Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Watze Eeltjes Nauta geb 1771 HRL, ovl 23 dec 1855 HRL, huwt met Luurtske vd Laan, (zie ook vd Ley), N.H., meester schoenmaker in 1811, huw.get. bij H.W. Ebeling en A.T. Blombergen, 1815, id. bij J.H. Bandsma en K. Watses, 1818, id. bij K. de Jong en T.P. Buyl, oom bruidegom, 1820, kinderen: Sikke, geb 2 jul 1811 HRL, Johanna, geb 29 mrt 1807 HRL, Eeltje N, geb 1799 HRL, Elisabeth N, geb 24 nov 1801 HRL, Sipkje N, geb 14 jul 1804 te HRL, Getje Watses N, geb 4 mei 1794 HRL, zv Eeltje Doedes N, en Geertje Zondervan; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1807, 1811, BS geb 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1855, ovl 1879, ovl 1886, ovl 1889, bev.reg. Ha18 51 wijk G-168; eigenaar en gebruiker van wijk F-106, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-106; VT1839; kind: Sikke Watses Nauta, geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL; W.E.N., schoenmaker, verklaarde met Niels Walgreen, dat zekere Klaas Klasen, varendsgesel, gehuwd met Anna Francina Blombergen, op Zijne reis naar de Oost, toen het schip waarop hij, nog niet lang buiten gaats was, uit de mast gevallen en alsoo verongelukt is; W.E.N. eigenaar van perceel nr. 1444 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 477, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)