Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
, Jan Jelles Horreus/Horjus geb 1783 HRL, ovl 15 aug 1826 HRL, huwt met Wijke Hendriks Croes op 20 mei 1810 HRL, smidsbaas in 1826, huw.get. bij B. Hoffius en G.J. de Boer, 1826, id. bij C.J. Wagenaar en R.A. de Vries 1818, zv Jelle Piers H, en Janke Jans; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk A-002, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-107, gebruiker Jesaias Spiers, koopman, 1814. (GAH204); wed. J.J.H. eigenaresse van perceel nr. 304, woonplaats HRL, legger nr. 315, huis en erf, 88 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van percelen nrs. 365 en 366 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 315, resp. huis, en huis en erf, resp. 28 en 49 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd beide 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 643 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 315, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 736 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 315, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouw 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 1938 en 1939 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 315, resp. huis en erf, huis, resp. 131 en 42 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd beide 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)