Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
GROEN, JOHANNES Joannes Groenwaagdragerbewoner Sint Odolphisteeg 71681241136v
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs waagmeesterkoper door niaar huis daer Sodoma uitsteeckt, met loods en ledige plaatsGrote Kerkstraat 6Sodoma163223339r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds waagmeesterverkoper Weverstraat 9170024478v
JANS, PIETERwijlen Pieter Jansen waagmeesterverkoper Vijver 3168324163ra
JANS, PIETER Pyter Jansen waagmeesterkoper huisScheerstraat 5165623762v
JANS, PIETERhet huis bewoond door Pytter Jansen waagmeesternaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost166023822v
PIETERS, SJOERD Sioerd Pytters , volle susterling van de verkoperwaagmeesterkoper door niaar huisSchritsen 45166723987r
PIETERS, SJOERD Sioerd Pytters waagmeesterverkoper Zuiderhaven 19noord1657237130v
HETTES, WIEBE Wybe Hettes waagmeesterhuurder greidland buiten Harlingen16992447v
BRUINING, Bruiningwaagmeesternaastligger ten westen Voorstraat 481782260163v
BRUINING, Alb. Bruiningwaagmeesterverkoper Voorstraat 461784261148r
BRUINING, ALBERT Albert Bruiningwaagmeesterkoper huisVoorstraat 461765256140v
BRUINING, ALBERT Albert Bruiningwaagmeestergeniaarde koper Hondenstraat 3oost1769257115v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruyrdts Riewalwaagmeesterkoper drie woningen achter elkaar onder 1 dak, waarvan de laatste bestaaat uit 2 kamers; met het vrije gebruik van de steeg achter deze huizenWeverstraat NZ1695243125r
HOITES, REIN Rein Hoites waagmeester (oud -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r
BROUWER, REIN HOITESwijlen Rein Hoites Brouwerwaagmeester (oud -)erflater Kleine Bredeplaats 71765256105r
ANNES, DOUWE Douwe Annes wachtmeestergeniaarde koper Zoutsloot 45176125557v
JOBS, GERRIT Gerryt Jobs wachtmeesterverkoper Zuiderstraat1605228471r
JOBS, GERRIT Gerryt Jobs wachtmeesterverkoper (gecondemneerde) Kerkpoortstraat1606228500r
JOBS, GERRIT Gerryt Jops wachtmeesterkoper provisioneel huisSchritsen1606228525r
JOBS, GERRIT Geryt Jops wachtmeesterkoper huisZuiderstraat1599228136v
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeesterkoper hoekhuisFabrieksstraat WZ1614229199v
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeesterhuurder Voorstraat 35161623051r
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeesterverkoper Bildtpoort (gebied)1613229181v
JANS, LAMMERTde schuur van Lambert Jans wachtmeesternaastligger ten westen Achterstraat1612229115r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen wachtmeesterkoper ledige plaats of huisstede van ca. 124 x 24 voetenRozengracht 19161122915r
JANS, LAMMERTde plaats van Lambert Janssen wachtmeesternaastligger ten westen Noorderhaven161623018v
JANS, LAMMERT Lambert Janssen wachtmeesterverkoper Lammert Warndersteeg161723068r
JANS, LAMMERT Lammert Jans wachtmeesterkoper huis met ledige plaatsKlaverbladstraat 3161122911v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses wachtmeesterkoper Bildtstraat 211634233138v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijpwachtmeesterkoper huisGrote Bredeplaats 11178526245r
JANS, JAN Jan Jansen Scherenburchwachtmeesterverkoper q.q. Noorderhaven 54163623414v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijpwachtmeester (stads -)koper Vissersstraat 41779259166r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijpwachtmeester (stads -)koper Zoutsloot 29177725975r
HAAS, SIEMEN Symon de Haeswachtmeester (stads -)koper huis en koekenbakkerijGrote Bredeplaats 19174425134v
JELLES, ALLERT Allert Jelles , c.u.wachtmeester en assistentkoper woningGrote Kerkstraat 38achter1714245225r
HAAS, AGE Age de Haaswachtmeester en executeurverkoper Schritsen 601758254117r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wachtmeestersassistentkoper huis bestaande uit twee kamers en een weefwinkelSint Odolphisteeg 916782418v
JANS, HARMEN Harmen Jansen wachtmeestersassistentbewoner Sint Odolphisteeg 11167524024ra
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen wachtophaaldergeniaarde koper Hofstraat 21west1692242381v
, Cromhausenwachtrmeester (oud -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041732248120r
, de Groninger wagenaarnaastligger ten westen Havenplein1602228289r
AMBROSIUS, AMBROSIUS Ambrosius Ambrosy wagenaarkoper kamerWeverstraat 151618230140v
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems wagenaarverkoper van 1/6 Spinstraat 51705244294v
HARTS, DOUWEde crediteuren van wijlen Douue Heerts wagenaarverkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230162r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs wagenaarbewoner Zuiderstraat1621230261v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs wagenaarverkoper Zuiderstraat161122955r
JAKOBS, FREERKde ledige plaats van Freerck Jacobs wagenaarnaastligger ten zuidwesten Zuiderstraat1614229221r
GERBENS, HERE Here Gerbens wagenaarkoper huis in gebruik als pottenbakkerijHoogstraat 51174025097r
, JAN Jan wagenaarnaastligger ten oosten Droogstraat NZ163123317r
AGES, JAN Jan Aages , c.u.wagenaarkoper 2/3 huis voorheen schuurDroogstraat 20west166523932v
WILLEMS, JELKE Jelke Willems wagenaarkoper huisNoorderhaven 961697243327r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems wagenaarverkoper Noorderhaven 96171924648r
, JOOST Joest wagenaarnaastligger ten noorden Liemendijk1615229271v
ARJENS, JOOST Joost Ariaens wagenaarbewoner Droogstraat 571600228236r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaarkoper huisZuiderstraat 2517492528r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaarnaastligger ten westen Zuiderstraat 2517492528r
JAKOBS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lamberdt Jacobs wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1633233100v
JAKOBS, LAMMERT Lambert Jacobs wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1613229137r
, LAMMERT Lammert wagenaargebruiker buiten Harlingen161122929r
, LAMMERT Lammert wagenaarnaastligger Kerkpoortstraat NZ1605228450v
JAKOBS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Jacobs* wagenaarverpachter grond Kromme Elleboogsteeg NZ1644235128r
PIETERS, MINNERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Minnert Pieters wagenaarverkoper Noorderhaven NZ1600228202v
PIETERS, MINNERTde nagelaten weeskinderen van Minnert Pieters wagenaarverkoper Noorderhaven1600228218r
JANS, PIER Pier Jans wagenaarhuurder Ooievaarsteeg 61787262151r
, POPPEde weduwe van Poppo wagenaarnaastligger ten oosten Achterstraat NZ1682241199r
SIERKS, REIN Reyn Sierx , e.a.wagenaarbewoner Hoogstraat 531677240256r
PIETERS, SAKE Sake Pieters wagenaarkoper schuur en stalZuiderstraat 6achter1706244314r
, SIPKE Sipke wagenaarnaastligger ten zuiden Liemendijk WZ1622230315r
FOKKES, TJALLINGde crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaarverkoper Achterstraat 516552374v1
FOKKES, TJALLINGde crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaarverkoper Karremanstraat16552374v1
JANS, WIEGER Wiger Jans wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ164223522r
JANS, WIEGER Wiger Jansen wagenaarnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1650236119r
GERKES, WILLEM Willem Gerkes wagenaarkoper Zuiderstraat 6achter1706244314r
JANS, WIEGER Wyger Jans* wagenaarnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 191646235194r
JANS, WIEGER Wyger Jans wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1644235106r
JANS, WIEGERhet huis van wijlen Wyger Jansen wagenaarnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1657237102v
JANS, WIEGER Wyger Jansens wagenaarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1646235219r
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarige vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezelwagenaarverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezelwagenaarkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezelwagenaarverkoper Hoogstraat 171781260141r
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezelwagenaarverkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezelwagenaarverkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezelwagenaarverkoper Hoogstraat 251782260236r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacobus Sybrens Brouwerwagenaarverkoper van 1/6 Schritsen 671787262214r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes wagenaar en koemelkerverkoper Spinhuisstraat173925071v
KLASES, JAN Jan Claasen wagenaar en koemelkerkoper huisWilliam Boothstraat 371782260242v
BEIDSCHAT, JAN Jan Beidschatwagenaar en koemelkerverkoper Lammert Warndersteeg 131784261150r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar en koopmangeniaarde koper Zuiderstraat 12174925224v
FRANSES, JAN Jan Fransen wagenaar en stalmanverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
HARMENS, JAN Jan Harmens wagenernaastligger ten oosten Schritsen 5161122935r
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert wagenmakernaastligger ten westen Voorstraat 83achter1728247135v
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert wagenmakernaastligger ten noorden Voorstraat 83achter1728247135v
, ALBERT Albert wagenmakernaastligger ten zuiden Rommelhaven 81717245307r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks wagenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 79169124224va
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1721246106r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter169324367r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 81717245307r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 31698243374r
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmakernaastligger ten westen Zuiderstraat 6achter1703244198v
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmakernaastligger ten noorden Zuiderstraat 6achter1706244314r
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat162523163v
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1626231112r
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ162523165v
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1626231102r
JANS, ALLE Alle Jansen wagenmakerkoper kamerKerkpoortstraat161723077r
, KLAAS Claes Lambart wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 41640234101v
, KLAAS Claes Lambart wagenmakerverkoper Rommelhaven 41640234101v
HILLES, DOUWEwijlen Douwe Hilles wagenmakerverkoper Bildtstraat 1166923940ra
HILLES, DOUWEwijlen Douwe Hilles wagenmakerverkoper Bildtstraat 11669239205v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1176725717r
SJOERDS, HARMENhet huis gekocht door Harmen Sjoerdts wagenmakernaastligger ten westen Zuiderstraat 6achter168024128va
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmakerkoper huisRommelhaven 2west1723246161r
, HIDDEde weduwe van Hidde wagenmakernaastligger ten westen Schoolsteeg1705244309r
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks wagenmakernaastligger ten oosten Hoogstraat 51168124142va
SIERKS, JAKOB Jacob Zierks wagenmakerverkoper Rommelhaven 61669239203v
SIERKS, JAKOB Jacob Zierks wagenmakerkoper provisioneel Hoogstraat 40166623911ra
, JAN Jan wagenmakernaastligger ten noorden Rommelhaven 61669239203v
, JAN Jan wagenmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 91682241216r
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper kamerRommelhaven 8een_achter1682241212r
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter1682241212r
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper provisioneel en finaal 1/2 huis met een steeg ten westen in gedeeld eigendomRommelhaven 6een_achter166323821ra
PIETERS, JANals bewoner Jan Pieters wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter166623939v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper door niaar vier kamersRommelhaven 41682241186v
PIETERS, JAN Jan Pieters* wagenmakernaastligger ten noorden Rommelhaven 41682241186v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters wagenmakerverkoper van 1/6 Lanen 77166323816ra
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper 1/2 huisRommelhaven 61663238182r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters wagenmakerverkoper van 1/6 Comediesteeg 6166323816ra
, JOCHEMde erfgenamen van wijlen Jochem wagenmakernaastligger ten noorden Rommelhaven ZZ1602228331r
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)163723442r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pyters wagenmakerkoper huisRozengracht 201634233139r
DOUWES, JOHANNES Johannes Douues wagenmakernaastligger ten noorden Rozengracht 301629232107r
DOUWES, JOHANNES Johannes Douues wagenmakernaastligger ten westen* Rozengracht 221629232110v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes* wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8178326169v
JANS, PIETER Pieter Jansen wagenmakerkoper huisVijverstraat NZ166023819v
JOCHEMS, PIETERde kinderen en erfgenamen van wijlen Pyter Jochums wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 181652236187v
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmakernaastligger ten oosten Lombardstraat1662238136r
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmakerverkoper Lombardstraat1662238136r
, PIETER Pytter wagenmakerkoper huis met een hofRozengracht 7west166023829v
JANS, SIEBREN Sibren Jans wagenmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41703244212r
JANS, SIEBREN Sibren Jans wagenmakernaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ170024438v
JANS, SIEBREN Sibren Jansen wagenmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4170824563v
JANS, SIEBREN Sibren Jansen wagenmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4170724520r
JANS, SIEBREN Sibren Janzen wagenmakernaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ170024486v
FEDDES, SIERKde weduwe van Sierck Feddes* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter166123889v
FEDDES, SIERKde weduwe van Sierck Feddes wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter16602385va
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 81659237204v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmakernaastligger ten noorden* Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
FEDDES, SIERKde plaats van de weduwe van Sierck Feddes* wagenmakernaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5achter16592382ra
FEDDES, SIERK Sierck Feddes* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4164823618v
FEDDES, SIERKde plaats van de weduwe van Sierk Feddes* wagenmakernaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5achter166023819r
PIETERS, SJOERD Sioerd Pytters wagenmakerkoper door niaar huisZuiderhaven 19noord1657237118v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmakerkoper huisSint Jacobstraat 21682241226v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmakernaastligger ten zuiden Noorderhaven 1141701244107v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmakernaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ1704244262v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 112achter170824544v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmakerverkoper Werfpad 71712245170v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmakernaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ170724523v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezelwagenmakerverkoper Hofstraat 221782260219v
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pytters de Graefwagenmakerkoper huisZuiderstraat 271727246299r
MELLEMA, HENDRIK ALBERTSwijlen Hendrik Alberts Mellemawagenmakererflater Rommelhaven 21748251227v
VRIES, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems de Vrieswagenmakerkoper huis en wagenmakerijHoogstraat 40181026946r
, ALBERT Albert wagenmaker (mr. -)bewoner achterliggende kamerRommelhaven 81691242347v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks wagenmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat WZ1690242322v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1724246193v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix wagenmaker (mr. -)verkoper q.q. Lombardstraat 41702244354r
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 81691242347v
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 81691242347v
PIETERS, AUGUSTINUS Augustijn Pieters wagenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderstraat 29172824773r
BOUWES, DIRKwijlen Dirk Bouwes wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 40181026946r
BOUWES, DIRKwijlen Dirk Bouwes wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 40181026946r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker (mr. -)koper door niaar huisSint Jacobstraat 21754253130r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker (mr. -)koper huis en groot pakhuis als wagenmakerij ernaastRommelhaven 21748251227v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker (mr. -)verkoper Vissersstraat 61753253117r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 21759254182r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker (mr. -)koper Vissersstraat 4175325394r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker (mr. -)huurder Zuiderstraat 6voor1751252131v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker (mr. -)verkoper Vissersstraat 41754253148v
HETTES, GERRIT Gerrit Hettes wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 401787262153r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts wagenmaker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 6voor1738249231r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts wagenmaker (mr. -)koper huis en wagenmakerijZuiderstraat 6voor1736249137r
HETTES, GERRIT Gerryt Hettes wagenmaker (mr. -)koper huis en wagenmakerijHoogstraat 401779259205r
JOHANNES, HANSwijlen Hans Johannes wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 39178326140v
SJOERDS, HARMEN Harmen Sjoerdts wagenmaker (mr. -)koper huisZuiderstraat 6voor168024193r
ALBERTS, HENDRIK Hendrick Alberts [staat: Alerts] wagenmaker (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 2oost172724744v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 51732248116v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1voor1734248345r
JETSES, JAKOBwijlen Jacob Jetses wagenmaker (mr. -)erflater Scheerstraat 101778259142v
JETSES, JAKOB Jacob Jetses wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 311775258232r
JETSES, JAKOB Jacob Jetses wagenmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 101776258242v
JETSES, JAKOB Jacob Jetzes wagenmaker (mr. -)koper huis en plaatsHoogstraat 311774258175r
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks wagenmaker (mr. -)koper huis, plaats en schuurHoogstraat 531677240256r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks wagenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Liemendijk 381688242254r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk 381688242254r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierx , n.u.wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lombardstraat 61698243387r
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts wagenmaker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 6voor1736249137r
BENEDICTUS, JOHANNES Johannes Benedictus wagenmaker (mr. -)geniaarde koper Hoogstraat 321712245185v
BENEDICTUS, JOHANNES Johannes Benedictus wagenmaker (mr. -)koper huis met een stal erachter en waar De Vrachtwagen uithangtHoogstraat 39de Vrachtwagen1698243388r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 61782260274r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)koper huis en wagenmakerijRommelhaven 21767256240r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 30177225851v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 401771257205r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)huurder Ooievaarsteeg 6178326125v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 61782260178v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 401787262153r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 381784261228r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 401779259205r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 3017832619v
JANS, PIER Pier Jans wagenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 1417762593v
JANS, PIER Pier Jans , c.u.wagenmaker (mr. -)huurder Hoogstraat 141787262183r
JANS, PIERde geabandonneerde boedel van wijlen Pier Jans wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 141787262183r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters wagenmaker (mr. -)koper huis waar de Vergulde Wijzer uithangt, en ledige plaats daarachterScheerstraat 8oostde Vergulde Wijzer1650236138v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker (mr. -)koper schuurMoriaanstraat 121690242317v
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pieters de Graafwagenmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 81730247345r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustynus Pieters de Graefwagenmaker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 271728247120r
, AUGUSTINUS Augustinus de Graffwagenmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 121736249146v
MELLEMA, ALBERT Albert Mellemawagenmaker (mr. -)huurder houtstek (p.j.)Hoogstraat 101697243275r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema, c.s.wagenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Voorstraat 831724246210r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendrix Mellemawagenmaker (mr. -)koper houtstekRommelhaven 51697243297r
BOUWES, JAN Jan Bouwes wagenmaker (oud -)verkoper Bildtstraat 18178526218r
FREERKS, FREERKwijlen Freerk Freerks waker (gezworen -)verkoper Weverstraat ZZ166423826va
, HENDRIK Hendrik H. wannemakerhuurder Weverstraat1787262203v
, JAN Jan , c.u.wannemakerhuurder 1e woning Karremanstraat 13177825994r
, SIETSKE Sytske wasvrouwhuurder kamer 2 achter dit huis Voorstraat 28170024468v
, IETJE Yd wasvrouwnaastligger ten westen Schritsen15972288r
, IETJE Ytje wasvrouwnaastligger ten noorden Rommelhaven 121728247116r
FRANSES, FEIKEwijlen Feyke Fransen waterhalerverkoper Zoutsloot 911729247262r
HAIES, FRANS Frans Haeyes* waterhalernaastligger ten westen Wortelstraat 5tuin1706244322r
HAIES, FRANSde weduwe van Frans Haeyes* waterhalernaastligger ten westen Wortelstraat 5tuin1713245200r
HAIES, FRANSde weduwe van Frans Haeyes* waterhalernaastligger ten westen Wortelstraat 5tuin1723246170r
HAIES, FRANS Frans Hajes waterhalerkoper door niaar ratione sanguinis Wortelstraat 11702244141r
AGES, JEEN Jaan Aeges waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 52168424239v
AGES, JEEN Jaan Aeges , c.u.waterhalerverkoper Nieuwstraat 501687242206v
AGES, JEEN Jaan Ages waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 521683241273r
AGES, JEEN Jaan Ages waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 52168424230v
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhalerkoper huisNieuwstraat 361687242206r
AGES, JEEN Jaen Aeges* waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter1698243332v
AGES, JEEN Jaen Ages waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 52168524276r
DIRKS, JOHANNES Joannes Dirks waterhalerkoper huis en tuin erachterWeverstraat 101723246171r
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks waterhalerverkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 51730247328v
KARSTES, LAMMERT Lambert Carsten waterhalerverkoper Both Apothekerstraat 111703244203r
MARTENS, MARTENwijlen Marten Martens* waterhalerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
MARTENS, MARTEN Marten Martens waterhalerkoper huisNieuwstraat 91688242253r
PIETERS, MINNE Minne Pieters waterhalerverkoper Kruisstraat 5oost1773258105v
PIETERS, MINNE Minne Pyters waterhalerkoper vervallen woningKruisstraat 5west175325364r
PIETERS, MINNE Minne Pyters waterhalerkoper huisKruisstraat 5oost1751252165r
, PIERde crediteuren van Pier waterhalerverkoper Weverstraat162923295v
HARMENS, Tiebbes Harmens waterhalerhuurder achterkamer (p.j.)Hoogstraat 131734248326r
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschildwaterhalerhuurder (p.j.)Franekereind 181755253197v
, ANTJE Anna weefsternaastligger ten oosten Karremanstraat 41630232155r
MARTENS, ANTJE Anna Martens weefsternaastligger ten oosten Achterstraat NZ1644235108r
MARTENS, ANTJE Anna Martens weefsternaastligger ten oosten Liemendijk1644235160v
, ANTJE Anne weefsternaastligger ten oosten Liemendijk ZZ162923291r
SIEBES, PIETERde weduwe van Pieter Sybes weeshuisvaderverkoper Weeshuisstraat 111663238186v
SIEBES, PIETERwijlen Pieter Sybes weesvaderkoper Kleine Bredeplaats 101664238211r
HEINS, JAN Jan Heinsweesvader van gereformeerd weeshuiskoper huis en bleekveldGrote Kerkstraat 31west176425640v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u.werkbaaskoper huis, loods en plaatsjeKleine Bredeplaats 12165623755r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems werkbaas aan de Trekwegkoper kamerZoutsloot 9017272476v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems werkbaas aan de Trekwegverkoper Zoutsloot WZ1729247290v
, AREND Aarnt wevernaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1688242240v
, AREND Aernt wevernaastligger ten zuiden Weverstraat NZ166023835r
JEENS, AGE Age Jaans wevernaastligger ten noorden Nieuwstraat 401715245240v
HARKES, ALLERT Allert Harkes weverbruidegom 1605228484r
PIETERS, ARJEN Ariaen Pieters wevernaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 37159822885v
PIETERS, ARJEN Ariaen Pieters wevernaastligger ten zuidoosten Kruisstraat 10oost159822885v
, AUKE Aucke wevernaastligger ten westen Zoutsloot 11634233128v
WILLEMS, BEREND Barent Willems wevernaastligger ten noorden Romastraat 11706244334r
, BEREND Beernt weverhuurder 3e bovenkamer (p.w.)Rommelhaven 121781260125r
JANS, BEREND Beernt Jansen weverkoper kamer en plaats daarachterGardenierstraat1662238143v
, KLAAS Claes wevernaastligger ten oosten Karremanstraat OZ164823611r
HIELKES, KLAAS Claes Hylckes , c.u.weverkoper huis en ledige plaatsKerkpoortstraat 291712245171v
JANS, KLAAS Claes Jansen wevernaastligger ten noorden Schritsen 15171824630v
GERRITS, KRIJN Crijn Gerryts wevergeniaarde koper Hoogstraat 361606228498r
, CHRISTIAANde weduwe van Cristiaan wevernaastligger ten oosten Achterstraat1651236146v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis* wevernaastligger ten westen Achterstraat 51686242113v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis* wevernaastligger ten westen Achterstraat 51673240116v
, DIRK Dierck wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat159722838r
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1601228263v
, DIRK Dirck wevernaastligger ten westen Gardenierstraat159722844r
, DIRK Dirck wevernaastligger ten oosten Karremanstraat161222977r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wevernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1650236114v
DIRKS, DIRK Dirk Dirx wevernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1663238162v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs wevernaastligger ten westen Rapenburg ZZ167124060r
JAKOBS, DIRK Dyrck Jacobs wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1605228452v
JANS, DIRK Dyrck Jansen wevereerdere eigenaar Gardenierstraat1605228453r
HEINS, EELKE Eelke Heins weverhuurder Romastraat NZ169224320v
MEINERTS, EGBERT Eibert Meynerts weververkoper Voorstraat NZ1603228349v
, FRANSde kamers van de erfgenamen van wijlen Frans wevernaastligger ten noorden Rozengracht NZ1669239182v
, FRANSde erfgenamen van wijlen Frans wevernaastligger ten oosten Hofstraat 12a1669239183r
, FRANSde erfgenamen van wijlen Frans wevernaastligger ten oosten Hofstraat 12a1676240247v
MATTEUS, FRANS Frans Mathijssen* wevernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9173224892r
, FREERK Freeck wevernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1645235188r
, FREERK Freerck wevernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 231601228254v
, FREERK Freerck wevernaastligger ten westen Hofstraat159722823v
, FREERK Freerck wevernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1644235138r
, GERRIT Gerrit wevernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 571722246128r
JOHANNES, GERRIT Gerrit Johannis wevernaastligger ten westen Liemendijk ZZ171824615r
, GERRIT Gerryt wevernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57172724758v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens* wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181752252236r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens* wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181751252107r
LOUWS, GEERTde erfgenamen van wijlen Geurt Lous wevernaastligger ten oosten Droogstraat1614229205v
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts* wevernaastligger ten oosten Rapenburg164823646r
, HARMENde weduwe van wijlen Harmen wevernaastligger ten zuiden Alemanssteeg ZZ1631232184v
, HARMEN Harmen wevernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1741250174r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wevernaastligger ten westen Zoutsloot 541644235156r
KLASES, HARTMAN Hartman Clases* wevernaastligger ten westen Hofstraat 47west1691242353v
MARTENS, HAITSE Haytse Martens wevernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
, HENDRIK Hendrick wevernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg161222994r
, HENDRIK Hendrick wevernaastligger ten westen Liemendijk1614229202r
, HENDRIK Hendrick wevernaastligger ten westen Gardenierstraat159722838r
, HENDRIK Hendrick wevernaastligger ten westen Zoutsloot 54166623963v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Berns weververkoper (gesuccumbeerde) Liemendijk161723089r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans wevernaastligger ten oosten Spinhuisstraat1601228242v
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen wevernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ161623025r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts wevernaastligger ten westen Schritsen 15achter1640234115r
, HENDRIKde kamer van Hendrik wevernaastligger ten oosten Achterstraat1646235213v
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes wevernaastligger ten oosten Weverstraat 9170024478v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen weverhuurder onderhuis Scheerstraat 121741250165r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen wevernaastligger ten westen Hofstraat ZZ1724246196r
IEPES, IEPEledige plaats en huis van Ippe Ippes wevernaastligger ten westen Achterstraat NZ1602228334r
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts wevernaastligger ten westen Droogstraat1613229151r
, JAN Jan wevernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ164923695v
, JAN Jan wevernaastligger ten westen Hofstraat1614229215r
, JAN Jan , c.u.weverhuurder Zuidersteeg 1117562548v
, JAN Jan wevernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ166623960r
ARENDS, JANde woning gekocht door Jan Arents wevernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1726246296r
KLASES, JAN Jan Clasen* wevernaastligger ten oosten Bildtstraat 211742250216v
GERRITS, JAN Jan Gerreyts wevernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 671729247243v
HARMENS, JAN Jan Harmens* wevernaastligger ten westen Lanen 261753253115v
HENDRIKS, JANde nagelaten boedel en goederen van wijlen Jan Hendricks weververkoper Weverstraat 13161723065v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx wevernaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163323394r
HESSELS, JAN Jan Hessels weververpachter grond Sint Odolphisteeg OZ161122929v
HESSELS, JAN Jan Hessels , c.u.wevernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ161122929v
JANS, JAN Jan Jansen weverkoper woningMoriaanstraat NZ1710245110r
JANS, JANwijlen Jan Jansen weververkoper Bargebuurtspoortje 2zuid1668239162v
JURJENS, JANvrijgezel Jan Jurjens weverkoper huisHeiligeweg 2417072458v
JURJENS, JAN Jan Jurjens wevernaastligger ten noorden Heiligeweg 22170724533r
JURJENS, JAN Jan Jurjens wevernaastligger ten noorden Heiligeweg 221723246159v
JURJENS, JAN Jan Jurjens wevernaastligger ten noorden Tiepelsteeg174025087r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts weverhuurder Nieuwstraat 91691242371r
TEUNIS, JAN Jan Toenis wevernaastligger ten noorden onbekend164223525r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters wevernaastligger ten oosten Rozengracht 1416482369v
PIETERS, JELLE Jelle Piters wevernaastligger ten oosten Rozengracht 141645235178v
, JOHANNES Johannes weverhuurder 1e benedenkamer (p.w.)Rommelhaven 121781260125r
, JURJEN Jurjen wevernaastligger ten westen Molenpad 9tuin1784261154v
, JURJEN Jurjen wevernaastligger ten westen Molenpad 9tuin178126042v
, LOURENS Lourens wevernaastligger ten zuiden Gardenierstraat 41650236143r
, LOURENS Lourens wevernaastligger ten zuiden Rozengracht1651236162v
, LOURENS Lourens wevernaastligger ten zuiden Gardenierstraat 41650236102v
HANSES, LOUW Louw Hansen wevernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191715245244r
ALBERTS, MINK Mincke Alberts weververkoper q.q. onbekend1624230391r
ALBERTS, MINK Mincke Alberts weververkoper q.q. onbekend1624230391r
PIETERS, MINNERT Minnert Pieters wevergeniaarde koper Nieuwstraat 38159722830r
, N. N. wevernaastligger ten noordwesten Vianen 21705244310r
, N. N. wevernaastligger ten zuiden Zoutsloot 301746251115r
, NANNE Nanne wevernaastligger ten zuiden Klaverbladstraat 51621230268r
CHRISTOFFELS, OENE Oene Christoffels weverkoper huisAlemanssteeg1606228528v
EEUWES, OENE Oene Eeuwes* wevernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 551650236129v
, PIETER Pieter wevernaastligger ten westen Achterstraat ZZ162723215r
, PIETERhet huis van Pieter wevernaastligger ten westen Achterstraat NZ162823265r
, PIETERhet huis van Pieter wevernaastligger ten noorden Achterstraat NZ162823265r
, REINER Reyner wevernaastligger ten oosten Hondenstraat161222989r
, RIENK Rienck wevernaastligger ten noorden Gardenierstraat15972287v
, SALOMON Salomon wevernaastligger ten westen Hofstraat 47west1688242257v
WILLEMS, SCHELTEhet huis achter de kerk Schelte Willems wevergrondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat16612388va1
WILLEMS, SCHELTEgrondpacht uit het huis van Schelte Willems wevereigenaar perceel ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat NZ166123882r
, SIPKE Sipke wevernaastligger ten zuiden Comediesteeg 61807267345r
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 33161623024r
, TEEDEde weduwe van Tade wevernaastligger ten noorden Molenpad 9a1717245288v
, TIEDEde tuin van de weduwe van Tidde wevernaastligger ten noorden Molenpad 9a1730247310v
JAKOBS, TIEDE Tiede Jacobs wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ170824547v
SJOERDS, TJEPKE Tiepke Sioerdts* wevernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 11163823465r
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes wevernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1605228443v
, TJALLING Tjallingh weverhuurder Sint Odolphisteeg 101694243117r
HENDRIKS, TEUNIS Tonys Hendricx wevernaastligger ten westen Liemendijk161723089r
BERENDS, WILLEM Willem Beernts wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat 41650236143r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes* wevernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter1798265111r
JAKOBS, ISAAK Ysack Jacobs weverhuurder Romastraat 81688242226r
HOMAN, HENDRIK Hendrik Homansweverkoper woningKerkpoortstraat NZ170824547v
PIERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Piers* wever (bedsteek-)naastligger ten oosten Romastraat 116312337v
TEEKES, TEEKE Take Takes wever (bombazijn-)koper kamerBrouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
GERRITS, WILLEMgrondpacht uit de kamer van Willem Gerrits wever (bombazijn-)eigenaar perceel Brouwersstraat 21achter169324361v
DOOITSES, ARENDwijlen Aane Dooytzes wever (bont-)erflater Liemendijk ZZ178326152r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert wever (bont-)koper huisRomastraat 51728247116v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 11763255207v
ALLERTS, ARJEN Adriaan Allerds wever (bont-)verkoper Achterstraat1726246263r
DIRKS, Aebert Dirks wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 391771257195v
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (bont-)verkoper Anjelierstraat 7175325372v
, ALBERT Albert wever (bont-)naastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost1754253150r
, ALBERT Albert wever (bont-)naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ1765256120r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks wever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg WZ1746251111v
DIRKS, ALBERT Albert Durks wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 391775258197r
DIRKS, ALBERT Albert Durks wever (bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 121770257172r
WIEBES, ALEF Alef Wybes wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter174925237r
DOOITSES, AREND Ane Dooitzes wever (bont-)verkoper Zuiderstraat177625920v
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruins wever (bont-)geniaarde koper Romastraat 5178626276r
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruyns wever (bont-)koper huisGrote Kerkstraat 411787262157r
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins wever (bont-)koper van 1/2 Rapenburg 61807267296r
, AREND Arend wever (bont-)naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
HENDRIKS, AREND Arent Hendriks wever (bont-)verkoper Hofstraat 45176525696r
HENDRIKS, AREND Arent Hendriks wever (bont-)verkoper Hofstraat 47west176425663v
TIJSES, AREND Arent Tijssen wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 49176125546r
TIJSES, AREND Arent Tijssen wever (bont-)huurder (p.j.)onbekend1762255125v
JANS, AUKE Auke Jans , c.u.wever (bont-)huurder Grote Kerkstraat 211787262220v
BERENDS, BEREND Baarnt Barents , c.u.wever (bont-)koper twee grote kamersKerkpad 117182463v
BERENDS, BEREND Barend Barends wever (bont-)koper kamerHeiligeweg 26achter1721246115r
, BEREND Barent Baerentsen wever (bont-)koper huisHeiligeweg 26172124693v
, BEREND Barent Baerentsen* wever (bont-)naastligger ten westen Heiligeweg 281724246190v
BERENDS, BEREND Barent Barents wever (bont-)koper huisZoutsloot 801724246195r
JANS, BARTELDwijlen Bartel Jansen wever (bont-)erflater onbekend1775258203v
JANS, BARTELD Bartel Jansen wever (bont-)koper huisKarremanstraat 201751252136v
JANS, BARTELD Bartel Jansen wever (bont-)koper woningLiemendijk17602552v
JANS, BARTELDwijlen Bartel Jansen wever (bont-)erflater Karremanstraat 201775258198v
JANS, BEREND Beerent Jansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelGardenierstraat NZ17672577r
ALBERTS, BEREND Beern Alberts wever (bont-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51730247328v
JANS, BEREND Beern Jansen wever (bont-)koper twee kamersGardenierstraat 111702244190r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)koper woning en weefwinkelWerfpad176125578v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)verkoper Werfpad1763255222v
HARMENS, BEREND Beernd Harmens wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 671775258206r
JANS, BERENDwijlen Beernd Jans wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 23177225836v
BERENDS, Beerns Beerns , c.u.wever (bont-)geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts wever (bont-)koper huisHoogstraat 49172724748v
OLFERTS, BERENDwijlen Beernt Alpherts wever (bont-)erflater Hoogstraat 4917462516va
HARMENS, BEREND Beernt Harmens wever (bont-)koper door niaar huisLiemendijk OZ176825778v
HARMENS, BEREND Beernt Harmens wever (bont-)koper huisVianen WZ1746251140v
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendricks wever (bont-)koper door niaar kamerGrote Kerkstraat 34171924637r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks wever (bont-)verkoper q.q. Hofstraat 35175325376v
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks wever (bont-)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341742250249r
JANS, BEREND Beernt Jansen wever (bont-)verkoper Hoogstraat 43174325117r
JANS, BERENDwijlen Beernt Jansen wever (bont-)verkoper Gardenierstraat 111712245184v
, BEREND Berent Baerentsen* wever (bont-)naastligger ten westen Heiligeweg 281724246202r
GERRITS, BEREND Berent Gerrits , c.u.wever (bont-)koper huisGardenierstraat171824620ar
GERRITS, BEREND Berent Gerrits wever (bont-)koper twee kamers en loodsTiepelsteeg1721246115v
HENDRIKS, BEREND Berent Hendriks wever (bont-)koper huis en weefwinkelonbekend1737249202r
JANS, BEREND Berent Jansen , c.u.wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 291711245163v
JANS, BEREND Berent Jansen , c.u.wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 291712245170r
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans wever (bont-)koper huisVijverstraat 19175325342v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans wever (bont-)naastligger ten westen Vijverstraat 19175325342v
KASPERS, KASPERwijlen Casper Caspers wever (bont-)erflater Hofstraat 291752252209r
KASPERS, KASPER Casper Caspers wever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg 51729247244r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (bont-)verkoper van 1/10 Hofstraat 291752252209r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (bont-)verkoper van 2/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
HENDRIKS, KASPERmeerderjarige vrijgezel Casper Hendriks wever (bont-)verkoper van 1/4 Hofstraat 291745251109r
KLASES, KLAASde hypothecaire crediteuren van Claas Claassen wever (bont-)verkoper Havenplein 101734248303r
FRANSES, KLAAS Claas Fransen wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
HARMENS, KLAAS Claas Harmens , vrijgezelwever (bont-)koper twee dwarskamers waarvan 1 als weefwinkelZoutsloot 82173224876r
HARMENS, KLAASvrijgezel Claas Harmens wever (bont-)koper hofZoutsloot 82oost173224876r
JANS, KLAAS Claas Jansen wever (bont-)huurder Heerensteeg 617352493va
FRANSES, KLAAS Claes Fransen wever (bont-)koper woningKerkpoortstraat 9een_achter176025538r
JANS, KLAAS Claes Jansen wever (bont-)huurder Heerensteeg 6173524981v
LINSES, KOENRAAD Coenraad Lenses wever (bont-)verkoper William Boothstraat 31737249185v
HENDRIKS, KOERT Coert Hendriks wever (bont-)koper huisRomastraat 5175725473r
HENDRIKS, KOERT Coert Hendriks wever (bont-)verkoper Romastraat 5176325613r
FEDDES, KORNELIS Cornelis Feddes wever (bont-)naastligger ten oosten Romastraat 5175725473r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs wever (bont-)verkoper Zeilmakersstraat 51763255231v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans wever (bont-)verkoper Hofstraat ZZ1770257177r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans wever (bont-)verkoper q.q. Lanen 481773258125v
WIEGERS, KORNELISwijlen Cornelis Wiegers wever (bont-)erflater Noorderhaven 101778259143v
KLASES, DIRKwijlen Dirk Clasen , c.u.wever (bont-)erflater Kerkpoortstraat 2717602556v
TIETES, DIRK Dirk Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r
, DIRK Dirk Wijnekes wever (bont-)verkoper Werfpad ZZ178126029r
, DIRK Dirk Wijnkes wever (bont-)koper huisWerfpad ZZ1765256116r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus wever (bont-)verkoper Rommelhaven 20achter1763255221v
TIETES, EESGE Esge Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r
JANS, EVERT Evert Janzen wever (bont-)naastligger ten oosten William Boothstraat 31728247104r
JANS, EVERT Ewert Jans wever (bont-)koper woning met twee kamersOosterkeetstraat 61701244109v
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendriks wever (bont-)koper woningZeilmakersstraat 31731247385v
JANS, FOKKE Focke Jans wever (bont-)koper huis en erfGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1766256213r
, FOKKE Fokke wever (bont-)huurder huis en weefwinkel Zuiderstraat ZZ173424915r
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (bont-)verwandelaar Hoogstraat 41755253249r
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (bont-)aanhandelaar Lanen 401755253249r
ALBERTS, FRANS Frans Alberts , c.u.wever (bont-)huurder 1 (p.j.)Kerkpoortstraat 14179226465v
BERENDS, FRANS Frans Beernds wever (bont-)verkoper Zoutsloot 981759254242v
BERENDS, FRANS Frans Beernts wever (bont-)koper huis waarin 2 kamers, en plaatsjeZoutsloot 981726246285v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 41176825775v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 4117632565r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis wever (bont-)verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 91763255241v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis wever (bont-)verkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u.wever (bont-)koper huis en tuinTiepelsteeg172124693r
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u.wever (bont-)bewoner Tiepelsteeg172124693r
JANS, FRANS Frans Jans wever (bont-)koper huisRapenburg NZ175625426v
JANS, FRANS Frans Jans wever (bont-)koper huisHofstraat 41178326117r
JANS, FRANS Frans Jans wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 7achter1776258254v
JANS, FRANS Frans Jans wever (bont-)koper huisRapenburg 81789263134r
JANS, FRANS Frans Jansen wever (bont-)koper huisRapenburg NZ1749251253v
JANS, FRANS Frans Janzen wever (bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat1784261205r
JOHANNES, FRANS Frans Johannis wever (bont-)verkoper van 1/6 Hoogstraat 19174025080v
JOHANNES, FRANS Frans Johannis wever (bont-)verkoper van 1/6 Droogstraat 22174025087v
MATTEUS, FRANS Frans Mathijssen wever (bont-)koper kamerKerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen wever (bont-)koper huis en plaatskeWerfpad ZZ1734248328r
MATTEUS, FRANS Frans Mattijssen wever (bont-)verkoper Werfpad176125578v
JANS, FREERK Freerk Janzen wever (bont-)koper huisHoogstraat 281769257113v
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts , c.u.wever (bont-)koper huis met een hof daarachterRapenburg 41712245174r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits wever (bont-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 40173124859r
GERRITS, GERRITvrijgezel Gerrit Gerrits , vrijgezelwever (bont-)koper huisHoogstraat 43174325117r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits wever (bont-)naastligger ten oosten Rapenburg 81740250126v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits wever (bont-)verkoper Kruisstraat 10oost1728247102v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits wever (bont-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 38twee_achter1731247388r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 671775258206r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendricks wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1717245295r
HENDRIKS, GERRITwijlen Gerrit Hendriks wever (bont-)verkoper Nutstraat 21747251192v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks wever (bont-)koper huisBoth Apothekerstraat WZ173124824v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks wever (bont-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1741250206v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks wever (bont-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1742250223r
JANS, GERRITwijlen Gerrit Jans wever (bont-)verkoper Rapenburg 41800265274v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 1175025264v
TEUNIS, GERRITwijlen Gerrit Teunis wever (bont-)erflater Kerkpoortstraat 101743250302v
TEUNIS, GERRIT Gerrit Teunis wever (bont-)koper twee kamers onder een dakKerkpoortstraat ZZ173124813v
, GERRIT Gerryt wever (bont-)naastligger ten noorden Achterstraat NZ1733248211r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks wever (bont-)verkoper van 1/2 Scheerstraat 51763255233v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (bont-)koper huisZuiderhaven 38achter1728247216v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (bont-)koper huisKruisstraat 10oostde Witte Gevel172824770r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (bont-)verkoper Karremanstraat 191729247223r
GERRITS, GERRITde nagelaten kinderen van wijlen Gerryt Gerryts wever (bont-)verkoper Rapenburg 10west1759254189v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks , c.u.wever (bont-)huurder (p.j.)Romastraat ZZ1794264172v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendrix wever (bont-)koper tuin en zomerhuisNutstraat WZ173124834r
HENDRIKS, GERRITde koper Gerryt Hendrix wever (bont-)naastligger ten noorden Nutstraat WZ173124834r
JANS, GERRIT Gerryt Jans wever (bont-)koper huisGardenierstraat NZ1763255178v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (bont-)koper woningAnjelierstraat 101740250117r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (bont-)verkoper van 1/2 Gardenierstraat NZ17672577r
JANS, GERRITwijlen Gerryt Jansen wever (bont-)erflater Gardenierstraat NZ17672577r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 181736249123v
DOUWES, GOSSE Gosse Douwes wever (bont-)bewoner Hoogstraat 30178126032v
DOUWES, GOSSEbewoner Gosse Douwes wever (bont-)verkoper Hoogstraat 30178126032v
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (bont-)koper huisRomastraat 111778259148v
ARENDS, HARMEN Harmen Arents wever (bont-)huurder Zuiderhaven 52west173124811v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts wever (bont-)koper tuin met zomerhuisKerkpad 32achter175025263v
KLASES, HARMEN Harmen Claases wever (bont-)verkoper Romastraat ZZ178126034v
