Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1666-11-15207270rAeltie Minnes Lanen
inventaris1666-11-15207270rAndries Claesen requirantLanen
inventaris1666-11-15207270rRuierd Martens requirantLanen
inventaris1666-11-15207270rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) GemeenteLanen
inventaris1666-11-15207270rWytske Jules aangeverLanen
inventaris1681-02-0321651rSijke Sybes inventarisantLanen
inventaris1681-02-0321651rwijlenMarten Clases Lanen
inventaris1681-02-0321651rLolke de Cockmr. schoenmakerLanen
inventaris1681-02-0321651rNeeltie Martens Lanen
inventaris1681-02-0321651rMintie Martens Lanen
inventaris1681-02-0321651rSijke Sybes inventarisantLanen
inventaris1681-02-0321651rClaes Marcus SpruytdistillateuraangeverLanen
inventaris1690-05-0622020rSimen Reins schipperinventarisantLanen
inventaris1687-01-04218268rDouwe Jelles VettevogelgrootschipperinventarisantLanen
inventaris1687-01-04218268rJetse Lelles StijlLanen
inventaris1687-01-04218268rJelle Douwes Lanen
inventaris1687-01-04218268rSijke Douwes Lanen
inventaris1687-01-04218268rYttie Jans Lanen
inventaris1690-05-0622020rArjaentje Pytters aangeverLanen
inventaris1656-10-16202199rwijlenClaes Doedes inventarisantLanen 1
inventaris1656-10-16202199rwijlenJantien Wibes inventarisantLanen 1
inventaris1656-10-16202199rHans Jansen requirant q.q.Lanen 1
inventaris1656-10-16202199rAbe Ritskes requirant q.q.Lanen 1
inventaris1656-10-16202199rStijntie Wibes requirantLanen 1
inventaris1656-10-16202199rJantien Claeses requirantLanen 1
inventaris1656-10-16202199rGeertie Pybes aangeverLanen 1
inventaris1656-10-2320139rwijlenMayke Warners inventarisantLanen 2
inventaris1656-10-2320139rwijlen oud-burgemeesterSent Huyberts Lanen 2
inventaris1656-10-2320139rWarner Sents requirantLanen 2
inventaris1656-10-2320139rJantjen Sents requirant en aangeverLanen 2
inventaris1656-10-2320139rRien Pyttersde HaenrequirantLanen 2
inventaris1656-10-2320139rClaes Jurians Fonteynrequirant q.q.Lanen 2
inventaris1656-10-2320139rClaeske Jans requirantLanen 2
inventaris1656-10-2320139rwijlenHuybert Sents requirantLanen 2
inventaris1656-10-2320139rHoyte Hoytes requirant q.q.Lanen 2
inventaris1656-10-2320139rJan Riemers requirant q.q.Lanen 2
inventaris1656-10-2320139rde nagelaten weeskinderen van wijlenLijsbeth Sents requirantLanen 2
inventaris1656-10-2320139rwijlenJacob Anskes requirantLanen 2
inventaris1676-06-2721321rvroedsmanPyter Hylckes CoolhartinventarisantLanen 2
inventaris1676-06-2721321rMaycke Hanses CartouwaangeverLanen 2
inventaris1676-06-2721321rFedde Tjeerdts koopmanLanen 2
inventaris1676-06-2721321rwijlenHylcke Pyters CoolhartgerechtsbodeLanen 2
inventaris1676-06-2721321rburgervaandrigJacobus Goslings notarisLanen 2
inventaris1676-06-2721321rHylcke Hylckes Lanen 2
inventaris1676-06-2721321rof tot de thuiskomst vanAlbert Jansen AckerkoopmanLanen 2
inventaris1657-01-132021rwijlenSymen Jouckes inventarisantLanen 12
inventaris1657-01-132021rwijlenStijntie Joris PyphroninventarisantLanen 12
inventaris1657-01-132021rPyter Joris Pyphronrequirant q.q.Lanen 12
inventaris1657-01-132021rFedde Tierds requirant q.q.Lanen 12
inventaris1657-01-132021rJoris Symons PyphronrequirantLanen 12
inventaris1657-01-132021rAgnietje Beerns aangeverLanen 12
inventaris1681-09-2021569rPieter Jansen lakenkoperinventarisantLanen 19
inventaris1681-09-2021569rwijlenLijsbeth Ripperts Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rJan Freerx BackerkoopmanLanen 19
inventaris1681-09-2021569rSybrandt Joosten HeynskoopmanLanen 19
inventaris1681-09-2021569rPyttie Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rWillemijntie Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rJurien Claessen FonteynkoopmanLanen 19
inventaris1681-09-2021569rJan Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rEnoch Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rCornelis Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rTrijntie Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rClaes Andries aangeverLanen 19
inventaris1667-06-04208208vDoede Piers kuiperinventarisantLanen 21
inventaris1667-06-04208208vwijlenGeertie Clases Lanen 21
inventaris1687-04-04217275rmr.Joost Haevenstadtledesetter en chirurgijninventarisantLanen 23
inventaris1687-04-04217275rAeltie Foppes aangeverLanen 23
inventaris1687-04-04217275rWybe Fransen mr. bakkerrequirantLanen 23
inventaris1687-04-04217275rJoannes HavestadtLanen 23
inventaris1680-10-15216131rFredrick Samuels inventarisantLanen 24
