Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Roelof Peizel geb 24 apr 1776 Grouw, ovl 5 feb 1842 HRL, huwt met Richtje Pieters Voets op 8 nov 1801 HRL, koopt een huis en bakkerij 1801, bakker in 1842, huw.get. bij H.G. Zijlstra en B.A. Zeilmaker, 1817, wonende te HRL, id. bij S.J. Bakker en H.H. Heyner, 1818, kind: Cornelis P, geb 20 feb 1803 HRL, zv Cornelis P, en Grietje Tjebbes; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1842, ovl 1869, regattdv1826-93; heeft eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger Paulus G. de Boer als Commissaris, op 17 jun 1802. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-179, bakker, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk C-179; VT1839; woont in 7e quartier, huisno. 142, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 125:6:0 ter Saeke geleverde Roggebrood, 27 sep 1808, quit. no. 58 (GAH1140); R.P. eigenaar van perceel nr. 519 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 523, huis en erf, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)