Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper huisLammert Warndersteeg1600228203v
REINERS, TRIJNTJE Trijn Reyners koper Lammert Warndersteeg1600228203v
, HANSburgemeester Hans Ericx verpachter grond Lammert Warndersteeg1600228203v
KLASES, REINERde keet van Reyner Claesen naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1600228203v
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1600228203v
TEEKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijn Taeckes verkoper Lammert Warndersteeg1600228203v
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper kamerLammert Warndersteeg1602228318v
POPPES, ANNE Anne Poppes kuiperkoper Lammert Warndersteeg1602228318v
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper Lammert Warndersteeg1602228318v
PIETERS, ANNEwijlen Anne Pyeters karremankoper Lammert Warndersteeg1602228318v
, NANNEmr. Nanning Iskens schoolmeesterprotesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1602228318v
PIETERS, IEMKJE Imck Pieters protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1602228318v
, BIENSEwijlen Biense Haentkens protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1602228318v
, BEREND Beernt turfmeternaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1602228318v
, MARTEN Marten bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1602228318v
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Lammert Warndersteeg1602228318v
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Lammert Warndersteeg1602228318v
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper kamerLammert Warndersteeg1603228357r
WOPKES, ANTJE Ancke Wopckes koper Lammert Warndersteeg1603228357r
, HANSde zoutkeet van burgemeester Hans Ericx naastligger Lammert Warndersteeg1603228357r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1603228357r
RIENKS, JELLE Jelle Riencx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1603228357r
FOPKES, RITSKE Ritscke Fopckes verkoper ([staat: Ritscke Fopkes dochter])Lammert Warndersteeg1603228357r
, GRIETJE Griedt Jemckes verkoper Lammert Warndersteeg1603228357r
ANNES, PIETER Pieter Annys rogdragerkoper huisLammert Warndersteeg1604228384r
HESSELS, ANTJE Anneke Hessels koper Lammert Warndersteeg1604228384r
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg1604228384r
PIEKES, TEEKE Taeke Pyckes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg1604228384r
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anneken Heeres? verkoper Lammert Warndersteeg1604228384r
WOPKES, ANTJE Ancke Wopckes koper kamerLammert Warndersteeg1605228443v
GAUKES, DJURREwijlen Djurre Gouckes koper Lammert Warndersteeg1605228443v
WARNERS, PIETER Pieter Warners verpachter grond Lammert Warndersteeg1605228443v
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendrix verpachter grond Lammert Warndersteeg1605228443v
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1605228443v
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1605228443v
KLASES, REINERde voormalige zoutkeet van Reyner Claesen naastligger Lammert Warndersteeg1605228443v
PIETERS, WARNER Warner Pieters naastligger Lammert Warndersteeg1605228443v
DIRKS, JAN Jan Dyrcx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1605228443v
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes wevernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1605228443v
GERRITS, RITSKE Ritscke Gerryts verkoper Lammert Warndersteeg1605228443v
JELLES, ANTJE Antke Jelles verkoper Lammert Warndersteeg1605228443v
BOTES, JASPER Jasper Bootes schipper op Leeuwarden (veer-)koper kamerLammert Warndersteeg WZ1605228485v
TJEERDS, Lyuw Tjaerdts koper Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
EERKES, HANSde zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten* ([dit is aan de overkant van de steeg])Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Pybes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
JOOSTES, JAN Jan Joestes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
POMMEREN, JAKOB schuur en erf van de weduwe van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
DIRKS, GABE Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
PIEBES, MARTENhet sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
, BASTIAAN Bastiaen bewoner Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
EIMERTS, JANde weduwe van Jan Eimers bewoner Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
PIEBES, MARTENhet sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
HENDRIKS, IEBELE Ebel Hendricx koper huisLammert Warndersteeg1606228495v
JOOSTES, JAN Jan Joostes verkoper Lammert Warndersteeg1606228495v
BOTES, JARICH Jarich Botes koper huisLammert Warndersteeg1606228505r
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg1606228505r
KLASES, REINERde zoutkeet van Reyner Claes naastligger Lammert Warndersteeg1606228505r
PIEBES, MARTENde hof van Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1606228505r
WOPKES, ANTJE Anne Wopckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1606228505r
DIRKS, JANde achtergelaten goederen van de erfgenamen van wijlen Jan Dircxen verkoper Lammert Warndersteeg1606228505r
ARENDS, SIKKE Sicke Aenes koper kamerLammert Warndersteeg161222994r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs koper Lammert Warndersteeg161222994r
PIEBES, de erfgenamen van wijlen Martge Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg161222994r
KLASES, JANde verkoper Jan Claeses naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg161222994r
, HENDRIK Hendrick wevernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg161222994r
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper Lammert Warndersteeg161222994r
SEERPS, ARJAANTJE Ariaen Seerps verkoper Lammert Warndersteeg161222994r
LOUWS, JAARTJE Jad Louws koper huisLammert Warndersteeg WZ161222997r
TEEKES, IEKEwijlen Eecke Taeckes koper Lammert Warndersteeg WZ161222997r
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ161222997r
PIEBES, MARTENde hof van Marten Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ161222997r
WOPKES, ANTJE Antke Wopkes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ161222997r
BOTES, JARICH Jarich Botes verkoper Lammert Warndersteeg WZ161222997r
JOEKES, BEITSKE Beyts Juckes verkoper Lammert Warndersteeg WZ161222997r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants koper twee kamersLammert Warndersteeg1613229132v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes koper Lammert Warndersteeg1613229132v
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg1613229132v
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg1613229132v
PIETERS, MARTENhet weeskind van Marthen Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg1613229132v
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas verkoper Lammert Warndersteeg1613229132v
JILTS, GERRITJE Garst Jylts verkoper Lammert Warndersteeg1613229132v
REINS, SJOERD Syverd Reyns koper kamerLammert Warndersteeg1613229157v
DIRKS, MARIA Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg1613229157v
ANNES, SIKKE Sicke Annes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg1613229157v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants naastligger ten westen Lammert Warndersteeg1613229157v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants verkoper Lammert Warndersteeg1613229157v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg1613229157v
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants bewoner Lammert Warndersteeg OZ1614229238v
ABES, de keet van Coenertt Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ1614229238v
JOHANNES, ALBERTde crediteuren van Albert Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ1614229238v
JANS, FOLKERT Folckert Jans verkoper q.q. Lammert Warndersteeg1615229239v
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen verkoper q.q. Lammert Warndersteeg1615229239v
KLASES, JAKOBhet nagelaten weeskind van wijlen Jacob Claesen verkoper Lammert Warndersteeg1615229239v
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper Lammert Warndersteeg1615229239v
LASES, HAIE Haye Laeses koper provisioneel huis of kamerLammert Warndersteeg OZ1615229247v
ABES, KOENRAADde zoutkeet van Coenraad Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ1615229247v
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants koper provisioneel twee onder- en twee bovenkamersLammert Warndersteeg1615229249v
HANSES, JAN Jan Hanssen koper hoekhuis of kamer alwaer het Cromholt uutstecktLammert Warndersteeghet Cromholt161723068r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Lammert Warndersteeg161723068r
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Lammert Warndersteeg161723068r
HARMENS, EESGEde hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg161723068r
ENGELSMAN, JAN WILLEMSis beklemd in het huis van Jan Willems Engelsmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg161723068r
JANS, LAMMERT Lambert Janssen wachtmeesterverkoper Lammert Warndersteeg161723068r
JILLES, ARNOLDUS Aernolt Jelis bakkerverkoper Lammert Warndersteeg161723068r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anne Jacobs Bangakoper kamer met het eigendom van de oisdrup en de halve muurLammert Warndersteeg161723097v
, EELKEwijlen Eelcke Hamanny koper Lammert Warndersteeg161723097v
PIEBES, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg161723097v
, JENTJE Jencke Toers naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg161723097v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg161723097v
HARMENS, MARTJEN Martien Harmens verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg161723097v
PIETERS, MARTENwijlen Marten Pieters verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg161723097v
MARTENS, PIETER Pieter Marthens , 25 jarige vrijgezelverkoper van 3/4 Lammert Warndersteeg161723097v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper hof en tuin achter de kamers van Lambert Warners (te betalen in de vorm van gebleekt gulden smaldoek t.w.v. 0-05-12 CG per el)Lammert Warndersteeg1618230123r
GERRITS, JAKOBJE Japien Gerryts koper Lammert Warndersteeg1618230123r
WARNERS, LAMMERTde kamers van Lambert Warners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg1618230123r
PIEBES, MARTENde kamers van wijlen Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1618230123r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1618230123r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners zoutziederverkoper Lammert Warndersteeg1618230123r
JANS, LIJSBET Lijsbet Jans* verkoper Lammert Warndersteeg1618230123r
OLIVIERS, JAN Jan Oliviers verkoper Lammert Warndersteeg1618230123r
RINSES, JARICH Jarigh Rinses koopmankoper kamerLammert Warndersteeg162523154v
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg162523154v
REINS, SJOERD Sioerd Reins naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg162523154v
GERRITS, SARA Sara Gerryts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg162523154v
GERRITS, SARA Sara Gerryts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg162523154v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg162523154v
SIEBRENS, JANwijlen Jan Sibrants verkoper Lammert Warndersteeg162523154v
HARMENS, SARA Sara Harmens koper kamerLammert Warndersteeg162523166r
HARMENS, SARA Sara Harmens koper kamerLammert Warndersteeg162523166r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffverpachter grond Lammert Warndersteeg162523166r
SIEBRENS, JANde kamer van Jan Sibrants tichelaarnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg162523166r
JELLES, PIETER Pieter Jellis naastligger ten westen Lammert Warndersteeg162523166r
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg162523166r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangaverkoper Lammert Warndersteeg162523166r
JANS, PIETJE Pietertien Jans koper kamer en loodsLammert Warndersteeg WZ1626231133r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs koper Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reiner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
JANS, PIETJEschuur en hof van de koper Pietertien Jans naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
OEPKES, JANhet huis van Jan Upkes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
JANS, GERRITde curator over de nagelaten weeskinderen van Gerryt Jans crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ162723212r
RINNERTS, IEBELTJE Ebel Rinnerts crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ162723212r
SIPKES, HARING Haringh Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Lammert Warndersteeg WZ162723212r
ATES, BERNARDUS Bernardus Attes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1636233182v
JASPERS, BOTEde weeskinderen van Bote Jaspers verkoper Lammert Warndersteeg WZ1636233182v
PIETERS, PIETJE Pytertie Pytters koper twee kamersLammert Warndersteeg WZ163723432r
PIETERS, PIETJEhet huis van de koper Pytertie Pytters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ163723432r
PIETERS, PIETJEde hof van koper Pytertie Pytters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ163723432r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnders naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ163723432r
KARELS, Clase Carels , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg WZ163723432r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q.koper twee boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuidenLammert Warndersteeg OZ1640234109r
PIETERS, DOEDEde schuur van Doede Piters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ1640234109r
JOHANNES, JENTJE Jenke Johannes metselaarnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ1640234109r
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ1640234109r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteyn, c.u.rentmeesterkoper kamerLammert Warndersteeg WZ165623791v
WALINGS, PIETERde hof van de weduwe van Pytter Walings naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ165623791v
, GRIETJEde nagelaten boedel van wijlen Grietie Outmans erflater Lammert Warndersteeg WZ165623791v
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomerenverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ165623791v
, SJOUKJE Siouckien Outmans verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ165623791v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Kliffoetkoper huis met een vrije ingang in het steegje ten noordenLammert Warndersteeg WZ1663238198r
AARTS, MAAIKE Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
WOUTERS, PIETERde weduwe van Pytter Wouters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarverkoper Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
JANS, PIETJE Pyttertie Jans koper 1/4 van 4 kamersLammert Warndersteeg WZ167024014v
, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Hardenburgkoper Lammert Warndersteeg WZ167024014v
FONTEIN, SCHELTE de keet van oud burgemeester Schelto Fonteinnaastligger tegenover Lammert Warndersteeg WZ167024014v
SCHELTEMA, PIETER JANSbroeder van de koopster Pyter Jansen Scheltemaverkoper Lammert Warndersteeg WZ167024014v
JANS, MINNE Minne Jansen sergeantkoper kamer met een loods en backLammert Warndersteeg WZ167024026v
LANTING, het huis van oud burgemeester Lantingnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ167024026v
REINERS, AUKEde hof van Aucke Reiners naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ167024026v
FONTEIN, SCHELTE oud burgemeester Schelto Fontein, c.u.verkoper Lammert Warndersteeg WZ167024026v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstrakoper door niaar huisLammert Warndersteeg WZ1691242363r
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claessen Braemkoper door niaar Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmangeniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetje Romckes Braemgeniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper mouterijLammert Warndersteeg OZ16922435v
HENDRIKS, DOEDEde keet van Doede Hendricks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ16922435v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ16922435v
JAKOBS, DIRKals huurder Dirck Jacobs bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ16922435v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)eerdere eigenaar Lammert Warndersteeg OZ16922435v
JOHANNES, MAAIKE Maycke Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ16922435v
BONKE, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieterse Bonckverkoper Lammert Warndersteeg OZ16922435v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanaanhandelaar kamer gebruikt als denLammert Warndersteeg169324359r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg169324359r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg169324359r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg169324359r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmakoopmanverwandelaar Lammert Warndersteeg169324359r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix , c.u.koemelkerkoper schuur of koestal met een plaats en tuintjeLammert Warndersteeg OZ170824567r
, ANTJE Antie melkwijfnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ170824567r
PIETERS, JAN Jan Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ170824567r
FILIPPUS, JAN Jan Philips slager en hooiloeger (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg OZ170824567r
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Lammert Warndersteeg OZ170824567r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstrakoper door niaar ratione vicinitatis huisLammert Warndersteeg WZ1722246126v
BRAAM, wijlen Braemkoper door niaar ratione vicinitatis Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
ADAMS, HERE Heere Adams , c.u.zakkendragergeniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstranaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
BRAAM, wijlen Braemnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
BRAAM, wijlen Braemnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
ROELOFS, ANDRIESde weduwe van Andries Roelofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
, TIETJE Titia Lantinghverkoper Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
KIMSTRA, REIN SIETSESwijlen oud burgemeester Rein Sytses Kimstraverkoper Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper kamer of woningLammert Warndersteeg WZ172824784v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemkoper Lammert Warndersteeg WZ172824784v
OLDAANS, GRIETJE achteruitgang hof Grietje Oldaensnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ172824784v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ172824784v
ROELOFS, ANDRIESde weduwe van Andries Roelofs* zakkendragernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ172824784v
OLDAANS, GRIETJE Grietje Oldaensverkoper Lammert Warndersteeg WZ172824784v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalverkoper Lammert Warndersteeg WZ172824784v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerkoper woning en tuintjeLammert Warndersteeg WZ174525178v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ174525178v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ174525178v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ174525178v
TJALLINGII, keet van Tjallingiiapothekernaastligger Lammert Warndersteeg WZ174525178v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ174525178v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karreman (stads -)verkoper Lammert Warndersteeg WZ174525178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks wever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg WZ1746251111v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
JANS, JURJEN Jurjen Jansen , c.u.huurder beneden Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
MARTENS, HARMENde weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karremanverkoper Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
JOHANNES, HENDRIK Hendrik Johannes wever (bont-)koper woning en tuintjeLammert Warndersteeg WZ1749251269r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes koper Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen , n.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerverkoper Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
, HENDRIK Hendrik Trouwsteedewever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelLammert Warndersteeg WZ1753253126r
JANS, TJITSKE Tietske Jans koper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen , n.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
HENDRIKS, JANKEwijlen Jane Hendriks verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
JOHANNES, HENDRIKwijlen Hendrik Johannes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
ALBERTS, JAN Jan Alberts wever (mr. bont-)koper huis met weefwinkelLammert Warndersteeg WZ1761255103r
SIEBRENS, RIENKJE Rink Sybrens koper Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pyters huurder Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
MICHIELS, JOHANNES Johannes Michels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
OTTES, JAN Jan Hendrik Ottes fabrikantverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscherfabrikantverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
HOFSTEE, HENDRIK kinderen van wijlen Hendrik ter Hofsteverkoper Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backerkoopmankoper pakhuisLammert Warndersteeg1763255240v
OLTHOF, EILERT Eylert Olthofbrouwer (mr. -)koper Lammert Warndersteeg1763255240v
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekoopernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1763255240v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuiknaastligger ten westen Lammert Warndersteeg1763255240v
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaafverkoper Lammert Warndersteeg1763255240v
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrandt Talmakoopmanverkoper Lammert Warndersteeg1763255240v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerkoper woningLammert Warndersteeg WZ17632564r
JANS, JETSKE Jetske Jan huurder Lammert Warndersteeg WZ17632564r
MICHIELS, JOHANNES Johannes Migchiels naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ17632564r
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrughnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ17632564r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuykkoopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ17632564r
JOHANNES, BEREND Beernd Johannes gleibakkerkoper huisLammert Warndersteeg OZ176825745v
RINSES, SJOERDJE Sjoerdtje Rinses koper Lammert Warndersteeg OZ176825745v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermannaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ176825745v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermannaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ176825745v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ176825745v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermanverkoper Lammert Warndersteeg OZ176825745v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteitkoper huis en weefwinkelLammert Warndersteeg ZZ1773258103v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiikoopmankoper Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
MICHIELS, JOHANNESwijlen Johannes Michels voormalig bewoner Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
SLOTERDIJK, Sloterdijknaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
SLOTERDIJK, Sloterdijknaastligger ten westen Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
TJALLINGII, T. T. Tjallingiikoopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
OLTHOF, ALT Aylt Olthofbrouwer (mr. -)koper 1/3 huis en tuinLammert Warndersteeg ZZ1773258110v
BAKSMA, AREND Arent Baksmaeigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg ZZ1773258110v
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veeneigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg ZZ1773258110v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veenbakkersgezelverkoper Lammert Warndersteeg ZZ1773258110v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper kamer als berging ([voor de drie percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg1779259196v
SLOTERDIJK, HARMEN vroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg1779259196v
BOURBOOM, IESKJE Jiskjen Catharina Bourboomverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg1779259196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijkverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg1779259196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater Lammert Warndersteeg1779259196v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuykkoper kamerLammert Warndersteeg WZ1793264151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmanverkoper Lammert Warndersteeg WZ1793264151v
REINERS, PIETJEweduwe Pietke Reyners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1613229185r
JANS, GABEburgemeester Gabbe Jans crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg 1zuid1613229185r
REINERS, PIETJE Pietke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1613229185r
, HANSwijlen Hans Eerck verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1613229185r
WIEBRENS, JARICHveiling in de Brandaris ten huize van Jarich Wybrants betrokkene Lammert Warndersteeg 1zuidde Brandaris1614229189v
REINERS, Pytcke Reyners , voor haar en haar kinderenverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1614229189v
, HANSwijlen Hans Ericx verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1614229189v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs bakker (koek-)koper huisLammert Warndersteeg 1noord1614229204v
JANS, TRIJNTJE Trijnke Jans koper Lammert Warndersteeg 1noord1614229204v
, HANSde [zout]keten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1614229204v
SIPKES, TEEKE Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1614229204v
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivierverkoper Lammert Warndersteeg 1noord1614229204v
JANS, PIERKJE Perck Jans verkoper ([AlleFriezen: Cornelis Janszn Breda huwt Peerck Jansdr])Lammert Warndersteeg 1noord1614229204v
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis strekkende oostwaarts naar het dieptLammert Warndersteeg 1noord1614229207v
JANS, DETJE Detke Jans koper Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
, HANSde keeten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
SIPKES, TEEKEde weduwe van Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs bakker (koek-)verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
JANS, TRIJNTJE Trijnke Jans verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
ABES, KOENRAADde keet van Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
EERKES, HANSals eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soetnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
EERKES, HANSwijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
REINERS, wijlen Pytcke Reyners erflater Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper finaal zoutkeetLammert Warndersteeg 1zuid1615229257r
, HANSnagelaten door wijlen Hans Erichs verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1615229257r
REINERS, PIETJEwijlen Pytke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1615229257r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts koper huisLammert Warndersteeg 1noord1620230255r
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jansen Olivierkoper Lammert Warndersteeg 1noord1620230255r
WARNERS, LAMMERTde proclamant Lambert Warnarts , c.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1620230255r
IDSES, FOKELTJEde erfgenamen van wijlen Foockel Idses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1620230255r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soetverkoper Lammert Warndersteeg 1noord1620230255r
JANS, DOETJE Doed Jansen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1620230255r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huisLammert Warndersteeg 1noord1623230355r
AGES, AGEhet weeskind van Agge Agges eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
KAMPEN, PIER Pier Oedtsen Campenverkoper Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
WOPKES, TRIJNTJE Trijn Wopckes verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huisLammert Warndersteeg 1noord1623230355v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes* brouwernaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
TJEPKES, PIETER Pieter Tyepckes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
AGES, AGEhet weeskind van wijlen Agge Agges verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnerts aanhandelaar twee boven- en twee benedenkamersLammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes , c.u.verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERDde verwandelaar Tiaard Jouckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
SJOERDS, AUKJE Auck Syuerdts verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TIEDE Tiede Jouckes koper mouterij ([voor de twee percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
WARNERS, LAMMERTde zoutkeet van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
WARNERS, LAMMERTde kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderenverkoper Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Oliphierverkoper Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
JANS, KORNELISKE Cornelis Jansen Oliphierverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
ARJENS, KORNELISKE Cornelis Adriaens Oliphierverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaarverkoper Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Oliphierverkoper Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
KREEFT, HENDRIK wijlen Hendrick Creeftverkoper Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens koper mouterij, zuidwaarts staande achter het huis in de vorige akte ([voor de twee percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
WARNERS, LAMMERTde zoutkeet van Lambert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
PIETERS, GRIETJEde kamer van Grietie Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
JOUKES, TIETEwijlen Tyte Jouckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
JOUKES, TIETEwijlen Tyte Jouckes verkoper Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 1/2 woning, 1 beneden- en 2 bovenkamers, een mouterij en yestkamer, put en wipstoel en 1/4 van een praam waarvan Feicke Everts de andere helft bezitLammert Warndersteeg 1noord164323583v
LOUWS, IETJE Ittie Louwes koper Lammert Warndersteeg 1noord164323583v
WARNERS, LAMMERTde keet van Lambaert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord164323583v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lambarts Salvardaverkoper Lammert Warndersteeg 1noord164323583v
WIERDS, RUURD Ruyerd Wirdes koper huis, mouterij en praamLammert Warndersteeg 1noord1647235250r
WARNERS, LAMMERTde keet van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1647235250r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1647235250r
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteynkoper door niaar zoutkeetLammert Warndersteeg 1zuid165523713r
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Willem Hendricx , c.u.geniaarde koper Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
PIETERS, WIEBREN Wybrant Peters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
JANS, AALTJE Aeltie Jans , zuster van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteynrentmeesternaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
WIERDS, RUURD Ruird Wirdes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
JANS, WARNER Warner Jans verkoper ([afgeleid uit het niaar])Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonckkoper 1/2 moutmakerij met een huisLammert Warndersteeg 11668239131r
IEPES, MAAIKE Mayke Ipes koper Lammert Warndersteeg 11668239131r
FONTEIN, de keet van burgemeester Fonteinnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 11668239131r
, ANTJE Antie naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 11668239131r
MEYER, HENDRIK wijlen Hendrick Meyernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 11668239131r
WIERDS, RUURDde andere de erfgenamen van wijlen Ruierd Wirdes verkoper Lammert Warndersteeg 11668239131r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutziederkoper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
AKKER, de zoutkeet van gemeensman Ackernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
BONKE, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Boncqnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
SYBEMA, MARIA Maria Sybemaverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
FONTEIN, SCHELTE wijlen Schelto Fonteynverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteynmedicinae doctorverkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteynverkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
FONTEIN, SUSANNA Susanna Fonteynverkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanaanhandelaar 8 voeten van een turfhuisLammert Warndersteeg 1169324359r
KORNELIS, ROMKE Romke Cornelis aanhandelaar Lammert Warndersteeg 1169324359r
MINSES, KORNELISwijlen Cornelis Minses koopmanaanhandelaar Lammert Warndersteeg 1169324359r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmakoopmanverwandelaar Lammert Warndersteeg 1169324359r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmakoopmanaanhandelaar mouterijLammert Warndersteeg 1noord169324360r
HENDRIKS, DOEDEde [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Doede Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord169324360r
JAKOBS, DIRKals bewoner Dirck Jacobs* bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord169324360r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord169324360r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sies Hilmakoopmankoper zoutkeet met de panLammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerdenkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerdenkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
KORNELIS, ROMKEde zoutkeet van Romke Cornelis naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, q.q. c.s.naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmanaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmaverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koopmankoper zoutkeetLammert Warndersteeg 1zuid170924587v
FONTEIN, AUKJE REINERS Auckjen Reiners Fonteinkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
KORNELIS, ROMKEde keet van Romcke Cornelis bakkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
HOFMA, JOHANNES Johannis Hofma, e.a.naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalffverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sioerdts verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmanaanhandelaar 1/2 zoutkeet en het recht van huur van grootvaders zoutketen t.w.v. 3850-00-00 CGLammert Warndersteeg 1zuid1741250161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmaneigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid1741250161r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiinaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1741250161r
FONTEIN, FREERK de aanhandelaar Freerk Fonteinnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1741250161r
FONTEIN, REINER Reiner Fonteinkoopmanverwandelaar Lammert Warndersteeg 1zuid1741250161r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper hof en tuinLammert Warndersteeg 2161222994v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Lammert Warndersteeg 2161222994v
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Claeses verpachter grond Lammert Warndersteeg 2161222994v
PIEBES, MARTJENde kamers van wijlen Martgen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2161222994v
POMMEREN, JAKOB de schuur van Jacob van Pomerennaastligger ten westen* Lammert Warndersteeg 2161222994v
DIRKS, GABEhet erf van Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2161222994v
KORNELIS, GRIETJE Grietgie Cornelis , voor zich en haar kinderenverkoper Lammert Warndersteeg 2161222994v
DIRKS, BAARTEwijlen Baert Dircx verkoper Lammert Warndersteeg 2161222994v
, KORNELIShaar zoon Cornelis Baertsverkoper Lammert Warndersteeg 2161222994v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes aanhandelaar twee kamers aan elkanderLammert Warndersteeg 216242319r
SJOERDS, AUKJE Auck Syuerdts aanhandelaar Lammert Warndersteeg 216242319r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnerts verpachter grond Lammert Warndersteeg 216242319r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 216242319r
, PIETER Pieter naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 216242319r
, PIETERde hof van Pieter naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 216242319r
BOTES, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 216242319r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts verwandelaar Lammert Warndersteeg 216242319r
FOLKERTS, PIEKE Piecke Folckerts koper kamerLammert Warndersteeg 21626231140v
LUBBERTS, KORNELISKE Corneliske Lubberts koper Lammert Warndersteeg 21626231140v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars verpachter grond Lammert Warndersteeg 21626231140v
JOUKES, TJEERDde andere kamer van Tiaard Jouckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 21626231140v
SJOERDS, AUKJE Auck Siurdts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 21626231140v
BOTES, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 21626231140v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Lammert Warndersteeg 21626231140v
SJOERDS, AUKJE Auck Siurdts verkoper Lammert Warndersteeg 21626231140v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper twee woningenLammert Warndersteeg 21714245222v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuikkoper Lammert Warndersteeg 21714245222v
PIETERS, RUURDde kinderen van Ruird Pieters verkoper Lammert Warndersteeg 21714245222v
JURJENS, SCHELTEoud burgervaandrig Schelte Juriens koper zoutkeetLammert Warndersteeg 31641234149r
WARNERS, LAMMERTde keet van de oud hopman Lambart Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 31641234149r
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 31641234149r
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramiusapothekerkoper zoutkeetLammert Warndersteeg 31663238174v
AKKER, WOPKE JANSvroedsman Wopke Jansen Akkerkoper Lammert Warndersteeg 31663238174v
FONTEIN, SCHELTE de zoutkeet van de oud gemeensman Schelto Fonteinnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 31663238174v
FONTEIN, SCHELTE oud gemeensman Schelto Fontein, c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 31663238174v
BRAAM, Goverius Braemapothekerkoper zoutkeetLammert Warndersteeg 3168524293r
AKKER, JOHANNES Joannes Ackermedicinae doctorkoper Lammert Warndersteeg 3168524293r
HENDRIKS, DOEDEzoutkeet van Doede Hendrix naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3168524293r
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fokeltie Clases Braemverkoper Lammert Warndersteeg 3168524293r
AKKER, WOPKE JANSwijlen Wopke Jansen Ackerverkoper Lammert Warndersteeg 3168524293r
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetie Romckes Braemkoper door niaar zoutkeetLammert Warndersteeg 31687242160v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper door niaar Lammert Warndersteeg 31687242160v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmageniaarde koper Lammert Warndersteeg 31687242160v
DOEDES, JANKE Janke Doedes geniaarde koper Lammert Warndersteeg 31687242160v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 31687242160v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claassen Braemverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 31687242160v
AKKER, JOHANNES dr. Joannes Ackerverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 31687242160v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claeses Braamkoper zoutkeet met pannen, bakken, kuip en puttenLammert Warndersteeg 31721246107r
PORTIER, HARMEN Harmannus Portierkoopmankoper Lammert Warndersteeg 31721246107r
PIETERS, DIRKde zoutkeet van de erfgenamen Dirk Pyters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 31721246107r
BAKKER, ROMMERT dr. Romulus Backersecretaris van Barradeelverkoper Lammert Warndersteeg 31721246107r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerkoper zoutkeetLammert Warndersteeg 3173925073v
FONTEIN, REINER de zoutkeet van Reinder Fontein, c.s.koopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3173925073v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braamverkoper Lammert Warndersteeg 3173925073v
PORTIER, HARMEN Harm Portierkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 3173925073v
PIETERS, IENTE Inte Pytters koper provisioneel huis met vier apart verhuurde kamersLammert Warndersteeg 516702402ra
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Lammert Warndersteeg 516702402ra
BOUWES, BINTJEwijlen Bintie Buwes verkoper Lammert Warndersteeg 516702402ra
HENDRIKS, GEERTJE Gertje Hendrix koper huisLammert Warndersteeg 51729247227r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendrix wever (mr. bont-)koper Lammert Warndersteeg 51729247227r
, PIETER Pieter gleibakkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 51729247227r
BARTELDS, FOKKEhuisman Focke Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 51729247227r
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 51729247227r
KLASES, IEFKE Yfke Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 51729247227r
BARTELDS, PIETERwijlen Pieter Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 51729247227r
KASPERS, KASPER Casper Caspers wever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg 51729247244r
, PIETER Pyter gleibakkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 51729247244r
HENDRIKS, GEERTJE Gertje Hendrix verkoper Lammert Warndersteeg 51729247244r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix wever (mr. bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 51729247244r
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkhovenierkoper huis met weefwinkel voor drie getouwenLammert Warndersteeg 51747251193v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Lammert Warndersteeg 51747251193v
JANS, PIETER Pieter Janzen Sevenbergennaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 51747251193v
KASPERS, KASPER Casper Caspers wever (mr. bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 51747251193v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisLammert Warndersteeg 5178326123r
FINK, ANTJE Antje Vinkverkoper Lammert Warndersteeg 5178326123r
, JOHANNES Johannes Mecimaekoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 5178326123r
, TJEERD Tjeerd R. Cabbeljauwboekbinderkoper huisLammert Warndersteeg 51803266206v
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Lammert Warndersteeg 51803266206v
WIT, HENDRIK Hendrik de Wit, c.u.huurder voorbeneden (p.j.)Lammert Warndersteeg 51803266206v
FEDDES, IETJE Yttje Feddes huurder voorboven (p.j.)Lammert Warndersteeg 51803266206v
, BOUWEde weduwe van Bouwe huurder de achterkamer over de plaats (p.j.)Lammert Warndersteeg 51803266206v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.u.huurder achterboven (p.j.)Lammert Warndersteeg 51803266206v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Lammert Warndersteeg 51803266206v
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper twee kamers aan elkaarLammert Warndersteeg 71653236222r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs koper Lammert Warndersteeg 71653236222r
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kocknaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71653236222r
HANSES, HENDRIKde woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Lammert Warndersteeg 71653236222r
PIETERS, DOEDEde weduwe van Doede* Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71653236222r
LASES, KORNELIS Cornelis Laessen , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 71653236222r
HENDRIKS, HILTJE Hiltje Hendriks koper kamerLammert Warndersteeg 71663238187r
EELKES, HAITSEwijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 71663238187r
FOKKES, BERENDde andere kamer van Beern Fokkes glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71663238187r
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen* Lammert Warndersteeg 71663238187r
PIETERS, DOEDE3 kamers van Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71663238187r
FOKKES, BEREND Beern Fokkes , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 71663238187r
TJALLINGS, DOEDE Doede Tjallinghs , c.u.turfdragerkoper kamerLammert Warndersteeg 7167824113v
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7167824113v
HANSES, HENDRIKde huizen van Hendrick Hansen naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Lammert Warndersteeg 7167824113v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7167824113v
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs verkoper Lammert Warndersteeg 7167824113v
EELKES, DOEIEwijlen Doye Eelckes turfdragerverkoper Lammert Warndersteeg 7167824113v
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croeskoper huisLammert Warndersteeg 71681241148v
TJALLINGS, DOEDEde weduwe van Doede Tjallings bewoner Lammert Warndersteeg 71681241148v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71681241148v
PIETERS, JAN Jan Pieters cherger Admiraliteitnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71681241148v
PIETERS, IENTE Ynte Pieters glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71681241148v
PIETERS, JAN Jan Pyters chergerkoper door niaar huisLammert Warndersteeg 71689242276v
JANS, FOEKE Foeke Jansen , c.u.geniaarde koper Lammert Warndersteeg 71689242276v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71689242276v
PIETERS, JAN Jan Pyters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71689242276v
PIETERS, IENTEhet huis van Ynte Pyters glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71689242276v
RINSES, MEINERT Meinert Rinses tuijer (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 71689242276v
KROES, WIEBE BOUWESwijlen Wybe Buwes Croeserflater Lammert Warndersteeg 71689242276v
JANS, PIETER Pieter Jans koper huisLammert Warndersteeg 71712245172v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71712245172v
TIJSES, HENDRIK Hendrick Tijssen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71712245172v
JANS, PIER Pier Jans verkoper Lammert Warndersteeg 71712245172v
JANS, IETJE Yttie Jans verkoper Lammert Warndersteeg 71712245172v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegatkoemelkerkoper huisLammert Warndersteeg 71762255131r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegatkoemelkernaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71762255131r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegatkoemelkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71762255131r
FINK, ANTONIUS Anthony Vinknaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71762255131r
, JANburgervaandrig Jan Brettonverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 71762255131r
JANS, PIETER Pyter Jansen Zeevenbergenverkoper Lammert Warndersteeg 71762255131r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)koper woningLammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 71781260139r
HARMENS, ABEwijlen Abe Harmens bewoner Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71781260139r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71781260139r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima, n.u.naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Lammert Warndersteeg 71781260139r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburgtimmerman (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 7180126615r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts huurder Lammert Warndersteeg 7180126615r
HESLINGA, D. D. B. Heslinganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7180126615r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7180126615r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds verkoper Lammert Warndersteeg 7180126615r
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes koper huisLammert Warndersteeg 7180426788r
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7180426788r
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes huurder (p.j.)Lammert Warndersteeg 7180426788r
HESLINGA, D. D. Heslinganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7180426788r
HESLINGA, D. D. Heslinganaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7180426788r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7180426788r
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends verkoper Lammert Warndersteeg 7180426788r
JURJENS, SCHELTEoud burgervaandrig Schelte Juriens koper kamerLammert Warndersteeg 81641234149r
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirx verpachter grond Lammert Warndersteeg 81641234149r
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 81641234149r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutziederkoper kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg 8167824114r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 8167824114r
BRAAM, FREERK de hof van Freerck Braemnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8167824114r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8167824114r
SYBEMA, MARIA Maria Sybemaverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 8167824114r
FONTEIN, SCHELTE wijlen Schelto Fonteynverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 8167824114r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteynmedicinae doctorverkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8167824114r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteynverkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8167824114r
FONTEIN, SUSANNA Susanna Fonteynverkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8167824114r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper huis en weefwinkelLammert Warndersteeg 8179226411v
, JOHANNES Johannes moutmakernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8179226411v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8179226411v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8179226411v
ALLERTS, JAN Jan Allerts wever (bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 8179226411v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaatkoper huisLammert Warndersteeg 81808268124r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomerhuurder Lammert Warndersteeg 81808268124r
GERLOFS, SIEMEN Symon Gerlofs huurder Lammert Warndersteeg 81808268124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuiknaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 81808268124r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 81808268124r
ROELOFS, HOUKJE Houkje Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 81808268124r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 81808268124r
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 81808268124r
FABER, DIRK Dirk Faberverkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 81808268124r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper twee kamers aan elkaarLammert Warndersteeg 91653236222r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs koper Lammert Warndersteeg 91653236222r
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kocknaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 91653236222r
HANSES, HENDRIKde woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Lammert Warndersteeg 91653236222r
PIETERS, DOEDEde weduwe van Doede* Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 91653236222r
LASES, KORNELIS Cornelis Laessen , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 91653236222r
PIETERS, JAN Jan Pieters chergerkoper kamer en tuinLammert Warndersteeg 91680241119v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers koper Lammert Warndersteeg 91680241119v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 91680241119v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 91680241119v
TJEERDS, BASTIAAN Bastiaen Tjeerdts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 91680241119v
ROMKES, SAKEgemeensman Saco Romckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 91680241119v
TJALLINGS, DOEDEde weduwe van Doede Tjallingh naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 91680241119v
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmakerverkoper Lammert Warndersteeg 91680241119v
PIETERS, JOHANNES Johan Pyters koper huis, en schuur of koestal voor 16 koeien en 2 paardenLammert Warndersteeg 91730247323v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes koper Lammert Warndersteeg 91730247323v
HENDRIKS, SIKKEde verkoper Sicke Hendrix , c.u.huurder Lammert Warndersteeg 91730247323v
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Molks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 91730247323v
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 91730247323v
HENDRIKS, SIKKE Sicke Hendrix verkoper Lammert Warndersteeg 91730247323v
KLASES, BAUKJE Baukjen Clases verkoper Lammert Warndersteeg 91730247323v
HINNES, JAN Jan Hinnes koper huis en schuurLammert Warndersteeg 9173124857v
JANS, MURKJE Murkjen Jans koper Lammert Warndersteeg 9173124857v
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Molks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9173124857v
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9173124857v
PIETERS, JOHANNES Johan Pyters verkoper Lammert Warndersteeg 9173124857v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Lammert Warndersteeg 9173124857v
JANS, KORNELISminderjarig vrijgezel Cornelis Jansen koemelkerkoper huis en schuurLammert Warndersteeg 9174925245r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis koper Lammert Warndersteeg 9174925245r
HINNES, JANhuisman Jan Hinnes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9174925245r
HINNES, JANhuisman Jan Hinnes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9174925245r
JANS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Zevenbergennaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9174925245r
HINNES, JANhuisman Jan Hinnes verkoper Lammert Warndersteeg 9174925245r
JARICHS, MURKJE Murkjen Jaarigs verkoper Lammert Warndersteeg 9174925245r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs koper huis, stalling en koemelkerijLammert Warndersteeg 91805267150r
SIETSES, AALTJE Aaltje Zytses koper Lammert Warndersteeg 91805267150r
, KLAAS Claas Roodtjenaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 91805267150r
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslingaverkoper Lammert Warndersteeg 91805267150r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulenverkoper Lammert Warndersteeg 91805267150r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes aanhandelaar huis en koemelkerijLammert Warndersteeg 91805267163v
, KLAAS Klaas Roodtjenaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 91805267163v
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs verwandelaar Lammert Warndersteeg 91805267163v
, KOENRAADde [zout]keet van Coenraad Abbes naastligger tegenover Lammert Warndersteeg 101624230383r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipperverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 101624230383r
JASPERS, BOTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Bote Jaspers , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 101624230383r
FOLKERTS, FOEKJE Foeck Folckerts , voor haar minderjarige zoonverkoper Lammert Warndersteeg 101624230383r
JASPERS, LIEUWEwijlen Lieuue Jaspers verkoper Lammert Warndersteeg 101624230383r
JOHANNES, TRIJNTJE Trijn Johannes , voor haar minderjarige kinderenverkoper Lammert Warndersteeg 101624230383r
JASPERS, wijlen Jaspers verkoper Lammert Warndersteeg 101624230383r
BOTES, JASPER Jasper Botis , c.u.erflater Lammert Warndersteeg 101624230383r
, HARING Haringh Sitekes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101624230386v
, JAKOB Jacob naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101624230386v
BOTES, JASPERwijlen Jasper Botis , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 101624230386v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper schuur, dorshuis en paardestalLammert Warndersteeg 101646235219v
ANSKES, JANhet huis van Jan Anskes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101646235219v
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101646235219v
, BARTELDde schuur van Bartel Cleysens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101646235219v
IDSES, FOKKE Focke Idses verkoper Lammert Warndersteeg 101646235219v
BAS, JANKE Janneke Basverkoper Lammert Warndersteeg 101646235219v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belidaadvocaat Hof van Frieslandkoper huisLammert Warndersteeg 101682241177v
KLASES, EVERT Evert Claessen gortmakerkoper Lammert Warndersteeg 101682241177v
PIETERS, WIETSEoud hopman Wytse Pieters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101682241177v
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Lantinghnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101682241177v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101682241177v
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijnverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 101682241177v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 101682241177v
HANSES, SIETSKEwijlen Sytske Hanses verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 101682241177v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huis bestaande uit 4 bijzondere woningen die allen verhuurd wordenLammert Warndersteeg 101692242382r
KLINKHAMER, PIETER vroedsman Pyter Klinkhamernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101692242382r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101692242382r
BELIDA, FILIPPUS vroedsman Philippus Belidaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Lammert Warndersteeg 101692242382r
ESKES, JAN Jan Eskeswever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg 101726246256v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pyters koper Lammert Warndersteeg 101726246256v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101726246256v
ZANDSTRA, AAFKE Aefke Sanstranaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101726246256v
SLOTERDIJK, ANDRIES Andreas Sloterdijkrentmeester en koopman (oud -)verkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahuikoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
GELINDE, PIETER Pieter Gelindakoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
KLINKHAMER, LOURENS JANS Lourens Jansen Clinckhamerverkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper huisLammert Warndersteeg 10het Wapen van Batavia172824786v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemkoper Lammert Warndersteeg 10172824786v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10172824786v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10172824786v
OLDAANS, GRIETJE Grietje Oldaensnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10172824786v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10172824786v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10172824786v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10172824786v
OLDAANS, GRIETJE Grietje Oldaensverkoper Lammert Warndersteeg 10172824786v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalverkoper Lammert Warndersteeg 10172824786v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (mr. bont-)koper huisLammert Warndersteeg 10het Wapen van Batavia173124822v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs koper Lammert Warndersteeg 10173124822v
GERRITS, HENDRIKde kopers Hendrik Gerrits wever (mr. bont-)naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10173124822v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10173124822v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierverkoper Lammert Warndersteeg 10173124822v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braamverkoper Lammert Warndersteeg 10173124822v
JANS, GERLOF Gerloff Jansen korendragerkoper door niaar huisLammert Warndersteeg 101733248229v
ALEFS, FROUKJE Frouckien Alephs koper door niaar Lammert Warndersteeg 101733248229v
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Lammert Warndersteeg 101733248229v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes , c.s.huurder Lammert Warndersteeg 101733248229v
JANS, GERLOF Gerloff Jansen , n.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101733248229v
, HENDRIK Hendrik Guirinckverkoper Lammert Warndersteeg 101733248229v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen wever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg 101746251117v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Lammert Warndersteeg 101746251117v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen , c.s.huurder Lammert Warndersteeg 101746251117v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Mahuinaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101746251117v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101746251117v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg 101746251117v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karremanverkoper Lammert Warndersteeg 101746251117v
FABER, FOKKE JANS Focke Jans Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisLammert Warndersteeg 10176825780r
SAKES, SIKKE Sikke Saakes , c.s.huurder Lammert Warndersteeg 10176825780r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10176825780r
OLTHOF, EILERT Eylert Olthof, c.s.naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10176825780r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper huisLammert Warndersteeg 101779259215r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens, c.s.naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101779259215r
HEINS, KLAASvroedsman Klaas Heins verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 101779259215r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 101779259215r
FABER, FOKKE JANShet nagelaten kind van wijlen Fokke Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Lammert Warndersteeg 101779259215r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joosten koper hofLammert Warndersteeg 111659237216v
FOKKES, BEERT Beert Fockes koper Lammert Warndersteeg 111659237216v
JOOSTES, WIEBEde schuur van Wybe Joosten naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 111659237216v
JANS, RINSE Rinske Jans verkoper Lammert Warndersteeg 111659237216v
ANSKES, JAN Jan Ansckes , c.u.koper huisLammert Warndersteeg 121646235227r
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes , c.u.koper Lammert Warndersteeg 121646235227r
, JAN Jan bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 121646235227r
IDSES, FOKKE Focke Idses , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 121646235227r
KLASES, BAUKJE Bauckien Claesses koper huisLammert Warndersteeg 121682241179r
JANS, JANwijlen Jan Jansen scheepstimmermankoper Lammert Warndersteeg 121682241179r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijnverkoper Lammert Warndersteeg 121682241179r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 121682241179r
HANSES, SIETSKEwijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 121682241179r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits koper huisLammert Warndersteeg 121723246173r
ALEFS, FROUKJE Frouckje Alefs koper Lammert Warndersteeg 121723246173r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 121723246173r
GEERTS, PIETERde weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 121723246173r
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakkerverkoper Lammert Warndersteeg 121723246173r
BROERS, IEME Yeme Broers scheepstimmermankoper huisLammert Warndersteeg 121770257172r
HANSES, SJOUKJE Sjoukjen Hanzes koper Lammert Warndersteeg 121770257172r
MARTENS, HARMENde erfgenamen van wijlen de weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 121770257172r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 121770257172r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Fabernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 121770257172r
DIRKS, ALBERT Albert Durks wever (bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 121770257172r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs timmerman (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 121780259237v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)koper Lammert Warndersteeg 121780259237v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 121780259237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 121780259237v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 121780259237v
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes , c.u.koemelkerkoper schuur waarin twee woningen, dongplaats, wagenhuis en loodsLammert Warndersteeg 131653236221r
DOUWES, KLAASKEhet huis van Claeske Douwes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131653236221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kocknaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131653236221r
HANSES, HENDRIKde kamers van Hendrick Hansen naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Lammert Warndersteeg 131653236221r
DOUWES, KLAASKEde tuin van de verkoper Claeske Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131653236221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kocknaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131653236221r
DOUWES, KLAASKE Claeske Douwes verkoper Lammert Warndersteeg 131653236221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kockverkoper Lammert Warndersteeg 131653236221r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes koper door niaar grote koeschuur, paardenstal, 2 aparte kamers of woningen met meer onroerende zakenLammert Warndersteeg 13167224092r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkergeniaarde koper Lammert Warndersteeg 13167224092r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts slagernaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13167224092r
FOKKES, BERENDhet tuintje van Beernt Fockes glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13167224092r
JOOSTES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Joostes verkoper Lammert Warndersteeg 13167224092r
ROMKES, SAKEgemeensman Saeke Romkes Gasmakoper koeschuur en paardenstal met een huisLammert Warndersteeg 131673240122r
WILLEMS, HIELKJE Hylk Willems koper Lammert Warndersteeg 131673240122r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131673240122r
GERRITS, ANTJEhet huis en de plaats van Antie Gerrits naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131673240122r
FOKKES, BERENDhet tuintje van Beernt Fockes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131673240122r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes verkoper Lammert Warndersteeg 131673240122r
OLDAANS, PIETER PIETERSburgemeester en oud raad Admiraliteit in Friesland Pytter Pytters Oldaanskoper huisLammert Warndersteeg 131688242258r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters Oldaanskoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaanskoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claasen Braamkoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fonteinkoopmankoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
PIETERS, IEBELTJEwijlen Ybeltje Pytters koper Lammert Warndersteeg 131688242258r
REINERS, AUKJEwijlen Auck Reyners erflater Lammert Warndersteeg 131688242258r
DIRKS, ANNE Anne Dircks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131688242258r
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Saake Romckes Gaasmaverkoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
WILLEMS, HIELKJEwijlen Hylck Willems verkoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerkoper huis en koemelkerijLammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezelwagenaarkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
JOHANNES, ALLE Ale Johannes , c.u.huurder Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131781260140r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Lammert Warndersteeg 131781260140r
SIEBES, JANKE Janke Sybes koper 1/2 huis, stalling en grondLammert Warndersteeg 13178326156v
FABER, MEILE Meile Fabersmid (mr. ijzer-)koper Lammert Warndersteeg 13178326156v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschateigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 13178326156v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes , q.q.naastligger Lammert Warndersteeg 13178326156v
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 13178326156v
SIEBES, JANKE Janke Sybes koper 1/2 huis, koemelkerij en stallingLammert Warndersteeg 131784261150r
FABER, MEILE Meile Fabersmid (mr. ijzer-)koper Lammert Warndersteeg 131784261150r
SIEBES, JANKE Janke Sybes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131784261150r
FABER, MEILE Meile Fabernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131784261150r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131784261150r
BEIDSCHAT, JAN Jan Beidschatwagenaar en koemelkerverkoper Lammert Warndersteeg 131784261150r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis blekerkoper huis, stalling en koemelkerijLammert Warndersteeg 13178526229r
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs huurder kamer (p.w.)Lammert Warndersteeg 13178526229r
BEIDSCHAT, JAN Jan Beidschathuurder overige (p.j.)Lammert Warndersteeg 13178526229r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13178526229r
, KORNELIS Cornelis Duinkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13178526229r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13178526229r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13178526229r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13178526229r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13178526229r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13178526229r
FABER, MEILE DIRKSwijlen Meile Dirks Faberverkoper Lammert Warndersteeg 13178526229r
SIEBES, JANKEwijlen Janke Sybes verkoper Lammert Warndersteeg 13178526229r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingakoper huis, stal en koemelkerijLammert Warndersteeg 131796264335r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulenkoper Lammert Warndersteeg 131796264335r
, JAN Jan Beytschat, c.u.huurder Lammert Warndersteeg 131796264335r
WIJGA, KORNELIS ENNESde weduwe van Cornelis Ennes Wijganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131796264335r
, KORNELIS Cornelis Duinkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131796264335r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131796264335r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis blekerverkoper Lammert Warndersteeg 131796264335r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingadistillateur en koopmankoper huis, bestaande uit 2 woningenLammert Warndersteeg 13180226665v
ANTONIUS, SIEBRICHJE Sibrigje Antoons huurder 1 woning Lammert Warndersteeg 13180226665v
BAUKES, HENDRIK Hendrik Baukes , c.u.huurder 1 woning Lammert Warndersteeg 13180226665v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13180226665v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingadistillateur en koopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13180226665v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakkerverkoper Lammert Warndersteeg 13180226665v
WIJGA, KORNELIS ENNESwijlen Cornelis Ennes Wijgamolenaar (rog-)verkoper Lammert Warndersteeg 13180226665v
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtjekoemelkerkoper stallingLammert Warndersteeg 131805267149r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131805267149r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131805267149r
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Beydschatnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131805267149r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs , c.u.naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131805267149r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingaverkoper Lammert Warndersteeg 131805267149r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulenverkoper Lammert Warndersteeg 131805267149r
REINERS, RUURDJE Ruurtje Rienders koper stallingLammert Warndersteeg 13181026954v
, JANwijlen Jan Beydschatkoper Lammert Warndersteeg 13181026954v
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtjekoemelkerverkoper Lammert Warndersteeg 13181026954v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens timmermankoper huisLammert Warndersteeg 141682241179v
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 141682241179v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 141682241179v
HANSES, SIETSKEwijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 141682241179v
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper door niaar huisLammert Warndersteeg 14172124694v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u.turfdragergeniaarde koper Lammert Warndersteeg 14172124694v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14172124694v
GEERTS, PIETERde weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14172124694v
JANS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14172124694v
KLASES, HISKE Hiske Clases verkoper Lammert Warndersteeg 14172124694v
HESSELS, JANwijlen Jan Hessels verkoper Lammert Warndersteeg 14172124694v
HESSELS, PIEKE Pieke Hessels koper huisLammert Warndersteeg 141722246146r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141722246146r
GEERTS, PIETERde weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 141722246146r
JANS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 141722246146r
FRANSES, FEIKE Feyke Fransen verkoper Lammert Warndersteeg 141722246146r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens , c.u.koper huisLammert Warndersteeg 141723246173v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141723246173v
GEERTS, PIETERde weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 141723246173v
JANS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 141723246173v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes verkoper Lammert Warndersteeg 141723246173v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisLammert Warndersteeg 141771257190v
DIRKS, IEMKJE Ymke Dirks huurder beneden (p.w.)Lammert Warndersteeg 141771257190v
KNOOP, JAKOB KLASES Jacob Claazen Knoophuurder boven (p.w.)Lammert Warndersteeg 141771257190v
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Bevanaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141771257190v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 141771257190v
BROERS, IEME Yeme Broers naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 141771257190v
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens verkoper Lammert Warndersteeg 141771257190v
ABRAHAMS, HENDRIK Hendrik Abrahams verkoper Lammert Warndersteeg 141771257190v
BEER, RINNERT Rinnert de Beerpannenbakkerkoper huisLammert Warndersteeg 141784261224r
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts koper Lammert Warndersteeg 141784261224r
HENDRIKS, FREERK Fredrik Hendriks huurder beneden Lammert Warndersteeg 141784261224r
REGNERI, MATTEUS Matthijs Regnerihuurder boven Lammert Warndersteeg 141784261224r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141784261224r
FONTEIN, F. F. Fonteinnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 141784261224r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 141784261224r
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Lammert Warndersteeg 141784261224r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lammert Warndersteeg 141784261224r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper huisLammert Warndersteeg 141787262155r
ANDELES, ALBERT Albert Andles , c.u.huurder benedenhuis (p.j.)Lammert Warndersteeg 141787262155r
HENDRIKS, RINGER Ringer Hendriks , c.u.huurder bovenkamer (p.j.)Lammert Warndersteeg 141787262155r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141787262155r
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobus naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 141787262155r
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobus naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 141787262155r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 141787262155r
BEER, RINNERT KLASES Rinnert Clases de Beerverkoper Lammert Warndersteeg 141787262155r
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts verkoper Lammert Warndersteeg 141787262155r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijgamolenaar (mr. -)koper huis bestaande uit twee woningenLammert Warndersteeg 151782260186v
, militairen huurder 1e woning Lammert Warndersteeg 151782260186v
BAKKER, LODEWIJK KLASES Lodewijk Claasen Bakker, c.u.huurder 2e woning Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Lammert Warndersteeg 151782260186v
KORNELIS, TOBIAS Tobias Cornelis zakkendragerkoper huisLammert Warndersteeg 161682241180r
HANSES, MELLE Melle Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 161682241180r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 161682241180r
HANSES, SIETSKEwijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 161682241180r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix zeevarendekoper huis of woningLammert Warndersteeg 161698243377v
RUTGERS, SJOUKJE Sioukien Rutgers koper Lammert Warndersteeg 161698243377v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ensnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 161698243377v
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Auke Jansen Banganaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 161698243377v
KLINKHAMER, PIETER gemeensman Pieter Klinkhamernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 161698243377v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sibrens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 161698243377v
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Lammert Warndersteeg 161698243377v
KORNELIS, TOBIASwijlen Tobias Cornelis zakkendragerverkoper Lammert Warndersteeg 161698243377v
TIEMENS, WILLEMKE Willemke Tymens koper huisLammert Warndersteeg 16172824794v
GERLOFS, JANwijlen Jan Gerlofs koper Lammert Warndersteeg 16172824794v
, FOPPE Foppe Appeltaetsnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16172824794v
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16172824794v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16172824794v
HENDRIKS, HANSwijlen Hans Hendrix Coppeltieverkoper Lammert Warndersteeg 16172824794v
OEPKES, JAN Jan Oepkes metselaar (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 161732248173v
HAIES, ANTJE Antie Hayes koper Lammert Warndersteeg 161732248173v
TJEERDS, JAN Jan Tieerds naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 161732248173v
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 161732248173v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 161732248173v
TIEMENS, WILLEMKE Willemke Tymens verkoper Lammert Warndersteeg 161732248173v
GERLOFS, JANwijlen Jan Gerlofs verkoper Lammert Warndersteeg 161732248173v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings metselaarkoper huisLammert Warndersteeg 161741250185r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes koper Lammert Warndersteeg 161741250185r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 161741250185r
, GERARDUSde heer Gerard Sybren Suiringarnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 161741250185r
OEPKES, JAN Jan Oepkes metselaarnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 161741250185r
TJEERDS, JANde nagelaten kinderen van wijlen Jan Tjeerds schoorsteenvegerverkoper Lammert Warndersteeg 161741250185r
SIEMENS, SIEMENTJE Symontje Symons verkoper Lammert Warndersteeg 161741250185r
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper huisLammert Warndersteeg 161742250239v
EVERTS, FOKELTJE Fookeltje Everts koper Lammert Warndersteeg 161742250239v
ARJENS, ALLERT Allert Adriaens , c.u. en c.s.huurder Lammert Warndersteeg 161742250239v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 161742250239v
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 161742250239v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, SJOUKJE Sjoukjen Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds sleefmaker (mr. -)verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, JELLE Jelle Hayes schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
DOUWES, FOEKJEwijlen Foekjen Douwes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, JELLE Jelle Hayes schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
JELLES, HAIE Haye Jelles verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
HARMENS, MINNEburgerhopman Minne Harmens de Wilaverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, HIELKJE Hyke Hayes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
HARMENS, MINNEburgerhopman Minne Harmens de Wilaverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
MINNES, HARMEN Harmen Minnes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, DEKKENhuisman Decken Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, PIETER Pieter Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
GEERTSMA, Beerns Geersmaverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
ARJENS, ALLERTde vrouw van Allert Adriaans verkoper van 5/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
OEPKES, JAN Jan Oepkes , c.u.metselaar (mr. -)erflater Lammert Warndersteeg 161742250239v
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens metselaar (mr. -)koper door niaar huisLammert Warndersteeg 16177725982v
PIETERS, FEITSE Fettje Pieters metselaar (mr. -)koper Lammert Warndersteeg 16177725982v
MENALDA, POPPE Poppe Menaldakoopmangeniaarde koper Lammert Warndersteeg 16177725982v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)geniaarde koper Lammert Warndersteeg 16177725982v
BEVA, TEUNIS Theunis Bevahuurder Lammert Warndersteeg 16177725982v
TEUNIS, BEITSKE Beitske Theunis huurder Lammert Warndersteeg 16177725982v
JANS, POTTE Potte Jans naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16177725982v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16177725982v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16177725982v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg 16177725982v
BEVA, DANIEL PAULUSwijlen Daniel Paulus Bevapannenboeterverkoper Lammert Warndersteeg 16177725982v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huisLammert Warndersteeg 181683241236r
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pieters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181683241236r
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Lantinghnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181683241236r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181683241236r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 181683241236r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 181683241236r
HANSES, SIETSKEwijlen Sydtske Hanses erflater Lammert Warndersteeg 181683241236r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Enskoper door niaar huisLammert Warndersteeg 181689242266r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters geniaarde koper Lammert Warndersteeg 181689242266r
MARCUS, ANTJE Antje Merkes geniaarde koper Lammert Warndersteeg 181689242266r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ensnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181689242266r
BANGA, AUKE JANS Aucke Jansen Banganaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181689242266r
KORNELIS, TOBIASwed. van Tobias Cornelis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 181689242266r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks verkoper Lammert Warndersteeg 181689242266r
DOEKES, MAAIKE Mayke Doekes verkoper Lammert Warndersteeg 181689242266r
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds koper woningLammert Warndersteeg 181730247363v
SIEMENS, SIEMENTJE Symontje Simons koper Lammert Warndersteeg 181730247363v
, DIRKhet pas gekochte huis van Dirk Huygens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181730247363v
BAKKER, AUKE JANSde weduwe van Auke Jans Backernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181730247363v
GERLOFS, JANde weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 181730247363v
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 181730247363v
FOEKES, BAUKEwijlen Bauke Foeckes verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 181730247363v
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
SWART, JAN HESSELS Jan Hessels Swartschipper (wijd-)verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
KLASES, GRIETJE Grietje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
