Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Daum geb 1785 Tribboer ?, huwt met Maria Zweitser op 30 apr 1809 HRL, wonende te Amsterdam 1809, huw.get. bij G.N. vd Woude en R. vd Hoek 1815, meester kleermaker in 1811, wonende te HRL. 1824, wonende te id Groote Kerkstraat 1811, huw.get. bij J. Gonggrijp en G.C. de Jong 1811, id. bij J.L. de Boer en G.J. Zweitser, behuwd broeder vd bruid 1813, kinderen:Johannes D, geb 15 okt 1811 HRL, Petrus D, geb 10 dec 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, hu, huw 1813, huw 1815, ovl 1824, ovl 1882; gebruiker van wijk E-156, kleermaker; medegebruiker S. Utberg, Luth. predikant, wed. Wellinga; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204); J.D. van Amsterdam en Maria Sweitser van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Tribboer en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-257; VT1839; J.D. eigenaar van perceel nr. 1761 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 161, huis en erf, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Al. Barr. dl. en HRL. 1832, bl. 54)