Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
IDSINGA, ALEF Aleff van Idsingaraadhuurder (p.j.)Zuiderhaven 501706244321r
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nautaraad Admiraliteitkoper huis en hofZuiderhaven 281675240174v
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nautaraad Admiraliteitkoper huis en hofZuiderhaven 281675240174v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusraad Admiraliteitkoper hof met vruchtbomen, prieel en bloemenKerkpad 14167224096r
ALEMA, FREERK burgemeester Fredrick Alemaraad Admiraliteit Amsterdamverkoper ten noordoosten van Harlingen1677240264v
BIJENKORF, de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Bijenkorffraad Admiraliteit in Frieslandverkoper Zoutsloot 1111664238210r
BIJENKORF, de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Bijenkorffraad Admiraliteit in Frieslandverkoper Zoutsloot 1071664238210r
POSTHUMUS, RIENK de erfgenamen van wijlen Rienk Posthumusraad Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuidergat 141706244313v
NAUTA, HARMEN SIENEShuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Harmen Synes Nautaraad Admiraliteit in Friesland (oud -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 281691242344v
NAUTA, HARMEN SIENEShuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Harmen Synes Nautaraad Admiraliteit in Friesland (oud -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 281691242344v
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat Admiraliteitverkoper Zuiderhaven 54178526233r
CANTER, Canterraad en advocaat fiscaalverkoper Rozengracht 421667239102v
HAAR, DANIEL Daniel van der Haar, c.u.raad en advocaat fiscaalhuurder (p.j.)Hofstraat 17west1733248265r
HAAR, DANIEL Daniel van der Haerraad en advocaat fiscaalhuurder (p.j.)Hofstraat 17west1732248171v
IDSINGA, de heer Idsingaraad en advocaat fiscaalnaastligger ten oosten Zuiderhaven 371729247295v
HAAR, BONIFATIUS de heer Bonnefaes van der Haarraad en advocaat fiscaal Admiraliteitkoper huisZuiderhaven 48het Engels Huis1746251146v
IDSINGA, SAKE Saco Idzingaraad en advocaat fiscaal Admiraliteitkoper zuidergedeelte van het 2e perceel van 's lands lijnbaan ([zijnde de jaarlijkse grondpacht])Wasbleek1680241118v
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1767256242r
WIJDENBRUG, ERNST Heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Kruisstraat 5west1767256244r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
CANTER, FRANS de weduwe van wijlen Franciscus Canterraad en advocaat fiscaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 241681241134r
HAAR, de weduwe van wijlen van der Haarraad fiscaalhuurder Zuiderhaven 391771257192v
CANTER, FRANS dr. Franciscus Canterraad fiscaal Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Zuiderhaven 61662238131v
IDSINGA, ADOLF Adolff van Idsingaraad fiscaal van de Admiraliteitgeniaarde koper Zuiderhaven 541698243352v
BOERUM, FRANS de heer Francois van Burumraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Brouwersstraat 12noord_achter168524280v
DOMA, PIEBE Pybo van Domaraad Hof van Frieslandkoper door niaar grondpacht van 1/2 van 7-00-00 ggSimon Stijlstraat 4167024022ar
EISINGA, FRANS Frans Eysingaraad Hof van Frieslandverpachter grond Zuiderplein 1noord159722880r
EISING, FRANS mijnheer Frans van Eysingeraad Hof van Frieslandverpachter grond Heiligeweg 41599228180v
HANIA, SUFFRIDUS dr. Suffrido Hanniaraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 481618230124r
, SUFFRIDUSdr. Suffrido ab Hannyaraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Woudemansteeg 21629232100r
HUBER, ZACHARIAS Zacharias Huberraad Hof van Frieslandverkoper Zuiderhaven 651729247229r
HUBER, ZACHARIAS Zacharias Huberraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_achter1729247240r
JONGESTAL, ALLERT PIETERSridder Allardt Piter van Jongestalraad Hof van Frieslandverkoper ten noordoosten van Harlingen1662238140r
JONGESTAL, ALLERT PIETERSridder Allardt Piter van Jongestalraad Hof van Frieslandverkoper ten noordoosten van Harlingen1662238140r
JORRITSMA, FRANS de ed. mog. heer Francois van Jorritsmaraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Karremanstraat 2168424228v
JORRITSMA, FRANS de ed. mog. heer Francois van Jorritsmaraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424229r
VIERSEN, FILIPPUS Philippus van Viersenraad Hof van Frieslandbetrokkene onbekend1737249167r
, de heer Frutijraadsheerverkoper Midlumerlaan167024030v
IDSINGA, BALTHASAR Balthazar D. van Idsingaraadsheerverkoper van 1/2 Rozenstraat 11793264131v
IDSINGA, BALTHASAR Balthazar D. van Idsingaraadsheerverkoper van 1/2 Hofstraat 181793264131v
, KORNELISde heer Cornelis Meunixraadsheer raad van Vlaanderenverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 141675240201r
BOURICIUS, HECTOR raadspensionaris dr. Hector Bouriciusraadspensionaris Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Herenwaltje1630232154r
STEENSMA, WIEBE LOLLES Wybe Lolles Steensmarechter en koopmankoper brouwerij het Hart, huis, tuintje, mouterij, tapperij en paardenstallingSimon Stijlstraat 4het Hert175625447v
STEENSMA, WIEBE LOLLES Wybe Lolles Steensmarechter en koopmankoper brouwerij het Hart, huis, tuintje, mouterij, tapperij en paardenstallingSimon Stijlstraat 4het Hert175625447v
GERLSMA, SJOUKE EELKES Sjouke Eelkes Gerlsmarechter van Barradeelkoper huis en huis erachterNoorderhaven 971704244240v
GERLSMA, SJOUKE EELKES Sjouke Eelkes Gerlsmarechter van Barradeelkoper huis en huis erachterNoorderhaven 971704244240v
GERLSMA, SJOUKE EELKES Sjouke Eelkes Gerlsmarechter van Barradeelkoper huis en huis erachterNoorderhaven 971704244240v
, ROMMERTde heer Rombartus Siffardus rectorbewoner Hoogstraat 51604228397v
SUFFRIDUS, ROMMERT Rombartus Suffridus rectorgebruiker Hoogstraat 51604228407r
SUFFRIDUS, ROMMERT Rombartus Suffridus rectorgebruiker Hoogstraat 51604228407r
SUFFRIDUS, ROMMERTmr. Rombertus Suffridi rectorkoper provisioneel huisHoogstraat 51601228246r
SUFFRIDUS, ROMMERTmr. Rombertus Suffridi rectorkoper provisioneel huisHoogstraat 51601228246r
AALDRIKS, dr. Aeldrichsrectornaastligger ten oosten Rozengracht 19168524288v
AALDRIKS, Aeldrichsrectorbewoner Kerkpad 161675240178r
AALDRIKS, IEME Emo Lusius Aeldrighsrectorverkoper Rozengracht 211692242384r
BELIDA, Belidarectorverkoper q.q. Kerkpoortstraat 55een_achter1657237259r
BELIDA, Belidarectorverkoper q.q. Kerkpoortstraat 55twee_achter1657237259r
BELIDA, O. het huis waar Almenum uithangt van O. Belidarectornaastligger ten noorden Rozengracht 19Almenum166423823va
BELIDA, Olphardius Belidarectorkoper huisNoorderhaven 74166023868r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371661238112v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectorverkoper Noorderhaven 741664238226r
