Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1694-07-17220106rJan Dirxen inventarisantKarremanstraat
inventaris1694-07-17220106rSymen Fransen curatorKarremanstraat
inventaris1694-07-17220106rHuibert BraemKarremanstraat
inventaris1694-07-17220106rPier Pieters Karremanstraat
inventaris1694-07-17220106rJanke Buwes SchiereaangeverKarremanstraat
inventaris1681-09-05216227rLijsbeth Lammerts inventarisantKarremanstraat 10
inventaris1681-09-05216227rwijlenMarten Cornelis Karremanstraat 10
inventaris1681-09-05216227rClaas Lammerts DrostschuitevoerderKarremanstraat 10
inventaris1681-09-05216227rLammert Martens Karremanstraat 10
inventaris1681-09-05216227rGrietie Lammerts aangeverKarremanstraat 10
inventaris1682-05-29215301rAert Willems gortmakerinventarisantKarremanstraat 27
inventaris1682-05-29215301rIebeltie Dirx aangeverKarremanstraat 27
inventaris1682-05-29215301rDirck Willems Karremanstraat 27
inventaris1682-05-29215301rClaes Willems Karremanstraat 27
inventaris1682-05-29215301rAeffke Aerts Karremanstraat 27
inventaris1679-03-20213395rFedduw Heins inventarisantKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rwijlenHendrik Meinerts hondenslagerKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rEmmerick Heins Kerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rAuke Jansen bakkerrequirant q.q.Kerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rHein Emmerix requirantKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rAuke Jansen bakkerrequirant q.q.Kerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rWillem Emmerix requirantKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rJetske Jetzes aangeverKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rHeyn Jansen CrolKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rAeltie Ebes Kerkpad 1
inventaris1667-07-22209116rWillem Dircks brouwerinventarisantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rAntie Jans aangeverKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rburgemeesterAugustinus Pieters requirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rWytso Stevens makelaarrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rHoite Hoytes koopmanrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rRinnert Eelkes EelkemakoopmanrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rPieter Cornelis brouwerrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rdr. HesselingaKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rTieerd Bentes Boncqkoopmangeauthoriseerde curator overKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rAmarenske Cornelis Kerkpoort (gebied) 22
inventaris1675-05-11212345rHendrick Jansen glaskoperaangeverKerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rwijlenRuyrdtie Jelles Kerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rAdriaen Majoor requirantKerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rHendrick Jansen glaskoperaangeverKerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rAntie Hanses Kerkpoortstraat
inventaris1658-04-2920371rUylck Hebbes inventarisantKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rFrouckien Hebbes requirantKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rJan Sioerdts SchutKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rGepke Hebbes requirant en aangeverKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rwijlenEesge Harmens Kerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rHendrick Hendricks requirantKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rFrouckien Outgers Kerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rwijlenOutger Hebbes Kerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rwijlenAttie Hendricx Kerkpoortstraat 9
inventaris1680-02-04214344rJacob Jayties inventarisantKerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rAntie Riemers Kerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rJacob Jayties inventarisantKerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rGrietie Jacobs aangeverKerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rJeltie Jacobs Kerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rwijlenRippert Jacobs Kerkpoortstraat 13
inventaris1656-10-2320189rwijlen ds.Wesselus AcroniuspredikantinventarisantKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rwijlenRomckien Bauckes RheeninventarisantKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rOlphardus Belidarector der scholenrequirant q.q.Kerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rAntie Pytters requirant en aangeverKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rYmck Pytters requirant en aangeverKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rBaucke Pytters requirantKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rAntie Bauckes RheenrequirantKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rPytter Melis requirantKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rEpeus Kiestranotarisrequirant q.q.Kerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rAntie Pytters RheenrequirantKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rYpe Bauckes RheendeurwaarderconsenteertKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rwijlenJacob Edes betrokkeneKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rwijlenRomckien Bauckes RheenbetrokkeneKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1667-04-26208161rTiepke Dirx inventarisantKerkpoortstraat 59
inventaris1667-04-26208161rMarijke Ariens requireerdeKerkpoortstraat 59
inventaris1667-04-26208161rClaas Wopkes requirantKerkpoortstraat 59
inventaris1667-04-26208161rAntie Tiepkes Kerkpoortstraat 59
inventaris1711-04-23220242voud burgemeester en vroedsmanSimon Annis JornainventarisantKleine Bredeplaats 1
