Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Geertje Wyma geb 15 dec 1790 HRL, ovl 19 mrt 1865 HRL, 1e huwt met Niels Walgreen op 9 mrt 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 26 feb en 5 mrt 1815, 2e huwt met Bernardus Hofhuis op 7 mrt 1824 HRL, huw.afk. 22 en 29 feb 1824, groenvrouw in 1865, ovl wijk B-109, dv Sijtse Sakes W, en Grietje Entes Nauta; BS huw 1815 1824 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-124; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, groentenverkoopster, wijk B-109; VT1839; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd en negentig den Vijftienden dec is Geboren Getje dv Sijtse Sakes Wyma en van Grietje Entes Nauta. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 22 feb 1815; deze acte van Geboorte behoort bij de Huwelijksacte van Niels Walgreen en G.S.W. dato 9 mrt 1815 op Fol. 11 van het Register, ontbrekende egter de acte van Geboorte van gemelde Walgreen welke bij de aangifte van ondertrouw wel is vertoond en overgegeven, dog in het ongereede is geraakt, en men volstrekt niet in staat is, uit hoofde dese man in Zweden is geb hetzelve te kunnen bezorge. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL