Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
VELDHUIS, JAKOB IEBELESoud burgemeester Jacob Ibeles Velthuiswijnhandelaarverkoper Noorderhaven 8816992446v
IEBELES, WIEBE Wybe Ibeles koper kamerRommelhaven ZZ1602228331r
IEBES, IEDEwijlen Ide Ibes verkoper Franekereind 171602228315v
IEBES, SIEUWKE Syuck Ibes koper Sint Christoffelsteeg WZ1622230311r
IEBELES, GOSSE Gosse Ibles , c.u.geniaarde koper Lombardstraat164923697r
IEDES, ABE Abbe Ides consenteert ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
IEDES, AALTJE Aelken Ides , mede voor haar kinderenverkoper Gardenierstraat1603228351r
IEDES, ANTJEwijlen Anne Ides verkoper Franekereind1602228296v
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderhaven 651674240147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat1674240147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat1674240147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat1674240147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Rapenburg1674240147r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides naastligger ten zuiden Peterseliestraat163723435v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, nom. matrisprotesteert vanwege een rentebrief Voorstraat1602228313r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, medegebruiker steeg ten noordennaastligger Sint Odolphisteeg1603228336v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, medegebruiker steeg ten noordennaastligger Sint Odolphisteeg1603228336v
IEDES, GRIETJE Griettie Ides verkoper Zoutsloot 53tuin164923655v
IEDES, IEMKJE Impck Ides verkoper Franekereind 171602228315v
IEDES, JAN Jan Ides , c.u.koper huisKarremanstraat 221642234176v
IEDES, JAN Jan Ides schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Zuiderstraat 191675240195v
IEDES, JANKE Jancke Ides koper Nieuwstraat 401706244317r
IEDES, JANKE Jancke Ides huurder Nieuwstraat 401706244317r
IEDES, NIESKE Nieske Ides koper Gardenierstraat ZZ170924590r
IEDES, NIESKE Nieske Ides naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ170924590r
IEDES, FILIPPUS Philips Ides , c.u.koper ledige plaatsRozengracht NZ164923663v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten oosten Rozengracht NZ164923663v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides gardeniernaastligger ten oosten Rozengracht 7west1650236110v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten noorden Zuiderplein 31658237146r
IEDES, SASKER Sasker Ides tichelaarkoper huisWeverstraat NZ1606228509r
IEDES, SIEBREN Sybrant Ides , n.u.protesteert vanwege een hypotheek Lanen 321605228482v
IEDES, TEEKEvroedsman Teecke Ides Qolaerdtkoopmanverkoper Hoogstraat 391698243388r
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides koper Karremanstraat OZ1669239205r
IEDES, WATSE Watse Ides verkoper q.q. Franekereind1602228296v
IEDES, WATSEde erfgenamen van wijlen Watse Ides naastligger ten oosten Vismarkt 11604228396r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idsen naastligger ten westen Zuiderhaven 11163123320r
IDSES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Zuiderhaven 9163623420v
IDSES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Zuiderhaven 9achter163623420v
IDSES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Gardenierstraat163623421r
IDSES, PIETER Pyeter Idsen koper kamerNoordees (gebied)1600228187v
IETSENS, JAN Jan Idsens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderstraat 311619230169v
IDSERTS, KLAAS Claes Idserts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 2916952435va
IDSES, ANTJE Antje Idses koper Schritsen 521781260135v
IDSES, BRECHTJE Brechtie Idses koper Grote Kerkstraat 411659237198v
IDSES, KLAAS Claes Idses koper nieuwe kamer getekend met D (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten zuiden Peterseliestraat1631232180v
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten oosten Gardenierstraat163223340v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11730247327v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, met huis, schuur, etc.Kerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1751252133r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, met woonhuis, paardenstal en tuintjeNoordermolen 1de Noordermolen175325352v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaareigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11755253210r
IDSES, IEKE Eeke Idses eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11758254136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11758254136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11758254159r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarverkoper Rozengracht ZZ1758254159r
IDSES, EELKJE Eeke Idses koper Kerkpoortsmolen 11759254201v
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderenverkoper Gardenierstraat1620230253r
IDSES, EVERT Ewert Idses naastligger ten noorden Herenwaltje OZ1618230129v
IDSES, FOKKE Focke Idses verkoper Lammert Warndersteeg 101646235219v
IDSES, FOKKE Focke Idses , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 121646235227r
IDSES, FOKELTJE Foockel Idses , mede voor nog twee minderjarige broersverkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
IDSES, FOKELTJEde erfgenamen van wijlen Foockel Idses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1620230255r
IDSES, FOPKE Fopke Idses pannenbakkerverkoper Zoutsloot 64161723092v
IDSES, FOPKE Fopke Idses koper kamer en loods met vrije steegSchoolsteeg WZ163723427v
IDSES, FOPPE Foppe Idses pannenbakkerverkoper Zoutsloot 741618230136r
IDSES, GIJSBERT Gijsbert Idses kuiper (mr. -)verkoper Hoogstraat 291696243248r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten zuiden Jekelsteeg 11654236261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten noorden Jekelsteeg 11654236261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses verkoper Jekelsteeg 11654236261r
IDSES, HANS Hans Idses koper huis met plaatsBoth Apothekerstraat 15noord1622230306r
IDSES, HAIE Haye Idses huurder Grote Kerkstraat 191695243143r
IDSES, JAN Jan Idses koper huisZuiderstraat161623021r
IDSES, Jannegien Idses naastligger ten zuiden Lanen 651602228282r
IDSES, PIETER Pieter Idses koper kamerVoorstraat 91achter162923288v
IDSES, PIETER Pieter Idses verkoper Schritsen 15achter1769257132v
IDSES, PIETER Pyeter Idses , c.u.koper 1/2 kamerVioolsteeg163923486r
IDSES, PIETER Pyter Idses naastligger ten oosten Spinstraat 71634233140v
IDSES, PIETER Pyter Idses verkoper Spinstraat 9west1635233161r
IDSES, PIETER Pyter Idses verkoper Spinstraat 9oost1635233161r
IDSES, RINSKE Reynscke Idses koper Lanen 301614229204r
IDSES, RIKSTJE Rigstje Idses bewoner Kerkpoortstraat 5achter17752585va
IDSES, RIKSTJE Rigtje Idses verkoper Kerkpoortstraat 5achter17752585va
IDSES, RIKSTJE Rixt Idses verkoper Spinstraat 9west1635233161r
IDSES, RIKSTJE Rixt Idses verkoper Spinstraat 9oost1635233161r
IDSES, SIEBE Sibe Idses huurder van de kamer Heiligeweg 241664238224r
IDSES, TRIJNTJE Trijn Idses verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
IDSES, UILKJE Uilkjen Idses verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
IDSES, FOPKEhet panwerk eerder van Fopcke Idsis naastligger ten oosten Droogstraat 771635233172r
IDSES, FOPKEhet panwerk eerder van Fopcke Idsis naastligger ten oosten Zoutsloot 641635233172r
, IDShet huis van Idts Idssens naastligger ten oosten Peterseliestraat1612229100r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idts naastligger ten westen Zuiderhaven 111626231141r
IDSES, PIETERwijlen Pyter Idts verkoper Noordees (gebied)161222979v
IDSES, KORNELIS Cornelis Idtsen protesteert vanwege een hypotheek Bildtstraat 16163323387r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idtsen verkoper q.q. Zuiderstraat 271633233125r
