Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Oa  Oe  Oi  Oo  Ou  Oy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
BELIDA, O. het huis waar Almenum uithangt van O. Belidarectornaastligger ten noorden Rozengracht 19Almenum166423823va
BONNEMA, O. O. Bonnemakoopmannaastligger ten westen William Boothstraat 6zuid179726515r
KAMMEN, O. O. van Cammennaastligger ten oosten Herenwaltje 191780259263r
OVERDIJK, O. O. Overdijknaastligger ten westen Noorderhaven 181808268115v
IETES, OBBEwijlen Obbe Eties koper Zoutsloot 61165523740v
EVERTS, OBBE Obbe Everts huurder achterhuis Voorstraat 30178526240r
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Noorderhaven 1071782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnaldahuurder Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen 71een_achter1782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
GABES, OBBE Obbe Gabbes verwandelaar Bildtpoort (gebied)161723090v
GATSES, OBBE Obbe Gatties verkoper q.q. Voorstraat 741636233180r
, OBBE Obbe Geertgies verkoper Zuiderstraat161122947v
, OBBE Obbe Geerties protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
, OBBE Obbe Geerties koper ledige plaatsDroogstraat NZ1600228225v
, OBBEde plaats nu van de koper Obbe Geerties , c.u.naastligger ten westen Droogstraat NZ1600228225v
, OBBE Obbe Geerties koper ledige plaatsDroogstraat NZ1600228226r
, OBBEde plaats nu van de koper Obbe Geerties , c.u.naastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228226r
, OBBE Obbe Geerties , nom. quonaastligger ten noorden onbekend1602228321v
, OBBEhet huis van Obbe Geerties naastligger ten oosten Zuiderstraat161222996r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Schritsen 38161222997v
, OBBEde ledige plaats van Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1614229217v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderstraat161623018r
, OBBE Obbe Geerties schipper (groot-)koper huis met zomerkeuken en een ledige plaats erachterZuiderhaven 91161623033r
, OBBE Obbe Geerties koper huis met eigemdom van steegVoorstraat 35161623051r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Noorderhaven 33achter161723070r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Voorstraat 371617230104r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1618230107v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1618230146v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Voorstraat 371618230148r
, OBBEde verkopers Obbe Geerties , c.u.naastligger ten zuiden* Spinhuisstraat162523161r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Schritsen 38162823243v
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 571630232123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 591630232123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 611630232123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven NZ1630232123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 631630232123r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Spinhuisstraat1630232126r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderstraat NZ1630232143v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ1630232143v
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderstraat1630232144r
, OBBEwijlen Obbe Geerties verkoper Zuiderstraat163223369v
, OBBEwijlen Obbe Geerties verkoper Noorderhaven 80163323379r
, OBBEzijn wijlen vader Obbe Geerties verkoper Noorderhaven 80163323379r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Zuiderstraat 271633233125r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderstraat 271633233125r
, OBBE Obbe Geertis verkoper Zuiderstraat ZZ1630232134v
GEERTS, OBBE Obbe Geerts naastligger Zuiderstraat1614229221r
GEERTS, OBBE Obbe Geerts naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ1630232124v
GEERTS, OBBE Obbe Geerts verkoper Zuiderstraat NZ1630232124v
, OBBE Obbe Geertyes naastligger ten noordwesten Zuiderstraat 311619230169v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Noorderhaven 631620230244v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Zuiderhaven NZ1622230296r
, OBBEde verkoper Obbe Geertyes , c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 251622230297v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Voorstraat 251622230297v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Droogstraat NZ1622230319v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Spinhuisstraat162523161r
, OBBEde kamer van Obbe Geertyes naastligger ten zuiden* Schritsen 40162823234r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Hondenstraat ZZ1626231134v
HANSES, OBBE Obbe Hansen geniaarde koper Havenplein16272328v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (groot-)koper drie ledige plaatsen of huisstedenRozengracht 10163123321v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (groot-)koper drie ledige plaatsen of huisstedenRozengracht 12163123321v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (groot-)koper drie ledige plaatsen of huisstedenRozengracht 14163123321v
HANSES, OBBE Obbe Hansen verkoper Hondenstraat 10163123325v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Spinhuisstraat1634233146v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 14164023497r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 141645235178v
HANSES, OBBEwijlen Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 141653236220v
HANSES, OBBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 8165623794v
HANSES, OBBEde weduwe van wijlen Obbe Hansen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 281657237104v
HANSES, OBBEwijlen Obbe Hansen verkoper Rozengracht 101659237186r
HANSES, OBBEwijlen Obbe Hansen verkoper Rozengracht 121659237186r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 81659237200v
HANSES, OBBEde weduwe van Obbe Hansen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 281656237265v
HANSES, OBBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 81655237266r
HANSES, OBBEhet koolstek en het gebouw daarop staand van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen , c.u.naastligger ten westen Noorderhaven 6116652392va
HANSES, OBBEde erfgenamen van wijlen Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 6116652392va
HANSES, OBBEhet hoekhuis van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen , c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 5916652392va
HANSES, OBBEde erfgenamen van wijlen Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 5916652392va
HANSES, OBBEhuis en hof van Obbe Hansen naastligger ten noorden Zuiderstraat168424232v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ168424257r
HANSES, OBBEhuurder Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 2168524273r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 21686242127v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 6tuin1692242405r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ169324340v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 6tuin1695243167r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1698243389r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schippernaastligger ten noorden Zuiderstraat169924414r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper (groot-)koper huisVijver 4167924133r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 61691242368v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bocknaastligger ten noorden Zuiderstraat169424389r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bockschipper (grootveer-)verkoper van 1/2 Lanen 741697243265r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper en koopman (grootveer-)verkoper Zuidersteeg 11702244164r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Boknaastligger ten zuiden Hondenstraat 101712245177v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Boknaastligger ten zuiden Vijver 21716245261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Boknaastligger ten westen Vijver 21716245261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bokverkoper Vijver 41722246128v
HANSES, OBBE Obbe Hansens naastligger onbekend1644235136v
HANSES, OBBEde weduwe en kinderen van Obbe Hanses naastligger ten westen Rozengracht 1416482369v
HANSES, OBBE Obbe Hanses schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zuiderhaven 13168024180v
HANSES, OBBEhet huis genaamd de Valck Obbe Hanses schipper (wijd-)koper huisZuiderstraatde Valk1683241235v
HANSES, OBBE Obbe Hanssen naastligger ten oosten Rozengracht 81634233135r
, OBBE Obbe Hanssens naastligger ten oosten onbekend163723443v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 81762255177v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks naastligger ten noorden Zuiderhaven 611767256254v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademakerhorlogemaker en ijzerkramer (mr. -)koper door niaar huis en tuinVoorstraat 321751252159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKSburgermajoor Obbe Hendriks Rademakerhorlogemaker en ijzerkramer (mr. -)koper door niaar huis, tuin, wagenhuis en stalSint Odolphisteeg WZ1751252159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademakernaastligger ten oosten Voorstraat 30175325353v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademakernaastligger ten oosten Voorstraat 30achter175325356v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademakernaastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ176825794v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademakernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ176825794v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademakerverkoper Voorstraat 321778259151v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademakerverkoper Sint Odolphisteeg 21778259151v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks Raedemaekerverkoper Schritsen 181776258264v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks Raedemakernaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 41762255166v
HENDRIKS, OBBEhuis de Zon van Obbe Hendrix naastligger Sint Odolphisteeg 10175625419v
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs stoeldraaierhuurder Sint Jacobstraat 10zuid1687242171r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs stoeldraaier (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 171701244138r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 151710245107v
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191727246310r
JANS, OBBE Obbe Jans naastligger ten westen Gardenierstraat1618230125r
JANS, OBBE Obbe Jans verkoper Gardenierstraat162523168r
JOEKES, OBBE Obbe Juckes protesteert vanwege een hypotheek Lanen 801598228109r
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen 21164923671v
OBBES, OBBEde weduwe van Obbe Obbes naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ1654236260v
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen 211662238142r
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallinghs verkoper Gardenierstraat1605228438v
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallings koper huisGardenierstraat1600228194r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 23171924635r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1727246314v
IEPES, OBBE Obbe Ypes* hoedenmakernaastligger ten noorden Lanen 11728247115r
IEPES, OBBE Obbe Ypes* hoedenmakernaastligger ten noorden Lanen 1173124831v
IEPES, OBBE Obbe Ypes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 211734248293r
IEPES, OBBE Obbe Ypes [staat: Hendriks] hoedenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 3174025086r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 251740250131r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 23175625451v
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmakerverkoper Kleine Bredeplaats 23175625451v
IEPES, OBBE Obbe Yppes hoedenmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Zuiderhaven 23173124865r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obe Hendriks Rademakernaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 121758254164r
SIEBES, OBBE Obe Sybes kompasmaker (mr. -)verpachter grond Heiligeweg 261729247248v
VELSEN, OBBICHJE Obrecht van Velsen, minderjarigverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats1626231139v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind159722851v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind1605228467v
, OKKE Ocke steenvoerdernaastligger ten oosten Hoogstraat 281668239130v
, OKKE Ocke steenvoerdernaastligger ten oosten Hoogstraat 281668239176r
STOK, OKKE Ocke van der Stoknaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 91795264263r
STOK, OKKE Ocke van der Stoknaastligger ten zuiden Poortje 111802266170v
STOK, OKKE Ocke van der Stokverkoper Drie Roemersteeg OZ1805267166r
STOK, OKKE Ocke van der Stokverkoper Hofstraat 17oost1805267168r
BOUWES, OKKEwijlen Ocke Bouwes koper Noordijs 1176325615v
BOUWES, OKKEwijlen Ocke Bouwes erflater Noordijs 11765256129v
BOUWES, OKKEwijlen Ocke Bouwes verkoper Rommelhaven 111765256130v
DOEDES, OKKE Ocke Doedes koper huisBargebuurt 181730247319v
DOEDES, OKKE Ocke Doedes* naastligger ten noorden Bargebuurt 201730247330r
DOEDES, OKKE Ocke Doedes naastligger ten noorden Bargebuurt 201732248141r
HESSELS, OKKE Ocke Hessels koper kamerPeterseliestraat WZ1687242196r
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs varensgezelverkoper van 1/6 Schritsen 8173925013v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs scheepstimmermankoper huisZeilmakersstraat 151747251202r
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131756253258v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1317602553v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs verkoper Zeilmakersstraat 151774258159v
JENTJES, OKKEwijlen Ocke Jenties koper Sint Odolphisteeg 9168024175r
JOUKES, OKKEde hof van Ocke Jouckes naastligger ten noorden Hofstraat NZ1619230171v
JOUKES, OKKE Ocke Joukes koper huis met een plaats daarachterZoutsloot 38162423113v
, OKKE Ocke Jurckes koper kamerHofstraat161222982v
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat 81612229108v
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat ZZ1613229134v
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat 81614229226v
, OKKE Ocke Jurckes koper kamer en weefwinkel tegenover het huis waar Romen uitsteektRomastraat NZ1614229237r
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat 81615229269r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokverkoper van 1/4 Kruisstraat 5oost1784261171r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokkoopmankoper huisBargebuurtspoortje WZ1785261290r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokkoper huisLanen 9west1788262271v
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokkoopmankoper Havenplein 81791263321r
LEENDERTS, OKKE Ocke Leenerts chirurgijn (mr. -)koper dwarshuis en de 2 kamers erachter en ????Noorderhaven 28161723069r
LEENDERTS, OKKEmr. Ocke Lenardts naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter163823464r
LEENDERTS, OKKEmr. Ocke Lenarts chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 416112294r
LEENDERTS, OKKEmr. Ocke Lenerds naastligger ten oosten Noorderhaven 26163923485r
