Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
DALFSEN, A. R. A. R. van Dalsennaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)178626279v
R., A. A. R. van Dalzennaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)178626257r
RADBODUS, EESGE Aesge Rabodus crediteur (triumphant) Noorderhaven 76159722848r
RADBODUS, EESGE Aesge Rabodus crediteur (triumphant) Noorderhaven 78159722848r
, ARJEN Arrien Redgers koper huis met een aparte woning erachterNieuwstraat OZ1662238121v
, ARJEN Arrjen Redjers , c.u.verkoper Nieuwstraat OZ1663238178v
REGNERUS, JOHANNES Joannis Regniers koper kamerWeverstraat NZ1686242124v
REGNERUS, JOHANNES Johannes Regniers koren- en zakkendragerverkoper Weverstraat 9169924423r
REIDS, GEELTJE Geeltje Reids koper Franekereind 41784261202r
REITSES, ARJEN Arjen Reidses schilderkoper huisScheerstraat 1175725492r
REITSES, ARJEN Arjen Reidses schilder (mr. -)huurder Heiligeweg 541791263308v
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reidses Blombergverkoper Vissersstraat 41779259166r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reidses Blombergnaastligger ten noorden Zoutsloot 29177725975r
REITSES, LIEKELE Lyckle Reidses verver (mr. -)koper 1/2 huisLanen 401762255145r
REITSES, LIEKELE Lykle Reidses huurder (p.j.)Heiligeweg 23176825774v
REITSES, LIEKELEde weduwe van Lykle Reidses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 331790263284r
REITSES, LIEKELE Lykle Reidses schilder (mr. -)koper pakhuisVissersstraat 41754253148v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reidses koper Lanen 401758254177r
, PIER Pierius Reidsgers naastligger ten westen Scheerstraat 31776258253v
REITSES, PIERwijlen Pier Reidzes verkoper Scheerstraat 1178126014r
REIERS, KLAAS Claes Reiers koopmankoper 1/8 grondpacht van 62-00-00 GGten zuiden van Harlingen1721246116v
RICHARDS, JANKE Janke Reigers koper huisZoutsloot 49173224878v
RICHARDS, JANKEde koper Janke Reigers huurder Zoutsloot 49173224878v
, SIEMEN Symon Reijleffs verkoper q.q. Hondenstraat 101603228377r
REINERS, GEERTJE Geertie Reinars koper huisLanen 791664238205v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reinder koper 1/4 dubbel huisVoorstraat 6217492525r
REINERS, KLAAS Claas Reinder eigenaar van 1/2 Voorstraat 6217492525r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochterverkoper Noorderhaven 611725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot 371725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochterverkoper Zoutsloot 371725246224v
REINERS, ANTJE Antje Reinders koper Rozengracht 271807267289v
REINERS, ANTJE Antje Reinders koper Zuiderstraat 151781260122r
REINERS, ANTJE Antje Reinders koper ten zuidoosten van Harlingen1803266217r
REINERS, ANTJEwijlen Antje Reinders , derde vrouwverkoper Schritsen 1117832613ra
REINERS, AUKJE Aukjen Reinders naastligger ten oosten Heiligeweg 5816712408va
REINERS, AUKJE Aukjen Reinders naastligger ten noorden Heiligeweg 5816712408va
REINERS, KLAAShuisman Claas Reinders eigenaar van 1/2 Voorstraat 62174525159v
REINERS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Reinders , c.s.naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 31752252184r
IJSENBEEK, DIRK REINERShet kind van Dirk Reinders IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, DIRK REINERS Dirk Reinders IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
REINERS, FOPPE Foppe Reinders brouwer (mr. -)verkoper Rommelhaven 31737249215v
REINERS, GEERTJE Geertie Reinders meerderjarige jongedochtergeniaarde koper Schritsen 6317182469v
REINERS, GEESKE Geiske Reinders verkoper Bildtstraat 20175025255v
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder Nieuwstraat 40180426727r
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder (p.j.)Nieuwstraat 221793264136v
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder stalling en wagenhuis (p.j.)Nieuwstraat 4018012661r
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder stalling en wagenhuis Scheffersplein 23178626287r
REINERS, GOVERTwijlen Govert Reinders koemelkerverkoper Zoutsloot 38176425655v
REINERS, HEINde kinderen van Hein Reinders opzichterverkoper Kerkpoortstraat 551754253184v
REINERS, HEINde kinderen van Hein Reinders opzichterverkoper Kerkpoortstraat 55achter1754253186r
REINERS, HENDRIK Hendrik Reinders verkoper van 7/16 Lanen 871730247316r
REINERS, IJSBRAND IJsbrand Reinders verkoper van 7/16 Lanen 871730247316r
REINERS, JAKOBhuisman Jacob Reinders verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra
REINERS, JAN Jan Reinders huurder boven (p.j.)Noorderhaven 541781260109v
REINERS, JANKE Janke Reinders Feerdijkverkoper Grote Kerkstraat 231759254184r
REINERS, JANKE Jantje Reinders kooltjerkoper Lanen 63174525197v
REINERS, JELLE Jelle Reinders huurder van 1/2 (p.j.)Bildtpoortsmolen 11753253105v
REINERS, JELLE Jelle Reinders molenaarverkoper Sint Odolphisteeg 91753253107r
REINERS, JILT Jilt Reinders bontwerker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 221778259105v
REINERS, JOHANNES Johannes Reinders huurder (p.w.)Liemendijk1793264115r
REINERS, MEILE Meyle Reinders naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36176425643r
REINERS, NEELTJE Neeltje Reinders koper ten zuiden van Harlingen1703244192r
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakkerkoper huisVijverstraat 131809268305v
REINERS, PIETER Pieter Reinders kleermaker (mr. -)verkoper Droogstraat NZ177725977v
REINERS, PIETER Pieter Reinders timmermankoper huisBoth Apothekerstraat 31770257180r
REINERS, PIETERde weduwe van Pieter Reinders , c.s.huurder Noorderhaven 17176425678v
REINERS, PIETER Pieter Reinders kleermaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 85177725976r
REINERS, PIETERwijlen Pyter Reinders timmerman (huis-)koper Nieuwstraat 34177225860r
REINERS, RINSKE Rinske Reinders naastligger ten westen Lanen 12178326118r
REINERS, RINSKE Rinske Reinders koper Noorderhaven 661752252180r
REINERS, RINSKE Rinske Reinders verkoper Noorderhaven 66176125580v
REINERS, RINSKE Rinske Reinders aanhandelaar huisLanen 6176125581v
REINERS, RUURDJE Ruurdje Reinders koper Kerkpoortstraat 1179726552r
REINERS, RUURDJE Ruurdtje Reinders , voor haar kinderenverkoper Lanen 171779259303r
REINERS, RUURDJE Ruurdtje Reinders , voor haar kinderenverkoper Lanen 291779259303r
REINERS, SIJKEde erfgenamen van wijlen Sijke Reinders naastligger ten westen Voorstraat 831729247278r
REINERS, SIJKE Sijke Reinders meerderjarige jongedochtergeniaarde koper Schritsen 6317182469v
REINERS, SIJKEde nagelaten goedere van wijlen Sijke Reinders verkoper Voorstraat 811730247305v
REINERS, SJOERDwijlen Sjoerd Reinders verkoper Droogstraat 611662238135r
REINERS, SWAANTJE Swaentie Reinders verkoper Schritsen 651758254133r
REINERS, SIETSKE Sytske Reinders verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 131741250160r
REINERS, TRIJNTJEals alimentators van de weeskinderen van Trijntie Reinders verkoper Grote Ossenmarkt 121727246301v
REINERS, TRIJNTJE Trijntje Reinders huurder Vijverstraat 131795264295v
REINERS, TRIJNTJE Trijntje Reinders huurder Vijverstraat 151795264295v
REINERS, ANDRIES Andries Reinderts gardenierverkoper Zuiderhaven 9181026932r
REINERS, ANTJEmeerderjarige vrijster Antje Reinderts verkoper Zuiderhaven 9181026932r
REINERS, GEERTJE Gertje Reinderts , bejaarde dochterkoper Voorstraat 81een_achter1727246308r
REINERS, SIJKE Sijke Reinderts , bejaarde dochterkoper 1/2 huis onder een dak met de wederhelftVoorstraat 81een_achter1727246308r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinkoper Noorderhaven 611709245100r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinverkoper van 1/2 Voorstraat 361734248299v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 391714245210r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinverpachter grond Brouwersstraat 161742250227r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 371714245213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot 371714245213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland ([in een protest is sprake van het huurcontract met de eerdere eigenaar dr. Hessel Zuiringar])Voorstraat 36het hof van Friesland1730247339r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper huis, tuin, stalling en wagenhuisVoorstraat 201731247386r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinverkoper Voorstraat 661713245188r
REINERS, AAKJE Akien Reiners koper Grote Bredeplaats 141658237172ar
REINERS, ANTJE Anke Reiners verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
REINERS, ANTJE Antie Reiners koper Kleine Bredeplaats 25164323542r
FONTEIN, ANTJE REINERSwijlen Antie Reiners Fonteinverkoper Voorstraat 701715245238v
REINERS, AUKJEplaats genummerd nr. 1 van Auck Reiners naastligger ten westen Kruisstraat 5oost1664238217r
REINERS, AUKJE Auck Reiners verkoper Kruisstraat 5oost1664238217r
REINERS, AUKJE Auck Reiners verkoper van 1/3 Vijver 21663238172v
REINERS, AUKEde paardenstal van Auck Reiners naastligger ten westen Kruisstraat 5west167024031r
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper kamerKruisstraat NZhet Wapen van Batavia1663238188v
REINERS, AUKJEde koopster Auck Reiners naastligger ten westen Kruisstraat NZ1663238188v
REINERS, AUKJEde koopster Auck Reiners naastligger ten noorden Kruisstraat NZ1663238188v
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper Kruisstraat NZ1663238189r
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper 5 pm greidlandbuiten Harlingen167124054r
REINERS, AUKE Auck Reiners naastligger ten oosten Heiligeweg 5616712405ra
REINERS, AUKE Auck Reiners naastligger ten zuiden Heiligeweg 5616712405ra
REINERS, AUKEde hof van Aucke Reiners naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ167024026v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper huis, brouwerij en mouterij alwaar het Swaentie in de gevel staatHeiligeweg 9het Zwaantje167024027v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat 4oost1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
FONTEIN, AUKJE REINERS Auckjen Reiners Fonteinkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
REINERS, AUKE Auk Reiners naastligger ten noorden Heiligeweg 581657237112v
REINERS, AUKJE Auk Reiners koper kamerKruisstraat 8zuid_achterhet Wapen van Batavia1663238190r
REINERS, AUKJEde koopster Auk Reiners naastligger ten westen Kruisstraat 8zuid_achter1663238190r
REINERS, AUKJEde koopster Auk Reiners naastligger ten noorden Kruisstraat 8zuid_achter1663238190r
REINERS, AUKJE Auk Reiners koper gleibakkerij met huis en aardwasserijKruisstraat 5oost1663238193r
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fonteinverkoper Voorstraat 12175325393r
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fonteinverkoper Voorstraat 14175325397v
REINERS, BAUKE Bauke Reiners huurder (p.j.)Heiligeweg 311736249122v
REINERS, BOTJE Bottie Reiners koper Hofstraat 19oost170724540r
REINERS, SINTwijlen Cent Reiners verkoper Voorstraat 951624230374r
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners verkoper q.q. Voorstraat 11731247375v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners verkoper Drie Roemersteeg OZ1738249225r
REINERS, KLAAS Claas Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 91737249159v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners eigenaar van 1/2 Voorstraat 621740250107v
REINERS, KLAAS Claes Reiners koper 3/4 huisGrote Kerkstraat 3162523151r
REINERS, KLAAS Claes Reiners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a162523189r
REINERS, DIRKwijlen Dirk Reiners verkoper Grote Kerkstraat 171705244296r
REINERS, IEBELTJE Ebel Reiners verkoper Kruisstraat 31620230221v
REINERS, EMMERIK Emmerik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1663238178v
REINERS, EMMERIK Emrick Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1658237175ar
REINERS, EMMERIK Emrik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1662238121v
REINERS, FRANSde erfgenamen van wijlen Frans Reiners naastligger ten oosten Schritsen 44167124046v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u.koper panwerk ([voor de twee percelen in deze akte])Zeilmakersstraat 16163923490v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u.koper huis met hof daarachter ten westen ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 13163923490v
REINERS, FRANShet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Frans Reiners Templaernaastligger ten noorden Voorstraat 26achter167224085v
REINERS, FRANSde hof van Frans Reiners Templaernaastligger ten oosten Zuiderhaven 691650236130v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarkoper door niaar huis met mouterij en brouwerijLanen 36164323585v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarkoper door niaar huis met mouterij en brouwerijSchritsen 27164323585v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarkoopmankoper van 2/5 voor- en achterhuis van de Vergulden EngelVoorstraat 29de Vergulde Engel1654236276v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarverkoper Voorstraat 29166023854v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarverkoper Noorderhaven 72166023854v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarnaastligger ten westen Voorstraat 281682241186r
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarkoopmankoper huis (1) en het huis (2) erachterVoorstraat 251662238150r
REINERS, FROUKJE Froukjen Reiners geniaarde koper ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
REINERS, GEERTJE Geertie Reiners verkoper Noorderhaven 441717245291r
REINERS, GOVERT Govert Reiners koemelkerkoper woningDroogstraat 611755253200v
REINERS, HANS Hans Reiners , n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 131748251232v
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 51621230275r
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5165623768v
REINERS, HARING Haringh Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1620230228r
REINERS, HEIN Hein Reiners chergerverkoper van 1/2 Noorderhaven 9217342495r
REINERS, HENDRIK Hendrik Reiners , c.u.verkoper Noorderkade 13170924589v
REINERS, HUBERT Huibert Reiners makelaar (stads -)verkoper Noorderhaven 441717245291r
REINERS, JAKOB Jacob Reiners Pybemakoper huis en mouterij en een ledige plaats ten noordenNoordijs 71664238213v
REINERS, JANgrondpacht uit een koolstek van de weduwe van Jan Reiners , Franekereigenaar perceel Rozengracht1713245195r
REINERS, JANwijlen Jan Reiners erflater Lanen 581702244154v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Lanen 21656237265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Schritsen 1west1656237265v
REINERS, JAN Jan Reiners koper huisstede of ledige plaatsin de zuider nieuwestad162823274r
REINERS, JANde koper Jan Reiners naastligger ten oosten in de zuider nieuwestad162823274r
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Brouwersstraat 281656237265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Lanen 831656237265v
REINERS, JAN Jan Reiners naastligger ten oosten Schritsen 31624230375r
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Zuiderhaven 571656237265v
REINERS, JAN Jan Reiners naastligger ten oosten Schritsen 31620230217r
REINERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Reiners naastligger ten noorden Schritsen 47170924586v
REINERS, JANde weduwe van Jan Reiners kalkmannaastligger ten westen Schritsen 15171824630v
REINERS, JAN Jan Reiners koopmanverkoper Zuiderhaven 171698243357r
REINERS, JANwijlen Jan Reiners verkoper Lange lijnbaan1662238146v
REINERS, JANwijlen Jan Reiners verkoper van 1/2 Rozengracht 221715245241r
REINERS, JANde weduwe van Jan Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ171924644v
REINERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Reiners naastligger ten noorden Schritsen 471697243277r
REINERS, JAN Jan Reiners koper huis, loods en plantenLanen 9oost1698243366v
REINERS, JAN Jan Reiners naastligger ten westen Noordijs 41619230179v
REINERS, JAN Jan Reiners , c.u.koper huis en houtstekNoorderhaven 29165523714v
REINERS, JANKEde kamer van Jancke Reiners naastligger ten westen Havenplein 18oost167524024ra
REINERS, JANKEde hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1681241130r
JEDEMA, JANKE REINERSwijlen Jancke Reiners Jeddemaerflater Havenplein 18oost168024168v
JEDEMA, JANKE REINERSde erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddemanaastligger ten westen Havenplein 18oost168024168v
JEDEMA, JANKE REINERSde hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddemanaastligger ten oosten Zoutsloot1681241129v
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reiners Jeddemanaastligger ten oosten Wortelstraat 1167824122r
REINERS, JANKE Janke Reiners bewoner Karremanstraat 231760254255r
REINERS, JELLE Jelle Reiners naastligger Sint Odolphisteeg OZ166523914v
JEDEMA, JELLE REINERSde erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddemanaastligger ten noorden Zuiderhaven 69167924112ra
JEDEMA, JELLE REINERSde erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddemanaastligger ten noorden Zuiderhaven 71167924112ra
JEDEMA, JELLE REINERSde erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddemanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg1681241167v
JEDEMA, JELLE REINERS Jelle Reiners Jeddemakoper grondpacht van 1-15-00 CGSint Odolphisteeg OZ166523914v
JEDEMA, JELLE REINERS Jelle Reiners Jeddemakoper twee aan elkaar staande kamersVoorstraat 38166123871v
REINERS, LOURENSwijlen Lourens Reiners verkoper Voorstraat 721714245224v
REINERS, LOURENS Lourens Reiners koper gortmakerij, en schuur t.b.v. paard, kar en hooi van de molenaarVissersstraat ZZ1669239194r
REINERS, LOURENS Louwrens Reiners landmeter en wijnrooierverkoper Zoutsloot 431705244288r
REINERS, MARTENcrediteuren van Marten Reiners verkocht aan de verkopers Wortelstraat 1167824122r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners koper huisZuiderstraat NZ1710245133r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners verkoper Droogstraat 55west1670239220r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croonfabrikeur (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croonfabrikeur (oud -)verkoper Zuiderhaven 6175325347v
REINERS, OTTE Otte Reiners verkoper Voorstraat 121622230330r
REINERS, PIETER Pieter Reiners naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10173925066r
REINERS, PIETER Pieter Reiners naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 101735249103v
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huisHeiligeweg 48162823259r
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelierkoper huisMoriaanstraat 31735249105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkeliernaastligger ten oosten Moriaanstraat 31735249105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 65173925047r
REINERS, PIETERwijlen Pieter Reiners scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 43174325126r
REINERS, PIETERwijlen Pieter Reiners scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 45174325128r
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkeliernaastligger ten westen Moriaanstraat 51737249218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelierverkoper Moriaanstraat 51737249218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huisMoriaanstraat NZ173524945r
REINERS, PIETER Pieter Reiners naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 81733248245r
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huisKarremanstraat 221738249341r
REINERS, PIETERwijlen Pytter Reiners naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221669239198r
REINERS, PIETERwijlen Pytter Reiners naastligger ten zuiden Gardenierstraat1655237266v
REINERS, PIETERwijlen Pytter Reiners naastligger ten zuiden Heiligeweg 261652236191v
REINERS, PIETER Pytter Reiners Zeiltie, c.u.verkoper Zoutsloot 611667239101r
REINERS, REINERhet huis van Reiner Reiners naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad162723228v
REINERS, REINERhet huis van Reiner Reiners naastligger ten noorden Franekereind162523165r
REINERS, REINERhet huis van Reiner Reiners naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad1626231118r
WIJNGAARDEN, REINER REINERSde hof van Reiner Reiners Wijngaardennaastligger ten zuiden Weverstraat166423826ra
REINERS, SIJKEmeerderjarige vrijster Sijke Reiners koper huisVismarkt 4171924648v
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners naastligger ten oosten Karremanstraat 271657237108v
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 271659237212r
REINERS, SWAANTJE Swaantje Reiners naastligger ten zuiden Lanen 76achter1736249129r
REINERS, Swaanttje Reiners koper Lanen 76achter1736249129r
REINERS, Sweintie Reiners koper Vijverstraat ZZ1709245101v
REINERS, Sweintie Reiners eigenaar van 1/2 Vijverstraat ZZ1709245101v
REINERS, SIETSKE Sydske Reiners koper Lanen 65west_achter1705244305v
REINERS, SIETSKE Sytske Reiners koper Lanen 65west1703244233r
REINERS, SIETSKE Sytske Reiners verkoper Noorderhaven 441717245291r
REINERS, TJEERDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Tieerd Reiners mr. zeilmakerverkoper Schritsen 531717245308v
REINERS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tieerd Reiners naastligger ten zuiden Lanen 641717245285r
REINERS, TJEERD Tieerdt Reiners zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10166023866v
REINERS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tieert Reiners naastligger ten westen Schritsen 551712245184r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners naastligger ten westen Zoutsloot NZ1683241237r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners mr. zeilmakerverkoper q.q. Noorderhaven 601698243360v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners koopmanverkoper van 1/2 Zoutsloot 471701244103r
REINERS, TJEBBEde keet van Tyebbe Reiners naastligger ten zuiden William Boothstraat1630232116v
REINERS, WIEBE Wybe Reiners , voor zich en zijn kinderenmetselaarverkoper Noorderhaven 13168124134va
REINERS, WIEBE Wybe Reiners koper provisioneel Rapenburg ZZ16652391ra
REINERS, WIEBE Wybe Reiners koper Droogstraat 61167224011va
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reiners Fonteinverkoper q.q. Zuiderhaven 52west173124811v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reiners Fonteinverkoper q.q. Zuiderhaven 52west173124811v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fonteinkoper Noorderhaven 61173124830r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 37173124830r
REINERS, FRANS Frans Reinerts Templarverkoper Lanen 341653236247v
REINERS, JAN Jan Reinerts verkoper Schoolsteeg OZ1620230206v
REINERS, IETJE Ydtie Reinerts verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
FONTEIN, ANTJE REINERSwijlen Anna Reiniers Fonteinkoper Noorderhaven 1011717245281r
FONTEIN, ANTJE REINERSwijlen Anna Reiniers Fonteinnaastligger ten westen Noorderhaven 1011717245281r
FONTEIN, ANTJE REINERSwijlen Anna Reiniers Fonteinkoper Noorderhaven 1031717245281v
REINERS, BAUKEde weduwe van Bauke Reiniers huurder (p.j.)Tiepelsteeg WZ1786262130r
REINERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Reinners naastligger ten oosten Zuiderhaven 261645235171r
, GOVERTde weduwe van Govert Reinnierts huurder 1e woning Noorderhaven 98achter1801265308r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
WYNIA, AALTJE REINSjongedochter Aaltje Reins Winiakoper ten noordoosten van Harlingen166523918r
REINS, AAFKE Aeffke Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
REINS, AAFKE Aeffke Reins koper Hofstraat 2517062451r
REINS, AALTJE Aeltie Reins koper Brouwersstraat162423119r
REINS, AALTJE Aeltie Reins koper huisHoogstraat 7167924143v
WYNIA, AALTJE REINSjongedochter Aeltie Reins Wyniakoper ten noorden van Harlingen166723999r
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reins Wynianaastligger ten oosten Hoogstraat 5168524264r
REINS, ANTJE Anna Reins naastligger ten westen Voorstraat 95162823258r
REINS, ANTJE Anna Reins verkoper Simon Vestdijksingel 21789263115r
REINS, ANSKJE Ansck Reins verkoper Both Apothekerstraat 81623230351r
REINS, ANTJE Antie Reins koper Hoogstraat 19170924577v
REINS, ANTJE Antie Reins verkoper Weverstraat ZZ166023840r
REINS, ANTJE Antje Reins koper Schritsen 241796264319v
REINS, ANTJE Antje Reins koper Droogstraat 22172724754r
REINS, ANTJE Antje Reins koper Schritsen 24180426792r
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboomkoper Kleine Bredeplaats 31807267335v
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboomnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 31807267335v
REINS, AUKJE Aukje Reins geniaarde koper Voorstraat 481782260163v
REINS, AUKJE Aukje Reins Heremitkoper Kleine Bredeplaats 9178526220r
REINS, BAUKJEde verkoopster Bauckien Reins Bientiemanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 151663238197v
REINS, BAUKJE Bauckien Reins Bientiemaverkoper Kerkpoortstraat 151663238197v
REINS, BAUKJEwijlen Bauckjen Reins Bientjemaverkoper Lanen 21achter1664238222v
REINS, BAUKJE Baucktie Reins koper van 1/2 Zuiderplein 11644235148r
REINS, BAUKE Bauke Reins verkoper q.q. Rommelhaven 61669239203v
RINTJEMA, BAUKJE REINS Baukjen Reins Rintjemaverkoper ten noorden van Harlingen1662238135v
REINS, BINKE Bente Reins verkoper Nieuwstraat 52162823261v
REINS, BERBERde verkoper Berber Reins huurder Zoutsloot 82173224876r
REINS, BERBER Berber Reins verkoper Zoutsloot 82173224876r
REINS, BERBER Berber Reins verkoper Zoutsloot 82oost173224876r
REINS, BEERTJE Betien Reins verkoper Hoogstraat 101626231129r
REINS, BONSE Bonte Reins naastligger ten zuiden Nieuwstraat 501621230262v
REINS, BONSE Bonte Reins verkoper Heiligeweg 20162823250r
REINS, BONSE Bonte Reins naastligger ten noorden Nieuwstraat 541620230222r
REINS, BOTJE Bottje Reins naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter166323821ra
REINS, BOTJE Bottje Reins , mede als moeder van hun kinderenverkoper Rommelhaven 6een_achter166323821ra
REINS, BOTE Bottje Reins naastligger ten zuiden Rommelhaven 61663238182r
REINS, BOTJE Bottje Reins verkoper Rommelhaven 61663238182r
REINS, KLAAS Claes Reins , c.u. en c.soc.verkoper Lanen 28achter1652236205r
REINS, KORNELISwijlen Cornelis Reins verkoper Schritsen 31624230375r
REINS, DOUWE Douwe Reins naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 111722246132r
REINS, DOUWE Douwe Reins naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31730247338r
REINS, DOUWEstal in gebruik door Douwe Reins naastligger ten oosten Vijverstraat 141725246217v
REINS, DOUWE Douwe Reins bakker (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151717245284r
REINS, DOUWE Douwe Reins molenaar (hout-)koper door niaar huisGrote Bredeplaats 131716245256v
REINS, DOUWE Douwe Reins bakker (mr. -)koper huis en gortmakerijBrouwersstraat 181726246266r
REINS, DOUWE Douwe Reins verkoper Grote Bredeplaats 131726246252r
REINS, DOUWEde stal van Douwe Reins , c.s.naastligger ten zuiden Lombardstraat 81731247374r
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vetnaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248157v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vetbakker en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 56zuidoost174425131v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 121732248131r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Hondenstraat 5west1732248132v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 161742250227r
REINS, DOUWEwijlen Douwe Reins de Vetherflater Brouwersstraat 181763255230v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Rozengracht 14173925015r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker en koopman (mr. -)koper tuin met zomerhuis, fornuis en secreetSchritsen 56zuidoost173925037v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 61751252137v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Hondenstraat 5oost1732248129r
WIT, DOUWE REINS Douwe Reins de Witkoopmanverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
REINS, DJURRE Dyorre Reins timmermannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ162523173v
WYNIA, EEDE REINSburgervaandrig Edo Reins Winiarentmeesterkoper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerlandten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesternaastligger ten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesterkoper huis, voor- en achter-Noorderhaven 751668239135v
WYNIA, EEDE REINSburgervaandrig Edo Reins Winiakoper ledige plaats grootte ca. 8 voetenRozengracht 401664238227r
WYNIA, EEDE REINSde hof van Edo Reins Winianaastligger ten zuiden Rozengracht 401664238227r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesterhuurder Voorstraat NZ1668239128r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wyniakoopmankoper hofonbekend1659237191v
REINS, FEDDE Fedde Reins naastligger ten oosten Romastraat 51717245283v
REINS, FEDDE Fedde Reins , c.u.koper huisRomastraat 111715245253v
REINS, FEIKJE Feyck Reins verkoper Lanen 66achter16242315v
REINS, FEIKJE Feyck Reins verkoper Hoogstraat 161624230387r
KLAVER, GEELTJE REINS Geeltje Reins Claverkoper Noorderhaven 971790263259v
REINS, GERRITwijlen Gerrit Reins koper Gardenierstraat 21664238240v
REINS, GERRIT Gerrit Reins koper kamerZuiderhaven ZZ1647235251v
REINS, GRIETJEwijlen Griet Reins verkoper Grote Kerkstraat 351623230335v
REINS, GRIETJE Griettie Reins verkoper Brouwersstraat 81799265186r
REINS, HERE Heere Reins naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 181645235187v
REINS, HART Heert Reins molenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen175325383r
REINS, HART Heert Reins molenaarsknecht (hout-)koper 1/3 houtzaagmolen, huis, drooghuis, paardenstal en grondten zuiden van Harlingen1752252221r
REINS, HENDRIKzijn minderjarige kleinzoon Hendrik Reins verkoper Sint Jacobstraat 217732583ra
REINS, HENDRIK Hendrik Reins naastligger ten zuiden Bildtstraat 18176425689v
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisVijverstraat 281763255190v
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Fabersmid (mr. grof-)koper huis of woningHofstraat 131741250166r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Fabernaastligger ten westen Hofstraat 151755253250r
FABER, HENDRIK REINSwijlen Hendrik Reins Fabererflater Hofstraat 131779259226r
FABER, HENDRIK REINSwijlen Hendrik Reins Fabererflater Vijverstraat 2817812607r
FABER, HENDRIK REINSwijlen Hendrik Reins Fabererflater Vijverstraat 3017812608r
FABER, HENDRIKJE REINSwijlen Hendrik Reins Faberkoper door niaar Vijverstraat 301771257236r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisBildtstraat 201762255122r
FABER, HENDRIK REINSde erfgenamen van wijlen Hendrik Reins Fabernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181771257193v
REINS, HERE Hero Reins scheepstimmerman (mr. -)koper huis met tuin daarachterZuiderhaven 47163723428r
REINS, HEREde koper Hero Reins , c.u.naastligger ten westen Zuiderhaven 47163723428r
REINS, JAKOB Jacob Reins verkoper Noorderhaven 62162723223r
VELLINGA, JAKOMINA REINS Jacomijntje Reins Vellingakoper Bildtstraat 12177325886r
REINS, JAN Jan Reins naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1654236253r
REINS, JAN Jan Reins verkoper Romastraat 4oost176425621r
REINS, JAN Jan Reins , c.u.schipper (groot-)verkoper Gardenierstraat ZZ1651236164v
REINS, JANde hof van wijlen Jan Reins naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1664238238r
REINS, JANwijlen Jan Reins verkoper van 1/3 Kerkpad 201651236171r
REINS, JAN Jan Reins schipper (veer-)koper huisGrote Bredeplaats 4163823469v
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baardakoopmankoper Noorderhaven 791725246227r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baardakoopmankoper van 1/4 Bildtstraat 241725246221r
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 7917452513va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 8117452513va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 2717452513va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 8317452513va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel van 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 7917452515ra
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 2717452515ra
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 8317452515ra
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baerdakoopmankoper van 1/8 Zoutsloot 26172824762r
REINS, JANKE Janeke Reins koper Franekereind 32172024662v
REINS, JANKEwijlen Janke Reins erflater Franekereind 36173824919va
REINS, JANKE Janke Reins verkoper Franekereind 321726246258v
REINS, JANKEwijlen Janke Reins erflater Franekereind 3017392501va
REINS, JANKEwijlen Janke Reins erflater Franekereind 30173925032r
REINS, JANKEde weduwe Janke Reins naastligger ten zuiden Franekereind 381722246142r
REINS, JANKEde weduwe Janke Reins naastligger ten westen Franekereind 381722246142r
REINS, JANKE Janke Reins , met toestemming van haar zonenverkoper Franekereind 381722246142r
REGNERI, JANKE REINS Janke Reins Regnerikoper Schritsen 171759254243r
REINS, JARICH Jarich Reins verkoper q.q. Lanen 71620230251v
REINS, JISSELTJE Jeesleck Reins bruid 1605228451v
REINS, JETSKE Jets Reins verkoper Noorderhaven 92163723425r
REINS, JETSE Jetse Reins huurder Nieuwstraat 66173524979v
REINS, JETSEwijlen Jetse Reins verkoper van 1/4 Noorderhaven 74162723232r
REINS, JETSKE Jetske Reins koper huisin de zuider nieuwestad162523185v
REINS, JETSKE Jetske Reins koper huisSchritsen 41162523185v
REINS, JETSKE Jetske Reins koper Vijver 11662238128v
REINS, JILT Jielt Reins wever (bont-)protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot NZ1778259157v
REINS, JILT Jielt Reins protesteert vanwege een hypotheek Liemendijk ZZ1778259136v
REINS, JILT Jielt Reins verkoper Grote Kerkstraat 221810268337v
REINS, JILT Jielt Reins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 241808268140r
REINS, JILT Jielt Reins huurder (p.j.)Liemendijk ZZ1774258144v
REINS, JILT Jielt Reins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 241780259240r
REINS, JOHANNES Johannes Reins , c.u.huurder (p.j.)Droogstraat 59180826821r
REINS, JOUKJE Joukje Reins koper Hoogstraat 40179726555v
REINS, JILLERT Jyldert Reins naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 201799265170v
REINS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lambert Reins verkoper Kleine Bredeplaats 17167124040v
REINS, LAMMERT Lammert Reins , c.u.verkoper Achterstraat166623945v
REINS, MARTJEN Martje Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
REINS, MURKJE Murkien Reins verkoper Kleine Bredeplaats 23169924434v
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u.winkelierkoper woning en hofLiemendijk173925020v
REINS, PIETERde tuin van Pieter Reins naastligger ten zuiden Liemendijk1747251163r
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Liemendijk1747251163r
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Liemendijk1747251164r
REINS, PIETER Pieter Reins koper huisHeiligeweg 461730247367v
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten zuiden Anjelierstraat 61749251275r
REINS, PIETERwijlen Pieter Reins verkoper Anjelierstraat 61749251275r
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u.naastligger ten westen Achterstraat 7174425129v
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Moriaanstraat 31738249337v
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u.naastligger ten noorden Achterstraat 7174425129v
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Achterstraat 7174425129v
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten westen Anjelierstraat 8174025085r
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten zuiden Karremanstraat 201747251177r
OOSTERBAAN, PIETER REINS Pieter Reins Oosterbaanschoolmeesterkoper huisLanen 51747251185r
REINS, PIETER Pyter Reins verkoper Heiligeweg 46173224879r
REINS, PIETER Pyter Reins naastligger ten noorden Franekereind 151646235238v
REINS, PIETER Pytter Reins naastligger ten westen Anjelierstraat 81748251220r
REINS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Reins verkoper Noordijs 231653236230v
MENALDA, SIKKE REINSoud burgemeester Sicco Reins Menaldaverkoper Rommelhaven 26b17392505r
MENALDA, SIKKE REINSwijlen oud burgemeester de heer Sicco Reins Menaldaverkoper Noorderhaven 106achter1741250145v
MENALDA, SIKKE REINSburgemeester Sicco Reins Menaldakoper pakhuisNoorderhaven 106achter1737249193r
REINS, SIKKE Sicke Reins koopmankoper provisioneel nieuw huis en mouterijNoordijs 716842422va
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menaldakoper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte])William Boothstraat 5172824788r
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menaldakoper pakhuis en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Scheffersplein OZ172824788r
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menaldakoopmannaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ172824797v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menaldakoopmannaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ172824797v
REINS, SIERK Sierk Reins bewoner Vijver 121734248318r
REINS, SIERK Sierk Reins verkoper Vijver 121734248318r
REINS, SJOERD Sioerd Reins naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg162523154v
REINS, SIPKE Sipke Reins naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 211721246118r
REINS, SIPKE Sipke Reins , c.u.koper huisSchritsen 511654236253v
REINS, SIPKE Sipke Reins gortmakernaastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 81695243156v
REINS, SIPKE Sipke Reins verkoper Noorderhaven 441647235247v
REINS, SIPKEde gecommitteerde hypothecaire crediteuren van Sipke Reins gortmaker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 271716245257r
REINS, SIPKE Sipke Reins naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 211721246115r
REINS, SJOUKJE Sjoukjen Reins koper Rapenburg 181782260264r
REINS, SJOUKJE Sjoukjen Reins koper Rapenburg 201782260264r
REINS, SJOUKJE Sjoukjen Reins koper Rapenburg 331782260264r
REINS, SIEBE Sybe Reins , c.u. e.a.huurder (p.j. totaal)Heiligeweg 8170024466r
REINS, SIEBE Sybe Reins schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 8170024466r
REINS, SIEBE Sybe Reins schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 8170024467r
REINS, SIEBE Sybe Reins , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 22178326176v
REINS, SIEBE Sybe Reins naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1721246112v
REINS, SIEMEN Symon Reins koper huis met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westenLanen 33166823921va
REINS, SIPKE Sypke Reins naastligger ten oosten Noorderhaven 471658237169av
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
REINS, TETJE Tetie Reins koper Noorderhaven 100164323555v
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiemaverkoper Weverstraat166423826ra
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins koper Zoutsloot 841662238141r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins* , voor haar kinderenkoper 1/2 huisKleine Kerkstraat 3164923682r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins geniaarde koper Schritsen 60173524990v
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins koper Gardenierstraat 41736249141r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins , voor haar kinderenkoper 1/2 huis of aparte woningKleine Kerkstraat 3164823654v
REINS, TRIJNTJE Trijntje Reins koper Schritsen 4176125572v
REINS, TRIJNTJE Trintie Reins , nom. lib.naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 11652236209r
REINS, WILLEM Willem Reins betrokkene onbekend174525174v
REINS, WILLEM Willem Reins herbergierverkoper Noordermolen 1174525185v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardverkoper van 1/2 Voorstraat 13173925067av
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardbetrokkene (heeft CG 60-00-00 grondpacht ontvangen)onbekend174525174v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardherbergierverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 151747251202r
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardverkoper van 1/2 William Boothstraat 29174525180v
WYNIA, IEDE REINSburgervaandrig Yde Reins Winianaastligger ten oosten Rozengracht16652392v
REINS, IEDEde weduwe van Yede Reins huurder Droogstraat 12169324332r
REINS, IEDEwijlen Yede Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiterbakker (mr. -)koper huisSchritsen 22178326176v
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiterbakker (mr. -)verkoper Schritsen 221796264308r
REINS, SIERK Zierk Reins naastligger ten zuiden Vijver 101725246232r
REINS, REIN Rein Reinsen , c.u.koper huisVijver OZ1651236156r
, REINde weduwe van Rein Reinsens naastligger ten oosten Schritsen 716552374v
, REINde weduwe van Rein Reinsens naastligger ten oosten Schritsen 7165523728r
RINTJES, SIEDS Syts Reinties verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11175225326v
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reitses Blombergschilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper pakhuisVissersstraat 41771257234r
REITSES, PIERde weduwe van Pier Reitses naastligger ten zuiden Herenwaltje 191780259263r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1761255106r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
REITSES, ARJEN Arjen Reitzes schilder [staat: schilderaar]verkoper Scheerstraat 11771257186v
REITSES, PIER Pier Reitzes schilder [staat: schilderaar]koper huisScheerstraat 11771257186v
REITSES, IEBELTJE Yebeltje Reitzes verkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
REITSES, IEBELTJE Yebeltje Reitzes verkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
REIERS, KLAAS Claes Rejers koper ten zuiden van Harlingen170824574v
REIERS, GRIETJE Grietie Rejers verkoper Zeilmakersstraat 21703244226r
REMMERTS, KLAAS Claes Remberts naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1622230322r
REMKES, ULBEde weduwe van Ulbe Remckes naastligger ten oosten Hoogstraat 231658237173av
, MAAIKE Maycke Remis koper Jan Ruurdstraat 31636233178v
REMKES, WOPKE Wobke Remkes varensgezelnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 131807267298r
REMKES, WOPKE Wobke Remkes schipperverkoper Grote Ossenmarkt 111810268353v
REMKES, WOPKE Wopke Remkes naastligger ten oosten Zoutsloot 181811269132v
REMMERTS, RINSKE Ryns Remmelts verkoper Nieuwstraat 60161623053r
REMMERTS, KLAAS Klaas Remmers schipperkoper huisWeeshuisstraat 11178626253r
REMMERTS, DIRKwijlen Dirck Remmerts verkoper Schritsen 181631232166v
REMMERTS, DIRKwijlen Dirck Remmerts verkoper Schritsen 201631232166v
REMMERTS, DIRK Dirck Remmerts soldaat onder Julius van Eysingakoper twee kamers, aan elkaar staandeSchritsen 181626231141v
REMMERTS, DIRK Dirck Remmerts soldaat onder Julius van Eysingakoper twee kamers, aan elkaar staandeSchritsen 201626231141v
REMMERTS, FOLKJE Folcku Remmerts koper Droogstraat 771635233172r
REMMERTS, FOLKJE Folcku Remmerts koper Zoutsloot 641635233172r
REMMERTS, GRIETJEminderjarige dochter Grietie Remmerts verkoper Scheffersplein OZ1694243104v
REMMERTS, HUBERT Hubert Remmerts pottenbakker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 661698243385r
REMMERTS, HUBERT Huybert Remmerts verkoper van 1/2 Franekereind 211682241183v
REMMERTS, IEDEwijlen burgemeester Iede Remmerts verkoper Zoutsloot 941653236233r
REMMERTS, JELTJE Jelke Remmerts verkoper Kerkpad 21641234124v
REMMERTS, JOHANNES Johannes Remmerts verkoper Brouwersstraat WZ1621230258r
REMMERTS, JOHANNES Johannes Remmerts gleibakkerkoper huis en tuinHoogstraat 351723246176r
REMMERTS, MAAIKEde weduwe van Maike Remmerts geniaarde koper Lanen 411733248228r
REMMERTS, RINSKE Rins Remmerts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 60161222987r
REMMERTS, RINSKE Rinscke Remmerts koper finaal Nieuwstraat1604228411r
REMMERTS, RINSKE Rints Remmerts koper kamerFranekereind1613229143r
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaierverkoper Grote Kerkstraat 27162423110r
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaierkoper huis, strekkende vanaf de straat tot aan de brouwerij van Aeltie PietersGrote Kerkstraat 271619230193v
REMMERTS, TRIJNTJE Trijn Remmerts koper Schoolsteeg WZ163823464v
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts verkoper Lombardstraat 81715245248r
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts verkoper Hoogstraat 531714245204v
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts verkoper Scheffersplein OZ1715245319r
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts pottenbakkerkoper hof en potterieScheffersplein OZ1694243104v
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts pottenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 261717245306r
REMKES, REINERde twee kinderen van Reiner Rempkes verkoper Droogstraat1634233153v
RIENKS, TRIJNTJE Trijntie Rencks koper Heiligeweg 201633233112v
REINERS, SINT Cent Reniers verkoper Lanen 241619230191r
REINERS, HESTER Hester Reniers koper kamer en weefwinkelonbekend WZ16312334v
RIENKS, HERE Heere Renkes naastligger ten noorden Hoogstraat 33oost1729247275v
RIENKS, HERE Heere Renkes koopmankoper William Boothstraat 6zuid172824760v
RIENKS, HERE Heere Renkes koopmanverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)174425145r
RIENKS, HERE Heere Renkes verkoper Bildtstraat 21172724755r
RIENKS, Lolkjen Renkes naastligger ten noorden Zuiderhaven 57174025092r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes koper door niaar woningSchritsen 16173925070v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes naastligger ten westen Voorstraat 61741250199v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes naastligger ten westen Scheerstraat 31746251159r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes hypothecaire crediteur Noordermolen 11738249265r
RINSES, JAKOB Jacob Rens naastligger ten westen Scheffersplein1604228418v
BAARDA, IETJE Itie Rense Baardakoper Havenplein 10163623411v
RINSES, AALTJE Aeltie Renses koper Noorderhaven 91725246223v
RINWERS, JAN Jan Renwerts verkoper Droogstraat 20west167224081v
RUURDS, EVERT Evert Reurds , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 281642234178v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Reurds Sanstranaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 516422358v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Reurds Sanstraverkoper q.q. Wortelstraat 1164223516r
RUURDS, MINNE Minne Reurds naastligger ten oosten Voorstraat 621642234169v
KALF, JAN Jan Reus Kalfverkoper Voorstraat 81een_achter1727246308r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiukoopmanverkoper Noorderhaven 10117522531v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiunaastligger ten westen Noorderhaven 651741250152v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahu, meerderjarig vrijgezelkoper door niaar ratione vicinitatis grond en ledige stedeZuiderhaven 101726246265r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuinaastligger ten oosten Droogstraat NZ173925041r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuinaastligger ten westen Noorderhaven 65173925041v
MAHIU, KLAAS REIERShet pakhuis van Claas Reyers Mahuinaastligger ten oosten Noorderhaven 991733248256v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuikoopmankoper dwarshuis, hof en achterhuisNoordijs 151738249352v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuikoopmanverkoper q.q. Lanen 161737249210r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuinaastligger ten westen Noorderkade 131737249157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuiverkoper Noorderkade 131737249157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuikoopmannaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1747251178r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiukoopmannaastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ174325111r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiukoper erf en tuinZuiderhaven 6172724718r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahunaastligger ten oosten Zuiderhaven 6172724718r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahunaastligger ten noorden Zuiderhaven 6172724718r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmankoper door niaar huis genaamd het Moriaantje, ledige plaatsNoorderhaven 101het Moriaantje1728247146r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmankoper door niaar woningDroogstraat 161728247147r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmannaastligger ten westen Droogstraat NZ1733248231r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmanverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 4173524928v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmankoper 1/3 huisHavenplein 26173524989v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmankoper door niaar huis en pakhuis of houtstekNoorderhaven 991729247227v
REIERS, KORNELISde weduwe van Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11723246184r
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u.geniaarde koper Rinnertspijp 1170124493v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers verkoper Kleine Bredeplaats 13167624034ra
REIERS, KORNELISde weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11723246186v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u.koper huisDrie Roemersteeg OZ171924644v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u.koper kamerBargebuurt WZ168424251v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u.koper huisDrie Roemersteeg OZ169324344v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers verkoper Zeilmakersstraat WZ169324330r
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper Schritsen 41169424393v
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper ten zuidoosten van Harlingen1688242243r
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper Zeilmakersstraat 21696243242r
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper Lanen 501698243370v
REIERS, GRIETJE Grietje Reyers verkoper Noorderhaven 391702244167v
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers verkoper Droogstraat1705244300v
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers koper Droogstraat 211688242255r
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers geniaarde koper Noorderhaven 421688242256v
REIERS, JANKE Janke Reyers koper 1/2 tuintjeVoorstraat 73achter1756253252v
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m.naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1756253252v
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m.naastligger ten westen Voorstraat 73achter1756253252v
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m.naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1755253234r
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m.naastligger ten westen Voorstraat 73achter1755253234r
REIERS, JANKE Janke Reyers verkoper Voorstraat 73achter1755253234r
REIERS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Reyers erflater Lanen 561728247100r
REIERS, TRIJNTJE Trijntje Reyers , dochter van een van de verkopersniaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 911630232158v
RICHARDS, LIDIA Lydia Reygers verkoper Karremanstraat 201726246285r
, JANKE Janke Reyiers verkoper Zoutsloot 491734248339v
REINERS, GERKE Gerke Reynders , n.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 561800265244r
REINERS, GOVERT Govert Reynders koper stallingZoutsloot 381733248251v
REINERS, JANKE Jantje Reynders boerinverkoper Lanen 591759254232v
REINERS, MINNE Minne Reynders koper Zoutsloot 801601228267v
REINERS, NEELTJE Neeltie Reynders verkoper Zuiderstraat 271727246299r
REINERS, SWAANTJE Swaantje Reynders verkoper Vijverstraat 9174425149v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fonteinverkoper Havenplein 281733248254r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fonteinverkoper Zuiderhaven 21733248254r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fonteinverkoper Zuiderhaven 41733248254r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltie Reynders Fonteinkoper huis en tuinVoorstraat 911733248237r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Havenplein 281733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Zuiderhaven 21733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Zuiderhaven 41733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteinverkoper van 1/2 Zoutsloot 391732248148v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteinverkoper van 1/12 Rozengracht 51729247251v
REINERS, AALTJE Aelcke Reyners koper Zuiderhaven ZZ1613229147v
REINERS, AALTJE Aelte Reyners verkoper Hoogstraat 21606228516v
REINERS, AALTJE Aeltyen Reyners verkoper Grote Bredeplaats 1815972282r
REINERS, EETSKE Aetske Reyners Pybemaverkoper Noordijs 5168324166va
REINERS, AGEwijlen Agge Reyners verkoper van 1/3 Schritsen 31636233178r
REINERS, AAKJEeen dubbelde rosenobel geslagen bij Elisabeth coninge van Engelant, voor Aken Reyners , vrouw van de verkopertoehaak Spinhuisstraat1677240270v
REINERS, AAKJE Aken Reyners verkoper Spinhuisstraat1677240270v
REINERS, ANTJE Anna Reyners verkoper Lanen 86161623027r
REINERS, ANTJE Anne Reyners koper Noorderhaven161623018v
REINERS, ANTJE Antie Reyners verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 251691242364r
REINERS, ANTJEwijlen Antie Reyners erflater Hoogstraat 23168424255v
REINERS, ANTJE Antie Reyners koper huisKarremanstraat OZ1687242192r
REINERS, ANTJE Antie Reyners naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1687242192r
REINERS, ANTJE Antje Reyners koper Nieuwstraat 281730247342v
REINERS, ARJEN Arian Reyners verkoper Rozengracht ZZ1613229136r
REINERS, ARJEN Arien Reyners naastligger ten oosten ([staat: Arien Reyner Ariens])Schritsen 51162823280r
REINERS, ARJENgemeensman Arien Reyners verkoper Voorstraat 141630232131r
REINERS, ARJENgemeensman Arien Reyners verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
REINERS, ARJEN Aryen Reyners naastligger ten oosten Lanen 541635233165r
REINERS, AATJE Ath Reyners koper Gardenierstraat1600228194r
REINERS, AUKEde hof van Auck Reyners naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1675240202r
REINERS, AUKJEde erfgenamen van wijlen Auck Reyners naastligger ten oosten Voorstraat 64168424239r
REINERS, AUKJEde erfgenamen van wijlen Auck Reyners naastligger ten westen Voorstraat 64168424239r
REINERS, AUKJE Auck Reyners verkoper buiten Harlingen1657237128r
REINERS, AUKJEde erfgenamen van wijlen Auck Reyners naastligger ten oosten Voorstraat 64168224151ra
REINERS, AUKJEde erfgenamen van wijlen Auck Reyners naastligger ten westen Voorstraat 64168224151ra
REINERS, AUKJEgrondpacht uit huis en brouwerij van Auck Reyners eigenaar perceel Heiligeweg 91674240135r
REINERS, AUKJEde hof van Auck Reyners naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg1674240154v
REINERS, AUKJE Auck Reyners naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg1674240154v
REINERS, AUKJEwijlen Auck Reyners erflater Rozengracht 231688242258r
REINERS, AUKJEwijlen Auck Reyners erflater Lammert Warndersteeg 131688242258r
REINERS, AUKJEwijlen Auck Reyners erflater Weverstraat ZZ1688242258r
REINERS, AUKEde erfgenamen van wijlen Aucke Reyners naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen16792416ra
REINERS, AUKJE Auckien Reyners verkoper Zuiderhaven ZZ1674240167r
REINERS, AUKJEde erfgenamen van wijlen Auk Reyners naastligger ten oosten Simon Stijlstraat OZ16842424ra
REINERS, AUKJEkamer en huis van de erfgenamen van wijlen Auk Reyners naastligger ten noorden Simon Stijlstraat OZ16842424ra
FONTEIN, AUKJE REINERSkinderen van wijlen Aukje Reyners Fonteinverkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1728247147v
FONTEIN, AUKJE REINERSkinderen van Aukjen Reyners Fonteinverkoper van 1/4 Rozengracht 51729247251v
REINERS, BAUKJE Bauck Reyners verkoper Sint Christoffelsteeg 5163723438r
REINERS, BAUKJE Bauck Reyners verkoper Lanen 83163723438r
REINERS, BAUKJE Baukjen Reyners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Sint Christoffelsteeg163323381v
REINERS, BAUKJE Baukjen Reyners koper Sint Christoffelsteeg163323381v
REINERS, BAUKJE Baukjen Reyners koper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Lanen 83163323381v
REINERS, BAUKJE Baukjen Reyners koper Lanen 83163323381v
REINERS, BOTJE Bottie Reyners verkoper Grote Kerkstraat 2416942434va
REINERS, BOTJE Bottie Reyners verkoper Heiligeweg 1916942434va
REINERS, SINT Cent Reyners schipper (groot-)naastligger ten westen Lanen 76161222977v
REINERS, SINT Cent Reyners schipper (groot-)naastligger ten westen Lanen 76161122966r
REINERS, KLAASde erfgenamen van Claes Reyners naastligger ten westen Zoutsloot ZZ159722857v
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1630232164v
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmaker (mr. -)koper Lanen 76a163823457v
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1645235184v
BOTSMA, KLAAS REINERSde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Reyners Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat OZ1728247127v
REINERS, KORNELISwijlen Cornelis Reyners koper 1600228201r
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Zoutsloot NZ1697243286v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners naastligger ten zuiden Zoutsloot 11676240221v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners naastligger ten westen Zoutsloot 11676240221v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners , c.u.koper hoekhuisSpinhuisstraat164923665v
REINERS, KORNELISde verkoper Cornelis Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 11675240192v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Zoutsloot 11675240192v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Achterstraat 11681241151r
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Lombardstraat 61681241151v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Zoutsloot 11695243151v
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezelschipper op het schip Mauricius (groot-)koper huisHoogstraat 231674240165v
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezelschipper (groot-)koper kamersSchritsen 681674240166r
REINERS, DIRKwijlen Dirck Reyners verkoper Grote Kerkstraat 191695243143r
REINERS, DIRK Dirk Reyners schipper (groot-)verkoper Hoogstraat 23168424255v
REINERS, DOUWTJEde erfgenamen van wijlen Doutie Reyners verpachter grond Lanen ZZ1606228493v
REINERS, Emmerick Reyners koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823641v
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ164823643v
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners , c.u.verkoper Schoolsteeg WZ1647235263r
REINERS, EMMERIK Emrick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ165523718v
REINERS, FRANSde erfgenamen van wijlen Frans Reyners naastligger ten westen Voorstraat 271681241174r
REINERS, FRANS Frans Reyners naastligger ten westen Lanen 36164323585v
REINERS, FRANS Frans Reyners naastligger ten westen Schritsen 27164323585v
REINERS, FRANS Frans Reyners Tempelernaastligger ten noorden Lanen 36164323565v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templaerkoper door niaar huisLanen 36164323565v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templarnaastligger ten oosten Voorstraat 24164423597r
REINERS, FRANSde hof van Frans Reyners Templarnaastligger ten noorden Schritsen ZZ1634233151v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templarnaastligger ten westen Lanen 36163923476r
REINERS, FRANSde hof van burgemeester Frans Reyners Templarnaastligger ten oosten Schritsen ZZ1641234126v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar, c.u.koper huis en zomerkeuken op een vrij grondVoorstraat 261640234107v
REINERS, GEERTJEde erfgenamen van wijlen Geertie Reyners verkoper Voorstraat 93oost168524261v
REINERS, GEERTJEde erfgenamen van wijlen Geertie Reyners verkoper Lanen 79168524278v
REINERS, GEERTJE Geertje Reyners , bejaardverkoper Vismarkt 4172824793v
REINERS, GEESKE Geeske Reyners koper Bildtstraat 20173124825r
REINERS, GERRITwijlen Gerryt Reyners verkoper Kerkpoortstraat1600228189r
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg1604228384r
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
REINERS, GRIETJE Griet Reyners naastligger ten oosten Schritsen 111675240188v
REINERS, GRIETJE Grietie Reyners koper Schritsen 311695243145v
REINERS, GRIETJE Grietie Reyners naastligger ten westen Schritsen 15achter16832422v
FONTEIN, GRIETJE REINERS Grietje Reyners Fonteinverkoper van 1/4 Rozengracht 51729247251v
REINERS, GRIETJE Griettie Reyners verkoper Rommelhaven 3b1633233123v
REINERS, GRIETJEwijlen Gryet Reyners verkoper Noordees (gebied)1605228444v
REINERS, GRIETJE Grytie Reyners naastligger ten westen Schritsen 151683241246v
REINERS, GRIETJE Grytje Reyners naastligger ten westen Schritsen 151683241246r
REINERS, HANSals bewoner Hans Reyners naastligger ten westen Lanen1604228399v
REINERS, Hardij Reyners naastligger ten oosten Romastraat159722849r
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51659237184v
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 51659237184v
REINERS, HARING Haringh Reyners koper huis en loodsDrie Roemersteeg 11615229270r
REINERS, HAIE Haye Reyners huurder Voorstraat 371617230104r
REINERS, HAIEwijlen Haye Reyners koper Lanen 17163823450v
REINERS, HEIN Hein Reyners schipper op Sneek (veer-)verkoper Franekereind 401728247129r
REINERS, HENDRIK Hendrick Reyners naastligger ten zuiden Schoolsteeg159722828v
REINERS, HENDRIKgrondpacht uit het huis van Hendrick Reyners eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
REINERS, HENDRIKmr. Hendrick Reyners bewoner achterste gedeelte Grote Kerkstraat 33167524021va
REINERS, HENDRIK Hendrick Reyners naastligger ten noorden Voorstraat 93achter1605228463v
REINERS, JAKOB Jacob Reyners verkoper Moriaanstraat ZZ170024486v
REINERS, JAKOBhuisman Jacob Reyners huurder van 6 1/2 pm (p.j. totaal)ten noordoosten van Harlingen167524030ra
REINERS, JAKOBhet huis van Jacob Reyners , c.soc.naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid167224098v
REINERS, JAKOBwijlen Jacob Reyners erflater Noordijs 716842422va
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 51683241244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 51683241244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 5168324166va
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 5168324166va
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Tempelmankoper huisLanen 38159722830v
REINERS, JAKOB Jacop Reyners Pybemaverkoper Simon Stijlstraat 61652236192v
REINERS, JANhet tichelwerk van Jan Reyners naastligger ten westen ten oosten van Harlingen1675240200v
REINERS, JAN Jan Reyners schipper (groot-)koper nieuw huis met het oude huis erachter en strekkende noordwaarts tot de steeg en het huis van Wybe JorrytsSchritsen 5161723066r
REINERS, JANde kamer van Jan Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 10165523717r
REINERS, JANnu gekocht door Jan Reyners naastligger ten zuiden Zoutsloot 10165523717r
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u.mr. zeilmakerkoper kamerZoutsloot ZZ165623778r
REINERS, JANde kopers Jan Reyners , c.u.mr. zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ165623778r
REINERS, JAN Jan Reyners koper 1/2 huisPeterseliestraat1622230315v
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u.eigenaar van 1/2 Peterseliestraat1622230315v
REINERS, JAN Jan Reyners mr. zeilmakerkoper kamerHerenknechtenkamerstraat 3165623780v
REINERS, JAN Jan Reyners schipper (groot-)koper ledige plaats of huisstedeZuiderhaven ZZ1613229147v
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten zuiden buiten Harlingen161122927r
REINERS, JAN Jan Reyners rogverschieterkoper half huis, en tuinLanen 581681241142v
REINERS, JAN Jan Reyners verkoper Schritsen 51635233169r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten westen Zuiderhaven163223366r
REINERS, JAN Jan Reyners verkoper Noordees (gebied)1602228314r
REINERS, JAN Jan Reyners schipper (groot-)verkoper Schritsen1618230134r
REINERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Reyners verkoper van 1/2 Zoutsloot 431681241124v
REINERS, JANwijlen Jan Reyners verkoper Noordijs 41614229216v
REINERS, JAN Jan Reyners gebruiker onbekend1605228449r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten westen onbekend1605228449r
REINERS, JAN Jan Reyners koper stuk landten zuidoosten van Harlingen1602228332v
REINERS, JANde koper Jan Reyners , c.u.naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1602228332v
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten zuiden Voorstraat 2159722824r
REINERS, JANdiaken van de Armen der Gereformeerde Gemeente Jan Reyners verkoper Rapenburg ZZ1682241200r
REINERS, JAN Jan Reyners koper huisLanen NZ164223528v
REINERS, JAN Jan Reyners schipper (groot-)verkoper onbekend16112298r
REINERS, JAN Jan Reyners zeilmakerkoper 1/2 huisZuiderhaven 571657237105r
REINERS, JAN Jan Reyners zeilmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 161606228496v
REINERS, JAN Jan Reyners , e.a.verkoper Simon Stijlstraat 91641234127v
FEDDER, JAN REINERSwijlen Jan Reyners Fedderverkoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
FEDDER, JAN REINERSwijlen Jan Reyners Fedderverkoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
FEDDER, JAN REINERSwijlen Jan Reyners Fedderverkoper Grote Bredeplaats 2716152306v
FEDDER, JAN REINERS Jan Reyners Fedderverkoper Rozengracht 19161122915r
FEDDER, JAN REINERS Jan Reyners Feddereigenaar van 1/2 buiten Harlingen161122927r
REINERS, JANKEde hof van Jancke Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot OZ1673240129r
JEDEMA, JANKE REINERSde hof van Jancke Reyners Jeddemanaastligger ten oosten Hoogstraat 271677240270r
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reyners Jeddemakoper van 1/2 huisLanen 19167124067r
REINERS, JANKE Jantien Reyners bruid 1604228418r
REINERS, JANKE Jantien Reyners verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1613229166r
REINERS, JELTJEde erfgenamen van wijlen Jelcke Reyners protesteert vanwege een borgtocht Noorderhaven 40161723078r
REINERS, JELKE Jelcke Reyners bewoner Noorderhaven 401605228473r
REINERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Reyners naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9168024175r
REINERS, JELLEde hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 916782418v
REINERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Reyners naastligger ten westen Voorstraat 40achter1672240110r
JEDEMA, JELLE REINERSde erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddemanaastligger ten westen Voorstraat 40achter167124069v
JEDEMA, JELLE REINERSde hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddemanaastligger ten noorden Zuiderhaven 691686242110v
JEDEMA, JELLE REINERSde hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddemanaastligger ten noorden Zuiderhaven 711686242110v
REINERS, JELLE Jelle Reyners Jiddemakoper huis en hofVoorstraat 38166023850r
REINERS, JORIS Joris Reyners verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1613229166r
FONTEIN, LIJSBET REINERS Liesske Reyners Fonteinverkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1728247147v
REINERS, LIJSBET Lijsbet Reyners verkoper Zuiderplein 1164923656r
REINERS, LIJSBET Lijsbet Reyners Templarverkoper Zuiderhaven 18164223518v
REINERS, LOURENS Lourens Reyners , c.u.gortmakerverkoper Vissersstraat ZZ1677240257r
REINERS, LOURENS Lourens Reyners gortmakerverkoper Voorstraat 93oost168524261v
REINERS, MARTEN Maarten Reyners , c.u.koper kamerHerenwaltje1650236108r
REINERS, MARTEN Maarten Reyners naastligger ten westen Herenwaltje1650236108r
REINERS, Maartyen Reyners verkoper onbekend159822876v
REINERS, MARTJEN Maertyen Reyners verkoper Zuiderstraat159722841r
REINERS, MARIA Maria Reyners naastligger ten zuiden Spinhuisstraat1602228328r
REINERS, MARTENwijlen Marten Reyners verkoper Hoogstraat 271677240270r
REINERS, MARTJEN Martyen Reyners verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
REINERS, NEELTJEwijlen Neeltie Reyners verkoper van 1/6 Brouwersstraat 141682241227r
REINERS, OUTGERwijlen Outger Reyners verkoper Zoutsloot 11676240221v
REINERS, OUTGER Outger Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 11675240192v
REINERS, OUTGER Outger Reyners koper huisZoutsloot 11658237154v
REINERS, PIETER Pieter Reyners verkoper q.q. Heiligeweg 581605228459r
REINERS, PIETER Pieter Reyners verkoper (gerechtigheden in een contact met Lodewijck Fox van 10 mrt 1590)Noorderhaven 411604228416v
REINERS, PIETJEweduwe Pietke Reyners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1613229185r
REINERS, PIETJE Pietke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1613229185r
REINERS, PIETJE Pietke Reyners koper Vijverstraat 11159822886v
REINERS, PIETJE Pietke Reyners verkoper Vijver WZ1613229167r
REINERS, PIETER Pyeter Reyners , c.u.verkoper Heiligeweg 48163923473r
REINERS, Pytcke Reyners , voor haar en haar kinderenverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1614229189v
REINERS, wijlen Pytcke Reyners erflater Voorstraat 21615229246r
REINERS, wijlen Pytcke Reyners erflater Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
REINERS, PIETERwijlen burgemeester Pyter Reyners naastligger ten zuiden Heiligeweg 261653236223v
REINERS, PIETER Pyter Reyners verkoper Droogstraat 31606228518v
REINERS, PIETERwijlen Pyter Reyners* naastligger ten westen Heiligeweg 2616592381v
REINERS, PIETERwijlen Pyter Reyners naastligger ten zuiden Heiligeweg 26164923667r
REINERS, PIETER Pyter Reyners naastligger ten westen Scheerstraat 8west161122933v
REINERS, PIETJEwijlen Pytke Reyners verkoper Franekereind 61618230110r
REINERS, PIETJE Pytke Reyners koper en huurder Voorstraat 2159722824r
REINERS, PIETJEwijlen Pytke Reyners verkoper Voorstraat 21615229257r
REINERS, PIETJEwijlen Pytke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1615229257r
REINERS, PIETERwijlen Pytter Reyners naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221657237127v
REINERS, REINER Reyner Reyners naastligger ten westen Spinhuisstraat1605228469v
REINERS, REINERhet huis van Reyner Reyners naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad161623044r
REINERS, REINER Reyner Reyners bruidegom 1600228192v
REINERS, REINER Reyner Reyners , zo lang hij leefthuurder voorste kamer (p.j.)Achterstraat ZZ162923294v
REINERS, REINER Reyner Reyners verkoper Achterstraat ZZ162923294v
PUTTEN, REINER REINERSde erfgenamen van wijlen Reyner Reyners van Putten, alias Haniakoopmanverkoper Noorderhaven 1091645235162r
REINERS, Reynsce Reyners verkoper Lanen 421602228279r
REINERS, RITSKE Ritske Reyners koper twee kamers onder 1 dakRapenburg NZ16922435r
REINERS, SINT Sent Reyners protesteert vanwege een vordering Noordees (gebied)1605228444v
REINERS, SINT Sent Reyners verkoper Noordees (gebied)1602228313v
REINERS, SETSKE Setske Reyners Pybemaverkoper van 5/10 Noordijs 51683241244r
REINERS, SIJKE Sijke Reyners , bejaardverkoper Vismarkt 4172824793v
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 27165523748r
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners portiernaastligger ten oosten Droogstraat 591652236206v
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners naastligger ten westen Droogstraat 631651236149r
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners naastligger ten oosten Droogstraat 591650236133v
REINERS, SJOERD Sioert Reyners naastligger ten oosten Karremanstraat 271633233124v
REINERS, SWAANTJE Swaentje Reyners geniaarde koper Havenplein 261728247196v
REINERS, SIETSKE Sytske Reyners , ongehuwde dochterverkoper van 1/2 Lanen 65west1698243371r
REINERS, TJEBBEburgerhopman Tiebbe Reyners Templarnaastligger ten zuiden William Boothstraat 31641234142v
REINERS, TIETJE Tied Reyners verkoper Scheerstraat 8oost1613229125v
REINERS, TJEERD Tjaerd Reyners koopmanverkoper onbekend169324349v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners zeilmakerverkoper van 1/2 Zoutsloot 431681241124v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koper huis en brouwerij met een vrije steegLanen 85west169224226ra
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koopmankoper huisSchritsen 53169324368r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 45168224152va
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
REINERS, TRIJNTJEhet huis en erf van Trijn Reyners naastligger ten westen Noorderhaven NZ1601228263r
REINERS, TRIJNTJEwijlen Trijn Reyners eigenaar van 4/6 Voorstraat 72161623056r
REINERS, TRIJNTJE Trijn Reyners verkoper ([staat: Trijn Reinder Minnes])Noorderhaven 331602228280v
REINERS, TRIJNTJE Trijn Reyners verkoper van 1/2 Noorderhaven 331602228280v
REINERS, TRIJNTJE Trijn Reyners koper Lammert Warndersteeg1600228203v
REINERS, TRIJNTJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Trijn Reyners verkoper Noorderhaven 331602228303r
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners verkoper Peterseliestraat1634233143r
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners koper Voorstraat 73164223532v
REINERS, WOBBELTJE Wobbel Reyners koper Noordees (gebied)1599228165v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reyners Fonteinde regnerus secretaris van Barradeelverkoper van 1/4 Rozengracht 51729247251v
REINERS, IEDE Yde Reyners verkoper van 1/4 Lanen ZZ1606228493v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fonteinkoper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolderHavenplein 281728247201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fonteinkoper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolderZuiderhaven 21728247201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fonteinkoper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolderZuiderhaven 41728247201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fonteineigenaar van 1/4 Havenplein 281728247201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fonteineigenaar van 1/4 Zuiderhaven 21728247201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fonteineigenaar van 1/4 Zuiderhaven 41728247201v
REINERS, IETJE Yttie Reyners koper Zoutsloot 611681241130v
, SJOUKE Sjoucke Reyners? verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1600228197r
REINERS, EETSKE Eetske Reynerts verkoper Droogstraat 391613229169v
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts koper hof met fruitbomen en zomerhuisMoriaanstraat ZZ170024438v
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts Tempelmannaastligger ten oosten Lanen 361600228233r
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts Tempelmannaastligger ten oosten Schritsen 271600228233r
REINERS, JAN Jan Reynerts naastligger ten westen Peterseliestraat1614229196r
REINERS, PIETER Pyter Reynerts verpachter grond Oosterkeetstraat1612229123v
REINERS, PIETERde verkopers Pyter Reynerts , c.u.naastligger ten westen Oosterkeetstraat1612229123v
REINERS, PIETER Pyter Reynerts verkoper Oosterkeetstraat1612229123v
REINS, SWAANTJE Swaentje Reynes koper Schritsen 651729247230v
REINS, TJITSKE Tiedtske Reynes koper Bildtstraat 141646235206v
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reyns Wyniaverkoper Hoogstraat 71686242106r
REINS, EESGE Aesge Reyns koper huis met een ledige plaatsBrouwersstraat 231618230149r
REINS, ANTJE Anna Reyns verkoper Weverstraat ZZ1630232152r
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Voorstraat 93achter1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANTJE Anna Reyns koper Grote Ossenmarkt NZ1622230316v
REINS, ANTJE Anna Reyns naastligger ten westen Voorstraat 951598228115v
REINS, ANNE Anne Reyns wielmakernaastligger ten oosten Voorstraat 231615229242r
REINS, BAUKJE Baucke Reyns naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ169124224va
REINS, BINKEbewoner Bente Reyns verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 521615229251r
REINS, BINKE Bente Reyns naastligger ten noorden Nieuwstraat 541615229278r
REINS, BONSE Bonte Reyns bewoner Franekereind1614229225v
REINS, BONSE Bonte Reyns verkoper (gedoemde) Franekereind1614229225v
REINS, BONSE Bonte Reyns naastligger ten oosten Franekereind NZ1613229161v
REINS, BONSE Bonte Reyns koper kamerten noordoosten van Harlingen1613229164r
REINS, BONSE Bonte Reyns verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 521613229181r
REINS, BOTJE Botie Reyns koper Rommelhaven 616422353r
REINS, DOUWE Douue Reyns geniaarde koper Grote Kerkstraat 261618230119r
REINS, DOUWE Douue Reyns geniaarde koper Grote Kerkstraat 151618230119r
REINS, DOUWE Douue Reyns geniaarde koper Kleine Kerkstraat 91618230119r
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)koper stallingOoievaarsteeg 61728247122r
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 201729247246r
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v
REINS, DJURRE Dyorre Reyns timmermankoper huis met ledige plaats daar achterVoorstraat 93achter1622230309v
