Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
AKKRINGA, J. J. Ackringanaastligger ten zuiden Poortje 71790263222r
AGEMA, J. J. Agemasteenhouwerhuurder Heiligeweg 34178826324r
AKKRINGA, J. J. Akkringanaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 41809268186r
ALBERDA, J. dr. J. Alberdaverkoper q.q. Zuiderhaven 251789263127r
ALBERDA, J. dr. J. Alberdanaastligger ten oosten Herenwaltje 31801265284v
ALBERDA, J. de zoutkeet van J. Alberda, n.u.medicinae doctornaastligger ten noorden William Boothstraat 171800265229r
ALEMA, J. burgemeester J. van Alemanaastligger ten oosten Noorderhaven 411787262159r
ALEMA, J. J. Alemanaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231785261261r
ALEMA, J. vroedsman J. van Alemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 731784261248r
ALEMA, J. de tuin van J. Alemanaastligger ten oosten Herenwaltje 71758254266v
ALEMA, J. J. Alemanaastligger ten oosten Wortelstraat 11758254266v
ALEMA, J. de keet van dr. J. Alemanaastligger ten noorden Scheffersplein 27178126047v
ALEMA, J. dr. J. van Alemanaastligger ten westen Nieuwstraat 381783261121r
ALEMA, J. burgemeester J. van Alemanaastligger ten oosten Noorderhaven 411787262187r
ANDRINGA, J. J. C. van Andringanaastligger ten noorden Zuiderhaven 251794264170v
ANDRINGA, J. juffrouw J. C. van Andringanaastligger ten noorden Zuiderhaven 251789263127r
ARENDS, J. de weduwe van J. W. Arendnaastligger ten oosten Spekmarkt 11809268210v
BEMEN, J. de weduwe J. van Beemennaastligger ten westen Noorderhaven 1041755253227r
BEMEN, J. wijlen J. van Beemenverkoper Noorderhaven 1021758254153v
, J. J. Beetzelnaastligger ten oosten Voorstraat 271803266298r
BEIMA, J. J. M. Beimanaastligger ten oosten Havenplein 101790263262v
BEIMA, J. J. M. van Beyma, c.s.naastligger ten oosten Zuiderhaven 501758254142r
BIERMA, J. J. Biermamakelaarnaastligger ten oosten Zuiderhaven 7178626283r
BOLMAN, J. de weduwe van J. Bolmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1789263108v
BOLMAN, J. de weduwe van J. Bolmannaastligger ten noorden Heiligeweg 701789263156r
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31784261216r
BOOMSMA, J. J. Boomsmakoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491807267297r
BOOMSMA, J. J. Boomsmanaastligger ten westen Noorderhaven 901791263298r
KAMMINGA, J. J. H. Cammingakasteleinverkoper Grote Bredeplaats 5west1810268360v
CLEBE, J. J. J. Clebe, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 261766256152v
KROESE, J. de hof van burgemeester J. Croesenaastligger ten noorden Zuiderhaven 691702244176r
DAKE, J. de weleerw. hr. ds. J. H. Dakepredikantverkoper Brouwersstraat 141802266151v
, J. J. Dominicushuurder Havenplein 161809268294v
DONKER, J. vroedsman J. Donkerverwandelaar Hofstraat 161732248150r
DONKER, J. vroedsman J. Donkeraanhandelaar van 1/2 Rozengracht 161732248150r
DOYS, J. J. Doysequipagemeesterhuurder Grote Bredeplaats 8oost176025539r
DREYER, J. juffrouw J. Dreyernaastligger ten oosten Rommelhaven 8178326169v
DRONRIJP, J. J. Dronrijphavenmeesternaastligger ten noorden Zuiderhaven 61758254144v
, J. J. Eelkomanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 101766256210r
, J. J. Enninganaastligger ten noorden Zuiderhaven 291809268268v
EVERTS, J. J. C. Eversverkoper van 1/18 Voorstraat 55180426729r
EVERTS, J. J. C. Evertsverkoper van 1/18 Voorstraat 57achter180426730v
FABER, J. de gerepudieerde boedel van wijlen J. A. Faberverkoper Noorderhaven 70180826889v
FABER, J. de weduwe van J. A. Faberverkoper Noorderhaven 70180826889v
FONTEIN, J. de heer J. Fonteinnaastligger ten zuiden Lanen 29180426792v
FRANK, J. oud burgemeester J. Franknaastligger ten zuiden Lanen 271803266195v
FRANK, J. oud burgemeester J. Franknaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 101808268104v
FRANK, J. oud burgemeester J. Frankverkoper Rapenburg 12tuin180726811v
, J. J. Geyzenaastligger ten oosten Noorderhaven 72180826845v
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gonggrijpnaastligger ten westen Voorstraat 531763255209v
GONGGRIJP, J. oud burgemeester J. Gongrijpnaastligger ten westen Noorderhaven 9217342495r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijpnaastligger ten oosten Zoutsloot 77177325897r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijpnaastligger ten westen Zoutsloot 77177325897r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijpnaastligger ten noorden Zoutsloot 77177325897r
, J. J. E. Grienkoper Noorderhaven 311788262259v
GROEN, J. J. Groen, c.u.huurder (p.w.)Gardenierstraat NZ178926371v
HAAS, J. J. P. Haaskapitein in dienst van deze staat (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 33180126633v
HANEKUIK, J. de erfgenamen van wijlen J. Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 851807267302v
HANNEMA, J. J. Hannemakoopmanverkoper Zuiderstraat 6178926390v
HARKEROTH, J. ds. J. E. Harkenrothpredikantkoper huis met tuinHeiligeweg 401762255176r
HELD, J. J. A. Heldtkoper huis en herbergRommelhaven 18de Aardappelbeurs1805267177r
HINGST, J. J. G. Hingstnaastligger ten westen Zoutsloot 381810269107r
, J.de weduwe van J. Hombergnaastligger ten noorden Bildtstraat 41811269125r
, J. J. Homberg, c.u.huurder Voorstraat 101179326488r
, J.wijlen J. Homburgkoper Grote Kerkstraat 191809268283r
HOORNSTRA, J. burgemeester J. P. Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
HOORNSTRA, J. burgemeester J. P. Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
HUIDEKOPER, J. J. Huidecoperhuurder (p.j.)Voorstraat 361807267336r
JACOBI, J. J. Jacobybouwmeesternaastligger ten westen Noorderhaven 98achter1801265308r
JONG, J. de weduwe J. de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 90181026930r
JONG, J. de weduwe van J. de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 90179226451r
KOSTER, J. J. H. Kosternaastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid1794264198r
, J. J. Lagérenaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11795264286v
, J.de weduwe van J. Lauernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 221810268337v
LEEUW, J. J. de Leeuwblokmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 43178926373v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwenkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 36oost16992442v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwenkapiteinhuurder Voorstraat 3516992447v
LEI, J. de erfgenamen van wijlen J. van der Leynaastligger ten zuiden Rommelhaven 181803266307r
LEI, J. de weduwe van J. van der Leyhuurderse Zoutsloot 371809268216r
LEI, J. J. van der Leynaastligger ten zuiden Rommelhaven 181801265287r
LEI, J. J. J. van der Leykoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12178326139r
MARGADANT, J. wijlen J. Margadantkoper Kleine Bredeplaats 101803266175r
MECIMA, J. J. Mecimanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2017732584ra
MECIMA, J. J. Mecimanaastligger ten westen Liemendijk NZ1776258250r
MECIMA, J. vroedsman J. Mecimanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter177725939r
MECIMA, J. J. Mecima, c.u.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 201778259131r
, J. J. Christiaan Metzelaarhofmeesterhuurder Noorderhaven 23178626271r
, J. J. C. Metzeler, c.u.koper 1/2 huisNoorderhaven 311786262106r
METZLAR, J. ds. J. C. Metzlarverkoper Zuiderhaven 8181026935v
METZLAR, J. J. C. Metzlarbodenaastligger ten westen Noorderhaven 33180126633v
METZLAR, J. J. C. Metzlarkamerbewaarder bij de Marineverkoper Noorderhaven 311803266248r
, J. J. C. Metzlerkoper 1/2 huisNoorderhaven 311788262259v
, J. J. C. Metzlereigenaar van 1/2 Noorderhaven 311788262259v
, J. J. C. Metzlerhofmeesternaastligger ten westen Noorderhaven 331787262168v
MEULEN, J. J. van der Meulenzadelmakernaastligger ten westen Hoogstraat 511799265148r
MEULEN, J. J. van der Meulenzadelmakernaastligger ten westen Hoogstraat 531799265148r
MOLEN, J. de weduwe van J. van der Moolennaastligger ten oosten Bargebuurt OZ1806267211r
MULLER, J. Luitenant J. W. Muller, c.u.huurder Rozengracht 211799265207r
MUNTER, J. de zoutkeet van vroedsman J. P. Munternaastligger ten noorden Scheffersplein 251762255133r
MUNTER, J. de weduwe van wijlen J. P. Muntererflater Scheffersplein 23178626287r
NIJBOER, J. J. P. Nijboernaastligger ten zuiden Lanen 761782260288r
NIJS, J. J. de Nijsnaastligger ten noorden Rozengracht 51778259146v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22180226696v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22180226696v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221791263372v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221791263372v
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 2017732584ra
NOLLIDES, J. de heer J. Nollidesnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 121763255247v
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18177725979r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18177725979r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221808268173r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221808268173r
NOLLIDES, J. de heer J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16178326119r
NOLLIDES, J. mejuffrouw de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 161803266180r
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181807267301v
NOLLIDES, J. de heer J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16176125558v
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201778259131r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221790263181r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221790263181r
, J. J. H. Olingus, c.s.naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1803266281r
, J. J. H. Olingus, c.s.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1808268103r
, J. J. H. Olinjusnaastligger ten westen Lanen 201807267312r
, J.de Heer J. H. Olinjusnaastligger ten westen Lanen 20180826894r
, J.oud burgemeester J. Olinjusnaastligger ten oosten Hofstraat 4180226677v
, J.oud burgemeester J. Olinjusnaastligger ten zuiden Hofstraat 4180226677v
, J.oud burgemeester J. Olinjusnaastligger ten westen Hofstraat 4180226677v
, J.oud burgemeester J. H. Olinjusverkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17180226650v
, J.oud burgemeester J. H. Olinjusverkoper Grote Ossenmarkt 141787262218v
OLIVIER, J. oud burgemeester J. Oliviernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 181763255220av
OOSTERHOUT, J. burgemeester J. Oosterhoutnaastligger ten zuiden Voorstraat 661788262297r
, J.burgervaandrig J. Ouwerkerknaastligger ten oosten Noorderhaven 1031717245281v
PALUDANUS, J. wijlen J. Theodorus Paludanuspredikanterflater Brouwersstraat 13168424214v
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 791763255238r
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 811763255238r
POPTA, J. het pakhuis van J. Poptanaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1702244173v
POSTHUMUS, J. wijlen J. F. Posthumusverkoper Both Apothekerstraat 11809268264r
POSTHUMUS, J. de weduwe van J. F. Posthumusnaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost1810268355r
POTTING, J. de weduwe van J. Pottingnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west1809268271r
RADSMA, J. wijlen J. Radsmakoper Heiligeweg 21793264135v
RADSMA, J. de erfgenamen van wijlen J. Radsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 141763255266r
RADSMA, J. wijlen J. Radsmakoper Noorderhaven 1141805267182v
RADSMA, J. wijlen J. Radsmakoper Heiligeweg 21805267182v
RADSMA, J. J. Ratsmanaastligger ten oosten Voorstraat 461765256140v
REINALDA, J. J. Reinaldanaastligger ten noorden Franekereind 29oost178126046r
REINHART, J. J. Reinhartnaastligger ten westen Nieuwstraat 621804267103r
REINHART, J. J. Reinhartkasteleinnaastligger ten westen Franekereind 271808268129r
REINHART, J. J. Reinhartnaastligger ten oosten Franekereind 29west180126618r
REINHART, J. J. Reinhartkasteleinnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 641809268323v
REPKO, J. J. F. Repkonaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 81805267136r
REUS, J. J. de Reus, c.s.huurder Schritsen 50achter180826822v
REUS, J. J. de Reusnaastligger ten oosten Rommelhaven 26b178626263r
REUS, J. burgerkolonel J. de Reusnaastligger ten noorden Zuiderhaven 171784261146r
ROORDA, J. J. Roordanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21775258201v
ROORDA, J. J. Roordanaastligger ten westen Hoogstraat 13178626264r
ROORDA, J. J. Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4180426740r
ROORDA, J. J. Roorda, n.u.naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8noord1769257143r
ROORDA, J. J. Roordaverkoper q.q. Zuiderhaven 77oost1810268355r
ROORDA, J. de Heer J. Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10180826878v
ROORDA, J. de Heer J. Roordanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10180826878v
ROORDA, J. J. Roordanaastligger ten westen Noorderhaven 1011790263182v
ROSSUM, J. wijlen J. van Rossumgeniaarde koper Havenplein 161806267288v
RUITINGA, J. J. Ruitinganaastligger ten noorden Nieuwstraat 141779259198r
RUITINGA, J. J. Ruitinganaastligger ten noorden Nieuwstraat 161779259198r
SANNES, J. J. van Sanneshuurder Dijkswal 61808268177v
ZANDSTRA, J. de hof van J. Sanstraequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168424259v
SCHAAF, J. burgemeester J. Schaaffnaastligger ten westen Voorstraat 271785261286r
SCHIERE, J. J. Schiere, n.u.naastligger ten noorden Voorstraat 91795264283v
SCHONEBEEK, J. J. Schonebeeknaastligger ten westen Romastraat 251782260182r
, J. J. Schoonebeeknaastligger ten westen Romastraat 271786262114r
SCHOOT, J. J. Schootnaastligger ten oosten Schritsen 5oost1810269102r
SCHRADER, J. J. Schrader, e.a.commiesnaastligger ten zuiden* Romastraat 4oost1784261129v
SCHRADER, J. J. Schradernaastligger ten zuiden Romastraat 21782260283r
SCHRADER, J. J. Schradernaastligger Romastraat 4oost1775258217r
SCHRIK, J. J. Schriknaastligger ten westen Hofstraat 21west1780259282v
, J. J. A. Schuttenusnotarisverkoper Hondenstraat 141710245114v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31784261216r
SLOTEN, J. J. van Slootenverkoper Droogstraat 221787262175v
SLUIS, J. de erfgenamen van wijlen J. van der Sluisnaastligger ten noorden Lanen 571758254169v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburgnaastligger ten zuiden Schritsen 641766256223v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburgnaastligger ten zuiden Schritsen 641780259258v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburgnaastligger ten oosten Hofstraat 31781260151v
SPREE, J. J. Spreekapitein infanterie (oud -)verkoper Kleine Bredeplaats 141800265270r
SPREE, J. de heer J. Spree, c.u.luitenanthuurder Vismarkt 11788262249r
SPROTTINGA, J. oud burgemeester J. Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 9170024478v
, J. J. Steenbrinknaastligger ten westen Grote Kerkstraat 32achter180826835v
, J.de heer dr. J. D. Steenstra Toussainthuurder (p.j.)Noorderhaven 311803266248r
, J. J. Strausnaastligger ten zuiden Noorderhaven 72180826845v
, J. J. A. Straus, c.u.verkoper Rapenburg 12tuin1810268359v
, J. J. de Suberbielleverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
, J.[als huurder] de weduwe van J. H. Sykmannaastligger ten zuiden Hoogstraat 41787262309v
TAMBOESER, J. oud burgemeester J. Tamboesernaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 71791263344r
TAMBOESER, J. oud burgemeester J. Tamboesernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 71791263344r
TEYEMA, J. J. Teyema, c.u.kosterhuurder Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingiikoper van 1/5 Hoogstraat 25175225325v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingiikoper van 1/5 Hoogstraat 17175225325v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingiinaastligger ten oosten Zuiderplein 31765256266v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingiinaastligger ten noorden Zuiderplein 31765256266v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingiinaastligger ten noorden Zuiderplein 5noord176425685r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaintnaastligger ten westen Lanen 731779259304v
TOUSSAINT, J. de heer J. D. Toussaintnaastligger ten westen Lanen 731787262189v
TOUSSAINT, J. J. Toussaintkoopmankoper huis, weefwinkel en tuinWeverstraat 81779259165r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint, n.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041755253227r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 1041755253227r
TOUSSAINT, J. J. Toussaintkoopmannaastligger ten noorden Weverstraat 81779259165r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaintnaastligger ten zuiden Noorderhaven 1021758254153v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintnaastligger ten oosten Weverstraat 3178926382v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint, e.a.naastligger Weverstraat1787262203v
TOUSSAINT, J. oud burgemeester J. D. Toussaintnaastligger ten oosten Voorstraat 531787262207r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintnaastligger ten oosten Weverstraat 31786262143v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintnaastligger ten westen Droogstraat ZZ178826314r
VEEN, J. de Heer J. L. van der Veennaastligger ten westen Noorderhaven 70180826889v
VEEN, J. J. van der Veennaastligger ten westen Voorstraat 271803266298r
VEEN, J. J. van der Veennaastligger ten oosten Weverstraat 14181026975v
VEEN, J. J. van der Veennaastligger ten noorden Noorderhaven 58achter1799265189r
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1617182469r
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1617182469r
VELDHUIS, J. gemeensman J. Velthuishuurder (p.j.)Hofstraat 17west169224317v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuirverkoper van 1/4 Zuiderhaven 391771257192v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuirverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuirverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111809268204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 81809268204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 101809268204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogelnaastligger ten westen Kerkpad 221809268245v
VETTEVOGEL, J. J. Vettevogelnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111779259228v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogelnaastligger ten westen Kerkpad 22180826871r
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogelkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 90181026930r
, J. J. van der Vleugelnaastligger ten noorden Voorstraat 75179826592v
VLIE, J. J. van 't Vlienaastligger ten noorden Noorderhaven 79179326474v
VLIET, J. vroedsman J. van 't Vlietnaastligger ten noorden Bildtstraat 241790263255r
VOGELSANG, J. J. H. Vogelsangverkoper Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
VOORDA, J. J. Voordanotaris en fiscaalverkoper Schritsen 651714245203v
VRIES, J. de erfgenamen van wijlen J. de Vriesnaastligger ten westen Droogstraat 271790263255r
WASSENAAR, J. J. Wassenaarnotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 31achter1802266171v
WASSENAAR, J. J. Wassenaarnotarisnaastligger ten zuiden Noorderhaven 31achter1802266171v
WESTRA, J. vroedsman J. Westranaastligger ten westen Rozengracht 26178126057v
WESTRA, J. mr. J. Westranaastligger ten oosten Rozengracht 16achter178526237r
WESTRA, J. mr. J. Westranaastligger ten zuiden Rozengracht 16achter178526237r
WESTRA, J. vroedsman J. Westranaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1768257255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westranaastligger ten westen Kerkpoortstraat1768257255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westranaastligger ten westen Rozengracht 281781260145r
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21westde Fontein1765256142v
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21oostde Fontein176025516r
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21westde Fontein176725734v
WIJNGAARDEN, J. vroedsman J. Wijngaardennaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181765256135v
WILDSCHUT, J. J. Wildschutnaastligger ten oosten Rozengracht 41809268277r
WILDSCHUT, J. Heer J. Wildschutnaastligger ten zuiden Noordijs 71794264211r
WILDSCHUT, J. J. Wildschutnaastligger ten zuiden Voorstraat 701784261193r
WILDSCHUT, J. J. Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 701784261193r
WILDSCHUT, J. J. Wildschutnaastligger ten westen Rapenburg 12tuin1810268359v
ZEEMAN, J. J. Zeeman, c.s.bodenaastligger ten noorden Achterstraat 5175025293r
ZEEMAN, J. J. Zeemanbodekoper provisioneel huisVijverstraat 617412507ra
ZEILMAKER, J. de heer J. Zeilmakernaastligger ten oosten Zeepziederstraat OZ180426710v
ZEILMAKER, J. de weduwe van J. D. Zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 181811269132v
ZEILMAKER, J. Heer J. D. Zeylmakernaastligger ten oosten Zeepziederstraat 3180426757r
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaintmedeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west1782260275r
G., J. J. G. Woldringluitenant-kolonelverkopers van 3/8 Voorstraat 181774258153v
TROMPETTER, J. P. J. P. Trompetternaastligger ten westen Noorderhaven 171782260299r
AKKRINGA, J. RUTGERS J. Rutgers Ackringanaastligger ten oosten Weverstraat 71791263360r
AGES, JEEN Jaan Aeges waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 52168424239v
AGES, JEEN Jaan Aeges , c.u.waterhalerverkoper Nieuwstraat 501687242206v
AGES, JEENde weduwe van Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23171924640v
AGES, JEEN Jaan Ages waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 521683241273r
AGES, JEEN Jaan Ages waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 52168424230v
AGES, JEEN Jaan Ages , c.u.geniaarde koper Nieuwstraat 351703244224r
AGES, JEEN Jaan Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 401706244317r
FEDDES, JEEN Jaan Feddes schipper (grootveer-)verkoper q.q. Nieuwstraat OZ16652391ra
SLOTEN, JEEN Jaane van Slootenverkoper Brouwersstraat 22175725498r
SLOTEN, JEEN de erfgenamen van wijlen Jaane van Slootenverpachter grond Sint Jacobstraat 11763255179v
ALBERTS, JEENvrijgezel Jaane Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 361756253255r
JANS, JEENde weduwe van Jaane Jans naastligger ten zuiden Schritsen 601758254117r
JANS, JEENde weduwe van Jaane Jans naastligger ten westen Schritsen 601758254117r
SONNEMA, PIETERS Jaapie Pieters Sonnemakoper huis en erfSint Odolphisteeg 221733248259r
JAKOBS, JAKOBJEde verkoperse Jaapje Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 65177725932v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapje Jacobs verkoper Zoutsloot 65177725932v
BOUDEWIJNS, JAKOBJE Jaapjen Boldewijns verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 121697243268r
BOUDEWIJNS, JAKOBJE Jaapjen Boldewijns verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 121697243268r
FEDDRIKS, JAKOBJE Jaapjen Feddrix koper Zuiderhaven 311706244316v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper Zoutsloot 651748251249v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper keuken of achterkamerZoutsloot 631759254208r
JAKOBS, JAKOBJEde koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 631759254208r
JAKOBS, JAKOBJEde koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 631759254208r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs geniaarde koper Brouwersstraat 3172024659r
JANS, JAKOBJE Jaapjen Jans verkoper Sint Odolphisteeg 41736249138v
, JAKOBJE Jaapjen Ysaax verkoper Schritsen 41703244234v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapkje Jacobs verkoper Zoutsloot 631783261101v
GERRITS, Jaaptie Gerryts verkoper Heiligeweg 641621230284v
GERRITS, Jaaptien Gerryts naastligger ten zuiden Heiligeweg 64162623198v
GERRITS, Jaaptien Gerryts naastligger ten noorden Heiligeweg 64162623198v
GERRITS, Jaaptien Gerryts verkoper Heiligeweg 64162623198v
FRIESES, JARICHwijlen Jaarich Frieses verkoper Achterstraat1674240145r
WESTRA, JARICH vroedsman Jaarig Westranaastligger ten oosten Rozengracht 16achter1782260281r
KLASES, JARICHde weduwe van Jaarig Claasen naastligger ten oosten Zoutsloot 201800265252r
KORNELIS, JARICH Jaarig Cornelis huurder Havenplein 31782260256v
RUITINGA, JAARTJE Jaartje Ruitingagruttemakerverkoper Voorstraat 701784261193r
RUITINGA, JAARTJE Jaartje Ruitingakoper huisLanen 45179226443r
RUITINGA, JAARTJE Jaartje Ruitingaverkoper Lanen 451800265227r
RUITINGA, JAARTJE JOHANNES Jaartje Johannes Ruitingakoper Voorstraat 701771257210v
PIERSON, JAKOB wijlen Jac. Pierzonpredikantnaastligger ten westen Noorderhaven 751784261247v
REINALDA, JAKOB Jac. Reinaldanaastligger ten westen Lanen 9oost1784261183v
ZANDSTRA, JAKOB Jaccob Sanstraequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1687242190v
JANS, JAKOB Jaccob Jansen naastligger ten noorden Droogstraat 671687242193v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jaccob Pytters bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 21687242187r
GOVERTS, Jaccomeho Goverts verkoper Kerkpad 22163923472r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackele Pybes Sinnema, c.u.verkoper Achterstraat 31670239216r
HARMENS, Jackelijn Harmens verkoper Scheffersplein OZ1697243262r
SINNEMA, JAKLE de brouwerij van Jackle Sinnemanaastligger ten zuiden Achterstraat 31669239181v
JANS, JAKLE Jackle Jans geniaarde koper Voorstraat 58een_achter1711245146v
JANS, JAKLE Jackle Jansen koopmankoper huisVoorstraat 56oost1698243388v
PIERS, JAKLEhuisman Jackle Piers verkoper q.q. Noorderhaven 21733248241v
PIERS, JAKLEhuisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 131733248243v
PIERS, JAKLEhuisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 111733248246r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnamabrouwernaastligger Bildtstraat 1166923940ra
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnemabrouwernaastligger (heeft het recht om zijn putstoel op de wal te stellen)Bildtstraat 11669239205v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat NZ166623959r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnemanaastligger ten westen Achterstraat NZ166623959r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat 1166623959v
RUURDS, JAKLEde erfgenamen van wijlen Jackle Ruirdts verkoper Zoutsloot 61165523740v
RUURDS, JAKLE Jackle Ruyrdts koper huis met ledige plaatsZoutsloot 611634233132v
, JAKOBwijlen Jacob omroeper [staat: roeper]koper Kerkpoortstraat 33159722829r
, JAKOB Jacob turfdragernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11697243317v
, JAKOB Jacob molenaar [staat: muller]naastligger ten westen Schritsen 381618230142r
, JAKOB Jacob naastligger ten oosten Noordijs 21164323579v
, JAKOB Jacob bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 711602228309r
, JAKOB Jacob stoelmatterhuurder Fabrieksstraat16612388va
, JAKOBde kamer van Jacob moeyewever?naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost1626231155v
, JAKOB Jacob verkoper van 1/3 van 1/2 Brouwersstraat1599228138r
, JAKOB Jacob smidnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67180226667r
, JAKOB Jacob molenaar [staat: mollener]naastligger ten oosten Schritsen 321604228387r
, JAKOB Jacob slotmakernaastligger onbekend1647235259v
, JAKOB Jacob turfdragernaastligger ten zuiden Heiligeweg 8170024467r
, JAKOBwijlen Jacob verkoper Zuiderhaven 65169924425v
, JAKOB Jacob schoenlappernaastligger ten noorden Hofstraat 47oost1682241193v
, JAKOB Jacob ijzerkramernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11165523719v
, JAKOB Jacob gleibakkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 571656237265v
, JAKOBwijlen Jacob ijzerkramernaastligger ten noorden Poortje 5166723918va
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ169324350v
, JAKOBJEhet huis genaamd de Flasblom van Jacob naastligger ten oosten Lanen 66achterde Vlasblom16242315v
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1705244309v
, JAKOB Jacob stoelmatterhuurder van 1 kamer Weverstraat166123880v
, JAKOB Jacob naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101624230386v
, JAKOBde uitgang van de kamer van Jacob naastligger ten zuiden Romastraat 4oost170824572v
, JAKOB Jacob [niet ingevuld] verkoper q.q. Lanen ZZ1606228503v
, JAKOB Jacob slotmakernaastligger ten zuiden Alemanssteeg1650236136r
, JAKOB Jacob lijndraaiernaastligger ten oosten Rommelhaven1602228331v
, JAKOBde weduwe van Jacob kuiperbewoner Kleine Kerkstraat 7163923475v
, JAKOB Jacob , in de Vlasbloemnaastligger ten oosten Gardenierstraat1604228410v
, JAKOBde weduwe van Jacob naastligger ten noorden Scheerstraat 71695243118v
, JAKOB Jacob brugmannaastligger ten westen Rapenburg ZZ1677240264r
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1690242326r
, JAKOBGroninger Jacob naastligger ten noorden ([staat: Groninger Jacob])Brouwersstraat 141618230111r
, JAKOB Jacob molenaarnaastligger ten westen Schritsen 38161222997v
, JAKOBde weversloods van Jacob naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1661238114v
, JAKOBKollumer Jacob naastligger ten noorden ([staat: Colmer Jacob])Brouwersstraat 14161723061r
, JAKOB Jacob molenaarnaastligger ten westen Romastraat ZZ159722852v
, JAKOB Jacob huurder (p.j.)Zuiderhaven 7178626283r
, JAKOBwijlen Jacob molenaarverkoper Schritsen 361620230210v
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1704244249v
, JAKOBKollumer Jacob naastligger ten noorden ([staat: Colummer Jacob])Brouwersstraat 14161723062r
, JAKOBde weduwe van Jacob schoorsteenvegernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 301795264236v
, JAKOB Jacob slagernaastligger ten oosten Lanen 41163823453r
, JAKOB Jacob de [niet ingevuld], c.u.huurder (p.j.)Romastraat 291789263145r
, JAKOB Jacob naastligger ten oosten Kruisstraat162823270r
, JAKOBhet huis bewoond door Jacob slotmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 171753253124r
, JAKOB Jacob slagernaastligger ten westen Lanen 451613229182v
, JAKOB Jacob Alsbach, c.s.huurder (p.w.)Weverstraat 101758254127r
AMELANDER, JAKOB Jacob Amelanderhuurder Schritsen 28164223537r
BANGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banganaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ165523733v
BANGA, JAKOB Jacob Banganaastligger ten westen Romastraat 33164323556v
BANGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banganaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ165623787v
BANGA, JAKOB Jacob Bangakoper door niaar kamerGardenierstraat ZZ1642234181r
BEKEMA, JAKOB Jacob Beekmanaastligger ten oosten Peterseliestraat1754253176r
, JAKOB Jacob van Beetzelkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 141732248145v
, JAKOB Jacob Bijmhoelt, c.u.huurder Grote Bredeplaats 251811269149v
, JAKOB Jacob Blesma, c.u.huurder Grote Kerkstraat 271790263187v
, JAKOB Jacob Blesmabierdrager (substituut -)koper huisSint Odolphisteeg 141782260282r
, JAKOB Jacob Blesmahuurder gedeelte 1 vanaf mei 1791 (p.j.)Kerkpad WZ1791263381r
, JAKOB Jacob Blesma, c.u.bewoner Grote Kerkstraat 341769257123v
, JAKOB Jacob Blesmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 16178326134r
, JAKOB Jacob Blesmaverkoper Sint Odolphisteeg 141788262288v
, JAKOB Jacob Blesmahuurder Kerkpad 2217922646v
BLOEM, JAKOB Jacob Blomblikslager (mr. -)verkoper Voorstraat 451780259276r
BOER, JAKOB Jacob M. de Boernaastligger ten westen Lanen 721806267216v
BOER, JAKOB Jacob de Boerbode (stads -)koper huisLanen 701804267104r
BOER, JAKOB Jacob de Boernaastligger ten oosten Lanen 66achter181026929r
BOER, JAKOB Jacob de Boernaastligger ten zuiden Lanen 66achter181026929r
BOIS, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob de Boiseigenaar perceel Brouwersstraat 11675240211r1
BONKE, JAKOB de hof van Jacob Boncq, n.u.naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1706244339v
BONKE, JAKOB Jacob Boncq, n.u.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ1706244339v
BONKE, JAKOB de tuin van Jacob Boncqnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1729247241r
BONKE, JAKOB de tuin Jacob Bonknaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1725246242r
BONKE, JAKOB Jacob Bonk, n.u.naastligger ten zuiden Weverstraat 4170724516v
, JAKOB Jacob Bouck, c.u.naastligger ten noorden Blindemanssteeg170724527r
BRAAM, JAKOB Jacob Braamnaastligger ten noorden Lanen 131747251188v
BRAAM, JAKOB Jacob Braamkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 971704244240v
BRAAM, JAKOB Jacob R. Braamkoopmannaastligger ten westen Schritsen 481711245155r
BRAAM, JAKOB Jacob Romke Braamkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 181725246222v
BRAAM, JAKOB Jacob Braemkoper Drie Roemersteeg 51734248324r
BRAAM, JAKOB Jacob Braemverkoper van 3/48 Zuiderhaven ZZ1728247147v
BRAAM, JAKOB de verkopers Jacob Braemnaastligger ten westen Noorderhaven 991729247227v
BRAAM, JAKOB Jacob Braemverkoper van 3/4 Noorderhaven 991729247227v
BROUWER, JAKOB wijlen Jacob S. Brouwer, gehuwdmelktappererflater Ooievaarsteeg 61794264200v
BROUWER, JAKOB Jacob S. Brouwer, c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 411791263313r
BROUWER, JAKOB Jacob S. Brouwer, c.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 411791263313r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwernaastligger ten zuiden Lombardstraat 81790263226r
BROUWER, JAKOB Jacob S. Brouwer, c.u.huurder Hoogstraat 391794264174v
BROUWER, JAKOB wijlen Jacob S. Brouwererflater Hoogstraat 391794264174v
BROUWER, JAKOB wijlen Jacob S. Brouwerverkoper Lanen 351795264294r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmankoper Nieuwstraat WZ178826337r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 181784261134r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwernaastligger ten oosten Lanen 331784261186r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerverkoper Scheffersplein 3178926384v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 441784261139r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwernaastligger ten noorden Hoogstraat 15179226437r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwernaastligger ten westen Lanen 37178526222r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 61783261120r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer, n.f.naastligger ten oosten Zoutsloot 831790263216v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer, n.u.naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 221788262291v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer, n.u.naastligger ten westen Lanen 371788262293r
BROUWERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob S. Brouwersnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1798265100r
BROUWERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob S. Brouwersnaastligger ten noorden Zoutsloot NZ1798265100r
, JAKOB Jacob Brughmanzwaardveger (mr. -)verkoper Rapenburg 81689242291v
, JAKOB Jacob Brughmannaastligger ten westen Rapenburg 10west1688242261r
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brugman, c.u.zwaardmaker [staat: zwaardveger]koper huisGrote Kerkstraat 31668239150r
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brugman, c.u.koper huis, loods en plaats met een tuinRapenburg ZZ167124060r
BRUGMAN, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Brugmanszwaardmaker [staat: zwaardveger]eigenaar perceel Grote Kerkstraat 31681241171v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruinkoopmanverkoper Rozengracht 221726246276v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruinkoopmanverkoper Rozengracht 221726246276v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruinkoper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar181026959v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruinnaastligger ten zuiden Rozengracht 181726246264r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin, c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper pakhuis (achterste gedeelte)Zuiderhaven 69achter172024672r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruynkapiteinhuurder bloks, kleimolen en gereedschap (p.j.)Rozengracht 221723246178r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper huis en tuinNieuweburen 271725246216r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn, c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper pakhuis (voorste deel of helft)Zuiderhaven 69172024666r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn, c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Rozengracht 221722246144r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostkoopmanverkoper q.q. Liemendijk1738249342r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostnaastligger ten oosten Voorstraat 591762255156r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 2175725455v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostverkoper q.q. Heiligeweg 131734248291v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostnaastligger ten oosten Voorstraat 57174425142v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostverkoper q.q. Kerkpoortstraat 511734248295r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostnaastligger ten oosten Voorstraat 571742250212r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostnaastligger ten zuiden Schritsen ZZ176125559v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostnaastligger ten westen Schritsen ZZ176125559v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 6oost1738249262r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostnaastligger ten oosten Voorstraat 591762255151v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostnaastligger ten oosten Voorstraat 57achter1751252167v
, JAKOB Jacob Clingenspoornaastligger ten zuiden Heerensteeg 6173524981v
, JAKOB Jacob Clingenspoorkoper provisioneel huis en weefwinkelZoutsloot 10517352493va
, JAKOB Jacob Clingenspoorkoper provisioneel huisZoutsloot 10517352498ra
, JAKOB Jacob Clinkhamerverkoper van 1/4 Franekereind 30oost171824615v
KOSTER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Costernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
KOSTER, JAKOB Jacob Coster, n.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 11781260154v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese, c.u.koper hof met zomerhuisRaamstraat 6zuid1702244173v
KROESE, JAKOB het achterhuis van de oud burgemeester Jacob Croesenaastligger ten westen Noorderhaven 97achter1697243292v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croesewijnhandelaarverkoper q.q. Zuiderstraat1702244161v
KROESE, JAKOB burgemeester Jacob Croeseverkoper Hoogstraat 11169324338v
KROESE, JAKOB wijlen de olde burgemr. Jacob Croeseverkoper Raamstraat 6zuid1717245300v
KROESE, JAKOB de olde burgemr. Jacob Croeseverkoper Noorderhaven 951712245172ar
KROESE, JAKOB Jacob Croesewijnhandelaarkoper kleine hofAchterstraat1685242100r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croeseverkoper Karremanstraat1696243198r
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburchnaastligger ten oosten buiten Harlingen1614229222r
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburchnaastligger ten westen buiten Harlingen1614229222r
KROON, JAKOB Jacob Croonkoopmanverkoper Vijverstraat 4172724734r
, JAKOB Jacob Dionisiusverkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
, JAKOBde voornoemde Jacob Dionisiusverkoper q.q. Zuiderhaven 541626231145r
, JAKOB Jacob Dodenhuizenslager (mr. -)verkoper Droogstraat 101810268332v
, JAKOB Jacob Dodenhuizenkoper door niaar 1/2 huis, slagerij en erfVoorstraat 31179326486r
, JAKOB Jacob Dodenhuizeneigenaar van 1/2 Voorstraat 31179326486r
, JAKOB Jacob Donckernaastligger ten zuiden Rommelhaven 261696243224v
DONKER, JAKOB de weduwe van Jacob Donkernaastligger ten oosten Noorderhaven 6417182466v
DONKER, JAKOB Jacob Donkernaastligger ten noorden Rommelhaven 24b1692242400v
DONKER, JAKOB Jacob Donkernaastligger ten zuiden Schoolsteeg1705244309r
DONKER, JAKOB Jacob Donkernaastligger ten noorden Voorstraat 91170724534r
, JAKOB Jacob Doodenhuizenslager (mr. -)koper huisBildtstraat 241803266176v
, JAKOB Jacob Doodenhuizennaastligger ten zuiden Noorderhaven 7418072683r
, JAKOB Jacob Feytemaverkoper Noorderhaven 112167124047r
, JAKOB Jacob Feytemaverkoper Noorderhaven 108167124047v
, JAKOB Jacob Feytemaverkoper Noorderhaven 110167124048r
, JAKOB Jacob Feytemaverkoper ten oosten van Harlingen167124048v
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacob van der Form, c.u.huurder Hoogstraat 7174025084r
, JAKOB Jacob van Germennaastligger ten westen Lanen 41808268166v
GEMMENICH, JAKOB Jacob van Ghemmenichverkoper q.q. Zuiderhaven 541698243352v
, JAKOB Jacob Goldsmidverkoper Vijverstraat 61806267196r
GOLDSMIT, JAKOB de verkoper Jacob Philippus Goldsmitnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a1806267197r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Philippus Goldsmitverkoper Grote Ossenmarkt 1a1806267197r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmithkoopman (joods -)koper huisVijverstraat 61805267133r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmithnaastligger ten zuiden Vijverstraat 61805267133r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Philippus Goldsmithkoopman (joods -)koper huisGrote Ossenmarkt 1a1805267109v
GROEN, JAKOB Jacob Groenhuurder (p.w.)Gardenierstraat NZ1787262185r
GROENEVELD, JAKOB Jacob Groeneveldpruikenmakerverkoper Schritsen 53176825744v
GROENEWOUD, JAKOB Jacob Groenewolt, cum sororenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 231729247247r
GROENEWOUD, JAKOB Jacob Groenewolt, c.s.naastligger ten zuiden Lanen 341732248122r
HAAN, JAKOB Jacob de Haanhoeckelmakerverkoper Kleine Kerkstraat WZ161122928v
HAAS, JAKOB Jacob Folkert de Haasslotmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 13177825997r
HAGEN, JAKOB huis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagennaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16422355v
HAGEN, JAKOB huis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagennaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16422355v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1640234114v
HAGEN, JAKOB Jacob Hagenverkoper Noorderhaven NZ163323378v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagennaastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1633233105v
HAGEN, JAKOB Jacob Hagenbetrokkene Noorderhaven 111162523167r
HAGEN, JAKOB Jacob [staat: Jacoob] Hagenkoper landten zuiden van Harlingen164023492r
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 581629232121v
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581629232121v
, JAKOB Jacob Hagensverkoper Heiligeweg 641621230284v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaat en notarisverkoper Voorstraat 421809268287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaat en notarisverkoper Lanen 631809268287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuiknotarisverkoper Westerstraat 11809268290r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuiknotarisverkoper Zuiderhaven 161809268290r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikkoper 2 1/2 pm landten noordoosten van Harlingen1808268103r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Hoogstraat 35180826840v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Wortelstraat 8180826840v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Bildtstraat 15180826842v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 25169224320r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Romastraat 6169324345v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Romastraat NZ169224320v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Tiepelsteeg169324346r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper onbekend169224321r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Lanen 51169224322r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 25169224314v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuidersteeg 2169224322v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 14169324337v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Vijverstraat 8169224316r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Schritsen 31169224316v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 6169224324r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 6169224325r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 17west169224317v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 15169224318v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 13169224319r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 21midden169224319v
