Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan van het Vlie(d) vroedsman in 1790; ovl 2 feb 1801 HRL, huwt met Gerritje Antony Overzee op 4 dec 1796 HRL, in leven glazemaker, kinderen: Pietje vV, geb 30 nov 1798 HRL, Harmen van ''t Vliet, geb 6 jul 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1823, ovl 1826, ovl 1870, ovl 1880; Jan Harmens van ''t Vlie, huwt met Geeltje Migchiels Rooda, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3n jun en getrout de 10 dito 1764; kind: Michiel Jans van Vliet, geb 11 dec 1776, ged 12 jan 1777 Grote Kerk HRL, moeder als G.M. Roorda; kind: Pietje Jans van het Vlie, geb 30 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Jans van Vlie, ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL, vader als J. Harmens van Vlie, moeder als G.M. Roorda; verkoopt een huis in 1800; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:16:0 tersaeke het maken van glaesen en verfven aan het Weeshuis, kwit. no. 7, 7 nov 1769. (GAH1100); id. f. 31:5:0, kwit. no. 10, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 37:13:0, kwit. no. 11, 6 nov 1771. (GAH1102); id. f. 44:17:0, kwit. no. 17, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 3:2:0 id Bank van Lening, kwit. no. 5, 9 nov 1769. (GAH1100); id. f. 5:4:0 kwit. no. 2, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 9:1:0, kwit. no. 4, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 49:0:0 aan de nieuwe kerk, ord. no. 41, 16 aug 1775. (GAH1060); wed. J. vdV. gebruiker wijk C-032, gealimenteerd; medegebruikers Schelte J. vd mei wed., werkster, Pier Abes wed., vischvrouw; eigenaar en gebruiker Sake T. Blok, zoutmeter, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 35:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar verdiende loon van Sybrand Stephany, als verwersgezel bij de vroedsman J. van ''t Vlie, 8 jun 1790. (GAH1122); Tiemen Ottes ende Antje Durks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. van ''t V., goede bekende, 24 sep 1793; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 8:8:0 (GAH650)