REINS, DJURRE Dyorre Reyns timmermannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163123318v
REINS, EEDE Ede Reyns koper 1/4 huis en ledige plaatsNoordijs 71601228267r
REINS, EEDEde proclamant Ede Reyns , c.u.eigenaar van 3/4 Noordijs 71601228267r
REINS, EEDEde proclamant Ede Reyns , c.u.naastligger ten noorden Noordijs 71601228267r
REINS, EEDE Ede Reyns koopmanverkoper Franekereind 4161122931v
REINS, EEDE Ede Reyns koper 1/2 huisNoordees (gebied)1601228241r
REINS, EEDEde proclamant Ede Reyns , c.u.naastligger ten noorden Noordees (gebied)1601228241r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied)159822881v
WYNIA, EEDE REINSwijlen burgemeester Edo Reyns Winiaverkoper Noorderhaven 75168224160ra
WYNIA, EEDE REINSburgemeester Edo Reyns Winiakoper 1/2 huis en gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 161674240156r
WYNIA, EEDE REINSburgemeester Edo Reyns Winiaverkoper Kleine Bredeplaats 161674240157r
WYNIA, EEDE REINSburgemeester Edo Reyns Winiakoper huis met plaats, put en bakLanen 391674240158r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reyns Wyniarentmeester van Harlingenprotesteert vanwege een ander, nog lopend, proces Bildtstraat 24167224088v
WYNIA, EEDE REINSoud burgemeester Edo Reyns Wyniaverkoper Lanen 391675240209r
WYNIA, EEDE REINSoud burgemeester Edo Reyns Wyniaverkoper Kerkpoortstraat1675240196r
REINS, EESGE Eesge Reyns verkoper Brouwersstraat 231635233166r
REINS, EESGE Eesge Reyns naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211633233122r
REINS, FEDDE Feddo Reyns naastligger ten oosten Romastraat 51728247116v
KIMSTRA, FETJE REINS Fettje Reyns Kimstrakoper stukje gardeniers landten oosten van Harlingen1746251128r
REINS, FOLKJEde minderjarige kinderen van hun wijlen moeder Folcku Reyns eigenaar van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33161723070r
REINS, FOLKJEminderjarige kinderen van wijlen hun moeder Folcku Reyns eigenaar van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
REINS, GERRITwijlen Gerryt Reyns verkoper onbekend1658237149v
REINS, GOOITSKEwijlen Goyck Reyns verkoper Peterseliestraat NZ1653236228v
REINS, GOOITSKE Goyk Reyns koper Peterseliestraat1644235155r
REINS, GRIETJEwijlen Griet Reyns verkoper Voorstraat 141630232131r
REINS, GRIETJEwijlen Griet Reyns verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
AKKERBOOM, GRIETJE REINS Grietje Reyns Akkerboomkoper Brouwersstraat 81795264258v
REINS, HERE Heere Reyns naastligger ten westen Zuiderhaven 471633233125v
REINS, HERE Heere Reyns naastligger ten westen Zoutsloot 1162923299r
REINS, HERE Heere Reyns koper huisZuiderhaven 451630232139r
REINS, HERE Heere Reyns naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 81657237117r
REINS, HERE Heere Reyns verkoper Zoutsloot 11630232156r
REINS, HERE Heere Reyns verkoper Zoutsloot 11630232156v
REINS, HERE Heero Reyns scheepstimmermanaanhandelaar twee kamers en timmerhuis met de hellingZoutsloot 71615229275r
REINS, HERE Here Reyns naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt ZZ163923475r
REINS, HEREoud gemeensman Here Reyns koper huisGrote Ossenmarkt 141657237119r
REINS, HERE Here Reyns naastligger ten westen Zuiderhaven 49163923477v
REINS, HEREoud gemeensman Herre Reyns naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt ZZ1659237203r
REINS, HOBBE Hobbe Reyns naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
REINS, HOBBE Hobbe Reyns verkoper ([staat: Hobbe Reyns zn. ende Hendrik Willems zoen dr., echteluyden])buiten Harlingen1606228517r
REINS, HOBBE Hobbe Reyns naastligger ten westen buiten Harlingen1602228302v
REINS, HOTSE Hotse Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33161723070r
REINS, HOTSE Hotse Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
REINS, HIELKJE Hylck Reyns koper Noorderhaven 77159722870r
REINS, HIELKJE Hylck Reyns verkoper Noorderhaven 771598228123v
REINS, IEDE Ide Reyns koper huisFranekereind 41602228308v
REINS, IEDE Ide Reyns koper 1/3 huisNoordees (gebied)1602228313v
REINS, IEDE Ide Reyns koper 1/3 huis en erfNoordees (gebied)1602228314r
REINS, IEDE Ide Reyns bruidegom 1605228479r
REINS, IEDE Ide Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1600228187v
REINS, IEDE Ide Reyns naastligger ten zuiden Noordijs 71604228399r
REINS, IEDE Iede Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied)161222979v
REINS, IEMKJE Impck Reyns koper Kleine Kerkstraat 81634233133r
REINS, JAKOB Jacob Reyns koper van 1/2 Noorderhaven 201620230236r
REINS, JAKOB Jacob Reyns bruidegom 1602228317v
REINS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van Jacob Reyns verkoper Noorderhaven 42163723425v
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u.koper brouwerij en huis ([voor de twee percelen in deze akte])Simon Stijlstraat 61650236144r
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u.koper mouterij, huis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Christoffelsteeg 11650236144r
REINS, JARICH Jaerich Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33161723070r
REINS, JARICH Jaerich Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
REINS, JAN Jan Reyns schipper (groot-)koper huis met voorplaats en een voorkamerGrote Bredeplaats 9het Paradijs1618230131v
REINS, JANde hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1658237167v
REINS, JAN Jan Reyns koopmankoper van 1/8 Noorderhaven 83172724715r
REINS, JAN Jan Reyns schipper (veer-)koper hof met prieel, bomen en plantagieRomastraat 33164323556v
REINS, JANwijlen Jan Reyns verkoper Grote Bredeplaats 91641234152v
REINS, JANde hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1647235267r
REINS, JAN Jan Reyns naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21657237121r
REINS, JAN Jan Reyns schipperkoper kamerLanen 65achter1653236220r
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baardkoper van 1/32 1/8 dubbel huis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791745251105v
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baardkoper van 1/32 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271745251105v
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baardkoper van 1/32 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831745251105v
REINS, JANKE Jancke Reyns koper Noorderhaven 11016782419v
REINS, JANKE Jancke Reyns koper Franekereind 30oost167924151v
REINS, JANKE Jancke Reyns verkoper Noorderhaven 1101683241252r
REINS, JANKE Jantien Reyns koper Noorderhaven 33161723070r
REINS, JANKE Jantien Reyns eigenaar van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33161723070r
REINS, JANKE Jantien Reyns koper Noorderhaven 33achter161723070r
REINS, JANKE Jantien Reyns eigenaar van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
REINS, JETSKE Jetscke Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33161723070r
REINS, JETSKE Jetscke Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
REINS, JETSE Jetse Reyns verkoper Zuiderplein 3161122912v
REINS, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetse Reyns naastligger ten westen Noorderhaven 761615229253r
REINS, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetse Reyns naastligger ten westen Noorderhaven 781615229253r
REINS, JETSKE Jetske Reyns koper Noorderhaven NZ1604228388r
REINS, LAMMERT Lambart Reyns schippernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191642234171r
REINS, LAMMERTschipper Lammert Reyns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191646235209r
REINS, LIJSBET Lijsbeth Reyns verkoper Hoogstraat 291615229240v
REINS, LIJSBET Lijsbeth Reyns koper Hoogstraat 2916112294v
REINS, MAAIKE Maycke Reyns verkoper Voorstraat 141630232131r
REINS, MAAIKE Maycke Reyns verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
REINS, PIETERde hof van de erfgenamen van wijlen Peter Reyns naastligger ten zuiden Noordijs 21164323579v
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, PIETER Pieter Reyns , broeder van de kopernaastligger ten zuiden Noordijs 71601228267r
REINS, PIETERde hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Reyns naastligger ten oosten Noordijs 7163323391v
REINS, PIETERhuis en plaats van de erfgenamen van wijlen Pieter Reyns naastligger ten zuiden Noordijs 7163323391v
REINS, PIETERde weduwe van de zoon van Pieter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 13162523145r
REINS, PIETER Pieter Reyns , voor zichverkoper Voorstraat 141630232131r
REINS, PIETERde hof van Pieter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 15161222999r
REINS, PIETER Pieter Reyns , voor zichverkoper Voorstraat 14achter1630232131r
REINS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Reyns naastligger ten westen Droogstraat NZ163323397r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1601228251r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1601228241r
REINS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 151646235207v
REINS, REINde erfgenamen van wijlen Reyn Reyns verkoper Schritsen 111675240188v
REINS, REIN Reyn Reyns naastligger ten noorden Noordees (gebied)1600228187v
REINS, REINER Reyner Reyns koper kamerRommelhaven1602228331v
REINS, REINER Reyner Reyns naastligger ten noorden Noordees (gebied)159822881v
REINS, SARA Sara Reyns verkoper Lanen 37161122946r
REINS, SARA Sara Reyns verkoper Lanen 37161122946r
REINS, SIKKE Sicco Reyns verkoper Noordijs 71687242165r
REINS, SIKKE Sicke Reyns koopmanverkoper Tiepelsteeg WZ168424241r
MENALDA, SIKKE REINSvroedsman Sicke Reyns Menaldakoper huisRommelhaven 26b173124840v
MENALDA, SIKKE REINSvroedsman Sicke Reyns Menaldaverkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
MENALDA, SIKKE REINS Sikke Reyns Menalda, c.u.koopmanhuurder (p.j.)Noordijs 9172824765v
REINS, SIPKE Sipcke Reyns , voor zijn dochter Rinckverkoper Voorstraat 73163123328v
REINS, SIPKE Sipke Reyns gortmakernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 251691242364r
REINS, SIPKE Sipke Reyns naastligger ten oosten Noorderhaven 471650236145v
REINS, SIPKE Sipke Reyns schipper (groot-)verkoper q.q. Noorderhaven 401640234116r
REINS, SIPKE Sipke Reyns koper panwerk en hofRozengracht 22164823613v
REINS, SIPKE Sipke Reyns naastligger ten westen Noorderhaven 51164923685r
REINS, SIPKE Sipke Reyns naastligger ten westen Noorderhaven 511641234125v
REINS, SJOERD Sjoerdt Reyns , voor zijn kinderenmolenaarverkoper Rapenburgermolen 11688242250v
FABER, SWAANTJE REINS Swaentje Reyns Faberkoper Vijverstraat 281729247294v
REINS, SIEMENde minderjarige kinderen van wijlen Symen Reyns schipper (galjoot-)verkoper Lanen 33169124221ra
REINS, SIEMENin te gaan bij het huis van Symen Reyns naastligger Lanen 311687242195v
REINS, SIEMEN Symon Reyns koper provisioneel tichelwerk met oven, steenplaatsen enz.ten oosten van Harlingen168224154ra
REINS, SIEMENhet tichelwerk van Symon Reyns naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224154ra
REINS, SJOUKJE Syouck Reyns verkoper Voorstraat 141630232131r
REINS, SJOUKJE Syouck Reyns verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
REINS, SJOERD Syverd Reyns koper kamerLammert Warndersteeg1613229157v
REINS, TETJE Tettie Reyns Rientiemakoper Liemendijk NZ1658237174v
REINS, TETJE Tettje Reyns verkoper Noorderhaven 1001651236160r
REINS, TRIJNTJE Trijn Reyns protesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 151599228159r
REINS, TRIJNTJE Trijn Reyns verkoper van 1/2 William Boothstraat 1161122920r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reyns verkoper Voorstraat 141630232131r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reyns verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
REINS, UILKJE Ulk Reyns koper huisVijver WZ1641234146r
VOGELSANG, OEPKE REINSde nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsangverkoper Voorstraat 141630232131r
VOGELSANG, OEPKE REINSde nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsangverkoper Voorstraat 14achter1630232131r
VOGELSANG, REINS Uupcke Reyns Fogelsanghkoper provisioneel Scheffersplein OZ1613229137v
REINS, WIEBE Wybe Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33161723070r
REINS, WIEBE Wybe Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
REINS, WIEBREN Wybrant Reyns schoenmakerkoper huis daer den Witten Scheer uuytsteecktKleine Bredeplaats 8zuidde Witte Schaar161122960r
REINS, WIEBREN Wybrant Reyns schoenmakerverkoper Kleine Bredeplaats 8zuid161222970r
REINS, IEDE Yde Reyns naastligger ten zuiden William Boothstraat1603228381r
REINS, IEDE Yde Reyns koper 1/4 huisNoordees (gebied)1601228251r
REINS, IEDEde proclamanten Yde Reyns , c.u.naastligger ten noorden Noordees (gebied)1601228251r
REINS, REIN Reyn Reynsen , c.u.verkoper Vijverstraat NZ1653236229r
REINS, REIN Reyn Reynsen koper door niaar Poortje1652236202r
REINS, REINERde weduwe van Reyner Reynsens naastligger ten oosten Schritsen 71661238108r
REINS, TJITSKE Tietske Reynsens verkoper Schritsen 71661238108r
, ANNE Anne Reyntsen verpachter grond Schoolsteeg WZ159722811v
RINTJES, ROMKE Romcke Reyntyes verkoper Wortelstraat ZZ162523135r
REITSES, GERBEN Gerben Reythies koper loods met vrije in en uitgang in de steegHavenplein1599228177r
REIDS, Ryele Reyts koper huisonbekend1598228110r
REITSES, ANTJEwijlen Antie Reytses verkoper Franekereind 241619230165v
REITSES, ANTJEwijlen Antie Reytses verpachter grond Franekereind 241619230166v
BLOEMBERG, LIEKELE REITSESwijlen Lykle Reytses Blombergverkoper Vissersstraat 41771257234r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Lanen 401762255126v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
RIEKELES, SIEMEN Symon Richolts koper huisZuiderplein 31598228114r
RICHARDS, JAN Jan Rickerts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1601228247v
, SIEMEN Symon Rickolts naastligger ten zuiden Zuiderplein 1159722880r
REIDS, GABE Gabbe Riedts , voor zijn drie kinderenkoper door niaar kamer met een loodseVijverstraat1605228481r
RIJKS, ANTJE Antie Riekes verkoper Grote Bredeplaats 3171924657v
, MAAIKE Mayke Riekts koper William Boothstraat 3171824621v
RIEMERS, DIRK Dirk Riemers , c.u.huurder Karremanstraat 11174925230v
RIEMERS, DOUWE Douwe Riemers Botternaastligger ten noordoosten Kerkpad WZ162523152v
RIEMERS, HARINGhuis en loods van Haringh Riemers naastligger ten zuiden* Voorstraat 10163323393r
RIEMERS, HART Heert Riemers , c.u.huurder (huurder is eigenaar van het huis dat op het land is gebouwd)ten noorden van Harlingen1696243189v
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaardenverkoper Kerkpoortstraat166823928va
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaardenverkoper Kerkpoortstraat166823922ra
, TJITSKE50-00-00 CG voor Tjietske Riemke toehaak Sint Jacobstraat 41754253143r
RIENKS, AART Aart Riencks koper ledige plaatsBrouwersstraat WZ1621230258r
RIENKS, AALTJE Aelcke Riencks koper Schritsen 5161723066r
RIENKS, AART Aert Riencks naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ1621230290v
RIENKS, ANDRIES Andries Riencks crediteur (triumphant) Fabrieksstraat1614229232v
RIENKS, ANTJE Antie Riencks koper Nieuwstraat 60162423120r
RIENKS, BAUKJE Bauck Riencks koper door niaar 1/2 huisVoorstraat 621614229230r
RIENKS, BAUKJE Bauck Riencks eigenaar van 1/2 Voorstraat 621614229230r
RIENKS, KLAAS Claes Riencks verkoper van 1/2 Zuiderhaven 541626231145r
RIENKS, KLAASde voornoemde Claes Riencks verkoper q.q. Zuiderhaven 541626231145r
RIENKS, KLAAS Claes Riencks naastligger ten oosten Noordees (gebied)1622230322r
RIENKS, KLAAS Claes Riencks koper huis, woning, schuur of gebouw en plaatsZuiderhaven NZ1629232113v
RIENKS, DIRK Dirck Riencks bewoner Scheffersplein OZ1620230216v
RIENKS, DIRKde crediteuren van Dirck Riencks verkoper Scheffersplein OZ1620230216v
RIENKS, DIRK Dirck Riencks verkoper Hoogstraat NZ1621230271v
RIENKS, DOUWE Douue Riencks naastligger ten oosten Hoogstraat 271626231140r
RIENKS, DOUWE Douue Riencks koper huisHoogstraat 291615229240v
RIENKS, DOUWE Douwe Riencks , mede voor zijn kinderentimmermanverkoper Hoogstraat 29162823273v
RIENKS, DOUWE Douwe Riencks* timmermannaastligger ten oosten Hoogstraat 27162523146v
RIENKS, DOUWE Douwe Riencks* timmermannaastligger ten oosten Hoogstraat 27162523156v
RIENKS, Eeckel Riencks naastligger ten westen Lanen 31612229103r
RIENKS, GOFFEde nagelaten weeskinderen van wijlen Goffe Riencks verkoper onbekend1621230290r
RIENKS, GOFFEde weduwe van Goffe Riencks naastligger ten oosten onbekend162423129v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Riencks naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter1692242385r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Riencks naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23achter167824115v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS hendrick Riencks Vlasbloem, c.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 231691242366v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS hendrick Riencks Vlasbloem, c.u.verkoper Brouwersstraat 231691242366v
RIENKS, IEKJE Icke Riencks koper Voorstraat 91achter161723080r
RIENKS, JOCHEM Jochum Riencks , c.soc.q.q.crediteur (triumphant) Zuiderhaven ZZ1626231134r
RIENKS, MELLE Melle Riencks verkoper Lanen 281627231166r
RIENKS, NANNE Nanningh Riencks sleefmakergeniaarde koper Rapenburg 6oost169424381r
RIENKS, SIEGER Seger Riencks kistmakerverkoper Lanen 31612229103r
RIENKS, SIEGER Seger Riencks kistmakeraanhandelaar huisSpekmarkt 21613229145r
RIENKS, SIEGER Seger Riencks kistmakerverkoper Spekmarkt 21613229145v
RIENKS, SIEGER Seger Riencks verkoper Hofstraat 51620230232r
RIENKS, SIEGER Seger Riencks verkoper Hofstraat 31620230232r
RIENKS, SEERP Sierp Riencks naastligger ten oosten Zoutsloot 131667239109r
RIENKS, WIEBREN Wibrand Riencks* kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4162723231r
RIENKS, WIEBREN Wibrant Riencks kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4162823245v
RIENKS, WIEBE Wybbe Riencks kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41630232142v
RIENKS, WIEBE Wybe Riencks kuiperaanhandelaar huis met loods, waterbak en plaatsje ten zuidenSint Jacobstraat 21620230257r
RIENKS, WIEBE Wybe Riencks verwandelaar Bildtstraat 171620230257v
RIENKS, IEKJE Ycke Riencks koper Liemendijk168424224v
RIENKS, IEKJE Ycke Riencks verkoper Liemendijk168424256v
RIENKS, IEDE Yede Riencks koper huisSchritsen 521622230304v
RIENKS, IEKEwijlen Yke Riencks verkoper Lanen NZ1624230374v
RIENKS, KLAAS Claes Rienckx naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1631232167v
RIENKS, GERBEN Gerben Rienckx naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ164823642r
RIENKS, GOFFE Goffe Rienckx naastligger ten westen in de noorder nieuwestad1622230320r
RIENKS, RIENK Rienck Rienckx koper twee kamersBoth Apothekerstraat 15zuid1634233145v
RIENKS, WIEBE Wybe Rienckx kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 19161623023v
RIENKS, WIEBE Wybe Rienckx* kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 151614229233v
RIENKS, Aaltgie Riencx verkoper onbekend16112298r
RIENKS, AALTJE Aeltie Riencx verkoper Schritsen1618230134r
RIENKS, ANTJE Antie Riencx verkoper Bildtpoort (gebied)1647235256v
RIENKS, EEDE Ede Riencx naastligger ten oosten Schritsen 50165623770r
RIENKS, Eecker Riencx timmermannaastligger ten westen Lanen 31613229127v
RIENKS, GERBRICHJE Gerben Riencx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6164223536r
RIENKS, GOFFE Goffe Riencx koper huisLiemendijk161723081v
RIENKS, GRIETJE Griet Riencx koper Noorderhaven 3115972288v
RIENKS, GRIETJE Grietie Riencx koper Hoogstraat 53166023868v
RIENKS, Grietke Riencx verkoper Brouwersstraat 41603228362r
RIENKS, HEIN Hein Riencx schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 181659237243r
RIENKS, HEIN Hein Riencx schipper (groot-)koper van 1/2 1/3 huis en een woning erachter met schuur en loodsRommelhaven 201664238205r
RIENKS, HEIN Hein Riencx schipper (groot-)eigenaar van 1/3 Rommelhaven 201664238205r
RIENKS, HEIN Hein Riencx schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 181658237250v
RIENKS, HEIN Hein Riencx naastligger ten zuiden Vijverstraat NZ166023819v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Riencx Vlasblomkoopmankoper door niaar huisBrouwersstraat 231690242333r
RIENKS, HEIN Heyn Riencx schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 181659237190r
RIENKS, HEIN Heyn Riencx schipper (groot-)koper nieuw gebouwd huis en 1/2 plaatsVijver 516552372v
RIENKS, HEIN Heyn Riencx naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 181658237156v
RIENKS, IEDEhet huis van Iede Riencx gortmakergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501657237254v
RIENKS, IEDE Iede Riencx gortmakernaastligger ten oosten Schritsen 501657237254v
RIENKS, JELTJE Jelcke Riencx verkoper Zoutsloot 1001614229213v
RIENKS, JELLE Jelle Riencx scheepstimmermankoper kamer zijnde zw kamer van de nieuwe kamersZoutsloot 21166023857v
RIENKS, JELLE Jelle Riencx koper finaal kamer nr. 6Bargebuurt 2016602387ra
RIENKS, JELLE Jelle Riencx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1603228357r
RIENKS, MEINERTmr. Meynert Riencx chirurgijnbewoner Voorstraat 54161222984v
RIENKS, OEDS Oeds Riencx verkoper q.q. Peterseliestraat16552374v
RIENKS, PIETER Pieter Riencx naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 31599228182r
RIENKS, PIETER Pieter Riencx protesteert vanwege een competentie Franekerpoort (gebied)1600228197r
RIENKS, SEERP Seerp Riencx scheepstimmermankoper provisioneel Hoogstraat 51168124142va
RIENKS, SIEGER Seger Riencx verwandelaar Brouwersstraat 271613229163r
RIENKS, SIEGER Seger Riencx naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat161723059v
RIENKS, SIEBREN Sybren Riencx naastligger ten oosten Zuiderplein 1159722880r
RIENKS, SIEBRICHJE Sybrich Riencx koper Alemanssteeg1605228468r
RIENKS, Trijntgie Riencx koper Kleine Bredeplaats 8zuid161222970r
RIENKS, TRIJNTJE Trijntie Riencx verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid1659237206v
RIENKS, TRIJNTJE Trijntie Riencx koper 141621230267v
RIENKS, WIEBE Wybe Riencx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41634233130v
RIENKS, WIEBE Wybe Riencx kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 19161723087r
RIENKS, WIETSEmr. Wytze Riencx verkoper Havenplein 141613229132r
RIENKS, IEDEhet huis van Yede Riencx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50165523720v
RIENKS, IEDEnaastligger ten oosten Yede Riencx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50164323562v
RIENKS, IEDE Yede Riencx gortmakernaastligger ten oosten Schritsen 50164323562v
REINERS, RUURDJE Ruurtje Rienders koper stallingLammert Warndersteeg 13181026954v
RIENKS, MAAIKE Mayke Rienicks verkoper William Boothstraat 3171924655v
RIENKS, RIENK Rienick Rienicks verkoper William Boothstraat 3171924655v
RIENKS, AARTde crediteuren van Aert Rienks , c.u.verkoper Brouwersstraat WZ163623417r
RIENKS, BERBER Berber Rienks naastligger ten westen ([staat: Berber Rutgers])Zoutsloot 941730247359r
RIENKS, BERBER Berber Rienks naastligger ten zuiden Zoutsloot 861730247321r
RIENKS, BERBER Berber Rienks naastligger ten westen Zoutsloot 861730247321r
RIENKS, BERBER Berber Rienks verkoper Zoutsloot 861730247321r
RIENKS, DIRK Dirk Rienks naastligger ten westen Rapenburg 12tuin1728247134r
RIENKS, DIRK Dirk Rienks naastligger ten westen Rapenburg ZZ1731247391v
RIENKS, DOUWE Douwe Rienks koper huisKleine Kerkstraat 4166723979v
RIENKS, FETJE Fettje Rienks verkoper Bildtstraat 11176425633v
RIENKS, GOSSE Gosse Rienks timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 1051765256120v
RIENKS, GRIETJE Grietje Rienks koper Bildtstraat 131787262234r
RIENKS, HEIN Hein Rienks naastligger ten noorden Vijver 71664238234r
RIENKS, HEIN Hein Rienks schipper (wijd-)verkoper Gardenierstraat 71726246268v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienks naastligger ten zuiden Brouwersstraat 231690242333r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienks naastligger ten westen Rapenburg ZZ1736249132v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienks naastligger ten westen Rapenburg 121726246289v
RIENKS, HEIN Heyn Rienks verkoper Vijver 51746251150r
RIENKS, JANhuisman Jan Rienks verkoper Rozengracht 2717602555v
RIENKS, JANhuisman Jan Rienks koper 1/2 huis en smederijRozengracht 271751252147v
RIENKS, JANwijlen Jan Rienks wever (mr. bont-)erflater Hofstraat 141766256196r
RIENKS, JANhuisman Jan Rienks koper 1/2 huis en stalHofstraat 141751252148v
RIENKS, JANhuisman Jan Rienks koper 1/2 huis en tuintjeRapenburg ZZ1751252149v
RIENKS, JANhuisman Jan Rienks verkoper Rozengracht 191751252150v
RIENKS, JAN Jan Rienks , c.u.huurder Hofstraat 151755253250r
RIENKS, JAN Jan Rienks wever (bont-)koper huisHofstraat ZZ1724246196r
RIENKS, JANhuisman Jan Rienks geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
RIENKS, JAN Jan Rienks naastligger ten zuiden Rommelhaven 201715245238r
RIENKS, JAN Jan Rienks verkoper Rommelhaven 201715245238r
RIENKS, JANhuisman Jan Rienks verkoper van 2/120 Kerkpoortsmolen 11751252133r
RIENKS, JANKE Jantien Rienks verkoper Voorstraat 68162523170r
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks bierdrager (gezworen -)koper door niaar huisRommelhaven 22175325344v
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks , c.u.bierdragerhuurder Rommelhaven 22175325344v
RIENKS, MICHIELwijlen Mighiel Rienks erflater Rommelhaven 22176325614r
RIENKS, RINSKE Reinsk Rienks bewoner Kerkpoortstraat163623423r
RIENKS, SEERP Seerp Rienks timmermannaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1416652398r
RIENKS, TRIJNTJE Trijntje Rienks koper van 1/2 Romastraat 251784261152v
RIENKS, KORNELIS Cornelis Rienkx verkoper Zuiderhaven ZZ170924592v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten oosten Rapenburg 10west1729247255v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten zuiden Rapenburg 10west1729247255v
RIENKS, ANTJE Antie Riens verkoper van 1/6 Zuiderhaven 511695243132v
RIENKS, IEKE Eecke Riens koper huisLanen 11603228355v
RIENKS, PIETER Pieter Riens winkelierverkoper Karremanstraat 221747251187v
RIENKS, PIETERde hof van de erfgenamen van Pieter Riens naastligger ten oosten* Noordijs 71626231100r
RIENKS, ARJAANTJE Arjaantje Rients verkoper van 1/2 Noorderhaven 1051765256120v
RIENKS, HEIN Hein Rients naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18174425138v
RIENKS, HEIN Hein Rients naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 181741250166v
RIENKS, HEIN Hein Rients naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18173925024v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder 1e achterste woning (p.j.)Romastraat1781260138r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder Vianen1786262127r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients wever (bont-)naastligger ten oosten Rapenburg 81740250126v
RIENKS, JANhuisman Jan Rients koper Kerkpoortsmolen 1174425136v
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten oosten Hofstraat 301763255226r
RIENKS, JANweduwe Jan Rients naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter173124840r
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten westen Hofstraat 161763255196r
RIENKS, JANde weduwe van Jan Rients naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter172724743r
RIENKS, JAN Jan Rients koemelkerverkoper Kerkpoortstraat 221762255163r
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten noorden Rozengracht 19175725495r
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten oosten Hofstraat 30175325388v
RIENKS, JAN Jan Rients , c.u.huurder achterkamer (p.j.)Voorstraat 93oost175225334v
RIENKS, JANde weduwe van Jan Rients naastligger ten oosten Hofstraat 12a1765256128v
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten noorden Rozengracht 191742250278v
RIENKS, JAN Jan Rients huurder (p.w.)Romastraat 4west1774258147v
ROORDA, MARIA RIENKS Marijke Rients [staat: Michiels] Roordaverkoper Rommelhaven 201786262309r
RIENKS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Rients verkoper Zoutsloot 181774258187v
RIENKS, Beintske Rientzes verkoper van 1/2 Hoogstraat 161803266264r
RIENKS, BINTJE Bentsche Rientzes verkoper van 1/2 Voorstraat 511802266110v
RIENKS, BINTJE Bentske Rientzes koper huis genaamd de MorgenwekkerFranekereind 29westde Morgenwekker180126618r
RIENKS, BINTJE Bentskje Rientzes verkoper van 1/2 Hoogstraat 241804267100v
RIENKS, AARTJE Aertie Rienx koper Zuiderhaven 131696243195v
RIENKS, AUKJE Auckien Rienx koper Sint Jacobstraat 21682241226v
RIENKS, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Rienx verkoper Voorstraat 62163723446r
RIENKS, BOTE Botte Rienx stuurmanverkoper Bildtstraat 15168424215v
RIENKS, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Rienx molenaarverkoper Noordermolen 116952435ra
RIENKS, DOETJE Doedtie Rienx koper Noorderhaven 1101673240115r
RIENKS, DOUWE Douue Rienx koper huis waar de Twee Bootsluyden uitsteeckenHerenwaltjede Twee Bootsluiden1634233136v
RIENKS, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Rienx verkoper Scheerstraat 3163723431v
RIENKS, FROUKJE Frouckje Rienx verkoper van 1/6 Zuiderhaven 511695243132v
RIENKS, FROUKJE Froukjen Rienx koper huisZuiderhaven 131696243195v
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx naastligger ten zuiden Zuiderstraat1651236176v
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx verkoper Zuiderhaven ZZ164823626v
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx , c.u.geniaarde koper Zuiderhaven ZZ164823628r
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx verkoper Sint Jacobstraat 4164323591r
RIENKS, GERRITwijlen Gerrit Rienx erflater Hofstraat 18169324339r
RIENKS, GERRITwijlen Gerryt Rienx koper Hofstraat 18168524276v
RIENKS, GRIETJE Grietie Rienx koper William Boothstraat WZ1696243247r
RIENKS, GRIETJE Grietie Rienx verkoper Schoolsteeg WZ1682241222r
RIENKS, GRIETJE Grietje Rienx koper Schoolsteeg WZ1667239104v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten westen Rommelhaven 221667239118v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten noorden Vijver 71729247272v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten noorden Vijver 7167024024v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx naastligger ten westen Heiligeweg 20166523920r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx koopmannaastligger ten noorden Hofstraat 11687242164v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx schipper (groot-)koper huis, loods en ledige plaats met de eigendom van de steeg ten zuidenBrouwersstraat 251674240132r
RIENKS, HENDRIKhuis en tuin van Hendrick Rienx naastligger ten noorden Hofstraat 11692242388r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx schipper (groot-)verkoper Noordijs OZ1669239189v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloemkoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloemkoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424235r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloemkoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Vlasbloemnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter1691242357v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienx naastligger ten westen Rapenburg ZZ1737249212r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienx naastligger ten westen Rapenburg 121729247274v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKSwijlen Hendrik Rienx Vlasbloemverkoper Brouwersstraat 251702244148v
RIENKS, HESSEL Hessel Rienx protesteert vanwege een vordering Franekerpoort (gebied)159722856v
RIENKS, IEDEde erfgenamen van wijlen Iede Rienx gortmakerverkoper Schritsen 52166723973r
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten zuiden Rozengracht 271738249342v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten noorden Rozengracht 271738249342v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten noorden Rozengracht 19175025260v
RIENKS, JANde weduwe van Jan Rienx rogverschieterbewoner Bargebuurt1681241138v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u.koper kamer met plaats en loodsPeterseliestraat1646235240v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u.eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11747251174r
RIENKS, JAN Jan Rienx bewoner Grote Kerkstraat 151706244314v
RIENKS, JELLE Jelle Rienx verkoper Bargebuurt WZ166523923r
RIENKS, MEINERT Meinnert Rienx , voor zich en zijn kleinkinderenverkoper van 2/3 Zoutsloot 401644235128v
RIENKS, POPKJE Popkjen Rienx koper hof met prieel, wijnstok en vruchtbomenKarremanstraat1710245120r
RIENKS, SEERP Seerp Rienx naastligger ten oosten Zoutsloot 13167124066r
RIENKS, TJEPKE Tiepke Rienx , c.u.bakker (mr. -)koper huis, daer de Wegeeter uithangt met twee besondere woningen daaragter, die apart verhuurd wordenNoorderhaven 105de Wegeeter1717245302r
RIENKS, WIEBE Wybe Rienx kuipernaastligger ten zuiden Noorderhaven 114162923298v
KINGMA, PIETER RUURDSde plaats van Pieter Rieurdts Kingmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37162523189r
, ANTJE Antie Rijcherts verkoper Heiligeweg 5171824610r
, ANTJE Antie Rijcherts koper huis en woning daarnaast onder een dakVoorstraat 5717182465v
RICHARDS, GRIETJE Grytie Rijckers verkoper Brouwersstraat 111641234140r
RICHARDS, ANTJE Anna Rijckerts verkoper van 1/3 Vijver 11613229183r
RICHARDS, ANTJE Antie Rijckerts koper Schritsen 27162923297r
RICHARDS, ANTJE Antie Rijckerts naastligger ten oosten Schritsen 27162923297r
RICHARDS, ANTJE Antje Rijckerts koper Heiligeweg 111789263104v
RICHARDS, GRIETJE Grietie Rijckerts koper Brouwersstraat 11163823465r
RIJKS, JAN Jan Rijckes naastligger ten noorden Schritsen 121669239195r
RIJKS, MARTEN Marten Rijckes koper 1/12 huisSimon Stijlstraat1605228467r
RIJKS, SJOERD Sioerd Rijckes verkoper q.q. Voorstraat 21658237249r
RIJKS, SJOERD Sioerd Rijckes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 11658237249r
RIJKS, ANTJE Antie Rijcks verkoper Lanen 36163223347v
RIJKS, ANTJE Antie Rijcks verkoper Schritsen 27163223347v
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcks koper kamer met loodsZoutsloot NZ16272321r
RIJKS, MARTJEN Maertie Rijcks verkoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx , c.u.verkoper Zoutsloot NZ164823613r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin164223531v
RIJKS, HARMEN Harmen Rijcx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat161122914r
RICHARDS, ANTJE Antie Rijkerts koper Voorstraat 571742250212r
RICHARDS, ANTJE Antie Rijkerts , n.u.naastligger ten noorden Voorstraat 571742250212r
JONGEMA, ANTJE RICHARDS Antje Rijkerts Jongmakoper Voorstraat 57achter180426730v
RICHARDS, JANwijlen Jan Rijkerts matroos op het Statenjachtverkoper Sint Odolphisteeg 181763255220av
RIJKS, ANTJE Antje Rijkes koper Franekereind 38179326487r
RIJKS, ANTJE Antje Rijkes huurder beneden Franekereind 38179326487r
RIJKS, ANTJE Antie Rijks koper Lanen 361626231125v
RIJKS, ANTJE Antie Rijks koper Schritsen 271626231125v
RIJKS, JAN Jan Rijks sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Tiepelsteeg1746251145r
, WILLEM Willem Rijn koper huis en hofRozengracht 161669239214r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijx verkoper Zoutsloot NZ1644235154r
RIJKS, GOSSE Gosse Rijx naastligger ten oosten Franekereind 241696243188v
RIJKS, GOSSEwijlen Gosse Rijx verkoper Franekereind 261703244191r
RIJKS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Rijx naastligger ten westen Rozengracht 181681241156r
RIJKS, WILLEM Willem Rijx naastligger ten oosten Rozengracht 141674240139v
, SWAANTJE Swaentie Rijxen verkoper Franekereind 26168424231v
, PIETER Pieter Rikkert naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19180426721r
RICHARDS, ANTJE Antje Rikkerts verkoper Franekereind 21180126649r
REMKES, IEMKE Ymcke Rimckes naastligger ten noorden Karremanstraat 27168324163va
REMKES, WOPKE Wopke Rimkes varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 111805267157r
REMMERTS, BAUKJE Baukjen Rimmerts huurder Drie Roemersteeg 51805267117v
REMMERTS, BEREND Beernd Rimmerts huurder (p.w.)Wortelstraat 151780259243v
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 14178126012r
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 16178126012r
REMMERTS, KLAASde weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 131790263211v
REMMERTS, KLAASde weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 151790263211v
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts koper Lammert Warndersteeg 141784261224r
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts verkoper Lammert Warndersteeg 141787262155r
REMMERTS, JOHANNESde verkoper Johannes Rimmerts bewoner voorhuis Hoogstraat 351742250247v
REMMERTS, JOHANNES Johannes Rimmerts winkelierverkoper Hoogstraat 351742250247v
REMMERTS, MARTEN Marten Rimmerts huurder (p.w.)Zoutsloot 961803266240v
REMMERTS, TEUNIS Theunis Rimmerts huurder Noorderhaven 1031751252144v
REMMERTS, WILLEM Willem Rimmerts pottenbakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 24170824575r
GONGGRIJP, JOOST vrvroedsman Joost Rinae Gonggrijpverkoper q.q. Simon Stijlstraat 6175625447v
, ANTJE Anneke Rincke bruid 1603228365v
RIENKS, ANDRIESKEde verkoper Andries Rinckes koper door niaar ratione sanguinis in de noorder nieuwestad162623196r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes , c.u.verkoper in de noorder nieuwestad162623196r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ161122959v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten westen Rozengracht 19161122915r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten westen Droogstraat 211620230219r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes koper ledige plaats Droogstraat NZ159822891v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden in de noorder nieuwestad OZ161623037v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131599228134r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes koper nieuw huis Zeilmakersstraat 151599228134v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden onbekend16112298r
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes koper door niaar ratione sanguinis in de noorder nieuwestad162623196r
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes koper Voorstraat 471622230302r
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 231624230388v
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes koper Noorderhaven 551621230269r
RIENKS, FROUKJE Frouck Rinckes koper Noorderhaven 102161623036v
RIENKS, JELTJE Jelcke Rinckes koper Lanen 46161723095v
