Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Martinus Gerbrandus Pettinga geb 24 nov 1790 HRL, ovl 9 sep 1847 HRL, huwt met Lutske Tjibbes vd Meulen op 11jul181 HRL, ondertrouw 26Jun181, 1e huw.afk. zondag 30 Jun1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 7 July 1811, huw.get. bij G. Pettinga en J. Greydanus, broeder bruidegom, 1836, id. bij W.J. van Ancum en M.G. Pettinga, broeder bruid. landbouwer, 1827, id. bij L.K. van Goch en H. Gabini, 1815, id. bij G. Pettinga en J. Westra, koopman, broeder bruidegom, 1822, zv Gerbrandus P, en Ida Olivier; bsha181huwafk, hu, huw 1815, huw 1822, huw 1827, huw 1836, ovl 1847, regattdv18 26-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-071, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-076; gebruiker Bouwe Jacobs wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-089, stalling, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-031; VT1839; geb 24 nov 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL, zv Gerbrand Pettinga en IJda Olivier; Nieuwland, Sectie C, 1832: M. Gerbens P., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 28, legger nr. 153, Weiland, grootte 4330 m2, klaase onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie C, 1832: M.G.P., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 62, legger nr. 153, Weiland, grootte 17550 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); M.G.P. eigenaar van percelen nrs. 657 en 658 te HRL, grutter, woonplaats HRL, legger nr. 530, resp. huis en erf, en grutterijfabriek, resp. 280 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 678 te HRL, grutter, woonplaats HRL, legger nr. 530, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 687 te HRL, grutter, woonplaats HRL, legger nr. 530, pakhuis en erf, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); M.P. en mede-eigenaars bezitters van percelen nrs. 271-274 Sexbie-rum sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 258, resp. tuin, tuin, huis en erf, tuin, resp. 4550, 3410, 189 en 4980 m2, klasse onbebouwd 2, 2, 1, en 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil, nihil, 27, nihil. (bron:Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106); id. van perceel nr. 276 Sexbierum sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 276, weiland, 19480 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106)