JANS, OTTE Otte Jans schipper (oud -)koper huisLammert Warndersteeg 181769257100r
ADAMS, ELSKE Elske Adams koper Lammert Warndersteeg 181769257100r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181769257100r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181769257100r
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 181769257100r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntje Douwes verkoper Lammert Warndersteeg 181769257100r
GOSLINGS, ADAMwijlen Adam Goslings metselaarverkoper Lammert Warndersteeg 181769257100r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 181779259176r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levikoopman (joods -)huurder beneden Lammert Warndersteeg 181779259176r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds , c.u.huurder boven Lammert Warndersteeg 181779259176r
OLTHOF, GEERT Geert Olthofnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181779259176r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181779259176r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 181779259176r
JANS, POTTE Potte Jans schipperverkoper Lammert Warndersteeg 181779259176r
HOMMES, TIJS Tijs Hommes koopmankoper huisLammert Warndersteeg 181784261134r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijphuurder beneden (p.j.)Lammert Warndersteeg 181784261134r
HILLES, TJALLING Tjalling Hilles naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181784261134r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 181784261134r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Lammert Warndersteeg 181784261134r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 181784261134r
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruinswever en koopman (bont-)koper huisLammert Warndersteeg 181790263186v
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruinswever en koopman (bont-)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181790263186v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181790263186v
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurgens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 181790263186v
HOMMES, SIEDS Syds Hommes koopmanverkoper Lammert Warndersteeg 181790263186v
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens metselaarkoper huisLammert Warndersteeg 181799265136r
PIETERS, TETJE Tettie Pieters koper Lammert Warndersteeg 181799265136r
GERRITS, GERRITde weduwe van Gerrit Gerrits huurder (gedeeltelijk) Lammert Warndersteeg 181799265136r
BAKKER, KORNELIS Cornelis Bakkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181799265136r
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181799265136r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 181799265136r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 181799265136r
, HARMEN Harmen Winnekeskoopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 181799265136r
BRUINS, ANTONIUSde geabandonneerde boedel van Anthon Bruins , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 181799265136r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx koper kamerLanen ZZ159722839r
TEUNIS, SIETSKE Syts Thoenis koper Lanen ZZ159722839r
RIENKS, PIETERde verkopers Pieter Rinkes , c.u.naastligger ten zuiden Lanen ZZ159722839r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten noorden Lanen ZZ159722839r
RIENKS, PIETER Pieter Rinkes verkoper Lanen ZZ159722839r
HAIES, GEERTJE Geert Hayes verkoper Lanen ZZ159722839r
DIRKS, ANTJE Anne Diercx aanhandelaar huisLanen159722863r
FREERKS, KORNELISwijlen Cornelis Freercx aanhandelaar Lanen159722863r
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten zuiden Lanen159722863r
, TJEERDde erfgenamen van Tyaerdt smidnaastligger ten noorden Lanen159722863r
SJOERDS, WIERD Wierdt Siuerdts verwandelaar Lanen159722863r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dyrcx koper huisLanen159722869v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper Lanen159722869v
, JARICH Jarig slagernaastligger ten oosten Lanen159722869v
, ANTJE Ancke naastligger ten westen Lanen159722869v
, HESSELwijlen mr. Hessel naastligger ten westen Lanen159722869v
HERES, MARIA Mary Heeres verkoper Lanen159722869v
FOPPES, SIPKEwijlen Sipcke Foppes verkoper Lanen159722869v
LASES, HAIE Haaye Laesen koper q.q. huisLanen159822884r
LASES, TIETJE Tyte Laesen koper provisioneel Lanen159822884r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koper huis Lanen1599228145r
ANDRIES, SAAKJE Saack Andries koper Lanen1599228145r
MAAS, PIETER Pieter Maesnaastligger ten oosten Lanen1599228145r
, AAGJE Aegt naastligger ten westen ([staat: Aegt Pieters weduwe])Lanen1599228145r
, PIETERwijlen Pieter naastligger ten westen Lanen1599228145r
OEDSES, LIJSBET Lijsbeth Oedses verkoper Lanen1599228145r
SJOERDS, SCHELTEwijlen Schelte Syourdts verkoper Lanen1599228145r
BERENDS, BOKKE Bocke Baerns koper kamerLanen ZZ1601228244r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters koper Lanen ZZ1601228244r
, MINNE Minne smidnaastligger Lanen ZZ1601228244r
BERENDS, BOKKE Bocke Baerns naastligger ten zuiden Lanen ZZ1601228244r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten zuiden Lanen ZZ1601228244r
HAIES, SIEMEN Symon Hayes naastligger ten noorden Lanen ZZ1601228244r
KORNELIS, MINSE Mintse Cornelis verkoper Lanen ZZ1601228244r
HAIES, LIJSBET Lijsbeth Hayes verkoper Lanen ZZ1601228244r
IENSES, SIERK Sirck Jensis koper kamerLanen ZZ1602228293v
ANDRIES, GRIETJE Griet Andries koper Lanen ZZ1602228293v
JANS, PASSCHIERde erfgenamen van wijlen Paschier Janssen verpachter grond Lanen ZZ1602228293v
JANS, PASSCHIERkamer of huis van Paschier Janssen naastligger ten zuiden Lanen ZZ1602228293v
, JETSKE Jetske naastligger ten noorden ([staat: Jetske Claes Folckerts])Lanen ZZ1602228293v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Lanen ZZ1602228293v
WILLEMS, JAN Jan Willems schuitmakerverkoper Lanen ZZ1602228293v
, EELKJE Elck Volckers verkoper Lanen ZZ1602228293v
KAN, KLAAS mr. Claes Kanchirurgijnaanhandelaar grondpacht van 10-00-00 GGLanen ZZ1602228298v
, TRIJNTJEgrondpacht uit het huis van Trijnke Jarich eigenaar perceel ([staat: 10-00-00 GG])Lanen ZZ1602228298v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters schoenmakereigenaar perceel Lanen ZZ1602228298v
HANSES, JARICH Jarich Hansen , c.u.eerdere eigenaar Lanen ZZ1602228298v
JILLES, HANS Hans Jelis , c.u.eerdere eigenaar Lanen ZZ1602228298v
JARICHS, TRIJNTJE Trijntie Jarichs verwandelaar Lanen ZZ1602228298v
PIETERS, GERRIT Gerrits Pieters verwandelaar Lanen ZZ1602228298v
PIETERS, LUBBERT Lubbert Pieters verpachter grond Lanen NZ1604228385v
, HENDRIKde weduwe van Hendrick Kreftnaastligger ten oosten Lanen NZ1604228385v
GERRITS, FILIPPUS Philips Gerryts naastligger ten westen Lanen NZ1604228385v
RIPPERTS, MARTEN Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen NZ1604228385v
PIETERS, JELTJE Jelcke Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
RIPPERTS, MARTEN Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen NZ1604228385v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
RIPPERTS, MARTEN Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen NZ1604228385v
PIETERS, SIKKE Sicke Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
PIETERS, Syouck Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
ANDRIES, LEENDERT Lenert Andries verkoper q.q. Lanen NZ1604228385v
PIETERS, TRIJNTJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Trijn Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
SIKKES, PIETERwijlen Pieter Syckes erflater Lanen NZ1604228385v
AUKES, GRIETJEwijlen Griet Auckes erflater Lanen NZ1604228385v
KREEFT, HENDRIK Hendrick Kreeftnaastligger ten oosten* Lanen NZ1604228393r
SIKKES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Sickes metselaarverkoper Lanen NZ1604228393r
, JAN Jan Ruttenkoper finaal huisLanen1604228399v
JAKOBS, Syntien Jacobs koper finaal Lanen1604228399v
PIEBES, WOPKJE Wopcke Pybes bewoner Lanen1604228399v
RIENKS, PIETER Pieter Rinkes naastligger ten oosten Lanen1604228399v
REINERS, HANSals bewoner Hans Reyners naastligger ten westen Lanen1604228399v
GERRITS, GERRITde kamers van Gerryt Gerryts naastligger ten noorden Lanen1604228399v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts verkoper q.q. Lanen1604228399v
DOUWES, LISKJE Lisck Douwes verkoper Lanen1604228399v
SIBBELES, ALKEwijlen Alcke Sibbles verkoper Lanen1604228399v
WOPKES, BAUKJEwijlen Bauck Wopckes verkoper Lanen1604228399v
RIPPERTS, MARTEN Marten Rippers verkoper q.q. Lanen NZ1604228428v
SWIERS, JELTE Jeltke Sueers verkoper Lanen NZ1604228428v
SWIERS, JELTJE Jelle Sueers verkoper Lanen NZ1604228428v
RIPPERTS, MARTEN Marten Rippers verkoper q.q. Lanen NZ1604228428v
SWIERS, PIETERde andere de erfgenamen van wijlen Pieter Sueers metselaarverkoper Lanen NZ1604228428v
AUKES, GRIETJEwijlen Griet Auckes verkoper Lanen NZ1604228428v
KREEFT, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrick Kreeftnaastligger ten oosten Lanen1605228439v
FILIPPUS, FILIPPUS Philips Philips naastligger ten westen Lanen1605228439v
SWIERS, PIETER Pieter Sueers , c.u.metselaarverkoper Lanen1605228439v
JANS, JOHANNES Johannys Jans koper huisLanen NZ1605228444r
AARTS, CATHARINA Catelina Aerts koper Lanen NZ1605228444r
, de erfgenamen van wijlen Lyscke van Wedanaastligger ten oosten Lanen NZ1605228444r
HOTSES, TRIJNTJE Trijn Hotses naastligger ten westen Lanen NZ1605228444r
WILLEMS, Jennecken Willems verkoper Lanen NZ1605228444r
, PIETERwijlen Pieter van Achtverkoper Lanen NZ1605228444r
AGES, TRIJNTJE Trijn Agges koper kamerLanen ZZ1606228493v
NANNES, JANwijlen Jan Nannes koper Lanen ZZ1606228493v
REINERS, DOUWTJEde erfgenamen van wijlen Doutie Reyners verpachter grond Lanen ZZ1606228493v
GERRITS, DIRKsteeg naast Dirck Gerryts naastligger Lanen ZZ1606228493v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten zuiden Lanen ZZ1606228493v
JANS, BERBER Barber Jansen naastligger ten noorden Lanen ZZ1606228493v
SIEMENS, LUTSKE Luits Symons verkoper van 1/4 Lanen ZZ1606228493v
OUTGERS, REINERwijlen Reyner Outgers verkoper van 1/4 Lanen ZZ1606228493v
TJERKS, Royts Tierx verkoper van 1/4 Lanen ZZ1606228493v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Symons verkoper van 1/4 Lanen ZZ1606228493v
HARKES, JANKE Jantien Harckes verkoper van 1/4 Lanen ZZ1606228493v
REINERS, IEDE Yde Reyners verkoper van 1/4 Lanen ZZ1606228493v
HARMENS, JAN Jan Harmens scheepstimmermankoper kamerLanen ZZ1606228501r
MEINTES, ANTJE Anneke Meynts koper Lanen ZZ1606228501r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verpachter grond Lanen ZZ1606228501r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Lanen ZZ1606228501r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Lanen ZZ1606228501r
JETSES, SIERD Sieert Jetses brouwerverkoper Lanen ZZ1606228501r
ANDRIES, GRIETJE Griet Andries verkoper Lanen ZZ1606228501r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huis en schuurLanen ZZ1606228503v
GERRITS, JELTJE Jelcke Gerryts koper Lanen ZZ1606228503v
BERENDS, KORNELIS Neelcke Bernts verpachter grond Lanen ZZ1606228503v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftprotesteert vanwege een borgstelling Lanen ZZ1606228503v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten oosten Lanen ZZ1606228503v
, TJERKde erfgenamen van wijlen Tjerck tollenaarnaastligger ten westen Lanen ZZ1606228503v
KORNELIS, HANS Hants Cornelis verkoper q.q. Lanen ZZ1606228503v
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Lanen ZZ1606228503v
ALLES, LIEUWE Lyuwe Alles verkoper q.q. Lanen ZZ1606228503v
, JAKOB Jacob [niet ingevuld] verkoper q.q. Lanen ZZ1606228503v
LIEUWES, wijlen Wynnert Lieuwes verkoper Lanen ZZ1606228503v
SIEPTS, TRIJNTJEwijlen Trijnke Sybs verkoper Lanen ZZ1606228503v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper huisLanen NZ1606228517v
LOUISES, Madaleentien Lowys koper Lanen NZ1606228517v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Lanen NZ1606228517v
DOUWES, MINK Mynck Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Lanen NZ1606228517v
GRAAF, JAKOB WILLEMSde proclamant Jacob Willems de Graeff, c.u.naastligger ten oosten Lanen NZ1606228517v
KLASES, ALBERT Albert Claesen blokmakerverkoper Lanen NZ1606228517v
, LIJSBET Lijsbeth Maals verkoper Lanen NZ1606228517v
JANS, AGEde onmondige kinderen van Aage Jans koper door niaar 2/3 huis en ledige plaatsLanen ZZ161122940v
MATTEUS, GEERTJE Geertie Mathijsen koper door niaar Lanen ZZ161122940v
PIETERS, FRANS Frans Pieters van der Meersreidmakergeniaarde koper Lanen ZZ161122940v
SIKKES, WIETSKE Wytske Sickes geniaarde koper Lanen ZZ161122940v
, KORNELIS Cornelis houtzagernaastligger ten oosten Lanen ZZ161122940v
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes breier [staat: breyder]naastligger ten westen Lanen ZZ161122940v
JANS, ISAAK Isack Jans de Blauwer, voor zijn vier kinderenverkoper Lanen ZZ161122940v
MATTEUS, wijlen Stijntgie Mathijsen verkoper Lanen ZZ161122940v
HANSES, JOOST Joost Hansen de Blauwer, mede voor zichverkoper q.q. Lanen ZZ161122940v
HANSES, ANTJE Antke Hansen de Blauwerverkoper Lanen ZZ161122940v
HANSES, Lijsbetgie Hansen de Blauwerverkoper Lanen ZZ161122940v
SAPES, KLAAS Claes Saves bakkerverkoper Lanen ZZ161122940v
TEUNIS, GRIETJE Griet Thoenis koper kamerLanen NZ1612229108r
KLASES, WIEBRENwijlen Wybren Claes koper Lanen NZ1612229108r
BERENDS, BOKKE Bocko Barents , c.u.timmermannaastligger ten zuiden Lanen NZ1612229108r
HAIES, SIEMEN Simen Hayes naastligger ten noorden Lanen NZ1612229108r
BERENDS, BOKKE Bocko Barents timmermanverkoper Lanen NZ1612229108r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pyters verkoper Lanen NZ1612229108r
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes koper huisLanen NZ1614229210v
JANS, JELTJE Jelcke Jans koper Lanen NZ1614229210v
LEENDERTS, FILIPPUS Philips Lenerts protesteert vanwege een hypotheek Lanen NZ1614229210v
JANS, THOMAS Thomas Janssen naastligger ten oosten Lanen NZ1614229210v
JOCHEMS, JAN Jan Jochums Minnemansnaastligger ten westen Lanen NZ1614229210v
HOBBES, HENDRIKde kinderen van Hendrick Hobbes verkoper (met toestemming van het echtpaar)Lanen NZ1614229210v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijn Hendricks verkoper Lanen NZ1614229210v
GOSSES, DOEKE Doecke Gosses koper huisLanen NZ1615229263r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendricks koper Lanen NZ1615229263r
HESSELS, TJERKhet huis van het weeskind van Tyerck Hessels naastligger ten oosten Lanen NZ1615229263r
, JAN Jan Oliphiernaastligger ten westen Lanen NZ1615229263r
GERRITS, DIRKoud burgemeester Dirck Gerryts verkoper Lanen NZ1615229263r
, TJITSKE Tzyetske Oentckes? verkoper Lanen NZ1615229263r
BROERS, JELLE Jelle Breuticks koper huisLanen NZ1620230210r
POPPES, RINSKE Rinske Poppes koper Lanen NZ1620230210r
JANS, THOMASde brouwerij van Tomas Jans naastligger ten oosten Lanen NZ1620230210r
, RINSKEhuis en schuur van Reinsck naastligger ten westen Lanen NZ1620230210r
, JANwijlen Jan Minnemansnaastligger ten westen Lanen NZ1620230210r
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes verkoper Lanen NZ1620230210r
JANS, JELTJE Jeltye Jans Coraelverkoper Lanen NZ1620230210r
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts bewoner Lanen NZ1620230215v
LASES, HAIE Haye Laes eerdere bewoner Lanen NZ1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Lanen NZ1620230215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper Lanen NZ1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Lanen NZ1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Lanen NZ1620230215v
LASES, HAIEwijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Lanen NZ1620230215v
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts bewoner Lanen NZ1620230220v
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Lanen NZ1620230220v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems koper kamerLanen1623230357v
JAKOBS, SIEUWKE Syou Jacobs koper Lanen1623230357v
HETTINGA, TEUNIS Toenis Hettinganaastligger ten zuiden Lanen1623230357v
, BOUWE Bouue Luytyes naastligger ten noorden Lanen1623230357v
BAUKES, SCHELTE Schelte Bauckes verkoper Lanen1623230357v
BEITSES, TRIJNTJE Trijn Betses verkoper Lanen1623230357v
DOUWES, IETJE Yte Douues naastligger ten oosten Lanen NZ1624230374v
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers* naastligger ten westen Lanen NZ1624230374v
PIERS, JELTJE Jel Piers , voor zich en haar kinderenverkoper Lanen NZ1624230374v
RIENKS, IEKEwijlen Yke Riencks verkoper Lanen NZ1624230374v
DOUWES, IETE Yte Douues naastligger ten oosten Lanen NZ1624230386r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers naastligger ten westen Lanen NZ1624230386r
, KLAAS Claes de Waelnaastligger ten oosten Lanen NZ162823251r
DOUWES, IETE Yte Douwes , c.fr.naastligger ten westen Lanen NZ162823251r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arian Schaftnaastligger ten noorden Lanen NZ162823251r
HERES, JAKOB Jacob Heris verkoper Lanen NZ162823251r
JURJENS, ENNE Enne Jurians verkoper q.q. Lanen NZ162823251r
HERES, AUKEde nagelaten weeskinderen van wijlen Aucke Heris verkoper Lanen NZ162823251r
HERES, ANDRIESde dochter van wijlen Andries Heris verkoper Lanen NZ162823251r
, KLAAS Claes de Waelnaastligger ten oosten Lanen NZ162823257v
DOUWES, IETE Yte Douwes , c.fr.naastligger ten westen Lanen NZ162823257v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arian Schaftnaastligger ten noorden Lanen NZ162823257v
TEEKES, LUTSKE Lutscke Taeckes koper huis en stede met een kleine plaats daarachterLanen NZ162923293v
ROMMERTS, PIETERwijlen Pieter Rommerts koper Lanen NZ162923293v
JOOSTES, LOUISde weeskinderen van Louys Joosten naastligger ten oosten Lanen NZ162923293v
VLASBLOEM, HESSEL JANS Hessel Jans Vlasbloemverkoper Lanen NZ162923293v
JOOSTES, JANKE Janneke Joosten verkoper Lanen NZ162923293v
JANS, PIETER Pieter Jans Groenlandtkoper end huis achter het huis van Isbrant AlgersLanen NZ1630232133r
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues koper Lanen NZ1630232133r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks koper Lanen NZ1630232133r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers verpachter grond Lanen NZ1630232133r
, ANNE Anne naastligger ten oosten ([staat: Workummer Anne])Lanen NZ1630232133r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmakernaastligger ten westen Lanen NZ1630232133r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers naastligger ten noorden Lanen NZ1630232133r
DOUWES, JETSE Jettie Douues verkoper Lanen NZ1630232133r
DOUWES, GERRIT Gerryt Douues verkoper Lanen NZ1630232133r
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts , c.u.koper huisLanen NZ1630232146v
HOTSES, TRIJNTJE Trijn Hotses verpachter grond Lanen NZ1630232146v
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dircks naastligger ten westen Lanen NZ1630232146v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten noorden Lanen NZ1630232146v
JAKOBS, FOEKJE Foeckien Jacobs verkoper Lanen NZ1630232146v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen koper dwarskamer met tuin en loods met daarachter een ledige plaatsLanen ZZ1630232162r
KLASES, ANSKJE Ansck Clases koper Lanen ZZ1630232162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u.naastligger ten oosten Lanen ZZ1630232162r
JANS, AGNIETJE Agniet Jans naastligger ten westen Lanen ZZ1630232162r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses naastligger ten noorden Lanen ZZ1630232162r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses , voor zich en haar kinderenverkoper Lanen ZZ1630232162r
HENDRIKS, KORNELISwijlen Cornelis Hendricks verkoper Lanen ZZ1630232162r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses verkoper Lanen ZZ1630232162r
SIMKES, SIMKE Simcke Simckes verkoper Lanen ZZ1630232162r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses koper huisLanen ZZ1635233167r
, BAUKE Bauck Lammerdts naastligger ten oosten Lanen ZZ1635233167r
FRANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Franses naastligger ten zuiden Lanen ZZ1635233167r
, ALBERT Albert bakkernaastligger ten westen Lanen ZZ1635233167r
KREEFT, HENDRIK KORNELIS Hendrick Cornelis Creeftverkoper Lanen ZZ1635233167r
KREEFT, ANNE KORNELIS Anne Cornelis Creeftverkoper Lanen ZZ1635233167r
DIRKS, ELING Elingh Dirckx verkoper Lanen ZZ1635233167r
FRIESES, SIEDS Sydts Frieses , althans innocentverkoper Lanen ZZ1635233167r
WOPKES, EEBE Ebbe Wopckes bewoner Lanen OZ163923476v
BANGA, TJEERD Tiaardt Bangaverkoper q.q. Lanen OZ163923476v
WILLEMS, JAN Jan Willems , voor zich en zijn kinderenverkoper Lanen OZ163923476v
SJOERDS, JANKE Jantien Sioerdts verkoper Lanen OZ163923476v
REINERS, JAN Jan Reyners koper huisLanen NZ164223528v
GREULTS, ROMKEhet huis van wijlen Romke Greolts naastligger ten oosten Lanen NZ164223528v
JANS, PIETERwijlen Piter Jansen Cliffoetnaastligger ten westen Lanen NZ164223528v
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Lanen NZ164223528v
ATES, PIETER Piter Ates bakkerverkoper Lanen NZ164223528v
EELKES, DIRK Durck Eelckes koper kamerLanen NZ1644235136r
RUURDS, LEENTJE Leentie Ruierdts koper Lanen NZ1644235136r
, HAANTJE Haentie Lamckemanaastligger ten zuiden Lanen NZ1644235136r
HETTINGA, IDSERT de hof van Idsert Hettinganaastligger ten westen Lanen NZ1644235136r
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen verkoper Lanen NZ1644235136r
ANNES, JELTJE Jeltie Annes verkoper Lanen NZ1644235136r
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrickie Hendrix koper 1/4 huisLanen1657237124v
DOUWES, EEDEwijlen Ede Douwes koper Lanen1657237124v
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrickie Hendrix huurder Lanen1657237124v
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Heynsverkoper Lanen1657237124v
HEINS, KORNELIS JOOSTESdr. Cornelis Joostes Heinskoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Lanen NZ165923813r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heinskoper Lanen NZ165923813r
MOOI, WIEBE PIETERS Wybe Pytters Moywijnkoperkoper Lanen NZ165923813r
BEIMA, burgerhopman Beyma, c.u.eigenaar van een gedeelte Lanen NZ165923813r
DIRKS, JETSKE Jetske Dircx huurder Lanen NZ165923813r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKSde erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandtssecretaris van de boelgoederenverkoper Lanen NZ165923813r
FONTEIN, FILIPPUS Philips Fontaine, de jongekoopmankoper 1/2 huisLanen ZZ1661238101v
SIETSES, HAIE Haye Sytses naastligger ten noorden Lanen ZZ1661238101v
THOMAS, KORNELIS Cornelis Thomas , c.u.verkoper Lanen ZZ1661238101v
JANS, LIEUWE Lyuve Jansen Fligerkoper 3/4 huisLanen NZ1663238173v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten oosten Lanen NZ1663238173v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten zuiden Lanen NZ1663238173v
JOUKES, JANKE Jancke Jouckes naastligger ten noorden Lanen NZ1663238173v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits verkoper Lanen NZ1663238173v
PIETERS, DOUWE Douue Pyters verkoper Lanen NZ1663238173v
HAIES, LIEUWE Liuve Hayes verkoper Lanen NZ1663238173v
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper 1/2 huisLanen ZZ1663238177r
FONTEIN, FILIPPUS Philips de la Fonteyn, de jongeeigenaar van 1/2 Lanen ZZ1663238177r
JANS, JOB Jop Jansen zeilmakernaastligger ten oosten Lanen ZZ1663238177r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braamnaastligger ten zuiden Lanen ZZ1663238177r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSgemeensman Dirck Sybrens Longerhounaastligger ten westen Lanen ZZ1663238177r
SIETSES, HAIE Haye Sytses naastligger ten noorden Lanen ZZ1663238177r
HANSES, LIEUWKJE Leuck Hanses verkoper Lanen ZZ1663238177r
FOLKERTS, WILLEMwijlen Willem Folckerts verkoper Lanen ZZ1663238177r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks verkoper Lanen ZZ1663238177r
HANSES, LISKJE Lisk Hanses verkoper Lanen ZZ1663238177r
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper 1/2 huisLanen ZZ166523930r
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs koper Lanen ZZ166523930r
JANS, JOB Job Jans zeilmakernaastligger ten oosten Lanen ZZ166523930r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braamnaastligger ten zuiden Lanen ZZ166523930r
LONGERHOUW, de weduwe van de gemeensman Longerhouwnaastligger ten westen Lanen ZZ166523930r
SIETSES, HAIE Haye Sytses naastligger ten noorden Lanen ZZ166523930r
FONTEIN, FILIPPUS Philips de la Fontein, de jongeverkoper Lanen ZZ166523930r
HETTINGA, ANTONIUS Anthonius van Hettingakoper 2/3 huisLanen1668239149r
HOITEMA, HECTOR Hector van Hoytemakoper Lanen1668239149r
HETTINGA, ANTONIUS Anthonius van Hettingaeigenaar van 1/6 Lanen1668239149r
HOITEMA, HECTOR Hector van Hoytemaeigenaar van 1/6 Lanen1668239149r
JELLES, IEPKE Ypke Jelles naastligger ten oosten Lanen1668239149r
DOOITSES, SJOUKJE Siouckien Doytses naastligger ten zuiden Lanen1668239149r
HENDRIKS, IENSE Ynse Hendrix naastligger ten noorden Lanen1668239149r
HETTINGA, ANTONIUS Anthonius van Hettingaverkoper van 1/3 Lanen1668239149r
ABRAHAMS, MARIA Marytie Abrahams verkoper Lanen1668239149r
HETTINGA, SIEBREN Sybrandt van Hettingaverkoper van 1/3 Lanen1668239149r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper twee kamersLanen167224093r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynswijnkoperkoper Lanen167224093r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Lanen167224093r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Lanen167224093r
JANS, JANde kamer van wijlen Jan Jansen timmermannaastligger ten zuiden Lanen167224093r
, JELLEde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius, c.soc.naastligger ten westen Lanen167224093r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynsnaastligger ten noorden Lanen167224093r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynsnaastligger ten noorden Lanen167224093r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper Lanen167224093r
LIEUWES, SJOERDJE Sjoertie Lieuwes koper provisioneel huisLanen ZZ168024123ra
GRAAF, LEENDERT Lenert Graeffbewoner woning 1 Lanen ZZ168024123ra
HESSELS, OUTGER Outger Hessels bewoner woning 2 Lanen ZZ168024123ra
JANS, IEKE Eecke Jans kleermakernaastligger ten oosten Lanen ZZ168024123ra
ALBERTS, GRIETJE Grietie Alberts naastligger ten zuiden Lanen ZZ168024123ra
JANS, HANS Hans Jansen rogstorternaastligger ten westen Lanen ZZ168024123ra
, IENSE Ynse Ieetes koopmanverkoper q.q. Lanen ZZ168024123ra
OENES, HEINde nagelaten kinderen van wijlen Hein Oenes verkoper Lanen ZZ168024123ra
JANS, TIJS Tijs Jansen , c.u.koperslager (mr. -)koper tuintie met een somerhuisLanen NZ1717245302v
HARTMANS, JAN Jan Hartmans naastligger ten oosten Lanen NZ1717245302v
GERBENS, AUKEhet gorthuis van Aucke Gerbens naastligger ten westen Lanen NZ1717245302v
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts , c.u.verkoper Lanen NZ1717245302v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/16 woning ([voor de drie percelen in deze akte])Lanen171824633r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u.verkoper Lanen171824633r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/4 woning ([voor de drie percelen in deze akte])Lanen171824633v
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donkerverkoper Lanen171824633v
HOMAN, burgervaandrig Homansverkoper Lanen171824633v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoper kamerLanen NZ1738249278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijlkoper Lanen NZ1738249278r
JANS, PIETJEwijlen Pytje Jans voormalig bewoner Lanen NZ1738249278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten oosten Lanen NZ1738249278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijlnaastligger ten oosten Lanen NZ1738249278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten zuiden Lanen NZ1738249278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijlnaastligger ten zuiden Lanen NZ1738249278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten noorden Lanen NZ1738249278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijlnaastligger ten noorden Lanen NZ1738249278r
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts verkoper van 1/3 Lanen NZ1738249278r
JANS, DIRK Dirk Jansen winkelierverkoper van 1/3 Lanen NZ1738249278r
GERRITS, KLAAS Claas Gerryts schipper en winkelier (trek-)verkoper van 1/3 en Lanen NZ1738249278r
GERRITS, JAN Jan Gerryts verkoper van 1/3 Lanen NZ1738249278r
JANS, PIETJEwijlen Pytje Jans erflater Lanen NZ1738249278r
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fonteinmedicinae doctorkoper huisLanen1765256112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fonteinnaastligger ten oosten Lanen1765256112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fonteinnaastligger ten westen Lanen1765256112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fonteinnaastligger ten noorden Lanen1765256112r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten oosten Lanen NZ1782260315v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldanaastligger ten oosten Lanen NZ1782260315v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten noorden Lanen NZ1782260315v
LEENDERTS, EVERThuis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Lanen NZ1782260315v
LEENDERTS, GERRIThuisman Gerryt Leenderts verkoper q.q. Lanen NZ1782260315v
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
EVERTS, JANwijlen Jan Everts erflater Lanen NZ1782260315v
DOEKES, JELTJEwijlen Jeltje Doekes erflater Lanen NZ1782260315v
RIENKS, IEKE Eecke Riens koper huisLanen 11603228355v
PIERS, JELTJE Jelcke Pyers koper Lanen 11603228355v
WIEBES, LOLKE Lolcke Wybes glasmakernaastligger ten oosten Lanen 11603228355v
FORTUIN, JILLES Jelis Fortuinchirurgijnnaastligger ten westen Lanen 11603228355v
PIERS, PIER Pyer Pyers kuiperverkoper Lanen 11603228355v
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters verkoper Lanen 11603228355v
DOEDES, KLAAS Claes Doedes schilder (mr. -)koper huis (bij decreet verkregen)Lanen 11644235143r
WIEBES, JANKE Jantien Wybes koper Lanen 11644235143r
, HIBBEde erfgenamen van wijlen Hibbe Uustes naastligger ten oosten Lanen 11644235143r
KLASES, ANDRIES Andrys Claessen naastligger ten westen Lanen 11644235143r
FRANSES, JAN Jan Fransen verkoper Lanen 11644235143r
HAIES, RIKSTJE Rigst Hayes verkoper Lanen 11644235143r
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkensbrouwerkoper door niaar 1/2 huisLanen 11728247115r
DOUWES, KLAASde kinderen van Claes Douwes eigenaar van 1/2 Lanen 11728247115r
MINSES, PIETER Pyter Minses varenspersoongeniaarde koper Lanen 11728247115r
KORNELIS, ANTJE Antje Cornelis geniaarde koper Lanen 11728247115r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pyters naastligger ten oosten Lanen 11728247115r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopmannaastligger ten westen Lanen 11728247115r
IEPES, OBBE Obbe Ypes* hoedenmakernaastligger ten noorden Lanen 11728247115r
WIJNSMA, STIJNTJE Stijntje Winsma, meerderjarig vrijsterverkoper van 1/3 Lanen 11728247115r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsmaverkoper van 1/3 Lanen 11728247115r
MENALDA, SIKKE Sicko Menaldaverkoper van 1/3 Lanen 11728247115r
WIJNSMA, GEERTJE Geertje Winsma, ongehuwde vrijsterverkoper van 1/3 Lanen 11728247115r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums koper huisLanen 1173124831v
KORNELIS, FOKELTJE Fokeltje Cornelis koper Lanen 1173124831v
JOCHEMS, JAKOBde koper Jacob Jochums huurder (p.j.)Lanen 1173124831v
KORNELIS, FOKELTJE Fokeltje Cornelis huurder Lanen 1173124831v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pyters naastligger ten oosten Lanen 1173124831v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopmannaastligger ten westen Lanen 1173124831v
IEPES, OBBE Obbe Ypes* hoedenmakernaastligger ten noorden Lanen 1173124831v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses Falkensverkoper van 1/2 Lanen 1173124831v
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersmaschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper van 1/2 Lanen 1173124831v
KLASES, ANTJE Antje Claeses Falkensverkoper van 1/2 Lanen 1173124831v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 1173124831v
HUBERTS, SINT Cent Huyberts aanhandelaar huis daer het Blauwe Kruys althans uuthanghtLanen 2het Blauwe Kruis1606228471v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners aanhandelaar Lanen 21606228471v
KONINGS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Koningsverpachter grond Lanen 21606228471v
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten oosten Lanen 21606228471v
LIEUWES, WIJNAND Wynert Lieuwes naastligger ten westen Lanen 21606228471v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts verwandelaar Lanen 21606228471v
ZWOLLE, JAN Jan van Swolkoper 1/2 huisLanen 21656237101r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredakoper Lanen 21656237101r
MEINTES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Meintes naastligger ten oosten Lanen 21656237101r
HUBERTS, SINTde erfgenamen van wijlen Sent Huyberts verkoper Lanen 21656237101r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Lanen 21656237101r
MEINTES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douue Meintes naastligger ten oosten Lanen 21656237265v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Lanen 21656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Lanen 21656237265v
SINTS, HUBERTwijlen Huybert Sents verkoper Lanen 21656237265v
HOITES, HOITEoud burgerhopman Hoyte Hoytes verkoper q.q. Lanen 21656237265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Lanen 21656237265v
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Lanen 21656237265v
SINTS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Sents verkoper Lanen 21656237265v
HUBERTS, SINTwijlen oude burgemeester Sent Huyberts erflater Lanen 21656237265v
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Lanen 21656237265v
BROUWER, KLAAS JANS Claes Jansen Brouwerhavenmeester en koopman (oud -)koper huisLanen 21690242309r
, THOMAS Thomas Winkelaerbode (koopmans-)naastligger ten oosten Lanen 21690242309r
SIEBES, JELLE Jelle Sybes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 21690242309r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Lanen 21690242309r
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar (gezworen -)verkoper q.q. Lanen 21690242309r
JANS, BROER Broer Jans zeilmakerverkoper q.q. Lanen 21690242309r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Lanen 21690242309r
KOOLHART, PIETER HIELKESwijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhartverkoper Lanen 21690242309r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeeckkoper huisLanen 21691242370r
SLOTERDIJK, burgerhopman Sloterdijcknaastligger ten oosten Lanen 21691242370r
SIEBES, JELLE Jelle Sybes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 21691242370r
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)huurder voor 6 jaren Lanen 21691242370r
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.brouwerverkoper Lanen 21691242370r
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)koper huisLanen 21698243331r
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tieerd Slooterdieknaastligger ten oosten Lanen 21698243331r
SIEBES, JELKE Jelke Sybes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 21698243331r
IJSENBEEK, ANTJE JANSde erfgenamen van wijlen Antie Jans IJsenbeekverkoper Lanen 21698243331r
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks bakker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 2175625441r
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)koper van 1/2 Lanen 2175625441r
BONNES, ANDELE Andle Bonnes , c.u.huurder Lanen 2175625441r
KORNELIS, ROBIJN Robijn Cornelis* sleefmakernaastligger ten oosten Lanen 2175625441r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 2175625441r
BROERS, SARA Saera Broers verkoper Lanen 2175625441r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper Lanen 2175625441r
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Lanen 2175625441r
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrens Hengstkoopmanverkoper Lanen 2175625441r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper 1/2 huisLanen 21759254193v
JARICHS, WIEGER Wieger Jarigs , c.u.huurder Lanen 21759254193v
KORNELIS, ROBIJN Robijn Cornelis naastligger ten oosten Lanen 21759254193v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 21759254193v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 21759254193v
KUIPER, KLAAS vrijgezel Klaas Kuiperbakkerkoper huisLanen 21759254231v
, FOPPE Foppe huurder Lanen 21759254231v
KORNELIS, ROBIJN Robijn Cornelis* sleefmakernaastligger ten oosten Lanen 21759254231v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 21759254231v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Lanen 21759254231v
BROERS, JAN Jan Broers koper van 1/3 huis en bakkerijLanen 217852614va
BROERS, WIEBREN Wybren Broers koper van 1/3 Lanen 217852614va
HERES, WIEBREN Wybren Heeres koper van 1/3 Lanen 217852614va
RUITER, IEDE Yede de Ruiterbakker (mr. -)eerdere bewoner Lanen 217852614va
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks naastligger ten oosten Lanen 217852614va
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffnaastligger ten zuiden Lanen 217852614va
HERES, JETSKE Jetske Heeres , voor haar minderjarige kinderenverkoper Lanen 217852614va
KUIPER, wijlen Claas Cuiperbakker (mr. -)verkoper Lanen 217852614va
JANS, BEREND Berend Jans kraamopzetterkoper huis en bakkerijLanen 21787262209v
LINT, CATHARINA Catharina van Lintkoper Lanen 21787262209v
HAAS, SIEMEN Simon de Haas, c.u.huurder Lanen 21787262209v
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks naastligger ten oosten Lanen 21787262209v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten zuiden Lanen 21787262209v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
BROERS, JAN Jan Broers timmermanverkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
HERES, WIEBREN Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens koper huisLanen 21799265131r
SCHONENBURG, GEERTRUIDA Geertruid Schonenbergkoper Lanen 21799265131r
DOUWES, ATSE Atse Douwes huurder achterste deel Lanen 21799265131r
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks naastligger ten oosten Lanen 21799265131r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten zuiden Lanen 21799265131r
STEFANUS, TEEKE Take Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Lanen 21799265131r
, CATHARINAde geabandonneerde boedel van Catie van Lindtverkoper Lanen 21799265131r
JANS, BERENDwijlen Beernt Jans verkoper Lanen 21799265131r
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeelkoper 1/4 grondpacht van 0-06-00 CG ([koopsom niet vermeld])Lanen 3159722863v
JANS, SIEMENgrondpacht uit het huis van Symon Jansen eigenaar perceel Lanen 3159722863v
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie Lanen 3159722863v
FOLKERTS, GRIETJEzijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie Lanen 3159722863v
SJOERDS, HOUKE Holle Syoerdts , broeder van de koperverkoper Lanen 3159722863v
WIEBES, LOLKE Lolcke Wybes koper 1/3 huisLanen 31603228356r
DIRKS, BERBER Barber Dierx koper Lanen 31603228356r
, DJOERD Duyrt kleermaker [staat: schroor]bewoner Lanen 31603228356r
FOLKERTS, KLAAS Claes Folckerts verpachter grond ([voor 1/3])Lanen 31603228356r
GATSES, HERE Heere Gaatzes naastligger ten oosten Lanen 31603228356r
PIERS, PIER Pyer Pyers naastligger ten westen Lanen 31603228356r
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters naastligger ten westen Lanen 31603228356r
PIERS, PIER Pyer Pyers verkoper Lanen 31603228356r
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters verkoper Lanen 31603228356r
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercks koper huisLanen 31612229103r
DIRKS, RINSKE Rinske Dircks koper Lanen 31612229103r
SJOERDS, OUTGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Alger Sjoerds verpachter grond Lanen 31612229103r
GATSES, HERE Hero Gaties naastligger ten oosten Lanen 31612229103r
RIENKS, Eeckel Riencks naastligger ten westen Lanen 31612229103r
RIENKS, SIEGER Seger Riencks kistmakerverkoper Lanen 31612229103r
, SWAANTJE Swaen Claeyse verkoper Lanen 31612229103r
JANS, DIRK Dirck Jansen , zoon van de verkopersekoper door niaar huisLanen 31613229127v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters geniaarde koper Lanen 31613229127v
JURJENS, HILTJE Hill Jurgiens geniaarde koper Lanen 31613229127v
, OUTGERde weduwe van wijlen Alger kleermaker [staat: schroor]verpachter grond Lanen 31613229127v
GATSES, HERE Hero Gatses naastligger ten oosten Lanen 31613229127v
RIENKS, Eecker Riencx timmermannaastligger ten westen Lanen 31613229127v
TJERKS, JAKOB Jacob Tziercks verkoper Lanen 31613229127v
DIRKS, RINSKE Rins Dircx verkoper Lanen 31613229127v
HIDDES, HIDDE Hidde Hiddes koper huisLanen 31621230273r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters verpachter grond Lanen 31621230273r
JANS, THOMAS Tomas Jansen brouwernaastligger ten oosten Lanen 31621230273r
, RINSKEhuis en schuur van Reinsck naastligger ten westen Lanen 31621230273r
, JAN Jan Minnemannaastligger ten westen Lanen 31621230273r
BROERS, JELLE Jelle Breuticks verkoper Lanen 31621230273r
POPPES, RINSKE Rinske Poppes verkoper Lanen 31621230273r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrand Isbrandts schipper (groot-)koper huis of woningLanen 3165523718r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3165523718r
DOEDES, KLAAS Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3165523718r
EEDES, HIBBEde weduwe van Hibbe Edes verkoper van 1/2 Lanen 3165523718r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Clijffoetverkoper q.q. van 1/2 Lanen 3165523718r
JANS, MINNE Minne Jansen koper huis of woningLanen 3166023871r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens koper Lanen 3166023871r
BREDA, THOMAS JANS Tomes Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3166023871r
DOEDES, KLAAShet voormalige huis van Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3166023871r
ARJENS, GABE Gabbe Ariens verkoper Lanen 3166023871r
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels verkoper Lanen 3166023871r
BOUWES, ANNE Anne Buwes koper van 1/2 huisLanen 316652399r
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar (mr. -)koper van 1/2 Lanen 316652399r
BREDA, THOMAS JANS Tomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 316652399r
DOEDES, KLAAShet huis van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 316652399r
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper Lanen 316652399r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens verkoper Lanen 316652399r
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar (mr. -)koper 1/2 woningLanen 3167124067v
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Lanen 3167124067v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3167124067v
DOEDES, KLAAShet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3167124067v
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslagerverkoper Lanen 3167124067v
SAKES, STOFFEL Stoffel Saeckes , c.u.koper woningLanen 3167224080v
BREDA, THOMAS JANSde weduwe van Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3167224080v
DOEDES, KLAAShet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3167224080v
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Lanen 3167224080v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper kamer of woningLanen 3168424252r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper Lanen 3168424252r
SPANNENBURG, JOHANNES Joannes Spannenburgbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Lanen 3168424252r
DOEDES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3168424252r
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses verkoper Lanen 3168424252r
SAKES, STOFFELwijlen Stoffel Saeckes verkoper Lanen 3168424252r
KORNELIS, EDSE AEdse Cornelis bootsgezelkoper kamer (toe te betalen aan Jacob Hiddes en Trientie Harmens)Lanen 31685242104r
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems koper Lanen 31685242104r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburgbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Lanen 31685242104r
DOUWES, KLAASde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Douwes naastligger ten westen Lanen 31685242104r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)verkoper Lanen 31685242104r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper Lanen 31685242104r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pieters kleermaker (mr. -)koper woningLanen 31697243264v
HIDDES, HITJE Hidtie Hiddes koper Lanen 31697243264v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollandernaastligger ten oosten Lanen 31697243264v
WIJNSMA, oud burgemeester Wijnsma, c.s.naastligger ten westen Lanen 31697243264v
PIETERS, FRANS Frans Pieters verkoper Lanen 31697243264v
WILLEMS, IESKJE Jiskjen Willems verkoper Lanen 31697243264v
JORIS, BEREND Beern Joris koper woningLanen 31703244225r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Lanen 31703244225r
HOLLANDER, ULBE KORNELIShet huis van wijlen Ulbe Cornelis Hollandernaastligger ten oosten Lanen 31703244225r
ARENDS, RINNERTde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Rinnert Aernts Wynsma, c.soc.naastligger ten westen Lanen 31703244225r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 31703244225r
HIDDES, HITJE Hidtie Hiddes verkoper Lanen 31703244225r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)koper huisLanen 3174025086r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 3174025086r
SIKKES, DOEDEde weduwe van Doede Sikkes [staat: Sierks] naastligger ten oosten Lanen 3174025086r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schuitvoerdernaastligger ten westen Lanen 3174025086r
IEPES, OBBE Obbe Ypes [staat: Hendriks] hoedenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 3174025086r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters verkoper Lanen 3174025086r
JORIS, BERENDwijlen Beernt Joris verkoper Lanen 3174025086r
BAUKES, FREERK Freerk Baukes scheepstimmermankoper huisLanen 3178326147v
SIEBRENS, BEITSKE Beitske Sybrens koper Lanen 3178326147v
, ANDRIES Andries Jamezonhuurder Lanen 3178326147v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meynaastligger ten oosten Lanen 3178326147v
, WIEBEde weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3178326147v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten noorden Lanen 3178326147v
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringaverkoper Lanen 3178326147v
KLEIN, AMALIA Amelia Kleinverkoper Lanen 3178326147v
GALEMA, JAN Jan Galamakoper huisLanen 31805267123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijkkoper Lanen 31805267123r
VEEN, MINNE Minne van der Veennaastligger ten oosten Lanen 31805267123r
, WIEBEde weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 31805267123r
GALEMA, JAN Jan Galamanaastligger ten noorden Lanen 31805267123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijknaastligger ten noorden Lanen 31805267123r
MEILES, HERE Heere Meyles verkoper Lanen 31805267123r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes koper door niaar huisLanen 4163823462r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks geniaarde koper Lanen 4163823462r
TEEKELES, JANKE Jantie Taeckles naastligger ten oosten Lanen 4163823462r
MEINTES, DOUWEde koper Douwe Meyntes naastligger ten zuiden Lanen 4163823462r
HUBERTS, SINToud burgemeester Cent Huiberts naastligger ten westen Lanen 4163823462r
BOKKES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Kornelis Bockes verkoper Lanen 4163823462r
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs , c.u.koper huisLanen 41710245129v
OFFES, SJOERD Sioerd Offkes naastligger ten oosten Lanen 41710245129v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis schoolmeesternaastligger ten zuiden Lanen 41710245129v
HOITES, HOITE Hoite Hoites naastligger ten westen Lanen 41710245129v
SLOTERDIJK, WIEBREN dr. Wibrandus Sloterdijkpastorverkoper Lanen 41710245129v
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkkoopmanverkoper Lanen 41710245129v
MARTENS, BAUKE Bauke Martens schoenmakerkoper huisLanen 41736249139v
STEFFENS, AUKJE Aukien Steffens koper Lanen 41736249139v
SIEBRENS, WIEBE Wybe Sybrants bakkernaastligger ten oosten Lanen 41736249139v
HOITES, HOITEde erfgenamen van wijlen Hoyte Hoytes naastligger ten westen Lanen 41736249139v
KORNELIS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Cornelis schoolmeesternaastligger ten zuiden Lanen 41736249139v
JANS, DIRK Dirk Jansen smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Lanen 41736249139v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Lanen 41736249139v
OUTGERS, WIETSKEwijlen Wytske Outgers verkoper Lanen 41736249139v
SAPES, SIERKwijlen Sierk Sapes scheepstimmermanverkoper Lanen 41736249139v
KORNELIS, ROBIJN Robijn Corneelis sleefmaker (mr. -)koper huisLanen 41751252122r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dirks koper Lanen 41751252122r
BAKKER, WIEBE SIEBRENSde weduwe van Wybe Sybrands Backernaastligger ten oosten Lanen 41751252122r
BONTEKOE, de weduwe van vroedsman Bontekoenaastligger ten zuiden Lanen 41751252122r
HOITES, HOITEde erfgenamen van wijlen Hoite Hoites naastligger ten westen Lanen 41751252122r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens schoenmaker (mr. -)verkoper Lanen 41751252122r
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks scheepstimmermankoper door niaar huisLanen 4178326153v
JANS, SIPKE Sipke Jans geniaarde koper Lanen 4178326153v
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galemageniaarde koper Lanen 4178326153v
GROOT, IEDE de weduwe van Yede de Grootnaastligger ten oosten Lanen 4178326153v
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks naastligger ten zuiden Lanen 4178326153v
KUIPER, KLAAS Klaas Kuipernaastligger ten westen Lanen 4178326153v
KORNELIS, ROBIJN Robijn Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Lanen 4178326153v
OEGES, SASKER Sasker Oeges loods Koningsmarinekoper huisLanen 41808268166v
EVERTS, MINKE Minke Everts koper Lanen 41808268166v
WALINGS, RIENK Rients Walings huurder Lanen 41808268166v
GROOT, REINER Reinder de Grootnaastligger ten oosten Lanen 41808268166v
LON, TOBIA de weduwe van Tobia de Lonnaastligger ten zuiden Lanen 41808268166v
, JAKOB Jacob van Germennaastligger ten westen Lanen 41808268166v
LON, TOBIA Tobia de Lonverkoper Lanen 41808268166v
GROOT, SIEMEN wijlen Symon H. de Grootverkoper Lanen 41808268166v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)koper huisLanen 5169324372r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Groenwoltnaastligger ten noorden Lanen 5169324372r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannis Spannenburg, mede als voogd van hun kinderenbode Admiraliteit in Friesland (ordinaris -)verkoper Lanen 5169324372r
TJEBBES, AUKJEwijlen Auckjen Tjebbes verkoper Lanen 5169324372r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes kousenverkoper [staat: hoosverkoper]koper huisLanen 5170024474v
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits koper Lanen 5170024474v
BREMERMAN, AUKE Aucke Bremerman, q.q.huurder Lanen 5170024474v
, JOHANNES Johannis naastligger ten westen Lanen 5170024474v
GROENEWOUD, THOMAS Tomas Groenwoltnaastligger ten noorden Lanen 5170024474v
JAGER, JOHANNA Johanna de Jagerverkoper Lanen 5170024474v
, wijlen luitenant Westereenenverkoper Lanen 5170024474v
REINALDA, D. D. Reynaldakoper provisioneel huisLanen 51700244348r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Groenewoltnaastligger ten noorden Lanen 51700244348r
BREMERMAN, AUKE Aucke Bremermanverkoper q.q. Lanen 51700244348r
STAVAST, JAN Jan Stavastverkoper Lanen 51700244348r
STAVAST, MARIA Maria Stavastverkoper Lanen 51700244348r
STAVAST, KLAAS wijlen Claes Stavasterflater Lanen 51700244348r
OOSTERBAAN, PIETER REINS Pieter Reins Oosterbaanschoolmeesterkoper huisLanen 51747251185r
HANSES, ANTJE Antie Hanzes koper Lanen 51747251185r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten westen Lanen 51747251185r
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes naastligger ten noorden Lanen 51747251185r
PIETERS, PIETJE Pietje Pyters verkoper Lanen 51747251185r
SIKKES, DOEDEwijlen Doede Sikkes verkoper Lanen 51747251185r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper huisLanen 51761255108v
BREED, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans de Breedkoper Lanen 51761255108v
, MARTJEN Martjen vroedvrouw [staat: goedvrouw]huurder Lanen 51761255108v
GOSLINGS, RUTGERde weduwe van Rutger Goslings naastligger ten westen Lanen 51761255108v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogelnaastligger ten noorden Lanen 51761255108v
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper Lanen 51761255108v
HANSES, ANTJE Antje Hanses verkoper Lanen 51761255108v
ANTONIUS, HARMEN Harmanus Anthony koper huisLanen 5179226410r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogelnaastligger ten noorden Lanen 5179226410r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meybrouwer en koopman (mr. -)verkoper Lanen 5179226410r
GOSSES, REIER Reyer Gosses scheepstimmerbaaskoper huisLanen 51799265166r
AUKES, IEBELTJE Yebeltje Aukes koper Lanen 51799265166r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes Vettevogelnaastligger ten noorden Lanen 51799265166r
ANTONIUS, HARMEN Harmanus Anthony verkoper Lanen 51799265166r
RINSES, ANTJE Antje Rinses verkoper Lanen 51799265166r
VEEN, MINNE LAMMERTS Minne Lammerts van der Veenverver (mr. -)koper huisLanen 5180226652v
WIETSES, JOHANNES Johannes Wytzes naastligger ten noorden Lanen 5180226652v
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmanverkoper q.q. Lanen 5180226652v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper q.q. Lanen 5180226652v
GOSSES, REIER Reyer Gosses , en hun onmondige kinderenverkoper Lanen 5180226652v
AUKES, IEBELTJEwijlen Ybeltje Aukes verkoper Lanen 5180226652v
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants koper huisLanen 61599228148r
JANS, GEERTJE Geert Jansen koper Lanen 61599228148r
WILLEMS, JANmr. Jan Wilhelmus naastligger ten oosten Lanen 61599228148r
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten westen Lanen 61599228148r
JANS, JENTJE Jancke Jansen verkoper Lanen 61599228148r
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Ariens verkoper Lanen 61599228148r
JANS, SEEKELEmr. Saeckele Jansen aanhandelaar huis Lanen 61599228148v
RUTGERS, IEKJE Icke Rutgers aanhandelaar Lanen 61599228148v
HENDRIKS, DIRKburgemeester Dirck Hendricx protesteert vanwege een vordering Lanen 61599228148v
WILLEMS, JANmr. Jan Wilhelmus naastligger ten oosten Lanen 61599228148v
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten westen Lanen 61599228148v
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants verwandelaar Lanen 61599228148v
JANS, GEERTJE Geert Jansen verwandelaar Lanen 61599228148v
WATSES, PIETER Pieter Waatzes koper huisLanen 61601228242r
JANS, ANTJE Anne Jans koper Lanen 61601228242r
WILLEMS, JANmr. Jan Wilhelmus naastligger ten oosten Lanen 61601228242r
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten westen Lanen 61601228242r
JANS, SEEKELEmeester Saeckle Jansen barbierverkoper Lanen 61601228242r
RUTGERS, Itcke Rutgers verkoper Lanen 61601228242r
SJOERDS, PIETER Pyter Syoerdts koper huis ([staat: 900 goede Swijsonse deelen van 38-18-00 CG per 100])Lanen 61613229147r
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses koper Lanen 61613229147r
PIEBES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pybes verpachter grond Lanen 61613229147r
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuuis klokstellerbewoner Lanen 61613229147r
WILLEMS, JANwijlen mr. Jan Wilhelmi naastligger ten oosten Lanen 61613229147r
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten westen Lanen 61613229147r
UILKES, TEEKE Taecke Uulckes verkoper Lanen 61613229147r
RUTGERS, Ytgie Rutgers verkoper Lanen 61613229147r
SIEBOUTS, KORNELIS Cornelis Sibolts koper huis en plaatsjeLanen 61615229250v
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckles koper Lanen 61615229250v
WILLEMS, JANmr. Jan Wilhelmi naastligger ten oosten Lanen 61615229250v
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten westen Lanen 61615229250v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerts verkoper Lanen 61615229250v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses verkoper Lanen 61615229250v
JOHANNES, JOHANNES Johannis Johannes , c.u.kleermakerkoper huis met een ledige plaatsLanen 61642234181v
PIPHRON, de erfgenamen van wijlen dr. Piphronnaastligger ten oosten Lanen 61642234181v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes naastligger ten westen Lanen 61642234181v
, JANKE Jantien Tackles verkoper Lanen 61642234181v
SIEBOUTS, KORNELISwijlen Cornelis Sibolts verkoper Lanen 61642234181v
KEIMPES, TJERK Tierck Keympes verkoper Lanen 61642234181v
, JAN Jan Eercx , c.u.schipper (groot-)koper huisLanen 61654236250r
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes naastligger ten oosten Lanen 61654236250r
KNIJFF, JAN burgerhopman Jan Knijffnaastligger ten zuiden Lanen 61654236250r
MEINTES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Meintes naastligger ten westen Lanen 61654236250r
LIEPKES, Tyietske Lupkes verkoper Lanen 61654236250r
JOHANNES, JOHANNESwijlen Joannes Jannes verkoper Lanen 61654236250r
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u.schipperkoper huisLanen 6171924645r
HIDDEMA, MAAIKE Maike Hiddemanaastligger ten oosten Lanen 6171924645r
REUS, JAN JAKOBSde weduwe van Jan Jacobs Reusnaastligger ten zuiden Lanen 6171924645r
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs kuipernaastligger ten westen Lanen 6171924645r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Lanen 6171924645r
OFFES, SIERDwijlen Sierd Offkes kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 6171924645r
SIEBRENS, WIEBE Wybe Syberens matroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisLanen 6172824774r
MINNES, ANTJE Antje Minnes koper Lanen 6172824774r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems makelaarnaastligger ten zuiden Lanen 6172824774r
SAPES, SIERK Sjerk Saepes naastligger ten westen Lanen 6172824774r
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Grootschipper (wijd-)verkoper Lanen 6172824774r
REINERS, RINSKE Rinske Reinders aanhandelaar huisLanen 6176125581v
GROOT, IEDE JANSwijlen Yede Jans de Grootaanhandelaar Lanen 6176125581v
NIEUWENHUIS, de stal van de heer Nieuwenhuisnaastligger ten oosten Lanen 6176125581v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten zuiden Lanen 6176125581v
KORNELIS, ROBIJN Robijn Cornelis naastligger ten westen Lanen 6176125581v
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)verkoper Lanen 6176125581v
BAUKES, GERRIT Gerryt Bauckes verkoper q.q. Lanen 71620230251v
BAUKES, STOFFEL Stoffel Bauckes verkoper q.q. Lanen 71620230251v
JANS, AALTJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Jansen verkoper Lanen 71620230251v
BAUKES, SJOERDwijlen Siuerd Bauckes verkoper Lanen 71620230251v
JANS, FREERK Freerck Jansen verkoper q.q. Lanen 71620230251v
BAUKES, GERRIT Gerryt Bauckes verkoper q.q. Lanen 71620230251v
JANS, WOUTERde weeskinderen van wijlen Wouter Jansen verkoper Lanen 71620230251v
REINS, JARICH Jarich Reins verkoper q.q. Lanen 71620230251v
BAUKES, STOFFEL Stoffel Bauckes verkoper q.q. Lanen 71620230251v
JANS, STOFFELde nagelaten weeskinderen van wijlen Stoffel Jansen verkoper Lanen 71620230251v
STOFFELS, JANwijlen Jan Stoffels erflater Lanen 71620230251v
WOUTERS, ANTJEwijlen Anna Wouters erflater Lanen 71620230251v
JANS, PIETER Pieter Jansen koper provisioneel huisLanen 71621230263r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Lanen 71621230263r
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Lanen 71621230263r
WIETSES, SIEMEN Simen Wytses bode van het smalschippersgilde (gilde-)koper huisLanen 71695243164r
KOE, TRIJNTJE TJEERDS Trijntie Tieerdts Koekoper Lanen 71695243164r
JANS, DIRK Dirk Jans metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 71695243164r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 71695243164r
HILLEBRANDS, ANTJEmeerderjarige en ongehuwde dochter Annetie Hilbrands verkoper van 3/4 Lanen 71695243164r
WOBBES, PIETERde kinderen van haar zuster Pytter Wobbes verkoper van 1/8 Lanen 71695243164r
WOBBES, HILLEBRAND Hilbrand Wobbes verkoper van 1/8 Lanen 71695243164r
JOCHEMS, TRIJNTJE Trijntie Jogchums koper huisLanen 71743250296v
, BASTIAAN Bastiaen Bickerkoopmankoper Lanen 71743250296v
JANS, EILERT Ellert Jansen , c.u.huurder (p.j.)Lanen 71743250296v
GEERTS, HARKE Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 71743250296v
BUTTERKOPER, JOCHEM EELKES Jogchum Eelkes Butterkooperpannenbakker (mr. -)verkoper Lanen 71743250296v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks matroos op het Prinsenjachtkoper huisLanen 71763255217v
STITTERTS, AALTJE Aaltje Stitterts koper Lanen 71763255217v
, MARTJEN Martjen vroedvrouwhuurder Lanen 71763255217v
GEERTS, HARKE Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 71763255217v
JOCHEMS, TRIJNTJE Trijntje Jogchems verkoper Lanen 71763255217v
, BASTIAANwijlen Bastiaan Bickersverkoper Lanen 71763255217v
PIPHRON, P. dr. P. Piphronnaastligger ten oosten Lanen 81636233182r
MELLES, WIEBE Wybe Melles naastligger ten westen Lanen 81636233182r
JANS, REINER Reiner Jansen verkoper q.q. Lanen 81636233182r
DOUWES, DIEUWKE Diucke Douwes verkoper van 1/2 ([staat: Diucke Douwe Gerliffsdr.])Lanen 81636233182r
GERLOFS, DOUWE Douwe Gerliffs verkoper van 1/2 Lanen 81636233182r
MEEUWIS, PIEBEde erfgenamen van wijlen Pybo Meves verkoper van 1/4 Lanen 81636233182r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/4 Lanen 81636233182r
SIEBRENS, ANNE Anne Sybrens verkoper van 1/4 Lanen 81636233182r
, N. N. N. koper provisioneel ledige plaats met huis eropLanen 9west159722827v
, BINNERT Bender schippernaastligger ten noorden Lanen 9west159722827v
ANNES, DOUWE Douwe Annis naastligger ten noorden Lanen 9west159722827v
DROOG, MARGARETA Margrieta Droognaastligger ten noorden Lanen 9west159722827v
ANNES, DOUWEmr. Douwe Annis verkoper q.q. Lanen 9west159722827v
HARMENS, GEERTJE Geerthie Harmens verkoper Lanen 9west159722827v
SJOERDS, SIERK Syrck Syoerts goudsmidkoper provisioneel huisLanen 9west159722842v
ANNES, DOUWEmr. Douue Annis verkoper q.q. Lanen 9west159722842v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels schipper (veer-)koper oud huis (afgebroken en herbouwd)Lanen 9west161723093v
DIRKS, TJITSKE Tietscke Diercx koper Lanen 9west161723093v
GERRITS, BANIER Bennier Gerryts naastligger ten oosten Lanen 9west161723093v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten westen Lanen 9west161723093v
SJOERDS, DIRKde kamer van de weduwe van Dierck Syourdts naastligger ten noorden Lanen 9west161723093v
LASES, TIETJE Tiedt Laeses verkoper Lanen 9west161723093v
SJOERDS, DIRKwijlen Dierck Syourdts verkoper Lanen 9west161723093v
GREULTS, ROMKE Romke Greolts koper huisLanen 9163723424v
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels naastligger ten oosten Lanen 9163723424v
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Lanen 9163723424v
DIRKS, TJITSKE Tieetske Dirks , c.s.verkoper Lanen 9163723424v
BARTELDS, Cleyes Bartels koper huis en schuurLanen 9oost1647235262r
DIRKS, TJITSKE Tiets Dircks koper Lanen 9oost1647235262r
RIPPERTS, ANTJEde hof van verkoperse Antie Ripperts naastligger ten oosten Lanen 9oost1647235262r
BINKES, JAN Jan Bentes naastligger ten zuiden Lanen 9oost1647235262r
SIEMENS, WIETSKE Wytske Symens naastligger ten zuiden ([staat: Wytske Symen Jans])Lanen 9oost1647235262r
BARTELDS, de kopers Cleyes Bartels naastligger ten westen Lanen 9oost1647235262r
DIRKS, TJITSKE Tiets Dirckx naastligger ten westen Lanen 9oost1647235262r
RIPPERTS, ANTJE Antie Ripperts verkoper Lanen 9oost1647235262r
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bakker (mr. -)koper huisLanen 9west1677240265v
JANS, TJITSKE Tyetske Jans koper Lanen 9west1677240265v
SIKKES, RINSKE Rinske Sickes bewoner Lanen 9west1677240265v
PIETERS, ARJENwijlen Aris Pyters bewoner Lanen 9west1677240265v
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten oosten Lanen 9west1677240265v
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten noorden Lanen 9west1677240265v
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Lanen 9west1677240265v
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghkoper huisLanen 9west167824112r
IEPES, IEPEde verkopers Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)huurder Lanen 9west167824112r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten oosten Lanen 9west167824112r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten noorden Lanen 9west167824112r
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Lanen 9west167824112r
TIJSES, JAN Jan Thijssen bakker (mr. -)koper en huisLanen 9west168024186r
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaarkoper Lanen 9west168024186r
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bewoner Lanen 9west168024186r
, KLEIS Cleis Lantinghnaastligger ten oosten Lanen 9west168024186r
, KLEIS Cleis Lantinghnaastligger ten noorden Lanen 9west168024186r
, DOUWEvroedsman Douwe Lantinghverkoper Lanen 9west168024186r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)koper huisLanen 9west1681241133v
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bewoner Lanen 9west1681241133v
, KLEIS Cleys Lantinghapothekernaastligger ten noorden Lanen 9west1681241133v
, KLEIS Cleys Lantinghapothekernaastligger ten oosten Lanen 9west1681241133v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaarverkoper Lanen 9west1681241133v
TIJSES, JAN Jan Thijsses bakkerverkoper Lanen 9west1681241133v
ROOS, JURJEN Jurjen de Rooskoper huis, plaats en cementmolenLanen 9oost1683241261v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs koper Lanen 9oost1683241261v
HILLEBRANDS, MENELAUSburgemeester Menelaus Hillebrants naastligger ten noorden Lanen 9oost1683241261v
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braamnaastligger ten noorden Lanen 9oost1683241261v
JANS, DIRK Dirck Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten westen Lanen 9oost1683241261v
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 9oost1683241261v
, KLEIS Cleys Lantinghwijnhandelaarverkoper Lanen 9oost1683241261v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes koper twee woningenLanen 91692242402r
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pytie Jacobs Braemkoper Lanen 91692242402r
SIKKES, DIRK Dirck Sickes naastligger ten oosten Lanen 91692242402r
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pytie Jacobs Braemnaastligger ten oosten Lanen 91692242402r
ROSEE, JURJEN Jurjen Roseecementmakernaastligger ten zuiden Lanen 91692242402r
JAKOBS, AARTmr. Aert Jacobs naastligger ten westen Lanen 91692242402r
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems naastligger ten noorden Lanen 91692242402r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters verkoper van 1/2 Lanen 91692242402r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen verkoper van 1/2 Lanen 91692242402r
JANS, JOHANNES Joannes Jansen , veniam aetatisverkoper Lanen 91692242402r
JANS, REINER Reyner Jansen zeilmakerverkoper q.q. Lanen 91692242402r
JANS, MAAIKE Mayke Jansen verkoper Lanen 91692242402r
JOHANNES, JOHANNESwijlen Joannes Joannis erflater Lanen 91692242402r
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Braamkoper door niaar huis, plaats, loods, schuur en paardenstalLanen 9west1698243342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmankoper door niaar Lanen 9west1698243342v
TIETES, OKKE Ocke Tytes geniaarde koper Lanen 9west1698243342v
WIGLES, WAPKE Wapke Wigles geniaarde koper Lanen 9west1698243342v
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 9west1698243342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten oosten Lanen 9west1698243342v
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 9west1698243342v
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten westen Lanen 9west1698243342v
HILLEBRANDS, de kinderen van burgemeester Hillebrandsnaastligger ten noorden Lanen 9west1698243342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 9west1698243342v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs verkoper Lanen 9west1698243342v
ROSEE, JURJEN wijlen Jurien Roseecementmakerverkoper Lanen 9west1698243342v
JURJENS, Leentie Juriens verkoper Lanen 9west1698243342v
REINERS, JAN Jan Reiners koper huis, loods en plantenLanen 9oost1698243366v
MARTENS, JAKOMINA Jacomijntie Martens koper Lanen 9oost1698243366v
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 9oost1698243366v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Braem, c.m.naastligger ten oosten Lanen 9oost1698243366v
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten westen Lanen 9oost1698243366v
HILLEBRANDS, MENELAUS de kinderen van burgemeester Menelaus Hillebrandsnaastligger ten noorden Lanen 9oost1698243366v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Braem, c.m.naastligger ten noorden Lanen 9oost1698243366v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Braemverkoper Lanen 9oost1698243366v
SIKKES, DIRK Dirk Sikkes koopmanverkoper Lanen 9oost1698243366v
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons kleermakerkoper huisLanen 9175625445v
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuiskoper Lanen 9175625445v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek, c.u.naastligger ten oosten Lanen 9175625445v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 9175625445v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 9175625445v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper huis en cementmalerijLanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeekcementmaler en koopman in kalk en steenkoper Lanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERSde koper Geertje Pieters Scheltemahuurder huis Lanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERSde koper Geertje Pieters Scheltemahuurder cementmalerij Lanen 9oost1784261183v
ANDRIES, WIEBE Wybe Andries naastligger ten oosten Lanen 9oost1784261183v
REINALDA, JAKOB Jac. Reinaldanaastligger ten westen Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
, JOHANNES Johannes Oswaldblikslager (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaakerkoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, HENDRIK JANS Hendrik Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, JAN DIRKSwijlen Jan Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaakerkoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, DIRK REINERShet kind van Dirk Reinders IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER DIRKSwijlen Reinder Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper huisLanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeekcementmaler en koopman in kalk en steenkoper Lanen 9oost1784261183v
JANS, PIETER Pieter Jans huurder Lanen 9oost1784261183v
KLASES, ANDRIES Andries Claasen huurder Lanen 9oost1784261183v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaffnaastligger ten oosten Lanen 9oost1784261183v
NAUTA, ANTJE de weduwe Antje Nautanaastligger ten noorden Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
, JOHANNES Johannes Oswaldblikslager (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaakerkoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, HENDRIK JANS Hendrik Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, JAN DIRKSwijlen Jan Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaakerkoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, DIRK REINERS Dirk Reinders IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER DIRKSwijlen Reinder Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokkoper huisLanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemanaastligger ten oosten Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemanaastligger ten noorden Lanen 9west1788262271v
REINALDA, JAKOB SIEMENS Jacobus Simons Reinaldaverkoper Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltemamedicinae doctorkoper huis en cementmakerijLanen 91806267211v
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemakoper Lanen 91806267211v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuiskoper Lanen 91806267211v
ANDRIES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Andries naastligger ten oosten Lanen 91806267211v
ANDRIES, WIEBE Wiebe Andries naastligger ten oosten Lanen 91806267211v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks naastligger ten westen Lanen 91806267211v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u.naastligger ten noorden Lanen 91806267211v
STOK, OKKE Okke van der Stokverkoper Lanen 91806267211v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Lanen 91806267211v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper huis en cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte])Lanen 9181026922v
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyernaastligger ten oosten Lanen 9181026922v
HENDRIKS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Hendriks naastligger ten westen Lanen 9181026922v
REIDHORST, GEERTJE HENDRIKS Geertje Hendriks Reidhorstbegunstigde van een lijfrente (p.j.)Lanen 9181026922v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldabegunstigde van een lijfrente Lanen 9181026922v
REINALDA, HELENA Helena Reinaldabegunstigde van een lijfrente (p.j.)Lanen 9181026922v
YPEY, D. dr. D. Ypeybegunstigde van een lijfrente Lanen 9181026922v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuisverkoper q.q. Lanen 9181026922v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaverkoper Lanen 9181026922v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Lanen 9181026922v
SJOERDS, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Syourdts verpachter grond Lanen 111599228185r
HESSELS, Tyaleff Hessels naastligger ten oosten Lanen 111599228185r
GERRITS, BANIER Bennier Gerryts naastligger ten westen Lanen 111599228185r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts verkoper q.q. Lanen 111599228185r
KARELS, JILLES Jelis Caerls verkoper Lanen 111599228185r
, PIETER Pieter van Achtkoper provisioneel huisLanen 111600228190r
, PIETER Pieter van Achtkoper q.q. Lanen 111600228190r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts koper provisioneel Lanen 111600228190r
SJOERDS, TJEERD Tyaerdt Syourdts bewoner Lanen 111600228190r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts verkoper q.q. Lanen 111600228190r
KARELS, JILLES Jelis Caerles verkoper Lanen 111600228190r
JORRITS, WIEBE Wybe Jorryts koper hooghuis met 2 onder- en 2 opkamersLanen 121606228512v
TJEBBES, TEETSKE Teeds Tiebbes koper Lanen 121606228512v
FRANSES, JANtwee dwarskamers op de Schritsen [staat: oude zuiderwal] gekocht door Jan Fransen , c.soc.naastligger ten zuiden Lanen 121606228512v
HOTTINGA, JARICH Jarich Hottinganaastligger ten noorden* Lanen 121606228512v
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dircx houtzagerverkoper Lanen 121606228512v
PIPHRON, dr. Piphronadvocaat Hof van Frieslandkoper 1/2 huis met een plaatsje daarachterLanen 121630232141v
HOTTINGA, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Hottinganaastligger ten oosten Lanen 121630232141v
IEPES, POPPEde erfgenamen van wijlen Poppe Ipis naastligger ten zuiden Lanen 121630232141v
, JENTJE Jantien Taklis naastligger ten westen Lanen 121630232141v
, JAN Jan Watisverkoper ([staat: poorter tot Amsterdam])Lanen 121630232141v
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes koopmankoper 1/4 huis en plaatsLanen 12165623771r
PIPHRON, SINTJE JORIS Syntie Joris Piphronkoper Lanen 12165623771r
JOUKES, SIEMENde kopers Symen Jouckes , c.u.eigenaar van 1/2 Lanen 12165623771r
SCHOL, TJEERD JANS Tieerd Jansen Scholnaastligger ten oosten Lanen 12165623771r
IEPES, POPPE Poppe Ipes naastligger ten zuiden Lanen 12165623771r
EERKES, JAN Jan Erix naastligger ten westen Lanen 12165623771r
WATSES, JAN Jan Watses verkoper Lanen 12165623771r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddemakoper 1/4 huisLanen 121675240199r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddemaeigenaar van 3/4 Lanen 121675240199r
SCHOL, TJEERD het huis van Tjeerdt Scholschipper (trek-)naastligger ten oosten Lanen 121675240199r
BINKES, PIETER Pieter Jan Bentes verkoper Lanen 121675240199r
HEINS, KLAAS Claes Heins, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisLanen 12het Oud Raadhuis1722246127r
SJOERDS, KLAAS Claes Sjoerds schippernaastligger ten oosten Lanen 121722246127r
PIETERS, SCHELTEbouwmeester Schelte Pyters* timmermannaastligger ten zuiden Lanen 121722246127r
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 121722246127r
HIDDEMA, MAAIKE Mayke Hiddemaverkoper Lanen 121722246127r
, DIRK Dirk Huigensen koper huis: Oud RaadhuisLanen 12het Oude Raadhuis172824777r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendrix koper Lanen 12172824777r
SJOERDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds naastligger ten oosten Lanen 12172824777r
PIETERS, SCHELTEbouwmeester Schelte Pyters* timmermannaastligger ten zuiden Lanen 12172824777r
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 12172824777r
HEINS, KLAAS JANS Claes Jansen Heinskleermaker (mr. -)verkoper Lanen 12172824777r
, AALTJE Alida van Faessenverkoper Lanen 12172824777r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemkoopmankoper huisLanen 12het Oud Raadhuis1729247265r
SJOERDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds naastligger ten oosten Lanen 121729247265r
BUMA, SCHELTE PIETERS Schelte Pieters Bumabouwmeesternaastligger ten zuiden Lanen 121729247265r
SIEBRENS, WIEBE Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 121729247265r
, DIRK Dirk Huygens koopmanverkoper Lanen 121729247265r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntje Hendrix verkoper Lanen 121729247265r
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)koper wagenhuis met 2 kamers erbovenLanen 12het Oud Raadhuis175225312v
OVERZEE, SIEMEN Simon Overzeebrouwerkoper Lanen 12175225312v
JANS, TIETE Tjitte Jans huurder 1 kamer (p.j.)Lanen 12175225312v
, JAKOB Jacobus Reemanhuurder 1 kamer (p.j.)Lanen 12175225312v
, KLAAS Claas Brettonnaastligger ten oosten Lanen 12175225312v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Lanen 12175225312v
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes naastligger ten zuiden Lanen 12175225312v
SIEBRENS, WIEBEde weduwe van Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 12175225312v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Lanen 12175225312v
JANS, TIETE Tytte Jans , c.s.huurder Lanen 121754253190r
, KLAAS Claas Brettonnaastligger ten oosten Lanen 121754253190r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Lanen 121754253190r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes naastligger ten zuiden Lanen 121754253190r
SIEBRENS, WIEBEde weduwe van Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 121754253190r
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Lanen 121754253190r
OVERZEE, SIEMEN Simon Overzeebrouwerverkoper Lanen 121754253190r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuyskapitein van de Admiraliteit (oud -)koper wagenhuis met 2 kamers erbovenLanen 12het Oud Raadhuis1755253204v
JANS, TIETE Tytte Jans , c.s.huurder Lanen 121755253204v
, KLAAS Claas Brettonnaastligger ten oosten Lanen 121755253204v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Lanen 121755253204v
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes naastligger ten zuiden Lanen 121755253204v
SIEBRENS, WIEBEde weduwe van Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 121755253204v
MARTENS, TETJE Tettje Martens , e.a.huurder Lanen 12178326118r
SCHAAF, HILTJE juffrouw Hiltje Schaaffnaastligger ten oosten Lanen 12178326118r
BAKKER, WILLEM Willem Bakkernaastligger ten zuiden Lanen 12178326118r
REINERS, RINSKE Rinske Reinders naastligger ten westen Lanen 12178326118r
GROOT, IEDE wijlen Yede de Grootnaastligger ten westen Lanen 12178326118r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruida Nieuwenhuisverkoper Lanen 12178326118r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper Lanen 12178326118r
ALBERTS, JAN Jan Alberts koper huis daer Bethelehem uytsteeckt, met plaats of tuin erachterLanen 13Bethelehem1618230128r
HANSES, ANTONIA Anthonetta Hanses koper Lanen 131618230128r
ENS, PIETER Pieter Ensverpachter grond Lanen 131618230128r
, NICOLAAS Nicolo Jacobaeoverpachter grond Lanen 131618230128r
HESSELS, de weduwe van Tyalliff Hessels naastligger ten oosten Lanen 131618230128r
GERRITS, BANIER Banier Gerryts naastligger ten westen Lanen 131618230128r
ACHTEN, PIETER PIETERS Pieter Pieters van Achtenverkoper Lanen 131618230128r
ALBERTS, JANde crediteuren van Jan Alberts verkoper Lanen 131623230341r
HANSES, ANTONIA Anthonette Hanses verkoper Lanen 131623230341r
HESSELS, de weduwe van wijlen Tyalliff Hessels naastligger ten oosten Lanen 131623230347r
GERRITS, BANIER Banier Gerryts naastligger ten westen Lanen 131623230347r
HUIDEKOPER, SIEMEN KORNELISburgemeester Simon Cornelis Huidekoperkoper 1/2 huisLanen 131699243392v
HUIDEKOPER, SIEMEN KORNELIS Simon Cornelis Huidekopereigenaar van 1/2 Lanen 131699243392v
PIETERS, SIEDS Syds Pytters apothekerhuurder Lanen 131699243392v
BINKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Bentes naastligger ten oosten Lanen 131699243392v
JANS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen naastligger ten westen Lanen 131699243392v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 131699243392v
SIEMENS, JANoud burgemeester Jan Symons Bijlaanlakenkoperverkoper van 1/4 Lanen 131699243392v
SIEMENS, SIEBOUTde erfgenamen van wijlen Sibout Simens verkoper van 1/4 Lanen 131699243392v
FEITSES, FEITSE Fettie Fetties , c.u.koper huisLanen 13170024463r
BINKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Bentes [staat: Rinties] naastligger ten oosten Lanen 13170024463r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen naastligger ten westen Lanen 13170024463r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 13170024463r
HUIDEKOPER, SIEMEN KORNELISoud burgemeester Simon Cornely Huidecoperkoopmanverkoper Lanen 13170024463r
MARTENS, EVERT Evert Martens , c.u.kuiper (mr. -)koper huisLanen 13170724528v
JANS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen naastligger ten westen Lanen 13170724528v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 13170724528v
DOEKES, PIETER Pieter Doeckes naastligger ten noorden Lanen 13170724528v
FEITSES, FEITSE Fettie Fetties koopmanverkoper Lanen 13170724528v
TJEPKES, WOPKE Wopke Tjepkes wever (mr. bont-)koper huis en tuintjeLanen 131747251188v
TJEPKES, RIEMKJE Riemkjen Tjepkes , bejaarde vrijsterkoper Lanen 131747251188v
PIETERS, DOEKE Doeke Pytters naastligger ten oosten Lanen 131747251188v
KALF, Tzjietske Calfnaastligger ten westen Lanen 131747251188v
BRAAM, JAKOB Jacob Braamnaastligger ten noorden Lanen 131747251188v
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/4 Lanen 131747251188v
HILLEBRANDS, RUURD Ruird Hillebrands Zeylmaekerverkoper van 1/4 Lanen 131747251188v
EVERTS, TJITSKE Tietske Everts , bejaarde vrijsterverkoper van 3/8 Lanen 131747251188v
EVERTS, AALTJE Alyt Everts , bejaarde vrijsterverkoper van 3/8 Lanen 131747251188v
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorstmarktmeester en generale opzichter van stadsmiddelenkoper huis en tuintjeLanen 131754253194r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Lanen 131754253194r
PIETERS, DOEKEde weduwe van Doeke Pyters naastligger ten oosten Lanen 131754253194r
KALF, TJITSKE Tjietske Calfnaastligger ten westen Lanen 131754253194r
YTSMA, de heer van Itsmanaastligger ten noorden Lanen 131754253194r
TJEPKES, WOPKE Wopke Tjepkes wever (mr. bont-)verkoper Lanen 131754253194r
TJEPKES, RIEMKJEmeerderjarige ongehuwde dochter Rimkjen Tjepkes verkoper Lanen 131754253194r
ANNES, REIN Rein Annes scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 131775258205v
OENSES, FROUKJE Froukjen Oenses koper Lanen 131775258205v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 131775258205v
ANDRIES, WIEBE Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 131775258205v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 131775258205v
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorstverkoper Lanen 131775258205v
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstverkoper Lanen 131775258205v
REIDHORST, GEERTJE Geertje Reidhorstverkoper Lanen 131775258205v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldakleermaker (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
, PETRUS Petrus Lenziuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Lanen 131775258205v
REIDHORST, AUKJE Aukjen Reidhorst, meerderjarigdienstmeidverkoper Lanen 131775258205v
REIDHORST, TRIJNTJE Trijntje Reidhorstverkoper Lanen 131775258205v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
REIDHORST, RINSKE Rinske Reidhorstverkoper Lanen 131775258205v
