Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
DUBLINGA, ds. Dublingacandidatusverkoper Scheffersplein OZ169124221va
FABER, Fabercandidatusbewoner Heiligeweg 9173524922r
, BERNARDUS Bernardus van Beeverencathechiseermeesterverkoper Hondenstraat 81790263205v
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmakerverkoper Karremanstraat 191732248165r
IENSES, JELTE Jelte Ynses cementmakerkoper huisRommelhaven 1169424396v
KOENRAADS, WILLEMwijlen Willem Coenis cementmakerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 41703244212r
KOENRAADS, WILLEMde boedel van wijlen Willem Coenis cementmakererflater Sint Jacobstraat 41703244212r
WILLEMS, ISAAK Ysak Willems cementmakereigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4170824563v
POPTA, PIETER wijlen Pytter Poptacementmakerverkoper q.q. Noorderhaven 871737249207v
ROSEE, JURJEN wijlen Jurien Roseecementmakerverkoper Lanen 9west1698243342v
ROSEE, JURJEN wijlen Jurien Roseecementmakerkoper Brouwersstraat 111698243345v
ROSEE, JURJEN wijlen Jurien Roseecementmakerkoper Heiligeweg 681698243348r
ROSEE, JURJEN Jurjen Roseecementmakerkoper huis, bestaande uit twee woningenSint Jacobstraat 10noord1691242346r
ROSEE, JURJEN Jurjen Roseecementmakerverwandelaar Noorderhaven 881691242358r
ROSEE, JURJEN Jurjen Roseecementmakernaastligger ten zuiden Lanen 91692242402r
ROSEE, JURJEN Jurrien Roseecementmakergeniaarde koper ten noorden van Harlingen1696243189v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes cementmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat ZZ170024438v
WILLEMS, ISAAK Ysak Willems cementmaker (mr. -)koper door niaar 1/2 huisSint Jacobstraat 4170824563v
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.cementmalerkoper kamerDrie Roemersteeg OZ1726246261r
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.cementmalernaastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ1726246261r
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.cementmalernaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1726246261r
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmalernaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1738249225r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalerkoper huisDrie Roemersteeg OZ175225311r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalerkoper woningDrie Roemersteeg 7175225317r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalernaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7175225317r
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stokcementmalerverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaarcementmalerverkoper q.q. Achterstraat 11177225816r
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeekcementmaler en koopman in kalk en steenkoper Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeekcementmaler en koopman in kalk en steenkoper Lanen 9oost1784261183v
, PIER Pier chercher? [staat: sarchier]naastligger ten westen Havenplein 18west1623230349r
KLASES, GERRIT Gerrit Claessen chergerhuurder voor 1 jaar Raamstraat 11692242398r
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen chergernaastligger ten noorden Zuiderhaven 71a167924112ra
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen chergernaastligger ten noorden Zuiderhaven 69176924112ra
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen chergernaastligger ten noorden Zuiderhaven 71176924112ra
KLASES, GERRIT Gerryt Claesses chergernaastligger ten noorden Zuiderhaven 71a1682241185r
REINERS, HEIN Hein Reiners chergerverkoper van 1/2 Noorderhaven 9217342495r
FEIKES, JAN Jan Feickes chergerkoper twee kamersSchoolsteeg167024028r
PIETERS, JAN Jan Pieters chergerkoper kamer en tuinLammert Warndersteeg 91680241119v
PIETERS, JAN Jan Pyters chergerkoper door niaar huisLammert Warndersteeg 71689242276v
BLINKSMA, de tuin van Blinxma, c.sororechergernaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31721246120v
SWART, EVERT JANS Evert Jansen Swart, c.u.chergerverkoper Zoutsloot 59166523925r
PIETERS, JAN Jan Pieters cherger Admiraliteitnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71681241148v
GRAUDA, WALING JANS Waelingh Jansen Graudacherger Admiraliteitkoper huisKerkpoortstraat 651683241263r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Graudacherger Admiraliteitkoper huisZuiderhaven ZZ16782416r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Graudacherger Admiraliteitverkoper Zuiderhaven ZZ168424258r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartolomeus Claessen cherger op de convooienkoper huisKleine Bredeplaats 191642234171r
, ANDRIESmr. Andries chirurgijnnaastligger onbekend1613229155v
ANDRIES, ARJEN Arjen Andries chirurgijnverkoper Heiligeweg 25168524289r
ANDRIES, ARJEN Arjen Andries chirurgijnverkoper Heiligeweg 8168524289v
HARMENS, ATSEmr. Atse Harmens chirurgijnkoper huis, loods, ledige plaats, en kamer daarachterSint Jacobstraat 716362341v
LIEUWES, AUGUSTINUSmr. Augustinus Lieuues , c.u.chirurgijnkoper huisKleine Bredeplaats 121657237111v
JANS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Jansen chirurgijnnaastligger ten westen Moriaanstraat ZZ1704244262v
JANS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Jansen chirurgijnnaastligger ten westen Moriaanstraat ZZ170724523v
AUKES, KLAAS Claes Auckes chirurgijnkoper huisSint Jacobstraat 10zuid1661238119r
GERLOFS, GAUKEmr. Gaucke Gerloffs chirurgijnkoper grondpacht van 4-00-00 GGZoutsloot 321635233164v
GERLOFS, GAUKEmr. Gaucke Gerloffs chirurgijnkoper grondpacht van 4-00-00 GGZoutsloot 341635233164v
IEKES, GERBEN Gerben Ekes chirurgijnverkoper van 1/4 Lanen 221696243211v
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240222v
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240229r
EESGES, GIJSBERT Gijsberth Aesges chirurgijneigenaar van 1/3 Heiligeweg1599228160r
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs chirurgijnkoper huisGrote Bredeplaats 231621230285r
GERLOFS, GAUKE Goucke Gerliffs chirurgijnhuurder voor 5 jaren (p.j.)Grote Bredeplaats 231621230285r
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs chirurgijnkoper kamerGrote Bredeplaats 251621230285r
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs chirurgijnkoper huisGrote Bredeplaats 25162523171r
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs , c.u.chirurgijnnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25162523171r
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs , c.u.chirurgijnnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25162523171r
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs chirurgijnverkoper Havenplein1626231104v
BERENDS, HARMENmr. Harmen Beerns chirurgijnkoper hof met bomen, planten en prieel ([staat: L])Achterstraat 45oost165523721v
JANS, HARMEN Harmen Jans chirurgijnverkoper q.q. Sint Jacobstraat 1achter15972283r
, JANgrondpacht uit het huis van mr. Jan chirurgijneigenaar perceel Franekereind ZZ1605228476r
BARTELDS, JANwijlen mr. Jan Bartels chirurgijnverkoper Gardenierstraat1603228351r
KARSTES, JAN Jan Carstens chirurgijnhuurder Zuiderhaven ZZ1682241222v
KARSTES, JAN Jan Carstes chirurgijnhuurder Zuiderstraat ZZ1682241212v
KARSTES, JAN Jan Carstes chirurgijnhuurder Zuiderstraat ZZ1682241215r
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Lanen NZ1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Vijverstraat1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Vijver OZ1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)onbekend1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Gardenierstraat1620230215v
SIEMENS, JANmr. Jan Symens chirurgijnverkoper q.q. Hoogstraat 47167924139r
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens chirurgijnnaastligger ten noorden Zuiderhaven 65169924425v
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes chirurgijngeniaarde koper Zuiderhaven ZZ168024176r
JOHANNES, MARTENmr. Marten Joannis chirurgijnkoper Hoogstraat 37167124041v
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannis chirurgijnverkoper Vianen 21705244310r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannis , c.soc.chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 1a1712245166v
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannis chirurgijnverkoper van 1/2 Lanen 391712245182r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijnverkoper Lammert Warndersteeg 121682241179r
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijnverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 101682241177v
RIENKS, MEINERTmr. Meynert Riencx chirurgijnbewoner Voorstraat 54161222984v
LEENDERTS, OKKEmr. Ocke Lenarts chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 416112294r
, SIEBRENmr. Sibrant , c.u.chirurgijnbewoner Lanen 46162523161v
ELINGS, SIKKE Sicke Elens chirurgijnnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10noord1642234168v
JANS, SIKKE Sicke Jans , thans uitlandigchirurgijnverkoper ten oosten van Harlingen162723231r
JANS, SIKKE Sicke Jans , thans in Oostdindiechirurgijnverkoper Sint Jacobstraat 4162723231r
JANS, SIKKE Sicke Jans , thans in Oostdindiechirurgijnverkoper Noorderhaven 112162723231r
FEIES, SIEBRENmr. Sybrand Feyes , c.u.chirurgijnverkoper Brouwersstraat 12noord1646235236r
FEIES, SIEBRENmr. Sybrant Feyes chirurgijnkoper 1/2 huisBrouwersstraat 12noord163123317v
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pieters chirurgijnkoper door niaar 1/3 huisGrote Kerkstraat 411659237201v
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pieters* chirurgijnnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411659237201v
PIETERS, WIETSEde verkoper Wytse Pieters chirurgijnnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391663238182v