BELIDA, OLFERT het huis gehuurd door Olphardus Belidarectornaastligger ten zuiden Heiligeweg 21644235122v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371658237174ar
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectorkoper door niaar huis met tuin met bloemen en wijnstokRozengracht 161668239138r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371658237147r
AALDRIKS, IEME LUITJENSdr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensiskoper huisten zuidoosten van Harlingen16942421ra
AALDRIKS, IEME LUITJENSdr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensiskoper huisten zuidoosten van Harlingen16942421ra
AALDRIKS, IEME LUITJENSdr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensisnaastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
AALDRIKS, IEME LUITJENSdr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensisnaastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcomarector van de Latijnse Scholenverkoper Lanen 5417922644r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanusrector van de Latijnse Scholenkoper huisVijverstraat 11806267205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanusrector van de Latijnse Scholennaastligger ten westen Vijverstraat 11806267205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanusrector van de Latijnse Scholennaastligger ten noorden Vijverstraat 11806267205r
SLOTHOUWER, VALENTIJN Valentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholenverkoper Droogstraat 631806267271r
SLOTHOUWER, VALENTIJN Valentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholenverkoper Hoogstraat 11806267262v
SLOTHOUWER, VALENTIJN Valentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholenverkoper Zoutsloot 841806267264r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcomarector van de Latijnse scholen te Bolswardverkoper Heiligeweg 91771257214r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcomarector van de Latijnse scholen te Bolswardverkoper q.q. Droogstraat 7west1773258128r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcomarector van de Latijnse scholen te Bolswardverkoper van 1/2 Brouwersstraat 11177325887r
AALDRIKS, IEME LUITJENSde erfgenamen van wijlen Emo Luytjens Aaldricksrector van de Latijnse schoolnaastligger ten westen Rozengracht 231688242258r
AALDRIKS, IEME LUITJENSde erfgenamen van wijlen Emo Luytjens Aaldricksrector van de Latijnse schoolnaastligger ten westen Rozengracht 231688242258r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarector van de Latijnse schoolverkoper q.q. Brouwersstraat 26166723921ra
, ALBERT Albertus Schuttensregent van de Staten en professor in Oosterse Talenverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
, DANIELwijlen Daniel reidmakerkoper Droogstraat 591652236206v
, DOUWE Douwe reidmakernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1765256108r
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmakerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 41754253181r
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmakerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 41754253181r
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 521752252216v
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 521752252216v
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakerkoper huisKarremanstraat 211752252217v
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakerkoper huisKarremanstraat 211752252217v
, FRANShet huis van Frans reidmakernaastligger ten westen Jekelsteeg 1163323382v
PIETERS, FRANS Frans Pieters reidmakernaastligger ten westen Lanen 301626231159r
PIETERS, FRANS Frans Pieters reidmakernaastligger ten westen Lanen 301626231159r
PIETERS, FRANS Frans Pieters reidmakernaastligger ten westen Lanen 301614229204r
PIETERS, FRANS Frans Pieters reidmakernaastligger ten westen Lanen 301614229204r
, HENDRIK Hendrick reidmakerverkoper Grote Kerkstraat 31midden1623230362v
, HEIN Heyn reidmakerhuurder Kerkpoortstraat1612229124V
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens reidmakerkoper van 1/3 Lanen 83oost1800265214v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens reidmakerkoper van 1/3 Lanen 83oost1800265214v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmakerverkoper q.q. Brouwersstraat 81799265186r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmakerverkoper q.q. Brouwersstraat 81799265186r
, de weduwe van wijlen N. N. reidmakernaastligger ten westen Both Apothekerstraat 81656237100v
FREERKS, WILLEM Willem Fredrix reidmakerverkoper Brouwersstraat 111641234140r
FREERKS, WILLEM Willem Fredrix reidmakerverkoper Brouwersstraat 111641234140r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmakerkoper huisZoutsloot 521762255134v
BEVA, EVERT Evert Bevareidmakerkoper Zuiderhaven 36m176125553r
PIETERS, FRANS Frans Pieters van der Meersreidmakergeniaarde koper Lanen ZZ161122940v
PIETERS, FRANS Frans Pieters van der Meersreidmakergeniaarde koper Lanen ZZ161122940v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 91763255241v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 91763255241v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 91763255241v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Kerkpad 201763255243v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Kerkpad 201763255243v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Kerkpad 201763255243v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper Romastraat 29175025271r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper Romastraat 29175025271r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper Romastraat 29175025271r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper Schritsen 59178126039v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper Schritsen 59178126039v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper Schritsen 59178126039v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 15noord1742250262r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 15noord1742250262r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 15noord1742250262r
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmaker (mr. -)koper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmaker (mr. -)koper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmaker (mr. -)naastligger ten westen Gardenierstraat 1117722588v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmaker (mr. -)naastligger ten westen Gardenierstraat 1117722588v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat 1117722588v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat 1117722588v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmaker (mr. -)koper huis en grote tuinGardenierstraat 111767256230r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmaker (mr. -)koper huis en grote tuinGardenierstraat 111767256230r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huis, tuin, paardenstal en wagenhuisVoorstraat 871765256113r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)geniaarde koper Hofstraat 21oost176025516r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 191763255197v
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 181769254267r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper 1/2 huisSint Jacobstraat 12176025522r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 181763255260r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper woningBorstelsteeg 11759254227v
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huis of woningBildtpoort (gebied)176025524v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 10175725478r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 10175725478r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper door niaar huisZuiderstraat 15175725479r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper door niaar huisZuiderstraat 15175725479r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101758254173v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101758254173v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41758254151r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41758254151r
ROSEN, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosenreidmaker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 81733248261v
ROSEN, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosenreidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 81733248261v
ROSEN, ABRAHAM Abraham Rosenreidmaker (mr. -)koper huis tuin erachterHeiligeweg 121724246212v
BEIMA, EDWARD Eduart Marius van Beymarekenmeester van de provinciekoper huisZuiderhaven 521785261259r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u.rentenierkoper hof en zomerhuisRozengracht 18achter172024679r
WETSENS, JELLE wijlen Jelle Wetsensrenteniererflater Hoogstraat 15168324168va
WETSENS, JELLE wijlen Jelle Wetsensrenteniererflater Hoogstraat 15achter168324169va
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts rentmeesternaastligger ten noorden Hofstraat 47oost162523189r
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts rentmeesternaastligger ten noorden Hofstraat 47oost162523189r
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts rentmeesternaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 121615229245r
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts rentmeesternaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 121615229245r
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts rentmeesterkoper nieuwe kamer getekend met A (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat 141615229245v
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts rentmeesterkoper nieuwe kamer getekend met A (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat 141615229245v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries rentmeesternaastligger ten zuiden Weverstraat1681241145r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries rentmeesternaastligger ten zuiden Weverstraat1681241145r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries rentmeesternaastligger ten zuiden Weverstraat1681241145r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeesterverkoper q.q. Rommelhaven 816602385va
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeesterverkoper q.q. Rommelhaven 816602385va
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeesterverkoper q.q. Rommelhaven 816602385va
FOPPES, FOPPEde tuin van Foppe Foppes rentmeesternaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ166123811ra
FOPPES, FOPPEde tuin van Foppe Foppes rentmeesternaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ166123811ra
FOPPES, FOPPEde tuin van Foppe Foppes rentmeesternaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ166123811ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeesterverkoper q.q. Rommelhaven 8een_achter16602385va
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeesterverkoper q.q. Rommelhaven 8een_achter16602385va
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeesterverkoper q.q. Rommelhaven 8een_achter16602385va
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes rentmeesternaastligger ten noorden Romastraat 291667239119r
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes rentmeesternaastligger ten noorden Romastraat 291667239119r
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes rentmeesternaastligger ten noorden Romastraat 291667239119r
GERRITS, FOPPE Foppe Gerrits rentmeesterverkoper Lanen 69noord1645235181r
GERRITS, FOPPE Foppe Gerrits rentmeesterverkoper Lanen 69noord1645235181r
GERRITS, FOPPEde uitgang van de hof van Foppe Gerryts rentmeesternaastligger ten westen Zoutsloot 531644235154r
GERRITS, FOPPEde uitgang van de hof van Foppe Gerryts rentmeesternaastligger ten westen Zoutsloot 531644235154r
GERRITS, FOPPEde hof van Foppe Gerryts rentmeesternaastligger ten noorden Zoutsloot 531644235154r
GERRITS, FOPPEde hof van Foppe Gerryts rentmeesternaastligger ten noorden Zoutsloot 531644235154r
GERARDUS, FOPPE Foppius Gerardi rentmeesterverkoper Lanen 48164323541r
GERARDUS, FOPPE Foppius Gerardi rentmeesterverkoper Lanen 48164323541r
GERARDUS, FOPPE Foppius Gerrardi rentmeesterkoper hof met prieelZoutsloot NZ164223531v
GERARDUS, FOPPE Foppius Gerrardi rentmeesterkoper hof met prieelZoutsloot NZ164223531v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs rentmeesternaastligger ten zuiden Voorstraat 57een_achter1657237255v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs rentmeesternaastligger ten zuiden Voorstraat 57een_achter1657237255v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes , mede voor zichrentmeesterverkoper Rozengracht 16achter16312339v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes , mede voor zichrentmeesterverkoper Rozengracht 16achter16312339v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesternaastligger ten westen Rozengracht 14163223369r
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesternaastligger ten westen Rozengracht 14163223369r
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesterkoper drie ledige plaatsenRozengracht 101630232159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesterkoper drie ledige plaatsenRozengracht 101630232159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesterkoper drie ledige plaatsenRozengracht 121630232159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesterkoper drie ledige plaatsenRozengracht 121630232159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesterkoper drie ledige plaatsenRozengracht 141630232159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesterkoper drie ledige plaatsenRozengracht 141630232159v
JURJENS, SCHELTE Schelte Jurriens rentmeesternaastligger ten zuiden Voorstraat 55achter1654236268v
JURJENS, SCHELTE Schelte Jurriens rentmeesternaastligger ten zuiden Voorstraat 55achter1654236268v
FONTEIN, de [steeg naar de] hof van Fonteinrentmeesternaastligger ten oosten Droogstraat 43166023870r
FONTEIN, de hof van Fonteinrentmeesternaastligger ten noorden Droogstraat 43166023870r
FONTEIN, SCHELTE gemeensman Schelto Fonteinrentmeesterkoper schuurHofstraat 3016592387v
FONTEIN, SCHELTE gemeensman Schelto Fonteinrentmeesterverkoper Voorstraat 5516592389r
FONTEIN, SCHELTE JURJENSvroedsman Schelto Juriens Fonteinrentmeesterkoper huisGrote Bredeplaats 3116592387r
FONTEIN, SCHELTE JURJENSvroedsman Schelto Juriens Fonteinrentmeesterkoper huisGrote Bredeplaats 3116592387r
FONTEIN, SCHELTE JURJENSoud gemeensman Schelto Jurjans Fonteinrentmeesterverkoper Karremanstraat 201664238218v
FONTEIN, SCHELTE JURJENSoud gemeensman Schelto Jurjans Fonteinrentmeesterverkoper Karremanstraat 201664238218v
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteynrentmeesternaastligger ten zuiden Voorstraat 55achter1657237255v
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteynrentmeesternaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteynrentmeesterkoper van 1/3 huis met een nieuwe achterwoningKarremanstraat 201658237173r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteynrentmeesterverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1658237151v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteynrentmeesterverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1658237151v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteyn, c.u.rentmeesterkoper kamerLammert Warndersteeg WZ165623791v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteyn, c.u.rentmeesterkoper kamerLammert Warndersteeg WZ165623791v
, FOPPE Foppe Gerardy, c.u.rentmeesterverkoper Lanen 691645235166v
HILLEBRANDS, Hillebrantsrentmeesternaastligger ten westen Kerkpoortstraat168024186v
HILLEBRANDS, MENELAUS Menelaus Hillebrantsrentmeesternaastligger ten oosten Rozengracht 27167624034va
HILLEBRANDS, MENELAUS Menelaus Hillebrantsrentmeesternaastligger ten oosten Hofstraat 20achter167624035ra
LANTING, Lantingrentmeesternaastligger ten noorden Noordijs 21zuid173124815v
LANTING, BARTELD burgervaandrig Bartold Lantingrentmeesterkoper huis en tuinNoordijs 191721246110r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 107174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 107174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 107174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 109174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 109174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 109174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 111174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 111174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 111174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 114174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 114174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 114174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 115174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 115174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 115174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 101174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 101174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 101174025099r
LANTING, KLEIS Kleis Lantingrentmeesterverkoper Achterstraat 491741250201v
LANTING, KLEIS Kleis Lantingrentmeesternaastligger ten oosten Zoutsloot 991741250201v
LANTING, KLEIS Kleis Lantingrentmeesterverkoper Zoutsloot 991741250201v
, BARTELD Bartoldus Lantingh, q.q.rentmeesterverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221725246240v
, BARTELD Bartoldus Lantinghrentmeesterverkoper Zuiderhaven 131724246197r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u.rentmeesterverkoper Wasbleek1721246114v
WETSENS, de weduwe van wijlen Vetzensrentmeesternaastligger ten westen Hoogstraat 17achter1674240152r
WETSENS, JELLE de weduwe van wijlen Jelle Vetzensiusrentmeesternaastligger ten westen Hoogstraat 17166523930v
, HARMEN Harmanus Viedeliusrentmeesternaastligger ten oosten Voorstraat 751755253240v
VLIE, JAN HARMENS Jan Harmens van 't Vlierentmeesterkoper kamerSchoolsteeg WZ1690242334r
VLIE, JAN HARMENS Jan Harmens van 't Vlierentmeesterkoper kamerSchoolsteeg WZ1690242334r
WASSENAAR, HESSEL achter de brouwerij van Hessel Wassenaarrentmeesternaastligger [schuin tegenover] Vijver 21686242127v
WASSENAAR, de mouterij van Wassenaerrentmeesternaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 101691242350v
WASSENAAR, het pakhuis van Wassenaerrentmeesternaastligger ten noorden Rozengracht 2316922432v
WASSENAAR, het pakhuis van Wassenaerrentmeesternaastligger ten noorden Rozengracht 2316922433r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerrentmeesterkoper brouwerij en mouterijten zuidoosten van Harlingen16942421ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerrentmeesterkoper brouwerij en mouterijten zuidoosten van Harlingen16942421ra
WESTERHUIS, SUFFRIDUS Suffridus Westerhuisrentmeesterverkoper Carl Visschersteeg WZ1702244171v
WETSENS, JELLE Jelle* Wetzensrentmeesternaastligger ten westen Hoogstraat 17achter1663238165r
WYNIA, EEDE REINSburgervaandrig Edo Reins Winiarentmeesterkoper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerlandten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, EEDE REINSburgervaandrig Edo Reins Winiarentmeesterkoper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerlandten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesternaastligger ten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesternaastligger ten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesterkoper huis, voor- en achter-Noorderhaven 751668239135v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesterkoper huis, voor- en achter-Noorderhaven 751668239135v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesterhuurder Voorstraat 481668239128r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesterhuurder Voorstraat 481668239128r
WYNIA, EEDE Edo Wyniarentmeesterkoper 8 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de kopers wel bekend)ten noorden van Harlingen166723999r
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts rentmeester (oud -)crediteur Noorderhaven 58163723440v
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts rentmeester (oud -)crediteur Noorderhaven 58163723440v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 341669239190r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 341669239190r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 341669239190r
FOPPES, FOPPEde nagelaten hof van Foppe Foppes rentmeester (oud -)verkoper Gardenierstraat166923940va
FOPPES, FOPPEde nagelaten hof van Foppe Foppes rentmeester (oud -)verkoper Gardenierstraat166923940va
