Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1658-02-0520338vDirck Jochums BackerrequirantRommelhaven 8
inventaris1681-09-2021569rJan Freerx BackerkoopmanLanen 19
inventaris1658-02-0520338vgezworen gemeensmanJochum Dircx BackerinventarisantRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vTrintie Jochums BackerrequirantRommelhaven 8
inventaris1674-10-31212331rJoannes Balck
inventaris1674-01-13212161rJohannes Balckmedisch studentKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rwijlenYtsche BalckKleine Bredeplaats 12
inventaris1657-01-26201406rwijlenJan Balveuitdrager
inventaris1657-02-12201454rwijlenJan Balveuitdrager
inventaris1657-02-12201449rwijlenJan Balveuitdrager
inventaris1665-05-27206350rChristiaan Banckertrequirant
inventaris1684-02-0421765rburgervaandrigAucke Jansen Bangamr. bakker
inventaris1684-04-0321830rburgervaandrigAucke Jansen Banga
inventaris1667-01-23207340rwijlenEdger Feddes BangaNoordijs 27
inventaris1673-09-04211403rde vijf nagelaten kinderen vanJacobus Barratymr. horlogemakeraangeverKleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rJacobus Barratymr. horlogemakeraangeverKleine Bredeplaats 15
inventaris1684-12-11218185rAge Jeltes BaskewijdschipperaangeverSint Odolphisteeg 6
inventaris1680-06-17214398rJan Jansen Batompasteibakkerinventarisant
inventaris1680-06-17214398rJan Jansen Batompasteibakkerinventarisant
inventaris1679-02-27213317rdr. BechiusadvocaatRommelhaven 15
inventaris1701-01-17219148vdr.Abrahamus Bechiusadvocaat Hof van Friesland
inventaris1701-01-17219148vAurelia Bechius
inventaris1677-10-03213214rdr.Sibrando BechiusBildtstraat 19
inventaris1701-01-17219148vburgemeester dr.Sibrandus Bechiusinventarisant
inventaris1711-03-09220241vde erven van dr.Sibrandus Bechiuseigenaar kast
inventaris1680-04-19214290rdr.Sybrandus BechiusadvocaatGrote Bredeplaats 1
inventaris1656-11-1320151rgemeensmanJan Everts Beijncoorffrequirant q.q.Grote Bredeplaats 22
inventaris1670-04-14210226rBuricius BelidainventarisantSimon Stijlstraat 3
inventaris1656-10-2320189rOlphardus Belidarector der scholenrequirant q.q.Kerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1679-02-27213317rdr.Philippus BelidaadvocaatRommelhaven 15
inventaris1682-05-22216419rGrietie van Bemen
inventaris1687-01-06217248rGrietie van Bemeninventarisant
inventaris1687-01-06217248rServaas van Bemen
inventaris1684-04-1721839rAntje Wytses BeymaFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rBettje Wytses BeymaFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rJoannes Wytses BeymaFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rTyttje Wytses BeymaaangeverFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rwijlenWytso Beymakapitein AdmiraliteitFranekereind 40
inventaris1663-02-24205169rBauckien Reins Bientiemainventarisant
inventaris1664-04-28206174vTettie Reins BientiemainventarisantNoorderhaven 100
inventaris1664-04-28206174vde vier nagelaten weeskinderen van wijlenTettie Reins BientiemainventarisantNoorderhaven 100
inventaris1659-07-03204183roud burgemeesterJan Everts Bijencorffrequireerde q.q.
