Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1667-01-29208202rGoslyck Meinerts turfdragerinventarisantGardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rwijlenTrijntie Sioerds Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rSybe Goslicks Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rSjoerd Goslicks Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rGoslyck Meinerts turfdragerinventarisantGardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rTjeertie Jacobs Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rTrijntie Goslicks Gardenierstraat
inventaris1657-06-0820274rGrietie Jacobs requireerde en aangeverGardenierstraat 4
inventaris1657-06-0820274rwijlenLieuwe Scheltes inventarisantGardenierstraat 4
inventaris1657-06-0820274rAntie Lieuwes requirantGardenierstraat 4
inventaris1657-06-0820274rJoucke Tieerdts Gardenierstraat 4
inventaris1657-06-0820274rJacob Juriens lakenkoperrequirant q.q.Gardenierstraat 4
inventaris1657-06-0820274rGrietie Lieuwes requirantGardenierstraat 4
inventaris1680-04-19214290rCatalina DuboisGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rWopke Wytsesvan TallumGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rJan Hansen brouwerGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rYbeltie Broers Grote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rRinse Jetses RoordaGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rBroer Jans Grote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rdr.Sybrandus BechiusadvocaatGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rPyttie Wopkesvan TallumaangeverGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rSymon Jacobs BootsmaaangeverGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rPyttie Wopkesvan TallumGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rwijlenJancke Wopkesvan TallumGrote Bredeplaats 1
inventaris1674-10-15212217rElisabeth Ewerts aangeverGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rwijlenFreerck Jacobs Hinxtmr. zeilmakerGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rElisabeth Ewerts aangeverGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rHere Andries Grote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rClaes Freerx BraemGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rEwert Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rSytske Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris1656-10-22201304rwijlenPouuels Jansen Ennemaraad ter AdmiraliteitinventarisantGrote Bredeplaats 8
inventaris1656-10-22201304rwijlenAecht Wytses inventarisantGrote Bredeplaats 8
inventaris1656-10-22201304rds.Petrus EnnemapredikantrequirantGrote Bredeplaats 8
inventaris1656-10-22201304rvroedsmanAbram Pytters Bontekoeconvooimeesterrequirant q.q.Grote Bredeplaats 8
inventaris1656-10-22201304rPouuels Abrams BontekoerequirantGrote Bredeplaats 8
inventaris1656-10-22201304rClaes Abrams BontekoerequirantGrote Bredeplaats 8
inventaris1656-10-22201304rwijlenAntie Pouuels EnnemaGrote Bredeplaats 8
inventaris1656-10-22201304rMeinske Pytters dienstmaagdaangeverGrote Bredeplaats 8
inventaris1679-12-02214147rde kinderen vanWytske Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147r[burger]majoorGerryt Stoffels MiddachtenGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rMayke Dirx aangeverGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rYebel Fockes inventarisantGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rCornelis Dirx [niet vermeld] Grote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rAntie Tjeerdts Grote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rwijlenFocke Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rGrietie Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rClaes Sybes BontekoewijdschipperGrote Bredeplaats 13
inventaris1677-07-09213125rMeyle Uylckes mr. bakker en koopmaninventarisantGrote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rTrijntye Tjallings Grote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rClaes Huyberts koopmanGrote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rHessel Wytzes Wassenaeroud rentmeesterGrote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rMartien Meyles Grote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rJacobus Meyles Grote Bredeplaats 19
inventaris1656-11-1320151rwijlenCornelis Rinses mr. kuiperinventarisantGrote Bredeplaats 22
inventaris1656-11-1320151rwijlenSiouckien Hettes inventarisantGrote Bredeplaats 22
inventaris1656-11-1320151rburgemeesterPitter Wybrandts requirant q.q.Grote Bredeplaats 22
inventaris1656-11-1320151rgemeensmanJan Everts Beijncoorffrequirant q.q.Grote Bredeplaats 22
inventaris1656-11-1320151rAuckien Cornelis requirantGrote Bredeplaats 22
inventaris1656-11-1320151rFock Lammerts aangeverGrote Bredeplaats 22
inventaris1690-07-0321910rJelle Jochums inventarisantGrote Bredeplaats 27
inventaris1690-07-0321910rJan Jacobs mr. slachterGrote Bredeplaats 27
inventaris1690-07-0321910rJochum Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris1690-07-0321910rSteffen Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris1690-07-0321910rJan Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris1690-07-0321910rJouke Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris1690-07-0321910rTrijntie Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris1690-07-0321910rGrytie Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris1690-07-0321910rPyter Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris1690-07-0321910rJetske Steffens aangeverGrote Bredeplaats 27