IDSES, FONGER Fonger Idtsen koper huisHavenplein 10163623411v
IDSES, JANwijlen Jan Idtsen erflater Zuiderstraat 271633233125r
IDSES, KLAAS Claes Idtses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229244v
IDSES, KLAAS Claes Idtses verkoper Zuiderstraat 271633233125r
IDSES, FONGER Fonger Idtses Ruiertsmaverkoper Havenplein 101664238203r
IDSES, FOPKEhet panwerk van Fopcke Idtses naastligger ten oosten Droogstraat NZ16112292r
IDSES, FOPKE Fopcke Idtses koper Zoutsloot 761612229112r
IDSES, FOPKE Fopcke Idtses naastligger ten westen Zoutsloot 761612229112r
IDSES, GRETSKE Greets Idtses koper Noordees (gebied)1598228117v
IDSES, HANS Hans Idtses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
IDSES, ANTJE Antje Idzes verkoper Schritsen ZZ178626286r
IDSES, HAIE Haje Idzes koper q.q. huisGrote Kerkstraat 4170824574r
IDSES, HAIE Haje Idzes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21711245143v
IDSES, PIETERwijlen Pieter Idzes verkoper onbekend1624230392v
IDSES, PIETERwijlen Pieter Idzes verkoper onbekend1624230392v
IEBES, IEBE Iebe Iebes koper huisHeiligeweg 301642234164v
IEBELES, GOSSE Gosse Iebles , c.u.koper huisFranekerpoort (gebied)164823612v
IEDES, GEERTJE Geertie Iedes verkoper Romastraat 4oost1661238110v
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes verkoper Voorstraat 48165523723r
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes koper kamerRapenburg1658237170v
IEDES, HIELKJEde kinderen van wijlen Hilcke Iedes verkoper Kleine Kerkstraat 21646235213r
IEDES, HIELKEde kinderen van de weduwe van wijlen Hylcke Iedes verkoper Kleine Kerkstraat 11646235220r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ161222969r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ161222981r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes timmermankoper herenhuis met tuin, koetshuis, stallingZuiderhaven 521791263292r
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Karremanstraat 221646235237v
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Peterseliestraat16552374v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord166723971r
IEDES, FILIPPUSde hof van Philippus Iedes naastligger ten westen Rozengracht 7west1668239157v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord166723913va
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes schipper op Bolswardkoper kamer met een ledige plaats ten noorden erachterRozengracht 51644235152v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper ledige plaats groot 10 voetRozengracht NZ1644235153r
IEDES, FILIPPUShet huis van Philips Iedes naastligger ten oosten Rozengracht 51646235234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes , c.u.verkoper Rozengracht 51646235234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper plaats van 15 voetenRozengracht 7west1647235242v
RUITER, REIN IEDES Rein Iedes de Ruiterverkoper Brouwersstraat 151801265287v
IEDES, REINERwijlen Reyner Iedes verkoper Voorstraat 141642234175r
IEDES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Iedes Feytamanaastligger ten oosten onbekend1641234131r
IEDES, TEEKE Taeke Iedes naastligger ten westen Hoogstraat 411691242345v
, IENSE Ynse Ieetes koopmanverkoper q.q. Lanen ZZ168024123ra
, IENSE Ynse Ieetes koopmanverkoper q.q. Scheerstraat 5168024123ra
, HESTER Ester Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 916782418v
, JAN Jan Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 916782418v
, PIETJE Pietertie Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 916782418v
, LOLKJEwijlen Lolck Iemckes huurder Noorderhaven15972289v
, HANSwijlen Hans Ieme de Rinckverkoper Zoutsloot 301646235224r
IEMES, ANTJE Antie Iemes verkoper Karremanstraat 2164023498r
IEMES, BAUKE Bauke Iemes glasmakernaastligger ten oosten Lanen 48164323541r
IEMES, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Iemes naastligger ten westen Vijverstraat 8164323561v
IEMES, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Iemes verkoper Vijverstraat 61653236229v
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes koper ledige plaats of huisstedeGrote Ossenmarkt 251659237183r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes timmerman (mr. -)koper 6 voet lengte van de plaats achter zijn kamer strekkende tot de kamer van burgemeester Pytter Wijbrandts en het huis vd erven van Jacob AnskesGrote Ossenmarkt 25achter1659237201r
IEMES, GERLOFde plaats van Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 25achter1659237201r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 81659237218r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1687242194v
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes koper ledige plaats, voor 63 en achter 70 voet breedZuiderhaven 161663238190v
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ169224312r
RING, HANS IEMESwijlen Hans Iemes de Ringhkoper Bildtstraat 7164923674r
IEMES, de erfgenamen van wijlen Hittie Iemes verkoper Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
GROOT, JAN IEMES Jan Iemes de Grootkoper van 1/2 Noorderhoofd 11795264265v
IEMES, MARTEN Marten Iemes koper huis en loodsGrote Kerkstraat 161658237148r
IEMES, MAAIKE Maycke Iemes koper 1/4 huisSchritsen 15164923681v
IEMES, SIETSKE Sydtske Iemes koper Voorstraat 73achter1602228316v
IEMES, SIETSEde weduwe van Sytse Iemes naastligger ten zuiden Bildtstraat 31644235127v
IEMKES, EESGE Aesge Iemkes koper twee kamers met een plaatsjeNoordees (gebied)161723070v
IEMKES, AGEhet huis van Agge Iemkes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1815972282r
IEMKES, ANTJE Anna Iemkes verkoper Gardenierstraat NZ1631232178v
IEPES, BAUKJE Baucke Iepes geniaarde koper Hofstraat161122948r
IEPES, JOCHEM Jochum Iepes glasmakerverkoper Zuiderplein 1achter161122913v
IEPES, Lyoepck Iepes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat1612229117r
IEPES, Tjeck Iepes bruidegom 1604228433r
IEPES, FEIKE Feyke Ieppes voermankoper 1/2 kamerLiemendijk166123879v
EIES, FEIKEde stalling van de erfgenamen van wijlen Feyke Ies naastligger ten oosten Hoogstraat 151721246101v
SNEL, ARJEN IESESwijlen Arjen Ieses Snelschipper (smal-)verkoper Noorderhaven 501683241245r
IESES, TJEERD Tieerd Ieses , c.u.verkoper Zoutsloot 11650236105v
IESES, TJEERD Tierd Ieses koper kamerZoutsloot 11646235199v
, HIBBE Hibbe Iests eigenaar van 1/2 Franekereind 29west161122962v
EEUWES, AREND Aane Ieves koper huisLiemendijk ZZ178326152r
EEUWES, HERE Here Ieves sleefmakerkoper huisKarremanstraat 191659237196r
, HANShet huis van Hans Ieyps naastligger ten oosten Lanen 28achter1652236205r
IEGES, AGE Agge Iges naastligger ten oosten Franekertrekvaart ZZ1647235264v
IEGES, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Iges naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31621230276v
IEGES, IEGEde kamer eerder van Igge Iges grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
IEGES, PIETER Pieter Iges naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 11664238231v
IEGES, PIETER Pyter Iges , c.u.koper kameronbekend164923660v
IEGES, TIJSKE Tiesk Iges koper Kerkpoortstraat NZ1644235117v
IEGES, TIJSKE Tieske Iges koper Kerkpoortstraat NZ1644235106r
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles koper Noorderhaven 581799265189r
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles koper Noorderhaven 58achter1799265189r
, EELKEwijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringarjurist en advocaat Hof van Frieslandverkoper Noordijs 21zuid173124815v
SURINGAR, EELKE Eelco Ignatius a Suringarnaastligger ten noorden William Boothstraat 251723246174v
, EELKEwijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringarjurist en advocaat Hof van Frieslandverkoper onbekend WZ173124817r
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts schipper (groot-)koper Droogstraat 431657237137v