inventaris1687-03-15217261roud burgemeesterJan Symens Bijlaan
inventaris1684-03-2521836roud burgemeesterJan Symens BijlaenHeiligeweg 8
inventaris1660-04-05204152rCornelis Heinsvan der Bijllrequireerde
inventaris1660-04-05204152rGerryt Heinsvan der Bijllrequireerde
inventaris1660-04-05204152rHein Gerrytsvan der Bijllinventarisant
inventaris1660-04-05204152rJan Heinsvan der Bijllrequireerde
inventaris1669-12-1021070rClaes Claesen BilkertFranekereind 14
inventaris1656-04-17201412rEgbert Jochums BisschoprequirantNoorderhaven 57oost
inventaris1660-07-03204205rHans Obbesde Bockrequirant q.q.Noorderhaven 61
inventaris1692-02-1922031rObbe Hansende BockNoorderhaven 61
inventaris1691-01-0622024rObbe Hansende BockaangeverNoorderhaven 61
inventaris1668-04-0320990rwijlenAndrys van der Boechorstkapitein Admiraliteit in FrieslandNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rCornelius van der BoechorstsecretarisrequirantNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rLambartus van der BoechorstNoorderhaven 104
inventaris1659-01-26203254rCornelis Dousende BoerrequirantSint Jacobstraat 3
inventaris1671-10-10211216rSaco Sybesde Boerschuit- of lichtermaninventarisant
inventaris1670-05-06210261rCornelis Paulus Bogaerdainventarisant
inventaris1670-05-06210261rCornelis Paulus Bogaerdainventarisant
inventaris1670-05-21210178rCornelis Pouwels Bogaerda
inventaris1670-05-06210261rPaulus Cornelis Bogaerda
inventaris1670-05-06210261rTjedtsche Cornelis Bogaerda
inventaris1673-04-1121236rCornelis Pouwels Bogardakoopmangecommitteerde crediteurVoorstraat 83
inventaris1678-11-1421496rCathalina du Bois [staat: Dubois]
inventaris1669-01-11209364rAntie Tjeerdts BonckrequirantVoorstraat 1
inventaris1669-01-11209364rBente Tjeerdts BonckrequirantVoorstraat 1
inventaris1661-07-23204438vwijlenCornelis Bonck
inventaris1669-01-11209364rOtte Tjeerds BonckrequireerdeVoorstraat 1
inventaris1659-11-28203474rPytter Cornelis Bonckrequirant q.q.Noorderhaven 40
inventaris1659-11-2820410vPytter Cornelis Bonckrequirant q.q.Noorderhaven 40
inventaris1669-01-11209364rTjeerd Bentes BonckinventarisantVoorstraat 1
inventaris1691-01-08218362rBente Geerdts BoncqFranekereind 10
inventaris1667-04-03208295rTieerd Bentes Boncqbakker
inventaris1667-07-22209116rTieerd Bentes Boncqkoopmangeauthoriseerde curator overKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-02208248rJan van Bondel
inventaris1663-05-02205195rwijlenClaeske Boner
inventaris1663-05-02205195rwijlen majoorEvert Bonerinventarisant
inventaris1659-07-29203346rClaeske Bonersinventarisant
inventaris1659-07-29203346rmajoorEvert Bonertrequirant
inventaris1668-09-08209329rBente Tjeerds Bonk
inventaris1659-02-29203404rburgemeesterAbraham Bontekoeinventarisant
inventaris1656-10-22201304rvroedsmanAbram Pytters Bontekoeconvooimeesterrequirant q.q.Grote Bredeplaats 8
inventaris1680-01-27214346rAucke Sybes BontekoeHavenplein 14
inventaris1656-10-22201304rClaes Abrams BontekoerequirantGrote Bredeplaats 8
inventaris1679-12-02214147rClaes Sybes BontekoewijdschipperGrote Bredeplaats 13
inventaris1673-04-1121236rdr.Paulus BontekoeconvooimeesterVoorstraat 83
inventaris1656-10-22201304rPouuels Abrams BontekoerequirantGrote Bredeplaats 8
inventaris1674-10-19212237rRuyrdt Sybes Bontekoewijdschipper
inventaris1657-06-16202212rwijlenSybe Ruirdts BontekoegrootschipperNoorderhaven 5
inventaris1657-06-16202212rwijlenSybe Ruirdts BontekoegrootschipperNoorderhaven 5