RIENKS, JETSE Jetze Rinckes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1614229213r
RIENKS, PIEBE Pibo Rinckes verkoper Schritsen1614229206r
RIENKS, PIETER Pieter Rinckes naastligger ten oosten Schritsen 191619230168v
RIENKS, PIETER Pieter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 11620230242v
RIENKS, PIETER Pieter Rinckes naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 31598228118ar
RIENKS, PIETER Pieter Rinckes verwandelaar Simon Stijlstraat 31598228118ar
RIENKS, PIETERwijlen Pieter Rinckes verkoper Achterstraat NZ1602228334r
RIENKS, PIETERwijlen Pieter Rinckes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
RIENKS, PIETERwijlen Pieter Rinckes verkoper Schritsen 211624230381v
RIENKS, PIEBE Pybe Rinckes schipperkoper huis, plaats en schuur met uitzondering van de gortmolen en gereedschappenDroogstraat NZ162923281r
RIENKS, PIETER Pyter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1161122967v
RIENKS, RINSKE Reinsck Rinckes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
RIENKS, RINSKE Reinsck Rinckes verkoper Schritsen 211624230381v
RIENKS, SIEMEN Symen Rinckes , die het erfde van zijn oudersverkoper Hoogstraat1605228447r
RIENKS, TEETSKE Taed Rinckes verkoper Voorstraat 64161122949r
RIENKS, TEETSKE Taed Rinckes koper Lanen 66achter1612229113v
RIENKS, TEETSKE Taedts Rinckes aanhandelaar Voorstraat 151623230338v
RIENKS, TEETSKE Taedts Rinckes verwandelaar Lanen 66achter1623230339r
RIENKS, GOFFEde weduwe van Goffe Rincks naastligger ten oosten onbekend1627231170r
RIENKS, ANTJE Antje Rinckx koper Both Apothekerstraat 9163723445v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rincx , c.u.koper huisHeiligeweg 18166023815r
RINGERS, LIJSBET Lijsbeth Ringes koper Kerkpoortstraat 411728247140v
, GEERTJE Geertie Rinia naastligger ten westen Hondenstraat 21743250293r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijpverkoper Voorstraat 511775258226r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijpbakker en boelgoedsroeper (mr. -)geniaarde koper Wortelstraat 101740250116v
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijpnaastligger ten noorden Nieuwstraat 131736249132r
GONGGRIJP, JOOST de ingang van de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijpnaastligger ten westen Zoutsloot 771751252157r
GONGGRIJP, JOOST de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijpnaastligger ten noorden Zoutsloot 771751252157r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijpverkoper q.q. Hofstraat 17west1757254100v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijpverkoper q.q. Hofstraat 17west1757254100v
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Rinia Gonggrijperflater Voorstraat 371780259274r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijpnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 1117432516r
REINS, GEERT Geert Riniae varend persoonkoper door niaar Zuiderhaven 151730247326v
, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Rinies naastligger ten noorden Zuiderhaven 17176825755r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinja Gonggrijpnaastligger ten oosten Karremanstraat 11174925230v
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinja Gongrijpnaastligger ten oosten Voorstraat 351729247258v
EELKEMA, EELKE Eelcke Rinkerts Eelcomakoopmanverkoper q.q. Franekereind 36168024126va
RIENKS, ANDRIES Andries Rinkes naastligger ten noorden Zuiderplein 5zuid162823276v
RIENKS, ANDRIESwijlen Andries Rinkes verkoper Noorderhaven 401640234116r
RIENKS, GEERTJE Geertje Rinkes koper Heiligeweg 1west1807267293v
RIENKS, GERARDUS Gerardus Rinkes naastligger ten oosten Voorstraat 711803266286r
RIENKS, GERARDUS Gerardus Rinkes koopmankoper huis en tuintjeVoorstraat 73180126646r
RIENKS, HERE Heere Rinkes koper gleibakkerij, paardenstalWilliam Boothstraat 6noord172824790v
RIENKS, HERE Heere Rinkes naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord172824790v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopmankoper huisHoogstraat 33oost174425151v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopmannaastligger ten noorden Hoogstraat 33oost174425151v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1174525187v
RIENKS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Rinkes naastligger ten zuiden Hoogstraat 33west176425670r
RIENKS, HEERKE Heerke Rinkes naastligger ten zuiden Scheerstraat 121741250165r
RIENKS, HERE Here Rinkes koopmannaastligger ten oosten onbekend1728247112v
RIENKS, HERE Here Rinkes koopmanverkoper onbekend1728247112v
RIENKS, HERE Here Rinkes naastligger ten oosten Hoogstraat 3117312485r
RIENKS, HERE Here Rinkes naastligger ten noorden Hoogstraat 33oost173925079v
RIENKS, HERE Here Rinkes , c.s.koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 311734248338v
RIENKS, HERE Here Rinkes fabrikantkoper pakhuisWilliam Boothstraat 21738249264v
RIENKS, HERE Herre Rinkes koopmankoper door niaar rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen, schuur of stal en drie woningenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1742250234r
RIENKS, HEREde weduwe van Herre Rinkes naastligger ten noorden William Boothstraat 41753253117v
RIENKS, HEREwijlen Herre Rinkes koopmangeniaarde koper Noorderhaven 80175325395r
RIENKS, KLAAS Klaas Rinkes naastligger ten westen Anjelierstraat 101784261236v
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes koper Scheerstraat 11733248271r
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes verkoper Molenpad 11173524941v
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes koper Molenpad 111733248277v
RIENKS, LOLKJEwijlen Lolkje Rinkes erflater Schritsen 16175725490r
RIENKS, LOLKJEwijlen Lolkje Rinkes , moeder van de verkopererflater Voorstraat 51782260309r
RIENKS, LOLKJEwijlen Lolkje Rinkes erflater Zuiderhaven 61175725491r
RIENKS, LOLKJEwijlen Lolkje Rinkes erflater Scheerstraat 1175725492r
RIENKS, LOLKJEwijlen Lolkje Rinkes erflater Heiligeweg 34175725493r
RIENKS, LOLKJEwijlen Lolkje Rinkes erflater Voorstraat 2175725494r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper 1/3 huis en tuintjeHoogstraat 7174525195v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten westen Zuiderhaven 631754253151v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verpachter grond Lombardstraat 2174525169v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper huis met de Rode Leeuw in de gevelRommelhaven 15de Rode Leeuw1729247241v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Bildtpoortsmolen 11742250234r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11747251162r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Bildtpoortsmolen 11742250234r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten westen Voorstraat 7175325387r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper Heiligeweg 341730247302r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Noordermolen 1175325390v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper 1/2 huis en wind roggemolen genaamd de NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen1747251169v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten zuiden Schritsen 14175625410v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Hoogstraat 71747251173r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper huisVoorstraat 51747251206v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Rommelhaven 15173424911v
RIENKS, PIETERwijlen Pieter Rinkes naastligger ten zuiden Noorderhaven 111162523167r
RIENKS, PIETERwijlen Pieter Rinkes verkoper Noorderhaven 111162523167r
RIENKS, PIETERde verkopers Pieter Rinkes , c.u.naastligger ten zuiden Lanen ZZ159722839r
RIENKS, PIETER Pieter Rinkes verkoper Lanen ZZ159722839r
RIENKS, PIETER Pieter Rinkes naastligger ten oosten Lanen1604228399v
RIENKS, PIETJE Pietje Rinkes koper kamer, de noordelijkste van tweeGrote Kerkstraat 11twee_achter1695243155r
RIENKS, PIEBE Pybe Rinkes , c.u.geniaarde koper in de noorder nieuwestad162623196r
RIENKS, RINSKE Reinske Rinkes koper Kleine Bredeplaats 61722246146v
RIENKS, SIEBOUT Sybout Rinkes koper huisKleine Bredeplaats 211806267253v
RIENKS, SIEBRICHJE Sybrigje Rinkes koper Grote Ossenmarkt 121810268349v
RIENKS, TJAMKE Tjamke Rinkes naastligger ten westen Rommelhaven 22achter1725246241r
RIENKS, IEMKEde erfgenamen van wijlen Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 271696243259r
RIENKS, IEMKJE Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 271692242399r
RIENKS, IEMKEde weduwe van Ymke Rinks* meedbrengernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2317182467v
RIENKS, IEMKEwijlen Ymke Rinks meedbrengerverkoper Karremanstraat 251713245191r
RINNERTS, JAN Jan Rinnerdts verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1634233145v
RINNERTS, EELKEvier kamers van Eelcke Rinners naastligger ten westen Noordijs OZ1659237190v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinners koopmannaastligger ten westen onbekend1652236191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnert koper vier kamersNoordijs OZ1659237185r
RINNERTS, ANTJE Antie Rinnerts koper Lanen 381692242379v
GRETTINGA, ANTJE RINNERTS Antie Rinnerts Grettingakoper Grote Bredeplaats 221650236140v
RINNERTS, AATJE Attie Rinnerts verkoper Heiligeweg 70162923284v
RINNERTS, AATJE Attie Rinnerts verkoper Heiligeweg ZZ162923284v
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts , c.u. en c.s.huurder Lanen 151787262221v
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts huurder beneden Heiligeweg 461790263202r
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts huurder beneden Heiligeweg 461789263142v
RINNERTS, BOUWE Buwe Rinnerts verkoper onbekend1624230391r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claas Rinnerts Winsmakoper twee kamersVoorstraat 58een_achter1711245152v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claas Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter1711245152v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSvroedsman Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper huisVoorstraat 56oost1721246105v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS Claes Rinnerts Winsma, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost1721246105v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSOude burgemr. Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg OZ1715245246v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSOude burgemr. Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ1715245246v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper gortmakerij en schuur, met o.a. meel-, gort- en mosterdstenenBildtpoort (gebied)1723246180v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1723246180v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg 61715245249v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 61715245249v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper huisZuiderplein 5noord1721246125r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper pakhuisSint Christoffelsteeg 41714245220v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper mouterijKromme Elleboogsteeg172024684v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper pakhuisFranekereind 381722246142r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten westen Kruisstraat 10west1728247105r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper huisLanen 831722246130r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg 31722246130v
RINNERTS, KORNELISwijlen Cornelis Rinnerts koper Schoolsteeg170824571v
RINNERTS, KORNELISwijlen Cornelis Rinnerts eigenaar van 1/8 Schoolsteeg170824571v
RINNERTS, KORNELIS Cornelis Rinnerts verkoper Zoutsloot NZ1683241237r
RINNERTS, KORNELIS Cornelis Rinnerts verkoper q.q. Zoutsloot NZ1683241237r
RINNERTS, KORNELISwijlen Cornelis Rinnerts verkoper Voorstraat 91170724534r
RINNERTS, KORNELISwijlen Cornelis Rinnerts verkoper Voorstraat 93achter170724535v
RINNERTS, KORNELISwijlen Cornelis Rinnerts verkoper Schoolsteeg170724536r
RINNERTS, IEBELTJE Ebel Rinnerts crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ162723212r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Lombardstraat1662238136r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 21164323579v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 1516792416ra
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 15167924129r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper finaal 1/2 huisZuiderhaven ZZ1659237239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper provisioneel Zuiderhaven ZZ1659237239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmaneigenaar van 1/2 door niaar Zuiderhaven ZZ1659237239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ1659237191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237209v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1659237209v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.koper huis, genaamd het SpijkerboorZuiderhaven ZZhet Spijkerboor1650236117r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vier_achter168024169v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vijf_achter168024170r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmannaastligger ten noorden Noordijs 231653236230v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.timmermankoper door niaar 1/2 huisZuiderhaven ZZ1659237181v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237181v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmanverkoper q.q. Voorstraat NZ1668239128r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis bestaande uit twee kamers, met plaatsjeScheerstraat 8midden1659237185r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper ledige plaatsWeverstraat 61676240213v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper 1/2 hof met bomen en plantenWeverstraat ZZ166723999av
EELKEMA, EELKE RINNERTSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmankoper lands kruithuis of magazijn van buspulverten oosten van Harlingen1681241171r
EELKEMA, EELKE RINNERTSwijlen Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmanverkoper ten oosten van Harlingen1681241171r
EELKEMA, EELKE RINNERTSeerder Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmanhuurder ten oosten van Harlingen1686242118r
RINNERTS, EELKEde hof van Eelco Rinnerts koopmannaastligger ten westen Weverstraat167224012va
RINNERTS, EELKEhet huis en de mouterij van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 19167224086v
RINNERTS, EELKEde hof van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpad167224089r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts verkoper Voorstraat 40achter1672240110r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts koper 1/2 hof met een vrije uit- en ingang in de WeverstraatWeverstraat166723919va
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1667239108r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 231669239179r
EELKEMA, EELKE RINNERTSde erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten oosten Scheerstraat 8west168524270r
EELKEMA, EELKE RINNERTSde erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west168524270r
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts Eelcomaeigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen167924149r
EELKEMA, EELKE RINNERTSde hof van Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten zuiden onbekend16772411v
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15170024464v
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten westen Klaverbladstraat 21675240205r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten noorden Klaverbladstraat 21675240205r
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ1689242270r
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 151702244182v
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 8west1694243117v
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west1694243117v
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts , c.soc.koper erf van 24 voet breed met de woning daaropZuiderhaven ZZ1650236118r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts , c.u.koper huisNoordijs 17166523912r
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1650236120r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopmanverkoper q.q. Rapenburg ZZ166923935ra
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen onbekend1664238214r
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelko Rinnerts Eelcomaverkoper Voorstraat 40167124066v
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beer, c.u.koper huisZuiderstraat 201787262193r
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beerhuurder (p.j.)Zuiderstraat 201787262193r
BEER, GRIETJE RINNERTS Grietje Rinnerts de Beer, ongehuwde jongedochterkoper Hoogstraat 511785261281r
GRATINGA, HARMEN RINNERTS Harmen Rinnerts Gratingaverkoper Romastraat 51657237137r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.koper finaal huis, loods en plaatsNieuwstraat 341659237239r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.koper provisioneel Nieuwstraat 341659237239r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 32166023841r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.verkoper Nieuwstraat 32166023841r
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drost, c.u.verkoper Nieuwstraat 30166123893r
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drostkoper huisNieuwstraat 301658237175r
RINNERTS, HENDRIK Hendrik Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 321663238195v
RINNERTS, IEBELTJEgrondpacht uit het huis van Ibel Rinnerts eigenaar perceel onbekend1630232129v
RINNERTS, JELKE Jelke Rinnerts naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1650236139r
RINNERTS, JELLEgrondpacht uit het huis genaamd de Witte Trompet van Jelle Rinnerts eigenaar perceel Kerkpoortstraat 11Rad van Avontuyr167924130r
RINNERTS, JETSKE Jetske Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 481689242284v
RINNERTS, JETSKE Jetske Rinnerts naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1687242167v
RINNERTS, JETSKE Jetske Rinnerts verkoper Weverstraat 101689242290v
RINNERTS, JOCHEM Jochum Rinnerts , c.u.koper huisHoogstraat 151698243383r
RINNERTS, JOCHEM Jochum Rinnerts , absent ter zeezeevarensgezelverkoper Zoutsloot NZ1683241237r
RINNERTS, JOCHEM Jochum Rinnerts verkoper Hoogstraat 15170024480r
RINNERTS, MARIA Mary Rinnerts koper huis en plaatsAchterstraat NZ1630232122r
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen1614229197v
RINNERTS, MEILEde weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 33161623045r
RINNERTS, MEILEde weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2161623045r
RINNERTS, MEILEde weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 35161623045r
RINNERTS, MEILEde weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 37161623045r
RINNERTS, MEILEhuis en schuur van Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 33161222993r
RINNERTS, MEILEhuis en schuur van Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2161222993r
RINNERTS, MEILEhuis en schuur van Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 35161222993r
RINNERTS, MEILEhuis en schuur van Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 37161222993r
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 391614229229r
RINNERTS, MEILEhet huis van Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 37162523156r
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1613229155v
RINNERTS, RINNERT Rinnert Rinnerts , c.u.verkoper van 1/2 Vijverstraat ZZ1651236157v
RINNERTS, RINNERT Rinnert Rinnerts , c.u.verkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat 151651236157v
RINNERTS, STIJNTJE Stijntje Rinnerts verkoper Rozengracht 91730247317v
RINNERTS, SIETSKE Sytske Rinnerts koper Heiligeweg 61686242125v
WIJNSMA, SIETSKE RINNERTS Sytske Rinnerts Wijnsmaverkoper Heiligeweg 61703244210r
RINNERTS, TRIJNTJEhet huis van Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1646235201r
RINNERTS, de hof van Trijn Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1646235201r
RINNERTS, TRIJNTJE Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 111687242189v
RINNERTS, TRIJNTJE Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1641234137r
RINNERTS, TRIJNTJE Trijn Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1641234137r
RINNERTS, TRIJNTJEde hof van Trijn Rinnerts naastligger ten westen Klaverbladstraat WZ1650236122v
RINNERTS, TRIJNTJEwijlen Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11168424253r
RINNERTS, de hof van Trijntie Rinnerts naastligger ten westen Klaverbladstraat WZ1650236133r
RINNERTS, WILLEMde verkoper Willem Rinnerts pottenbakker (mr. -)naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1705244281r
RINNERTS, WILLEM Willem Rinnerts pottenbakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat WZ1705244281r
RINNERTS, IETJE Ydtie Rinnerts koper Zoutsloot 381731247383v
RINNERTS, IETJE Ydtie Rinnerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 381731247383v
RINNERTS, JELTJE Yltje Rinnerts koper Droogstraat 471728247143r
RINNERTS, IETJE Ytje Rinnerts koper door niaar Zoutsloot 32173925075v
RINNERTS, IETJE Yttie Rinnerts verkoper Zoutsloot 3217492526v
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnertz naastligger ten zuiden Noordijs 151668239140r
SLOTEN, AUKE meerderjarige jongeman Auke Rinnes van Slotenverkoper Schritsen 601754253162r
BEER, GRIETJE Grietje Rinnes de Beerkoper Hoogstraat 531788262307v
, TIJS Tijs Rinnes verkoper Nieuwstraat 131721246109v
, AATJE Attye Rinse verpachter grond Hoogstraat 1achter1600228189v
TANIA, Gattie Rinse Taniakoper door niaar huis in te gaan door een steegSimon Stijlstraat 716312337r
TANIA, de proclamant Gattie Rinse Tanianaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 716312337r
, IETJE Itke Rinse verpachter grond Hoogstraat 1achter1600228189v
RINSES, AALTJE Aaltie Rinses koper door niaar Noorderhaven 71738249291r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1716245277r
RINSES, ABE Abbe Rinses , c.u.kuiperkoper huis genaamd het Vergulde RadtBrouwersstraat 21het vergulde Rad1675240182r
RINSES, ABEde weduwe van Abbe Rinses , c.s.huurder Scheerstraat 1175725492r
RINSES, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1743250300r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Werfpad1699243396r
RINSES, ABEwijlen Abbe Rinses kuiperverkoper Noorderhaven 1121755253229r
RINSES, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1754253158r
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad ZZ169324364r
RINSES, ABE Abbe Rinses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1711245139r
RINSES, ABE Abbe Rinses koper huisBrouwersstraat 12noord172024686r
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad169324368v
RINSES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Rinses kuiperverkoper Brouwersstraat 211682241199v
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)koper Zuiderhaven ZZ1691242344r
RINSES, ABEde weduwe van Abbe Rinses huurder (p.j.)Franekereind 41751252111r
RINSES, ABE Abbe Rinses kuiper (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 114173124855r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven ZZ169924419r
RINSES, AALTJE Aeltie Rinses geniaarde koper Zuiderhaven 611725246214v
RINSES, ANTJE Ancke Rinses verkoper van 2/3 Hoogstraat NZ1600228209v
RINSES, ANTJE Ankie Rinses verkoper Drie Roemersteeg1654236256r
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Sint Jacobstraat 81601228245v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Voorstraat 93achter1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Antie Rinses koper Zoutsloot 281635233168r
RINSES, ANTJE Antie Rinses crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ162523181v
RINSES, ANTJE Antie Rinses koper Grote Kerkstraat1633233123r
RINSES, ANTJE Antje Rinses verkoper Lanen 51799265166r
RINSES, ANTJE Antje Rinses koper Zuiderstraat 13180826828v
RINSES, ANTJE Anttye Rinses verkoper van 2/3 Hoogstraat 1achter1600228189v
RINSES, BARTELD Bartel Rinses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151633233102r
RINSES, BARTELD Bartel Rinses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 91633233102r
RINSES, BARTELD Bartel Rinses verkoper van 1/2 Gardenierstraat161723094r
RINSES, BARTELDde weduwe van wijlen Bartel Rinses naastligger ten westen Grote Kerkstraat 151621230281r
RINSES, BARTELD[als bewoner?] Bartel Rinses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151618230123v
RINSES, BARTELD[als bewoner?] Bartel Rinses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 91618230123v
RINSES, BARTELD Bartle Rinses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151618230119r
RINSES, BARTELD Bartle Rinses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 91618230119r
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses verkoper Noorderhaven 57oost166123875v
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ1699243400v
RINSES, BAUKE Bauke Rinses schipper (wijd-)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 291698243390v
RINSES, BAUKE Bauke Rinses schipper (wijd-)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311697243323v
RINSES, BEITSKE Beitske Rinses koper Gardenierstraat NZ1644235159v
RINSES, Beytscke Rinses koper Grote Kerkstraat 31oost1645235168r
RINSES, BEITSKE Beytske Rinses verkoper Rapenburg NZ1646235203v
RINSES, KLAAS Claes Rinses verkoper Gardenierstraat161723094r
RINSES, KLAAS Claes Rinses koper Voorstraat 91163123314r
RINSES, KLAAS Claes Rinses koper Voorstraat 91163123314v
RINSES, KORNELIS Cornelis Rinses koper door niaar Grote Bredeplaats 221642234172v
RINSES, KORNELIShet nagelaten weeskind van wijlen Cornelis Rinses kuiperverkoper Zuiderstraat ZZ1659237241r
RINSES, DIRKJE Dirckien Rinses verkoper onbekend1642234177v
RINSES, EELKE Eelke Rinses verkoper Bildtstraat 1818042678v
RINSES, EELKE Eelke Rinses koper huisBildtstraat 181802266142r
RINSES, EELKE Eeltie Rinses naastligger ten westen Droogstraat 231746251123v
RINSES, EELKEde weduwe van Eeltje Rinses hoveniernaastligger ten westen Zoutsloot 48177225854v
RINSES, EELKE Eeltje Rinses gardenierkoper door niaar huis met hofZoutsloot 221742250210v
RINSES, EELKE Eeltje Rinses naastligger ten westen Zoutsloot 481754253147v
RINSES, EVA Eva Rinses koper huis, vroeger smederijZuiderhaven 19zuid1782260278r
RINSES, EVA Eva Rinses verkoper Zuiderhaven 19zuid1794264198r
RINSES, FETJE Fed Rinses verkoper Gardenierstraat161723094r
RINSES, FETJE Fed Rinses koper Voorstraat 91163123314r
RINSES, FETJE Fed Rinses koper Voorstraat 91163123314v
RINSES, FETJEwijlen Fedtie Rinses verkoper Voorstraat 911635233175v
RINSES, FEIKJE Feyck Rinses koper William Boothstraat WZ163723426v
RINSES, FROUKJE Frouck Rinses verkoper Zoutsloot 651620230241r
RINSES, FROUKJE Frouck Rinses koper Zoutsloot 651619230152v
TANIA, RINSES Gatie Rinses Taniakoper Voorstraat 661626231119r
TANIA, RINSES Gattie Rinses Taniaverkoper van 1/2 Voorstraat 66163123335v
TANIA, RINSES Gattie Rinses Tania, voor haar twee kinderenverkoper van 1/2 Voorstraat 66163123335v
TANIA, RINSES Gattie Rinses Taniaverkoper van 1/2 Voorstraat 66163323392v
RINSES, GEERTJE Geert Rinses koper provisioneel 2/3 huisNieuwstraat 30173824918va
RINSES, GEERTJE Geert Rinses koper finaal 2/3 huisNieuwstraat 30173824919ra
RINSES, GEERT Geert Rinses schipper (schuit-)koper 1/3 huisNieuwstraat 301738249335v
RINSES, GERRIT Gerrit Rinses huurder Herenwaltje 61809268329v
RINSES, GRIETJE Grietie Rinses , voor zich en haar kinderenverkoper Lanen 93168024119va
ROORDA, GRIETJE RINSES Grietie Rinses Roordaverkoper Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
RINSES, GRIETJE Gryttie Rinses verkoper Nieuwstraat 341683241261r
RINSES, HARMEN Harmen Rinses naastligger ten zuiden Zuiderstraat1717245299r
RINSES, HIELKJE Hylck Rinses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1686242122v
RINSES, HIELKJE Hylck Rinses verkoper Vijver 61691242368v
RINSES, IETJE Itke Rinses verkoper van 1/3 Hoogstraat 1achter1600228189v
RINSES, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Rinses verkoper Zuiderhaven 29166723965r
RINSES, JAKOB Jacob Rinses geniaarde koper Sint Jacobstraat 12164823655r
RINSES, JAKOB Jacop Rinses , c.u.koper huisZuiderhaven 29164923691r
RINSES, JANKE Janke Rinses verkoper Grote Kerkstraat 271758254264r
RINSES, JANKE Janke Rinses verkoper Grote Kerkstraat 271758254141r
RINSES, JARICH Jarigh Rinses koopmankoper kamerLammert Warndersteeg162523154v
RINSES, JETSKE Jets Rinses koper kame , tuin en plaatskeGardenierstraat ZZ1613229163v
RINSES, JETSKE Jetske Rinses koper huis waar de Rode Trompet uitsteekt, daarachter een ledige plaats ([staat: een hondert en veertichste halve goudguldens])Romastraatde Rode Trompet1614229196v
RINSES, JETSKE Jetske Rinses huurder Rommelhaven 121736249146v
ROORDA, JETSKE RINSES Jetske Rinses Roordakoper Zuiderhaven 40173124859r
RINSES, JETSE Jetze Rinses naastligger ten noorden Hoogstraat 191784261155v
RINSES, JETSE Jetze Rinses verkoper Droogstraat 221787262175v
RINSES, JETSE Jetze Rinses verkoper Herenwaltje 5178326128r
RINSES, JETSE Jetze Rinses naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1717832611ra
RINSES, JETSE Jetze Rinses bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 151786262111r
RINSES, JETSE Jetze Rinses bakker (mr. -)verkoper Droogstraat 221786262112r
RINSES, JETSE Jetze Rinses koper huisKleine Bredeplaats 1517822617r
RINSES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetze Rinses naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17178326137v
RINSES, LOLKJE Lolkjen Rinses verkoper Nieuwstraat 62174325125v
RINSES, LOLKJEde erfgenamen van wijlen Lolkjen Rinses verpachter grond Lombardstraat 21759254191v
RINSES, MEINERT Meinert Rinses tuijer (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 71689242276v
RINSES, NANNEde verkoper Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18163923482v
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 18163923482v
RINSES, NANNEwijlen Nanne Rinses kuiperkoper door niaar Grote Bredeplaats 221642234172v
RINSES, NANNEde weduwe van Nanne Rinses naastligger ten westen Hondenstraat 91658237178r
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)koper twee huizen met ledige plaats, kamer en loodsje achter en aan elkaar staande ([bedrag niet vermeld])Hondenstraat 13163823467v
RINSES, NANNEde kopers Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)naastligger ten westen Hondenstraat 13163823467v
RINSES, NANNE Nannigh Rinses verkoper Herenwaltje 191629232103v
RINSES, NANNEde weduwe van Nanningh Rinses naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221650236140v
RINSES, OEPKE Oepke Rinses geniaarde koper Sint Jacobstraat 4170824563v
RINSES, OEPKE Oepke Rinses , c.u.naastligger ten noorden Rommelhaven 51697243297r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses koopmankoper huis met een tuintje terzijdeHoogstraat 101697243300r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses verwandelaar Hoogstraat 101704244242v
RINSES, OEPKE Oepke Rinses aanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses koper Zuiderhaven ZZ169924419r
RINSES, PIETER Pieter Rinses naastligger ten westen Kerkpoortstraat 61179226417r
RINSES, PIETER Pieter Rinses smid (ijzer-)koper huis en erfKerkpoortstraat 651791263294v
RINSES, ROELOF Roelof Rinses verkoper Droogstraat NZ177725977v
RINSES, ROELOF Roelof Rinses verkoper Zoutsloot 85177725976r
RINSES, ROMKE Rompcke Rinses verkoper Gardenierstraat161723094r
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)1622230325r
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper Gardenierstraat161723094r
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper William Boothstraat 27164923696v
RINSES, SETSKE Setske Rinses koper Scheffersplein 271642234171v
RINSES, SETSKE Setske Rinses koper Franekereind 23oost1642234171v
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses koper huisBrouwersstraat 231658237144v
RINSES, SJOERDde weduwe van Sioerd Rinses naastligger ten westen Brouwersstraat 23achter1669239183v
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211664238219r
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 21669239189r
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses , c.soc.verkoper Zoutsloot NZ164923685v
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses , c.u.koper woningLanen 21achter1653236233v
RINSES, SJOERD Sioerdt Rinses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211675240182r
RINSES, SJOERDhet huis van wijlen Sioerdt Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 251674240132r
RINSES, SIPKEde gortkokerij van Sipke Rinses naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 251696243230r
RINSES, SJOERD Sjoerd Rinses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211664238223v
RINSES, SJOERDgrondpacht uit het huis van Sjoerd Rinses eigenaar perceel Brouwersstraat 231675240211r
RINSES, SJOERD Sjoerd Rinses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21167024024r
RINSES, SJOERDJE Sjoerdtje Rinses koper Lammert Warndersteeg OZ176825745v
RINSES, SIETSKE Sydske Rinses koper Bildtstraat 4178826355v
RINSES, SIEMEN Symon Rinses koper kamerLanen 33achter1669239188v
RINSES, SIEMENde koper Symon Rinses naastligger ten zuiden Lanen 33achter1669239188v
RINSES, SIETSKE Sytske Rinses verkoper Noorderhaven 31achter1802266171v
RINSES, SIETSKE Sytske Rinses verkoper Bildtstraat 41800265254v
RINSES, SIETSKE Sytske Rinses koper Zoutsloot ZZ177225834v
RINSES, TJAMKE Tjamke Rinses koper huisZuiderhaven ZZ1726246293v
RINSES, TJITSKE Tjetske Rinses koper Sint Jacobstraat 5174325127r
RINSES, TJITSKE Tjietske Rinses geniaarde koper Voorstraat 11west174025093r
RINSES, TJITSKE Tjietske Rinses verkoper Sint Jacobstraat 5178126052r
RINSES, TRIJNTJE Trijn Rinses verkoper Zuiderplein 31598228114r
RINSES, TRIJNTJE Trijn Rinses koper Voorstraat 12159722867v
RINSES, TRIJNTJE Trijntie Rinses geniaarde koper Voorstraat 61741250199v
RINSES, TRIJNTJE Trijntie Rinses koper Kleine Bredeplaats 11747251162r
RINSES, TRIJNTJE2/3 van de boedel van wijlen Trijntje Rinses verkoper van 2/3 Heiligeweg 361782260164v
RINSES, TJITSKE Tyeetske Rinses verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 61623230337r
RINSES, OEPKE Upcke Rinses bakker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 2169424379v
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 31698243374r
RINSES, OEPKE Upke Rinses koper huis en tuinZuiderhaven ZZ172024678r
RINSES, OEPKE Upke Rinses , c.u.verwandelaar Hoogstraat 371690242335v
RINSES, OEPKE Upke Rinses aanhandelaar huisKleine Kerkstraat 21690242336r
RINSES, OEPKE Upke Rinses koopmanverkoper Rommelhaven 151698243379v
RINSES, OEPKE Upke Rinses naastligger ten westen Hoogstraat 181710245103r
RINSES, OEPKE Upke Rinses naastligger ten westen Rommelhaven 131710245103r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Zuiderhaven ZZ172024684r
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)koper huis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staatRommelhaven 15de Rode Leeuw1696243194r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Zuiderhaven ZZ1721246113v
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)koper huis c.o.a.Hoogstraat 37168424249r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Rommelhaven 111713245193r
RINSES, WIEBREN Wibrant Rinses , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 111620230207r
RINSES, WIEBREN Wibrant Rinses , c.u.crediteur Grote Kerkstraat 161621230279v
RINSES, WIEBREN Wybren Rinses naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
RINSES, IEDE Yde Rinses , c.u.turfdragerhuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 31midden176025544v
RINSES, IETJE Ydt Rinses verkoper van 1/3 Hoogstraat NZ1600228209v
RINSES, IETJE Ydtie Rinses koper Zuiderhaven ZZ1716245277r
RINSES, IEDE Yede Rinses , c.u.huurder (p.j.)Kruisstraat NZ1767256257r
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 1317352491ra
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 1317352492va
RINSES, IETJE Ytke Rinses koper Carl Visschersteeg1601228247v
, GRIETJE Grietie Rinske? naastligger ten noorden Achterstraat ZZ1680241120v
RINTJES, ANDRIESde ledige plaats van Andries Rinties naastligger ten zuiden Zuiderplein 31631232179v
RINTJES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Rinties verkoper Noorderhaven 5163923471v
RINTJES, ANDRIESwijlen Andries Rinties bewoner Zeilmakersstraat 15163923471v
RINTJES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Rinties verkoper Zeilmakersstraat 15163923471v
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17163223348r
RINTJES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Rinties verkoper Hofstraat ZZ163923471v
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17163223348r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 171634233137r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten zuiden Zuiderplein 31629232109r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten zuiden Zuiderplein 3163223356r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties verkoper q.q. Noorderhaven 42163723425v
RINTJES, ANNE Anne Rinties korendragerkoper 1/3 huis genaamd het Vergulden RadBrouwersstraat 21het Vergulden Rad1723246168v
RINTJES, ANNE Anne Rinties , c.u.korendragereigenaar van 1/3 Brouwersstraat 211723246168v
RINTJES, ANNEde weduwe van Anne Rinties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 191737249166r
RINTJES, ANNEwijlen Anne Rinties verkoper Brouwersstraat 21174525157r
RINTJES, ANTJE Antie Rinties koper Liemendijk173524918r
ABBEMA, ANTJE RINTJES Antie Rinties Abbemaverwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v
RINTJES, AUKJE Auckien Rinties verkoper Voorstraat 451733248240v
RINTJES, AUKJEwijlen Aukien Rinties verkoper Noorderhaven 40173524925r
RINTJES, AUKJEwijlen Aukjen Rinties verkoper Vismarkt 4173524926r
RINTJES, AUKJEwijlen zijn huisvrouw Aukjen Rinties erflater Noorderhaven 100173524988v
RINTJES, BAUKJE Bauckjen Rinties verkoper Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
KINGMA, BAUKJE RINTJES Baukjen Rinties Kingmaverkoper Jan Ruurdstraat 31713245201r
RINTJES, KLAAS Claas Rinties koopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claas Rinties Botsmakoopmankoper huis of woningSint Christoffelsteeg WZ1686242116r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claas Rinties Botsmakoopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1686242116r