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks wever (bont-)koper woning weefwinkel en plaatsBoth Apothekerstraat 15noord1746251130v
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331775258219r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u.wever (bont-)koper kamer en weverij onder één dakFabrieksstraat WZ1715245247v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts wever (bont-)verkoper Romastraat 291767256258v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts wever (bont-)koper huis en gangWeverstraat 3176825773r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts wever (bont-)koper huisRomastraat 1175225321r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)koper huisZuiderhaven1734248349r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)verkoper Werfpad ZZ17392507r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)geniaarde koper Zoutsloot 45173124851r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsZoutsloot 821737249204v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 321788262265r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper huisonbekend1737249214r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 51782260232r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper Kerkpoortstraat 23177225836v
, HARMEN Harmen Israëls wever (bont-)koper woningHofstraat 411715245255v
JANS, HARMEN Harmen Jans wever (bont-)naastligger ten oosten Lanen 22178526234r
JANS, HARMEN Harmen Jans wever (bont-)naastligger ten oosten Lanen 2217762597ar
JANS, HARMEN Harmen Jansen wever (bont-)koper Lanen 201753253110r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wever (bont-)koper huisNieuwstraat WZ17392508r
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes wever (bont-)koper huisAnjelierstraat 7176825749v
WARNERS, HARMENde crediteuren van de verlaten boedel van Harmen Warnders wever (bont-)verkoper van 1/2 Zoutsloot 181752252232v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits wever (bont-)koper Wortelstraat 61774258141v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts , c.u.wever (bont-)koper huis en een potkast ter zijdenHoogstraat 431717245284v
MARCUS, HENDRIK Hendrick Marcus , c.u.wever (bont-)koper huis of kamer met een zomerkeuken op het plaatsjeOosterkeetstraat 11170924582v
, HENDRIK Hendrik wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 21730247357v
, HENDRIK Hendrik wever (bont-)naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1762255137v
, HENDRIK Hendrik wever (bont-)huurder Kromme Elleboogsteeg1762255119r
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arents wever (bont-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 38achter1728247216v
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arents wever (bont-)koper huisSchoolstraat 1172724742r
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arents wever (bont-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 381743250287v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerent wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161733248192r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds wever (bont-)verkoper onbekend1762255125v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 271763255188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (bont-)koper huisNieuwstraat 331728247107v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)koper huisNieuwstraat 19173124839v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 191801265294r
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers wever (bont-)koper dwarshuisKerkpad WZ1717245289v
CHRISTIAANS, HENDRIK Hendrik Cristiaans wever (bont-)huurder Achterstraat1785261282r
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts wever (bont-)naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 101733248180v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts wever (bont-)verkoper Droogstraat 211729247288v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (bont-)koper huis en plaatsBoth Apothekerstraat 15noord1774258155v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (bont-)koper hof met 2 zomerhuizenonbekend173925078v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (bont-)verkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (bont-)koper woningKruisstraat 5west1731247375r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts wever (bont-)koper woningLanen 69175325370v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 671775258206r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens wever (bont-)koper door niaar huisRapenburg 10west1778259147v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens wever (bont-)verkoper Rapenburg 61807267296r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks wever (bont-)koper huisKarremanstraat 11736249126v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 131736249132r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans wever (bont-)verkoper Moriaanstraat1784261249r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen wever (bont-)verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 19172724717r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen wever (bont-)verkoper Hofstraat 47oost1746251141v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen wever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg 101746251117v
JANS, HENDRIKde verkoper Hendrik Jansen wever (bont-)naastligger ten oosten Hofstraat 47west174525190r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen , meerderjarige jongemanwever (bont-)verkoper Hofstraat 47west174525190r
JANS, HENDRIK Hendrik Janzen wever (bont-)koper woning en weefwinkelHofstraat 30175325388v
JOHANNES, HENDRIK Hendrik Johannes wever (bont-)koper woning en tuintjeLammert Warndersteeg WZ1749251269r
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas , c.u.wever (bont-)huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 391726246253v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients wever (bont-)naastligger ten oosten Rapenburg 81740250126v
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems wever (bont-)verkoper Lanen 241771257201r
GERRITS, HENDRIK Henricus Gerryts wever (bont-)verkoper Both Apothekerstraat 15noord1805267179r
JANS, HUBERT Huibert Jans , c.u.wever (bont-)verkoper Kerkpad 20172124698r
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 181713245188v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 61771257208r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 21771257208v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 41771257208v
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes , voor zijn minderjarige kinderenwever (bont-)verkoper Zoutsloot 8917962657r
, JAN Jan , c.u.wever (bont-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ173124813v
ARENDS, JAN Jan Aens , c.u.wever (bont-)huurder Zuiderhaven 501731247378r
ALBERTS, JAN Jan Alberts wever (bont-)verkoper van 1/4 Kruisstraat 10oost172824770r
ALBERTS, JAN Jan Alberts , c.u.wever (bont-)koper huis off woningNieuwstraat 191715245244r
ALLERTS, JAN Jan Allerts wever (bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 8179226411v
ARENDS, JAN Jan Arends wever (bont-)verkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
BERENDS, JAN Jan Beernds wever (bont-)koper huisonbekend ZZ176325617v
BERENDS, JAN Jan Beernds wever (bont-)verkoper Tiepelsteeg ZZ177225828v
BERENDS, JANwijlen Jan Beerns wever (bont-)verkoper Liemendijk1752252203v
BERENDS, JAN Jan Beerns wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 5173424913r
BERENDS, JAN Jan Berends wever (bont-)verkoper q.q. Hoogstraat 43178326175r
BERENDS, JAN Jan Berents wever (bont-)koper huisGardenierstraat NZ1711245159v
BERENDS, JAN Jan Berents wever (bont-)verkoper Gardenierstraat171824620ar
BARTELDS, JAN Jan Bertels wever (bont-)verkoper q.q. Hoogstraat 43178326175r
BARTELDS, JAN Jan Bertels wever (bont-)verkoper q.q. Hoogstraat 43178326175r
BARTELDS, JAN Jan Bertels wever (bont-)verkoper q.q. Hoogstraat 43178326175r
BRUINS, JAN Jan Bruin wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 51788262264r
BRUINS, JAN Jan Bruins wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 51795264288r
KASPERS, JAN Jan Caspers wever (bont-)koper huisHoogstraat 471743250288v
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans wever (bont-)koper huisZoutsloot 981759254242v
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)koper huisNieuwstraat 31172824768r
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)verkoper Droogstraat 37175325340r
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 331728247107v
DIRKS, JAN Jan Dirks wever (bont-)verkoper Grote Kerkstraat 2176825754r
EVERTS, JAN Jan Everts wever (bont-)koper huisDroogstraat 211729247288v
FOPKES, JAN Jan Fopkes wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 52173124858v
FOPKES, JAN Jan Fopkes , c.u.wever (bont-)koper huis en tuintjeNieuwstraat 50171824616r
FREERKS, JAN Jan Fredriks wever (bont-)koper huisBoth Apothekerstraat 3179226444v
GEERTS, JAN Jan Geerts wever (bont-)huurder (p.j.)Molenpad 11178126040v
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 671775258206r
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (bont-)erflater Hoogstraat 43178326175r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u.wever (bont-)koper huis en tuinRomastraat ZZ172024681v
HARMENS, JANde nagelaten kinderen van Jan Harmens wever (bont-)verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1762255137v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)huurder (p.j.)Scheffersplein OZ1771257221v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)verkoper Rommelhaven 18een_achter173124840r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)koper huisLiemendijk OZ1714245214v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)koper huisScheerstraat 121726246259r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)verkoper Hofstraat 19west175625446v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)naastligger ten oosten Lanen 221726246290r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix wever (bont-)verkoper Karremanstraat OZ1726246258r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix wever (bont-)koper huis, loodsRommelhaven 18een_achter172724743r
HUBERTS, JAN Jan Huiberts wever (bont-)geniaarde koper Achterstraat 1417392508v
JANS, JANwijlen Jan Jansen wever (bont-)verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 49174425135v
JANS, JAN Jan Jansen wever (bont-)koper huisRomastraat 271774258177r
JANS, JAN Jan Jansen wever (bont-)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 391747251186v
JANS, JAN Jan Jansen wever (bont-)koper huisHofstraat 21midden177725961v
JANS, JAN Jan Jansen wever (bont-)koper huisGrote Kerkstraat 35176425661v
JANS, JAN Jan Jansen wever (bont-)koper woningGardenierstraat 217522539v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.wever (bont-)koper 4/5 kamerWerfpad1706244317v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.wever (bont-)eigenaar van 1/5 Werfpad1706244317v
JANS, JAN Jan Janzen wever (bont-)koper huisKarremanstraat 11174925230v
JANS, JAN Jan Janzen wever (bont-)verkoper Lombardstraat 41755253242r
LAMMERTS, JAN Jan Jurjen Lammerts wever (bont-)verkoper Both Apothekerstraat 31755253219v
LEENDERTS, JAN Jan Leenderts wever (bont-)huurder (p.w.)Liemendijk 42176125592v
LEENDERTS, JAN Jan Leenderts wever (bont-)verkoper Liemendijk 42176125592v
PIETERS, JAN Jan Hendrik Pieters wever (bont-)koper woningZoutsloot 781754253179r
RIENKS, JAN Jan Rienks wever (bont-)koper huisHofstraat ZZ1724246196r
WILLEMS, JAN Jan Willems wever (bont-)koper huisMoriaanstraat 4173524972r
WOUTERS, JAN Jan Wouters wever (bont-)huurder (p.j.)Werfpad ZZ1754253187r
GERRITS, JELLE Jelle Gerrits wever (bont-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1749251260v
REINS, JILT Jielt Reins wever (bont-)protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot NZ1778259157v
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerns wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 101743250302v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens wever (bont-)koper huis en tuintjeNieuwstraat 291770257178v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks wever (bont-)koper huisSchritsen 311802266113v
JANS, JOHANNES Johannes Jans wever (bont-)verkoper Hofstraat 21west176725734v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen wever (bont-)koper huisHofstraat 21west1765256142v
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johans wever (bont-)koper ledig stuk grond van 21, 5 bij 17, 5 voetScheffersplein OZ1758254132v
, JOOST Joost wever (bont-)huurder Nieuwstraat 35176425687r
KARELS, JOOST Joost Carels , c.u.wever (bont-)koper twee kamersKerkpad WZ170924586r
HENDRIKS, JOOSTwijlen Joost Hendriks wever (bont-)koper Molenpad NZ1758254174v
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (bont-)koper huisLanen 201753253110r
HENDRIKS, JOOSTwijlen Joost Hendriks wever (bont-)koper Achterstraat 61775258212v
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (bont-)naastligger ten westen Zoutsloot 221742250210v
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (bont-)koper van 1/2 Droogstraat 37175325340r
HENDRIKS, JOOSTwijlen Joost Hendriks wever (bont-)erflater Lanen 201767256232r
HARMENS, JURJENwijlen Jurjen Harmens wever (bont-)koper Rapenburg NZ180226667v
KASPERS, LUDSER Lutgerus Caspers wever (bont-)geniaarde koper Herenwaltje 3170824559r
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 161749251259v
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 16175025267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)koper woningGardenierstraat 181751252124v
, MELCHERT Melcher wever (bont-)bewoner Klaverbladstraat 18179826594r
, minderjarige N. N. wever (bont-)koper door niaar Heiligeweg 3175625431v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds wever (bont-)koper door niaar huisGrote Kerkstraat 31midden176025544v
, FILIPPUS Philip , c.u.wever (bont-)huurder Rozenstraat 4176425634v
HARKES, PIER Pier Harkes wever (bont-)koper door niaar woning uitgezonderd winkel en toonbank in het voorhuisLanen 721748251241v
KLASES, PIETER Pieter Clases wever (bont-)koper woningKerkpoortstraat 4517432515r
JETSES, PIETER Pieter Jetzes wever (bont-)koper Simon Stijlstraat 91763255241v
JETSES, PIETER Pieter Jetzes wever (bont-)verkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters wever (bont-)verkoper Rozengracht 31780259267v
PIETERS, PIETERmeerderjarige vrijgezel Pieter Pyters wever (bont-)koper huis/weefwinkelRozengracht 31758254160v
KLASES, PIETER Pyter Claasen wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 45175025251v
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendriks wever (bont-)koper huisZeilmakersstraat 191755253235r
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds wever (bont-)koper door niaar woning en weefwinkelonbekend1754253156v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds , c.u.wever (bont-)huurder onbekend1754253156v
HENDRIKS, RIENK Rienk Hendriks wever (bont-)koper huis en tuinKerkpoortstraat 411728247140v
, ROELOF Roelof wever (bont-)huurder Nieuwstraat 331728247107v
GERRITS, ROELOF Roelof Gerryts wever (bont-)huurder (p.j.)Romastraat 4oost1780259290v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper Hofstraat ZZ1770257177r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)naastligger ten noorden Hoogstraat 211763255258v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper Hoogstraat 211763255258v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)koper huis en tuinZoutsloot 48177225854v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper Grote Bredeplaats 91769257114v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)koper huisZoutsloot 211771257230r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper Zoutsloot 211775258196r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper q.q. Lanen 481773258125v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)koper door niaar huisAchterstraat 311770257150v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerkx wever (bont-)naastligger ten oosten Droogstraat 22175725485v
TJERKS, RUTGER Rut Tierks wever (bont-)koper huisRapenburg NZ1732248104v
TJERKS, RUTGER Ruth Tiercx wever (bont-)verkoper Rapenburg NZ17392509v
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds , oud 48 jaarwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 351782260221r
ENNES, SIKKE Sikke Ennes wever (bont-)koper Grote Kerkstraat 5175025252v
PIETERS, SJOERDmeerderjarig vrijgezel Sjoerd Pyters wever (bont-)verkoper Achterstraat1765256102r
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u.wever (bont-)huurder (p.w.)Fabrieksstraat 18176425638v
ALBERTS, STEFFEN Steven Alberts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 16175325363v
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaans wever (bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsGardenierstraat NZ1737249189v
SIPKES, SIEBREN Sybren Sipkes wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 48172724753r
, TEEDE Taede wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpoortstraat 221729247271v
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs wever (bont-)naastligger ten noorden Molenpad 91706244330v
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs wever (bont-)koper huis met hof en gortmakerij met een paardestal daarachterKerkpoortstraat 491702244145v
PIETERS, TEEKE Teeke Pieters wever (bont-)koper huisZoutsloot 781734248333v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (bont-)koper Lanen 201753253110r
ROELOFS, TJERK Tierk Roelofs wever (bont-)verkoper Noorderhaven 901733248186v
HANSES, TIJS Tijs Hansen , c.u.wever (bont-)koper huis en tuintieKerkpoortstraat 691714245215v
, TJERK Tjerk wever (bont-)verkoper Gardenierstraat 1617722589v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (bont-)koper kamerNieuwstraat 16175325363v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (bont-)koper van 1/2 huis, thans ledigDroogstraat 37175325340r
JANS, TIETE Tyte Jansen wever (bont-)verkoper van 1/3 Heiligeweg 2417432519v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerrits , vrijgezelwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 101743250302v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts wever (bont-)verkoper Dalpad 71771257241v
HENDRIKS, WESSEL Wessel Hendriks wever (bont-)huurder Moriaanstraat 31754253138r
EMMERIKS, WILLEM Willem Emmeriks wever (bont-)koper huis met plaatske en tuintjeWeverstraat 101758254127r
EMMERIKS, WILLEM Willem Emmeriks wever (bont-)verkoper Weverstraat 10176525690v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannis wever (bont-)verkoper van 1/6 Hoogstraat 19174025080v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannis wever (bont-)verkoper van 1/6 Droogstraat 22174025087v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 181742250224r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)verkoper Hoogstraat 471775258203r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)koper huisNieuwstraat 181736249123v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)koper huisNieuwstraat 1117432516r
KLASES, WILKE Wiltie Claases wever (bont-)verkoper Karremanstraat 161733248192r
KLASES, WILKE Wiltje Claeses wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161728247124v
KLASES, WILKE Wiltje Clases wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141730247349r
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes wever (bont-)verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
RUTGERS, WOUTER Wouter Rutgers wever (bont-)verkoper Gardenierstraat 1617722589v
BARTELS, JURJEN JANS Jurjen Jansen Bartelswever (bont-)koper huisNieuwstraat 261737249204r
BEKKER, JURJEN Jurjen Beckerwever (bont-)koper huisHavenplein 10de Bontekoe1790263262v
JURJENS, GERRIT Gerrit Jurjens Beekerwever (bont-)koper huisNieuwstraat 19174325116v
BERG, JOHANNES Johannes ten Bergwever (bont-)koper huisKarremanstraat 301795264247v
BESSELING, HARMEN wijlen Harmen Beslingwever (bont-)huurder Lanen 24181026917r
TEUNIS, JAN Jan Theunis Beslingh, c.u.wever (bont-)huurder Hofstraat 23175725454v
, HARMEN Harmen Bessingwever (bont-)koper huisLanen 241771257201r
BISSCHOP, PIETER Pieter Bisschopwever (bont-)koper huis en weefwinkelGardenierstraat NZ1773258116r
BOEKHOUT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Boekholdwever (bont-)koper huis en weefwinkelNieuwstraat 181746251129v
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholtwever (bont-)geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ178126075v
BOER, BEREND Berend Boerwever (bont-)koper huisMoriaanstraat 121773258120v
BOER, BEREND Berend de Boerwever (bont-)verkoper Moriaanstraat 121784261147r
, HARMEN Harmen Borchertswever (bont-)geniaarde koper Tiepelsteeg OZ1730247337v
, EGBERT Engbert Borcheswever (bont-)verkoper Lanen 201766256207r
, HARMEN Harmen Breukenswever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 5achter1766256205r
, BEREND Beernd Breukerswever (bont-)koper door niaar tuin en weefwinkelKerkpad 32achter175625424v
JANS, HARMENwijlen Harmen Janzen Brinkhuiswever (bont-)erflater Kerkpoortstraat 71754253153v
JANS, HARMENwijlen Harmen Janzen Brinkhuiswever (bont-)erflater Molenpad 11754253154v
BRUINING, GERRIT JANS Gerryt Janzen Bruiningwever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat NZ177325881r
, JAN Jan Willem Buizingwever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 7achter1776258254v
, JAN Jan Willem Buizingwever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 71776258257r
BURGERS, BEREND Barent Burgerswever (bont-)verkoper Kerkpad 181741250193r
DEKKER, HENDRIK Hendrik Dekkerwever (bont-)huurder achterliggende woning met uitgang in de Achterstraat [staat: Anjeliersstraat] (p.w.)Karremanstraat 111782260310r
JILLES, JAN Jan Jielles van Deurswever (bont-)koper door niaar ratione vicinitatis huisMoriaanstraat 31754253138r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds Eekelwever (bont-)koper dwarshuisje en tuintjeNieuwstraat 35176425687r
ESKES, JAN Jan Eskenswever (bont-)verkoper van 1/4 Kruisstraat 10oost172824770r
ESKES, JAN Jan Eskeswever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg 101726246256v
ESKES, JAN Jan Eskeswever (bont-)naastligger ten oosten Kruisstraat 10oost1728247102v
, HARMENvrijgezel Harmen Evernikwever (bont-)koper huis en weefwinkelOoievaarsteeg 1717432512r
, BEREND Beerend Fokwever (bont-)koper door niaar ratione sanguinis huisKerkpoortstraat 551754253184v
VORM, HILLEBRAND Hilbrand van der Formwever (bont-)verkoper Noordergrachtswal1762255127v
FRANSEN, KLAAS Claes Fransen, c.u.wever (bont-)huurder Fabrieksstraat WZ1769257144r
, FILIPPUS Philip Gaudewever (bont-)koper huisRommelhaven 20achter1765256110v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrik Gerrytswever (bont-)koper huis annex weefwinkelLombardstraat 4176025515v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrik Gerrytswever (bont-)naastligger ten noorden Lombardstraat 4176025515v
, EGBERTwijlen Engbert Graaswever (bont-)verkoper Achterstraat 61775258212v
GROEN, BEREND HENDRIKS Berent Hendriks Groen, c.u.wever (bont-)koper huisGrote Kerkstraat 38het Glas1717245291v
GROEN, KASPER Caspar Groenwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat ZZ1706244335r
GROEN, JAN JANS Jan Jansen Groenwever (bont-)verkoper q.q. Hofstraat 35175325376v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems Hakwever (bont-)koper huisHoogstraat 471771257218r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts Hankeswever (bont-)koper huisMoriaanstraat 101758254173v
, GERRIT Gerryt Heidmanswever (bont-)koper huis en plaatsjeBoth Apothekerstraat 15noord1805267179r
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrands Hengstwever (bont-)verkoper Vijverstraat 17175325343v
OTTES, JANwijlen Jan Ottes Hilberswever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 651773258114v
OTTES, JANde nalatenschap van wijlen Jan Ottes Hilberswever (bont-)verkoper Gardenierstraat NZ1773258116r
, HARMEN Harmanus Huiselaarwever (bont-)verkoper Hofstraat 47oost1790263204r
HUISMAN, ANTONIUS Anthon Huismanwever (bont-)koper huisHofstraat 47oost1790263204r
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331728247107v
KAMP, HARMEN Harmen Kampwever (bont-)verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
LINDEBOOM, GEERTRUIDA EVERTS Geertruid Everts Lindeboomwever (bont-)verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
LINDEBOOM, JAN EVERTS Jan Everts Lindeboomwever (bont-)verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Lomanwever (bont-)verkoper Werfpad ZZ1765256116r
LOHMAN, HENDRIK Hendrik Lomanswever (bont-)verkoper Hofstraat 1417762595v