, JAKOB Jacob Haselereigenaar van 1/2 Voorstraat 591668239172v
, JAKOB Jacob Haselernaastligger ten westen Voorstraat 591668239172v
HASPELMAN, JAKOB de werf van Jacob Haspelmannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ163123337r
HASPELMAN, JAKOB Jacob Haspelmannaastligger ten oosten Schritsen 141631232183r
HASPELMAN, JAKOB het huis van Jacob Haspelmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter1674240139r
HOTSMA, JAKOB oud burgemeester Jacob Hatsmakoopmanverkoper Kleine Bredeplaats 171701244138r
HOTSMA, JAKOB wijlen burgemeester Jacob Hatsmaerflater Noorderhaven 1051702244180v
HOTSMA, JAKOB burgemeester Jacob Hatsmakoper 1/4 mouterij, kamer en paardenstalHerenwaltje 1016992442r
HOTSMA, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Hatsmakoopmanerflater Herenwaltje 101703244207v
HOTSMA, JAKOB burgemeester Jacob Hatsmaverkoper q.q. Zoutsloot 24169924417r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoper door niaar huisHeiligeweg 60zuid1779259211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid1779259211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten zuiden Heiligeweg 60zuid1779259211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid1779259211r
HIBMA, JAKOB het panwerk van Jacob Hibmanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ174325111r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmaverkoper q.q. Heiligeweg 21786262134r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmaverkoper q.q. Brouwersstraat 11786262136r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten oosten Noorderkade 131763255208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper huis en hof met fruitbomen ([voor de drie percelen in deze akte])Heiligeweg 60noord1779259196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Noorderkade 131763255208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmanverkoper Heiligeweg 601793264151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper wagenhuis, stalling voor vier paarden en kamer ([voor de drie percelen in deze akte])onbekend1779259196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmanverkoper Heiligeweg 601793264151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper kamer als berging ([voor de drie percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg1779259196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmanverkoper Kruisstraat 5oost1793264151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten oosten Noorderkade 131757254103v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Noorderkade 131757254103v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmanverkoper Lammert Warndersteeg WZ1793264151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper huis ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52oost1803266295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper stalling en wagenhuis ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten oosten Noorderkade 131758254137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 52178526225v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Noorderkade 131758254137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Heiligeweg 52178526225v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 581792264354r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 581792264354r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8179226411v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8179226411v
HOFMAN, JAKOB Jacob Hoffman, c.u.huurder Brouwersstraat 191793264155r
HOFMAN, JAKOB de weduwe van Jacob Hofmanhuurder Lanen 861798265119r
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuiszilversmid (mr. -)verkoper Heiligeweg 281805267167r
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuiszilversmid (mr. -)verkoper Heiligeweg 241805267180r
HOLLANDER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hollandernaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3168224148ra
HOLLANDER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hollandernaastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3168224148ra
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollandernaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen16782412ra
HOLLANDER, JAKOB lege plaats en houtstek nu van Jacob Hollandernaastligger ten westen Hoogstraat 101641234157v
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hendrick Hollanderkoper 5 pm greidlandbuiten Harlingen167224080r
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollandernaastligger ten westen Noorderhaven 13166923937ra
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Houtkoopernaastligger ten zuiden Lanen 31177225839v
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoper, e.a.huurder Sint Jacobstraat 61789263149v
HOUTKOPER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Houtkopernaastligger ten oosten Lanen 331770257174r
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoperhuurder (p.j.)Kerkpoortstraat 11784261239v
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoperschipper (wijd-)koper huis en tuintjeLanen 351751252109v
HOUTKOPER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Houtkopernaastligger ten zuiden Lanen 291766256151v
HOUTKOPER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Houtkopernaastligger ten zuiden Lanen 291779259303r
JACOBI, JAKOB Jacob Jacobi, c.u.bode (stads -)huurder (p.j.)Sint Jacobstraat 131811269137r
, JAKOB Jacob P. Kerkhoovenkoper huis en tuinZoutsloot 471803266307v
, JAKOB Jacob Kerkhoovennaastligger ten westen Zoutsloot 49180426750r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhovennaastligger ten westen Zoutsloot 491811269156r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven, c.u.schipperhuurder Lanen 21180126619r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhovenhuurder Voorstraat 651806267277v
, JAKOB Jacob Klingenspoorherbergierverkoper Zoutsloot 1051736249148v
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamerkoperslager (mr. -)verkoper Schritsen 15171824630v
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamernaastligger ten westen Schritsen 17171824617r
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamerverkoper Schritsen 17171824617r
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u.huurder Both Apothekerstraat 11754253138v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u.huurder Werfpad ZZ1748251244v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u.huurder Hofstraat 23176825768v
KOSTER, JAKOB Jacob Kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 81766256194r
KOSTER, JAKOB Jacob Kosternaastligger ten noorden Hoogstraat 11782260204r
KOSTER, JAKOB wijlen Jacob Kosterverkoper Hoogstraat 1achter1798265124r
KOSTER, JAKOB wijlen Jacob Kosterverkoper Kerkpoortstraat 9twee_achter1807267334r
KOSTER, JAKOB Jacob H. Kosterwolkammer (mr. -)verkoper Voorstraat 701767256231r
KROON, JAKOB Jacob Kroonkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 29172724732v
KUIK, JAKOB vroedsman Jacob Kuiknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231722246134v
LANGE, JAKOB vroedsman Jacob de Langenaastligger ten oosten Rapenburg ZZ16652391ra
LEEUWEN, JAKOB Jacob Leeuwennaastligger ten oosten buiten Harlingen166023842r
LENTS, JAKOB Jacob Lentsnaastligger ten noorden Brouwersstraat 51782260223r
LENTS, JAKOB Jacob Lentsverkoper Zuiderhaven 611717245298v
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Leuvennaastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen16792416ra
, JAKOB Jacob Levykoopman (joods -)huurder (p.j.)Heiligeweg 251803266293r
, JAKOB Jacob Levyverkoper q.q. Brouwersstraat 181810268356v
LEI, JAKOB Jacob van der Leykoopmannaastligger ten oosten Raamstraat 11732248103v
LEI, JAKOB Jacob van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Raamstraat 11732248103v
LEI, JAKOB Jacob J. van der Leykoopmanverkoper Noorderhaven 801737249217r
LEI, JAKOB Jacob van der Leynaastligger ten westen Rozengracht 81746251148r
LINDE, JAKOB Jacob van de Lindekoper huisNieuwstraat 381803266279r
LINDE, JAKOB Jacob van der Linde, c.s.huurder Nieuwstraat 221802266118v
LOO, JAKOB Jacob van Loonaastligger ten oosten Hoogstraat NZ1601228246r
LOO, JAKOB het huis van Jacob van Loonaastligger ten oosten Hoogstraat NZ1600228235v
LOO, JAKOB Jacob van Loodeurwaarder kantoor van Frieslandverkoper Noorderhaven 831603228379r
LOO, JAKOB Jacob van Loodeurwaarder kantoor van Frieslandverkoper Noorderhaven 851603228379r
LOO, JAKOB Jacob van Loonaastligger ten oosten Karremanstraat OZ159722853r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacob Meilsmanaastligger ten westen Klaverbladstraat WZ1659237241v
MEILSMA, JAKOB de ingang naar de hof van Jacob Meilsmanaastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ1659237241v
METZLAR, JAKOB Jacob Casper Metzlarpredikantkoper huis, grote hof, zomerhuis met stal en wagenhuisZuiderhaven 81793264129v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijksverkoper Voorstraat 35168524285v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsmasecretarisverkoper Liemendijk NZ168524286v
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsmasecretarisnaastligger ten oosten Liemendijk166123879v
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsmasecretarisnaastligger ten noorden Liemendijk166123879v
, JAKOB Jacob Pieter Nieuwboernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 9177225856v
, JAKOB Jacob Nieuwboernaastligger ten zuiden Lanen 761776258255v
, JAKOB Jacob Pieter Nieuwboernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 9177225856v
NIJBOER, JAKOB Jacob Nijboer, c.s.naastligger ten westen Prinsenstraat 41778259119v
NIJBOER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Nijboernaastligger ten zuiden Lanen 761790263268r
NIJBOER, JAKOB Jacob P. Nijboerkoopmanverkoper q.q. Wortelstraat 151780259243v
, JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 211780259248r
, JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 391780259241v
, JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Bargebuurt 141780259242v
, JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 171780259245r
, JAKOB Jacob Noordganaastligger ten oosten Schritsen 56oost177325869v
, JAKOB Jacob Noordgafabrikant van bontenkoper hofSchritsen ZZ176825742v
, JAKOBwijlen Jacob Noordgakoopmanverkoper Schritsen 361782260224r
, JAKOBwijlen Jacob Noordgakoopmanverkoper Schritsen 581782260167r
, JAKOB Jacob Noordgakoopman en fabrikeurverkoper Noorderhaven 64175625436r
, JAKOB Jacob Noordgakoopman en fabrikeurverkoper Voorstraat 21175625436r
, JAKOB Jacob Noordgakoper huisSchritsen ZZ176125559v
, JAKOB Jacob Noordgakoopmankoper huisSchritsen 58176925798r
, JAKOB Jacob Noordgakoopmannaastligger ten oosten Schritsen 58176925798r
, JAKOB Jacob Noordgakoopmannaastligger ten zuiden Schritsen 58176925798r
NOREL, JAKOB hun wijlen oom Jacob Norelerflater Voorstraat 331805267183v
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten westen Voorstraat 351779259183r
NOREL, JAKOB wijlen Jacob Norelloodgieterverkoper Spekmarkt 11800265232v
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter (mr. -)koper huisSpekmarkt 1177225844r
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten oosten Voorstraat 311776258248r
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten westen Voorstraat 351769257107r
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Lanen 82a1779259220r
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter en tekenmeestergeniaarde koper Fabrieksstraat 2617762596r
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 761791263330v
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781791263330v
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 761782260200v
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781782260200v
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter (mr. -)koper door niaar huisVoorstraat 331762255172r
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 761783261115r
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781783261115r
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter (mr. -)betrokkene onbekend1757254112r
, JAKOB Jacob Nyeboernaastligger ten westen Prinsenstraat 4176125583v
, JAKOB Jacob Oestrumverkoper Grote Kerkstraat 161621230279v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaankoopmanverkoper Zuiderhaven 36west1800265259r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaankoopmanverkoper Zuiderhaven 301800265260r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakkersknechtkoper huis en bakkerijLanen 461798265107r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaankoopmaneerdere eigenaar Zuiderhaven 321801265290v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaankoopmaneerdere eigenaar Zuiderhaven 34west1801265290v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaankoopmanverkoper Zuidersteeg 11800265261r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, kleinkind van de erflaterskoopmanverkoper Zuiderstraat 141800265262r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, q.q.koopmanverkoper Nieuweburen 71800265263r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaannaastligger ten noorden Schritsen 371809268286r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, q.q.koopmanverkoper Brouwersstraat 241800265264r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakker (mr. -)verkoper Lanen 46181026949v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakkernaastligger ten noorden Schritsen 371802266138r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakkernaastligger ten noorden Schritsen 371803266252r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaankoopmankoper door niaar huis, tuin, stal, wagenhuis en achterwoningSchoolstraat 21791263340v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanverkoper Schoolstraat 218072686r
OOSTERBAAN, JAKOB neef van de koper Jacob Oosterbaankoopmanhuurder (p.j.)Zuiderhaven 401801265281v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaankoopmanverkoper Zuiderhaven 321800265257v
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Oostreechsnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25west1605228486v
, JAKOB Jacob Pheltensverkoper van 1/9 Voorstraat 48161122967r
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomerenverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ165623791v
POMMEREN, JAKOB steeg en huis van de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten westen Franekereind 81615229250r
POMMEREN, JAKOB schuur en erf van de weduwe van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
POMMEREN, JAKOB het tichelwerk van Jacob van Pomerenverkoper onbekend161122960v
POMMEREN, JAKOB de schuur van Jacob van Pomerennaastligger ten westen* Lammert Warndersteeg 2161222994v
POMMEREN, JAKOB de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerengeniaarde koper buiten Harlingen1606228504r
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161222983r
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgemeester Jacob van Pomerenverkoper ten oosten van Harlingen1622230305v
POMMEREN, JAKOB grondpacht uit het huis daer de Gulden Moelen uutsteeckt van de weduwe van Jacob van Pomereneigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG])Franekereind 61618230110r
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161122931v
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomerenverkoper van 7/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
POMMEREN, JAKOB een loods eerder van Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Heiligeweg 641621230284v
POMMEREN, JAKOB wijlen Jacob van Pommerenerflater Zuiderstraat1613229178r
POOL, JAKOB Jacob Poolnaastligger ten westen William Boothstraat 16161122910v
POOL, JAKOB Jacob Poolnaastligger ten zuiden Noordees (gebied)1613229149v
POOL, JAKOB de weduwe van Jacob Poolnaastligger ten noorden onbekend1741250179r
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168124132va
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 48163623417v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48163623417v
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 616472365v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper Herenwaltje 101695243127v
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 18164223518v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, c.u.koopmankoper pakhuisZuiderhaven 691702244176r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper huisZoutsloot 561694243112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 561694243112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 561694243112r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten zuiden Zoutsloot 621705244303r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 65163223362v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 641689242268v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 771689242268v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 721687242207r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 641692242385v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 71692242385v
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 64171924638r
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 77171924638r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmanverkoper Voorstraat 291691242371v
POPTA, JAKOB de oude schuur van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Hofstraat ZZ1669239188r
POPTA, JAKOB Jacob [staat: Jacoob] Poptakoper ca. 6 pm bouwlandten zuidoosten van Harlingen1640234101r
POPTA, JAKOB Jacob Popta, c.u.koper door niaar 1/2 huisKleine Bredeplaats 4165023699v
POPTA, JAKOB Jacob Poptachirurgijn (mr. -)verkoper Heiligeweg 21173124866v
POPTA, JAKOB Jacob Poptachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 341723246154v
POPTA, JAKOB Jacob Poptaeigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 4165023699v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1646235228r
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 891711245140r
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31167524021va
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48165523723r
POPTA, JAKOB de ledige plaats of huisstede van Jacob Poptanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1640234120v
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacob Poptanaastligger ten westen Rozengracht ZZ164223513r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221644235134v
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 371652236215v
POPTA, JAKOB de verkoper Jacob Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 72168524282r
POPTA, JAKOB Jacob Poptaverkoper Noorderhaven 72168524282r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoper tuinDroogstraat 671687242193v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper groot huisNoorderhaven 87168524282v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper kamer met potkastZoutsloot 581706244335v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmanverkoper Noorderhaven 87168524282v
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten oosten Zoutsloot 541731247389v
POPTA, JAKOB de uitgang van de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmanverkoper van 1/4 Herenwaltje 101703244207v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 6165523727r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper door niaar huisRaamstraat 81703244230r
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 4816552374v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Droogstraat 631699243402v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper provisioneel pakhuisRinnertspijp 1168224155va
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoper 7 pm 6 einsen 7 penningen 5 roeden en 5 voeten greidlandten oosten van Harlingen164823619v
POPTA, JAKOB een stuk van Jacob Poptanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen164823619v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1652236204r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1652236204r
POPTA, JAKOB Jacob Poptaprotesteert vanwege wil eerst de koopbrief zien buiten Harlingen1647235255r
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Poptakoopmanhuurder (p.j.)Zuiderhaven ZZ168124132va
POSTHUMUS, JAKOB Jacob Posthumus, c.u.bewoner Schritsen 531781260129r
POSTMA, JAKOB Jacob S. Postmaschipper op Franeker (trekveer-)koper Lombardstraat 81790263226r
, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Princeeigenaar perceel ([staat: 2-14-00 GG])Weverstraat1602228325r
QUADER, JAKOB Jacob Quaderontvangerkoper huis, plaats en tuintjeNoorderhaven 104de Witte Arend1714245218v
QUADER, JAKOB Jacob Quaderontvanger (oud -)verkoper Noorderhaven 1041726246282r
, JAKOBde weduwe van burgemeester Jacob Quicklenborghnaastligger ten noorden Voorstraat 11698243391v
RADSMA, JAKOB Jacob Radsmanaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11747251162r
RADSMA, JAKOB Jacob Radsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121758254164r
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma, sr.naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 181759254246v
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper door niaar huisVoorstraat 61741250199v
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsmanaastligger ten oosten Voorstraat 41757254105r
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsmanaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81762255177v
RADSMA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Ratsmanaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 181763255220av
REIDHORST, JAKOB Jacob Reidhorstverkoper q.q. Zuiderstraat 211774258169v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 171800265237r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldakleermaker (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1718012666v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21180126642v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 211798265118r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldanaastligger ten oosten Lanen 71een_achter1782260315v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldanaastligger ten oosten Lanen NZ1782260315v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldakleermaker (mr. -)koper (betaalt 525-00-00 CG van de koopsom)Lanen 251779259173r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldabegunstigde van een lijfrente Lanen 9181026922v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldaverkoper Franekereind 401808268145r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldanaastligger ten noorden Franekereind 29oost1799265152r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldaverkoper van 1/3 Lanen 25achter1803266258r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldanaastligger ten noorden Franekereind 29west180126618r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldaverkoper van 1/3 Lanen 251803266224r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldaverkoper Grote Ossenmarkt 191802266121r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhardkasteleinkoper door niaar huisNieuwstraat 661805267186r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkasteleinkoper Grote Bredeplaats 11803266265r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkastelein in de Oyevaarkoper huis met grote tuinWeverstraat 14de Ooievaar1806267285v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart, c.u.naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11803266280r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartverkoper Kleine Bredeplaats 11803266280r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkasteleinkoper huisVoorstraat 21800265246r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartnaastligger ten zuiden Voorstraat 21800265246r
REINHART, JAKOB wijlen Jacob Reinhartkasteleinverkoper Franekereind 23oost181026959v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartnaastligger ten oosten Franekereind 23west180126612r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartherbergierkoper huisFranekereind 29oost1799265152r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkasteleinkoper Grote Bredeplaats 11801265304v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkastelein [staat: ordinarishouder]koper huis en herberg de Ojevaar genaamdtFranekereind 23oostde Ooievaar1796264313v
REINHART, JAKOB de boedel van wijlen Jacob Reinhartkasteleinverkoper Weverstraat 14181026975v
RINIA, JAKOB Jacob Reniaverkoper Voorstraat NZ167524026ra
REINALDA, JAKOB Jacob Reynaldaverkoper Nieuwstraat 661805267186r
, JAKOB Jacob Riednaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6181026940v
, JAKOB Jacob Riednaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 101805267176r
, JAKOB Jacob Rietnaastligger ten oosten Rapenburg 41808268123v
, JAKOB Jacob Rietnaastligger ten zuiden Rapenburg 41808268123v
, JAKOB Jacob Rietwever (bont-)koper van 1/2 huisRapenburg 61807267296r
, JAKOB Jacob Rietkapitein van de turfdragerskoper huisKleine Kerkstraat 81803266215r
, JAKOB Jacob van Ripperts, n.u.naastligger ten noorden Zuiderhaven 291717245301r
, JAKOBhet kind van Jacob Roepersnaastligger ten westen Scheerstraat 51659237209r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roordaverkoper q.q. Hoogstraat 39178326140v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21785261279r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten oosten* Zuiderhaven 351763255250v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoper door niaar huisKleine Bredeplaats 101805267159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Hoogstraat 1317852626r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoopmanhuurder (p.j.)Hoogstraat 511785261281r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 101805267159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten noorden Noorderkade 11790263282v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 101805267159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Zuiderhaven 39180426769v
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roordakoopmanverkoper Rapenburg 18176725718r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roordakoopmanverkoper Rapenburg 20176725718r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4177725926v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten oosten* Zuiderhaven 35178626297v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 41774258180r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper Lanen 12178326118r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten noorden Liemendijk OZ176825778v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper Rommelhaven 10176125574v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 41773258104v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten oosten Droogstraat 63178526212r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Hoogstraat 131775258208v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 101806267254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 101806267254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Zuiderhaven 391786262101r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper Kleine Bredeplaats 101806267254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoper Droogstraat 651755253205r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten oosten Noordoostersingel 451799265146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6west1786262101r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten noorden Noordoostersingel 451799265146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper q.q. Noordoostersingel 451799265146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Noorderkade 71799265147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten noorden Noorderkade 71799265147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper q.q. Noorderkade 71799265147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper Droogstraat 651807267356r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper q.q. Hofstraat 17west176825752r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1799265147r
ROORDA, JAKOB Heer Jacob Roordanaastligger ten westen Rapenburg 221766256204r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1799265147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten zuiden Zoutsloot 56179226469v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1799265147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21802266174v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21773258112v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 101803266175r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roordakoper door niaar van 1/2 lijnbaan, teerhuis, hennepzolder en knechtswoningFranekerpoort (gebied)176425631v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 101803266175r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten oosten Noorderhaven 971790263259v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoopmanverkoper Zuiderhaven 371805267114v
ROORDA, JAKOB huis gekocht door Jacob Roorda, c.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 31758254161v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 101801265276v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 101801265276v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten oosten* Zuiderhaven 35176025525v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoper Kleine Bredeplaats 8noord1769257143r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2178326159r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoper Kleine Bredeplaats 8zuid1769257143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper Hoogstraat 51805267118v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8zuid1769257143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper Droogstraat ZZ178826314r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoopmanverkoper onbekend1770257167r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoper Hoogstraat 51758254166r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Zuiderhaven 391771257192v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoopmanverkoper onbekend1770257167r
ROORDA, JAKOB vroedsman Jacob Roordaverkoper q.q. Rapenburg ZZ166823922va
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten oosten Droogstraat 631806267271r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoopmanverkoper Noorderhaven 1131782260271r
ROS, JAKOB mr. Jacob Rosnaastligger ten zuiden Vijverstraat 4172724734r
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschildwaterhalerhuurder (p.j.)Franekereind 181755253197v
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschildnaastligger ten westen Franekereind 41701244135v
, JAKOB Jacob Ruitenschildtglasschrijververkoper Grote Bredeplaats 311683241251r
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschilt, c.u.glasmaker (mr. -)bewoner Rommelhaven 81691242347v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Hoogstraat 20178126054v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingakoper huis en bakkerijVoorstraat 341785261309r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 32178126040v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 34178126040v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 36178126040v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Molenpad 11178126040v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Molenpad 9tuin178126042v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Voorstraat 34178526248v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingahuurder Noorderhaven 761783261115r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingahuurder Noorderhaven 781783261115r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Voorstraat 74178326129r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Droogstraat ZZ178126043v
RUITINGA, JAKOB Jacob Ruitinganaastligger ten westen Droogstraat ZZ1782260207r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingakoper huisVoorstraat 74178126051v
ZANDSTRA, JAKOB wijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslanderflater Zuiderhaven 55168924217va
ZANDSTRA, JAKOB wijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslanderflater Zuiderhaven 59168924219ra
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168224144va
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Vijver 71687242200r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitverkoper ten zuiden van Harlingen1681241160r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten westen Zuiderhaven NZ1687242209r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat OZ16862428va
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstranaastligger ten zuiden Schritsen 141676240244v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1687242192v
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstrakoper hof met bomen, planten en belvedereZuiderhaven ZZ1676240245v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51688242218v
ZANDSTRA, JAKOB het houtstek van Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitnaastligger ten zuiden Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra, voor zichequipagemeester Admiraliteitverkoper Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitverkoper Zuiderhaven ZZ1689242280r
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstrahoutkoperkoper houtstek en huis daarachterZuiderhaven 591676240212v
ZANDSTRA, JAKOB de hof van hopman Jacob Sanstranaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ16782413v
SAS, JAKOB Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisLanen 211785261310r
SAS, JAKOB Jacob Sasverkoper Lanen 21179226455v
SAS, JAKOB Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjacht (oud -)koper huisGrote Ossenmarkt 111790263192v
SAS, JAKOB Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisZuiderhaven 35178626297v
SAS, JAKOB Jacob Saskoopmanverkoper Zuiderhaven 4180226668v
SAS, JAKOB Jacob Saskoopmankoper pakhuisGrote Ossenmarkt 21802266174v
SAS, JAKOB Jacob Sasnaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 21802266174v
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s.naastligger ten zuiden Vijverstraat 141790263210r
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17180226650v
SAS, JAKOB Jacob Saskoper door niaar huisZuiderhaven 4179326479v
SAS, JAKOB Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjachtverkoper Grote Ossenmarkt 11179326481r
SAS, JAKOB Jacob Saskoper 1/2 huisLanen 211791263346v
SAS, JAKOB Jacob Saseigenaar van 1/2 Lanen 211791263346v
SAS, JAKOB Jacob Sas, e.a.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 171800265225v
SAS, JAKOB Jacob Sasnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 21799265187r
SAS, JAKOB Jacob Sasgeniaarde koper Schritsen 541785261275r
, JAKOBde desolate boedel van Jacob van Schaeckverkoper Grote Kerkstraat 411659237192r
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenknaastligger ten oosten Hoogstraat 211770257177v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenknaastligger ten oosten Hoogstraat 21177225818r
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenknaastligger ten oosten Hoogstraat 211763255258v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenknaastligger ten westen* Hoogstraat 25176425630r
SCHENK, JAKOB Jacob Schenkscheepstimmerman (oud -)koper huisHoogstraat 231755253215r
, JAKOB Jacob Schink, c.u.naastligger ten noorden Vijver 101725246232r
SCHOTSMAN, JAKOB Jacob Schotsmannaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 81664238214v
SCHOTSMAN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Schotsmannaastligger ten oosten Hofstraat 351686242157r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoopmanverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west179226452r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootennaastligger ten oosten Noorderhaven 741806267192ar
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 561800265244r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootennaastligger ten oosten Noorderhaven 7418072683r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoper Voorstraat 31810269112v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootennaastligger ten noorden Voorstraat 31810269112v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoper huis en bleekveldNoorderhaven 761800265224r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoper huis en bleekveldNoorderhaven 781800265224r
, JAKOB Jacob Smeerstoternaastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1682241178r
SMID, JAKOB Jacob Smit, c.u.kastmakerhuurder Voorstraat 461800265272v
SMID, JAKOB Jacob Smith, c.u.huurder Noorderhaven 751803266246v
SPEELMAN, JAKOB Jacob Speelmanhuurder achterkamer (p.w.)Bildtstraat 20175025255v
SPRONG, JAKOB mr. Jacob Sprongnaastligger ten westen Heiligeweg 1west1663238184r
SPRONG, JAKOB mr. Jacob Sprongnaastligger ten westen Heiligeweg 1west166023862v
SPRONG, JAKOB wijlen Jacob Spronghverkoper Spekmarkt 1167124051v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat NZ1695243125r
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 151695243125v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 171695243125v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 131695243126r
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottingahuurder Franekereind 40168224144va
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinganaastligger ten westen Franekereind 40168224144va
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga, q.q.naastligger ten westen Lanen 221696243211v
SPROTTINGA, JAKOB burgervaandrig Jacob Sprottingakoper provisioneel huisFranekereind 36168024125ra
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinnaastligger ten oosten Franekereind 38170924588v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinverkoper Franekereind 38170924588v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten oosten Franekereind 38achter168424230r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Franekereind 38achter168424230r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottingaverkoper Franekereind 38achter168424230r
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat NZ1681241147r
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinnaastligger ten noorden Weverstraat 17170724522r
SPROTTINGA, JAKOB huis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten oosten Weverstraat 1316832424v
SPROTTINGA, JAKOB huis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 1316832424v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottingaverkoper Weverstraat 1316832424v
, JAKOB Jacob van der Stevennaastligger ten noorden Franekereind 29oost1717245295v
STRATEN, JAKOB Jacob van der Straatencolonel ter zeekoper pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Rinnertspijp 1181026978v
STRATEN, JAKOB Jacob Adriaan van der Straatenkapitein-luitenant ter zeeverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
STRATEN, JAKOB Jacob van der Straatencolonel ter zeekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Bredeplaats 33181026978v
, JAKOB Jacob Strelitzkoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 22181026957v
, JAKOB Jacob S. Strelitzkoopman (joods -)koper huisBildtstraat 241800265219v
, JAKOB Jacob Strelitzverkoper q.q. Brouwersstraat 181810268356v
SWERMS, JAKOB Jacob Swermszilversmidverkoper van 1/6 Zuiderhaven 23173124865r
, JAKOBde kamer van Jacob Tanisnaastligger ten zuiden Bargebuurt OZ170924583r
TEMPEL, JAKOB Jacob Tempelnaastligger ten oosten Lanen 361601228273v
TEMPEL, JAKOB Jacob Tempelnaastligger ten oosten Schritsen 271601228273v
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tempelmanverpachter grond Lanen 381621230277r
, JAKOB Jacob Terdijstkoper kamer met de ledige plaats, tuin en hof daarachterGardenierstraat ZZ162423115v
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingiihuurder Droogstraat 15178826339r
TJALLINGII, JAKOB als bewoners Jacob Tjallingii, c.u.naastligger ten noorden Noordijs 101789263123r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii, n.u.koopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41789263165r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingiikoopmanhuurder naastgelegen houtschuur Zoutsloot 6178526244r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii, c.u.koopmanhuurder Noorderhaven 351786262140v
TUIK, JAKOB Jacob Tuik, c.u.huurder achterwoningLanen 361782260191v
TUIK, JAKOB Jacob Tuik, c.u.huurder Hofstraat 35178826354r
TUIK, JAKOB Jacob Tuikhuurder (p.j.)Hofstraat 351785261276r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantreversaalhouder Liemendijk1752252203v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Zuiderhaven1734248349r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningahuurder huis Zuiderpoort (gebied)180226663r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Noorderhaven 901738249292r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningakoper provisioneel 1/2 huisVoorstraat 12173824921va
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.u.procureurnaastligger ten oosten Noorderhaven 108174925226r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21754253130r
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 341758254122v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verpachter grond Franekereind 361766256159v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisKleine Bredeplaats 41740250142v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantgeniaarde koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 181741250166v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantgeniaarde koper onbekend1754253156v
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verkoper Kleine Bredeplaats 41773258104v
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuiningaverpachter grond Fabrieksstraat 2179726539r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurkoper van 1/2 huisNoorderhaven 90173524985r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper woning en weefwinkelLiemendijk1747251163r
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten oosten Rommelhaven ZZ1770257160r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Rozenstraat 11730247340v
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuiningaprocureurverkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ1770257160r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulanteigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 41766256203r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantgeniaarde koper Noorderhaven 1021727246304v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verpachter grond Fabrieksstraat 21766256185v