FOPPES, FOPPEde nagelaten hof van Foppe Foppes rentmeester (oud -)verkoper Gardenierstraat166923940va
GERRITS, FOPPEde hof van Foppe Gerrits rentmeester (oud -)naastligger ten noorden Zoutsloot 55164823613r
GERRITS, FOPPEde hof van Foppe Gerrits rentmeester (oud -)naastligger ten noorden Zoutsloot 55164823613r
SLOTERDIJK, Sloterdijkrentmeester (oud -)naastligger ten westen Noorderhaven 96171924648r
SLOTERDIJK, Sloterdijkrentmeester (oud -)naastligger ten noorden Voorstraat 47171924636r
SLOTERDIJK, Sloterdijkrentmeester (oud -)naastligger ten noorden Voorstraat 471715245241v
SLOTERDIJK, Sloterdijkrentmeester (oud -)naastligger ten noorden Voorstraat 4517182461r
SLOTERDIJK, ANDRIES Andreas Sloterdijkrentmeester (oud -)verkoper Noorderhaven 921721246104v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaarrentmeester (oud -)naastligger ten oosten Rozengracht 20169424378v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaarrentmeester (oud -)naastligger ten zuiden Rozengracht 20169424378v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaarrentmeester (oud -)naastligger ten oosten Rozengracht 14achter1689242270v
WASSENAAR, HESSEL WIETSEShet pakhuis van Hessel Wytses Wassenaerrentmeester (oud -)naastligger ten noorden Rozengracht 211692242384r
WASSENAAR, HESSEL WIETSEShet pakhuis van Hessel Wytses Wassenaerrentmeester (oud -)naastligger ten noorden Rozengracht 211692242384r
VIDELIUS, H. wijlen H. Videliusrentmeester (stads -)erflater Voorstraat 771774258162v
VIDELIUS, H. wijlen H. Videliusrentmeester (stads -)erflater Voorstraat 77een_achter1774258162v
VIDELIUS, HARMEN Hermanus Videliusrentmeester (stads -)koper huisVoorstraat 77twee_achter1766256186v
, Viedeliusrentmeester (stads -)naastligger ten oosten Voorstraat 771749251256v
, HARMEN Harmanus Viedeliusrentmeester (stads -)koper door niaar 1/2 huisVoorstraat 771749251256v
SLOTERDIJK, ANDRIES Andreas Sloterdijkrentmeester en koopman (oud -)verkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
, HANS Hans Ericx rentmeester van Harlingenprotesteert q.q. Fortuinsteeg 11598228118r
EERKES, HANSburgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingenkoper huisVoorstraat 2159722824r
EERKES, HANSburgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingenkoper huisVoorstraat 2159722824r
EERKES, HANSburgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingenkoper huisVoorstraat 2159722824r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reyns Wyniarentmeester van Harlingenprotesteert vanwege een ander, nog lopend, proces Bildtstraat 24167224088v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reyns Wyniarentmeester van Harlingenprotesteert vanwege een ander, nog lopend, proces Bildtstraat 24167224088v
GIJSBERTS, BRUINgezworen gemeensman Bruyn Gijsberts rentmeester van Harlingen (oud -)koper kamer of eind huis van boven tot onderKleine Bredeplaats 16achter1622230310v
GIJSBERTS, BRUINgezworen gemeensman Bruyn Gijsberts rentmeester van Harlingen (oud -)koper kamer of eind huis van boven tot onderKleine Bredeplaats 16achter1622230310v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerrentmeester van Harlingen (oud -)koper provisioneel huisVijver 3168324163ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerrentmeester van Harlingen (oud -)koper provisioneel huisVijver 3168324163ra
FOPPES, FOPKJE Foppe Foppes rentmeester van het weeshuiskoper q.q. Rommelhaven 81659237204v
FOPPES, FOPKJE Foppe Foppes rentmeester van het weeshuiskoper q.q. Rommelhaven 81659237204v
FOPPES, FOPKJE Foppe Foppes rentmeester van het weeshuiskoper q.q. Rommelhaven 81659237204v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester van het weeshuisverkoper q.q. Voorstraat 48166823923ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester van het weeshuisverkoper q.q. Voorstraat 48166823923ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester van het weeshuisverkoper q.q. Voorstraat 48166823923ra
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes rentmeester van het weeshuisnaastligger ten oosten Romastraat NZ166723918ra
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes rentmeester van het weeshuisnaastligger ten oosten Romastraat NZ166723918ra
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes rentmeester van het weeshuisnaastligger ten oosten Romastraat NZ166723918ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester weeshuisverkoper q.q. Rozengracht 141659237238r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester weeshuisverkoper q.q. Rozengracht 141659237238r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester weeshuisverkoper q.q. Rozengracht 141659237238r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester weeshuisverkoper q.q. Rozengracht 14achter1659237238r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester weeshuisverkoper q.q. Rozengracht 14achter1659237238r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester weeshuisverkoper q.q. Rozengracht 14achter1659237238r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Geermansrijglijfmaker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 15178826311v
WIJNGAARDEN, JAN JANS Jan Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)koper 3/4 huisLanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, JAN JANS Jan Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)koper 3/4 huisLanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, JAN JANS Jan Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)eigenaar van 1/4 Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, JAN JANS Jan Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)eigenaar van 1/4 Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, PIETER JANS Pytter Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, PIETER JANS Pytter Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 251741250168v
DOES, van der Doesritmeesterbetrokkene Noorderhaven 104168124139va
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubertritmeesterverkoper Brouwersstraat 8180726814r
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubertritmeesterverkoper Lanen 91180726817r
KEMPENAER, DANIEL Daniel Livius de Kempenaerritmeester compagnie cavalerie regiment van de prins van Oranjeverkoper Zuiderhaven 481746251146v
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzarenverkoper Zuiderhaven 54178626266r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Barend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzarenverkoper Steenhouwersstraat 4178626268r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzarenverkoper Steenhouwersstraat 2178626274r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzaren onder het korps vanverkoper Spinstraat 11178626272v
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes rogdragergeniaarde koper Romastraat1623230353r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes rogdragergeniaarde koper Romastraat1623230353r