LOHMAN, JOHANNES Johannes Lomanswever (bont-)verkoper Hofstraat 14176825764r
ARENDS, HARMEN Harmen Arent Luisbroekwever (bont-)koper huisLanen 69176725720r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks Luiterswever (bont-)verkoper Lanen 641782260253r
, NOEL Noel Malzawever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
, GERRIT Gerrit Musschingwever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v
NIEUWENHUIS, ANTONIUS Anthon Nieuwenhuiswever (bont-)koper huisHofstraat 411807267308v
NIJSING, JAN Jan H. Nijsingwever (bont-)koper huis met daarachter een woning onder een dakKarremanstraat 11177825995r
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u.wever (bont-)naastligger ten oosten Karremanstraat 11177825995r
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u.wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 11177825995r
, STEFFEN Steffen Onland, c.u.wever (bont-)koper huisHoogstraat 12176825777v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts Plagwever (bont-)koper huisNieuwstraat 361756253255r
, HARMEN Harmen Plagge*wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 38176125566v
PLOEG, WILLEM JOHANNES Willem Johannes Ploegwever (bont-)verkoper Scheerstraat 8oost176825736v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen Pogmanwever (bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1773258116r
JANS, GERRIT Gerrit Janzen Pogmanwever (bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 651773258114v
POL, BEREND Beernt Polwever (bont-)koper huisLiemendijk NZ1798265117r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Rieringwever (bont-)verkoper Molenpad NZ1758254174v
, JAKOB Jacob Rietwever (bont-)koper van 1/2 huisRapenburg 61807267296r
, FERDINAND Ferdinand Rotermanwever (bont-)verkoper Hoogstraat 491782260199v
RUTGERS, JAN HENDRIKS Jan Hendrik Rutgerswever (bont-)verkoper Lombardstraat 4177225833v
, ARNOLDUS Arnoldus Schempkeswever (bont-)verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
, JOHANNES Johannes Schulerwever (bont-)verkoper Fabrieksstraat WZ1791263317v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 5179826590r
, PIETER Pyter Slotewever (bont-)koper huisMolenpad 1176825739r
SMID, JAN Jan Smitwever (bont-)verkoper Hoogstraat 451759254241v
JANS, BEREND Beernd Jans Soekwever (bont-)verkoper Rapenburg 10west176825784v
JANS, BERENDvrijgezel Beernd Jansen Soekwever (bont-)koper deftig huis met daarin een weefwinkelRapenburg 10west1759254189v
, BEREND Beerent Sprikwever (bont-)verkoper Gardenierstraat NZ17672577r
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Hofstraat ZZ178126077r
, JAN Jan H. Teutelingwever (bont-)verkoper Romastraat 29178126083v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Tiepelsteeg178126085r
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)koper deftig huisKerkpad 341766256224r
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 22178126088v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Brouwersstraat 17178126065v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
, JAN Jan H. Teutlingwever (bont-)verkoper Brouwersstraat 191781260160r
, JAN Jan H. Teutlingwever (bont-)verkoper Rapenburg 6oost1782260188v
, JAN Jan Teutlingwever (bont-)verkoper Kerkpad 34178826330v
, JAN Jan H. Teutlingwever (bont-)verkoper q.q. Moriaanstraat ZZ1781260108r
, JAN Jan H. Teutlingwever (bont-)verkoper q.q. Hofstraat 221781260103v
VERBRUGGEN, ANTONIUS Anthoni Verbruggenwever (bont-)verkoper Rapenburg 10west1774258149v
VERBRUGGEN, ANTONIUS Anthony Verbruggenwever (bont-)koper huisRapenburg 10west176825784v
, BEREND Baarnd Verlagewever (bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 651773258114v
, BEREND Baarnd Verlagewever (bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1773258116r
VRIJMAN, JAN Jan Vrijmanwever (bont-)verkoper Kerkpad WZ1726246295r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholtwever (bont-)koper huisOoievaarsteeg 171737249197r
HENDRIKS, TEUNISvrijgezel Theunis Hendrix Weslingwever (bont-)koper huis en kamerHeiligeweg 261729247248v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (bont-)koper kamer of woningRommelhaven 18drie_achter1766256169v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jansen Westendorpwever (bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 7176425664v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wichuyswever (bont-)koper huis en weefwinkelNieuwstraat 181742250224r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutwever (bont-)koper huisNoorderhaven 971747251199r
WIT, JAN Jan de Witwever (bont-)koper huis en tuinNieuwstraat 351728247119r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Zanstrawever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 511730247300r
GROEN, JAN JOHANNES Jan Johannes Groenwever (cri-)verkoper Noorderhaven 110180126637v
GROEN, JAN JOHANNES Jan Johannes Groenwever (cri-)verkoper Bargebuurt180126639v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs wever (damast-)verkoper Schritsen 481732248126v
JOEKES, ALLERT Allert Joekes wever (damast-)geniaarde koper Schritsen 60173524990v
JOEKES, ALLERT Allert Joekes wever (damast-)koper huisGardenierstraat 41736249141r
ATES, FREERK Freerk Ates wever (damast-)koper woning en tuintjeNieuwstraat 51742250250r
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.wever (damast-)huurder Rommelhaven 26b173124840v
JANS, JAN Jan Jansen wever (damast-)naastligger ten westen Noorderhaven 1071751252108v
JANS, THOMAS Thomas Jansen wever (damast-)koper huisZuiderhaven 831730247361v
JANS, THOMAS Thomas Jansen wever (damast-)huurder boven (p.j.)Zuiderhaven 831730247361v
LOURENS, TJALLING Tjalling Lourens wever (dopjes-)koper dwarshuisBoth Apothekerstraat 15zuid1669239210v
LOURENS, TJALLING Tjallingh Lourens , c.u.wever (dopjes-)verkoper Brouwersstraat 21achter1692242385r
LOURENS, TJALLING Tjallingh Lourens wever (dopjes-)koper huisBoth Apothekerstraat 15noord1689242275r
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faberwever (dweil-)verkoper Schritsen 65b1774258157v
VICTORS, ARJENhet huis van Aerien Victoors wever (linnen-)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9163723445v
JANS, BEREND Beern Jansen wever (linnen-)koper woning met een loodske erachter met een tuintjeLiemendijk NZ166023820v
SIEBES, KLAAS Claes Sibes , c.u.wever (linnen-)koper huisSint Odolphisteeg 4164323582r
ADAMS, KORNELISwijlen Cornelis Adams wever (linnen-)verkoper Lanen 71drie_achter1692242404r
KARELS, DANIEL Daniel Caerls , c.u.wever (linnen-)koper dwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met de hof of plaats ten oostenBoth Apothekerstraat 15zuidhet Spinhuis164323564v
TEUNIS, DAVID David Teunis* wever (linnen-)naastligger ten oosten Achterstraat 1166623959v
HENDRIKS, FRANS Frans Hendricks , c.u.wever (linnen-)koper dwarskamerGrote Kerkstraat 34163823456r
HENDRIKS, FRANSde hof van proclamant Frans Hendricks wever (linnen-)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34163823456r
FREERKS, FREERK Freerck Freercx wever (linnen-)verkoper Moriaanstraat 12164323581r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens wever (linnen-)verkoper Hofstraat 31170124498v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (linnen-)naastligger ten oosten Romastraat 6169324345v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.wever (linnen-)koper woningRomastraat ZZRoomen1695243147r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (linnen-)verkoper Romastraat ZZ1695243170v
KLASES, HARMEN Harmen Claesen wever (linnen-)koper boven- en benedenkamerAlemanssteeg OZ1623230359r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks wever (linnen-)koper huis of dwarskamer met het vrije gebruik van de steeg over de Droogstraat naar ZoutslootHoogstraat 1achter162423121v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claassen wever (linnen-)koper door niaar huis en schuurKerkpoortstraat 51686242109r
JILLES, HENDRIK Hendrick Jillis wever (linnen-)koper kamerOosterkeetstraat WZ1623230352v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems wever (linnen-)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems wever (linnen-)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
DOEDES, HERE Here Doedes wever (linnen-)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter162823271v
DOEDES, HERE Hero Doedes , c.u.wever (linnen-)verkoper Both Apothekerstraat 9164323539v
LUITJENS, IJSBRANDhet sterfhuis van Isbrant Luyties wever (linnen-)verkoper Lanen 561618230106r
JANS, JAKOB Jacob Jansen wever (linnen-)koper Liemendijk NZ166023820v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters wever (linnen-)verkoper Franekerpoort (gebied)164323592v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters wever (linnen-)koper door niaar Ooievaarsteeg164323568v
EVERTS, JAN Jan Ewerts wever (linnen-)koper voor- en achterhuis met ledige plaats daar achterKerkpoortstraat 411620230256v
HENDRIKS, JANde crediteuren van wijlen Jan Hendricks , c.u.wever (linnen-)verkoper Weverstraat 13161723072v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (linnen-)koper huisSpinstraat 11170024479r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix , c.u.wever (linnen-)koper kamerHofstraat ZZ16422353v
TEUNIS, JAN Jan Toenis , c.u.wever (linnen-)koper kamerWilliam Boothstraat OZ1640234100v
AARTS, JORIS Joris Aerts wever (linnen-)koper huis waarin een weefwinkel, met loods en ledige plaats ten westenHofstraat 41163223372v
PIETERS, JORIS Joris Pieters wever (linnen-)verkoper Gardenierstraat1614229211r
JANS, JURJEN Jurjen Jansen wever (linnen-)koper kamer van twee woningen getekend met DKerkpoortstraat ZZ1630232147r
GOOITSENS, LOURENS Lourens Goytiens wever (linnen-)koper huisRapenburg ZZ1677240264r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs wever (linnen-)naastligger ten zuiden Zoutsloot 1162423110v
FRANSES, PIETER Pytter Fransen wever (linnen-)verkoper Kerkpad 20167124064r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u.wever (linnen-)koper woningGardenierstraat1691242373v
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes wever (linnen-)koper twee kamers aan elkaarOoievaarsteeg ZZ16422359v
PIETERS, SIEBRENde verkoper Sibrant Pieters , c.u.wever (linnen-)naastligger ten westen Kerkpoortstraat161723077r
PIETERS, SIEBREN Sibrant Pieters wever (linnen-)verkoper Kerkpoortstraat161723077r
BERENDS, THOMAS Thomas Beens wever (linnen-)koper huis met een schuurtje erachterRapenburg 6west1690242328v
HENDRIKS, VICTOR Victoor Hendrix wever (linnen-)verkoper Kerkpoortstraat NZ1644235106r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (linnen-)naastligger ten oosten Zuiderstraat1695243159r
JANS, JANde andere woning van Jan Jansen de Waellwever (linnen-)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1650236131v
JANS, JAN Jan Jansen de Waellwever (linnen-)verkoper Zuiderhaven ZZ1650236131v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen wever (mr. -)koper woningHofstraat 25169324349r
, BEREND Beern wever (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 78172724739r
BERENDS, BERENDwijlen Beern Beerns wever (mr. -)koper Both Apothekerstraat 8172724746v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts wever (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat1724246197v
BURGERTS, BEREND Beernt Burgerts wever (mr. -)koper huisRozengracht 181742250273v
HARMENS, BEREND Beernt Harmens wever (mr. -)verkoper Rapenburg ZZ1737249212r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix wever (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 361732248114r
JANS, BEREND Beernt Jans wever (mr. -)huurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 181734248346r
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. -)eigenaar van 2 kamers ten noorden Zoutsloot 53tuin1738249232v
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 53tuin1738249232v
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. -)koper twee kamersAchterstraat 61738249260v
ALBERTS, BEREND Berent Alberts wever (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 2517392501ra
ALBERTS, BEREND Berent Alberts wever (mr. -)koper huisKerkpoortstraat NZ172024689r
BERENDS, BEREND Berent Berends , c.u.wever (mr. -)koper huisBlindemanssteeg OZ172024688v
JANS, KLAAS Claes Jansen wever (mr. -)koper huisonbekend173524962r
TEEDES, DIRK Dirck Taedes wever (mr. -)koper huisWeverstraat 3169224310r
JANS, DIRK Dirk Jansen wever (mr. -)verkoper Nieuweburen 271725246216r
JANS, DIRK Dirk Jansen wever (mr. -)koper huis en tuin met vruchtdragende bomen en plantenNieuweburen 271724246207r
JANS, EVERT Ewert Jansen wever (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 471738249266v
BERENDS, FRANS Frans Beerns wever (mr. -)naastligger ten oosten Wortelstraat 101741250194r
BERENDS, FRANS Frans Beerns wever (mr. -)naastligger ten oosten Wortelstraat 101740250116v
LUCAS, FREERK Freerk Lucas wever (mr. -)verkoper Heiligeweg 281736249151r
JANS, GERLOF Gerloff Jansen wever (mr. -)koper huis genaamd de KlokHoogstraat 45de Klok1725246237r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits wever (mr. -)verkoper Lanen 23achter170824543r
ARENDS, GERRIT Gerryt Arents wever (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 11736249123r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (mr. -)koper woning of kamerLanen 23een_achter1698243379r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (mr. -)koper huis, weefwinkel en tuinKlaverbladstraat 191738249357r
, HARMEN Harmen wever (mr. -)naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 111742250218v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits wever (mr. -)koper huisFabrieksstraat WZ1726246296r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wever (mr. -)koper twee kamersKerkpoortstraat170824551r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens wever (mr. -)koper huisDalpad 91740250104r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens , c.u.wever (mr. -)naastligger ten zuiden Dalpad 91740250104r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens , c.u.wever (mr. -)naastligger ten noorden Westerkerklaan1740250105r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens wever (mr. -)verkoper Westerkerklaan1740250105r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens wever (mr. -)koper huisDalpad 91737249165v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens wever (mr. -)koper huisNieuwstraat 19173524937v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix wever (mr. -)koper huisHofstraat 161722246152r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans wever (mr. -)koper huisHofstraat 19west17182468r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat173524963r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)verkoper Nieuwstraat 19173524937v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks , c.u.wever (mr. -)huurder Tiepelsteeg173925063r
FOKKES, ISAAK Isaack Fokkes , c.u. en c.s.wever (mr. -)huurder Zoutsloot NZ1751252115r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents wever (mr. -)koper provisioneel huisZuiderhaven 6173024711ra
ALLERTS, JAN Jan Allerts wever (mr. -)koper 1/2 huisZeilmakersstraat 21174325121r
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. -)koper woning (kamer)Fabrieksstraat WZ1726246297r
KLASES, JAN Jan Clasen wever (mr. -)koper twee kamersDroogstraat 37173925045r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix wever (mr. -)koper huisZoutsloot 25171824632r
JELLES, JAN Jan Jelles wever (mr. -)koper kamer, weefwinkel en plaatsjeWeverstraat NZ1681241159v
JOHANNES, JAN Jan Johannis wever (mr. -)huurder Klaverbladstraat 191738249357r
OTTES, JAN Jan Ottes wever (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 651736249128r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs wever (mr. -)huurder Heiligeweg 281736249151r
TEUNIS, JAN Jan Tuenis wever (mr. -)koper woningKerkpoortstraat1724246197v
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (mr. -)koper huisZoutsloot 201740250132r
JANS, KARST Karst Jansen wever (mr. -)huurder Romastraat 271738249227r
HENDRIKS, LUDSER Luiter Hendrix wever (mr. -)naastligger ten oosten Kerkpad WZ1734248304v
WILLEMS, NANNE Nanne Willems wever (mr. -)koper stalling en tuintjeFabrieksstraat 341724246202v
JANS, PIETER Pytter Jansen wever (mr. -)huurder Bargebuurt 24174425137v
DIRKS, TEEDE Teede Dirx , c.u.wever (mr. -)koper huis en weefwinkelHofstraat ZZ172024682v
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels wever (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 281736249151r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)bewoner Karremanstraat 1317352491ra
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)verkoper Karremanstraat 1317352491ra
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)bewoner Kerkpoortstraat 1817352491va
LAMMERTS, THOMASwijlen Tomas Lammerts wever (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 1817352491va
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts , e.a.wever (mr. -)verkoper Karremanstraat 1317352492va
LAMMERTS, THOMASwijlen Tomas Lammerts wever (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 1817352492va
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 18173524972v
KLASES, WILLEM Willem Clasen wever (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 2517392501ra
KLASES, WILLEM Willem Clasen wever (mr. -)koper huisHeiligeweg 261741250159v
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1761255106r
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
BLOEM, JAN Jan Blomwever (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 2517392501ra
KROL, HARMEN ALBERTS Harmen Alberts Krolwever (mr. -)koper huisHoogstraat 491691242352r
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsenswever (mr. -)verkoper Hofstraat 161743250296ar
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsenswever (mr. -)verkoper Rozengracht 51743250297av
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsenswever (mr. -)verkoper Rozengracht 31743250299r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wighuyswever (mr. -)verkoper Nieuwstraat 181746251129v
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaardenwever (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21achter1798265111r
DOOITSES, AREND Aane Dooitses wever (mr. bont-)koper huisLiemendijk ZZ177725929v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts wever (mr. bont-)geniaarde koper Vijver 41725246244r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)koper 3/4 woningAnjelierstraat 71742250269r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)eigenaar van 1/4 Anjelierstraat 71742250269r
ARJENS, ALBERT Albert Adriaansz wever (mr. bont-)verkoper Rapenburg NZ1750252104r
BERENDS, ALBERT Albert Beerns wever (mr. bont-)koper Zuiderstraat 12174425141v
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 251748251236r
JEENS, ALBERT Albert Jaenes wever (mr. bont-)verkoper van 1/4 Anjelierstraat 71742250269r
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruins wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Vijverstraat 191785261294v
HENDRIKS, ANTONIUS Anthony Hendriks wever (mr. bont-)geniaarde koper Anjelierstraat 91793264134v
HENDRIKS, ANTONIUS Anthony Hendriks wever (mr. bont-)geniaarde koper Liemendijk NZ1793264112r
DIRKS, AREND Arend Dirks wever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 41178126091r
HENDRIKS, AREND Arend Hendriks wever (mr. bont-)verkoper Schritsen 601790263266v
HENDRIKS, AREND Arend Hendriks wever (mr. bont-)koper huisSchritsen 601784261174v
STEFFENS, AREND Arend Steffens wever (mr. bont-)geniaarde koper Nieuwstraat 71751252105v
FREERKS, AREND Arent Freerks wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Kerkpad 11763255207v
STEFFENS, AREND Arent Steffens wever (mr. bont-)verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ175025288r
STEFFENS, AREND Arent Steffens wever (mr. bont-)koper huisScheerstraat 8midden1751252146v
BERENDS, BEREND Barent Baernts wever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 261729247248v
BERENDS, BEREND Barent Barents wever (mr. bont-)naastligger ten westen Rapenburg 81740250126v
, BARTELD Bartle , in de Karremanstraatwever (mr. bont-)verpachter grond ([staat: jaarlijkse rente])Zoutsloot 631759254208r
BERENDS, BEREND Beern Beerns wever (mr. bont-)verkoper Bargebuurtspoortje 101748251226v
OLFERTS, BERENDde erfgenamen van wijlen Beernd Alpherts wever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 71751252112r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Achterstraat 71765256264r
BURGERTS, BEREND Beernd Borcherts wever (mr. bont-)koper huisTiepelsteeg1762255136v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks wever (mr. bont-)koper door niaar Kerkpoortstraat 2717602556v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks wever (mr. bont-)huurder westelijke perceel (p.j.)Wasbleek 13178126057v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.s.wever (mr. bont-)huurder Wasbleek WZ1755253226r
HENDRIKS, BERENDwijlen Beernd Hendriks wever (mr. bont-)verkoper Grote Kerkstraat 381758254176r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendrix wever (mr. bont-)koper Lammert Warndersteeg 51729247227r
JANS, BEREND Beernd Janzen wever (mr. bont-)koper huisBoth Apothekerstraat 31755253219v
JANS, BEREND Beernd Janzen wever (mr. bont-)koper door niaar huis, tuintje, bleekveld en weefwinkelGrote Kerkstraat 381758254176r
OLFERTS, BEREND Beernt Alphers , c.u.wever (mr. bont-)koper woningDalpad 9173124852v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Zoutsloot 781732248105v
BERENDS, BERENDwijlen Beernt Beernts wever (mr. bont-)koper Romastraat 29175025271r
BERENDS, BEREND Beernt Berends wever (mr. bont-)geniaarde koper Kerkpoortstraat 9173224892r
BURGERTS, BEREND Beernt Burgerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 49174425135v
BURGERTS, BEREND Beernt Burgerts wever (mr. bont-)verkoper Rozengracht 18176125589r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens wever (mr. bont-)koper dwarshuisRapenburg ZZ1736249132v
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks wever (mr. bont-)huurder westelijke perceel (p.j.)Wasbleek ZZ1781260145r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix wever (mr. bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 51729247244r
JANS, BERENDwijlen Beernt Jansen wever (mr. bont-)verkoper Grote Kerkstraat 381799265199r
JANS, BEREND Beernt Jansen wever (mr. bont-)koper provisioneel huisHoogstraat 4917462516va
JANS, BEREND Beernt Jansen , gecommitteerde uit de roomse weversstandwever (mr. bont-)verkoper q.q. Rapenburg 10west1759254189v
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. bont-)koper huisRapenburg 6oost1738249262r
JANS, BEREND Berend Jans wever (mr. bont-)koper gedeelte tuin of hofGardenierstraat17722588v
JANS, BEREND Berend Jans wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Gardenierstraat17722588v
JANS, BEREND Berent Jansen wever (mr. bont-)naastligger ten noorden Romastraat ZZ1736249124v
JANS, BEREND Berent Jansen wever (mr. bont-)verkoper Romastraat ZZ1736249124v
WILLEMS, BEREND Berent Willems wever (mr. bont-)koper huisHoogstraat 471713245190r
GERRITS, BOUWEvrijgezel Bouwe Gerrits wever (mr. bont-)koper woningFranekerpoort (gebied)174525181r
CHRISTIAANS, KASPERhypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens wever (mr. bont-)verkoper Molenpad174925235r
DIRKS, KASPER Caspar Dirks wever (mr. bont-)huurder Grote Kerkstraat 31west1734248331r
KASPERS, KASPER Casper Caspers wever (mr. bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 51747251193v
KASPERS, KASPER Casper Caspers wever (mr. bont-)koper 3/4 huisHofstraat 291745251109r
DIRKS, KASPER Casper Dirks wever (mr. bont-)verkoper q.q. Romastraat 271737249158v
DIRKS, KASPER Casper Dirx wever (mr. bont-)koper huisRomastraat 271733248238r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 141762255161r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (mr. bont-)huurder Rozengracht 151763255210v
KLASES, KLAAS Claas Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis wever (mr. bont-)verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
HARMENS, KLAAS Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 821737249204v
HARMENS, KLAASde nagelaten kinderen van Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 82175025273v
HARMENS, KLAASde nagelaten kinderen van Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 84tuin175025273v
JANS, KLAAS Claes Jansen wever (mr. bont-)huurder Heerensteeg 617352498ra