inventaris1680-02-10214270rMarten Yemes mr. scheepstimmermaninventarisantGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rwijlenPyttie Jacobs Grote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rWopkjen Claeses aangeverGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rGerlof Yemes mr. scheepstimmermanGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rLijsbeth Martens aangeverGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rFoockeltie Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rAntje Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris1679-05-16214327rPieter Hendrix zeemtouwerinventarisantGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rHiske Melles Grote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rSymen GrettingaGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rHendrick Pieters Grote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rPieter Hendrix zeemtouwerinventarisantGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rNeincke Wierdts aangeverGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rFedde Tieerdts koopmanGrote Kerkstraat 24
inventaris1680-03-04214276rHis Hendrix uitdraagsterinventarisantGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rwijlenRomke Dirx Grote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rvroedsmanJan Wybrens Grote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rburgerhopmanCornelis WijngaerdenGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rGerrit Romkes Grote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rDirck Romkes mr. kuiperGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rDoedtje Romkes aangeverGrote Kerkstraat 27
inventaris1676-09-1921376rTiamcke Pouwels aangeverGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rRuyrdt Everts HogenhuysgerechtsbodeGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rWillem Henrix VosmakoopmanGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rSijke Ruyrdts Grote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rTiamcke Pouwels aangeverGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rWouter Gerrits Grote Kerkstraat 28
inventaris1656-11-25201185rwijlenJan Ansches inventarisantGrote Kerkstraat 46
inventaris1656-11-25201185rwijlenTrijntie Jelles inventarisantGrote Kerkstraat 46
inventaris1656-11-25201185rJacobus van SchaeckrequirantGrote Kerkstraat 46
inventaris1656-11-25201185rG. VetzensiusrequirantGrote Kerkstraat 46
inventaris1656-11-25201185rDouwe Jacobs requirantGrote Kerkstraat 46
inventaris1656-11-25201185rDieucke Jans requirant en aangeverGrote Kerkstraat 46
inventaris1656-11-25201185rJacobus van Schaeckrequirant q.q.Grote Kerkstraat 46
inventaris1656-11-25201185rAntie Jans requirantGrote Kerkstraat 46
inventaris1656-11-25201185rClaeske Jelles aangeverGrote Kerkstraat 46
inventaris1660-06-21204284rMarike Heres requireerde en aangeverGrote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rwijlenTitte Hoytes Grote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rMarike Heres requireerde en aangeverGrote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rCornelis Tomes Grote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rHylcke Hoytes requirant q.q.Grote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rJancke Tittes requirantGrote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rLieuck Tittes requirantGrote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rJeltie Tittes requirantGrote Ossenmarkt 1a
inventaris1656-09-15201109rHiltje Sents inventarisantGrote Ossenmarkt 3
inventaris1656-09-15201109rHille Harmens Grote Ossenmarkt 3
inventaris1662-01-0820529rAntie Eyses inventarisantGrote Ossenmarkt 8
inventaris1662-01-0820529rJoannis Nettes aangeverGrote Ossenmarkt 8
inventaris1662-01-0820529rJan Beerns WesterdijckrequirantGrote Ossenmarkt 8
inventaris1662-01-0820529rGeertie Harmens dienstmaagdaangeverGrote Ossenmarkt 8
inventaris1668-07-23209163rSipke Heeres mr. scheepstimmermaninventarisantGrote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rwijlenMartien Dirx Grote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rDirk Sipkes Grote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rSipke Heeres mr. scheepstimmermaninventarisantGrote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rJanke Clasen Grote Ossenmarkt 14
inventaris1681-05-01216170vWelmoetie Hanses inventarisantGrote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vwijlenDirck Jansen IJsenbeeckmr. huistimmermanGrote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vJurjen Clases FonteinGrote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vBrechttie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vTrijntie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vJan Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vClaes Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vAntie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vAntie Jans IJsenbeeckaangeverGrote Ossenmarkt 15
inventaris1695-12-30220130rJan Jansen mr. metselaarinventarisantGrote Ossenmarkt 20
inventaris1695-12-30220130rEbeltie Ennes aangeverGrote Ossenmarkt 20
inventaris1695-12-30220130rwijlenGeertie Pieters Grote Ossenmarkt 20
inventaris1695-12-30220130rJan Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris1695-12-30220130rAeltie Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris1695-12-30220130rJancke Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris1695-12-30220130rPieter Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris1695-12-30220130rGeertie Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris1695-12-30220130rDieucke Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris1695-12-30220130rEnne Jans Grote Ossenmarkt 20