Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Sjoerds van der Weide geb 1795 HRL, ovl 30 mrt 1859 HRL, 1e huwt met Zwaantje Lourens Koster op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821 HRL. en Leeuwarden 2e huwt met Trijntje Bolman op 24 jan 1828 HRL, huw.afk. 13 en 20 jul 1828 koekbakker in 1851, meester banketbakker 1821, N.H., opperwijkmeester 1859, zv Sjoerd Jans vdW, en Hendrika Roelofs vd Zee; BS geb 1821, huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-155; VT1839; geb 1 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jans van der Weyde en Hendrikje Roelofs; oud 47 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-151; VT1839; J.S. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 1314 te HRL, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 773, huis en erf, 145 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1447 te HRL, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 773, pakhuis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van percelen nrs. 264 en 265 Sexbierum sectie A, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 353, beide weiland, resp. 4400 en 10690 m2, klasse onbebouwd: beide 3/4, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van percelen nrs. 505 en 506 Sexbierum sectie A, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 353, resp. weiland, weiland, resp. 14050 en 10650 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. eigenaar van perceel nr. 594 te Sexbierum Sectie A, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 353, weiland, 25900 m2, klasse onbebouwd 2/3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 661 te Sexbierum Sectie A, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 353, weiland, 24000 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)