, KORNELIS Cornelis wever (mr. bont-)huurder Heiligeweg 81733248202v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ178126057v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ1781260145r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans wever (mr. bont-)koper weefwinkel of stalFranekerpoort (gebied) WZ176425678r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen wever (mr. bont-)verkoper Franekerpoort (gebied)175725466r
JANS, DETMER Dedmer Jansen , c.u.wever (mr. bont-)koper woningNieuwstraat 361710245124r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts wever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 2173124861r
ALBERTS, DIRKwijlen Dirk Alberts wever (mr. bont-)erflater Grote Kerkstraat 2176825754r
JANS, EVERT Evert Jansen wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 71754253153v
WILLEMS, EVERT Evert Willems wever (mr. bont-)koper huis met een ledige plek ernaastKerkpoortstraat 291746251120r
KLASES, FEDDE Fedde Claeses wever (mr. bont-)verkoper Sint Jacobstraat 7175725456r
HENDRIKS, FEIKE Feicke Hendrix wever (mr. bont-)verkoper Zeilmakersstraat 31734248306v
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (mr. bont-)verkoper Herenwaltje 7176825741r
OENES, FOKKE Fokke Oenes , c.u.wever (mr. bont-)huurder voor 10 jaren (p.j.)Lanen 401758254177r
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (mr. bont-)verkoper Lanen 401758254177r
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (mr. bont-)koper huisHoogstraat 45de Klok176725733v
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (mr. bont-)koper huisHoogstraat 41751252134v
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (mr. bont-)verkoper Hoogstraat 281751252135v
BERENDS, FRANS Frans Beernts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Karremanstraat OZ175025288r
FRANSES, FRANS Frans Fransen wever (mr. bont-)koper door niaar woningTiepelsteeg OZ1730247337v
JANS, FRANS Frans Jans wever (mr. bont-)koper huis met 2 woningen onder 1 dakOoievaarsteeg 15178526235r
JANS, FRANS Frans Jans wever (mr. bont-)koper huisOoievaarsteeg 141784261212v
JANS, FRANS Frans Jans wever (mr. bont-)koper huisOoievaarsteeg 12178126074v
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen wever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks wever (mr. bont-)koper woningNieuwstraat 11742250253v
JANS, FREERK Freerk Jans wever (mr. bont-)koper huisMoriaanstraat 121754253163v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkel de Olde Hilbrand genaamtKerkpoortstraat 23de Oude Hillebrand1747251191v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelHofstraat 47oost1746251141v
JANS, GERRIT Gerrit Jans wever (mr. bont-)koper 1/2 huisGardenierstraat 617802601r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Nieuwstraat 31742250252r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 181732248159r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 191728247145v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 49176125546r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens wever (mr. bont-)koper kamer of woningHofstraat 47west176425663v
JANS, GERRIT Gerryt Jans , c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Zoutsloot 11770257181r
JANS, GERRIT Gerryt Jans wever (mr. bont-)koper gemaakte woning waarin vijf woningen, met elf voeten tuinRapenburg 16175725468r
JANS, GERRIT Gerryt Jans wever (mr. bont-)naastligger ten oosten (wijnstok tegen deze oostgevel)Kerkpoortstraat 59176125556r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (mr. bont-)koper huis annex 2 weefwinkelsKerkpoortstraat 71762255168v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (mr. bont-)verkoper Rapenburg 16175725482r
JANS, GERRIT Gerryt Janzen wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 11763255207v
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper door niaar huisRomastraat 5178626276r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huisRomastraat 81783261118r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 61783261120r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis met weefwinkel voor 3 getouwenHofstraat ZZ178126077r
ARENDS, HARMEN Harmen Arents wever (mr. bont-)koper huisLanen 64176025527r
ARENDS, HARMEN Harmen Arents wever (mr. bont-)verkoper Lanen 641765256134v
ARENDS, HARMEN Harmen Arents wever (mr. bont-)koper woning en tuintjeRomastraat1795264242v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201775258211r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelVianen1737249174r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts wever (mr. bont-)koper woningKerkpad 34175325369v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Kerkpad 34175325369v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten westen Kerkpad 34175325369v
BERENDS, HARMEN Harmen Berends wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201784261145r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks wever (mr. bont-)verkoper Weverstraat 31786262143v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts , c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Moriaanstraat ZZ1781260108r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts wever (mr. bont-)koper woningZoutsloot 11755253233v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Moriaanstraat ZZ1782260212r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts wever (mr. bont-)verkoper Lanen 24176125578r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts wever (mr. bont-)koper huisLanen 241755253195r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (mr. bont-)geniaarde koper Rapenburg 41705244271r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Anjelierstraat 51793264138r
JANS, HARMEN Harmen Janzen wever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 47175025265v
LIEUWES, HARMENwijlen Harmen Lieuwes wever (mr. bont-)erflater Anjelierstraat 71779259181v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 521762255134v
LUCAS, HARMEN Harmen Luikes wever (mr. bont-)koper huisHofstraat ZZ1728247121r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 19174325116v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers wever (mr. bont-)koper stuk grond van 40 x 13 a 14 voetKerkpoortstraat 71730247336r
BOELES, HAIE Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper van 1/3 van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
BOELES, HAIE Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper q.q. Tiepelsteeg1758254172v
HARMENS, HERE Heere Harmens wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 11752252197r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 131733248218v
ALBERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Alberts wever (mr. bont-)verkoper Hofstraat 12a1765256128v
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arends wever (mr. bont-)verkoper Spinstraat175325379r
BERENDS, HENDRIKde nagelaten minderjarige zoon van Hendrik Beernds wever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 121754253163v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. bont-)koper huisMoriaanstraat 121751252121r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts wever (mr. bont-)koper gedeelte van een hofonbekend1732248112r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (mr. bont-)koper huisLammert Warndersteeg 10het Wapen van Batavia173124822v
GERRITS, HENDRIKde kopers Hendrik Gerrits wever (mr. bont-)naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10173124822v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Hoogstraat 151730247340r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts wever (mr. bont-)koper huisSchritsen 601758254117r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts wever (mr. bont-)verkoper Lanen 69175725489v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341758254124r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix wever (mr. bont-)koper huis en plaatsHofstraat ZZ1733248196v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix wever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat WZ1732248118v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Anjelierstraat 2174925210v
JANS, HENDRIKwijlen Hendrik Janzen wever (mr. bont-)verkoper Hofstraat 301763255226r
JANS, HENDRIK Hendrik Janzen wever (mr. bont-)koper Kerkpoortstraat NZ177325881r
LAMMERTS, HENDRIK Hendrik Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/3 Hofstraat 35175325376v
LUCAS, HENDRIKmeerderjarig vrijgezel Hendrik Lucas wever (mr. bont-)koper huisMolenpad 11754253154v
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas wever (mr. bont-)verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ173524992v
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas wever (mr. bont-)verkoper Molenpad 11752252228r
LUCAS, HENDRIKmeerderjarige vrijgezel Hendrik Lucas wever (mr. bont-)koper huisMolenpad 1175025257v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus wever (mr. bont-)verkoper Oosterkeetstraat 111742250218v
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 131799265130v
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 151799265130v
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 171799265130v
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems wever (mr. bont-)koper huisLanen 24176125578r
GERRITS, HESSEL Hessel Gerrits wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1746251119r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes wever (mr. bont-)verkoper Rapenburg 81740250126v
ALBERTS, JAN Jan Alberts wever (mr. bont-)koper huis met weefwinkelLammert Warndersteeg WZ1761255103r
ALBERTS, JAN Jan Alberts wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Nieuwstraat 11742250253v
ANTONIUS, JAN Jan Anthony wever (mr. bont-)huurders vierde huis (p.j.)Kerkpoortstraat 101782260233r
ANTONIUS, JAN Jan Anthonys wever (mr. bont-)koper huisLanen 301782260267r
ANTONIUS, JAN Jan Anthonys wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Lanen 301782260267r
ARENDS, JANKE Jan Arents wever (mr. bont-)koper woningLanen 69175725489v
ARENDS, JAN Jan Arents , c.u.wever (mr. bont-)huurder Wasbleek WZ1755253226r
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. bont-)verkoper onbekend1737249214r
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. bont-)koper 3/4 huisFranekereind 271740250134r
AUKES, JAN Jan Aukes wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Moriaanstraat 41784261242v
BERENDS, JANwijlen Jan Beerends wever (mr. bont-)verkoper Hofstraat 141766256196r
BERENDS, JAN Jan Beernts wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 1175025264v
BERENDS, JAN Jan Beernts wever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelAchterstraat174925213v
KLASES, JAN Jan Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JAN Jan Clasen wever (mr. bont-)koper van 1/2 Molenpad 9a1737249196r
DIRKS, JAN Jan Dirks wever (mr. bont-)verkoper q.q. Weverstraat 1317282475ra
EGBERTS, JAN Jan Engberts wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 191774258165r
GERRITS, JAN Jan Gerrits , c.u.wever (mr. bont-)huurder Kerkpoortstraat 231740250118r
GERRITS, JAN Jan Gerrits wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201710245109v
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 91766256156v
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (mr. bont-)verkoper Tiepelsteeg1751252105r
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (mr. bont-)koper huisKromme Elleboogsteeg OZ1752252198v
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (mr. bont-)verkoper Lanen 241755253195r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks , c.u.wever (mr. bont-)huurder Wasbleek WZ1755253226r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Lanen 22173524970v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix wever (mr. bont-)koper huisKerkpad 34173124867r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper q.q. Vijver 8173925018v
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 91725246229v
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Gardenierstraat 21755253203r
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Achterstraat1787262201r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 9173524986r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)koper door niaar huisNieuwstraat173524963r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)koper huisLombardstraat 41748251233v
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 191774258165r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 1117432516r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelBoth Apothekerstraat 15zuid1754253171r
JANS, JAN Jan Janzen wever (mr. bont-)huurder voorkamer (p.j.)Grote Kerkstraat 35177225819r
JANS, JAN Jan Janzen wever (mr. bont-)verkoper Grote Kerkstraat 35177225819r
, JAN Jan Jopkes wever (mr. bont-)verkoper Hoogstraat 241729247237av
JURJENS, JANwijlen Jan Jurjens wever (mr. bont-)erflater Heiligeweg 2417432519v
KASPERS, JAN Jan Kaspers wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 291770257178v
LAMMERTS, JANwijlen Jan Hendrik Lammerts wever (mr. bont-)erflater Both Apothekerstraat 31755253219v
LAMMERTS, JAN Jan Hendrik Lammerts wever (mr. bont-)koper huisBoth Apothekerstraat 3175325390r
OTTES, JAN Jan Ottes wever (mr. bont-)koper provisioneel woning en weefwinkelGardenierstraat NZ1753253273r
OTTES, JAN Jan Ottes wever (mr. bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1753253273r
OTTES, JAN Jan Ottes wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 59176125556r
POPPES, JAN Jan Poppes wever (mr. bont-)koper woningRomastraat 13175025291v
RIENKS, JANwijlen Jan Rienks wever (mr. bont-)erflater Hofstraat 141766256196r
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds wever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat 281758254137r
JOUKES, JELLE Jelle Joukes wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Romastraat ZZ1785261306r
JANS, JETSE Jetse Jans wever (mr. bont-)koper huisWeverstraat 17170724522r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes wever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 31midden173524964r
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerryts wever (mr. bont-)koper huisLanen 1817602559v
GERRITS, JOHANNESde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Johannes Gerryts wever (mr. bont-)verkoper Lanen 181782260287r
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (mr. bont-)koper Kerkpad 161753253111r
JANS, LEENDERT Leendert Jansen wever (mr. bont-)koper woningLiemendijk 401751252153r
KASPERS, Leuiter Kaspers wever (mr. bont-)koper dwarshuisKerkpad 321709245102r
TEEKES, LOUW Louws Teekes wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 121732248166r
JANS, Lutter Jans wever (mr. bont-)koper huisMoriaanstraat 51737249218v
, N. N. wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Zoutsloot 30174525198v
, N. N. wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ174325124v
, N. N. , c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.w.)Kleine Kerkstraat 31755253208r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)koper woningMoriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten noorden Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)koper tuinMolenpad 11173524941v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat NZ173524945r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts wever (mr. bont-)koper huisLanen 401751252175r
HARKES, PIER Pier Harkes wever (mr. bont-)verkoper Lanen 721753253123r
HUBERTS, PIETER Pieter Huberts wever (mr. bont-)naastligger ten noorden Heiligeweg 501706244313r
HUBERTS, PIETER Pieter Huberts wever (mr. bont-)verkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
KLASES, PIETER Pyter Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 117432511r
KLASES, PIETER Pytter Claesen wever (mr. bont-)koper Kerkpad WZ174525189r
JETSES, PIETER Pytter Jetzes wever (mr. bont-)koper woning, twee weefwinkels, tuin en ledig perceel grondTiepelsteeg1758254172v
, REIN Rein , c.s.wever (mr. bont-)huurder Kerkpoortstraat 231747251191v
JANS, REINER Reiner Jansen wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden en Nieuwstraat 201737249199v
JANS, REINER Reiner Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201737249199v
ANTONIUS, RIENK Rienk Anthonis wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Molenpad 11774258191v
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns wever (mr. bont-)naastligger ten westen Molenpad 91729247273v
HARMENS, ROBIJN Robijn Harmens , c.u.wever (mr. bont-)huurder achter (p.w.)Rozengracht 18176125589r
JOHANNES, ROBIJN Robijn Johannes wever (mr. bont-)koper 1/2 woningBargebuurt 201766256154r
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs wever (mr. bont-)koper huisOoievaarsteeg 151728247145r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)koper huis en tuinAchterstraat 11177225816r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)verkoper Droogstraat 241765256144r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)geniaarde koper Hofstraat 411773258111v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)koper woningLiemendijk ZZ1769257119v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)naastligger ten westen Liemendijk ZZ1769257119v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 151770257149v
JANS, SIKKE Sicke Jansen wever (mr. bont-)koper huisAchterstraat ZZ1736249127v
JELLES, SIKKEwijlen Sicke Jelles wever (mr. bont-)verkoper Weverstraat 11752252226r
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters wever (mr. bont-)koper huisZoutsloot NZ1755253198r
JANS, TEUNIS Teunis Jans wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelLiemendijk1793264113v
JANS, TEUNIS Teunis Jans wever (mr. bont-)huurder voor 1 jaar (p.j.)Liemendijk1793264113v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)koper huis en hof met stenen zomerhuisKerkpad 161753253111r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v
GERRITS, WESSEL Wessels Gerryts , gecommitteerde uit de roomse weversstandwever (mr. bont-)verkoper q.q. Rapenburg 10west1759254189v
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni wever (mr. bont-)koper provisioneel 1/4 huis en weefwinkelGrote Kerkstraat 31oost17352497ra
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni wever (mr. bont-)koper 3/4 huisGrote Kerkstraat 31oost173524968r
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni wever (mr. bont-)verkoper Grote Kerkstraat 31oost1741250153v
KLASES, WILLEM Willem Claeses wever (mr. bont-)verkoper Zuiderhaven 381743250287v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes wever (mr. bont-)verkoper Ooievaarsteeg WZ1742250270r
JOHANNES, WILLEM Willem Johannis wever (mr. bont-)koper huisOoievaarsteeg WZ173524992v
NANNES, WILLEMwijlen Willem Nannings wever (mr. bont-)erflater Fabrieksstraat 341754253175r
KLASES, WILKE Wiltje Claeses* wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141729247220v
TJEPKES, WOPKE Wopke Tjepkes wever (mr. bont-)koper huis en tuintjeLanen 131747251188v
TJEPKES, WOPKE Wopke Tjepkes wever (mr. bont-)verkoper Lanen 131754253194r
JANS, WOUTER Wouter Jans wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Rozengracht 191751252150v
RUTGERS, WOUTER Wouter Ruts wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 671775258235r
FREERKS, WIEGER Wyger Frederiks wever (mr. bont-)koper weefwinkel of stallingFranekerpoort (gebied)175725466r
DIRKS, IEPE Yppe Dirks wever (mr. bont-)koper Zoutsloot 931732248106v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhofwever (mr. bont-)verkoper Schoolstraat 1172724742r
BARTLING, AREND Arend Bartelingwever (mr. bont-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kromme Elleboogsteeg 71802266107v
BARTLING, AREND Arend Bartelingwever (mr. bont-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kromme Elleboogsteeg 51802266107v
BARTLING, AREND Arend Bartlingwever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 381799265199r
BARTLING, AREND Arend Bartlingwever (mr. bont-)koper huisAnjelierstraat 161796264345r
BARTLING, AREND Arend Bartlingwever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 31midden1796264347r
BARTLING, AREND Arend Bartlingwever (mr. bont-)geniaarde koper Romastraat 271796264351v
BARTLING, TAMME JANS Tamme Jans Bartlingwever (mr. bont-)verkoper Hoogstraat 19179226428v
BEKKER, JURJEN Jurjen Bekkerwever (mr. bont-)verkoper Havenplein 101803266273v
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lamberts Bisschopwever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 7achter170724510v
BLOEM, JAN Jan Blomwever (mr. bont-)verkoper Both Apothekerstraat 11754253138v
BLOEM, JAN ARENDS Jan Arends Blomwever (mr. bont-)koper huis en tuinRapenburg 81740250126v
, DIRK Dirk Blommerswever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelHofstraat 301763255226r
, DIRK Dirk Blummerts, c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Hofstraat ZZ178126077r
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boerwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 281730247342v
, HARMEN Harmen Borchertswever (mr. bont-)koper huis en tuinRozenstraat 1Almenum1730247340v
BOS, GERRIT JANSwijlen Gerryt Jansen Boswever (mr. bont-)erflater Kerkpoortstraat 7176425664v
, BEREND Beernd Breukerwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Hofstraat 29177225837v
JANS, HARMEN Harmen Jansen Brinkhuiswever (mr. bont-)koper woningMolenpad 11752252228r
JANS, HARMEN Harmen Jansen Brinkhuiswever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 71751252112r
BRUINING, BEREND Beernt Bruiningwever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelOoievaarsteeg 171791263314v
BRUINING, HARMEN Harmen Bruiningwever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 51782260232r
, WILLEM Willem Buizinkwever (mr. bont-)koper deftig huis met twee weefwinkelsKerkpoortstraat 7176425664v
HARMENS, ALLERT Allert Harmens Burkhofwever (mr. bont-)koper Grote Ossenmarkt 18172724741r
, JAN Jan van Deursenwever (mr. bont-)naastligger ten oosten Moriaanstraat 3178326157r
, JAN Jan van Deursenwever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 3178326157r
, JAN Jan van Deursenwever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 5178326158r
DROST, HENDRIK Hendrik Drostwever (mr. bont-)koper huisZuiderhaven ZZ1762255153v
DROST, HENDRIK Hendrik Drostwever (mr. bont-)verkoper onbekend176125564v
, HARMEN Harmen Evernikwever (mr. bont-)verkoper Ooievaarsteeg 17175625444v
, BEREND Beernd Fockwever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 47176425682v
, JAN Jan Geezingwever (mr. bont-)huurder (p.j.)Liemendijk ZZ1794264188r
, EGBERT Engbert Graeswever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelAnjelierstraat ZZ1754253129r
GREUTLING, HENDRIK Hendrik Greutlingwever (mr. bont-)koper huisLanen 631793264139r
GROEN, BEREND HENDRIKS Beernt Hendriks Groen, mede voor zichwever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 49174425135v
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groenwever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat 201737249199v
GROL, JOHANNES GERRITS Johannes Gerrits van Grolwever (mr. bont-)koper huisHeiligeweg 261774258153r
GROL, JOHANNES GERRITS Johannes Gerrits van Grolwever (mr. bont-)koper woning met bleekveld voor de deurFranekerpoort (gebied) ZZ1774258153r
GROL, JOHANNES GERRITS Johannes Gerryts van Grolwever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 261780259286v
HAARLEM, JAN JANS Jan Jans van Haarlemwever (mr. bont-)verkoper Gardenierstraat NZ1763255178v
HEES, HENDRIK Hendrik van Hees, c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleek1762255128v
HEITMAN, JAN Jan Hendrik Heitmanwever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 91787262210v
HEITMAN, JAN Jan Hendrik Heitmanwever (mr. bont-)huurder Kerkpoortstraat 91787262210v
HESSELING, TEUNIS Theunis Heslingwever (mr. bont-)bewoner (p.j.)Hofstraat 411773258111v
HINGST, HESSEL SIEBRENS Hessel Sybrens Hingstwever (mr. bont-)verkoper Voorstraat 901752252211r
HOLLANDER, HILLE HARMENS Hille Harmens Hollanderwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 16177225814r
, BEREND Beernd Hombergwever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 71754253153v
, BEREND Beernd Hombergwever (mr. bont-)verkoper q.q. Molenpad 11754253154v
, HARMEN Harmen Homeulewever (mr. bont-)naastligger ten westen Lanen 351795264294r
, HARMEN Harmen Homeulenwever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelLiemendijk ZZ1794264188r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitkerwever (mr. bont-)verkoper Tiepelsteeg OZ177725944v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krolwever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 131775258240r
JANS, DIRKwijlen Dirk Jans Lahouwever (mr. bont-)verkoper Lombardstraat 41791263295v
JANS, DIRK Dirk Jans Lahouwwever (mr. bont-)koper huisLombardstraat 4177225833v