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven 36oost168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Grote Werf 2zuid168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 24 x 129 voet, eertijds een werfZuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 79 x 124 voet, eertijds een timmerwerfZuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKEals bewoner Ocke Martens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1686242107r
MARTENS, OKKEals timmerwerf gebruikt door Ocke Martens gebruiker Zuiderhaven ZZ1688242248v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huisJan Ruurdstraat 31619230191v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis en getimmerJan Ruurdstraat 31619230192r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters herbergierverkoper (gesuccumbeerde) Grote Ossenmarkt1621230274r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1621230281v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5162423115r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verpachter grond Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verkoper Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis met plaats, strekkende zuidwaarts tot aan de hof van Cornelis Edis FeytemaWeverstraat ZZ1629232104r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , voor zich en zijn kinderenverkoper Weverstraat163123334r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5163223348v
PIETERS, OKKE Ocke Piters naastligger ten zuiden Schritsen 41626231117r
PIETERS, OKKEwijlen Ocke Pyters koper door niaar Rommelhaven 18twee_achter1646235221v
PIETERS, OKKE Ocke Pytters naastligger ten zuiden Schritsen 4163623410r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes koper twee halve huizenFranekereind159822873r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes verkoper Heiligeweg 27zuid1598228132r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes koper huisVoorstraat 331601228237r
SIPKES, OKKEhet voorhuis of loodsje van Ocke Sipckes , c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 761615229253r
SIPKES, OKKEhet voorhuis of loodsje van Ocke Sipckes , c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 781615229253r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes verkoper Noorderhaven 761615229253r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes verkoper Noorderhaven 781615229253r
SIPKES, OKKEde kamer van Ocke Sipckes naastligger ten oosten Liemendijk161723089r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1618230107v
SIPKES, OKKE Ocke Sipkes naastligger ten westen Voorstraat 351613229135v
SIPKES, OKKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Ocke Sipkes naastligger ten westen Voorstraat 251622230297v
SIPKES, OKKEwijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 331622230325v
SIPKES, OKKEwijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 331622230325v
SIPKES, OKKEhet sterfhuis van wijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 331622230331r
SIPKES, OKKEwijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 331626231127v
SIPKES, OKKEwijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 331626231127v
TIETES, OKKE Ocke Tytes geniaarde koper Lanen 9west1698243342v
HESSELS, OKKE Ocker Hessels naastligger ten zuiden Tiepelsteeg169324350av
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts verwandelaar Both Apothekerstraat 11733248194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts aanhandelaar Kerkpoortstraat1733248194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 81733248202v
GERRITS, Odilla Gerryts koper 1/4 huisGrote Kerkstraat 351762255157r
GERRITS, Odilla Gerryts , c.m.eigenaar van 3/4 Grote Kerkstraat 351762255157r
GERRITS, Odilli Gerryts , c.m.huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 35176425661v
GERRITS, Odilli Gerryts verkoper Grote Kerkstraat 35176425661v
JANS, Odt Jansen verkoper Karremanstraat WZ159822893v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses timmerman (mr. -)koper door niaar huisHofstraat 31738249356v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses timmerman (mr. -)naastligger ten westen Hofstraat 31738249356v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses timmerman (mr. -)verkoper Hofstraat 31738249270v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses timmerman (mr. -)verkoper Hofstraat 11738249289r
BOTES, OEBELEde weduwe van Oeble Botes huurder kamer 2 (p.w.)Droogstraat 371737249213r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses timmerman (mr. -)koper huisSchritsen 1west173524973v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses timmerman (mr. -)koper huisHofstraat 1173524980v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten westen Schritsen 1oost1736249135v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 2175625441r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 21759254193v
GOSSES, OEBELEals geniaarde naastligger Oeble Gosses naastligger ten zuiden Gardenierstraat 91759254225v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopmangeniaarde koper Gardenierstraat 71759254226v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 21759254231v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses houtkopergeniaarde koper Kerkpoortstraat 2717602556v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses houtkoperkoper huis waarin twee kamers, met bleekveldZuidersteeg 11176125550v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten westen Schritsen 1oost176125563r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopmannaastligger ten oosten Zuidersteeg 91762255170v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopmankoper provisioneel huis en herberg, vroeger de Oude Pynas, nu de ValkGrote Bredeplaats 5westde Valk17722581ra
HETTES, OEBELE Oeble Hettes , met approbatie van haar zoonsverkoper Hoogstraat 251683241243r
HETTES, OEBELE Oeble Hettes consenteert Hoogstraat 17achter1683241243r
HETTES, OEBELE Oeble Hettes molenaarkoper huisKarremanstraat WZ170824569v
HETTES, OEBELE Oeble Hettes verkoper Achterstraat ZZ1722246135r
GIJSBERTS, OEDS Oedds Gijsberts varensgezelverkoper Hoogstraat 41756253268r
JANS, OEDS Oedds Jans koper twee kamers waarvan 1 met een weefwinkelAnjelierstraat1668239138v
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwernaastligger ten westen Rozengracht NZ169424390v
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer (mr. -)koper hof met priëel en vrije uitgang ten zuidenRozengracht NZ1694243108r
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer (mr. -)naastligger ten westen Rozengracht NZ1694243108r
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwerverkoper Rozengracht 171697243310r
SAPES, OEDE Oede Sapes koper huisHofstraat 351686242157r
SAPES, OEDE Oede Sapes koper door niaar huis bestaande uit twee dwarskamersHofstraat 371689242274r
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 371689242274r
SAPES, OEDEde kamer van Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 371690242314r
SAPES, OEDE Oede Sapes verkoper Hofstraat 371690242314r
SAPES, OEDE Oede Sapes , c.u.leertouwerkoper 1/2 huisRozengracht NZ16922432v
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwerkoper 1/2 huisRozengracht NZ16922433r
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwerkoper woning bestaande uit een beneden en bovenkamerHofstraat 18169324339r
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Rozengracht NZ1694243106v
SAPES, OEDEwijlen Oede Sapes verkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
SAPES, OEDEde erfgenamen van wijlen Oede Sapes naastligger ten oosten Rozengracht NZ1705244300r
SAPES, OEDEwijlen Oede Sapes verkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
SAPES, OEDE Oede Saves naastligger ten oosten Rozenstraat 1170024446r
STOFFELS, OEDEvrijgezel Oede Stoffels koper Zuiderhaven ZZ169224312r