RINTJES, KLAAS Claes Rinties naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 16169224310v
RINTJES, KLAAS Claes Rinties koopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 416852425ra
RINTJES, KLAAS Claes Rinties koopmangebruiker Zuiderhaven168424245v
RINTJES, KLAASde mouterij van Claes Rinties naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1681241129r
RINTJES, KLAAS Claes Rinties naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ169324344r
BOTSMA, KLAAS RINTJEShet huis van Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191716245277v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 161692242397v
BOTSMA, KLAAS RINTJESde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat OZ1726246258r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 191695243143r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 61715245249v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, c.u.verkoper Noorderhaven 961697243327r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1675240206r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21686242125r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1675240206r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1675240207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
BOTSMA, KLAAS RINTJEShet pakhuis van Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Zuiderhaven 511695243132v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1675240208v
BOTSMA, KLAAS RINTJESde koper Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1675240208v
BOTSMA, KLAAS RINTJESde koper Claes Rinties Botsmanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1675240208v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Lanen 71twee_achter1703244222v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten noorden Lanen 79168524278v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Franekereind 161692242374r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21706244312r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 161683241254v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper Sint Christoffelsteeg 1167224094v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 61683241256r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Franekereind 20170024436r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper 1/12 Bildtpoorts NoordermolenBildtpoortsmolen 1167824118v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper 1/12 van 1/2 molen 1de Blokhuizermolen168424218v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Voorstraat 14170024457r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 14170024457r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper door niaar huisSint Christoffelsteeg WZ169324344r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, q.q. c.s.naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
RINTJES, GIJSBERTde crediteuren van wijlen Gijsbert Rinties verkoper van 1/2 Noorderhaven 351682241234v
RINTJES, GOSSEweduwe van wijlen Gosse Rinties naastligger ten oosten Achterstraat16362346r
RINTJES, HENDRIKwijlen Hendrick Rinties erflater Noorderhaven 8817332487ra
RINTJES, HENDRIK Hendrick Rinties verkoper Fabrieksstraat1645235182r
RINTJES, HENDRIKde minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Rinties chirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 8817322484ra
RINTJES, HIELKJE Hylckjen Rinties verkoper van 1/3 Anjelierstraat 21690242334v
RINTJES, Ides Rinties , c.u.huurder (p.j.)Hofstraat ZZ167224097r
RINTJES, JAN Jan Rinties verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
VOS, JANKE RINTJES Janke Rinties de Voskoper huisVijver 31723246174r
RINTJES, JETSKE Jetske Rinties verkoper Heiligeweg 2616592381v
RINTJES, LUTSKE Luitsche Rinties verkoper Brouwersstraat 13167224077r
RINTJES, LUTSKE Luts Rinties koper Rozengracht 3164923662v
RINTJES, RINSE Rinse Rinties verkoper van 1/4 Voorstraat 711641234159r
RINTJES, RINSE Rinse Rinties verkoper van 1/4 Voorstraat 731641234159r
RINTJES, RINSKE Rinske Rinties koper Droogstraat 371737249213r
RINTJES, RINSKE Rinske Rinties koper Noorderhaven 56174925216v
RINTJES, RINSKE Rinske Rinties koper Noorderhaven 58174925216v
RINTJES, RINTJE Rintie Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
RINTJES, RINTJE Rintie Rinties verkoper Nieuweburen 271714245208r
RINTJES, SAKE Sake Rinties , c.u.geniaarde koper Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rinties van der Meulen, c.u.molenaar (hout-)koper houtmolen en stallingten zuiden van Harlingen1710245125v
RINTJES, SIPKE Sipke Rinties , c.u.koper huis met tuin voor de deurKerkpoortstraat ZZ166023863r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties , c.s.verkoper Noorderhaven 431715245231r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Nieuweburen 271714245208r
RINTJES, TJALLING Tiallingh Rinties , c.u.koper woningVijverstraat 91658237152v
RINTJES, TJALLING Tiallingh Rinties schipper (wijd-)verkoper Sint Jacobstraat 9166023838v
RINTJES, TJERK Tierk Rinties verkoper van 1/3 Rommelhaven 41723246164r
RINTJES, TJITSEmeerderjarig vrijgezel Tjietze Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
RINTJES, IETJE Ydtie Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
RINTJES, IEMKE Ymcke Rinties meedbrengerkoper twee huisen, waarvan 1 huis ten noorden van Aed GortmaeckershuisAchterstraat1682241198r
RINTJES, IEMKEwijlen Ymke Rinties verkoper Karremanstraat 251698243376v
RINTJES, AALTJE Aaltje Rintjes verkoper Lanen 341778259150v
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes verkoper Molenpad ZZ1806267281v
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes koper huisMolenpad1807267295v
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes koper Rapenburg1785261300r
RINTJES, ANDRIES Andries Rintjes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13163123331r
RINTJES, ANNE Anne Rintjes koper 1/3 huisBrouwersstraat 211724246195v
RINTJES, ANTJE Antie Rintjes koper Nieuwstraat 32174425144r
RINTJES, ANTJE Antje Rintjes verkoper Achterstraat1748251238v
RINTJES, ANTJE Antje Rintjes Gaaykemakoper Grote Bredeplaats 18180126627r
RINTJES, AUKJE Aukje Rintjes verkoper van 1/4 Noordijs 23173124837r
RINTJES, BEITSKE Beitske Rintjes koper Zoutsloot 251798265104r
RINTJES, KLAAS Claas Rintjes koper door niaar huisAnjelierstraat 81783261113r
RINTJES, KLAAS Claas Rintjes naastligger ten noorden Achterstraat 11181026966r
RINTJES, KLAAS Claes Rintjes koopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 41689242296r
BOTSMA, KLAAS RINTJESde erfgenamen van wijlen Claes Rintjes Botsmanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 61722246146v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rintjes Botsmanaastligger ten oosten Franekereind 161694243113v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rintjes Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2168424214r
RINTJES, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietje Rintjes verkoper Droogstraat 51180126611r
RINTJES, GRIETJEmeerderjarige vrijster Grietje Rintjes verkoper Zoutsloot 401795264241v
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes koper Dijkswal 61810268333v
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes koper Dijkswal 10181026910r
RINTJES, HIELKJE Hylckjen Rintjes verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v
RINTJES, JANwijlen Jan Rintjes winkeliergeniaarde koper Hoogstraat 301726246284v
ARUM, JAN RINTJES Jan Rintjes van Arumkoper huis met hof, loods en plaatsBrouwersstraat 251702244148v
RINTJES, JANKE Janke Rintjes verkoper Achterstraat ZZ173925061r
RINTJES, KLAAS Klaas Rintjes baantjerkoper plek ledige grondAchterstraat 11181026966r
RINTJES, LIEUWE Lieuwe Rintjes brouwersknechtverkoper Kerkpoortstraat 121779259170r
RINTJES, Loerdske Rintjes koper door niaar huis, tuin en pakhuisVoorstraat 8517802602r
RINTJES, LUTSKE Loetske Rintjes geniaarde koper Voorstraat 841778259134v
RINTJES, RIENK Rients Rintjes koper huis nr. 9 van het kloosterDroogstraat 8318102697v
RINTJES, RINSKEwijlen Rinske Rintjes verkoper Noorderhaven 58175625424r
RINTJES, RIKSTJE Rixtie Rintjes verkoper van 1/3 Anjelierstraat 21690242334v
RINTJES, RIKSTJE Rixtie Rintjes verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v
RINTJES, RIKSTJE Rixtie Rintjes verkoper q.q. Zoutsloot 531696243244v
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rintjes van der Meulenmolenaar (hout-)geniaarde koper ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
RINTJES, TJALLINGwijlen Tjalling Rintjes verkoper Vijverstraat 91699243398v
RINTJES, TJALLING Tjallingh Rintjes schipper (wijd-)verkoper Vijver 8166623933v
RINTJES, WILLEMKEwijlen Willemke Rintjes verkoper Vijverstraat1604228398r
RINTJES, TEETSKE Taed Rintkes geniaarde koper Voorstraat 76161222982r
RINSES, ANTJE Ancke Rintses verkoper Sint Jacobstraat 81613229173v
RINSES, ANTJE Anne Rintses* verkoper Voorstraat 621605228481v
RINSES, ANTJE Anneke Rintses koper Voorstraat 621605228476r
RINSES, ANTJE Anneke Rintses koper Simon Stijlstraat 31605228476r
RINSES, ANTJE Anneke Rintses koper Franekereind ZZ1605228476r
RINSES, ANTJE Anneke Rintses koper Voorstraat 671605228476r
RINSES, ANTJE Anneke Rintses verkoper Voorstraat 93achter1605228463v
RINSES, ANTJE Anneken Rintses verkoper Heiligeweg 131604228409r
RINSES, ANTJEhet sterfhuis van wijlen Antie Rintses verkoper Sint Jacobstraat 41615229262r
RINSES, ANTJE Antien Rintses eigenaar perceel onbekend1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Grote Kerkstraat 161606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Hoogstraat 1achter1606228526r1
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228527r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228527r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Simon Stijlstraat 31606228527r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend1606228527r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Voorstraat 671606228527r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Voorstraat 93achter1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schritsen ZZ1606228526r
RINSES, BARTELD Bartel Rintses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15161222976v
RINSES, BARTELD Bartel Rintses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9161222976v
RINSES, KORNELIS Cornelis Rintses , c.u.koper 1/2 huis, schuur, stal en hofZuiderstraat ZZ165623776v
RINSES, KORNELIS Cornelis Rintses , c.u.eigenaar van 1/2 Zuiderstraat ZZ165623776v
RINSES, FROUKJE Frouck Rintses verkoper Schritsen 581618230118r
RINSES, weduwe Imck Rintses bierdragernaastligger ten noorden Schritsen 52161222983v
RINSES, KEIMPE Kempo Rintses verkoper Grote Kerkstraat 14161122915v
TANIA, LIEUWE RINSES Lieuwe Rintses Taniaverkoper q.q. Voorstraat 66163323392v
RINSES, PIETERde noordelijkste plaats van de twee plaatsen gekocht door Pieter Rintses naastligger ten zuiden Noorderhaven 109162423113r
RINSES, PIETER Pieter Rintses koper ledige plaats van 77 x 26 (west) x 34 (oost) houtvoeten ([voor de twee ledige plaatsen in deze akte])Noorderhaven 113162423112v
RINSES, PIETER Pieter Rintses koper ledige plaats van 74 1/2 x 26 (west) x 26 (oost) houtvoeten ([voor de twee ledige plaatsen in deze akte])Noorderhaven 111162423112v
RINSES, RINSE Rintse Rintses koper kamerJekelsteeg 1161122967v
RINSES, RINSE Rintse Rintses verkoper Jekelsteeg 11620230242v
RINSES, TRIJNTJEde kamer van Trijn Rintses naastligger ten westen Romastraat ZZ1618230122r
RINSES, TJITSKE Tyets Rintses bruid 1604228407v
RINSES, TJITSKE Tyts Rintses protesteert vanwege een obligatie Grote Kerkstraat 121602228317r
RINSES, TJITSKE Tziets Rintses koper van 1/2 Drie Roemersteeg OZ161122932r
RINSES, TJITSKE Tzietscke Rintses verkoper Gardenierstraat1613229165r
RINSES, WIEBREN Wybrant Rintses bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14161122915v
RINSES, WIEBREN Wybrant Rintses bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 11161222974r
RINTJES, ANDRIES Andries Rintyes naastligger ten noorden Rozengracht NZ162523169v
RINTJES, DOUWE Douwe Rintyes koper provisioneel huis en kameronbekend1599228141v
RINTJES, PIETER Pieter Rintyes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162723216v
RINSES, ANTJE Anneken Rintzes koper Schritsen ZZ1600228196v
RINSES, BAUKE Baucke Rintzes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)1622230325r
RINSES, SAAKJE Saeckjen Rintzes verkoper Nieuwstraat 481644235119r
RIENKS, EVERT Evert Rinx koper huisBildtstraat 181603228336r
RINSES, EEBEwijlen Ebbe Rinzes verkoper van 1/2 Droogstraat 22172724754r
RINSES, JETSE Jetze Rinzes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 171785261296r
RINSES, PIETERde verlaten boedel van Pieter Rinzes smid (mr. grof-)verkoper Kerkpoortstraat 651800265245r
RUURDS, EVERT Evert Rioerds koper 1/2 huisPeterseliestraat165523739r
RUURDS, PIETER Pieter Rioerds naastligger ten noorden Spekmarkt 216312333r
RUURDS, STIJNTJE Stijntie Rioerds koper Voorstraat 73achter163123310v
RUURDS, KLAASKE Claescke Rioerdts , meerderjarigverkoper Both Apothekerstraat1614229200r
RUURDS, EVERT Evert Rioerdts , c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 531645235179r
RUURDS, EVERT Evert Rioerdts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 531645235179r
RUURDS, EVERT Evert Rioerdts , c.u.verkoper Heiligeweg 261652236191v
RUURDS, GRIETJE Griet Rioerdts , meerderjarigverkoper Both Apothekerstraat1614229200r
RUURDS, HOUKJE Houck Rioerdts verkoper Jan Ruurdstraat 51635233161v
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper huisRomastraat 51657237137r
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper q.q. Romastraat 51657237137r
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper q.q. Romastraat 51657237137r
RUURDS, JAN Jan Rioerdts , meerderjarigverkoper Both Apothekerstraat1614229200r
RUURDS, JAN Jan Rioerdts , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Hofstraat1647235243v
ZANDSTRA, JAN RUURDS Jan Rioerdts Sanstrakoper huisGrote Ossenmarkt 161653236225v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Rioerdts Sanstraafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Raamstraat 5achter165523710v
ZANDSTRA, JAN RUURDSde retrahent Jan Rioerdts Sanstranaastligger ten zuiden Raamstraat 5achter165523710v
RUURDS, JURJENzijn wijlen grootvader [staat: bestevader] Jurien Rioerdts erflater buiten Harlingen1615229267r
RUURDS, MINNE Minne Rioerdts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 716312337r
RUURDS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Rioerdts verpachter grond Franekerpoort (gebied)1630232137r
RUURDS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Rioerdts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1630232137r
RUURDS, PIETER Pieter Rioerdts , meerderjarigverkoper Both Apothekerstraat1614229200r
RUURDS, PIETER Pieter Rioerdts koper kamerFranekerpoort (gebied)1615229259v
RUURDS, PIETERde koper Pieter Rioerdts , c.u.naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1615229259v
RUURDS, PIETERde koper Pieter Rioerdts , c.u.naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1615229259v
RUURDS, SIBBELTJE Sibbel Rioerdts koper Herenwaltje162923292v
RUURDS, SIEBRENwijlen Sybrant Rioerdts koper door niaar Simon Stijlstraat 716312337r
RUURDS, EVERT Evert Rioerts , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 301652236186r
ZANDSTRA, JAN RUURDSoud burgemeester Jan Rioerts Sanstra, c.u.koper huis, plaats, wal en houtstekZuiderhaven 731653236236v
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17164823637v
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17164823637v
RUURDS, PIETER Pyter Rioerts naastligger ten noorden Spekmarkt 21634233134r
KINGMA, RINSKE RUURDS Rienscke Rioerts Kingmakoper kamer met een weefwinkelLiemendijk1652236184r
RUURDS, SIPKEde erfgenamen van wijlen Sipcke Rioerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel (van het pand hier recht achter)Voorstraat 531614229190v
RUURDS, IETJEde weduwe Ydtie Rioerts verkoper Sint Christoffelsteeg1657237130r
, SIPKEde kindskinderen van Sipcke Riourdts naastligger ten westen Noorderhaven 102161623036v
RIPPERTS, LOUWhet andere huis van de verkoper Louw Rippers , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 70163323377r
RIPPERTS, LOUW Louw Rippers , c.u.verkoper Heiligeweg 70163323377r
RIPPERTS, MARTEN Marten Rippers verkoper q.q. Lanen NZ1604228428v
RIPPERTS, MARTEN Marten Rippers verkoper q.q. Lanen NZ1604228428v
RIPPERTS, ANDRIESwijlen Andries Ripperts verkoper Noorderhaven 112175625411v
RIPPERTS, ANDRIES Andrys Ripperts , et matrekuiper (oud mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 110174925242r
RIPPERTS, ANDRIES Andrys Ripperts kuiper (oud mr. -)verkoper Noorderhaven 110174925242r
RIPPERTS, ANTJE Anneken Ripperts , veniam aetatis van de hof bekomen hebbendekoper huis, loods en ledige plaats ten oosten, een brouwerij en mouterij met een hofVoorstraat 141642234175r
RIPPERTS, ANTJEde hof van verkoperse Antie Ripperts naastligger ten oosten Lanen 9oost1647235262r
RIPPERTS, ANTJE Antie Ripperts verkoper Voorstraat 14164823626r
RIPPERTS, ANTJE Antie Ripperts verkoper Lanen 9oost1647235262r
RIPPERTS, BAUKJE Bauckien Ripperts geniaarde koper Brouwersstraat 141682241227r
RIPPERTS, BAUKJE Baukje Ripperts koper Schritsen 35176125547v
RIPPERTS, BAUKJE Baukjen Ripperts koper kamerBrouwersstraat 14achter1695243185r
RIPPERTS, BAUKJEde weduwe Baukjen Ripperts naastligger ten oosten Brouwersstraat 14achter1695243185r
RIPPERTS, HINKE Hincke Ripperts naastligger ten oosten Schritsen 281690242319r
RIPPERTS, HINKE Hincke Ripperts naastligger ten oosten Schritsen 281690242324v
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)koper huis met een vrije in- en uitgang in de BlindemansteegGrote Kerkstraat 28twee_achter1691242368r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts naastligger ten westen Romastraat ZZ1618230130r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28twee_achter1691242368r
RIPPERTS, JAKOBde weduwe van Jacob Ripperts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 301710245117r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts protesteert vanwege een obligatie Kleine Bredeplaats 19159822875v
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts koper kamerRomastraat ZZ1618230122r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts koper huis met voorplaatsRomastraat1623230358v
RIPPERTS, JAN Jan Ripperts matroos op het Prinsenjachtkoper huisVijverstraat 281729247294v
RIPPERTS, JAN Jan Ripperts naastligger ten oosten Vijverstraat 261732248142r
RIPPERTS, LOUWgrondpacht uit het huis van Lou Ripperts eigenaar perceel Tiepelsteeg16992449r2
RIPPERTS, LOUWhet hoekhuis van Lou Ripperts hardhouwer (mr. -)naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Rommelhaven 2west162823245r
RIPPERTS, de erfgenamen van wijlen Lous Ripperts verkoper Noorderhaven 114162923298v
RIPPERTS, Lous Ripperts geniaarde koper Franekereind 201626231105v
RIPPERTS, LOUWde erfgenamen van wijlen Louw Ripperts naastligger ten oosten Franekereind 241619230166v
RIPPERTS, LOUWde erfgenamen van wijlen mr. Louw Ripperts naastligger ten oosten [staat: noorden] Noorderhaven 1121619230167v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 241683241265r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)koper door niaar huis, brouwerij en mouterij genaamd het ZeepaerdtAnjelierstraat 2het Zeepaard1690242334v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)naastligger ten westen Anjelierstraat 21690242334v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)koper door niaar huisAchterstraat 1Salomons Tempel168324210r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat 1168324210r
RIPPERTS, LOUWde erfgenamen van wijlen mr. Louw Ripperts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21614229188r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts koper door niaar huisFranekereind 4163223339v
RIPPERTS, LOUWde proclamant Louw Ripperts naastligger ten zuiden Franekereind 4163223339v
RIPPERTS, LOUWde proclamant Louw Ripperts naastligger ten westen Franekereind 4163223339v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts naastligger ten zuiden Franekereind 2163123380v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts verkoper Franekereind 2163123380v
RIPPERTS, LOUWde erfgenamen van wijlen Louw Ripperts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21619230175r
RIPPERTS, LOUWde weduwe van Louw Ripperts naastligger ten westen Achterstraat 11698243387v
RIPPERTS, LOUWde weduwe van Louw Ripperts naastligger ten westen Achterstraat 317182463r
RIPPERTS, LOUWgrondpacht uit het huis van Louw Ripperts eigenaar perceel Tiepelsteeg168124141va2
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakkernaastligger ten westen Achterstraat 11681241151r
RIPPERTS, LOUWde erfgenamen van wijlen Louw Ripperts naastligger ten oosten Franekereind 241619230165v
RIPPERTS, LOUWde weduwe van wijlen Louw Ripperts naastligger ten westen Achterstraat 3171924633v
RIPPERTS, LOUWde weduwe van Louw Ripperts naastligger ten oosten Franekereind 241601228277v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts , c.u.naastligger ten westen Achterstraat 1169324330v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 1169324330v
RIPPERTS, LOUWde weduwe van Louw Ripperts naastligger ten westen Achterstraat 51721246103v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts Forssenburghbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 1168024176v
RIPPERTS, LOUWde erfgenamen van wijlen Low Ripperts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21620230257r
RIPPERTS, MARTEN Marten Ripperts bruidegom 1606228498v
RIPPERTS, MARTEN Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen NZ1604228385v
RIPPERTS, MARTEN Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen NZ1604228385v
RIPPERTS, MARTEN Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen NZ1604228385v
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts koper Noorderhaven 1081698243382r
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts koper Noorderhaven 1101683241252r
RIPPERTS, RINSKE Rinske Ripperts Vossenbergeverkoper Schritsen 301697243276v
RIPPERTS, TRIJNTJE Trijntie Ripperts koper Kerkpoortstraat 201689242282r
, AGE Agge Ritdsers schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481658237176r
RITSKES, SAKEde gewezen erfgenamen van wijlen Saecke Ritsches naastligger ten oosten Lanen 84167224016va
RITSKES, ANTJE Anna Ritsckes naastligger ten oosten Schritsen 361601228256r
RITSKES, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Ritsckes verkoper Schoolsteeg WZ163923484v
RITSKES, JELLE Jelle Ritsckes koper huisSchoolsteeg WZ163323394r
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwardenkoper door niaar kamer met loodsOoievaarsteeg OZ1658237165v
RIDSERTS, AGE Age* Ritsers* schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ1658237165v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48166523915v
RIDSERTS, Doytse Ritsers geniaarde koper Noorderhaven 901630232163v
RIDSERTS, Doytse Ritsers , c.u.bewoner Noorderhaven 901630232163v
RIDSERTS, AGE Agge Ritserts schipper op Leeuwardenkoper huisNieuwstraat 501646235239v
RIDSERTS, DOOITSE Doytse Ritserts naastligger ten oosten Noorderhaven 56161623033v
RIDSERTS, DOOITSE Doytse Ritserts verpachter grond Noorderhaven 581626231144r
RIDSERTS, DOOITSE Doytse Ritserts verkoper Noorderhaven 581626231144r
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritserts naastligger ten oosten Noorderhaven 56161723084v
REITSES, IEME Imme Ritses , q.q.verkoper Fabrieksstraat WZ1675240209v
RITSKES, MINKE Menck Ritskens bruid 1602228292v
RITSKES, ABE Abe Ritskes koper q.q. Schritsen 151661238104v
RITSKES, EEBE Aebe Ritskes verkoper Sint Jacobstraat 131644235144v
RITSKES, AALTJEwijlen Aeltie Ritskes verkoper Grote Ossenmarkt 111692242397r
RITSKES, AALTJEwijlen Aeltie Ritskes verkoper Grote Ossenmarkt 161692242397v
RITSKES, EELSEde zoon van Aeltie Ritskes verkoper onbekend1687242179v
RITSKES, AALTJEwijlen Aeltie Ritskes verkoper Raamstraat 11692242398r
RITSKES, AALTJEwijlen Aeltie Ritskes verkoper Zuiderhaven ZZ1692242398v
SJOERDA, AALTJE RITSKES Aeltie Ritskes Sioordakoper Zuiderhaven ZZ1662238122r
RITSKES, ANNE Anne Ritskes naastligger ten westen Schritsen1604228387v
RITSKES, ANTJE Antie Ritskes verkoper Grote Kerkstraat 201703244196v
RITSKES, ANTJE Antie Ritskes vroedvrouwnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 221699243399r
RITSKES, ANTJE Antie Ritskes vroedvrouwnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 221699243399r
RITSKES, ANTJE Antie Ritskes vroedvrouwverkoper Grote Kerkstraat 221699243399r
RITSKES, ANTJE Antie Ritskes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18170124499r
RITSKES, ANTJE Antje Ritskes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 181702244170v
RITSKES, BALT Baltus Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 691687242211v
RITSKES, BAUKJE Bauckjen Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 691687242211v
RITSKES, FETJE Fetje Ritskes verkoper Werfpad ZZ1782260173v
RITSKES, FRANS Frans Ritskes , alimentator van zijn moeyverkoper Sint Christoffelsteeg WZ1686242116r
RITSKES, FREERK Freerck Ritskes verkoper Schoolsteeg WZ1633233106v
RITSKES, FREERK Freerck Ritskes koper huis met vrije steegSchoolsteeg WZ163123318v
RITSKES, GERBENwijlen Gerben Ritskes verkoper William Boothstraat 61712245178r
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwerverkoper Nieuweburen 2716922437r
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer (mr. -)koper huis met nog een kamer erachterGrote Ossenmarkt 16169224310v
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 18169424384r
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwerverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer en gleibakkerverkoper Grote Ossenmarkt 161705244293v
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes koper door niaar huis en hof met bomen en plantenWasbleek16922434r
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer (mr. -)koper huisVijverstraat 8de Vergulden Besem1697243309r
RITSKES, GRIETJE Grietje Ritskes huurder Gardenierstraat NZ1769257118v
RITSKES, HIDDE Hidde Ritskes koper provisioneel Rozengracht 34166823926ra
RITSKES, HIDDE Hidde Ritskes pannenbakkernaastligger ten oosten Zoutsloot 1216702401r
RITSKES, HIDDE Hidde Ritskes , c.u.koper huis en panwerkZeilmakersstraat 21669239189r
RITSKES, HIDDEwijlen Hidde Ritskes pannenbakkerverkoper Zeilmakersstraat 2167124041r
RITSKES, JELLE Jelle Ritskes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1634233144r
RITSKES, JELLEde kamer van Jelle Ritskes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163723427v
RITSKES, JOCHEM Jochum Ritskes verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1686242116r
RITSKES, JOCHEM Jochum Ritskes verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg WZ1686242116r
RITSKES, Jop Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 691687242211v
RITSKES, SAKE Saecke Ritskes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ166123878v
RITSKES, SAKE Sake Ritskes naastligger ten oosten Lanen 841657237107r
RITSKES, SAKE Sake Ritskes verkoper Lanen 861667239112v
RITSKES, TEEKE Teecke Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 691687242211v
RITSKES, TJEERDJE Tjeerdtje Ritskes verkoper Zoutsloot 401763255216v
RITSKES, TJEERDJE Tjeertje Ritskes koper Zoutsloot 40176025523r
RITSKES, TJITSKE Tjitske Ritskes koper door niaar Hofstraat 351779259200v
RITSKES, TRIJNTJE Trijntie Ritskes verkoper Achterstraat16362346r
RITSKES, TRIJNTJE Trijntje Ritskes koper Both Apothekerstraat 4163623413v
RITSKES, TJITSKE Tyeets Ritskes koper onbekend159722860r
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts , c.u.naastligger ten noorden onbekend161623024v
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts verkoper onbekend161623024v
RUURDS, Eedtke Riuerdts koper Grote Kerkstraat 24161623052v
RUURDS, Eedtscke Riuerdts verkoper Liemendijk ZZ1615229285r
RUURDS, EETSKE Eetscke Riuerdts verkoper Zoutsloot 361614229191r
RUURDS, EETSKE Eetske Riuerdts verkoper Voorstraat 531614229190v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingmaaanhandelaar huis, schuur met daarachter een ledige plaatsGrote Kerkstraat 411619230188v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingmaprotesteert vanwege twee hypotheken Vijverstraat NZ162523148v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingmanaastligger Kruisstraat 31620230221v
RUURDS, TJEPKE Tyepke Riuerdts verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
RUURDS, EETSKE Eetscke Riuerts verkoper Droogstraat 391614229202v
RUURDS, JAN Jan Riuerts , c.u.metselaar (mr. -)koper huis, loods en plaatsHoogstraat 121646235214r
RUURDS, WIEBREN Wybrandt Riuerts koopmankoper huis de Vergulden Boterton genaemptVoorstraat 76de Vergulde Boterton1703244211r
RUURDS, MINNE Menne Riurdts naastligger ten westen Voorstraat 66162523171v
, GOSSEwijlen Gosse Rix naastligger ten noorden Franekereind 26achter1702244172v
ROBERTS, ALBERT Albert Robberts , c.u.koper woning of kamerKlaverbladstraat 51703244200v
ROBERTS, JANKE Jantyen Robberts koper onbekend159822898v
ROBERTS, LEENTJEwijlen Leentie Robberts erflater Molenpad 1175025257v
ROBERTS, EELKJEwijlen Eelkjen Roberts verkoper Molenpad 1175025257v
ROBERTS, JANKE Jantyen Roberts verkoper Fabrieksstraat 2159722842r
ROBERTS, JASPER Jasper Roberts verkoper Brouwersstraat 41602228321r
ROBERTS, JASPER Jaspert Roberts koper huisBrouwersstraat 41603228362r
ROBERTS, ROBERT Robert Roberts naastligger ten oosten Brouwersstraat 5162523144r
ROBERTS, ROBERT Robert Roberts naastligger ten oosten Brouwersstraat 51623230343v
ROBERTS, TIETJE Tied Roberts verkoper onbekend1598228113r
ROBERTS, TIETJE Tyedt Roberts verkoper Bildtpoort (gebied)1598228102v
ROBIJNS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Robijn verpachter grond Steenhouwersstraat 3161723081r
ROBIJNS, ARJENde tuin van Arjan Robijns koopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221722246129r
ROBIJNS, ARJEN Arjan Robijns koopmannaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221722246129r
ROBIJNS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Robijns naastligger ten oosten Rommelhaven 18drie_achter1729247256r
ROBIJNS, ARJENde tuin van Arjen Robijns koopmannaastligger ten oosten Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns , c.u.koper hof met twee prieelen en mandelige putKerkpoortstraat 221710245115r
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns , c.u.koopmanverkoper Voorstraat 56oost1721246105v
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns koper huisVoorstraat 56oost1712245183r
ROBIJNS, ARJENerfgenamen wijlen Arjen Robijns koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 57oost_voor173124843v
ROBIJNS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Robijns naastligger ten oosten Rommelhaven 18drie_achter1729247242v
ROBIJNS, ARJENde tuin van Arjen Robijns naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ172024682v
ROBIJNS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Robijns naastligger ten zuiden Hofstraat 30175325388v
ROBIJNS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Robijns naastligger ten oosten Hofstraat 161732248150r
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ172824799r
ROBIJNS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Robijns naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 77173124827r
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns koopmankoper huis en hofVoorstraat 91de Grauwe Gans171824632r
ROBIJNS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Robijns naastligger ten oosten Noorderhaven 551731247387r
ROBIJNS, ARJENhof wijlen Arjen Robijns naastligger ten oosten Rommelhaven 18drie_achter173224871v
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns koper door niaar huisKerkpoortstraat 221722246129r
ROBIJNS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Robijns koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 551730247354r
ROBIJNS, ARJENde huisinge van Arjen Robijns koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 55170924579v
ROBIJNS, AUKEkoopman Auke Robijns , c.u.bakkerverpachter grond Voorstraat 56oost1721246105v
ROBIJNS, KLAAS Claas Robijns naastligger ten westen Noorderhaven 57oost_voor170724512v
ROBIJNS, KLAAS Claes Robijns koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
ROBIJNS, HEERKJE Heertie Robijns verkoper Zuiderhaven 471633233125v
ROBIJNS, HEERKJE Heertie Robijns verkoper Vijverstraat1633233125v
ROBIJNS, Hero Robijns verkoper Zuiderhaven 47163723428r
ROBIJNS, HIELKJE Hylckien Robijns verkoper Zuiderhaven 471633233125v
ROBIJNS, HIELKJE Hylckien Robijns verkoper Vijverstraat1633233125v
ROBIJNS, HIELKJE Hylkje Robijns verkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
ROBIJNS, JANwijlen Jan Robijns zakkendragerverkoper Blindemanssteeg OZ169424398r
ROBIJNS, JAN Jan Robijns koper schuur en kamerBlindemanssteeg167124058v
ROBIJNS, JILLERT Jilderen Robijns , tegenwoordig uitlandigverkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
ROBIJNS, MARIA Mary Robijns naastligger ten oosten Zuiderhaven 451630232139r
ROBIJNS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Robijns crediteur (triumphant) Zuiderhaven 391614229229r
ROBIJNS, PIETERhet houtstek van Pieter Robijns , c.soc.naastligger ten westen Hoogstraat 2916112294v
ROBIJNS, PIETER Pieter Robijns bruidegom 1605228435v
ROBIJNS, PIETER Pieter Robijns koper finaal huis met ledige plaatsHoogstraat 271603228346v
ROBIJNS, PIETERde weeskinderen van wijlen Pieter Robijns erflater Hoogstraat 271614229191v
ROBIJNS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Robijns eerdere eigenaar (was per decreet verkocht)Rozengracht 2161723075r
ROBIJNS, PIETERde erfgenamen van wijlen Piter Robijns verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG en een oord])Spinhuisstraat 1162823254v
ROBIJNS, POPKE Popke Robijns huurder Both Apothekerstraat 11809268264r
ROBIJNS, PIETERhet houtstek van Pyter Robijns naastligger ten westen Hoogstraat 29achter161122917r
ROBIJNS, PIETERde plaetsen van wijlen Pyter Robijns naastligger ten westen Rozengracht 81612229100v
ROBIJNS, PIETERde plaetsen van wijlen Pyter Robijns naastligger ten westen Rozengracht 61612229100v
ROBIJNS, PIETERwijlen Pyter Robijns verkoper Hoogstraat 27161122966v
ROBIJNS, PIETERde onmondige weeskinderen van wijlen Pyter Robijns verkoper Hoogstraat 27161122966v
ROBIJNS, PIETERwijlen Pyter Robijns verkoper Rozengracht 2161122966v
ROBIJNS, PIETERde onmondige weeskinderen van wijlen Pyter Robijns verkoper Rozengracht 2161122966v
ROBIJNS, RUURD Ruerd Robijns verkoper Grote Ossenmarkt 121732248127v
ROBIJNS, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruird Robijns naastligger ten noorden Vijver 61754253274r
ROBIJNS, RUURD Ruird Robijns koper huisGrote Ossenmarkt 121727246301v
ROBIJNS, RUURD Ruird Robijns naastligger ten zuiden Vijver 41722246136r
ROBIJNS, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruird Robijns naastligger ten noorden Vijver 61755253206v
ROBIJNS, RUURD Ruird Robijns naastligger ten zuiden Vijver 41722246128v
ROBIJNS, RUURD Ruurd Robijns afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Vijver 41725246244r
ROBIJNS, RUURD Ruurd Robijns naastligger ten zuiden Vijver 41725246244r
ROBIJNS, RUURD[afgewezen niaarnemer] Ruurd Robijns* naastligger ten noorden Vijver 61726246288r
ROBIJNS, RUURD Ruurd Robijns , mede voor zichzeilmakerverkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
ROBIJNS, SIEUWKE Siucke Robijns verkoper Zuiderhaven 471633233125v
ROBIJNS, SIEUWKE Siucke Robijns verkoper Vijverstraat1633233125v
ROBIJNS, SIEDShet sterfhuis van wijlen Syts Robijns verkoper Noorderhaven 311627231166v
ROBIJNS, TRIJNTJE Trijntje Robijns verkoper Heiligeweg 201773258116v
ROBIJNS, TRIJNTJEdoor overlijden van Trijntje Robijns koper Zoutsloot NZ1798265100r
ROBIJNS, UILKE Ulck Robijns verkoper Rozengracht1651236162v
ROCHUS, TEEKE Taacke Roches , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
ROCHUS, JAN Jan Rochus bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 781681241155r
RUDMERS, HITJEwijlen Hidtje Rodmers Beketerflater Hondenstraat 8180126632v
RUDMERS, HILTJE Hiltje Rodmers koper huis 1/2Hondenstraat 81790263205v
RUDMERS, HITJE Hittje Rodmers verkoper Ooievaarsteeg 15178526235r
RUDMERS, LIJSBET Lijsbeth Rodmers verkoper van 1/2 Hoogstraat1691242362r
RUDMERS, TIETJE Tyttie Rodmers verkoper van 1/2 Hoogstraat1691242362r
ROELOFS, ALBERT Albart Roelandts scheepstimmermanverkoper onbekend161623054r
ROELOFS, ALBERTde loods van Albert Roelandts naastligger ten noorden Zoutsloot 1161723092r
ROELOFS, de erfgenamen van wijlen Aebert Roelants naastligger ten westen Zoutsloot 1162423110v
ROELOFS, ALBERT Albert Roelants naastligger ten westen Zoutsloot 11620230246r
ROELOFS, ALBERT Albert Roelants naastligger ten westen Zoutsloot 11613229168v
ROELOFS, GERRIT Gerryt Roeleffs verkoper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
ROELOFS, HENDRIKwijlen Hendrick Roeleffs erflater Zoutsloot NZ163923474v
ROELOFS, HENDRIKwijlen Hendrick Roeleffs erflater Liemendijk163923474v
ROELOFS, HENDRIK Hendrick Roeleffs verkoper Voorstraat 93achter1614229221v
ROELOFS, IETJE Idtie Roeleffs verkoper Grote Ossenmarkt 181645235187v
ROELOFS, JAN Jan Roeleffs verkoper Zoutsloot NZ163923474v
ROELOFS, JAN Jan Roeleffs naastligger ten westen Schritsen 51635233169r
ROELOFS, JAN Jan Roeleffs verkoper Liemendijk163923474v
ROELOFS, MARIA Mary Roeleffs bruid 1605228474v
ROELOFS, Roeleffcke Roeleffs koper Liemendijk 441635233171v
ROELOFS, WOPKJE Wupke Roeleffs koper Zoutsloot 961682241205v
ROELOFS, DOEDE Doede Roelefs verkoper Klaverbladstraat WZ1650236133r
ROELOFS, DOEDE Doede Roelefs naastligger ten westen Weverstraat 171650236137r
ROELOFS, DOEDE Doede Roelefs , c.u.naastligger ten westen Weverstraat 151650236137v
ROELOFS, DOEDEde hof van Doede Roelefs , c.u.naastligger ten noorden Weverstraat 151650236137v
ROELOFS, DOEDE Doede Roelefs , c.u.verkoper Weverstraat 151650236137v
SNOEK, GEESKE ROELOFS Geeske Roelefs Snoekverkoper Voorstraat 50167023941va
ROELOFS, IEPE Ipe Roelefs , c.u.koper kamerPeterseliestraat1651236150v
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14163923474v
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14164023491r