TUININGA, JAKOB betalen aan Jacob Tuiningahuurder Noorderhaven 1021727246304v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21759254182r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurverpachter grond ([staat: 4-00-00 GG])Noorderkade 23176425683r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurverkoper q.q. Rozenstraat 41746251134v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisNoorderhaven 110174925242r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantcrediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 71758254265r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurverkoper q.q. Rozengracht 171746251135v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 110174925242r
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininganaastligger ten oosten Noorderhaven 112175625411v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininganaastligger ten zuiden Noorderhaven 112175625411v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininganaastligger ten westen Noorderhaven 112175625411v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huis en weefwinkel met 3 weefgetouwenOoievaarsteeg 17175625444v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantcrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininganaastligger ten noorden Anjelierstraat 2174925210v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisDroogstraat 181730247307r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper woningNoorderhaven 98achter174425153r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisWeverstraat 11732248156r
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuiningaverpachter grond Fabrieksstraat 2180426753r
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 361776258263r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.s.procureurnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41754253143r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Brouwersstraat 171726246250v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Achterstraat174925213v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Noorderhaven 941749251277v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 32175625416r
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuiningaprocureurverpachter grond Franekereind 361778259102r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurkoper huis en plaatsBrouwersstraat 171722246143v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Voorstraat 99173124832r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Droogstraat 18173524971v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huis oudtijds Bijllevelt genaemtNoorderhaven 114Bijleveld173124855r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Rozengracht 22173124833r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurverkoper q.q. Nutstraat WZ173124834r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Ooievaarsteeg 171737249197r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten westen Nieuwstraat 181732248159r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper grondpachten van diverse percelenten oosten van Harlingen ZZ175325375r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Noorderhoofd 11729247253v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Werfpad ZZ1748251244v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten westen Nieuwstraat 181736249123v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Nieuwstraat 201737249199v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Noorderhaven 98achter1749251284r
TUININGA, JAKOB het huis de Spijkerboor Jacob Tuyningaprocureur postulantkoper huisZuiderhavende Spijkerboor1732248147v
VELDHUIS, JAKOB de hof van burgemeester Jacob Velthuisnaastligger ten westen Zuiderhaven 181695243126v
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Velthuisverpachter grond Hofstraat 27170024487r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuiswijnhandelaarnaastligger ten westen Noorderhaven 481701244134r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuiswijnhandelaarverkoper van 1/2 Noorderhaven 481701244134r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuisverkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 481701244134r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuisbrouwer (mr. -)verkoper Achterstraat NZ1727246302r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuisbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Noordijs 231727246302v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuisbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181727246302v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Velthuisverkoper Noorderhaven 88achter1702244142v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Velthuisverkoper Hofstraat 17west1704244245v
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuiskoper door niaar huis en hofHofstraat 17westde Fontein169224317v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester en vroedsman Jacob Velthuisverkoper Noorderhaven 821703244205r
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacob Velthuisnaastligger ten oosten Noorderhaven 721696243248v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuiskoper provisioneel huis genaamd de Drie SchelvissenZuiderhaven 23de Drie Schelvissen167524026va
VELDHUIS, JAKOB vroedman Jacob Velthuiskoper door niaar kamerRomastraat 6169324345v
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Noorderhaven 441680241115r
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuysnaastligger ten zuiden Noorderhaven 88168424226v
VELDHUIS, JAKOB de hof van vroedsman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1682241212v
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Noorderhaven 721687242207r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuyskoper provisioneel huisVoorstraat 7168024124ra
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuysbierstekerbewoner Voorstraat 7168024124ra
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuysnaastligger ten westen Noorderhaven 481683241249v
VELDHUIS, JAKOB burgervaandrig Jacob Velthuyskoper provisioneel huisNoorderhaven 46168024124ra
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuysaanhandelaar hof met een prieelZuiderstraat1681241143r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Noorderhaven 441681241144r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuyskoper provisioneel huisNoorderhaven 88achterBenthem168124140va
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuysbrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 161730247344r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuysbrouwer (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 161730247344r
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Noorderhaven 72168524282r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1682241222v
VELDHUIS, JAKOB huis genaamd de Beurs Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Noorderhaven 80de Beurs1687242176r
, JAKOB Jacob Verfaljegortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
VLASBLOEM, JAKOB Jacob Vlasbloemnaastligger ten oosten Lanen 66achter1623230339r
VLASBLOEM, JAKOB Jacob Vlasbloemnaastligger ten oosten Lanen 66achterde Vlasbloem1612229113v
, JAKOB Jacob Vlukshuurder huis (p.j.)Hoogstraat 151782260297v
VOORDA, JAKOB wijlen burgemeester Jacob Voorda, verkoperverkoper Heiligeweg 40168224161va
VOORDA, JAKOB de brouwerij van Jacob Voordanaastligger ten oosten Kruisstraat 61668239168v
VOORDA, JAKOB Jacob J. Voorda, J.U.D.professorverkoper Kromme Elleboogsteeg174425140v
, JAKOBburgervaandrig Jacob van de Voordekoper 1/2 huis, brouwerij, mouterij met een schuur en 2 plaatsen en een loods ([bedrag niet vermeld])Heiligeweg 40de Witte Lelie166623949r
, JAKOBvroedsman Jacob van de Voordeverkoper van 1/6 Lanen 62166923935ra
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Noorderhaven 35179726563r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoper pakhuisNoorderhaven 391808268161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarhuurder Noorderhaven 391808268161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Droogstraat 7oost179726566v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 41808268163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper Carl Visschersteeg 41808268163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Zoutsloot 251785261280r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 61790263191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 61790263191v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoper huisSchritsen 601799265166v
WASSENAAR, JAKOB burgervaandrig Jacob Wassenaarkoopmankoper Rozengracht 201788262306v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnaastligger ten zuiden Schritsen 601799265166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Schritsen 601799265166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarprocureur postulantverkoper q.q. Noorderhaven 231791263358r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Rozengracht 271784261235r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1798265109v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Noorderhaven 311806267188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Noorderhaven 331806267188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Anjelierstraat 101784261236v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Wasbleek 231784261237v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper huisCarl Visschersteeg 61798265114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1785261260r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 61798265114r
WASSENAAR, JAKOB de Heer Jacob Wassenaarhuurder Noorderhaven 741806267192ar
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Vijver 31785261262r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kerkpoortstraat 11784261239v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper looiersperk of leertouwerijSchritsen 56zuidwest1803266283r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg1784261240v
WASSENAAR, JAKOB het erf van de heer Jacob Wassenaarnaastligger ten oosten Schritsen 56zuidwest1803266283r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper huisNoorderhaven 311803266248r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Simon Stijlstraat 31785261266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Rozengracht 201800265214r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoopmankoper door niaar huis, hof en achtererf als pakhuisSchritsen 5817882638r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noorderhaven 1081801265299v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper pakhuisNoorderhaven 201806267230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarishuurder (p.j.)Noorderhaven 201806267230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kerkpoortstraat 651785261267v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper Schritsen 601809268262v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoopmankoper door niaar huisSchritsen ZZ17882638r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Zuiderhaven 281801265301r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kerkpoortstraat 571785261268v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626279v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 551796264309v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Zuiderhaven 361785261269v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper Schritsen 56west1809268227r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 11809268308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Westerstraat 431785261270v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Schritsen 56oost1809268228v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noordijs 101801265303r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noordijs 101801265303r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten zuiden Schritsen 601790263266v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Schritsen 601790263266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Zoutsloot 11785261298r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Hofstraat 131809268230r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarverkoper q.q. van 1/3 Hofstraat 261793264156r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnaastligger ten oosten Schritsen 581809268231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnaastligger ten zuiden Schritsen 581809268231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper Schritsen 581809268231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar, n.u.naastligger ten oosten Rozengracht 181788262290r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Hoogstraat 301801265306r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31179826598v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoper huis en ijzersmederijNoorderhaven 1179726559r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Brouwersstraat 81799265186r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Hoogstraat 331801265307r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noorderhaven 98achter1801265308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13178526229r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626257r
, JAKOB Jacob Joh. Westerwijkkuiper (mr. -)koper huisZuiderstraat 31west1778259155v
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersmabakker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 14173124863r
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersmabakker (mr. -)verkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Zoutsloot 641685242102v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Droogstraat 771685242102v
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk16612388va
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk16612388va
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 641689242268v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 771689242268v
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Achterstraat166123880r
, JAKOBgrondpacht uit de kamers van de weduwe van Jacob Aartz eigenaar perceel Moriaanstraat 121670239215r
ABES, JAKOB Jacob Abbes smid (ijzer-)naastligger ten oosten Zoutsloot 22169424391v
ABES, JAKOB Jacob Abbes , c.u.smid (mr. -)koper huis met ledige plaats gebruikt als hellingZoutsloot 116992443r
ABES, JAKOBhet hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes smid (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 916992443v
ABES, JAKOB Jacob Abes smid (mr. -)naastligger ten westen Bargebuurt1706244341r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1703244215v
ABES, JAKOB Jacob Abes smid (mr. -)verkoper Zoutsloot 24169424378r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1701244111r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend170024473v
ABES, JAKOB Jacob Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Zoutsloot 11726246267r
ABRAHAMS, JAKOBde weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1661238114r
EEBES, JAKOB Jacob Aebes , c.u.smid (mr. -)koper Zoutsloot 241687242179r
AKES, JAKOB Jacob Aekes verkoper Lanen 62166923935ra
EELSES, JAKOBwijlen Jacob Aelties smidverkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ1631232168v
EELSES, JAKOBhet weeskind van wijlen Jacob Aelties verkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ1631232168v
EELSES, JAKOB Jacob Aeltyes smidkoper twee ledige plaatsen aan elkaarZuiderhaven 55162423124r
AARTS, JAKOB Jacob Aerdts Columkoopmankoper 1/2 huisHeiligeweg 301635233156r
ARENDS, JAKOBde kamer van Jacob Aerns naastligger ten zuiden Heiligeweg 19161723068v
ARENDS, JAKOBin de Haan van Jacob Aerns naastligger ten noorden* Heiligeweg 15de Haan1601228250r
ARENDS, JAKOBde kamer van Jacob Aernts naastligger ten zuiden Heiligeweg 19161723074r
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Aerts koopmannaastligger ten oosten Liemendijk NZ1698243392r
AARTS, JAKOBde mouterij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Lanen 23een_achter168524288r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Achterstraat1688242222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat1688242222v
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten westen Lanen 33169124221ra
AARTS, JAKOBhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 101695243127v
AARTS, JAKOBhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 101695243127v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 101672240106v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 101672240106v
AARTS, JAKOBwijlen Jacob Aerts koper Voorstraat 53169324334r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55achter1687242204v
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aerts gleibakkernaastligger ten oosten Liemendijk1687242205v
AARTS, JAKOBwijlen Jacob Aerts koper Droogstraat NZ169324335v
AARTS, JAKOBde desolate boedel van wijlen Jacob Aerts koopmanverkoper Zoutsloot 7016952436ra
AARTS, JAKOBde panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 7716612388va1
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 641681241161r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 771681241161r
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 641674240130v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 771674240130v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 641674240130v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Droogstraat 771674240130v
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aerts naastligger ten westen Liemendijk166123879v
AARTS, JAKOBde galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratrenaastligger ten zuiden Schritsen 52166723973r
AARTS, JAKOBde galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratrenaastligger ten westen Schritsen 52166723973r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 11690242307r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Noorderhaven 104168124139va
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Noordergrachtswal167924111ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31690242308r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmankoper twee kamers onder 1 dakAchterstraat NZ1682241197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat NZ1682241197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Lanen 21690242309r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 61682241218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger enigszins ten zuiden Zoutsloot 61682241218r
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Aerts koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 1041695243134r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Noorderhaven 331690242311r
AARTS, JAKOBde panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77166123882v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Lanen 71een_achter1690242311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Grote Ossenmarkt 41690242311r
AARTS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van Jacob Aerts naastligger ten oosten Liemendijk NZ1695243137r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Noordijs1690242311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koper huisplaats met hout en getimmerZoutsloot 661682241223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 661682241223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden voor een gedeelte Zoutsloot 661682241223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper q.q. Voorstraat 12168824215ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55achter1686242155v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts gleibakkerkoper woning met een tuintje en een plaatske erachterAchterstraat NZ1661238102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts , c.s.naastligger ten oosten Achterstraat NZ1661238102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts Colomnaastligger ten zuiden Heiligeweg 321670239219r
ALBERTS, JAKOB Jacob Albarts naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1657237110r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Albers Winaldanaastligger ten zuiden Voorstraat 62171924646r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Sint Jacobstraat 131614229235v
ALBERTS, JAKOBoud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 241706244340r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 34168524271r
ALBERTS, JAKOBoud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 2417072458v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper huisSimon Stijlstraat OZ16842424ra
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts huurder Simon Stijlstraat OZ16842424ra
ALBERTS, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Alberts bewoner Sint Jacobstraat 131603228372v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoonkoper woningHofstraat 271731247380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper kamer met een ledige plaatsKromme Elleboogsteeg NZ1644235128r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Lanen 891615229276v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts naastligger ten noorden Lanen 911614229187v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper huisSint Jacobstraat 13159722835r
ALBERTS, JAKOBgrondpacht uit het huis van oud burgemeester Jacob Alberts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r2
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
ALBERTS, JAKOBde kamer van Jacob Alberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 191646235194r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmidaanhandelaar huisLanen 891599228144r
ALBERTS, JAKOBwijlen Jacob Alberts verkoper Zoutsloot NZ164323587v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1614229218r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1626231104r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehorenZoutsloot 11676240228r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmidkoper 1/2 huis daer den Smack uuythanghtNoorderhaven 108 de Smack1598228107r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1163323382v
ALBERTS, JAKOBburgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat171824620ar
ALBERTS, JAKOBhet huis van Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verwandelaar Noorderhaven 1081602228288v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts aanhandelaar kamerHavenplein1602228289r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wijnaldaverkoper Tiepelsteeg172124693r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSburgemeester Jacob Alberts Wijnaldanaastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ1703244220r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wijnaldaverkoper Tiepelsteeg172124699v
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsmaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Heiligeweg 26172124693v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Voorstraat 68170824567v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Simon Stijlstraat 3172124694v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Alberts Winaldakoper door niaar woning met een tuintje erachterTiepelsteeg1715245235v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Tiepelsteeg172124699r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde gecommitteerde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Schritsen 56noordwest1721246100r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSvroedsman Jacob Alberts Winaldaschoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1690242312v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSvroedsman Jacob Alberts Winaldaschoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11690242313r
, JAKOB Jacob Alckerts schipper (groot-)koper twee huissteden of ledige plaatsen aan elkaar, getekend in de kaart E met nr. 5 en 6Zuiderhaven ZZ1613229180v
ALLERTS, JAKOB Jacob Allerts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 151613229171r
, JAKOBwijlen Jacob Allgers verkoper Zuiderhaven ZZ1615229255r
ARENDS, JAKOB Jacob Anckes koper huis met ledige plaats en loodsjeonbekend1600228192v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries eigenaar van de voorste kamer Noorderhaven ZZ1600228200r
ANDRIES, JAKOBwijlen Jacob Andries erflater Hoogstraat 371626231156r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries verkoper Oosterkeetstraat 11621230276r
ANDRIES, JAKOBals bewoner Jacob Andries naastligger ten zuiden Vijver 21726246257v
ANDRIES, JAKOBals bewoner Jacob Andries naastligger ten westen Vijver 21726246257v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)bewoner Vijver 41725246244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)verkoper Vijver 41725246244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huurder (p.w.)Bargebuurt 281765256264r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)koper huisVijver 41722246136r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries , c.u.huurder (p.j.)Tiepelsteeg1762255136v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries schipper (smal-)koper 13/16 huis waarvan hij eerder 3/16 erfdeGrote Ossenmarkt 101688242236r
ANDRIES, JAKOBwijlen Jacob Andries verkoper van 1/2 Lanen 351751252109v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries schipper (smal-)verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries naastligger ten noorden Zoutsloot 231765256137r
SCHIERE, JAKOB ANDRIES Jacob Andries Schiereverkoper Hoogstraat 161787262181r
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 201787262193r
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmermankoper huis en tuinZuiderstraat 221776258251v
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 431775258237r
ANSKES, JAKOB Jacob Ansches scheepstimmermankoper kamerBargebuurt1681241137v
ANSKES, JAKOB Jacob Ansckes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 251658237168v
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Lanen 21656237265v
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Schritsen 1west1656237265v
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes verkoper Vijver WZ163123322v
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Brouwersstraat 281656237265v
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes blokmakerverkoper Zeilmakersstraat1688242246v
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Lanen 831656237265v
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Zuiderhaven 571656237265v
ANSKES, JAKOBde weduwe van Jacob Anskes naastligger ten westen Vijverstraat 261650236116v
ANSKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Anskes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 251659237183r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes , koopmangeniaarde koper ratione proximitatis onbekend1624230391r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes , koopmangeniaarde koper ratione proximitatis onbekend1624230391r
ANSKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Anskes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25achter1659237201r
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Nieuwstraat WZ1732248157v
ARENDS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Anties naastligger ten zuiden Zuidersteeg 91737249160r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 131603228352v
ARENDS, JAKOB Jacob Arents wever (mr. -)koper provisioneel huisZuiderhaven 6173024711ra
ARENDS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Arents naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161621230279v
ARENDS, JAKOBde weduwe van Jacob Arents naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161634233152r
ARENDS, JAKOBde weduwe van Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 131634233152r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 131603228347r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents winkelierverkoper Grote Ossenmarkt 181734248346r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161603228366r
ARJENS, JAKOB Jacob Ares naastligger ten noorden Heiligeweg 131604228409r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u.verkoper Bildtstraat WZ1645235169r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u.verkoper Karremanstraat 21646235202v
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper kamer met tuintjeAchterstraat1646235213v
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u.verkoper Gardenierstraat ZZ1650236121r
ARJENS, JAKOBwijlen Jacob Ariens verkoper Achterstraat1662238147r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 21645235182v
ARJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Aris protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 34161122923r
ARJENS, JAKOBJE Jacob Aris koper Hoogstraat 30159722833r
ARJENS, JAKOBJE Jacob Aris verkoper Noorderhaven 481598228128v
ARJENS, JAKOBde dochter van Jacob Aris verkoper Noordees (gebied)159822894v
ARJENS, JAKOBJE Jacob Aris koper 1/2 huisNiet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
ARENDS, JAKOB Jacob Arnts naastligger ten oosten Heiligeweg 131605228477r
ARJENS, JAKOBJEde plaats eerder van Jacob Arys naastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228226r
ARJENS, JAKOBJE Jacob Arys , e.a.koper ledige achterplaats ([marge zegt echter 98-00-00 GG])Zoutsloot ZZ159722857v
ARJENS, JAKOBJE Jacob Arys verkoper Harmen Honingmanssteeg1598228113v
ARJENS, JAKOBde dochter van Jacob Arys koper twee kamers of 1/2 huis, van de schoorsteen tot de steeg ten oostenKleine Bredeplaats 151598228100v
ARJENS, JAKOBde dochter van Jacob Arys verkoper Noorderhaven 3115972288v
ARJENS, JAKOBJE Jacob Arys verkoper Droogstraat NZ1600228225v
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 441785261284r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 421785261285r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 441784261139r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 441784261139r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 421784261140r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421784261140r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 421784261140r
AUKES, JAKOBde kamer van Jacob Auckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va
AUKES, JAKOB Jacob Auckes metselaar (mr. -)verkoper Voorstraat 9516782414v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten westen Hoogstraat 281668239130v
AUKES, JAKOBwijlen Jacob Auckes verkoper Grote Kerkstraat 40west1697243282r
AUKES, JAKOBde weduwe van Jacob Auckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16169024220ra
AUKES, JAKOBwijlen Jacob Auckes verkoper Grote Kerkstraat 341697243283v
AUKES, JAKOBhet wachterhuis van Jacob Auckes portiernaastligger ten noorden Heiligeweg 151672240105v
AUKES, JAKOBburgemeester Jacob Auckes metselaarnaastligger ten zuiden Heiligeweg 8170024466r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes koper huis met plaats en kamer ten zuidenGrote Kerkstraat 40west165523732v
AUKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Auckes metselaarnaastligger ten zuiden Voorstraat 801713245197v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes metselaarnaastligger ten noorden Rozengracht1652236207r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten noorden Scheerstraat 5165623762v
AUKES, JAKOBde weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 201680241120r
AUKES, JAKOBde weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 201680241120r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes portier van de Havenpoortnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 40oost1674240147v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 151703244199v
AUKES, JAKOBwijlen Jacob Auckes verkoper Gardenierstraat1606228532r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 381664238238v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 381664238238v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes kuiper (mr. -)verkoper ten noordoosten van Harlingen167124033r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes , c.u.koper huis, loods, plaats en putGrote Kerkstraat 18de Vergulde Haan166523923v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes schuitvaarderverkoper Scheerstraat 41605228446v
AUKES, JAKOBde weduwe van Jacob Auckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16168224150ra
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 381661238112r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 381661238112r
AUKES, JAKOBwijlen Jacob Auckes erflater Heiligeweg 231717245285v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten zuiden Voorstraat 95166723977r
AUKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Auckes naastligger ten oosten Hoogstraat 241690242310v
AUKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Auckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 251717245287r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten westen Hoogstraat 281668239176r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes koper huis met plaatsScheerstraat 71669239209r
AUKES, JAKOBwijlen Jacob Auckes metselaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 181690242327v
AUKES, JAKOBhet nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes verkoper van 3/30 [staat: 1/10] Noorderhaven 4716782415ra
AUKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Auckes naastligger ten oosten Hoogstraat 241682241187r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten westen Hoogstraat 371668239161v
AUKES, JAKOBde weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 201681241170r
AUKES, JAKOBde weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 201681241170r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten westen Wortelstraat 13achter167124059v
AUKES, JAKOBwijlen Jacob Auckes koper Gardenierstraat1599228176v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes , c.u.koper kameronbekend16472362v
AUKES, JAKOBde weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 20168124143va
AUKES, JAKOBde weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 20168124143va
AUKES, JAKOBwijlen Jacob Aucks verkoper Scheerstraat 71695243118v
AUKES, JAKOB Jacob Aukes verkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
AUKES, JAKOB Jacob Aukes portiernaastligger ten noorden Heiligeweg 151692242376v
AUKES, JAKOBde kamer van Jacob Aukes naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 41675240174r
AUKES, JAKOB Jacob Aukes koopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291733248189v
BARTELDS, JAKOB Jacob Bartels scheepstimmermankoper huisZuiderhaven 151803266229v
BARTELDS, JAKOBwijlen Jacob Bartels erflater Noordijs 271606228522r
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.)buiten Harlingen1651236161v
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13176125570v
BAUKES, JAKOBwijlen Jacob Baukes verkoper Sint Odolphisteeg 111782260205r
BERENDS, JAKOB Jacob Beernds , c.u.huurder Hofstraat 21west1765256142v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper Rapenburg 10west1715245244v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns schoenmakerverkoper van 1/2 Franekereind 40163323388v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper q.q. Grote Kerkstraat 201663238162r
BINNERTS, JAKOB Jacob Binnerts koper provisioneel huisAchterstraat ZZ161623013r
BOTES, JAKOB Jacob Boetes naastligger ten westen Schritsen 321604228387r
BOTES, JAKOB Jacob Botes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 301606228523v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes , c.u.aanhandelaar (p.j.)Herenwaltje 9169324348v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes , c.u.verwandelaar Both Apothekerstraat 3169324362v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes verkoper van 4/16 Voorstraat 52achter171824632v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes , als gelastigde van de overige eigenarenverkoper van 3/16 Voorstraat 52achter171824632v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes tichelaarkoper huis en tuinBoth Apothekerstraat 3168524265r
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slagerkoper huis, stal en tuinKarremanstraat 2167124062v
BOUWES, JAKOBwijlen Jacob Bouwes slagerverkoper Karremanstraat 21676240232v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes huurder Grote Kerkstraat 191809268283r
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slagernaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen167524030ra
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkerkoper door niaar huis, stal en wagenhuizen ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 17175625437v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkerkoper door niaar huis, stal en wagenhuizen ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 21175625437v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes naastligger ten noorden [staat: zuiden] Zuiderstraat 151771257258r
BOUWES, JAKOBde weduwe van Jacob Bouwes naastligger ten noorden Zuiderstraat 15177725973r
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkerkoper dubbele stallenZuiderstraat 2175625449v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkergeniaarde koper Zuiderstraat 6achter175625450v
BOER, JAKOB BOUWESwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 171779259180r
BOER, JAKOB BOUWESwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 211779259180r
BOER, JAKOB BOUWESwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 21779259180r
BOUWES, JAKOB Jacob Buues , c.u.verkoper Noorderhaven 13165623790r
BAKKER, JAKOB C.de weduwe van Jacob C. Bakkerhuurder Voorstraat 51782260309r
KASPERS, JAKOB Jacob Caspars karremanhuurder (p.j.)Moriaanstraat NZ1730247361r
KASPERS, JAKOB Jacob Caspers koper Bildtstraat WZ172724729r
CHRISTIAANS, JAKOBwijlen Jacob Christiaens verkoper Nieuwstraat 501723246185v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claasen metselaarerflater Droogstraat 59178326145v
KLASES, JAKOB Jacob Claasen , c.u.eerdere eigenaar Nieuwstraat 321788262265r
KLASES, JAKOB Jacob Claasen verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JAKOB Jacob Claases huurder voor 3 jaren (p.j.)Kleine Bredeplaats 1717832611ra
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braamkoper Drie Roemersteeg 91737249159v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam, q.q.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 91737249159v
KLASES, JAKOB Jacob Claazen metselaarsknechtkoper huisDroogstraat 591776258247v
KNOOP, JAKOB KLASES Jacob Claazen Knoophuurder boven (p.w.)Lammert Warndersteeg 141771257190v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1614229199v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes verkoper Zoutsloot NZ161122925v
KLASES, JAKOB Jacob Claes kuiperverkoper Lanen 66achter16242315v
KLASES, JAKOB Jacob Claes , c.u.olieslagergeniaarde koper Sint Christoffelsteeg OZ163623412r
KLASES, JAKOBhet huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16112296r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat1613229155r
KLASES, JAKOBburgerhopman Jacob Claes van der Foordekoper huis, loods en plaats, strekkende vanaf de plaats van Lubbert Gerryts en van de muur af zuidwaarts tot aan het diept van de SchritsenSchritsen 35162923290v
KLASES, JAKOB Jacob Claese naastligger ten westen Zoutsloot NZ1606228507r
KLASES, JAKOB Jacob Claese verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen verkoper Lanen 851599228150r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarkoper nieuw huisonbekend1598228113r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen schrijnwerkerhuurder (p.j.)Voorstraat 321705244281v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen verwandelaar Voorstraat 151623230338v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen aanhandelaar huisLanen 66achter1623230339r
KLASES, JAKOBhet nagelaten weeskind van wijlen Jacob Claesen verkoper Lammert Warndersteeg1615229239v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1620230239r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen slagerverpachter grond Sint Odolphisteeg 111614229214v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen kuiperkoper provisioneel huisVoorstraat 151620230208v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1598228102v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)koper kamerAlemanssteeg1650236136r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen kuiperverkoper Hoogstraat 161624230387r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarbewoner Bildtpoort (gebied)1599228186r
KLASES, JAKOBeen ledige plaats nu van Jacob Claesen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1599228186r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarkoper huisje bij de hof van Aesge HarmensKerkpoortstraat159722853r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen aanhandelaar huisZoutsloot NZ1606228495r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarverkoper (gesuccumbeerde) Bildtpoort (gebied)1599228186r
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob Claesen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15168724214ra
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarverkoper Bildtpoort (gebied)159822880v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen slagerverkoper Brouwersstraat 131615229272r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarcrediteur (triumphant) Herenwaltje1600228198r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarcrediteur (triumphant) Herenwaltje1602228305r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1600228198v
HOTSMA, JAKOB KLASESburgemeester Jacob Claesen Hatsmaverpachter grond Brouwersstraat 111698243345v
HOTSMA, JAKOB KLASESvroedsman Jacob Claesen Hatsmanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191687242190r
HOTSMA, JAKOB KLASESburgemeester Jacob Claesen Hatsmaverkoper Zuiderhaven 181697243314r
VOORDA, JAKOB KLASES Jacob Claesen Voordaverkoper q.q. Voorstraat NZ1624230390r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen van der Voordeprotesteert q.q. Voorstraat 511601228270r
KLASES, JAKOB Jacob Claeses kuiperverkoper Rommelhaven 2west163323399r
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob Claeses verkoper Brouwersstraat 231682241196v
KLASES, JAKOB Jacob Claeses koper huis, 3/4 deelHoogstraat 16161222984r
HOTSMA, JAKOB KLASESvroedsman Jacob Claeses Hatsmaverkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen kistmaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 6170924597r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u.verkoper Zuiderhaven 46164323548v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen smidverkoper Franekereind 301657237106v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u.verkoper Hoogstraat 12164323549r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u.verkoper Rommelhaven 7164323549r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen olieslagergeniaarde koper Voorstraat 601635233160r
KLASES, JAKOBhet weeskind van wijlen Jacob Claessen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Kerkpoortstraat 491659237240v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 251675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u.molenaarverkoper Lombardstraat 6165623756r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 231675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 211675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 191675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 131675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 111675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 91675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 71675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 51675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 31675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 1b1675240211r1