PIETERS, WIETSEde verkoper Wytse Pieters chirurgijnnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391663238182v
PIETERS, WIETSE Wytse Pieters , c.u.chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 391663238182v
PIETERS, WIETSE Wytse Pytters chirurgijnnaastligger ten zuiden Rapenburg 21647235269r
PIETERS, WIETSE Wytse Pytters chirurgijnkoper 1/3 huisGrote Kerkstraat 411659237198v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijnverkoper q.q. Romastraat 13168024168r
AGEMA, DIRK wijlen Dirk Agemachirurgijnverkoper Schritsen 5173124856v
BANGA, SIEBE TJERKSmr. Sybe Tyercks Bangachirurgijnkoper huis met loods en plaats daar achterZuiderhaven 171621230289v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, voor zijn vier kinderenchirurgijnverkoper Rapenburg 6west1689242297r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Nieuwstraat 4216992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Lombardstraat 216992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Lombardstraat 416992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Franekereind 1916992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Franekereind 2816992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Hondenstraat 1216992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Tiepelsteeg16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
, SIEMEN Simon Coomachirurgijnverkoper Sint Jacobstraat 7176825795v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper Vijver 51627231161v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgchirurgijnkoper 3/5 huisZuiderhaven 77oost1701244127r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgchirurgijneigenaar van 2/5 Zuiderhaven 77oost1701244127r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgchirurgijnverkoper van 2/5 Romastraat 4west1701244128r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgchirurgijnverkoper q.q. Romastraat 4west1701244128r
KRIJTENBURG, JAN ARJENS Jan Arjens Crytenburgchirurgijnverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, ARJEN de weduwe van mr. Arjen Crytenburghchirurgijnnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1616832425r
, ARJENmr. Arjen Crytttenborgchirurgijnkoper huis, loods en hofHoogstraat 37167124041v
CUP, ANDRIES HENDRIKS Andreas Hendriks Cupchirurgijngeniaarde koper Zuiderhaven 211802266104r
, PIEBEmr. Pybe Aliffs Egginga, c.u.chirurgijnverkoper Kerkpoortstraat 69165623766r
, SIXTUSmr. Sixtus Elenschirurgijnprotesteert vanwege wil weten hoe het verkochte verkregen is Rommelhaven 4een_achter1644235132r
FABER, JAN mr. Jan Faber, c.u.chirurgijnkoper huis alwaer eertijdts de drie weiten bollen plegen uit te hangenHoogstraat 28de Drie Weiten Bollen1668239130v
FABER, JOHANNES NANNESmr. Joan Nannes Faberchirurgijnverkoper Noorderhaven 34achter1668239162r
, GERARDUS Gerardus Feltsmachirurgijnkoper huis met tuin en vruchtbomen en wijnstokKarremanstraat1729247256v
FORTUIN, JILLES Jelis Fortuinchirurgijnnaastligger ten westen Lanen 11603228355v
GROOT, JAN BROERS Jan Broers de Groot, meerderjarig vrijgezelchirurgijnverkoper Moriaanstraat 11704244250v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaerchirurgijnnaastligger ten oosten Rozengracht NZ169424390v
HOEF, WIEBREN mr. Wibrant van der Hoeffchirurgijnbewoner Grote Bredeplaats 181604228431v
, ERNST Ernst Augustus Jenthschirurgijnverkoper Simon Stijlstraat 71749251267v
KAN, KLAAS mr. Claes Kanchirurgijnaanhandelaar grondpacht van 10-00-00 GGLanen ZZ1602228298v
KAN, KLAAS mr. Claes Kanchirurgijnaanhandelaar grondpacht van 2-14-00 GGonbekend1602228298v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnnaastligger ten oosten Hoogstraat 211782260187v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnverkoper Heiligeweg 481782260192v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnkoper door niaar huis en weefwinkelDroogstraat ZZ1782260207r
POPTA, SIKKE Sicco Poptachirurgijnkoper gedeelte van een huisNoorderhaven 531799265132r
POPTA, SIKKE Sicco Poptachirurgijnnaastligger ten oosten Noorderhaven 531799265132r
POPTA, SIKKE Sicco Poptachirurgijnnaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1799265137v
REUS, JAN Jan de Reuschirurgijnnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 31736249147v
REUS, JAN burgervaandrig Jan de Reus, mede voor zichchirurgijnverkoper Kleine Bredeplaats 23175625451v
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roschirurgijnkoper huisDrie Roemersteeg 11723246184r
, JILLESmr. Jelis Schenckelchirurgijnverkoper Nieuwstraat 341653236244r
, JILLESmr. Jillis Schenckelchirurgijnverkoper Noorderhaven 121653236237r
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrick Schenkelchirurgijnkoper huis en ledige plaats daarachterSchritsen 40162823234r
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus Siersmachirurgijnkoper hof met bomen, planten en prieel met een vrije uit- en ingang op RapenburgRapenburg ZZ166623954v
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus Siersmachirurgijnkoper huis of kamerHondenstraat 13166623956r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertchirurgijngeniaarde koper Grote Ossenmarkt 251722246152v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertchirurgijnnaastligger ten noorden Zuiderhaven 651729247229r
STEENSTRA, GOSLING Goslingh Steenstrachirurgijnverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 61683241256r
STEENSTRA, GOSLING Goslingh Steenstrachirurgijnverkoper q.q. Noorderhaven 971697243271v
STEIN, JAN JANSmr. Jan Jansen Steinchirurgijnverkoper van 1/2 Voorstraat 56oost1626231155v
STEIN, JAN BARTELDSmr. Jan Bartels van Steynchirurgijnkoper ledige plaatsGardenierstraat159822892v
STEIN, JAN JANSmr. Jan Jansen Steynchirurgijnbewoner Voorstraat 56oost1627231166v
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslingh Stienstrachirurgijnnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1675240184r
TUININGA, MINNE Menno Tuiningachirurgijnverkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ1770257160r
VELDE, WIEBE Wybe van der Veldechirurgijnverkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8noord1769257143r
VELDE, WIEBE Wybe van der Veldechirurgijnverkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8zuid1769257143r
, HARMEN Hermanus Vespasianuschirurgijnverkoper Hoogstraat 1achter164023493r
, GERRITmr Gerryt Vossingachirurgijnnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22168524265v
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huisVijver 71687242200r
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper 1/2 huisVijver 71682241224v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 51686242105v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper woning of kamerSint Christoffelsteeg WZ1691242354v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huis bestaande uit 4 bijzondere woningen die allen verhuurd wordenLammert Warndersteeg 101692242382r
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 75169124222ra
HARMENS, ATSEmr. Atse Harmens chirurgijn (mr. -)koper ledige plaats groot 8 1/2 voet achter zijn huisRommelhaven 6drie_achter1645235173r
HARMENS, ATSE Atse Harmens chirurgijn (mr. -)naastligger ten westen* Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
KASPERS, BALT Baltus Casparus chirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 501683241245r
JANS, BROER Broer Jansen chirurgijn (mr. -)koper huisNoordijs 231669239179r
JANS, BROERhet nagelaten zoontje van Broer Jansen chirurgijn (mr. -)verpachter grond Grote Ossenmarkt 18169424384r
JANS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Jansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ170024438v
JANS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Jansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ170024486v
AUKES, KLAASde nagelaten kinderen van wijlen Claes Aukes chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 10zuid16852426va
PIETERS, ENOCH Enoch Pyters chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
, FEDDE Feddo Gaveri , c.u.chirurgijn (mr. -)koper tuin of klein hofjeGrote Kerkstraat OZ1652236214r
HAIES, FEIE Feye Hayes chirurgijn (mr. -)koper 1/2 huisSchoolsteeg OZ161623034r
GERKES, Gertie Gerkes chirurgijn (mr. -)verkoper Hofstraat 11724246191v
ALBERTS, GOSLING Goslingh Albarts chirurgijn (mr. -)verkoper Liemendijk NZ1675240181r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns , c.u.chirurgijn (mr. -)geniaarde koper Rozengracht 141653236220v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts chirurgijn (mr. -)koper huis en erfLanen 7317432513r
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Zoutsloot 92172824763v
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Hoogstraat 31172824764v
RINTJES, HENDRIKde minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Rinties chirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 8817322484ra
, HUBERT Huybert chirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 49168524263v
, HUBERT Huybert chirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 491687242168v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 411730247362v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes chirurgijn (mr. -)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 251730247364v
JANS, JAKOBde weduwe van Jacob Jansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten noorden Zuidersteeg 1173925023v
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen chirurgijn (mr. -)verkoper Zuidersteeg 1173925023v
KARSTES, JAN Jan Carsten chirurgijn (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 19achter1689242269r