SIETSES, KLAAS Claes Sytses , c.u.rogdragerkoper huisFranekereind 30west169324327r
SIETSES, KLAAS Claes Sytses , c.u.rogdragerkoper huisFranekereind 30west169324327r
, DIRK Dirck rogdragernaastligger ten westen Heiligeweg 11164323571r
EEUWES, FOKKE Focco Euwes rogdragerkoper kamer met ledige plaetse en steegAlemanssteeg1605228468r
EEUWES, FOKKE Focco Euwes rogdragerkoper kamer met ledige plaetse en steegAlemanssteeg1605228468r
EEUWES, FOKKE Focco Euwes rogdragerkoper kamer met ledige plaetse en steegAlemanssteeg1605228468r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircx rogdragerverkoper Franekerpoort (gebied)164323574v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircx rogdragerverkoper Franekerpoort (gebied)164323574v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircx rogdragerverkoper Franekerpoort (gebied)164323574v
FRANSES, JAN Jan Fransen , c.u.rogdragerkoper huis en ledige plaatsGrote Kerkstraat 31west1640234102v
FRANSES, JAN Jan Fransen , c.u.rogdragerkoper huis en ledige plaatsGrote Kerkstraat 31west1640234102v
FRANSES, JAN Jan Fransen , c.u.rogdragerkoper huis en ledige plaatsGrote Kerkstraat 31west1640234102v
JANS, LOUW Lou Jansen rogdragerkoper huisRomastraat 51606228497r
JANS, LOUW Lou Jansen rogdragerkoper huisRomastraat 51606228497r
ANNES, PIETER Pieter Annys rogdragerkoper huisLammert Warndersteeg1604228384r
ANNES, PIETER Pieter Annys rogdragerkoper huisLammert Warndersteeg1604228384r
ANNES, PIETER Pieter Annys rogdragerkoper huisLammert Warndersteeg1604228384r
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdragerverkoper Oosterkeetstraat 1164823617r
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdragerverkoper Oosterkeetstraat 1164823617r
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdragerverkoper Oosterkeetstraat 1164823617r
, SIETSE Sytse rogdragerhuurder Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
JANS, MARTEN Marten Jansen rogdrager (oud -)verkoper Romastraat NZ1733248261r
JANS, MARTEN Marten Jansen rogdrager (oud -)verkoper Romastraat NZ1733248261r
JOUKES, TJEBBE Tjebbe Jouckes rogdrager (oud -)verkoper Nieuwstraat 131733248218v
JOUKES, TJEBBE Tjebbe Jouckes rogdrager (oud -)verkoper Nieuwstraat 131733248218v
, PIEKE Pyke Zagcharias rogmeesterkoper huisOosterkeetstraat 111742250218v
FRANSES, ABE Abbe Fransen rogmeternaastligger ten noorden Schoolsteeg1599228142v
FRANSES, ABE Abbe Fransen rogmeternaastligger ten noorden Schoolsteeg1599228142v
FRANSES, ABE Abbe Fransen rogmeternaastligger ten noorden Schoolsteeg1599228142v
GERRITS, AUKEwijlen Aucke Gerrits rogmeterverkoper Hofstraat 19oost170724540r
GERRITS, AUKEwijlen Aucke Gerrits rogmeterverkoper Hofstraat 19oost170724540r
GERRITS, AUKE Aucke Gerrits rogmeternaastligger ten oosten Hofstraat 19west1702244178v
GERRITS, AUKE Aucke Gerrits rogmeternaastligger ten oosten Hofstraat 19west1702244178v
GERRITS, AUKE Auke Gerrits , c.u.rogmeterverkoper Rozengracht 2316922432v
GERRITS, AUKE Auke Gerrits , c.u.rogmeterverkoper Rozengracht 2316922432v
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pyters rogmeterverkoper Hofstraat 271690242303r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pyters rogmeterverkoper Hofstraat 271690242303r
, EMMERIKde weduwe en erfgenamen van wijlen Emrik rogmeternaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 31west1615229280v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen , c.u.rogmeterverkoper Schoolsteeg163223343r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen , c.u.rogmeterverkoper Schoolsteeg163223343r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogmeterkoper houtstekZuiderhaven 59168924219ra
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogmeterkoper houtstekZuiderhaven 59168924219ra
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogmeterkoper kamer of woningSchritsen 15achter16832422v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogmeterkoper kamer of woningSchritsen 15achter16832422v
HARMENS, HENDRIKde koper Hendrick Harmens rogmeternaastligger ten zuiden Schritsen 15achter16832422v
HARMENS, HENDRIKde koper Hendrick Harmens rogmeternaastligger ten zuiden Schritsen 15achter16832422v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogmeterkoper huisSchritsen 2716872429va
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogmeterkoper huisSchritsen 2716872429va
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen rogmetererflater Carl Visschersteeg WZ1728247209r
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen rogmetererflater Carl Visschersteeg WZ1728247209r
, JAN Jan rogmeternaastligger ten noordwesten Vianen 2166723967r
, JANwijlen Jan rogmeternaastligger ten noordwesten Vianen 2167924143r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeternaastligger ten noorden Vijver 31712245181v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeternaastligger ten noorden Vijver 31712245181v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeternaastligger ten noorden Vijver 31712245181v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeternaastligger ten zuiden Hondenstraat 121700244347r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeternaastligger ten zuiden Hondenstraat 121700244347r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeternaastligger ten zuiden Hondenstraat 121700244347r
LIEUWES, JETSE Jetse Lieuues rogmeterbewoner zuidelijke kamer Gardenierstraat 21622230323v
LIEUWES, JETSE Jetse Lieuues rogmeterbewoner zuidelijke kamer Gardenierstraat 21622230323v
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost rogmeternaastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
JORIS, JOOST Joost Joris rogmeterkoper huisHoogstraat 151687242176v
JORIS, JOOST Joost Joris rogmeterkoper huisHoogstraat 151687242176v
JANS, LOUW Louw Jans rogmeteraanhandelaar kamerRomastraat 31161122921r
JANS, LOUW Louw Jans rogmeteraanhandelaar kamerRomastraat 31161122921r
JANS, LOUW Louw Jansen rogmeterverwandelaar Both Apothekerstraat OZ161122920v
JANS, LOUW Louw Jansen rogmeterverwandelaar Both Apothekerstraat OZ161122920v
OKKES, RICHT Recht Ockes rogmeterkoper huis en erfGrote Kerkstraat 391614229187r
OKKES, RICHT Recht Ockes rogmeterkoper huis en erfGrote Kerkstraat 391614229187r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeterverkoper Vianen 2167924143r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeterverkoper Vianen 2167924143r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeterverkoper Vianen 2167924143r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 71681241136v
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 71681241136v
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 71681241136v
ABES, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse Abbes rogmeternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 71682241198v
