Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jacob Jansen Vettevogel gebruiker wijk F-171, zilversmid; eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); geb 14 dec 1773 HRL, ged 25 dec 1773 Grote Kerk HRL, ovl 25 feb 1817 HRL, zv Jan Wytses V. en Geertje Hendriks Norel, huwt met Jacomina Lieuwma op 4mrt183 HRL, huw.afk. 21 en 28 feb 1813, meester zilversmid. kind: Cornelis V, geb 7 okt 1807 ... , zoutdrager- en meter in 1817; DTB N.H. HRL , BS huw 1813, ovl 1817, ovl 1846; leerl. van Gerhardus Eppinga 1785, mr. 9 mei 1796; ingeschreven ih Reg. Keurkamer HRL 18 aug 1807, ingeschreven ih Franse Stamboek 15 jul 1812; in de Leeuwarder Crt van 26 jan 1816 komt de volgende advertentie voor: ''Iemand genegen zijnde, een ZILVERSMIDS GEREEDSCHAP uit DE HAND TE KOOPEN, met of zonder extra mooye dito KASTEN, adresseere zich aan Jacob Vettevogel te HRL''. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij lepels en vorken vervaardigde. (Gildeboek 1795-1806); Donderdag den 12 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ter vergadering den Burger J.V. mr SilverSmid alhier, als door den Fiscus geciteerd Zijnde om boete en breuken tot dartig Goud-guldens, over en ter Zaake gepleegde Brutaliteiten, aan en ten huiZe van de Castelein Tjietze Smit; en is deZelve na aangehoorde Confessie en bijgebragte Excusen, op desZelfs VerZoek van mitigatie, geboet voor vijf Goud-guldens, boven de Kosten aan den Fiscus. (GAH45)