, ARENDde erfgenamen van wijlen Arent Iisbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 291634233153r
, wijlen Iisbrant Iisbrants schipper (groot-)verkoper Bildtstraat 16165623758r
, LUITJENgrondpacht uit het perceel van Luitien Iisbrants eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 7165623761r
, SEERP Seerp IJsbrand naastligger ten oosten Rozengracht 13178926381v
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrands consenteert buiten Harlingen1600228211v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Nieuwstraat 131780259278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Havenplein 31780259279r
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrands verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247330v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijnkoper Voorstraat 371726246253r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukjen IJsbrands Persijnerflater Voorstraat 371780259274r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukjen IJsbrands Perzijnverkoper Voorstraat 511775258226r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huisVoorstraat 71171924652v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huisVoorstraat 71achter1726246262v
IJSBRANDS, DIRKde kopers Dirk IJsbrands , c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 71achter1726246262v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huisRapenburg1729247258r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmannaastligger ten westen Voorstraat 731729247285v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmankoper huisHoogstraat 717312484r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Sint Jacobstraat 617312488v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper Both Apothekerstraat 2173224871r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ1732248104v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 61733248185v
IJSBRANDS, DIRKhet huis de Rode deuren Dirk IJsbrands koopmankoper grote stalling de Roode Deuren genaemtKerkpoortstraat 29de Rode Deuren1733248189v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands verkoper q.q. Heiligeweg 131734248291v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands verkoper q.q. Kerkpoortstraat 511734248295r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands tichelbakker en koopmanverkoper Sint Jacobstraat 14173424917r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat 1173524980v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat 11738249289r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huisNoordijs 271738249290v
IJSBRANDS, DIRKde hof van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ17392509v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmankoper huisGrote Kerkstraat 40173925026v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper van 1/3 Hoogstraat 7174025084r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmankoper hof met zomerhuisAnjelierstraat 8174025085r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten westen Anjelierstraat 101740250117r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Noordijs 41741250155r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Wasbleek 31742250229r
IJSBRANDS, DIRKde weduwe van Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Achterstraat 7174425129v
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirk IJsbrands koopmanverkoper Anjelierstraat 81748251220r
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirk IJsbrands koopmanerflater Grote Kerkstraat 401751252142r
IJSBRANDS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Rapenburg NZ175625426v
IJSBRANDS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ175625426v
IJSBRANDS, FREERK Freerk IJsbrands , c.u.koper kamerFranekerpoort (gebied)169424392r
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands verkoper Schritsen 71724246189v
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands verkoper Zuiderhaven 531725246247v
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands koper Zuiderstraat 181770257162r
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands voormalig bewoner Zuiderstraat 181774258145v
IJSBRANDS, HISKEwijlen Hiske IJsbrands erflater Zuiderstraat 181774258145v
IJSBRANDS, HISKEwijlen Hiske IJsbrands erflater Zuiderstraat 181774258145v
IJSBRANDS, JAKOBwijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat171824629r
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands geniaarde koper Romastraat 11706244334r
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands koper twee kamers of dwarshuisRomastraat 27Roma17092453v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands , c.u.geniaarde koper Tiepelsteeg172124699v
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands koper Zoutsloot 951763255257v
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands verkoper Zoutsloot 95177625921v
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands verkoper Havenplein 28163123311r
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands , c.u.huurder William Boothstraat OZ1702244166v
IJSBRANDS, LIJSBET Lijsbet IJsbrands verkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r
IJSBRANDS, LIJSBETwijlen Lijsbeth IJsbrands verkoper Lanen 481773258125v
IJSBRANDS, MARTJENwijlen Maertie IJsbrands erflater Rozenstraat 11727247392v
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten westen Schritsen 471697243277r
IJSBRANDS, PIETERerf en hof van Pieter IJsbrands naastligger ten oosten Klaverbladstraat 51697243302v
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 541698243364v
IJSBRANDS, PIETERde weduwe van Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 101722246138r
IJSBRANDS, PIETERde hof van Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 101723246171r
IJSBRANDS, PIETERde weduwe van Pytter IJsbrands naastligger ten oosten Klaverbladstraat 51703244200v
IJSBRANDS, PIETERwijlen Pytter IJsbrands schipper (wijd-)koper Havenplein 221703244206v
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands verkoper Grote Ossenmarkt 1172024687v
IJSBRANDS, REINERwijlen Reinder IJsbrands tingieter (mr. -)erflater Lanen 871730247316r
IJSBRANDS, REINERwijlen Reinder IJsbrands tingieter (mr. -)erflater Lanen 871730247316r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrands , c.u.tingieter (mr. -)verkoper van 5/16 Voorstraat 52achter171824632v
IJSBRANDS, REINER Reyner IJsbrands* tingieternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 21728247213v
IJSBRANDS, SIPKE Sipke Dirk IJsbrands koopmankoper Noorderhaven 1071751252108v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands huurder Lanen 251779259173r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands koper huisLanen 511779259191r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands scheepstimmermankoper huisLanen 53178126024v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 53178126024v
IJSBRANDS, THOMASde weduwe van Thomas IJsbrands naastligger ten noorden Lanen 47179726528v
IJSBRANDS, TJITSKE Tjietske IJsbrands geniaarde koper Grote Kerkstraat 33180426714r
IJSBRANDS, TRIJNTJEwijlen Trijntje IJsbrands verkoper Sint Odolphisteeg 111782260205r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrands naastligger ten noorden Brouwersstraat 171722246143v
IJSBRANDS, WILLEMwijlen Willem IJsbrands verkoper Bildtstraat 91780259254r
IJSBRANDS, WILLEM Willem IJsbrands koper huisHofstraat 11809268267r
IJSBRANDS, WIETSE Wytze IJsbrands huurder Droogstraat 47177225852v
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten zuiden Zuiderstraat 171723246175r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten oosten Zuiderstraat 131738249339r
