Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1666-09-10207105rJan Gerlofs DekenLanen 36
inventaris1657-07-25202143rAntie Dijckmansrequirant
inventaris1660-04-05204152rCornelis Ariensvan Doccum
inventaris1678-10-03213182rCornelis Arjens Dockinga
inventaris1679-01-07214198rFedde Symens DonckerSchoolsteeg
inventaris1663-11-2520683rHenderick DonckerSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rHendericktie Pieters DonckerSchritsen 42
inventaris1679-01-07214198rHendrick Pieters DonckerSchoolsteeg
inventaris1667-12-12208369rde drie nagelaten weeskinderen vanHendrickien Pytters Donckergetuige
inventaris1667-12-12208369rHendrik Pytters Doncker
inventaris1679-01-07214198rJacob Symens DonckerSchoolsteeg
inventaris1690-04-15218359rJacob Symens Doncker
inventaris1663-11-2520683rJaeike Pieters DonckerSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJan DonckerSchritsen 42
inventaris1664-11-02206254rJetse Jacobs Donckerrequirant
inventaris1679-01-07214198rwijlenSymen Jacobs DonckerSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rwijlenTrijntie Symens DonckerSchoolsteeg
inventaris1678-09-03213224rFedde Donkeraangever
inventaris1678-09-03213224rFedde Donkeraangever
inventaris1669-01-13209292rHendrik Pytters Donker
inventaris1690-04-292191rHendrik Pytters DonkerRapenburg
inventaris1684-10-02218100rHendrik Pytters DonkerLanen 82
inventaris1679-12-19214164rJacob Symens Donkersmalschipper
inventaris1679-12-19214164rTrijntie Symens Donker
inventaris1656-10-20201193rPytter Tiebbes [staat: Tebbes] Dreierrequirant q.q.Noorderhaven 105
inventaris1666-10-05207175rPytter Tyebbes Dreierkoopmanrequirant
inventaris1701-10-21219169rFedde Pieters Dreyerkoopmanaangever
inventaris1666-03-262071rJacob Tjebbes Dreyerkoopman
inventaris1674-11-14212288rJacob Tjebbes Dreyerkoopman
inventaris1674-11-14212288rJacob Tjebbes Dreyerkoopman
inventaris1679-10-02214206rJacob Tjebbes DreyerhoutkoperinventarisantNoorderhaven 103
inventaris1679-10-02214206rMartje Pytters DreyerNoorderhaven 103
inventaris1680-09-272151rwijlenPieter Jacobs DreyerNoorderhaven 61
inventaris1674-11-14212288rde dochter van wijlenPieter Tjebbes Dreyer
inventaris1701-10-21219169rPieter Tjebbes Dreyernagelaten kind
inventaris1669-07-3021030rPieter Tjebbes Dreyergecommitteerde crediteur
inventaris1671-01-05210383rPietter Tjebbes Dreyerrequireerde
inventaris1663-04-02205190rPytter Tiebbes Dreyerrequirant q.q.
inventaris1669-03-22209409rPytter Tjebbes Dreyerkoopmanrequirant
inventaris1673-03-25211274rPytter Tjebbes Dreyerkoopmaninventarisant
inventaris1701-10-21219169rTjebbe Pieters Dreyermr. brouwerinventarisant
inventaris1701-10-21219169rTrijntje Tjebbes Dreyernagelaten kind
inventaris1681-09-05216227rClaas Lammerts DrostschuitevoerderKarremanstraat 10
inventaris1657-02-12201454rds.Rombartus Drostrequirant q.q.
inventaris1657-01-26201406rds.Rombartus Drostrequirant q.q.
inventaris1657-02-12201449rds.Rombartus Drostrequirant q.q.
inventaris1680-04-19214290rCatalina DuboisGrote Bredeplaats 1
inventaris1666-03-0720746rwijlenWillem Duits