogstraat 2717452513va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 2717452515ra
BAKKER, JAN AUKESde erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a.koopmannaastligger ten westen Droogstraat 2717452515ra
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Droogstraat 2717452515ra
VRIES, BENJAMIN JOSEFS Benjamin Josephs de Vriesverkoper Droogstraat 2717452515ra
SWART, FILIPPUS Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijkoper 3/64 groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252115v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252115v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altenakoopmanverkoper Droogstraat 271751252115v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieterz Oldaenskoopmankoper 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252126v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252126v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altenaverkoper Droogstraat 271751252126v
KLOOSTERMAN, GOFFE Goffe Cloostermanverkoper Droogstraat 271751252126v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Droogstraat 271751252129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Droogstraat 271751252129r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252129r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntie Altenaverkoper Droogstraat 271751252129r
WIJNGAARD, SIEBREN wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopmanverkoper Droogstraat 271751252129r
WIJNGAARDEN, SIEBREN wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopmanverkoper Droogstraat 271751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoper van 1/4 Droogstraat 271751252154r
LEI, JAN Jan van der Leykoper van 1/4 Droogstraat 271751252154r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252154r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altenaverkoper Droogstraat 271751252154r
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloemsuikerraffineerder en koopmanverkoper Droogstraat 271751252154r
WESTRA, H. de. H. Westra, nom.prop.koper door niaar pakhuisDroogstraat 27de Oude Vermaning1790263255r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengageniaarde koper Droogstraat 271790263255r
VRIES, J. de erfgenamen van wijlen J. de Vriesnaastligger ten westen Droogstraat 271790263255r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakernaastligger ten westen Droogstraat 271790263255r
, HARMKE Harmanna Brielverkoper van 1/2 Droogstraat 271790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Droogstraat 271790263255r
WYTSMA, SJUK Sjoek Wytsma, meerderjarige zoonverkoper van 1/2 Droogstraat 271790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Droogstraat 271790263255r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks koper kamerDroogstraat 35171924641r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles koper Droogstraat 35171924641r
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes naastligger ten noorden Droogstraat 35171924641r
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludingaverkoper Droogstraat 35171924641r
KROL, wijlen ds. Crolverkoper Droogstraat 35171924641r
BUMA, PIER Pier Bumaverkoper Droogstraat 35171924641r
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 371602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Droogstraat 371602228287v
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwerbewoner Droogstraat 371602228287v
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 371602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 371602228287v
THOMAS, PIETER Pieter Tomas naastligger ten westen Droogstraat 371602228287v
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers verkoper Droogstraat 371602228287v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper Droogstraat 371602228287v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopmankoper twee kamersDroogstraat 371737249213r
RINTJES, RINSKE Rinske Rinties koper Droogstraat 371737249213r
WILDE, POPPE JANS Poppe Jansen de Wildeschippersknecht (beurt-)huurder kamer 1 Droogstraat 371737249213r
BOTES, OEBELEde weduwe van Oeble Botes huurder kamer 2 (p.w.)Droogstraat 371737249213r
BROUWER, BEERT burgervaandrig Beert Brouwernaastligger ten westen Droogstraat 371737249213r
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfbrouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Droogstraat 371737249213r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 371737249213r
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfbrouwer (oud mr. -)verkoper Droogstraat 371737249213r
KLASES, JAN Jan Clasen wever (mr. -)koper twee kamersDroogstraat 37173925045r
ALEFS, PIETER Pieter Alefs timmerman (mr. -)naastligger ten westen Droogstraat 37173925045r
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfbrouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Droogstraat 37173925045r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 37173925045r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopmanverkoper Droogstraat 37173925045r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (bont-)koper van 1/2 huis, thans ledigDroogstraat 37175325340r
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (bont-)koper van 1/2 Droogstraat 37175325340r
BRAAM, ANTJE Anna Braamverpachter grond ([staat: GG 2-00-00])Droogstraat 37175325340r
FONTEIN, KLAAS het huis gekocht door Claes Fonteinnaastligger ten westen Droogstraat 37175325340r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwernaastligger ten noorden Droogstraat 37175325340r
EELKES, ANNEde weduwe van Anne Eelkes naastligger ten noorden Droogstraat 37175325340r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 37175325340r
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)verkoper Droogstraat 37175325340r
, BALT Baltus Moltswinkelierkoper 1/2 huisDroogstraat 37177225812r
, PETRONELLA Petronella Scheminkwinkelierkoper Droogstraat 37177225812r
HENDRIKS, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Hendriks eigenaar van 1/2 Droogstraat 37177225812r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi, c.u.huurder Droogstraat 37177225812r
FONTEIN, LAAS Laes Fonteinnaastligger ten westen Droogstraat 37177225812r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Droogstraat 37177225812r
FABER, REIN Rein H. Fabersmid (mr. ijzer-)koper huis en weefwinkelDroogstraat 37177725989v
, BEREND Barent stokersknechthuurder Droogstraat 37177725989v
KLASES, KLAAS Claas Claesen naastligger ten westen Droogstraat 37177725989v
, JAN Jan Elshoffverkoper q.q. Droogstraat 37177725989v
JOOSTES, HENDRIK Hendrik Joosten verkoper van 1/2 Droogstraat 37177725989v
, BALT Baltus Moltzkoopmanverkoper van 1/2 Droogstraat 37177725989v
, PETRONELLA Petronella Scheminkverkoper van 1/2 Droogstraat 37177725989v
JANS, BEREND Berend Jans , meerderjarig vrijgezelkoper smederij en pakhuis, thans ledigDroogstraat 371800265223r
FILIPPUS, JOHANNESde weduwe van Johannes Philippus naastligger ten westen Droogstraat 371800265223r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten noorden Droogstraat 371800265223r
VISSER, SIEBE Sybe Vissernotarisverkoper q.q. Droogstraat 371800265223r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buismankapitein Admiraliteit (oud -)verkoper q.q. Droogstraat 371800265223r
FABER, REIN de erfgenamen van wijlen oud vroedsman Rein H. Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Droogstraat 371800265223r
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaarkoper kamerDroogstraat 391613229169v
FRANSES, ANTJE Anna Franses koper Droogstraat 391613229169v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond Droogstraat 391613229169v
KLASES, DIRK Dirck Claes , c.u.naastligger ten oosten Droogstraat 391613229169v
FEDDES, PIETERals bewoner Pyter Feddes naastligger ten westen Droogstraat 391613229169v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 391613229169v