IJSBRANDS, IEPE Yppe IJsbrands smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten [staat: noorden] Zuiderstraat 131723246160r
IJSBRANDS, IETJE Ytje IJsbrands verkoper Karremanstraat 191728247106v
, PIETER Pyeter IJsbrandt timmermankoper huis of woning met plaatsGardenierstraat1599228152r
IJSBRANDS, AAGJE Aecht IJsbrandts* protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 19159822875v
IJSBRANDS, AREND Aerndt IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied)1618230138r
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrandts consenteert Voorstraat 361600228206r
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrandts verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247324v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.u.smid (mr. ijzer-)koper huis met schuur, stal en grote vierkante plaats of hofZuiderstraat ZZBolswaert1668239174r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mid (mr. anker-)koper nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachterZuiderhaven ZZ1674240167r
IJSBRANDS, DIRKhet houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mid (mr. anker-)naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1675240174v
IJSBRANDS, DIRKde hof van Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1676240241r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.soc.naastligger ten noorden Zuiderstraat1681241143r
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirck IJsbrandts , c.s.naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ1682241212v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1682241222v
IJSBRANDS, DIRKde weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck IJsbrandts mid (anker-)verkoper Zuiderstraat1683241235v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts smidgebruiker Zuiderhaven ZZ1687242194v
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirck IJsbrandts mid (mr. anker-)erflater Zuiderhaven ZZ1687242194v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts tichelbaas en koopmankoper huisSint Jacobstraat 141734248310r
IJSBRANDS, DOUWE Douwe IJsbrandts koper huis, en steede van 30 x 20 havenistenvoetenBildtpoort (gebied)159822896v
IJSBRANDS, EVERTwijlen Evert IJsbrandts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
IJSBRANDS, FREERK Freerck IJsbrandts zakkendragerverkoper van 1/4 Herenwaltje 7169324355v
IJSBRANDS, FROUKJE Frouck IJsbrandts koper onbekend1598228111r
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie IJsbrandts verkoper Noorderhaven 101687242162r
IJSBRANDS, GRIETJE Griedt IJsbrandts verwandelaar onbekend ZZ1604228417v
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie IJsbrandts koper Rapenburg ZZ1677240264r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuurten zuiden van Harlingen1662238132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1662238132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper 1/2 huisNoorderhaven 101668239144v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper door niaar nieuw gebouwd dwarshuisKerkpoortstraat1675240185v
IJSBRANDS, JAKOBde hof van Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1675240185v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7167924115ra
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts kleermaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 301710245117r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts kleermaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 321710245135v
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat1606228531v
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat1606228532r
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrandts koper huis met een hofje erachter en een vrije steeg ten zuidenBrouwersstraat 111669239185v
IJSBRANDS, JETSEde kinderen van wijlen Jetse IJsbrandts scheepstimmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 91677240268r
IJSBRANDS, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetse IJsbrandts naastligger ten westen Both Apothekerstraat 8168524277v
IJSBRANDS, JETSEde kinderen van wijlen Jetze IJsbrandts verkoper Liemendijk ZZ168124143ra
IJSBRANDS, LIJSBET Lijsbeth IJsbrandts verkoper Zuiderhaven ZZ1696243253v
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper provisioneel huisBrouwersstraat1598228121r
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 151601228243r
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper huis met plaatsGardenierstraat ZZ1601228263v
IJSBRANDS, MARTENhuis of erf van Marten IJsbrandts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 241604228392v
IJSBRANDS, MARTJEN Martien IJsbrandts koper Rozenstraat 1170924591v
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrandts verkoper Schritsen ZZ1601228241v
IJSBRANDS, PIETERde hof van Pieter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat 101695243124v
IJSBRANDS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter IJsbrandts naastligger ten westen Schritsen 47170924586v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts schipper (wijd-)koper 1/3 kamer, loods en plaatsCarl Visschersteeg 1168024178v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat 101689242290v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten westen Havenplein 5169424382r
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrandts schipper (wijd-)koper huisSchritsen 451682241178v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts tingieter (mr. -)bewoner Lanen 821712245315v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/4 huis het Swart Kruis genaemt ([voor de drie percelen in deze akte])Lanen 87het Zwarte Kruis171824633r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.bewoner Lanen 87171824633r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/16 woning ([voor de drie percelen in deze akte])Lanen171824633r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/16 grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de drie percelen in deze akte])Jan Ruurdstraat 3171824633r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/4 huis daer het Swart Kruis voor uithanght ([voor de drie percelen in deze akte])Lanen 87het Zwarte Kruis171824633v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.bewoner Lanen 87171824633v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/4 woning ([voor de drie percelen in deze akte])Lanen171824633v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/4 grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de drie percelen in deze akte])Jan Ruurdstraat 3171824633v
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts koper William Boothstraat 23159822893r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts assistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisBrouwersstraat 151695243135r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 171695243135v
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 171726246250v
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrandts , c.u.koper huisZuiderstraat 151714245227r
, PIETER Pyter IJsbrandus schipper (wijd-)naastligger ten westen Klaverbladstraat 271698243335v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrans koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 131675240189v
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrans naastligger ten oosten Weverstraat 101692242400r
IJSBRANDS, AAFKE Aeff IJsbrants koper Brouwersstraat 12zuid159722835v
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Karremanstraat 21650236107v
IJSBRANDS, ANTJE Ancke IJsbrants verkoper van 1/2 Heiligeweg 561615229241v
IJSBRANDS, ANTJE Ancke IJsbrants verkoper van 1/2 Heiligeweg 581615229241v
IJSBRANDS, ANTJE Antie IJsbrants verkoper Kerkpoort (gebied)1690242310r
IJSBRANDS, BEELTJE Belyke IJsbrants koper Kerkpad WZ1667239113r
