Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [176v] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen, gedaen met consent en ordre van de Praesidernde Burgemeester S.S. Hilma en ten versoeke van E.C. Oosterbaen ende Jackle Jans als diaconen van de Vereenigde Mennonyte Gemeente, de Blauwe Schuir genaemt, ten sterfhuise van wijlen Claes Clasens, in leeven meester wewer en rogverschieter alhier. Actum den 27 septembris 1701.

Inventaris:  [176v] Linnen
4 mans hemden
4 lakens waar van 2 op de bleek
2 halve laekens
1 wijtteling
nog twee halve
10 slopen daaronder 4 op de bleek
nog een klein sloop
10 witte dassen
2 dito bonte
1 grote kindere doeck
1 borsthemtie
5 kleine kindere doecken
1 wit kindere kapke
3 bonte sloopen
6 groote oorkussens

[0177r] 1 dito klein
5 stoelkussens
1 bed
1 bank bedtie
2 peulen
3 deekens
1 bed doeck
1 paar gordinen met een rabat
1 groen schoorsteenscleed met een bond
1 souden bedtie
1 pak swart lakens kleeren
2 hoeden
1 japons slaepmutske
3 paar hoosen
1 kindere deekentje
1 mans beff
1 gilde penning
1 kast
6 bonte pantjes
1 spiegel
2 groene glas gordijntjes
1 houten emmerke
1 swart laekens mantel
1 houten backie

[0177v] 4 stoelen
1 slaapbank
1 mesken pottie
1 rooster
1 aschschop
1 fork
1 pijpkanne
4 tinnen lepels
1 tinnen tragter
1 cantie met een tinnen lid
1 tinnen caucertie
1 meel fattie
7 bonte pannen en een butterpantie
nog een meel fattie
1 wiege
1 riesten waagen
1 kiste
1 boekkaske
1 spoelwiel
1 kleine croon met 2 standaars
1 tafel
1 schabel
1 vuir scherm
1 mantel stock

[0178r] 1 stoffer met een hout vrijwer
5 boecken soo groot als klein
1 salaeds emmer
1 groote wasch tobbe
1 pak beijer wanten kleeren
nog twee onderbroecken met een hemdrok
een geel aperokjen
2 paar schoenen
2 speenen met een scheer
2 paar borsels
1 smeer borsel
34 scheer pijpen
een weeftouw