Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Adrianus/Arjen Jans Oostendorp zie ook: Arjen Oudendorp; geb 1757 Leeuwarden, ovl 15 jan 1827 HRL, 1e huwt met Rikje Douwes, 2e huwt met Maaike Eeltjes Nauta op 5 mei 1805 HRL, schilder 1800-1809, huw.get. bij G.B. Komst en H.G. Leeksma, wonende te HRL. 1813, id. bij J.C. K?lsen en G.W. Nauta, meester verver, oom bruid. 1816, id. bij D.C. vd Form en J. Doedes, oom bruid. 1819, id. bij S.J. Jorna en J.W. Bakker 1819, kinderen: Hendrikus O, geb 1790 HRL, Jan O, geb 1788 HRL, Fetje O, geb 1784 HRL, Mintje Adrianus O, geb 1790 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1813, huw 1816, huw 1818, huw 1819, huw 1825, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1853; eigenaar van wijk D-083; gebruiker Wouter Scheltes wed. ; medegebruiker Pieter Gerbens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-163, schilder, 1814. (GAH204); A.O. ende Maayke Eeltjes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de bruidegom onder productie van genoegzaam bewijs, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Douwe Arjen Oostendorp, geb 7 okt 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL, moeder is: Rikje Douwes; kind: Rinske Arjens Oostendorp, geb 14 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, moeder is: R. Douwes; kind: Fetje Arjens Oostendorp, geb 27 okt 1783, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL, moeder is: Rikje Douwes; kinderen: Mintje Arjens Oostendorp en Hendrikus Arjens Oostendorp, tweelingen, geb 30 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: debora Arjens Oostendorp, geb 19 jun 1795, ged 19 jul 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Richtje D. ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 43:5:0 ter Saeke verf en Dagloonen, 13 jan 1807, quit. no. 11 (GAH1139); id. f. 5:0:0 gewerkt aen de Eereboog, 31 dec 1808, quit. no. 92 (GAH1140)