Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jacob Pieters Poelstra geb 1782 Dronrijp, (zou Arum moeten zijn), ovl 26 okt 1853 HRL, 1e huwt met Tetje Sikkes op 15 jun 1806 HRL, 2e huwt met Aafke Sikkes Brouwer op 30 jul 1809 HRL, komt van HRL, huw.get. bij P.J. van Ruiten en G.J. Visser, wonende te HRL, meester bakker, 1812, id. bij G.J. Pander en F.J. Visser, 1812, zv Pieter Andries P, en Fetje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1806, 1809, BS huw 1812, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-065; geboortig van Arum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwheid gepresteerd in handen van drost H.J. Westra, op 29 mei 1806. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-069, bakker, 1814. (GAH204); J.P.P. en Tettje Sikkes, beide van HRL, zijnde de aangaage gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, 31 may 1806; ondertrouw HRL; J.P.P. van HRL. en Aafke Sikkes Brouwer van Tzum, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 Hooymaand 1809; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, koopman, wonende te HRL. 1839, wijk E-058; VT1839; J.P.P. eigenaar van perceel nr. 748 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 536, huis en erf, 158 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 7. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 750 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 536, pakhuis, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); J.P.P. eigenaar van perceel nr. 1583 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 536, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1887 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 536, huis, 18 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)