Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Sytse Cornelis Beidschat zie ook: Sietse Cornelis; geb 1773 HRL, ovl 11 dec 1840 HRL, huwt met Jeltje/Jantje Simons Zwart herbergier in 1840, huw.get. bij P.L. Wahlgreen en J.M.E. Tietgen, voerman 1813, id. bij R. Beidschat en T.Y. de Groot, oom bruidegom 1814, id. bij B.J. Hoffinga en G.S. Wijnalda, oom bruid 1825, huurt greide 1809-1811, kinderen: Hinne B, . geb 5 jan 1809 HRL, Teunis geb 10 feb 1811 HRL, Simen geb 8 mei 1806 HRL, Cornelis Sijtzes B, geb 1794 HRL, Grietje B., geb 1800 ... , Baukje B., geb 1 dec 1803 te HRL, Froukje B., geb 7 mrt 1801 HRL, zv Cornelis Jans B., en Grietje Sijtses; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1809, 1811, BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1825, ovl 1828, ovl 1840, ovl 1871,; eigenaar van wijk H-210, stalling, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-211, kastelein; medegebruiker Jetse Das, rijdende commies, 1814. (GAH204); S.C.B. ende Jeltje Simons Swart, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephany op vertoonde Procuratie, 12 okt 1793; oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-211; VT1839; bezit 2 wagens en een chais voor verhuur, 1803, 1804, 1805. (GAH650) bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, vierde quartier, mei18 05. (GAH650); kind: Hinne Sietses Beidschat, geb 5 jan 1809, ged 3 feb 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: Jeltje S. ; kind: Teunis Sietses Beitschat, geb 10 feb 1811, ged 17 mrt 1811 Grote Kerk HRL; S.C.B. eigenaar van perceel nr. 1974 te HRL, voerman, woonplaats HRL, legger nr. 42, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 1987-1989 te HRL, voerman, woonplaats HRL, legger nr. 42, resp. stal, huis en erf, stal en erf, resp. 72, 210 en 154 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 120 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)