inventaris1711-04-23220242vBaucke Fockes AgricolaaangeverKleine Bredeplaats 1
inventaris1711-04-23220242vTettie JornaKleine Bredeplaats 1
inventaris1711-04-23220242vRinia GonggrijpKleine Bredeplaats 1
inventaris1658-05-27203103rGeert Albertsvan Minnenrequireerde en aangeverKleine Bredeplaats 2
inventaris1658-05-27203103rwijlenAntie Jans Kleine Bredeplaats 2
inventaris1658-05-27203103rGeert Albertsvan Minnenrequireerde en aangeverKleine Bredeplaats 2
inventaris1658-05-27203103rEva ViroKleine Bredeplaats 2
inventaris1658-05-27203103rJacob Juriens requirant q.q.Kleine Bredeplaats 2
inventaris1658-05-27203103rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenAntie Jans requirantKleine Bredeplaats 2
inventaris1656-10-0820129vIsack Pytters VerhageninventarisantKleine Bredeplaats 6
inventaris1656-10-0820129vmr.Banier Schenkelmr. stadschirurgijnbetrokkeneKleine Bredeplaats 6
inventaris1656-10-0820129vZaertie Isacx VerhagenbetrokkeneKleine Bredeplaats 6
inventaris1656-10-0820129vgemeensman mr.Joost SchenkelrequirantKleine Bredeplaats 6
inventaris1656-10-0820129vburgemeesterLucas SchenkelrequirantKleine Bredeplaats 6
inventaris1656-10-0820129vJelis Schenkelmr. stadschirurgijnrequirantKleine Bredeplaats 6
inventaris1656-10-0820129vJohannis Verhagenmr. stadschirurgijnrequirantKleine Bredeplaats 6
inventaris1675-02-25212275rAntje Jacobs inventarisantKleine Bredeplaats 8noord
inventaris1675-02-25212275rwijlenJan Willems mr. metselaarKleine Bredeplaats 8noord
inventaris1675-02-25212275rmr.Beernt StintKleine Bredeplaats 8noord
inventaris1675-02-25212275rSara Minnes Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris1657-08-19202254rGerrit Sickes requireerde en aangeverKleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rwijlenJantien Cornelis inventarisantKleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rGerrit Sickes requireerde en aangeverKleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rAntie Heeres Kleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rburgervaandrigAllert Teunis requirant q.q.Kleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rAllart Cornelisvan Minderschaerequirant q.q.Kleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rde nagelaten weeskinderen vanGerrit Sickes requireerde en aangeverKleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rwijlenJantien Cornelis inventarisantKleine Bredeplaats 9
inventaris1671-06-28211200rBotie Jans inventarisantKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rmr.Augustinus van Siersmachirurgijn Admiraliteit in FrieslandinventarisantKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rWeintien Huyberts aangeverKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rSaco van IsingaontvangerKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rWillemijntie WiaardaKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rwijlen dr.Hendrick WiaardaKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rwijlenYtsche BalckKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rJohannes Balckmedisch studentKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenHere Symens kosterKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rPyttje Gerrits Kleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rwijlenWytse SiersmaKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rNeeltie Heeres Kleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenRuirdt Hillebrants commandeurKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rSaercke Heres aangeverKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenCarst Carsten Kleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rElsche heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rJan Janes Kleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rvroedsmanGerrit Sickes OrsingaKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenAntie Heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris1673-09-04211403rPieter de HornKleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rde vijf nagelaten kinderen vanJacobus Barratymr. horlogemakeraangeverKleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rMaycke Gijsberts Kleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rJacobus Barratymr. horlogemakeraangeverKleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rAeltje Ages Kleine Bredeplaats 15
inventaris1687-02-02217281rSioerdtie Scheltes inventarisantKleine Bredeplaats 15
inventaris1687-02-02217281rwijlenAnthony Anthonys Oestersmr. kleermakerKleine Bredeplaats 15
inventaris1687-02-02217281rJeltie Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris1687-02-02217281rGoyckyen Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris1687-02-02217281rAntie Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris1687-02-02217281rSchelte Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris1687-02-02217281rAnthonys Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris1687-02-02217281rReyner Clasen FonteinKleine Bredeplaats 15
inventaris1687-02-02217281rWytse Pybesvan TallumKleine Bredeplaats 15
inventaris1687-02-02217281rJetske Scheltes aangeverKleine Bredeplaats 15
inventaris1687-02-02217281rPytter Bruyns Kleine Bredeplaats 15
inventaris1676-11-2721364rJop Dirx gortmaker en makelaarinventarisantKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rwijlenGriettie Pytters Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364roud burgemeesterLourens Jacobs AsperenKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rTrijntie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rPyter Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rJop Dirx gortmaker en makelaarinventarisantKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rHaebeltie Cornelis aangeverKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rHarmen Jansen kaagschipperKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rGrietie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rCornelis Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1683-05-30215308rJan Fransen mr. gortmakerKleine Bredeplaats 16