, HENDRIK Hendrik Gerardus Leemanswever (mr. bont-)geniaarde koper Tiepelsteeg OZ177725944v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomwever (mr. bont-)verkoper Karremanstraat 141769257136v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomwever (mr. bont-)verkoper Havenplein 101790263262v
LOHMAN, BEREND wijlen Beernd Lomanswever (mr. bont-)verkoper Rapenburg 6oost1763255226v
LOHMAN, BEREND wijlen Beernt Lomanswever (mr. bont-)verkoper Anjelierstraat ZZ1754253129r
LOHMAN, MELCHERT Melgert Lomanswever (mr. bont-)verkoper Fabrieksstraat1758254134r
, HENDRIK Hendrik Loomanswever (mr. bont-)koper Hofstraat 141766256196r
, JAN Jan Loomanswever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelHofstraat 141766256196r
, JAN Jan Arent Luisbroekwever (mr. bont-)verkoper Lanen 69177725970v
MORSINK, HENDRIK Hendrik Mossingwever (mr. bont-)koper huis en 2 weefwinkels met plaatsKerkpoortstraat 691765256114r
MORSINK, HENDRIK Hendrik Mossingwever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 69179226433v
NAK, LOURENS Louwrens Nak, c.u.wever (mr. bont-)huurder beneden Hoogstraat 401754253132v
, GERRIT Gerryt Nijwedwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Hofstraat 29177225837v
, GERRIT Gerryt Paardekamper, c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleek1762255128v
, BEREND Beernd Pelsterwever (mr. bont-)koper huisRapenburg 6oost1763255226v
, HARMEN Harmen Plaggewever (mr. bont-)koper huis met twee weefwinkelsNieuwstraat 111771257231r
PLOEG, WILLEM Willem Ploeghwever (mr. bont-)koper huisScheerstraat 8oost175025256v
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Poolwever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelVianen175325386r
GERRITS, JAN Jan Gerrits Rexwever (mr. bont-)koper huis en bleekjeRapenburg 6west174325115v
, TEUNIS Theunis Roosendael, meerderjarige vrijgezelwever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat OZ175025288r
ROSENDAL, TEUNIS wijlen Teunis Rosendalwever (mr. bont-)verkoper Liemendijk OZ176825778v
, JOHANNES Johannes Schulerwever (mr. bont-)koper huisFabrieksstraat WZ1786262118r
, PIETER Pieter Slootewever (mr. bont-)verkoper Molenpad 11774258191v
SMID, STEFFEN ARENDS Steffen Arents Smitwever (mr. bont-)verkoper Scheerstraat 8midden1800265231v
JANS, BEREND Beerend Jansen Soekwever (mr. bont-)koper door niaar huisRapenburg 10west1774258149v
JANS, BERENDwijlen Beernd Jans Soekwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Rapenburg 10west1778259147v
JANS, BEREND Beernd Jans Sprikwever (mr. bont-)verkoper Romastraat1767256234r
HENDRIKS, JOOSThet nagelaten kind van Joost Hendriks Teetenburgwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Tengerswever (mr. bont-)koper huisZuiderhaven 381743250287v
, JAN Jan Teutelingwever (mr. bont-)verkoper q.q. Lanen 181782260287r
, AREND Arend Teutlingwever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 261785261264v
, JAN Jan H. Teutlingwever (mr. bont-)koper huisRapenburg 6oost1782260188v
, JAN Jan Teutlingwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat OZ178326163r
TOREN, KORNELIS Cornelis van Toornwever (mr. bont-)verkoper Brouwersstraat 171737249188v
, HENDRIK Hendrik Trouwsteedewever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelLammert Warndersteeg WZ1753253126r
, BEREND Beernd Verlaegewever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 49176125546r
, BEREND Beernd Verlagewever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 5achter1775258233r
JANS, BEREND Berent Jansen Verlagewever (mr. bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ17672577r
VISSER, HARMEN JANS Harmen Jansen Visserwever (mr. bont-)koper huisWeverstraat 11752252226r
VOSSENBERG, DIRK Dirk Vossenbergwever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 47176425682v
VOSSENBERG, DIRK Dirk Vossenbergwever (mr. bont-)huurder (p.j.)Zuiderhaven ZZ1762255153v
, JAN Jan Weegerinkwever (mr. bont-)verkoper Molenpad 1176825739r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholdwever (mr. bont-)verkoper Ooievaarsteeg 1717432512r
WEGHUIS, HARMEN JANS Harmen Jans Weghuiswever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 161775258230v
WENNEKES, DIRK Dirk Wennekeswever (mr. bont-)koper huisHofstraat 25178126078v
WESTENDORP, BEREND Beerend Westendorpwever (mr. bont-)koper huisMoriaanstraat 11766256180r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1766256181v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 191766256165v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 11766256215r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Fabrieksstraat 181766256216r
WESTENDORP, BEREND Beernd Westendorpwever (mr. bont-)geniaarde koper Achterstraat 311770257150v
WESTENDORP, BEREND Berent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 111766256214r
JANS, JAN Jan Jansen Wigchuyswever (mr. bont-)koper huisZuiderhaven ZZ174325124v
JANS, JAN Jan Jansen Wighuiswever (mr. bont-)verkoper Zuiderhaven ZZ1762255153v
WILLEKES, HENDRIK Hendrik Wilkeswever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 191785261294v
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Witwever (mr. bont-)koper huisLanen 33175025290r
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Witwever (mr. bont-)verkoper Vianen175325386r
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Witwever (mr. bont-)verkoper q.q. Zoutsloot 82175025273v
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Witwever (mr. bont-)verkoper q.q. Zoutsloot 84tuin175025273v
WITTE, HENDRIK Hendrik de Wittewever (mr. bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1753253273r
WITTE, HENDRIK Hendrik de Wittewever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 71754253153v
WITTE, HENDRIK Hendrik de Wittewever (mr. bont-)verkoper q.q. Molenpad 11754253154v
JOEKES, ALLERT Allert Joekes , e.a.wever (mr. damast-)bewoner Grote Kerkstraat 31oost17352497ra
JOEKES, ALLERT Allert Joekes wever (mr. damast-)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 31oost17352497ra
JOEKES, ALLERT Allert Joekes wever (mr. damast-)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 3517352497ra
JOEKES, ALLERT Allert Joekes wever (mr. damast-)bewoner Grote Kerkstraat 31oost173524911va
JOEKES, ALLERT Allert Joekes wever (mr. damast-)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 31oost173524911va
JOEKES, ALLERT Allert Joekes wever (mr. damast-)verkoper en Grote Kerkstraat 35173524967r
JOEKES, ALLERT Allert Joekes wever (mr. damast-)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 35173524911va
JOEKES, ALLERT Allert Joekes wever (mr. damast-)verkoper en Grote Kerkstraat 31oost173524968r
JOEKES, ALLERT Allert Joekes , c.u.wever (mr. damast-)verkoper Gardenierstraat 41741250186v
GERRITS, DIRK Dirk Gerrits wever (mr. damast-)koper blauwpand dwarshuisScheerstraat 51738249279r
FRANSES, HARMEN Harmanus Fransen wever (mr. damast-)verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
WILLEMS, JURJEN Jurjen Willems wever (mr. damast-)koper huisLanen 64173124828v
JANS, THOMASburgervaandrig Thomas Jansen wever (mr. damast-)verkoper Zuiderhaven 8317312486v
JARICHS, WIEGER Wieger Jarigs wever (mr. damast-)koper huisLanen 401758254177r
ALEMA, JAN Jan Alemawever (mr. damast-)verkoper q.q. Lanen 80173024710ra
KARELS, DANIEL Daniel Caarls wever (mr. dopjes-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wever (mr. dopjes-)koper huis, loods en plaatsZoutsloot 521641234132v
LOURENS, TJALLING Tjallingh Lourens wever (mr. dopjes-)koper stal met een steegBrouwersstraat 21achter1691242357v
LOURENS, TJALLING Tjallingh Louwrens wever (mr. dopjes-)verkoper Rapenburg 10west1688242261r
BRANDSMA, POPPE JAKOBS Poppe Jacobs Bransmawever (mr. dopjes-)koper huis met loods, plaatske en tuinRapenburg 81702244165v
, WILLEM Willem Rouwever (mr. kousen-)huurder Lanen 22178526234r
, WILLEM Willem Rouw, c.u.wever (mr. kousen-)huurder (p.j.)Voorstraat 15177325880r
WILLEMS, BEREND Beern Willems wever (mr. linnen-)koper door niaar kamer met tuintjeBoth Apothekerstraat 31701244121v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems wever (mr. linnen-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 31701244121v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendrix wever (mr. linnen-)koper door niaar kamer en loodsKromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
HENDRIKS, KLAAShet tuintie van Claes Hendriks wever (mr. linnen-)naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks wever (mr. linnen-)verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter170724510v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7achter170724510v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)verkoper Kerkpoortstraat 7achter170724510v
ADAMS, KORNELIS Cornelis Adams wever (mr. linnen-)koper twee kamersLanen 71vijf_achter168024170r
TEUNIS, DAVID David Teunis wever (mr. linnen-)koper huisAchterstraat 3166023814r
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrandts wever (mr. linnen-)naastligger ten oosten Rapenburg ZZ166823922va
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u.wever (mr. linnen-)koper huisFabrieksstraat 6170924597r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendriks wever (mr. linnen-)koper huisKerkpoortstraat166023846r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix , c.u.wever (mr. linnen-)koper kamer met een weefwinkel en plaats ten zuidenHofstraat 12a166723993r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks wever (mr. linnen-)verkoper Liemendijk OZ1714245214v
JANS, GERRIT Gerrit Janssen wever (mr. linnen-)koper twee kamers onder 1 dakRomastraat ZZ1690242302v
MARCUS, GERRIT Gerrit Marcus wever (mr. linnen-)verkoper Spinhuisstraat 31695243174r
MARCUS, GERRIT Gerrit Merkes wever (mr. linnen-)koper kamerBildtpoort (gebied)1701244122r
BERENDS, GOOITSENde curatoren van wijlen Goytyen Beerns , c.u.wever (mr. linnen-)verkoper Romastraat 3163923475r
WILLEMS, Guilleaen Willem Willems wever (mr. linnen-)koper huisSpinstraat 111659237180r
KLASES, HARTMAN Hartman Claeses wever (mr. linnen-)koper woning en weefwinkelHofstraat 47west166023870v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claeses wever (mr. linnen-)naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ169224311r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis wever (mr. linnen-)koper huis en bleekveldjeKarremanstraat1703244236r
KLASES, HUBERT Huibert Claesen wever (mr. linnen-)verkoper Rapenburg NZ1698243344v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters wever (mr. linnen-)bewoner Weverstraat NZ1681241147r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (mr. linnen-)verkoper van 1/2 Molenpad 1175025257v
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums , c.u.wever (mr. linnen-)huurder Schritsen 62168424229v
TJEERDS, JOHANNES Johannes Tjeerds wever (mr. linnen-)koper huis waarin twee woningenonbekend1705244269v
TJEERDS, JOHANNESde koper Johannes Tjeerds , c.u.wever (mr. linnen-)bewoner onbekend1705244269v
JAKOBS, RIENK Rienck Jacobs wever (mr. linnen-)bewoner Brouwersstraat 19achter168124132va
HAITSES, SJOERD Sioerdt Haytses wever (mr. linnen-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 111644235161r
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts wever (mr. linnen-)koper door niaar huisRapenburg 6oost169424381r
KLASES, WILLEM Willem Claessen wever (mr. linnen-)koper huis (en een lijfrente van 6 st. op de verkopers)Kerkpoortstraat NZ1644235146r
KLASES, WILLEM Willem Claessen wever (mr. linnen-)verkoper Kerkpoortstraat 191646235194r
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.u.wever (mr. linnen-)verkoper Heiligeweg 18164923698r
WILLEMS, WILLEMwijlen Willem Willems wever (mr. linnen-)verkoper Spinstraat 11170024479r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Bostijnwever (mr. linnen-)geniaarde koper Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Bostijnwever (mr. linnen-)koper kamerRapenburg 121696243193r
KROL, HARMEN Harmen Crolwever (mr. linnen-)huurder Sint Odolphisteeg 101691242350v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen Eylardswever (mr. linnen-)geniaarde koper Scheffersplein OZ1734248335v
ARJENS, AGE Age Janes wever (oud bont-)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 361756253255r
VELDHUIS, JAN Jan Velthuiswever (oud bont-)verkoper Zoutsloot 82176825785r
PIETERS, SIEBRENde nagelaten weeskinderen van Sibrant Pyters wever (rol-)verkoper Kerkpoortstraat162523163v
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (sarjes du booy-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
SIETSES, SIPKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Sipcke Sytses wever (tafellaken-)verkoper Franekereind 401619230170r
SIETSES, SIPKE Sipcke Sytses* wever (tafellaken-)naastligger ten zuiden Franekereind 381600228204v
SIETSES, SIPKE Sipcke Sytses* wever (tafellaken-)naastligger ten westen Franekereind 401601228271v
JANS, JAKOB Jacob Jansen wever (vlas-)naastligger ten oosten Schritsen 551641234158r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever en kalkkroder (bont-)verkoper Nieuwstraat 381738249234r
SIETSES, KLAAS Claas Sytses wever en koopman (bont-)koper 1/3 huisNoorderhaven 931733248190v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blockwever en koopman (bont-)verkoper Havenplein 141726246275v
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruinswever en koopman (bont-)koper huisLammert Warndersteeg 181790263186v
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruinswever en koopman (bont-)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181790263186v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens wever en tichelaar (bont-)koper woning en weefwinkelFabrieksstraat1758254134r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg NZ17852622r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg NZ17852621r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg NZ1785261307r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits wever en visser (mr. bont-)naastligger ten oosten Rapenburg NZ1785261307r
SIKKES, JAN Jan Sikkes wever en winkelier (bont-)verkoper Hoogstraat 24174525186v
, FREERK Freryck wever?naastligger ten westen Hofstraat1606228492v
, BERNARDUS Bernardus van Thakenweversbaaskoper huis, winkel en tuinVianen 61803266237v
KORNELIS, TOBIAS Tobias Cornelis weversgezelverkoper van 1/2 Klaverbladstraat 19172724717r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Outhoffweversgezelkoper Achterstraat1726246263r
HARMENS, BEREND Berent Harmens weversknecht (bont-)koper huisWerfpad ZZ17392507r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricx wieldraaiernaastligger ten westen Romastraat 31161122921r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendrix wieldraaierkoper twee kamers of woningen onder 1 dakRomastraat1605228482r
JELTES, DIRK Dirck Jeltes wieldraaierkoper huisKleine Kerkstraat 101690242305v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaierkoper huisKleine Kerkstraat 101703244217r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaierverkoper Kleine Kerkstraat 101717245282v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaierverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 101766256202r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen wieldraaierverkoper Alemanssteeg1650236136r
, EVERTde weduwe van Evert wieldraaiernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3161122961v
JANS, EVERTwijlen Evert Jans , mede voor zichwieldraaierverkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen wieldraaierkoper schuurGrote Kerkstraat 17achter1646235199r
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen wieldraaiernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 17achter1646235199r
, HARMEN Harmen wieldraaierhuurder Jekelsteeg 11742250238v
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels wieldraaiernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1016652397r
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels wieldraaiernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 101690242305v
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels wieldraaiernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10166723978r
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels wieldraaierkoper huisKleine Kerkstraat 41681241132r
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels , c.u.wieldraaierkoper huisKleine Kerkstraat 81664238214v
, HENDRIK Hendrick wieldraaierbewoner Gardenierstraat NZ163723432v
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaiereigenaar van 1/2 Kleine Kerkstraat 81705244299v
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaiernaastligger ten oosten Voorstraat 721726246292v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters wieldraaiernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 121669239181r
DOUWES, JANde nagelaten weeskinderen van Jan Douwes wieldraaierverkoper Kleine Kerkstraat 1162523164r
JANS, JAN Jan Jansen wieldraaierverkoper Kleine Kerkstraat 81664238214v
DOUWES, JELTE Jelte Douwes wieldraaierkoper huisKleine Kerkstraat 10176425650r
DOUWES, JELTEwijlen Jelte Douwes wieldraaierverkoper Kleine Kerkstraat 101766256202r
DOUWES, JELTE Jelte Douwes wieldraaierkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1762255137v
DOUWES, JELTEwijlen Jelte Douwes wieldraaierverkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
DOUWES, JELTE Jelte Douwes* wieldraaiernaastligger ten oosten Kruisstraat NZ1767256257r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes wieldraaierverkoper Oosterkeetstraat 31730247338r
, LAMMERT Lambert wieldraaiernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 161621230279v
JANS, LAMMERT Lambert Jans wieldraaiernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 101626231120r
JANS, LAMMERTde weeskinderen van Lambert Jans wieldraaierverkoper Kleine Kerkstraat161222988r
JANS, LAMMERT Lambert Jans , voor zich en zijn drie kinderenwieldraaierverkoper Kleine Kerkstraat 7161222985r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen wieldraaiernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 121622230301r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen wieldraaiernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 121622230295r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen wieldraaierkoper huis en erfGrote Kerkstraat 14161122915v
, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten wieldraaierverpachter grond Voorstraat 75achter1612229111r
JELLES, PIETERwijlen Pieter Jelles wieldraaiernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 41681241132r
JELLES, PIETERde verkoper Pyter Jelles , c.u.wieldraaiernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 81651236177v
JELLES, PIETER Pyter Jelles , c.u.wieldraaierverkoper Kleine Kerkstraat 81651236177v
JELLES, PIETER Pyter Jelles wieldraaierverkoper Kleine Kerkstraat 3164923682r
JELLES, PIETER Pyter Jelles wieldraaiernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 21646235213r
JELLES, PIETER Pyter Jelles wieldraaierkoper huisKleine Kerkstraat 81634233133r
JELLES, PIETER Pyter Jellis wieldraaierverkoper Kleine Kerkstraat 3164823654v
JELLES, PIETER Pytter Jelles wieldraaiernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 11646235220r
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaierverkoper Grote Kerkstraat 27162423110r
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaierkoper huis, strekkende vanaf de straat tot aan de brouwerij van Aeltie PietersGrote Kerkstraat 271619230193v
KLASES, WATSE Watse Claessen wieldraaierkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 201680241120r
FOLKERTS, EEUWE Yve Folkerts , c.u.wieldraaierkoper huisGrote Kerkstraat 16169024220ra
HESSELS, AART Aart Hessels wieldraaier (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 4173925072v
HESSELS, AART Aert Hessels wieldraaier (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 8173524927v
ARJENS, AREND Ane Arjens wieldraaier (mr. -)verkoper van 1/4 Zuiderhaven 131780259250r
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts wieldraaier (mr. -)koper huisLanen 721806267216v
JOHANNES, BEREND Beernt Johannes wieldraaier (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 61791263287v
JOHANNES, BEREND Beernt Johannes , c.u.wieldraaier (mr. -)huurder Sint Jacobstraat 61791263287v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaier (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 8173524927v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes , c.u.wieldraaier (mr. -)koper 1/2 huis of loodsje en 2/3 plaatsKleine Kerkstraat 61723246154r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes , c.u.wieldraaier (mr. -)eigenaar van 1/2 Kleine Kerkstraat 61723246154r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes , c.u.wieldraaier (mr. -)naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 61723246154r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaier (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 4178826357r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaier (mr. -)verkoper Kruisstraat17822614r
JELTES, DIRK Durk Jeltes wieldraaier (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 61779259201v
JELTES, DIRK Durk Jeltes wieldraaier (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 61779259201v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries wieldraaier (mr. -)koper huisLanen 741788262284r
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries wieldraaier (mr. -)naastligger ten westen Lanen 741788262284r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaier (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 101703244217r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaier (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 101703244217r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaier (mr. -)eigenaar van 1/2 Kleine Kerkstraat 8171824612r
DOUWES, JELTE Jelte Douwes wieldraaier (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 4173925072v
DOUWES, JELTE Jelte Douwes wieldraaier (mr. -)koper huisKruisstraat 11762255123r
JELLES, PIETER Pieter Jelles , c.u.wieldraaier (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 72achter166623940v
JELLES, PIETER Pieter Jelles wieldraaier (mr. -)koper 1/2 huisKruisstraat 5oost1674240135v
JELLES, PIETER Pyter Jelles , c.u.wieldraaier (mr. -)koper twee kamers aan elkaarKleine Kerkstraat WZ164323597r
JELLES, PIETER Pytter Jelles , c.u.wieldraaier (mr. -)koper kamerVoorstraat 72achterhet Blindt Eesel166623940v
, AGE Agge wieldraaier [staat: wielster]naastligger ten westen Romastraat1605228482r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters wieldraaier [staat: wieltjer]verkoper Zoutsloot 951703244216v
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters wieldraaier [staat: wieltjer]verkoper Kleine Kerkstraat 101703244217r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters wieldraaier [staat: wieltjer]verkoper Kruisstraat 5oost1703244217v
PIETERS, JOHANNESde kamer van Johannes Pytters wieldraaier [staat: wieltjer]naastligger ten zuiden Voorstraat 721704244263r
REINS, ANNE Anne Reyns wielmakernaastligger ten oosten Voorstraat 231615229242r
FRANSES, JOCHEMwijlen Joachim Fransen wielmakerbewoner Rommelhaven 20161222986r
FRANSES, JOCHEMtwee weeskinderen van wijlen Joachim Fransen wielmakerverkoper Rommelhaven 20161222986r
FRANSES, JOCHEM Jochem Fransen* wielmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 18159722843v
FRANSES, JOCHEMwijlen Jochum Fransen wielmakerverkoper Rommelhaven 20161222992r
JANS, LAMMERT Lammert Jans wielmakerkoper huisKleine Kerkstraat 71606228507v
JOCHEMS, PIETER Pyter Jochums wielmakerbewoner Rommelhaven 20161222992r
JOCHEMS, PIETER Pyter Jochums wielmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 18161122951r
JURJENS, EILERT Eildert Jurjens wijdschippersknechtverkoper Bildtstraat 161763255261r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes , c.u.wijdschpperkoper huis met een ledige plaats, tuin en nieuw gebouwde schuurNoordijs 51653236226r
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaarverkoper Karremanstraat 117432511r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaarkoper huis en erfNoorderhaven 14173124863r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaargeniaarde koper Noorderhaven 401729247232r
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallings wijnhandelaarkoper plaatske behorende bij het huis van Arjen van HemertNoorderhaven 461702244171r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Siverds de Bruinwijnhandelaarkoper Vismarkt 1173925043v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Siverds de Bruinwijnhandelaarverkoper Voorstraat 97173925049v
, JAN Jan Codercqwijnhandelaarverkoper Zuiderhaven 1oud1732248123r
, JOHANNES Johannes Coderqwijnhandelaarverkoper Romastraat 6173224887v
, JAKOB Jacobus Corverwijnhandelaarkoper hofHofstraat 17tuin1706244318v
, JAKOBoud burgemeester Jacobus Corverwijnhandelaarverkoper Noorderhaven 741731247371v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croesewijnhandelaarverkoper q.q. Zuiderstraat1702244161v
KROESE, JAKOB Jacob Croesewijnhandelaarkoper kleine hofAchterstraat1685242100r
KROESE, JAN burgervaandrig Jan Croesewijnhandelaarkoper hof met bomen, planten en zomerhuisWortelstraat 5tuin1713245200r
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u.wijnhandelaarnaastligger ten oosten Rozengracht 181742250273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u.wijnhandelaarnaastligger ten zuiden Rozengracht 181742250273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijpwijnhandelaarverkoper Rozengracht 181742250273v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijpwijnhandelaarverkoper Noorderhaven 461722246133v
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijpwijnhandelaarverkoper Hofstraat 71735249104v
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijpwijnhandelaarverkoper Sint Odolphisteeg 14173524997r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijpwijnhandelaarverkoper Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijpwijnhandelaarverkoper Sint Odolphisteeg 20173524999r
HEINS, KORNELIS JOOSTES Cornelis Joosten Heinswijnhandelaarkoper 1/2 paardenstal en huisLanen 59167924157r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heinswijnhandelaarkoper Lanen 59167924157r
, KORNELIShuis genaamd de oyevaar Cornelis Heynswijnhandelaarkoper 1/2 huis en stallingFranekereind 23oostde Ooievaar1683241269r
, IJSBRAND IJsbrandt Heynswijnhandelaarkoper Franekereind 23oost1683241269r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSgezworen gemeensman Pyter Jacobs Klinkhamerwijnhandelaarkoper huis met plaats en loodskeNoorderhaven 641698243358v
, KLEIS Cleys Lantinghwijnhandelaarverkoper Lanen 9oost1683241261v
PIETERS, WIEBE Wybe Pytters Mooymanwijnhandelaarkoper huis een hof daarachterRozengracht 141674240139v
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaarwijnhandelaarkoper huisKarremanstraat 11740250102v
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nautawijnhandelaarverkoper Voorstraat 82169924422r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautawijnhandelaarkoper hof gelegen achter het huis van de verkoper en het grootste gedeelte van de oostelijke keuken achterin genoemd huisVoorstraat 821695243157v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta, c.u.wijnhandelaarnaastligger ten westen Voorstraat 821695243157v
SCHUT, JAN Jan Schutwijnhandelaarkoper huisNoorderhaven 921747251196v
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuiswijnhandelaarnaastligger ten westen Noorderhaven 481701244134r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuiswijnhandelaarverkoper van 1/2 Noorderhaven 481701244134r
VELDHUIS, JAKOB IEBELESoud burgemeester Jacob Ibeles Velthuiswijnhandelaarverkoper Noorderhaven 8816992446v
SCHUT, JAN Jan Schutwijnhandelaar en koffieschenkerkoper huisRommelhaven 10176125574v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinwijnhandelaar en koopmanverkoper Nieuwstraat WZ1732248175v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmawijnhandelaar en koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmawijnhandelaar en koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmawijnhandelaar en koopmanaanhandelaar pakhuis onder een dak met de oostelijke naastliggerHavenplein 18west173524946v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmawijnhandelaar en koopmanverwandelaar Sint Christoffelsteeg 6173524946v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuswijnhandelaar en winkelierkoper pakhuisNoorderhaven 44174525182r
AARTS, TEUNIS Thonys Aerts wijnheerprotesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 741599228140r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Voswijnheerkoper grondpacht van 7-07-00 CG uit verschillende huizen en kamersonbekend1613229177v
AARTS, PIETER Pieter Aerts wijnkoperprotesteert vanwege een vordering Rinnertspijp WZ159822883r
, SIKKEwijlen Sicco Lubberti wijnkopernaastligger ten oosten Noorderhaven 104168124139va
LUBBERTS, SIKKE Sicke Lubberts wijnkopernaastligger ten oosten Voorstraat 591668239172v
LUBBERTS, SIKKE Sicke Lubberts wijnkoperverkoper Noordijs 6165523743r
KROESE, JAKOB Jacobus Croesewijnkoperkoper huisNoorderhaven 951683241239v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delftwijnkopernaastligger ten noorden Scheerstraat 3166623936v
HEINS, IJSBRAND JOOSTESdr. IJsbrand Joosten Heinswijnkoperkoper door niaar kamerLanen 51169224322r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar hof met royaal zomerhuisonbekend1676240234r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper achterhuis, keuken, plaats en zomerhuis, 1/2 eigendom van een plaats ten noorden, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan de erven van mr. Jacob Tjebbes PoptaVoorstraat 40achter167124069v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Voorstraat 40achter167124069v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper twee kamersLanen167224093r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Lanen167224093r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper leeg erf, woning door de verkopers afgebrokenLanen 45achter1682241219r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heynswijnkoperkoper Lanen 45achter1682241219r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynswijnkoperkoper Voorstraat 40achter167124069v
JOOSTES, IJSBRANDzijn broeder Isbrandt Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Voorstraat 40achter167124069v
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynswijnkoperkoper Lanen167224093r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Lanen167224093r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar onbekend1676240234r
KROESE, JAKOB Jacobus Kroesewijnkopergeniaarde koper Grote Bredeplaats 351682241217r
LUBBERTUS, SIKKE Sicco Lubbertiwijnkopernaastligger ten oosten Noorderhaven 1041672240103v
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooymanwijnkoperkoper kamer en loodsRomastraat1659237210r
MOOI, WIEBE PIETERS Wybe Pytters Moywijnkoperkoper Lanen NZ165923813r
MOOI, WIEBE PIETERS Wybe Pytters Moywijnkoperkoper Voorstraat 38achter165923813r
QUICKLENBURG, JOHANNES oud burgemeester Joannes Quicklenborgwijnkoperafgewezen niaarnemer Noorderhaven 421688242256v
JANS, PAULUSvroedsman Pouwels Jansen Wiltvanghwijnkoperkoper hof met prieel en voor een kamerRapenburg ZZ1658237178v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambert de Gaverewijnrooier en landmeterkoper hof met bomen, prieel en belvedereZoutsloot NZ1696243234v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gonggrijpwijnstekerkoper huisVismarkt 11729247277r
GONGGRIJP, HANS Oud burgervaandrig Hans Gongrijpwijnstekerkoper huisNoorderhaven 4617062452v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijpwijnstekerkoper huisNoorderhaven 521730247307v
SCHUT, JAN Jan Schutwijnsteker en koffieschenkerkoper woningNoorderhaven 98achter1749251284r
ANDRIES, ALLE Ale Andries winkelierkoper huisHoogstraat 321762255139r
TEIES, AMERENS Amerenske Teyes winkelierkoper Sint Jacobstraat 121754253139r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes winkelierkoper van 1/2 3/7 huisVoorstraat 57174425142v
DOEDES, ANDRIES Andrys Doedes winkelierkoper huis en erfGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1742250261r
DOEDES, ANDRIES Andrys Doedes winkelierkoper van 1/2 huis en tuintjeSchritsen 51746251133r
DIRKS, ANTJE Antie Dirx winkelierverkoper Schritsen 5173124856v
FRANSES, ANTJE Antie Fransen winkelierkoper van 1/2 Voorstraat 57174425142v
KORNELIS, ANTJE Antje Cornelis winkelierkoper Kleine Kerkstraat 181736249122r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen winkelierkoper Grote Bredeplaats 71742250261r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen winkelierkoper van 1/2 Schritsen 51746251133r
GERARDUS, ANTONIUS Antonius Gerardi winkelierverkoper van 1/2 Schritsen 8173925013v
KLASES, ARJEN Arjen Clazes winkelierkoper huisHeiligeweg 41758254151r
GERRITS, BARTELD Bartel Gerryts winkelierverkoper Zuiderstraat1737249190v
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelierverkoper q.q. Heiligeweg 701767257252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelierverkoper q.q. Franekereind 141767257252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelierverkoper q.q. Rommelhaven 61767257252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelierverkoper q.q. Rommelhaven 41767257252r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelierverkoper q.q. Grote Kerkstraat 231765256264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelierverkoper q.q. Franekereind 201765256264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelierverkoper q.q. Achterstraat 71765256264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelierverkoper q.q. Bargebuurt 281765256264r
KLASES, BAUKJE Baukjen Clases winkelierkoper Hoogstraat 321762255139r
TJALLINGS, BOTJE Bottje Tjallings winkelierkoper Voorstraat 9417342497v
ARJENS, BOIEN Boyke Arjens winkelierkoper 4/5 kamerRomastraat 4west1701244128r
FONGERS, BROER Broer Fongers winkelierverkoper Zuiderhaven 181737249176v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits winkelierkoper huisHeiligeweg 61726246291v
ANNES, KORNELIS Corneles Annes winkelierkoper door niaar ratione sanguinis huisLanen 811756253251r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes winkelierverkoper Lanen 811763255223v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx winkelierkoper huisZoutsloot 881731247382v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs winkelierkoper door niaar pakhuisHoogstraat 34176825783v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper huis en tuin erachter ([voor de twee percelen in deze akte])Noordijs 231727246302v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 181727246302v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper huisVoorstraat 94de Spijkerton17342497v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper huis en bleekveldVoorstraat 351724246201r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper huisKleine Bredeplaats 191727246310r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierverkoper Noorderhaven 521730247307v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper van 1/2 huisSchritsen 641742250219v
, DIRK Dirk Huygens winkeliergeniaarde koper Kleine Kerkstraat 161729247230r
, DIRK Dirk Huygens winkelierkoper huis, in twee delen bewoondVoorstraat 721726246292v
JANS, DIRK Dirk Jansen winkelierverkoper van 1/3 Lanen NZ1738249278r
DIRKS, DOETJE Doetje Dirks winkelierkoper Grote Ossenmarkt 151759254222r
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrens , c.u.winkelierkoper huisBildtstraat 3169324348r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes winkelierverkoper q.q. Gardenierstraat 1617032456r
HENDRIKS, Eillart Hendriks winkelierkoper huisNoorderhaven 981754253166v
GERRITS, ENNEwijlen Enne Gerrits winkelieraanhandelaar Franekereind 101738249280r
GERRITS, ENNEwijlen Enne Gerrits winkelierverwandelaar Nieuwstraat 661738249280r
MARTENS, FOKKE Focke Martens winkelierverkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelierverkoper Lanen 231741250205r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelieraanhandelaar Spinhuisstraat1741250205r
DIRKS, FOPPE Foppe Dirx winkelierverkoper Lanen 85oost1751252114r
PIETERS, FRANS Frans Pieters winkelierkoper huisVoorstraat 741716245270v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , c.u.winkelierbewoner Voorstraat 741716245270v
JANS, FROUKJE Froukien Jans winkelierverkoper Lanen 85oost1751252114r
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens winkelierkoper Lanen 22173524970v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes winkelierverkoper Lanen 231741250205r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes winkelieraanhandelaar huisSpinhuisstraat1741250205r
JANS, GERLOF Gerloff Jans winkelierkoper provisioneel huisHoogstraat 35168224157va
AUKES, GERRIT Gerrit Auckes , c.u.winkelierverkoper Voorstraat 78170924582r
AUKES, GERRIT Gerrit Auckes , c.u.winkelierhuurder van voornoemd huis (p.j. [staat: 200 zilveren ducatons])Voorstraat 821695243157v
JOHANNES, GERRIT Gerrit Johannis winkelierkoper huisRapenburg NZ1698243344v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks winkelierverkoper Rozengracht 281733248204r
JANS, GRIETJE Grietie Jans winkelierkoper Sint Jacobstraat 51695243162v
JOUKES, HANSwijlen Hans Joukes winkelierverkoper q.q. Voorstraat 821702244183v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , erfgenaam van de koperwinkelierverkoper Noorderhaven 40168024192r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis winkelierkoper huis en tuinVoorstraat 351729247258v
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs winkelierkoper huisKerkpoortstraat 671696243195r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs winkelierverkoper Zuiderhaven 181737249176v
JOHANNES, HILTJE Hiltie Johannes winkelierkoper Kleine Bredeplaats 4173524928v
TEEKES, HILTJE Hiltje Takes winkelierkoper Voorstraat 351729247258v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus winkeliernaastligger ten oosten Heiligeweg 641736249128v
GERRITS, HUGO Huge Gerrits winkelierverkoper Franekereind 211746251160r
GERRITS, HUGO Huig Gerrits winkelierkoper van 1/2 dubbele stallenZuiderstraat 2175625438v
GERRITS, HUGO Huig Gerryts winkeliergeniaarde koper van 1/2 Zuiderstraat 17175625437v
GERRITS, HUGO Huig Gerryts winkeliergeniaarde koper van 1/2 Zuiderstraat 21175625437v
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelierverkoper Nieuwstraat 561769257145r
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelierkoper huisLanen 89173925036r
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelierkoper van 1/2 Schritsen 641742250219v
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelierkoper huis en weefwinkel en tuintjeNieuwstraat 501748251245v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts winkelierkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 12175225328v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts winkelierverkoper van 1/2 Zuiderstraat 2175625449v
GERRITS, HUGO Huyge Gerryts winkelierverkoper van 1/2 Spinstraat17562548r
HINNES, HIELKJE Hylkjen Hennes winkelierkoper Voorstraat 741716245270v
ARENDS, JAKOB Jacob Arents winkelierverkoper Grote Ossenmarkt 181734248346r
STEFFENS, JAKOB Jacob Stevens winkelierkoper Kleine Kerkstraat 141752252185v
TJALLINGS, JAKOB Jacob Tjallings winkelierkoper huis, pakhuis en tuinRozengracht 21753253119r
BOUWES, JAN Jan Bouwes winkelierverkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis , c.u.winkelierkoper huisVoorstraat 62171924646r
EVERTS, JAN Jan Everts winkelierkoper van 1/2 Schritsen 51746251133r
JOCHEMS, JAN Jan Jochems winkelierverkoper Kerkpoortstraat 21786262123v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts winkelierkoper Kleine Bredeplaats 251765256127v
MARTENS, JAN Jan Martens winkelierkoper kamerZoutsloot 101702244165r
RINTJES, JANwijlen Jan Rintjes winkeliergeniaarde koper Hoogstraat 301726246284v
SIKKES, JAN Jan Sikkes winkelierkoper huisBildtstraat 9174425146v
GERRITS, JANKE Jancke Gerrits winkelierkoper Kerkpoortstraat 671696243195r
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis winkelierverkoper Havenplein 161741250144v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkelierkoper Moriaanstraat 31735249105v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkeliernaastligger ten westen Moriaanstraat 51737249218v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkelierverkoper Moriaanstraat 51737249218v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendrix winkelierverkoper Karremanstraat 221747251187v
HERES, JELTJE Jeltie Heeres winkelierverkoper Schritsen 41738249288r
HERES, JELTJE Jeltie Heres winkelierkoper Schritsen 41734248329r
DOEKES, JELTJE Jeltje Doekes winkelierkoper van 1/2 Schritsen 51746251133r
ROMKES, JETSKE Jetske Romkes winkelierverkoper Kerkpoortstraat 21741250171v
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts winkeliererflater Franekereind 1716942433va
REMMERTS, JOHANNES Johannes Rimmerts winkelierverkoper Hoogstraat 351742250247v
IEPES, JOHANNES Johannes Yppes winkelierkoper twee bij en aan elkaar gebouwde huizenHoogstraat 351742250247v
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen winkelierkoper huis precario op stadsgrondNoorderhaven 5het Kaske172724731r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes winkelierkoper huisKleine Kerkstraat 181736249122r
BOUWES, KEIMPE Keympe Bouwes winkelierverkoper Kleine Kerkstraat 181769257108r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes winkelierkoper huisOoievaarsteeg 231785261261r
DOUWES, LIEUWEoud huisman Lieuwe Douwes winkeliergeniaarde koper Hofstraat 151784261255r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds winkelierkoper huisVoorstraat 97172024690r
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts winkelierverkoper Kleine Bredeplaats 2417602557v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts winkelierkoper Kleine Bredeplaats 241736249134v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beerns winkelierverkoper Zoutsloot 51173925012v
JANS, MARTJEN Maertje Jans winkeliergeniaarde koper Hoogstraat 301726246284v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelierkoper Rapenburg NZ17392509v
JANS, MARTEN Marten Jansz winkelierkoper door niaar huisNoorderhaven 58175625424r
HENDRIKS, MEINERT Meinert Hendriks winkelierverkoper Hofstraat 19oost1755253248r
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters winkelierverkoper Schritsen 631791263313v
TJEERDS, NEELTJE Neeltje Tjeerds winkelierkoper Heiligeweg 61726246291v
ANDRIES, PIETER Pieter Anderies winkelierverkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
ANDRIES, PIETER Pieter Andrys winkeliergeniaarde koper Grote Ossenmarkt 231737249209r
ANDRIES, PIETER Pieter Andrys winkelierkoper huisZuiderhaven ZZ174925246v
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens winkelierkoper door niaar huisGardenierstraat 161743250294r
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelierkoper huisMoriaanstraat 31735249105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkeliernaastligger ten oosten Moriaanstraat 31735249105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkeliernaastligger ten westen Moriaanstraat 51737249218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelierverkoper Moriaanstraat 51737249218v
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u.winkelierkoper woning en hofLiemendijk173925020v
RIENKS, PIETER Pieter Riens winkelierverkoper Karremanstraat 221747251187v
PIETERS, PIETJE Pytje Pyters winkelierverkoper Voorstraat 991751252163r
PIETERS, PIETJE Pytje Pytters winkelierkoper Voorstraat 99173925069v
JANS, REINER Reiner Jansen winkelierverkoper Wasbleek1680241118v
SIEBES, RIEMKJE Rimkjen Sybes winkelierkoper Grote Kerkstraat 18173524919r
PIETERS, SIEBRICHJE Sibrigje Pieters winkelierkoper Lanen 89173925036r
DOUWES, SIKKE Sicco Douwes winkelierkoper Liemendijk NZ173124851v
DOUWES, SIKKE Sicke Douwes winkelierverkoper Liemendijk NZ1733248243r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts winkelierverkoper Zoutsloot 51173925012v
JANS, SIPKE Sipke Jans winkelierverkoper Lanen 81175225318r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries winkelierkoper huisSint Jacobstraat 121754253139r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pytters winkelierverkoper Voorstraat 91170724534r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pytters winkelierverkoper Voorstraat 93achter170724535v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pytters winkelierverkoper Schoolsteeg170724536r
PIETERS, SJOERD Sjoerdt Pytters winkelierkoper huisVoorstraat 251703244195r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendriks winkelierkoper Voorstraat 351724246201r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendriks winkelierkoper Kleine Bredeplaats 191727246310r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendriks winkelierkoper Voorstraat 721726246292v
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntje Hendrix winkeliergeniaarde koper Kleine Kerkstraat 161729247230r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntje Hendrix winkelierverkoper Noorderhaven 521730247307v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrichie Pieters winkelierverkoper Nieuwstraat 561769257145r
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrigje Pieters winkelierkoper Nieuwstraat 501748251245v
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs winkelierkoper huis alwaer de Haan in de gevel staetGrote Kerkstraat 181726246279v
IEBELES, TETJE Tettie Ebeles winkelierkoper Kleine Kerkstraat 2169424379v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierkoper woningRapenburg NZ17392509v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters winkelierverkoper Rapenburg NZ1749251253v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes winkeliernaastligger ten zuiden Noorderhaven 961697243327r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles winkeliernaastligger ten noorden Noorderhaven 31170724515r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles winkelierverkoper Noorderhaven 31170724515r
ANNES, TRIJNTJE Trijntie Annes winkelierkoper Noorderhaven 44174525182r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks winkelierkoper Rapenburg NZ1698243344v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs winkelierkoper Rozengracht 21753253119r
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes winkelierkoper Noorderhaven 311736249129v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pyters winkelierkoper door niaar ratione sanguinis Lanen 811756253251r
KLASES, FROUKJE Vrouck Clases winkelierhuurder Grote Kerkstraat 22168524265v
KLASES, WILLEM Willem Claesen winkelierverkoper q.q. Hoogstraat 4917462516va
RUURDS, WILLEMmeerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkeliernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28twee_achter1752252235v
RUURDS, WILLEMmeerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelierverkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter1752252235v
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds winkelierverkoper Grote Kerkstraat 271779259218r
HENDRIKS, WILLEMKE Willemke Hendriks winkelierkoper Schritsen 531781260129r
JETSES, WOUTER Wouter Jetses winkelierverkoper Havenplein 161741250144v
JETSES, WOUTER Wouter Jetses winkelierverkoper Simon Stijlstraat 2173925028v
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes winkelierverkoper Kerkpoortstraat 21741250171v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelierverkoper Liemendijk ZZ177725929v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelierkoper huisGrote Kerkstraat 19177825999v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelierkoper huisGrote Kerkstraat 221766256175r
SIEMENS, IEPE Ype Simons winkelierkoper huis en twee kamersSint Jacobstraat 3180126644v
HENDRIKS, IETJE Yttie Hendriks winkelierkoper Hoogstraat 351742250247v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pieters Aardenburgwinkelierkoper Heiligeweg 661756253253r
AKKER, JELMER EGBERTS Jelmer Egberts Ackerwinkelierkoper 1/4 huisVoorstraat 62177625912v
BEVA, JOHANNES Johannes Bevawinkelierkoper huis en paardenstalFranekereind 251729247223v
, PETRONELLA Petronella Bloeminkwinkelierkoper Voorstraat 271746251126r
BLOEMBERG, TJAMME Tjamke Blombergwinkelierkoper huisNoorderhaven 341774258174r
BROUWER, BEREND DIRKS Beernt Dirx Brouwerwinkelierkoper huis en schuurLiemendijk NZ173124851v
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirks Brouwerwinkelierkoper huisBildtstraat 21173124860v
BROUWER, DIRKS Tieertie Dirx Brouwerwinkelierverkoper Liemendijk NZ1733248243r
BRUIN, JOHANNES Johannes de Bruinwinkelierkoper huisGrote Ossenmarkt 151759254222r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christian Burmanwinkelierkoper huisVoorstraat 271746251126r
KRAMER, DIRK Dirk Cramerwinkelierkoper woning en weefwinkelRozenstraat 41748251221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerwinkeliernaastligger ten westen Rozenstraat 41748251221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerwinkeliernaastligger ten noorden Rozenstraat 41748251221v
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Donkerwinkelierverkoper van 1/2 Rommelhaven 81749251280r
