Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Bruin Clases Roorda geb 1765 Farmsum, ovl 10 nov 1833 HRL, huwt met Berber Jans Plengnath huw.get. bij J.R. Smit en G.E. Smidt, 1815, id. bij D.W. Jager en K. Gerrits, varensgezel, 1816, id. bij G. Gobertus en E. Gerrijts, wonende te HRL, sjouwer, 1814, brugman in 1853, zv Klaas Bruins R, (gk), en Trijntje Pieters, (gk); BS huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1822, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk E-072, varensgesel; medegebruiker Michiel Plengnat wed., 1814. (GAH204); B.C.R. en Berber Jans Plengnat, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Feddema op vertoonde procuratie, 1 nov 1794; ondertrouw HRL; Wij Ondergetekenden B.K.R., Jan Minnes, Van beroep Varensgezel, en Jan Eedes van der Woude, kruyer, alle wonende te HRL, Verklare bij dezen dat ons volkomen bekend is, dat Michiel Plegnat te Amsterdam is Overleden den dertiende nov Een duizend Agt honderd, en den Agttiende dier maand te HRL is begraven, Gevende voor redenen van Wetenschap dat wij, door een dagelijksche Omgang met Gemelde Plegnat en uit hoofde van Familiebetrekkingen, deszelfs Afsterven Volkomenbekend is, en bij deszelfs begravenis hebben tegenwoordig Geweest. HRL den 10 jan 1816