, OEDSde kamer bewoond door Oeds schoenlappernaastligger ten oosten Scheffersplein 2516652396v
, OEDSde kamer van Oeds schoenlappernaastligger ten oosten Nieuwstraat OZ16652391ra
, OEDSwijlen Oeds krodernaastligger ten oosten Weverstraat NZ1681241147r
, OEDSwijlen Oeds krodernaastligger ten oosten Weverstraat1681241157v
, OEDS Oeds krodernaastligger ten zuiden Franekereind 40168224144va
FRANSES, OEDS Oeds Fransen smid (mr. -)verkoper Heiligeweg 32168024162r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts wever (mr. bont-)koper huisLanen 401751252175r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelaanhandelaar huisHoogstraat 41755253249r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelverkoper Lanen 401755253249r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelkoper Poortje 91756253262r
GIJSBERTS, OEDSwijlen Oeds Gijsberts varenspersoonverkoper Poortje 91757254114v
JANS, OEDS Oeds Jans , c.u.verkoper Klaverbladstraat 191667239114v
JANS, OEDS Oeds Jansen , c.u.koper twee kamers onder 1 dak waar het Dorstige Hondje placht uit te hangenKlaverbladstraat 19het Dorstige Hondje1662238160v
JANS, OEDS Oeds Jansen , c.u.koper kamerOude Turfkade WZ1668239129v
JANS, OEDS Oeds Jansen verkoper Weverstraat 131668239129v
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2179726539r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Klaverbladstraat 11799265185r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Weverstraat 8180426715r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Weverstraat 10180426715r
LOLKES, OEDSde erfgenamen van wijlen Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2180426753r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes timmerman (huis-)verkoper Weverstraat 141806267285v
PIETERS, OEDS Oeds Pyters timmermangeniaarde koper Hofstraat ZZ1663238176r
PIETERS, OEDS Oeds Pytters koper huis, loods en plaatskeNieuwstraat 321663238195v
RIENKS, OEDS Oeds Riencx verkoper q.q. Peterseliestraat16552374v
SAPES, OEDS Oeds Sapes leertouwernaastligger ten oosten Hofstraat 331696243199v
WIEBES, OEDS Oeds Wybes , c.u.koper huisZoutsloot 981661238102v
WIEBES, OEDS Oeds Wybes , c.u.verkoper Zoutsloot 98166523911r
WIEBES, OEDS Oeds Wybes geniaarde koper Lombardstraat1668239166v
FEDDES, OEDSKE Oedske Feddes koper Schoolsteeg WZ1634233144r
SIKKES, OEDSKE Oedske Sickes , c.u.verkoper van 1/3 Lanen 891634233134v
, OTJE Oedtie Tammeriverkoper buiten Harlingen1654236264r
FRANSES, OEDS Oedts Fransen smid (mr. -)koper huisHeiligeweg 321670239219r
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes breier [staat: breyder]naastligger ten westen Lanen ZZ161122940v
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes koper huisLanen NZ1614229210v
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes verkoper Lanen NZ1620230210r
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes verkoper Lanen 371622230305r
JANS, OEDS Oedts Jans koper provisioneel en finaal kamerOude Turfkade WZ16652392ra
WIEBES, OEDS Oedts Wybes naastligger ten westen Noorderhaven 65161222978v
WIEBES, OEDSburgemeester Oedts Wybes koper huis en houtstekNoorderhaven 631620230244v
WIEBES, OEDSburgemeester Oedts Wybes verkoper Noorderhaven NZ1620230250r
WIEBES, OEDSburgemeester Oedts Wybes protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
WIEBES, OEDSwijlen burgemeester Oedts Wybes verkoper van 1/2 Noorderhaven 63162923283r
WIEBES, OEDSwijlen burgemeester Oedts Wybes erflater Noorderhaven 63162923283r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstragortmaker (mr. -)koper huis, tuin met achterwoningHoogstraat 23177225847r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstragortmaker (mr. -)koper huis, tuin met achterwoningDroogstraat 26177225847r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstranaastligger ten oosten Hoogstraat 211776258262r
VEENSTRA, OEGE vroedsman Oege Feenstranaastligger ten westen Hoogstraat 251782260236r
VEENSTRA, OEGE de minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Oege Feenstragrutterverkoper Hoogstraat 231781260312r
VEENSTRA, OEGE Oege Veenstranaastligger ten oosten Droogstraat ZZ1782260207r
ALLES, OEGEwijlen Oege Alles koper Nieuwstraat 541615229278r
ANDRIES, OEGE Oege Andries koper huisWilliam Boothstraat OZ1635233168v
KLASES, OEGE Oege Clases verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
KORNELIS, OEGE Oege Cornelis naastligger ten westen Vijverstraat161122956v
KORNELIS, OEGEde erfgenamen van wijlen Oege Cornelis naastligger ten westen Vijverstraat1615229284v
KORNELIS, OEGEde kamer van wijlen Oege Cornelis naastligger ten oosten Hondenstraat 12161723086r
HAITES, OEGEwijlen Oege Haytes verkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
JOHANNES, OEGE Oege Johannis , c.u.huurder Lanen 23achter170824543r
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ1600228202v
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Droogstraat 241600228232r
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot 801602228298r
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Karremanstraat1602228302r
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ161122925v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1613229184v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ162523169r
NANNES, OEGEde erfgenamen van wijlen Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ163923474v
NANNES, OEGEgrondpacht uit het perceel van Oege Nannes eigenaar perceel Oosterkeetstraat165623761r
NANNES, OEGE Oege Nannis verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 1051620230221r
NANNES, OEGE Oege Nannis verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 1051620230229v
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croonfabrikeur (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croonfabrikeur (oud -)verkoper Zuiderhaven 6175325347v
ROELOFS, OEGE Oege Roelofs , minderjarigverkoper Voorstraat ZZ1792264358r
BAKKER, OENE Oene Backersmidnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 191603228340v
GRAVIUS, OENE Oene Graviusverkoper van 1/10 Zoutsloot 12166623951r
KUIPER, OENE Oene Kuiperhuurder Zuiderhaven 77west173224884r
CHRISTOFFELS, OENE Oene Christoffels weverkoper huisAlemanssteeg1606228528v
DOUWES, OENE Oene Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ167224079v
DOUWES, OENE Oene Douwes voermannaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west168024177v
EEUWES, OENE Oene Eeuwes* wevernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 551650236129v
EEUWES, OENE Oene Eues koper huisSchritsen 551641234158r
EEUWES, OENE Oene Eues , c.u.koper twee kamersRapenburg164923668r
EEUWES, OENEmr. Oene Euues , c.u.verkoper Schritsen 55164923670v
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 14178126012r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 16178126012r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15178526235r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper huisNoorderhaven 981787262225v
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 131799265172r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 151799265173r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter1801265308r
FOKKES, OENE Oene Fokkes kuiper (mr. -)koper twee kamers of woning naast elkaarNoorderhaven 98achter180126631v
FOKKES, OENE Oene Fokkes kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter180126631v
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammenkoopmankoper huis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververijScheerstraat 3de Vergulde Scheer1776258253v
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammenkoopmanverkoper Scheerstraat 3178326110v
HARTS, OENE Oene Harders koper hoekhuisKerkpoortstraat1645235185v
HARTS, OENE Oene Hardus naastligger ten westen Franekereind 29west162523164v
HARTS, OENE Oene Hardus verkoper Franekereind 29west162523164v
HARTS, OENE Oene Hardus verkoper Franekereind 2716312336v
HARTS, OENE Oene Hardus koper kameronbekend1647235259v
KARSTES, OENE Oene Karstes verkoper Kerkpoortstraat1664238220r
MELIS, OENE Oene Melis bakkernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15161122954v
MELIS, OENE Oene Melis bakkerverkoper Liemendijk161222995v
MINNES, OENE Oene Mennis smidverkoper Zuiderhaven 241630232122v
MINNES, OENE Oene Minnes , maior anniskoper door niaar Kerkpad 71674240132v
OEDSES, OENE Oene Oedses koopmanverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
OUTGERS, OENEhet gortmakers maalhuis van Oene Outgers naastligger ten oosten Schoolsteeg WZ163723427v
PIETERS, OENE Oene Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 116992444r
PIETERS, OENE Oene Pytters schipper (wijd-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 1169924429r
SIETSES, OENE Oene Syttyes koper huisSchoolsteeg159722828v
SIETSES, OENE Oene Syttyes verkoper Schoolsteeg1599228142v
WIEBES, OENE Oene Wybes verkoper q.q. Zuiderhaven 541624230385v
WIEBES, OENE Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1626231154v
WIEBES, OENE Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1627231166v
WIEBES, OENEde erfgenamen van wijlen Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1629232113v
WIEBES, OENEde weeskinderen van wijlen Oene Wybes verkoper Zuiderhaven NZ1631232167v
EEUWES, OENE Oenne Euwes verkoper Kerkpoortstraat 55achter1652236201r
WIEBES, OENE Oenne Wybes naastligger ten westen Schritsen 58achter1626231147r
ZIJLSTRA, MINNES Oepje Minnes Zijlstrazeilmakerverkoper Zuiderhaven 19zuid1794264198r
, OEPKE Oepke stokernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 321695243180v
, OEPKE Oepke gardeniernaastligger ten westen Molenpad 111722246135v
, OEPKE Oepke gardeniernaastligger ten oosten Molenpad 91729247273v
, OEPKEde erfgenamen van wijlen Oepke hoveniernaastligger ten westen Molenpad 111730247303v
, OEPKEde erfgenamen van wijlen Oepke hoveniernaastligger ten westen Molenpad 111733248277v
, OEPKEde erfgenamen van wijlen Oepke hoveniernaastligger ten westen Molenpad 11173524941v
ZEILSTRA, OEPKE Oepke Zeilstranaastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord1789263148r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomerhuurder Kruisstraat 5oost1808268124r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomerhuurder Lammert Warndersteeg 81808268124r
KLASES, OEPKE Oepke Clases huurder 3 Noorderhaven 261730247329r
DOEKES, OEPKE Oepke Doekes verkoper Rommelhaven 221730247298v
HAITSES, OEPKE Oepke Haytses naastligger ten zuiden Lanen 36164323565v
JANS, OEPKE Oepke Jans koper kamer ([staat: 111 tonnen gedestileerd watersdrank t.w.v. 22 GG])Ooievaarsteeg WZ168524299v
JANS, OEPKE Oepke Jans koper Nieuwstraat 50169324347r
JANS, OEPKE Oepke Jans distillateurkoper 1/2 huis met daarachter een tuintje ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 52170024460v
JANS, OEPKE Oepke Jansen koper huisNieuwstraat 561682241184r
JANS, OEPKE Oepke Jansen distillateurkoper 1/2 kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 50170024460v
JANS, OEPKE Oepke Jansen , c.u.pannenbakkerkoper huisRapenburg NZ1721246108v
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynderts schipper (pot-)koper huisVijver 10168024180r
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynerts , zoon van verkoperverkoper Vijver 10168424247v
ZEILSTRA, OEPKE MINNES Oepke Minnes Zeilstramr. zeilmakerkoper Zuiderhaven 19zuid1782260278r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses , c.u.naastligger ten noorden Rommelhaven 51697243297r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses koopmankoper huis met een tuintje terzijdeHoogstraat 101697243300r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses koper Zuiderhaven ZZ169924419r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses verwandelaar Hoogstraat 101704244242v
RINSES, OEPKE Oepke Rinses aanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses geniaarde koper Sint Jacobstraat 4170824563v
SIEBES, OEPKE Oepke Sybes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 531697243266r
MINKS, Oest Minckes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211600228196r
HILLEBRANDS, OEDS Oets Hilbrants koper kamerVijverstraat1614229233r
HIELKES, OEDS Oets Hylckes verkoper q.q. Lanen 391617230101v
JANS, OEDS Oets Jans koper kamerRapenburg ZZ1673240121r
WIEBES, OEDS Oets Wybes naastligger ten westen Noorderhaven 651613229148r
JENTJES, OEDSKE Oetscke Jenckes verkoper Brouwersstraat 131615229272r
SJOERDS, OFFE Offke Sjoerds schoolmeestergeniaarde koper Lanen 44achter1702244139v
HENDRIKS, Offken Hendrix , nom.quoprotesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
ALBERTS, OKJE Okjen Alberts verkoper Kerkpoortstraat 151734248338r
STOK, OKKE Okke van der Stokkoopmankoper Brouwersstraat 12noord1788262276v
STOK, OKKE Okke van der Stokkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 15179626510r
STOK, OKKE Okke van der Stoknaastligger ten oosten Hofstraat 19oost1803266188v
STOK, OKKE Okke J. van der Stokverkoper van 1/2 Poortje 131805267112v
STOK, OKKE Okke J. van der Stokverkoper Bargebuurtspoortje1805267169v
STOK, OKKE Okke van der Stokverkoper Brouwersstraat 121805267170v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u.naastligger ten noorden Lanen 91806267211v
STOK, OKKE Okke van der Stokverkoper Lanen 91806267211v
STOK, OKKE Okke van der Stoknaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 71806267213v
STOK, OKKE Okke van der Stoknaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 91806267213v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 71806267213v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 91806267213v
STOK, OKKE Okke van der Stokverkoper Drie Roemersteeg 71806267213v
STOK, OKKE Okke van der Stokverkoper Drie Roemersteeg 91806267213v
FRANSES, OKKEde weduwe van Okke Fransen huurder Zuiderstraat 231809268284v
JARICHS, OKKE Okke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131767256234v
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjen van der Stokmolenaar (cement-)verkoper Hofstraat 231784261181r
JURJENS, OKKE Okke Jurjens molenaar (cement-)verkoper Schritsen 121784261165r
JURJENS, OKKE Okke Jurjens koopmanverkoper Havenplein 81794264176v
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stokcementmalerverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
EVERTS, OLFERT Olfert Everts bakker (mr. -)koper 2/3 huisHeiligeweg 4173925077v
EVERTS, OLFERT Olfert Everts , c.u.koper 1/3 huisHeiligeweg 417392504va
JANS, OLFERT Olffert Jansen mesmakerverkoper Scheerstraat 3159722844v
JANS, OLFERT Olffert Jansen koper huisWilliam Boothstraat OZ1600228224v
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Oliff Takes , bestemoeder van de koperverkoper Weverstraat1619230173r
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Oliff Takes , moeder van de kopersverkoper Klaverbladstraat NZ1619230178v
AGES, OLIVIERde weduwe van Olivier Ages , c.s.bewoner Zoutsloot 48168224148va
BELIDA, Olphardius Belidarectorkoper huisNoorderhaven 74166023868r
BELIDA, OLFERT het huis gehuurd door Olphardus Belidarectornaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1644235122v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371658237147r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371658237174ar
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belidakoper huisFranekereind 251659237194v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belidakoper huis waar het Haentje op de Stock staatNoorderhaven 66het Haantje1659237195r
