Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1703-04-20219206rHendrickjen Ysaax GroenwoltinventarisantRaamstraat 3
inventaris1703-04-20219206rvroedsmanSchelte Pytters mr. timmermanaangeverRaamstraat 3
inventaris1703-04-20219206rds.Fredericus Botterweghgeauthoriseerde curatorRaamstraat 3
inventaris1703-04-20219206rJan Groenwoldtgeauthoriseerde curatoren over de kinderenRaamstraat 3
inventaris1703-04-20219206rHillegonda SanstraaangeverRaamstraat 3
inventaris1703-04-20219206rSaapke Ysaax Groenwoldtaangever, de kinderen moeyRaamstraat 3
inventaris1677-01-1021384rJouck Jayties inventarisantRaamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rwijlenJoost Fijckes Raamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rPytter Jacobs mr. huistimmermanRaamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rRomcke Joostes Raamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rJacobus Joostes aangeverRaamstraat 5
inventaris1662-06-11205217rwijlenAntie Bruyns inventarisant
inventaris1662-06-11205217rJacob Hendriks requireerde en aangever
inventaris1662-06-11205217rwijlenAntie Bruyns inventarisant
inventaris1662-06-11205217rwijlenAbraham Andries
inventaris1690-04-292191rGrytie Jacobs inventarisantRapenburg
inventaris1690-04-292191rwijlenDoede Sipkes Rapenburg
inventaris1690-04-292191rSybren Sipkes Rapenburg
inventaris1690-04-292191rWatse Hessels Rapenburg
inventaris1690-04-292191rSipke Doedes Rapenburg
inventaris1690-04-292191rYttie Doedes Rapenburg
inventaris1690-04-292191rMarta Doedes Rapenburg
inventaris1690-04-292191rHendrik Pytters DonkerRapenburg
inventaris1690-04-292191rTymen de LangeRapenburg
inventaris1690-04-292191rAuck Lolkes aangeverRapenburg
inventaris1658-02-1620363vLourens Goitiens requireerde en aangeverRomastraat 3
inventaris1658-02-1620363vwijlenTialcke Tialckes Romastraat 3
inventaris1658-02-1620363vLourens Goitiens requireerde en aangeverRomastraat 3
inventaris1658-02-1620363vHittie Johannis Romastraat 3
inventaris1658-02-1620363vJan Jacobs koopmanrequirant q.q.Romastraat 3
inventaris1658-02-1620363vJacob Isbrandts koopmanrequirant q.q.Romastraat 3
inventaris1658-02-1620363vde twee nagelaten weeskinderen van wijlenTialckje Tialckes requirantRomastraat 3
inventaris1679-11-12214161rMaycke Crijns inventarisantRomastraat 13
inventaris1679-11-12214161rwijlenHendrick Jansen Romastraat 13
inventaris1679-11-12214161rSjouckjen Hendrix Romastraat 13
inventaris1679-11-12214161rAeltie Gerrits aangeverRomastraat 13
inventaris1682-03-14215159rAntie Hendriks IJsselinventarisantRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rwijlen vroedsmanHendrick Jacobs HollanderRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rburgervaandrigJacob Hendrix HollanderaangeverRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rPetrus SierxmacontrarolleurRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rTrijntie Hendrix HollanderRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rJan Pieters OldaenskoopmanRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rHendrick Hendrix HollanderRommelhaven 1
inventaris1685-02-09217125rFeyte Tjeerts koopman en kaagschipperinventarisantRommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rAntie Reyners aangeverRommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rSipke Feytes smalschipperRommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rClaes Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rTeuntie Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rTheunis Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rAbbe Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rSicke Reins Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rZierk Dirx HylaerdaRommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rHoyte Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1658-02-0520338vgezworen gemeensmanJochum Dircx BackerinventarisantRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vTrintie Aernts requirant en aangeverRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vDouue Freercks requirantRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vTrintie Jochums BackerrequirantRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vGreolt Ages requirant q.q.Rommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vDirck Jochums BackerrequirantRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vHein Oenes requirantRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vLisbeth Jochums requirantRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vRinnert Riencx requirantRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vAntie Jochums requirantRommelhaven 8
inventaris1681-02-28216106rYnse Jeltes houtkoperinventarisantRommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rClaes Andries koopmanRommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rTrijntje Ynses aangeverRommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rhopman MarnstraRommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rJelte Ynses Rommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rJacob Ynses Rommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rTrijntie Fridses dienstmaagdaangeverRommelhaven 9
inventaris1679-02-27213317rJacob Hendricks HollanderinventarisantRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rdr. BechiusadvocaatRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rJense Jeltes Rommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rwijlenMurckjen Jacobs HollanderRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rAntje Hendrix requirant en aangeverRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rwijlenHendrick Jacobs HollanderRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rPetrus SierksmacontrarolleurRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rHendrik Hendricks HollanderRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rPetrus SierksmacontrarolleurRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rTrijntie Hendriks Hollanderrequirant en aangeverRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rburgervaandrigJacob Hendrix HollanderrequirantRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rdr.Philippus BelidaadvocaatRommelhaven 15