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants bewoner Lammert Warndersteeg OZ1614229238v
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants huurder Vioolsteeg162523178r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ167924142r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ167924142r
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirck IJsbrants naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ1682241215r
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirck IJsbrants smidhuurder Zuiderhaven ZZ1691242344v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants koopmanverkoper Kerkpoortstraat 291734248320v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants naastligger ten westen Hoogstraat 91738249230r
IJSBRANDS, DIRKde weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten oosten Rapenburg NZ1749251253v
IJSBRANDS, DIRKde weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten noorden Rapenburg NZ1749251253v
IJSBRANDS, IJSBRANDhet huis van IJsbrant IJsbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14164823615r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopmankoper ledige plaatsHofstraat NZ1657237122av
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten oosten Rommelhaven 91662238127r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants verkoper Zuiderhaven 51667239106r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen1669239208r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1673240124r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1673240124v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1677240263v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrants , c.u.scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18166123877v
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrants geniaarde koper Peterseliestraat1613229128v
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrants , vrijgezelverkoper Karremanstraat 161654236250v
IJSBRANDS, JETSEde kinderen en erfgenamen van wijlen Jetse IJsbrants scheepstimmermanverkoper Brouwersstraat 111688242226v
IJSBRANDS, MEINERT Meinert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk166623946v
IJSBRANDS, MEINERT Meynert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk NZ1675240181r
IJSBRANDS, PIETERde hof van Pieter IJsbrants naastligger ten oosten Weverstraat1683241262v
IJSBRANDS, PIETERde brouwersplaats van Pyter IJsbrants naastligger ten westen Kleine Kerkstraat WZ164323597r
IJSBRANDS, SUSANNA Susanna IJsbrants bruid 1603228357v
IJSBRANDS, SIEMEN Symon IJsbrants naastligger ten zuiden Gardenierstraat1599228152r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ikes Wijga, c.u.huurder woning 1 (p.j.)Hoogstraat 271794264220r
IEKES, JAKOB Jacob Ikes molenaarkoper vier woningen naast elkaarBargebuurt180126639v
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat 31796264337v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veerverkoper Zoutsloot 521796264340v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veerverkoper Westerstraat 431796264342r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veerverkoper Grote Kerkstraat 40oost180426789r
IEMKES, PIETER Pytter Imckes verkoper Zoutsloot 981661238102v
IEMKES, SEERP Seerp Imckes verkoper Zoutsloot 981661238102v
IEMES, BAUKE Baucke Imes naastligger ten oosten Lanen 4816472365r
IEMES, GERLOF Gerloff Imes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 181699243398r
IEMES, HANShaar zwager Hans Imes koper Bildtstraat 171644235141v
IEMES, HANSde weduwe van Hans Imes naastligger ten noorden Bildtstraat 91651236169r
IEMES, JAN Jan Imes koper provisioneel 1/2 huisSint Jacobstraat 1achter159722820r
IEMES, JAN Jan Imes koper 1/2 huisSint Jacobstraat 1achter159722826v
IEMES, JAN Jan Imes , c.u.eigenaar van 1/2 (bij decreet verkregen)Sint Jacobstraat 1achter159722826v
IEMES, JAN Jan Imes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ163823457v
IEMES, MAAIKEwijlen Maike Imes erflater Schritsen 151661238104v
IEMES, ROBERT Robert Imes slager [staat: vleeshouwer]verkoper Hoogstraat 40165523734r
IEMES, SIETSKE Syts Imes koper Voorstraat 731602228287r
IEMES, Tjekjen Imes koper Zoutsloot 89170724539r
IEMKES, DIRK Dirk Imkes koper door niaar Achterstraat ZZ1729247267v
IEMKES, DIRK Dirk Imkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1729247267v
IEMKES, HARMENwijlen Harmen Imkes gardenierverkoper Kerkpad1614229207r
IEMKES, SJOERDde kamer achter het huis en bewoond door Syuert Impckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 721618230120v
IEMKES, TRIJNTJE Trijn Impkes koper Zoutsloot 981626231117v
ENNES, AALTJE Aeltie Innes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1646235204v
ENNES, BAUKE Baucke Innes glasmakernaastligger ten oosten Lanen 48achter1650236113r
ENNES, DOOITSKE Doyts Innes , meerderjarigverkoper van 1/3 van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
ENNES, FOPPEhet nagelaten weeskind van Foppe Innes verkoper Voorstraat 73163123328v
ENNES, GEERTJE Geertie Innes koper huis of twee kamers, met loods en plaats daarachterLiemendijk NZ164823630r
ENNES, GEERTJE Geertien Innes verkoper onbekend1652236197r1
ENNES, IETJE Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat 51659237221r
ENNES, JAN Jan Innes , c.u.protesteert Droogstraat1601228278r
ENNES, JAN Jan Innes verkoper Droogstraat1602228283r
ENNES, JURJEN Jurriaen Innes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ1601228263r
ENNES, JURJEN Jurryen Innes naastligger onbekend159722849v
ENNES, RICHARDwijlen Rijckert Innes , c.u.bewoner Molenpad 1163823452r
ENNES, RICHARDde crediteuren van Rijckert Innes , c.u.verkoper Molenpad 1163823452r
ENNES, SIKKE Sikke Innes , c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 91achter1766256187v
ENNES, STEFFEN Steven Innes , c.u.huurder achterste woning Zeilmakersstraat 11170824555r
ENNES, STEFFEN Steven Innes verkoper Zuiderhaven 611721246102v
ENNES, SIETSKE Syts Innes verkoper Voorstraat 73163123328v
ENNEMA, TJEERD ENNESde boedel van wijlen vroedsman Tieerd Innes Innemaverkoper van 3/4 Voorstraat 831724246210r
ENNES, TJEERDvroedsman Tjaard Innes naastligger ten oosten Voorstraat 811706244312v
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerd Innes bewoner achterliggend huisRommelhaven 81691242347v
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerd Innes naastligger ten westen Voorstraat 851696243207r
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerd Innes naastligger ten oosten Voorstraat 81achter17062454r
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerdt Innes naastligger ten zuiden Rommelhaven 8een_achter1682241212r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/3 huisVijverstraat ZZ166123898r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/4 huisVijverstraat ZZ166123898r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/2 huisVijverstraat ZZ166123898r
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt166123898r
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt166123898v
ENNES, IETJE Ytie Innes verkoper Bildtstraat 111667239108v
IENSES, IDS Ids Insen , c.u.verkoper Zuiderhaven 171651236177r
IENSES, IDShet huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191650236111r
IENSES, JETSKE Ietske Inses koper Lombardstraat1650236116r
IENSES, JAKOB Jacob Inses gortmaker (mr. -)verkoper Schritsen 53169324368r
IENSES, JELTE Jelte Inses naastligger ten westen Rommelhaven 3b1696243204r
IENSES, WIETSKE Wytske Inses koper Zuiderhaven ZZ164323538v
IENSES, WIETSKE Wytske Inses verkoper Heiligeweg 5167124073v
IENTES, AALTJEwijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat1603228382v
IENTES, AREND Antie Intes naastligger ten westen Droogstraat1629232120v
IENTES, ATE Ate Intes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13165523750v