ROELOFS, BINKEde erfgenamen van wijlen Bente Roeles naastligger ten oosten Zoutsloot 51achter170024471r
ROELOFS, DOEDE Doede Roelffs , c.u.koper kamerWeverstraat164823632r
ROELOFS, JANburgerhopman Jan Roeliff verkoper q.q. Rozengracht ZZ1614229237v
ROELOFS, ANTJEde weduwe Anna Roeliffs naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ163123324v
ROELOFS, ANTJE Anna Roeliffs verkoper Heiligeweg 46twee_achter1612229106v
ROELOFS, ANTJE Anna Roeliffs naastligger ten oosten Heiligeweg 46twee_achter162523145v
ROELOFS, KORNELIShet huis van Cornelis Roeliffs naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter161122963v
ROELOFS, DOEDE Doede Roeliffs , c.u.koper kamer, lood, plaats en weefwinkelWeverstraat NZ164823632v
ROELOFS, HARMEN Harmen Roeliffs naastligger ten oosten Zoutsloot 801613229140r
ROELOFS, HARMEN Harmen Roeliffs naastligger ten westen Herenwaltje1613229168r
ROELOFS, HARMEN Harmen Roeliffs naastligger ten westen Zoutsloot 80163223345r
ROELOFS, HENDRIK Hendrick Roeliffs koper provisioneel huis en schuur daarachterSchritsen 31624230375r
ROELOFS, HIPPOLITUS Hippolitus Roeliffs grietman van Aengwirdenverkoper q.q. Grote Bredeplaats 21612229115v
ROELOFS, JANoud burgerhopman Jan Roeliffs verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 26west16362346v
ROELOFS, JAN Jan Johannis Roeliffs koper kamerFranekereind NZ1613229161v
ROELOFS, JANoud burgerhopman Jan Roeliffs verkoper Voorstraat 71630232153v
ROELOFS, JANoud burgerhopman Jan Roeliffs verkoper Noorderhaven 461630232153v
ROELOFS, JAN Jan Roeliffs naastligger ten westen Noorderhaven 481629232106r
ROELOFS, JAN Jan Roeliffs naastligger ten westen Noorderhaven 481629232108r
ROELOFS, JAN Jan Roeliffs bewoner Heiligeweg1622230333r
ROELOFS, JANoud burgerhopman Jan Roeliffs , mede voor zichbierstekerverkoper q.q. Rozengracht 4216312332r
ROELOFS, JAN Jan Roeliffs , voor zijn twee onmondige kinderenverkoper van 2/3 Schoolsteeg WZ163123330v
ROELOFS, JAN Jan Roeliffs verkoper q.q. Schoolsteeg WZ163123330v
ROELOFS, JANburgerhopman Jan Roeliffs verkoper Grote Kerkstraat 3816152301r
ROELOFS, ROELOFKE Roeliffke Roeliffs koper Bildtpoort (gebied)1623230370r
ROELOFS, SIPKEde crediteuren van Sipcke Roeliffs verkoper Rommelhaven 10163823453r
ROELOFS, SIPKEde crediteuren van Sipcke Roeliffs verkoper Lanen 41163823453r
ROELOFS, DOEDE Doede Roelifs naastligger ten noorden Nieuwstraat 33164823641r
ROELOFS, GEESKE Geys Roelifs koper Gardenierstraat162523168r
ROELOFS, JAN Jan Roelifs verkoper Zuiderstraat ZZ1627231164v
ROELOFS, JANburgerhopman Jan Roelifs koper huis en schuur, strekkende van de straat af noordwaarts op tot aan de nieuwe havenVoorstraat 716272326r
ROELOFS, JANburgerhopman Jan Roelifs koper huis en schuur, strekkende van de straat af noordwaarts op tot aan de nieuwe havenNoorderhaven 4616272326r
ROELOFS, TJITSKE Tyetske Roelifs koper Noorderhaven 27162723217v
ROELOFS, JANwijlen Jan Roelof verkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
ROELOFS, ANTJE Antie Roeloffs koper huisKarremanstraat 181714245226v
ROELOFS, BINKEde erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs naastligger ten oosten Zoutsloot 53171924651v
ROELOFS, BINKEde erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs naastligger ten noorden Zoutsloot 53171924651v
ROELOFS, BINKEde erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1699243400r
ROELOFS, KLAAS Claas Roeloffs verkoper Both Apothekerstraat OZ166623960r
ROELOFS, DAVID David Roeloffs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1712245167r
ROELOFS, DAVIDwijlen David Roeloffs verkoper Zoutsloot 101711245153v
ROELOFS, ELBERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roeloffs verkoper Voorstraat 131603228380r
ROELOFS, HARMEN Harmen Roeloffs naastligger ten zuiden Lanen 82a1717245294r
ROELOFS, HARMEN Harmen Roeloffs naastligger ten zuiden Lanen 82a1712245315v
ROELOFS, HARMEN Harmen Roeloffs verkoper q.q. Hondenstraat 101712245177v
ROELOFS, JANwijlen Jan Roeloffs koper Sint Odolphisteeg161723094v
ROELOFS, JANwijlen Jan Roeloffs koper Sint Odolphisteeg161723094v
POT, JAN ROELOFS Jan Roeloffs Potnaastligger ten oosten Wortelstraat NZ170024475v
ROELOFS, wijlen Jepp Roeloffs bakkerverkoper Sint Odolphisteeg161723094v
ROELOFS, wijlen Jepp Roeloffs bakkerverkoper Sint Odolphisteeg161723094v
ROELOFS, JOCHEM Jochem Roeloffs bruidegom 1602228286v
ROELOFS, LIEUWEwijlen Lieuwe Roeloffs verkoper Karremanstraat 201714245229v
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.winkelierskoper hof met bomen, planten en zomerhuisMolenpad 111713245200v
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.huurder Franekereind 71715245318r
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.verkoper Molenpad 111715245243r
ROELOFS, ALBERT Albert Roelofs , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1731247383r
ROELOFS, ALBERT Albert Roelofs naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter17312484v
ROELOFS, ANDRIESde weduwe van Andries Roelofs* zakkendragernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ172824784v
ROELOFS, ANDRIES Andries Roelofs zeevarendekoper kamerRomastraat ZZ1698243376r
ROELOFS, ANDRIES Andries Roelofs graandragerkoper kamerKromme Elleboogsteeg 31696243206r
ROELOFS, ANDRIESde weduwe van Andries Roelofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
ROELOFS, ANTJE Antje Roelofs naastligger ten zuiden Karremanstraat 161728247124v
ROELOFS, ARJEN Arjen Roelofs naastligger ten westen Kruisstraat 11809268276r
ROELOFS, ARJEN Arjen Roelofs schipper op Amsterdam (beurt-)koper huis en plek grondHeiligeweg 461806267270r
ROELOFS, ARJEN Arjen Roelofs huurder Heiligeweg 241805267180r
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs naastligger ten oosten Droogstraat 7west1686242124r
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koper hof met bomen en planten ([staat: 100 zilveren ducatons van 63 stuyvers het stuk])Droogstraat 9168424242v
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koopmankoper tuinAchterstraat ZZ1689242286v
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs , voor zich en voor zijn drie kinderenkoopmanverkoper Droogstraat 91689242287r
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koopmangeniaarde koper William Boothstraat OZ1692242391v
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koopmankoper door niaar twee kamers aan elkaarAchterstraat ZZ1692242392v
ROELOFS, BINKEde tuin van Bente Roelofs naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1692242392v
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 87168524282v
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs geniaarde koper Droogstraat 471688242219r
ROELOFS, BINKEde tuin van Bente Roelofs naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1692242396r
ROELOFS, DIRK Dirk Roelofs naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
ROELOFS, DIRK Dirk Roelofs koper kamerBargebuurtspoortje WZ17272479v
ROELOFS, DIRK Dirk Roelofs verkoper Hoogstraat 33west176425670r
ROELOFS, DIRK Durk Roelofs , nom. liberorumeigenaar van 1/2 Bargebuurt 201766256154r
ROELOFS, IEPE Epe Roelofs , c.u.koper kamerSchoolsteeg1658237162r
ROELOFS, Gart Roelofs huurder oostelijke kamer en tuin (p.j.)Zoutsloot 201798265101v
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 41808268123v
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1808268124r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 81808268124r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs huurder Grote Kerkstraat 40oost1805267141r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwdkoper huisOoievaarsteeg 91805267143r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs huurder Zuiderhaven 831796264311r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , c.u.huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 40oost180426789r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs schipper (schuit-)koper huisNoorderhaven 57oost180226656v
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwdverkoper Ooievaarsteeg 91809268325r
ROELOFS, GERRITde weduwe van Gerryt Roelofs huurder boven (p.j.)Grote Kerkstraat 191780259246v
ROELOFS, GERRIT Gerryt Roelofs , c.u.huurder Rozenstraat WZ173925016r
ROELOFS, GERRITde weduwe van Gerryt Roelofs huurder Kerkpad 21784261138r
ROELOFS, HENDRIK Hendrick Roelofs verkoper q.q. Bargebuurt 31689242269v
ROELOFS, HENDRIK Hendrick Roelofs naastligger ten oosten Noorderhaven 411690242323r
ROELOFS, HENDRIKJE Hendrikje Roelofs koper Rommelhaven 281800265240r
ROELOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Roelofs herbergiergeniaarde koper Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS Hendrikjen Roelofs Offringaherbergiersegeniaarde koper Franekereind 29oost1738249350r
ROELOFS, HOUKJE Houkje Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 41808268123v
ROELOFS, HOUKJE Houkje Roelofs verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1808268124r
ROELOFS, HOUKJE Houkje Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 81808268124r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs wever (mr. -)huurder Heiligeweg 281736249151r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs koper huisKerkpoortstraat 47175025265v
ROELOFS, JAN Jan Roelofs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 49176125546r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs , c.u.huurder Zoutsloot 57180226678v
ROELOFS, JAN Jan Roelofs verkoper Oosterkeetstraat 11181026920v
ROELOFS, JAN Jan Roelofs naastligger ten westen Hofstraat 47oost1746251141v
ROELOFS, JAN Jan Roelofs , c.u. en c.s.huurder excl. pakhuis (p.j.)Franekereind 20175325371r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs koper huisZoutsloot 571808268155r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs huurder Zoutsloot 571808268155r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs schuitvaarderhuurder (p.j.)Zoutsloot 11702244152r
KROP, JAN ROELOFS Jan Roelofs Cropopzichterverkoper Brouwersstraat 21803266304v
POT, JAN ROELOFS Jan Roelofs Potnaastligger ten oosten Wortelstraat NZ1697243328r
ROELOFS, JOHANNES Johannes Roelofs koper huisNieuwstraat 19180426782r
ROELOFS, JOHANNES Johannes Roelofs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131809268194r
ROELOFS, LIEFKE Liefke Roelofs koper Grote Bredeplaats 17175325377v
ROELOFS, LIEFKEde weduwe van Liefke Roelofs huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 17176425658v
ROELOFS, LIEFKE Liefke Roelofs winkelierseverkoper Grote Bredeplaats 17176425658v
ROELOFS, LIJSBET Lijske Roelofs koper Hofstraat 141809268301r
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 41808268123v
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1808268124r
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 81808268124r
ROELOFS, OEGE Oege Roelofs , minderjarigverkoper Voorstraat ZZ1792264358r
ROELOFS, PIETER Pieter Roelofs glasmaker (mr. -)verkoper Spekmarkt 11737249182v
ROELOFS, REBEKKA Rebecca Roelofs verkoper Both Apothekerstraat OZ166623960r
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs naastligger ten westen Klaverbladstraat 141810268334v
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs wever (mr. bont-)koper huisOoievaarsteeg 151728247145r
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs koper tuin en aanhorig gebouw WZKromme Elleboogsteeg OZ1807267320r
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1807267320r
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 111790263379r
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs koper huisZoutsloot 521803266214r
ROELOFS, ROELOFde weduwe van Roelof Roelofs naastligger ten westen Kerkpoortstraat 15180826847v
ROELOFS, ROELOFde weduwe van Roelof Roelofs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 15180826847v
ROELOFS, ROELOFde weduwe van Roelof Roelofs naastligger ten westen Kerkpoortstraat 151806267207v
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthumakoper tuin, kamer, gallerij en kelderKerkpoortstraat NZ1806267210v
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthumanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1806267210v
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postmametselaargeniaarde koper Karremanstraat 13177825994r
ROELOFS, SASKER Saske Roelofs koper huisWortelstraat 15180826834v
ROELOFS, SERAFINA Serina Roelofs , gesterktverkoper Oosterkeetstraat 11181026920v
ROELOFS, STEFFEN Steffen Roelofs naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 231774258186v
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22176725715r
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22achter176725715r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs koper Schritsen 5oost1762255159r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22177325877r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22achter177325877r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Schritsen 5oost176825757r
ROELOFS, TJERK Tierk Roelofs wever (bont-)verkoper Noorderhaven 901733248186v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koopmankoper huis en weefwinkelRapenburg 1180226699r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 11180826856v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 13180826856v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper woningBargebuurt 8180826858r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Hoogstraat 431803266198v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekverkoperkoper huisRozemarijnstraat 31806267251r
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Kerkpoortstraat 55achter181026993r
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Ooievaarsteeg 14181026994v
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Hofstraat 4181026996r
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Karremanstraat 11181026997v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs geniaarde koper Achterstraat 111787262232v
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Rozemarijnstraat 3181026999r
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Borstelsteeg 121810269100v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs , gehuwdkoper huisOoievaarsteeg 141799265175r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper huisLanen 761806267227v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper huisHofstraat 4180226677v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten zuiden Tiepelplein1807267329v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper huisTiepelsteeg WZ1807267330v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Tiepelplein WZ1807267331r
ROELOFS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Roelofs naastligger ten westen Hoogstraat 30181026964v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs verkoper Hoogstraat 451805267146r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koper huis genaamd de KlokHoogstraat 45de Klok178926397r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7180426788r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boek- en papierverkoperkoper groot huisGrote Bredeplaats 31179826598v
ROELOFS, TJEERD[als bewoner?] Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Hoogstraat 431808268157v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabbeljaauwboekbinderverkoper Heiligeweg 251803266293r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabeljaauwnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291803266271r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabeljauwboekbinder en koopmankoper huisNoorderhaven 1001803266250r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Kabbeljauwboekbinderkoper huisHoogstraat 281808268144r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabeljauwboekbinder (mr. -)koper dubbel huisScheerstraat 8midden1800265231v
ROELOFS, TRIJNTJE Trijntie Roelofs koper Voorstraat 36177225831v
ROELOFS, TRIJNTJE Trijntje Roelofs , minderjarigverkoper Voorstraat ZZ1792264358r
ROELOFS, TRIJNTJE Trijntje Roelofs verkoper Voorstraat 36177325873v
ROELOFS, IEFKE Yeffke Roelofs koper Klaverbladstraat 191738249357r
ROELOFS, wijlen Zacchaeus Roelofs verkoper van 1/4 Herenwaltje 191807267310r
ROELOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Roels koper door niaar 1/2 huisFranekereind 29oost174525162v
ROELOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Roels koper huisNieuwstraat 561741250162v
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS Hendrikjen Roels Offringakoper door niaar Franekereind 23west173925076v
ROELOFS, SIETSKEde weduwe Sytske Roels huurder achterkamer (p.j.)Brouwersstraat 141802266151v
ROELOFS, LAAS Laes Roelsen , c.u.koper kamerCarl Visschersteeg1646235232v
RUURDS, GEERTJE Geert Roeyers koper Noordees (gebied)159822881v
, ANTJE Anna Rogers verkoper van 1/4 Voorstraat 69162523155r
ROGIERS, ANTJE Antie Rogiers verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
ROGIERS, KLAAS Claes Rogiers verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
ROGIERS, KLAAS Claes Rogiers verkoper van 1/4 Voorstraat 69162523155r
ROGIERS, KLAAS Claes Rogiers koper kamer en schuurFranekerpoort (gebied)1672240101r
ROGIERS, IEMEde plaats van Eeme Rogiers naastligger ten westen Zuiderhaven 45161723075v
ROGIERS, IEME Eme Rogiers verkoper q.q. Voorstraat 551624230382v
ROGIERS, IEME Eme Rogiers naastligger ten westen Zuiderhaven 631630232123r
ROGIERS, IEMEde hof van Eme Rogiers naastligger ten zuiden Schritsen ZZ1626231138v
ROGIERS, IEMEde hof van Eme Rogiers naastligger ten westen Schritsen ZZ1626231138v
ROGIERS, IEME Eme Rogiers naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ1621230264r
ROGIERS, IEMEde hof van Eme Rogiers naastligger ten westen Schritsen ZZ1630232139v
ROGIERS, IEMEde ledige plaats van Eme Rogiers naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ1621230254v
ROGIERS, IEME Eme Rogiers koopmanverkoper in de noorder nieuwestad1618230151r
ROGIERS, IEME Eme Rogiers verkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
ROGIERS, IEMEde tuin van Eme Rogiers naastligger ten zuiden* Schritsen 501621230259r
ROGIERS, HESTERde kamer van Hester Rogiers naastligger ten noorden onbekend164823645v
ROGIERS, HESTER Hester Rogiers koper Lanen 401619230161r
GAVERE, HESTER ROGIERS Hester Rogiers van de Gavereverkoper Lanen 401636233179r
GAVERE, HESTER ROGIERS Hester Rogiers van de Gavereverkoper q.q. Lanen 401636233179r
ROGIERS, HILTJE Hiltie Rogiers , jongedochterverkoper Zuiderhaven ZZ16782416r
ROGIERS, HILTJE Hiltie Rogiers , jongedochterverkoper Zuiderhaven ZZ16782417v
ROGIERS, IEME Ieme Rogiers naastligger ten noorden Schritsen 121623230362r
ROGIERS, IEME Ime Rogiers koper kruidentuinSchritsen1602228311r
ROGIERS, IEMEde koper Ime Rogiers naastligger ten noorden Schritsen1602228311r
ROGIERS, IEMEhet huis van Ime Rogiers naastligger ten zuiden Lanen 69164023499r
ROGIERS, IEMEde hof van Ime Rogiers naastligger ten noorden Zuiderhaven1622230303r
ROGIERS, IEME Ime Rogiers naastligger ten oosten Voorstraat 731602228287r
ROGIERS, JAKOB Jacob Rogiers naastligger ten oosten Heiligeweg 581676240216v
ROGIERS, JAKOB Jacob Rogiers naastligger ten noorden Heiligeweg 581676240216v
ROGIERS, JAKOB Jacob Rogiers naastligger ten oosten Zoutsloot 65168024185v
ROGIERS, JAKOB Jacob Rogiers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168024170v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmaneerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ168124132va
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper huisKarremanstraat 22167124045r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde werf van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ16782416r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde ledige plaats met de boet van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ16782417v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde helling van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ16782417v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde helling op de wal eerder van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ168424258r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper hoekhuis staande achter en naast de werfZuiderbolwerk168024182r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelman, c.u.koper woningBrouwersstraat 19achter167124034r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmanschipper (grootveer-)koper stalling met een tuin daarachterVijverstraat 141677240262v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmanverkoper Vijverstraat 14167924136r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper grondpacht van 2-00-00 CGBrouwersstraat 19achter167224078v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper provisioneel 1/2 huis en erf met een ledige plaatsHeiligeweg 5816712408va
ROGIERS, JAN Jan Rogiers verkoper q.q. Sint Jacobstraat 121633233126r
ROGIERS, JAN Jan Rogiers koper 3/4 huisVoorstraat 69162523155r
ROGIERS, JAN Jan Rogiers , c.u.koper Voorstraat 69162523155r
ROGIERS, JAN Jan Rogiers , c.u.bewoner Voorstraat 69162523155r
ROGIERS, JAN Jan Rogiers verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
GAVERE, JAN ROGIERSburgemeester Jan Rogiers de Gavere, broer en zwager van de verkopersverkoper q.q. Voorstraat 57163623418v
GAVERE, JAN ROGIERSburgemeester Jan Rogiers de Gaverekoper door niaar huisSint Jacobstraat 161641234159v
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gaverenaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 161641234159v
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gaverenaastligger ten zuiden Peterseliestraat1646235240v
GAVERE, JAN ROGIERSburgemeester Jan Rogiers de Gavere, c.u.koper twee kamersGardenierstraat NZ163723432v
GAVERE, JAN ROGIERSde hof van burgemeester Jan Rogiers de Gaverenaastligger ten noorden Gardenierstraat NZ163723432v
GAVERE, JAN ROGIERSburgemeester Jan Rogiers de Gaverenaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121653236225r
GAVERE, JAN ROGIERSburgemeester Jan Rogiers de Gavere, c.u.koper kamerGrote Kerkstraat 30achter1652236212r
GAVERE, JAN ROGIERSoud burgemeester Jan Rogiers de Gaverekoper door niaar ten zuidoosten van Harlingen1650236103r
GAVERE, JAN ROGIERSde hof van wijlen burgemeester Jan Rogiers de Gaverenaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ165623770v
GAVERE, JAN ROGIERSde weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Rogiers de Gaverenaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12165523742v
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gavereverkoper q.q. William Boothstraat OZ1640234119r
ROGIERS, JANoud burgemeester Jan Rogiers de Gaverennaastligger ten oosten Voorstraat 671641234135v
ROGIERS, JANwijlen burgemeester Jan Rogiers de Gawereerflater Grote Kerkstraat 30achter167124053v
ROGIERS, JANKE Janke Rogiers koper Zoutsloot 4917272477v
ROGIERS, JANKEwijlen Janneke Rogiers verkoper Voorstraat 57163623418v
ROGIERS, JANKE Janneke Rogiers koper Weverstraat ZZ1626231111v
ROGIERS, JANKE Janneke Rogiers , maior annisverkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
ROGIERS, JENKE Jenneke Rogiers koper Voorstraat 551624230382v
ROGIERS, JENKE Jenneke Rogiers verkoper van 1/4 Voorstraat 69162523155r
ROGIERS, JENKE Jenneke Rogiers koper Rommelhaven 18162723228r
ROGIERS, JENKE Jenneken Rogiers verkoper Weverstraat ZZ1630232124r
ROGIERS, MAAIKE Maycke Rogiers koper Zoutsloot 53tuin1602228310v
ROGIERS, STIJNTJE Stijntje Rogiers huurder (p.j.)Zoutsloot 951703244216v
ROGIERS, IEME Yeme Rogiers naastligger ten oosten Voorstraat 191613229131r
ROGIERS, IEME Yeme Rogiers verkoper q.q. Lanen 401619230161r
ROGIERS, IEME Yeme Rogiers verkoper q.q. Nieuwstraat 40161222999v
ROGIERS, IEMEde kamer van Yme Rogiers naastligger ten zuiden Schritsen 8162523168v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
ROELOFS, ALBERT Albert Rolandts scheepstimmermannaastligger ten oosten Zoutsloot 71615229275r
ROELOFS, ALBERT Albert Rolandts scheepstimmermanverwandelaar Zoutsloot 71615229275r
ROELOFS, KORNELIS Cornelis Roleffs koper huis, schuur, mouterij en loodsKruisstraat 81603228372r
ROELOFS, ELBERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roleffs verkoper Voorstraat 131602228338v
ROELOFS, JAN Jan Roleffs verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg159722834v
ROELOFS, JAN Jan Roleffs hoedenmakerkoper huisGrote Kerkstraat 38159722855v
ROMMERTS, KASPERde weduwe van Casper Rombartus huurder kamer 2 Wasbleek 92178126080r
ROMMERTS, AALTJE Aelcke Romberts koper Voorstraat 951605228456v
ROMMERTS, KLAAS Claes Romberts , c.u.verkoper Kerkpad 1163223368r
ROMMERTS, LIJSBET Lijsbeth Rombouts van der Parrekoper Schritsen 371688242251v
ROMKES, AALTJEwijlen Aeltie Romckes verkoper Voorstraat 95162823258r
ROMKES, AALTJEwijlen Aeltie Romckes erflater Voorstraat 95162823258r
ROMKES, ANTJE Antie Romckes verkoper Voorstraat 61620230239v
ROMKES, BEREND Berent Romckes koper kamerHerenwaltje 31621230280r
ROMKES, BROERwijlen Broer Romckes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 361686242117v
ROMKES, SINTde gewezen kamer van Cent Romckes naastligger ten westen Spinhuisstraat162523161r
ROMKES, KLAAS Claas Romckes schipper (wijd-)koper huisVijver 21686242127v
ROMKES, KLAAS Claes Romckes naastligger ten oosten Hondenstraat 101712245177v
BRAAM, KLAAS ROMKES Claes Romckes Braemverkoper q.q. Spinhuisstraat 51694243101v
BRAAM, KLAAS ROMKES Claes Romckes Braemverkoper van 1/3 Zuiderhaven 61691242360v
ROMKES, KLAASKE Claeske Romckes koper Voorstraat 116272327v
ROMKES, KLAASKE Claeske Romckes verkoper Brouwersstraat162423119r
ROMKES, KORNELIS Cornelis Romckes verkoper Alemanssteeg159722821r
ROMKES, DIRK Dirck Romckes timmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 11682241194v
ROMKES, DIRK Dirck Romckes koper kamerHofstraat1618230126r
ROMKES, DIRK Dirck Romckes naastligger ten westen Hofstraat 351686242157r
ROMKES, DOETJE Doetie Romckes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 27169424384v
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetie Romckes Braemkoper door niaar zoutkeetLammert Warndersteeg 31687242160v
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetje Romckes Braemgeniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
ROMKES, GEERTJE Geertie Romckes koper van 1/12 huisSchritsen 65b1710245119v
ROMKES, GERRIT Gerrit Romckes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 27169424384v
ROMKES, HANS Hans Romckes koper kamerCarl Visschersteeg159722858v
ROMKES, HARMENwijlen Harmen Romckes verkoper Franekereind ZZ162523147r
ROMKES, HARMEN Harmen Romckes verkoper Franekereind ZZ162523156v
ROMKES, HART Heert Romckes verkoper Voorstraat 66163823471r
ROMKES, HART Heert Romckes verkoper Nieuwstraat163823471r
ROMKES, HISKEde kinderen van His Romckes* uitdraagsternaastligger ten zuiden Heiligeweg 401692242386r
ROMKES, HIELKJE Hylck Romckes naastligger ten noorden Voorstraat 95165623795v
ROMKES, HIELKE Hylcke Romckes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1604228410r
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord168524274r
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes koper finaal huis, plaats en tuinZoutsloot 48168224148va
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 301696243238v
ROMKES, JAKOBhet hoff van Jacob Romckes naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1711245155v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braamverkoper q.q. Zuiderstraat1696243257v
BRAAM, JAKOB ROMKESde schuur van Jacob Romckes Braamnaastligger ten oosten Droogstraat NZ168424225v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braamkoopmanverkoper Zuiderhaven 19zuid1715245251r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braamkoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 571697243306r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 4169224225ra
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Lanen 85oost169224225va
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Lanen 85west169224226ra
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemverkoper van 1/2 Voorstraat 25168524283v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemverkoper van 1/2 Noorderhaven 68168524284v
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Gardenierstraat NZ159822889v
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Gardenierstraat159822889v
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Karremanstraat 191682241202v
ROMKES, huis en plaats van Jaytie Romckes naastligger ten zuiden Raamstraat 11645235184r
ROMKES, JAITSE Jaytse Romckes koper huisZuiderhaven1622230303r
ROMKES, JELTJE Jelcke Romckes koper Rommelhaven 8een_achter159722825r
ROMKES, JELTJE Jelke Romckes verkoper Rommelhaven 10achter1599228168v
ROMKES, JELLE Jelle Romckes gebruiker Kruisstraat 81603228372r
ROMKES, JELLE Jelle Romckes koper huis met wijde steegRommelhaven 10achter1599228168v
ROMKES, JELLE Jelle Romckes verkoper Rommelhaven 10achter1599228169r
ROMKES, JELLE Jelle Romckes naastligger ten zuiden Kruisstraat 10west1601228268v
ROMKES, JELLE Jelle Romckes bewoner Grote Kerkstraat1601228236v
ROMKES, JELLE Jelle Romckes verkoper Grote Kerkstraat1601228236v
ROMKES, JELLE Jelle Romckes naastligger ten noorden Zuiderhaven 731653236236v
ROMKES, JELTJEde erfgenamen van wijlen Jeltie Romckes verkoper Grote Kerkstraat 191653236232v
ROMKES, JELTJEde erfgenamen van wijlen Jeltie Romckes uitdraagsterverkoper Grote Kerkstraat 19een_achter1652236190r
ROMKES, JETSKE Jetske Romckes koper Franekereind 251633233100r
ROMKES, JETSKE Jetske Romckes verkoper Franekereind 251633233117r
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes koper provisioneel huisNoorderhaven1600228218r
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes koper kamerCarl Visschersteeg159722823r
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes verkoper Carl Visschersteeg1601228247v
ROMKES, JOHANNES Johannys Romckes verkoper onbekend1601228275v
ROMKES, LOUW Lou Romckes koper Liemendijk1630232135v
ROMKES, LIEKELEde weduwe van Lyckele Romckes verpachter grond Zuiderhaven 291676240227r
ROMKES, LIEKELEde weduwe van Lyckele Romckes naastligger ten oosten Zuiderhaven 291676240227r
ROMKES, LIEKELEde weduwe van Lyckele Romckes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 291676240227r
ROMKES, OLFERT Olphert Romckes verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
ROMKES, OUTGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ162923286v
ROMKES, OUTGERhuis van Outger Romckes naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ163123322r
ROMKES, OUTGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes naastligger ten zuiden Rommelhaven 24achter1630232141r
ROMKES, OUTGERhet huis van Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 41614229216v
ROMKES, OUTGERde erfgenamen van wijlen Outger Romckes verkoper Noordijs 6achter1644235146v
ROMKES, OUTGERde erfgenamen van wijlen Outger Romckes verkoper Noordijs 61644235147r
ROMKES, OUTGER Outger Romckes naastligger ten noorden Noordijs 8161222973v
ROMKES, OUTGERweduwe van Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 41631232173v
ROMKES, OUTGERerfgenamen en weduwe van wijlen Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 41631232174r
ROMKES, OUTGERerfgenamen en weduwe van wijlen Outger Romckes verkoper Noordijs 41631232174r
ROMKES, OUTGER Outger Romckes koper klein huisje, kamerSchoolsteeg1599228163r
ROMKES, OUTGER Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 41619230179v
ROMKES, RINTJE Reintien Romckes verkoper van 5/16 William Boothstraat OZ1659237210v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vosnaastligger ten westen Lanen 861672240105r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vosverkoper Lanen 84167224016va
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vosnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11682241194v
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vosnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11682241194v
ROMKES, RINSEhet huis van de erfgenamen van wijlen Rinse Romckes naastligger ten westen Voorstraat 95162823258r
ROMKES, RINSEwijlen Rinse Romckes , c.u.erflater Voorstraat 91163123314v
ROMKES, RINSEde keersschuur van Rinse Romckes naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter161222998r
ROMKES, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse Romckes naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter1622230309v
ROMKES, RINSEde schuur van Rinse Romckes naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter1614229221v
ROMKES, RINTJE Rintie Romckes , c.u.koper huisLanen 841657237107r
ROMKES, RINSE Rintse Romckes naastligger ten westen Voorstraat 951605228456v
ROMKES, RITSKE Ritske Romckes koper huisBoth Apothekerstraat 11682241194v
ROMKES, RIKSTJE Rixt Romckes verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
ROMKES, ROMKE Romcke Romckes naastligger ten oosten Noordijs 2159722859v
ROMKES, ROMKE Romcke Romckes naastligger ten westen Scheerstraat 41605228446v
ROMKES, ROMKEde ledige plaats van Romcke Romckes naastligger ten westen Hoogstraat 29159722812v
ROMKES, RINSE Rynse Romckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 56161623033v
ROMKES, RINSE Rynse Romckes koper finaal huisSchoolsteeg WZ1604228410r
ROMKES, SAKE Saake Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 41669239189r
ROMKES, SAKE Saake Romckes lakenkopernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1664238212r
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Saake Romckes Gaasmaverkoper Rozengracht 231688242258r
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Saake Romckes Gaasmaverkoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Saake Romckes Gaasmaverkoper Weverstraat ZZ1688242258r
ROMKES, SAKEgemeensman Saco Romckes naastligger ten noorden Weverstraat1676240235r
ROMKES, SAKEgemeensman Saco Romckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 91680241119v
ROMKES, SAKEgemeensman Saco Romckes naastligger ten westen Rozengracht NZ167624034va
GAARSMA, SAKE ROMKESGemeensman Saco Romckes Gaasmanaastligger ten noorden Spekmarkt 21682241187v
GAARSMA, SAKE ROMKESde hof van de gemeensman Saco Romckes Gaesmanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1676240234v
ROMKES, SAKE Saecke Romckes koper huis bestaande uit 3 op elkaar volgende kamers met een plaatsje met een vrije uit- en ingang in de MoriaanstraatKerkpoortstraat166123810va
ROMKES, SAKE Saecke Romckes koper huisLanen 801657237117v
ROMKES, SAKE Saecke Romckes , c.u.lakenkoperkoper schuur met stallingAchterstraat166623945v
ROMKES, SAKE Saecke Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 41662238149r
ROMKES, SAKE Sake Romckes lakenkoperverpachter grond Voorstraat 86166723964v
ROMKES, SAKE Sake Romckes* brouwernaastligger ten noorden Karremanstraat 41658237161v
ROMKES, SAKE Sake Romckes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1682241210r
ROMKES, SAKEvroedsman Sake Romckes verpachter grond ([voor 1/1])Voorstraat 86168424249v
GAARSMA, SAKE ROMKESvroedsman Sake Romckes Gaasmanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1690242320v
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Sake Romckes Gaasmanaastligger ten westen Hofstraat ZZ1686242150r
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Sake Romckes Gaasmanaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Sake Romckes Gaasma, c.soc.naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
ROMKES, SEERP Seerp Romckes verkoper Sint Christoffelsteeg1605228461r
ROMKES, SEERP Seerp Romckes verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
ROMKES, SEERP Seerp Romckes koper Sint Christoffelsteeg OZ1601228273r
ROMKES, SINT Sendt Romckes koper twee kamersSpinhuisstraat1605228469v
ROMKES, SINTvoormalige kamer van Sent Romckes naastligger ten westen Spinhuisstraat1630232126r
ROMKES, SIEBRENwijlen Sibrandt Romckes verkoper Grote Bredeplaats 4161623022v
ROMKES, STIJNTJE Styn Romckes verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
ROMKES, SIETSKE Sytscke Romckes verkoper Voorstraat 66163823471r
ROMKES, SIETSKE Sytscke Romckes verkoper Nieuwstraat163823471r
ROMKES, ALLE Alle Romkes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141799265169v
ROMKES, ALLE Alle Romkes kleermaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 381784261137r
ROMKES, ALLE Alle Romkes kleermaker (mr. -)koper kamer of woningSint Odolphisteeg 16178326134r
ROMKES, ALLE Alle Romkes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141788262288v
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Noorderhaven 411787262159r
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
ROMKES, KLAAS Claes Romkes , c.u.verkoper Vijver 21716245261v
BRAAM, KLAAS ROMKES Claes Romkes Braemverkoper van 1/12 Rozengracht 51729247251v
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Noorderhaven 411787262159r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten westen Gardenierstraat 1166623957r
ROMKES, DIRKde weduwe van Dirck Romkes huurder Both Apothekerstraat 1169324342r
ROMKES, DIRKwijlen Dirck Romkes erflater Both Apothekerstraat 1169324342r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten zuiden Gardenierstraat1653236235r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes verkoper Gardenierstraat1653236235r
ROMKES, DIRK Dirk Romkes huurder Nieuweburen 13178126032r
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes koper Franekereind 161692242374r
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes naastligger ten zuiden Franekereind 161692242374r
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes verkoper van 1/3 Zuiderhaven 61691242360v
ROMKES, FOKELTJE Fokel Romkes koper Vijverstraat NZ163823456v
ROMKES, GRIETJE Grietje Romkes verkoper van 1/2 Lanen 381784261137r
ROMKES, GRIETJE Grietje Romkes verkoper Lanen 41178526243r
ROMKES, GRIETJE Grytje Romkes koper huis en mosterdmolenLanen 411773258121v
ROMKES, HISKEde erfgenamen van wijlen His Romkes uitdraagsternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 29168524262r
ROMKES, HOTSE Hotse Romkes schipperverkoper Hoogstraat 291765256138r
ROMKES, HOTSE Hotse Romkes naastligger ten oosten Hoogstraat 271765256122v
ROMKES, HOTSE Hotse Romkes naastligger ten noorden Voorstraat 531763255209v
BINKSMA, HOTSE ROMKESburgemeester Hotse Romkes Binksmaverkoper q.q. Bargebuurt1789263173v
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotse Romkes Binksmaverkoper q.q. Lanen 56179726516v
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotse Romkes Binksmakoper woningOoievaarsteeg 11179726518r