REINERS, EETSKE Eetske Reynerts verkoper Droogstraat 391613229169v
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringhkoper kamerDroogstraat 391614229202v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes , c.u.verpachter grond Droogstraat 391614229202v
WIETSES, MEINERTde kamer van Meynert Wytses naastligger ten oosten Droogstraat 391614229202v
KLASES, FEDDEde brouwerij van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Droogstraat 391614229202v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 391614229202v
RUURDS, EETSKE Eetscke Riuerts verkoper Droogstraat 391614229202v
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers koper kamer tussen 2 andere kamersDroogstraat 391630232145r
DIRKS, Arjeantie Dirckx koper Droogstraat 391630232145r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 391630232145r
JANS, MAAIKE Maycke Jans naastligger ten oosten Droogstraat 391630232145r
KORNELIS, JANwijlen Jan Cornelis naastligger ten oosten Droogstraat 391630232145r
RUTGERS, JENTJEde brouwerij van Jentie Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 391630232145r
EEDES, REINde hof van Rein Eedes naastligger ten noorden Droogstraat 391630232145r
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper Droogstraat 391630232145r
TJEERDS, SIEBRENwijlen Sybrandt Tyaards verkoper Droogstraat 391630232145r
FRANSES, ALLE Alle Franssen koper grondpacht van 4-00-00 GGDroogstraat 391635233162r
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 391635233162r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Droogstraat 391635233162r
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaarkoper kamerDroogstraat 411613229178v
FRANSES, ANTJE Antie Franses koper Droogstraat 411613229178v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 411613229178v
TJEERDS, DOUWEde koeschuur van Douue Tyaerts slagernaastligger ten oosten Droogstraat 411613229178v
JOHANNES, JENTJEde kamer gekocht door Jentye Johannes naastligger ten westen Droogstraat 411613229178v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 411613229178v
RUURDS, EETSKE Eetske Ryoerts verkoper Droogstraat 411613229178v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 41163223365v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries koper Droogstraat 41163223365v
FEDDES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 41163223365v
NANNES, JANde kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Nannings naastligger ten oosten Droogstraat 41163223365v
RUTGERS, JENKEde brouwerij van Jentie Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 41163223365v
IEDES, REINde hof van Reyn Ydes naastligger ten noorden Droogstraat 41163223365v
FELTEN, MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts Pheltenverkoper Droogstraat 41163223365v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts verkoper Droogstraat 41163223365v
FRANSES, ALLE Alle Franssen koper grondpacht van 4-00-00 GGDroogstraat 411635233162r
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 411635233162r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Droogstraat 411635233162r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper kamerDroogstraat 411641234128r
JOHANNES, RINSKE Reinsk Johannis koper Droogstraat 411641234128r
, PIETER Pieter Clijfoetnaastligger ten oosten Droogstraat 411641234128r
, KORNELIS Cornelis Trompeternaastligger ten westen Droogstraat 411641234128r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs* verkoper Droogstraat 411641234128r
MEINERTS, WIETSKEwijlen Wytse Meynerts* verkoper Droogstraat 411641234128r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 43163223349v
PIEBES, WIETSE Wytse Pybes naastligger ten oosten Droogstraat 43163223349v
, MAAIKE Maycke naastligger ten westen ([staat: Maycke Jan Cornelis])Droogstraat 43163223349v
KORNELIS, JANwijlen Jan Cornelis naastligger ten westen Droogstraat 43163223349v
NANNES, PIETERburgemeester Pieter Nannings verkoper Droogstraat 43163223349v
NANNES, JANwijlen Jan Nannings erflater Droogstraat 43163223349v
JANS, PIETER Pyter Jansen Clieffoetkoper kamerDroogstraat 431641234139r
JAKOBS, AATJEde weduwe Atie Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 431641234139r
JAKOBS, AATJE Atie Jacobs verkoper Droogstraat 431641234139r
MEINERTS, WIETSEwijlen burgemeester Wytse Meynerts verkoper Droogstraat 431641234139r
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels koper woning met back en gemackDroogstraat 431657237137v
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts schipper (groot-)koper Droogstraat 431657237137v
FONTEIN, de [steeg naar de] hof van rentmeester Fonteinnaastligger ten oosten Droogstraat 431657237137v
JAKOBS, AATJEde andere kamer van Attie Jacobs* naastligger ten westen ([staat: Attie Wytses])Droogstraat 431657237137v
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts* naastligger ten westen Droogstraat 431657237137v
FONTEIN, de hof van rentmeester Fonteinnaastligger ten noorden Droogstraat 431657237137v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Clijffoet, c.u.verkoper Droogstraat 431657237137v
KLASES, KLAASolderman van het bakkersgilde Claes Claessen koper woningDroogstraat 43166023870r
ULBES, BEERT Beert Ulbes koper Droogstraat 43166023870r
OEBELES, TIJS Tijs Oebles koper Droogstraat 43166023870r
FONTEIN, de [steeg naar de] hof van Fonteinrentmeesternaastligger ten oosten Droogstraat 43166023870r
JAKOBS, AATJEde andere kamer van Attie Jacobs* naastligger ten westen ([staat: Attie Wytses])Droogstraat 43166023870r
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts* naastligger ten westen Droogstraat 43166023870r
FONTEIN, de hof van Fonteinrentmeesternaastligger ten noorden Droogstraat 43166023870r
ARJENS, GABE Gabbe Ariens verkoper Droogstraat 43166023870r
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels verkoper Droogstraat 43166023870r
AMAMA, HARNE Harne Ammemakoper schuur en jonge hovinge met de bomen en plantagieDroogstraat 45162723213v
MOREAU, JANKE Janneke Moreaukoper Droogstraat 45162723213v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond Droogstraat 45162723213v
PIEBES, WIETSEde weduwe van Wytse Piebes naastligger ten oosten Droogstraat 45162723213v
FEDDES, KLAASdrie kamers verkocht door Claes Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 45162723213v
KLASES, DIRKde kamers van wijlen Dirck Claesen naastligger ten westen Droogstraat 45162723213v
BONNEMA, HERE de brouwerij van Here Bonnemanaastligger ten westen Droogstraat 45162723213v
FRANSES, JAN Jan Frans Templarverkoper Droogstraat 45162723213v
JOOSTES, KOMMERKE Commerke Joostes verkoper Droogstraat 45162723213v
EEDES, REIN Rein Edes koper schuur en jonge hovinge met bomen en plantagieDroogstraat 45162823260v
DIRKS, IETJE Ytie Dircks koper Droogstraat 45162823260v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG])Droogstraat 45162823260v
PIEBES, WIETSEde weduwe van Wytse Pybes naastligger ten oosten Droogstraat 45162823260v
FEDDES, KLAASdrie kamers gekocht door Claes Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 45162823260v
KLASES, DIRKde kamer van wijlen Dirck Claeses naastligger ten westen Droogstraat 45162823260v
RUTGERS, IEMKEde brouwerij van Iemke Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 45162823260v
AMAMA, HARNE Harne Ammemaverkoper Droogstraat 45162823260v
, JANKE Janneke Morrauverkoper Droogstraat 45162823260v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tjebbe Pyters Dreyer, c.u.koper hof met prieel en schuur ten noordenDroogstraat 451633233111v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond Droogstraat 451633233111v
HUISMAN, JAN Jan Huismannaastligger ten oosten Droogstraat 451633233111v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakernaastligger ten zuiden Droogstraat 451633233111v
RUTGERS, JENTJEde kleine kamer van Jentie Rutgers naastligger ten zuiden Droogstraat 451633233111v