KARSTES, JANwijlen Jan Carsten chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/3 Hoogstraat 1170124490r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis chirurgijn (mr. -)verkoper onbekend1664238204r
EEDES, JAN Jan Eedis , e.a.chirurgijn (mr. -)huurder (in dienst van compagnie van de gestrenge heren overste luitenanten van July van Eysinga)Lanen 391617230101v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks , c.u.chirurgijn (mr. -)koper 1/3 huisLombardstraat163723435r
JANS, JANde tuin gehuurd door Jan Jansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten westen Gardenierstraat1691242373v
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts chirurgijn (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 86168424249v
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts chirurgijn (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 31690242308r
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts chirurgijn (mr. -)verkoper Voorstraat 86170024480v
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts chirurgijn (mr. -)verkoper Karremanstraat 8170124495v
SIPKES, JAN Jan Sipkes , c.u.chirurgijn (mr. -)koper huisBildtstraat 191676240229v
SIPKES, JANde crediteuren van Jan Sipkes chirurgijn (mr. -)verkoper Bildtstraat 191683241257r
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens chirurgijn (mr. -)koper huis waarin 4 kamersPoortje OZ1699243400v
HARMENS, JURJEN Jurrien Harmens chirurgijn (mr. -)koper twee nieuwe kamersMoriaanstraat WZ167124050r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes chirurgijn (mr. -)koper dwarshuisVianen 2167924143r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes chirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 371694243116v
JOHANNES, MARTEN Marten Joannis chirurgijn (mr. -)koper huisLanen 391675240209r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes chirurgijn (mr. -)koper huis, loods en plaats met een eigen steeg ten oostenGrote Kerkstraat 1a1663238170v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes chirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Hoogstraat 37168424249r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 141682241179v
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 181683241236r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Franekereind 23west168424213r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat OZ168424257r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 231697243267r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Noordermolen 116952435ra
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 23170024440v
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijn (mr. -)verkoper Weverstraat NZ1681241147r
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijn (mr. -)koper huisBildtstraat 271681241150r
LEENDERTS, OKKE Ocke Leenerts chirurgijn (mr. -)koper dwarshuis en de 2 kamers erachter en ????Noorderhaven 28161723069r
LINSES, PIETER Pytter Lenses chirurgijn (mr. -)koper huisHerenwaltje 91755253242v
ELINGS, SIKKE Sicke Elens chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 3163923488r
DIRKS, SIERK Sierck Dirx chirurgijn (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat NZ1683241238v
DIRKS, SIERK Sierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper provisioneel mouterij en huisVoorstraat 97achter168324165va
DIRKS, SIERK Sierck Dirx chirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 88168424226v
FEIES, SIEBREN Sybrand Feyes chirurgijn (mr. -)verkoper Brouwersstraat 12noord1647235243r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts chirurgijn (mr. -)huurder Noorderhaven 381695243179r
GERLOFS, WIEGER Wieger Gerlofs chirurgijn (mr. -)naastligger ten noorden Noorderhaven 83172724715r
PIETERS, WIETSE Wytse Pyters chirurgijn (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31oost164923659v
PIETERS, WIETSE Wytse Pytters chirurgijn (mr. -)koper twee dwarskamersGardenierstraat NZ1644235159v
PIETERS, WIETSE Wytse Pytters chirurgijn (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 411688242223r
PIETERS, WIETSEoud-burgerhopman Wytse Pytters chirurgijn (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 411688242223r
DIRKS, SIERKhuis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks chirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 110de gekroonde wereld16782419v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)geniaarde koper q.q. Zuiderhaven 13168024180v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper tuintjeAchterstraat ZZ1680241120v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 71681241136v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 71682241198v
DIRKS, Zyrck Dirx chirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 1101683241252r
AKKER, KLAAS Claas Ackerchirurgijn (mr. -)koper 1/6 van 2 kamersDroogstraat 211688242255r
AKKER, KLAAS Claas Ackerchirurgijn (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 421688242256v
AGEMA, DIRK Dirk Agemachirurgijn (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 51730247331r
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder Both Apothekerstraat 3168424216v
BEIMA, HILLEBRAND burgerkolonel Hilbrandt Beimachirurgijn (mr. -)huurder (totaal p.j.)Voorstraat 28170024468v
, SJOUKE Sjoucke van Bessenchirurgijn (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 91682241189r
BEIMA, HILLEBRAND burgerkolonel Hilbrandt Beymachirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 22170024483r
GAUKES, FEDDEmr. Fedde Gouckes Bomgaerdenchirurgijn (mr. -)koper putonbekend1646235215r
, FEDDE Feddo Gaveri Boomgaerdenchirurgijn (mr. -)koper drie kamersNoorderhaven 28achter1645235186r
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Oosterkeetstraat 517272478v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Hofstraat 25178126078v
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleek 92178126080r
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
CLEBE, J. J. J. Clebe, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 261766256152v
CUP, ANDRIES Andries Cupchirurgijn (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 301795264236v
ALEFS, PIEBE Pybe Alefs Eggingachirurgijn (mr. -)koper huisBildtpoort (gebied)1652236183v
EKEMA, SIEMEN Symon Ekemachirurgijn (mr. -)verkoper Brouwersstraat 13176825738r
, SIXTUS Sixtus Elenschirurgijn (mr. -)verkoper Weverstraat1654236261v
, GERARDUS Gerard Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper Karremanstraat 141730247349r
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
, GERARDUS Gerhardus Feltsmachirurgijn (mr. -)koper huisKarremanstraat 141729247220v
FEIKES, GERARDUS Gerhardus Feykes Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
GONGGRIJP, oud burgemeester en hopman Rijnjee Gongrijpchirurgijn (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 1172824778r
GROOT, JAN wijlen Jan de Grootchirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat NZ1727246302r
, EGBERT Egbert de Gruiter, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 10zuid16592382r
HASELAAR, LAAS Laas Haselaarchirurgijn (mr. -)koper huisVoorstraat 56west16992449v
HASELAAR, LAAS Laes Haselaerchirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Rozengracht NZ1694243108r
HASELAAR, LAAS AUKES Laes Auckes Haselaerchirurgijn (mr. -)koper hof met prieel, bierkelder en kamerHofstraat 16169324360v
HASELAAR, LAAS AUKES Laes Auckes Haselaerchirurgijn (mr. -)verkoper Voorstraat 571695243177v
EVERTS, RUURD Ruirdt Ewerts Hogenhuischirurgijn (mr. -)koper kamerGrote Kerkstraat 30achter167124053v
HOITEMA, HECTOR Hector Hoitemachirurgijn (mr. -)koper 1/2 hofAchterstraat166123880r
HOITEMA, HECTOR Hector van Hoitemachirurgijn (mr. -)koper Havenplein 101664238203r
HOITEMA, HECTOR wijlen Hector Hoytemachirurgijn (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 11686242159v
HOITEMA, HECTOR wijlen Hector Hoytemachirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 311687242195v
HOITEMA, HECTOR Hector Hoytemachirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HILAARDA, SIERK DIRKSvroedsman Sjerck Dircks Hylaardachirurgijn (mr. -)koper tuinKlaverbladstraat 31690242331r
HILAARDA, SIERK DIRKSgezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaardachirurgijn (mr. -)koper panwerk en woningDroogstraat 7west1686242124r
DIRKS, SIERKgemeensman Zierk Dirx Hylaerdachirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat1685242100r
JONGE, GERRIT JANS Gerryt Jansen de Jonge, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder (totaal p.j.)Grote Bredeplaats 91688242237v
, FOKELE Fokele Jorismachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9173224892r
JORRITSMA, FOKELE Foekle Jorritsma, n.u.chirurgijn (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 761724246209r
JORRITSMA, FOKELE Foekle Jorritsma, n.u.chirurgijn (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 781724246209r
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)koper van 1/2 Lanen 2175625441r
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 9175625445v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 21759254193v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)verkoper Zoutsloot 871759254236v
, ANDRIES Andreas Kupchirurgijn (mr. -)koper huisZuiderhaven 91802266150v
, ANDRIESwijlen Andries Kupchirurgijn (mr. -)erflater Zuiderhaven 9181026932r
LANTING, BARTELD Bartel Lantingchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
, P. P. Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper Havenplein 31782260256v
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Sint Jacobstraat 5178126052r
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 361782260164v
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)koper door niaar van 1/2 1/2 huisNoorderhaven 23178626271r
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)geniaarde koper van 1/4 Noorderhaven 23178626271r
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 231787262167r
, PIETER Pyter Lensiuschirurgijn (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 85175325358v
, PIETER Pyter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper Schritsen 451761255105v
, PIETER Pyter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 94176725731v
, PIETER Pyter Lensiuschirurgijn (mr. -)koper 1/2 huisHavenplein 31780259279r
, PETRUS Petrus Lenziuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Lanen 131775258205v
, PIETERwijlen Pieter Lenziuschirurgijn (mr. -)erflater Hoogstraat 71788262278r
, PIETER Pieter Lenziuschirurgijn (mr. -)verkoper Herenwaltje 9178926386r
, PIETER Pieter Lenziuschirurgijn (mr. -)verkoper Herenwaltje 11178926386r
, PIETER Pieter Lenzuischirurgijn (mr. -)koper huis en tuinHoogstraat 71754253168r
, JAKOB Jacobus Maroichirurgijn (mr. -)verkoper Vijverstraat 6169924412v
DIRKS, PIETER Pieter Dirx Moxma, voor zichchirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 48168024173r
MUNTER, ALEF Alef Munterchirurgijn (mr. -)verkoper van 3/8 Voorstraat 45oost174025089r
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettingachirurgijn (mr. -)koper door niaar huis en gortmakerijBrouwersstraat 11786262136r
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettinga [staat: Petting]chirurgijn (mr. -)koper door niaar huisBrouwersstraat 1b1788262240v
POORT, KLAAS Claas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Hoogstraat 231784261188r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Droogstraat 241784261188r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Kruisstraat 3west1784261234r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg1785261299r
POORT, TJEERD Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)koper huisHeiligeweg 481728247117v
POORT, TJEERD wijlen Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
POORT, TJEERD wijlen burgerhopman Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)koper Kruisstraat 3west1767256244r
POORT, TJEERD KLASESoud burgervaandrig Tjeerd Claesen Poortchirurgijn (mr. -)koper kamerRommelhaven 18drie_achter173224871v
POPTA, JAKOB Jacob Poptachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 341723246154v
POPTA, JAKOB Jacob Poptachirurgijn (mr. -)verkoper Heiligeweg 21173124866v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Poptachirurgijn (mr. -)verkoper Rozengracht 301761255112v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta, mede voor zichchirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleekstraat WZ1761255112v
POPTA, SIKKE Sikke Poptachirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 551786262119r
POPTA, SIKKE Sikke Poptachirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 77west1801265302r
POPTA, SIKKE Sikke Poptachirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181803266263r
POPTA, SIKKE Sikko Poptachirurgijn (mr. -)koper door niaar houtschuurDroogstraat 15178826339r
POSTHUMA, TIEMEN TIEMENS Timen Tymens Postemachirurgijn (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 10zuid16592382r
POSTHUMUS, THOMAS Tomas Posthumus, in zijn qlt.als in de coopbrieff vermeldchirurgijn (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 141710245109r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 6177225865r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6177325882r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 671775258206r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 671775258235r
REUS, JAN Jan Reuschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Hoogstraat 91738249230r
REUS, JAN Jan de Reuschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Hoogstraat 231738249336r
REUS, JAN de hof van Jan Reus, c.s.chirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Gardenierstraat 41741250186v
REUS, JAN Jan Reuschirurgijn (mr. -)koper van 1/2 Zuiderhaven 36oost1741250206v
REUS, JAN Jan de Reuschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 36oost1742250223r
REUS, JAN Jan de Reuschirurgijn (mr. -)koper pan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning, tuin met zomerhuis en verdere toebehorenRozengracht 171754253135v
REUS, JAN burgervaandrig Jan de Reuschirurgijn (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 111759254218r
REUS, JAN burgervaandrig Jan de Reuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 141759254218ar
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)koper pan- en estrikwerk met toebehoren, woningen, schuur, stal, knechtenwoning, paardenstal en wagenhuisRozengracht 301761255112v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)koper wagenhuisWasbleekstraat WZ1761255112v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)verkoper Rozengracht 17176825743r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)koper huisZuiderhaven 151769257120v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)verkoper Rozengracht 341778259123r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleekstraat WZ1778259123r
REUS, JAN oud burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 15178626258v
REUS, JAN oud burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)verkoper Zuiderhaven 15178626258v
REUS, JAN wijlen oud burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)erflater Vijverstraat 141790263210r
, ENOCH Enoch van Ripperschirurgijn (mr. -)koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstok en prieelKarremanstraat1696243198r
PIETERS, ENOCH Enoch Pieters van Ripperschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter1695243185r
, ENOCH Enog van Ripperschirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat 7170824541v
, ENOCH Enoch van Ripperts, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 5170024471v
, ENOCH Enoch van Ripperts, c.u.chirurgijn (mr. -)koper fraai huis met graanzoldersGrote Bredeplaats 35170124492v
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roschirurgijn (mr. -)koper hof met bomen en plantenRozengracht 32171824619r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros, c.u.chirurgijn (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 1172024687v
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros, c.u.chirurgijn (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven 311723246172r
ROS, JAKOB JANSde kopers Jacob Jansen Ros, c.u.chirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 311723246172r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roschirurgijn (mr. -)verkoper Drie Roemersteeg 11723246186v
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roschirurgijn (mr. -)verkoper Rapenburg1725246228r
SCHENKEL, JILLES HENDRIKS Jillis Hendricx Schenkelchirurgijn (mr. -)koper huis met voor- en achterhuis en plaats strekkende noordwaarts tot aan het huis van Laes LaesensGrote Bredeplaats 9164323586v
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerrit Bouwes Schierechirurgijn (mr. -)koper door niaar huisZuiderhaven 13168024180v
JANS, JAN Jan Jansen Schonebeeckchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 45168224152va
JANS, JAN Jan Jansen Schonebeeckchirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 801688242229r
, JANwijlen Jan Schonebeecqchirurgijn (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 81745251108r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 14172824771r
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)naastligger ten noorden Spekmarkt 41728247212v
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper tuin met vruchtbomenRomastraat 151729247282r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper huisZoutsloot 93173224894r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 9173524922r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)geniaarde koper Zuiderstraat 16173524932r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper huisNoordijs 8173524942v
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek, c.u.chirurgijn (mr. -)koper 13/16 huisGrote Ossenmarkt 101735249103v
SCHONEBEEK, JAN wijlen oud burgervaandrig Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)verkoper van 13/16 Grote Ossenmarkt 10173925066r
SCHONEBEEK, JAN dr. Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper door niaar huisHeiligeweg 111754253133v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper door niaar tuintje met zomerhuisRomastraat 151758254147r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper door niaar deftig huisGrote Kerkstraat 141758254149r
SCHONEBEEK, JAN JANSoud burgervaandrig Jan Jansen Schonebeekchirurgijn (mr. -)verkoper Zoutsloot 931732248106v
SCHONEBEEK, JAN JANS Jan Jansen Schonebeekchirurgijn (mr. -)verkoper Noordijs 81736249118r
SCHONENBURG, Tiatje Schonenburch, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 121661238105v
, JANoud burgervaandrig Jan Schoonebeeckchirurgijn (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 81733248245r
, J. Schoonebeekchirurgijn (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 52178526225v
, JANoud burgervaandrig Jan Schoonebeekchirurgijn (mr. -)koper huisHeiligeweg 111732248115v
, JAN Jan Schoonebeekchirurgijn (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 111732248115v
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus van Siersma, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper Rapenburg1668239156v
, JAN Jan Snijdlerchirurgijn (mr. -)verkoper Hofstraat 25178126078v