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten zuiden Lanen159722863r
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten zuiden Lanen 891599228144r
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes bakkernaastligger ten oosten Schritsen 56noordwest1601228272v
IENTES, KORNELISwijlen Cornelis Intes erflater Kerkpad 181604228405r
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11605228439v
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes verkoper Lanen 911614229187v
IENTES, KORNELISde weduwe van Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ16152303r
IENTES, KORNELISwijlen Cornelis Intes verkoper Schritsen 5161723066r
IENTES, KORNELISwijlen Cornelis Intes verkoper Lanen 30161723073v
IENTES, KORNELISde weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])Fabrieksstraat WZ1619230184r
IENTES, DOUWE Douwe Intes naastligger ten noorden William Boothstraat WZ1640234119v
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger Droogstraat NZ159822891v
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes verkoper Droogstraat NZ159822891v
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes koopmankoper huis en ledige plaatsVijverstraat 61621230272r
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten oosten Vijverstraat 41624230390v
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten westen Vijverstraat 8162523186r
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten westen Vijverstraat 8162523191r
IENTES, IDSKEde verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend1606228520r
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend1606228520r
IENTES, JELTJE Jel Intes verkoper Zuiderstraat NZ16152308v
IENTES, LIJSBET Lijbeth Intes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 101601228260r
IENTES, LIJSBET Lijsbeth Intes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 101599228149r
IENTES, LIJSBETde nagelaten weeskinderen van wijlen Lijsbeth Intes verkoper Sint Odolphisteeg1603228336v
IENTES, LIJSBETde nagelaten weeskinderen van wijlen Lijsbeth Intes verkoper Sint Odolphisteeg1603228336v
IENTES, MARIA Maria Intes koper Bildtstraat 181621230282r
IENTES, MARIA Mary Intes verkoper Achterstraat ZZ16272321v
IENTES, MAAIKE Maycke Intes koper Franekereind 4161122931v
IENTES, MAAIKE Maycke Intes verkoper Franekereind 4161222983r
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg166723983v
IENTES, OTTEwijlen Otto Intes koper Schritsen NZ1626231136r
IENTES, PIETERde kamer van Pyter Intes naastligger Gardenierstraat ZZ163623411r
IENTES, REINER Reyner Intes naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
IENTES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Intes naastligger ten westen Heiligeweg1603228358v
IENTES, SIEBRICHJE Sibrich Intes verkoper Gardenierstraat ZZ163623411r
IENTES, TEUNIS Teunis Intes verkoper Hoogstraat 511629232112v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Noorderhaven 1051657237263v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Droogstraat 181657237263v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Karremanstraat 301657237263v
IENTES, TEUNIS Theunis Intes , c.u.koper huis, loods en plaatsDroogstraat 18164323578r
IENTES, TEUNIShet achterhuis van Thonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 181636233181v
IENTES, TEUNISgemeensman Thonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107164323565r
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakkerkoper huis en ledige plaats en met het eigendom van de steeg ten westenNoorderhaven 105161523011r
IENTES, TEUNIS Toenis Intes naastligger ten oosten Noorderhaven 103162523159r
IENTES, TEUNIS Toenis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107163823468v
IENTES, TEUNIS Tonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 181641234158v
IENTES, TEUNISgemeensman Tonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 1071645235162v
IENTES, TEUNIS Tonys Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 16161623055v
IENTES, TEUNIS Tuenis Intes naastligger ten oosten Rommelhaven 3b1633233123v
IENTES, TIEMEN Tymen Intes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven NZ1630232143r
KINGMA, ULBE IENTES Ulbe Intes Kingmakoper q.q. Liemendijk1652236184r
IENTES, HENDRIKwijlen Hendrick Inties koopmanerflater Vijverstraat 6162723230v
IENTES, JOOST Joost Inties , c.u.koolmeterkoper dwarshuisVianen 21705244310r
IENTES, PIETERhet huis van Piter Inties grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 191641234147v
IENTES, PIETER Piter Inties naastligger ten oosten Brouwersstraat 191641234147v
IENTES, PIETER Pyter Inties Molentie, c.u.koper huis en hofkeBoth Apothekerstraat 15noord1651236152v
IENTES, PIETERwaaruit verstorven is Pytter Inties Molentiebewoner Brouwersstraat 19achter167224078v
IENTES, RIPPERThet huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten oosten Voorstraat 12achter1647235257v
IENTES, RIPPERThet huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter1647235257v
IENTES, TIEMENde kamer van Tymen Inties naastligger ten noorden Alemanssteeg NZ1654236265v
IENTES, TIEMENde kamer van Tymen Inties naastligger ten zuiden Alemanssteeg165623760v
IENTES, TEUNIS Toenis Intis naastligger ten oosten Noorderhaven 103162523155r
IENTES, JAN Jan Intjes metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ170824569v
IENTES, RIPPERTde kinderen van Rippert Intjes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter1662238152v
IENTES, RIPPERTde kinderen van Rippert Intjes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter1662238152v
IENSES, JELTJE Jel Intses verkoper Zuiderstraat161122955r
IENSES, JELTJE Jel Intses verkoper Zuiderstraat161222996r
IENSES, WIETSKE Wytske Intses koper Droogstraat NZ162923281r
IENTES, HENDRIKwijlen Hendrick Intyes erflater Vijverstraat 6162723230v
IENTES, PIETER Pieter Intyes koper kamerGardenierstraat1627231159v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ipcke Ipckes Algeraverkoper Zuiderstraat1652236211v
IEPKES, JOUKJE Jouck Ipckes koper Rozengracht 271644235158v
IEPES, ABRAHAMde weduwe van Abraham Ipes verkoper q.q. Liemendijk NZ162623197v
IEPES, ANNEde brouwerij van de weduwe van Anne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 151689242276r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ipes Zeestrakoper 1/4 huis met put en bakVijver 1167124065v
IEPES, ANSKEvroedsman Anscke Ipes koper 1/2 ledige plaats of koolstekZuiderplein 5noord166723971r
IEPES, ANSKEvroedsman Anscke Ipes koper huisRozenstraat 1Almenum166723990r
IEPES, ANSKEvroedsman Anscke Ipes koper hof met put, prieel, hoenderhuis en koolstekRozengracht 13166723990v
IEPES, ANSKE Anske Ipes koper 1/2 ledige plaats of koolstekZuiderplein 5noord166723913va
IEPES, ANSKE Anske Ipes geniaarde koper Voorstraat 11698243391v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ipes Zeestra, c.u.koper huis en hofRozengracht 7west1668239157v
IEPES, ANSKEde vroedsman Anske Ipes Zeestranaastligger ten westen Voorstraat 50167023941va
IEPES, ANTJE Antie Ipes verkoper Rozengracht 271651236147r
IEPES, BAUKEwijlen Bauke Ipes verkoper Voorstraat 62163723446r
IEPES, BEREND Beernt Ipes koper huisKarremanstraat1599228157r
IEPES, BEREND Berent Ipes koper huis met ledige plaats daar achterLiemendijk OZ1622230318r
IEPES, BERENDde proclamanten Berent Ipes , c.u.naastligger ten noorden Liemendijk OZ1622230318r
IEPES, KLAASKE Claeske Ipes koper Kruisstraat ZZ1642234169r
IEPES, DIRKwijlen Dirck Ipes verkoper Voorstraat 21162523147v
IEPES, DIRK Dirck Ipes , c.u.geniaarde koper Zoutsloot 1051668239152v
IEPES, DOETJE Doed Ipes protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat1604228424r
IEPES, DOETJE Doedtie Ipes bruid 1605228479r