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers brouwernaastligger ten westen Droogstraat 451633233111v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircx naastligger ten noorden Droogstraat 451633233111v
EEDES, REIN Rein Edes , c.u.verkoper Droogstraat 451633233111v
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedtses koper door niaar ratione sanguinis hof met bomen en plantenDroogstraat 451641234129r
, JOHANNESdr. Johannis Klingbijlgeniaarde koper Droogstraat 451641234129r
JAKOBS, AATJEde weduwe Atie van Atie Jacobs* verkoper Droogstraat 451641234129r
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts verkoper Droogstraat 451641234129r
FONTEIN, SCHELTE JURJENSgemeensman Schelte Juriens Fonteyn, c.u.koper hofDroogstraat 451650236115v
TEUNIS, IDSKEde hof van Idske Teunis naastligger ten zuiden Droogstraat 451650236115v
JANS, PIETERde weduwe van Piter Jansen Klifoetnaastligger ten zuiden Droogstraat 451650236115v
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs* naastligger ten noorden ([staat: Attie Wytses])Droogstraat 451650236115v
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts* naastligger ten noorden Droogstraat 451650236115v
GRETTINGA, RINNERT OEDSES Rinnert Oedses Grettinga, c.u.verkoper Droogstraat 451650236115v
HUISMAN, JAN JANS Jan Jansen Huysmankoper huis, loods, plaats en tuinDroogstraat 47163223338v
PIETERS, JELTJE Jeltye Pieters koper Droogstraat 47163223338v
FRANSES, PIETERde schuur gekocht door Pieter Fransen naastligger ten noorden* Droogstraat 47163223338v
PIEBES, WIETSEde erfgenamen van wijlen Wytse Pybes verkoper Droogstraat 47163223338v
MARTENS, FOKKE Focke Martens koper huisDroogstraat 4716702408v
PIETERS, TJERK Tjerk Pytters verkoper Droogstraat 4716702408v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmankoper door niaar huis met twee kamersDroogstraat 471688242219r
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs geniaarde koper Droogstraat 471688242219r
BRAAM, JAKOB ROMKESde hof van Jacob Romkes Braemkoopmannaastligger ten westen Droogstraat 471688242219r
WILLEMS, JELLEde schuur van Jelle Willems* voermannaastligger ten noorden Droogstraat 471688242219r
TJEERDS, AUKJE Auk Tjeerds verkoper Droogstraat 471688242219r
MARTENS, FOKKEwijlen Focke Martens timmerman (mr. -)verkoper Droogstraat 471688242219r
HERES, HERE Heere Heeres metselaar (mr. -)koper huisDroogstraat 47de Witte Leest1728247143r
RINNERTS, JELTJE Yltje Rinnerts koper Droogstraat 471728247143r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braemverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
, KLAASwijlen Claes Hindelopenkoopmanverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersumverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
BRAAM, ROMKE Romke Braemontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemverkoper van 3/16 Droogstraat 471728247143r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braemsecretaris en ontvanger van de boelgoederen van Barnadeel tot Sexbierumverkoper van 1/16 Droogstraat 471728247143r
BRAAM, KLAAS Claes Braemkoopmanverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)koper huis met een bleekDroogstraat 47de Witte Leest177225852v
IJSBRANDS, WIETSE Wytze IJsbrands huurder Droogstraat 47177225852v
SMID, JURJEN Jurjen Smithuurder Droogstraat 47177225852v
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwververnaastligger ten westen Droogstraat 47177225852v
VRIES, SIEBE vroedsman Sybe de Vriesnaastligger ten noorden Droogstraat 47177225852v
TEETSES, TEEDE Taede Teetzes timmerman (mr. -)koper huis genaamd de Witte Leest, en tuintjeDroogstraat 47de Witte Leest1782260259r
JOHANNES, SIPKEde weduwe van Sipke Johannes huurder voorste gedeelte Droogstraat 471782260259r
KLASES, JETSEde weduwe van Yetze Claasen huurder achterste gedeelte Droogstraat 471782260259r
HINGST, G. G. Hingstnaastligger ten westen Droogstraat 471782260259r
VRIES, S. de weduwe van S. de Vriesnaastligger ten noorden Droogstraat 471782260259r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat 471782260259r
LANDSTRA, GERBEN Gerben Landstrakoopmankoper huis genaamd de Witte Leest, en tuinDroogstraat 47de Witte Leest178626290v
HINGST, G. G. Hingstnaastligger ten westen Droogstraat 47178626290v
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fonteinnaastligger ten noorden Droogstraat 47178626290v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (mr. -)verkoper Droogstraat 47178626290v
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes timmerman (mr. huis-)koper jeneverstokerijDroogstraat 47de Witte Leest1791263297r
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fonteinnaastligger ten noorden Droogstraat 471791263297r
LANDSTRA, GERBEN Gerben Landstradistillateur en koopmanverkoper Droogstraat 471791263297r
ALTHUSIUS, LIJSBET Lijsbeth Althuisiusverkoper Droogstraat 471791263297r
WERF, JOHANNES Johannes van der Werfkoopmankoper huis gebruikt als stokerijDroogstraat 471801265296v
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstraverkoper Droogstraat 471801265296v
TEETSES, TEEDE[als gebruiker] Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 491789263172r
FABER, REIN Rein Fabernaastligger ten noorden Droogstraat 491789263172r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmanverkoper van 1/2 Droogstraat 491789263172r
FONTEIN, AURELIA Aurelia Fonteinverkoper van 1/4 Droogstraat 491789263172r
KOOPMANS, JURJEN Georgius Coopmansmedicinae doctorverkoper van 1/4 Droogstraat 491789263172r
FONTEIN, DIRK erfgezeten Dirk Fonteinverkoper van 1/4 Droogstraat 491789263172r
FONTEIN, KLAAS wijlen Claas Fonteinerflater Droogstraat 491789263172r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitingaapotheker en chemistkoper stalling en wagenhuisDroogstraat 491794264164v
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 491794264164v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinkoopmanverkoper Droogstraat 491794264164v
TROMPETTER, KORNELIS JOHANNES Cornelis Johannis Trompetterkoper kamerDroogstraat 511627231160r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes koper Droogstraat 511627231160r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Droogstraat 511627231160r
PIEBES, WIETSEde weduwe van Wytse Piebes naastligger ten westen Droogstraat 511627231160r
, de erfgenamen van wijlen Bruuen Luytyes verkoper Droogstraat 511627231160r
JANS, BEERTJE Beertie Jans verkoper Droogstraat 511627231160r
JANS, MINNE Minne Jansen koper finaal huisDroogstraat 511659237243r
MELCHERTS, TEUNIS Teunis Melchers naastligger ten oosten Droogstraat 511659237243r
DOUWES, PIETER Pytter Douues naastligger ten noorden Droogstraat 511659237243r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes verkoper Droogstraat 511659237243r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper huisDroogstraat 51180126611r
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses huurder voorkamerDroogstraat 51180126611r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases huurder achterkamer Droogstraat 51180126611r
WERF, G. G. A. van der Werfkoopmannaastligger ten westen Droogstraat 51180126611r
RINTJES, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietje Rintjes verkoper Droogstraat 51180126611r
HARMENS, JAN Jan Harmens koper kamer, loods en ledige plaatsDroogstraat 531614229220v
HILLEBRANDS, BRECHTJE Brecht Hilbrandts koper Droogstraat 531614229220v
JAKOBS, AATJEde kamer van Attke Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 531614229220v
LUITJENS, BOUWEde kamer van Bouwe Luyties naastligger ten westen Droogstraat 531614229220v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters naastligger ten noorden Droogstraat 531614229220v
LUITJENS, BOUWE Bouwen Luyties van verkoper q.q. Droogstraat 531614229220v
HASSELT, HENDRIK JANS Hendrick Janssen van Hasseltverkoper q.q. Droogstraat 531614229220v
HASSELT, TRIJNTJE JANS Trijn Jans van Hasselt, voor zich en haar zes kinderenverkoper Droogstraat 531614229220v