inventaris1681-11-29216371rGeertie Martens inventarisantRommelhaven 18een_achter
inventaris1681-11-29216371rwijlenAndries Sybouts Rommelhaven 18een_achter
inventaris1681-11-29216371rTjeerd Reiners mr. zeilmakerRommelhaven 18een_achter
inventaris1681-11-29216371rSybout Andries Rommelhaven 18een_achter
inventaris1681-11-29216371rMarten Andries Rommelhaven 18een_achter
inventaris1681-11-29216371rHylckien Martens aangeverRommelhaven 18een_achter
inventaris1681-11-29216371rSytske Martens aangeverRommelhaven 18een_achter
inventaris1670-11-10210344rRixtie Harmens inventarisantRommelhaven 18twee_achter
inventaris1670-11-10210344rSipke Gijsberts scheepstimmermanaangeverRommelhaven 18twee_achter
inventaris1670-11-10210344rRienck Harmens requirantRommelhaven 18twee_achter
inventaris1670-11-10210344rYcke Baukes Rommelhaven 18twee_achter
inventaris1674-05-05212256rTrijntie Jans inventarisantRommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rwijlenDirck Claessen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rJan Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rFedde Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rJacob Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rde kinderen van wijlenJacob Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rJan Wabbes Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rwijlenMeylert Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rPybe Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rSjoerdt Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rAndries Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rLolck Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rBauck Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTeecke Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rwijlenTjeerdt Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTeedsche Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTjerck Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTrijntie Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rItie Jacobs aangeverRommelhaven 26
inventaris1702-11-07219183rGatze Seerps mr. bakker en koopmaninventarisantRommelhaven 26b
inventaris1702-11-07219183rEwert Jansen OosterbaenkoopmanRommelhaven 26b
inventaris1702-11-07219183rIdske Gatses Rommelhaven 26b
inventaris1674-02-17212123rGeertje Bentes inventarisantRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rwijlen oud burgervaandrigSymon Jelles StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rJarigh Jacobs Rozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rJetze Jelles StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rFoeckjen Symens StijlaangeverRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rJelle Symens StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rAntje Symens StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rTrijntje Symens StijlRozengracht 8
inventaris1675-08-14212367rWytse Pybesvan TallumaangeverRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rRiemke Dirks Rozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rFedde Tjeerds koopmanRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rJan Freercks bakkerRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rPybe Wytsesvan TallumRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rWytse Pybesvan TallumaangeverRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rNyeske Coerts Rozengracht 17
inventaris1660-07-11204367rvroedsmanWytse Machiels requireerdeRozengracht 18
inventaris1660-07-11204367rGertie Wybes aangeverRozengracht 18
inventaris1660-07-11204367rburgervaandrigJelle Vetzensiusrequirant q.q.Rozengracht 18
inventaris1660-07-11204367rde twee voorkinderen vanWytse Machiels requireerdeRozengracht 18
inventaris1660-07-11204367rwijlenTietske Hessels Rozengracht 18
inventaris1683-08-1821810rJan Jansen Vijselaerkapitein AdmiraliteitinventarisantRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rJacomyna VijselaeraangeverRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rHarmanus Vijselaermr. GoudsmidRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rburgemeesterJoannes QuicklenborghRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rCornelia VijselaerRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rHendricus FaberRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rEva VijselaerRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rJan HoeffcommissarisRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rde kinderen van wijlenEwert VijselaerRozengracht 19
inventaris1684-02-11218107rDirck Lieuwes Rozengracht 19
inventaris1684-02-11218107rBauckjen SopingiusRozengracht 19
inventaris1684-02-11218107roud burgerhopmanSymon SloterdijckaangeverRozengracht 19
inventaris1684-02-11218107rTjeerdt SloterdijckaangeverRozengracht 19
inventaris1684-02-11218107rHantke Gales koopmanRozengracht 19
inventaris1681-12-20216382rTjeerd Wiggers smalschipperinventarisantRozengracht 37
inventaris1681-12-20216382rGrietie Pieters aangeverRozengracht 37
inventaris1681-12-20216382rvroedsmanJan Wybrandts aangeverRozengracht 37
inventaris1681-12-20216382rClaes Andries koopmanRozengracht 37
inventaris1681-12-20216382rTjeerd Tjeerds Rozengracht 37
inventaris1681-12-20216382rEelckjen Tjeerds Rozengracht 37