Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1656-04-17201412rregenten aalmoezeniersrequirantNoorderhaven 57oost
inventaris1676-06-2721321rof tot de thuiskomst vanAlbert Jansen AckerkoopmanLanen 2
inventaris1696-09-21220146rdoctorNicolaus Acker
inventaris1671-01-11211112roud gemeensmanWopke Jans Acker
inventaris1664-10-25206264rvroedsmanWopke Jansen Ackerrequirant q.q.
inventaris1666-11-27207297rgemeensmanWopke Jansen AckerrequirantNoorderhaven 80
inventaris1667-02-1520837rgemeensmanWopke Jansen AckerrequirantVoorstraat 54
inventaris1667-01-22207357rwijlenAdriaantie Pytters AckerslootZuiderhaven 71
inventaris1660-04-02204146rPitter Pitters Ackerslootgetuige
inventaris1673-03-17211271rPyter Pytters Ackersloot
inventaris1657-03-06201465vPytter Ackerslootrequirant q.q.Noorderhaven 13
inventaris1667-02-22207403rPytter Ackerslootrequirant
inventaris1668-07-03209127rPytter AckerslootJan Ruurdstraat 5
inventaris1673-06-16211363rPytter Pytters AckerslootSchritsen 5
inventaris1656-10-2320189rwijlen ds.Wesselus AcroniuspredikantinventarisantKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1667-01-22207357rArjaantie Fransende AdamZuiderhaven 71
inventaris1669-12-1021070rAttie Pyttersde AdamaangeverFranekereind 14
inventaris1657-03-06201465vFrans Jacobsde Adamrequirant q.q.Noorderhaven 13
inventaris1656-03-01201429rFrans Jacobsde Adamrequirant q.q.Nieuwstraat 35
inventaris1659-04-29203329rFrans Jacobsde AdamrequireerdeZuiderhaven 33
inventaris1660-07-03204205rFrans Jacobsde AdamrequirantNoorderhaven 61
inventaris1667-01-22207357rFrans Jacobsde AdamgleibakkerinventarisantZuiderhaven 71
inventaris1661-04-04204363rFrans Jacobsde Adam
inventaris1667-01-22207357rFrans Jacobsde AdamgleibakkerinventarisantZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rFrans Jacobsde AdamgleibakkerinventarisantZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rHeiltie Fransende AdamZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rJacob Fransende AdamrequireerdeZuiderhaven 71
inventaris1659-04-29203329rJan Jacobsde AdamrequireerdeZuiderhaven 33
inventaris1667-01-22207357rJan Jacobsde AdamrequirantZuiderhaven 71
inventaris1659-04-29203329rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenPytter Jacobsde AdaminventarisantZuiderhaven 33
inventaris1669-12-1021070rwijlenPytter Jacobsde AdamFranekereind 14
inventaris1700-01-15219134voud burgemeesterJarich Pytters Ademaaangever
inventaris1683-01-12215237roud burgemeesterJarigh Pieters Adema
inventaris1669-04-262101rAntie Adiusaangever
inventaris1669-04-262101rAntie Adiusaangever
inventaris1676-06-072131rAntie Adiusaangever
inventaris1687-08-16217294rdr.Emo Litius Aeldricksrector
inventaris1662-07-26205115rBeerntie Sioerds Aerdenburgrequirant
inventaris1668-10-14209197rAntie Jansen AgricolaVoorstraat 25
inventaris1711-04-23220242vBaucke Fockes AgricolaaangeverKleine Bredeplaats 1
inventaris1668-10-14209197rJan Jansen AgricolaVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rwijlenJan Jansen AgricolaVoorstraat 25
inventaris1680-10-26214408rDerck Yedes Alma
inventaris1659-01-26203254rIede Dircx AlmarequirantSint Jacobstraat 3
inventaris1680-07-05214366rJetske Dircks Almaaangever
inventaris1680-10-26214408rJetske Dircks Almainventarisant
inventaris1680-10-26214408rLijsbeth Yedes Alma
inventaris1680-07-05214366rwijlenYde Dircks Alma
inventaris1663-01-3120615rYde Dirx AlmarequirantHofstraat 47west
inventaris1680-10-26214408rwijlenYede Dircks Alma
inventaris1682-03-07216423rburgervaandrigArjen Arjens AltenaHeiligeweg 17
inventaris1669-11-2321057rClaes Sipckes AmelanderschipperinventarisantHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rClaes Sipckes AmelanderschipperinventarisantHoogstraat 31
inventaris1669-05-05210332rClaes Sipkes AmelanderrequirantVoorstraat 71
inventaris1669-11-2321057rCornelis Claeses AmelanderHoogstraat 31
inventaris1680-11-25216403rTieerdt Jouckes Apta
inventaris1679-11-28214141rTjeerd Jouckes AptaZeilmakersstraat 11
inventaris1668-10-27209339rvroedsmanLourens Jacobsvan Asperenrequirant
inventaris1676-11-2721364roud burgemeesterLourens Jacobs AsperenKleine Bredeplaats 16
inventaris1681-10-10216391vburgemeesterLourens Jacobs AsperenVoorstraat 101
inventaris1673-09-09212170rburgervaandrigClaes Auckes Augustinusgamr. chirurgijninventarisantSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rClaes Auckes Augustinusgamr. chirurgijninventarisantSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1676-03-02212428rde nagelaten weeskinderen van wijlenClaes Auckes AugustinusgaNoorderhaven 47
inventaris1673-04-25211388rburgervaandrig mr.Claes Auckes Augustinusga