RUTGERS, JAN Jan Rutgers metselaar (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
GOOITSENS, BOKKE Bokke Gooykes schipper (groot-)koper huis en tuintjeLanen 13178326173r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters koper Lanen 13178326173r
PIETERS, LOURENS Lourens Pieterse Louwschipperhuurder (p.j.)Lanen 13178326173r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13178326173r
ANDRIES, WIEBE Wybe Andries , c.s.naastligger ten westen Lanen 13178326173r
IJSENBEEK, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk J. IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 13178326173r
ANNES, REIN Rein Annes assistent provoost Admiraliteit in Frieslandverkoper Lanen 13178326173r
OENSES, FROUKJE Froukje Oenses verkoper Lanen 13178326173r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koper door niaar huisLanen 131795264299v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonkergeniaarde koper Lanen 131795264299v
BAKKER, SJOUKJE PIETERS Sioukje Pieters Bakkergeniaarde koper Lanen 131795264299v
, Rudolphina Benforthuurder Lanen 131795264299v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten oosten Lanen 131795264299v
ANDRIES, WIEBE Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 131795264299v
BOKKES, RIENKJE Rinkje Bokkes verkoper Lanen 131795264299v
BOKKES, GOOITSEN Goyke Bokkes verkoper Lanen 131795264299v
BOKKES, HIELKE Hylke Bokkes verkoper Lanen 131795264299v
BOKKES, LIJSBET Lijsbeth Bokkes verkoper Lanen 131795264299v
BROUWER, DIRK Dirk Brouwerverkoper Lanen 131795264299v
BOKKES, TRIJNTJE Trijntje Bokkes verkoper Lanen 131795264299v
EEUWES, JAN Jan Euwes verver en glasmaker (mr. -)verkoper Lanen 131795264299v
BINKES, JAN Jan Bentes koper huisLanen 151635233157r
PIETERS, SIJKE Sijcke Pyters koper Lanen 151635233157r
JANS, SIEMENburgemeester Symen Janssen naastligger ten westen Lanen 151635233157r
EEDES, REINburgerhopman Reyn Eedes naastligger ten noorden Lanen 151635233157r
ELINGS, SIKKE Sicke Elings verkoper Lanen 151635233157r
TJEERDS, BINKE Bente Tiaerts verkoper Lanen 151635233157r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Bostijnkoopmankoper 1/8 huisLanen 151733248205r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Bostijnkoopmaneigenaar van 7/8 Lanen 151733248205r
SIKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sickes koopmanverpachter grond ([staat: sijnde in 30 a 40 jaren niet betaelt])Lanen 151733248205r
PIETERS, DOEKE Doeke Pieters , c.soc.schoenmaker (mr. -)huurder Lanen 151733248205r
MARTENS, EVERT Evert Martens* kuipernaastligger ten westen Lanen 151733248205r
BRAAM, KLAAS Claes Braemkoopmannaastligger ten noorden Lanen 151733248205r
, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Roptasijlnaastligger Lanen 151733248205r
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (wijd-)verkoper q.q. Lanen 151733248205r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuikfabrikeurverkoper q.q. Lanen 151733248205r
TJEERDS, GERBENde geabandonneerde boedel van Gerben Tieerds lijnslager (mr. -)verkoper Lanen 151733248205r
VETTEVOGEL, DIEUWKE JELLES Duke Jelles Vettevogelverkoper Lanen 151733248205r
PIETERS, Djoeke Pieters schoenmaker (mr. -)koper 5/8 huisLanen 151738249224r
MICHIELS, WILTJE Weltie Michiels koper Lanen 151738249224r
MARTENS, EVERT Evert Martens kuiper (mr. -)naastligger ten westen Lanen 151738249224r
BRAAM, KLAAS Claas Braamnaastligger ten noorden Lanen 151738249224r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters verkoper van 1/4 Lanen 151738249224r
JELLES, WILLEMwijlen Willem Jelles schipperverkoper van 1/4 Lanen 151738249224r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Bostijnschrijver op verscheidene kantorenverkoper van 1/12 Lanen 151738249224r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendriks Bostijndistillateurverkoper van 1/12 Lanen 151738249224r
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendriks Bostijngortmaker (mr. -)verkoper van 1/12 Lanen 151738249224r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Bostijnschrijver op verscheidene kantorenverkoper van 1/8 Lanen 151738249224r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pytters Galama, bejaarde ongehuwde dochterkoper 1/8 huisLanen 151752252192v
GALEMA, SJOUKJE PIETERS Sjouwkjen Pytters Galama, bejaarde ongehuwde dochterkoper Lanen 151752252192v
GALEMA, DOEKE PIETERSde weduwe van Doeke Pytters Galamahuurder Lanen 151752252192v
TJEPKES, WOPKE Wopke Tjepkes naastligger ten westen Lanen 151752252192v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Clasen Braamnaastligger ten noorden Lanen 151752252192v
VETTEVOGEL, KLAASKE DOUWESongehuwde dochter Klaaske Douwes Vettevogelverkoper Lanen 151752252192v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)koper heerlijk huisLanen 15175725456v
MICHIELS, WILTJEwijlen Weltje Migchiels huurder Lanen 15175725456v
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorstnaastligger ten westen Lanen 15175725456v
YTSMA, WIEBREN Wybrandus van Itsmanaastligger ten noorden Lanen 15175725456v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper van 11/16 Lanen 15175725456v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper Lanen 15175725456v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyckkoopmanverkoper Lanen 15175725456v
MICHIELS, WILTJEwijlen Weltje Migchiels erflater Lanen 15175725456v
PIETERS, DOEKEwijlen Doecke Pyters erflater Lanen 15175725456v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters verkoper van 5/16 Lanen 15175725456v
PIETERS, SJOUKJE Sjoukjen Pieters verkoper Lanen 15175725456v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koper huis (p.j., als lijfrente op het leven van beide verkopers)Lanen 151787262221v
FREERKS, IETJE Yttje Fredriks koper Lanen 151787262221v
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts , c.u. en c.s.huurder Lanen 151787262221v
GOOITSENS, BOKKEde weduwe van Bokke Gooitjes naastligger ten westen Lanen 151787262221v
SCHAAF, burgemeester Schaaffnaastligger ten noorden Lanen 151787262221v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes , oud ruim 65 jarenmetselaar (mr. -)verkoper Lanen 151787262221v
BAUKES, NEELTJEongehuwde dochter Neeltje Baukes , ongehuwde dochter, oud 61 1/2 jarenverkoper Lanen 151787262221v
SJOERDS, KLAAS Claas Sjoerds koper huis met plaats en bleekveldLanen 16169424385v
, JETSEde woning van Jetze naastligger ten zuiden Lanen 16169424385v
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten westen Lanen 16169424385v
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Lanen 16169424385v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesterverkoper Lanen 16169424385v
SIKKES, JAN Jan Sickes Bullartschipper (trekveer-)koper dwarshuisLanen 161737249210r
LIEKELES, GEPKE Gepke Lykles koper Lanen 161737249210r
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten zuiden Lanen 161737249210r
BRAAM, KLAAS Claas Braamnaastligger ten westen Lanen 161737249210r
SCHRIK, SJOERD KLASESburgemeester Sioerd Clasen Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
SCHRIK, WIEBRICHJE KLASES Wybrigjen Clases Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
SJOERDS, ANNEwijlen Annius Sioerds Adenburgmetselaar (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
SCHRIK, RINSKE KLASES Rinske Clases Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
SIEBRENS, SIEBRENwijlen Sibren Sibrens kangieterverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahuikoopmanverkoper q.q. Lanen 161737249210r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuikoopmanverkoper q.q. Lanen 161737249210r
JANS, JANKEde goederen van Janke Jans Bullartverkoper van 1/4, samen met Lanen 161737249210r
JANS, SIKKE Sicke Jans Bullartverkoper Lanen 161737249210r
SCHRIK, GRIETJE KLASESwijlen Grietie Clases Schrikerflater Lanen 161737249210r
SIKKES, JANwijlen Jan Sickes Bullarterflater Lanen 161737249210r
SCHRIK, KLAAS SJOERDSwijlen Claas Sioerds Schrikschipper (beurt-)erflater Lanen 161737249210r
EVERTS, LOLKJEwijlen Lolkjen Ewerts erflater Lanen 161737249210r
, KLAAS Claes Brettonhoedenmaker (mr. -)koper provisioneel huis en tuintjeLanen 1617452513ra
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes naastligger ten zuiden Lanen 1617452513ra
BRAAM, KLAAS Claas Braamnaastligger ten westen Lanen 1617452513ra
LIEKELES, GEPKE Gepke Lykles winkelierseverkoper Lanen 1617452513ra
SIKKES, JANwijlen Jan Sikkes Builartverkoper Lanen 1617452513ra
JANS, SALOMON Salomon Jansen Builardverkoper Lanen 1617452513ra
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgervaandrig Hendrick Olpherts Belidakoper huis met een achterkamer en schuurLanen 17162523140v
HANSES, IETJE Ydge Hanses koper Lanen 17162523140v
GAL, AUKE Aucke Golnaastligger ten oosten Lanen 17162523140v
, SIEDS Syts Tyaliff naastligger ten westen Lanen 17162523140v
BELIDA, JAN OLFERTS Jan Olpherts Belidaverkoper Lanen 17162523140v
MINSES, TJITSKE Tyeets Minses verkoper Lanen 17162523140v
GAL, AUKE ARJENSde erfgenamen van wijlen Auke Ariens Golnaastligger ten oosten Lanen 17163623418r
TJALLINGS, SIEDS Sydts Tiallis naastligger ten westen Lanen 17163623418r
, FOPPE Foppius Gerardiverkoper q.q. Lanen 17163623418r
BELIDA, HENDRIK OLFERTShet sterfhuis van wijlen burgemeester Hendrik Olpherts Belidaverkoper Lanen 17163623418r
HANSES, IETJEwijlen Idtje Hanses Cardinaelverkoper Lanen 17163623418r
JOCHEMS, AUKJE Auck Jochums koper huisLanen 17163823450v
REINERS, HAIEwijlen Haye Reyners koper Lanen 17163823450v
GAL, AUKE het huis van Auke Aeraens Golnaastligger ten oosten Lanen 17163823450v
BINKES, JANhet huis van Jan Bentes naastligger ten westen Lanen 17163823450v
EELSES, JALKE Jolcke Aelties verkoper q.q. Lanen 17163823450v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Lanen 17163823450v
KORNELIS, REIN Rein Cornelis koper huis met loodsLanen 171654236249r
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes koper Lanen 171654236249r
GAL, AUKE ARJENShet huis van de erfgenamen van wijlen Aucke Ariens Golnaastligger ten oosten Lanen 171654236249r
BINKES, JANhet huis naast zekere steeg van Jan Bentes naastligger ten westen Lanen 171654236249r
GRETTINGA, SIEMEN SIEMENS Symen Symens Grettingaverkoper q.q. Lanen 171654236249r
WALINGS, PIETER Pyter Walings verkoper q.q. Lanen 171654236249r
GERRITS, FEIKJE Feickie Gerryts , jongedochterkoper huis met een loodsLanen 171667239120v
GERRITS, EELKJE Eelckien Gerryts , jongedochterkoper Lanen 171667239120v
GAL, AUKE de erfgenamen van wijlen Aucke Arien Golnaastligger ten oosten Lanen 171667239120v
BINKES, JAN Jan Bentes naastligger ten westen Lanen 171667239120v
WYNIA, JAN KLASES Jan Clasen Wynia, c.u.verkoper Lanen 171667239120v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeerschkoper twee kamersLanen 17achter1705244299r
FONTEIN, MARIA Marike Fonteinkoper Lanen 17achter1705244299r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch, c.u.naastligger ten noorden Lanen 17achter1705244299r
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs ontvangernaastligger ten noorden Lanen 17achter1705244299r
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sibrands koopmanverkoper q.q. Lanen 17achter1705244299r
HAIES, JAN Jan Hayes koopmanverkoper q.q. Lanen 17achter1705244299r
JANS, BEITSKE Beitske Jans koper huisLanen 17170924577r
TJERKS, HENDRIK Hendrick Tierx schipper (wijd-)koper Lanen 17170924577r
JANS, BEITSKE Beitske Jans naastligger ten oosten Lanen 17170924577r
TJERKS, HENDRIK Hendrick Tierx schipper (wijd-)naastligger ten oosten Lanen 17170924577r
VERMEERS, Vermeerschkoopmannaastligger ten noorden Lanen 17170924577r
GERRITS, MARIA Marike Gerrits verkoper Lanen 17170924577r
JANS, GERRITwijlen Gerrit Jans verkoper Lanen 17170924577r
DIRKS, JAN Jan Dirks metselaar (mr. -)koper huisLanen 17171924642r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.s.naastligger ten oosten Lanen 17171924642r
, HENDRIKde weduwe van Hendrick Roptazijlnaastligger ten westen Lanen 17171924642r
SCHELTINGA, FREERK JAKOBSde erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs Scheltinganaastligger ten noorden Lanen 17171924642r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Ripperskoopmanverkoper Lanen 17171924642r
ZEILMAKER, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds Seilemaker, mede voor zijn broers en zusterskoopmanverkoper Lanen 17171924642r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koper huis, put en bakLanen 17172124696r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Lanen 17172124696r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten oosten Lanen 17172124696r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans naastligger ten oosten Lanen 17172124696r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten noorden Lanen 17172124696r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans naastligger ten noorden Lanen 17172124696r
DIRKS, JAN Jan Dirx verkoper Lanen 17172124696r
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirx verkoper Lanen 17172124696r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)koper huisLanen 171746251158r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 171746251158r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 171746251158r
VERMEERS, de juffrs. Vermeerschnaastligger ten noorden Lanen 171746251158r
HENDRIKS, METJE Mettie Hendriks verkoper Lanen 171746251158r
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrikschipperverkoper Lanen 171746251158r
STINSTRA, dr. Symon Stinstrawinkeliersekoper door niaar woningLanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers winkeliersegeniaarde koper Lanen 17achter1767256241r
GOSLINGS, RUTGERwijlen Rutger Goslings geniaarde koper Lanen 17achter1767256241r
JOCHEMS, GERRIT Gerryt Jogchums bewoner Lanen 17achter1767256241r
JANS, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicke Jans Builartnaastligger ten oosten Lanen 17achter1767256241r
JANS, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicke Jans Builartnaastligger ten zuiden Lanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Lanen 17achter1767256241r
VERMEERS, stal en wagenhuis van de erfgenamen van wijlen juffer Vermeerschnaastligger ten noorden Lanen 17achter1767256241r
BROUWER, TRIJNTJE Trijntie Brouwerkoper provisioneel huisLanen 171779259303r
TUININGA, BOTE LOURENSwijlen Bote Lourens Tuiningakoper provisioneel Lanen 171779259303r
, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sikke Builardnaastligger ten oosten Lanen 171779259303r
STINSTRA, S. dr. S. Stinstranaastligger ten noorden Lanen 171779259303r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringametselaar (mr. -)verkoper q.q. Lanen 171779259303r
REINERS, RUURDJE Ruurdtje Reinders , voor haar kinderenverkoper Lanen 171779259303r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegatverkoper Lanen 171779259303r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen Beidzegatverkoper Lanen 171779259303r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegaterflater Lanen 171779259303r
AKKRINGA, SIETSKE RUTGERSwijlen Sydske Rutgers Akkringaerflater Lanen 171779259303r
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenderts schipper (groot-)koper huisLanen 171788262268r
MARTENS, ANTJE Antje Martens koper Lanen 171788262268r
STINSTRA, S. de erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstranaastligger ten oosten Lanen 171788262268r
STINSTRA, S. de erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstranaastligger ten noorden Lanen 171788262268r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper Lanen 171788262268r
LOURENS, BOTEwijlen Bote Lourens verkoper Lanen 171788262268r
SIETSES, HAIE Haeye Sytses , c.u.schipper (wijd-)koper huisLanen 181651236161r
JANS, JOB Jop Jansen zeilmakernaastligger ten oosten Lanen 181651236161r
JANS, JAKOBde weduwe van Jacob Jansen Starnaastligger ten westen Lanen 181651236161r
OBBES, SIETSKE Sytske Obbes verkoper Lanen 181651236161r
TIETES, HOITEwijlen burgemeester Hoyte Tietes verkoper Lanen 181651236161r
, Tybertus Doolweertkoper huis, plaats en kamerLanen 18171924657r
, HESTER Hester van Kriekenkoper Lanen 18171924657r
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten oosten Lanen 18171924657r
SJOERDS, KLAAS Claes Sjoerdts naastligger ten westen Lanen 18171924657r
PIERS, LAAS Laes Piers verkoper Lanen 18171924657r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper Lanen 18171924657r
PIERS, EELKE Eelcke Piers verkoper Lanen 18171924657r
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerryts wever (mr. bont-)koper huisLanen 1817602559v
GERRITS, GRIETJE Gryttje Gerryts koper Lanen 1817602559v
DOUWES, JOUKE Jouke Douwes , c.u.huurder Lanen 1817602559v
KORNELIS, SIERKde woning gekocht door Sierk Cornelis , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 1817602559v
, HESTER Hester van Castel, c.m.verkoper Lanen 1817602559v
, HESTERwijlen Hester van Krykenerflater Lanen 1817602559v
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]koper huisLanen 181782260287r
MEILES, HERE Heere Meiles naastligger ten oosten Lanen 181782260287r
ALLES, WOUTER Wouter Ales naastligger ten zuiden Lanen 181782260287r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]naastligger ten westen Lanen 181782260287r
, JAN Jan Teutelingwever (mr. bont-)verkoper q.q. Lanen 181782260287r
GERRITS, JOHANNESde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Johannes Gerryts wever (mr. bont-)verkoper Lanen 181782260287r
, JOUKEgezworen gemeensman Jouke Olinjuskoopmankoper huisLanen 181783261104v
SIEMENS, JAN Jan Simons huurder Lanen 181783261104v
HIELKES, KLAAS Claas Hylkes huurder Lanen 181783261104v
LAMMERTS, IETJE Ytje Lammerts huurder Lanen 181783261104v
MEILES, HERE Heere Meiles naastligger ten oosten Lanen 181783261104v
, JOUKEhet volgende perceel, gekocht door Jouke Olinjusnaastligger ten zuiden Lanen 181783261104v
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Lanen 181783261104v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lanen 181783261104v
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reyners Jeddemakoper van 1/2 huisLanen 19167124067r
FONTEIN, GIJSBERT wijlen Gijsbert Fonteynkoper van 1/2 Lanen 19167124067r
FONTEIN, KLAAS JURJENSde erfgenamen van wijlen Claes Jurriens Fonteynkoper van 1/2 Lanen 19167124067r
JANS, PIETERhet huis van Pytter Jansen naastligger ten oosten Lanen 19167124067r
, FIEKE Fijcke uitdraagsternaastligger ten westen Lanen 19167124067r
GAL, JANKE AUKES Jancke Auckes Golverkoper Lanen 19167124067r
JANS, PIETER Pytter Jansen lakenkoperkoper huis of schuur, genaamd zijnde het Oudt Vlaems Doopsgezinde PredickhuisLanen 191677240267r
HERES, JAKOBhet huis van de erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten oosten Lanen 191677240267r
SJOERDS, PIETERhet huis van Pytter Sjoerds lakenkopernaastligger ten westen Lanen 191677240267r
PAULUS, KORNELISde paardenstal van Cornelis Pouwels naastligger ten noorden Lanen 191677240267r
TJERKS, HENDRIK Hendrik Tjerx schipper (smak-)koper huisLanen 191701244139r
JANS, BEITSKE Beitske Jansen koper Lanen 191701244139r
, ENOCHmr. Enog van Ripperts, c.s.naastligger ten oosten Lanen 191701244139r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters naastligger ten westen Lanen 191701244139r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinverkoper Lanen 191701244139r
SCHUURMANS, SIEMEN Symon Schuurmanskoper huis en tuinLanen 19180826850v
OOSTENDORP, A. A. Oostendorpnaastligger ten oosten Lanen 19180826850v
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenderts schippernaastligger ten westen Lanen 19180826850v
STINSTRA, G. de heer G. Stinstranaastligger ten noorden Lanen 19180826850v
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwes verkoper Lanen 19180826850v
, ANTJEwijlen Antje Bulardverkoper Lanen 19180826850v
OENES, HEIN Hein Oenes zeemankoper huisLanen 20166923934va
JANS, IEKE Eeke Jans kleermaker [staat: snijder]naastligger ten oosten Lanen 20166923934va
ALBERTS, GRIETJE Grietje Albarts naastligger ten zuiden Lanen 20166923934va
HENDRIKS, MINNE Minne Hendrix naastligger ten westen Lanen 20166923934va
JANS, JOBde erfgenamen van wijlen Job Jansen , c.u.zeilmakerverkoper Lanen 20166923934va
LASES, PIER Pyer Laesen koper hoekhuisLanen 20167124053r
JANS, JOBde weduwe van Jop Jansen zeilmakernaastligger ten oosten Lanen 20167124053r
HAIES, FOEKE Foecke Hayes , c.soc.verkoper Lanen 20167124053r
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u.smid (mr. -)koper huisLanen 201710245137r
IEKES, JAN Jan Eeckes naastligger ten oosten Lanen 201710245137r
GEELES, KLAASde woninge van Claes Gales naastligger ten zuiden Lanen 201710245137r
LASES, PIERde weduwe van Pier Laessen naastligger ten westen Lanen 201710245137r
SPROTTINGA, SJOERD Sioerd Sprottingaverkoper Lanen 201710245137r
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (bont-)koper huisLanen 201753253110r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (bont-)koper Lanen 201753253110r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wever (bont-)koper Lanen 201753253110r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 201753253110r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 201753253110r
, de erfgenamen van wijlen de weduwe van commissariske Doolwitnaastligger ten westen Lanen 201753253110r
JANS, DIRK Dirk Jansen smid (mr. ijzer-)verkoper Lanen 201753253110r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans koper 1/3 huisLanen 201766256207r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis koper Lanen 201766256207r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s.eigenaar van 2/3 Lanen 201766256207r
, HARMEN Harmen Roeling, c.s.huurder Lanen 201766256207r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 201766256207r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 201766256207r
GROL, JOHANNES Johannes van Grolnaastligger ten westen Lanen 201766256207r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemakoopmanverkoper q.q. Lanen 201766256207r
, Tekkelenburgverkoper q.q. Lanen 201766256207r
MEPPEL, van Meppelverkoper q.q. Lanen 201766256207r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens verkoper Lanen 201766256207r
, EGBERT Engbert Borcheswever (bont-)verkoper Lanen 201766256207r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper 2/3 huisLanen 201767256232r
, HARMEN Harmen Roelinkhuurder Lanen 201767256232r
KORNELIS, BAUKE Bouke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 201767256232r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 201767256232r
GROL, JOHANNES Johannes van Grolnaastligger ten westen Lanen 201767256232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikant (oud -)verkoper van 1/3 Lanen 201767256232r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerverkoper q.q. Lanen 201767256232r
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens verkoper q.q. Lanen 201767256232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts verkoper q.q. Lanen 201767256232r
JOOSTES, HENDRIK Hendrik Joosten verkoper van 1/3 Lanen 201767256232r
HENDRIKS, JOOSTwijlen Joost Hendriks wever (bont-)erflater Lanen 201767256232r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwververkoper huisLanen 20176725722v
JANS, IEKJE Jieke Jans koper Lanen 20176725722v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20176725722v
JANS, HANS Hans Jans naastligger ten zuiden Lanen 20176725722v
GROL, JOHANNES Johannes Grolnaastligger ten westen Lanen 20176725722v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Lanen 20176725722v
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver (oud mr. -)koper woningLanen 20achter1771257216v
HIELKES, DOUWE Douwe Hylkes , c.u.stuurmanhuurder (p.j.)Lanen 20achter1771257216v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20achter1771257216v
SIEMENS, ALLEde erfgenamen van wijlen Alle Symons naastligger ten zuiden Lanen 20achter1771257216v
MEILES, HEREde koper Heere Meiles naastligger ten noorden Lanen 20achter1771257216v
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS Hinke Koenraads Bontekoeverkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v
VRIES, KLAAS JANS Claes Jans de Vriesmolenaar (hout-)verkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Koenraads Bontekoeglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v
ISAAKS, GERLOF Gerlof Ysaacks koemelkerkoper huisLanen 201807267312r
THOMAS, SIBBELTJE Sibbeltje Thomas koper Lanen 201807267312r
SIEBRENS, LOLKE Lolke Sybrens naastligger ten oosten Lanen 201807267312r
, J. J. H. Olinjusnaastligger ten westen Lanen 201807267312r
JANS, IEKJE Jieke Jans verkoper Lanen 201807267312r
MEILES, HEREwijlen Heere Meiles verkoper Lanen 201807267312r
ISAAKS, GERLOF Gerlof Ysaacks koemelkerkoper woningLanen 20achter1807267312r
THOMAS, SIBBELTJE Sibbeltje Thomas koper Lanen 20achter1807267312r
SALVES, HENDRIK Hendrik Salves huurder (p.j.)Lanen 20achter1807267312r
GROOT, SIEMEN Symon H. de Grootnaastligger ten zuiden Lanen 20achter1807267312r
JANS, IEKJE Jieke Jans verkoper Lanen 20achter1807267312r
MEILES, HEREwijlen Heere Meiles verkoper Lanen 20achter1807267312r
STOK, JURJEN Jurjen van der Stokkoper woningLanen 20achter180826892v
, HENDRIK Hendrik Zalvers , c.u.huurder (p.j.)Lanen 20achter180826892v
GROOT, SIEMEN Symon H. de Grootnaastligger ten zuiden Lanen 20achter180826892v
BROERSMA, BROER Broer J. Broersmanaastligger ten noorden Lanen 20achter180826892v
, GERLOF Gerlof Ysaeks verkoper Lanen 20achter180826892v
BROERSMA, BROER JANS Broer Jans Broersmatimmerman (mr. -)koper huisLanen 20180826894r
EEDES, MAAIKE Mayke Eerdes koper Lanen 20180826894r
SIEBRENS, LOLKE Lolke Sybrens naastligger ten oosten Lanen 20180826894r
STOK, JURJEN Jurjen van der Stoknaastligger ten zuiden Lanen 20180826894r
, J.de Heer J. H. Olinjusnaastligger ten westen Lanen 20180826894r
, GERLOF Gerlof Ysaeks verkoper Lanen 20180826894r
TEIES, PIETER Pieter Teyes koper huisLanen 21164923671v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses naastligger ten oosten Lanen 21164923671v
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen 21164923671v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses , c.u.verkoper Lanen 21164923671v
PIETERS, JAN Jan Pyters koper twee kamersLanen 21164923673v
ALEFS, HUBERTde ledige plaats van Huybert Alifs naastligger ten westen Lanen 21164923673v
WRINGER, HESSEL de mouterij van Hesselus Wringernaastligger ten noorden* Lanen 21164923673v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses verkoper Lanen 21164923673v
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters koper schuurLanen 21achter1650236114r
HAITSES, OEPKEhet huis van de weduwe van Upke Haytses naastligger ten zuiden Lanen 21achter1650236114r
WRINGER, de brouwerij van de heer Wringernaastligger ten noorden Lanen 21achter1650236114r
WIEBRENS, HITJE Hedtie Wybrens verkoper Lanen 21achter1650236114r
HAITSES, OEPKEwijlen Upke Haytses verkoper Lanen 21achter1650236114r
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses , c.u.koper woningLanen 21achter1653236233v
WRINGER, de heer Wringernaastligger ten noorden Lanen 21achter1653236233v
ENS, JAN PIETERSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Pytters Ensverkoper Lanen 21achter1653236233v
EEUWES, HANS Hans Euues , c.soc.bewoner Lanen 211657237257v
HAITSES, OEPKEde erfgenamen van wijlen Upcke Haytses naastligger ten oosten Lanen 211657237257v
GAL, AUKE de erfgenamen van wijlen Aucke Golnaastligger ten westen Lanen 211657237257v
PIERS, DOEDE Doede Piers koper van 1/2 huis alwaer de Vette Os placht uit te hangen, loods en plaatsLanen 21de Vette Os1662238142r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases koper van 1/2 Lanen 211662238142r
SIEMENS, SJOERD Sioerd Symens , c.u.koper van 1/2 Lanen 211662238142r
HAITSES, OEPKE Upke Haitses naastligger ten oosten Lanen 211662238142r
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen 211662238142r
JURJENS, RIEMERde kamer van Riemer Jurrien naastligger ten noorden Lanen 211662238142r
TEIES, PIETER Pyter Teyes , c.u.verkoper Lanen 211662238142r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens koper huisLanen 21achter1664238222v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems koper Lanen 21achter1664238222v
WRINGER, de mouterij van de weduwe en erfgenamen van de heer Wringernaastligger ten noorden Lanen 21achter1664238222v
REINS, BAUKJEwijlen Bauckjen Reins Bientjemaverkoper Lanen 21achter1664238222v
WIJNGAARDEN, wijlen gemeensman Wijngaardenverkoper Lanen 21achter1664238222v
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tiepkes koper 1/2 woningLanen 21166523915v
ANNES, WOUTER Wouter Annes huurder Lanen 21166523915v
, JELLEoud burgemeester Gellius Vetzensiusverkoper Lanen 21166523915v
HERES, JAKOB Jacob Heeres kistmaker (mr. -)koper 1/2 huis alwaer de Vette Os placht uyt te hangen, loods en plaatsLanen 21de Vette Os1668239141v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks distillateurkoper Lanen 211668239141v
ANNES, REPKE Rebbe Annes naastligger ten oosten Lanen 211668239141v
JANS, PIETER Pytter Jansen lakenkopernaastligger ten westen Lanen 211668239141v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens* metselaarnaastligger ten noorden Lanen 211668239141v
PIERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Piers verkoper van 1/2 (per decreet)Lanen 211668239141v
SIEMENS, SJOERD Sioerd Symens verkoper van 1/2 Lanen 211668239141v
HERES, JAKOB Jacob Heeres kistmaker (mr. -)koper 1/2 huis waar de Vette Oss placht uit te hangen, loods en plaats en met een vrije uit- en ingang in de doorgaande steegLanen 21de Vette Oss166823921va
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks koper Lanen 21166823921va
ANNES, REPKE Rebbe Annes naastligger ten oosten Lanen 21166823921va
JANS, PIETER Pieter Jansen lakenkopernaastligger ten westen Lanen 21166823921va
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens* metselaarnaastligger ten noorden Lanen 21166823921va
EVERTS, PIETER Pieter Evertz verkoper q.q. Lanen 21166823921va
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwerverkoper q.q. Lanen 21166823921va
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 21166823921va
DOUWES, SIEMEN Symen Douwes molenaarverkoper Lanen 21166823921va
DOEDES, HIELKJE Hylkjen Doedes verkoper Lanen 21166823921va
PIERS, DOEDEwijlen Doede Piers kuipererflater Lanen 21166823921va
JANS, HANS Hans Jansen , c.u.koper huisLanen 21achter168424212v
PIERS, DOEDEhet huis genaamd de Vette Os, van de erfgenamen van wijlen Doede Piers , c.s.naastligger ten zuiden Lanen 21achterde Vette Os168424212v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.s.verkoper Lanen 21achter168424212v
HENDRIKS, SIEBREN Sybren Hendrix Hoetjekoper huisLanen 211730247368v
SEERPS, GRIETJE Grietje Seerps koper Lanen 211730247368v
HENDRIKS, SIEBREN Sybren Hendrix Hoetjehuurder beneden Lanen 211730247368v
SEERPS, GRIETJE Grietje Seerps huurder beneden Lanen 211730247368v
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten oosten Lanen 211730247368v
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten westen Lanen 211730247368v
, naastligger ten noorden Lanen 211730247368v
KORNELIS, IEBELTJE Ybeltje Cornelis , ongehuwde dochterverkoper Lanen 211730247368v
HENDRIKS, SIEBREN Sybren Hendrix timmerman (mr. -)koper huisLanen 21achter1734248319v
SEERPS, GRIETJE Grietie Seerps koper Lanen 21achter1734248319v
PIEBES, JAKOBde weduwe van Jacob Piebes bewoner Lanen 21achter1734248319v
HENDRIKS, SIEBREN Sybren Hendrix timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 21achter1734248319v
SEERPS, GRIETJE Grietie Seerps naastligger ten zuiden Lanen 21achter1734248319v
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaar (mr. -)naastligger ten westen Lanen 21achter1734248319v
HAARSMA, oud kapitein Haarsmanaastligger ten noorden Lanen 21achter1734248319v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huisLanen 21achter1766256174r
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKSde weduwe van Sybren Hendriks Hoedtjehuurder Lanen 21achter1766256174r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts huurder beneden (p.j.)Lanen 21achter1766256174r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeekhuurder bovenkamer (p.w.)Lanen 21achter1766256174r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens naastligger ten zuiden Lanen 21achter1766256174r
STINSTRA, SIEMEN dr. Symon Stinstranaastligger ten westen Lanen 21achter1766256174r
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius [staat: Hensius]naastligger ten noorden Lanen 21achter1766256174r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Lanen 21achter1766256174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 21achter1766256174r
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENSde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Lanen 21achter1766256174r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Lanen 21achter1766256174r
HOEDJE, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)koper door niaar huisLanen 211766256178r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens geniaarde koper van 1/2 Lanen 211766256178r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmageniaarde koper van 1/2 Lanen 211766256178r
ALBERTS, EVA Eva Alberts huurder Lanen 211766256178r
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnaldanaastligger ten oosten Lanen 211766256178r
JANS, SIKKE Sikke Jans Builartnaastligger ten westen Lanen 211766256178r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Lanen 211766256178r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Lanen 211766256178r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 211766256178r
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENSde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Lanen 211766256178r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Lanen 211766256178r
LANTING, BAARTE Bart Lantingschilder (mr. kunst-)koper 1/2 huisLanen 211785261292r
, SIKKE Sicco Bulardnaastligger ten westen Lanen 211785261292r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Lanen 211785261292r
STINSTRA, S. de erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstranaastligger ten noorden Lanen 211785261292r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Lanen 211785261292r
KLASES, SJOUKJE Sjouwkje Claases verkoper van 1/2 Lanen 211785261292r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd J. Nautakoopmanverkoper van 1/2 Lanen 211785261292r
BAKKER, ANTJE JANSwijlen Antje Jans Backererflater Lanen 211785261292r
ARJENS, ROBIJNwijlen Robijn Arjens erflater Lanen 211785261292r
SAS, JAKOB Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisLanen 211785261310r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lareaukoper Lanen 211785261310r
LANTING, B. mede-eigenaar B. Lantingexecuteur (stads -)huurder (p.j.)Lanen 211785261310r
, SIKKE Sikke Builaarnaastligger ten westen Lanen 211785261310r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Lanen 211785261310r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Lanen 211785261310r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsenverkoper Lanen 211785261310r
SAS, JAKOB Jacob Saskoper 1/2 huisLanen 211791263346v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Lanen 211791263346v
SAS, JAKOB Jacob Saseigenaar van 1/2 Lanen 211791263346v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes eigenaar van 1/2 Lanen 211791263346v
, SIKKE Sikke Builardnaastligger ten westen Lanen 211791263346v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Lanen 211791263346v
VEEN, JAN Jan van der Veenkoopmanverkoper q.q. Lanen 211791263346v
AGEMA, JELLE stadswachtmeester Jelle Agemaverkoper q.q. Lanen 211791263346v
LANTING, BARTELD wijlen Bartel Lantingschilder (kunst-)verkoper Lanen 211791263346v
PIETERS, LUDOUwijlen Ludwig Pieters verkoper Lanen 211791263346v
, JOHANNAwijlen Johanna Ludingverkoper Lanen 211791263346v
WILLEMS, DAVID David Willems koper huisLanen 21179226455v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Lanen 21179226455v
OOSTENDORP, ARJEN Arjen Oostendorp, c.u.koper Lanen 21179226455v
, SIKKE Sikke Builardnaastligger ten westen Lanen 21179226455v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Lanen 21179226455v
SAS, JAKOB Jacob Sasverkoper Lanen 21179226455v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper Lanen 21179226455v
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vinkkoper huisLanen 21achter1794264171v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes , c.u. en c.s.bewoner Lanen 21achter1794264171v
WILLEMS, DAVID David Willems naastligger ten zuiden Lanen 21achter1794264171v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaverkoper q.q. Lanen 21achter1794264171v
JOHANNES, AGE Age Johannes verkoper Lanen 21achter1794264171v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermankoper woningeLanen 21achter1795264249r
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Lanen 21achter1795264249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermannaastligger ten zuiden Lanen 21achter1795264249r
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes naastligger ten zuiden Lanen 21achter1795264249r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnaastligger ten noorden Lanen 21achter1795264249r
FINK, MINNE Menno Vinkkoopmanverkoper Lanen 21achter1795264249r
DAVIDS, WILLEM Willem Davids , voor zijn twee minderjarige kinderenscheepstimmerbaaskoper huisLanen 21achter1799265168v
DOUWES, PIETJEwijlen Piettje Douwes koper Lanen 21achter1799265168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaasnaastligger ten zuiden Lanen 21achter1799265168v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes naastligger ten zuiden Lanen 21achter1799265168v
STINSTRA, G. G. Stinstranaastligger ten westen Lanen 21achter1799265168v
STINSTRA, G. G. Stinstranaastligger ten noorden Lanen 21achter1799265168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaasverkoper Lanen 21achter1799265168v
SAKES, AALTJE Aeltje Saakes verkoper Lanen 21achter1799265168v
OOSTENDORP, ARJEN Arjen Oostendorpschildersbaaskoper huisLanen 21180126619r
DOUWES, RIJKJE Rikje Douwes koper Lanen 21180126619r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven, c.u.schipperhuurder Lanen 21180126619r
, SIKKEde weduwe van Sikke Bulardnaastligger ten westen Lanen 21180126619r
DAVIDS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Davids naastligger ten noorden Lanen 21180126619r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Lanen 21180126619r
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes verkoper Lanen 21180126619r
JOHANNES, JANde weduwe van Jan Johannes huurder Lanen 21achter181026935r
WILLEMS, DAVID David Willems timmerman (huis-)verkoper Lanen 21achter181026935r
, HENDRIK Hendrick Moutsgoudsmid (mr. -)koper huisLanen 22165523716v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22165523716v
JANS, JOB Jop Jansen zeilmakernaastligger ten westen Lanen 22165523716v
HENDRIKS, TIJS Tyes Hendricx , c.u.metselaarverkoper Lanen 22165523716v
JANS, IEKE Eeke Jansen , c.u.kleermaker (mr. -)koper huis met een ledige plaats erachter een vrije uitgang naar de SchritsenLanen 221661238110r
, HENDRIK Hendrick Moudtsgoudsmid (mr. -)verpachter grond Lanen 221661238110r
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 221661238110r
JANS, JOB Jop Jansen naastligger ten westen Lanen 221661238110r
, HENDRIK Hendrick Moudtsgoudsmid (mr. -)verkoper Lanen 221661238110r
JANS, IEKE Eke Jansen kleermakerbieder huisLanen 22166223813va
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmidverpachter grond Lanen 22166223813va
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22166223813va
JANS, JOB Jop Jansen zeilmakernaastligger ten westen Lanen 22166223813va
, HENDRIK Hendrick Mouts, voor zijn kinderenzilversmidverkoper Lanen 22166223813va
JAKOBS, ANTJEwijlen Antie Jacobs Forsenburghverkoper Lanen 22166223813va
IEKES, JAN Jan Eekes kleermaker (mr. -)koper 3/4 huisLanen 221696243211v
ULBES, IEPKJE Ypkjen Ulbes koper Lanen 221696243211v
IEKES, JAN Jan Eekes , c.u.kleermaker (mr. -)eigenaar van 1/4 Lanen 221696243211v
FREERKS, SAMUEL Samuel Fredriks naastligger ten oosten Lanen 221696243211v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens naastligger ten zuiden Lanen 221696243211v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga, q.q.naastligger ten westen Lanen 221696243211v
IEKES, SJOERD Sioerd Ekes schipper op Sneekverkoper van 1/4 Lanen 221696243211v
PETTINGA, HIELKE DIRKS Hylcke Dirx Pettingaverkoper van 1/4 Lanen 221696243211v
IEKES, SIEUWKE Siouke Ekes verkoper van 1/4 Lanen 221696243211v
IEKES, GERBEN Gerben Ekes chirurgijnverkoper van 1/4 Lanen 221696243211v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 221726246290r
DOUWES, SJOUKJE Sjoukjen Douwes koper Lanen 221726246290r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)naastligger ten oosten Lanen 221726246290r
SIEBES, REINER Reinder Sybes naastligger ten zuiden Lanen 221726246290r
JANS, DIRK Dirk Jansen smid (mr. -)naastligger ten westen Lanen 221726246290r
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Lanen 221726246290r
POPPES, ANTJE Antie Poppes verkoper Lanen 221726246290r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelierkoper huisLanen 22173524970v
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens winkelierkoper Lanen 22173524970v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Lanen 22173524970v
JETSES, PIETER Pyter Jetses naastligger ten zuiden Lanen 22173524970v
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doornsmid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Lanen 22173524970v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes , sr.scheepstimmerman (oud mr. -)verkoper Lanen 22173524970v
STIEKEL, WILLEM Willem Styckelkoper door niaar huis en stalling ?Lanen 2217762597ar
HALBES, ANTJE Anna Halbes koper door niaar Lanen 2217762597ar
HANSES, KLAAS Klaas Hansen schipper (kof-)koper Lanen 2217762597ar
JANS, HARMEN Harmen Jans wever (bont-)naastligger ten oosten Lanen 2217762597ar
STIEKEL, WILLEM Willem Stickelleerkopernaastligger ten zuiden Lanen 2217762597ar
MEILES, HERE Heere Meiles blauwververnaastligger ten westen Lanen 2217762597ar
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman (oud -)verkoper Lanen 2217762597ar
ARJENS, GEERTJE Gertie Arjens verkoper Lanen 2217762597ar
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. -)koper huisLanen 22178526234r
, WILLEM Willem Rouwever (mr. kousen-)huurder Lanen 22178526234r
MEILES, HERE Herre Meiles naastligger ten westen Lanen 22178526234r
JANS, HARMEN Harmen Jans wever (bont-)naastligger ten oosten Lanen 22178526234r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22178526234r
STIEKEL, WILLEM Willem Styckelkoopmanverkoper Lanen 22178526234r
, BERBER Barbara Wilkensverkoper Lanen 22178526234r
SIEBRENS, LOLKE Lolke Sybrens timmerman (huis-)koper huisLanen 2218012669r
WILLEMS, JANKE Jantje Willems koper Lanen 2218012669r
SCHELTES, TJITSKE Tjietsche Scheltes huurder Lanen 2218012669r
BESSELING, HARMEN Harmen Beslingnaastligger ten oosten Lanen 2218012669r
BAUKES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 2218012669r
MEILES, HEREde weduwe van Heere Meyles naastligger ten westen Lanen 2218012669r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Lanen 2218012669r
BLOK, TJEPKE SAKES Tjepke Sakes Blokblokmaker (mr. -)verkoper Lanen 2218012669r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Lanen 2218012669r
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerman (huis-)verkoper Lanen 2218012669r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Lanen 2218012669r
LOLKES, SIEBRENwijlen Sybren Lolkes varensgezelverkoper Lanen 2218012669r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (huis-)verkoper Lanen 2218012669r
SCHELTES, AUKJEwijlen Aukje Scheltes verkoper Lanen 2218012669r
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper Lanen 2218012669r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters verkoper Lanen 2218012669r
FABER, JANS Yzaac Jans Faberkuiper (mr. -)verkoper Lanen 2218012669r
SCHELTES, GEERTRUIDAwijlen Geertruid Scheltes verkoper Lanen 2218012669r
, GEERTRUIDA Geertruid Yzaacs verkoper Lanen 2218012669r
, JOOSTmr. Joost Havestadt, c.u.koper huis met een vrije uit- en ingang in de steegLanen 231669239202v
, JAN Jan Aartz naastligger ten oosten Lanen 231669239202v
HERES, JAKOB Jacob Heres naastligger ten westen Lanen 231669239202v
ANNES, REPKE Rebbe Annes verkoper Lanen 231669239202v
OEPKES, GOOITSKE Goik Upkes verkoper Lanen 231669239202v
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tiepkes koper 1/2 woningLanen 2316652394ra
ANNES, WOUTER Wouter Annes , c.u.huurder Lanen 2316652394ra
GRETTINGA, HARMEN Hermanus Grettingabouwmeester (stads -)koper kamer met tuintjeLanen 23een_achter168524288r
AARTS, JAKOBde mouterij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Lanen 23een_achter168524288r
GERRITS, IEME Imme Gerryts schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 23een_achter168524288r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper q.q. Lanen 23een_achter168524288r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes naastligger ten noorden Lanen 23een_achter168524288r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper q.q. Lanen 23een_achter168524288r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes verkoper Lanen 23een_achter168524288r
RING, REINER HENDRIKS Reyner Hendrix de Ringhkoper huisLanen 231686242116v
PIETERS, AAFKE Aefke Pytters koper Lanen 231686242116v
HIDDEMA, JORIS Joris Hiddemanaastligger ten oosten Lanen 231686242116v
HENDRIKS, JANde kamer van Jan Hendrix naastligger ten noorden Lanen 231686242116v
WITTERT, Wittertsecretarisnaastligger ten westen Lanen 231686242116v
PIETERS, FEIE Feye Pytters verkoper Lanen 231686242116v
WIEBRENS, LIJSBET Lijsbeth Wybrens verkoper Lanen 231686242116v
TJERKS, WILLEMoud burgemeester Willem Tjerx koper door niaar 1/2 huisLanen 231690242324r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckgeniaarde koper Lanen 231690242324r
JOOSTES, JOHANNES Joannes Joosten Havestadteigenaar van 1/2 Lanen 231690242324r
JOOSTES, JOHANNES Joannes Joosten Havestadtverkoper Lanen 231690242324r
JANS, wijlen Telletie Jans verkoper Lanen 231690242324r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belidaadvocaat Hof van Frieslandkoper tuintje of hof met bomen en prieelLanen 231696243231v
MEILSMA, REINOU Reinnoutie Meilsmakoper Lanen 231696243231v
BRUINSVELD, TRIJNTJE de mouterij van Trijntie Bruinsveltnaastligger ten oosten Lanen 231696243231v
QUICKLENBURG, wijlen burgemeester Quicklenburgnaastligger ten oosten Lanen 231696243231v
GRETTINGA, HARMEN Hermannus Grettingabouwmeester en mederechter van Barradeelverkoper Lanen 231696243231v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (mr. -)koper woning of kamerLanen 23een_achter1698243379r
HUIGS, MAAIKE Mayke Huigens koper Lanen 23een_achter1698243379r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix , c.u.huurder (p.j.)Lanen 23een_achter1698243379r
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Havestad*ledezetter (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 23een_achter1698243379r
BELIDA, FILIPPUS de hof van dr. Philippus Belidanaastligger ten noorden Lanen 23een_achter1698243379r
HAANTJES, GERRIT Gerryt Haenties schipperverkoper Lanen 23een_achter1698243379r
AMES, MARIA Mary Ames verkoper Lanen 23een_achter1698243379r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper door niaar woningLanen 23achter170824543r
, JAKOB Jacob Izaax geniaarde koper Lanen 23achter170824543r
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes geniaarde koper Lanen 23achter170824543r
JOHANNES, OEGE Oege Johannis , c.u.huurder Lanen 23achter170824543r
BRUINSVELD, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Catharina Bruinsveltnaastligger ten oosten Lanen 23achter170824543r
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Havestad*ledezetternaastligger ten zuiden Lanen 23achter170824543r
BELIDA, de woninge van burgemr. Belidanaastligger ten noorden Lanen 23achter170824543r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits wever (mr. -)verkoper Lanen 23achter170824543r
HUIGS, MARIA Marike Huigens verkoper Lanen 23achter170824543r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper woningLanen 23achter1711245157r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 23achter1711245157r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 23achter1711245157r
, JOOSTde erfgenamen van wijlen mr. Joost ledezetternaastligger ten zuiden Lanen 23achter1711245157r
BELIDA, de hof van de erfgenamen van wijlen burgemeester Belidanaastligger ten noorden Lanen 23achter1711245157r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmanverkoper Lanen 23achter1711245157r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper door niaar 3/4 huisLanen 231711245161v
, Nathaniël Cromhuisen, c.u.geniaarde koper Lanen 231711245161v
WIEBES, SIEDSburgervaandrig Syds Wybes , q.q.eigenaar van 1/4 Lanen 231711245161v
IEDES, JANmr. Jan Ydes kleermakernaastligger ten oosten Lanen 231711245161v
IEDES, JANmr. Jan Ydes kleermakernaastligger ten noorden Lanen 231711245161v
TJERKS, WILLEMde testamentaire erfgenamen van Willem Tjerx voermanverkoper Lanen 231711245161v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper 1/4 huisLanen 231713245194v
PIETERS, WIEPKJE Wypkjen Pieters koper Lanen 231713245194v
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u.kleermaker (mr. -)eigenaar van 3/4 Lanen 231713245194v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 231713245194v
PIETERS, WIEPKJE Wypkjen Pieters naastligger ten oosten Lanen 231713245194v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 231713245194v
PIETERS, WIEPKJE Wypkjen Pieters naastligger ten noorden Lanen 231713245194v
, BRUIN Bruin Havestadtverkoper Lanen 231713245194v
, DAVID David Havestadtverkoper Lanen 231713245194v
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaardenzilversmid (mr. -)koper huisLanen 231733248223r
BINSONIDES, ANTJE THEODORUS Antie Theodorus Binsonideskoper Lanen 231733248223r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaardenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 231733248223r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Lanen 231733248223r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)koper huisLanen 23173524944r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andrys koper Lanen 23173524944r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdennaastligger ten oosten Lanen 23173524944r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdennaastligger ten oosten Lanen 23173524944r
WIJNGAARD, BAUKE Bauke Wijngaerdenzilversmid (mr. -)verkoper Lanen 23173524944r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaerdenzilversmid (mr. -)verkoper Lanen 23173524944r
BINSONIDES, ANTJE Antie Bensonidesverkoper Lanen 23173524944r
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoperaanhandelaar huis en tuintjeLanen 231741250205r
WIJNGAARDEN, JAN Jan Wijngaardenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 231741250205r
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 231741250205r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes winkelierverkoper Lanen 231741250205r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelierverkoper Lanen 231741250205r
FONTEIN, JAN Jan Fonteinnaastligger ten noorden Lanen 231796264333v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/2 Lanen 231796264333v
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanerflater Lanen 231796264333v
BRIL, HARMKE Hermana Brilverkoper van 1/4 Lanen 231796264333v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaverkoper van 1/4 Lanen 231796264333v
, Elza Dorothea Brielverkoper van 1/4 Lanen 231796264333v
VOS, JAN Jan Voskoopmanverkoper van 1/4 Lanen 231796264333v
BOLMAN, JAN de weduwe van wijlen Jan Bolmanerflater Lanen 231796264333v
, ALBERT Albert Sjurdts koper huis daer het Cromholdt utsteeck, met het vrije eigendom van de steegLanen 24het Kromhout1602228283v
JANS, GEERTJE Geert Jans koper Lanen 241602228283v
DIRKS, JAN Jan Dyrx naastligger ten oosten Lanen 241602228283v
GERRITS, TEUNIS Thoenys Gerryts naastligger ten westen Lanen 241602228283v
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lyuwes verkoper Lanen 241602228283v
LIEUWES, Jacomijntien Lyuwes verkoper Lanen 241602228283v
BOIENS, JOCHEM Jochem Boyens verkoper Lanen 241602228283v
OTTES, LIEUWEwijlen Lyuwe Ottens erflater Lanen 241602228283v
HENDRIKS, wijlen Caereltjen? Hendricx erflater Lanen 241602228283v
FILIPPUS, MAAIKEde erfgenamen ex testamento van hun wijlen bestemoeder Maycke Philips koper 3/7 woningLanen 24161723084r
JURJENS, ENNE Enne Juriens koper q.q. Lanen 24161723084r
FILIPPUS, MAAIKEhet grote nieuwe huis op de oude Zuiderwal nagelaten door wijlen Maycke Philips naastligger ten zuiden Lanen 24161723084r
HESSELS, ALBERT Albert Hessels scheepstimmermanverkoper Lanen 24161723084r
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Lanen 24161723084r
, GRIETJE Grietie koper huis daer het Cromholt uytsteeckt (koop incl. vrije eigendom vd steeg, strekkende van voren tot aan de wal)Lanen 24het Kromhout1619230191r
HUBERTS, PIETERwijlen Pieter Huyberts koper Lanen 241619230191r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 241619230191r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 241619230191r
GERRITS, TEUNIS Toenis Gerryts naastligger ten westen Lanen 241619230191r
REINERS, SINT Cent Reniers verkoper Lanen 241619230191r
PIETERS, BEITSKE Beydts Pieters verkoper Lanen 241619230191r
JOOSTES, JAKOB Jacob Joostes koper huis, strekkende van voor tot achter de walLanen 24162723216r
FILIPPUS, MAAIKE Maycke Philips koper Lanen 24162723216r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabelle van Hoornverpachter grond Lanen 24162723216r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 24162723216r
DIRKS, JANde weduwe van Jan Dircks Bossentnaastligger ten westen Lanen 24162723216r
BIJMA, GEERT Geert Bijmacontrarolleur convooien en licentenverkoper q.q. Lanen 24162723216r
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrick Wigbolts bakkerverkoper q.q. Lanen 24162723216r
JEROENS, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietie Hieronimus verkoper Lanen 24162723216r
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels , c.u.koper huisLanen 241650236103v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen Lanen 241650236103v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerverkoper q.q. Lanen 241650236103v
JANS, KLAAS Claes Jansen gebandeertwerkerkoper huis en stedeLanen 24170024459v
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 24170024459v
MEINERTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Meynerts naastligger ten westen Lanen 24170024459v
FREERKS, SALOMON Salomon Frederiks verkoper Lanen 24170024459v
HARMENS, JAN Jan Harmens koper huisLanen 241723246172v
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 241723246172v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinderts naastligger ten westen Lanen 241723246172v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper Lanen 241723246172v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts wever (mr. bont-)koper huisLanen 241755253195r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakkernaastligger ten oosten Lanen 241755253195r
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten zuiden Lanen 241755253195r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 241755253195r
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (mr. bont-)verkoper Lanen 241755253195r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems wever (mr. bont-)koper huisLanen 24176125578r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen naastligger ten oosten Lanen 24176125578r
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten zuiden Lanen 24176125578r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 24176125578r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts wever (mr. bont-)verkoper Lanen 24176125578r
, HARMEN Harmen Bessingwever (bont-)koper huisLanen 241771257201r
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerryts koper Lanen 241771257201r
KLASES, HARMEN Harmen Claezen , c.u.huurder (p.j.)Lanen 241771257201r
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 241771257201r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 241771257201r
STIEKEL, WILLEM Willem Styckelnaastligger ten zuiden Lanen 241771257201r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems wever (bont-)verkoper Lanen 241771257201r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks molenaarsarbeiderkoper huisLanen 24181026917r
BESSELING, HARMEN wijlen Harmen Beslingwever (bont-)huurder Lanen 24181026917r
VEEN, PIER Pier L. van der Veennaastligger ten oosten Lanen 24181026917r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 24181026917r
SIEBRENS, LOLKE Lolke Sybrens naastligger ten westen Lanen 24181026917r
BESSELING, JAN Jan Beslingverkoper Lanen 24181026917r
BESSELING, EVA Eva Beslingverkoper Lanen 24181026917r
EISES, FREERK Frederik Eyses verkoper Lanen 24181026917r
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruynsveltkoper huis (uitgebreide beschrijving)Lanen 251694243100v
QUICKLENBURG, JOHANNES wijlen burgemeester Joannes Quicklenburghkoper Lanen 251694243100v
SCHIERE, SIEMEN BOUWES Symen Buwes Schierekuiper (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 251694243100v
, JOOSTwijlen Joost Havestadtnaastligger ten westen Lanen 251694243100v
GRETTINGA, HARMEN een kamer en de hof van Harmanus Grettingabouwmeesternaastligger ten westen Lanen 251694243100v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendrix naastligger ten noorden Lanen 251694243100v
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBSburgemeester Symen Jacobs Bootsmaverkoper Lanen 251694243100v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper huisLanen 25170824548v
PIETERS, WIETSKE Wytske Pytters koper Lanen 25170824548v
, JOOSTde huisinge en zekere woninge daaragter nagelaten door mr. Joost Havestadnaastligger ten westen Lanen 25170824548v
, IETJEde stallinge van Yda Quiklenburgnaastligger ten noorden Lanen 25170824548v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaarnaastligger ten noorden Lanen 25170824548v
, IETJE Yda Quiklenburgverkoper Lanen 25170824548v
HASELAAR, LAAS Burgemeester Laas Haselaarverkoper Lanen 25170824548v
WIJNGAARDEN, JAN JANS Jan Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)koper 3/4 huisLanen 251741250168v
, ANTJE Anna Hendrixkoper Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, JAN JANS Jan Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)eigenaar van 1/4 Lanen 251741250168v
HOENDRIKS, ANTJE Anna Hoendrixeigenaar van 1/4 Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, IEDE JANS Yede Jansen Wijngaardenkleermaker (mr. -)huurder Lanen 251741250168v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 251741250168v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeekkoopmannaastligger ten noorden Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaardenzilversmid (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, PIETER JANS Pytter Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, IEDE JANS Yede Jansen Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 251741250168v
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnaldakoper huisLanen 251759254244r
WESTRA, SJOERDJE SIKKES Sjoerdje Sickes Westrakoper Lanen 251759254244r
WIJNALDA, EVERT JANSde koper Evert Jans Wijnalda, c.u.naastligger ten westen Lanen 251759254244r
IJSENBEEK, JAN THOMASde weduwe van Jan Thomas IJzenbeeknaastligger ten noorden Lanen 251759254244r
WIJNGAARDEN, JAN wijlen vroedsman Jan Wijngaardenverkoper Lanen 251759254244r
DOUWES, LIEPKJE Lupjen Douwes koper huis, gedeeltelijk schoolLanen 251779259173r
OFFRINGA, GERRIT wijlen Gerryt Offringakoper Lanen 251779259173r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringakoper Lanen 251779259173r
FRANK, JOHANNES Johannes Frankkoper Lanen 251779259173r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldakleermaker (mr. -)koper (betaalt 525-00-00 CG van de koopsom)Lanen 251779259173r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands huurder Lanen 251779259173r
THOMAS, SIKKE Sikke Thomas huurder Lanen 251779259173r
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper (oud -)naastligger ten westen Lanen 251779259173r
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper (oud -)naastligger ten noorden Lanen 251779259173r
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper (oud -)verkoper q.q. Lanen 251779259173r
WIJNALDA, EVERT JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Evert Jans Wijnalda, c.u.verkoper Lanen 251779259173r
BERNARDUS, SIETSE Sytse Bernardus timmermankoper door niaar huisLanen 251803266224r
JANS, DIRK Dirk Jans stuurmangeniaarde koper Lanen 251803266224r
KAMMEN, GRIETJE JOHANNES Grietje Johannes van Kammengeniaarde koper Lanen 251803266224r
HIBBES, PIETER Pieter Hibbes , c.u.huurder Lanen 251803266224r
FRANK, JOHANNES Johannes Franknaastligger ten noorden Lanen 251803266224r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringanaastligger ten noorden Lanen 251803266224r
FRANK, JOHANNES Johannes Frankverkoper van 2/3 Lanen 251803266224r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringaverkoper van 2/3 Lanen 251803266224r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldaverkoper van 1/3 Lanen 251803266224r
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus koper huisLanen 25achter1803266258r
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks koper Lanen 25achter1803266258r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)huurder Lanen 25achter1803266258r
BERNARDUS, SIETSE Zydse Bernardus , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 25achter1803266258r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 25achter1803266258r
FRANK, JOHANNES Johannes Frankverkoper van 1/3 Lanen 25achter1803266258r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringaverkoper van 1/3 Lanen 25achter1803266258r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldaverkoper van 1/3 Lanen 25achter1803266258r
BLOK, C. burgemeester C. Blokkoper q.q. Lanen 251809268291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 251809268291v
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks verkoper Lanen 251809268291v
BLOK, C. burgemeester C. Blokkoper q.q. Lanen 25achter1809268291v
, WIJNAND Wijnand Hoekershuurder (p.j.)Lanen 25achter1809268291v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburgnaastligger ten noorden Lanen 25achter1809268291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 25achter1809268291v
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks verkoper Lanen 25achter1809268291v
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-07-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 26168124141va2
HASELAAR, SCHELTE grondpacht uit het huis van Schelte Haselaereigenaar perceel Lanen 26168124141va2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 26170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lanen 26170824553r1
OFFES, FOPPEgrondpacht uit het huis bewoond door Foppe Uiftes bakkereigenaar perceel Lanen 26170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Lanen 26170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Lanen 26170824553r1
MINNES, AALTJE Aaltje Minnes winkeliersekoper huis, loods en plaatsLanen 26Jerusalem1753253115v
LAMMERTS, JANwijlen Jan Lammerts koper Lanen 261753253115v
, Bastyaan Bicker, n.u.naastligger ten oosten Lanen 261753253115v
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten zuiden Lanen 261753253115v
, LOLKE Lolke Swaaltjenaastligger ten zuiden Lanen 261753253115v
HARMENS, JAN Jan Harmens* wevernaastligger ten westen Lanen 261753253115v
, SCHELTE Schelte Haeselaerbakker (mr. -)verkoper Lanen 261753253115v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburgtimmerman (mr. huis-)koper huisLanen 271803266195v
FRANK, J. oud burgemeester J. Franknaastligger ten zuiden Lanen 271803266195v
FONTEIN, JAN de heer Jan Fonteinnaastligger ten noorden Lanen 271803266195v
BOLMAN, A. A. Bolmanverkoper Lanen 271803266195v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinnaastligger ten noorden Lanen 271809268304v
, RITSKE Ritske Croonenburgtimmerman (mr. -)verkoper Lanen 271809268304v
MAAS, FRANS PIETERS Frans Pieters van der Maeskoper huis met loods en ledige plaatsLanen 281615229273r
SIKKES, WIETSKE Wyts Sickes koper Lanen 281615229273r
JANS, ALLERT Alart Janssen Cuynder, c.soc.naastligger ten oosten Lanen 281615229273r
JANS, ALBERT Albert Janssen bakkernaastligger ten westen Lanen 281615229273r
JEROENS, MARGARETA Margareta Jeronimus verkoper Lanen 281615229273r
HUBERTS, PIETERwijlen Pieter Huyberts verkoper Lanen 281615229273r
JANS, ALBERT Albert Jans Cuynder, c.soc.naastligger ten oosten Lanen 281627231166r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231166r
RIENKS, MELLE Melle Riencks verkoper Lanen 281627231166r
FRANSES, MAAIKE Maycke Franses verkoper Lanen 281627231166r
KUINDER, ALBERT JANS Albert Jans Kuyndernaastligger ten oosten Lanen 281627231172r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231172r
JANS, BARELD Barelt Jans omroeper [staat: roeper]koper dwarshuis en plaatsLanen 28163223371r
FEDDES, ANTJE Antie Feddes koper Lanen 28163223371r
MARTENS, SALVES Salves Martens naastligger ten oosten Lanen 28163223371r
JANS, WIEBE Wybe Jans naastligger ten zuiden Lanen 28163223371r
, JOHANNEShet huis nagelaten door mr. Johannes Guilhelminaastligger ten westen Lanen 28163223371r
HOTTINGA, JELTJE Jeltje Hottingaverkoper Lanen 28163223371r
FRANSES, ATE Atte Franssen , c.u.koper twee kamers (beneden- en bovenkamer)Lanen 28achter1644235103r
JELMERS, PIETER Pyter Jelmers naastligger ten westen Lanen 28achter1644235103r
HOTTINGA, het huis nagelaten door wijlen dr. Hottinganaastligger ten noorden Lanen 28achter1644235103r
WIEBES, RINSE Rinse Wybes verkoper Lanen 28achter1644235103r
WIEBES, FEIKE Feycke Wybes verkoper Lanen 28achter1644235103r
WIEBES, MEILE Meyle Wybes verkoper Lanen 28achter1644235103r
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts , c.u.koper twee kamersLanen 28achter1652236205r
, HANShet huis van Hans Ieyps naastligger ten oosten Lanen 28achter1652236205r
JELMERS, PIETER Pyter Jelmers naastligger ten westen Lanen 28achter1652236205r
HETTINGA, JARICH het nagelaten huis en plaats van Jarigh van Hettinganaastligger ten noorden Lanen 28achter1652236205r
REINS, KLAAS Claes Reins , c.u. en c.soc.verkoper Lanen 28achter1652236205r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerkoper van 1/2 huis met het eigendom van de helft van de steeg ten westenLanen 281668239139v
OEPKES, REIN Rein Upkes koper van 1/2 Lanen 281668239139v
SIEGERS, TRIJNTJE Trijntie Segers naastligger ten oosten Lanen 281668239139v
IJSENBEEK, JAN de erfgenamen van wijlen Jan IJsenbeeknaastligger ten zuiden Lanen 281668239139v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 281668239139v
KEIMPES, GEERTJE Geertie Keimpes verkoper Lanen 281668239139v
BRAAM, Goverius Braemkoopmankoper huisLanen 281683241238r
JANS, FREERKde weduwe van wijlen Freerck Jans naastligger ten oosten Lanen 281683241238r
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 281683241238r
WOUTERS, JANKE Jancke Wouters verkoper van 1/2 Lanen 281683241238r
OEPKES, REINwijlen Reyn Upkes verkoper van 1/2 Lanen 281683241238r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerverkoper van 1/2 Lanen 281683241238r
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-07-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 28168124141va1
FOKKES, BAUKEgrondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel Lanen 28168124141va1
DOUWES, REIN Reyn Douwes klompmakerkoper huisLanen 281687242181r
JANS, FREERKde weduwe van wijlen Freerk Jans naastligger ten oosten Lanen 281687242181r
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 281687242181r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemverkoper Lanen 281687242181r
HERES, JOCHEM Jochum Heeres koper huisLanen 281703244355r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems koper Lanen 281703244355r
JANS, FREERKde weduwe van Freerk Jansen naastligger ten oosten Lanen 281703244355r
OFFES, FOPKJEde huisvrouw van Foppe Uiftes naastligger ten westen Lanen 281703244355r
BAUKES, RIKSTJE Richtie Bauckes verkoper van 1/2 Lanen 281703244355r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens verkoper van 1/2 Lanen 281703244355r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens verkoper q.q. Lanen 281703244355r
BAUKES, RIKSTJEde kinderen van Richtie Bauckes verkoper van 1/2 Lanen 281703244355r
DOUWES, REINwijlen Rein Douwes verkoper van 1/2 Lanen 281703244355r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 28170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lanen 28170824553r1
, JOCHEMgrondpacht uit het huis van Jochum kooltjereigenaar perceel Lanen 28170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Lanen 28170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Lanen 28170824553r1
TEUNIS, DOOITSE Doytze Theunis kooltjerkoper huisLanen 281774258168v
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 281774258168v
JANS, LAMMERT Lammert Jans naastligger ten westen Lanen 281774258168v
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Lanen 281774258168v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bikkerverkoper Lanen 281774258168v
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeekkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
JANS, WIEBE Wybe Jans metselaarkoper huisLanen 281778259125r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 281778259125r
JANS, LAMMERT Lammert Jans naastligger ten westen Lanen 281778259125r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerverkoper Lanen 281778259125r
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonkerkoper huisLanen 2818102696r
FERWERDA, ANTJE Anna S. Ferwerdakoper Lanen 2818102696r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis , c.s.huurder Lanen 2818102696r
VEEN, LAMMERT JANSde erfgenamen van wijlen Lammert Jans van der Veennaastligger ten westen Lanen 2818102696r
, naastligger ten noorden Lanen 2818102696r
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmerdrogist en koopmanverkoper q.q. Lanen 2818102696r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Lanen 2818102696r
JANS, WIEBEwijlen Wybe Jans verkoper Lanen 2818102696r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)koper huisLanen 291728247199r
OVERZEE, JAN Jan Overseeschipper (wijd-)koper Lanen 291728247199r
MICHIELS, JANde weduwe van Jan Michiels naastligger ten oosten Lanen 291728247199r
DIRKS, HERE Heere Dirx naastligger ten zuiden Lanen 291728247199r
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinverkoper Lanen 291728247199r
AGES, HARMENburgerhopman Harmen Ages koper huisLanen 291733248181v
VORM, JANKE TJEERDS Janneke Tieerds van der Vormkoper Lanen 291733248181v
MARTENS, HERE Here Martens huurder Lanen 291733248181v
MICHIELS, JANde weduwe van Jan Michiels naastligger ten oosten Lanen 291733248181v
DIRKS, HEREde weduwe van Heere Dirks naastligger ten zuiden Lanen 291733248181v
DOEDES, SIETSEde weduwe van Sytse Doedes naastligger ten noorden Lanen 291733248181v
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overseverkoper Lanen 291733248181v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker (oud mr. -)verkoper Lanen 291733248181v
, EELKE Eeltje Travailliekoopmankoper groot huisLanen 291766256151v
, LOLKE Lolke , e.a.blauwververhuurder Lanen 291766256151v
OLIVIER, JAN burgemeester Jan Oliviernaastligger ten oosten Lanen 291766256151v
HOUTKOPER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Houtkopernaastligger ten zuiden Lanen 291766256151v
ANDRIES, PIETER Pyter Andries naastligger ten noorden Lanen 291766256151v
AGEMA, HARMEN AGESoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Lanen 291766256151v
VORM, JANKE TJEERDSwijlen Janke Tjeerds van der Formverkoper Lanen 291766256151v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)koper provisioneel stal met hooivak en zolderLanen 291779259303r
SJOERDS, ENNE Enne Sjoerds , c.u.huurder bovenkamer (p.w.)Lanen 291779259303r
OLIVIER, de erfgenamen van wijlen burgemeester Oliviernaastligger ten oosten Lanen 291779259303r
HOUTKOPER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Houtkopernaastligger ten zuiden Lanen 291779259303r
ANDRIES, PIETERde weduwe van Pieter Andries naastligger ten noorden Lanen 291779259303r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringametselaar (mr. -)verkoper q.q. Lanen 291779259303r
REINERS, RUURDJE Ruurdtje Reinders , voor haar kinderenverkoper Lanen 291779259303r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegatverkoper Lanen 291779259303r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen Beidzegatverkoper Lanen 291779259303r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegaterflater Lanen 291779259303r
AKKRINGA, SIETSKE RUTGERSwijlen Sydske Rutgers Akkringaerflater Lanen 291779259303r
SIEDSES, HINNE Henne Sydses sleperkoper stal en wagenhuisLanen 291788262275r
WOPKES, REMKE Remke Wopkes naastligger ten oosten Lanen 291788262275r
BROUWER, JAKOB Jacobus Brouwernaastligger ten zuiden [staat: noorden] Lanen 291788262275r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschut, n.u.naastligger ten noorden [staat: zuiden] Lanen 291788262275r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodeverkoper Lanen 291788262275r
, WIJNAND Wijnand Hoekersslager (mr. -)koper wagenhuisLanen 29180426792v
, WIJNAND Wijnand Hoekersslager (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 29180426792v
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten oosten Lanen 29180426792v
FONTEIN, J. de heer J. Fonteinnaastligger ten zuiden Lanen 29180426792v
HANNEMA, P. P. Hannemanaastligger ten noorden Lanen 29180426792v
SIETSES, HINNE Hinne Zytses koemelkerverkoper Lanen 29180426792v
HENDRIKS, HILLEBRAND Hilbrandt Hendricx koper Lanen 301601228241v
KORNELIS, SIEBRICHJE Sibrich Cornelis koper Lanen 301601228241v
ALBERTS, IDShet huis van Ydts Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Lanen 301601228241v
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 301601228241v
ALBERTS, IDS Ydts Alberts naastligger ten zuiden Lanen 301601228241v
HUBERTS, PIETERhet huis van Pieter Huyberts naastligger ten westen Lanen 301601228241v
MICHIELS, JASPER Jasper Michiels verkoper Lanen 301601228241v
JANS, JAKOBJE Jaep Jans verkoper Lanen 301601228241v
MINNEMA, JAN JOCHEMS Jan Jochums Minnemabosschieter (stads -)koper huisLanen 301614229204r
IDSES, RINSKE Reynscke Idses koper Lanen 301614229204r
, HARMEN Harmen dragergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Lanen 301614229204r
, WIGBOLD Wigbolt bakkernaastligger ten oosten Lanen 301614229204r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden Lanen 301614229204r
PIETERS, FRANS Frans Pieters reidmakernaastligger ten westen Lanen 301614229204r
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Lanen 301614229204r
FOEKES, HOITJE Hoytie Fouckes verkoper Lanen 301614229204r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerryts koper huisLanen 30161723073v
TJEBBES, TEETSKE Taedts Tiebbes koper Lanen 30161723073v
SIEMENS, JAN Jan Symens naastligger ten oosten Lanen 30161723073v
, JARICHhet huis van wijlen Jarich Hottinghanaastligger ten westen Lanen 30161723073v
BERENDS, AUKJE Auck Beernts verkoper Lanen 30161723073v
IENTES, KORNELISwijlen Cornelis Intes verkoper Lanen 30161723073v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Lanen 30161723073v
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerns koper huis, strekkende van de Lanen af zuidwaarts tot aan het huis van Albert JansLanen 301626231159r
JANS, MARTENwijlen Marten Jansen koper Lanen 301626231159r
JANS, ANDRIESgezworen gemeensman Andries Jansen koper Lanen 301626231159r
, HARMENhet huis van Harmen dragergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Lanen 301626231159r
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakkernaastligger ten oosten Lanen 301626231159r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden* Lanen 301626231159r
PIETERS, FRANS Frans Pieters reidmakernaastligger ten westen Lanen 301626231159r
, HANS Hans Jepsen koper huis met een loods erachterLanen 301641234146v
OBBES, Liauk Obbes koper Lanen 301641234146v
JANS, JOB Job Jansen naastligger ten oosten Lanen 301641234146v
, HANS Hans Jepsen , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 301641234146v
HETTINGA, JARICH het voormalige huis van Jarich Hettinganaastligger ten westen Lanen 301641234146v
ARENDS, BOUWE Bouue Aarns , c.u.verkoper Lanen 301641234146v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns koper huisLanen 30164223519r
FREERKS, WIGBOLDhet huis van wijlen Wigbolt Freerx naastligger ten oosten Lanen 30164223519r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten zuiden Lanen 30164223519r
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten westen Lanen 30164223519r
RUURDS, EVERT Evert Ruierts verkoper q.q. Lanen 30164223519r
KLASES, PIETER Pytter Claessens verkoper q.q. Lanen 30164223519r
BOUWES, ANNE Anne Buwes koper huisLanen 301668239134r
JANS, FOLKERTals bewoner Folckert Jansen naastligger ten oosten Lanen 301668239134r
MARTENS, FOKKE Focke Martens naastligger ten zuiden Lanen 301668239134r
OLFERTS, JELLE Jel Olpharts naastligger ten westen Lanen 301668239134r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens verkoper Lanen 301668239134r
HEINS, FREERK Freerck Heyns timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 301674240153V
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes koper Lanen 301674240153V
SIEMENS, FOLKERTals bewoner Folkert Symens naastligger ten oosten Lanen 301674240153V
MARTENS, FOKKEhet huis van Focke Martens naastligger ten zuiden Lanen 301674240153V
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslager (mr. -)verkoper Lanen 301674240153V
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (huis-)koper huisLanen 30174325114v
BUMA, WOPKE oud burgemeester Wopke Bumanaastligger ten oosten Lanen 30174325114v
BOS, LUCAS de woning van Lucas Boschnaastligger ten zuiden Lanen 30174325114v
FREERKS, TJITSKE Tjietske Freerks verkoper Lanen 30174325114v
OKKES, BOTE Bote Ockes verkoper Lanen 30174325114v
DOUWES, MARTEN Marten Douwes turfdragerkoper huisLanen 301755253234v
LIEUWES, GRIETJE Grytje Lieuwes koper Lanen 301755253234v
POPKES, JAN Jan Popkes , c.u.huurder (p.j.)Lanen 301755253234v
BUMA, WOPKE burgemeester Wopco Bumanaastligger ten oosten Lanen 301755253234v
BOS, LUCAS Lucas Bosnaastligger ten zuiden Lanen 301755253234v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jans Vettevogelwolkammer (mr. -)verkoper q.q. Lanen 301755253234v
JANS, IETJE Yttje Jans verkoper Lanen 301755253234v
FREERKS, HEINwijlen Hein Freerks verkoper Lanen 301755253234v
ANTONIUS, JAN Jan Anthonys wever (mr. bont-)koper huisLanen 301782260267r
LIEUWES, GRIETJEwijlen Grietje Lieuwes voormalig bewoner Lanen 301782260267r
AARDENBURG, C. C. Aardenburgnaastligger ten oosten Lanen 301782260267r
ANTONIUS, JAN Jan Anthonys wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Lanen 301782260267r
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizenbode (gerechts-)verkoper q.q. Lanen 301782260267r
DOUWES, MARTENhet sterfhuis van de weduwe van Marten Douwes verkoper Lanen 301782260267r
JORRITS, HAITSE Haitze Jorrits scheepstimmermankoper huisLanen 30180826861r
HAIES, KLAASKE Klaaske Haayes koper Lanen 30180826861r
FLORISON, ds. Florisonnaastligger ten oosten Lanen 30180826861r
LUCAS, LIJSBET Elizabeth Lucas verkoper Lanen 30180826861r
ANTONIUS, JANwijlen Jan Anthony verkoper Lanen 30180826861r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fonteinkoopmankoper huisLanen 311687242195v
REINS, SIEMENin te gaan bij het huis van Symen Reyns naastligger Lanen 311687242195v
JELLES, IEPKEde weudwe van Ypke Jelles naastligger ten oosten Lanen 311687242195v
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalfnaastligger ten zuiden Lanen 311687242195v
BIERMA, DIRK SJOERDSburgemeester Dirck Sioerdts Biermanaastligger ten noorden Lanen 311687242195v
HETTINGA, AAFKE Aefke van Hettingaverkoper Lanen 311687242195v
HOITEMA, HECTOR wijlen Hector Hoytemachirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 311687242195v
HOITEMA, TJEERD Tjeerdt Hoytemazoon van de verkoper en sterkt zijn moeder Lanen 311687242195v
TEUNIS, JAN Jan Teunis Beitsegatkoper huisLanen 31177225839v
RUTGERS, SIETSKE Sytske Rutgers koper Lanen 31177225839v
ARJENS, JAN Jan Arjens , e.a.huurder Lanen 31177225839v
OLIVIER, JAN de weduwe van burgemeester Jan Oliviernaastligger ten oosten Lanen 31177225839v
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Houtkoopernaastligger ten zuiden Lanen 31177225839v
ANDRIES, PIETERde weduwe van Pieter Andries naastligger ten noorden Lanen 31177225839v
, EELKE Eeltje Travaillekoopmanverkoper Lanen 31177225839v
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lyuwes koper nieuw huisLanen 321599228157v
PIETERS, MAAIKE Maycke Pieters koper Lanen 321599228157v
FRANSES, de erfgenamen van wijlen Lyscke Fransen naastligger ten oosten Lanen 321599228157v
MICHIELS, JASPER Jasper Mychyels naastligger ten westen Lanen 321599228157v
MARKS, AUKJE Auck Merx verkoper Lanen 321599228157v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendricx schoenmakerverkoper Lanen 321599228157v
TEUNIS, Gyelis Thoenys koper huisLanen 321605228482v
HENDRIKS, ARENDwijlen mr. Aent Hendrix koper Lanen 321605228482v
IEDES, SIEBREN Sybrant Ides , n.u.protesteert vanwege een hypotheek Lanen 321605228482v
MARTENS, JANwijlen Jan Martens protesteert Lanen 321605228482v
FRANSES, de erfgenamen van wijlen Lyscke Fransses naastligger ten oosten Lanen 321605228482v
MICHIELS, JASPER Jasper Mychyels naastligger ten westen Lanen 321605228482v
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lyuwes verkoper Lanen 321605228482v
PIETERS, MAAIKE Maycke Pieters verkoper Lanen 321605228482v
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freerxs koper doorgaand huisLanen 321606228508v
JANS, GRIETJE Gryet Jans koper Lanen 321606228508v
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten oosten Lanen 321606228508v
, HILLEBRAND Hilbrant meelmannaastligger ten westen Lanen 321606228508v
TEUNIS, Jelys Thoenis verkoper Lanen 321606228508v
HENDRIKS, AARTwijlen mr. Aert Hendrix verkoper Lanen 321606228508v
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanses eigenaar van 2/4 Lanen 32161122968r
JANS, ANTJE Antgie Jans eigenaar van 1/4 Lanen 32161122968r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens slotmakereigenaar van 1/4 Lanen 32161122968r
ANNES, LAMMERT Lambert Annes protesteert Lanen 32161122968r
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs slotmakerbewoner Lanen 32161122968r
WILLEMS, TIJS Thijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32161122968r
OTTES, HARMENhet huis van Harmen Ottes naastligger ten westen Lanen 32161122968r
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanses verkoper Lanen 32161122968r
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs verkoper Lanen 32161122968r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmakerverkoper q.q. Lanen 32161122968r
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanses verkoper Lanen 32161122968r
JANS, JAKOB Jacob Jans , onmondigverkoper Lanen 32161122968r
WILLEMS, TIJS Thijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32161222981r
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32161222981r
JAKOBS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jacobs slotmakerverkoper Lanen 32161222981r
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes koper huisLanen 321613229129v
HENDRIKS, SAAKJE Saeck Hendricx koper Lanen 321613229129v
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 321613229129v
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 321613229129v
KLASES, ALBERT Albert Claesen slotmaker (stads -)verkoper Lanen 321613229129v
JANS, TRIJNTJE Trijncke Jans verkoper Lanen 321613229129v
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32162523190r
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32162523190r
HENDRIKS, SAAKJE Saeck Hendricks , voor haar en haar twee minderjarige kinderenverkoper Lanen 32162523190r
SCHELTES, SASKERwijlen Sasker Scheltis verkoper Lanen 32162523190r
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 321626231106r
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 321626231106r
, SAAKJEde kinderen van Saeck verkoper Lanen 321626231106r
SCHELTES, SASKERwijlen Sasker Scheltis verkoper Lanen 321626231106r
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32162823252r
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32162823252r
JANS, WILLEM Willem Jans , als oomverkoper q.q. Lanen 32162823252r
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Lanen 32162823252r
BOELES, KLAASde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823252r
EELKES, ANTJEwijlen Antie Eelckes verkoper Lanen 32162823252r
SIETSES, PIETER Pieter Sytses verkoper Lanen 32162823252r
SIETSES, GERLOFKE Gerliff Sytses , voor zich en haar kindverkoper Lanen 32162823252r
BOELES, KLAASwijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823252r
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32162823262r
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32162823262r
BOELES, KLAASwijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823262r
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-12-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 32168124141va1
SIEMENS, FOLKERTgrondpacht uit het huis van Folckert Symens eigenaar perceel Lanen 32168124141va1
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburgkoper 1/2 huisLanen 32178626252r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florisonpredikantkoper Lanen 32178626252r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburgeigenaar van 1/2 Lanen 32178626252r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florisonpredikanteigenaar van 1/2 Lanen 32178626252r
AARDENBURG, KORNELIS gezworen gemeensman Cornelis Aardenburgverkoper Lanen 32178626252r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maeskoper twee huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de uitgang in de brede steeg ten westen van het kleinste huisLanen 331615229254v
WALINGS, TRIJNTJE Trijnke Waelings koper Lanen 331615229254v
KLASES, TJALKEde erfgenamen van wijlen Tyalcke Claesens verpachter grond kleinste huis Lanen 331615229254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten oosten Lanen 331615229254v
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytzes verkoper Lanen 331615229254v
, JAN Jan Bredaelverkoper Lanen 331615229254v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Lanen 331615229254v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Lanen 331615229254v
JANS, MAAIKE Maycke Janssen verkoper Lanen 331615229254v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Lanen 331615229254v
LUITJENS, BOUWE Buwe Luyties koper vooreind van een huisLanen 331615229282r
GERRITS, Intgie Gerryts koper Lanen 331615229282r
KLASES, TJALKEde erfgenamen van wijlen Tialcke Claesen verpachter grond Lanen 331615229282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten oosten Lanen 331615229282r
JANS, JOHANNES Johannes Janssen naastligger ten westen Lanen 331615229282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten noorden Lanen 331615229282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maesverkoper Lanen 331615229282r
WALINGS, TRIJNTJE Trijnke Waelings verkoper Lanen 331615229282r
HETTINGA, IDSERT Idsard van Hettingakoper huisLanen 33164423599v
HYLKEMA, SIJKE Sijcke van Hylcamakoper Lanen 33164423599v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettingaverpachter grond Lanen 33164423599v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettinga, c.u.naastligger ten oosten Lanen 33164423599v
JOHANNES, AART Aart Johannis naastligger ten westen Lanen 33164423599v
LUITJENS, BOUWE Buue Luytiens verkoper Lanen 33164423599v
GERRITS, JUDITH Juttie Gerryts verkoper Lanen 33164423599v
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsLanen 331647235249r
HETTINGA, IDSERT verkoper Idsaert van Hettinganaastligger ten oosten Lanen 331647235249r
JOHANNES, AART Aert Joannes naastligger ten westen Lanen 331647235249r
HETTINGA, IDSERT Idsaert van Hettingaverkoper Lanen 331647235249r
PIERS, DOEDE Doede Piers kuiperkoper huisLanen 331647235267v
TEUNIS, AUKJE Auck Tuenis koper Lanen 331647235267v
HETTINGA, IDSERT gedeputeerde Idsaert Hettinganaastligger ten oosten Lanen 331647235267v
JOHANNES, AARThet huis van Aert Johannes naastligger ten westen Lanen 331647235267v
, SIEUWKEweduwe Siucke naastligger ten noorden Lanen 331647235267v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts verkoper Lanen 331647235267v
RINSES, SIEMEN Symon Rinses koper kamerLanen 33achter1669239188v
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Lanen 33achter1669239188v
RINSES, SIEMENde koper Symon Rinses naastligger ten zuiden Lanen 33achter1669239188v
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van wijlen Idsert Hettinganaastligger ten noorden Lanen 33achter1669239188v
, verkoper Lanen 33achter1669239188v
REINS, SIEMEN Symon Reins koper huis met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westenLanen 33166823921va
ARENDS, PIETER Pieter Arentz , q.q.1e bieder Lanen 33166823921va
FRANSES, GERLOFde weduwe van Gerloff Fransen naastligger ten oosten Lanen 33166823921va
JOHANNES, AARTde erfgenamen van wijlen Aart Joannis naastligger ten westen Lanen 33166823921va
EVERTS, PIETER Pieter Evertz verkoper q.q. Lanen 33166823921va
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwerverkoper q.q. Lanen 33166823921va
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 33166823921va
DOUWES, SIEMEN Symen Douwes molenaarverkoper Lanen 33166823921va
DOEDES, HIELKJE Hylkjen Doedes verkoper Lanen 33166823921va
PIERS, DOEDEwijlen Doede Piers kuipererflater Lanen 33166823921va
SALOMONS, SIKKE Sicco Salemons havenmeesterkoper huisLanen 33169124221ra
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u.naastligger ten oosten Lanen 33169124221ra
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten westen Lanen 33169124221ra
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u.naastligger ten noorden Lanen 33169124221ra
, SIEBREN Sybrandus Feytamaplateelbakker (mr. -)verkoper q.q. Lanen 33169124221ra
JANS, REINER Reyner Jansen mr. zeilmakerverkoper q.q. Lanen 33169124221ra
REINS, SIEMENde minderjarige kinderen van wijlen Symen Reyns schipper (galjoot-)verkoper Lanen 33169124221ra
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Lanen 33169124221ra
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirx metselaarkoper huisLanen 331721246108r
OUTGERS, RIEMKJE Riemke Outgers koper Lanen 331721246108r
JELMERSMA, Jelmersma, c.u.bodehuurder (p.j.)Lanen 331721246108r
DIRKS, HERE Here Dirx naastligger ten oosten Lanen 331721246108r
DIRKS, HERE Here Dirx naastligger ten noorden Lanen 331721246108r
DOUWES, BAUKJE Baukje Douwes verkoper Lanen 331721246108r
SALOMONS, SIKKEwijlen Sicke Salomons verkoper Lanen 331721246108r
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Witwever (mr. bont-)koper huisLanen 33175025290r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Lanen 33175025290r
HAIES, WALKE Walte Hayes , c.u.huurder Lanen 33175025290r
KALF, RINSKE Rinske Kalfnaastligger ten oosten Lanen 33175025290r
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten noorden Lanen 33175025290r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper Lanen 33175025290r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma, nomine proprionotariskoper huisLanen 331770257174r
HOUTKOPER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Houtkopernaastligger ten oosten Lanen 331770257174r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillenaastligger ten noorden Lanen 331770257174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 331770257174r
WITTE, HENDRIK JANSde verlaten boedel van Hendrik Janzen de Wittefabrikeur in bonten (oud -)verkoper Lanen 331770257174r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaarkoper huis en tuintjeLanen 331779259209v
OLIVIER, de erfgenamen van wijlen burgemeester Oliviernaastligger ten oosten Lanen 331779259209v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, n.u.naastligger ten noorden Lanen 331779259209v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doetje Jacobs Houtkoperverkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
, JOHANNES Johannes Hogenhuisslotmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper (beurt-)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
JAKOBS, AAKJE Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
, GERRIT Gerryt Zweerus timmermansknechtkoper huisLanen 331784261186r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen koper Lanen 331784261186r
CHRISTIAANS, PIETER Pieter Christiaans huurder Lanen 331784261186r
TJEPKES, RINTJE Rintje Tjepkes huurder Lanen 331784261186r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwernaastligger ten oosten Lanen 331784261186r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Lanen 331784261186r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustinus Robbertus van Dalsennotarisverkoper Lanen 331784261186r
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmankoper huisLanen 331788262267r
ANDRIES, GEERTJE Geertje Andries koper Lanen 331788262267r
BAUKES, FRANS Frans Baukes huurder benedenkamer Lanen 331788262267r
ROTH, Roth, c.u.grenadier sergeanthuurder bovenkamer Lanen 331788262267r
SIKKES, SIKKE Sikke Sikkes , c.u.huurder bovenkamer Lanen 331788262267r
BROUWER, JAKOB Jacobus Brouwer, n.u.naastligger ten oosten Lanen 331788262267r
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten noorden Lanen 331788262267r
SWIERS, GERRIT Gerryt Sweerus koopmanverkoper Lanen 331788262267r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Lanen 331788262267r
, WIJNAND Wijnand Hoekersslager (mr. -)koper huisLanen 331809268244v
SWART, RUURD Ruird Swart, c.u.naastligger ten oosten Lanen 331809268244v
SWART, RUURD Ruird Swart, c.u.naastligger ten noorden Lanen 331809268244v
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmanverkoper Lanen 331809268244v
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwerkoper huisLanen 341653236247v
TEEKES, RIKSTJE Rixtie Teeckes koper Lanen 341653236247v
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwernaastligger ten oosten Lanen 341653236247v
TEEKES, RIKSTJE Rixtie Teeckes naastligger ten oosten Lanen 341653236247v
HENDRIKS, WIGBOLDhet huis van Wigbolt Hendricx naastligger ten westen Lanen 341653236247v
REINERS, FRANS Frans Reinerts Templarverkoper Lanen 341653236247v
AUKES, DIRK Dirk Aukes koper stokerij met een kamer of woning erachter en een ledige plaatsLanen 34166623939r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans koper Lanen 34166623939r
HARMENS, MINKwijlen Mink Harmens , c.u.verkoper Lanen 34166623939r
JOHANNES, SJOERD Sioerd Johannis timmerman (mr. -)koper huisLanen 341732248122r
GOSSES, ANTJE Antie Gosses koper Lanen 341732248122r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogelnaastligger ten oosten Lanen 341732248122r
GROENEWOUD, JAKOB Jacob Groenewolt, c.s.naastligger ten zuiden Lanen 341732248122r
BUMA, vroedsman Bumanaastligger ten westen Lanen 341732248122r
DIRKS, SJOUKJE Sioukien Dirks verkoper Lanen 341732248122r
SIDERIUS, DOUWE SIKKESwijlen Douwe Sickes Sideriusverkoper Lanen 341732248122r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper huisLanen 341778259150v
GERRITS, JAN Jan Gerryts Schoonenaastligger ten oosten Lanen 341778259150v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 341778259150v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Lanen 341778259150v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Lanen 341778259150v
SJOERDS, GOSSEde verlaten boedel van Gosse Sjoerds timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 341778259150v
RINTJES, AALTJE Aaltje Rintjes verkoper Lanen 341778259150v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonkerkoper huisLanen 341799265183v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Symke Pieters Bakkerkoper Lanen 341799265183v
JANS, SIETSE Sytse Jans naastligger ten oosten Lanen 341799265183v
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen A. Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 341799265183v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis gardenier (oud -)verkoper Lanen 341799265183v
, PIETER Pieter Lourensen koper huisLanen 341801265286r
TIJSES, MARTJEN Martje Thijssen koper Lanen 341801265286r
JANS, SIETSE Sytse Jans naastligger ten oosten Lanen 341801265286r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonkerverkoper Lanen 341801265286r
HETTINGA, IDSERT Idsert van Hittingakoper huis, loods en plaatsLanen 351635233174v
, SIJKE Sijke van Hilkamakoper Lanen 351635233174v
TEUNIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrant Toenis naastligger ten oosten Lanen 351635233174v
LUITJENS, BOUWE Buwe Luytties naastligger ten westen Lanen 351635233174v
FEITEMA, RINSKE TJALKES Rinske Tialkes Feitamanaastligger ten noorden Lanen 351635233174v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper Lanen 351635233174v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Lanen 351635233174v
FRIDSES, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Fridses naastligger ten oosten Lanen 3516552374v1
PIERS, DOEDE Doede Piers kuipernaastligger ten westen Lanen 3516552374v1
TJALKES, RINSKEde erfgenamen van wijlen Rinske Tialckes Feytemanaastligger ten noorden Lanen 3516552374v1
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. Lanen 3516552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. Lanen 3516552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper Lanen 3516552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper Lanen 3516552374v1
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcamaerflater Lanen 3516552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater Lanen 3516552374v1
TJERKS, FOPPE Foppe Tiercx Romedakoper 1/2 huis, loods en plaatsLanen 35165523749r
JOHANNES, BAUKE Baucke Johannis bewoner Lanen 35165523749r
FRIDSES, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Fridses naastligger ten oosten Lanen 35165523749r
PIERS, DOEDE Doede Piers kuipernaastligger ten westen Lanen 35165523749r
TJALKES, RINSKEde erfgenamen van wijlen Rinske Tialckes Feytamanaastligger ten noorden Lanen 35165523749r
HETTINGA, IDSERT de nagelaten boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Lanen 35165523749r
DIRKS, HERE Heere Dirx timmerman (huis-)koper 12/14 huis (1/2 en 5/7 van 1/2)Lanen 35170824551v
JANS, RINSKE Rinske Jans koper Lanen 35170824551v
JANS, RINSKE Rinske Jans eigenaar van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
SONNEMA, PIETER SIEBRENS Pytter Sybrens Sonnemanaastligger ten oosten Lanen 35170824551v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeesternaastligger ten westen Lanen 35170824551v
FONTEIN, Fonteinkoopmannaastligger ten noorden Lanen 35170824551v
MICHIELS, JOOST Joost Michiels naastligger ten noorden Lanen 35170824551v
WIETSES, TRIJNTJE Trijntie Wytses verkoper van 7/14 (1/2) Lanen 35170824551v
SIEMENS, ANDRIES Andries Symons schipper (wijd-)verkoper van 7/14 (1/2) Lanen 35170824551v
JANS, MAAIKE Mayke Jansen verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
ANNES, DIRK Dirk Annes schoenmaker (mr. -)verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
JANS, WIEBE Wybe Jansen verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
JELLES, JETSE Jetse Jelles verkoper q.q. Lanen 35170824551v
JANS, ROMKEde crediteuren van de boedel van Romke Jansen Keivytverkoper van 1/14 (1/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoperschipper (wijd-)koper huis en tuintjeLanen 351751252109v
ANNES, JANKE Janke Annes koper Lanen 351751252109v
OLIVIER, JAN vroedsman Jan Oliviernaastligger ten oosten Lanen 351751252109v
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten westen Lanen 351751252109v
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten noorden Lanen 351751252109v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Lanen 351751252109v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmanverkoper q.q. Lanen 351751252109v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs , minderjarigverkoper van 1/2 Lanen 351751252109v
ANDRIES, JAKOBwijlen Jacob Andries verkoper van 1/2 Lanen 351751252109v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntje Andries verkoper van 1/2 Lanen 351751252109v
SIEMENS, RUURDwijlen Ruird Symens verkoper van 1/2 Lanen 351751252109v
JANS, RINSKEwijlen Rinske Jans erflater Lanen 351751252109v
DIRKS, HEREwijlen Herre Dirks erflater Lanen 351751252109v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper huisLanen 351795264294r
, LISKJE Liskje huurder (p.j.)Lanen 351795264294r
STOK, HARKE Harke J. van der Stoknaastligger ten oosten Lanen 351795264294r
, HARMEN Harmen Homeulewever (mr. bont-)naastligger ten westen Lanen 351795264294r
LENTS, ADAM Adam Lentzverver (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 351795264294r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Lanen 351795264294r
BROUWER, JAKOB wijlen Jacob S. Brouwerverkoper Lanen 351795264294r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 3518012663r
STOK, HARKE Harke van der Stoknaastligger ten oosten Lanen 3518012663r
, HARMEN Harmen Homeulennaastligger ten westen Lanen 3518012663r
LENTS, ADAM Adam Lentsnaastligger ten noorden Lanen 3518012663r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)verkoper Lanen 3518012663r
SWART, RUURD PIETERS Ruurd Pieters Zwartvarensgezelkoper huisLanen 351808268113r
DIJK, LIJSBET Elizabeth R. van Dijkkoper Lanen 351808268113r
STOK, H. H. van der Stoknaastligger ten oosten Lanen 351808268113r
, H. H. Homeulennaastligger ten westen Lanen 351808268113r
LENTS, H. H. Lentznaastligger ten noorden Lanen 351808268113r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Lanen 351808268113r
SIEMENS, TEUNIS Tonys Symons bewoner Lanen 361600228233r
, JAN Jan ververbewoner Lanen 361600228233r
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts Tempelmannaastligger ten oosten Lanen 361600228233r
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten westen Lanen 361600228233r
, Joanne Vincentiocrediteur (triumphant) Lanen 361600228233r
, TETJE Teth Wilcke crediteur (triumphant) Lanen 361600228233r
SJOERDS, WILKE Wilcke Syourdts crediteur (triumphant) Lanen 361600228233r
SIEMENS, TEUNIS Tonys Symons verkoper (gesuccumbeerde) Lanen 361600228233r
EEDES, ANTJE Anne Eedes verkoper (gesuccumbeerde) Lanen 361600228233r
TEMPEL, JAKOB Jacob Tempelnaastligger ten oosten Lanen 361601228273v
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten westen Lanen 361601228273v
BUITEN, PIETER Pieter van Buytencrediteur q.q. Lanen 361601228273v
, het sterfhuis van wijlen Oratio Provanacrediteur (triumphant) Lanen 361601228273v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Symens , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Lanen 361601228273v
TJEERDS, SIERK Syrck Tyaerts koper huis daer den Gulden Draeck uuythangende isLanen 36de Gouden Draak1602228281v
WIEBES, FEIKJE Feycke Wybes koper Lanen 361602228281v
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes koper Lanen 361602228281v
TJEERDS, MARIA Mary Tyaerts koper Lanen 361602228281v
, GATSKE Gaats protesteert vanwege een vordering Lanen 361602228281v
FOPPES, BINNERTwijlen Binnert Foppens protesteert vanwege een vordering Lanen 361602228281v
TEUNIS, SIEMEN Symon Thonis niaarnemer ratione sanguinis Lanen 361602228281v
SIEMENS, TEUNISde verkoper Thonys Symons niaarnemer ratione sanguinis Lanen 361602228281v
PIETERS, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Pieters naastligger ten oosten Lanen 361602228281v
FRANSES, REINERhet huis van Reynder Franssen naastligger ten westen Lanen 361602228281v
SIEMENS, TEUNIS Thonys Symons verkoper Lanen 361602228281v
, ANTJE Anne Aede verkoper Lanen 361602228281v
TJEERDS, SIERK Syrck Tyaerdts scheepstimmermaneigenaar van 1/2 Lanen 36161623053r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs kuipernaastligger ten oosten Lanen 36161623053r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Lanen 36161623053r
WIEBRENS, JAKOBhet huis de Brandaris van Jacob Wibrants betrokkene ([locatie van de veiling])Lanen 36de Brandaris161623053r
WATSES, HETTE Hette Watzes , bij de Zuiderpoortbetrokkene ([doorgehaalde locatie van de veiling])Lanen 36161623053r
BUMA, SIEBOUT BIRDES Sibolt Birdes Bumamederechter van Wymbritseradeelverkoper q.q. Lanen 36161623053r
BENEDICTUS, ALEF Aleff Benedicti verkoper q.q. Lanen 36161623053r
BENEDICTUS, SIEBOUT Sibolt Benedicti verkoper q.q. Lanen 36161623053r
BENEDICTUS, PIETERde nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Benedicti verkoper Lanen 36161623053r
TJEERDS, SIERK Sierck Tiaerdts timmermanverkoper van 1/2 Lanen 36161723057v
BENEDICTUS, PIETERde curatoren over de weeskinderen van Pieter Benedicti verkoper van 1/2 Lanen 36161723057v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckaanhandelaar huis met een ledige plaats daarachterLanen 36de Vergulde Draak1618230137r
JOCHEMS, ANTJE Antie Jochums aanhandelaar Lanen 361618230137r
JANS, FRANS Frans Janssen kuipernaastligger ten oosten Lanen 361618230137r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Lanen 361618230137r
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes scheepstimmermanverwandelaar Lanen 361618230137r
ULBES, BEITSKE Beyts Ulbes verwandelaar Lanen 361618230137r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper huis met een ledige plaats daarachterLanen 361618230137v
OENES, SJOUKJE Siouck Oenes koper Lanen 361618230137v
JANS, FREERK Freerk Jansen kuipernaastligger ten oosten Lanen 361618230137v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Lanen 361618230137v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckverkoper Lanen 361618230137v
JOCHEMS, ANTJE Antie Jochums verkoper Lanen 361618230137v
DIRKS, JAN Jan Dircxs koper huis, brouwerij, mouterij en gereedschappenLanen 361626231125v
RIJKS, ANTJE Antie Rijks koper Lanen 361626231125v
JOBS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Jops verpachter grond Lanen 361626231125v
DIRKS, LAAS Laas Dirx naastligger ten oosten Lanen 361626231125v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Frans Templairnaastligger ten westen* Lanen 361626231125v
DIRKS, MAAIKE Maicke Dirx verkoper Lanen 361626231125v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes verkoper Lanen 361626231125v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes koper huis, brouwerij en mouterijLanen 36163223347v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Lanen 36163223347v
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaarnaastligger ten oosten Lanen 36163223347v
FREERKS, WIGBOLDweduwe van Wigbolt Freercks naastligger ten westen Lanen 36163223347v
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Lanen 36163223347v
RIJKS, ANTJE Antie Rijcks verkoper Lanen 36163223347v
DIRKS, LAAS Laes Dirx naastligger ten oosten Lanen 36163923476r
REINERS, FRANS Frans Reyners Templarnaastligger ten westen Lanen 36163923476r
DIRKS, NANKE Nancke Dirx verkoper Lanen 36163923476r
FOKKES, FOKKEwijlen Focke Fockes verkoper Lanen 36163923476r
REINERS, FRANS Frans Reyners Templaerkoper door niaar huisLanen 36164323565v
PIETERS, SJOERD Sioert Pytters , c.u.geniaarde koper Lanen 36164323565v
KUSSENDRAGER, JAN Jan Kussendragerhuurder Lanen 36164323565v
DIONISIUS, het huis van dr. Dionisius naastligger ten oosten Lanen 36164323565v
HAITSES, OEPKE Oepke Haytses naastligger ten zuiden Lanen 36164323565v
REINERS, FRANS Frans Reyners Tempelernaastligger ten noorden Lanen 36164323565v
TIEMENS, AREND Aernt Tymens verkoper Lanen 36164323565v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarkoper door niaar huis met mouterij en brouwerijLanen 36164323585v
SIEMENS, SIPKE Sipke Symens , c.u.brouwergeniaarde koper Lanen 36164323585v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Lanen 36164323585v
REINERS, FRANS Frans Reyners naastligger ten westen Lanen 36164323585v
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircx verkoper Lanen 36164323585v
FOKKES, FOKKEwijlen Focke Fockes verkoper Lanen 36164323585v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis verkoper q.q. Lanen 36164323585v
HARMENS, MINK Minck Harmens , c.u.koper huis met brouwerij en mouterijLanen 361647235249v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten oosten Lanen 361647235249v
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Lanen 361647235249v
, FRANSde verkoper Frans Templaernaastligger ten westen Lanen 361647235249v
, FRANS Frans Templaerverkoper Lanen 361647235249v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens brouwerkoper huis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg ten westenLanen 361663238200v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens , c.u.huurder Lanen 361663238200v
, PIETER Pieter Sonderlantnaastligger ten oosten Lanen 361663238200v
DOUWES, EDGERop de Schritsen het huis van Edger Douwes schipper (groot-)naastligger ten oosten Lanen 361663238200v
HARMENS, MINKop de Lanen van het huis van Mink Harmens , c.u.naastligger ten westen Lanen 361663238200v
WIGBOLDS, HENDRIKop de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts naastligger ten westen Lanen 361663238200v
HARMENS, MINK Mink Harmens , c.u.verkoper Lanen 361663238200v
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Kethontvanger van de boelgoederenkoper huis, brouwerij, mouterij en turfhuisLanen 36166723991r
DOUWES, EDGERop de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Lanen 36166723991r
, B. B. Ziricusnotarisnaastligger ten oosten Lanen 36166723991r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmakernaastligger ten westen Lanen 36166723991r
, HENDRIKop de Schritsen: de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolt naastligger ten westen Lanen 36166723991r
STEENSMA, EWOUT burgemeester Evout Stiensmaverkoper q.q. Lanen 36166723991r
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nautaverkoper q.q. Lanen 36166723991r
GERBENS, SIETSEde boedel van wijlen Sytse Gerbens brouwerverkoper Lanen 36166723991r
KUSSENDRAGER, SIERKS Haercke Siercks Kussendrager, c.u.koper huis en plaatsLanen 361668239153v
, BAVIUSvroedsman Bavius Ziricusnotarisnaastligger ten oosten Lanen 361668239153v
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmakernaastligger ten westen Lanen 361668239153v
GERBENS, SIETSEdit was het sterfhuis van Sytse Gerbens , c.u.eerdere eigenaar Lanen 361668239153v
VIERSEN, UILKJE de erfgenamen van wijlen juffrouw Uilckien van Viersenverkoper Lanen 361668239153v
KET, wijlen de heer Kethverkoper Lanen 361668239153v
BEELSMA, SIEMEN Symon Syboldi Beelsmakoper huisLanen 361682241219v
AUKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirck Auckes kistmakernaastligger ten oosten Lanen 361682241219v
DOUWES, ELING Elingh Douwes naastligger ten zuiden Lanen 361682241219v
HEINS, FREERK Freerck Heyns* timmermannaastligger ten westen Lanen 361682241219v
HENDRIKS, WIGBOLDwijlen Wigbolt Hendrix voormalig eigenaar van een huis uitkomende op de Schritsen Lanen 361682241219v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Symons verkoper q.q. Lanen 361682241219v
PIEKES, AAFKE Aefke Pieckes verkoper Lanen 361682241219v
SIEMENS, SIEBOUTwijlen Sybolt Symens verkoper Lanen 361682241219v
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u.smid (mr. ijzer-)koper huisLanen 36172024658v
ROMMERTS, ANTJE Antie Rommerts naastligger ten oosten Lanen 36172024658v
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Jansen Bumanaastligger ten zuiden Lanen 36172024658v
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes naastligger ten westen Lanen 36172024658v
SLOTERDIJK, TIETE vroedsman dr. Tytus Sloterdijkverkoper Lanen 36172024658v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogelchirurgijn (mr. -)koper huisLanen 361730247347r
GUILKER, TJEERDJE Tjetje Guilkerkoper Lanen 361730247347r
, TEEKE Taeke , c.u.huurder Lanen 361730247347r
ROMMERTS, JANde weduwe van Jan Rommerts naastligger ten oosten Lanen 361730247347r
, SCHELTE Schelte Uyfkes naastligger ten zuiden Lanen 361730247347r
SIKKES, DOUWEde weduwe van Douwe Sickes naastligger ten westen Lanen 361730247347r
JANS, DIRK Dirk Jansen van Doorensmid (mr. ijzer-)verkoper Lanen 361730247347r
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoper Lanen 361730247347r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendriks scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 361732248169v
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Yedes koper Lanen 361732248169v
ROMMERTS, JANde weduwe van Jan Rommerts naastligger ten oosten Lanen 361732248169v
WOPKENS, Wopkenspredikantnaastligger ten zuiden Lanen 361732248169v
JOHANNES, SJOERD Sioerd Johannis* timmerman (mr. -)naastligger ten westen Lanen 361732248169v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogelchirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 361732248169v
GUILKER, TJEERDJE Tieertie Guilkerverkoper Lanen 361732248169v
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper huisLanen 36176025512v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes koper Lanen 36176025512v
JANS, ROMKE Romke Jans kleermakernaastligger ten oosten Lanen 36176025512v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 36176025512v
JOHANNES, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sjoerd Johannes naastligger ten westen Lanen 36176025512v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendriks scheepstimmerbaasverkoper Lanen 36176025512v
IEDES, TRIJNTJE Trijntje Yedes verkoper Lanen 36176025512v
TIJSES, PIETER Pieter Tijsses koper huisLanen 361782260191v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts koper Lanen 361782260191v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes eigenaar en bewoner voorwoningLanen 361782260191v
TUIK, JAKOB Jacob Tuik, c.u.huurder achterwoningLanen 361782260191v
JANS, ROMKE Romke Jans kleermakernaastligger ten oosten Lanen 361782260191v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abram Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361782260191v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis* kooltjernaastligger ten westen Lanen 361782260191v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes verkoper Lanen 361782260191v
GERRITS, JANwijlen Jan Gerryts Schooneschipperverkoper Lanen 361782260191v
, KAREL Carel Hendrik Roesertrompetter op het Admiraliteitsjachtkoper huisLanen 361794264212r
JANS, SIETSE Sytse Jans , c.s.huurder voorste deel (p.j.)Lanen 361794264212r
WIEBES, ROMMERT Rommert Wybes huurder achterste deel (p.w.)Lanen 361794264212r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 361794264212r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361794264212r
JELLES, JETSKE Jetze Jelles naastligger ten zuiden Lanen 361794264212r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Theunis naastligger ten westen Lanen 361794264212r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen scheepstimmermanverkoper Lanen 361794264212r
JANS, SIETSE Zytse Jans koper huisLanen 361799265182v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Lanen 361799265182v
JANS, SIETSE Zytse Jans huurder vooraan de straat (p.j.)Lanen 361799265182v
JANS, ANTJE Antje Jans huurder vooraan de straat Lanen 361799265182v
, KLAAS Claas steenvoerderhuurder achter (p.w.)Lanen 361799265182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 361799265182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361799265182v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Lanen 361799265182v
, KAREL Carel Hendrik Roezerverkoper Lanen 361799265182v
BERENDS, Eltke Beerns koper huisLanen 37161122946r
, MARTJEN Martgien Willkens koper Lanen 37161122946r
, ANTJE Anneken naastligger ten oosten ([staat: Anneken mr. Hessels])Lanen 37161122946r
HESSELS, wijlen mr. Hessels naastligger ten oosten Lanen 37161122946r
, Lijsken van Bredaelnaastligger ten westen Lanen 37161122946r
SIERKS, MARTEN Marten Siercx verkoper Lanen 37161122946r
, JAKOB Jacob Sentes verkoper Lanen 37161122946r
REINS, SARA Sara Reyns verkoper Lanen 37161122946r
REINS, SARA Sara Reyns verkoper Lanen 37161122946r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maeskoper huisLanen 371612229124r
WALINGS, TRIJNTJE Trijntke Walings koper Lanen 371612229124r
HESSELS, THOMAS Thomas Hessels naastligger ten oosten Lanen 371612229124r
, LIJSBETde erfgenamen van wijlen Lijske van Bredaenaastligger ten westen Lanen 371612229124r
BERENDS, EELKE Eelcke Beerns verkoper Lanen 371612229124r
WILKES, MARTJEN Martie Wilckes verkoper Lanen 371612229124r
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts timmerman (mr. -)koper huis met plaatsLanen 371622230305r
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries koper Lanen 371622230305r
PIPHRON, G. G. Piphronprotesteert vanwege een hypotheek Lanen 371622230305r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftprotesteert vanwege een hypotheek Lanen 371622230305r
ARJENS, WILLEM Willem Arians naastligger ten oosten Lanen 371622230305r
BANIERS, STOFFELhuis en plaats van Stoffel Baniers naastligger ten westen Lanen 371622230305r
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes verkoper Lanen 371622230305r
JANS, JELTJE Jelke Jansen verkoper Lanen 371622230305r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis koper huis, zomerhuis, put en bak, strekkende van het diept noordwaarts tot aan de steeg aldaarLanen 371626231122r
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants koper Lanen 371626231122r
ARJENS, WILLEM Willem Arians naastligger ten oosten Lanen 371626231122r
BANIERS, STOFFELhuis en plaats van Stoffel Baniers naastligger ten westen Lanen 371626231122r
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaerds verkoper Lanen 371626231122r
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries verkoper Lanen 371626231122r
JANS, PIETER Pytter Jansen , c.u.makelaar (stads -)koper huisLanen 371658237147r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371658237147r
TJERKS, FOPPEde erfgenamen van wijlen Foppe Tiercx naastligger ten westen Lanen 371658237147r
SIEBRENS, PIETJE Pyttie Sybrens verkoper Lanen 371658237147r
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u.procureur postulantkoper huisLanen 371658237174ar
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371658237174ar
JANS, PIETER Pitter Jansen , c.u.makelaar (stads -)verkoper Lanen 371658237174ar
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerkkoper huis met een plaatskeLanen 371661238112v
WIEBES, SJOUKJE Siouk Wybes koper Lanen 371661238112v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371661238112v
DOEIES, SJOUKJE Sjoukjen Doyes naastligger ten westen Lanen 371661238112v
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u.notarisverkoper Lanen 371661238112v
, BAVIUSvroedsman em oud gemeensman Bavius Siricusnotariskoper huis op een kelder, met loods en plaatsjeLanen 37168524280r
PIETERS, RIEMKJE Riemcke Pytters koper Lanen 37168524280r
STEENSMA, Aeline Steensmahuurder Lanen 37168524280r
WYNIA, EEDE wijlen burgemeester Edo Winiahuurder Lanen 37168524280r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes naastligger ten oosten Lanen 37168524280r
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalfnaastligger ten westen Lanen 37168524280r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaerdenverkoper Lanen 37168524280r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaerdenverkoper Lanen 37168524280r
, SIEBRICHJE Sibrichie Nikerkverkoper Lanen 37168524280r
, WIEBRENds. Wibrandus Nikerkpredikantverkoper Lanen 37168524280r
LAMMERTS, FOLKERTwijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nikerkerflater Lanen 37168524280r
WYBRANDI, SJOUKJE wijlen Sjouckien Wibrandierflater Lanen 37168524280r
SIEBRENS, PIETER Pieter Sybrens , c.u.timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 371694243116v
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes chirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 371694243116v
KALF, JAN WIEBESde erfgenamen van wijlen Jan Wybes Kalfnaastligger ten westen Lanen 371694243116v
PIETERS, RIEMKJE Riemke Pyters verkoper Lanen 371694243116v
, BAVIUSwijlen Bavius Ziricusverkoper Lanen 371694243116v
WOPKES, REMKE Remke Wopkes koper huisLanen 37178526222r
BROERS, FOEKJE Foek Broers koper Lanen 37178526222r
LENTS, ADAM Adam Lentz, c.u.verver en glasmaker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 37178526222r
HEINS, PIETER Pieter Heinsnaastligger ten oosten Lanen 37178526222r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwernaastligger ten westen Lanen 37178526222r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostiznaastligger ten noorden Lanen 37178526222r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 37178526222r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostizverkoper Lanen 37178526222r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisLanen 371788262293r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper Lanen 371788262293r
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes , c.u.huurder Lanen 371788262293r
HEINS, de weduwe en de erfgenamen van wijlen de oud hopman Heinsnaastligger ten oosten Lanen 371788262293r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer, n.u.naastligger ten westen Lanen 371788262293r
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 371788262293r
WOPKES, REMKEvader in het armenhuis Remke Wopkes verkoper Lanen 371788262293r
BROERS, FOEKJE Foek Broers verkoper Lanen 371788262293r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonkerkoopmankoper huisLanen 371808268179r
STOK, JURJEN Jurjen H. van der Stokmetselaarhuurder Lanen 371808268179r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten oosten Lanen 371808268179r
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters naastligger ten westen Lanen 371808268179r
LENTS, H. H. Lentznaastligger ten noorden Lanen 371808268179r
STOK, JURJEN Jurjen H. van der Stokmetselaarverkoper Lanen 371808268179r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Lanen 371808268179r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Lanen 371808268179r
STOK, ANTJE meerderjarige vrijster Antje H. van der Stokverkoper Lanen 371808268179r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roosverkoper Lanen 371808268179r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Lanen 371808268179r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Tempelmankoper huisLanen 38159722830v
MEINERTS, GRIETJE Griet Meynerts koper Lanen 38159722830v
GOVERTS, MATTEUS Mathijs Goverts naastligger ten oosten Lanen 38159722830v
SIEMENS, TEUNIS Thonys Symons naastligger ten westen Lanen 38159722830v
SONIUS, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricx Soniusverkoper q.q. Lanen 38159722830v
PIETERS, MEINERThet sterfhuis van wijlen Meynert Pieters verkoper Lanen 38159722830v
DIRKS, LAAS Laes Dircks koper huis met ledige plaats daar achterLanen 381621230277r
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tempelmanverpachter grond Lanen 381621230277r
WIARDA, HERE dr. Hero Wyaerdanaastligger ten oosten Lanen 381621230277r
, DOUWE Douue brouwernaastligger ten westen Lanen 381621230277r
JANS, FREERK Freerck Jansen kuiperverkoper Lanen 381621230277r
KEIMPES, TRIJNTJE Trijncke Kempes verkoper Lanen 381621230277r
HAIES, HARMEN Harmen Haeyes koper huis met een ledige plaatsLanen 381633233115v
OEGES, IETJE Jidtie Oeges koper Lanen 381633233115v
, DOUWTJE Doutie vlasterhuurder Lanen 381633233115v
WIARDA, HERE de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiaerdanaastligger ten oosten Lanen 381633233115v
FOKKES, FOKKEde brouwerij van Focke Fockes naastligger ten westen Lanen 381633233115v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx metselaarverkoper Lanen 381633233115v
PIEBES, HOTSKE Hotske Pybes verkoper Lanen 381633233115v
DOUWES, EDGER Edger Douues , c.u.schipper (groot-)koper grondpacht 0-01-06 CGLanen 38164323541v
AMELANDER, DOUWE Douue Amelantnaastligger ten oosten Lanen 38164323541v
SIEMENS, SIPKEde brouwerij van Sipke Symens naastligger ten westen Lanen 38164323541v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen verkoper Lanen 38164323541v
DOUWES, EDGER Edger Douues , c.u.schipper (groot-)koper huis met een ledige plaats strekkende van de Lanen tot aan het dwarskamer van Laes DircxLanen 38164323559v
AMELANDER, DOUWE DOUWES Douue Douues Amelantnaastligger ten oosten Lanen 38164323559v
SIEMENS, SIPKEde brouwerij van Sipke Symens naastligger ten westen Lanen 38164323559v
HAIES, HARMEN Harmen Hayes , c.u.verkoper Lanen 38164323559v
BERENDS, STEFFEN Steeven Beerns slotmakerkoper huisLanen 3816472363v
WILLEMS, AAGJE Aegh Willems koper Lanen 3816472363v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix* ijzerkramernaastligger ten oosten Lanen 3816472363v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten zuiden Lanen 3816472363v
HARMENS, MINK Minck Harmens* brouwernaastligger ten westen Lanen 3816472363v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen verkoper Lanen 3816472363v
PIETERS, PIETER Pytter Pytters koper huisLanen 38165523747r
HERES, FROUKJE Frouck Heeres koper Lanen 38165523747r
DIRKS, LAASde kamer van Laes Dircx naastligger ten zuiden Lanen 38165523747r
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwernaastligger ten westen Lanen 38165523747r
BERENDS, STEFFEN Steven Barents , c.u.slotmaker (mr. -)verkoper Lanen 38165523747r
, BAVIUS Bavius Ziricusnotariskoper huis met een nieuwe loods en plaats met putLanen 38166523927v
PIETERS, RIEMKJE Riemke Pieters koper Lanen 38166523927v
MIDDACHTEN, Middachtenequipagemeesternaastligger ten oosten Lanen 38166523927v
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten zuiden Lanen 38166523927v
HARMENS, MINKhet voormalige huis van Mink Harmens naastligger ten westen Lanen 38166523927v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters kousenbreier [staat: hoosbreider]verkoper Lanen 38166523927v
PIETERS, JELTJE Jeltje Pieters verkoper Lanen 38166523927v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotariskoper huisLanen 38168424242r
JELLES, SIEUWKE Sioucke Jelles Vetsenskoper Lanen 38168424242r
MIDDACHTEN, GERRIT het huis van Gerryt Middachtennaastligger ten oosten Lanen 38168424242r
ALBERTS, TJEPKJE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Lanen 38168424242r
SIERKS, HARKE Harcke Sierx Cussendragernaastligger ten westen Lanen 38168424242r
, BAVIUS Bavius Ziricusnotarisverkoper Lanen 38168424242r
PIETERS, RIEMKJE Riemcke Pytters verkoper Lanen 38168424242r
ROMMERTS, JAN Jan Rommerts lakenbereiderkoper huis en loodsLanen 381692242379v
RINNERTS, ANTJE Antie Rinnerts koper Lanen 381692242379v
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 381692242379v
BOUWES, FOKELTJE Fokeltie Buwes naastligger ten zuiden Lanen 381692242379v
SIERKS, HARKEde weduwe van Harke Zierx Cussendragernaastligger ten westen Lanen 381692242379v
AKKER, GERARDUS Gerardus Acker, c.u.verkoper Lanen 381692242379v