DREYER, ARJEN ARJENS Arjen Aris Dreyerwinkelierkoper Grote Kerkstraat 35177225819r
DREYER, ARJEN ARJENS Arjen Aris Dreyerwinkeliernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 35177225819r
GERRITS, JAN Jan Gerryts Elferswinkelierkoper huisScheerstraat 11177325870v
, PIETER Pyter Farijn, c.u.winkelierkoper woning ([wordt betaald met 3 CG per jaar])Hofstraat 47west1691242353v
, PIETER Pieter Farrijnwinkelierkoper kamerGardenierstraat 181694243112v
, PIETER Pieter Farrijnwinkelierverkoper Hofstraat 47west1698243354r
, PIETER Pieter Farrijnwinkelierverkoper Scheffersplein OZ1698243338r
, PIETER Pytter Farrijnwinkelierverkoper Gardenierstraat 181704244264v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijsterwinkelieraanhandelaar huisKarremanstraat 101759254230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijsterwinkelierverwandelaar Voorstraat 21759254230r
HOUKEMA, KLAAS burgervaandrig Claes Haukemawinkelierkoper huisKleine Bredeplaats 4173524928v
HEINS, HELENA KLASES Helena Clasen Heinswinkelierkoper Grote Kerkstraat 181726246279v
HIBMA, NEELTJE Neeltje Hibmawinkelierkoper Kleine Kerkstraat 31755253208r
HOP, JAN Jan Hopwinkelierverkoper Bildtpoort (gebied)1754253133r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrawinkelierkoper Karremanstraat 201747251177r
HUIDEKOPER, FRANS PIETERSvroedsman Frans Pyters Huidecoperwinkelierverkoper van 1/2 Noordijs 23173124837r
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoperwinkelierkoper Noordijs 231727246302v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoperwinkelierkoper Grote Ossenmarkt 181727246302v
IJSENBEEK, JAN THOMASwijlen Jan Thomas IJsenbeekwinkelierverkoper q.q. Noordijs 131751252178v
, ELIAS Elias de Jodewinkelierhuurder Grote Bredeplaats 31736249147v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jongwinkeliergeniaarde koper Grote Kerkstraat 141758254149r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Klaverwinkelierhuurder (p.j.)Heiligeweg 641736249128v
LANTING, KLEIS Kleis Lantingwinkelierkoper woningKleine Kerkstraat 31755253208r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstrawinkelierkoper Noorderhaven 981754253166v
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyerwinkelierverkoper q.q. Zuiderhaven 121732248131r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyerwinkelierverkoper q.q. Hondenstraat 5west1732248132v
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyerwinkelierverkoper q.q. Hondenstraat 5oost1732248129r
MEYER, THOMAS JANSburgerhopman Thomas Jansen Meyerwinkelierverkoper q.q. Zuiderhaven 291736249111v
, BALT Baltus Moltswinkelierkoper 1/2 huisDroogstraat 37177225812r
, BALT Baltus Moltswinkelierkoper door niaar huisKarremanstraat 141769257136v
, BALT Baltus Moltswinkelierkoper huisn en weefwinkelLiemendijk ZZ177225835v
, BALT Baltus Moltswinkeliernaastligger ten oosten Liemendijk ZZ177225835v
JANS, DIRK Dirk Jans van der Muirwinkelierkoper huisBildtstraat 11176425633v
NIJSING, ANTJE Anna Elisabeth Nijsingwinkelierkoper Scheerstraat 11177325870v
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Notawinkelierkoper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 35177225819r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Notawinkeliernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 35177225819r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potwinkelierkoper huisKarremanstraat 201747251177r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrands Reidsmawinkelierkoper huis en tuintjeKleine Bredeplaats 171785261296r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans van Rippertswinkelierkoper van 1/2 Voorstraat 57174425142v
ROSEE, ANDRIES Andrys Roseewinkelierkoper door niaar huisVoorstraat 691737249200v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemawinkelierverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemawinkelierverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemawinkelierverkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemawinkelierverkoper van 1/2 Hoogstraat 91738249230r
, PETRONELLA Petronella Scheminkwinkelierkoper Droogstraat 37177225812r
, PETRONELLA Petronella Scheminkwinkelierkoper Liemendijk ZZ177225835v
, PETRONELLA Petronella Scheminkwinkeliernaastligger ten oosten Liemendijk ZZ177225835v
, LIJSBET Lijsbeth Sichmanswinkelierkoper Sint Jacobstraat 3180126644v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenwinkelierkoper Grote Bredeplaats 41759254228r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkelierkoper pakhuis, besloten afdak, daarachter een gedeelte van de plaats van de huis van de verkoperFranekereind 38170924588v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkeliernaastligger ten zuiden Franekereind 38170924588v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkeliernaastligger ten westen Franekereind 38170924588v
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings Sopingjuswinkelierkoper Bildtstraat 11176425633v
SPANNENBURG, LAAS Laes Spannenburghwinkelierkoper huisNoordijs 10173524987r
SPELTJE, GRIETJE HARMENS Gryttie Harmens Speltiewinkeliergeniaarde koper Grote Ossenmarkt 231737249209r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuswinkelierverkoper Kleine Kerkstraat 51736249153r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanuswinkelierkoper huisNoorderhaven 311736249129v
STRUIK, JOHANNES Johannes Struikwinkelierkoper huis genaemt Suratten, met een pakhuis er naastKerkpoortstraat 22Suratten1705244298v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaljewinkelierkoper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving)Grote Bredeplaats 41759254228r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veenwinkelierverkoper Zoutsloot 771787262182r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veenwinkeliernaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 71787262186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veenwinkelierverkoper Sint Jacobstraat 71787262186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veenwinkeliernaastligger ten westen Sint Jacobstraat 91787262186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veenwinkelierverkoper Sint Jacobstraat 91787262186r
VEEN, JOCHEM JANS Jochem Jans van der Veenwinkelierkoper woningeZoutsloot 77177325897r
, GRIETJE Grietje Veltsmawinkelierkoper Franekereind 251729247223v
, TEUNIS Theunis Weslingwinkelierverkoper q.q. Hoogstraat 4917462516va
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhofwinkelierverkoper q.q. Romastraat 51728247116v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoffwinkelierverkoper q.q. Noordijs 231727246302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoffwinkelierverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181727246302v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsenswinkelierkoper huis en tuinGrote Kerkstraat 34176725713r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsenswinkelierkoper woningTiepelsteeg176725713r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 81766256194r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper Voorstraat 31766256200v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 641766256223v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter1766256186v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 83achter1766256189r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81achter1766256190r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierkoper Grote Kerkstraat 34176725713r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierkoper Tiepelsteeg176725713r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 161766256193r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzenswinkelierverkoper Grote Kerkstraat 341769257123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzenswinkelierverkoper Borstelsteeg 11769257123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenswinkelierverkoper Grote Kerkstraat 341769257123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenswinkelierverkoper Borstelsteeg 11769257123v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUSvroedsman Anthony Gerardi Wijngaardenwinkelierkoper door niaar houtstekRommelhaven 51732248116v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaardenwinkelierverkoper Schritsen 41738249288r
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerdenwinkelierkoper huisSchritsen 41734248329r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerdenwinkelierkoper huisSchritsen 41734248329r
, TEUNIS Theunis Weslingswinkelier en bontredergeniaarde koper Hofstraat 47west174525190r
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopmankoper 1/2 huisScheerstraat 8west1773258102v
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopmaneigenaar van 1/2 Scheerstraat 8west1773258102v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkelier en koopmankoper huis met een tuin daaragterFranekereind 36170924578v
VEEN, JAN Jan van der Veenwinkelier en koopmankoper huis en erf ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhaven 681790263224v
VEEN, JAN Jan van der Veenwinkelier en koopmankoper huis en erf ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 251790263224v
VEEN, JAN Jan van der Veenwinkelier en koopmankoper kaarsenmakerij en pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhaven 56het Eekhuis1790263224v
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetze Jelles Boomsmawinkelier en mr. glasmakerkoper huisSchritsen 291763255245r
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetze Jelles Boomsmawinkelier en mr. glasmakernaastligger ten oosten Schritsen 291763255245r
KUIK, DIRK JANS Dirk Jansen Kuykwinkelier en mr. metselaarkoper huisKleine Bredeplaats 241736249134v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Vijverstraat 151742250214av
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 121742250217v
JANS, ABE Abbe Jansen winkelier en turfdragerkoper 1/2 huisNoorderhaven 112175625411v
JANS, ABE Abbe Jansen , c.u.winkelier en turfdragereigenaar van 1/2 Noorderhaven 112175625411v
WOUTERS, TEUNISwijlen Theunis Wouters winkelier en turfdragererflater Kerkpoortstraat 571751252174r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes winkelier en zoutziederkoper woning waarin twee kamers boven elkaarLanen 76achter1714245202v
AUKES, GERRIT Gerrit Auckes , c.u.winkeliershuurder Voorstraat 821695243166r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks , c.u.winkelierskoper huisNoorderhaven 261741250158v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u.winkeliersbewoner Heiligeweg 27noord17072457v
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.winkelierskoper hof met bomen, planten en zomerhuisMolenpad 111713245200v
MINNES, AALTJE Aaltje Minnes winkeliersekoper huis, loods en plaatsLanen 26Jerusalem1753253115v
HEINS, AGNIETJE Agneta Heins winkeliersekoper huisZuiderhaven 19zuid170824566r
JANS, ANTJE Antie Jans winkelierseverkoper Zuiderstraat 131752252208r
SIEBES, ANTJE Antie Sybes winkeliersekoper huisHoogstraat 15170024480r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper q.q. Nieuweburen 251759254183r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper Nieuwstraat 14176425663r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper q.q. Nieuweburen 271758254135r
KLASES, ANTJE Antje Klases winkelierseverkoper Schritsen 631780259291v
KLASES, AUKJE Auckien Clases winkeliersekoper huisZuiderstraat 131723246160r
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts winkeliersekoper huisHeiligeweg 461789263142v
DOEKES, DOEKELTJE Doekjen Doekes winkelierseverkoper van 1/7 Voorstraat 57174425142v
LIEKELES, GEPKE Gepke Lykles winkelierseverkoper Lanen 1617452513ra
DOUWES, HIELKJE Hylkjen Douwes winkelierseverkoper van 1/2 Noorderhaven 261730247329r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters winkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
HARMENS, JANKE Janke Harmens winkelierseverkoper Sint Odolphisteeg 141763255234v
HARMENS, JANKE Janke Harmens winkelierseverkoper Sint Odolphisteeg 141763255266r
PIETERS, JANKEwijlen Janneke Pieters winkelierseerflater Schritsen 531733248220r
DOUWES, JELTJE Jeltie Douwes winkelierseverkoper Kleine Bredeplaats 2168424214r
JORIS, JELTJEde gezamenlijke crediteuren van Jeltie Joris winkelierseverkoper Schritsen 531738249355v
, JETSKE Jetske winkeliersehuurder (p.j.)Hondenstraat 5oost1698243339r
DOUWES, IESKJE Jisch Douwes winkelierseverkoper Hoogstraat 151695243165r
ROELOFS, LIEFKE Liefke Roelofs winkelierseverkoper Grote Bredeplaats 17176425658v
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans winkeliersekoper Rozenstraat 41748251221v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkeliersenaastligger ten westen Tiepelsteeg1746251161r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkelierseverkoper Tiepelsteeg1746251161r
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds , voor haar minderjarige dochterwinkelierseverkoper Bildtstraat 1117522538r
HARMENS, LOLKJE Lolkje Harmens winkeliersekoper Heiligeweg 41758254151r
KLASES, LUTSKE Lutske Clases winkelierseverkoper Zoutsloot 531736249107r
DIRKS, MEINTJE Mein Dirx winkelierseverkoper Noorderhaven 55170924579v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijsterwinkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijsterwinkelierseverkoper Schritsen 531733248220r
LIEUWES, PIETJE Pietje Lieuwes winkeliersekoper huisKerkpoortstraat 181752252236r
HARMENS, RIKSTJE Richtie Harmens winkeliersekoper hoekhuisZoutsloot 251696243191v
PIETERS, SANNEKE Sanneke Pieters winkeliersekoper huis en tuinHeiligeweg 20176425618v
RUURDS, SIJKE Sijke Ruerds winkelierseverkoper q.q. Noorderhaven 931733248190v
HENDRIKS, SIEUWKE Sjeuke Hendriks winkelierseverkoper Vissersstraat 41771257234r
JANS, SJOERDJE Sjoedtje Jans winkelierseverkoper Vijverstraat ZZ174525176r
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkeliersekoper Heiligeweg 38174425137v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierseeigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38174425137v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkeliersekoper Bargebuurt 24174425137v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierseeigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24174425137v
PIERS, TETJE Tettje Piers winkeliersegeniaarde koper Lanen 17achter1767256241r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks winkelierseverkoper Rozengracht 281733248204r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens winkeliersekoper huisHeiligeweg 5171824610r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntje Foppes winkelierseverkoper Nieuwstraat 32174425144r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pyters winkelierseverkoper Lanen 811763255223v
KLASES, WIEPKJE Wypkien Clases winkeliersekoper huisNieuwstraat 66173524979v
DIRKS, IETJE Yttje Dirks winkelierseverkoper van 1/2 Zoutsloot 57176125593v
FOKKES, SWAANTJE Zwaantie Fockes , voor haar kinderenwinkelierseverkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongmawinkelierseverkoper Zuiderstraat 14176425625r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongmawinkelierseverkoper Zuiderstraat 12176425626v
, BEERTJE Beerdtje Meindershagenwinkelierseverkoper Grote Ossenmarkt 141758254168v
, WILHELMINA Wilhelmina Nelleewinkeliersegeniaarde koper Grote Kerkstraat 141758254149r
STINSTRA, dr. Symon Stinstrawinkeliersekoper door niaar woningLanen 17achter1767256241r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaalwinkeliersekoper huisZuiderhaven 41762255116r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaalwinkeliersenaastligger ten zuiden Zuiderhaven 41762255116r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaalwinkelierseverkoper q.q. Sint Jacobstraat 11763255179v
ZWAAL, ANTJE Anna Swaalwinkeliersekoper huisZuiderhaven 61758254144v
, EELKJE Eeltie Travailliewinkeliersekoper 1/2 nieuw huis en bleekveldHoogstraat 53176425670v
, WILHELMINA Willemina de Vellewinkeliersekoper 1/4 huisVoorstraat 62176425676r
, WILHELMINAde geabandonneerde boedel van wijlen Willemyna de Vellewinkelierseverkoper Voorstraat 621767256250r
VOS, TEETSKE SIETSES Tetske Sytses Voswinkelierseverkoper Noorderhaven 1021758254153v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaalwinkeliersenaastligger ten noorden Zuiderhaven 6176825766v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaalwinkelierseverkoper Zuiderhaven 6176825766v
, CHRISTIAAN Christiaan , c.u.wolkammerhuurder Heiligeweg 341778259148r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings wolkammernaastligger ten zuiden Heiligeweg 251783261111v
JANS, DIRK Dirk Jans wolkammerkoper huisSint Jacobstraat 1717722584r
CHRISTIAANS, FEITEde weduwe van Feite Christiaans wolkammernaastligger ten zuiden Lanen 721748251241v
CHRISTIAANS, FEITEwijlen Feite Christiaans wolkammerverkoper Lanen 721748251241v
JANS, GERBEN Gerben Jansen wolkammernaastligger ten noorden Brouwersstraat 191696243213v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers wolkammerkoper door niaar kamer, loods, plaatsAchterstraat 141759254209r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Ales wolkammerkoper huisAnjelierstraat 71779259181v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles wolkammerkoper huis of woningAchterstraat ZZ173925061r
LIEUWES, MEINERT Meindert Lieuwes wolkammernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1733248198v
LIEUWES, MEINERT Meindert Lieuwes wolkammernaastligger ten zuiden Hoogstraat 301736249143r
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes wolkammerkoper door niaar huis en tuintjeHavenplein 26177225858r
RADSMA, JELTE wijlen Jelte Radsmawolkammerkoper Hoogstraat 211808268168r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tialling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper van 9/72 Franekereind 361738249258v
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 251736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 341736249133r
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes wolkammer (mr. -)verkoper Heiligeweg 261791263319r
DOUWES, ARJENwijlen Arjen Douwes wolkammer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 511802266110v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Haerings wolkammer (mr. -)koper huisHeiligeweg 23176825774v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings wolkammer (mr. -)verkoper van 1/3 Weeshuisstraat 171766256195r
HARINGS, KORNELISde boedel en nalatenschap van wijlen Cornelis Harings wolkammer (mr. -)verkoper Heiligeweg 231791263307r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes wolkammer (mr. -)verkoper Zoutsloot 281734248284r
SIKKES, DOEDEwijlen Doede Sickes wolkammer (mr. -)verkoper onbekend1741250179r
KORNELIS, EELKEde geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis wolkammer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 81799265186r
CHRISTIAANS, FEITE Feite Christiaens , c.u.wolkammer (mr. -)koper huisLanen 72172024659v
CHRISTIAANS, FEITE Feite Cristiaens wolkammer (mr. -)verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 61723246154r
CHRISTIAANS, FEITEwijlen Feyte Christiaens wolkammer (mr. -)koper door niaar Schritsen 61173124853r
JANS, HANS Hans Jans wolkammer (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 141738249348r
HERES, JAN Jan Heeres wolkammer (mr. -)koper woningVoorstraat 81achter1766256190r
JANS, JAN Jan Jansen wolkammer (mr. -)koper huisBrouwersstraat 91722246149v
SIEBES, OTTE Otte Sybes wolkammer (mr. -)naastligger ten westen Karremanstraat 181729247283v
SIEBES, OTTE Otte Sybes wolkammer (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas wolkammer (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes wolkammer (mr. -)koper huis en pakhuisBrouwersstraat 5172724745v
DOEDES, WOPKEwijlen Wopke Doedes wolkammer (mr. -)verkoper Voorstraat 7175325387r
DOEDES, WOPKE Wopke Doedes wolkammer (mr. -)koper huisZuiderstraat 311746251144r
BOUWES, IENSE Ynse Bouwes wolkammer (mr. -)verkoper Havenplein 261774258138r
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelanderwolkammer (mr. -)verkoper van 1/2 Rozengracht 201729247250v
, JAN Jan van Beetzelwolkammer (mr. -)koper huis met o.a. toonbank, winkelkasjes en borden [=planken] etc.Voorstraat 2917762597r
JANS, HANS Hans Jansen Clavigerwolkammer (mr. -)verkoper Zoutsloot 221742250210v
GROOT, JAN JANSwijlen Jan Jansen de Grootwolkammer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 9173124819v
GROOT, JAN JANSwijlen Jan Jansen de Grootwolkammer (mr. -)geniaarde koper Schritsen 61173124853r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Tomas Jansen IJsenbeek, c.u.wolkammer (mr. -)koper heerlijke huisKleine Bredeplaats 51710245130r
KOSTER, JAKOB Jacob H. Kosterwolkammer (mr. -)verkoper Voorstraat 701767256231r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 691737249200v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 29oost174525162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Lombardstraat 2174525169v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)koper tuin van 48 bij 19 houtvoeten breedVoorstraat 85achter1758254162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 62174525159v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 9174525161r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverdawolkammer (mr. -)koper huisNoordijs 12175325389r
SMID, THOMAS Thomas C. Smithwolkammer (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21180826849v
SMID, THOMAS de koper Thomas C. Smithwolkammer (mr. -)huurder Brouwersstraat 21180826849v
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogelwolkammer (mr. -)koper huisPoortje 5181026939r
VETTEVOGEL, JOHANNES WIETSES Johannes Wytses Vettevogelwolkammer (mr. -)verkoper Lanen 93179826568r
VETTEVOGEL, PIETER vader Pieter W. Vettevogelwolkammer (mr. -)erflater Brouwersstraat 21180826849v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jans Vettevogelwolkammer (mr. -)verkoper q.q. Lanen 301755253234v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogelwolkammer (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251223v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogelwolkammer (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21175625442v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Janz Vettevogelwolkammer (mr. -)koper huisLanen 571758254169v
JANS, WIETSE Wytse Jansen Vettevoogelwolkammer (mr. -)koper woning of kamerKleine Bredeplaats 15twee_achter1748251212r
VOS, SIETSE JAKOBSoud burgerhopman Sytse Jacobs de Voswolkammer (mr. -)koper huisNoorderhaven 1021734248341r
VOS, SIETSE JAKOBSoud burgerhopman Sytse Jacobs Voswolkammer (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1734248307r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers wolkammer en koopman (mr. -)koper woningAchterstraat 121759254196r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wygers wolkammer en koopman (mr. -)koper pakhuisNoorderhaven 44177225826v
JANS, WIETSE Wytze Jans Fettevogelwolkammer en koopman (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 191774258135r
JANS, WIETSE Wytze Jans Fettevogelwolkammer en koopman (mr. -)huurder huis (p.j.)Kleine Bredeplaats 191774258135r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer en koopman (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 3017562541r
JANS, DIRK Durk Jans wolkammersknechtverkoper Wortelstraat 61774258141v
KLASES, JAN Jan Claasen wolkammersknechthuurder Bildtpoort (gebied)1783261110v
GEERTS, PIETER Pieter Geerts wolkammersknechtkoper huisRapenburg 418042676r
TUININGA, FEIKJE MINNES Feikje Minnes Tuiningawolkamsterkoper huisHoogstraat 161803266264r
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaisterverkoper Karremanstraat 11174925230v
DIRKS, Hillie Dircx* wolnaaisternaastligger ten westen Lanen 54167524021va
DIRKS, HILTJE Hiltie Dircx wolnaaisternaastligger ten oosten Lanen 501659237181r
DIRKS, HILTJE Hiltie Dircx* wolnaaisternaastligger ten westen Lanen 54165523741r
DIRKS, HILTJE Hiltie Dircx* wolnaaisternaastligger ten oosten Lanen 501690242330v
TJEBBES, NEELTJE Neeltje Tjebbes wolnaaisterhuurder (p.j.)Voorstraat 93oost175225334v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes , meerderjarige dochterwolnaaisterverkoper van 1/3 Zuiderstraat172724750v
LASES, PIETER Pyter Lases wolspinnergeniaarde koper Anjelierstraat 41754253193r
ADMIRAAL, PIETER LASES Pyter Lases Admiraalwolspinnerverkoper Zoutsloot 11755253233v
ADMIRAAL, PIETER BANIERS Pieter Baniers Admiraalwolspinner (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje 10176125548v
ARENDS, HIELKEgrondpacht uit het huis nu bewoond door Hylcke Aennes* wortelmaneigenaar perceel Simon Stijlstraat 3164923690v
ARENDS, HIELKE Hylcke Aennes wortelmanverkoper Simon Stijlstraat 31652236197r1