inventaris1685-11-13217191rClaeske Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rClaeske Joris BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rFettie Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rFrederick Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rJacobus Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rJoris Freerx Bootshaeckkapitein gewaldigeinventarisantSchritsen 27
inventaris1680-04-19214290rSymon Jacobs BootsmaaangeverGrote Bredeplaats 1
inventaris1662-10-07205129rJan Bos
inventaris1686-12-28218274rJillis Pytters BoshakgrootschipperinventarisantSchritsen 27
inventaris1686-12-28218274rJillis Pytters BoshakgrootschipperinventarisantSchritsen 27
inventaris1670-08-02210309rJan Botrequirant
inventaris1661-10-29203507rJan Clasen Botgetuige
inventaris1726-04-24220362rFredericus Boterweghpredikant
inventaris1700-08-26219140rds.Fredericus Botterwegpredikant
inventaris1703-04-20219206rds.Fredericus Botterweghgeauthoriseerde curatorRaamstraat 3
inventaris1671-05-3021180rHester van der Bouckhorst
inventaris1671-05-3021180rLambart van der Bouckhorstinventarisant
inventaris1680-09-272151rClaes Freerx BraaminventarisantNoorderhaven 61
inventaris1667-02-1520837rFoockeltie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1673-03-11211292rFreerck Claessen Braamrequirant q.q.
inventaris1673-03-11211292rFreerck Claessen Braamrequirant q.q.
inventaris1680-09-272151rFroukjen Clases BraamNoorderhaven 61
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1667-02-1520837rGoucke Clases BraamrequirantVoorstraat 54
inventaris1680-09-272151rGoytien Claessen BraamkoopmanNoorderhaven 61
inventaris1691-06-2621959rGoytjen Clasen Braamkoopmangetuige
inventaris1667-02-1520837rItie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1704-11-17220201vJacob Braamaangever
inventaris1680-09-272151rwijlenJacob Claessen BraamNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rJacob Romckes BraamNoorderhaven 61
inventaris1709-04-30220211rJacob Romkes BraamHoogstraat 7
inventaris1698-04-23220161vJacob Romkes Braamaangever
inventaris1698-11-11220166vJacob Romkes Braamaangever
inventaris1699-06-28220168vJacob Romkes Braamaangever
inventaris1680-09-272151rSaeckjen Claeses BraamaangeverNoorderhaven 61
inventaris1667-02-1520837rTrijntie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1661-04-09204412rClaaes Gerrits Braemrequirant
inventaris1657-01-17201435rClaes Freercx Braemrequirant q.q.
inventaris1674-10-15212217rClaes Freerx BraemGrote Bredeplaats 2
inventaris1671-01-09210367rFreerck Claesen Braemrequirant q.q.Zuiderhaven 2
inventaris1680-09-272151rwijlenFreerck Claessen BraemNoorderhaven 61
inventaris1678-09-19213243rFreerk Claessens Braem
inventaris1678-10-03213182rGoytien Clases Braem
inventaris1694-07-17220106rHuibert BraemKarremanstraat
inventaris1678-10-03213182rHuibert Claessen Braem
inventaris1668-09-08209329rItie Clases Braemaangever
inventaris1668-09-08209329rItie Clases Braemaangever
inventaris1691-04-2821947rJacob BraemVoorstraat
inventaris1668-12-03209304rJacob Clasen Braemrequirant
inventaris1678-09-19213243rJacobus Claessen Braemhoutkoperinventarisant
inventaris1680-09-272151rPyter Freerx BraemNoorderhaven 61
inventaris1678-09-19213243rPyttie Jacobs Braem
inventaris1667-02-1520837rClaes Gerrits BramiusapothekerinventarisantVoorstraat 54
inventaris1700-09-12220171rAdonius Broersma
inventaris1666-07-13207157rJan Dircksenvan BuitenrequirantHeiligeweg 46
inventaris1669-05-05210332rClaes Willems BurgerVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rClaes Willems BurgerinventarisantVoorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rwijlenWillem Claesen BurgerVoorstraat 71
inventaris1657-03-12201474vCatharina van Buytenrequirant en aangever