JANS, HARMEN Harmen Jansen bierdragerkoper huisLanen 381784261137r
WALINGS, TETJE Tetje Waalings koper Lanen 381784261137r
JELLES, JETSE Jetze Jelles naastligger ten zuiden Lanen 381784261137r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen naastligger ten westen Lanen 381784261137r
ROMKES, GRIETJE Grietje Romkes verkoper van 1/2 Lanen 381784261137r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles verkoper van 1/2 Lanen 381784261137r
ROMKES, ALLE Alle Romkes kleermaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 381784261137r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenkoper huisLanen 381790263264r
VENEMA, DOEKE Doeke Veenemanaastligger ten oosten Lanen 381790263264r
JELLES, JETSE Jetze Jelles naastligger ten zuiden Lanen 381790263264r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen naastligger ten westen Lanen 381790263264r
GONGGRIJP, HARMEN JANS Harmen Jans Gonggrijpverkoper Lanen 381790263264r
WALINGS, TETJE Tettje Walings verkoper Lanen 381790263264r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers , c.u.timmerman (huis-)koper huisLanen 381802266104ar
ALEXANDERS, LEVI Levi Alexander huurder Lanen 381802266104ar
VENEMA, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doeke Venemanaastligger ten oosten Lanen 381802266104ar
BROERS, WIEBREN Wybren Broers , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 381802266104ar
TIJSES, PIETER[als bewoner] Pieter Thijssen naastligger ten westen Lanen 381802266104ar
KLOK, JANKE Janke Klokverkoper Lanen 381802266104ar
WIJNGAARDEN, JAN Jan van Wijngaardenkoper huisLanen 381805267140r
, ANDRIES Andries Onsmanhuurder Lanen 381805267140r
, HARMEN Harmen Homeulen*naastligger ten oosten Lanen 381805267140r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Lanen 381805267140r
JANS, SIETSE Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 381805267140r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 381805267140r
HUISINGA, JAN Jan Huizingakorfmaker (mr. -)koper huisLanen 38180826844v
DAM, PETRONELLA Petronella van Damkoper Lanen 38180826844v
, H. H. Homeulennaastligger ten oosten Lanen 38180826844v
, H. H. Onsmannaastligger ten zuiden Lanen 38180826844v
JANS, SIETSE Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 38180826844v
WIJNGAARDEN, JAN Jan van Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Lanen 38180826844v
EEDES, JAN Jan Eedis , e.a.chirurgijn (mr. -)huurder (in dienst van compagnie van de gestrenge heren overste luitenanten van July van Eysinga)Lanen 391617230101v
HIELKES, OEDS Oets Hylckes verkoper q.q. Lanen 391617230101v
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenverkoper q.q. Lanen 391617230101v
THOMAS, HESTER Hester Thomas verkoper Lanen 391617230101v
HESSELS, THOMAS Thomas Hessels verkoper Lanen 391617230101v
HESSELS, THOMASmr. Thomas* Hessels verkoper Lanen 391618230106r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes schipper (smal-)koper van 1/2 huis met plaatsLanen 39166123878r
DIRKS, MEINTJE Meintie Dircx koper van 1/2 Lanen 39166123878r
, BAVIUS Bavius Siricusprocureur postulantnaastligger ten westen Lanen 39166123878r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida, c.u.verkoper Lanen 39166123878r
WYNIA, EEDE REINSburgemeester Edo Reyns Winiakoper huis met plaats, put en bakLanen 391674240158r
NIJKERK, het huis van vroedsman Nijkercknaastligger ten westen Lanen 391674240158r
, HANSde weduwe van Hans kistmakernaastligger ten noorden Lanen 391674240158r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Seestraverkoper Lanen 391674240158r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannis chirurgijn (mr. -)koper huisLanen 391675240209r
PIERS, Bijntie Piers koper Lanen 391675240209r
NIJKERK, het huis van vroedsman Nijkerknaastligger ten westen Lanen 391675240209r
, HANSde weduwe van Hans kistmakernaastligger ten noorden Lanen 391675240209r
WYNIA, EEDE REINSoud burgemeester Edo Reyns Wyniaverkoper Lanen 391675240209r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper provisioneel huis, plaats, put en bakLanen 3916702401ra
NIJKERK, het huis van gemeensman Nijkerknaastligger ten westen Lanen 3916702401ra
DOUWES, DOUWEde kinderen en erfgenamen van wijlen Douwe Douwes , de oudeverkoper Lanen 3916702401ra
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper huisLanen 391712245182r
SIEBRENS, PIETER Pieter Sibrens timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Lanen 391712245182r
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannis chirurgijnverkoper van 1/2 Lanen 391712245182r
NAUTA, SIEMEN KLASES Simon Claessen Nauta, c.s.verkoper van 1/2 Lanen 391712245182r
HEINS, KLAAS JANS Claes Jansen Heins, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisLanen 391715245233r
SIEBRENS, PIETER Pieter Sibrens naastligger ten westen Lanen 391715245233r
MICHIELS, JAN Jan Michiels naastligger ten noorden Lanen 391715245233r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens , c.u.verkoper Lanen 391715245233r
GEERTSMA, BERNARDUS Bernardus Geersmakoopmankoper huisLanen 39174425132r
OLIVIER, JAN Jan Oliviernaastligger ten westen Lanen 39174425132r
OLIVIER, JAN Jan Oliviernaastligger ten noorden Lanen 39174425132r
HEINS, SIEMEN vroedsman Symon Heinsverkoper Lanen 39174425132r
HEINS, PIETER Pyter Heinskleermaker (mr. -)koper huisLanen 3917522535v
SCHOUTEN, GRIETJE Grietie Schoutenkoper Lanen 3917522535v
, CATHARINAjuffrouw Catharina Hilmahuurder Lanen 3917522535v
OLIVIER, JAN vroedsman Jan Oliviernaastligger ten westen Lanen 3917522535v
OLIVIER, JAN vroedsman Jan Oliviernaastligger ten noorden Lanen 3917522535v
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Lanen 3917522535v
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Lanen 3917522535v
VRIES, LIEUWE Lieuwe de Vrieskoper huisLanen 3918042679v
STOK, HARKE Harke van der Stoknaastligger ten westen Lanen 3918042679v
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 3918042679v
HEINS, ANTJE Anna Heins, ongehuwdverkoper Lanen 3918042679v
HEINS, PIETER wijlen Pieter Heinserflater Lanen 3918042679v
SCHOUTEN, GRIETJE wijlen Grietje Schoutenerflater Lanen 3918042679v
BAKKER, HAITSE Haitze P. Bakkerkoper dwarshuisLanen 391805267141v
ANDRIES, CATHARINA Catharina Andreus Reigerskoper Lanen 391805267141v
STOK, HARKE Harke van der Stoknaastligger ten westen Lanen 391805267141v
LENTS, ADAM Adam Lensnaastligger ten noorden Lanen 391805267141v
VRIES, LIEUWE WIEBES Lieuwe Wybes de Vriesverkoper Lanen 391805267141v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koper huisLanen 391808268112r
KOSTER, LEENDERT Leendert Kosterhuurder Lanen 391808268112r
STOK, HARKE Harke van der Stoknaastligger ten westen Lanen 391808268112r
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 391808268112r
BAKKER, HAITSE Haytze P. Bakkerkoopmanverkoper Lanen 391808268112r
REIGER, KLAASKE Clazina Reygersverkoper Lanen 391808268112r
ALTENA, AAFKE Aafke J. Altenakoper van 1/3 huisLanen 391809268222r
, IEDE Yede Yepeyzilversmid (mr. -)koper van 1/3 Lanen 391809268222r
ALTENA, JANKE de ongehuwde Janke J. Altenakoper van 1/3 Lanen 391809268222r
ALTENA, SIEBRICHJE de ongehuwde Sybregje Altenakoper van 1/3 Lanen 391809268222r
FEDDES, BASTIAAN Bastiaan Feddes verkoper Lanen 391809268222r
WIARDA, HERE dr. Hero Wyardamedicus (stads -)koper huis met daarachter een ledige plaatsLanen 401619230161r
ROGIERS, HESTER Hester Rogiers koper Lanen 401619230161r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten oosten Lanen 401619230161r
JANS, FREERK Freerck Jansen kuipernaastligger ten westen Lanen 401619230161r
ROGIERS, IEME Yeme Rogiers verkoper q.q. Lanen 401619230161r
WIERDS, ARJEN Arjan Wierts verkoper q.q. Lanen 401619230161r
ROGIERS, JAN Jan Rogiers verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
ROGIERS, KLAAS Claes Rogiers verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
ROGIERS, ANTJE Antie Rogiers verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmakerverkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
ROGIERS, JANKE Janneke Rogiers , maior annisverkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
GAVERE, HESTER ROGIERS Hester Rogiers van de Gavereverkoper Lanen 401636233179r
WIARDA, wijlen Herone Wiaardaverkoper Lanen 401636233179r
GAVERE, HESTER ROGIERS Hester Rogiers van de Gavereverkoper q.q. Lanen 401636233179r
WIARDA, HERE Hero Wiardaverkoper Lanen 401636233179r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix , en zijn broederijzerkramerkoper door niaar huis en hofLanen 401644235106v
HOITES, IESK Iske Hoytes geniaarde koper van 1/2 Lanen 401644235106v
HOITES, TIETE Tiete Hoytes geniaarde koper van 1/2 Lanen 401644235106v
JANS, WIEBRENhuisman Wibren Jansen opposant vereist borg Lanen 401644235106v
JANS, KLAAS Claes Jansen opposant vereist borg Lanen 401644235106v
JANS, PIETER Piter Jansen opposant vereist borg Lanen 401644235106v
, UILKJEwijlen Ulck opposant vereist borg Lanen 401644235106v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts protesteert vanwege een hypotheek Lanen 401644235106v
GERRITS, LUBBERT Lubbert Gerryts naastligger ten oosten Lanen 401644235106v
OENES, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Onnes naastligger ten oosten Lanen 401644235106v
DIRKS, LAAS Laes Dirx naastligger ten westen Lanen 401644235106v
DOUWES, EDGER Edger Douues naastligger ten westen Lanen 401644235106v
AMELANDER, DOUWE DOUWES Douue Douues Amelant, c.u.verkoper Lanen 401644235106v
ANNES, ALBERT Albart Annes koper huis en ledige plaats daarachter en welgelegen erven op de SchritsenLanen 40164823619r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters Tiuchselkoper Lanen 40164823619r
, KORNELIS Cornelis koper Lanen 40164823619r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes gebruiker Lanen 40164823619r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Lanen 40164823619r
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 40164823619r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramerverkoper Lanen 40164823619r
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS Pieter Gerrits Middachtenequipagemeesterkoper 4/5 [staat: 2/3 en 2/5 van 1/3] huis en hofLanen 4016592382v
PIEBES, ROELOF Roeloff Pybes naastligger ten oosten Lanen 4016592382v
, PIETER Pieter Sonderlantnaastligger ten westen Lanen 4016592382v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiukselverkoper van 1/3 Lanen 4016592382v
BONKE, WILLEM KORNELISde erfgenamen van wijlen Willem Cornelis Boncqverkoper Lanen 4016592382v
JANS, TIETJE Tied Jans verkoper van 1/3 Lanen 4016592382v
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetterverkoper van 1/15 Lanen 4016592382v
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper van 1/15 Lanen 4016592382v
MIDDACHTEN, Middachtenequipagemeesterbieder 1/5 [staat: 3/5 van 1/3] huis en hofLanen 4016592383raa
PIEBES, ROELOF Roeloff Pybes naastligger ten oosten Lanen 4016592383raa
, PIETER Pieter Sonderlantnaastligger ten westen Lanen 4016592383raa
ALLERTS, JAN Jan Allerts schipper op Terschellingverkoper q.q. Lanen 4016592383raa
PRINS, HENDRIK JANSde nagelaten wezen van Hendrik Jans Prinsverkoper van 1/5 Lanen 4016592383raa
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetterverkoper q.q. Lanen 4016592383raa
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper q.q. Lanen 4016592383raa
MOOI, JAN GERRITSde onmondige kinderen van Jan Gerrits Moyverkoper van 1/5 Lanen 4016592383raa
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits , voor haar kinderenverkoper van 1/5 Lanen 4016592383raa
VOS, FOLKERT ALBERTSwijlen Folkert Alberts Vosverkoper Lanen 4016592383raa
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotariskoper huis en tuinLanen 401688242255v
DIRKS, JAN Jan Dircksen metselaar (mr. -)koper Lanen 401688242255v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claasen naastligger ten oosten Lanen 401688242255v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen naastligger ten oosten Lanen 401688242255v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts , c.u.naastligger ten westen Lanen 401688242255v
DOUWES, EDGERde erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 401688242255v
, GERRIT Gerrit Bernders Middaghtenkoopmanverkoper Lanen 401688242255v
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts wever (mr. bont-)koper huisLanen 401751252175r
WORPS, AUKJE Akke Werps koper Lanen 401751252175r
BUMA, SIEBOUT Sybout Bumanaastligger ten oosten Lanen 401751252175r
JETSES, JELLE Jelle Jetses naastligger ten zuiden Lanen 401751252175r
JANS, ROMKE Romke Jansen naastligger ten westen Lanen 401751252175r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper Lanen 401751252175r
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (bont-)aanhandelaar Lanen 401755253249r
AGES, AATJE Attje Ages aanhandelaar Lanen 401755253249r
BUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Bumanaastligger ten oosten* Lanen 401755253249r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelverkoper Lanen 401755253249r
WORPS, AATJE Attje Worps verkoper Lanen 401755253249r
JARICHS, WIEGER Wieger Jarigs wever (mr. damast-)koper huisLanen 401758254177r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reidses koper Lanen 401758254177r
OENES, FOKKE Fokke Oenes , c.u.wever (mr. bont-)huurder voor 10 jaren (p.j.)Lanen 401758254177r
BUMA, SIEBOUT burgerhopman Syboud Bumanaastligger ten oosten Lanen 401758254177r
JETSES, JELLEde weduwe van Jelle Jetzes naastligger ten zuiden Lanen 401758254177r
JANS, ROMKE Romke Jans naastligger ten westen Lanen 401758254177r
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (mr. bont-)verkoper Lanen 401758254177r
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Lanen 401758254177r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries timmerman (huis-)koper 1/2 huisLanen 401762255126v
BUMA, SIEBOUT Sybout Bumanaastligger ten oosten Lanen 401762255126v
JELLES, JETSE Jetse Jelles naastligger ten zuiden Lanen 401762255126v
JANS, ROMKE Romke Jans naastligger ten westen Lanen 401762255126v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Lanen 401762255126v
JARICHS, WIEGERwijlen Wyger Jaerigs verkoper van 1/2 Lanen 401762255126v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blokkoopmanverkoper q.q. Lanen 401762255126v
WIEGERS, JARICH Jarig Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
WIEGERS, HITJE Hittje Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
WIEGERS, TEEKE Taeke Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
WIEGERS, DOEDE Doede Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
WIEGERS, DOETJE Doettje Wygers , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
REITSES, LIEKELE Lyckle Reidses verver (mr. -)koper 1/2 huisLanen 401762255145r
EDGERS, TRIJNTJE Trijntje Edsgers , c.s.huurder Lanen 401762255145r
BUMA, SIEBOUT Sybout Bumanaastligger ten oosten Lanen 401762255145r
JELLES, JETSE Jetse Jelles naastligger ten zuiden Lanen 401762255145r
JANS, ROMKE Romke Jans naastligger ten westen Lanen 401762255145r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries timmerman (huis-)verkoper Lanen 401762255145r
MEULEN, PIETER PIETERS Pyter Pyters van der Meulenkoper huisLanen 401778259128v
MEDALEN, FETJE JANS Fettje Jans Medalenkoper Lanen 401778259128v
BUMA, SIEBOUT de erfgenamen van wijlen Sybout Bumanaastligger ten oosten Lanen 401778259128v
JELLES, JETSE Jetze Jelles naastligger ten zuiden Lanen 401778259128v
JANS, ROMKE Romke Jans naastligger ten westen Lanen 401778259128v
HENDRIKS, SIEUWKE Sjeuwke Hendriks verkoper Lanen 401778259128v
KNOL, KORNELIS GEERTS Cornelis Geerts Knolstokersknechtverkoper Lanen 401778259128v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisLanen 401784261246v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper Lanen 401784261246v
JANS, SIEMEN Symon Jans huurder Lanen 401784261246v
HENDRIKS, DIEDERIK Diederik Hendriks huurder Lanen 401784261246v
BUMA, SIEBOUT de erfgenamen van wijlen Sybout Bumanaastligger ten oosten Lanen 401784261246v
JELLES, JETSE Jetze Jelles naastligger ten zuiden Lanen 401784261246v
JANS, ROMKEde erfgenamen van wijlen Romke Jans naastligger ten westen Lanen 401784261246v
MEDALEN, FETJE JANS Fettie Jans Medalenverkoper Lanen 401784261246v
MEULEN, PIETER PIETERSwijlen Pieter Pieters van der Meulenverkoper Lanen 401784261246v
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slotenkoopmankoper huisLanen 401790263208v
KOK, MAAIKE JAKOBS Maike Jacobs Kokkoper Lanen 401790263208v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters huurder voorste gedeelte (p.j.)Lanen 401790263208v
, PIETERde weduwe van Pieter gleibakkerhuurder achterkamer (p.j.)Lanen 401790263208v
, JANKE Jantje huurder boven (p.w.)Lanen 401790263208v
BUMA, SIEBOUT de erfgenamen van wijlen Sibout Bumanaastligger ten oosten Lanen 401790263208v
JELLES, JETSE Jetze Jelles naastligger ten zuiden Lanen 401790263208v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijpnaastligger ten westen Lanen 401790263208v
BOLMAN, ALBERT burgersergeant Albert Bolmanverkoper van 3/4 Lanen 401790263208v
, CHRISTINA Christina Brielverkoper van 1/4 Lanen 401790263208v
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanverkoper van 1/4 Lanen 401790263208v
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmankoper huisLanen 40180126626r
FABER, HENDRIK Hendrik Faberhuurder voorkamer (p.j.)Lanen 40180126626r
PIETERS, Drevus Pieters huurder achterkamer (p.j.)Lanen 40180126626r
PIETERS, TJERK Tjerk Pieters huurder voorbovenkamer (p.j.)Lanen 40180126626r
, HARMEN Harmen Homeulennaastligger ten oosten Lanen 40180126626r
JELLES, JETSE Jetze Jelles naastligger ten zuiden Lanen 40180126626r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kockverkoper Lanen 40180126626r
SLOTEN, SIPKE wijlen Sipke van Slootenverkoper Lanen 40180126626r
, JAKOB Jacob slagernaastligger ten oosten Lanen 41163823453r
ROELOFS, SIPKEde crediteuren van Sipcke Roeliffs verkoper Lanen 41163823453r
PIERS, GRIETJE Griet Piers verkoper Lanen 41163823453r
, MOSES Moses Napthalihuurder Lanen 41167524024ra
BOONTJE, WILLEM de weduwe van Willem Boontjenaastligger ten oosten Lanen 41167524024ra
KOSTER, WIEBREN HERES Wybren Heres Costernaastligger ten noorden Lanen 41167524024ra
SIEBRENS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Lanen 41167524024ra
HUBERTS, ELSKE Elske Huiberts koper huisLanen 41171924635v
LOLKES, SIETSEwijlen Sytse Lolkes koper Lanen 41171924635v
JANS, JAN Jan Jansen glasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 41171924635v
JOUKES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Henke Jouckes naastligger ten noorden Lanen 41171924635v
JANS, REMMERT Remmert Jansen lakenbereiderverkoper Lanen 41171924635v
HUBERTS, IEFKE Yeffke Huyberts koper door niaar huisLanen 411733248228r
JETSES, OTTEwijlen Otte Jetses koper door niaar Lanen 411733248228r
JANS, ALBERT Albert Jansen geniaarde koper Lanen 411733248228r
REMMERTS, MAAIKEde weduwe van Maike Remmerts geniaarde koper Lanen 411733248228r
SIETSES, TRIJNTJE Trijntie Sytses huurder Lanen 411733248228r
JANS, JANde weduwe van Jan Jansen glasmakernaastligger ten oosten Lanen 411733248228r
HANEKUIK, H. de kinderen van wijlen H. D. Hanekuykkoopmannaastligger ten noorden Lanen 411733248228r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmanverkoper q.q. Lanen 411733248228r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Leykoopmanverkoper q.q. Lanen 411733248228r
HARKES, BAUKEde geabandonneerde boedel van Baucke Harckes verkoper Lanen 411733248228r
HUBERTS, ELSKE Elske Huyberts verkoper Lanen 411733248228r
ROMKES, GRIETJE Grytje Romkes koper huis en mosterdmolenLanen 411773258121v
MELLES, MICHIEL Michiel Melles scheepstimmermankoper Lanen 411773258121v
MENALDA, IEKE Eeke Menaldanaastligger ten oosten Lanen 411773258121v
HOEK, MEINERT de weduwe van Meinert van Hoeknaastligger ten noorden Lanen 411773258121v
SIETSES, LOLKE Lolke Sytzes schipper en winkelier (oud trek-)verkoper Lanen 411773258121v
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyertimmermansknecht (huis-)koper huisLanen 41178526243r
GERBENS, ANTJE Anna Gerbens koper Lanen 41178526243r
WIJNGAARDEN, KLAAS de weduwe van vroedsman Klaas Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 41178526243r
WOUTERS, FREERK Freerk Wouters naastligger ten noorden Lanen 41178526243r
ROMKES, GRIETJE Grietje Romkes verkoper Lanen 41178526243r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles , absent, dood of levend onbekendverkoper Lanen 41178526243r
DJOERDS, WOPKE Wopke Djoerds koopmankoper huisLanen 411809268202r
MEY, DOUWE Douwe M. van der Meyhuurder Lanen 411809268202r
DIRKS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Dirks naastligger ten oosten Lanen 411809268202r
JANS, MEINERT Meindert Jans naastligger ten noorden Lanen 411809268202r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyertimmerman (huis-)verkoper Lanen 411809268202r
DOUWES, RINSKEde erfgenamen van wijlen Reynsck Douwes verpachter grond Lanen 42achter1599228154v
BARTELDS, DIRKwijlen Dirck Bartel bewoner Lanen 42achter1599228154v
GOVERTS, MATTEUS Mathijs Goverts naastligger ten westen Lanen 42achter1599228154v
, verkoper Lanen 42achter1599228154v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircx koper huisLanen 421602228279r
DIRKS, SIETSKE Syts Dircx koper Lanen 421602228279r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker (koek-)naastligger ten oosten [staat: westen] Lanen 421602228279r
GOVERTS, MATTEUS Mathijs Goverts naastligger ten westen [staat: oosten] Lanen 421602228279r
KEIMPES, REINER Reyner Keympes verkoper Lanen 421602228279r
REINERS, Reynsce Reyners verkoper Lanen 421602228279r
HARMENS, MARIA Mary Harmens koper kamerLanen 42achter1618230141r
WILLEMS, ANTJEwijlen Anna Willems koper Lanen 42achter1618230141r
, ANTJE Anna naastligger ten zuiden ([staat: Anna Jan Cornelis weduwe])Lanen 42achter1618230141r
KORNELIS, JANwijlen Jan Cornelis naastligger ten zuiden Lanen 42achter1618230141r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten noorden Lanen 42achter1618230141r
HENDRIKS, HILLEBRANDwijlen burgemeester Hilbrant Hendricks eerdere eigenaar Lanen 42achter1618230141r
WILLEMS, ANTJEwijlen burgemeester Anna Willems erflater Lanen 42achter1618230141r
GERRITS, LUBBERT Lubbert Gerryts koper kamerLanen 42achter162423122r
KORNELIS, KNIERKE Kuniera Cornelis koper Lanen 42achter162423122r
, ANTJE Anna naastligger ten zuiden ([staat: Anna Jan Cornelis weduwe])Lanen 42achter162423122r
KORNELIS, JANwijlen Jan Cornelis naastligger ten zuiden Lanen 42achter162423122r
DIRKS, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Dircks naastligger ten noorden Lanen 42achter162423122r
BINNERTS, BINNERT Binnert Binnerts verkoper Lanen 42achter162423122r
HARMENS, MARIA Mary Harmens verkoper Lanen 42achter162423122r
EVERTS, PIETER Pieter Everts koper huisLanen 421654236251v
PIEBES, NIESKE Nieske Pybes koper Lanen 421654236251v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 421654236251v
WIARDA, het nagelaten huis van dr. Wiaerdanaastligger ten westen Lanen 421654236251v
, KNIERKE Knierke verkoper Lanen 421654236251v
GERRITS, LUBBERTwijlen Lubbert Gerrits verkoper Lanen 421654236251v
FREERKS, HEIN Hein Freerx timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 42170724533v
JANS, IETJE Ydtie Jans koper Lanen 42170724533v
HIDDES, ATSE Atse Hiddes naastligger ten oosten Lanen 42170724533v
GRETTINGA, Grettingabouwmeesternaastligger ten zuiden Lanen 42170724533v
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaarnaastligger ten westen Lanen 42170724533v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmanverkoper q.q. Lanen 42170724533v
WASSENAAR, DIRK KLASES Dirk Clases Wassenaarverkoper q.q. Lanen 42170724533v
WASSENAAR, KORNELIS KLASESde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Clases Wassenaarverkoper Lanen 42170724533v
BUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Bumazilversmid (mr. -)koper huisLanen 421740250123v
HOITES, KEIMPEburgervaandrig Keimpe Hoites naastligger ten oosten Lanen 421740250123v
GEEST, HARMEN Harmanus van der Geestnaastligger ten zuiden Lanen 421740250123v
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten westen Lanen 421740250123v
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (mr. -)verkoper Lanen 421740250123v
JANS, IETJE Ytje Jans verkoper Lanen 421740250123v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)koper huisLanen 42179826572r
, JOHANNES Johannes A. Vikermanopzichterhuurder (p.j.)Lanen 42179826572r
SMID, HENDRIK Hendrik J. Smithnaastligger ten zuiden Lanen 42179826572r
SLOTEN, SIPKE de weduwe van Sipke van Slootennaastligger ten westen Lanen 42179826572r
, JOUKE Jouke H. Olinjusverkoper q.q. Lanen 42179826572r
GREVELING, TJERK Tjerk Grevelingveenbaasverkoper Lanen 42179826572r
, SIEBOUTJE Siboutje Buma van Hasenhoekverkoper Lanen 42179826572r
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmankoper huisLanen 421799265158r
ANDRIES, GEERTJE Geertje Andries koper Lanen 421799265158r
PIETERS, MINNE Minne Pieters bewoner Lanen 421799265158r
SMID, HENDRIK JANS Hendrik Jans Smithnaastligger ten zuiden Lanen 421799265158r
SLOTEN, S. de weduwe van S. van Slootennaastligger ten westen Lanen 421799265158r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)verkoper Lanen 421799265158r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendriks koper door niaar huisLanen 43165923811r
WIEBES, JELTJE Jeltie Wybes koper door niaar Lanen 43165923811r
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes , mede namens overige eigenarenkoper door niaar Lanen 43165923811r
PIETERS, FRIDS Fridts Pytters geniaarde koper Lanen 43165923811r
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Lanen 43165923811r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx boendermakernaastligger ten westen Lanen 43165923811r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx boendermakernaastligger ten noorden Lanen 43165923811r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 43165923811r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits Boontie, c.u.koper huisLanen 43166123884r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verpachter grond Lanen 43166123884r
HENDRIKS, REMMERT Rembert Hendricx , c.u.naastligger ten westen Lanen 43166123884r
HENDRIKS, REMMERT Rembert Hendricx , c.u.verkoper Lanen 43166123884r
JANS, JAN Jan Jansen glasmaker (mr. -)koper huisLanen 431701244104r
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirx koper Lanen 431701244104r
, EELKJE Eke Boontjeshuurder Lanen 431701244104r
POST, JAN JANS Jan Jansen Postschippernaastligger ten oosten Lanen 431701244104r
JANS, ROMMERT Rommert Jansen lakenbereidernaastligger ten westen Lanen 431701244104r
POST, JAN JANS Jan Jansen Postschippernaastligger ten noorden Lanen 431701244104r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmanverkoper Lanen 431701244104r
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems verver en koopman (mr. -)verkoper Lanen 431701244104r
, EELKJE Eke Boontjesverkoper Lanen 431701244104r
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menaldabakker (mr. -)koper huisLanen 43173925067v
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper Lanen 43173925067v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schippernaastligger ten oosten Lanen 43173925067v
HUBERTS, ELSKE Elske Huiberts naastligger ten westen Lanen 43173925067v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schippernaastligger ten noorden Lanen 43173925067v
JANS, JAN Jan Jansen glasmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v
JANS, DIRK Dirk Jansen glasmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v
JANS, HILTJE Hiltie Jansen verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v
JANS, AUKJE Aukjen Jansen verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v
WIEBRENS, BROER Broer Wyberens verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenkoper huisLanen 43177725959r
ANNES, PLEUNTJE Pleuntie Annes koper Lanen 43177725959r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas , c.u.huurder (p.j.)Lanen 43177725959r
MENALDA, JAN Jan Menaldaverkoper Lanen 43177725959r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Lanen 43177725959r
SIEBRENS, HARTMAN Hartman Sybrens scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 43179226418v
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukje Clases Wijngaardenkoper Lanen 43179226418v
ARJENS, ARJEN Arjen Arjens huurder (p.j.)Lanen 43179226418v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten oosten Lanen 43179226418v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten noorden Lanen 43179226418v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoonverkoper Lanen 43179226418v
WIJNGAARDEN, AAFKE KLASES Aafke Clases Wijngaardenverkoper Lanen 43179226418v
ANNES, PLEUNTJEwijlen Pleuntje Annes erflater Lanen 43179226418v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezelkoper huisLanen 43179826596v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten oosten Lanen 43179826596v
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyernaastligger ten westen Lanen 43179826596v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten noorden Lanen 43179826596v
SIEBRENS, HARTMAN Hartman Sybrens scheepstimmerman (mr. -)verkoper Lanen 43179826596v
HANSES, POPPE Poppe Hansen koper twee kamers boven elkaarLanen 44achter15972286v
JANS, JANKE Janke Jans koper Lanen 44achter15972286v
BERENDS, NEELTJEde weduwe Neelke Beerns verpachter grond Lanen 44achter15972286v
BOUWES, SIEMEN Symen Buwes protesteert Lanen 44achter15972286v
, DIEUWKE Dieuer naastligger ten zuiden ([staat: Dieuer Tyercks weduwe])Lanen 44achter15972286v
, TJERKwijlen Tyerck naastligger ten zuiden Lanen 44achter15972286v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen bakker (koek-)naastligger ten noorden Lanen 44achter15972286v
JAKOBS, BEREND Bernt Jacobs timmermanverkoper Lanen 44achter15972286v
GERBENS, BEREND Bernt Germers koper twee kamers (onder- en bovenkamer)Lanen 44achter159822882v
TEEKES, WIETSKE Wydts Taeckes koper Lanen 44achter159822882v
, DIEUWKE Dieuer naastligger ten zuiden ([staat: Dieuwer Tiercx weduwe])Lanen 44achter159822882v
, wijlen Tiercx naastligger ten zuiden Lanen 44achter159822882v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans naastligger ten noorden Lanen 44achter159822882v
HANSES, POPPE Poppe Hansen verkoper Lanen 44achter159822882v
BERENDS, LUCAS Lucas Bernts koper kamerLanen 44achter1603228340r
WIEGERS, IDSKE Itske Wiggers koper Lanen 44achter1603228340r
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Bernts verpachter grond Lanen 44achter1603228340r
, DIEUWKE Dieuwer naastligger ten zuiden ([staat: Dieuwer Tiercx])Lanen 44achter1603228340r
, TJERK[wijlen] Tierck naastligger ten zuiden Lanen 44achter1603228340r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen* bakker (koek-)naastligger ten noorden Lanen 44achter1603228340r
, BINKE Bent Germerts trompetterverkoper Lanen 44achter1603228340r
LUCAS, HANS Hans Lucas koper twee kamers met een loodsLanen 44achter1605228466v
GERLOFS, TIETJE Tyet Gerlofs koper Lanen 44achter1605228466v
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beerns verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])Lanen 44achter1605228466v
KORNELIS, JANhet huis van Jan Cornelis naastligger ten westen Lanen 44achter1605228466v
GERRITS, GERRITde kamer van Gerryt Gerryts naastligger ten noorden Lanen 44achter1605228466v
TJERKS, Nanck Tjerckx verkoper Lanen 44achter1605228466v
TJERKS, ANTJE Anna Tjerxs verkoper Lanen 44achter1605228466v
TJERKS, GRIETJE Gryet Tjercks verkoper Lanen 44achter1605228466v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs koper huis met vrije in- en uitgang in de steegLanen 44achter16362342r
PIERS, BERBER Berbar Piers koper Lanen 44achter16362342r
KORNELIS, PIETERhet huis van Pyter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44achter16362342r
LUCAS, HANS Hans Lucas naastligger ten zuiden Lanen 44achter16362342r
DOUWES, HIELKJE Hylck Douwes naastligger ten noorden Lanen 44achter16362342r
SIEDSES, DIRK Dirck Sydts verkoper Lanen 44achter16362342r
LONGERHOUW, MINK SIEBRENS Mynck Sybrens Longerhouwverkoper Lanen 44achter16362342r
KORNELIS, PIETER Piter Cornelis* bakkernaastligger ten oosten Lanen 44163723447v
GERRITS, LUBBERT Lubbert Gerryts naastligger ten westen Lanen 44163723447v
POPTA, WIERD SJOERDSde erfgenamen van wijlen Wierd Sioerdts Poptaverkoper Lanen 44163723447v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper drie kamersLanen 441646235210r
LUBBERTS, ROELOFwijlen Roelyff Lubberts koper Lanen 441646235210r
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 441646235210r
MEINERTS, AALTJEde kopers Aeltie Meynerts naastligger ten zuiden Lanen 441646235210r
, HANS Hans Stienbrincknaastligger ten noorden Lanen 441646235210r
, HANS Hans Steenbrinck, c.u.koper huisLanen 44achter1646235218r
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44achter1646235218r
LUCAS, HANSde kamer van de weduwe van Hans Luccas naastligger ten zuiden Lanen 44achter1646235218r
, HANS Hans Steenbrincknaastligger ten noorden Lanen 44achter1646235218r
SIERKS, SIERK Sierck Siercks schuitvaarderverkoper Lanen 44achter1646235218r
RUURDS, JAN Jan Ruierdts koper 7/8 huisLanen 4416652395r
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs koper Lanen 4416652395r
BERENDS, GRIETJEde erfgenamen Grietje Beerns verpachter grond Lanen 4416652395r
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 4416652395r
OEGES, RINSKEde kamer van Rins Oeges naastligger ten zuiden Lanen 4416652395r
EVERTS, PIETER Pieter Everts naastligger ten westen Lanen 4416652395r
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis , c.u.bakkerverkoper Lanen 4416652395r
MINNES, KLAAS Claas Minnes koper 1/8 huisLanen 4416652392va
RUURDS, JAN Jan Ruierdts koper Lanen 4416652392va
FRANSES, WIEBEhet 1/8 huis gekocht door Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen 4416652392va
KORNELIS, PIETERde meerderjarige erfgenamen van wijlen Pieter Cornelis bakkerverkoper Lanen 4416652392va
JANS, ISAAK Ysack Jansen bakker (pastei-)koper huisLanen 44168524270v
FRANSES, WIEBEals bewoner Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44168524270v
OEGES, RINSE Rins Oeges naastligger ten zuiden Lanen 44168524270v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachtennaastligger ten westen Lanen 44168524270v
RUURDS, JAN Jan Ruyrdts verkoper Lanen 44168524270v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs verkoper Lanen 44168524270v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstrakoper door niaar drie kamers aan elkaarLanen 44achter1690242337v
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerk Claessen Braemschilderkoper door niaar Lanen 44achter1690242337v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses schildergeniaarde koper Lanen 44achter1690242337v
RUS, KLAAS FOPPES Claes Foppes Rusafgewezen niaarnemer ratione propinitatis Lanen 44achter1690242337v
, SINT Sent bewoner Lanen 44achter1690242337v
PIETERS, GOSSE Gosse Pyters bewoner Lanen 44achter1690242337v
HEERKES, AALTJE Aeltie Herkes bewoner Lanen 44achter1690242337v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen 44achter1690242337v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1690242337v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses schildernaastligger ten westen Lanen 44achter1690242337v
PIETERS, JOHANNES Joannes Pyters naastligger ten noorden Lanen 44achter1690242337v
GRETTINGA, SIEMEN burgemeester Simon Grettingaapothekerverkoper Lanen 44achter1690242337v
HIDDES, ATSE Atze Hiddes koper huisLanen 441701244100r
, RIEMKJE Riemke Out koper Lanen 441701244100r
JILLERTS, LIEUWE[als huurder] Lieuwe Jilderts* bakkernaastligger ten oosten Lanen 441701244100r
, JOHANNES Johannes Weltiernaastligger ten zuiden Lanen 441701244100r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten westen Lanen 441701244100r
ISAAKS, GRIETJE Gryttie Isaacx Steinvorsverkoper Lanen 441701244100r
BOUWES, ANTJE Antie Bouues koper door niaar woning met twee beneden- en een bovenkamerLanen 44achter1702244139v
AUKES, THOMASwijlen vroedsman Tomas Auckes koper door niaar Lanen 44achter1702244139v
SJOERDS, OFFE Offke Sjoerds schoolmeestergeniaarde koper Lanen 44achter1702244139v
MINNES, DIEUWKE Dieuke Minnes geniaarde koper Lanen 44achter1702244139v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 44achter1702244139v
FOPPES, KLAAS[als bewoner] Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1702244139v
JANS, HENDRIKals bewoner Hendrik Jansen* kistmakernaastligger ten westen Lanen 44achter1702244139v
HIDDES, ATSE Atse Hiddes naastligger ten noorden Lanen 44achter1702244139v
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettingabouwmeester (stads -)verkoper q.q. Lanen 44achter1702244139v
HANSES, HESSEL Hessel Hansen koperslager (mr. -)verkoper q.q. Lanen 44achter1702244139v
ANDRIES, FRANS Frans Andries verkoper Lanen 44achter1702244139v
ANDRIES, DIEUWKE Dieuwke Andries verkoper Lanen 44achter1702244139v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries verkoper Lanen 44achter1702244139v
HANSES, ANDRIESde nagelaten kinderen van wijlen Andries Hansen verver (mr. -)erflater Lanen 44achter1702244139v
HOITINGA, TETJE wijlen Tettie Hoytingaerflater Lanen 44achter1702244139v
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1715245236r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1715245236r
FOPPES, KLAASde weduwe van Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1715245236r
FREERKS, HEIN Hein Freerx naastligger ten westen Lanen 44achter1715245236r
HIDDES, ATSE Atze Hiddes naastligger ten noorden Lanen 44achter1715245236r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen van den Burghgleibakker (mr. -)verkoper Lanen 44achter1715245236r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1717245292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1717245292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 44achter1717245292r
HIDDES, ATSEde weduwe van Atze Hiddes naastligger ten noorden Lanen 44achter1717245292r
JOHANNES, JAN Jan Johannis verkoper Lanen 44achter1717245292r
KEIMPES, AUKJE Aukjen Keimpes verkoper Lanen 44achter1717245292r
HOITES, KEIMPE Keympe Hoytes bakker (mr. -)koper door niaar huisLanen 441730247335v
WIEBRENS, FROUKJE Vroukjen Wybrens Wijngaerdkoper door niaar Lanen 441730247335v
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (huis-)geniaarde koper Lanen 441730247335v
JANS, IETJE Yttje Jans geniaarde koper Lanen 441730247335v
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 441730247335v
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 441730247335v
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (huis-)naastligger ten westen Lanen 441730247335v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans naastligger ten westen Lanen 441730247335v
SAPES, Zyrk Sapes verkoper Lanen 441730247335v
OUTGERS, WIETSKE Wytske Outgers verkoper Lanen 441730247335v
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsmabakker (mr. -)koper door niaar huisLanen 441763255204v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS Feike Sybrands Camsmageniaarde koper Lanen 441763255204v
ATES, ARJEN Arjen Ates , c.s.huurder (p.j.)Lanen 441763255204v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes naastligger ten oosten Lanen 441763255204v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes naastligger ten zuiden Lanen 441763255204v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes naastligger ten westen Lanen 441763255204v
REITSMA, KEIMPE HOITESoud burgervaandrig Keimpe Hoites Reidsmaverkoper Lanen 441763255204v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper huis (p.j.)Lanen 441790263227r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma, c.s.huurder Lanen 441790263227r
, LISKJE Liskje huurder voorkamer boven (p.j.)Lanen 441790263227r
HEERMA, RUURD Ruurd Heermanaastligger ten oosten* Lanen 441790263227r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma, oud 59 jarenverkoper Lanen 441790263227r
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks Wittes, oud 60 jarenverkoper Lanen 441790263227r
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens koper huisLanen 441805267164v
JOHANNES, BAUKJE Baukje Johannes koper Lanen 441805267164v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Lanen 441805267164v
TUININGA, BARTELD wijlen Bartle Tuiningaprocureurverkoper Lanen 441805267164v
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Lanen 45achter1613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverpachter grond Lanen 45achter1613229182v
JAKOBS, GERLOFgrondpacht uit het huis van Gerliff Jacobs eigenaar perceel Lanen 45achter1613229182v
, BERENDde erfgenamen van wijlen Beernt Leckkerbiernaastligger ten zuiden Lanen 45achter1613229182v
MELIS, JAN Jan Meles naastligger ten noorden Lanen 45achter1613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Lanen 45achter1613229182v
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Lanen 451613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverpachter grond Lanen 451613229182v
, BERENDgrondpacht uit de huisstede van wijlen Beernt Leckerbiereigenaar perceel Lanen 451613229182v
FILIPPUS, de erfgenamen van wijlen Mancke Philips naastligger ten oosten Lanen 451613229182v
, JAKOB Jacob slagernaastligger ten westen Lanen 451613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Lanen 451613229182v
PIPHRON, JURJEN doctor Georgius Piphronkoper huisLanen 45162523149r
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes koper Lanen 45162523149r
GERRITS, DIRKburgemeester Dirck Gerryts verpachter grond Lanen 45162523149r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaprotesteert vanwege twee hypotheken Lanen 45162523149r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ensprotesteert Lanen 45162523149r
GERRITS, DIRKburgemeester Dirck Gerryts afgewezen niaarnemer uit hoofde van grondheerschap Lanen 45162523149r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45162523149r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ensafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45162523149r
HESSELS, TJERKde vrouw van het weeskind van Tyerck Hessels naastligger ten oosten Lanen 45162523149r
KLASES, KLAAShet huis bewoond door Claes Claesen naastligger ten westen Lanen 45162523149r
TJEBBES, JAKOBde hof van Jacob Tyebbes naastligger ten noorden Lanen 45162523149r
GOSSES, DOEKEmr. Doecke Gossis verkoper Lanen 45162523149r
JANS, KLAAS Claes Jansen boelgoedschrijverkoper huis