BELIDA, OLFERT de gemeensman Olphardus Belidanaastligger ten oosten Voorstraat 29166023854v
BELIDA, OLFERT de gemeensman Olphardus Belidanaastligger ten oosten Noorderhaven 72166023854v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida, c.u.verkoper Lanen 39166123878r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371661238112v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belidaverkoper Noorderhaven 661662238136v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida, c.u.koper huisHofstraat 181662238137r
BELIDA, OLFERT gemeensman Olphardus Belidaschoolrectorverkoper Franekereind 251663238175v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectorverkoper Noorderhaven 741664238226r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectorkoper door niaar huis met tuin met bloemen en wijnstokRozengracht 161668239138r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarector van de Latijnse schoolverkoper q.q. Brouwersstraat 26166723921ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 6174325113r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 6174325113r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 617432511ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 617432511ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 61752252219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 61752252219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41754253181r
ROMKES, OLFERT Olphert Romckes verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds wever (bont-)koper door niaar huisGrote Kerkstraat 31midden176025544v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west176425640v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost1772257250v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost1779259162r
WIEBES, OENE Onne Wybes koper huis met voorkeuken of zomerhuisje en ledige plaatsZuiderhaven NZ1622230298v
, de curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Onnia Geldorpiosecretaris van Harlingenprotesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 311614229198v
, Oratio Prouuanabankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]koper huis, kamer ten oosten, hof met bomen, kruiden, planten met de vrije in- en uitgang van de Botte ApoteekershoffHofstraat NZ1599228172r
, Oratio Provanakoper kamer met de grond waar hij op staat, en de plaats daar aanFabrieksstraat WZ1598228115r
, Oratio Provanaverpachter grond onbekend1601228255r
, het sterfhuis van wijlen Oratio Provanacrediteur (triumphant) Lanen 361601228273v
, het sterfhuis van wijlen Oratio Provanacrediteur (triumphant) Schritsen 271601228273v
, de erfgenamen van wijlen Oratio Provanaverpachter grond Hofstraat161222982v
, de erfgenamen van wijlen Oratio Provana [staat: Provaente]verpachter grond Hofstraat ZZ161623025r
DOYEM, ORK de erfgenamen van wijlen Orck Doeyemnaastligger ten oosten Franekereind 31621230277v
DOYEM, ORK de erfgenamen van wijlen Orck van Doyumnaastligger ten oosten Franekereind 71622230317r
DOYEM, de erfgenamen van wijlen dr. Oricus a Doyemnaastligger ten oosten Franekereind 7159722854v
DOYEMA, de weduwe of erfgenamen van wijlen dr. Oricus Doymanaastligger ten westen Franekereind 13162523145r
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Weverstraat1667239102r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 31619230191v
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 31619230192r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks reversaalhouder Rinnertspijp 4162423126r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Grote Bredeplaats 25achter162923292r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricx koper Schritsen 421614229225r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsell Hendrickx geniaarde koper Schritsen ZZ1634233151v
ALEFS, ORSELTJEjongedochter Orseltie Aleffs verkoper Fabrieksstraat 281669239196r
SIEBRENS, ORSELTJE Orseltie Sybrens verkoper Hofstraat 21west1689242285v
SIEBRENS, ORSELTJE Orseltie Sybrens geniaarde koper Hofstraat 21west1692242381v
SIEBRENS, ORSELTJE Orseltie Sybrens verkoper Rommelhaven 31698243374r
HENDRIKS, ORSELTJE Orseltje Hendriks verkoper van 1/3 Hofstraat 35175325376v
HENDRIKS, Orsul Hendricx naastligger ten zuiden Weverstraat166123880v
HENDRIKS, ORSELTJEde erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix naastligger ten oosten Schritsen 28166523919v
HENDRIKS, ORSELTJEde erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix naastligger ten zuiden Schritsen 28166523919v
HENDRIKS, ORSELTJEde erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix verkoper Schritsen 28166523919v
JANS, ORSELTJEwijlen Orsul Jans erflater Droogstraat 61167224011va
HENDRIKS, ORSELTJE Orsull Hendriks naastligger ten zuiden Weverstraat1664238237v
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper Fabrieksstraat WZ166723988v
HENDRIKS, Orzul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat16612388va
, OTTEde weeskinderen van Otte turfdragernaastligger ten westen Herenwaltje1630232142r
KNIJFF, OTTE oud burgemeester Otte Knijfnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 351697243325r
KNIJFF, OTTE burgemeester Otte Knijffnaastligger ten oosten Noorderhaven 761689242282v
KNIJFF, OTTE burgemeester Otte Knijffnaastligger ten oosten Noorderhaven 781689242282v
KNIJFF, OTTE het huis van de oud burgemeester Otte Knijffnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 35169324350r
, OTTE Otte Nydingsverkoper Weverstraat ZZ1629232104r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijknaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1795264254r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten oosten Zoutsloot NZ179726514r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131802266148r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1805267130r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijknaastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1180826855v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)180826873r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijkverkoper Noorderhaven 181808268115v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten zuiden Dijkswal 101809268212r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijknaastligger ten zuiden Dijkswal 61810268333v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten zuiden Dijkswal 10181026910r
SALVERDA, OTTE Otte S. Salverdakoopmannaastligger ten westen Voorstraat 8717412508ra
SALVERDA, OTTE Otte Salverdanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7176825795v
SALVERDA, OTTE Otte Salverdanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 71769257116v
SALVERDA, OTTE wijlen Otte S. Salverdakoopmanerflater Sint Jacobstraat 9178326121r
AUKES, OTTEhaar wijlen vader Otte Auckes erflater Hoogstraat 431706244316r
AUKES, OTTE Otte Auckes naastligger ten oosten Bildtstraat 111714245205v
AUKES, OTTE Otte Auckes schipper (wijd-)verkoper q.q. Noorderhoofd 31733248225v
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsmakoper huis met een loods, plaats en tuintjeNieuwstraat 331697243273r
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsmakoper huis met schoenlappershuisje ter zijdeHoogstraat 431702244146v
AUKES, OTTE Otte Auckes Overdijcknaastligger ten oosten Bildtstraat 91752252199v
AUKES, OTTEwijlen Otte Aukes erflater Nieuwstraat 331706244329v
AUKES, OTTE Otte Aukes koper Grote Bredeplaats 271721246113r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 71729247257v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 51730247369v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 51732248135r