ABES, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse Abbes rogmeternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 71682241198v
ABES, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse Abbes rogmeternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 71682241198v
PIETERS, RUURD Ryoert Pyters rogmeternaastligger ten westen Both Apothekerstraat OZ161122920v
PIETERS, RUURD Ryoert Pyters rogmeternaastligger ten westen Both Apothekerstraat OZ161122920v
HAITSES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibren Haitses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9169324358v
HAITSES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibren Haitses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9169324358v
HAITSES, SIEBREN Sybren Haytses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 716782418v
HAITSES, SIEBREN Sybren Haytses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 716782418v
HAITSES, SIEBREN Sybren Haytses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 916782418v
HAITSES, SIEBREN Sybren Haytses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 916782418v
HAITSES, SIEBRENhuis of woningen van Sybren Haytses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9168024174v
HAITSES, SIEBRENhuis of woningen van Sybren Haytses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9168024174v
HAITSES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Haytses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 91691242339r
HAITSES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Haytses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 91691242339r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeter (stads -)koper huisVijver 11681241159r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeter (stads -)koper huisVijver 11681241159r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeter (stads -)koper huisVijver 11681241159r
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems rogmeter en oud baantjerverkoper Liemendijk17602552v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems rogmeter en oud baantjerverkoper Liemendijk17602552v
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u.rogstorternaastligger ten oosten Gardenierstraat1615229242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u.rogstorternaastligger ten oosten Gardenierstraat1615229242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u.rogstorternaastligger ten oosten Gardenierstraat1615229242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorterverkoper Gardenierstraat1615229242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorterverkoper Gardenierstraat1615229242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorterverkoper Gardenierstraat1615229242v
JANS, HANS Hans Jansen rogstorternaastligger ten westen Lanen ZZ168024123ra
JANS, HANS Hans Jansen rogstorternaastligger ten westen Lanen ZZ168024123ra
JASPERS, HAIE Haye Jaspers rogstorterkoper door niaar hoekkamer en een plaatsGardenierstraat 8167224079v
JASPERS, HAIE Haye Jaspers rogstorterkoper door niaar hoekkamer en een plaatsGardenierstraat 8167224079v
BERENDS, JAN Jan Beerns rogstorterkoper huis en plaatsHofstraat NZ163823449r
BERENDS, JAN Jan Beerns rogstorterkoper huis en plaatsHofstraat NZ163823449r
BERENDS, JAN Jan Beerns rogstorterkoper huis en plaatsHofstraat NZ163823449r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogstorternaastligger ten zuiden Hondenstraat 121691242348r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogstorternaastligger ten zuiden Hondenstraat 121691242348r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogstorternaastligger ten zuiden Hondenstraat 121691242348r
JANS, JAN Jan Jansen rogstorterverkoper Grote Kerkstraat 31west1654236265v
JANS, JAN Jan Jansen rogstorterverkoper Grote Kerkstraat 31west1654236265v
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 4west1701244128r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 4west1701244128r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 4west1701244128r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterverkoper Romastraat 4oost1705244271v
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterverkoper Romastraat 4oost1705244271v
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterverkoper Romastraat 4oost1705244271v
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterkoper huisRomastraat 4oost1697243305r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterkoper huisRomastraat 4oost1697243305r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterkoper huisRomastraat 4oost1697243305r
ABES, MARTEN Marten Abes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 11706244334r
ABES, MARTEN Marten Abes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 11706244334r
ABES, MARTEN Marten Abes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 11706244334r
GERBENS, TJEPKE Tziepcke Gerbens rogstorterverkoper Droogstraat161122912r
GERBENS, TJEPKE Tziepcke Gerbens rogstorterverkoper Droogstraat161122912r
STOFFELS, WILLEM Willem Stoffels rogstorternaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 32164323563r
STOFFELS, WILLEM Willem Stoffels rogstorternaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 32164323563r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhofrogstorternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 31686242110r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhofrogstorternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 31686242110r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffrogstorterkoper huisZeilmakersstraat 11681241175r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffrogstorterkoper huisZeilmakersstraat 11681241175r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogstorter (stads -)koper huisSchritsen 17169324329v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogstorter (stads -)koper huisSchritsen 17169324329v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogstorter (stads -)naastligger ten westen Schritsen 17169324329v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogstorter (stads -)naastligger ten westen Schritsen 17169324329v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterkoper 5/6 dubbele woningHofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterkoper 5/6 dubbele woningHofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterkoper 5/6 dubbele woningHofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschietererfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 part Hofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschietererfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 part Hofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschietererfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 part Hofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterverkoper Hofstraat 311681241158v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterverkoper Hofstraat 311681241158v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterverkoper Hofstraat 311681241158v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieterkoper huisRomastraat 21683241253r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieterkoper huisRomastraat 21683241253r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieternaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11168424216v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieternaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11168424216v
