Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, DIEUWKE Dieucke uitdraagsternaastligger ten oosten Ooievaarsteeg 111681241146v
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans uitdraagsterverkoper Lanen 45achter1682241197v
, FIEKE Fijcke uitdraagsternaastligger ten westen Lanen 19167124067r
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses uitdraagsterkoper huis, loods, plaats en tuintjeKerkpoortstraat 691687242211v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens uitdraagsterbewoner Bildtstraat 191683241257r
ROMKES, HISKEde kinderen van His Romckes* uitdraagsternaastligger ten zuiden Heiligeweg 401692242386r
ROMKES, HISKEde erfgenamen van wijlen His Romkes uitdraagsternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 29168524262r
, JELTJEals bewoner Jelcke uitdraagsternaastligger ten zuiden 141621230267v
ROMKES, JELTJEde erfgenamen van wijlen Jeltie Romckes uitdraagsterverkoper Grote Kerkstraat 19een_achter1652236190r
JAKOBS, LIJSBETde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Jacobs uitdraagsterverkoper Kleine Kerkstraat 10166723978r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagsterverkoper Moriaanstraat 10175725478r
, SJOUKJEgrondpacht uit het huis van Siouck uitdraagstereigenaar perceel onbekend164923690v
, SJOUKJE Sjouk uitdraagsterbewoner Grote Kerkstraat 6163623420r
ANSKES, TETJEde erfgename van Teth Ansckes uitdraagsternaastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakkeruitdraagsterkoper huisHeiligeweg 361805267137v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrauitdraagsterkoper Noorderhaven 161759254188v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexuitdraagsterverkoper Schritsen 531781260129r
KLASES, DIEUWKE Dieucke Clases uitdraagster (gezworen -)huurder Voorstraat 5016922431ra
, ABEL Abel Griet uitdragerbewoner Hoogstraat 23168424255v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Vijverstraat 181692242375r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Vijverstraat 141692242375v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Lanen 861692242376r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Heiligeweg 151692242376v
JELLES, ANTJE Antje Jelles uitdragerkoper Molenpad 5181026973r
, KLAAS Claas uitdragerhuurder (p.j.)Spinhuisstraat NZ178626249v
, DOUWEde kamer van Douwe uitdragernaastligger ten zuiden Anjelierstraat1668239138v
, GERRITde hof van Gerrit uitdragernaastligger ten oosten Rozengracht 18achter172724718v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits uitdragerkoper huisSint Jacobstraat 111809268243v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks uitdragerverkoper Sint Jacobstraat 1achter1730247320r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks* uitdragernaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west1723246161r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix uitdragerkoper huisVijverstraat 141725246217v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks uitdragerverkoper Vijverstraat 141736249150r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks uitdragerverkoper Voorstraat 60176025518v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks uitdragerkoper huisVoorstraat 60172824772r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks uitdragerverkoper Sint Jacobstraat 1voor1734248345r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes uitdragerhuurder 2e gedeelte (p.j.)Voorstraat 62176425676r
KLASES, JAKOB Jacob Clazen uitdragerverkoper q.q. Rommelhaven 21760254257v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper huis met winkel en vleesgereedschappen, schalen en gewichtenSchritsen 53176825744v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper hof met zomerhuisGardenierstraat ZZ1762255162r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerverkoper Voorstraat 741778259145v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper 1/4 huisVoorstraat 741757254106v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerverkoper Gardenierstraat ZZ1778259129v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper huis en tuin met vruchtbomenFranekereind 361778259102r
DOUWES, JOHANNES Johannes Douwes uitdragerverkoper Grote Kerkstraat 31midden176025544v
DOUWES, JOHANNES Johannes Douwes uitdragerverkoper van 1/2 Voorstraat 60176025518v
DOUWES, JOHANNES Johannes Douwes uitdragerkoper huisLanen 761755253237v
JOSEFS, JOSEF Joseph Josephs , c.u.uitdragerhuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 31west176425640v
JOEKES, PIETER Pyter Joekes uitdragerkoper provisioneel 1/2 huisGrote Kerkstraat 271758254264r
JOEKES, PIETER Pyter Joekes uitdragerhuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 271758254264r
JOEKES, PIETERmeerderjarige vrijgezel Pytter Joekes uitdragerkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 271758254141r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks uitdragerkoper Lanen 761755253237v
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen uitdragerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
KLASES, WIEBREN Wybren Clases uitdragerverkoper Lanen 911789263146v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademauitdragerkoper huisNoorderhaven 241782260244r
BAKKER, PIETER Pieter Backeruitdragerkoper huis met bleekveldGrote Kerkstraat 331790263284r
BAKKER, PIETER wijlen Pieter Bakkeruitdragerverkoper Grote Kerkstraat 33180426714r
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautieruitdragerkoper huisMoriaanstraat 101751252123v
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautieruitdragerverkoper Moriaanstraat 10175725478r
GROEN, WILLEM WILLEMS Willem Willems Groen, c.u.uitdragerkoper huis met plaats opzij, achter de ValckKarremanstraat 30de Valck164323586r
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexuitdragerkoper Schritsen 53176825744v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexuitdragerkoper Voorstraat 741757254106v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potuitdragerkoper voortreffelijk groot huisNoorderhaven 161759254188v
, JOHANNES Johannes Proosterbeekuitdragerkoper tuin en hofMolenpad 5181026973r
JOEKES, PIETER Pieter Joekes uitdrager (oud -)verkoper Grote Kerkstraat 271763255181v
HARMENS, ALBERT Albart Harmens , c.u.uurwerkmakerkoper ledige plaats achter het huis van Cornelis Bollemanonbekend164923675r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmakerkoper huisFranekereind 28170724511v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits , c.u.uurwerkmakerkoper woningRapenburg 11710245103v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmakerkoper ledig staande kamer of oude woning met 11 1/2 voeten en 1 1/2 duim ruimte zuidwaarts strekkendeFranekereind 281716245271r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmakernaastligger ten oosten Franekereind 281716245271r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmakernaastligger ten noorden Franekereind 281716245271r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks uurwerkmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 93de Bril180226686v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks uurwerkmaker (mr. -)koper huis achter de BrilVoorstraat 93achterde Bril180226686v
VEERSMA, AREND Arend Feersmauurwerkmaker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 181807267301v
KLOK, WIEBREN Wybren Klokuurwerkmaker (mr. -)koper door niaar huisTiepelsteeg ZZ177225828v
KLOK, WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels Klokuurwerkmaker (mr. -)koper huisSpekmarkt 21754253134v
RADSMA, MARTEN Marten Radsmauurwerkmaker (mr. -)koper huis en poltie guardinierslandZuidoostersingel1794264202r
SMID, BEREND Barend J. Smituurwerkmaker (mr. -)koper huis en winkelinventaris vleesmarktSchritsen 631791263313v
, JAN Jan van Swichumuurwerkmaker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 221805267180v
JANS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Engbert Jans uurwerkstellerverkoper Vijver 51613229130v