IEPES, EELKE Eelcke Ipes koper huis met een ledige plaats erachterBrouwersstraat 231614229201r
KRUIS, EELKE IEPESwijlen Eelcke Ipes Cruyskoper Brouwersstraat 23161623042v
KRUIS, EELKE IEPESwijlen Eelcke Ipes Cruyserflater Brouwersstraat 23161623042v
IEPES, EELKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 251641234160v
IEPES, EELKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 2516422355r
IEPES, ENNEde brouwerij van Enne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 17165923810r
IEPES, IEPEhet sterfhuis van wijlen Ipe Ipes kalkmeterverkoper Franekerpoort (gebied)1600228197r
IEPES, JOCHEMde erfgenamen van wijlen Jochum Ipes eigenaar van 1/4 Voorstraat 21162523147v
IEPES, JOUKJEwijlen Jouck Ipes erflater Rozengracht 271651236147r
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes koper Zuiderplein 31658237146r
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes naastligger ten noorden Zuiderplein 31658237146r
IEPES, MAAIKE Mayke Ipes koper Lammert Warndersteeg 11668239131r
IEPES, MEINTJE Meyntie Ipes , voor haar kindverkoper Schritsen 501657237254v
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50165523720v
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50achter165523721r
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper huis, loodske en plaatskeLanen 48achter1658237179r
IEPES, MINKE Mintie Ipes naastligger ten zuiden Lanen 48achter1658237179r
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper van 1/2 huis en loodsLanen 501659237181r
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Lanen 32162823252r
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Jekelsteeg 1162823252r
IEPES, POPPE Poppe Ipes naastligger ten zuiden Lanen 12165623771r
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Ipes Cruysschipper (groot-)koper huis met ledige plaatsSchritsen 5161122935r
IEPES, PIETER Pyetter Ipes naastligger ten westen Lanen 76a163823457v
IEPES, PIETERde hof van Pyetter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat163823471r
IEPES, PIETERde kamer van Pyter Ipes naastligger ten westen Brouwersstraat 21635233171r
IEPES, PIETER Pyter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ164823652r
IEPES, PIETER Pytter Ipes koopmankoper Klaverbladstraat 191644235155v
IEPES, PIETER Pytter Ipes verkoper Klaverbladstraat 191646235237r
IEPES, PIETER Pytter Ipes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 501646235239v
IEPES, PIETERwijlen Pytter Ipes , bestevader van de weeskinderenerflater Weverstraat16552374v
IEPES, RUURD Ruierd Ipes verkoper van 1/2 Droogstraat 16164023491v
IEPES, RUURD Ruirdt Ipes , c.u.verkoper Lombardstraat164323585r
IEPES, TEEDE Teede Ipes , c.u.koper huisonbekend164823612r
IEPES, TIJS Thijs Ipes timmerman (mr. huis-)koper door niaar Hoogstraat 321712245185v
IEPES, TJEPKE Tiebke Ipes zakkendragerkoper twee dwarskamers aan elkaarHofstraat 371651236159r
IEPES, TRIJNTJE Trijn Ipes koper Hofstraat1618230150v
IEPES, TRIJNTJE Trijn Ipes verkoper Hofstraat1621230283r
IEPES, WATSE Watse Ipes protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
IEPES, WATSE Watse Ipes koper door niaar ratione sanguinis zoutkeet met turfhuizen, zoutbakken, zoutpan, zakken etc.William Boothstraat OZ1622230308v
IEPES, WATSE Watze Ipes verkoper Franekereind162523165r
IEPES, WIEBE Wybe Ipes koper provisioneel kamerGrote Bredeplaats 23achter161723064v
ROEST, WIEBE IEPES Wybe Ipes Roestverkoper van 1/2 Noorderhaven 28achter1645235186r
IEPES, POPPEde erfgenamen van wijlen Poppe Ipis naastligger ten zuiden Lanen 121630232141v
IEPKES, HIELKJE Hylck Ipkes koper Bildtstraat 171664238204v
IEPES, vroedsman Ankse Ippes Zeestranaastligger ten zuiden Hofstraat 121669239191v
IEPES, ANSKE Anske Ippes koper 1/2 huisVoorstraat 48166823923ra
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ippes Zeestraverkoper Zuiderhaven 651667239119v
IEPES, ANSKEhet zojuist gekochte huis van vroedsman Anske Ippes Zeestranaastligger ten oosten Voorstraat NZ1668239128r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ippes Zeestraverkoper Rozenstraat 11669239187v
IEPES, BEREND Bernt Ippes koper kamerLiemendijk OZ161723090r
IEPES, FOPPE Foppe Ippes koper 1/2 onder- en bovenwoning met loods ten oostenPoortje159822890v
IEPES, IEPEledige plaats en huis van Ippe Ippes wevernaastligger ten westen Achterstraat NZ1602228334r
IEPES, POPPE Poppe Ippes koper provisioneel 1/2 onder- en bovenkamerPoortje159822897v
IEPES, WOPKE Wopcke Ippes koper huisNoordees (gebied)1598228117v
IEPES, WOPKEeeuwige renten uit huis en grond van Wopcke Ippes eigenaar perceel onbekend1602228335r
IEPES, WOPKEwijlen Wopcke Ippes verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1602228335r
, Elikan Isaack Levyverkoper Voorstraat 361807267336r
ISAAKS, JETSKE Jicke Isaacks verkoper van 1/2 Rommelhaven 151713245198r
GROENEWOUD, THOMAS ISAAKS Thomas Isaacks Groenwoltkoper huisKleine Bredeplaats 191690242333v
ISAAKS, GRIETJE Gryttie Isaacx Steinvorsverkoper Lanen 441701244100r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks koopman (joods -)koper woningBorstelsteeg 31771257212r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks koopman (joods -)naastligger ten noorden Borstelsteeg 31771257212r
ISAAKS, HANS Hans Isaaks naastligger ten westen Zoutsloot 2017182462v
ISAAKS, HANS Hans Isaax* schipper (schuit-)naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131711245142r
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten westen Zoutsloot 201713245192v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13171824617v
ISAAKS, Reimerich Isaax naastligger ten zuiden Spekmarkt 41642234166r
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewoltkoper huisRaamstraat 3de Steur170024458v
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt, c.u.naastligger ten noorden Raamstraat 3170024458v
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Isacks huurder Sint Jacobstraat 13177825997r
ISAAKS, Remmerich Isacks koper Grote Kerkstraat 616362347r
ISAAKS, Remmerich Isacks* verkoper Grote Kerkstraat 61641234137v
ISAAKS, Remmerich Isacks koper door niaar huis genaamd de Grauue Kath, met een ledige plaats erachterLanen 82de Grauwe Kat164323553v
ISAAKS, REBEKKA Rebecca Isacs koper Heiligeweg 13177625914v
ISAAKS, Remmerich Isacx koper huis, hof en tuin erachter met een vrije uitgang in de steeg ten oostenRapenburg ZZ1645235188r
, Remmerich Isax geniaarde koper Hofstraat 71642234178r
IJSBRANDS, JUNIUS Junius Isbrands , c.u.koper 1/6 huisVoorstraat ZZ164823633v
IJSBRANDS, MARIA Maritie Isbrands koper door niaar Kerkpad WZ166623937r
IJSBRANDS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Isbrands naastligger ten westen Schritsen 47171824627r
IJSBRANDS, EDGER Aeger Isbrandts koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 21646235202v
IJSBRANDS, AAGJE Aegt Isbrandts koper Hoogstraat 401598228119v
IJSBRANDS, BEELTJE Belitie Isbrandts koper woningKerkpoortstraat NZ167224090v
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat1674240147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat1674240147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat1674240147r
IJSBRANDS, DIRKde hof van Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat1675240179v
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrandts aanhandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts koper Poortje 1166023852r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrand Isbrandts schipper (groot-)koper huis of woningLanen 3165523718r
IJSBRANDS, IJSBRANDwijlen Isbrandt Isbrandts verkoper Hoogstraat 416592382ra
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts huurder Noordijs 17166523912r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts koper 1/2 huisNoorderhaven 10167224096v