inventaris1680-10-15216131rSamuel Fredrix Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rWypckien Fredrix Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rSalomon Fredrix Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rAuke Poppes Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rAntie Fredrix Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rdr.Sixtus Fredrix SleeswijkLanen 24
inventaris1690-09-2021935rAafke HettingainventarisantLanen 33
inventaris1690-09-2021935rwijlenHector van Hoytemamr. chirurgijnLanen 33
inventaris1690-09-2021935rUlricus Huberoud raad Hof van FrieslandLanen 33
inventaris1690-09-2021935rAnthony Hectors HoytemaLanen 33
inventaris1690-09-2021935rLodewijck Hectors HoytemaLanen 33
inventaris1690-09-2021935rTjeerd Hectors Hoytemamr. chirurgijnaangeverLanen 33
inventaris1656-10-2820118rwijlenFoppe Tiercx RomedainventarisantLanen 35
inventaris1656-10-2820118rAeffke Tiercx aangeverLanen 35
inventaris1656-10-2820118rPytter Tames koopmanLanen 35
inventaris1656-10-2820118rAndries Tiercx requirant q.q.Lanen 35
inventaris1656-10-2820118rdr.Jacobus Nicolaiadvocaat Hof van Frieslandrequirant q.q.Lanen 35
inventaris1656-10-2820118rBaucke Foppes RomedarequirantLanen 35
inventaris1666-09-10207105rSytse Gerbens brouwerinventarisantLanen 36
inventaris1666-09-10207105rwijlenGrietie Gerlofs Lanen 36
inventaris1666-09-10207105rFedde Tieerts koopmanLanen 36
inventaris1666-09-10207105rDirck Gerlofs aangeverLanen 36
inventaris1666-09-10207105rJan Gerlofs DekenLanen 36
inventaris1666-09-10207105rRiemcke Gerlofs Lanen 36
inventaris1666-09-10207105rwijlenGerben Gatties Lanen 36
inventaris1666-09-10207105rLijsbet Cornelis aangeverLanen 36
inventaris1680-11-30214447rJanke Jansen inventarisantLanen 44
inventaris1680-11-30214447rwijlenTieerd Jansen ScholLanen 44
inventaris1680-11-30214447rwijlenDouwe Hilles Lanen 44
inventaris1680-11-30214447rwijlenAntie Tieerdts Lanen 44
inventaris1680-11-30214447rAntie Jacobs aangeverLanen 44
inventaris1680-11-30214447rJan Gerryts wijdschipperLanen 44
inventaris1680-11-30214447rBauckien Douwes Lanen 44
inventaris1680-11-30214447rDoettie Jacobs aangeverLanen 44
inventaris1680-11-30214447rLolke Tieerdts Lanen 44
inventaris1657-01-13201424rwijlenSybe Foppes inventarisantLanen 48
inventaris1657-01-13201424rwijlenLijsbet Lammerts inventarisantLanen 48
inventaris1657-01-13201424rJan Broers requirant q.q.Lanen 48
inventaris1657-01-13201424rTonis Foppes requirant q.q.Lanen 48
inventaris1657-01-13201424rFoppe Sybes requirantLanen 48
inventaris1657-01-13201424rAeltie Foppes aangeverLanen 48
inventaris1672-10-07211121roud burgemeesterGellius Vetzensiusprocureur postulantinventarisantLanen 54
inventaris1672-10-07211121rJurrien SyborghLanen 54
inventaris1672-10-07211121rAntie VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rGeert Albartsvan MindenLanen 54
inventaris1672-10-07211121rde drie nagelaten kinderen van wijlenTheodorus VetzensiusfiscaalLanen 54
inventaris1672-10-07211121rGeeske Geertsvan MindenLanen 54
inventaris1672-10-07211121rJacobus VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rJan Wybrandts Lanen 54
inventaris1672-10-07211121rAbrahamus VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rDirkjen Jans dienstmaagdLanen 54
inventaris1672-10-07211121rmr.Cornelius VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rPyttes Jelles wieldraaierLanen 54
inventaris1686-01-05217182vrJan Reinders rogverschieterinventarisantLanen 58
inventaris1686-01-05217182vrAntie Aedes aangeverLanen 58
inventaris1686-01-05217182vrJan Hessels mr. huistimmermanLanen 58
inventaris1686-01-05217182vrReyner Jansen Lanen 58
inventaris1686-01-05217182vrWillemke Jansen Lanen 58
inventaris1668-05-02208390rStijntie Ariens inventarisantLanen 62
inventaris1668-05-02208390rwijlen oud burgemeesterJoost van der VoordaLanen 62
inventaris1668-05-02208390rvroedsmanJacob van der VoordarequirantLanen 62
inventaris1668-05-02208390rvroedsmanHendrick Coenraets LudingarequirantLanen 62
inventaris1668-05-02208390rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenJanneke VoordaLanen 62
inventaris1668-05-02208390rwijlen vroedsmanAeke Abbes Lanen 62
inventaris1668-05-02208390rJan Symens lakenkoperrequirantLanen 62
inventaris1668-05-02208390rwijlenJanneke VoordaLanen 62
inventaris1666-11-13207249rJacob Jansende CockinventarisantLanen 70
inventaris1666-11-13207249rClaeske Lolles aangeverLanen 70
inventaris1666-11-13207249rJan Lolles Lanen 70
