Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Ritske Jans Kronenburg geb 1765 ... , ovl 21 jan 1812 HRL, huwt met Trijntje Alberts Bakker, kinderen: Jan Ritskes K, geb 1793 HRL, Eelke K, geb 1795 HRL, Tjeerd K, geb 1789 ... , meester timmerman in 1812, ovl wijk C-072, huw.get. bij J.W. van Dokkum en K. Wiglenhuisen 1811, aannemer van 1804-1811, koopt een huis in 1802, zv Jan Eelkes K, en Tjeerdtje Ritskes; BS huw 1811, ovl 1812, huw 1821, ovl 1827, ovl 1836; wed. eigenaar van wijk C-072, gebruiker is E. Oosterbaan, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-097, herbergiersche, medegebruiker is Jan Kronenburg, eigenaar en medegebruiker is Jan Adam Hildt, 1814. (GAH204); erven R.K. eigenaar van wijk F-173, gebruiker is Jan A. Bakker, pakhuis 1814. (GAH204); wed. R.K. eigenaar van wijk G-128, gebruiker is Arent Huisjemaker, korenmeter, 1814. (GAH204); Jan Andries Hensel en Johanna Veenrodenhuis, (moet waarschijnlijk zijn: Rein Rodenhuis), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.J.K., goede bekende, 23 apr 1791; ondertrouw HRL; R.J.K. en Trijntje Alberts Bakker, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; bezit een trekjagt van 30 voet, belasting: f. 6:0:0, may 1796; 1797, 1800; id. nu zeiljagt, (wel en niet doorgehaald, alleen in 1798), 1798; 1799, (2x vermeld); 1801; (2x vermeld); (GAH650); id. een jagt lang 21171 voet, belasting: 2:0 . -; may 1802; (GAH650); id. belasting: f. 2:3:6; may 1803; (GAH650); id. belasting:2-4:0, may 1804, may 1805. (B6 50); woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:4:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:9:0 ter zaake hoop, en dagwerk van timmeren, 28 feb 1792, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 29:16:0 ter zaake verdiend timmerloon, 30 nov 1793, quit. no. 32 (GAH1125); id. f. 16:1:0, 30 nov 1793, quit. no. 5 (GAH1125); id. f. 82:16:0, 24 dec 1793 quit. no. 11 (GAH1126); Weesvoogden betalen f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Johannes Andries als timmerknegt bij R.J.K., 22 jul 1794 (GAH1126); kind: Albert Ritskes Kronenburg, geb 29 mrt 1791, ged 17 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Ritskes Kronenburg, geb 23 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Ritskes Kronenburg, geb 27 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL