Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 219 folio 147r

Pand:  Schritsen 35

Inleiding:  [0147r] Inventaris en beschrijvinge van goederen, na ontzegelinge van 't slot gedaen bij en ten overstaen van heer burgemeester Tjaerd Bouwens als commissaris, geadsosieert met de secretaris doctor Arnold van Idsinga, ten sterfhuise van wijlen Andries Hansen, in leven cladschilder binnen des stadt, ten versoeke van de bouwmeester Hermanus Grettinga en Hessel Hansen koperslager, als respectievelijk oude oom en volle oom van de voorschreven Andries Hansens drie naegelaten onmondige weeskinderen. Actum den 17e septembris 1700.

Inventaris: 
[0147r] Een Hollandse kast met swart ebben hout, ledig 
een klein kinder kastie 
een comptoir 
vier stoelen, nog 4 dito op de solder 
een bed Antie Grettinga toebehorende 
ellif schilderien soo klein als groot  
een musket en forket stok 
een spiegel 
een teerakje 
 
[0147v] een geweer bord 
een rak 
een kistie met eenige schilderde glasen 
een kan bord en een mantelstok 
een bed ten huise van de Boumeester daer de kinders op slapen 
een paar groene gardijnen en een rabat 
vier stoelkussens 
drie stuckene pannen 
drie swarte kappen en een form daer toe 
een wit schoorsteens kleed  
een witte borstrok en neusdoek 
drie slegte pannen, en glasen 
een paer witte mouwen 
nog seven stoelen 
een koekpan 
een wiegbank 
een kinder kribbe 
een dito waagen 
drie deeckens 
een ackerlaadtie 
 
[0148r] een toonbank 
en oorkussen 
een witte schuttel 
een houten wiege en oude kist 
een balans en twee schaalen 
twee schermen 
vijff a ses boecken 
eenige oude kleding van geen waardij 
een betelje 
een tafeltie 
eenige rommelrij 
eenige ververie 
twee tafels 
een trappen en sleed 
een groote ledder 
een goteling en water emmer 
een ijseren pot 
 
onroerend goed 
sekere huisinge cum anexis staende op de Schritzen binnen Harlingen, de kinderen toebehoirende 
twee camers daaragter op de Lanen uitgaende