BINKSMA, HOTSE ROMKESburgemeester Hotse Romkes Binksmaverkoper q.q. Zoutsloot 181789263175v
ROMKES, HOTSE Hotze Romkes koopmanverkoper q.q. Vijverstraat 201794264203r
ROMKES, HOTSE Hotze Romkes naastligger ten oosten Hoogstraat 271759254203r
ROMKES, HOTSE Hotze Romkes schipperverkoper Nieuweburen 271759254233v
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotze Romkes Binksmaverkoper q.q. Lanen 911793264127v
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Schritsen 541803266226v
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Ooievaarsteeg 111803266228r
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Lanen 47179726528v
BINKSMA, HOTSE ROMKESvroedsman en oud burgemeester Hotze Romkes Binksmanaastligger ten zuiden Schritsen 541794264169v
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmaverkoper Schritsen 541794264169v
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Bargebuurtspoortje1803266236r
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Noorderhaven 1001803266250r
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotze Romkes Binksmaverkoper van 8/32 Zuiderhaven 53180126647v
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen Hotze Romkes Binksmanaastligger ten zuiden Schritsen 501803266219r
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotze Romkes Binksmakoper door niaar huisSchritsen 50achter1790263213r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Schritsen 501803266219r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen Hotze Romkes Binksmanaastligger ten noorden Schritsen 50achter1803266219r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Schritsen 50achter1803266219r
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Voorstraat 19179726521v
ROMKES, HOTSEvroedsman Hotze Romkes Binxmageniaarde koper Noordijs 41782260254r
ROMKES, HOTSEvroedsman Hotze Romkes Binxmaverkoper q.q. Hoogstraat 41781260150v
ROMKES, HOTSEvroedsman Hotze Romkes Binxmakoper door niaar huis en tuintjeSchritsen 541785261275r
ROMKES, HOTSEvroedsman Hotze Romkes Rinxmakoopmanverkoper q.q. Kerkpad 241782260195r
ROMKES, JAKOBde stalling van Jacob Romkes naastligger ten zuiden Droogstraat 131694243113r
ROMKES, JAKOB Jacob Romkes verkoper van 3/4 Noorderhaven 1011728247146r
ROMKES, JAKOB Jacob Romkes naastligger ten noorden [staat: westen] Droogstraat 571690242321v
ROMKES, JAKOB Jacob Romkes koopmankoper kamer en toebehorenDroogstraat 55oost1723246170v
ROMKES, JAKOBde stalling van Jacob Romkes naastligger ten oosten Droogstraat 55oost1723246170v
ROMKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes naastligger ten westen Droogstraat 211729247288v
ROMKES, JAKOB Jacob Romkes naastligger ten westen Voorstraat 721714245224v
BRAAM, JAKOB ROMKESsr. Jacob Romkes Braamkoopmankoper door niaar Sint Odolphisteeg 11705244274r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 11705244274r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11705244274r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam, c.s.naastligger ten oosten Voorstraat 68170824567v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam, voor zijn kinderenkoopmankoper huis en houtstekNoorderhaven 1011717245281r
BRAAM, JAKOB ROMKESde hof van Jacob Romkes Braamnaastligger ten oosten Noorderhaven 97achter1697243292v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten westen Noorderhaven 1011717245281r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam, voor zijn kinderenkoopmankoper huisNoorderhaven 1031717245281v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten westen Schritsen 481697243294r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 181702244160v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Schritsen 461717245300r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten noorden Droogstraat 57169924411v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmankoper huisSint Odolphisteeg 5169924412r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten oosten Zoutsloot 321714245221v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten zuiden Zoutsloot 321714245221v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam, q.q.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 661713245188r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten westen Noorderhaven 1051717245302r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 971697243271v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Voorstraat 701715245238v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Zoutsloot ZZ1703244224v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanreversaalhouder Rommelhaven 281717245287v
BRAAM, JAKOB ROMKESde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes Braemverpachter grond ([voor de steeg])Zoutsloot 30174525198v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 21692242382v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemverkoper van 3/16 Droogstraat 471728247143r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braem, de jongeverkoper Voorstraat 541729247279r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemnaastligger ten westen Droogstraat 55west1721246124v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89twee_achter169424399r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 271690242322r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 181694243100r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemverkoper q.q. Lanen 76171824618r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemverkoper q.q. Both Apothekerstraat 1169324342r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemnaastligger ten oosten Zoutsloot 44169924415v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemnaastligger ten oosten Zoutsloot 46169924415v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper van 1/3 Zuiderhaven 61691242360v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemverkoper van 1/12 Rozengracht 51729247251v
BRAAM, JAKOB ROMKESde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes Braemverpachter grond Zoutsloot 301746251115r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmankoper door niaar huis met twee kamersDroogstraat 471688242219r
BRAAM, JAKOB ROMKESde hof van Jacob Romkes Braemkoopmannaastligger ten westen Droogstraat 471688242219r
ROMKES, JETSKE Jetske Romkes winkelierverkoper Kerkpoortstraat 21741250171v
ROMKES, JETSKE Jetske Romkes koper Kerkpoortstraat 21737249186v
ROMKES, JOHANNES Joannes Romkes verkoper buiten Harlingen167224080r
ROMKES, MICHIEL Migchel Romkes , c.u.huurder boven (p.j.)Kruisstraat 10oost1755253211r
ROMKES, MICHIELde weduwe van Migchiel Romkes huurder (p.j. totaal)Moriaanstraat 11766256215r
ROMKES, RINTJEde weduwe van Reintien Romkes naastligger ten oosten Heiligeweg 8170024467r
ROMKES, RINTJEde weduwe van Reintien Romkes naastligger ten westen Heiligeweg 141710245129r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Voskleermaker (mr. -)koper huis met een vrije steeg ten westenHeiligeweg 1west166023862v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Voskleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 1west166023862v
ROMKES, RINTJEwijlen Reintjen Romkes geniaarde koper Hofstraat 371689242274r
VOS, RINTJE ROMKESwijlen Reintjen Romkes de Voskleermaker (mr. -)verkoper Schritsen 56zuidoost1689242293r
VOS, RINTJE ROMKESmr. Reyntien Romkes de Vosverkoper Lanen 84167224082v
ROMKES, RINSEvoormalige eigenaar Rinse Romkes naastligger ten westen ([dit is aan de andere kant van de steeg])Voorstraat 95164323560r
ROMKES, RINSKE Rinske Romkes bewoner Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
HORNSTRA, RINSKE ROMKES Rinske Romkes Hornstraverkoper Noordijs 2117522532v
ROMKES, ROMKE Romke Romkes bakker (koek-)verkoper onbekend1642234180r
ROMKES, SAKE Saake Romkes bieder 1/3 huis, loods en tuinKerkpoortstraat166323820ra
ROMKES, SAKE Saake Romkes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat1663238191r
ROMKES, SAKEde ledige plaats van gemeensman Saco Romkes naastligger ten westen Moriaanstraat 121690242317v
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Saco Romkes Gaasmanaastligger ten noorden Spekmarkt 2167924131r
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesmageniaarde koper Fabrieksstraat 34169224321v
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesmaverkoper Lanen 801688242229r
ROMKES, SAKEvroedsman Saecke Romkes koper hof met bomen en plantenWeverstraat1668239166r
ROMKES, SAKE Saeke Romkes , c.u.verkoper Karremanstraat 21664238220v
GAARSMA, SAKE ROMKESvroedsman Saeke Romkes Gaasmanaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ169224311r
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Saeke Romkes Gaesmanaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)1692242384r
ROMKES, SAKEgemeensman Saeke Romkes Gasmakoper koeschuur en paardenstal met een huisLammert Warndersteeg 131673240122r
ROMKES, SAKE Sake Romkes , c.u.naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ1661238105r
ROMKES, SAKE Sake Romkes , c.u.verkoper Moriaanstraat ZZ1661238105r
ROMKES, SAKEde schuur van Sake Romkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ166723987v
ROMKES, SAKE Sake Romkes naastligger Molenpad 61662238143r
ROMKES, SAKE Sake Romkes , c.u.lakenkoperkoper 2/3 huis, loods en tuinRozengracht NZ1663238180r
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Sake Romkes Gaasmaeerdere eigenaar Weverstraat OZ1692242381r
GAARSMA, SAKE ROMKESvroedsman Sake Romkes Gaesma, c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)16702407r
ROMKES, SAKEvroedsman Sako Romkes verkoper Romastraat NZ1668239151v
ROMKES, SIEBRENwijlen Sybrandt Romkes verkoper Zuiderhaven 131615229280r
ROMKES, TIETJE Tietje Romkes koper door niaar Karremanstraat 13177825994r
ROMKES, TRIJNTJE Trijntje Romkes koper Bargebuurtspoortje WZ1784261152r
ROMKES, TRIJNTJE Trijntje Romkes koper Sint Jacobstraat 5178126052r
ROMKES, TRIJNTJE Trijntje Romkes verkoper Bargebuurtspoortje1791263309v
ROMMERTS, ANTJE Antie Rommerts naastligger ten oosten Lanen 36172024658v
ROMMERTS, BRECHTJE Bregtje Rommerts koper Hofstraat 35175725478v
ROMMERTS, BRECHTJEwijlen Bregtje Rommerts erflater Hofstraat 351779259200v
ROMMERTS, KLAAS Claas Rommerts verkoper Karremanstraat 151766256229r
ROMMERTS, KLAAS Claes Rommerts leidekkernaastligger ten zuiden Hofstraat 16170124496r
ROMMERTS, KLAAS Claes Rommerts leidekker (mr. -)naastligger ten zuiden Hofstraat 161694243104r
ROMMERTS, KLAAS Claes Rommerts leidekkernaastligger ten zuiden Hofstraat 16169924420r
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts verwandelaar Gardenierstraat161222975v
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts aanhandelaar Karremanstraat 23161222976r
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts koper Gardenierstraat16112298v
BURG, EVA ROMMERTS Eva Rommerts van der Burggeniaarde koper Grote Kerkstraat 29168524262r
BURG, EVA ROMMERTS Eva Rommerts van der Burggeniaarde koper Kruisstraat 4168524262r
ROMMERTS, HARTde weduwe van Heert Rommerts huurder huis Zuiderstraat 311806267223v
ROMMERTS, HART Heert Rommerts koper huis en smederijZuiderstraat 151781260122r
ROMMERTS, HART Heert Rommerts naastligger ten westen Zuiderstraat 17178326187r
ROMMERTS, Helema Rommerts verkoper Hofstraat 351779259200v
ROMMERTS, HENDRIKwijlen Hendrick Rommerts naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 131614229235v
ROMMERTS, HENDRIKwijlen Hendrick Rommerts schoenmakereerdere eigenaar Sint Jacobstraat 151613229171v
ROMMERTS, HENDRIK Hendrick Rommerts naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 13159722835r
ROMMERTS, Iietske Rommerts verkoper van 1/2 Hofstraat 351779259200v
ROMMERTS, IENSKE Ints Rommerts koper Sint Christoffelsteeg WZ1606228519r
ROMMERTS, JAN Jan Rommerts , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 31170924580r
ROMMERTS, JANde weduwe van Jan Rommerts naastligger ten oosten Lanen 361732248169v
ROMMERTS, JAN Jan Rommerts naastligger ten noorden Schritsen 311695243145v
ROMMERTS, JAN Jan Rommerts naastligger ten noorden Schritsen 31169224316v
ROMMERTS, JANde weduwe van Jan Rommerts naastligger ten noorden Schritsen 291726246286v
ROMMERTS, JANde weduwe van Jan Rommerts naastligger ten oosten Lanen 361730247347r
ROMMERTS, JAN Jan Rommerts lakenbereiderkoper huis en loodsLanen 381692242379v
ROMMERTS, JOHANNESwijlen Johannes Rommerts pannenbakkerverkoper Zoutsloot 8917962657r
ROMMERTS, LAMKE Lamkje Rommerts huurder Zuiderstraat NZ1782260284r
ROMMERTS, LIEUWEwijlen Lyuwe Rommerts naastligger ten westen Franekereind 29oost159722869r
ROMMERTS, MAAIKE Maike Rommerts koper Karremanstraat 191729247223r
ROMMERTS, MARIA Marijke Rommerts verkoper Franekereind 301752252196r
ROMMERTS, MAAIKE Mayke Rommerts verkoper Karremanstraat 191732248165r
ROMMERTS, MAAIKE Mayke Rommerts verkoper Schritsen 131757254109v
ROMMERTS, PIETER Pieter Rommerts verkoper Carl Visschersteeg 61790263191v
ROMMERTS, PIETER Pieter Rommerts koper huisCarl Visschersteeg 61788262270v
ROMMERTS, PIETERwijlen Pieter Rommerts koper Lanen NZ162923293v
ROMMERTS, REMMERT Remmert Rommerts , c.u.turfdragereerdere huurder Noordijs OZ169424375v
ROMMERTS, REMMERT Rimmert Rommerts huurder William Boothstraat OZ1701244115r
ROMMERTS, SIETSKE Sytske Rommerts naastligger ten noorden Brouwersstraat 211723246168v
ROMMERTS, TEUNTJE Theuntie Rommerts huurder Heiligeweg 151692242376v
ROMKES, AUKJE Auck Rompckes , pro se et liberiscrediteur (triumphant) Zoutsloot 1051620230221r
ROMKES, SINTwijlen Cent Rompckes koper door niaar Hofstraat 91613229159r
ROMKES, SINTwijlen Cent Rompckes verkoper Both Apothekerstraat161723059v
ROMKES, KLAAS Claes Rompckes kuiperbewoner Grote Bredeplaats 25west1605228486v
ROMKES, JELLE Jelle Rompckes naastligger ten zuiden Kruisstraat 10west159722858r
ROMKES, JELLEde crediteuren van Jelle Rompckes protesteert vanwege een hypotheek Kruisstraat 10west1601228268v
ROMKES, JELLE Jelle Rompckes bakkernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 31midden1606228506r
ROMKES, JETSKE Jets Rompckes koper 1/6 huis en hooibergAchterstraat ZZ1605228461v
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes verkoper q.q. Gardenierstraat161723094r
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes naastligger ten noorden Noordijs 81614229201v
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes naastligger ten noorden Noordijs 8161623023r
ROMKES, OUTGERde weduwe van Outger Rompckes naastligger ten noorden Noordijs 81634233155r
ROMKES, RINSEwijlen Rinse Rompckes verkoper van 1/2 Gardenierstraat161723094r
ROMKES, RINSEwijlen Rinse Rompckes kaarsenmakereerdere eigenaar Gardenierstraat1620230215v
ROMKES, RINSE Rinse Rompckes erflater Gardenierstraat161723094r
ROMKES, RINSEwijlen Rinse Rompckes kaarsenmakereerdere eigenaar Gardenierstraat1620230220v
ROMKES, RINSE Rinse Rompckes verkoper q.q. Bildtstraat 151614229233v
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes verkoper Scheerstraat 21603228354r
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes houtkoperprotesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 801602228298r
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes naastligger ten westen onbekend1600228192v
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)159722853v
ROMKES, SIEBRENwijlen Sibrant Rompckes koper Grote Bredeplaats 21612229115v
ROMKES, Cendt Rompkes bezemmakerverkoper Romastraat 51614229214r
ROMKES, LOUW Lou Rompkes koper huisLiemendijk1604228411v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Rompkes de Vosnaastligger ten noorden Heiligeweg 1west1663238184r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Rompkes de Vosverkoper Heiligeweg 1west1663238184r
ROMKES, ROMKE Rompke Rompkes verkoper Hoogstraat 271603228346v
ROMKES, SAKE Sake Rompkes naastligger Moriaanstraat ZZ1663238184v
ROUKES, ANTJE Antie Rouckes verkoper van 1/2 Hondenstraat 14162823269v
ROUKES, DOUWE Douwe Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen162823246v
ROUKES, Habell Rouckes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51635233161v
ROUKES, IEMKJE Imck Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen162823246v
ROUKES, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse Rouckes verkoper Schritsen ZZ1631232177v
ROUKES, SIEBREN Sibrant Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen162823246v
ROUKES, SIEBREN Sibren Rouckes verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
ROUKES, SIEBREN Sybrand Rouckes verkoper Voorstraat 72162423133r
ROUKES, SIEBREN Sybrand Rouckes verkoper Voorstraat 72162423133r
ROUKES, GEESKE Geiske Roukes koper door niaar Zuiderplein 5noord176425685r
ROUKES, HEEBELTJE Hebel Roukes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 516422358v
ROUKES, IESKJE Jesk Roukes naastligger ten westen Comediesteeg 21807267347r
ROUKES, meerderjarige vrijster Jieskje Roukes koper huisLanen 71een_achter1807267292r
, GEERTJE Geert Royers koper Franekereind1605228467v
, IEME Yeme Royers naastligger ten westen Voorstraat 231615229242r
, IEME Yeme Royers naastligger ten oosten Zuiderhaven 391614229229r
, IEMEgrondpacht uit het huis en erf van Yeme Royers eigenaar perceel Voorstraat 691605228450v
RUDOLFS, CATHARINA Caatje Rudolf koper Zoutsloot 381810269107r
RUDOLFS, WILLEM Willem Rudolf verkoper Kleine Bredeplaats 141807267314r
RUDOLFS, WILLEM Willem Rudolf koopmankoper huis en achterwoningKleine Bredeplaats 141800265270r
RUDOLFS, CATHARINA Kaatje Rudolphs koper Bildtpoort (gebied)1782260266r
, CATHARINA Kaatje Rudolphy koper Bildtpoort (gebied)1782260162v
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruerds geniaarde koper Hoogstraat 191753253103v
RUURDS, ANDRIES Anderys Ruerds bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35176425661v
RUURDS, EVERT Evert Ruerds koopmanverkoper Grote Kerkstraat 40west1644235127r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruerds mr. zeilmakerkoper Heiligeweg 201773258116v
RUURDS, JILLERT Jildren Ruerds timmerman (mr. huis-)koper huis en tuinHeiligeweg 201773258116v
RUURDS, SIJKE Sijke Ruerds winkelierseverkoper q.q. Noorderhaven 931733248190v
RUURDS, SWIER Sweerd Ruerds koper huisSchritsen 481732248126v
RUURDS, SWIER Sweerd Ruerds schoolmeesterverkoper van 1/12 Noorderhaven 931733248190v
BONTEKOE, SIEBE RUURDS Sybe Ruerds Bontekoe, c.u.koper huisNoorderhaven 5164923687r
RUURDS, SIETSE Sytse Ruerds Swaelvarenspersoonverkoperse Bargebuurtspoortje 101733248180v
, EVERT Evert Ruerdtsen , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 461641234138r
RUURDS, EVERT Evert Ruerts koopmankoper huis, loods en plaatsRapenburg164823622v
RUURDS, EVERT Evert Ruerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ164223535r
RUURDS, EVERT Evert Ruerts verkoper Grote Kerkstraat 28164823610v
RUURDS, EVERT Evert Ruerts geniaarde koper Kerkpoortstraat164923683v
RUURDS, EVERT Evert Ruerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164923664v
RUURDS, EVERT Evert Ruerts , c.u.koper huisHeiligeweg 26164923667r
RUURDS, EVERT Evert Ruerts verkoper Kerkpoortstraat 59164923667v
RUURDS, HOTSEwijlen Hotse Ruerts koper Zuiderhaven16472366v
RUURDS, JAKOB Jacob Ruerts koper kamer met daarachter een ledige plaatsNoorderhaven1613229176v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruerts Sanstrakoper Zuiderhaven 18164223518v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruerts Sanstra, c.u.koper 3/4 timmerwerfZuiderhaven 18164923688v
RUURDS, MINNEgrondpacht uit het huis van Minne Ruerts eigenaar perceel onbekend164923690v
RUURDS, JANKE Janke Ruids naastligger ten noorden Zuiderhaven 43171824622r
RUURDS, EVERT Evert Ruierds , c.u.verkoper Kruisstraat 5west1652236184v
RUURDS, FOKELTJE Fookeltje Ruierds koper Heerensteeg 2166523924v
RUURDS, HAIE Haeye Ruierds , c.u.koper huis en schuurHofstraat ZZ1669239188r
RUURDS, RIENK Rienk Ruierds koper 1/3 huis met loods en plaats, put en bakHeiligeweg 25166623962v
RUURDS, SWIER Swerus Ruierds naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
, MINNE Minne Ruierdsen koper Voorstraat 491645235187r
RUURDS, AALTJE Aeltie Ruierdts koper Achterstraat ZZ162823270v
RUURDS, EETSKE Eedske Ruierdts koper van 1/2 Rozengracht 21622230328v
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 40west164323537v
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ1646235228v
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts kleermaker [staat: snijder]aanhandelaar huis daar Dronrijp uithangtKerkpad 7Dronrijp162823235r
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1647235252v
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts naastligger ten westen Noordijs OZ1659237185r
RUURDS, FETJE Fettie Ruierdts koper Voorstraat 17west1620230205v
RUURDS, JAN Jan Ruierdts koper Lanen 4416652392va
RUURDS, JAN Jan Ruierdts koper 7/8 huisLanen 4416652395r
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruierdts Sanstrakoper Zuiderhaven ZZ164223520r
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruierdts Sanstranaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 141657237119r
RUURDS, JELMERwijlen Jelmer Ruierdts verkoper Zoutsloot 11667239116r
RUURDS, JELMER Jelmer Ruierdts naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 131667239107r
RUURDS, JELMER Jelmer Ruierdts schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 131667239109r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 1516652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 0-07-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 15een_achter16652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 0-07-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 15twee_achter16652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 0-03-08 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg 1316652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 0-12-08 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg 716652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Noordijs16652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-04-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Franekereind 13de Fortuin16652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 11-10-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 4-00-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Oosterkeetstraat 1116652396r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 0-05-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Oosterkeetstraat16652396r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Wortelstraat 1716652396r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Droogstraat16652396r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Zuiderhaven16652396r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Oosterkeetstraat 116652396r1
RUURDS, LEENTJE Leentie Ruierdts koper Lanen NZ1644235136r
RUURDS, MINNE Menne Ruierdts koper van 1/2 huisVoorstraat 641620230199r
RUURDS, MINNE Menno Ruierdts eerdere eigenaar Rommelhaven 2west1619230172r
RUURDS, MINNE Menno Ruierdts eerdere eigenaar Rommelhaven 2oost1619230172r
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts naastligger ten westen Voorstraat 66164023494r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Voorstraat 491659237243r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Wortelstraat 171659237243r
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts , c.u.geniaarde koper Lanen 82164323553v
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164323553v
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Voorstraat 641659237243r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Zuiderhaven ZZ1659237243r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Zuiderhaven ZZ1659237243r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Zeilmakersstraat 151659237243r
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts naastligger ten westen Voorstraat 661626231119r
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts naastligger ten westen Voorstraat 661624230391v
KINGMA, SIEBREN RUURDSde plaats van Sibrant Ruierdts Kingmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37162823267r
KINGMA, SIEBREN RUURDS Sibrant Ruierdts Kingmakoper huis met loods en plaats daarachter, strekkende voor van de straat af zuidwaarts met een vrije uitgang mede aan de WortelhavenVoorstraat 661626231119r
RUURDS, STIJNTJE Stijntie Ruierdts koper kamerMoriaanstraat 31659237214v
RUURDS, EVERT Evert Ruierts verkoper q.q. Lanen 30164223519r
RUURDS, EVERT Evert Ruierts koper provisioneel Hoogstraat 531659237243r
RUURDS, EVERTburgemeester Evert Ruierts koper huisGrote Kerkstraat 28twee_achter1664238211r
RUURDS, EVERT Evert Ruierts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_achter1664238211r
RUURDS, JELMER Jelmer Ruierts naastligger ten westen Voorstraat 73achter16652398v
RUURDS, WIEBREN Wybren Ruierts verkoper Vijverstraat 91658237152v
RUURDS, AAFKEwijlen zijn 1e vrouw Aefke Ruirds verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 26174525171v
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds blauwververkoper Grote Ossenmarkt 171748251247v
RUURDS, ALBERThet huis nu van (geniaarde koper) Albert Ruirds naastligger ten westen Franekereind 151717245293r
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds , c.u.blauwverver (mr. -)koper huisZuiderhaven 77west17182467r
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds , c.u.blauwververgeniaarde koper Franekereind 131716245278v
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds koper q.q. Brouwersstraat 161742250227r
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds blauwverver (mr. -)verkoper van 1/4 Brouwersstraat 161742250227r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds verkoper Wasbleek1762255128v
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds blauwverver (mr. -)koper 3/4 van 2 nieuwe woningen en weefwinkelsWasbleek 31742250229r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds verkoper Scheerstraat 31762255130r
RUURDS, ALBERTde weduwe van Albert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1175725492r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds blauwverver (mr. -)koper Scheerstraat 31746251159r
RUURDS, ALBERTde weduwe van Albert Ruirds naastligger ten noorden Heiligeweg 38176125577r
RUURDS, ALBERTde weduwe van Albert Ruirds naastligger ten oosten Herenwaltje 17174925236r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds blauwververkoper Heiligeweg 401756253255v
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds verkoper Heiligeweg 401762255176r
RUURDS, ANDRIES Andries Ruirds bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 37de Pelikaan1753253128v
RUURDS, ANDRIES Andrys Ruirds bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 571751252174r
RUURDS, ANTJE Antie Ruirds koper door niaar Achterstraat 111738249270r
RUURDS, ANTJE Antie Ruirds verkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r
RUURDS, ANTJE Antje Ruirds koper Achterstraat 5173524976r
RUURDS, ANTJE Antje Ruirds verkoper Zuiderhaven 77west1754253152v
RUURDS, ANTJE Antje Ruirds verkoper van 1/4 Brouwersstraat 161742250227r
RUURDS, ANTJE Antje Ruirds koper door niaar Zuiderhaven 77west173224884r
RUURDS, ANTJE Antje Ruirds koper Bildtstraat 21747251175v
BONTEKOE, AATJE RUURDSwijlen Attie Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Kerkpoortstraat 551754253184v
BONTEKOE, AATJE RUURDSwijlen Attie Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Kerkpoortstraat 55achter1754253186r
BONTEKOE, AATJE RUURDSde nagelaten boedel van Attje Ruirds Bontekoeverkoper Zuiderhaven 36west1755253232v
RUURDS, AUKJE Auckjen Ruirds , c.soc.naastligger ten zuiden Zuiderstraat 271728247120r
RUURDS, AUKJE Auckjen Ruirds verkoper Noorderhaven 88achter1702244142v
RUURDS, AUKJEde hof van de verkoperse Auckjen Ruirds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
RUURDS, AUKJE Auckjen Ruirds verkoper Noorderhaven 741702244143v
RUURDS, AUKJEde hof van de verkoperse Auckjen Ruirds naastligger ten noorden Hofstraat 17west1704244245v
RUURDS, AUKJE Auckjen Ruirds verkoper Hofstraat 17west1704244245v
RUURDS, AUKJE Auckjen Ruirds verkoper Noorderhaven 461702244144v
RUURDS, AUKJE Auckjen Ruirds verkoper Zuiderhaven 61702244166r
RUURDS, AUKJE Auckjen Ruirds verkoper Noorderhaven 821703244205r
GERLSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Gerlsmaverkoper van 1/3 Zuiderstraat172724750v
GERROLTSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Geroltsmakoper Scheffersplein 251702244162v
GERROLTSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Gerroldsmakoper Tiepelsteeg1703244204v
RUURDS, AUKJE Aucktien Ruirds verkoper Noorderhaven 1081698243382r
RUURDS, AUKJEde eigen kamer van Aukjen Ruirds naastligger ten oosten Romastraat 61705244301v
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruirds verkoper Romastraat 61705244301v
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruirds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 271727246299r
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruirds naastligger ten westen Noorderhaven 481701244134r
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruirds verkoper van 1/2 Noorderhaven 481701244134r
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruirds verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 481701244134r
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruirds verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 481701244134r
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruirds verkoper q.q. Kerkpoortstraat 45170824568v
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruirds verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ170824547v
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruirds verkoper Dalpad 71784261144r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruirds Plattekoper huis met een kamer erachterSchoolstraat 11696243188r
RUURDS, EVERT Evert Ruirds koopmankoper huisKerkpoortstraat164923659r
RUURDS, EVERTvroedsman Evert Ruirds naastligger ten westen Hofstraat ZZ1663238176r
RUURDS, EVERTburgemeester Evert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 4166623962r
RUURDS, EVERT Evert Ruirds verkoper Bildtpoort (gebied)1661238101r
RUURDS, FREERK Freerk Ruirds , c.u.huurder Grote Ossenmarkt 14174525158v
RUURDS, FREERK Freerk Ruirds , c.u.huurder Romastraat 4oost176925799r
RUURDS, HERE Heere Ruirds verkoper van 1/4 Lombardstraat NZ1742250255r
RUURDS, HESSEL Hessel Ruirds koper huisZoutsloot 321714245221v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruirds naastligger ten westen Romastraat 271774258177r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruirds zeilmakerkoper Bargebuurtspoortje 10176125548v
RUURDS, wijlen Hilberand Ruirds Riewaliverkoper Zuiderhaven 211741250190r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruirds naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid170824566r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruirds kuiper (mr. -)koper huisLanen 87Het Zwarte Kruis1761255104v
RUURDS, HILLEBRANDde weduwe van Hilbrand Ruirds naastligger ten noorden Zuiderhaven 23173124865r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruirds Riwalnaastligger ten oosten Weverstraat NZ169924426v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruirds Riwalnaastligger ten noorden Weverstraat NZ169924426v
RUURDS, JAKOB Jacob Ruirds , mede namens de overige eigenarenschipper (smak-)verkoper Liemendijk ZZ171824615r
RUURDS, JANvroedsman Jan Ruirds Boetemaverkoper Voorstraat 47171924636r
RUURDS, JAN Jan Ruirds Boetemankoper huisVoorstraat 47de Oliphant1715245241v
RUURDS, JANKE Jancke Ruirds naastligger ten westen Schritsen 58172024669v
RUURDS, JANKE Jancke Ruirds verkoper Schritsen 58172024669v
RUURDS, JANKE Janke Ruirds koper Schritsen 56noordoost171924639r
RUURDS, JELTEde erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds verpachter grond Oosterkeetstraat 11752252186v
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruirds Nautakoper huisNoorderhaven 1091722246153r
NAUTA, JELTE RUURDSde erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds Nautanaastligger ten westen Vijverstraat 91758254167r
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruirds Nautaverpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251212r
RUURDS, JELTJE Jeltje Ruirds verkoper Bildtpoort (gebied)1754253165v
RUURDS, JELTJE Jeltje Ruirds verkoper Liemendijk ZZ1754253165v
RUURDS, JETSE Jetse Ruirds varensgezelkoper huis en tuintjeSchritsen 48175025276v
NAUTA, JETSE RUURDS Jetse Ruirds Nautaverpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter1747251164av
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds naastligger ten westen Romastraat 271774258177r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds timmerman (mr. -)verkoper Werfpad ZZ1754253187r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds timmerman (mr. -)koper woningVijver 121752252230v
RUURDS, JILLERT Jilderen Ruirds timmerman (mr. huis-)koper woningBargebuurtspoortje 10176125548v
RUURDS, JILLERT Jildren Ruirds naastligger ten westen Romastraat 27177325874v
RUURDS, JILLERT Jildren Ruirds naastligger ten zuiden Vijver 4177225823v
RUURDS, JOCHEM Jochum Ruirds verkoper Heiligeweg 81662238156r
RUURDS, JOCHEM Jochum Ruirds verkoper Heiligeweg 101662238156r
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirds verkoper Karremanstraat 201723246158v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirds Boetemanaastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v
RUURDS, MEILE Meile Ruirds bakker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 26b17392505r
RUURDS, MEILE Meile Ruirds , c.u.koper huisRommelhaven 28Spitsbergen1717245287v
RUURDS, MEILE Meile Ruirds geniaarde koper Grote Bredeplaats 131716245256v
RUURDS, MEILEwijlen Meile Ruirds predikant (doopsgezind)koper Kleine Bredeplaats 111754253146r
RUURDS, MEILEde weduwe van Meile Ruirds naastligger ten noorden Noordijs 41741250155r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds , c.u.blauwververkoper huisScheerstraat 3de Scheer1762255130r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)verkoper van 1/4 Brouwersstraat 161742250227r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)verkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)koper huis en blauwververij, en daarbij een werk- en drooghuis ten oostenHeiligeweg 171742250236r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds naastligger ten westen Scheerstraat 51763255233v
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 241742250209r
RUURDS, MINSEhet huis genaamd de Scheer van Minze Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1de Scheer1771257186v
RUURDS, PIEKEwijlen Pieke Ruirds verkoper Grote Bredeplaats 91731247384r
RUURDS, PIETER Pieter Ruirds , thans uitlandigverkoper van 1/4 Brouwersstraat 161742250227r
RUURDS, PIETER Pieter Ruirds , thans uitlandigverkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r
RUURDS, RIENK Rienck Ruirds koper woningHeiligeweg 81662238156r
RUURDS, RIENK Rienck Ruirds koper woningHeiligeweg 101662238156r
RUURDS, RINSKE Rinske Ruirds geniaarde koper Kleine Bredeplaats 251758254165r
BLAUW, RUURD RUURDS Ruird Ruirds Blauw, c.u.koper huisZoutsloot 41170924593r
RUURDS, SIEUWKE Sieuwke Ruirds verkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
RUURDS, SIJKE Sijke Ruirds , ongehuwde dochterverkoper Scheerstraat 6170024452v
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirds naastligger ten noorden Karremanstraat 101721246126r
RUURDS, SIPKJE Sipkjen Ruirds verkoper van 2/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
RUURDS, SJOERDJE Sjoerdtje Ruirds koper Noorderhaven 32172724755v
RUURDS, SJOERDJE Sjoertje Ruirds verkoper Werfpad ZZ172824779r
RUURDS, SWIER Sweerd Ruirds naastligger ten oosten Romastraat ZZ1736249124v
RUURDS, SWIER Sweerd Ruirds naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1736249124v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Sweerd Ruirds Bontekoeschoolmeesterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
RUURDS, SWIER Swerus Ruirds , c.u.huurder Grote Kerkstraat 31oost1741250153v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]verkoper Kerkpad 181738249273v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoehuurder Nieuwstraat 371759254235v
RUURDS, SIETSE Sytse Ruirds koper huisVijverstraat 151732248102v
RUURDS, SIETSKE Sytske Ruirds huurder Bargebuurt WZ173124852r
RUURDS, SIETSE Sytze Ruirds koper woningZoutsloot 1172824781v
RUURDS, SIETSE Sytze Ruirds naastligger ten westen Zoutsloot 1172824781v
RUURDS, TEETSKEde goederen van Taetske Ruirds , aangekomen van haar moeder, moei en zusterniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15173925016r
RUURDS, TEETSKEde goederen van Taetske Ruirds , wegens haar moeder, moei en zusterniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17173925016r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten oosten Lombardstraat 2174025094v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1741250206v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDSwijlen Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Noorderhaven 131748251232v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Lombardstraat 41748251233v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1742250223r
RUURDS, TEIE Teye Ruirds bewoner Kerkpoortstraat 291706244322v
RUURDS, TEIE Teye Ruirds huurder Kerkpoortstraat 27tuin1696243227v
RUURDS, TJEERD Tjeerd Ruirds bewoner Kerkpoortstraat 291706244322v
RUURDS, TRIJNTJE Trijntje Ruirds verkoper Grote Kerkstraat 23achter1776258245v
RUURDS, TRIJNTJE Trijntje Ruirds verkoper Zoutsloot 55172724743v
RUURDS, TIETEwijlen Tyte Ruirds bakker en herbergier (mr. -)verkoper Zuiderstraat 271752253271r
RUURDS, TIETEvrijgezel Tyte Ruirds koper huisZuiderstraat 171733248208r
RUURDS, TIETE Tyte Ruirds naastligger ten oosten Zuiderstraat 2517492528r
RUURDS, ULBEde weduwe van Ulbe Ruirds naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid173524982v
RUURDS, ULBEwijlen Ulbe Ruirds begunstigde van een lijfrente Noorderhaven 241741250148v
RUURDS, WILLEMmeerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkeliernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28twee_achter1752252235v
RUURDS, WILLEMmeerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelierverkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter1752252235v
RUURDS, WILLEM Willem Ruirds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25177225810r
RUURDS, WIEBREN Wybrandt Ruirds , e.a.naastligger ten westen Voorstraat 78170924582r
RUURDS, WIEPKE Wypke Ruirds , mede namens de overige eigenarenverkoper Liemendijk ZZ171824615r
RUURDS, SWIER Zwerus Ruirds naastligger ten westen Vianen1737249174r
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisKerkpad WZ1734248304v
RUURDS, AUKJE Auckien Ruirdts koper Noorderhaven 741674240133r
GERLSMA, AUKJE RUURDS Aukjen Ruirdts Gerlsmaverkoper Zuiderstraat1710245131r
GERLSMA, AUKJE RUURDS Aukjen Ruirdts Gerlsmaverkoper Zuiderstraat1710245131r
GERLSMA, AUKJE RUURDS Aukjen Ruirdts Gerlsmaverkoper Zuiderhaven ZZ1711245139r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten zuiden onbekend1644235139v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.koper 1/2 huisPeterseliestraat165523745v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.eigenaar van 1/2 Peterseliestraat165523745v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.verkoper Rapenburg 41644235157r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper van 1/2 kamerGardenierstraat ZZ165523733v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1644235159v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts verkoper Brouwersstraat 27163723424r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper kamer, en kamer ten zuidenGrote Kerkstraat 40west16552373r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts verkoper Gardenierstraat ZZ165623787v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4166623912va
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper huis met ledige plaats er achterScheerstraat 6165523727r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koopmankoper huisHofstraat ZZ1657237139v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts verkoper Rapenburg1644235139r
RUURDS, HAIE Haye Ruirdts koper kamerRapenburg NZ1675240173v
RUURDS, HILLEBRANDde weduwe en erfgenamen van wijlen Hilbrandt Ruirdts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid1715245251r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrandt Ruirdts schrijver in de waagverkoper Franekereind 32168424245r
RUURDS, HOTSEwijlen Hotse Ruirdts erflater Franekereind 4016552374v1
RUURDS, JAKLEde erfgenamen van wijlen Jackle Ruirdts verkoper Zoutsloot 61165523740v
RUURDS, JANburgemeester Jan Ruirdts geniaarde koper onbekend163823461r
ZANDSTRA, JAN RUURDSoud burgemeester Jan Ruirdts Sanstrakoper ledige plaats grootte ca. 40 x 8 voetenonbekend166023851r
ZANDSTRA, JAN RUURDSde schuur van oud burgemeester Jan Ruirdts Sanstranaastligger ten oosten onbekend166023851r
ZANDSTRA, JAN RUURDSoud burgemeester Jan Ruirdts Sanstraverkoper Grote Kerkstraat 35166023851v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruirdts Sanstranaastligger ten westen Zuiderhaven 571657237105r
RUURDS, JANKEhet huis van mede koperse Janke Ruirdts naastligger ten oosten Schritsen 56noordoost171924639r
RUURDS, JELMERhet huis van Jelmer Ruirdts naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 131672240106r
RUURDS, JELMER Jelmer Ruirdts geniaarde koper Zoutsloot 12166623951r
RUURDS, JETSKE Jetscke Ruirdts koper Rozengracht 8166723992v
RUURDS, JOCHEM Jochum Ruirdts verkoper Gardenierstraat NZ163723432v
RUURDS, JOOST Joost Ruirdts huurder ten zuiden van Harlingen165623761v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirdts naastligger ten zuiden Karremanstraat 201714245229v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirdts Boetemakoper door niaar huisKarremanstraat 201722246151r
RUURDS, MINNEgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Minne Ruirdts eigenaar perceel Wortelstraat 17165623761r1
RUURDS, MINNE Minne Ruirdts naastligger ten oosten Voorstraat 62163723446r
RUURDS, MINNE Minne Ruirdts naastligger ten westen Voorstraat 66163323392v
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruirdts koper door niaar Voorstraat 62165623788r
RUURDS, MINNE Minne Ruirdts naastligger ten westen Voorstraat 66163323397r
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Ruirdts Kingmaverkoper q.q. Voorstraat 66163323392v
RUURDS, RIENK Rienk Ruirdts koper 2/3 huisHeiligeweg 25166623913ra
KINGMA, SIEBREN RUURDSde nagelaten weeskinderen van wijlen Sibrant Ruirdts Kingmaverkoper van 1/2 Voorstraat 66163323392v
RUURDS, SIJKE Sijke Ruirdts verkoper Grote Kerkstraat 301710245117r
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirdts , c.u.koper woningKarremanstraat 8171824629v
RUURDS, IETJE Ydtie Ruirdts koper loods en ledige plaats daarachteronbekend164823645v
RUURDS, EVERT Evert Ruirts koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 31oost164923659v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruirts Sanstraverkoper Zuiderhaven ZZ16482367v
RUURDS, MINNEhuis en hof van wijlen Minne Ruirts naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1659237188r
RUURDS, MINNEde meerderjarige erfgenamen van wijlen Minne Ruirts verkoper Zuiderhaven ZZ1659237188r
RUURDS, MINNEde meerderjarige erfgenamen van wijlen Minne Ruirts verkoper Wortelstraat 171659237189v
RUTGERS, AAGJE Aagje Rutgers verkoper Rapenburg 1179226464v
RUTGERS, BERBER Berber Rutgers naastligger ten westen Zoutsloot 881731247382v
RUTGERS, BERBER Berber Rutgers naastligger ten westen Zoutsloot 94173224870v
RUTGERS, KLAASde hof en ingang van de erfgenamen van wijlen Claes Rutgers naastligger ten westen Rozengracht 9169424399v
RUTGERS, GRIETJEwijlen Grietje Rutgers erflater Kerkpoortstraat 491805267153v
RUTGERS, GRIETJE Grietje Rutgers koper huis en weefwinkelRapenburg 1179226464v
RUTGERS, GRIETJE Grietje Rutgers koper Gardenierstraat 1617722589v
RUTGERS, Hagien Rutgers koper Hofstraat 271778259149v
RUTGERS, HENDRIK Hendrick Rutgers protesteert vanwege een vordering ten zuiden van Harlingen1602228292r
RUTGERS, IEKJE Icke Rutgers aanhandelaar Lanen 61599228148v
RUTGERS, IEMKEde brouwerij van Iemke Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 45162823260v
RUTGERS, Itcke Rutgers verkoper Lanen 61601228242r
AKKRINGA, J. RUTGERS J. Rutgers Ackringanaastligger ten oosten Weverstraat 71791263360r
RUTGERS, JAN Jan Rutgers metselaarkoper huis genaamd de Nakende Mannen, en tuinZuiderhaven 54de Naakende Mannen178626266r
RUTGERS, JAN Jan Rutgers metselaar (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
RUTGERS, JAN Jan Rutgers , c.s.naastligger ten westen Steenhouwersstraat 2178926376v
RUTGERS, JAN Jan Rutgers metselaar (mr. -)koper huis en hofFranekereind 40177725958r
RUTGERS, JAN Jan Rutgers , c.s.naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2178926376v
RUTGERS, JAN Jan Rutgers naastligger ten noorden Spinstraat 11178626272v
RUTGERS, JAN Jan Rutgers , c.soc.naastligger ten westen Steenhouwersstraat 2178626274r
RUTGERS, JAN Jan Rutgers , c.soc.naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2178626274r
AKKRINGA, JAN RUTGERSwijlen Jan Rutgers Akkringaverkoper Franekereind 401798265106r
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringanaastligger ten noorden Weverstraat 131791263360r
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringanaastligger ten oosten Weverstraat 51791263360r
AKKRINGA, JAN RUTGERSburgerbevelhebber Jan Rutgers Akkringaverkoper Zuiderhaven 54178826363v
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers naastligger ten oosten Bildtstraat 131633233127r
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers , c.u.verkoper Zoutsloot 301641234132r
RUTGERS, JENKE Jentie Rutgers naastligger ten oosten Bildtstraat 13163123336r
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers koper huis, brouwerij, droogzolder en gereedschappen, van de Soutsloot strekkende tot aan de DroogstraatZoutsloot 30162723219v
RUTGERS, JENKEde brouwerij van Jentie Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 41163223365v
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 391635233162r
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 411635233162r
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers koper kamer tussen 2 andere kamersDroogstraat 391630232145r
RUTGERS, JENTJEde brouwerij van Jentie Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 391630232145r
RUTGERS, JENTJEde kleine kamer van Jentie Rutgers naastligger ten zuiden Droogstraat 451633233111v
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers brouwernaastligger ten westen Droogstraat 451633233111v
RUTGERS, JENTJEde brouwerij van Jentie Rutgers naastligger ten oosten Bildtstraat 19163123318r
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers naastligger ten oosten Bildtstraat 19163923479v
RUTGERS, JENTJEde brouwerij van Jentje Rutgers naastligger ten oosten Bildtstraat 21163823452v
RUTGERS, JENTJE Jentke Rutgers brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 171633233118r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3achter1774258132r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 31763255252r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 31761255264r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3177725965r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers metselaargeniaarde koper Kleine Bredeplaats 251758254165r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers , voor zijn onmondig dochtertjemetselaar (mr. -)verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 11176725733r
AKKRINGA, PIER RUTGERSwijlen Pier Rutgers Ackringaverkoper Noorderhaven 87178926367r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringametselaar (mr. -)verkoper Poortje 111771257244v
AKKRINGA, PIER RUTGERSde erfgenamen van wijlen Pier Rutgers Akkeringanaastligger ten westen Noorderhaven 891785261259v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringametselaar (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 851780259284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringametselaar (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 851780259284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa, c.u.koper huisNoorderhaven 87177725987r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringanaastligger ten oosten Noorderhaven 851779259167v
AKKRINGA, PIER RUTGERSde weduwe van Pier Rutgers Akkringanaastligger ten oosten Noorderhaven 831785261311v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringametselaar (mr. -)verkoper q.q. Lanen 171779259303r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringametselaar (mr. -)verkoper q.q. Lanen 291779259303r
RUTGERS, SJOUKJE Sioukien Rutgers koper Lammert Warndersteeg 161698243377v
AKKRINGA, SIETSKE RUTGERSwijlen Sydske Rutgers Akkringaerflater Lanen 171779259303r
AKKRINGA, SIETSKE RUTGERSwijlen Sydske Rutgers Akkringaerflater Lanen 291779259303r
RUTGERS, SIETSKE Sytske Rutgers koper Lanen 31177225839v
RUTGERS, TJERK Tierk Rutgers metselaarnaastligger ten westen Klaverbladstraat 191738249357r
RUTGERS, TJERKde weduwe van Tjerk Rutgers verkoper Klaverbladstraat 191751252239r
RUTGERS, TJERK Tjerk Rutgers , c.u.huurder grootste kamer (p.j.)Rozenstraat170824562r
RUTGERS, WILLEM Willem Rutgers naastligger ten westen Zoutsloot 9017272476v
RUTGERS, WILLEM Willem Rutgers , c.u.koper hofZoutsloot 861716245263v
RUTGERS, WILLEM Willem Rutgers naastligger ten westen Zoutsloot 901723246164v
RUTGERS, WILLEM Willem Rutgers naastligger ten oosten Zoutsloot 801724246195r
RUTGERS, WILLEMKEwijlen Willem Rutgers naastligger ten westen Zoutsloot 941730247359r
RUTGERS, WILLEMwijlen Willem Rutgers verkoper Zoutsloot 861730247321r
RUTGERS, WILLEM Willem Rutgers koper twee dwarshuizenZoutsloot 821703244191v
RUTGERS, WILLEMwijlen Willem Rutgers verkoper Zoutsloot 82173224876r
RUTGERS, WILLEMwijlen Willem Rutgers verkoper Zoutsloot 82oost173224876r
RUTGERS, WOUTER Wouter Rutgers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 651790263278r
RUTGERS, WOUTER Wouter Rutgers naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 69179226433v
RUTGERS, WOUTER Wouter Rutgers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 651791263294v
RUTGERS, WOUTER Wouter Rutgers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 6517822613r
RUTGERS, WOUTER Wouter Rutgers wever (bont-)verkoper Gardenierstraat 1617722589v
RUTGERS, Ytgie Rutgers verkoper Lanen 61613229147r
RUTGERS, ADOLFwijlen Adolph Rutgerus koper Voorstraat 34178526248v
BROUWER, IESK RUTGERS Eeske Ruths Brouwerverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Rapenburg 1180226699r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Kerkpoortstraat 121802266100r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266120r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
RUTGERS, AAGJE Aagje Ruts verkoper van 2/6 Hofstraat 151784261255r
RUTGERS, WOUTER Wouter Ruts , weduwnaarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 651800265245r
RUTGERS, WOUTER Wouter Ruts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 651785261267v
RUTGERS, WOUTER Wouter Ruts wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 671775258235r
, ANTJE Antje Ruttens bewoner Zuiderstraat172724750v
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen1620230243v
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen1620230243v
RUURDS, ALBERT Albert Ruurds blauwverververkoper Zuiderhaven 77west1724246200r
RUURDS, ANDRIES Anderies Ruurds bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 371766256155v
RUURDS, ANTJE Antie Ruurds koper Karremanstraat 71784261194v
RUURDS, ANTJE Antie Ruurds koper Bildtstraat 131723246188r
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruurds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 271729247280r
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruurds verkoper Scheffersplein 25170724522v
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruurds koper Dalpad 71782260241r
RUURDS, KLAAS Claas Ruurds , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot ZZ176325612r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruurds Plattekorendragerverkoper Schoolstraat 116992448v
BAKKER, DIRK RUURDS Dirk Ruurds Bakkerverkoper Romastraat 41809268278v
RUURDS, EVERTwijlen Evert Ruurds lantaarnoppasserverkoper Hoogstraat 41787262309v
RUURDS, EVERT Evert Ruurds , c.u.koper kamer met een weefwinkelKromme Elleboogsteeg1650236119r
ZEILMAKER, EVERT RUURDS Evert Ruurds Zeilmakerlantaarnvullerkoper huisHoogstraat 41781260150v
RUURDS, HERE Heere Ruurds naastligger ten oosten Hoogstraat 3318012668r
RUURDS, HERE Heere Ruurds naastligger ten oosten Hoogstraat 331801265307r
RUURDS, HENDRIK Hendrik Ruurds koper Gardenierstraat 21784261232r
RUURDS, HENDRIK Hendrik Ruurds huurder (p.j.)Gardenierstraat 2178926396r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds timmerman (huis-)verkoper Vijver 4178626291v
RUURDS, HIDDEwoning gekocht door Hidde Ruurds naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91766256156v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds naastligger ten zuiden Heiligeweg 22177725951r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds zeilmakerverkoper Heiligeweg 201784261220v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds zeilmakerkoper Romastraat 251766256150v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds naastligger ten oosten Heiligeweg 161782260208r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds naastligger ten oosten Heiligeweg 181782260208r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds verkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260182r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds verkoper Romastraat 251782260182r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds verkoper Vijver 121782260183r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds zeilmakerkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2178326120r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2176825754r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds naastligger ten noorden Lanen 89176425684v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21787262205v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds waagmeesterverkoper Weverstraat 9170024478v
RUURDS, HILLEBRANDwijlen Hilbrand Ruurds kuiper (mr. -)erflater Lanen 8717832614ra
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2178626289v
RUURDS, HILTJEde verkoperse Hiltje Ruurds naastligger ten noorden Lanen 52achter1726246269v
RUURDS, HILTJE Hiltje Ruurds verkoper Lanen 52achter1726246269v
RUURDS, JANde weduwe van Jan Ruurds naastligger ten westen Zoutsloot 871730247338v
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruurds Nautaverpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251223v
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruurds Nautanaastligger ten westen Vijverstraat 9174425149v
NAUTA, JELTE RUURDSde weduwe van Jelte Ruurds Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 461784261148r
RUURDS, JELTJE Jeltie Ruurds koper Bildtstraat 1175025269v
RUURDS, JELTJE Jeltie Ruurds koper Liemendijk ZZ175025269v
RUURDS, JETSEde weduwe van Jetse Ruurds naastligger ten westen Vijverstraat 9180126613v
RUURDS, JETSEwijlen Jetze Ruurds koper Vijverstraat 717922643r
RUURDS, JETSEwijlen Jetze Ruurds koper Zuiderhaven178626255r
RUURDS, JETSEde weduwe van Jetze Ruurds naastligger ten oosten Schritsen 46178326166v
RUURDS, JILLERTwoning gekocht door Jielderen Ruurds naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91766256156v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds timmerman (mr. -)koper woningWerfpad ZZ1749251265v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91787262210v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds timmermankoper huisRomastraat 251766256150v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds verkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260182r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds verkoper Romastraat 251782260182r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds verkoper Vijver 121782260183r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds timmerman (mr. huis-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
RUURDS, JILLERT Jieldren Ruurds naastligger ten westen Romastraat 2717812609r
RUURDS, JILLERT Jilderen Ruurds timmerman (huis-)verkoper Vijver 4178626291v
RUURDS, JILLERT Jilderen Ruurds naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9178126064r
RUURDS, JILLERT Jildren Ruurds naastligger ten zuiden Heiligeweg 22177725951r
RUURDS, JILLERT Jildren Ruurds timmerman (mr. huis-)verkoper Heiligeweg 201784261220v
RUURDS, JILLERT Jildren Ruurds naastligger ten oosten Heiligeweg 161782260208r
RUURDS, JILLERT Jildren Ruurds naastligger ten oosten Heiligeweg 181782260208r
RUURDS, JOHANNES Johannes Ruurds metselaarkoper huisAnjelierstraat 91774258160v
RUURDS, JOHANNESwijlen Johannes Ruurds erflater Anjelierstraat 91788262282r
RUURDS, JOHANNES Johannes Ruurds naastligger ten oosten Anjelierstraat 71779259181v
RUURDS, LOURENSwijlen Lourens Ruurds huurder Kleine Ossenmarkt 6178326154v
RUURDS, MEILE Meile Ruurds naastligger ten noorden Noordijs 41729247238v
RUURDS, MEILE Meile Ruurds bakker (mr. -)verkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
RUURDS, MINNE Minne Ruurds blauwverververkoper Scheerstraat 31776258253v
RUURDS, MOSES Moses Ruurds geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 36west1806267239v
RUURDS, MOSES Moses Ruurds huurder (p.j.)Nutstraat 21803266260r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koper Fabrieksstraat 6177225865r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder (p.j.)Lanen 461798265107r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Bargebuurt 261808268174v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds verkoper van 1/4 Dijkswal 101809268212r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Hofstraat 21west1808268176r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Dijkswal 61808268177v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Lanen 371808268179r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechthuurder Romastraat NZ1808268180v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder kamer Poortje 131805267112v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Romastraat NZ1808268180v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Schritsen 261808268182r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Kleine Bredeplaats 151808268183v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Vijverstraat 301808268156r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Vijverstraat 281808268156r
RUURDS, RINSKE Rinske Ruurds verkoper Brouwersstraat 21793264153v
RUURDS, RINTJE Rintje Ruurds bewoner om sunst Karremanstraat 21730247357v
RUURDS, ROBIJNde weduwe van Robijn Ruurds huurder bovenkamer (p.w.)Hofstraat 19oost1803266188v
RUURDS, SIJKEweduwe Sijke Ruurds verkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruurds Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1748251217r
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Bargebuurtspoortje WZ1728260215r
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Wasbleek 921782260216r
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds , voor zich en haar twee kinderenverkoper Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Kerkpoortstraat 20180826877v
RUURDS, TRIJNTJE Trijntje Ruurds koper Lanen 631793264139r
RUURDS, TIETEwijlen Tytte Ruurds verkoper Hoogstraat 25175225325v
RUURDS, TIETEwijlen Tytte Ruurds verkoper Hoogstraat 17175225325v
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25176725716r
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds winkelierverkoper Grote Kerkstraat 271779259218r
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds verkoper Karremanstraat 14176325611r
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds verkoper Zoutsloot ZZ176325612r
RUURDS, WIEBE Wybe Ruurds verkoper Noorderhaven 60170024463v
RUURDS, WIEBE Wybe Ruurds verkoper q.q. Noorderhaven 60170024463v
RUURDS, WIETSKE Wytske Ruurds verkoper Zuiderstraat 22179226416r
RUURDS, WIETSKE Wytske Ruurds koper Zuiderstraat 221786262117r
RUURDS, ROBIJNwijlen Robijn Ruurdts koper Hondenstraat 12170024474r
RUURDS, ROBIJNwijlen Robijn Ruurdts eigenaar van 2/3 Hondenstraat 12170024474r
, AALTJE Aaltje Ruwes koper kamerRommelhaven 1816652394ra
, AALTJE Aeltie Ruwes verkoper Voorstraat 891677240266v
RUURDS, MINNE Minne Ruyerdts naastligger ten zuiden in de noorder nieuwestad ZZ1651236181r
, JOHANNESde erfgenamen van het huis van wijlen Johannes Ruyges naastligger ten oosten Kruisstraat 10west159722858r
RUURDS, HISKE Hiske Ruyrd Riewaltgeniaarde koper Kleine Bredeplaats 22167824115r
RUURDS, DOEDE Doede Ruyrds verkoper Achterstraat NZ1599228151r
RUURDS, EVERT Evert Ruyrds , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ164223524r
RUURDS, EVERT Evert Ruyrds , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 251644235114v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrds , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 251644235105v
RUURDS, EVERTwijlen burgemeester Evert Ruyrds verkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v
RUURDS, HILLEBRANDwijlen Hilbrand Ruyrds verkoper Franekereind 32172024662v
RUURDS, HILLEBRANDwijlen Hilbrand Ruyrds verkoper van 1/3 Zuiderstraat172724750v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrandt Ruyrds naastligger ten oosten Zuiderhaven 23achter169424383r
RUURDS, JANburgemeester Jan Ruyrds naastligger ten oosten Zuiderhaven 51163823467r
RUURDS, JANburgemeester Jan Ruyrds naastligger ten oosten Zuiderhaven 53163823467r
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruyrds Sanstrakoper hof met nieuw gebouwd zomerhuis, bomen en plantenZuiderstraat1644235121r
RUURDS, JELMERmr. Jelmer Ruyrds naastligger ten westen Voorstraat 73achter1677240258r
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 171652236201v
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 171652236201v
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds verkoper Heiligeweg 17174425133r
RUURDS, SIPKEde erfgenamen van wijlen Sipcke Ruyrds naastligger ten oosten Voorstraat 50163923480v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Sweerd Ruyrds Bontekoekoper provisioneel huis met weefwinkelBoth Apothekerstraat 15noord17332486ra
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruyrds Bontekoeverkoper Schritsen 481734248312v
RUURDS, TEETSKE Taetske Ruyrds naastligger ten oosten Zuiderstraat1737249190v
RUURDS, TEETSKE Taetske Ruyrds , c.sororenaastligger ten oosten Zuiderstraat1733248215r
RUURDS, TJERK Tjerck Ruyrds naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid167924131v
RUURDS, WIEBREN Wybren Ruyrds niaarnemer ratione proximitatis Weverstraat NZ1651236172v
RUURDS, IEMKJE Ymckien Ruyrds verkoper Grote Ossenmarkt 81733248245r
RUURDS, IETJE Ytje Ruyrds koper hof met prieel, bomen en plantenRapenburg ZZ166423828ra
BLAUW, RUURD RUURDSwijlen Ruyrd Ruyrdsen Blauwverkoper Bildtstraat WZ172724729r
RUURDS, AUKJE Auckien Ruyrdts aanhandelaar Zuiderstraat1681241143r
RUURDS, AUKJE Auckien Ruyrdts verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1681241143r
RUURDS, AUKJE Auckje Ruyrdts verkoper Noorderhaven 8816992446v
RUURDS, AUKJE Auckjen Ruyrdts koper door niaar Hofstraat 17west169224317v
RUURDS, AUKJE Auckjen Ruyrdts aanhandelaar Zuiderhaven ZZ169424388v
RUURDS, AUKJE Auckjen Ruyrdts , bloedverwante van de verkoperskoper door niaar Romastraat 6169324345v
RUURDS, BAUKE Baucke Ruyrdts gortmakerhuurder Heiligeweg 401692242386r
RUURDS, EVERTde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Evert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 8west1694243117v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrdts , c.u.koper ledige plaats met no. 5Rapenburg 41644235118v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrdts verwandelaar Kerkpoortstraat NZ1650236124v
RUURDS, EVERTde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 8west168524270r
RUURDS, EVERThet huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4167724038ra
RUURDS, EVERT Ewert Ruyrdts , c.u.verkoper Kerkpad 71633233110r
RUURDS, EVERTwijlen burgemeester Ewert Ruyrdts koper Peterseliestraat ZZ1677240268v
RUURDS, HAIE Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis en bakkerijFranekereind 23west1689242262v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmaker (mr. -)koper provisioneel woningJan Ruurdstraat 1167924117va
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts koper provisioneel dwarshuisVijverstraat 21168024117va
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Kerkpoortstraat 201689242282r
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmakerverkoper Rapenburg NZ1683241267v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmakerkoper koeienschuurHofstraat ZZ168024184v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts naastligger ten oosten Hofstraat ZZ168024184v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts naastligger ten noorden Hofstraat ZZ168024184v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191677240265r
RUURDS, HAIEwijlen Haye Ruyrdts verkoper Vijverstraat 211695243120v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)naastligger ten zuiden Scheffersplein 2916922436r
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)koper hof met kamers en een paardenstalNieuweburen 2716922437r
RUURDS, HINKEde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Hencke Ruyrdts crediteur (triumphant) onbekend1601228264r
RUURDS, HILLEBRANDde kamers gekocht door Hilbrand Ruyrdts naastligger ten westen Weverstraat 131695243126r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruyrdts naastligger ten oosten Zuiderhaven 23achter169224315v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruyrdts Riewalgeniaarde koper Zuiderhaven ZZ1691242340r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruyrdts Riewalwaagmeesterkoper drie woningen achter elkaar onder 1 dak, waarvan de laatste bestaaat uit 2 kamers; met het vrije gebruik van de steeg achter deze huizenWeverstraat NZ1695243125r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrandt Ruyrdts verkoper q.q. Franekereind 23west1687242167r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrandt Ruyrdts verkoper q.q. Weverstraat ZZ1687242167v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrandt Ruyrdts Rywalkoper huis met ledige plek of houtstekje daarachter en een steeg ten noordenZuiderhaven 21169324358r
RUURDS, Hillebrandts Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten westen Franekereind 34168224161ra
RUURDS, HILLEBRAND Hillebrant Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huisFranekereind 32168024182v
RUURDS, JAKLE Jackle Ruyrdts koper huis met ledige plaatsZoutsloot 611634233132v
RUURDS, JAN Jan Ruyrdts verkoper Lanen 44168524270v
RUURDS, JAN Jan Ruyrdts houtkopernaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51635233161v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruyrdts Sanstranaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 18165623793v
ZANDSTRA, JAN RUURDSde hof gekocht door burgemeester Jan Ruyrdts Sanstranaastligger ten westen Zuiderstraat1644235117r
ZANDSTRA, JAN RUURDSwijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstraerflater onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAN RUURDSwijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstraerflater onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAN RUURDSwijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstraerflater onbekend1690242304v
RUURDS, JELMER Jelmer Ruyrdts , c.u.schoenmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 151657237110v
RUURDS, JELTE Jelte Ruyrdts koper huis en het medegebruik en eigendom van de put en bak, alsmede een vrije uitgang tot de steegSchritsen 581653236228r
RUURDS, Jicko Ruyrdts verkoper Kerkpoortstraat 591686242123v
RUURDS, JOCHEMwijlen Jochum Ruyrdts kleermaker (mr. -)koper Heiligeweg 25168524289r
RUURDS, JOCHEMkinderen zijn van Jochum Ruyrdts koper (1e man van Beytske Jacobs)Heiligeweg 8168524289v
RUURDS, MINNE Minne Ruyrdts naastligger ten westen Voorstraat 66163823471r
RUURDS, NIESKE Nieske Ruyrdts koper Zoutsloot 62168024197r
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrdts verkoper onbekend159722831r
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrdts verkoper Franekerpoort (gebied)159822888v
RUURDS, RIENKwijlen Rienck Ruyrdts erflater Heiligeweg 25168524289r
RUURDS, RIENKwijlen Rienck Ruyrdts koordwerkererflater Heiligeweg 25168524289r
RUURDS, RIENKwijlen Rienck Ruyrdts erflater Heiligeweg 8168524289v
RUURDS, RIENKwijlen Rienck Ruyrdts koordwerkererflater Heiligeweg 8168524289v
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrdts crediteur q.q. Drie Roemersteeg1606228500v
RUURDS, SIPKE Sipke Ruyrdts koper door niaar huis en tuintjeRapenburg 6west168024167r
RUURDS, TETJE Tetjen Ruyrdts verkoper Nieuwstraat 381696243236r
RUURDS, ULBE Ulbe Ruyrdts bode (koopmans-)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
RUURDS, UILKE Uylke Ruyrdts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 1169324342r
RUURDS, IEKE Yke Ruyrdts koper provisioneel Kerkpoortstraat 59168124139ra
RUURDS, EVERT Evert Ruyrts verkoper Rapenburg1644235159r
RUURDS, EVERT Evert Ruyrts koper huisGrote Kerkstraat 281634233141v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrts koper huisGrote Kerkstraat 281645235183v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrts , c.u.aanhandelaar woningKruisstraat 5west1650236123v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
RUURDS, IEMKJE Impcke Ruyrts naastligger ten oosten Zuiderstraat1602228295r
RUURDS, JAN Jan Ruyrts naastligger onbekend NZ159722832r
RUURDS, JAN Jan Ruyrts koper ledige plaats met een kamer daarachterZuiderhaven NZ1634233145r
RUURDS, JANKE Jantien Ruyrts bruid 1605228478v
RUURDS, JETSKE Jets Ruyrts* koper buiten Harlingen1605228457r
RUURDS, JOUKJE Jouck Ruyrts bruid 1604228427v
RUURDS, OTTEburgemeester Otte Ruyrts verkoper Grote Kerkstraat 331688242235v
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrts verpachter grond onbekend1598228110v
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrts naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ1602228331r
RUURDS, RUURDals gebruiker Ruyrt Ruyrts naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
RUURDS, SEEKELE Saeckle Ruyrts bruidegom 1604228427v
RUURDS, SETSKE Setske Ruyrts verkoper Zuiderplein 116112296v
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrts tichelaarverkoper ten zuiden van Harlingen1602228292r
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrts tichelaarverkoper ten zuiden van Harlingen1602228289v
RUURDS, SIPKE Sipke Ruyrts naastligger ten westen Gardenierstraat1603228351r
RUURDS, JETSKE Ytske Ruyrts bruid 1606228502v
RUURDS, JETSKE Ytske Ruyrts bruid onbekend1606228502v
, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Ruyts naastligger ten noorden Gardenierstraat1614229211r
, ANTJE Antie Rychers verkoper Rozenstraat 1170024446r
, FEIE Feye Rychers haarwever (mr. -)verkoper Rozenstraat 1170024446r
, HENDRIK Hendrik Rychers , c.s.schipperverkoper Rozenstraat 1170024446r
, ULBE Ulbe Rychers haarwever (mr. -)verkoper Rozenstraat 1170024446r
RIEKELES, SIEMEN Symen Ryckels verkoper Zuiderplein 3161122936r
RIEKELES, SIEMEN Symen Ryckels verkoper Grote Kerkstraat 31midden1606228506r
RIEKELES, SIEMEN Symon Ryckelts naastligger ten noorden Kruisstraat 81603228372r
RICHARDS, ANTJE Antje Ryckerts verkoper Ooievaarsteeg 231785261261r
RIEKELES, SIEMEN[als huurder] Symen Ryckles naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter161122934r
RIJKS, HARMEN Harmen Rycks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1612229102v
RIENKS, SIEBRICHJE Sybrich Ryencx koper Alemanssteeg1604228426r
RIENKS, MEINOU Meynu Ryens koper Kerkpoortstraat159722834r
BANTS, RUURDS Tydse Ryeurts Bantsverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1604228406r
BANTS, RUURDS Tydse Ryeurts Bantsverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1604228406r
RIENKS, IEMKJE Imck Rynckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat1655237266v
RINNERTS, TJERK Tjerck Rynerts verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1604228400r
RINNERTS, TJERK Tjerck Rynerts verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1604228400r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rynjae Gongrijpbakker (mr. -)koper Ooievaarsteeg 61728247122r
, GEERT Geert Rynjes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17174525164r
, GEERT Geert Rynjes naastligger ten noorden Zuiderhaven 171751252241r
, GEERT Geert Rynjes naastligger ten noorden Zuiderhaven 171751252243r
RINSES, ANTJE Anneke Rynses verkoper Drie Roemersteeg1604228388v
RINSES, BARTELD Bartel Rynses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15161723080v
RINSES, BARTELD Bartel Rynses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9161723080v
RINSES, BAUKJEwijlen Bauck Rynses protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
RINSES, WIEBRENhet huis van Wybren Rynses naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
, GEERTJE Geertie Ryntje naastligger ten noorden Zuiderhaven 1717412506ra
RUURDS, EETSKE Eetske Ryoerdts koper Heiligeweg 19161723074r
RUURDS, JAN Jan Ryoerdts verkoper Kerkpoortstraat NZ1613229139v
RUURDS, JAN Jan Ryoerdts verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter1613229139v
RUURDS, PIETER Pieter Ryoerdts koper huisGrote Ossenmarkt 16161623021r
RUURDS, PIETER Pieter Ryoerdts koper huis met ledige plaatsje ten noordenFranekerpoort (gebied)1620230233v
RUURDS, SIPKE Sipcke Ryoerdts naastligger ten westen Voorstraat 52oost1619230158r
RUURDS, EETSKE Eetscke Ryoerts verkoper Liemendijk1614229199r
RUURDS, EETSKE Eetske Ryoerts verkoper Droogstraat 411613229178v
RUURDS, PIETER Pieter Ryoerts naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1613229174v
RUURDS, PIETER Pieter Ryoerts naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1613229174v
RUURDS, PIETER Pyter Ryoerts naastligger ten noorden Spekmarkt 21613229145r
RUURDS, PIETER Pyter Ryoerts naastligger ten noorden Spekmarkt 21613229145v
RUURDS, PIETER Pyter Ryoerts koper kamerFranekerpoort (gebied)161122961r
RUURDS, PIETERde proclamant Pyter Ryoerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)161122961r
RUURDS, PIETER Pyter Ryoerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)161122948v
RUURDS, PIETER Pyter Ryoerts koper twee kamersFranekerpoort (gebied)16112297r
RUURDS, SIPKE Sipcke Ryoerts naastligger ten westen Noorderhaven 1021613229182r
RUURDS, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Ryoerts naastligger ten westen Voorstraat 681629232101r
, LOURENS Lourens Ryourdts verkoper Oosterkeetstraat 111618230131r
, PIETER Pieter Ryourdts koper kamer en plaatsRommelhaven 201598228103v
, SIPKEhet tichelwerk van Sipcke Ryourdts naastligger ten oosten van Harlingen15972285v
, SIPKE Sipcke Ryourdts protesteert vanwege een vordering Noordees (gebied)1605228444v
, SIPKE Sipcke Ryourdts tichelaarkoper land, huis en tichelwerkbuiten Harlingen1600228205r
, SIPKE Sipcke Ryourdts tichelaargebruiker buiten Harlingen1600228205r
, SIPKE Sipcke Ryourdts naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1600228221v
, SIPKE Sipcke Ryourdts koper huis met erf en nog een paar kamersVoorstraat 52west159722814r
, JETSKE Yets Ryourdts* koper ten zuidoosten van Harlingen1606228519v
RIPPERTS, ANDRIES Andries Rypperts kuiper (oud mr. -)verkoper Noorderhaven 108174925226r
RUURDS, MINNE Minne Ryuerds naastligger ten westen Voorstraat 66163123335v
RUURDS, SIEBRENwijlen Sybrant Ryuerds verkoper van 1/2 Voorstraat 66163123335v
RUURDS, HOUKJE Houck Ryuerdts koper Jan Ruurdstraat 5163223348v
RUURDS, RUURDwijlen Ryurdt Ryuerdts erflater Noordijs 271606228522r
RUURDS, SIPKEhet sterfhuis van wijlen Sipke Ryuerdts verkoper Voorstraat 52west1618230108r
, Eedtscke Ryuerts verkoper Grote Kerkstraat 241618230115v
, EETSKE Eetske Ryuerts verkoper Heiligeweg 19161723068v
, PIETERde verkoper Pieter Ryuerts , c.u.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1619230182v
, PIETER Pieter Ryuerts verkoper Franekerpoort (gebied)1619230182v
, WIEBEwijlen Wybe Ryuerts verkoper Vijver 1161122965v
, EETSKE Eetske Ryuets verkoper Achterstraat1615229264v
RUURDS, GRIETJE Gryet Ryurdts verkoper Karremanstraat 231600228202r
RUURDS, WIEBE Wybe Ryurdts koper twee kamersonbekend159722833v
RUURDS, SETSKE Setske Ryurts verpachter grond Zuiderplein 116112296v