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters Donckerverkoper Droogstraat 531614229220v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper kamer met loods en een ledige plaatsDroogstraat 531635233159r
SJUKS, WELMOED Welmoed Siuckes koper Droogstraat 531635233159r
KORNELIS, SIEBRENburgerhopman Sybrant Cornelis bewoner Droogstraat 531635233159r
JAKOBS, AATJEde kamer van Attke Jacobs* naastligger ten westen ([staat: Attke Wytses])Droogstraat 531635233159r
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts* naastligger ten westen Droogstraat 531635233159r
TROMPETTER, KORNELIS Cornelis Trompetternaastligger ten westen Droogstraat 531635233159r
WIETSES, de ledige plaats van Folcku Wytses naastligger ten noorden Droogstraat 531635233159r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Droogstraat 531635233159r
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper q.q. Droogstraat 531635233159r
KORNELIS, SIEBRENburgerhopman Sybrant Cornelis* verkoper Droogstraat 531635233159r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hanssen , c.u.koper huis of kamer en ledige plaatsen ([bedrag niet vermeld])Droogstraat 53163723423v
JAKOBS, AATJEde kamer van Attie Jacobs* naastligger ten oosten ([staat: Attie Wytses])Droogstraat 53163723423v
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten Droogstraat 53163723423v
TROMPETTER, KORNELIS Cornelis Trompetternaastligger ten westen Droogstraat 53163723423v
DOEKES, OTTE Otte Doekis , c.u.verkoper Droogstraat 53163723423v
GATSES, JAN Jan Gatses , c.u.koper kamer, loods en ledige plaatsDroogstraat 531653236238r
TEUNIS, Iddtske Teunis Wrijthofnaastligger ten oosten Droogstraat 531653236238r
TROMPETTER, KORNELIS Cornelis Trompetternaastligger ten westen Droogstraat 531653236238r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten noorden Droogstraat 531653236238r
EVERTS, HILTJE Hiltie Everts verkoper Droogstraat 531653236238r
, HENDRIKwijlen Hendrick Janzsen moutmakerverkoper Droogstraat 531653236238r
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens koper huis met loods en plaatske daarachterDroogstraat 531657237118r
TEUNIS, JETSEde schuur van Jetske Thonis Vrijthoffnaastligger ten oosten Droogstraat 531657237118r
TROMPETTER, KORNELIS de weduwe van Cornelis Trompetternaastligger ten westen Droogstraat 531657237118r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix koemelkernaastligger ten noorden Droogstraat 531657237118r
GATSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Gatses verkoper Droogstraat 531657237118r
TJEERDS, NANNE Nanningh Tieerds koper kamer, loods en plaats erachterDroogstraat 53166023830v
PIERS, GRIETJE Grietie Piers koper Droogstraat 53166023830v
TEUNIS, IDSKE Itske Thonis Wrijthoffnaastligger ten oosten Droogstraat 53166023830v
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten westen Droogstraat 53166023830v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen de weduwe van Hendrick Hendricx naastligger ten noorden Droogstraat 53166023830v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u.verkoper Droogstraat 53166023830v
PIETERS, LAAS Laes Pyters koper hof met bomen, planten en prieel met 2 ingangen (t.w.: Droogstraat en Zoutsloot)Droogstraat 55tuin1662238137v
SIEMENS, ALBERT Albert Symens koper Droogstraat 55tuin1662238137v
TEUNIS, ARJEN Arrien Teunis naastligger ten oosten Droogstraat 55tuin1662238137v
SIEBES, SAKE Sake Sybes naastligger ten oosten Droogstraat 55tuin1662238137v
TEUNIS, IDS Idske Teunis Vrijthof, c.s.naastligger ten zuiden Droogstraat 55tuin1662238137v
TJEERDS, NANNEde weduwe van Nanning Tieerds naastligger ten westen Droogstraat 55tuin1662238137v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens* molenaar [staat: meelcker]naastligger ten westen Droogstraat 55tuin1662238137v
MEINERTS, WIETSE Wytse Meinerts naastligger ten noorden Droogstraat 55tuin1662238137v
JURJENS, SCHELTEvroedsman Schelto Jurriens verkoper Droogstraat 55tuin1662238137v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pieters Dreyerkoopmankoper paardenstalDroogstraat 55west1663238185r
JAKOBS, ANDRIES Andries Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 55west1663238185r
PIETERS, LAASde hof van Laas Pieters naastligger ten noorden Droogstraat 55west1663238185r
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoffverkoper Droogstraat 55west1663238185r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakker (mr. -)koper 2/3 huisDroogstraat 55west1670239220r
JANS, JENKE Jenneke Jans koper Droogstraat 55west1670239220r
PIETERS, LAASde hof van Laes Pytters naastligger ten oosten Droogstraat 55west1670239220r
DREYER, PIETER TJEBBESde stal van Pytter Tjebbes Dreyernaastligger ten westen Droogstraat 55west1670239220r
PIETERS, LAASde hof van Laes Pytters naastligger ten noorden Droogstraat 55west1670239220r
ULBES, BEERTvroedsman Beert Ulbes verkoper Droogstraat 55west1670239220r
GERBENS, HOBBE Hobbe Gerbens verkoper Droogstraat 55west1670239220r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners verkoper Droogstraat 55west1670239220r
KLASES, KLAASwijlen Claes Claessen bakkererflater Droogstraat 55west1670239220r
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendragerkoper provisioneel huisDroogstraat 55west167724038ra
ANDRIES, HANS Hans Willem Andries Cruissebroerhuurder (p.j.)Droogstraat 55west167724038ra
PIETERS, LAASde hof van Laes Pyters koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 55west167724038ra
DREYER, PIETER TJEBBESde stal van wijlen Pyter Tjebbes Dreyernaastligger ten westen Droogstraat 55west167724038ra
PIETERS, LAASde hof van Laes Pyters koopmannaastligger ten noorden Droogstraat 55west167724038ra
JANS, JENKE Jenneke Jans verkoper Droogstraat 55west167724038ra
OEBELES, TIJSwijlen Tijs Oebles , voor zich en haar twee minderjarige kinderenverkoper Droogstraat 55west167724038ra
SIEBES, ANSKE Anske Sybes , c.u.metselaar (mr. -)koper huisDroogstraat 55west1721246124v
TEUNIS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Teunis , c.s.naastligger ten oosten Droogstraat 55west1721246124v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemnaastligger ten westen Droogstraat 55west1721246124v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricolanaastligger ten noorden Droogstraat 55west1721246124v
SIEBES, SIJKE Sijke Sybes verkoper Droogstraat 55west1721246124v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jenties verkoper Droogstraat 55west1721246124v
ROMKES, JAKOB Jacob Romkes koopmankoper kamer en toebehorenDroogstraat 55oost1723246170v
ROMKES, JAKOBde stalling van Jacob Romkes naastligger ten oosten Droogstraat 55oost1723246170v
SIEBES, ANSKE Anske Sybes metselaarnaastligger ten westen Droogstraat 55oost1723246170v
SIPKES, DOUWTJE Douw Sipkes verkoper Droogstraat 55oost1723246170v
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis verkoper Droogstraat 55oost1723246170v
JARICHS, ANSKJE Anskien Jarigs verkoper van 1/2 Droogstraat 55oost1723246170v
ARJENS, LAMMERT Lammert Arjens verkoper Droogstraat 55oost1723246170v
, JOHANNES Johannes Mecimaekoopmankoper huisDroogstraat 55178326125r
SIEMENS, JAN Jan Symons naastligger ten oosten Droogstraat 55178326125r
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinnaastligger ten westen Droogstraat 55178326125r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Droogstraat 55178326125r
RUITINGA, WATSE Watse Ruitingaapothekerkoper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 551790263182v
, GEERTRUIDA Geertruida Antonetta van Otterlookoper Droogstraat 551790263182v
JANS, SIEMEN Simon Jans naastligger ten oosten Droogstraat 551790263182v
FONTEIN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Fonteinnaastligger ten westen Droogstraat 551790263182v
FABER, REIN vroedsman Rein Fabernaastligger ten noorden Droogstraat 551790263182v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vinkverkoper q.q. Droogstraat 551790263182v
BOER, WILLEM Willem de Boerverkoper q.q. Droogstraat 551790263182v