inventaris1666-11-13207249rWillem Jacobsde CockrequirantLanen 70
inventaris1666-11-13207249rhetGerecht van HarlingenrequirantLanen 70
inventaris1666-11-13207249rJan Jacobsde CockLanen 70
inventaris1666-11-13207249rFedde Tieerds requirantLanen 70
inventaris1666-11-13207249rLolle Jacobsde CockLanen 70
inventaris1665-12-18206368rwijlenGatscke Innes inventarisantLanen 72
inventaris1665-12-18206368rwijlenTiamcke Alles Lanen 72
inventaris1665-12-18206368rInte glasmakerLanen 72
inventaris1665-12-18206368rOcke Innes bakkerrequirant q.q.Lanen 72
inventaris1665-12-18206368rHotscke Tiamckes requirantLanen 72
inventaris1665-12-18206368rHiscke Innes aangeverLanen 72
inventaris1665-02-17206354rwijlenSioerd Tiommes grootschipperinventarisantLanen 74
inventaris1665-02-17206354rHaye Tiommes aangeverLanen 74
inventaris1665-02-17206354rEling Sickes Lanen 74
inventaris1665-02-17206354rTrijntie Sioerdts Lanen 74
inventaris1684-10-02218100roud gemeensmanJacob Juriensde LangelakenkoperinventarisantLanen 82
inventaris1684-10-02218100rvroedsman WijngaerdenLanen 82
inventaris1684-10-02218100rHendrik Pytters DonkerLanen 82
inventaris1684-10-02218100rTimeus de Langemedicinae doctor en s.s.Theol.candid.Lanen 82
inventaris1684-10-02218100rGrietie Jacobsde LangeaangeverLanen 82
inventaris1684-10-02218100rAuck Lolckes Lanen 82
inventaris1680-10-26214418rTrijntie Meyles inventarisantLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rwijlenYsaac Bastiaens bakkerLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rTrijntie Bastiaens Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rAlbert Sioerdts scheepstimmermanLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rJan Freercks bakkerLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rde nagelaten kinderen van wijlenBastiaen Poules Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rSytske Jans Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rBastiaen Abrahams Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rBoukien Abrahams Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rPyter Clasen Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rAntie Cornelis Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rwijlenJacob Sioerdts Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rYntie Jans Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rMeyle Douwes Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rFeyckien Jans Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rDirck Sioerdts Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rReynsch Douwes Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rWillem Jansen Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rYttie Douwes Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rHans Cornelis Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rHuybert Sioerdts Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rSusanna Jochems aangeverLanen 85oost
inventaris1673-09-26211413rSijke Sybes aangeverLanen 85west
inventaris1673-09-26211413rwijlenMarten Claessen Lanen 85west
inventaris1673-09-26211413roud gemeensmanJacob Jurjensde LangeLanen 85west
inventaris1673-09-26211413rNeeltje Martens Lanen 85west
inventaris1673-09-26211413rMintie Martens Lanen 85west
inventaris1673-09-26211413rSijke Sybes aangeverLanen 85west
inventaris1673-09-26211413rClaes Marcus SpruitLanen 85west
inventaris1657-04-2720245vSaecke Ritskes Lanen 86
inventaris1657-04-2720245vwijlenTrincke Ebes Lanen 86
inventaris1657-04-2720245vRitske Saeckes Lanen 86
inventaris1657-04-2720245vBaucke Saeckes Lanen 86
inventaris1657-04-2720245vLieuwe Wepkes requirantLanen 86
inventaris1657-04-2720245vwijlenIbel Ebes inventarisantLanen 86
inventaris1704-01-15219218vJiskjen Cornelis linnennaaisterinventarisantLiemendijk 40
inventaris1704-01-15219218vwijlenArent Cornelis Liemendijk 40
inventaris1704-01-15219218vHessel Cornelis Liemendijk 40
inventaris1704-01-15219218vCornelis Aernts Liemendijk 40
inventaris1701-10-03220178vJan Sybes mr. metselaarinventarisantLombardstraat 4
inventaris1701-10-03220178vwijlenTjetje Epes Lombardstraat 4
inventaris1701-10-03220178vwijlenYdtie Hanses Lombardstraat 4
inventaris1701-10-03220178vJohan Reinhard Kutschadvocaat Hof van FrieslandaangeverLombardstraat 4
inventaris1701-10-03220178vSybren Jans Lombardstraat 4
inventaris1701-10-03220178vEpe Jans Lombardstraat 4
inventaris1701-10-03220178vAlbert Hendriks Mollemamr. wagenmakeraangeverLombardstraat 4
inventaris1701-10-03220178vAntie Jans Lombardstraat 4