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob Claessen koper provisioneel huisFranekereind NZ168124130ra
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 11675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat OZ1675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht [van 1-00-00 CG] ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Heiligeweg 41675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht [van 1-05-00 CG] ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Heiligeweg 61675240211r1
HOTSMA, JAKOB KLASESde vroedsman Jacob Claessen Hatsmakoper 1/2 pakhuis met een ledige plaats erachterZuiderhaven 181695243126v
VALK, JAKOB KLASES Jacob Claessen Valckcrediteur q.q. Voorstraat1604228401v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen stoeldraaiernaastligger ten oosten Hoogstraat 41703244197r
KLASES, JAKOB Jacob Clasen omroeper [staat: roeper]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat164923697v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen koper twee kamers, koestal, tuin met bmen en plantenKerkpoortstraat NZ164923664v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen huurder Raamstraat 3173925033v
KLASES, JAKOBmeerderjarig vrijgezel Jacob Clasen kistmakerkoper huisVoorstraat 46170724537r
KLASES, JAKOB Jacob Clasen timmerman (huis-)koper 1/2 huis en tuinKleine Bredeplaats 17178326137v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen timmerman (huis-)eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 17178326137v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Clasen Braamnaastligger ten noorden Lanen 151752252192v
HOTSMA, JAKOB KLASESvroedsman Jacob Clasen Hatsmanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191690242333v
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob* Clasen* Steninganaastligger ten westen Voorstraat 481721246100v
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peenverkoper Kleine Bredeplaats 171785261296r
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r
ROORDA, JAKOB KLASES Jacob Clases van der Roordaverkoper q.q. Bildtstraat 13163123336r
KLASES, JAKOB Jacob Clazen uitdragerverkoper q.q. Rommelhaven 21760254257v
KLASES, JAKOB Jacob Clazen verkoper Hoogstraat 22166523929v
KOERTS, JAKOBgrondpacht uit het huis van de weduwe van Jacob Coerts eigenaar perceel Moriaanstraat 12167924130r
KORNELIS, JAKOB Jacob Corneelis naastligger ten oosten Herenwaltje 191807267310r
KORNELIS, JAKOB Jacob Corneelis naastligger ten zuiden Herenwaltje 191807267310r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29174925221v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huisjeonbekend159722831r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis scheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Droogstraat 181755253221r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis zeepziedersknechtkoper woningZeilmakersstraat 5174425141r
KORNELIS, JAKOBwijlen Jacob Cornelis kuiperverkoper Hoogstraat 28171924653v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis huurder Droogstraat 241733248179v
KORNELIS, JAKOBwijlen Jacob Cornelis blikslagerverkoper Grote Kerkstraat 271758254264r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper twee kamers Schritsen1598228131v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huisScheerstraat 11806267266v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis , c.u.huurder Hoogstraat 33oost174425151v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis blikslager (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 271748251207v
KORNELIS, JAKOBwijlen Jacob Cornelis blikslagerverkoper Grote Kerkstraat 271758254141r
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BONKE, JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis Bonckverkoper Schritsen 56zuidwest1721246118v
DIONISIUS, JAKOB Jacob Dionisius verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
DIONISIUS, JAKOB Jacob Dionisius verkoper q.q. Noorderhaven 1081624230381r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmaker (mr. -)koper tuinSchritsen ZZ1630232139v
DIRKS, JAKOBhet perk van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Schritsen 52achter163723437v
DIRKS, JAKOBde weduwe van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64169424386v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 23170824576r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks verkoper van 2/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmakernaastligger ten westen Lanen NZ1630232133r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirckx schipper op Leeuwardenkoper huisNieuwstraat 481654236249v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx aanhandelaar huisGrote Kerkstraat 361732248114r
DIRKS, JAKOBde perken van Jacob Dircx naastligger ten zuiden Schritsen 52achter1633233119v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx verwandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx schipper op Leeuwardenverkoper Nieuwstraat 481658237176r
DIRKS, JAKOBherberg de Oyevaer bij de Franekerpijpen van Jacob Dircxen herbergierbetrokkene onbekendde Ooievaar16602386va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)koper van 1/2 5/12 huisSchritsen 111729247284r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)eigenaar van 7/12 Schritsen 111729247284r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)verkoper van 7/24 Rapenburg 121729247274v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipper (schuit-)verkoper Bildtstraat 211746251152r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster (oud substituut -)verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2173925039v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 321740250112v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. en c.s.huurder Grote Ossenmarkt 101735249103v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosterhuurder (p.j.)Weverstraat NZ173524951r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)koper huisBildtstraat 181730247336v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks makelaarverkoper Rozemarijnstraat 11746251155v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopmangeniaarde koper Liemendijk1740250115v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kooltjerverkoper Noordijs OZ1784261130r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)koper 5/16 huisHeiligeweg 251723246181r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Zoutsloot 92172824763v
DIRKS, JAKOBde koper Jacob Dirks , c.u.knoopmaker (mr. -)eigenaar van 6/16 Heiligeweg 251723246181r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Hoogstraat 31172824764v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmakergeniaarde koper Schritsen 16173925070v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipper (schuit-)huurder Noorderhaven 871737249207v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster (oud -)geniaarde koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 181741250166v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden Rozengracht 26173925046v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks huurder Rommelhaven 2oost172724744v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster van de grote kerkkoper Rozemarijnstraat 11737249211r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)koper woningOoievaarsteeg 1517312482v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost17352497ra
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter17392502va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 20173124825r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bewoner Noorderhaven 34174325122r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks boterkoper (oud -)verkoper Noorderhaven 34174325122r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter17392503va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend1737249214r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosterverkoper Grote Kerkstraat 31midden173524964r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , n.p.bieder ? huisBoth Apothekerstraat 817402505va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopmankoper huisNoorderhaven 341738249281v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks verkoper Voorstraat 571742250212r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost173524911va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks verkoper van 1/2 Spinhuisstraat NZ178626249v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u.koper 1/4 en 1/8 huisHeiligeweg 2517182461v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks verkoper van 1/2 Spekmarkt 2178626282r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost173524968r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipperkoper huisBildtstraat 211742250216v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 51730247369v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341742250249r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster grote kerk (substituut -)koper huis en weefwinkelWasbleek NZ1738249287r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosterverkoper q.q. Hofstraat 21oost173624914va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u.huurder Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosterverkoper van 1/2 Molenpad 9a1737249196r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosterkoper van 1/2 Molenpad 9a1736249144v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 31737249220r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosterverkoper q.q. Hofstraat 21oost173724916va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosterverkoper q.q. Noorderhaven 72173724917va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosterverkoper q.q. Noorderhaven 72173724918ra
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Costerverkoper q.q. Noorderhaven 321740250112v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Costerverkoper q.q. Liemendijk1740250115v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Costerverkoper Lanen 6617392506r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Costerverkoper q.q. Both Apothekerstraat 817402505va
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danserschilder en winkelier (plateel-)verkoper Franekereind 11805267155r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschoolkoper huisFranekereind 1179726557v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschoolhuurder (p.j.)Franekereind 1179726557v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Kosterkoper 5/16 huisHeiligeweg 251732248100r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster, c.u.eigenaar van 11/16 Heiligeweg 251732248100r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks van der Stevenschipper (oud -)verkoper Nieuwstraat 661732248164r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirksen schoenmakerkoper schoenmakersperk met daarop husje en kalkdobben, voorste (zuidelijkste) helftZoutsloot 1163623413v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx kosterkoper huisGrote Kerkstraat 31midden1734248317r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx verkoper Liemendijk 41728247142v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 71729247257v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerkkoper twee huizen of kamersFabrieksstraat WZ1733248258v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten noorden Heiligeweg 26172124693v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten oosten Noorderhaven 1011728247146r
DIRKS, JAKOBde weduwe van Jacob Dirx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 641705244306r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx schipperverkoper van 1/4 en Droogstraat NZ1738249229r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuidersteeg 21723246185r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster en gezworen makelaarverkoper Romastraat 25174925238r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten noorden Gardenierstraat1691242373v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181734248298r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerkverkoper Romastraat 271733248238r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx verkoper Heiligeweg 251733248239r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Droogstraat 181730247307r
DIRKS, JAKOBde voormombers en de erfgenamen van wijlen Jacob Dirx verkoper (gecondemneerde) Grote Kerkstraat1606228523r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx* bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 26achter1721246115r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 23172724726v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , c.u.koper huisRomastraat 27173224872v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , wonende in de Oievaerplaats van veiling Zoutslootde Ooievaar166223815va
DIRKS, JAKOBwijlen Jacob Dirxen koper Vijverstraat 111695243152r
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden Schritsen 41achter1645235174v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden onbekend WZ162423117v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1647235263r
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten zuiden Lanen 48164323541r
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes koper huis en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 35180826840v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes koper woning ([voor de twee percelen in deze akte])Wortelstraat 8180826840v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes , c.u.verkoper Lanen 48achter1646235234r
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes verkoper q.q. Schritsen 211624230381v
DOUWES, JAKOB Jacob Douues koper huis genaamd het Wit HertHeiligeweg 28het Witte Hert1661238103v
DOUWES, JAKOB Jacob Douues smidkoper huis en omheinde plaatsHoogstraat 38163223363v
DOUWES, JAKOB Jacob Douues , c.u.koper huisZuiderstraat ZZ1644235124r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Rozengracht1713245195r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Rozengracht1713245195r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes smid (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 361706244340v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koper 1/8 grondpacht van 62-00-00 GG over 3 pm 4 einsen landten zuiden van Harlingen1712245181r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmakernaastligger ten noorden Zoutsloot 9017272476v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Zoutsloot 901723246164v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes smid (mr. -)verkoper Zuiderstraat ZZ1650236146r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 151711245150r
DOUWES, JAKOBwijlen Jacob Douwes huurder bovenste gedeelte (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes verkoper Werfpad1717245280v
DOUWES, JAKOBwijlen Jacob Douwes koper Both Apothekerstraat 9164823624v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Droogstraat 131694243113r
DOUWES, JAKOBwijlen Jacob Douwes erflater Noorderhaven 19174525199v
DOUWES, JAKOBhet perk van Jacob Douwes naastligger ten westen Zoutsloot 921723246166v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper kamerWerfpad ZZ1698243351r
DOUWES, JAKOBde successeur van Jacob Douwes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 52west1717245283r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker en koopman (mr. -)verkoper Bildtstraat 161716245267v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Werfpad ZZ1710245121v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21725246233r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21725246233r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper perckDroogstraat 15achter1689242288v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)verkoper Droogstraat 57169924411v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes smidkoper hoekhuisLiemendijk ZZ162723210r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmankoper huisBildtstraat 161715245255r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes smidnaastligger ten zuiden onbekend1659237214r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Werfpad ZZ170724521r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes smidnaastligger ten noordwesten Hoogstraat 40166623911ra
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmankoper door niaar huisNoorderhaven 191728247206v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmanverkoper Droogstraat 15achter1726246268r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Noorderhaven 191728247206v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmankoper huis en chyrurgijnswinkelBildtstraat 25172024674r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Droogstraat 151703244230v
DIRKS, JAKOB Jacob Durks , c.u.huurder huis (p.j.)Lanen 711791263370ar
EEDES, JAKOB Jacob Edes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181627231162r
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytemaverkoper Voorstraat 61162823271r
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytemakoopmanverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 181627231162r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achterVoorstraat 611620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achterNoorderhaven 106achter1620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achterNoorderhaven 1061620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Voorstraat 611620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Noorderhaven 106achter1620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Noorderhaven 1061620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 8 1/2 pm land genaamd Holckeberghbuiten Harlingen1620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rentebuiten Harlingen1620230235r
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamerFabrieksstraat WZ1618230145v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper eeuwige rente van 10-00-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 81620230234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper grondpacht van 5-00-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Noorderhaven 1121620230234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper grondpacht van 2-17-08 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 101620230234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper grondpacht van 3-10-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Roeperssteeg OZ1620230234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 61686242125v
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat171924644r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)169424392r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes , c.s.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)172024670v
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes koper kamerFranekerpoort (gebied)170024481v
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper onbekend16772411v
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper Hofstraat 21west167924158v
EGBERTS, JAKOBhet huis van Jacob Egberts molenaarnaastligger ten oosten Rozengracht 34167224090r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 51774258158v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 51762255120r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 91763255241v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 91763255241v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 91779259181r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 91779259181r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts koper provisioneel 4/5 huis en tuinSimon Stijlstraat 717492517va
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)koper 1/5 huis en tuinSimon Stijlstraat 71749251267v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts schipper (beurt-)verkoper Bildtstraat 171755253235v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 51759254216v
ELINGS, JAKOB Jacob Elings koper kamerKromme Elleboogsteeg159822890r
ENNES, JAKOB Jacob Ennes koemelkerkoper huis en stalKerkpoortstraat 221762255163r
ERNSTES, JAKOB Jacob Ernstes bootsgezelhuurder Spinhuisstraat NZ1695243169v
EVERTS, JAKOB Jacob Everts naastligger ten westen Hondenstraat161222989r
EVERTS, JAKOB Jacob Everts schuitvoerderverkoper Schoolsteeg WZ162523173v
EVERTS, JAKOBals bewoner Jacob Everts naastligger ten westen Hoogstraat1644235113r
EVERTS, JAKOB Jacob Everts naastligger ten westen Achterstraat ZZ161122916r
EVERTS, JAKOB Jacob Everts naastligger ten oosten Achterstraat NZ1612229109v
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts wevernaastligger ten westen Droogstraat1613229151r
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts Duymke, c.u.koper huisZeilmakersstraat 131686242110r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts verkoper Simon Stijlstraat 71778259138v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts , n.u.naastligger ten noorden Bildtstraat 1117522538r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts naastligger ten zuiden Bildtstraat 15176125561r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts schipper (trekveer-)verkoper Bildtstraat 91752252199v
, JAKOBwijlen Jacob Eyderts molenaarkoper Bargebuurt 3168524283r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Liemendijk NZ1635233157r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG])Droogstraat 45162823260v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 12 pm land genaamd het mr. Gerbrant Walckema land (Door de verkoper geerfd land van hun vader)buiten Harlingen16152306r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 4 pm land genaamd Fetze Fenne (Door de verkoper geerfd land van hun vader)buiten Harlingen16152306r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Droogstraat 391635233162r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Droogstraat 411635233162r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoperkoopmankoper 1/4 en 1/14 van 12 pm land in mr. Gerbrant Walckama landen ([geen koopprijs vermeld])buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoperkoopmankoper 1/4 en 1/14 van 4 pm 4 einsen land genaempt Fetse Fenne ([geen koopprijs vermeld])buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])in de noorder nieuwestad1623230371r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond Droogstraat 451633233111v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes bruidegom 1605228438r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 321635233164v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 341635233164v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond Droogstraat 45162723213v
FEIKES, JAKOB Jacob Feyckes , c.u.verkoper Schritsen 58163923483r
FEIKES, JAKOB Jacob Feyckes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ163823467r
FEIKES, JAKOB Jacob Feyckes naastligger ten westen Schritsen 601630232148r
FEIES, JAKOB Jacob Feyes koper 1/2 kamerSteenhouwersstraat 61653236240v
FEIES, JAKOB Jacob Feyes verkoper Schoolsteeg OZ1629232108v
FEIKES, JAKOB Jacob Feykes naastligger ten oosten Schritsen 56noordoost163323385r
FOKKES, JAKOB Jacob Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts naastligger ten oosten Franekereind 41602228308v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts koper 1/5 huisRommelhaven 2west168024177v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts koper huisLiemendijk OZ168024177v
FOLKERTS, JAKOBde weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten westen Rommelhaven 22176325614r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdragerverkoper en Bildtstraat 41737249205v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1760254259v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdragerkoper huisBildtstraat 1117522538r
FOLKERTS, JAKOBwijlen Jacob Folkerts verkoper Bildtstraat 11176425633v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdragernaastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1754253140v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts koper provisioneel huisRommelhaven 20173624913va
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts naastligger ten westen Rommelhaven 22175325344v
FOLKERTS, JAKOBde weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1765256110v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts koper finaal huisRommelhaven 20173724915va
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts naastligger ten noorden Bildtstraat WZ172724729r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts huurder onbekend173925064r
FOLKERTS, JAKOBde weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1763255221v
FOPPES, JAKOB Jacob Foppes molenaarverkoper onbekend1599228144v
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmakerkoper kamerWoudemansteeg 21613229162r
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen ZZ1630232139v
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmakernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21613229162r
FRANSES, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten oosten Voorstraat1633233116v
FRANSES, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten zuiden Voorstraat1633233116v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91779259216v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten zuiden Schritsen 44167124046v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91770257155v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen verkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen koper ledige plaats en tuin, met vrije in- en uitgang door de steeg naar de SchritsenSpinhuisstraat1630232126r
FRANSES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten zuiden Noorderhaven 981633233104r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen* , ca. 20 jaren oudverkoper Voorstraat 14159722846v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)koper kamerSchritsen 56noordwest1622230303v
FRANSES, JAKOBde proclamant Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest1622230303v
FRANSES, JAKOBde proclamant Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Schritsen 56noordwest1622230303v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen verkoper Grote Kerkstraat 161621230279v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten oosten Schritsen 50achter162723222v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen koper plaats met eekhuisje en 3 schoenmakersperken [staat: -pijpen]Schritsen 56noordwest1601228272v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen turfdragerkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111766256212r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen verkoper q.q. Voorstraat 141630232131r
FRANSES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten noorden Zuiderhaven 491640234107r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen verkoper q.q. Voorstraat 14achter1630232131r
FRANSES, JAKOBhet schoenmakersperk van Jacob Fransen naastligger ten oosten Schritsen 541618230126v
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adambakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 60167924160r
ADAM, JAKOB FRANSEShet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten westen Zuiderhaven 71a167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 71a167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSEShet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 69167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSEShet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 71167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 69167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 71167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adamgebruiker Zuiderhaven 67167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 67167924112ra
ROORDA, JAKOB FRANSESde erfgenamen van wijlen Jacob Fransen Roordanaastligger ten westen Voorstraat 671725246227v
ROORDA, JAKOB FRANSES Jacob Fransen Roordakoopmankoper huis met hof met daarachter een pakhuisNoordijs 151702244182v
ROORDA, JAKOB FRANSES Jacob Fransen Roordakoopmankoper 1/2 wel ter nering staand huis op een kelder, met plaats, loods en achterhuisVoorstraat 651705244297r
ROORDA, JAKOB FRANSES Jacob Fransen Roorda, n.u.koopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 651705244297r
FRANSES, JAKOB Jacob Franssen bruidegom 1601228271r
FREERKS, JAKOB Jacob Fredericks kapitein op een fregatkoper Grote Bredeplaats 41716245272v
FREERKS, JAKOBwijlen Jacob Frederiks begunstigde van een lijfrente Grote Kerkstraat 111741250178r
FREERKS, JAKOBwijlen Jacob Frederiks verkoper Grote Kerkstraat 111741250178r
FREERKS, JAKOB Jacob Freecks bakkerverkoper q.q. Vioolsteeg162523138r
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks koper huis, loods en plaatskeLiemendijk WZ1619230180v
FREERKS, JAKOBwijlen Jacob Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 50162923285r
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkerkoper huis met kleine plaats ten zuiden, en met twee verhuurde achterkamersNieuwstraat 501621230262v
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 221620230205r
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181621230282r
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48162523192v
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 481626231106r
FREERKS, JAKOB Jacob Freericx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181618230133r
SCHELTINGA, JAKOB FREERKS Jacob Freerks Scheltingalijnslagergeniaarde koper van 1/2 Liemendijk 31759254237v
SCHUURMAN, JAKOB FREERKS Jacob Freerks Schuurmanlandopzichterkoper Hondenstraat 81790263205v
SCHUURMANS, JAKOB FREERKSwijlen Jacob Freerks Schuurmanserflater Hondenstraat 8180126632v
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts gortmakersknechtkoper voorste gedeelte van een huisRozengracht 28179726541r
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts , c.u.huurder Heiligeweg 21786262134r
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts verkoper Rozengracht 321805267125r
GERBENS, JAKOBde weduwe van Jacob Gerbens naastligger ten oosten Romastraat 271733248238r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinganaastligger ten westen Weverstraat1682241205r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat1682241205r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottingakoper provisioneel huisFranekereind 40168224144va
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud burgervaandrig Jacob Gerbens Sprottingakoper vier kamersWeverstraat1681241157v
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSvroedsman Jacob Gerbens Sprottingakoper huisNoorderhaven 4216852425va
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS Jacob Gerbens Sprottingakoper huisFranekereind 23west1687242167r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSvroedsman Jacob Gerbens Sprottinga, c.u.verkoper Noorderhaven 421688242256v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Gerbens? Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat1681241157v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 411730247362v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes chirurgijn (mr. -)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 251730247364v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes molenaar (hout-)verkoper van 1/6 Voorstraat 81twee_achter1730247304v
GERLOFS, JAKOB Jacob Gerlofs , c.u.huurder Schritsen 521780259301v
VRIES, JAKOB GERLOFS Jacob Gerlofs de Vriesschipper (oud -)verkoper Schritsen 361803266282r
VRIES, JAKOB GERLOFS Jacob Gerlofs de Vrieskoper dwarshuisSchritsen 36178626277r
GERRITS, JAKOBhuisman Jacob Gerrits koper huis, plaats en hofRozengracht ZZ163823459r
GERRITS, JAKOB Jacob Gerrits naastligger ten noorden Spinhuisstraat164923665v
GERRITS, JAKOBweduwe Jacob Gerrits huurder Kerkpoortstraat 9twee_achter173124854v
GERRITS, JAKOBwijlen Jacob Gerryts naastligger ten westen Rozengracht 6166023843r
GERRITS, JAKOB Jacob Gerryts slagerverkoper Voorstraat 17oost1606228512r
GERRITS, JAKOB Jacob Gerryts koper kamer en loodsSint Jacobstraat 91651236162r
GERRITS, JAKOB Jacob Gerryts , c.u.huurder Kleine Kerkstraat 11736249110v
GERRITS, JAKOB Jacob Gerryts bruidegom 1605228480r
GERRITS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Gerryts naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 3165523738v
GERRITS, JAKOB Jacob Gerryts , c.u.huurder (p.j.)Gardenierstraat 11798265123r
GERRITS, JAKOB Jacob Gerryts huurder Brouwersstraat 12zuid_achter1736249117r
GERRITS, JAKOB Jacob Gerryts huurder Brouwersstraat 12noord1784261231r
GIJSBERTS, JAKOBwijlen Jacob Gijsberts verkoper Kleine Kerkstraat 181702244160v
GIJSBERTS, JAKOB Jacob Gijsberts stoeldraaier (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 181681241128r
GIJSBERTS, JAKOB Jacob Gijsberts koper van 1/2 Hondenstraat 6161623015v
GIJSBERTS, JAKOB Jacob Gijses naastligger ten westen Hondenstraat 81657237259r
GIJSBERTS, JAKOB Jacob Gijses naastligger ten westen Hondenstraat 81653236226v
GIJSBERTS, JAKOB Jacob Gijses naastligger ten westen (moet zijn vrije uitgang behouden)Hondenstraat 81657237115r
GIJSBERTS, JAKOB Jacob Gijses naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 31641234151r
GOSSES, JAKOB Jacob Gosses , c.u.huurder Kromme Elleboogsteeg 31696243206r
GOSSES, JAKOB Jacob Gosses naastligger ten westen Schritsen 601809268262v
GOSSES, JAKOBhet huis gekocht door Jacob Gosses , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 56oost1809268228v
GOSSES, JAKOB Jacob Gosses , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 56oost1811269117r
GOSSES, JAKOB Jacob Gosses koper huisSchritsen 581809268231v
GOSSES, JAKOB Jacob Gosses , c.u.leerlooiersknechthuurder (p.j.)Herenwaltje 11795264240r
GOOITSENS, JAKOB Jacob Goyties verkoper van 1/2 Droogstraat 571620230206r
GOOITSENS, JAKOB Jacob Goyties koper huisSpekmarkt 216312333r
, JAKOB Jacob Goyts verkoper Spekmarkt 21634233134r
HARINGS, JAKOB Jacob Haerings verkoper Liemendijk OZ161723090r
HANSES, JAKOBwijlen Jacob Hansen verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
HANSES, JAKOB Jacob Hansen gortmaker (mr. -)koper schone wel ter nering staand huis en hofKerkpoortstraat 49170024443r
HANSES, JAKOBburgervaandrig Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1668239151r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)koper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8west_achter167924148v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , c.u.koper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8west_achter165623781v
HANSES, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1644235146r
HANSES, JAKOBburgervaandrig Jacob Hansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240190v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9166623957v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen gortmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 491702244145v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger Kromme Elleboogsteeg OZ1661238114v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ1651236155v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen naastligger ten westen Zuiderhaven 13166723995v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , e.a.verkoper Zuiderhaven 13166723995v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen koper huisKerkpoortstraat NZ1644235106r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen schipper op Leeuwardenkoper huisFranekereind 20165523729r
HANSES, JAKOBoud burgervaandrig Jacob Hansens , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 19achter167124069r
HANSES, JAKOB Jacob Hanses pijpmaker (mr. tabaks-)koper kamerKerkpoortstraat NZ1663238196v
HANSES, JAKOB Jacob Hanssen koper ledige plaats achter het huis van de proclamantenKerkpoortstraat NZ1644235117v
HANSES, JAKOB Jacob Hanssen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1657237102v
HARINGS, JAKOB Jacob Haringhs verkoper Herenwaltje 151687242177v
HARINGS, JAKOB Jacob Haringhs , c.u.koper kamerSint Odolphisteeg164923668v
HARINGS, JAKOB Jacob Harings koper kamerAchterstraat OZ1615229277r
HARINGS, JAKOB Jacob Harings naastligger ten noorden Liemendijk OZ1614229232r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens huurder Hoogstraat 271794264166v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Heiligeweg 38174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)verkoper onbekend ZZ1761255100r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Bargebuurt 24174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens slotmaker (mr. -)koper woning eerder als school gebruiktSint Odolphisteeg 10170724529v
HARMENS, JAKOBde koper Jacob Harmens slotmaker (mr. -)naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 10170724529v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens , c.u.horloge- en slotmaker (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg WZ171824627v
HARMENS, JAKOBhuisman Jacob Harmens koper oude kamerKromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens slotmaker (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 81704244251r
HARMENS, JAKOBde kopers Jacob Harmens , c.u.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 61713245194r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 171756253267r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 17175725484v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 17175725484v
BEKEMA, JAKOB HARMENSvroedsman Jacob Harmens Beekmaverkoper q.q. Peterseliestraat1754253176r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 171755253235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 171755253235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 17176025533r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 17176025533r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 171756253267r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6176125598r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Bargebuurt 24176125599r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Heiligeweg 38176125577r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmakerverkoper Bildtstraat 15176125561r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 501723246156r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsmanaastligger ten westen Voorstraat 501723246156r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma, c.u.slotmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 481721246100v
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsmaverkoper Sint Odolphisteeg 10175625419v
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsmanaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 181735249100r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Ratsma, c.u.slotmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 31737249184r
SOPINGIUS, JAKOB HARMENSwijlen Jacob Harmens Sopingiuserflater Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, JAKOB HARMENSwijlen Jacob Harmens Sopingiuserflater Franekereind 3017392501va
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper ten zuiden van Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOB Jacob Hayes geniaarde koper Bildtstraat 1167224091r
HAITSES, JAKOBwijlen Jacob Haytses scheepstimmermanverkoper Schritsen 301697243276v
HAITSES, JAKOB Jacob Haytzes , c.u.koper huisSchritsen 3016702405v
HERES, JAKOB Jacob Heeres kistmaker (mr. -)geniaarde koper Romastraat NZ1664238232r
HERES, JAKOBhuis en hof van Jacob Heeres kistmakernaastligger ten oosten (achter) Heiligeweg 1west164323550v
HERES, JAKOB Jacob Heeres naastligger ten zuiden Brouwersstraat 251646235220v
HERES, JAKOB Jacob Heeres kistmaker (mr. -)koper huis daar eertijt het verlooren arbeyt uuytgehangen heeftBrouwersstraat 27het Verloren Arbeid1646235205v
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 7170824543v
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten noorden (waarmee een gezamenlijk secreet)Heiligeweg 71724246207v
HERES, JAKOB Jacob Heeres , c.soc.kistmakerkoper huis alwaer het Vergulden Spinwiell uithanghtGrote Kerkstraat 19het Vergulde Spinnewiel1658237150r
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 9167924152r
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten westen Heiligeweg NZ167924152r
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 5167124073v
HERES, JAKOB Jacob Heeres kistmaker (mr. -)koper 1/2 huis alwaer de Vette Os placht uyt te hangen, loods en plaatsLanen 21de Vette Os1668239141v
HERES, JAKOB Jacob Heeres kistmaker (mr. -)koper 1/2 huis waar de Vette Oss placht uit te hangen, loods en plaats en met een vrije uit- en ingang in de doorgaande steegLanen 21de Vette Oss166823921va
HERES, JAKOBhet huis van de erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten oosten Lanen 191677240267r
HERES, JAKOB Jacob Heeres verkoper Herenknechtenkamerstraat 191629232121r
HERES, JAKOB Jacob Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 9166523931v
HARTS, JAKOB Jacob Heerts schipper op Bolswardhuurder Heiligeweg 8177225840v
HEINS, JAKOB Jacob Heines huurder achterboven (p.j.)Voorstraat 7a1802266139r
, JAKOB Jacob Hendrich crediteur (triumphant) Hondenstraat 1316152304v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricks naastligger ten oosten Hoogstraat1644235113r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricks verwandelaar Franekereind 181623230368v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricks aanhandelaar huis daer den France Croon uutsteecktKleine Bredeplaats 18de Franse Kroon1623230369r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollandernaastligger ten westen Hofstraat1647235243v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollanderkoper huisNoorderhaven 111668239173r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollanderverkoper ten noorden van Harlingen167824118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 71646235216r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrickx verkoper Kleine Bredeplaats 181635233166r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrickx Hollandernaastligger ten westen Hoogstraat 121646235214r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricx doorgehaalde niaarnemer ratione sanguinis Noordees (gebied)1599228151v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricx naastligger ten westen Franekereind 201618230121r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricx naastligger ten oosten Hoogstraat 4166023816r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricx naastligger ten oosten Hoogstraat 416592382ra
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricx bruidegom 159722854r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricx Duciscrediteur (triumphant) Hondenstraat 1316152301v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx Hollandernaastligger ten westen Hoogstraat 12164323549r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 7164323549r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx Hollanderkoper door niaar huisRommelhaven 71646235216r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx Hollanderkoper door niaar huis en houtstekHoogstraat 101641234157v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipperkoper huisBargebuurtspoortje WZ1784261152r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten oosten Liemendijk 21758254147v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks , c.u.huurder Hofstraat 21west1780259282v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 911737249206v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 91173925044v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 57173524954v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 141769257136v