inventaris1683-05-30215308rwijlenIdwer Jurjens Kleine Bredeplaats 16
inventaris1683-05-30215308rDieucke Clases gezworen uitdraagsterKleine Bredeplaats 16
inventaris1683-05-30215308rNeeltie Hessels gezworen uitdraagsterKleine Bredeplaats 16
inventaris1667-03-212097rLammert Reins inventarisantKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rwijlenPluentie Boldewijns Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rvroedsmanHans Keimpes Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rFedde Tieerdts koopmanKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rRien Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rBoldewijn Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rJan Coenraedts mr. bakkerKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rwijlenGeertie Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rwijlenBerber Jans Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rLammert Reins inventarisantKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rTrintie Jacobs Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097roud burgemeesterWytse Michiels Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rDomenicu CornelyKleine Bredeplaats 17
inventaris1668-12-14209240rStoffel Clasen inventarisantKleine Bredeplaats 18
inventaris1668-12-14209240rHylkien Ates aangeverKleine Bredeplaats 18
inventaris1668-12-14209240rPytter Iges grootschipperrequirantKleine Bredeplaats 18
inventaris1668-12-14209240rJanke Jans Kleine Bredeplaats 18
inventaris1681-02-10216163rDieucke Gerryts inventarisantKleine Bredeplaats 19
inventaris1681-02-10216163rwijlenFeddrick Fockes Kleine Bredeplaats 19
inventaris1681-02-10216163rTrijntie Fockes aangeverKleine Bredeplaats 19
inventaris1681-02-10216163rJurjen Harmens Kleine Bredeplaats 19
inventaris1681-02-10216163rJancke Feddrix Kleine Bredeplaats 19
inventaris1682-12-29215189rJetske Sibouts inventarisantKleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rwijlenSibren Martens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rJan Pieters OldaensKleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rSybout Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rMarten Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rHessel Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rJetske Sibouts inventarisantKleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rPieter Pieters GraudakoopmanKleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rGrietie Harmens gezworen waardeersterKleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rDieucke Jans gezworen waardeersterKleine Bredeplaats 20
inventaris1676-08-2821348rAnne Bouwes CetelaerkoperslagerinventarisantKleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rDouwe Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rSytse Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rWillem Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rburgerhopmanDominicus CornelyKleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rMeynert Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rMaycke Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rDoedtie Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rRinske Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rAntie Henrix gewesen dienstmaagdaangeverKleine Bredeplaats 21
inventaris1688-11-14217318rTrijntie Sipkes inventarisantKleine Bredeplaats 23
inventaris1688-11-14217318rwijlen vroedsmanReyn Lolckes Kleine Bredeplaats 23
inventaris1688-11-14217318rSybren LongerhouKleine Bredeplaats 23
inventaris1688-11-14217318rMerckjen Reyns aangeverKleine Bredeplaats 23
inventaris1688-11-14217318rds.Regnerus LollidespredikantKleine Bredeplaats 23
inventaris1688-11-14217318rClaes Everts Kleine Bredeplaats 23
inventaris1688-11-14217318rEvert Claessen koopmanKleine Bredeplaats 23
inventaris1688-11-14217318rwijlenTyttie Reins Kleine Bredeplaats 23
inventaris1688-11-14217318rgemeensmanSyerck Dircks HylaerdaKleine Bredeplaats 23
inventaris1688-11-14217318rJancke Reyns Kleine Bredeplaats 23
inventaris1688-11-14217318rSipke Reyns Kleine Bredeplaats 23
inventaris1680-02-06214264rPieter Jelles mr. wieldraaierinventarisantKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rwijlen JeltePieters kind van de inventarisantKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rJan Wybrandts Kleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rDirck Jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rEelck jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rGrietie Jacobs Kleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rJoannes Pytters Kleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rGrietie Pytters aangeverKleine Kerkstraat 6
inventaris1661-03-14204337vJan Jansen mr. korfmakerinventarisantKleine Kerkstraat 8
inventaris1661-03-14204337vAnnetie Lambarts Kleine Kerkstraat 8
inventaris1670-06-02210271rWarner Egberts inventarisantKruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rPytter Jelles requirantKruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rEgbert Warners Kruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rdeweesvoogden van der HarlingenrequirantKruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rHiltie Warners Kruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rHittie Jans dienstmaagdaangeverKruisstraat 3