, JAN Jan Snijdlerchirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleek 92178126080r
, JAN Jan Snijdlerchirurgijn (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstrachirurgijn (mr. -)verkoper Voorstraat 11west1683241237v
STERK, BALT Baltus Caspari Sterckchirurgijn (mr. -)verkoper Voorstraat 101688242221v
STIENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Stienstrachirurgijn (mr. -)huurder Noorderhaven 97achter1697243292v
STIENSTRA, GOSLING ALBERTShet huis genaamd de Wanne van Goslingh Alberts Stienstrachirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 97achterde Wanne1697243292v
, JOHANNES Joannes Tarquinijchirurgijn (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 441680241106r
, JOHANNES Joannes Tarquinijchirurgijn (mr. -)verkoper onbekend1680241107r
, JOHANNES Joannes Tarquinijchirurgijn (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 421680241108r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoenchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ168424244r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogelchirurgijn (mr. -)koper huisLanen 451728247214v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogelchirurgijn (mr. -)koper huisLanen 361730247347r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogelchirurgijn (mr. -)koper huis gebouwd op een kelderVoorstraat 651732248140r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogelchirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 361732248169v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogelchirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 451732248174v
, GERRITwijlen Gerrit Vossingachirurgijn (mr. -)koper Hofstraat 19oost170724540r
, GERRIT Gerryt Vossingachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen Vossinga, c.u.chirurgijn (mr. -)koper provisioneel huis ([voor de eerste twee percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 24168124136va
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen Vossingachirurgijn (mr. -)koper provisioneel huis ([voor de eerste twee percelen in deze akte])Heiligeweg 19168124136va
, ANTONIUS Anthonius Westerovenchirurgijn (mr. -)geniaarde koper Grote Bredeplaats 171695243141r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westerovenchirurgijn (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 141698243384r
JANS, SALVES Salvus Jans chirurgijn (mr. stads-)huurder Voorstraat 52west1618230108r
JANS, SALVES Salvus Jansen , c.u.chirurgijn (mr. stads-)verkoper Lanen 84164323588r
STERK, BALT Baltus Caspari Sterckchirurgijn (mr. stads-)koper huis met achterwoningVoorstraat 101685242101v
, P. P. Lenriuschirurgijn (oud -)eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
JANS, SALVES Salvis Jansen , c.u.chirurgijn (stads -)koper huisGrote Kerkstraat 1a1645235184v
JANS, SALVESmr. Salvus Jans chirurgijn (stads -)huurder Voorstraat 52west1618230114r
STERK, BALT KASPERS Baltus Casparus Sterckchirurgijn (stads -)huurder Grote Bredeplaats 311683241251r
SWERMS, WIEGER Wiegerus Swermschirurgijn en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Achterstraat 151762255117v
GROOT, JAN de kinderen van wijlen Jan de Grootchirurgijn en havencherger (mr. -)verkoper Noordijs 231727246302v
GROOT, JAN de kinderen van wijlen Jan de Grootchirurgijn en havencherger (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 181727246302v
, ENOCH Enog van Ripperschirurgijn en koopmanverkoper Grote Bredeplaats 35170824565v
HANSES, KOERT Koert Hansen chirurgijn en militair persoonverkoper Weverstraat167924146r
AGEMA, JOHANNES Johannes Agemachirurgijn en vroedmeesterkoper huis en tuinBrouwersstraat 101806267268v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn en vroedmeester (mr. -)koper huisHondenstraat 21784261191v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn en vroedmeester (mr. -)naastligger ten westen Hondenstraat 21784261191v
STELWAGEN, LEENDERT Leendert Stelwagenchirurgijn en vroedmeester (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 181803266269r
BANGA, SIEBREN Sibrant Bangachirurgijn veltscheerder (mr. -)verkoper Zuiderhaven 17164223515r
SAKES, KLAAS Claes Saeckes chrirurgijn en herbergierprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 6716772412v
DREYER, ARJEN PIETERSzijn vader Aris Pieters Dreyercollecteurkoper Rozemarijnstraat 11746251155v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertcollecteur van de lands impositienverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a1733248188v
STRATEN, JAKOB Jacob van der Straatencolonel ter zeekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Bredeplaats 33181026978v
STRATEN, JAKOB Jacob van der Straatencolonel ter zeekoper pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Rinnertspijp 1181026978v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens comissaris van de trekschipperskoper huisScheffersplein 25165623757r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens commandeurverkoper Grote Werf 2zuid1662238154r
HILLEBRANDS, RUURDde weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeurnaastligger Vijverstraat 18166823932ra
HILLEBRANDS, RUURDde weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeurnaastligger ten westen Vijverstraat 20166823932va
TIETES, TIETEwijlen Tyete Tytes commandeurverkoper Brouwersstraat 231690242333r
TIETES, TIETEwijlen Tyte Tytes commandeurkoper Brouwersstraat 231691242366v
TIETES, TIETEwijlen Tyte Tytes commandeurnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 211723246168v
, TIETEde weduwe en erfgenamen van wijlen Tytte commandeurnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 181691242351r
, TIETEde weduwe van Tytte commandeurnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21175625442v
TIETES, TIETEde erfgenamen van wijlen Tytte Tytes* commandeurnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21174525157r
TIETES, TIETE Tytte Tyttes commandeurkoper grondpacht van 1-05-00 CGBrouwersstraat 231682241196v
TIETES, TIETEgrondpacht uit het huis bewoond door Tytte Tyttes commandeureigenaar perceel Brouwersstraat 231682241196v
TIETES, TIETEde weduwe van Tytte Tyttes* commandeurnaastligger ten noorden Brouwersstraat 251702244148v
BARTELDS, JAN Jan Bartels Coq, c.u.commandeurkoper huisAchterstraat 11663238166v
, PIETER Pytter Knoopmakercommandeurhuurder Simon Stijlstraat 6166123895r
, JAN Jan Zeilmaekercommandeurkoper huisSint Jacobstraat 5174325127r
ZEILMAKER, JAN JANS Jan Jansen Zeilmakercommandeurgeniaarde koper Voorstraat 11west174025093r
HIELKES, IEDE Iede Hylckes commandeur (oud -)huurder voor 1 jaar (p.j.)Brouwersstraat 281656237265v
HIELKES, IEDE Yede Hylckes commandeur (oud -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 281657237104v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarcommandeur aan het lands magazijnkoper huisSchritsen 17180826872r
, JAN Jan Vinkelboscommandeur Admiraliteit in Frieslandkoper huis, loods en plaats en nog een kamer ten noordenZoutsloot 67166723978v
ARENDS, HANS Hans Aarnts , c.u.commandeur Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Karremanstraat 271692242399r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens commandeur Noordsche Compagniekoper huis, loods en plaatsZuiderhaven ZZ165623793r
TIETES, TIETE Tytte Tyttes commandeur op Groenlandnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 211682241199v
KROON, DOUWE Douwe Crooncommandeur te zee (oud -)verkoper Nutstraat 2170724537v
, G. G. Luppus commieshuurder Grote Bredeplaats 41759254228r
BRAUNIUS, H. de geabandonneerde boedel van H. Braunius, c.u.commiesverkoper Herenknechtenkamerstraat 191789263138r
BRUG, KORNELIS Cornelis van der Brug, c.u.commieshuurder huisNoorderhaven 231806267193r
DALFSEN, van Dalsencommieshuurder Kleine Bredeplaats 21171824623v
DALFSEN, als bewoner van Dalsencommiesnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23171924635r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaarcommiesverkoper Heiligeweg 521809268191v
EMMEN, Emmencommieshuurder (p.j.)Havenplein 141798265103r
ENNEMA, JOHANNES wijlen Joannes Ennemacommiesverkoper Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
ENNEMA, JOHANNES wijlen Joannes Ennemacommiesverkoper Bildtstraat 21168024128ra
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewoltcommiesnaastligger ten oosten Zuiderhaven 501664238207r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewoltcommiesnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 501664238207r
GROENEWOUD, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen de weduwe van Abraham Groenwoltcommiesnaastligger ten westen Zuiderhaven 481667239123v
GROENEWOUD, ABRAHAM wijlen Abraham Groenwoltcommiesverkoper Zuiderhaven 461668239150v
GROENEWOUD, ABRAHAM wijlen Abraham Groenwoltcommieserflater Zuiderhaven 46166923933va
HAAKMA, als bewoner Haakmacommiesnaastligger ten westen Noorderhaven 801737249217r
HAAKMA, Haakmacommieshuurder Noorderhaven 761755253229v
HAAKMA, Haakmacommieshuurder Noorderhaven 781755253229v
HEEMSTRA, Heemstracommiesnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1673240126r
HEEMSTRA, Heemstracommiesnaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen17282412ra
, H. H. Keetscommieshuurder Zuiderhaven 9181026932r
KLEIN, JURJEN wijlen Georg Hironimus Kleincommiesverkoper van 1/2 Noorderhaven 461741250183r
KLEIN, JURJEN wijlen George Heronimus Kleincommieserflater Simon Stijlstraat 717492517va
, BERNARDUSwijlen Bernardus Lamonscommiesverkoper van 8/16 en 1/32 Zuiderhaven 19noord1724246213r
LANTING, THEOTARDUS Theodardus Lantingcommiesnaastligger ten oosten Heiligeweg 5170024471v
, Lantinghcommiesnaastligger ten westen Rapenburg 221687242177r
, de kamer van commies Lantinghcommiesnaastligger ten westen Rapenburg 18169424376r
, de kamer van commies Lantinghcommiesnaastligger ten westen Rapenburg 20169424376r
, T.de ingang van de hof en de kamer van T. Lantinghcommiesnaastligger ten oosten Rapenburg 12169424379r
, THEOTARDUSingang van de hof en kamer van Teotardus Lantinghcommiesnaastligger ten oosten Rapenburg 121696243193r
, THEOTARDUSwijlen Theotardus Lantinghcommiesverkoper Rapenburg 161701244117v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppescommiesnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost176425659v
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppescommiesnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost1769257110r
LUPPUS, G. G. Luppuscommiesnaastligger ten westen Hondenstraat 3oost176825756v
LUPPUS, G. G. Luppuscommiesnaastligger ten westen Hondenstraat 3oost1769257115v
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppuscommieskoper huisVijverstraat 11763255256v
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppuscommiesnaastligger ten noorden Vijverstraat 11763255256v
MARS, B. B. Marscommiesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 191810268351r
PFEIFFER, wijlen Pfeiffercommiesafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 141732248145v
PFEIFFER, Pheiffercommieshuurder (p.j.)Voorstraat 261807267341v
PFEIFFER, Pheiffercommiesnaastligger ten noorden Lanen 751809268193r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Noorderhaven 311771257226r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 211771257227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 231771257227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 11771257229r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Zoutsloot 211771257230r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Noorderhaven 44177225814v
SCHRADER, de heer Schrader, c.s.commieshuurder (p.j.)Hoogstraat 11754253174r
SCHRADER, J. J. Schrader, e.a.commiesnaastligger ten zuiden* Romastraat 4oost1784261129v
SCHRADER, JOHANNES het huis de Fontein van Johannes Schradercommiesverpachter grond Hofstraat 27de Fontein17762597av
TOUSSAINT, M. M. Toussaintcommiesbewoner Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
VOS, SIEBREN Sybrand van Voscommieskoper huisNoorderhaven 331799265125r
WALRICH, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelius Walrichcommiesverkoper Zuiderhaven 73oost1710245105r
WOLDE, J. van der Woldecommiesnaastligger ten oosten Havenplein 81751252240r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerard Luppuscommies (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 6west1771257225r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppuscommies (oud -)reversaalhouder Grote Bredeplaats 6west1782260275r
WIARDA, Wiardacommies (oud -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 101801265276v
WIARDA, M. Wiardacommies (oud -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 101803266175r
GROENEWOUD, ABRAHAM burgerhopman Abraham Groenwoltcommies Admiraliteit in Frieslandkoper huis, hof en ledige plaats of de huisstede ten westenZuiderhaven 461662238159v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltingacommies Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Wasbleek ZZ1730247333v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltingacommies Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 6173024711ra
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichcommies Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpad 32170724532r
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beemcommies convooien en licentenkoper huisHavenplein 18oost1742250263v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppuscommies convooien en licentenkoper huisGrote Bredeplaats 6westde Pauw1761255102r
LUPPUS, GERARDUS Gerrardus Luppuscommies convooien en licentenkoper huis en tuintje, stal en wagenhuisGrote Bredeplaats 8west_voor176425635v
STAPERT, JURJEN Jurjen Stapertcommies convooien en licentenverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
WIARDA, MONSE Monte Wiardacommies convooien en licentenkoper huis en tuinKleine Bredeplaats 121763255247v
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppuscommies convooien en licenten Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
WALRICH, Walrichcommies en klerkbewoner Hoogstraat 11733248252v
MEYERS, JAN Jan Meyerscommies ten kantore van de beschrevene middelenkoper huisSchritsen 371811269127r
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beemcommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Havenplein 18oost174525179v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Coencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper kamerWerfpad ZZ172824779r
HOMAN, BERNARDUS Bernardus Homancommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 19noord1703244231v
, HENDRIK Hendrik D. Keetscommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Zuiderstraat 121809268207v
KLEIN, JURJEN George Hieronimus Kleincommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper huisNoorderhaven 46173925051r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Brouwersstraat 241730247309r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Brouwersstraat 241730247309r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Brouwersstraat 221730247309r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper werf 45 x 48 voetZuiderhaven 161728247110r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven ZZ173124838r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppuscommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper Hondenstraat 117672578r
MARS, BEREND Barend Marscommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper huisBildtstraat 211807267294v
, JAN Jean de Mirandecommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper huis met een plaats met een uitgang in de steegBildtstraat 16166123887v
PFEIFFER, F. Pfeiffercommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandhuurder achterhuis (p.j.)Kleine Bredeplaats 141807267314r
RUITER, BAVIUS Bavius de Ruiter, c.u.commies ter recherche Admiraliteit in Frieslandbewoner Zuiderhaven 19noord1703244231v
STRATEN, KEIMPE Campegius Cornelius van der Straatencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
VOS, SIEBREN wijlen Sibrand van Voscommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Noorderhaven 33180126633v
ZEEMAN, JOSEF Joseph Zeemancommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Kleine Bredeplaats 211806267253v
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis, tuin en stallingVoorstraat 541807267347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper wagenhuisComediesteeg 11807267347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Comediesteeg 11807267347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisComediesteeg 21807267347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Comediesteeg 21807267347r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Frieslandkoper 8/12 huisZuiderhaven 671738249343v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven 671738249343v
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanuscommies ter secretariekoper huisZuiderhaven 571791263336r
, JOHANNES Johannes Schraeder, J.U.D.commies van de consumptiengeniaarde koper Hofstraat 17west176825752r
NICOLAI, JOHANNES Joannes Nicolaicommies van de kamer van financienverkoper buiten Harlingen1654236264r
ALTENA, NICOLAAS Nicolaas van Altenacommies van de lands gemene middelenkoper door niaar huisVoorstraat 41176425654r
ALTENA, NICOLAAS Heer Nicolaas van Altenacommies van de lands gemene middelenverkoper Voorstraat 411766256197v
ALTENA, NICOLAAS de heer Nicolaas van Altenacommies van de lands gemene middelenverkoper Voorstraat 411766256199v
PLANTINGA, TEEKE Teeke Plantingacommies van de lands gemene middelenkoper huis en grondZuiderhaven 791806267191r
SCHRADER, JOHANNES het huis de Fontein van Johannes Schradercommies van de lands gemene middelenverpachter grond Hofstraat 21westde Fontein1774258194r
SCHRADER, JOHANNES wijlen Johannes Schradercommies van de lands gemene middelen (oud -)verkoper Hofstraat 17west1795264275v
SCHRADER, JOHANNES Johannes Schradercommies van de lands middelen in Westergokoper huisHofstraat 17west1770257168v
WIJGA, SIEMEN Simon Wygacommies van de lands middelen in Westergokoper zomerhuis met woning eronder, hof en tuin ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1793264115r
WIJGA, SIEMEN Simon Wygacommies van de lands middelen in Westergokoper woning en weefwinkel ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1793264115r
WIJGA, SIEMEN Simon Wygacommies van de lands middelen in Westergokoper woning en weefwinkel ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1793264115r
WIJGA, SIEMEN Simon Wyga [staat: Wijman]commies van de lands middelen in Westergonaastligger ten oosten Liemendijk1793264123v
TUINING, H. H. Tuiningcommies van het Vlielandkoper huisZuiderhaven 71a180426795r
TUINING, H. H. Tuningcommies van het Vlielandverkoper Zuiderhaven 71a1805267138v
STROBAND, H. H. Strobandcommies van toezichtverkoper Havenplein 141808268134v
, L. L. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezicht van de eilanden van Goeree en Overflakkeeverkoper Zuiderhaven 391808268114r
, L. L. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezicht van de eilanden van Goeree en Overflakkeeverkoper Grote Ossenmarkt 6oost1808268114r
, L. L. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezicht van de eilanden van Goeree en Overflakkeeverkoper Grote Ossenmarkt 6west1808268114r
HAAR, van der Haar, c.u.commies-generaalbewoner Voorstraat 201730247365v
HAAR, van der Haar, c.u.commies-generaalhuurder Voorstraat 201731247386r
, LUCAS Lucas van Hultencommies-generaalhuurder Noordijs 15170024464v
BEUKER, Beucker, c.u.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandhuurder (p.j.)Heiligeweg 401756253255v
BEUKER, JOHANNES de heer Johannes A. van Beuckercommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis met tuin erachterNoorderhaven 1041755253227r
BEUKER, JOHANNES Johannes Arnold van Beuckercommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis (commies genraal vd Convooien en Licenten Admiraliteit)Noorderhaven 1021758254153v
HEEMSTRA, Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten* Zuiderhaven ZZ1674240158v
HEEMSTRA, FOKKE Focco Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Achterstraat 49164223514r
HEEMSTRA, FOKKE Focco Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Achterstraat NZ164223514r
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra, c.f.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 871663238167r
HEEMSTRA, PIER de heer Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huis met plaats, bleekveld en hof en een vrije uit- en ingang in de straat van de Lange LijnbaanZuiderhaven 461668239150v
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar 6 pm landbuiten Harlingen1668239169v
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper provisioneel huis met plaats, hof en paardestal en een vrije uitgang in de straat aan de Lange LijnbaanZuiderhaven 46het Engels huis166923933va
HEEMSTRA, PIER wijlen Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper aan Thijs Jansen en Jan Reyers ten zuiden van Harlingen1680241104r
HEEMSTRA, PIER wijlen Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 46168024120va
TUINHOUT, HAIE Haaye Tuinhout, q.q.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuisSchoolstraat 218072686r
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisHondenstraat 5west1805267162v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandhuurder Hondenstraat 5west1805267162v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Hondenstraat 5west1805267162v
TUINHOUT, HAIE Haye Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandhuurder Zuiderhaven 21799265187r
TUINHOUT, HAIE de heer Hayo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper dubbelhuis en tuinGrote Bredeplaats 81805267136r
PIETERS, TIEMEN Tymen Pieters commissarisnaastligger ten noorden Raamstraat 51663238175r
KOEN, G. G. Coencommissarisnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ173124821v
, medeverkoper Guilkertcommissarishuurder Sint Jacobstraat 41726246283r
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissariskoper provisioneel huisGrote Kerkstraat 16168224150ra
HOEF, JAN wijlen Jan Hoeffcommissarisnaastligger ten westen Both Apothekerstraat 181691242351r
HOEF, JAN wijlen Jan Hoeffcommissarisnaastligger ten westen Brouwersstraat 21achter1691242357v
HOEF, JAN het huis genaamd het Vergulde Rad, van de weduwe van Jan Hoeffcommissarisnaastligger ten westen Brouwersstraat 21achterhet Vergulde Rad1692242385r
KOEN, Koencommissarisnaastligger ten westen Zuiderhaven 69173925058r
KOEN, Koencommissarisnaastligger ten noorden Zuiderhaven 69173925058r
KOEN, GIJSBERT Gijsbert Koencommissarishuurder van 2/3 Zuiderhaven 67173524950r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissarisverwandelaar Droogstraat 18173524978v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissarisaanhandelaar 1/4 huis en tuinZuiderhaven 67173524978v
PERSIJN, de weduwe van G. P. Persijncommissarisnaastligger ten oosten Lanen 43177725959r
PERSIJN, de weduwe van G. P. Persijncommissarisnaastligger ten noorden Lanen 43177725959r
STAPERT, B. Stapert, c.u.commissarishuurder Zuiderhaven 321800265257v
KOEN, Koencommissaris (oud -)naastligger ten westen Zuiderhaven 71a1747251200r
PIETERS, TIEMEN Timen Pytters , c.u.commissaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, loods, plaats met een houtstek daarachterRaamstraat 31651236180v
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris convooien en licenten Admiraliteitverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris convooien en licenten Admiraliteitverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, JAN huis genaamd het Vergulden Rad Jan Hoeffcommissaris en politiemeesterkoper huisBrouwersstraat 21het Vergulde Rad1682241199v
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Coencommissaris op de Abtkoper huisBrouwersstraat 221729247245r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper tuin en zomerhuisRaamstraat 6zuid1734248336v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper huisDroogstraat 18173524971v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper 1/12 huis en tuinZuiderhaven 671738249257r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtnaastligger ten oosten Zuiderhaven 671738249257r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824918va
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824919ra
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper door niaar pakhuisZuiderhaven 69173925058r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper woningWerfpad1742250231r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtnaastligger ten oosten Werfpad1742250231r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtnaastligger ten noorden Werfpad1742250231r
KOEN, GIJSBERT de nagelaten goederen van wijlen de heer Gijsbertus Coencommissaris op de Abt (oud -)verkoper Werfpad ZZ1748251244v
, KORNELIS Cornelis Guilkertcommissaris op de noorder waddingverkoper van 1/5 Sint Jacobstraat 41726246283r
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Wasbleek168424217r
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kerkpoortsmolen 1168424218r
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. 1168424218v
LAMBERGEN, de heer Siberius Lambergencommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper dubbel huis en tuinZuiderhaven 73oost1773258100r
LAMBERGEN, Siberius Lambergencommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper twee kamersRaamstraat 3achter1774258132r
LAMBERGEN, Siberius Lambergencommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Raamstraat 3achter1774258132r
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters commissaris van de beurtschippers op Amsterdamverkoper Zuiderhaven 151803266229v
STELLINGWERF, MICHIEL ALBERTS Michiel Alberts Stellingwerff, c.u. en c.s.commissaris van de grauwe warenverkoper Lanen 71een_achter1646235225v
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakkercommissaris van de trekschepenverkoper Grote Bredeplaats 351805267173r
FABER, LIEUWKE MARTENS Leuke Martens Fabercommissaris van de trekschippersverkoper Scheffersplein 2516652396v
BROUWER, MEINT ANDRIES Meinte Andries Brouwercommissaris van het Grootveerschippers gilde op Amsterdamverkoper Lanen 471763255180v
TOBIAS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Tobias commissaris van het Harlinger veer op Amsterdamverkoper Grote Bredeplaats 18180126627r
TOBIAS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Tobias commissaris van het Harlinger veer op Amsterdamverkoper Noorderhaven 24180126630r
TOBIAS, JAN Jan Tobias commissaris van het veer op Amsterdamkoper huisGrote Bredeplaats 1817962651r
BEELSMA, de tuin van Beelsmaconrectornaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1698243365v
BEELSMA, Beelsmaconrectornaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1698243378v
, SIEMEN Simon Beeltsmaconrectornaastligger ten noorden Rozengracht 13169324325v
BELIDA, BORRE wijlen Bouritius Belidaconrectorverkoper Simon Stijlstraat 316712408va
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanusconrectorverkoper van 1/4 Rozengracht 41809268277r
, HARMEN Harmannus Sapiedesconrectornaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 201663238165v
SCHELTEMA, SIEMEN Symon Scheltemaconrectornaastligger ten oosten Hofstraat 161697243326r
, JOHANNES Joannes Paulus Schulerconrectorkoper heerlijk huis en tuin (conrector vd Latijnse school)Hoogstraat 31758254161v
, ANNE Annius Theodoriconrectorgeniaarde koper Zuiderhaven 331653236234r
, ANNE Annius Theodoriconrectornaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 51683241267r
WASSENAAR, STEFFEN Stephanus Wassenaar, s.s.min.cand.conrectorgeniaarde koper Noordijs 11714245230v
, wijlen N. N. conrector (oud -)naastligger ten oosten Hofstraat NZ1623230349v
, ANNE Annius Theodoriconrector (oud -)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 51658237177r
, ANNE Annius Theodoriconrector (oud -)naastligger ten oosten Voorstraat 431659237182v
SIEBOUTS, SIEMEN Simon Siboldi Beeltsmaconrector scholariumkoper hof met prieelHofstraat 121682241234r
, JOHANNES Johannes Paulus Schulerconrector van de Latijnse Schoolverkoper Hoogstraat 31793264103v
BELIDA, BORRE Bouricius Belidaconrector van de Scholae Harlingaekoper huisSimon Stijlstraat 31668239146v
JANS, JAN Jan Jansen Huyselaarconstabel op het jacht Admiraliteit in Frieslandverkoper Vijverstraat 8176825770v
ADEMA, JARICH wijlen Jarig Ademaconstapel en werkmeestererflater Franekereind 19174925228r
SIEBRENS, WIEBE Wybe Sybrens constapel op het Admiraliteitsjachtkoper door niaar huis met achterwoning of kamerSchritsen 31729247219v
JOCHEMS, JELLE Jelle Jochems constapel op het jacht Frisiakoper huisGrote Bredeplaats 27167824121r
THOMAS, HARMENde weduwe van Harmen Tomas contrarolleurnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 51710245130r
HOMAN, Homanscontrarolleurverkoper Grote Ossenmarkt 1172024687v
HOMAN, MEINERT Meinardus Homanscontrarolleurverkoper van 2/16 en 1/32 Zuiderhaven 19noord1724246213r
KAMPEN, JAN Jan Kampen, c.s.contrarolleurnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 211734248286v
MARNSTRA, JAN MINNESwijlen Jan Minnes Marnstracontrarolleurerflater Zoutsloot 421695243138r
MARNSTRA, JAN MINNESwijlen Jan Minnes Marnstracontrarolleurerflater Fabrieksstraat ZZ1695243138r
SMEDING, JOHANNES het testament van wijlen Johannes Smedingcontrarolleurverkoper Zuiderhaven 55172024681r
SMEDING, Smedinghcontrarolleurnaastligger ten westen Zuiderhaven 571695243140r
SMEDING, Smedinghcontrarolleurnaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51710245128r
SMEDING, JOHANNES Johannes Smedinghcontrarolleurnaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51696243212v
, Smeedinghcontrarolleurnaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5171924652r
YPEY, W. Ypeycontrarolleur Admiraliteitnaastligger ten westen Zuiderhaven 73oost1773258100r
KAMPEN, JAN Jan Campencontrarolleur Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 531725246247v
, R.wijlen R. van Dalzencontrarolleur Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar Vismarkt 11765256139v
BIJMA, GEERT Geert Bijmacontrarolleur convooien en licentenverkoper q.q. Lanen 24162723216r
DIKLAND, ROMMERT Rommert Diklandcontrarolleur convooien en licentenverkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8noord1769257143r
DIKLAND, ROMMERT Rommert Diklandcontrarolleur convooien en licentenverkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8zuid1769257143r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur convooien en licentenkoper huis met een hof of tuin met bomen en plantenVoorstraat 501677240250v
GONGGRIJP, HARMEN THOMASwijlen Harmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur convooien en licentenverkoper Voorstraat 501682241180v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijpcontrarolleur convooien en licentenverkoper Heiligeweg 4016662399ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijpcontrarolleur convooien en licentenverkoper q.q. Heiligeweg 4016662399ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijpcontrarolleur convooien en licentenverkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
SMEDING, JOHANNES Johannes Smedinghcontrarolleur convooien en licentenkoper huis met erf, plaats en tuintjeZuiderhaven 551694243108v
YPEY, WILLEM Willem Ypeycontrarolleur convooien en licentenkoper huisZuiderhaven 73west176025528v
YPEY, WILLEM Willem Ypeycontrarolleur convooien en licentenkoper door niaar huisHofstraat 131779259226r
YPEY, WILLEM Willem Ypeycontrarolleur convooien en licentenkoper huisRaamstraat 5178126053r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes controleur aan de Noordermolenkoper huisGrote Kerkstraat 421742250233r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes controleur aan de Noordermolenkoper huisGrote Kerkstraat 441742250233r
KAMPEN, JAN Jan Campencontroleur van de Convooien en licenten (oud -)verkoper Grote Ossenmarkt 191740250140r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
, HENDRIKwijlen Hendrik Henne convooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Karremanstraat 201726246285r
ADIUS, Adiusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Noorderhaven 791713245186r
ADIUS, Adiusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper provisioneel huisNoorderhaven 771708245313r
ADIUS, EDGER de heer Adigerus Adiusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandhuurder Noorderhaven 771696243258r
ADIUS, LAMMERT wijlen Lambertus Adiusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Brouwersstraat 91722246149v
AMAMA, de hof van Amamaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Spinhuisstraat1663238197r
AMAMA, JAN Jan Ammamaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1663238183r
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammema, c.soc.convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Bargebuurt 71659237198r
BEIMA, JOHANNES Johannes Beimaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 46169924424r
BEIMA, JOHANNES Johannes Beimaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Noordijs 15170024464v
BONTEKOE, PAULUS dr. Paulus Bontekoeconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Bildtstraat 271674240137r
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Grote Bredeplaats 26west16362346v
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Grote Bredeplaats 26west163623415r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltingaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper dubbel huis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderhaven 391771257192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltingaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper ruime onderkamer ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltingaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper bovenkamer ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
SLOTERDIJK, Slooterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein 231751252170r
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Slooterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 6174325113r
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijckconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 61752252219v
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijckconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 41754253181r
SLOTERDIJK, Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Weverstraat 81730247351r
SLOTERDIJK, Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Brouwersstraat 9173124819v
SLOTERDIJK, het wagenhuis van Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ1733248203r
SLOTERDIJK, de hof van Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Weverstraat 10173925025v
SLOTERDIJK, Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 617432511ra
SLOTERDIJK, de weduwe van Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Franekereind 1176125586v
SLOTERDIJK, de erfgenamen van wijlen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Sint Jacobstraat 11763255179v
SLOTERDIJK, de erfgenamen van wijlen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Noordijs 251763255236r
SLOTERDIJK, de tuin van de weduwe van Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Weverstraat 81766256183r
SLOTERDIJK, de erfgenamen van wijlen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Noordijs 251767256233r
SLOTERDIJK, de erfgenamen van wijlen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Sint Jacobstraat 1176725717r
SLOTERDIJK, de erfgenamen van wijlen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 41784261252r
SLOTERDIJK, de erfgenamen van wijlen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 418072689r
SLOTERDIJK, de erfgenamen van wijlen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 4180826874r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Achterstraat 291711245162r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 4517182461r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 4317182464v
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Zuiderhaven 791721246114r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Rommelhaven NZ1737249177v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Rommelhaven NZ1737249177v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Franekereind 31738249223r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Brouwersstraat 21174525157r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein 231754253159v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 41758254151r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Franekereind 11758254152r
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Klaverbladstraat 191738249357r
SLOTERDIJK, SIEMEN de stalling van de heer Simon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein 231741250170v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper huis met tuintje daarachterNoordijs 23173124837r
SLOTERDIJK, SIEMEN Symen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Noordijs 23173124837r
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Noordijs 231727246302v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper huis en zomerhuis en boomgaardWeverstraat 141730247324v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper kamer naast tuin kopersWeverstraat 141730247330v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Fabrieksstraat 21731247376v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Weverstraat NZ173524951r
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 4173925077v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 417392504va
SLOTERDIJK, SIEMEN de heer Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 62175025298r
STRATEN, P. wijlen P. van der Straatenconvooimeester Admiraliteit in Frieslanderflater Grote Bredeplaats 81805267136r
STRATEN, van Stratenconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 101782260218r
AMAMA, JOHANNES Johan Amamaconvooimeester convooien en licentenkoper huisNoorderhaven 1081662238144r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltingaconvooimeester convooien en licentenkoper kamer of woningeGrote Ossenmarkt 6west17722586r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltingaconvooimeester convooien en licentennaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6west17722586r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltingaconvooimeester convooien en licentennaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6west17722586r
, een militaire corporaal corporaalhuurder Anjelierstraat 181791263351r