HENDRIKS, JAKOBde weduwe van Jacob Hendriks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 3180126644v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1785261290r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 61771257208r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 61771257208r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 87178126067r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten oosten Noorderhaven 641698243358v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 21771257208v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 41771257208v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 871781260118r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks koper huisGrote Kerkstraat 27174525156r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten oosten Liemendijk 2175725480r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 85177725976r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper (schuit-)koper huisSint Jacobstraat 5178126052r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schippernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 71787262186r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper (oud schuit-)verkoper Bargebuurtspoortje1791263309v
DONKER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks Donkernaastligger ten westen Noorderhaven 68170024461v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks Hollanderkoper van 1/2 Rommelhaven 13164023492v
LEX, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrikx Lexhuurder Hofstraat 251698243347v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper 1/5 huis waar de Gulden Engel hangt, en erfVoorstraat 29de Gulden Engel1644235141r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 21730247357v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix schoenmaker (mr. -)koper huis, plaatsje en tuinKerkpoortstraat 57172724758v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderkoopmannaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1686242118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderhoutkoperkoper 3/4 van 1 pm 5 einsen 2 penningen 7 roeden en 8 voeten greidlandten noorden van Harlingen167224084v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderkoper van 1/2 huis genaamd de Roo Leiuw en de wal ervoorRommelhaven 15de Roo Leiuw1662238127r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 91662238127r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten oosten Noorderhaven 916702405r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderkoper 1/2 huisRommelhaven 11658237151r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandereigenaar van 1/2 Rommelhaven 11658237151r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten oosten Rommelhaven 11658237151r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKSwijlen Jacob Hendrix Hollander, de oudekoopmanhad vrije drift ten zuiden van Harlingen1681241164r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollander, de jongehad vrije drift ten zuiden van Harlingen1681241164r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKSoud burgervaandrig Jacob Hendrix Hollanderkoopmanhuurder voor 25 jaren (p.j.)ten oosten van Harlingen1686242118r
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heres naastligger ten noorden Heiligeweg 5167224015ra
HERES, JAKOB Jacob Heres naastligger ten westen Lanen 231669239202v
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heres naastligger ten noorden Heiligeweg 5170024471v
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heres naastligger ten noorden Heiligeweg 51674240149r
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heres kistmakernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 251674240132r
HERES, JAKOB Jacob Heres naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 191658237169r
HERES, JAKOB Jacob Heres naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1674240150v
HERES, JAKOB Jacob Heres verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ1663238162v
HERES, JAKOB Jacob Heris verkoper Kleine Bredeplaats 24162823251r
HERES, JAKOB Jacob Heris verkoper Lanen NZ162823251r
HERES, JAKOB Jacob Heris koper huis daer Sodoma uithangt, loods en hofGrote Kerkstraat 6Sodoma1641234137v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels protesteert vanwege de rooiing van de afscheiding onbekend1606228497v
HESSELS, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Hessels eigenaar perceel Simon Stijlstraat 31606228527r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen1631232179r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels naastligger ten westen Schritsen 191619230168v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper grondpacht van 3-00-00 GG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1602228325r
HESSELS, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Hessels eigenaar perceel ([staat: 3-00-00 GG])onbekend1602228325r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper provisioneel huis en hof daer nu tegenwoordich Roemen uutsteecktRomastraat 10Roma1600228190v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper grondpacht van 2-14-00 GG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Weverstraat1602228325r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels paardenvanger [staat: hinxtevanger]naastligger ten westen Lanen 46162523161v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper Franekereind 401603228354v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper provisioneel huisSimon Stijlstraat 31600228190v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper Rozengracht 21622230328v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels naastligger ten noorden Alemanssteeg NZ1635233168v
HESSELS, JAKOBgrondpacht uit het huis nu van Jacob Hessels eigenaar perceel Simon Stijlstraat 31605228476r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels bruidegom 1603228376r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels , c.u.verpachter grond ([voor 1/1])Heiligeweg1601228269r
HESSELS, JAKOBhet huis van Jacob Hessels naastligger ten zuiden Heiligeweg1601228269r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper huis met ervoor een loods en een houtstekZuiderhaven NZ16152309v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels scheepstimmerman (mr. -)koper huis en tuin ([staat: gulden])Zuiderhaven ZZ172024684r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper ten noorden van Harlingen1603228359r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper Schritsen 521599228171v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper buiten Harlingen1603228359r
HESSELS, JAKOBwijlen Jacob Hessels verpachter grond Weverstraat 151622230318v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven NZ1619230174v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper 1/2 stuk landten zuidoosten van Harlingen1602228285r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verpachter grond ([staat: gulden])Kerkpoortstraat1604228431v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels , c.u.verpachter grond ([voor 1/1])Heiligeweg1599228160r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper kamerRomastraat 81602228285v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verpachter grond Romastraat 81602228285v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels naastligger ten oosten Romastraat 81602228285v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228332v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels protesteert vanwege een vordering onbekend1621230284r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels protesteert vanwege een reversaal onbekend1621230284r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper Kerkpoortstraat1601228261v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1618230139v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verpachter grond ([staat: 2-14-00 GG])Weverstraat NZ1606228509r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels naastligger ten oosten Lanen 701634233132v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koopmankoper zoutkeet met de gereedschappenNieuwstraat 421627231162v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper huisKerkpoortstraat1599228163v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper van 1/3 Rozengracht 2161723075r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels naastligger ten zuiden Lanen 721651236158r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper Lanen 721651236158r
HESSELS, JAKOBwijlen Jacob Hessels verpachter grond Weverstraat 151618230140v
HINGST, JAKOB HESSELS Jacob Hessels Hingst, c.u.verkoper Nieuwstraat 421642234174v
HINGST, JAKOB HESSELS Jacob Hessels Hingstnaastligger ten oosten Lanen 70164923672r
HINGST, JAKOB HESSELS Jacob Hessels Hingstnaastligger ten oosten Lanen 701650236141v
KOENES, JAKOB HESSELSde weduwe van wijlen Jacob Hessels Koenesverpachter grond Weverstraat 151613229157r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes naastligger ten zuiden Wortelstraat 101741250194r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes naastligger ten oosten Wortelstraat 61758254147v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101740250116v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)huurder (p.j.)ten oosten van Harlingen1732248167r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes naastligger ten zuiden Wortelstraat 10172024680r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)koper door niaar groot huis met tuintje en achterhuisHoogstraat 35175725495v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes naastligger ten oosten Hoogstraat 35175725495v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 981726246285v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101722246141v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 18172024687r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 351742250247v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes naastligger ten oosten Zoutsloot 11680241111r
HETTES, JAKOBde weduwe van Jacob Hettes bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 351723246176r
VRIES, JAKOB Jacob Hey Friesverkoper Poortje 131612229122v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten westen Noorderhaven NZ1601228263r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten oosten Herenwaltje 151687242177v
HIDDES, JAKOBals bewoner Jacob Hiddes metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg1676240214r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koopmankoper 1/6 huisNoorderhaven 20161623055r
HIDDES, JAKOBde hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 7161623042r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes zoetvisserbewoner Romastraat 4oost1687242178r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes eerdere eigenaar Noorderhaven 771598228123v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten westen Noorderhaven 331630232150r
HIDDES, JAKOBde weduwe van Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 51694243110v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes verkoper Zuiderhaven 571622230300v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes verkoper Noorderhaven 201620230236r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes verkoper Noorderhaven 77159722870r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)verkoper Lanen 31685242104r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huis en plaatsten oosten van Harlingen1685242104r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 431682241209r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaarverkoper Nieuwstraat 36168424225r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaarverkoper Heiligeweg 27midden168024161v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huis, schuur en koestallingNieuwstraat 361682241210v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes verkoper Vijverstraat161122956v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes geniaarde koper Wortelstraat 1168424226r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten westen Noorderhaven 331602228280v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten oosten Noorderhaven 181618230118v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huisHoogstraat 26168424240v
HIDDES, JAKOBals bewoner Jacob Hiddes metselaarnaastligger ten zuiden Heiligeweg 27noord167624031va
HIDDES, JAKOBde weduwe van Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 5169424398v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaarverkoper Hofstraat 37167824112v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes [staat: Hydes] verkoper Zuiderhaven 451630232139r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaarkoper provisioneel huisHeiligeweg 27midden167624033ra
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes , c.u.metselaarhuurder Heiligeweg 27midden167624033ra
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid167924131v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koper twee ledige plaatsenDroogstraat 31606228518v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes verkoper Droogstraat 51622230293r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 71622230293v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 431681241124v
HIDDES, JAKOBwijlen Jacob Hiddes metselaar (mr. -)verkoper Hoogstraat 261698243333v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten zuiden Schritsen 141620230230r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes , c.u.koper van 1/2 Hofstraat 371672240113v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koopmankoper kamer (plaats nr. 14 ten zuiden gelegen is in de koop inbegrepen)Jan Ruurdstraat1614229231v
HIDDES, JAKOBde hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 71615229256v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes , c.u.koper van 1/2 Hofstraat 161673240117v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 23achter168424234r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)verkoper Hofstraat 16168424250v
HIDDES, JAKOBhet houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 71613229140v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper kamer of woningLanen 3168424252r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341683241261r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koper Zuiderhaven 45161723075v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 23achter1682241225r
HIDDES, JAKOBde hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 7161623040v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koper huis en schuur op afbraakMidlumerlaan NZ167024026r
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hilbrands kosternaastligger ten noorden Zuiderhaven 231771257242v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hilbrands , n.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hilbrands kosternaastligger ten noorden Zuiderhaven 231781260136v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hilbrands , n.u.kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 10176425650r
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hilbrands naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid1782260278r
HILLEBRANDS, JAKOBwijlen Jacob Hilbrands kosterverkoper Zuiderhaven 211802266104r
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hilbrands , n.u.kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 101766256202r
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hilbrands kosternaastligger ten noorden Zuiderhaven 23178526242r
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hilbrands , n.u.kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 10177225825v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hilbrands naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hillebrants , veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandtgoudsmidverkoper Noorderhaven 75169124222ra
HILLEBRANDS, JAKOBde heer dr. Jacob Hillebrants naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1663238176r
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1658237167v
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1664238238r
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses koper kamerGardenierstraat ZZ163623411r
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1647235267r
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten oosten Gardenierstraat 101658237141v
, JAKOB Jacob Huigh? verkoper Kromme Elleboogsteeg1601228249v
HIELKES, JAKOB Jacob Hylckes naastligger ten westen onbekend ZZ1691242363v
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Hofstraat 25178126078v
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleek 92178126080r
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
VELDHUIS, JAKOB IEBELESoud burgemeester Jacob Ibeles Velthuiswijnhandelaarverkoper Noorderhaven 8816992446v
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ161222969r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ161222981r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes timmermankoper herenhuis met tuin, koetshuis, stallingZuiderhaven 521791263292r
IJSBRANDS, JAKOBwijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat171824629r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts kleermaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 301710245117r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper door niaar nieuw gebouwd dwarshuisKerkpoortstraat1675240185v
IJSBRANDS, JAKOBde hof van Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1675240185v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts kleermaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 321710245135v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuurten zuiden van Harlingen1662238132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1662238132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7167924115ra
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper 1/2 huisNoorderhaven 101668239144v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1673240124r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1673240124v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten oosten Rommelhaven 91662238127r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants verkoper Zuiderhaven 51667239106r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1677240263v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen1669239208r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopmankoper ledige plaatsHofstraat NZ1657237122av
IEKES, JAKOB Jacob Ikes molenaarkoper vier woningen naast elkaarBargebuurt180126639v
IENSES, JAKOB Jacob Inses gortmaker (mr. -)verkoper Schritsen 53169324368r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts huurder Noordijs 17166523912r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts koper 1/2 huisNoorderhaven 10167224096v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koopmankoper huis en hofRozengracht 27165523717v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper ten noorden van Harlingen1619230171r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , c.s.verkoper onbekend1664238224v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Scheffersplein 271657237262v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangtScheerstraat 3de Schaar1658237159v
, JAKOB Jacob Izaax geniaarde koper Lanen 23achter170824543r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , voor zijn zoonverkoper q.q. Nieuwstraat1633233114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper van 1/2 Nieuwstraat1633233114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaarnaastligger ten noorden Schritsen 32161623028r
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs molenaarverkoper Zuiderstraat161723064v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaarverkoper Schritsen 32161623028r
JAKOBS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs pottenbakkerverkoper Vijverstraat 12163823455v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 9174525192v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs* molenaargrondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderstraat161122955r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper 1/2 huis, plaats en kamer ([staat: Lb])Noorderhaven 671645235186v
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs eigenaar van 1/2 Noorderhaven 671645235186v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaarnaastligger ten noordwesten Zuiderstraat161122955r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , zwager van de koperverkoper Schritsen 56noordoost163323385r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper Voorstraat 12achter1662238152v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper kameronbekend1602228324v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 7174525195v
JAKOBS, JAKOBde weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 581676240216v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 1twee_achter1599228167r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs bruidegom 1604228403v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen165623762r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper q.q. Droogstraat 221622230313v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten noorden van Harlingen1702244179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Schritsen 65b163323376v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat159722846r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs bewoner Achterstraat ZZ161222969r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 241729247281v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Noorderhaven 10716242313r
JAKOBS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 651630232138r
JAKOBS, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Jacobs eigenaar perceel Zuiderstraat1674240147r
JAKOBS, JAKOBtweede echtgenoot Jacob Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 91618230131v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Vijverstraat 221742250267r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder [staat: meier] ten zuiden van Harlingen16552374v1
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoonkoper woningGardenierstraat NZ1749251261v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs bewoner Achterstraat ZZ161222981r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper huis met een plaats daarachter en het gebruik van de 1/2 steegSchritsen 361601228256r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOBS, JAKOBde weesvoogden als de erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs metselaarverkoper Schritsen 15achter1640234115r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter162823242r
JAKOBS, JAKOBde weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 52166723973r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1630232154v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u.koper huisMoriaanstraat 121633233106r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 521622230304v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 271620230241v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1627231170v
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 251634233141r
JAKOBS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Jacobs molenaarverkoper Zuiderstraat161723059r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs boendermaker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 617722582v
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 281634233141r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u.koper provisioneel huisHeiligeweg 56de Swarte Leers16712405ra
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder voor 2 jaren ten noordoosten van Harlingen168724210va
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 281634233141v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u.huurder Herenknechtenkamerstraat 191789263138r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1626231104r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 521620230232v
JAKOBS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs molenaarverkoper Schritsen 361620230202r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Rommelhaven 18twee_achter164323590v
JAKOBS, JAKOBde heer/dr.? Jacob Jacobs koper huisZuiderstraat166023821v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs deurwaarder Hof van Friesland (eerste -)verkoper q.q. Noorderhaven 58163723440v
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs huurder Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs zoutziederverkoper q.q. William Boothstraat 31633233124r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u.matrooskoper huisVijverstraat 22172024689v
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs erflater Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper huis met de ledige plaats erachterSchritsen 541618230126v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Heiligeweg 61703244210r
JAKOBS, JAKOBals meyer Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen1659237219r
GROOT, JAKOB JAKOBSwijlen Jacob Jacobs de Groothuurder ten noordoosten van Harlingen166823930ra
HINGST, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Hingstverkoper Schritsen 611664238206r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper (beurt-)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Nieuweburen 271781260138ar
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperverkoper Hofstraat 221782260219v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Hoogstraat 171781260141r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Hoogstraat 251782260236r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptaverkoper Noorderhaven 471658237169av
POPTA, JAKOB JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 741674240133r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Rozengracht 301761255112v
POPTA, JAKOB JAKOBSde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31167024020v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Wasbleekstraat WZ1761255112v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta*naastligger ten westen Noorderhaven 741664238226r
POPTA, JAKOB JAKOBShuis of kamer van verkoper Jacob Jacobs Poptanaastligger ten oosten Achterstraat1646235231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.verkoper Achterstraat1646235231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westenVoorstraat 29de Vergulden Engel166023854v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74166023868r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westenNoorderhaven 72de Vergulden Engel166023854v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptaverkoper Liemendijk NZ1658237174v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsmankoper 1/2 van 2 dwarskamersHofstraat 37167824112v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsmaneigenaar van 1/2 Hofstraat 37167824112v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, c.u.koper van 1/2 twee dwarskamers aan elkaarHofstraat 371672240113v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs Vervaljekoopmanverkoper Lanen 601746251125r
JARICHS, JAKOB Jacob Jaerigs naastligger ten oosten Hofstraat 19oost1755253248r
JARICHS, JAKOB Jacob Jaerigs hanekoperverkoper Hofstraat 21west176425653r
JAITSES, JAKOB Jacob Jaities koper provisioneel 1/2 huisKerkpoortstraat 1316712405ra
JAITSES, JAKOB Jacob Jaities koper 1/2 huisKerkpoortstraat 13167124039r
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228226r
JANS, JAKOB Jacob Jans , c.u.huurder Noorderhaven 261770257152v
JANS, JAKOB Jacob Jans verkoper Heiligeweg 56159722868v
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten noorden Peterseliestraat16272323r
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 58161122911r
JANS, JAKOB Jacob Jans , onmondigverkoper Lanen 32161122968r
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1657237110r
JANS, JAKOB Jacob Anske Jans verkoper Hoogstraat 1170124490r
JANS, JAKOB Jacob Jans verkoper Weverstraat161222993v
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jans erflater Scheerstraat 10175025272v
JANS, JAKOB Jacob Jans verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 191738249357r
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten noorden Nieuwstraat 621774258144r
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 751612229111r
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jans verkoper (gesuccumbeerde) Sint Christoffelsteeg162823266r
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 75161122951v
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1602228319r
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 75161122952r
JANS, JAKOB Jacob Jans scheepstimmermanverkoper Franekertrekvaart 13170024439r
JANS, JAKOBweduwe van Jacob Jans naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1630232132v
BOYS, JAKOB JANS Jacob Jans de Boysverkoper Liemendijk NZ1635233157v
BURGGRAAF, JAKOB JANSwijlen Jacob Jans Burggraafverkoper Liemendijk NZ177225817r
JANS, JAKOB Jacob Jans Crollegrondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat1613229128v
JANS, JAKOB Jacob Jans Crollenaastligger ten oosten Peterseliestraat1613229128v
JANS, JAKOB Jacob Jans* Hazelarkoper door niaar Rozengracht 17166123887r
JANS, JAKOB Jacob Jans Puisterkoper huisHeiligeweg 581803266299r
JANS, JAKOBde erfgename van wijlen Jacob Jans Stockmansverkoper Voorstraat 581618230150r
JANS, JAKOBde erfgename van wijlen Jacob Jans Stockmansverkoper Voorstraat 731618230150r
JANS, JAKOB Jacob Jans Stoelematverkoper Zeilmakersstraat 131794264231v
JANS, JAKOB Jacob Jans Stoelmatschipper (kof-)koper huisZeilmakersstraat 131787262172r
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jans Stoelmathuurder Zoutsloot 201800265252r
STOUT, JAKOB JANS Jacob Jans Stoutkoper 3/4 van 1/2 huisNoorderhaven 761619230153r
STOUT, JAKOB JANS Jacob Jans Stoutkoper 3/4 van 1/2 huisNoorderhaven 781619230153r
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper kamerZuiderhaven1687242198v
JANS, JAKOBde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Jacob Jansen schipper (wijd-)verkoper Zuiderstraat 101743250291v
JANS, JAKOB Jacob Jansen timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/4 Vijver 81726246272v
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten oosten Schritsen 48171824622v
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten zuiden Schritsen 48171824622v
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper huis, bestaande uit 2 bijzondere woningenonbekend OZ1682241190v
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u.turfdragergeniaarde koper Noordijs 10172024692r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1621230262r
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten westen Lanen 631622230312v
JANS, JAKOB Jacob Jansen koperslager (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 221710245115r
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1722246149r
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (groot-)koper kamer en plaatsjeZoutsloot 10165523717r
JANS, JAKOB Jacob Jansen turfdragerkoper kamerSpinhuisstraat 11722246133r
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg161122923v
JANS, JAKOB Jacob Jansen portiernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 651736249128r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Brouwersstraat 12zuid1620230237v
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (groot-)naastligger ten westen Zoutsloot 451658237164r
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten westen Rapenburg 6west174325115v
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57173524954v
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper kamerZoutsloot 62168024197r
JANS, JAKOBde weduwe van Jacob Jansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten noorden Zuidersteeg 1173925023v
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen chirurgijn (mr. -)verkoper Zuidersteeg 1173925023v
JANS, JAKOBhaar zoon Jacob Jansen verkoper Hofstraat 351644235158r
JANS, JAKOB Jacob Jansen geniaarde koper Drie Roemersteeg OZ164823644v
JANS, JAKOB Jacob Jansen scheepstimmermanverkoper Werfpad ZZ1698243351r
JANS, JAKOB Jacob Jansen portier van de Kerkpoortkoper huis, plaats en tuinKerkpoortstraat 591733248232r
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper huis en 1/2 hellingNoorderkade 131697243329v
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen koper Peterseliestraat ZZ1658237167v
JANS, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Jansen ijzerkramereigenaar perceel Zuiderpoort (gebied)1663238189v
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (veer-)verkoper Rapenburg NZ166123893v
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper kamerKruisstraat NZ165523752v
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u.verkoper Peterseliestraat1674240131v
JANS, JAKOBde bewoonde woning door Jacob Jansen steenvoerdernaastligger ten oosten Schritsen 481711245155r
JANS, JAKOBde bewoonde woning door Jacob Jansen steenvoerdernaastligger ten zuiden Schritsen 481711245155r
JANS, JAKOB Jacob Jansen , vrijgezelkoper huisHoogstraat 261698243333v
JANS, JAKOB Jacob Jansen steenvoerderverkoper Schritsen 481711245155r
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (schuit-)koper kamer en keuken daaragterWeverstraat ZZ1711245155v
JANS, JAKOB Jacob Jansen houtzagerkoper woning met loodske en plaatskeSpinhuisstraat168524294r
JANS, JAKOB Jacob Jansen ijzerkramerverkoper Zuiderhaven ZZ1650236117r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Kerkpad 71674240132v
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Vijver 1171924654r
JANS, JAKOB Jacob Jansen eigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_achter1663238176v
JANS, JAKOB Jacob Jansen portier van de Kerkpoortverkoper Heiligeweg 341730247302r
JANS, JAKOB Jacob Jansen timmerman (huis-)naastligger ten noorden Heiligeweg 321727246305v
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ1650236118r
JANS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jansen naastligger ten oosten Bildtstraat 1116782411ra
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen verkoper Kruisstraat 11658237171r
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1614229218r
JANS, JAKOB Jacob Jansen ijzerkramerkoper huisKleine Bredeplaats 131659237213v
JANS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jansen naastligger ten oosten Bildtstraat 111667239125r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper van 1/4 Vijver 61726246288r
JANS, JAKOB Jacob Jansen ijzerkramerverkoper Zuiderhaven ZZ1650236120r
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u.verkoper Romastraat 8165523740r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Hofstraat 161673240117v
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 181789263175v
JANS, JAKOB Jacob Jansen wever (linnen-)koper Liemendijk NZ166023820v
JANS, JAKOBde weduwe van Jacob Jansen huurder Lombardstraat 1175025253v
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper 2/3 kamerBrouwersstraat 6164823634v
JANS, JAKOB Jacob Jansen , vrijgezelverkoper Brouwersstraat 6165623759r
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper provisioneel en finaal kamer en loodskeAchterstraat 716652392ra
JANS, JAKOB Jacob Jansen timmerman en portier van de Kerkpoort (mr. -)verkoper Heiligeweg 361730247308v
JANS, JAKOB Jacob Jansen protesteert Noorderhaven 241784261200r
JANS, JAKOB Jacob Jansen mesmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 101675240212r
JANS, JAKOB Jacob Jansen wever (vlas-)naastligger ten oosten Schritsen 551641234158r
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper 1/6 huis daar de Vlasblom uithangtLanen 70de Vlasbloem1650236141v
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen rogmetererflater Carl Visschersteeg WZ1728247209r
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 471701244103r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Achterstraat NZ1661238102r
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen verkoper Sint Christoffelsteeg WZ162923297v
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u. en c.s.huurder Zuiderstraat 101743250291v
BOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen du Boisnaastligger ten zuiden Heiligeweg 2166623952r
BOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen du Bois [staat: Dubois]verkoper Lombardstraat164923697r
BOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen du Boiskoopmankoper huisHoogstraat 21657237134v
BOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen du Boisverkoper Zuiderhaven 71642234167v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Bostijnnaastligger ten oosten Vianen ZZ1701244106v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Bostijnwever (mr. linnen-)geniaarde koper Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Bostijnwever (mr. linnen-)koper kamerRapenburg 121696243193r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Clinkhamer, c.s.koperslager (mr. -)verkoper Franekereind 30west1721246111r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cock, zoon van de verkoperkoper 1/6 huis en plaatsLanen 701658237170av
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cocknaastligger ten westen Schritsen 611664238206r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cocknaastligger ten oosten Schritsen 551658237155r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocknaastligger ten westen Lanen 721659237183v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocknaastligger ten oosten Lanen 66achter1657237123r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocqnaastligger ten oosten Lanen 661654236259v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocqverkoper Comediesteeg 61646235225r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cocqnaastligger ten westen Lanen 72166023862r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocqnaastligger ten westen Schritsen 61166523928v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Coknaastligger ten westen Lanen 721651236158r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Crolle, vrijgezelverkoper Peterseliestraat1621230286v
ENGELSMAN, JAKOB JANS Jacob Jansen Engelsmanverkoper Rozengracht 27162723210v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Flasblomnaastligger ten oosten Schritsen 551651236166r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Flasblomnaastligger ten oosten Schritsen 55164923670v
JANS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jansen van Grijnverkoper Noorderhaven 101653236223r
JANS, JAKOBde commissarissen over de boedel van Jacob Jansen Haselerverkoper Voorstraat 571668239171r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramerschipper (veer-)koper huis, loods en plaatsGrote Ossenmarkt 21646235202r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramerschipper (veer-)koper huis, loods en plaatsZuiderhaven 351646235202r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramer, c.u.verkoper Zuiderhaven 351647235248v
KET, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kethkoper huisonbekend1620230224v
KLINKHAMER, JAKOB JANS Jacob Jansen Klinkhamerverkoper van 1/4 Noorderhaven 6417182466v
KLINKHAMER, JAKOB JANS Jacob Jansen Klinkhamerverkoper Zuiderhaven 531718245310r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kocknaastligger ten oosten Schritsen 55166123888v
KOK, JAKOB JANSde weduwe van Jacob Jansen de Kocknaastligger ten westen Lanen 721669239184r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kockkoper huis waar de Vlasblom uitsteektLanen 70de Vlasblom1634233132v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kok, c.u.verkoper Heiligeweg 1west166023862v
KUIK, JAKOB JANS Jacob Jansen Kuikbakker (mr. -)koper huis en pakhuis daarachterGrote Bredeplaats 25170924590v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Lioeskekoper huis, loods en plaatskeZoutsloot 491657237127r
POMMEREN, JAKOB JANS Jacob Jansen van Pomerennaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 251624230385r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roschirurgijn (mr. -)verkoper Rapenburg1725246228r
ROS, JAKOB JANSwijlen Jacob Jansen Roshuurder Grote Ossenmarkt 11751252152r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roschirurgijnkoper huisDrie Roemersteeg 11723246184r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roskoper twee kamersZuidersteeg 21723246185r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros, c.u.chirurgijn (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven 311723246172r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roschirurgijn (mr. -)verkoper Drie Roemersteeg 11723246186v
ROS, JAKOB JANSde kopers Jacob Jansen Ros, c.u.chirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 311723246172r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roschirurgijn (mr. -)koper hof met bomen en plantenRozengracht 32171824619r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros, c.u.chirurgijn (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 1172024687v
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros, c.u.koper 1/6 huisGrote Ossenmarkt 211721246115r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Rosnaastligger ten oosten Zuiderstraat 81724246190r
JANS, JAKOBde weduwe van Jacob Jansen Starnaastligger ten westen Lanen 181651236161r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Starschipper (groot-)naastligger ten westen Zoutsloot ZZ165623778r
JANS, JAKOBhet sterfhuis van wijlen Jacob Jansen Stockmansverkoper Voorstraat 581619230160v
JANS, JAKOBhet sterfhuis van wijlen Jacob Jansen Stockmansverkoper Voorstraat 731619230160v
STOUT, JAKOB JANS Jacob Jansen Stoutbierschooierverkoper Noorderhaven 761629232102r
STOUT, JAKOB JANS Jacob Jansen Stoutbierschooierverkoper Noorderhaven 781629232102r
WIERSMA, JAKOB JANS Jacob Jansen Wiersmaverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
WIERSMA, JAKOB JANSwijlen Jacob Jansen Wiersmaverkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Wiertsmaverkoper Zoutsloot 221725246242v
JANS, JAKOB Jacob Jansens pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1646235219r
JANS, JAKOBkind van Jacob Jansens naastligger ten noorden Raamstraat 6noord1728247149v
JANS, JAKOB Jacob Janssen molenaar (oud papier-)koper grondpacht van 4-00-00 GGLiemendijk NZ1635233157r
BOYS, JAKOB JANS Jacob Janssen du Boysnaastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1635233162v
BOYS, JAKOB JANS Jacob Janssen du Boyskoper huis, de vrijwillige (d.w.z. de meerderjarige) partBrouwersstraat 11635233165r
JARICHS, JAKOB Jacob Jarichs naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2163823458v
JARICHS, JAKOB Jacob Jarichs naastligger ten oosten Brouwersstraat WZ163823460r
JARICHS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Jarichs naastligger ten noorden Rommelhaven 11658237151r
JARICHS, JAKOB Jacob Jarig grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
JARICHS, JAKOB Jacob Jarigs , c.u.huurder 3 (p.j.)Voorstraat 621766256176r
JARICHS, JAKOB Jacob Jarigs , c.u.huurder 3e gedeelte (p.j.)Voorstraat 62176425676r