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecimaverkoper Droogstraat 551790263182v
FINK, ANTJE wijlen Antje Vinkverkoper Droogstraat 551790263182v
IEDES, WATSE Waatze Ydes verpachter grond ([blijkens een protest])Droogstraat 571600228236r
IEDES, WATSE Waatze Ydes protesteert vanwege een vordering Droogstraat 571600228236r
ARJENS, JOOST Joost Ariaens wagenaarbewoner Droogstraat 571600228236r
SIEMENS, TEUNIS Tonys Symons naastligger ten oosten Droogstraat 571600228236r
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes verkoper q.q. Droogstraat 571600228236r
SALVES, ARENDhet kind van Aene Salvis karremanverkoper Droogstraat 571600228236r
, TEUNIS Tonis de Waeyernaastligger ten oosten Droogstraat 571620230206r
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten oosten Droogstraat 571620230206r
DOEDES, LIJSBET Lijsbeth Doedes naastligger ten westen Droogstraat 571620230206r
STOFFELS, JETSKEde erfgenamen van wijlen Jets Stoffels naastligger ten noorden Droogstraat 571620230206r
SINTS, SIETSE Sytse Sents verkoper van 1/2 Droogstraat 571620230206r
GOOITSENS, NANKE Naenck Goyties verkoper van 1/2 Droogstraat 571620230206r
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts verkoper q.q. Droogstraat 571620230206r
GOOITSENS, JAKOB Jacob Goyties verkoper van 1/2 Droogstraat 571620230206r
MINNES, JENNE Jenne Minnes koper provisioneel huisDroogstraat 571620230214r
WAYER, TEUNIS Toenis de Wayernaastligger ten oosten Droogstraat 571620230214r
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten oosten Droogstraat 571620230214r
DOEDES, LIJSBET Lijsbet Doedes naastligger ten westen Droogstraat 571620230214r
STOFFELS, JETSKEde erfgenamen van wijlen Jets Stoffels naastligger ten noorden Droogstraat 571620230214r
JAKOBS, wijlen Goeytyen Jacobs verkoper Droogstraat 571620230214r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangakoper huis of woningDroogstraat 571635233167v
HARMENS, EELKEwijlen Eelcke Harmanus koper Droogstraat 571635233167v
KLASES, WILLEM Willem Claesen Burgernaastligger ten oosten Droogstraat 571635233167v
DOEDES, LIJSBET Lijsbeth Doedes naastligger ten westen Droogstraat 571635233167v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pyters verkoper Droogstraat 571635233167v
, ANTJE Antie Kiljaens verkoper Droogstraat 571635233167v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds , q.q.koper woning, loods en ledige hoekplaatsDroogstraat 57164223524v
LOLKES, LIEUWE Lieuue Lolkes , q.q.koper Droogstraat 57164223524v
KLASES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Claesens Burgernaastligger ten oosten Droogstraat 57164223524v
DOEDES, LIJSBETde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Doedes naastligger ten westen Droogstraat 57164223524v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Piters naastligger ten noorden Droogstraat 57164223524v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangaverkoper Droogstraat 57164223524v
HARMENS, GELKEwijlen Gelke Harmanus verkoper Droogstraat 57164223524v
JANS, ANTJE Antie Jans koper 1/4 huisDroogstraat 571690242321v
JANS, ANTJE Antie Jans eigenaar van 1/2 Droogstraat 571690242321v
ROMKES, JAKOB Jacob Romkes naastligger ten noorden [staat: westen] Droogstraat 571690242321v
ARJENS, FREERK Freerck Arjens schuitmakerverkoper Droogstraat 571690242321v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper 1/2 woningDroogstraat 571697243306r
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyerkoper Droogstraat 571697243306r
JANS, ANNEde hof van Anne Jansen , c.u.naastligger ten westen Droogstraat 571697243306r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braamkoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 571697243306r
ARJENS, IETJE Ydtie Arjens verkoper Droogstraat 571697243306r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper Droogstraat 571697243306r
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens verkoper Droogstraat 571697243306r
JANS, ANNE Anne Jansen , c.u.koopmankoper 1/2 huisDroogstraat 57169924411v
JANS, ANNE Anne Jansen , c.u.naastligger ten westen Droogstraat 57169924411v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten noorden Droogstraat 57169924411v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)verkoper Droogstraat 57169924411v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Droogstraat 57169924411v
PIETERS, JAN Jan Pieters koper huisDroogstraat 571714245209r
MARTENS, GRIETJE Grietie Martens koper Droogstraat 571714245209r
JANS, ANNE Anne Jansen , c.u.naastligger ten westen Droogstraat 571714245209r
JANS, ANNE Anne Jansen , c.u.naastligger ten noorden Droogstraat 571714245209r
JANS, ANNE Anne Jansen , c.u.verkoper Droogstraat 571714245209r
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengevelt, c.u.koper kamerDroogstraat 591650236133v
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners naastligger ten oosten Droogstraat 591650236133v
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts naastligger ten westen Droogstraat 591650236133v
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts naastligger ten noorden Droogstraat 591650236133v
JAKOBS, ABRAHAM Abram Jacobs verkoper Droogstraat 591650236133v
SIKKES, JANKE Jancke Sickes verkoper Droogstraat 591650236133v
DOEDES, HERE Heere Doedes , c.u.koper kamerDroogstraat 591652236183r
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 591652236183r
, SJOERD Sioerd houtzagernaastligger ten noorden Droogstraat 591652236183r
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengeveltverkoper Droogstraat 591652236183r
JANS, Hillegund Jans koper huisDroogstraat 591652236206v
, DANIELwijlen Daniel reidmakerkoper Droogstraat 591652236206v
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners portiernaastligger ten oosten Droogstraat 591652236206v
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 591652236206v
DOEDES, HERE Heere Doedes , c.u.verkoper Droogstraat 591652236206v
TJERKS, ALLERT Allert Tjerks , c.u.koper woningDroogstraat 59166623953v
WIERDS, RUURD Ruierd Wirdes naastligger ten oosten Droogstraat 59166623953v
HEERKES, KLAAS Claas Herckes* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 59166623953v
HEERKES, KLAAS Claas Herckes* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 59166623953v
KOENRAADS, HEPKE Hepke Coenes , c.u.verkoper Droogstraat 59166623953v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffkoper huisDroogstraat 59167924137v
TJOMMES, PIETJE Pytie Tjommes koper Droogstraat 59167924137v
OEDSES, PIETER Pyter Oedses naastligger ten oosten Droogstraat 59167924137v
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 59167924137v
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 59167924137v
TJERKS, ALLERT Allert Tjercks verkoper Droogstraat 59167924137v
AGES, EELKJE Eelckien Ages verkoper Droogstraat 59167924137v
FRANSES, STEFFEN Steffen Franzen koper huisDroogstraat 59175625440v
TJALLINGS, GEERTJE Geertje Tjallings koper Droogstraat 59175625440v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten westen* Droogstraat 59175625440v
OTTES, AUKE Auke Ottes matroosverkoper Droogstraat 59175625440v
SIEMENS, JAN Jan Symons metselaar (mr. -)koper huisDroogstraat 59176825772r
BANIERS, LIEUWEde weduwe van Lieuwe Baniers huurder boven Droogstraat 59176825772r
GOVERTS, REINER Reinder Goverts naastligger ten oosten Droogstraat 59176825772r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keympe Douwes Vlasbloem, nom. liberorumnaastligger ten westen Droogstraat 59176825772r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keympe Douwes Vlasbloem, nom. liberorumnaastligger ten noorden Droogstraat 59176825772r
FRANSES, STEFFEN Steffen Fransen arbeiderverkoper Droogstraat 59176825772r
KLASES, JAKOB Jacob Claazen metselaarsknechtkoper huisDroogstraat 591776258247v
GOVERTS, REINER Reinder Goverds naastligger ten oosten Droogstraat 591776258247v
