Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Dirk Cornelis Zijlstra geb 4 mei 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Kornelis D. Zijlstra en Jetske Aarts; geb 1776 HRL, ovl 2 apr 1844 HRL, 1e huwt met Dirkje Adema op 10 apr 1803 Koudum, 2e huwt met Sjoerdtje Eekma, kinderen: Pieter Adema, geb 5 mei 1810 HRL, Broer Z, geb 7 nov 1806 HRL, Siedske Z, geb 2 nov 1805 HRL, geslnm Pieter wijkt af van die vd vdr, huw.get. bij Y. Rodenhuis, (gk), en D. Adema Zijlstra, oom bruid. 1838, id. bij W.M. Reinbach en S. Zijlstra, 1811, id. bij M. Blok en G. Tjallingii, oom vd bruid. 1818, id. bij G.J. Loncq en H.A. Zijlstra, zeehandelaar en burgemeester, broeder bruid. 1823, zeehandelaar en lid van ged Staten van Friesland 1829, zv Cornelis Dirks Z, en Jetske Aarts; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS huw 1811, huw 1818, huw 1823, ovl 1825, ovl 1829, huw 1838, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-151, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-033, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-034, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-184; gebruiker Jacob S. dekker, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-185; gebruikers Jan Ales Wobma, stalknegt, en Roelof A. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-034; VT1839; heeft een kotter lang 30 voet, belasting: f. 6:0:0, 1800. (GAH650); heeft een chais(fargon) met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, 1801, 1802 (GAH650); id. belasting: f. 7:11:11, may 1803. (GAH650); id. belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 143, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802. (GAH650); id. woont in 8e quartier, huisno. 111, heeft 1 huhisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Pieter Adema Zijlstra, geb 5 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 192:14:0 ter zaake geleeverde Booter, 7 jul 1801, quit. no. 3 (GAH1133); id. samen met Fontein, f. 38:11:0, 31 dec 1805, quit. no. 1 (GAH1138); id. met Fontein, f. 43:14:0 voor 1/4 Ton booter, 17 may 1806, quit. no. 6 (GAH1138); id. met Fontein ter Saeke 1/4 Ton boter, 22 nov 1806, quit. no. 8 (GAH1138); id. met Fontein, f. 40:1:0, primo jan 1807, quit. no. 2 (GAH1139); id. met Fontein, f. 66:8:0 voor geleverde Booter, 8 jul 1807, quit. no. 5 (GAH1139); id. met Fontein, f. 36:19:0, 23 mrt 1808, quit. no. 3 (GAH1140); id. met Fontein, ter Saeke geleverde Boter en kaas, 11 jul 1808, quit. no. 5 (GAH1140); id. met Fontein, 29 dec 1808, quit. no. 6 (GAH1140); id. met Fontein, f. 24:9:0 ter Saeke geleverde Booter, 16 sep 1809, quit. no. 3 (GAH1141); D.C.Z. eigenaar van percelen nrs. 577 en 578 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 847, resp. pakhuis, pakhuis en erf, resp. 108 en 150 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 56 en 42. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 1108-1116 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 847, resp. huis en erf, huis en erf, plaisiertuin, tuinhuis, wagenhuis, stal, huis, huis, huis, resp. 260, 380, 690, 92, 50, 48, 42, 42 en 56 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 180, 210, nihil, 15, 15, 21, 21, 21 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1249 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 847, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 457 Sexbierum sectie A, burgemeester, woonplaats HRL, legger nr. 372, weiland, 12780 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)