ARENDS, KLAAS Claes Aernts rogverschieterverkoper Rapenburg 41687242161v
ARENDS, KLAAS Claes Aernts rogverschieterverkoper Rapenburg 41687242161v
ARENDS, KLAAS Claes Aernts rogverschieterverkoper Rapenburg 41687242161v
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.rogverschieterverkoper Herenwaltje 9169324314r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.rogverschieterverkoper Herenwaltje 9169324314r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.rogverschieterverkoper Herenwaltje 9169324314r
KLASES, KLAAS Claes Claessen rogverschieterkoper huisHerenwaltje 91691242373r
KLASES, KLAAS Claes Claessen rogverschieterkoper huisHerenwaltje 91691242373r
KLASES, KLAAS Claes Claessen rogverschieterkoper huisHerenwaltje 91691242373r
WIEBES, DOUWEde weduwe van wijlen Douwe Wybes* rogverschieternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 91755253235r
WIEBES, DOUWEde weduwe van wijlen Douwe Wybes* rogverschieternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 91755253235r
PIETERS, EELKE Eelke Pytters rogverschieterkoper Lanen 6617392506r
PIETERS, EELKE Eelke Pytters rogverschieterkoper Lanen 6617392506r
LOURENS, JAKOBwijlen Jacob Lourens rogverschieterverkoper Droogstraat 22175725485v
LOURENS, JAKOBwijlen Jacob Lourens rogverschieterverkoper Droogstraat 22175725485v
REINERS, JAN Jan Reyners rogverschieterkoper 1/2 huis, en tuinLanen 581681241142v
REINERS, JAN Jan Reyners rogverschieterkoper 1/2 huis, en tuinLanen 581681241142v
RIENKS, JANde weduwe van wijlen Jan Rienx rogverschieterbewoner Bargebuurt1681241138v
RIENKS, JANde weduwe van wijlen Jan Rienx rogverschieterbewoner Bargebuurt1681241138v
EGBERTS, OTTE Otte Egberts rogverschieterkoper kamer, plaats en hofjeKerkpad 22165523746r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts rogverschieterkoper kamer, plaats en hofjeKerkpad 22165523746r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts rogverschieterkoper kamer, plaats en hofjeKerkpad 22165523746r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts rogverschieterkoper kamer, plaats en hofjeKerkpad 24165523746r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts rogverschieterkoper kamer, plaats en hofjeKerkpad 24165523746r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts rogverschieterkoper kamer, plaats en hofjeKerkpad 24165523746r
TJEERDS, PIETER Pytter Tjeerdts rogverschieternaastligger ten oosten Droogstraat 20west168524292v
TJEERDS, PIETER Pytter Tjeerdts rogverschieternaastligger ten oosten Droogstraat 20west168524292v
JARICHS, RUDMER Rodmer Jarichs , c.u.rogverschieterkoper huisHoogstraat 341659237194r
JARICHS, RUDMER Rodmer Jarichs , c.u.rogverschieterkoper huisHoogstraat 341659237194r
JARICHS, RUDMER Rodmer Jarichs* rogverschieternaastligger ten zuidwesten Hoogstraat 36166523916r
JARICHS, RUDMER Rodmer Jarichs* rogverschieternaastligger ten zuidwesten Hoogstraat 36166523916r
MONSES, SASKER Sasker Montes rogverschieternaastligger ten westen Droogstraat 51168424225v
MONSES, SASKER Sasker Montes rogverschieternaastligger ten westen Droogstraat 51168424225v
JANS, SIEMEN Simon Jans rogverschieterkoper kamer of woning met de loods en plaats aan de zuidzijde van en aan deze kamer langs strekkendeZoutsloot 1162423110v
JANS, SIEMEN Simon Jans rogverschieterkoper kamer of woning met de loods en plaats aan de zuidzijde van en aan deze kamer langs strekkendeZoutsloot 1162423110v
HAITSES, SIEBREN Sybren Haytses rogverschieternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 131681241162v
HAITSES, SIEBREN Sybren Haytses rogverschieternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 131681241162v
, IDS Ydts Ydtssen rogverschieternaastligger ten noorden Gardenierstraat161723094r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks ruilebuitnaastligger ten oosten Steenhouwersstraat 3164923665v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks ruilebuitnaastligger ten oosten Steenhouwersstraat 3164923665v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks ruilebuitnaastligger ten oosten Steenhouwersstraat 3164923665v
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels ruilebuitverkoper Gardenierstraat 41736249141r
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels ruilebuitverkoper Gardenierstraat 41736249141r
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1704244249v
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ169324350v
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1690242326r
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1705244309v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus ruilebuitverkoper Grote Kerkstraat 11een_achter175025252v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus ruilebuitverkoper Grote Kerkstraat 11een_achter175025252v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus ruilebuitverkoper Grote Kerkstraat 11een_achter175025252v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus* ruilebuitnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 111741250178r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus* ruilebuitnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 111741250178r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus* ruilebuitnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 111741250178r
, JOHANNES Johannes Steenbrekerruiter in dienst van de Republiekverkoper Voorstraat 12173925038v
TICHELAAR, KLAAS Klaas Tigchelaarrustend leraar van de Doopsgezindenkoper Voorstraat 83180826886v
JANS, KLAAS Claes Jansen rustmeesterkoper twee kamersKerkpoortstraat ZZ1657237135r
JANS, KLAAS Claes Jansen rustmeesterkoper twee kamersKerkpoortstraat ZZ1657237135r
DOOITSES, FEIKE Feycke Doytses rustmeesterbewoner Steenhouwersstraat 61651236162v
DOOITSES, FEIKE Feycke Doytses rustmeesterbewoner Steenhouwersstraat 61651236162v
DOOITSES, FEIKE Feycke Doytses rustmeesterbewoner Steenhouwersstraat 61651236162v
KLASES, JOEKE Juke Claessen rustmeesterverkoper Rozengracht 17164323557r
KLASES, JOEKE Juke Claessen rustmeesterverkoper Rozengracht 17164323557r
KLASES, JOEKE Juke Claessen rustmeesterverkoper Rozengracht 17164323557r