Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-12 00:01:41.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2380013r 23-12-1659 dr. Cornelis Joostes Heins wonende in Amsterdam koper voor GG 5133:00:00 huis (Lanen NZ [niet vermeld]) (beknopte beschrijving van het verkochte)
2380013r 23-12-1659 IJsbrant Joostes Heins wonende in Amsterdam koper
2380013r 23-12-1659 Wybe Pytters Moy burger wijnkoper koper
2380013r 23-12-1659 hopman Beyma c.u. mede eigenaar
2380013r 23-12-1659 Jetske Dircx huurder
2380013r 23-12-1659 N. N. naastligger ten oosten
2380013r 23-12-1659 N. N. naastligger ten zuiden
2380013r 23-12-1659 N. N. naastligger ten westen
2380013r 23-12-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380013r 23-12-1659 de erven van de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris der boelgoeden verkoper