JARICHS, JAKOB Jacob Jarigs naastligger ten westen Hofstraat 21midden176125579v
JARICHS, JAKOB Jacob Jarigs , c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 621767256250r
JARICHS, JAKOB Jacob Jarigs koper gortmakerij en schuurVissersstraat ZZ167824124v
JARICHS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jarigs verkoper Vissersstraat ZZ1681241152r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Rozengracht 61748251215r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Kerkpoortstraat1748251216r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leyverkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 101735249103v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmankoper Simon Stijlstraat 21738249225v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 61738249351r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 61738249351r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmankoper van een niet gespecificeerd deel Simon Stijlstraat 2173925028v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Zuiderhaven 71a1747251200r
LEI, JAKOB JARICHSde weduwe van Jacob Jarigs van der Leyhuurder benedenhuis (p.j.)Grote Ossenmarkt 317672573v
LEI, JAKOB JARICHSde weduwe van Jacob Jarigs van der Leyhuurder benedenhuis (p.j.)Grote Ossenmarkt 517672573v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoper huisZuiderhaven 731726246263v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leynaastligger ten oosten Zuiderhaven 731726246263v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Raamstraat 3173925033v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leynaastligger ten oosten Zuiderhaven 69173925058r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmaneigenaar van 1/2 Rozengracht 22173124833r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoper huis genaamd de SteurRaamstraat 3de Steur1728247210r
JASPERS, JAKOBmeerderjarige vrijgezel Jacob Jaspers verkoper Nieuwstraat 371743250285v
JAITSES, JAKOBeen kamer achter het huis en het huis van Jacob Jayties naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1673240127v
JAITSES, JAKOB Jacob Jayties naastligger ten zuiden Weverstraat167224089v
JAITSES, JAKOBwijlen Jacob Jayties verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 91682241182v
JAITSES, JAKOBhet huis van Jacob Jayties naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ167224095v
JAITSES, JAKOBeen kamer achter het huis van Jacob Jayties naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ167224095v
EIES, JAKOB Jacob Jees verkoper Noorderhaven 110159722816v
JELLES, JAKOB Jacob Jelles slotmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 281736249151r
JELLES, JAKOB Jacob Jelles huurder Grote Kerkstraat 341810268341r
JELLES, JAKOB Jacob Jelles , c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 33177725934v
JEREMIAS, JAKOB Jacob Jeremias naastligger ten westen Grote Kerkstraat 221766256146v
JEREMIAS, JAKOBwijlen Jacob Jeremias verkoper Grote Kerkstraat 2017672578v
JEREMIAS, JAKOBde weduwe van Jacob Jeremias naastligger ten westen Grote Kerkstraat 221766256175r
JEROENS, JAKOB Jacob Jeroens verkoper Zuiderstraat1602228295r
JEROENS, JAKOB Jacob Jeroens verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
JEROENS, JAKOB Jacob Jeroens verkoper Noorderhaven 661602228295r
JETSES, JAKOB Jacob Jetses naastligger ten westen Schritsen159722872r
JETSES, JAKOBwijlen Jacob Jetses huurder Scheerstraat 101778259142v
JETSES, JAKOBwijlen Jacob Jetses wagenmaker (mr. -)erflater Scheerstraat 101778259142v
JETSES, JAKOB Jacob Jetses wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 311775258232r
JETSES, JAKOB Jacob Jetses , c.u.matrooshuurder opkamer Hoogstraat 151740250124v
JETSES, JAKOB Jacob Jetses wagenmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 101776258242v
JETSES, JAKOBwijlen Jacob Jetzes erflater Noorderhaven 60170024463v
JETSES, JAKOB Jacob Jetzes wagenmaker (mr. -)koper huis en plaatsHoogstraat 311774258175r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums verkoper Heiligeweg 81662238156r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums verkoper Heiligeweg 101662238156r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums , c.u.verkoper Zoutsloot 841658237176av
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums naastligger ten oosten Lanen 48achter1658237179r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums koper huisLanen 501658237153v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis bestaand uit 2 aparte woningenNieuwstraat OZ1668239175v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums , c.u.verkoper Rozengracht 201659237180v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums koper huisLanen 1173124831v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums , c.u.verkoper Lanen 501659237181r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ167024022v
JOCHEMS, JAKOBde koper Jacob Jochums huurder (p.j.)Lanen 1173124831v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1669239210r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schuitvoerdernaastligger ten westen Lanen 3174025086r
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannes naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 41746251153r
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannes huurder Spinstraat 41766256222v
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannes ijkmeesterverkoper Spinstraat 41766256222v
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannes naastligger ten oosten Schritsen 641766256223v
JOHANNES, JAKOBwijlen Jacob Johannes erflater Schritsen 661770257163r
JOHANNES, JAKOBwijlen Jacob Johannes verkoper Rommelhaven 161734248301v
JOHANNES, JAKOBlijnbaan en huis van Jacob Johannes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 501758254142r
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannes naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 41747251180r
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannes havenchergerkoper hof met bomen, planten, zomerhuis en vijver, gedeelte lijnbaan en baanpad met kamers, keuken, stalling, twee wagenhuizen en een haverzolderWasbleek17432517r
JOHANNES, JAKOBwijlen Jacob Johannes Westerwijkkuiper (mr. -)verkoper Zuiderstraat 31west1780259287v
JOHANNES, JAKOBwijlen Jacob Johannis verkoper Rommelhaven 161737249183v
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannis schuitvaardernaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251740250131r
JONAS, JAKOB Jacob Joons eerdere eigenaar Poortje 11599228137v
JOOSTES, JAKOB Jacob Joosten , c.u. en c.s.kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 761742250271r
JOOSTES, JAKOB Jacob Joosten , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 221699243401r
JOOSTES, JAKOB Jacob Joosten timmerman (mr. huis-)verkoper Raamstraat 51697243279r
JOOSTES, JAKOB Jacob Joostes koper huis, strekkende van voor tot achter de walLanen 24162723216r
JORIS, JAKOB Jacob Joris verkoper Poortje 115972286r
JORIS, JAKOB Jacob Joris koper 2/3 huisGrote Bredeplaats 17163723448v
JORIS, JAKOB Jacob Joris eigenaar van 2/3 Grote Bredeplaats 17164223512v
JORIS, JAKOBde weduwe van Jacob Joris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1516592382v
JORIS, JAKOBde weduwe van Jacob Joris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1516592383raa
JORIS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemansverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 61619230198v
JORIS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemansverkoper van 1/2 Heiligeweg 71619230198v
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Friesverkoper van 3/8 Noordijs 41741250155r
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Friesverkoper q.q. Noordijs 41741250155r
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 7917452513va
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 8117452513va
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Droogstraat 2717452513va
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 8317452513va
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 27174425139v
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 7917452515ra
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Droogstraat 2717452515ra
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 8317452515ra
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper Noorderhaven 791745251105v
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper van 1/8 Droogstraat 271745251105v
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 831745251105v
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopman (joods -)koper van 1/2 huisRozengracht 191742250278v
JOUKES, JAKOB Jacob Joukes scheepstimmermanverkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
JURJENS, JAKOB Jacob Juriens koper door niaar Lanen 82164323553v
JURJENS, JAKOB Jacob Juriens , c.s.lakenkoperverkoper Kerkpoortstraat166023815v
JURJENS, JAKOBwijlen Jacob Jurjens verkoper Heiligeweg 10172024676r
JURJENS, JAKOBwijlen Jacob Jurjens huurder Both Apothekerstraat 11733248194v
JURJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens naastligger ten westen Rapenburg 10oost1687242182r
JURJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens naastligger ten oosten Rapenburg 81702244165v
JURJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens , c.s.naastligger ten oosten Rapenburg 81689242291v
JURJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens naastligger ten westen Rapenburg 12tuin1690242327r
JURJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens naastligger ten noorden Rapenburg 12tuin1690242327r
JURJENS, JAKOBwijlen Jacob Jurjens varensgezelgeniaarde koper Vijver 10174925212v
JURJENS, JAKOB Jacob Jurjens turfdragerverkoper Liemendijk1692242393r
JURJENS, JAKOB Jacob Jurjens , c.u.turfdragerkoper huisAchterstraat NZ1692242393v
LANGE, JAKOB JURJENSgemeensman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten zuiden Lanen 93168024119va
LANGE, JAKOB JURJENSgemeensman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten westen Lanen 84167224016va
LANGE, JAKOB JURJENSde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Langenaastligger ten westen Rapenburg 12tuin1687242187v
LANGE, JAKOB JURJENSvroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1677240264r
LANGE, JAKOB JURJENSvroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1677240264r
LANGE, JAKOB JURJENSde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Langenaastligger ten westen Lanen 861692242376r
LANGE, JAKOB JURJENSde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten oosten Rapenburg 10west1688242261r
LANGE, JAKOB JURJENSde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten zuiden Rapenburg 10west1688242261r
JURJENS, JAKOB Jacob Jurriens naastligger ten noorden Schritsen 671641234129v
JURJENS, JAKOB Jacob Jurriens turfdragerverkoper Achterstraat NZ1695243186r
JURJENS, JAKOB Jacob Jurriens verkoper q.q. Zoutsloot1659237241v
LANGE, JAKOB JURJENSgemeensman Jacob Jurriens de Langekoper 1/2 huis, plaats en tuintjeLanen 84167224082v
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Langenaastligger ten westen Lanen 84167224082v
LANGE, JAKOB JURJENSgemeensman Jacob Jurriens de Langekoper provisioneel 1/2 huis, plaats en tuinLanen 84167224016va
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Langeverpachter grond Spekmarkt 1167124051v
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Langenaastligger ten noorden Spekmarkt 1167124051v
KOERTS, JAKOB Jacob Koerts koper huisMoriaanstraat 121657237129v
LASES, JAKOBwijlen Jacob Laeses houtstapelaarverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1616832425r
LAMMERTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Lammerts verkoper Droogstraat 18168024179r
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Laurens Asperengortmaker (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen1721246119v
POPTA, JAKOB LEENDERTS Jacob Lenerts Poptaverkoper Voorstraat 291691242371v
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes meesterknecht op de lijnbaankoper door niaar woningBargebuurt 281794264207v
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes naastligger ten zuiden Bargebuurt 281794264207v
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes baantjerkoper woningBildtpoort (gebied)1803266216r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes naastligger ten westen Anjelierstraat 161796264345r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes Baantjerkoper huisZoutsloot 231765256137r
LOLKES, JAKOBwijlen Jacob Lolkes verkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
LOLKES, JAKOBde weduwe van Jacob Lolkes naastligger ten westen Rozengracht 261748251218r
KOK, JAKOB LOLKES Jacob Lolkes Koknaastligger ten oosten Lanen 6617392506r
KOK, JAKOB LOLKES Jacob Lolkes Koknaastligger ten noorden Schritsen 57173925034v
LOLLES, JAKOBwijlen Jacob Lolles koopmankoper Kerkpoortstraat1748251216r
LOLLES, JAKOB Jacob Lolles schoenmakernaastligger ten westen Schritsen 56noordoost1736249130v
LOLLES, JAKOB Jacob Lolles naastligger ten noorden Schritsen 571726246248v
LOLLES, JAKOBhet perk van Jacob Lolles naastligger ten noorden Schritsen 56zuidoost174425131v
LOLLES, JAKOBde weduwe van Jacob Lolles , c.s.naastligger ten westen Schritsen 611758254167v
LOLLES, JAKOBde weduwe van Jacob Lolles naastligger ten westen Lanen 721748251241v
LOLLES, JAKOBhet perk van Jacob Lolles naastligger ten noorden Schritsen 56zuidoost173925037v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cockschoenmaker en leerlooier (mr. -)koper leerlooiersperkSchritsen 56zuidwest17312489v
KOK, JAKOB LOLLESde koper Jacob Lolles Cock, c.u.schoenmaker en leerlooier (mr. -)naastligger ten noorden Schritsen 56zuidwest17312489v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cocqschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v
KOK, JAKOB LOLLESperk van Jacob Lolles Kocknaastligger ten noorden Schritsen 56zuidwest1721246118v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kockschoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1721246100r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kockschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Schritsen 56noordwest1721246100r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kokschoenmaker (mr. -)koper 1/2 perkRozenstraat1740250113v
KOK, JAKOB LOLLESde weduwe van Jacob Lolles Koknaastligger ten oosten Lanen 661750252100r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kok, c.u.schoenmaker (mr. -)koper huisSchritsen 57173925034v
KOK, JAKOB LOLLESde weduwe Jacob Lolles Koknaastligger ten westen Lanen 721753253123r
KOK, JAKOB Jacob Lollus Cockverkoper van 1/4 Schritsen 571726246248v
LOURENS, JAKOBwijlen Jacob Lourens rogverschieterverkoper Droogstraat 22175725485v
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens , n.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 191753253103v
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens koopmanverkoper Noorderhaven 8517492521r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens naastligger ten oosten Franekereind 281716245271r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens koopmankoper huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1747251170r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens huurder Karremanstraat 201751252136v
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Lourens Asperengortmaker (mr. -)koper koestalWeverstraat 1169324328r
LOUWS, JAKOB Jacob Lous metselaar en hardhouwer (mr. -)protesteert vanwege vijf hypotheken Voorstraat 401614229209v
LOUWS, JAKOB Jacob Lous , c.u.naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 241613229183v
LOUWS, JAKOB Jacob Lous metselaar (mr. stads-)verkoper Grote Kerkstraat 241613229183v
LOUWS, JAKOBhet huis van wijlen Jacob Lous naastligger ten westen* Rozengracht 21622230328v
LOUWS, JAKOBde kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Lous protesteert vanwege een erfeniskwestie Zuiderhaven 541624230385v
LOUWS, JAKOBwijlen Jacob Lous verkoper Zuiderhaven NZ1642234162v
LOUWS, JAKOBhet graf van wijlen Jacob Lous naastligger ten westen Kerkpad 31629232107v
LOUWS, JAKOBwijlen Jacob Lous naastligger ten oosten* Heiligeweg 191603228380ar
LOUWS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous naastligger ten westen Noorderhaven 1101618230112r
LOUWS, JAKOBwijlen Jacob Lous metselaar en steenhouwer (mr. stads-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 541626231145r
LOUWS, JAKOB Jacob Lous verkoper Heiligeweg 19161723074r
LOUWS, JAKOBwijlen Jacob Lous erflater Zuiderhaven 541626231145r
LOUWS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous metselaar (stads mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 54162923296r
LOUWS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous metselaar (stads mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 54162923296r
LOUWS, JAKOB Jacob Lous aanhandelaar 1/2 huis daer het Wapen van Zelandt uuythangt, en schuurNoorderhaven 108het Wapen van Zeeland1602228288v
LOUWS, JAKOBwijlen Jacob Lous verkoper van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
LOUWS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous metselaar (stads mr. -)verkoper Zuiderhaven 54162923296r
LOUWS, JAKOB Jacob Lous verwandelaar Havenplein1602228289r
LOUWS, JAKOBde hof van wijlen Jacob Lous naastligger ten noorden Spinstraat 111630232147v
LOUWS, JAKOB Jacob Lous naastligger ten westen Noorderhaven 110161623027v
LOURENS, JAKOB Jacob Louwrens Amackkoper achter- en voorkamer met de plaats daartussenPeterseliestraat ZZ1683241242v
LOUWS, JAKOB Jacob Louws naastligger ten westen Noorderhaven 1101614229215v
LOUWS, JAKOB Jacob Louws koper huisGrote Kerkstraat 241604228392v
LOUWS, JAKOB Jacob Louws naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 24161623052v
LIEKELES, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Lyckles eigenaar perceel Kerkpoortstraat 29167924130r
LIEKELES, JAKOB Jacob Lyckles , c.u.tamboer onder kaptitein Burmaniakoper huis met halve eigendom van de steegKerkpoortstraat NZ1659237193r
, JAKOB Jacob Marijns verkoper Gardenierstraat16152305r
, JAKOB Jacob Marijns koper Gardenierstraat16152305v
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ162823243r
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat1627231159v
HAAN, JAKOB Jacob Marijns de Haankoper huis Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
MARTENS, JAKOB Jacob Martens steenvoerderkoper Noordijs OZ169424375v
MARTENS, JAKOBwijlen Jacob Martens verkoper Woudemansteeg 21667239100r
MARTENS, JAKOBde weduwe van Jacob Martens huurder Scheerstraat 6achter173524957v
MARTENS, JAKOBde kamer bewoond door Jacob Martens naastligger ten westen William Boothstraat WZ17062455r
AMELANDER, JAKOB MARTENSwijlen Jacob Martens Amelanderverkoper Schritsen 391662238147v
MEILES, JAKOB Jacob Meiles , nom. lib.koopmannaastligger ten noorden Noordijs 15170024464v
MEILES, JAKOBpakhuis van Jacob Meiles koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 251703244195r
MEILES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Meiles naastligger ten oosten Noorderhaven 66172024682r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1699243397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1699243397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles , nom. lib.naastligger ten noorden Noordijs 151702244182v
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtstraat 41689242278r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles verkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meiles Ollemakoopmankoper royaal pakhuisNoorderhaven 68170024461v
MEIERTS, JAKOB Jacob Meyers koopmanverkoper Zoutsloot 11702244152r
MEILES, JAKOBde stal van Jacob Meyles naastligger ten westen Vissersstraat 1168424237r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles naastligger ten oosten Zoutsloot 1168524273v
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopmankoper Noordermolen 11686242153r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopmankoper huis, loods en plaatsKarremanstraat 71688242260v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollemakoopmankoper door niaar huis, hof en schuurZoutsloot 1168524273v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollemakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 17168424257v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollemaverkoper Liemendijk1691242353r
MEINERTS, JAKOB Jacob Meynerts aanhandelaar nieuw huis met tuinHoogstraat 531600228232v
MEINERTS, JAKOB Jacob Meynerts verwandelaar Hoogstraat 531603228363r
NANNES, JAKOB Jacob Nannes protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats NZ1598228101r
NANNES, JAKOBde hof van Jacob Nanninghs naastligger ten westen Droogstraat NZ1600228226r
NANNES, JAKOB Jacob Nannings koper huisZoutsloot NZ16312336r
OKKES, JAKOB Jacob Ockes naastligger ten westen Havenplein 141598228116r
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakkerkoper huis en plaatsjeHoogstraat 51162623198r
OTTES, JAKOBde nagelaten kinderen van wijlen Jacob Ottes verkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
OTTES, JAKOBde nagelaten kinderen van Jacob Ottes verkoper Sint Jacobstraat 121733248200r
OTTES, JAKOBde curatoren namens de gemeene crediteuren van Jacob Ottes verkoper Hoogstraat 51162723232v
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakkerverkoper Hoogstraat 34162823265v
OTTES, JAKOB Jacob Ottes , c.u.huurder Sint Odolphisteeg 131737249191v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Oosterkeetstraat 517272478v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
NIJBOER, JAKOB P. Jacob P. Nijboerkoopmanverkoper Zuiderhaven 11782260240r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 31774258133r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 51774258133r
POOL, JAKOB PAULUS Jacob Paulus Poolverkoper Noordees (gebied)161723070v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 66165523732r
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
PIETERS, JAKOB Jacob Peters , c.u.koopmankoper huisHeiligeweg 681652236198v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen164223513v
HAGEN, JAKOB PIETERSde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagenverpachter grond Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERShet voormalige huis van Jacob Peters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagennaastligger ten westen Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 91640234117v
FILIPPUS, JAKOBwijlen Jacob Philips verkoper Nieuwstraat 421622230326r
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231613229133v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips koper keetNieuwstraat 421605228479v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutziederkoper 1/4 zoutkeetNieuwstraat 40161222999v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutziedereigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40161222999v
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes timmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat 171651236165v
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes , c.u.koper huisZuiderstraat 171641234153v
PIEBES, JAKOBde weduwe van Jacob Piebes bewoner Lanen 21achter1734248319v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 41809268246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 61809268246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Grote Kerkstraat 291809268246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder (p.j.)Nieuweburen 11178126097v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1622230311r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper huisVijverstraat NZ162723229r
PIETERS, JAKOBoud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Voorstraat 611620230235r
PIETERS, JAKOBoud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 106achter1620230235r
PIETERS, JAKOBoud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 1061620230235r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , voor zich en voor zijn kinderenverkoper Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
PIETERS, JAKOBde hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven166623950r
PIETERS, JAKOBhuis en hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Noordijs 21164323579v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Zuiderhaven 471780259307v
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters verkoper Sint Christoffelsteeg159722870v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , en vrouwhuurder bovengedeelteGrote Ossenmarkt 111790263192v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ16652394va
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 81680241118r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koopmangeniaarde koper Wortelstraat 171769257133v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters naastligger ten oosten Franekereind 131673240128v
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters koper buiten Harlingen1658237173ar
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pieters verpachter grond Spinhuisstraat1669239202r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 631662238141r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 8Bargebuurt 1616602387ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 1616602387ra
PIETERS, JAKOBhof van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Vijver1620230229r
PIETERS, JAKOBde doorgang van de hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1623230340r
PIETERS, JAKOBhof van Jacob Pieters naastligger ten westen Vijver1620230229r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper van 1/2 Franekereind162523165r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 11Bargebuurt 1016602387ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 1016602387ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , c.u.koper woning off kamerDroogstraat NZ1714245203r
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg162523166r
PIETERS, JAKOBde hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 52166523910r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
PIETERS, JAKOBhet huis van de weduwe van de vroedsman Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70167624035va
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bruidegom 1601228272r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 81714245222v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331697243273r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 701663238194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 621697243274r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters wever (mr. linnen-)bewoner Weverstraat NZ1681241147r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70achter_oost1663238194r
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167524025va
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bakkerverkoper q.q. Zoutsloot 105166823922ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70achter1663238194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 31169424387r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmakerverkoper q.q. onbekend1604228396r
PIETERS, JAKOBhet perk van oud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten zuiden onbekend1621230259r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden onbekend1622230323r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger Grote Bredeplaats 1516592383raa
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240179r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191697243280r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 28163123319v
BAKKER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Backernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1680241115v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Donckerverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Donckerverkoper Droogstraat1604228386r
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters Donckerverkoper Droogstraat 531614229220v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Haegenkoper ledige plaats of huisstede groot 130 x 24 voet ([een zekere hoeveelheid rogge])in de zuider nieuwestad161623052r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten zuiden Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERShet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 58163123335r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoper huisNieuwstraat 56162623199r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HAGEN, JAKOB PIETERShet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 58163123335r
HAGEN, JAKOB PIETERSde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERSde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten zuiden Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 70163323377r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoopmanverkoper Heiligeweg 641620230228v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4163223339v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Zuiderhaven ZZ1619230187v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162423132r
HAGEN, JAKOB PIETERSde hof van Jacob Pieters Hagennaastligger ten westen* Vijver WZ162523146r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper q.q. Voorstraat 10163323393r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen, c.u.verkoper Schoolsteeg WZ163323394r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoper huis, loods, ledige plaats en apart bewoonde kamerWilliam Boothstraat163223356v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Brouwersstraat 16163223372r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162523136r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Brouwersstraat 1616312335r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 561615229241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 581615229241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper door niaar grondpacht van 1-00-00 GGFranekereind 6de Gulden Molen1618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Franekereind 61618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper hof en tuin achter de kamers van Lambert Warners (te betalen in de vorm van gebleekt gulden smaldoek t.w.v. 0-05-12 CG per el)Lammert Warndersteeg1618230123r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper huis met schuur en het ledige plaatsje ertusseninHeiligeweg 64161723064r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper 1/9 huisFranekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten oosten (achter) Franekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten westen Franekereind 81620230247v
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmanverkoper Schritsen 22163223363r
HASPELMAN, JAKOB PIETERShuis of kamer van Jacob Pieters Haspelmannaastligger ten oosten onbekend1626231111r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmankoper q.q. Schritsen 81619230173v
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)koper twee ledige plaatsenZuiderstraat1630232144r
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibmakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 351795264301r
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibmaverkoper Noorderkade 23176425683r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 511779259191r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 451779259193v
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboernaastligger ten westen Schritsen 65b1774258157v
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61787262151r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 241780259240r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 191780259246v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89een_achter1780259256r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 141783261103v
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten oosten Franekereind 61641234130v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten zuiden Schritsen 2816422356v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters koper huisKerkpoortstraat 39162823275r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , c.s.verkoper Achterstraat 7164223523v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest in Grote Kerkstraat 61619230198v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest in Heiligeweg 71619230198v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1516592382v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , c.u.koper huis of kamer en plaatsjeKerkpad 21641234124v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters koopmanverkoper q.q. Klaverbladstraat WZ1650236122v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 581626231124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581626231124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagenverkoper Nieuwstraat 56162823278r
PIETERS, JAKOBde kamers van Jacob Piters Hagensnaastligger ten zuiden Vijver WZ1641234146r
HASPELMAN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Piters Haspelmanbewoner Grote Ossenmarkt ZZ163723447r
HASPELMAN, JAKOB PIETERSde kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Piters Haspelmanverkoper Grote Ossenmarkt ZZ163723447r
POPPES, JAKOBwijlen Jacob Popes verkoper Hoogstraat 34176825783v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten oosten Hoogstraat 321757254115v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes molenaar [staat: mollener]verkoper (gesuccumbeerde) Bildtpoortsmolen1603228367r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten oosten Hoogstraat 321765256118r
POPPES, JAKOBwijlen Jacob Poppes verkoper Hoogstraat 341775258204v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes schuitvoerdernaastligger ten oosten Hoogstraat 321762255139r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes schuitvoerderverkoper Hoogstraat 321762255139r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes wever (mr. bont-)verkoper Rapenburg 81740250126v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes smid (mr. ijzer-)koper door niaar huis of smederijLombardstraat 1175025253v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten noorden Lombardstraat 1175025253v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten oosten Rapenburg 6oost1738249262r
, JAKOBde schuur van Jacob Popta naastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1645235167r
PAULUS, JAKOB Jacob Pouwels koper kamerWilliam Boothstraat1603228379v
PAULUS, JAKOB Jacob Pouwels naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1647235252v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237202v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)naastligger ten oosten Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)naastligger ten westen Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)verkoper Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (mr. stads-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 916592388v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)verkoper Brouwersstraat 7166623935v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (mr. stads-)koper huis met kamer er achterBrouwersstraat 7165623782r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 9166323822va
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 51658237250v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237240r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (mr. stads-)verkoper Zuiderstraat 171650236135v
PIEBES, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Pybes eigenaar perceel Brouwersstraat 71675240211r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter166023869r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 191647235254v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes koper 3/4 huisZuiderstraat NZ16362343v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyeters , c.u.koper pakhuis met hof en plantageZuiderhaven 50163923481r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyeters Hagenkoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen163923478r
PIETERS, JAKOBhet huis bewoond door Jacob Pyetters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13163823463r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters wever (linnen-)verkoper Franekerpoort (gebied)164323592v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper Spinhuisstraat164923674v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters bakkerkoper hof met een zomerhuis of kamerMoriaanstraat 8166523917v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters molenaar (eek-)verkoper Scheerstraat 8oost1630232114v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten zuiden Vijverstraat 8176825770v
PIETERS, JAKOBde woning gekocht door Jacob Pyters naastligger ten oosten Wortelstraat 151769257129v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!] Voorstraat 421605228489r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper Franekereind1646235238v
PIETERS, JAKOBhet kind van Jacob Pyters bierstekerverkoper Zuiderhaven NZ1633233126v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters schilderverkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper groot huis genaamd Sayen en BaeyenZuiderhaven 1Zaaien en Baaien1758254178r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper William Boothstraat1634233137v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters wever (linnen-)koper door niaar Ooievaarsteeg164323568v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 251766256184r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten zuiden Kerkpad1646235192v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pyters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west176825752r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters timmerman (mr. -)koper provisioneel hof met bomen, planten en deftig prieelRozengracht NZ167624034va
PIETERS, JAKOBhet pakhuis van de weduwe van Jacob Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 501664238207r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper huis en weefwinkelGrote Ossenmarkt 317672573v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper huis en weefwinkelGrote Ossenmarkt 517672573v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ165623783v
PIETERS, JAKOBhuisman Jacob Pyters koper deftig huis met tuintjeSchritsen 651758254133r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koper huis en ledige plaats daarachterScheerstraat 2161222973r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 63164323572r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1674240135v
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pyters naastligger ten noorden Spinhuisstraat164923670r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmanverkoper Spinhuisstraat164923670r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 48164823653v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper q.q. Voorstraat 42voor1606228496r
PIETERS, JAKOBde keet van Jacob Pyters naastligger ten noorden William Boothstraat 35163323396r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper q.q. Voorstraat 42achter1606228496r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten oosten (achter) Franekereind 61620230203v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper huisGrote Ossenmarkt 141758254168v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper q.q. Voorstraat 721634233155r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper q.q. Noordijs 81634233155r
HAGEN, JAKOB PIETERSlege plaatsen van de verkoper Jacob Pyters Hagen, c.u.naastligger ten westen Schoolstraat 21614229222v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen, e.a.verkoper Schoolstraat 21614229222v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagennaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1633233106v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagenkoper op redemptie Kerkpoortstraat1613229166r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagenaanhandelaar drie ledige plaatsen en een geerZuiderhaven 181613229167r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagenkoper tuin en twee kamersVijver WZ1613229167r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagennaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper Hoogstraat 23177225847r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper Droogstraat 26177225847r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Zeilmakersstraat 111765256267v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Schritsen 371767256251r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkgeniaarde koper Zoutsloot 791754253170v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Weverstraat 21767256235r
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pytters koopmanverkoper Heiligeweg 681669239179v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters , buitenslands verblijvende vrijgezelverkoper van 1/2 Vijver 81726246272v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters wieldraaiernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 121669239181r
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11686242159v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 311686242121r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1686242121v
PIETERS, JAKOBde plaats van Jacob Pytters naastligger ten oosten Zoutsloot 11658237245v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1669239199r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters bierstekernaastligger ten noorden* Grote Bredeplaats 13165523747v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters , c.u.koperslagerkoper huisVoorstraat 681658237145v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Droogstraat NZ168424225v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters schoenmaker (mr. -)koper huisFranekereind 10170724529r
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters naastligger ten zuiden Noordijs 17165523750r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters naastligger ten noorden Noordijs 25166123891v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Heiligeweg 81658237248r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Heiligeweg 101658237248r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper kamerBargebuurt WZ166523923r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 311705244310v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 13166123897r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31169324352r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters koper 5/6 huis en hofNoordijs 231653236230v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters naastligger ten oosten Zuiderhaven 481667239123v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1617672575v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Franekereind 1170724519v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 131659237216r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters geniaarde koper Rozengracht 7oost163723427r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters geniaarde koper Zuiderhaven ZZ163723427r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper door niaar vier percelen greidland, thans in gebruik bij Jan Backerten noordoosten van Harlingen1652236204r
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten westen Havenplein 101687242196v
PIETERS, JAKOBde hof van de erfgenamen van de weduwe van wijlen Jacob Pytters koopmannaastligger ten oosten Noordijs 231669239179r
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pytters koopmanverkoper Noordijs 231669239179r