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (wijd-)verkoper q.q. Lanen 151733248205r
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (wijd-)verkoper q.q. Noorderhaven 331733248209v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251737249164r
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Droogstraat NZ1738249229r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 111738249271v
AUKES, OTTE Otte Aukes , c.s.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251741250143v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 51741250189r
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (beurt-)koper Grote Bredeplaats 27174425139v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 9174425146v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten westen Zoutsloot 471748251243r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 5174925239r
AUKES, OTTEwijlen Otte Aukes , c.u.erflater Zoutsloot 451755253199r
AUKES, OTTE Otte Aukes blokmakerkoper huisNoorderhaven 161775258225r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131782260268r
AUKES, OTTE Otte Aukes Overdijcknaastligger ten oosten Bildtstraat 1117522538r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 29175325367r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijkblokmaker (mr. -)koper perk en looierijBargebuurt1789263173v
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijkblokmaker (mr. -)verkoper Havenplein 261806267252r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijkblokmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 161809268218v
KASPERS, OTTE Otte Caspers metselaar (mr. -)koper huis en plaatsSchritsen 31675240176v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper huis en plaatsjeHeiligeweg 221631232176v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper kamer met loods en een ledige plaatsDroogstraat 531635233159r
DOEKES, OTTE Otte Doeckes , c.u.geniaarde koper Poortje1652236202r
DOEKES, OTTE Otte Doeckes geniaarde koper Lanen 831656237102r
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper huisZeilmakersstraat 111657237109v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131658237143v
DOEKES, OTTE Otte Doekis , c.u.verkoper Droogstraat 53163723423v
DOUWES, OTTEde erfgenamen van wijlen Otte Douues naastligger ten zuiden Zoutsloot 94165923813v
DOUWES, OTTEde erfgenamen van wijlen Otte Douues naastligger ten zuiden Zoutsloot 94166023825r
DOUWES, OTTE Otte Douwes koper hoekhuis of kamerWilliam Boothstraat WZ1635233175r
DOUWES, OTTE Otte Douwes naastligger ten zuiden Zoutsloot 941653236233r
DOUWES, OTTEde erfgenamen van wijlen Otte Douwes naastligger ten oosten Wortelstraat 171659237189v
DOUWES, OTTEde erfgenamen van wijlen Otte Douwes naastligger ten zuiden Zoutsloot 941659237193v
DOUWES, OTTEde erfgenamen van wijlen Otte Douwes naastligger ten oosten Wortelstraat 171659237243r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts rogverschieterkoper kamer, plaats en hofjeKerkpad WZ165523746r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts koper loodskeKerkpoortstraat165623787r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1664238220r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat166523922v
GERRITS, OTTE Otte Gerrits bontwerker (mr. -)koper kamer en plaatsWilliam Boothstraat 3171824621v
GERRITS, OTTEwijlen Otte Gerrits verkoper William Boothstraat 3171924655v
HARMENS, OTTE Otte Harmans naastligger ten zuiden [staat: oosten] Sint Jacobstraat 41624230389r
HARMENS, OTTE Otte Harmens kleermakerkoper huisSint Jacobstraat 61620230238v
HARMENS, OTTE Otte Harmens naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41624230375v
HETTES, OTTE Otte Hettes verkoper van 24/72 Franekereind 30173925032r
HIDDES, OTTE Otte Hiddes verkoper Lanen 671633233119r
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg166723983v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs naastligger ten westen Schritsen 24176825793v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs schippersknecht (beurt-)verkoper Schritsen 22178326176v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs , c.u.huurder (p.j.)Zeepziederstraat 3180426757r
JANS, OTTE Otte Jans schipper (oud -)koper huisLammert Warndersteeg 181769257100r
JELLES, OTJE Otte Jelles verkoper van 1/8 Zoutsloot 451755253199r
JETSES, OTTE Otte Jetses scheepstimmermanverkoper Noordijs OZ1683241245v
JETSES, OTTE Otte Jetses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Werfpad ZZ169324364r
JETSES, OTTEwijlen Otte Jetses koper door niaar Lanen 411733248228r
JETSES, OTTE Otte Jetzes , c.u.koper huisNoordijs OZ1669239189v
JOHANNES, OTTEvroedsman Otte Johannes koper door niaar huisHeiligeweg 541736249108r
JOHANNES, OTTE Otte Johannes naastligger ten oosten Zuiderhaven 501747251171v
JORIS, OTTE Otte Joris , c.u.schipper (schuit-)koper huisZeilmakersstraat 171710245123r
JORIS, OTTE Otte Joris naastligger ten oosten Hondenstraat 101747251201r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haanschipper (smak-)verkoper Zeilmakersstraat 171733248216r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haenschipperkoper huisVijver 21732248170v
JURJENS, OTTE Otte Juriens kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)koper huis of woningSint Jacobstraat 10zuid1698243343v
JURJENS, OTTE Otte Jurjens koopmankoper door niaar huisHoogstraat 301726246284v
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens eerdere bewoner Franekerpoort (gebied)1733248198v
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens garenhandelaarerflater Franekerpoort (gebied)1733248198v
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens garenhandelaarerflater Franekerpoort (gebied)1733248198v
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens garenhandelaarerflater Sint Jacobstraat 121733248200r
LUBBERTS, OTTE Otte Lubberts bakkerkoper huis en bakkerijVoorstraat 231803266256v
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341599228183v
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341600228197v
PIETERS, OTTE Otte Pytters verkoper q.q. Weverstraat16552374v
REINERS, OTTE Otte Reiners verkoper Voorstraat 121622230330r
RUURDS, OTTEburgemeester Otte Ruyrts verkoper Grote Kerkstraat 331688242235v
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverdanaastligger ten oosten Voorstraat 81een_achter1774258162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sibes Salverdakoopmankoper dwarshuisRomastraat 271738249227r
SIEBES, OTTE Otte Siebes naastligger ten zuiden William Boothstraat1603228379v
SIEBES, OTTE Otte Sybes koper kamer met de helft van het achterlandNoordees (gebied)1599228165v
SIEBES, OTTE Otte Sybes wolkammer (mr. -)naastligger ten westen Karremanstraat 181729247283v
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7173524930r
