Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Zyts Altena ovl voor 1815; J. Sijdts A., ged 23 may 1751 Grote Kerk HRL, zv Sijdts Altena en Janke Nolledes; ged 30 jul 1752 Westerkerk HRL, zv Zijts Altena en Janke Nollides huwt met Sijbrigje Sijbrens Kool, wonende te HRL. 1783, kinderen: Aafke Jans A., geb 1782 HRL, Janke Jans A, geb 1782 HRL, Sijbrigje Jans A, geb 1783 HRL; BS ovl 1836; 1844 overlijdens, ovl 1846; kind: Aafke Jans Altena, geb 26 jun 1778, ged 28 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans Altena, geb 25 jun 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Jans Altena, geb 4 aug 1780, ged 29 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans Altena, geb 1 jul 1781, ged 24 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sibrigje Jans Altena, geb 22 nov 1782, ged 7 jan 1783 Grote Kerk HRL; kind: Syds Jans Altena, geb 21 feb 1784, ged 20 apr 1784 Grote Kerk HRL; wed. J.A. eigenaar van wijk E-030; gebruiker wed. J.C. Moensch, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-173; gebruiker Ake Altena, zonhoedenaaister, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-197; gebruiker Bouwe Pieters wed., 1814 (GAH204); id. van wijk E-198; gebruiker Hendrik P. Mooy, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-199; gebruiker Frans W. Nak, wewer, en Marten Jans Boey, varensgezel, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde pannen aan de Westerkerk HRL, 10 okt 1785: 22 Caroliguldens; id. ten dienste van de Stad, 19 jun 1786: f. 54:14:0; id. 18 jun 1794: f. 8:5:5; wed., id. wegens kamerhuur ten dienste van een Frans officier, 11 Wijnmaand 1810: f. 19:0:0; id. wegens het verhuren van 2 kamers tot een bureau voor de Fransen, voor de tijd van 3 weken, ord. 11 Wijnmaand 1810: 19 Caroliguldens; ovl 5 may 1794 HRL, oud 41 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe op lijst ingezetenen 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts: . -6:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: 180. :0 -(GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 2600 Caroliguldens 17 jan 1787: 234 Caroliguldens