BUIS, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Buysverkoper Weverstraat NZ1681241159v
BUIS, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Buyskoper kamer, weefwinkel en plaatsWeverstraat1680241109r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Clijffoetverkoper q.q. van 1/2 Lanen 3165523718r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Clijffoet, c.u.verkoper Droogstraat 431657237137v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Clijffvoetnaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost166623948r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Cluyffoetnaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1667239115r
HASPELMAN, JAKOB PIETERSde verkochte timmerwerf van Jacob Pytters Haspelman, c.soc.naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1630232134v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Kliffoetkoper huis met een vrije ingang in het steegje ten noordenLammert Warndersteeg WZ1663238198r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Schenknaastligger ten oosten Droogstraat 241765256144r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Schinkverkoper van 1/2 Vijver 61726246288r
REINERS, JAKOBhuisman Jacob Reinders verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra
REINERS, JAKOB Jacob Reiners Pybemakoper huis en mouterij en een ledige plaats ten noordenNoordijs 71664238213v
REINS, JAKOB Jacob Reins verkoper Noorderhaven 62162723223r
RINSES, JAKOB Jacob Rens naastligger ten westen Scheffersplein1604228418v
REINERS, JAKOB Jacob Reyners verkoper Moriaanstraat ZZ170024486v
REINERS, JAKOBhuisman Jacob Reyners huurder van 6 1/2 pm (p.j. totaal)ten noordoosten van Harlingen167524030ra
REINERS, JAKOBhet huis van Jacob Reyners , c.soc.naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid167224098v
REINERS, JAKOBwijlen Jacob Reyners erflater Noordijs 716842422va
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 51683241244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 51683241244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 5168324166va
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 5168324166va
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Tempelmankoper huisLanen 38159722830v
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts koper hof met fruitbomen en zomerhuisMoriaanstraat ZZ170024438v
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts Tempelmannaastligger ten oosten Lanen 361600228233r
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts Tempelmannaastligger ten oosten Schritsen 271600228233r
REINS, JAKOB Jacob Reyns koper van 1/2 Noorderhaven 201620230236r
REINS, JAKOB Jacob Reyns bruidegom 1602228317v
REINS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van Jacob Reyns verkoper Noorderhaven 42163723425v
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u.koper brouwerij en huis ([voor de twee percelen in deze akte])Simon Stijlstraat 61650236144r
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u.koper mouterij, huis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Christoffelsteeg 11650236144r
RINSES, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Rinses verkoper Zuiderhaven 29166723965r
RINSES, JAKOB Jacob Rinses geniaarde koper Sint Jacobstraat 12164823655r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)koper huis met een vrije in- en uitgang in de BlindemansteegGrote Kerkstraat 28twee_achter1691242368r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts naastligger ten westen Romastraat ZZ1618230130r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28twee_achter1691242368r
RIPPERTS, JAKOBde weduwe van Jacob Ripperts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 301710245117r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts protesteert vanwege een obligatie Kleine Bredeplaats 19159822875v
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts koper kamerRomastraat ZZ1618230122r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts koper huis met voorplaatsRomastraat1623230358v
ROGIERS, JAKOB Jacob Rogiers naastligger ten oosten Heiligeweg 581676240216v
ROGIERS, JAKOB Jacob Rogiers naastligger ten noorden Heiligeweg 581676240216v
ROGIERS, JAKOB Jacob Rogiers naastligger ten oosten Zoutsloot 65168024185v
ROGIERS, JAKOB Jacob Rogiers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168024170v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmaneerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ168124132va
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper huisKarremanstraat 22167124045r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde werf van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ16782416r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde ledige plaats met de boet van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ16782417v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde helling van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ16782417v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde helling op de wal eerder van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ168424258r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper hoekhuis staande achter en naast de werfZuiderbolwerk168024182r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelman, c.u.koper woningBrouwersstraat 19achter167124034r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmanschipper (grootveer-)koper stalling met een tuin daarachterVijverstraat 141677240262v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmanverkoper Vijverstraat 14167924136r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper grondpacht van 2-00-00 CGBrouwersstraat 19achter167224078v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper provisioneel 1/2 huis en erf met een ledige plaatsHeiligeweg 5816712408va
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord168524274r
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes koper finaal huis, plaats en tuinZoutsloot 48168224148va
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 301696243238v
ROMKES, JAKOBhet hoff van Jacob Romckes naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1711245155v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braamverkoper q.q. Zuiderstraat1696243257v
BRAAM, JAKOB ROMKESde schuur van Jacob Romckes Braamnaastligger ten oosten Droogstraat NZ168424225v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braamkoopmanverkoper Zuiderhaven 19zuid1715245251r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braamkoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 571697243306r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 4169224225ra
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Lanen 85oost169224225va
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Lanen 85west169224226ra
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemverkoper van 1/2 Voorstraat 25168524283v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemverkoper van 1/2 Noorderhaven 68168524284v
ROMKES, JAKOBde stalling van Jacob Romkes naastligger ten zuiden Droogstraat 131694243113r
ROMKES, JAKOB Jacob Romkes verkoper van 3/4 Noorderhaven 1011728247146r
ROMKES, JAKOB Jacob Romkes naastligger ten noorden [staat: westen] Droogstraat 571690242321v
ROMKES, JAKOB Jacob Romkes koopmankoper kamer en toebehorenDroogstraat 55oost1723246170v
ROMKES, JAKOBde stalling van Jacob Romkes naastligger ten oosten Droogstraat 55oost1723246170v
ROMKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes naastligger ten westen Droogstraat 211729247288v
ROMKES, JAKOB Jacob Romkes naastligger ten westen Voorstraat 721714245224v
BRAAM, JAKOB ROMKESsr. Jacob Romkes Braamkoopmankoper door niaar Sint Odolphisteeg 11705244274r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 11705244274r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11705244274r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam, c.s.naastligger ten oosten Voorstraat 68170824567v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam, voor zijn kinderenkoopmankoper huis en houtstekNoorderhaven 1011717245281r
BRAAM, JAKOB ROMKESde hof van Jacob Romkes Braamnaastligger ten oosten Noorderhaven 97achter1697243292v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten westen Noorderhaven 1011717245281r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam, voor zijn kinderenkoopmankoper huisNoorderhaven 1031717245281v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten westen Schritsen 481697243294r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 181702244160v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Schritsen 461717245300r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten noorden Droogstraat 57169924411v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmankoper huisSint Odolphisteeg 5169924412r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten oosten Zoutsloot 321714245221v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten zuiden Zoutsloot 321714245221v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam, q.q.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 661713245188r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten westen Noorderhaven 1051717245302r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 971697243271v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Voorstraat 701715245238v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Zoutsloot ZZ1703244224v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanreversaalhouder Rommelhaven 281717245287v
BRAAM, JAKOB ROMKESde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes Braemverpachter grond ([voor de steeg])Zoutsloot 30174525198v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 21692242382v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemverkoper van 3/16 Droogstraat 471728247143r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braem, de jongeverkoper Voorstraat 541729247279r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemnaastligger ten westen Droogstraat 55west1721246124v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89twee_achter169424399r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 271690242322r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 181694243100r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemverkoper q.q. Lanen 76171824618r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemverkoper q.q. Both Apothekerstraat 1169324342r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemnaastligger ten oosten Zoutsloot 44169924415v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemnaastligger ten oosten Zoutsloot 46169924415v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper van 1/3 Zuiderhaven 61691242360v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemverkoper van 1/12 Rozengracht 51729247251v
BRAAM, JAKOB ROMKESde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes Braemverpachter grond Zoutsloot 301746251115r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmankoper door niaar huis met twee kamersDroogstraat 471688242219r
BRAAM, JAKOB ROMKESde hof van Jacob Romkes Braemkoopmannaastligger ten westen Droogstraat 471688242219r
RUURDS, JAKOB Jacob Ruerts koper kamer met daarachter een ledige plaatsNoorderhaven1613229176v
RUURDS, JAKOB Jacob Ruirds , mede namens de overige eigenarenschipper (smak-)verkoper Liemendijk ZZ171824615r
SAMUELS, JAKOB Jacob Samuels koopman (joods -)koper huisGrote Kerkstraat 16180426798v
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders brouwercrediteur (triumphant) Zuiderplein 1159722880r
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders koper ca. 4 pm landten zuidoosten van Harlingen1599228177v
SCHELTES, JAKOB Jacob Scheltes naastligger ten noorden Nutstraat 2171824614r
SCHELTES, JAKOBhet huis van Jacob Scheltes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west171824619v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper Zoutsloot 241687242179r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerkoper fraai huis met meerdere verhuurde kamersVijverstraat 9168524290r
SEERPS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Seerps naastligger ten oosten Rozengracht 26162823261r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten oosten Hoogstraat 26168424240v
SEERPS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Seerps naastligger ten oosten Rozengracht 261620230227r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps , c.u.kooltjerkoper woning met plaatskeZoutsloot 24168524275v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps verkoper onbekend1604228428r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1606228503r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerkoper provisioneel huis voorheen de Drie Weiten Bollen genaamdHoogstraat 28de Drie Weiten Bollen168024129va
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten zuiden onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten noorden onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps molenaarnaastligger ten westen Hofstraat NZ1599228172r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps molenaarnaastligger ten oosten Hofstraat 9159722866r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper Hoogstraat 281690242328r
POPTA, JAKOB SEERPS Jacob Seerps Poptaverkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
, JAKOB Jacob Sentes verkoper Lanen 37161122946r
SEERPS, JAKOB Jacob Serps kooltjerverkoper Noordergrachtswal1686242153v
SERVAAS, JAKOB Jacob Servaas , c.u.naastligger ten oosten Lanen 821715245239r
SERVAAS, JAKOB Jacob Servaes slotmaker (mr. -)verkoper Klaverbladstraat 271692242399v
SERVAAS, JAKOB Jacob Servaes slotmaker (mr. -)huurder Lanen 841712245315v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrandus koopmannaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 151786262111r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS Jacob Sibrandus Reidsmaverkoper Lanen 85oost1800265214v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrants kistmakernaastligger ten westen Zuiderhaven 8162523141r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrants kistmakernaastligger ten noorden Zuiderhaven 8162523141r
SIKKES, JAKOBwijlen Jacob Sickes erflater Kromme Elleboogsteeg161623047v
SIKKES, JAKOB Jacob Sickes koper huisLiemendijk ZZ16362344r
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks wagenmaker (mr. -)koper huis, plaats en schuurHoogstraat 531677240256r
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks wagenmakernaastligger ten oosten Hoogstraat 51168124142va
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks wagenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Liemendijk 381688242254r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk 381688242254r
SIERKS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 361710245124r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 361698243338v
SIERKS, JAKOB Jacob Sierx , n.u.wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lombardstraat 61698243387r
SIMKES, JAKOBhuisman Jacob Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ1723246155v
SIEMENS, JAKOBde weduwe van Jacob Simons naastligger ten westen Hoogstraat 241780259252r
SIEMENS, JAKOB Jacob Simons naastligger ten oosten Noorderhaven 871747251168r
SIEMENS, JAKOB Jacob Simons naastligger ten westen Hoogstraat 241751252160v
SIEMENS, JAKOB Jacob Simons naastligger ten westen Rozengracht 101755253216r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiperverpachter grond Grote Ossenmarkt 171748251247v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuipernaastligger ten westen Rozengracht 121754253173r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper, c.soc.naastligger ten westen [staat: oosten] Kruisstraat 10oost1776258245r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuipernaastligger ten oosten Noorderhaven 87177725987r
SIPKES, JAKOB Jacob Sipckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat163223357v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipckes naastligger ten westen buiten Harlingen1605228485r
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Bangakoper 5 pm landten oosten van Harlingen159722843r
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Bangaprotesteert vanwege een obligatie Voorstraat 73achter1602228316v
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Bangakoper 1 1/2 pm landbuiten Harlingen1600228211v
BANGA, JAKOB SIPKESwijlen Jacob Sipckes Bangaerflater Voorstraat 52oost1614229195r
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes naastligger ten westen onbekend1603228353r
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes huurder achterkamer en keuken (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
SIPKES, JAKOBwijlen Jacob Sipkes schipperverkoper Zoutsloot 951763255257v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes koper q.q. Voorstraat 57174025098r
SIPKES, JAKOBhuisman Jacob Sipkes verkoper q.q. Voorstraat 57174425142v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes schipperkoper huisZoutsloot 951762255150v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes verkoper van 5/32 Zoutsloot 891748251239v
SIERKS, JAKOB Jacob Sjerks naastligger ten westen Hoogstraat 531692242401v
SJOUKES, JAKOB Jacob Sjoukes huurder onbekend ZZ176325617v
SJOUKES, JAKOB Jacob Sjoukes , c.u.huurder voorste gedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 31oost1772257250v
SJOUKES, JAKOB Jacob Sjouwkes huurder Grote Kerkstraat 31oost1779259162r
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Grote Kerkstraat 13175625416r
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Kleine Kerkstraat 14175625416r
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Franekereind 32175625416r
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens verkoper Brouwersstraat 141749251279r
STEFFENS, JAKOBwijlen Jacob Steffens huurder Noorderhaven15972289v
STEFFENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Stevens verkoper William Boothstraat163923482r
STEFFENS, JAKOB Jacob Stevens naastligger ten zuiden Noordijs 71634233147v
STEFFENS, JAKOBde kamer van Jacob Stevens koopmannaastligger ten noorden William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmanverkoper William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBhuis, brouwerij en mouterij van de erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmanverkoper William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOB Jacob Stevens winkelierkoper Kleine Kerkstraat 141752252185v
STEFFENS, JAKOB Jacob Stevens koper huis, brouwerij en de mouterij en gereedschappen en het stookhuis met brandewijns ketels en verder gereedschap, recht achter het huis van Claas, slotmaker, staandeWilliam Boothstraat1626231116v
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes timmerman (mr. -)koper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 31west176025515r
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes , n.u.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 381758254176r
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes , n.u.timmermannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1758254134r
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes koper kamerKerkpoortstraat1600228189r
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 18176425638v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Wasbleek176425639v
DEKKER, JAKOB SIEBESde hypothecaire en personele crediteuren van Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31west176425640v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Wasbleek176425642r
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 36176425643r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrands Reidsmawinkelierkoper huis en tuintjeKleine Bredeplaats 171785261296r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens brouwerkoper huis en stallingHoogstraat 39178326140v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerverkoper van 1/2 Werfpad ZZ178126031r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerkoper huis en koemelkerijLammert Warndersteeg 131781260140r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekergeniaarde koper Schritsen 361782260224r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerkoper Werfpad1780259289v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens koper huis en tuintje, huis en plaatsjeZoutsloot 87178126067r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens eigenaar van 1/2 Zoutsloot 871781260118r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens koper huis en tuintje, huis en plaatsjeAchterstraat ZZ178126067r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens verkoper Zoutsloot 871781260118r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens eigenaar van 1/2 Karremanstraat 61781260118r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens verkoper Karremanstraat 61781260118r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens koemelkerkoper q.q. Bildtstraat 21782260265r
SIEBRENS, JAKOBwijlen Jacob Sybrens verkoper Vijver 91793264162r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoper van 1/3 Rommelhaven 26b178326171v
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Rommelhaven 26b178626263r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoper van 1/3 van 1/2 Schritsen 671783261100r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Kerkpad 21784261138r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 13178326156v
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 421784261140r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoemelker en wagenaarkoper wagenhuisOoievaarsteeg 61787262151r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerverkoper Zuiderhaven178626255r
HOEDJE, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)koper door niaar huisLanen 211766256178r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens naastligger ten oosten Noorderhaven 831751252115v
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens koper huisonbekend NZ159722832r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens naastligger ten oosten Noorderhaven 831751252126v
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens naastligger ten oosten Noorderhaven 831751252129r
SIEMENS, JAKOBdorpsrechter Jacob Symens verkoper als mede-erfgenaam van Kerkpoortstraat1682241202r
VRIES, JAKOB SIEMENS Jacob Symens de Friesverkoper (verkopers zijn broers en zussen)Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons naastligger ten oosten Rozengracht 41769257106r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons naastligger ten oosten Noorderhaven 8317452513va
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons naastligger ten oosten Noorderhaven 8317452515ra
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons naastligger ten oosten Noorderhaven 831751252154r
SIEMENS, JAKOBwijlen Jacob Symons koper Schritsen 331810268346r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons naastligger ten oosten Noorderhaven 831745251105v
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons kleermakerkoper huisLanen 9175625445v
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons naastligger ten westen Rozengracht 10177625913v
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons schipper (wijd-)koper Rozengracht 81746251148r
SIEMENS, JAKOBwijlen Jacob Symons huurder Schritsen 1oost176125563r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons schipper (wijd-)eigenaar van 1/3 Rozengracht 81746251148r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons Donckerkoper provisioneel huis met nog een klein huisjeSchoolsteeg WZ168024119ra
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Vismarkt 11759254222v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperontvanger tbv schuldsanering Zuiderhaven 231759254223v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper Rozengracht 81778259158r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Vijver 71759254224v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Gardenierstraat 91759254225v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Gardenierstraat 71759254226v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Rozengracht 61766256161v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Rozengracht 61769257137r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 17west1757254100v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 17west1757254100v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten westen Noorderhaven 911766256187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Herenwaltje 191759254187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten westen Noorderhaven 91achter1766256187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperschipper (oud wijd-)verkoper van 1/3 Kruisstraat 81776258259v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperbewoner Zoutsloot 491734248339v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6175625447v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperschipperverkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (trekveer-)verkoper Bildtpoort (gebied)176025524v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (oud wijd-)koper 1/12 mouterij en turfhuisKruisstraat 8176825768r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (oud wijd-)eigenaar van 1/4 Kruisstraat 8176825768r
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinskoper kamer of huisjeFranekereind 401598228101v
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinsverwandelaar Franekereind 401601228271v
SIETSES, JAKOBbewoner Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 22168424222r
SIETSES, JAKOB Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17168424257v
SIETSES, JAKOB Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 181710245137v
SIETSES, JAKOB Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17achter168524279r
SIETSES, JAKOB Jacob Sytses kuiper (mr. -)koper huisNoorderhaven 20167924138r
SIETSES, JAKOB Jacob Sytses kuipernaastligger ten oosten Noorderhaven 181695243173r
SIETSES, JAKOB Jacob Sytses kuiper (mr. -)verkoper Brouwersstraat 12zuid168524267r
SIETSES, JAKOB Jacob Sytzes kuiper (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 22170024483r
TEEKES, JAKOBwijlen Jacob Taekes voermankoper Nieuwstraat 161681241145v
TEUNIS, JAKOB Jacob Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Poptaeigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen)buiten Harlingen1615229243v
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind ZZ1603228378r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind1604228385r
DREYER, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Dreyerverkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca. 2 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ163923484r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaverkoper Voorstraat 52west1642234162r
POPTA, JAKOB TJEBBESkopers vader Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 50achter164323583r
POPTA, JAKOB TJEBBESwijlen Jacob Tiebbes Poptaerflater Hofstraat ZZ1654236273v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper huisBrouwersstraat OZ161623021r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 371618230148r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper van 1/2 ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een borgtocht Voorstraat 67161623035r
POPTA, JAKOB TJEBBEShuis en hof van wijlen Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1663238161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaverkoper van 1/2 Zuiderhaven 711641234139v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Lanen 691645235181r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 481618230124r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptabruidegom 1602228319r
POPTA, JAKOB TJEBBESland van Jacob [staat: Jacoob] Tiebbes Poptanaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164023492r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper 1/2 schuurBoth Apothekerstraat163823469r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen (achter) Voorstraat 50163923480v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste ca. 3 pm greidland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
POPTA, JAKOB TJEBBESde hof van Jacob Tiebbes Popta*naastligger ten noorden Lanen 65achter1653236220r
POPTA, JAKOB TJEBBESde tuin van Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 44164323592r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 38163823470v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede ca. 4 pm bouwland, genaamd het Langland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercks koper huisLanen 31612229103r
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercks verkoper Droogstraat ZZ1612229103v
TJERKS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tiercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41629232103r
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercx koper huisSchritsen 681601228270v
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercx lakenbereiderbruidegom 1605228450r
TJERKS, JAKOBhet huis de Fontein Jacob Tierks herbergierkoper huisHofstraat 17westde Fontein1732248171v
TJERKS, JAKOB Jacob Tierks herbergierkoper mouterij genaamd de AckerHoogstraat 9de Acker1738249230r
TJALLINGS, JAKOBde weduwe van Jacob Tjallings naastligger ten westen Rozengracht 41769257106r
TJALLINGS, JAKOB Jacob Tjallings naastligger ten westen Kerkpoortstraat 61181026921v
TJALLINGS, JAKOB Jacob Tjallings winkelierkoper huis, pakhuis en tuinRozengracht 21753253119r
TJALLINGS, JAKOBwijlen Jacob Tjallings verkoper van 1/2 Rozengracht 21769257124v
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 7167924143v
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes naastligger ten westen Zoutsloot 38167924147r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes koper Vijver 81696243260v
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1731247379v
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes naastligger ten westen Droogstraat 18168024179r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes turfdragerkoper huisAchterstraat NZ1727246302r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes turfdragererflater Anjelierstraat 71742250269r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes erflater Anjelierstraat 71742250269r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes verkoper van 1/4 Hofstraat 12a1694243116r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes mr. zeilmakerverkoper van 1/3 Noorderhaven 601730247322r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes Poptakoper huis strekkende zuidwaarts tot het huis van wijlen Lolcke AnisNoorderhaven 821615229264r
POPTA, JAKOB TJEBBESde hof nagelaten door Jacob Tjebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1705244305v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds smid (grof-)koper huis en ijzersmederijKerkpoortstraat 651800265245r
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds smid (mr. grof-)verkoper q.q. Tuinsteeg 41809268195v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds timmerman (mr. huis-)koper land met huis en hofNoorderkade 11811269129v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 211702244153v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 101780259235v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsmaverkoper Sint Odolphisteeg 101780259235v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 321778259151v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Ratsmaverkoper Sint Odolphisteeg 8178126035v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper Voorstraat 741778259145v
RADSMA, JAKOB TJEERDSoud burgerkolonel Jacob Tjeerds Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper door niaar huisSint Odolphisteeg 81762255177v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerdts , c.u.koper 1/2 huis (oostelijk gedeelte)Franekereind 29oost1689242267v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerdts koper woningBargebuurt WZ1696243215r
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerdts , c.u.koper provisioneel 1/4 van 1/2 huis (oostelijk gedeelte)Franekereind 29oost168924217ra
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts Radsmahorlogemaker (mr. -)koper huis en tuinSint Odolphisteeg 10175625419v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts Radsma, c.u.huurder Sint Odolphisteeg 10175625419v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergiererflater Hoogstraat 9174525192v
TJERKS, JAKOBwijlen Jacob Tjerks herbergierverkoper van 4/8 Hoogstraat 9174525192v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierverkoper van 1/2 Romastraat ZZ1734248350r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergiererflater Hoogstraat 7174525195v
TJERKS, JAKOBwijlen Jacob Tjerks herbergierverkoper van 4/8 Hoogstraat 7174525195v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierkoper huisHofstraat 71735249104v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks moutmaker (mr. -)naastligger ten westen Hoogstraat 11173925068v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks zoutdragerkoper door niaar huis met tuinKerkpad 321758254121v
TJERKS, JAKOBwijlen Jacob Tjerks zoutdragererflater Rozengracht 271763255203r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks zoutdragerverkoper Kerkpad 321762255142r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierkoper 1/3 huis en tuinHoogstraat 7174025084r
TJERKS, JAKOBde mouterij van Jacob Tjerks , c.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 7174025084r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierkoper van 1/2 Romastraat ZZ173124856r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks zoutdragerkoper huis en smederijRozengracht 2717602555v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerx herbergierverkoper Hofstraat 17west1733248265r
DREYER, JAKOB TJEBBES Jacob Tjibbes Dreyerkoper Zuiderhaven ZZ16782415v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tybbes Poptanaastligger ten westen Lanen 691645235166v
TJEBBES, JAKOB Jacob Tyebbes naastligger ten noorden onbekend1622230313r
TJEBBES, JAKOBde hof van Jacob Tyebbes naastligger ten noorden Lanen 45162523149r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper huisLanen 631622230312v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 351623230335v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverpachter grond Schoolsteeg OZ163123322r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper eeuwige rente van 10-00-00 GG uit een huis op de Oosterdijk te Sneek, genaamd Het Witte Hoefijser ([voor de drie grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkochthet Witte Hoefijzer (Sneek)162823249r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper grondpacht van 1-10-00 CG uit het huis daer het Blauw Schaep uuthanght ([voor de drie grondpachten in deze akte])Lanen 91het Blauwe Schaap162823249r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper grondpacht van 1-08-00 CG uit een huis ([voor de drie grondpachten in deze akte])Hoogstraat 22162823249r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper 5 pm land ([geen prijs vermeld])ten noorden van Harlingen1619230171r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 3816242316r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Noorderhaven 80163323379r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverkoper q.q. Sint Jacobstraat 6163123327r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper 1/8 huis, schuur, tuin en twee kamers, strekkende van het diept zuidwaarts tot aan de steeg responderende op de LanenVoorstraat 52west162423121r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen162823236r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten zuiden buiten Harlingen162823266v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten noorden van Harlingen1627231161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen1627231161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat NZ1624230390r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper Vijver 51627231161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaprotesteert vanwege twee hypotheken Lanen 45162523149r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45162523149r
TJERKS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tyercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41623230348r
TJERKS, JAKOB Jacob Tyercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41623230356r
TJERKS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tyercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41623230345r
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tyerkcs naastligger ten noorden Brouwersstraat 41618230129r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptaprotesteert vanwege een gerechtigheid Voorstraat 48161122967r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48161122967r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptakoper pacht en rente uit landen ([staat: tien schipponden Littouws vlas van 60-00-00 CG per schippond])onbekend1613229138r
TJERKS, JAKOBde verkopers Jacob Tziercks , c.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 29achter161122917r
TJERKS, JAKOB Jacob Tziercks verkoper Hoogstraat 29achter161122917r
TJERKS, JAKOB Jacob Tziercks verkoper Lanen 31613229127v
TJERKS, JAKOB Jacob Tziercx koper huis met ledige plaatsBrouwersstraat 41614229210r
VALENTIJNS, JAKOB Jacob Valentijn , c.s.huurder van 1/2, behalve de wal (p.j.)Zuiderhaven 19noord1668239153r
VALENTIJNS, JAKOB Jacob Valentijn , c.s.huurder voor 1 jaar (p.j.)Zuiderhaven 19noord166823931va
HANEKUIK, JAKOB W. Jacob W. Hanekuikkoper provisioneel huisNieuwstraat 1417722582ra
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels schipper (wijd-)koper huisGrote Bredeplaats 231722246134v
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels , n.u.naastligger ten zuiden Schritsen 621730247342r
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels , n.u.naastligger ten westen Schritsen 621730247342r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)aanhandelaar huis 1Grote Bredeplaats 221729247247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Grote Bredeplaats 22173524991v
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)verwandelaar Grote Bredeplaats 231729247247r
WIEBRENS, JAKOBhet huis de Brandaris van Jacob Wibrants betrokkene ([locatie van de veiling])Lanen 36de Brandaris161623053r
WIEBRENS, JAKOBhet huis de Brandaris van Jacob Wibrants betrokkene ([locatie van de veiling])Schritsen 27de Brandaris161623053r
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper Nieuwstraat 2517392509r
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
WILLEMS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzagerverkoper Romastraat 51606228497r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper Alemanssteeg1695243152v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems turfdragerkoper huis en tuintjeHeiligeweg 2417432519v
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ1605228441r
WILLEMS, JAKOBde tuin van Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 291767256258v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper Grote Kerkstraat 19twee_achter1695243152v
WILLEMS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 341799265164r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 271774258177r
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 3417852624r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems geniaarde koper Wortelstraat 5tuin1771257197v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat1599228152r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis recht tegenover de vermaningDroogstraat 181755253221r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , e.a.naastligger ten oosten Voorstraat 72177625925r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper huis met winkel en vleesgereedschappen, schalen en gewichtenSchritsen 53176825744v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Achterstraat1766256219v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Kerkpad 71766256220r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 27177325874v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Schritsen 81773258103r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Anjelierstraat 101740250117r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper hof met zomerhuisGardenierstraat ZZ1762255162r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Noorderhaven 1051765256120v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper Romastraat1598228100r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.huurder Heiligeweg 5achter1743250301v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 10117352493va
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1688242226r
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten westen Schritsen 22178326176v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verpachter grond Lanen ZZ1606228501r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Lanen ZZ1606228501r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis bestaande uit 2 woningenGardenierstraat 61682241194r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 991741250201v
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Romastraat ZZ178126034v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noordwesten Romastraat ZZ178126034v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems schipper (trekveer-)koper 3/4 huisVoorstraat 741752252183r
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 341782260252r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Achterstraat 491741250201v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat 41704244264r
WILLEMS, JAKOBde tuin van Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 14177225822v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Liemendijk NZ1755253205v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerverkoper Voorstraat 741778259145v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Achterstraat1725246219r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper van 1/3 Achterstraat1725246219r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 221748251229v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 10117352498ra
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1615229266v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat1691242373v
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten westen Romastraat 111715245253v
WILLEMS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 341796264306v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Schritsen 14175625410v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.kastmakerhuurder Voorstraat 331762255172r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 141782260261v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 21773258115v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Hofstraat 311756253256v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huisVianen 2173124870r