SIEBES, OTTE Otte Sybes wolkammer (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten oosten Romastraat 25174925238r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten westen Romastraat 29175025271r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7175725456r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten westen Romastraat 291767256258v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdaverkoper Sint Jacobstraat 171733248263v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 691737249200v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmankoper huis en tuintjeVoorstraat 8517392502v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 62174525159v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 9174525161r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 29oost174525162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Lombardstraat 2174525169v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer en koopman (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 3017562541r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)koper tuin van 48 bij 19 houtvoeten breedVoorstraat 85achter1758254162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmancrediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 71758254265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmancrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, c.s.verkoper q.q. Herenwaltje 71758254266v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, c.s.verkoper q.q. Wortelstraat 11758254266v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2176125585v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper ten noordoosten van Harlingen1765256107v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten westen Voorstraat 871765256113r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten oosten Romastraat 251766256150v
SALVERDA, OTTE SIEBEShet pakhuis gekocht door Otte Sybes Salverda, c.s.naastligger ten oosten Voorstraat 81twee_achter1766256186v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoper pakhuisVoorstraat 83achter1766256189r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten oosten Voorstraat 83achter1766256189r
SALVERDA, OTTE SIEBEShet pakhuis van Otte Sybes Salverdanaastligger ten oosten Voorstraat 81achter1766256190r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten westen Voorstraat 871771257184r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper Romastraat 27177325874v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanbetrokkene onbekend17762586va
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper Voorstraat 8517802602r
TEEKES, OTTE Otte Taeckes naastligger ten westen Zoutsloot 941659237193v
TJEERDS, OTTE Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 8170924581r
TJEERDS, OTTEde kamer van Otte Tieerds naastligger ten westen Schritsen 12170924598v
TJEERDS, OTTEde weduwe van Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 81710245108r
TJERKS, OTTEwijlen Otte Tiercx verkoper Noorderhaven 82159722815r
TJEERDS, OTTE Otte Tjeerdts schipper (smal-)naastligger ten zuiden Schritsen 81688242241v
IENTES, OTTEwijlen Otte Yntes verkoper Schritsen ZZ163823465v
IEDES, OTJE Ottie Ydes verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
IEDES, OTJE Ottie Yedes koper hof en zomerhuisZuiderhaven 34tuin173524949r
IEDES, OTJE Ottie Yedes naastligger ten westen Zuiderhaven 34tuin173524949r
JOOSTES, OTJE Ottje Joostes verkoper van 1/8 Rapenburg 121729247274v
POPTA, OTJE JOOSTES Ottje Joostes Poptaverkoper van 1/8 Schritsen 111729247284r
IEDES, OTJE Ottje Yedes verkoper Zuiderhaven 281759254198r
, OTTEde weduwe van Otto turfdragernaastligger ten westen Zoutsloot161122946v
KNIJFF, OTTE Otto Knijffkousenbreier [staat: hoosbreyder] (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 331676240241v
KNIJFF, OTTE Otto Knijffverkoper q.q. Noorderhaven 4716782415ra
KNIJFF, OTTE Otto Knijffhuurder Voorstraat 25168524283v
KNIJFF, OTTE Otto Knijffkoopmankoper huisVoorstraat 35168524285v
, OTTEburgemeester Otto Knyfnaastligger ten zuiden Noorderhaven 801687242176r
OVERDIJK, OTTE Otto Overdijknaastligger ten westen Bargebuurtspoortje1791263309v
, OTTE Otto Titiehofmeester (oud -)koper huisZuiderhaven 241795264268v
ALBERTS, OTTE Otto Alberts verkoper q.q. Nieuwstraat OZ168224147va
AUKES, OTTE Otto Aukes schipper (wijd-)koper huisZoutsloot 431705244288r
AUKES, OTTE Otto Aukes schipper (wijd-)koper door niaar huisZoutsloot 45173124851r
AUKES, OTTE Otto Aukes naastligger ten westen Zoutsloot 45173124851r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otto Aukes Overdijknaastligger ten oosten Bildtstraat 111728247124r
DOEKES, OTTE Otto Doeckes verkoper Heiligeweg 2216362345v
DOEKES, OTTE Otto Doeckes , c.u.koper [3/4] huis, ledige plaats met bomen en plantenNoorderhaven 43164823616v
DOEKES, OTTE Otto Doeckes , c.u.eigenaar van 1/4 Noorderhaven 43164823616v
DOEKES, OTTE Otto Doeckes , c.u.verkoper Noorderhaven 43164923656v
HARMENS, OTTE Otto Harmens naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4162523138v
IENTES, OTTEwijlen Otto Intes koper Schritsen NZ1626231136r
JETSES, OTTE Otto Jetses naastligger ten westen Heiligeweg 221683241264v
JETSES, OTTE Otto Jetses scheepstimmerman (mr. -)koper kamer met loodsZuiderhaven16832421v
JURJENS, OTTE Otto Jurjens koper dwarshuisSchritsen 22173124839r
KASPERS, OTTE Otto Kaspers metselaar (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 5167824113r
MINNES, OTTE Otto Minnes verkoper Bildtstraat 1416362343r
SIERKS, OTTEhuisman Otto Sierks verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ172824798v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverdawolkammer (mr. -)koper huisNoordijs 12175325389r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverdakoopmanverkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 141769257135r
, OUTGER Outger metselaarnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat1599228160v
, OUTGERde kamer van Outger metselaarnaastligger ten oosten* William Boothstraat OZ1600228231v
, OUTGER Outger metselaarnaastligger ten oosten* Scheffersplein OZ1615229262v
HESSELS, OUTGER Outger Hessels bewoner woning 2 Lanen ZZ168024123ra
JANS, OUTGER Outger Jansen koper Hoogstraat NZ1600228225r
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers verkoper Oosterkeetstraat 31598228125r
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 61605228453v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaarnaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6161723083v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaarnaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 61618230113v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten oosten [staat: westen] William Boothstraat 31633233124r
REINERS, OUTGER Outger Reyners koper huisZoutsloot 11658237154v
REINERS, OUTGER Outger Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 11675240192v
REINERS, OUTGERwijlen Outger Reyners verkoper Zoutsloot 11676240221v
ROMKES, OUTGER Outger Romckes koper klein huisje, kamerSchoolsteeg1599228163r
ROMKES, OUTGER Outger Romckes naastligger ten noorden Noordijs 8161222973v
ROMKES, OUTGERhet huis van Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 41614229216v
ROMKES, OUTGER Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 41619230179v
ROMKES, OUTGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ162923286v
ROMKES, OUTGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes naastligger ten zuiden Rommelhaven 24achter1630232141r
ROMKES, OUTGERweduwe van Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 41631232173v
ROMKES, OUTGERerfgenamen en weduwe van wijlen Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 41631232174r
ROMKES, OUTGERerfgenamen en weduwe van wijlen Outger Romckes verkoper Noordijs 41631232174r
ROMKES, OUTGERhuis van Outger Romckes naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ163123322r
ROMKES, OUTGERde erfgenamen van wijlen Outger Romckes verkoper Noordijs 6achter1644235146v
ROMKES, OUTGERde erfgenamen van wijlen Outger Romckes verkoper Noordijs 61644235147r
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes naastligger ten noorden Noordijs 81614229201v
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes naastligger ten noorden Noordijs 8161623023r
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes verkoper q.q. Gardenierstraat161723094r
ROMKES, OUTGERde weduwe van Outger Rompckes naastligger ten noorden Noordijs 81634233155r
JANS, OUTGER Outgert Jansen , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat NZ1602228327r