IJSBRANDS, JETSE Jetze Isbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 13167224077r
IJSBRANDS, LUITJENgrondpacht uit de kamer van Luitjen Isbrandts eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 716652396r
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 151601228250r
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat ZZ1605228452v
IJSBRANDS, MEINERTgrondpacht uit het huis van wijlen Meindert Isbrandts eigenaar perceel Karremanstraat16652396r
IJSBRANDS, MEINERT Meinert Isbrandts koper huisAchterstraat NZ16652393r
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrandts koper huis daer den Blinde Eesel uuytsteecktVoorstraat 72de blinde Eesel1618230120v
IJSBRANDS, SJUK Siouck Isbrandts verkoper Hofstraat 31658237171r
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn Isbrandts koper Hoogstraat 531605228468v
IJSBRANDS, Uupcke Isbrandts verkoper Romastraat1605228482r
IJSBRANDS, ARENDwijlen Aern Isbrant verkoper Nutstraat WZ1631232177r
IJSBRANDS, AREND Aarn Isbrants naastligger ten noordoosten [staat: noorden] Zuiderhaven 291619230195r
IJSBRANDS, ARENDhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 291641234148v
IJSBRANDS, ARENDhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 291641234148v
IJSBRANDS, ABEL Abel Isbrants koper huisKleine Kerkstraat WZ161122928v
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten zuiden Schritsen1614229206r
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants verkoper Zuiderhaven 45161723075v
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29162523180r
IJSBRANDS, ARENDde erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 291645235181v
IJSBRANDS, ARENDde erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 291645235181v
IJSBRANDS, ANTJE Antie Isbrants verkoper Gardenierstraat1626231126r
IJSBRANDS, ANTJE Antke Isbrants koper Heiligeweg 581605228459r
IJSBRANDS, ANTJE Antke Isbrants naastligger ten zuiden Heiligeweg 581605228459r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants lijndraaiernaastligger ten oosten onbekend1601228259r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants koper houtstek, huis en hofZuiderhaven ZZ1620230209v
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten westen Vijverstraat 41620230212r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants schipper (veer-)naastligger ten westen Vijverstraat 41624230390v
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29163223375r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29163223375r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29163323383v
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29163323383v
IJSBRANDS, DOUWE Douwe Isbrants verkoper Bildtpoort (gebied)1599228153v
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrants koper Heiligeweg 46een_achter161623034v
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie Isbrants verkoper Droogstraat1622230327v
IJSBRANDS, GEERTJE Geertien Isbrants verkoper Heiligeweg 26een_achter1621230266v
IJSBRANDS, GRIETJE Griet Isbrants naastligger ten noorden Nieuwstraat162823267v
IJSBRANDS, HENDRIK Hendrick Isbrants naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants schipper (groot-)koper huis, loods en plaatsBildtstraat 161647235246r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper ten noorden van Harlingen1619230171r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koopmankoper huis en hofRozengracht 27165523717v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangtScheerstraat 3de Schaar1658237159v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Scheffersplein 271657237262v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , c.s.verkoper onbekend1664238224v
IJSBRANDS, JAN Jan Isbrants schipper [staat: Groenlandisch vader]huurder voor 1 jaar (p.j.)Peterseliestraat OZ1657237254v
IJSBRANDS, JANKE Jantien Isbrants verkoper ten noordoosten van Harlingen1613229126v
IJSBRANDS, JETSKE Jets Isbrants koper Kromme Elleboogsteeg1601228249v
IJSBRANDS, Luitgien Isbrants , oud 24 jaarverkoper Lanen 561617230102v
IJSBRANDS, LUITJEN Luitien Isbrants naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 5164923666v
IJSBRANDS, LUITJEN Luytien Isbrants koper kamer of woningSint Odolphisteeg 71622230312r
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrants verkoper q.q. William Boothstraat 351605228478v
IJSBRANDS, MARTEN Marthen Isbrants koper finaal huisHeiligeweg 191603228380ar
IJSBRANDS, MARTEN Marthen Isbrants crediteur (triumphant) Heiligeweg 191603228380ar
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 771640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 771640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 771640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 771640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 771640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 771640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 771640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 771640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1640234120v
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants koper hoekhuisFranekerpoort (gebied)1601228276v
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants , voor zijn twee kinderenverkoper Voorstraat 72161623056r
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper q.q. Voorstraat 72161623056r
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper Tuinpad 41618230109r
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants naastligger ten westen Romastraat 51606228497r
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants timmermannaastligger ten oosten Hoogstraat 34161122910r
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants naastligger ten oosten Hoogstraat 341612229116v
IJSBRANDS, SIEMENwijlen Simon Isbrants verkoper Gardenierstraat1620230253r
IJSBRANDS, SIEMEN Symon Isbrants naastligger ten oosten Romastraat 11600228188v
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn Isbrants verkoper William Boothstraat159822878r
IESES, ARJEN Arryen Ises koper huisNoorderhaven 501662238148v
, NANNEmr. Nanning Iskens schoolmeesterprotesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1602228318v
IESKES, LUITJEN Luytjen Iskes naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ1650236133r
IESKES, Symon Iskes aanhandelaar Franekereind ZZ1599228143r
IESKES, Symon Iskes verwandelaar Schoolsteeg1599228143v
IESKES, TJERK Tiarck Iskes huurder Zuiderhaven ZZ162823262v
IESKES, TJERK Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17164223515r
IESKES, TJERKde weduwe van Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 171644235124v
, TJERKhuis en houtstek van Tyerk Iskis naastligger ten westen Hondenstraat 6163323387v
, HARMEN Harmen Israëls wever (bont-)koper woningHofstraat 411715245255v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Wasbleek176425639v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 31west176425640v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Wasbleek176425642r
IETES, AGE Age Ites , c.u.koper huis en hofKerkpoortstraatde Hollandse Tuin1674240143r
IETES, SIETSKE Sytske Ites koper huisVianen ZZ1701244106v
IETES, IETJE Itte Ittes protesteert vanwege een testament Voorstraat 11601228258v
EEUWES, ANNE Anne Ives naastligger ten zuiden Rozengracht 201788262306v
, JAKOB Jacob Izaax geniaarde koper Lanen 23achter170824543r
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -)koper huis en hofGrote Kerkstraat 341769257123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341769257123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -)koper huisBorstelsteeg 11769257123v
ISAAKS, SIJKE Sijke Izacs koper door niaar Romastraat 13176125575r
, HANS Hans Izax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11170824555r