TJALLINGS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings naastligger ten westen Droogstraat 591776258247v
TJALLINGS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings naastligger ten noorden Droogstraat 591776258247v
SIEMENS, JAN Jan Simons metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat 591776258247v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemakoper van 1/3 huisDroogstraat 59178326145v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoper van 1/3 Droogstraat 59178326145v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks koper van 1/3 Droogstraat 59178326145v
GOVERTS, REINER Reinder Goverts naastligger ten oosten Droogstraat 59178326145v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten westen Droogstraat 59178326145v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten noorden Droogstraat 59178326145v
JAKOBS, GRIETJEde nalatenschap van Grietje Jacobs verkoper Droogstraat 59178326145v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claasen metselaarerflater Droogstraat 59178326145v
DIRKS, IETJEwijlen Yttje Dirks erflater Droogstraat 59178326145v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemakoper 1/3 huisDroogstraat 59178626275r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoper Droogstraat 59178626275r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks naastligger ten oosten Droogstraat 59178626275r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemnaastligger ten westen Droogstraat 59178626275r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemnaastligger ten noorden Droogstraat 59178626275r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterverkoper Droogstraat 59178626275r
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadematimmerman (huis-)koper huisDroogstraat 59180826821r
REINS, JOHANNES Johannes Reins , c.u.huurder (p.j.)Droogstraat 59180826821r
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes naastligger ten oosten Droogstraat 59180826821r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Droogstraat 59180826821r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten noorden Droogstraat 59180826821r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Droogstraat 59180826821r
WIERDS, RUURD Ruyrd Wirdes koopmankoper vooreind huisDroogstraat 611662238135r
GERLOFS, WILLEM Willem Gerloffs naastligger ten oosten Droogstraat 611662238135r
, GERRIT Gerrit Praalnaastligger ten westen Droogstraat 611662238135r
KLASES, AART Aart Clasen naastligger ten noorden Droogstraat 611662238135r
JAKOBS, AALTJE Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat 611662238135r
REINERS, SJOERDwijlen Sjoerd Reinders verkoper Droogstraat 611662238135r
OEDSES, PIETER Pyter Oedses koper 1/2 huisDroogstraat 611676240219r
TJERKS, ALLERT Allert Tjerx naastligger ten westen Droogstraat 611676240219r
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 611676240219r
FOLKERTS, ANTJE Antie Folckerts verkoper Droogstraat 611676240219r
SEERPS, SIEBEwijlen Sybe Seerps verkoper Droogstraat 611676240219r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps koper huisDroogstraat 61167224011va
REINERS, WIEBE Wybe Reiners koper Droogstraat 61167224011va
, PIETER Pieter koper Droogstraat 61167224011va
GERLOFS, WILLEMde weduwe van Willem Gerlofs naastligger ten oosten Droogstraat 61167224011va
TJERKS, ALLERT Allert Tjercks naastligger ten westen Droogstraat 61167224011va
HEERKES, KLAAS Claes Herckes gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 61167224011va
HESSELS, DIRK Dirck Hessels verkoper q.q. Droogstraat 61167224011va
AARTS, ANTJE Antje Aerts verkoper Droogstraat 61167224011va
KLASES, AARTwijlen Aert Claessen erflater Droogstraat 61167224011va
HESSELS, IEFKEwijlen Yeffke Hessels erflater Droogstraat 61167224011va
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs verkoper q.q. Droogstraat 61167224011va
AARTS, Clara Aerts verkoper Droogstraat 61167224011va
KLASES, AARTwijlen Aert Claessen erflater Droogstraat 61167224011va
JANS, ORSELTJEwijlen Orsul Jans erflater Droogstraat 61167224011va
REINERS, GOVERT Govert Reiners koemelkerkoper woningDroogstraat 611755253200v
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters koemelkerkoper Droogstraat 611755253200v
, JAN Jan Oldaankoopmannaastligger ten oosten Droogstraat 611755253200v
OTTES, AUKE Aucke Ottes naastligger ten westen Droogstraat 611755253200v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten noorden Droogstraat 611755253200v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper Droogstraat 611755253200v
JANS, JAN Jan Jansen Wiedemanschipper (schuit-)verkoper Droogstraat 611755253200v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks sleefmaker (mr. -)koper huisDroogstraat 611785261277r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemanaastligger ten westen Droogstraat 611785261277r
VLASBLOEM, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbloemnaastligger ten noorden Droogstraat 611785261277r
JAKOBS, FOEKJE Foekje Jacobs verkoper Droogstraat 611785261277r
GOVERTS, REINERwijlen Reinder Goverts verkoper Droogstraat 611785261277r
VENEMA, DIRK Dirk Venemakoper huisDroogstraat 611787262208v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Droogstraat 611787262208v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes huurder Droogstraat 611787262208v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten noorden Droogstraat 611787262208v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Droogstraat 611787262208v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , mede voor haar kinderenverkoper Droogstraat 611787262208v
HENDRIKS, KORNELISwijlen Cornelis Hendriks sluiswachterverkoper Droogstraat 611787262208v
BOUWES, SIEBREN Siebren Bouwes koper huisDroogstraat 611795264251r
MURKS, SIEBRICHJE Siebrigje Murks koper Droogstraat 611795264251r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten noorden Droogstraat 611795264251r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Droogstraat 611795264251r
FOLKERTS, P. P. Folkers koper huisDroogstraat 61181026962v
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema*naastligger ten westen Droogstraat 61181026962v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten noorden Droogstraat 61181026962v
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes verkoper Droogstraat 61181026962v
MURKS, SIEBRICHJE Sybrigje Murks verkoper Droogstraat 61181026962v
GERLOFS, WILLEM Willem Gerlofs koper huis en loods met een plaatsDroogstraat 631651236149r
JELMERS, PIETERde schuur van Pyter Jelmers naastligger ten oosten Droogstraat 631651236149r
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners naastligger ten westen Droogstraat 631651236149r
MARTENS, GOSLING Goslyk Martens naastligger ten noorden Droogstraat 631651236149r
ALLERTS, DIRK Dirck Allerts verkoper Droogstraat 631651236149r
TJEPKES, Greetie Tiepkes verkoper Droogstraat 631651236149r
WILLEMS, Geke Willems koper van 1/2 huisDroogstraat 63168424212r
, FOKKE Focko Oldholtkoper van 1/2 Droogstraat 63168424212r
JELMERS, PIETERde schuur van wijlen Pytter Jelmers naastligger ten oosten Droogstraat 63168424212r
OEDSES, PIETER Pyter Oedses naastligger ten westen Droogstraat 63168424212r
DOEKES, AUKEhet huis van wijlen Auk Doekes naastligger ten noorden Droogstraat 63168424212r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Droogstraat 63168424212r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes smid (mr. -)koper huisDroogstraat 63169324342v
DOUWES, ABEde schuur van de weduwe van Abe Douwes naastligger ten oosten Droogstraat 63169324342v
DOEKES, AUKJEwijlen Auck Doekes naastligger ten noorden Droogstraat 63169324342v
SJOERDS, Trijntie Sioerdts verkoper van 1/2 Droogstraat 63169324342v
OLTHOUT, FOKKE wijlen Focke Oltholtverkoper van 1/2 Droogstraat 63169324342v
WILLEMS, IEKEde weduwe van Eco Willems verkoper van 1/4 Droogstraat 63169324342v
