Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Harmen Hendriks Bandsma geb 1764 Franeker, ovl 28 aug 1818 Leeuwarden in het Tugthuis, huwt met Anna Jans (Johannes in 1799), Plutschouw, kinderen: Wilhelmina, (roepnaam waarschijnlijk :Mieke), geb 30 okt 1799 HRL, ged 24 nov 1799 HRL; Hendrik Harmens B. geb 1789 HRL, Johannes Harmens B., geb 1792 HRL, Hille B., geb 1796 HRL, stadsreiniger (stilleveger) in 1818, huw.get. bij J.L. Tuinstra en G.H. Dijkstra in 1816, id. bij H. Akkerman en H. Poppes in 1816; BS huw 1816, huw 1818, huw 1821, huw 1828, ovl 1839, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk F-149, winkelier; medegebruiker wed. Wijkkel, 1814. (GAH204); kind: Hiltje Harmens Bandsma, geb 18 okt 1794, ged 11 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Hille Harmens Bandsma, geb 23 feb 1796, ged 20 mrt 1796 Grote Kerk HRL; Wij ondergetekenden H.B., Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkman, en Sijtse Sakes Wyma scheepstimmermansknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat de grootouders van J.L. met naamen Jelle Sjoerds en IJtje Everts ter dezer Steede ovl zijn, de eerste in den jaare 1779 en de laatste in den jaare 1770. HRL den 22 jul 1816; Wij ondergetekenden H.B., Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkman, en Sijtse Sakes Wyma scheepstimmermansknegt, alle te HRL woonagtig, verklaaren bij dezen dat de ouders van Jelle Luitjes met namen Luitje Ulbes in den jaare 1801 en Antje Jelles in den Jaare 1798 ter dezer Steede ovl zijn. HRL den 22 jul 1816; H.B., Stilleveger, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL