Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Romke Eppes Butter geb 1755 Stavoren, ovl 7 sep 1826 HRL, huwt met Grietje Jelles de Jong, huw.get. bij G.A. de Vries en Hiske Lieuwes, schipper, wonende te HRL, N.H., kinderen: Elisabeth B, geb 1795 Stavoren, Ipke Romkes B, geb 1796 Stavoren, Romke Romkes B, geb 1807 HRL, Haaye, geb 16 mei 1802 HRL, Trijntje Romkes, geb 3 okt 1800 HRL, zv Ippe Annes B, en Elisabeth Romkes; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1806, BS ovl 1813, huw 1814, ovl 1826 1845 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk E-135, schipper, 1814. (GAH204); kind: IJde, geb 5 okt 1799 HRL, ged 15 okt 1799 HRL, zv Romke Ippes; Butter en Grietje Jelles; dopen Grote Kerk HRL; R.B. old Buitenschipper, wonende te HRL is versogt geworden een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Rinske Goykes Overberg. (Harl. fiche 2); R. Ippes B., old schipper, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bernardus Berends Koopman, varendsgezel, wonende te HRL; weduwe R.B. eigenaresse van perceel nr. 849 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 148, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 41)