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper van 1/4 Droogstraat 63169324342v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaanskoopmankoper van 2/5 schuur en stalling met een ledige plaatsDroogstraat 631699243402v
OLDAANS, PIETER JANS Pytter Jansen Oldaanskoopmankoper van 2/5 Droogstraat 631699243402v
LOLKES, TJEERD Tjeerd Lolckes schipper (groot-)koper van 1/5 Droogstraat 631699243402v
REEN, LEENTJE SIBBELES Leentie Sibles Reennaastligger ten oosten Droogstraat 631699243402v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Droogstraat 631699243402v
LOLKES, TJEERD Tjeerd Lolckes schipper (groot-)naastligger ten noorden Droogstraat 631699243402v
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes smid (mr. ijzer-)verkoper Droogstraat 631699243402v
VETTEVOGEL, KLAASKE Claaske Vettevogelkoper stalling en wagenhuisDroogstraat 63178526212r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur en koopmankoper Droogstraat 63178526212r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten oosten Droogstraat 63178526212r
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes naastligger ten noorden Droogstraat 63178526212r
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Ymes Tigchelaarkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 63178526212r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 63178526212r
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/2 Droogstraat 63178526212r
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinverkoper q.q. Droogstraat 63178526212r
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris Stad Franekerverkoper q.q. Droogstraat 63178526212r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63178526212r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemaverkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63178526212r
FONTEIN, JAN Jan Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63178526212r
FONTEIN, DIRK Durk Fonteinverkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63178526212r
PEAUX, HARMEN Hermanus Peauxkoopmankoper wagenhuis en stallingDroogstraat 631806267271r
RIENSTRA, S. S. Rienstravoormalig eigenaar Droogstraat 631806267271r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten oosten Droogstraat 631806267271r
JANS, LIEKELE Lykle Jans naastligger ten noorden Droogstraat 631806267271r
SLOTHOUWER, VALENTIJN Valentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholenverkoper Droogstraat 631806267271r
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntje Rienstraverkoper Droogstraat 631809267271r
BENNEMA, JELLE JASPERS Jelle Jaspers Bennemakoper door niaar kamer met loods en een ledige plaats daarachterDroogstraat 651631232171v
JANS, DOUWE Douue Jans geniaarde koper Droogstraat 651631232171v
PIETERS, SETSKE Sets Pieters geniaarde koper Droogstraat 651631232171v
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 651631232171v
JAKOBS, ARJENde weduwe van wijlen Arien Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 651631232171v
GERRITS, FOPPE Foppe Gerryts verkoper Droogstraat 651631232171v
PIETERS, LAAS Laes Pyters koopmankoper paardenstalDroogstraat 651676240225r
DOUWES, ABEburgervaandrig Abe Douwes koopmankoper Droogstraat 651676240225r
FORTUIN, GERARDUS de hof van de heer Gerard Fortuynnaastligger ten oosten Droogstraat 651676240225r
WILLEMS, GERRIThet timmermanshuis van Gerryt Willems naastligger ten westen Droogstraat 651676240225r
FORTUIN, GERARDUS de hof van de heer Gerard Fortuynnaastligger ten noorden Droogstraat 651676240225r
FORTUIN, GERARDUS de heer Gerard Fortuynverkoper Droogstraat 651676240225r
VERMEERS, ANTJE vrouw Anna Vermeerschkoper paardenstal met een afdakjeDroogstraat 651755253205r
ROORDA, JAN wijlen de heer Jan Roordakoper Droogstraat 651755253205r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoper Droogstraat 651755253205r
FEIKES, IEPE Ype Feikes huurder Droogstraat 651755253205r
HAAS, A. majoor A. de Haasnaastligger ten oosten Droogstraat 651755253205r
, JAN Jan Oldaannaastligger ten westen Droogstraat 651755253205r
HAAS, A. A. de Haasnaastligger ten noorden Droogstraat 651755253205r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)verkoper Droogstraat 651755253205r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmankoper wagenhuisDroogstraat 651807267356r
GONGGRIJP, H. H. G. Gonggrijpnaastligger ten oosten Droogstraat 651807267356r
GONGGRIJP, H. H. G. Gonggrijpnaastligger ten noorden Droogstraat 651807267356r
PEAUX, P. P. Peauxnaastligger ten westen Droogstraat 651807267356r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper Droogstraat 651807267356r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoper tuinDroogstraat 671687242193v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Idsingasecretaris van Barradeelgebruiker Droogstraat 671687242193v
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen naastligger ten oosten Droogstraat 671687242193v
DOUWES, EEBEde weudwe van vroedsman Ebbe Douwes naastligger ten westen Droogstraat 671687242193v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eke Willems naastligger ten westen Droogstraat 671687242193v
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens metselaar (mr. -)naastligger ten westen Droogstraat 671687242193v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens naastligger ten noorden Droogstraat 671687242193v
JANS, JAKOB Jaccob Jansen naastligger ten noorden Droogstraat 671687242193v
KRIJNS, JANde weduwe van Jan Crijns naastligger ten noorden Droogstraat 671687242193v
FORTUIN, GERARDUS Gerhard Fortuynverkoper Droogstraat 671687242193v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijpklerk ter secretarie Admiraliteit in Frieslandkoper hof en tuin met vruchtbomen, bloemen, planten en prieel ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 671773258101r
GONGGRIJP, HENDRIK Hendrik Gongrijpluitenant-kolonel bij de Troupes van de Staat van de Verenigde Nederlandenkoper Droogstraat 671773258101r
HAAS, AGE wijlen majoor Age de Haasgebruiker Droogstraat 671773258101r
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkje Scheltemabegunstigde van een lijfrente (p.j.)Droogstraat 671773258101r
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratemanaastligger ten oosten Droogstraat 671773258101r
BINKES, MAAIKE Mayke Bentes naastligger ten oosten Droogstraat 671773258101r
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes , n.u.naastligger ten westen Droogstraat 671773258101r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Droogstraat 671773258101r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Droogstraat 671773258101r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarigverkoper Droogstraat 671773258101r
HAAS, BERBER Berber de Haas, minderjarigverkoper Droogstraat 671773258101r
HAAS, SIEMEN Simon de Haas, minderjarigverkoper Droogstraat 671773258101r
HAAS, JANKE Janke de Haas, minderjarigverkoper Droogstraat 671773258101r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haaserflater Droogstraat 671773258101r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkjen Sopingiuserflater Droogstraat 671773258101r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkerkoper huis, pothuis terzijde en plaatsDroogstraat 771635233172r
REMMERTS, FOLKJE Folcku Remmerts koper Droogstraat 771635233172r
IDSES, FOPKEhet panwerk eerder van Fopcke Idsis naastligger ten oosten Droogstraat 771635233172r
REEN, PIER ANNEShet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen, c.s.naastligger ten oosten Droogstraat 771635233172r
JASPERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers naastligger ten westen Droogstraat 771635233172r
JELMERS, PIETERde hof van Pieter Jelmers naastligger ten westen Droogstraat 771635233172r
TJEERDS, SIEBREN Sibrant Tiaerdts verkoper Droogstraat 771635233172r
, Luycke Haentis verkoper Droogstraat 771635233172r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenaanhandelaar twee kamers aan elkaars erfDroogstraat 771646235217v
REEN, HARMEN Harmannis Reenaanhandelaar Droogstraat 771646235217v
RIENSTRA, ANNE proclamant Annius Rienstranaastligger ten oosten Droogstraat 771646235217v
JELMERS, PIETERde hof van Pytter Jelmers naastligger ten westen Droogstraat 771646235217v
WILLEMS, WILLEM Willim Willims pottenbakkerverwandelaar Droogstraat 771646235217v
WILLEMS, WILLEM Willim Willims pottenbakkeraanhandelaar gerechtigheden m.b.t. panwerk van Willim WillimsDroogstraat 771646235217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverwandelaar Droogstraat 771646235217v
REEN, HARMEN Harmannis Reenverwandelaar Droogstraat 771646235217v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkerkoper woningDroogstraat 77166123882v
AARTS, JAKOBde panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77166123882v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten westen Droogstraat 77166123882v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten noorden Droogstraat 77166123882v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u.verkoper Droogstraat 77166123882v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkerkoper provisioneel woningDroogstraat 7716612388va1
AARTS, JAKOBde panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 7716612388va1
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten westen Droogstraat 7716612388va1
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten noorden Droogstraat 7716612388va1
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Droogstraat 7716612388va1
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Droogstraat 7716612388va1
KLASES, JORIS Joris Claesen koper estrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraanDroogstraat 771674240130v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles koper Droogstraat 771674240130v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 771674240130v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Droogstraat 771674240130v
JASPERS, JELLEde hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers naastligger ten westen Droogstraat 771674240130v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakkerverkoper Droogstraat 771674240130v
HUBERTS, IEFKE Yffke Huiberts verkoper Droogstraat 771674240130v
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerkoper van 1/2 pan- en estrikwerk ([voor 1/1])Droogstraat 771681241161r
WIEBES, AUKJE Auckien Wybes , jongedochterkoper van 1/2 Droogstraat 771681241161r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 771681241161r
JASPERS, JELLEde erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers naastligger ten westen Droogstraat 771681241161r
JELLES, AALTJE Aaltie Jelles verkoper Droogstraat 771681241161r
KLASES, JORISwijlen Joris Claessens verkoper Droogstraat 771681241161r
KLASES, LAMMERT Lammert Clasen boormakerkoper 1/2 afgebrande pannenbakkerijDroogstraat 771685242102v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koper van een houten loods Droogstraat 771685242102v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Droogstraat 771685242102v
JASPERS, JELLEde erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers naastligger ten westen Droogstraat 771685242102v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles eerdere eigenaar Droogstraat 771685242102v
KLASES, JORISwijlen Joris Clasen eerdere eigenaar Droogstraat 771685242102v
WIEBES, AUKJE Auckjen Wybes verkoper Droogstraat 771685242102v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters koper kamerDroogstraat 771689242268v
GERBENS, JELTJE Jeltje Gerbens koper Droogstraat 771689242268v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 771689242268v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 771689242268v
KLASES, LAMMERT Lammert Clases boormakerverkoper Droogstraat 771689242268v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes koper kamer en tuinDroogstraat 77171924638r
DOEKES, SJOUKJE Sjoukjen Doeckes koper Droogstraat 77171924638r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten oosten Droogstraat 77171924638r
DOEKES, SJOUKJE Sjoukjen Doeckes naastligger ten oosten Droogstraat 77171924638r
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 77171924638r
JOUKES, ANTJE Antie Jouckes verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
MINKS, PIETER Pieter Minx verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
SEERPS, JOUKE Joucke Seerps verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
JOUKES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Jouckes verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
JOUKES, GEERTJE Gertie Joukes verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
DIRKS, JANwijlen Jan Dirks verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
HOMMES, JOHANNES Johannes Hommes verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
WILLEMS, WELMOED Welmoed Willems , meerderjarige dochterverkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
JOUKES, WILLEMwijlen Willem Jouckes erflater Droogstraat 77171924638r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman Bernhardus Jelgersmamedicinae doctor en koopmankoper van 1/2 deftig panwerk, woonhuis met tuintje, paardenstal en wagenhuisDroogstraat 77175725458v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmankoper van 1/2 Droogstraat 77175725458v
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons gebruiker vh panwerk Droogstraat 77175725458v
SIEMENS, FOKKEhet verkochte estrikwerk van Focke Symons naastligger ten oosten Droogstraat 77175725458v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.s.naastligger ten westen Droogstraat 77175725458v
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van Doeke Symons verkoper Droogstraat 77175725458v
KLASES, ANTJE Antie Claases verkoper Droogstraat 77175725458v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmankoper 1/2 panwerk, woonhuizen, tuintje, paardenstalling en wagenhuisDroogstraat 771758254140r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmannaastligger ten oosten Droogstraat 771758254140r
HAAS, AGE majoor Age de Haasnaastligger ten westen Droogstraat 771758254140r
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van Doeke Simons medicinae doctor en koopmaneerdere eigenaar Droogstraat 771758254140r
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersmamedicinae doctor en koopmanverkoper Droogstraat 771758254140r
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)koper huisDroogstraat 771809268311v
JANS, Pien Jansen huurder Droogstraat 771809268311v
GONGGRIJP, Gonggrijpnaastligger ten westen Droogstraat 771809268311v
GRATEMA, T. T. Gratamakoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 771809268311v
GRATEMA, T. T. Gratamakoopmanverkoper Droogstraat 771809268311v
GRATEMA, S. professor S. Gratamaverkoper Droogstraat 771809268311v
BENNINK, HENDRIK Hendrik Benningkoper woning nr. 11 (wijk B-074) in het zgn. KloosterDroogstraat 79het Klooster1809268319r
GRATEMA, T. T. Gratamakoopmanverkoper q.q. Droogstraat 791809268319r
GRATEMA, S. zijn broeder professor S. Gratamaverkoper Droogstraat 791809268319r
BEER, SJOERD SIPKES Sjoerd Sipkes de Beerkoper huis nr. 10 in het zgn. KloosterDroogstraat 81het Klooster1809268314r
GRATEMA, F. F. Gratamakoopmanverkoper q.q. Droogstraat 811809268314r
GRATEMA, S. zijn broeder professor S. Gratamaverkoper Droogstraat 811809268314r
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boerkoper woning nr. 9 (wijk B-076) in het zgn. KloosterDroogstraat 83het Klooster1809268316v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper q.q. Droogstraat 831809268316v
GRATEMA, S. zijn broeder professor S. Gratamaverkoper Droogstraat 831809268316v
RINTJES, RIENK Rients Rintjes koper huis nr. 9 van het kloosterDroogstraat 8318102697v
RINSMA, AAFKE Aafke Rinsmakoper Droogstraat 8318102697v
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boerverkoper Droogstraat 8318102697v