WILLEMS, JAKOBmr. Jacob Willems , c.u.graanrooierverkoper onbekend1659237214r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 16176825758r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper 1/4 huisVoorstraat 741757254106v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Karremanstraat 301762255146r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems eigenaar van 3/4 Voorstraat 741757254106v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.verkoper Droogstraat 18176825792v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ1711245159v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper dwarshuisVianen 2173224895r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerverkoper Gardenierstraat ZZ1778259129v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , e.a.naastligger ten oosten Voorstraat 721775258238r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , q.q.verkoper Heiligeweg 621600228222r
WILLEMS, JAKOBde tuin van Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 251766256150v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 241752252195r
WILLEMS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzagerverkoper (gesuccumbeerde) Romastraat1603228348r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper van 1/6 Spinstraat 51705244294v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper huis en tuin met vruchtbomenFranekereind 361778259102r
WILLEMS, JAKOBde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Vianen ZZ1803266186r
WILLEMS, JAKOBde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Willems naastligger ten noordwesten Vianen ZZ1803266186r
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems verkoper Kerkpoortstraat NZ1600228187r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker en winkelier (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 641742250219v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.kastmakerhuurder (p.j.)Simon Stijlstraat 91763255241v
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems verkoper Schritsen 531781260129r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1615229258v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 14176325611r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Schritsen 551770257170r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1617722589v
WILLEMS, JAKOBde lijnbaan van Jacob Willems naastligger ten oosten onbekend173925064r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ176325612r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Hofstraat 311730247311r
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems huurder Rommelhaven 121736249146v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graafnaastligger ten westen Gardenierstraat162723224v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graefverkoper Gardenierstraat162823275v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper huisSchritsen 55achter1613229172r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 10163123321v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 12163123321v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 14163123321v
GRAAF, JAKOB WILLEMSde verkopers Jacob Willems de Graeff, c.soc.naastligger ten westen Spinhuisstraat1634233146v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.soc.verkoper Spinhuisstraat1634233146v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper huis met plaats, met vrije uitgang naar de SchritsenLanen 701613229172v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.soc.naastligger ten oosten Spinhuisstraat1634233146v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, pro se et q.q.verkoper Rozengracht 81634233135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.soc.verkoper Spinhuisstraat1634233146v
GRAAF, JAKOB WILLEMSde verkopers Jacob Willems de Graeff, c.s.naastligger ten oosten Spinhuisstraat1634233135r
GRAAF, JAKOB WILLEMSde verkopers Jacob Willems de Graeff, c.s.naastligger ten westen Spinhuisstraat1634233135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper kamerGardenierstraat16152305r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Spinhuisstraat1634233135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper q.q. Spinhuisstraat1634233135r
GRAAF, JAKOB WILLEMShet zomerhuisje van Jacob Willems de Graeff, c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat16152305r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Gardenierstraat ZZ162423115v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Gardenierstraat ZZ1634233135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1634233135v
GRAAF, JAKOB WILLEMSde kamer van Jacob Willems de Graeffnaastligger ten oosten Gardenierstraat16152305v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Gardenierstraat16152305v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper q.q. Rommelhaven 261631232181r
GRAAF, JAKOB WILLEMSgrondpacht uit het huis van Jacob Willems de Graeff, c.soc.eigenaar perceel onbekend1626231146r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper huisLanen NZ1606228517v
GRAAF, JAKOB WILLEMSde proclamant Jacob Willems de Graeff, c.u.naastligger ten oosten Lanen NZ1606228517v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten oosten Gardenierstraat163223355r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 101630232159v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 121630232159v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 141630232159v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper ledige plaats of huisstedeRozengracht 231614229193r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten oosten Rozengracht 2161723075r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper huisGardenierstraat ZZ1605228452v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.s.verkoper Lanen 701634233132v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Rozengracht 81612229100v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Rozengracht 61612229100v
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ161222977v
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemnaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg1603228338r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemnaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg1603228343r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemkoopmankoper huisGardenierstraat1605228453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMSde kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloemkoopmannaastligger ten oosten Gardenierstraat1605228453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMSde kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloemkoopmannaastligger ten westen Gardenierstraat1605228453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemnaastligger ten westen Gardenierstraat161122953r
WOUTERS, JAKOBwijlen Jacob Wolters verpachter grond Sint Odolphisteeg 101599228149r
WOPKES, JAKOBwijlen Jacob Wopckes protesteert Droogstraat1601228278r
WOPKES, JAKOBwijlen Jacob Wopckes verkoper Droogstraat1599228165r
WOPKES, JAKOBwijlen Jacob Wopckes verkoper Droogstraat1599228165r
WOPKES, JAKOB Jacob Wopckes aanhandelaar huisonbekend1599228168v
WOPKES, JAKOBwijlen Jacob Wopckes gebruiker Zuiderstraat1602228304v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Voorstraat 21758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Wortelstraat 61758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Liemendijk 21758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verkoper Voorstraat 21766256198v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper huisVoorstraat 2175725494r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verwandelaar Karremanstraat 101759254230r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)aanhandelaar hoekhuisVoorstraat 21759254230r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verkoper Anjelierstraat 7176825749v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper 1/2 huisAnjelierstraat 71767256246r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper pakhuis met erachter een huisNoorderhaven 10117522531v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)bieder 1/2 huisAnjelierstraat 71767256268v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)koper 2/3 huis en tuintjeHoogstraat 717492522v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters naastligger ten oosten Anjelierstraat 71767256268v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper 1/3 huis en tuintjeHoogstraat 71747251173r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Noorderhaven 1011779259199r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (huis-)koper woningLiemendijk 2175725480r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verkoper Hoogstraat 71754253168r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 101758254168r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper woningWortelstraat 61755253243r
WIEBES, JAKOB Jacob Wybes , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 171651236166v
WIEBES, JAKOB Jacob Wybes slotmakerkoper huisGrote Kerkstraat 171640234105r
HANEKUIK, JAKOB WIEBES Jacob Wybes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 141775258230r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 5175025293r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 7175025294v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 701734248290r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakkernaastligger ten westen Achterstraat 7174925240v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens naastligger ten zuiden Anjelierstraat 2174925210v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (oud mr. -)koper van 1/3 drie woningen onder 1 dak waarvan 2 met weefwinkelAchterstraat 7174425129v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens koper huisHeiligeweg 701729247252r
BAKKER, JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens Backerverkoper Achterstraat 7174925240v
WIEGERS, JAKOB Jacob Wygers , minderjarigverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, JAKOB WIEGERS Jacob Wygers Backernaastligger ten oosten Voorstraat 31766256200v
BAKKER, JAKOB WIEGERSwijlen Jacob Wygers Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 51782260309r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses , zwager van de koperverkoper in de zuider nieuwestad162523185v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses , zwager van de koperverkoper Schritsen 41162523185v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses crediteur (triumphant) Noordees (gebied)1626231128r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses naastligger ten oosten Noorderhaven 90162523192r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses koper 1/2 huis of twee kamersSchritsen 411621230259v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses slotmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 17achter1646235199r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes koper huisZuiderhaven 33161623045r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes koper huisGrote Ossenmarkt 2161623045r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes koper huisZuiderhaven 35161623045r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes koper huisZuiderhaven 37161623045r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes naastligger Noorderhaven 90162523153v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes verkoper Zuiderhaven 33162523155v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes verkoper Zuiderhaven 37162523156r
VELDHUIS, JAKOB IEBELES Jacob Ybels Velthuiskoper huis en de eigenom van de steeg oostwaarts gelegenNoorderhaven 74Bremen1674240133r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes timmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 521799265133v
IEDES, JAKOB Jacob Ydes schipper op Sneekkoper huisHeiligeweg 32172024691v
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten noorden Heiligeweg 301721246122r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32174425144r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes zoutdragerverkoper Heiligeweg 321727246305v
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1745251111r
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Yebels Velthuisbierstekerverkoper Noorderhaven 1081698243382r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuiskoper plaatsje gebruikt als hoenderhokVoorstraat 37achter169324341r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuisnaastligger ten westen Voorstraat 37achter169324341r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuisnaastligger ten noorden Voorstraat 37achter169324341r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerverkoper Nieuwstraat 341758254124r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes huurder Nieuwstraat 341736249133r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341740250129v
IEDES, JAKOB Jacob Yedes metselaar (mr. -)koper Zuiderhaven ZZ179226413r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ179226413r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ179226413r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes glasmaker (mr. -)koper huisSchritsen 5west176425674r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes verver en glasmaker (mr. -)verkoper Schritsen 5west1800265216r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes naastligger ten westen Schritsen 5oost176825757r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes huurder Zuiderhaven 19zuid176325610r
IEKES, JAKOB Jacob Ykes eigenaar van 1/2 Bargebuurt1806267207r
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wigamolenaarkoper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen, met 2 maalstenen, zeilen, paard en karBildtpoortsmolen 1de Bildpoortsmolen1800265266v
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wygakoper van 1/2 Bargebuurt1799265195r
IEMES, JAKOB Jacob Ymes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 171779259195r
RING, JAKOB IEMES Jacob Ymes de Ringhverkoper Noorderhaven 611709245100r
IENSES, JAKOB Jacob Ynses verkoper Rommelhaven 15169324331r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 11767256258r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmermankoper deftig huis, scheepstimmerwerf en timmerhuisZoutsloot 1175725487r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt1766256228r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt176025530v
IEPES, JAKOBhuis en timmerij van Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1757254107v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1176925796v
ISAAKS, JAKOB Jacob Ysaaks , c.u.huurder (p.w.)Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
, JAKOB Jacob Ysaax geniaarde koper Dalpad 71705244290v
SEERPS, JAKOBde molen van voorheen Jacob Zeerps naastligger ten oosten Rozengracht 421667239102v
SEERPS, JAKOB Jacob Zeerps kooltjernaastligger ten oosten Hoogstraat 261698243333v
SIERKS, JAKOB Jacob Zierks wagenmakerverkoper Rommelhaven 61669239203v
SIERKS, JAKOB Jacob Zierks wagenmakerkoper provisioneel Hoogstraat 40166623911ra
SIERKS, JAKOB Jacob Zierx naastligger ten westen Liemendijk 401702244142r
STRATEN, JAKOBJE Jacoba van der Straatenverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
, JAKOBJE Jacoba Jacobina Werndlygeniaarde koper Havenplein 161806267288v
JANS, JAKOBJE Jacoba Jans huurder Tuinsteeg 41809268195v
JOOSTES, JAKOBJE Jacoba Joosten koper onbekend173925078v
JOOSTES, JAKOBJE Jacoba Joosten verkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
JOOSTES, JAKOBJE Jacoba Joosten verkoper van 1/3 Franekereind 271740250134r
WILLEMS, JAKOBJE Jacoba Willems koper Nieuwstraat 48180426791r
, JAKOBde weduwe van Jacobes Vetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201723246158v
, JAKOBJE Jacobi van Schaecknaastligger ten westen Kerkpoortstraat 11658237148v
HARTMANS, JAKOBJE Jacobien Hartmans verkoper Grote Kerkstraat 151621230281r
ROYEN, wijlen Jacobine van Royenverkoper Hofstraat 17west162423126v
HILLEBRANDS, JAKOB oud burgemeester dr. Jacobis Hilbrantsnaastligger ten zuiden Hofstraat164023493v
GEERMANS, JAKOB J. Jacobis J. Germanskeurslijfmakerkoper huisBrouwersstraat 81799265186r
MEINTES, Jacobmijntie Meyns verkoper Romastraat1623230334v
MEINTES, Jacobmijntie Meyns verkoper Schritsen 431623230334v
MEINTES, Jacobmijntie Meyns verkoper Kerkpoortstraat1623230334v
ROYEN, JAKOBJE JANS Jacobtie Jansen van Royenverkoper Franekereind 171624230373v
GERRITS, JAKOBJE Jacobtien Gerryts koper Nieuwstraat 56162623199r
, JAKOB Jacobus naastligger ten westen Rapenburg 6oost1799265177r
, JAKOB Jacobus Barritynaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 171701244138r
, JAKOB Jacobus Barrytii, c.u.horlogemakerhuurder Voorstraat 12168824215ra
, JAKOB Jacobus Barrytiushorlogemakerkoper huis c.a.Kleine Bredeplaats 15168724214ra
, JAKOBwijlen haar eerste man Jacobus van Beetzelerflater Voorstraat 291806267279v
BELIDA, JAKOB wijlen dr. Jacobus Belidaverkoper Voorstraat 26achter1722246147r
BELIDA, JAKOB wijlen dr. Jacobus Belidakoper Noorderhaven 771724246194r
BELIDA, JAKOB Jacobus Belidaverkoper Voorstraat 46170724537r
BEUKER, JAKOB Jacobus Beukerhuurder Kleine Bredeplaats 20achter1807267323v
BRAAM, JAKOB wijlen dr. Jacobus Braamverkoper Voorstraat 12175325393r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Lanen 12175225312v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9175225314r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9175225314r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 9175225314r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5175225315v
BRAAM, JAKOB wijlen dr. Jacobus Braamverkoper Voorstraat 14175325397v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 5175225315v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7175225317r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7175225317r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 7175225317r
BROUWER, JAKOB Jacobus Brouwer, n.u.naastligger ten oosten Lanen 331788262267r
BROUWER, JAKOB Jacobus Brouwernaastligger ten zuiden [staat: noorden] Lanen 291788262275r
BROUWER, JAKOB Jacobus Brouwernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 221788262280r
BRUGMAN, JAKOB Jacobus Brugmanverkoper Grote Kerkstraat 31706244323v
BRUIN, JAKOB Jacobus de Bruinkapitein-gewaldige Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Hondenstraat 41726246260r
BRUIN, JAKOB Jacobus de Bruyn, c.u.koopmanaanhandelaar pakhuis geschat op 300-00-00 CGHondenstraat 41725246243r
BRUIN, JAKOB Jacobus de Bruynverwandelaar Zuiderhaven 691725246243r
BUITENPOST, JAKOB wijlen Jacobus Buitenpostverkoper Schritsen ZZ176825742v
BUITENPOST, JAKOB Jacobus Buitenpostkoper huisVoorstraat 611741250197v
BUITENPOST, JAKOB wijlen Jacobus Buitenpostverkoper Schritsen 58176925798r
, JAKOB Jacobus Corverwijnhandelaarkoper hofHofstraat 17tuin1706244318v
, JAKOBburgemeester Jacobus Corverkoper huisNoorderhaven 64de Wijnberg17182466v
, JAKOBde hof van Jacobus Corvernaastligger ten noorden Hofstraat 17west1709245314v
, JAKOBoud burgemeester Jacobus Corverwijnhandelaarverkoper Noorderhaven 741731247371v
, JAKOB Jacobus Corver, c.u.koper huisZuiderhaven 1oudde Drie Hoefijsers170924578r
, JAKOBburgemeester Jacobus Corwernaastligger ten westen Noorderhaven 761724246209r
, JAKOBburgemeester Jacobus Corwernaastligger ten westen Noorderhaven 781724246209r
KROESE, JAKOB burgemeester Jacobus Croeseverkoper Zuiderstraat169424393r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacobus Croesenaastligger ten westen Noorderhaven 971697243271v
KROESE, JAKOB Jacobus Croesewijnkoperkoper huisNoorderhaven 951683241239v
KROL, JAKOB Jacobus Crolsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Hoogstraat 43167624031ra
, JAKOB Jacobus Doodenhuisnaastligger ten oosten Voorstraat 291806267279v
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeestergeniaarde koper Havenplein 281733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeestergeniaarde koper Zuiderhaven 21733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeestergeniaarde koper Zuiderhaven 41733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderenhavenmeesterhuurder Havenplein 281733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderenhavenmeesterhuurder Zuiderhaven 21733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderenhavenmeesterhuurder Zuiderhaven 41733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijphavenmeester (oud -)huurder deel (p.j.)Havenplein 281752252187v
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijphavenmeester (oud -)huurder deel (p.j.)Zuiderhaven 21752252187v
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijphavenmeester (oud -)huurder deel (p.j.)Zuiderhaven 41752252187v
FABRICIUS, JAKOB dr. Jacobus Fabritiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Voorstraat 9161723096v
FABRICIUS, JAKOB dr. Jacobus Fabritiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 50161723097r
, JAKOBde weduwe van Jacobus Fausthuurder (p.j.)Rapenburg 20180826863v
, JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten oosten van Harlingen1686242118r
, JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten zuiden van Harlingen1686242118r
, JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten oosten van Harlingen1686242118r
, JAKOB Jacobus Fenoniusjuristkoper ca. 1 pm landNoorderkade 11688242242r
, JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper Franekertrekvaart1692242383r
, JAKOB Jacobus Fenoniuseigenaar ten zuidoosten van Harlingen16852427va
, JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten oosten van Harlingen1686242118r
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacobus van der Formhuurder Franekereind 31738249223r
VORM, JAKOB oud burgemeester en vroedsman Jacobus van der Formverkoper Rommelhaven NZ1737249177v
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacobus van der Formverkoper Noorderkade 231742250213r
GEERMANS, JAKOB wijlen Jacobus Geermansstoker (mr. -)verkoper Lanen 93180726817r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Geermansrijglijfmaker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 15178826311v
GEERMANS, JAKOB Jacobus* Geermansnaastligger ten zuiden Lanen 89179726520v
GEERMANS, JAKOB wijlen Jacobus Geermansstoker (mr. -)erflater Brouwersstraat 8180726814r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Geermanskeurslijfmaker (mr. -)koper huisLanen 91het Blauwe Schaap1793264127v
GEMMENICH, JAKOB Jacobus Gemmenichstudent [staat: J.U. studiosus]naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ1696243217v
GEMMENICH, JAKOB Jacobus Gemmenichstudent [staat: J.U. studiosus]naastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ1696243217v
GEERMANS, JAKOB representant van het volk van Friesland Jacobus Germanskoper huisLanen 93179826568r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germansnaastligger ten oosten Lanen 93179826568r
GEERMANS, JAKOB het huis genaamd het Blauwe Lam van Jacobus Germansnaastligger ten noorden Lanen 93het Blauwe Lam179826568r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germansnaastligger ten zuiden Schritsen 641801265295v
GEERMANS, JAKOB de verkoper Jacobus Germansnaastligger ten zuiden Lanen 911799265205r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germansdistillateur en koopmanverkoper Lanen 911799265205r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germansnaastligger ten zuiden Schritsen 641803266294v
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germansnaastligger ten noorden Brouwersstraat 101806267268v
GEMMENICH, JAKOB de hof van Jacobus Ghemmenichstudent [staat: J.U. studiosus]naastligger ten noorden Spinhuisstraat NZ1695243169v
, JAKOBburgemeester Jacobus Goslinghnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 241681241134r
, JAKOBoud burgemeester Jacobus Goslinghsnaastligger ten oosten Noorderhaven 501683241245r
, JAKOBoud burgemeester Jacobus Goslinghs, c.u.koper huis daer de Son uithanght, met een vrije in- en uitgang in de OlijsteeghVoorstraat 32de Zon1691242367v
GOSLINGS, JAKOB Mede-regerend burgemeester Jacobus Goslingsnotariskoper huisSimon Stijlstraat 2168024163r
GOSLINGS, JAKOB de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacobus Goslingsnotarisverkoper Grote Bredeplaats 22171924636v
GOSLINGS, JAKOB burgemeester Jacobus Goslings, q.q.verkoper van 1/2 Voorstraat 611681241121r
GOSLINGS, JAKOB burgemeester Jacobus Goslings, q.q.verkoper van 1/2 Noorderhaven 1061681241122v
GOSLINGS, JAKOB Burgervaandrig Jacobus Goslings, c.u.notariskoper huisGrote Bredeplaats 221677240260r
GOSLINGS, JAKOB Jacobus Goslingsnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 24170824557r
GOSLINGS, JAKOB Jacobus Goslingsnotariskoper huis met het eigendom van de steeg ten westenNoorderhaven 52166723983r
GOSLINGS, JAKOB burgemeester Jacobus Goslingsverkoper q.q. Grote Bredeplaats 19168024190v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewold, c.u.naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231722246134v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoldbetrokkene (heeft 60-00-00 CG grondpacht ontvangen)onbekend174525174v
GROENEWOUD, JAKOB wijlen Jacobus Groenewolderflater Schritsen 25175325336r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoldverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
GROENEWOUD, JAKOB wijlen Jacobus Groenewolderflater ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
, JAKOB Jacobus Groenewoldtnaastligger ten westen Schritsen 271748251224v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131728247111v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverpachter grond ten oosten van Harlingen NZ174325111r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverkoper van 1/2 Voorstraat 13173925067av
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverpachter grond Franekereind 36173824919va
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131738249347r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt, c.u.naastligger ten oosten Schritsen 23173124820v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt, c.sororenaastligger ten oosten Schritsen 231724246198r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 151747251202r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverpachter grond Noorderkade 231742250213r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverpachter grond Franekereind 361738249258v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverkoper van 1/2 William Boothstraat 29174525180v
GROENEWOUD, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacobus Groenewolt, c.s.verpachter grond Franekereind 301752252196r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13173524996r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltopzichterverkoper Noordermolen 1174525185v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverpachter grond Franekereind 281740250133r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 23west1778259156v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudnaastligger ten zuiden Noorderhaven 241741250148v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoud, c.s.verpachter grond Franekereind 30173925032r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 29oost178126046r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 23oost1778259156v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoutnaastligger ten oosten onbekend1736249121r
HAAS, JAKOB Jacobus de Haaskoper Heiligeweg 8177225840v
HAAS, JAKOB Jacobus de Haasverkoper Sint Jacobstraat 15179726535r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemamedicinae doctorverkoper Vijver 6tuin1692242405r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 61692242405v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemaapothekerkoper huisVoorstraat 471787262212v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemanaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ179226446v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemaapotheker en zoutbranderkoper huis naast de zoutkeet van J. Alberda med. dr.William Boothstraat 171800265229r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemanaastligger ten zuiden William Boothstraat 171800265229r
HESSELING, JAKOB Jacobus Hesselingpredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Noorderhaven 531784261258r
HESSELING, JAKOB Jacobus Hesselingpredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Droogstraat 13178526213r
HESSELING, JAKOB ds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Rozengracht 21753253119r
HESSELING, JAKOB ds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Noorderhaven 391753253120r
HESSELING, JAKOB ds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Noorderhaven 631753253121r
HESSELING, JAKOB ds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
HIBMA, JAKOB Jacobus Hibmakoper pan- en estrikwerk, knechtswoning, hof, paardenstal en wagenhuisNoorderkade 231742250213r
HILLEBRANDS, JAKOB de heer dr. Jacobus Hillebrandtskoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
, JAKOBdr. Jacobus Hillebransnaastligger ten oosten Voorstraat 211652236186v
HILLEBRANDS, JAKOB burgemeester dr. Jacobus Hillebrantskoper 1/8 van 2 pm ([voor de twee percelen in deze akte])Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, JAKOB burgemeester dr. Jacobus Hillebrantskoper 1/14 van 2 pm bouw- of kooltjersland genaamd het Hoogland ([voor de twee percelen in deze akte])Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, JAKOB oud burgemeester Jacobus Hillebrantskoper door niaar ratione proximitatis hof met 2 priëlenHofstraat 20166023827v
HILLEBRANDS, JAKOB de heer oud burgemeester dr. Jacobus Hillebrants, e.a.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023849v
HILLEBRANDS, JAKOB burgemeester dr. Jacobus Hillebrantskoper door niaar woning, paardenstal en wagenhuis aan elkaarHofstraat ZZ1663238176r
HILLEBRANDS, JAKOB oud burgemeester dr. Jacobus Hillebrantsaanhandelaar 1/3 van 2 pm land genaamd het Hoogland ([voor de vier percelen in deze akte])Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrantsaanhandelaar 3/7 van 2 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
, JAKOB Jacobus van Kempenschoenmaker (mr. -)huurder Heiligeweg 3817962654r
, JAKOB Jacobus J. Kerkhoovenkoper huisVoorstraat 63het Gouden Kertting1807267331v
KERKHOVEN, JAKOB Jacobus J. Kerkhovenverkoper Schritsen 631811269157v
KEULEN, JAKOB Jacobus van Keulen, c.u.huurder Wasbleekstraat 41806267208v
, JAKOB Jacobus Kolderorganist en dorpsrechterverkoper van 1/2 Hondenstraat 21784261191v
KROESE, JAKOB Jacobus Kroesewijnkopergeniaarde koper Grote Bredeplaats 351682241217r
, JAKOBdiaconiekamer bewoond door Jacobus Laernaastligger ten oosten Peterseliestraat171824629r
LON, JAKOB Jacobus van Lonverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 51762255120r
, JAKOB Jacobus Maroichirurgijn (mr. -)verkoper Vijverstraat 6169924412v
MARSUM, JAKOB zijn innocente broeder Jacobus van Marssum, innocentverkoper Heiligeweg 71724246207v
MECIMA, JAKOB Jacobus Mecimakoopmankoper 1/2 huis en hofNieuweburen 25Pasveer1779259159r
MEILSMA, JAKOB de weduwe van Jacobus Meilsmasecretarisverkoper Liemendijk ZZ1689242301v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u.secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper hof met bomen en planten, prieel of belvedere, kamer en een paardenstalonbekend1669239200r
MEILSMA, JAKOB grondpacht uit de hof van Jacobus Meilsmasecretariseigenaar perceel Liemendijk NZ167924130r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmaapothekerkoper kamer, hof met belvedere of zomerhuisLiemendijk NZ1658237172av
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten zuiden Weverstraat165523751v
MEILSMA, JAKOB de hof van secretaris Jacobus Meilsmanaastligger ten westen Liemendijk NZ167124037r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1658237171v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmakoper van 1/3 Karremanstraat 201658237173r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten westen Klaverbladstraat 21658237173v
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten westen Klaverbladstraat 2166623961r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten oosten Liemendijk NZ167924139v
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten westen Vijver WZ16592384r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten noorden Liemendijk NZ167924139v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Liemendijk NZ167924139v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmaapothekergeniaarde koper Voorstraat 62165623788r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmaapothekerverkoper Weverstraat1659237199r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u.apothekerkoper hof met prieelWeverstraat165523714r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten westen Voorstraat 371677240253v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsmapenningmeester van de geoctrooieerde Noordse Compagniekoper huisVoorstraat 35166023863v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsmaapothekerkoper huis met daarachter een kamerVoorstraat 191659237196v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsmaapothekerverkoper Voorstraat 19166123883r
MUNTER, JAKOB Jacobus Munter, meerderjarigverkoper Voorstraat 61178626288r
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u.crediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter17392502va
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u.tingieter (mr. -)crediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter17392503va
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatin- en loodgieterkoper door niaar woningHoogstraat 33oost173925079v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u.tingieter (mr. -)huurder Voorstraat 19173925056v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
NAUTA, JAKOB wijlen Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 33oost174425151v
NAUTA, JAKOB de weduwe van Jacobus Nautanaastligger ten westen Hoogstraat 351742250247v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 1173124831v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)koper door niaar van 1/2 Herenwaltje 9173124854r
NAUTA, JAKOB wijlen Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Nieuweburen 251741250187v
ONEIDES, JAKOB burgerhopman Jacobus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 361784261190r
ONEIDES, JAKOB burgerhopman Jacobus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 381784261190r
PIERSON, JAKOB ds. Jacobus Piersonpredikant (gereformeerd -)koper Noorderhaven 731748251213r
PIERSON, JAKOB wijlen Jacobus Pierzonpredikant (hervormd -)erflater Noorderhaven 751784261247v
PIERSON, JAKOB wijlen Jacobus Pierzonpredikant (hervormd -)erflater Noorderhaven 731784261248r
POTTING, JAKOB Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271790263187v
POTTING, JAKOB Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27180226671v
POTTING, JAKOB Jacobus Pottinghorlogemaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 19179226428v
POTTING, JAKOB Jacobus Pottinghorlogemaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 291781260114v
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Pottingnaastligger ten zuiden Heiligeweg 401808268110v
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271811269121r
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Pottingnaastligger ten zuiden Heiligeweg 40180826881r
POTTING, JAKOB Jacobus Potting [staat: Petting]naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271784261203r
, JAKOB Jacobus Reemanhuurder 1 kamer (p.j.)Lanen 12175225312v
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstverkoper Lanen 131775258205v
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 671775258206r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6177325882r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 671775258235r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 6177225865r
REINALDA, JAKOB Jacobus Reinalda [staat: Rienalda]kleermaker (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 191788262244v
, JAKOB Jacobus Remanhuurder Zuiderstraat 2517492528r
, JAKOB Jacobus Rietnaastligger ten oosten Rapenburg 418042676r
, JAKOB Jacobus Rietnaastligger ten oosten Rapenburg 41800265274v
ROORDA, JAKOB de heer Jacobus Roordanaastligger ten westen Hoogstraat 71788262278r
ROYEN, JAKOB Jacobus van Rooyenkoper huisHofstraat 21oost180726818v
ROOY, JAKOB Jacobus de Royhuurder Comediesteeg 41807267342v
, JAKOB Jacobus van Schaeckboekhouderverkoper q.q. Grote Kerkstraat 411658237160v
, JAKOB Jacobus van Schaeckkoper 1/6 huisGrote Kerkstraat 411658237162v
, JAKOB Jacobus van Schaeckkoper 1/4 huisGrote Kerkstraat 411658237163r
, JAKOB Jacobus van Schaeckkoper kamer en tuin of hofLiemendijk NZ165623777v
, JAKOBwijlen Jacobus van Schaeckkassier bij de Bank van Lening (oud -)verkoper Liemendijk NZ1658237172av
SCHUURMANS, JAKOB Jacobus Schuurmanslandsopzichter te Makkumverkoper Ooievaarsteeg 15178526235r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottingaverkoper Franekereind 23west1689242262v
SPROTTINGA, JAKOB burgemeester Jacobus Sprottingaverkoper q.q. Voorstraat 79169124224va
SPROTTINGA, JAKOB burgemeester Jacobus Sprottingaverkoper q.q. Bargebuurt WZ169124224va
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottingakoper keukenNoorderhaven 42168524295r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottinga, c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 42168524295r
SPROTTINGA, JAKOB Jacobus Sprottinganaastligger ten noorden Noorderhaven 42168524295r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottingakoper Franekereind 361686242114v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottinganaastligger ten oosten Franekereind 361686242114v
SPROTTINGA, JAKOB het pakhuis en hof van Jacobus Sprottingakapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Franekereind 36170924578v
SPROTTINGA, JAKOB Jacobus Sprottinga, voor zich en zijn drie kinderenkapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekereind 36170924578v
STANSIUS, JAKOB Jacobus Stansiusverkoper Zuiderhaven ZZ170824546v
STANSIUS, JAKOB Jacobus Stansiusverkoper Werfpad170824548r
STANSIUS, JAKOB Jacobus Stantiusluitenant te voet bij de Staten van Holland en West-Vrieslandverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
STANSIUS, JAKOB Jacobus Stantiusluitenant in de Guardes te voetverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
STELLINGWERF, JAKOB Jacobus Stellingwerff, vrijgezelkoper huis, brouwerij en mouterijZoutsloot 301696243238v
STELLINGWERF, JAKOB de kinderen van Jacobus Stellingwerffnaastligger ten westen Zoutsloot 321714245221v
STELLINGWERF, JAKOB Jacobus Stellingwerffbrouwer (mr. -)betrokkene ten zuiden van Harlingen170024476r
, JAKOB Jacobus Tiallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 871737249207v
, JAKOBdr. Jacobus Tiallingiikoopmanverkoper van 7/36 Droogstraat NZ174925215v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/3 Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, JAKOB keeten van Jacobus Tjallingiinaastligger ten noorden Franekereind 23west1778259156v
TJALLINGII, JAKOB zoutkeet van dr. Jacobus Tjallingiinaastligger ten zuiden Scheffersplein 251778259113v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper Raamstraat 81766256221v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiiadvocaat en notariskoper huisZuidersteeg 71766256222r
TJALLINGII, JAKOB de zoutkeet van dr. Jacobus Tjallingii, c.s.naastligger ten zuiden Scheffersplein 251762255133r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiigeniaarde koper Heiligeweg 111754253133v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiiadvocaat en notarisverkoper Kruisstraat 10oost176125551r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiikoopmanverkoper Hoogstraat 25176425630r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiikoopmanverkoper Hoogstraat 17176425630r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiikoopmankoper van 1/2 huisKruisstraat 10oostde Drie Schelvissen1755253211r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiverkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, JAKOB wijlen Jacobus Tjallingii, J.U.D.advocaat Hof van Frieslanderflater Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiinaastligger ten westen Hofstraat 217632569r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper Zuidersteeg 71775258241r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, JAKOB keeten van Jacobus Tjallingiinaastligger ten noorden Franekereind 23oost1778259156v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderplein 3173524974v
TUININGA, JAKOB Jacobus Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Vismarkt 1173925043v
VELDHUIS, JAKOB wijlen burgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat 61705244301v
VELDHUIS, JAKOB wijlen burgemeester Jacobus Velthuisverkoper Romastraat 61705244301v
VELDHUIS, JAKOB burgemeester de heer Jacobus Velthuisnaastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost1698243350r
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacobus Velthuiskoper door niaar huisNoorderhaven 481683241249v
VELDHUIS, JAKOB wijlen Jacobus Velthuisverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ170824547v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacobus Velthuisverkoper Noorderhaven 741702244143v
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat 4oost1697243305r
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten zuiden Romastraat 4oost1697243305r
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacobus Velthuisverkoper Noorderhaven 461702244144v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacobus Velthuisverkoper Zuiderhaven 61702244166r
VELDHUIS, JAKOB Jacobus Velthuisgeniaarde koper Lanen 861692242376r
VELDHUIS, JAKOB Jacobus Velthuis, c.u.koper huis, brouwerij en paardestalGrote Bredeplaats 141712245175r
VELDHUIS, JAKOB de stalling van Jacobus Velthuisbrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Hondenstraat 5oost1732248129r
VELDHUIS, JAKOB de hof van burgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten westen Zuiderhaven 181697243314r
VELDHUIS, JAKOB de hof van burgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten westen Zuiderhaven 181697243315v
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacobus Velthuyskoper door niaar twee kamers onder 1 dakRomastraat ZZ169424377r
VELDHUIS, JAKOB hof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuysnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ169424377r
VELDHUIS, JAKOB hof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuysnaastligger ten westen Romastraat ZZ169424377r
VELDHUIS, JAKOB Jacobus Velthuysbrouwer (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 141732248145v
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacobus Velthuysnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1691242340r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacobus Velthuysaanhandelaar huisNoorderhaven 881691242358r
VELDHUIS, JAKOB het huis genaamd Benthum, van de koper vroedsman Jacobus Velthuysnaastligger ten zuiden Noorderhaven 88Bentheim1691242358r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacobus Velthuysverkoper Zuiderstraat169424389r
VETTEVOGEL, JAKOB Jacobus Vettevogelzilversmid (mr. -)huurder Voorstraat 631807267331v
, JAKOB Jacobus Vlukshuurder Hofstraat 21west1808268176r
VOORDA, JAKOB huis en brouwerij van wijlen burgemeester Jacobus Voordanaastligger Noordijs OZ1675240199v
, JAKOB Jacobus Voordekoper 1/2 of 3/6 huis, brouwerij en mouterij, met schuur, 2 plaatsen en een loodsHeiligeweg 40de Witte Lelie16662399ra
VRIES, JAKOB Jacobus de Vrieshuurder stalling (p.j.)Lanen 831794264189r
, JAKOBde weduwe van Jacobus Wetsennaastligger ten noorden Karremanstraat 201714245229v
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201722246151r
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201726246285r